Add stupid script to bulk check the gravatar status
[rails.git] / script / gravatar
2016-08-16 Simon PooleAdd stupid script to bulk check the gravatar status