]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/commitdiff
Localisation updates from https://translatewiki.net.
authortranslatewiki.net <l10n-bot@translatewiki.net>
Mon, 23 Oct 2017 03:15:48 +0000 (05:15 +0200)
committertranslatewiki.net <l10n-bot@translatewiki.net>
Mon, 23 Oct 2017 03:15:48 +0000 (05:15 +0200)
config/locales/kab.yml
config/locales/ko.yml
config/locales/tl.yml

index 4c10058b37c80ff7c5c66bd2c4b5a8dabd1b5695..328a70c927afe41c7392f82127a0560307160629 100644 (file)
@@ -509,6 +509,7 @@ kab:
           census: Talast taddadant
         bridge:
           swing: Tillegwit yeddawaren
+          viaduct: Tiqenṭaṛt
           "yes": Tiqenṭert
         building:
           "yes": Akerrus
@@ -531,6 +532,7 @@ kab:
           primary: Abrid agejdan
           primary_link: Abrid agejdan
           raceway: Amnenniḍ
+          rest_area: Amḍiq n ustaεfu
           road: Abrid
           secondary: Abrid asnawan
           secondary_link: Abrid asnawan
index 2b25f7f5dbcb80b9bb3737649ff68335df147596..e7434ac97902da2aaddeee6a6be2fb14ef366331 100644 (file)
@@ -1266,11 +1266,11 @@ ko:
     email_confirm_plain:
       greeting: 안녕하세요,
       hopefully_you: 누군가가 아마 자신이 %{server_url} 에 %{new_address} (으)로 이메일 주소를 바꾸고 싶습니다.
-      click_the_link: ë§\8cì\95½ ë\8b¹ì\8b ì\9d´ë\9d¼ë©´ ë°\94ë\80\9cì\9d\84 í\99\95ì\9d¸í\95\98기 ì\9c\84í\95´ ì\95\84ë\9e\98 ë§\81í\81¬ë¥¼ í\81´ë¦­í\95\98ì\84¸ì\9a\94.
+      click_the_link: ë§\8cì\95½ ë\8b¹ì\8b ì\9d´ë\9d¼ë©´ ë°\94ë\80\90 ë\82´ì\9a©ì\9d\84 í\99\95ì\9d¸í\95\98기 ì\9c\84í\95´ ì\95\84ë\9e\98ì\9d\98 ë§\81í\81¬ë¥¼ í\81´ë¦­í\95\98ì\84¸ì\9a\94.
     email_confirm_html:
       greeting: 안녕하세요,
       hopefully_you: 누군가가 아마 자신이 %{server_url} 에 %{new_address} (으)로 이메일 주소를 바꾸고 싶습니다.
-      click_the_link: ë§\8cì\95½ ë\8b¹ì\8b ì\9d´ë\9d¼ë©´ ë°\94ë\80\9c을 확인하기 위해 아래 링크를 클릭하세요.
+      click_the_link: ë§\8cì\95½ ë\8b¹ì\8b ì\9d´ë\9d¼ë©´ ë°\94ë\80\90 ë\82´ì\9a©을 확인하기 위해 아래 링크를 클릭하세요.
     lost_password:
       subject: '[OpenStreetMap] 비밀번호 재설정 요청'
     lost_password_plain:
@@ -1408,10 +1408,10 @@ ko:
         <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Adobe.com에서
         플래시 플레이어를 다운로드</a>할 수 있습니다. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">몇
         가지 다른 설정</a> 또한 OpenStreetMap 편집을 위해 사용할 수 있습니다.
-      potlatch_unsaved_changes: ë°\94ë\80\9cì\9d\84 ì \80ì\9e¥í\95\98ì§\80 ì\95\8aì\95\98ì\8aµë\8b\88ë\8b¤. (Potlatchì\97\90 ì \80ì\9e¥í\95\98려면 ë\9d¼ì\9d´ë¸\8c ëª¨ë\93\9cì\97\90ì\84\9c í\8e¸ì§\91í\95\98ë\8a\94 ê²½ì\9a°,
-        현재 길이나 점을 선택을 해제하거나 저장 버튼이 있다면 저장을 클릭해야 합니다.)
+      potlatch_unsaved_changes: ë°\94ë\80\90 ë\82´ì\9a©ì\9d\84 ì \80ì\9e¥í\95\98ì§\80 ì\95\8aì\95\98ì\8aµë\8b\88ë\8b¤. (Potlatchì\97\90 ì \80ì\9e¥í\95\98려면 ë\9d¼ì\9d´ë¸\8c ëª¨ë\93\9cì\97\90ì\84\9c í\8e¸ì§\91í\95\98ë\8a\94
+        경우 현재 길이나 점의 선택을 해제하시고, 저장 버튼이 있다면 저장을 클릭해야 합니다.)
       potlatch2_not_configured: Potlatch 2가 설정되지 않았습니다 - 자세한 정보는 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
-      potlatch2_unsaved_changes: ë°\94ë\80\9c을 저장하지 않았습니다. (Potlatch 2에서 저장하려면 저장을 클릭해야 합니다.)
+      potlatch2_unsaved_changes: ë°\94ë\80\90 ë\82´ì\9a©을 저장하지 않았습니다. (Potlatch 2에서 저장하려면 저장을 클릭해야 합니다.)
       id_not_configured: iD가 설정되지 않았습니다
       no_iframe_support: 브라우저가 이 기능에 필요한 HTML iframe을 지원하지 않습니다.
     sidebar:
index 00848244191c4d37ea99e63e2e1a07da7ce477b7..10ca57196ca1bb873b22a0bb84ce8c9048135c0c 100644 (file)
@@ -126,6 +126,9 @@ tl:
     changeset:
       title: 'Pangkat ng pagbabago: %{id}'
       belongs_to: May-akda
+      comment: Mga puna (%{count})
+      hidden_commented_by: Nakatagong puna mula kay %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
+        ang nakaraan</abbr>
       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
       osmchangexml: XML ng osmChange
       feed:
@@ -177,8 +180,12 @@ tl:
         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
+      telephone_link: Tawagan %{phone_number}
     note:
       description: Paglalarawan
+      commented_by: Puna mula kay %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} ang
+        nakaraan</abbr>
+      hidden_by: Itinago ni %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} ang nakaraan</abbr>
   changeset:
     changeset_paging_nav:
       showing_page: Ika-%{page} na pahina
@@ -200,12 +207,17 @@ tl:
       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
       empty: Walang natagpuang mga aparato/gadyet.
+      empty_area: Walang pangkat ng pagbabago sa lugar na ito.
       empty_user: Walang pangkat ng pagbabago mula sa tagagamit na ito.
-      no_more_area: Walang pangkat ng pagbabago sa lugar na ito.
+      no_more: Wala nang mga pangkat ng pagbabago ang nakita.
+      no_more_area: Wala nang mga pangkat ng pagbabago sa lugar na ito.
+      no_more_user: Wala nang mga pangkat ng pagbabago mula sa tagagamit na ito.
       load_more: Magkarga pa
     timeout:
       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging
         napakatagal bago nakuhang muli.
+    rss:
+      comment: 'Bagong puna sa pangkat ng pagbabago #%{changeset_id} ni %{author}'
   diary_entry:
     new:
       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
@@ -287,6 +299,7 @@ tl:
       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
       older_comments: Mas Lumang mga Puna
   export:
+    title: Iluwas
     start:
       area_to_export: Pook na Iluluwas
       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
@@ -449,6 +462,7 @@ tl:
         building:
           "yes": Gusali
         craft:
+          brewery: Serbeserya
           carpenter: Anluwage
           gardener: Hardinero
           painter: Pintor
@@ -576,6 +590,7 @@ tl:
           water_park: Liwasang Tubigan
           "yes": Pampalipas oras
         man_made:
+          lighthouse: Parola
           pipeline: Linya ng tubo
           tower: Tore
           works: Pabrika
@@ -826,7 +841,7 @@ tl:
     edit: Baguhin
     history: Kasaysayan
     export: Iluwas
-    export_data: Iluwas ang Data
+    export_data: Iluwas ang Datos
     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
@@ -834,6 +849,8 @@ tl:
     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
     intro_header: Maligayang pagdating sa OpenStreetMap!
+    intro_text: Ang OpenStreetMap ay isang mapa ng mundo na nilikha ng mga taong katulad
+      mo at malayang gamitin sa ilalim ng isang bukas na lisensya.
     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
     partners_html: Ang pagpapasinaya ay sinusuportahan ng %{ucl}, %{ic} at %{bytemark},
       at iba pang %{partners}.
@@ -947,7 +964,7 @@ tl:
         ng paglalathala ng Estado."
       contributors_gb_html: "<strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman
         ng Ordinansiya \nsa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala
-        ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010."
+        ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010-12."
       contributors_footer_1_html: "Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at
         iba pang pinanggalingan na ginamit \nupang mapainam ang OpenStreetMap, paki
         tingnan ang <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Pahina
@@ -956,13 +973,21 @@ tl:
         ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal \nna tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik
         sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o \ntumatanggap ng anumang
         pananagutan."
+      infringement_title_html: Paglabag sa karapatang-ari
+      infringement_1_html: Ang mga tagapag-ambag ng OSM ay pinaalalahanan na huwag
+        magdagdag ng datos mula sa anumang mapagkukunan na may karapatang-ari na nakalaan
+        (halimbawa, Google Maps o naka-print na mga mapa) nang walang pahintulot mula
+        sa mga may hawak ng karapatang-ari.
       trademarks_title_html: Mga Trademark
   welcome_page:
     title: Maligayang pagdating!
     whats_on_the_map:
       title: Anong nasa Mapa
+    rules:
+      title: Mga Patakaran!
     questions:
       title: May mga tanong?
+    start_mapping: Simulan ang Pagmamapa
   fixthemap:
     title: Mag-ulat ng problema/ Ayusin ang mapa
     how_to_help:
@@ -970,15 +995,37 @@ tl:
   help_page:
     welcome:
       title: Maligayang pagdating sa OSM
+    irc:
+      title: IRC
   about_page:
     next: Kasunod
+    copyright_html: <span>&copy;</span>Mga tagapag-ambag<br>ng OpenStreetMap
+    used_by: Ang %{name} ay nagpapatakbo ng dato ng mapa sa libu-libong mga website,
+      mga mobile na app, at aparatong hardware
+    lede_text: Ang OpenStreetMap ay nilikha ng isang komunidad ng mga nagmamapa na
+      nag-aambag at nagpapanatili ng dato tungkol sa mga kalsada, mga daanan, mga
+      kapihan, mga istasyon ng tren, at iba pa, sa buong mundo.
+    community_driven_html: |-
+      Ang komunidad ng OpenStreetMap ay iba-iba, masigasig, at lumalaki araw-araw. Ang aming mga tagapag-ambag ay binubuo ng mga tagahanga ng mapa, mga propesyonal ng GIS, mga inhinyero na nagpapatakbo sa mga server ng OSM, mga boluntaryo sa pagmamapa ng mga lugar na apektado ng kalamidad, at higit pa.
+      Upang matuto nang higit pa, tignan ang mga <a href='%{diary_path}'>talaarawan ng mga tagagamit</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>mga blog ng komunidad</a>, at ang websayt ng <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>.
+    open_data_title: Bukas na Dato
+    open_data_html: 'Ang OpenStreetMap ay <i>bukas na datos</i>: malaya kang gamitin
+      ito para sa anumang layunin hangga''t nagbigay ka ng kredito sa OpenStreetMap
+      at ang mga tagapag-ambag nito. Kung babaguhin mo o binuo mula sa data sa ilang
+      mga paraan, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng parehong
+      lisensya. Tingnan ang <a href=''%{copyright_path}''>pahina ng Karapatang-ari
+      at Lisensya </a> para sa mga detalye.'
+    legal_html: |-
+      Ang site na ito at maraming iba pang mga kaugnay na serbisyo ay opisyal na pinatatakbo ng <a href='http://osmfoundation.org/'>OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF) sa ngalan ng komunidad. Ang paggamit ng lahat ng mga serbisyo na pinatatakbo ng OSMF ay napapailalim sa aming <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy">Patakaran sa Tanggapang Paggamit</a> at Patakaran sa Pagkapribado
+      <br>
+      Mangyaring <a href='http://osmfoundation.org/Contact'>makipag-ugnay sa OSMF</a> kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa paglilisensya, karapatang-ari, o iba pang mga legal na isyu at katanungan.
+    partners_title: Mga Kawaksi
   notifier:
     diary_comment_notification:
-      subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa
-        talaarawan
+      subject: '[OpenStreetMap] Si %{user} ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan'
       hi: Kumusta %{to_user},
-      header: 'Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan
-        ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:'
+      header: 'Pinuna ni %{from_user} ang isang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
+        na may paksang %{subject}:'
       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon
         sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
     message_notification:
@@ -1041,7 +1088,10 @@ tl:
       anonymous: Isang di-nagpakilalang tagagamit
       greeting: Kumusta,
     changeset_comment_notification:
+      hi: Kumusta %{to_user},
       greeting: Kumusta,
+      commented:
+        partial_changeset_without_comment: walang puna
   message:
     inbox:
       title: Kahon ng pumapasok
@@ -1124,6 +1174,9 @@ tl:
       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
       permalink: Permalink
       shortlink: Maikling kawing
+      license:
+        copyright: Karapatang-sipi ng OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito, sa
+          ilalim ng isang bukas na lisensya
       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor
         at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
     edit:
@@ -1363,6 +1416,8 @@ tl:
       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang
         galaw na iyan.
     setup_user_auth:
+      blocked_zero_hour: Mayroon kang isang kagyat na mensahe sa websayt ng OpenStreetMap.
+        Kailangan mong basahin ang mensahe bago mo sagipin ang iyong mga pagbabago.
       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha
         ng web upang makaalam ng marami pa.
       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring
@@ -1397,8 +1452,8 @@ tl:
       url: 'URL ng Kahalip ng Kahilingan:'
       access_url: 'URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:'
       authorize_url: 'Payagan ang URL:'
-      support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang
-        tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
+      support_notice: Sinusuportahan namin ang mga lagda ng HMAC-SHA1 (iminumungkahi)
+        at RSA-SHA1.
       edit: Baguhin ang mga Detalye
       delete: Burahin ang Kliyente
       confirm: Natitiyak mo ba?
@@ -1578,9 +1633,8 @@ tl:
       spam score: 'Puntos ng Basurang Liham:'
       description: Paglalarawan
       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
-      if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa
-        at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan
-        sa iyong pahina ng %{settings_link}.
+      if set location: Itakda ang iyong lokasyon ng bahay sa pahinang  %{settings_link}
+        upang makita ang mga kalapit na tagagamit.
       settings_link_text: mga pagtatakda
       your friends: Mga kaibigan mo
       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
@@ -1604,15 +1658,14 @@ tl:
       activate_user: Pasiglahin ang tagagamit na ito
       deactivate_user: Tanggalin ang prebelehiyo ng 'User'
       confirm_user: Tiyakin ang tagagamit na ito
-      hide_user: itago ang tagagamit na ito
+      hide_user: Itago ang Tagagamit na ito
       unhide_user: Huwag itago ang Tagagamit na ito
       delete_user: Burahin ang Tagagamit na ito
       confirm: Tiyakin
       friends_changesets: mga pagbabago ng mga kaibigan
       friends_diaries: mga lahok ng mga kaibigan
       nearby_changesets: mga pagtatakda ng pagbabago mula sa kalapit na mga tagagamit
-      nearby_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga inilahok sa talaarawan ng kanugnog
-        na mga tagagamit
+      nearby_diaries: mga inilahok sa talaarawan ng kalapit na mga tagagamit
     popup:
       your location: Kinalalagyan mo
       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
@@ -1623,6 +1676,7 @@ tl:
       current email address: 'Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:'
       new email address: 'Bagong Tirahan ng E-liham:'
       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
+      external auth: 'Panlabas na Pagpapatunay:'
       openid:
         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
         link text: ano ba ito?
@@ -1663,6 +1717,8 @@ tl:
       gravatar:
         gravatar: Gamitin ang Gravatar
         link text: ano ba ito?
+        disabled: Hindi na pinagana ang Gravatar.
+        enabled: Pinagana ang pagpapakita ng iyong Gravatar.
       new image: Magdagdag ng isang larawan
       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
@@ -1689,7 +1745,7 @@ tl:
       button: Tiyakin
       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
-      unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
+      unknown token: Tila lumipas o hindi umiiral ang kahalip na iyan.
     confirm_resend:
       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag
         tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula
@@ -1717,7 +1773,7 @@ tl:
       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
     remove_friend:
-      heading: Tanggalin si %{user} bilang isang kaibigan?
+      heading: Tanggalin bilang isang kaibigan si %{user}?
       button: Tanggalin bilang kaibigan
       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
@@ -1874,6 +1930,7 @@ tl:
       heading: '%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}'
       time_future: Magwawakas sa %{time}
       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
+      ago: '%{time} ang nakaraan'
       status: Kalagayan
       show: Ipakita
       edit: Baguhin
@@ -1885,26 +1942,42 @@ tl:
       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang
         na ito.
   note:
+    rss:
+      commented: bagong puna (malapit sa %{place})
     mine:
+      id: Id
       description: Paglalarawan
       created_at: Nilikha Noong
+      last_changed: Huling binago
+      ago_html: '%{when} ang nakaraan'
   javascripts:
     close: Isara
     share:
       title: Ibahagi
       cancel: Huwag ituloy
       short_url: Maiksing URL
+      paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
     map:
+      zoom:
+        in: Lumapit
       base:
         standard: Pamantayan
         cycle_map: Mapa ng Pagbibisikleta
         transport_map: Mapa ng Transportasyon
+      layers:
+        data: Dato ng Mapa
+      copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap</a>
     site:
       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
+      map_data_zoom_in_tooltip: Lumapit upang makita ang datos ng mapa
     notes:
       show:
         hide: Itago
+        resolve: Lutasin
+        comment_and_resolve: Pumuna at Lutasin
+    query:
+      relation: Kaugnayan
   redaction:
     edit:
       description: Paglalarawan