nodes done, segment skelaton
[rails.git] / db / migrate.sql
2006-08-18 Steve Coastvarious fixes