Merge branch 'master' into notes
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Кориснички жетон
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         relation: Уреди однос
126         way: Уреди пат
127       larger: 
128         area: Погледај го просторот на поголема карта
129         node: Погледај го јазолот на поголема карта
130         relation: Вид. односот на поголема карта
131         way: Погледај го патот на поголема карта
132       loading: Вчитувам...
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
136         next_node_tooltip: Следен јазол
137         next_relation_tooltip: Следен однос
138         next_way_tooltip: Следен пат
139         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
140         prev_node_tooltip: Претходен јазол
141         prev_relation_tooltip: Претходен однос
142         prev_way_tooltip: Претходен пат
143       user: 
144         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
145         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
146         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
147     node: 
148       download_xml: Преземи XML
149       edit: Уреди јазол
150       node: Јазол
151       node_title: "Јазол: %{node_name}"
152       view_history: Погл. историја
153     node_details: 
154       coordinates: "Координати:"
155       part_of: "Дел од:"
156     node_history: 
157       download_xml: Преземи XML
158       node_history: Историја на јазолот
159       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
160       view_details: Погл. подробности
161     not_found: 
162       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
163       type: 
164         changeset: измени
165         node: јазол
166         relation: однос
167         way: пат
168     paging_nav: 
169       of: од
170       showing_page: Приказ на страница
171     redacted: 
172       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
173       redaction: Редакција %{id}
174       type: 
175         node: јазол
176         relation: однос
177         way: пат
178     relation: 
179       download_xml: Преземи XML
180       relation: Однос
181       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
182       view_history: Погл. историја
183     relation_details: 
184       members: "Членови:"
185       part_of: "Дел од:"
186     relation_history: 
187       download_xml: Преземи XML
188       relation_history: Историја на односот
189       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
190       view_details: Погл. подробности
191     relation_member: 
192       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
193       type: 
194         node: Јазол
195         relation: Однос
196         way: Пат
197     start: 
198       manually_select: Рачно избери друга површина
199       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
200     start_rjs: 
201       data_frame_title: Податоци
202       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
203       details: Подробно
204       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
205       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
206       hide_areas: Скриј подрачја
207       history_for_feature: Историја за %{feature}
208       load_data: Вчитај ги податоците
209       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
210       loading: Вчитувам...
211       manually_select: Рачно изберете друга површина
212       object_list: 
213         api: Retrieve this area from the API
214         back: Прикажи список на предмети
215         details: Подробно
216         heading: Список на предмети
217         history: 
218           type: 
219             node: Јазол %{id}
220             way: Пат %{id}
221         selected: 
222           type: 
223             node: Јазол %{id}
224             way: Пат %{id}
225         type: 
226           node: Јазол
227           way: Пат
228       private_user: приватен корисник
229       show_areas: Прикажи подрачја
230       show_history: Прикажи историја
231       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
232       wait: Почекајте...
233       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
234     tag_details: 
235       tags: "Ознаки:"
236       wiki_link: 
237         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
238         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
239       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
240     timeout: 
241       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
242       type: 
243         changeset: менувач
244         node: јазол
245         relation: однос
246         way: пат
247     way: 
248       download_xml: Преземи XML
249       edit: Уреди пат
250       view_history: Погл. историја
251       way: Пат
252       way_title: "Пат: %{way_name}"
253     way_details: 
254       also_part_of: 
255         one: исто така дел и од патот %{related_ways}
256         other: исто така дел и од патиштата %{related_ways}
257       nodes: Јазли
258       part_of: "Дел од:"
259     way_history: 
260       download_xml: Преземи XML
261       view_details: Погл. подробности
262       way_history: Историја на патот
263       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
264   changeset: 
265     changeset: 
266       anonymous: Анонимен
267       big_area: (голема)
268       id: бр. %{id}
269       no_comment: (нема)
270       no_edits: (нема уредувања)
271       show_area_box: прикажи рамка на површина
272       still_editing: (сè уште уредува)
273       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
274     changeset_paging_nav: 
275       next: Следно »
276       previous: « Претходно
277       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
278     changesets: 
279       area: Површина
280       comment: Коментар
281       id: Назнака
282       saved_at: Зачувано во
283       user: Корисник
284     list: 
285       description: Скорешни промени
286       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
287       description_friend: Измени на ваши пријатели
288       description_nearby: Измени од соседни корисници
289       description_user: Измени на %{user}
290       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
291       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања
292       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
293       heading: Измени
294       heading_bbox: Измени
295       heading_friend: Измени
296       heading_nearby: Измени
297       heading_user: Измени
298       heading_user_bbox: Измени
299       title: Измени
300       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
301       title_friend: Измени на ваши пријатели
302       title_nearby: Измени од соседни корисници
303       title_user: Измени на %{user}
304       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
305     timeout: 
306       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
307   diary_entry: 
308     comments: 
309       ago: пред %{ago}
310       comment: Коментар
311       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
312       newer_comments: Понови коментари
313       older_comments: Постари коментари
314       post: Објава
315       when: Кога
316     diary_comment: 
317       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
318       confirm: Потврди
319       hide_link: Скриј го коментаров
320     diary_entry: 
321       comment_count: 
322         one: 1 коментар
323         other: "%{count} коментари"
324       comment_link: Коментирај на оваа ставка
325       confirm: Потврди
326       edit_link: Уреди ја оваа ставка
327       hide_link: Скриј ја ставкава
328       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
329       reply_link: Одговори на оваа ставка
330     edit: 
331       body: "Содржина:"
332       language: "Јазик:"
333       latitude: Геог. ширина
334       location: "Местоположба:"
335       longitude: Геог. должина
336       marker_text: Место на дневничкиот запис
337       save_button: Зачувај
338       subject: "Наслов:"
339       title: Уреди дневничка ставка
340       use_map_link: покажи на карта
341     feed: 
342       all: 
343         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
344         title: Дневнички ставки
345       language: 
346         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
347         title: Дневнички ставки на %{language_name}
348       user: 
349         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
350         title: Дневнички ставки на %{user}
351     list: 
352       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
353       new: "Нов дневнички запис:"
354       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
355       newer_entries: Понови ставки
356       no_entries: Нема дневнички ставки
357       older_entries: Постари ставки
358       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
359       title: Дневници на корисници
360       title_friends: Дневници на пријателите
361       title_nearby: Дневници на соседните корисници
362       user_title: Дневник на %{user}
363     location: 
364       edit: Уреди
365       location: "Местоположба:"
366       view: Преглед
367     new: 
368       title: Нова дневничка ставка
369     no_such_entry: 
370       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
371       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
372       title: Нема таква дневничка ставка
373     view: 
374       leave_a_comment: Пиши коментар
375       login: Најава
376       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
377       save_button: Зачувај
378       title: Дневникот на %{user} | %{title}
379       user_title: дневник на %{user}
380   editor: 
381     default: По основно (моментално %{name})
382     potlatch: 
383       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
384       name: Potlatch 1
385     potlatch2: 
386       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
387       name: Potlatch 2
388     remote: 
389       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
390       name: Далечинско управување
391   export: 
392     start: 
393       add_marker: Додај бележник на картата
394       area_to_export: Простор за извоз
395       embeddable_html: Вметнат HTML код
396       export_button: Извези
397       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
398       format: Формат
399       format_to_export: Формат за извоз
400       image_size: Големина на сликата
401       latitude: Г.Ш.
402       licence: Лиценца
403       longitude: Г.Д.
404       manually_select: Рачно изберете друга површина
405       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
406       max: макс.
407       options: Нагодувања
408       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
409       output: Излезни податоци
410       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
411       scale: Размер
412       too_large: 
413         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
414         heading: Подрачјето е преголемо
415       zoom: Приближи
416     start_rjs: 
417       add_marker: Стави бележник на картата
418       change_marker: Смени позиција на бележникот
419       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
420       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
421       export: Извоз
422       manually_select: Рачно изберете друг простор
423       view_larger_map: Преглед на поголема карта
424   geocoder: 
425     description: 
426       title: 
427         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
428         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
429       types: 
430         cities: Градови
431         places: Места
432         towns: Гратчиња
433     direction: 
434       east: источно
435       north: северно
436       north_east: североисточно
437       north_west: северозападно
438       south: јужно
439       south_east: југоисточно
440       south_west: југозападно
441       west: западно
442     distance: 
443       one: околу 1 км
444       other: околу %{count} км
445       zero: помалку од 1 км
446     results: 
447       more_results: Повеќе резултати
448       no_results: Не пронајдов ништо
449     search: 
450       title: 
451         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
452         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
453         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
454         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
455         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
456         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
457     search_osm_nominatim: 
458       prefix: 
459         aeroway: 
460           aerodrome: Аеродром
461           apron: Рампа
462           gate: Порта
463           helipad: Хелиодром
464           runway: Писта
465           taxiway: Рулажна патека
466           terminal: Терминал
467         amenity: 
468           WLAN: Безжичен интернет
469           airport: Аеродром
470           arts_centre: Дом на уметности
471           artwork: Уметничко дело
472           atm: Банкомат
473           auditorium: Аудиториум
474           bank: Банка
475           bar: Бар
476           bbq: Скара
477           bench: Клупа
478           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
479           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
480           biergarten: Пивска градина
481           brothel: Бордел
482           bureau_de_change: Менувачница
483           bus_station: Автобуска станица
484           cafe: Кафуле
485           car_rental: Рент-а-кар
486           car_sharing: Изнајмување автомобил
487           car_wash: Автоперална
488           casino: Казино
489           charging_station: Напојна станица
490           cinema: Кино
491           clinic: Клиника
492           club: Клуб
493           college: Колеџ
494           community_centre: Центар на заедница
495           courthouse: Суд
496           crematorium: Крематориум
497           dentist: Забар
498           doctors: Доктори
499           dormitory: Студентски дом
500           drinking_water: Питка вода
501           driving_school: Автошкола
502           embassy: Амбасада
503           emergency_phone: Итен телефон
504           fast_food: Брза храна
505           ferry_terminal: Ферибот-терминал
506           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
507           fire_station: Пожарна
508           food_court: Штандови за брза храна
509           fountain: Фонтана
510           fuel: Гориво
511           grave_yard: Гробишта
512           gym: Теретана / фитнес
513           hall: Соборна сала
514           health_centre: Здравствен центар
515           hospital: Болница
516           hotel: Хотел
517           hunting_stand: Ловечка кула
518           ice_cream: Сладолед
519           kindergarten: Градинка
520           library: Библиотека
521           market: Пазар
522           marketplace: Пазар
523           mountain_rescue: Планинарско спасување
524           nightclub: Ноќен клуб
525           nursery: Јасли
526           nursing_home: Старечки дом
527           office: Канцеларија
528           park: Парк
529           parking: Паркинг
530           pharmacy: Аптека
531           place_of_worship: Верски објект
532           police: Полиција
533           post_box: Поштенско сандаче
534           post_office: Пошта
535           preschool: Претшколска установа
536           prison: Затвор
537           pub: Пивница
538           public_building: Јавен објект
539           public_market: Градски пазар
540           reception_area: Рецепција
541           recycling: Рециклирање
542           restaurant: Ресторан
543           retirement_home: Старечки дом
544           sauna: Сауна
545           school: Училиште
546           shelter: Засолниште
547           shop: Дуќан
548           shopping: Дуќани
549           shower: Туш
550           social_centre: Социјален центар
551           social_club: Друштвен клуб
552           studio: Студио
553           supermarket: Супермаркет
554           swimming_pool: Базен
555           taxi: Такси
556           telephone: Телефонска говорница
557           theatre: Театар
558           toilets: Тоалет
559           townhall: Градски дом
560           university: Универзитет
561           vending_machine: Вендинг-машина
562           veterinary: Ветеринарна клиника
563           village_hall: Месна заедница
564           waste_basket: Корпа за отпадоци
565           wifi: Безжичен интернет
566           youth_centre: Младински центар
567         boundary: 
568           administrative: Административна граница
569           census: Пописна граница
570           national_park: Национален парк
571           protected_area: Заштитено подрачје
572         bridge: 
573           aqueduct: Аквадукт
574           suspension: Висечки мост
575           swing: Вртечки мост
576           viaduct: Вијадукт
577           "yes": Мост
578         building: 
579           "yes": Градба
580         highway: 
581           bridleway: Коњски пат
582           bus_guideway: Автобуски шини
583           bus_stop: Автобуска постојка
584           byway: Спореден пат
585           construction: Автопат во изградба
586           cycleway: Велосипедска патека
587           emergency_access_point: Прва помош
588           footway: Тротоар
589           ford: Брод
590           living_street: Маалска улица
591           milestone: Милјоказ
592           minor: Помал спореден пат
593           motorway: Автопат
594           motorway_junction: Клучка
595           motorway_link: Приклучен пат
596           path: Патека
597           pedestrian: Пешачка патека
598           platform: Платформа
599           primary: Главен пат
600           primary_link: Главен пат
601           raceway: Тркачка патека
602           residential: Станбен
603           rest_area: Одмориште
604           road: Пат
605           secondary: Спореден пат
606           secondary_link: Спореден пат
607           service: Помошен пат
608           services: Крајпатен сервис
609           speed_camera: Брзиноловец
610           steps: Скалила
611           stile: Тарабен премин
612           tertiary: Третостепен пат
613           tertiary_link: Третостепен пат
614           track: Полски пат
615           trail: Патека
616           trunk: Магистрала
617           trunk_link: Магистрала
618           unclassified: Некласификуван пат
619           unsurfaced: Неасфалтиран пат
620         historic: 
621           archaeological_site: Археолошки локалитет
622           battlefield: Бојно поле
623           boundary_stone: Граничен камен
624           building: Градба
625           castle: Замок
626           church: Црква
627           fort: Утврдување
628           house: Куќа
629           icon: Икона
630           manor: Велепоседнички дом
631           memorial: Споменик
632           mine: Рудник
633           monument: Споменик
634           museum: Музеј
635           ruins: Рушевини
636           tower: Кула
637           wayside_cross: Крајпатен крст
638           wayside_shrine: Параклис
639           wreck: Бродолом
640         landuse: 
641           allotments: Парцели
642           basin: Котлина
643           brownfield: Угар
644           cemetery: Гробишта
645           commercial: Комерцијално подрачје
646           conservation: Заштитено земјиште
647           construction: Градилиште
648           farm: Фарма
649           farmland: Обработливо земјиште
650           farmyard: Земјоделски двор
651           forest: Шума
652           garages: Гаража
653           grass: Трева
654           greenfield: Неискористено земјиште
655           industrial: Индустриско подрачје
656           landfill: Депонија
657           meadow: Ливада
658           military: Воено подрачје
659           mine: Рудник
660           nature_reserve: Природен резерват
661           orchard: Овоштарник
662           park: Парк
663           piste: Писта
664           quarry: Каменолом
665           railway: Железница
666           recreation_ground: Рекреативен терен
667           reservoir: Резервоар
668           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
669           residential: Станбено подрачје
670           retail: Дуќани
671           road: Патно подрачје
672           village_green: Селско зеленило
673           vineyard: Лозници
674           wetland: Мочуриште
675           wood: Шума
676         leisure: 
677           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
678           bird_hide: Набљудувалиште за птици
679           common: Општествена земја
680           fishing: Рибарење
681           fitness_station: Технички преглед
682           garden: Градина
683           golf_course: Голф-терен
684           ice_rink: Лизгалиште
685           marina: Марина
686           miniature_golf: Миниголф
687           nature_reserve: Природен резерват
688           park: Парк
689           pitch: Спортски терен
690           playground: Детско игралиште
691           recreation_ground: Разонодно место
692           sauna: Сауна
693           slipway: Испуст
694           sports_centre: Спортски центар
695           stadium: Стадион
696           swimming_pool: Базен
697           track: Спортска патека
698           water_park: Аквапарк
699         military: 
700           airfield: Воено слетувалиште
701           barracks: Касарна
702           bunker: Бункер
703         natural: 
704           bay: Залив
705           beach: Плажа
706           cape: ‘Рт
707           cave_entrance: Влез во пештера
708           channel: Канал
709           cliff: Гребен
710           crater: Кратер
711           dune: Дина
712           feature: Елемент
713           fell: Фел
714           fjord: Фјорд
715           forest: Шума
716           geyser: Гејзер
717           glacier: Глечер
718           heath: Голет
719           hill: Рид
720           island: Остров
721           land: Земја
722           marsh: Бара
723           moor: Пустара
724           mud: Кал
725           peak: Врв
726           point: Точка
727           reef: Гребен
728           ridge: Срт
729           river: Река
730           rock: Карпа
731           scree: Сип
732           scrub: Честак
733           shoal: Плитко место
734           spring: Извор
735           stone: Камен
736           strait: Проток
737           tree: Дрво
738           valley: Долина
739           volcano: Вулкан
740           water: Вода
741           wetland: Мочуриште
742           wetlands: Мочуриште
743           wood: Шума
744         office: 
745           accountant: Сметководител
746           architect: Архитект
747           company: Фирма
748           employment_agency: Агенција за вработување
749           estate_agent: Агенција за недвижности
750           government: Владина служба
751           insurance: Служба за осигурување
752           lawyer: Адвокат
753           ngo: НВО-канцеларија
754           telecommunication: Телекомуникациска служба
755           travel_agent: Туристичка агенција
756           "yes": Канцеларија
757         place: 
758           airport: Аеродром
759           city: Град
760           country: Земја
761           county: Округ
762           farm: Фарма
763           hamlet: Селце
764           house: Куќа
765           houses: Куќи
766           island: Остров
767           islet: Островче
768           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
769           locality: Месност
770           moor: Пустара
771           municipality: Општина
772           postcode: Поштенски број
773           region: Регион
774           sea: Море
775           state: Покраина
776           subdivision: Админ. подрачје
777           suburb: Населба
778           town: Град
779           unincorporated_area: Нездружено подрачје
780           village: Село
781         railway: 
782           abandoned: Напуштена железничка линија
783           construction: Железничка линија во изградба
784           disused: Напуштена железничка линија
785           disused_station: Напуштена железничка станица
786           funicular: Жичена железница
787           halt: Железничка постојка
788           historic_station: Историска железничка станица
789           junction: Железнички јазол
790           level_crossing: Надвозник
791           light_rail: Лека железница
792           miniature: Минијатурна железница
793           monorail: Едношинска линија
794           narrow_gauge: Теснолинејка
795           platform: Железнички перон
796           preserved: Зачувана железничка линија
797           spur: Железнички огранок
798           station: Железничка станица
799           subway: Метро станица
800           subway_entrance: Влез во метро
801           switch: Железнички пунктови
802           tram: Трамвајска линија
803           tram_stop: Трамвајска постојка
804           yard: Железничко депо
805         shop: 
806           alcohol: Алкохол на црно
807           antiques: Старинарница
808           art: Уметнички дуќан
809           bakery: Пекара
810           beauty: Козметика
811           beverages: Пијалоци
812           bicycle: Продавница за велосипеди
813           books: Книжарница
814           butcher: Месарница
815           car: Автосалон
816           car_parts: Автоделови
817           car_repair: Автосервис
818           carpet: Дуќан за теписи
819           charity: Добротворна продавница
820           chemist: Аптека
821           clothes: Дуќан за облека
822           computer: Продавница за сметачи
823           confectionery: Слаткарница
824           convenience: Бакалница
825           copyshop: Фотокопир
826           cosmetics: Козметика
827           department_store: Стоковна куќа
828           discount: Распродажен дуќан
829           doityourself: Направи-сам
830           dry_cleaning: Хемиско чистење
831           electronics: Електронска опрема
832           estate_agent: Недвижности
833           farm: Земјоделски дуќан
834           fashion: Бутик
835           fish: Рибарница
836           florist: Цвеќара
837           food: Продавница за храна
838           funeral_directors: Погребална служба
839           furniture: Мебел
840           gallery: Галерија
841           garden_centre: Градинарски центар
842           general: Колонијал
843           gift: Дуќан за подароци
844           greengrocer: Пиљара
845           grocery: Бакалница
846           hairdresser: Фризер
847           hardware: Алат и опрема
848           hifi: Аудиосистеми
849           insurance: Осигурително
850           jewelry: Јувелир
851           kiosk: Трафика
852           laundry: Пералница
853           mall: Трговски центар
854           market: Пазар
855           mobile_phone: Мобилни телефони
856           motorcycle: Моторцикли
857           music: Музички дуќан
858           newsagent: Весникара
859           optician: Оптичар
860           organic: Здрава храна
861           outdoor: Дуќан на отворено
862           pet: Домашни миленици
863           photo: Фотографски дуќан
864           salon: Салон
865           shoes: Обувки
866           shopping_centre: Трговски центар
867           sports: Спортски дуќан
868           stationery: Прибор и репроматеријали
869           supermarket: Супермаркет
870           toys: Продавница за играчки
871           travel_agency: Туристичка агенција
872           video: Видеотека
873           wine: Алкохолни пијалоци
874         tourism: 
875           alpine_hut: Планинска куќарка
876           artwork: Уметничко дело
877           attraction: Атракција
878           bed_and_breakfast: Полупансион
879           cabin: Колиба
880           camp_site: Камп
881           caravan_site: Автокамп
882           chalet: Брвнара
883           guest_house: Пансион
884           hostel: Хостел
885           hotel: Хотел
886           information: Информации
887           lean_to: Прилепена стреа
888           motel: Мотел
889           museum: Музеј
890           picnic_site: Излетничко место
891           theme_park: Забавен парк
892           valley: Долина
893           viewpoint: Видиковец
894           zoo: Зоолошка
895         tunnel: 
896           "yes": Тунел
897         waterway: 
898           artificial: Вештачки воден пат
899           boatyard: Чамцоградилиште
900           canal: Канал
901           connector: Слив
902           dam: Брана
903           derelict_canal: Запуштен канал
904           ditch: Канач
905           dock: Док
906           drain: Одвод
907           lock: Каналска брана
908           lock_gate: Каналска капија
909           mineral_spring: Минерален извор
910           mooring: Сидриште
911           rapids: Брзак
912           river: Река
913           riverbank: Кеј
914           stream: Поток
915           wadi: Вади
916           water_point: Пристап до вода
917           waterfall: Водопад
918           weir: Јаз
919   html: 
920     dir: ltr
921   javascripts: 
922     map: 
923       base: 
924         cycle_map: Велосипедска карта
925         mapquest: MapQuest Open
926         standard: Стандардна
927         transport_map: Сообраќајна карта
928     site: 
929       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
930       edit_tooltip: Уредување на картата
931       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
932       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
933       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
934       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
935   layouts: 
936     community: Заедница
937     community_blogs: Блогови на заедницата
938     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
939     copyright: Авторски права и лиценца
940     documentation: Документација
941     documentation_title: Документација за проектот
942     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
943     donate_link_text: доброволен прилог
944     edit: Уреди
945     edit_with: Уреди со %{editor}
946     export: Извези
947     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
948     foundation: Фондација
949     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
950     gps_traces: GPS-траги
951     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
952     help: Помош
953     help_centre: Центар за помош
954     help_title: Помошна страница за проектот
955     history: Историја
956     home: дома
957     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
958     inbox_html: пораки (%{count})
959     inbox_tooltip: 
960       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
961       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
962       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
963     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
964     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
965     intro_2_download: преземање
966     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
967     intro_2_license: отворена лиценца
968     intro_2_use: употреба
969     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
970     log_in: најави ме
971     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
972     logo: 
973       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
974     logout: одјава
975     logout_tooltip: Одјава
976     make_a_donation: 
977       text: Дарувајте
978       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
979     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
980     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
981     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
982     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
983     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
984     partners_partners: партнери
985     partners_ucl: VR-центарот на UCL
986     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
987     sign_up: регистрација
988     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
989     sotm2012: Повелете на конференцијата на OpenStreetMap во САД за 2012 „The State of the Map US“ што ќе се одржи на 13 и 14 октомври во Портленд, Орегон!
990     tag_line: Слободна вики-карта на светот
991     user_diaries: Кориснички дневници
992     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
993     view: Карта
994     view_tooltip: Види карта
995     welcome_user: Добредојде, %{user_link}
996     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
997     wiki: Вики
998     wiki_title: Помошна страница за проектот
999     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1000   license_page: 
1001     foreign: 
1002       english_link: англискиот оригинал
1003       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1004       title: За овој превод
1005     legal_babble: 
1006       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1007       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1008       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1009       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1010       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1011       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1012       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1013       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1014       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1015       contributors_title_html: Нашите учесници
1016       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1017       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1018       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1019       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1020       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1021       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1022       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1023       intro_1_html: "OpenStreetMap содржи <i>отворени податоци</i>, лиценцирани со <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC BY-SA)."
1024       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1025       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1026       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1027       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1028       more_title_html: Повеќе информации
1029       title_html: Авторски права и лиценца
1030     native: 
1031       mapping_link: почнете со изработка на карти
1032       native_link: македонската верзија
1033       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1034       title: За страницава
1035   message: 
1036     delete: 
1037       deleted: Пораката е избришана
1038     inbox: 
1039       date: Датум
1040       from: Од
1041       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1042       my_inbox: Моето сандаче
1043       new_messages: 
1044         one: "%{count} нова порака"
1045         other: "%{count} нови пораки"
1046       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1047       old_messages: 
1048         one: "%{count} стара порака"
1049         other: "%{count} стари пораки"
1050       outbox: за праќање
1051       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1052       subject: Наслов
1053       title: Примени
1054     mark: 
1055       as_read: Пораката е означена како прочитана
1056       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1057     message_summary: 
1058       delete_button: Избриши
1059       read_button: Означи како прочитано
1060       reply_button: Одговори
1061       unread_button: Означи како непрочитано
1062     new: 
1063       back_to_inbox: Назад во примени
1064       body: Содржина
1065       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1066       message_sent: Пораката е испратена
1067       send_button: Испрати
1068       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1069       subject: Наслов
1070       title: Испрати ја пораката
1071     no_such_message: 
1072       body: Нажалост нема порака со тој id.
1073       heading: Нема таква порака
1074       title: Нема таква порака
1075     outbox: 
1076       date: Датум
1077       inbox: примени пораки
1078       messages: 
1079         one: Имате %{count} испратена порака
1080         other: Имате %{count} испратени пораки
1081       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1082       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1083       outbox: за праќање
1084       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1085       subject: Наслов
1086       title: За праќање
1087       to: До
1088     read: 
1089       back_to_inbox: Назад во добиени
1090       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1091       date: Датум
1092       from: Од
1093       reading_your_messages: Читање на пораките
1094       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
1095       reply_button: Одговори
1096       subject: Наслов
1097       title: Прочитај ја пораката
1098       to: За
1099       unread_button: Означи како непрочитано
1100       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1101     reply: 
1102       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1103     sent_message_summary: 
1104       delete_button: Избриши
1105   notifier: 
1106     diary_comment_notification: 
1107       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1108       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1109       hi: Здраво %{to_user},
1110       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1111     email_confirm: 
1112       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1113     email_confirm_html: 
1114       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1115       greeting: Здраво,
1116       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1117     email_confirm_plain: 
1118       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1119       greeting: Здраво,
1120       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1121       hopefully_you_2: "%{server_url} со новата адреса %{new_address}."
1122     friend_notification: 
1123       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1124       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1125       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1126       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1127     gpx_notification: 
1128       and_no_tags: и без ознаки.
1129       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1130       failure: 
1131         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1132         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1133         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1134         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1135         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1136       greeting: Здраво,
1137       success: 
1138         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1139         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1140       with_description: со описот
1141       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1142     lost_password: 
1143       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1144     lost_password_html: 
1145       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1146       greeting: Здраво,
1147       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1148     lost_password_plain: 
1149       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1150       greeting: Здраво,
1151       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1152       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1153     message_notification: 
1154       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1155       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1156       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1157       hi: Здраво %{to_user},
1158       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1159     signup_confirm: 
1160       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1161     signup_confirm_html: 
1162       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1163       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1164       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1165       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1166       greeting: Здраво!
1167       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1168       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1169       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1170       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1171       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1172       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1173       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1174     signup_confirm_plain: 
1175       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1176       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1177       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1178       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1179       current_user_1: Список на тековни корисници во категории, врз основа на нивната местоположба во светот
1180       current_user_2: "местоположба во светот ќе најдете на:"
1181       greeting: Здраво!
1182       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1183       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1184       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1185       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1186       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1187       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1188       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1189       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1190       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1191       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1192   oauth: 
1193     oauthorize: 
1194       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1195       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1196       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1197       allow_write_api: ја менува картата.
1198       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1199       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1200       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1201       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1202     revoke: 
1203       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1204   oauth_clients: 
1205     create: 
1206       flash: Информациите се успешно регистрирани
1207     destroy: 
1208       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1209     edit: 
1210       submit: Уреди
1211       title: Уредете ја апликацијата
1212     form: 
1213       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1214       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1215       allow_write_api: ја менува картата.
1216       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1217       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1218       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1219       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1220       name: Име
1221       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1222       required: Се бара
1223       support_url: URL поддршка
1224       url: URL адреса на главната апликација
1225     index: 
1226       application: Назив на прил. програм
1227       issued_at: Издадено
1228       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1229       my_apps: Мои клиентни апликации
1230       my_tokens: Мои овластени апликации
1231       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1232       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1233       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1234       revoke: Поништи!
1235       title: Мои OAuth податоци
1236     new: 
1237       submit: Регистрирање
1238       title: Регистрирајте нова апликација
1239     not_found: 
1240       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1241     show: 
1242       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1243       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1244       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1245       allow_write_api: ја менува картата.
1246       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1247       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1248       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1249       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1250       confirm: Дали сте сигурни?
1251       delete: Избриши клиент
1252       edit: Измени подробности
1253       key: "Потрошувачки клуч:"
1254       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1255       secret: "Потрошувачка тајна:"
1256       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1257       title: OAuth податоци за %{app_name}
1258       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1259     update: 
1260       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1261   printable_name: 
1262     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1263   redaction: 
1264     create: 
1265       flash: Редакцијата е создадена.
1266     destroy: 
1267       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1268       flash: Редакцијата е поништена.
1269       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1270     edit: 
1271       description: Опис
1272       heading: Уреди редакција
1273       submit: Зачувај редакција
1274       title: Уреди редакција
1275     index: 
1276       empty: Нема редакции.
1277       heading: Список на редакции
1278       title: Список на редакции
1279     new: 
1280       description: Опис
1281       heading: Внесете информации за новата редакција
1282       submit: Создај редакција
1283       title: Создавање на нова редакција
1284     show: 
1285       confirm: Дали сте сигурни?
1286       description: "Опис:"
1287       destroy: Отстрани ја редакцијава
1288       edit: Уреди ја редакцијава
1289       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1290       title: Приказ на редакција
1291       user: "Создавач:"
1292     update: 
1293       flash: Промените се зачувани.
1294   site: 
1295     edit: 
1296       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1297       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1298       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1299       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1300       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1301       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1302       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1303       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1304       user_page_link: корисничка страница
1305     index: 
1306       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1307       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1308       license: 
1309         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1310       permalink: Постојана врска
1311       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1312       shortlink: Кратка врска
1313     key: 
1314       map_key: Легенда
1315       map_key_tooltip: Легенда на картата
1316       table: 
1317         entry: 
1318           admin: Административна граница
1319           allotments: Парцели
1320           apron: 
1321             - Аеродромска платформа
1322             - терминал
1323           bridge: Црна линија = мост
1324           bridleway: Пешачко-влечен пат
1325           brownfield: Запуштено подрачје
1326           building: Значајно здание
1327           byway: Спореден пат
1328           cable: 
1329             - клупна жичарница
1330             - клупна жичарница
1331           cemetery: Гробишта
1332           centre: Спортски центар
1333           commercial: Комерцијално подрачје
1334           common: 
1335             - Општествена земја
1336             - ливада
1337           construction: Патишта во изградба
1338           cycleway: Велосипедска патека
1339           destination: Пристап до одредницата
1340           farm: Фарма
1341           footway: Пешачка патека
1342           forest: Шума
1343           golf: Голф-терен
1344           heathland: Голиште
1345           industrial: Индустриско подрачје
1346           lake: 
1347             - Езеро
1348             - резервоар
1349           military: Воено подрачје
1350           motorway: Автопат
1351           park: Парк
1352           permissive: Дозволив пристап
1353           pitch: Спортски терен
1354           primary: Главен пат
1355           private: Приватен пристап
1356           rail: Железница
1357           reserve: Природен резерват
1358           resident: Станбено подрачје
1359           retail: Трговско подрачје
1360           runway: 
1361             - Аеродромска писта
1362             - рулажна патека
1363           school: 
1364             - Училиште
1365             - универзитет
1366           secondary: Спореден пат
1367           station: Железничка станица
1368           subway: Метро
1369           summit: 
1370             - Врв
1371             - врв
1372           tourist: Туристичка атракција
1373           track: Патека
1374           tram: 
1375             - Лека железница
1376             - трамвај
1377           trunk: Главна сообраќајна артерија
1378           tunnel: Испрекината линија = тунел
1379           unclassified: Некласификуван пат
1380           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1381           wood: Шумичка
1382     markdown_help: 
1383       alt: Алетрн. текст
1384       first: Прва ставка
1385       heading: Наслов
1386       headings: Наслови
1387       image: Слика
1388       link: Врска
1389       ordered: Подреден список
1390       second: Втора ставка
1391       subheading: Поднаслов
1392       text: Текст
1393       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1394       unordered: Неподреден список
1395       url: URL
1396     richtext_area: 
1397       edit: Уреди
1398       preview: Преглед
1399     search: 
1400       search: Пребарај
1401       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1402       submit_text: ->
1403       where_am_i: Каде сум?
1404       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1405     sidebar: 
1406       close: Затвори
1407       search_results: Резултати од пребарувањето
1408   time: 
1409     formats: 
1410       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1411   trace: 
1412     create: 
1413       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1414       upload_trace: Подигни GPS-трага
1415     delete: 
1416       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1417     edit: 
1418       description: "Опис:"
1419       download: преземи
1420       edit: уреди
1421       filename: "Податотека:"
1422       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1423       map: карта
1424       owner: "Сопственик:"
1425       points: "Точки:"
1426       save_button: Сочувај промени
1427       start_coord: "Почетна координата:"
1428       tags: "Ознаки:"
1429       tags_help: одделено со запирка
1430       title: Ја уредувате трагата %{name}
1431       uploaded_at: "Подигнато во:"
1432       visibility: "Видливост:"
1433       visibility_help: што значи ова?
1434       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1435     list: 
1436       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1437       public_traces: Јавни GPS-траги
1438       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1439       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1440       your_traces: Ваши GPS-траги
1441     make_public: 
1442       made_public: Трагата е објавена
1443     offline: 
1444       heading: GPX-складиште вон интернет
1445       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1446     offline_warning: 
1447       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1448     trace: 
1449       ago: пред %{time_in_words_ago}
1450       by: од
1451       count_points: "%{count} точки"
1452       edit: уреди
1453       edit_map: Уредување
1454       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1455       in: во
1456       map: карта
1457       more: повеќе
1458       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1459       private: ПРИВАТНО
1460       public: ЈАВНО
1461       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1462       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1463       view_map: Погледај ја картата
1464     trace_form: 
1465       description: "Опис:"
1466       help: Помош
1467       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1468       tags: "Ознаки:"
1469       tags_help: одделено со запирка
1470       upload_button: Подигни
1471       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1472       visibility: "Видливост:"
1473       visibility_help: што значи ова?
1474       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1475     trace_header: 
1476       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1477       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1478       traces_waiting: Имате %{count} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1479       upload_trace: Подигни трага
1480     trace_optionals: 
1481       tags: Ознаки
1482     trace_paging_nav: 
1483       newer: Понови траги
1484       older: Постари траги
1485       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
1486     view: 
1487       delete_track: Избриши ја трагава
1488       description: "Опис:"
1489       download: преземи
1490       edit: уреди
1491       edit_track: Уреди ја трагава
1492       filename: "Податотека:"
1493       heading: Ја гледате трагата %{name}
1494       map: карта
1495       none: Ништо
1496       owner: "Сопственик:"
1497       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1498       points: "Точки:"
1499       start_coordinates: "Почетна координата:"
1500       tags: "Ознаки:"
1501       title: Ја гледате трагата  %{name}
1502       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1503       uploaded: "Подигнато во:"
1504       visibility: "Видливост:"
1505     visibility: 
1506       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1507       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1508       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1509       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1510   user: 
1511     account: 
1512       contributor terms: 
1513         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1514         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1515         heading: "Услови за учество:"
1516         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1517         link text: што е ова?
1518         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1519         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1520       current email address: "Тековна е-пошта:"
1521       delete image: Отстрани тековна слика
1522       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1523       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1524       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1525       home location: "Матична местоположба:"
1526       image: "Слика:"
1527       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1528       keep image: Задржи ја тековната слика
1529       latitude: Геог. ширина
1530       longitude: Геог. должина
1531       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1532       my settings: Мои прилагодувања
1533       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1534       new image: Додај слика
1535       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1536       openid: 
1537         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1538         link text: што е ова?
1539         openid: OpenID
1540       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1541       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1542       profile description: "Опис за профилот:"
1543       public editing: 
1544         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1545         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1546         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1547         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1548         enabled link text: што е ова?
1549         heading: "Јавно уредување:"
1550       public editing note: 
1551         heading: Јавно уредување
1552         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1553       replace image: Замени тековна слика
1554       return to profile: Назад кон профилот
1555       save changes button: Зачувај ги промените
1556       title: Уреди сметка
1557       update home location on click: Подновувај го матичната местоположба кога ќе кликнам на картата
1558     confirm: 
1559       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1560       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1561       button: Потврди
1562       heading: Потврди корисничка сметка
1563       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1564       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1565       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1566       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1567     confirm_email: 
1568       button: Потврди
1569       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1570       heading: Потврди промена на е-пошта
1571       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1572       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1573     confirm_resend: 
1574       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1575       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1576     filter: 
1577       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1578     go_public: 
1579       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1580     list: 
1581       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1582       empty: Нема најдено такви корисници
1583       heading: Корисници
1584       hide: Скриј одбрани корисници
1585       showing: 
1586         one: Прикажана е страницата %{page} (%{first_item} од %{items})
1587         other: Прикажани се страниците %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1588       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1589       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1590       title: Корисници
1591     login: 
1592       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1593       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1594       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1595       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1596       email or username: Е-пошта или корисничко име
1597       heading: Најава
1598       login_button: Најава
1599       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1600       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1601       no account: Немате сметка?
1602       openid: "%{logo} OpenID:"
1603       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1604       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1605       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1606       openid_providers: 
1607         aol: 
1608           alt: Најава со OpenID од AOL
1609           title: Најава со AOL
1610         google: 
1611           alt: Најава со OpenID од Google
1612           title: Најава со Google
1613         myopenid: 
1614           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1615           title: Најава со myOpenID
1616         openid: 
1617           alt: Најава со URL за OpenID
1618           title: Најава со OpenID
1619         wordpress: 
1620           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1621           title: Најава со Wordpress
1622         yahoo: 
1623           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1624           title: Најава со Yahoo
1625       password: "Лозинка:"
1626       register now: Регистрација
1627       remember: "Запомни ме:"
1628       title: Најава
1629       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1630       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1631       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1632     logout: 
1633       heading: Одјава од OpenStreetMap
1634       logout_button: Одјава
1635       title: Одјава
1636     lost_password: 
1637       email address: "Е-пошта:"
1638       heading: Ја заборавивте лозинката?
1639       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1640       new password button: Смени лозинка
1641       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1642       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1643       title: Загубена лозинка
1644     make_friend: 
1645       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1646       button: Додај како пријател
1647       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1648       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1649       success: Сега сте пријатели со %{name}.
1650     new: 
1651       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1652       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1653       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1654       continue: Продолжи
1655       display name: "Име за приказ:"
1656       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1657       email address: "Е-пошта:"
1658       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1659       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1660       heading: Создајте корисничка сметка
1661       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1662       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1663       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1664       openid: "%{logo} OpenID:"
1665       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1666       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1667       password: "Лозинка:"
1668       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1669       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1670       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1671       title: Направи сметка
1672       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1673     no_such_user: 
1674       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1675       heading: Корисникот %{user} не постои.
1676       title: Нема таков корисник
1677     popup: 
1678       friend: Пријател
1679       nearby mapper: Соседен картограф
1680       your location: Ваша местоположба
1681     remove_friend: 
1682       button: Отстрани од пријатели
1683       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1684       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1685       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1686     reset_password: 
1687       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1688       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1689       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1690       heading: Смени лозинка за %{user}
1691       password: "Лозинка:"
1692       reset: Смени лозинка
1693       title: Смени лозинка
1694     set_home: 
1695       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1696     suspended: 
1697       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1698       heading: Сметката е закочена
1699       title: Сметката е закочена
1700       webmaster: мреж. управник
1701     terms: 
1702       agree: Се согласувам
1703       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1704       consider_pd_why: Што е ова?
1705       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1706       decline: Одбиј
1707       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1708       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1709       heading: Услови на учество
1710       legale_names: 
1711         france: Франција
1712         italy: Италија
1713         rest_of_world: Остатокот од светот
1714       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1715       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1716       title: Услови на учество
1717       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1718     view: 
1719       activate_user: активирај го корисников
1720       add as friend: додај како пријател
1721       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1722       block_history: примени блокови
1723       blocks by me: извршени болокови
1724       blocks on me: добиени блокови
1725       comments: коментари
1726       confirm: Потврди
1727       confirm_user: потврди го корисников
1728       create_block: блокирај го корисников
1729       created from: "Создадено од:"
1730       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1731       ct declined: Одбиен
1732       ct status: "Услови за учество:"
1733       ct undecided: Неодлучено
1734       deactivate_user: деактивирај го корисников
1735       delete_user: избриши го корисников
1736       description: Опис
1737       diary: дневник
1738       edits: уредувања
1739       email address: Е-пошта
1740       friends_changesets: Сите измени на пријателите
1741       friends_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на пријателите
1742       hide_user: скриј го корисников
1743       if set location: Ако ја наместите вашата местоположба, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Матичната местоположба можете да си ја наместите на страницата %{settings_link}.
1744       km away: "%{count} км од вас"
1745       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1746       m away: "%{count} м од вас"
1747       mapper since: "Картограф од:"
1748       moderator_history: дадени блокови
1749       my comments: мои коментари
1750       my diary: мојот дневник
1751       my edits: мои уредувања
1752       my settings: мои прилагодувања
1753       my traces: мои траги
1754       nearby users: Други соседни корисници
1755       nearby_changesets: Прелистување на сите измени на соседните корисници
1756       nearby_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на соседните корисници
1757       new diary entry: нова ставка во дневникот
1758       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1759       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1760       oauth settings: oauth поставки
1761       remove as friend: отстрани од пријатели
1762       role: 
1763         administrator: Овој корисник е администратор
1764         grant: 
1765           administrator: Додели администраторски пристап
1766           moderator: Додели модераторски пристап
1767         moderator: Овој корисник е модератор
1768         revoke: 
1769           administrator: Лиши од администраторски пристап
1770           moderator: Лиши од модераторски пристап
1771       send message: испрати порака
1772       settings_link_text: прилагодувања
1773       spam score: "Оцена за спам:"
1774       status: "Статус:"
1775       traces: траги
1776       unhide_user: покажи го корисникот
1777       user location: Местоположба на корисникот
1778       your friends: Ваши пријатели
1779   user_block: 
1780     blocks_by: 
1781       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1782       heading: Список на блокови од %{name}
1783       title: Блокови од %{name}
1784     blocks_on: 
1785       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1786       heading: Список на блокови за %{name}
1787       title: Блокови за %{name}
1788     create: 
1789       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1790       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1791       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1792     edit: 
1793       back: Преглед на сите блокови
1794       heading: Уредување на блок за %{name}
1795       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1796       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1797       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1798       show: Преглед на овој блок
1799       submit: Поднови го блокот
1800       title: Уредување на блок за %{name}
1801     filter: 
1802       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1803       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1804     helper: 
1805       time_future: Истекува за %{time}.
1806       time_past: Истечено пред %{time}.
1807       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1808     index: 
1809       empty: Досега сè уште нема блокови.
1810       heading: Список на кориснички блокови
1811       title: Кориснички блокови
1812     model: 
1813       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1814       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1815     new: 
1816       back: Преглед на сите блокови
1817       heading: Правење на блок за %{name}
1818       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1819       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1820       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1821       submit: Направи блок
1822       title: Правење на блок за %{name}
1823       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1824       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1825     not_found: 
1826       back: Назад кон индексот
1827       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1828     partial: 
1829       confirm: Дали сте сигурни?
1830       creator_name: Создавач
1831       display_name: Блокиран корисник
1832       edit: Уреди
1833       next: Следна »
1834       not_revoked: (не се поништува)
1835       previous: « Претходна
1836       reason: Причина за блокирање
1837       revoke: Поништи!
1838       revoker_name: "Поништил:"
1839       show: Прикажи
1840       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
1841       status: Статус
1842     period: 
1843       one: 1 час
1844       other: "%{count} час"
1845     revoke: 
1846       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1847       flash: Овој блок е поништен.
1848       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1849       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1850       revoke: Поништи!
1851       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1852       title: Поништување на блок за %{block_on}
1853     show: 
1854       back: Преглед на сите блокови
1855       confirm: Дали сте сигурни?
1856       edit: Уреди
1857       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1858       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1859       reason: "Причина за блокирање:"
1860       revoke: Поништи!
1861       revoker: "Поништувач:"
1862       show: Прикажи
1863       status: Статус
1864       time_future: Уредувања во %{time}
1865       time_past: Истечено пред %{time}
1866       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1867     update: 
1868       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1869       success: Блокот е изменет.
1870   user_role: 
1871     filter: 
1872       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1873       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1874       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1875       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1876     grant: 
1877       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1878       confirm: Потврди
1879       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1880       heading: Потврди доделување на улога
1881       title: Потврди доделување на улога
1882     revoke: 
1883       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1884       confirm: Потврди
1885       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1886       heading: Потврди лишување од улога
1887       title: Потврди лишување од улога