Update to iD v2.7.1
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / cs.json
1 {
2     "cs": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Plocha",
6                 "description": "Přidat do mapy parky, budovy, jezera či jiné plochy.",
7                 "tail": "Klikněte na mapu a začněte tak kreslit plochu, jako třeba park, jezero nebo budovu."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Čára",
11                 "description": "Přidat do mapy silnice, ulice, stezky, potoky či jiné čáry.",
12                 "tail": "Klikněte na mapu a začněte tak kreslit silnice, stezky nebo trasy."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Bod",
16                 "description": "Přidat do mapy restaurace, poštovní schránky, zastávky či jiné body.",
17                 "tail": "Klikněte na mapu a přidejte tak bod."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Procházet",
21                 "description": "Posunutí a zvětšení mapy."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "Body k ploše přidáte kliknutím. Plochu uzavřete kliknutím na první bod."
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "Body k linii přidáte kliknutím. Když kliknete na jinou linii, připojíte linie k sobě. Editaci ukončíte dvojklikem."
28             }
29         },
30         "operations": {
31             "add": {
32                 "annotation": {
33                     "point": "Přidán bod.",
34                     "vertex": "Přidán bod k linii.",
35                     "relation": "Přidána relace."
36                 }
37             },
38             "start": {
39                 "annotation": {
40                     "line": "Vytvořen začátek linie.",
41                     "area": "Vytvořen začátek plochy."
42                 }
43             },
44             "continue": {
45                 "key": "A",
46                 "title": "Pokračovat",
47                 "description": "Navázat na čáru.",
48                 "not_eligible": "Nelze navázat na žádnou čáru.",
49                 "multiple": "Zde je možné navázat na několik čar. Stiskněte klávesu Shift a kliknutím zvolte jednu z čar.",
50                 "annotation": {
51                     "line": "Prodloužena linie.",
52                     "area": "Plocha pokračuje."
53                 }
54             },
55             "cancel_draw": {
56                 "annotation": "Kreslení přerušeno."
57             },
58             "change_role": {
59                 "annotation": "Změněna role prvku relace."
60             },
61             "change_tags": {
62                 "annotation": "Upraveny vlastnosti."
63             },
64             "circularize": {
65                 "title": "Zakulatit",
66                 "description": {
67                     "line": "Udělat z této linie kruh.",
68                     "area": "Udělat z této plochy kruh."
69                 },
70                 "key": "O",
71                 "annotation": {
72                     "line": "Zakulacena linie.",
73                     "area": "Zakulacena plocha."
74                 },
75                 "not_closed": "Nelze udělat kruh, neboť nejde o smyčku.",
76                 "too_large": "Nelze udělat kruh, protože není vidět dostatečně velká část.",
77                 "connected_to_hidden": "Nelze udělat kruh, protože je napojen na skrytý objekt."
78             },
79             "orthogonalize": {
80                 "title": "Zhranatit",
81                 "description": {
82                     "line": "Udělat rohy této linie do hranata.",
83                     "area": "Udělat rohy této plochy do hranata."
84                 },
85                 "key": "S",
86                 "annotation": {
87                     "line": "Úhly linie do pravého úhle.",
88                     "area": "Rohy plochy do pravého úhle."
89                 },
90                 "not_squarish": "Objekt nelze zhranatit, protože se čtverci vůbec nepodobá.",
91                 "too_large": "Objekt nelze zhranatit, protože není vidět dostatečně velká část.",
92                 "connected_to_hidden": "Objekt nelze zhranatit, protože je napojen na skrytý objekt."
93             },
94             "straighten": {
95                 "title": "Narovnat",
96                 "description": "Narovnat tuto čáru.",
97                 "key": "S",
98                 "annotation": "Narovnána linie.",
99                 "too_bendy": "Objekt nelze narovnat, protože je příliš zakroucený.",
100                 "connected_to_hidden": "Čáru nelze narovnat, protože je napojená na skrytý objekt."
101             },
102             "delete": {
103                 "title": "Smazat",
104                 "description": {
105                     "single": "Smazat trvale tento objekt",
106                     "multiple": "Smazat trvale tyto objekty."
107                 },
108                 "annotation": {
109                     "point": "Smazán bod.",
110                     "vertex": "Smazán bod z linie.",
111                     "line": "Smazána linie.",
112                     "area": "Smazána plocha.",
113                     "relation": "Smazána relace.",
114                     "multiple": "Smazat {n} prvků."
115                 },
116                 "too_large": {
117                     "single": "Objekt nelze vymazat, protože není vidět dostatečně velká část.",
118                     "multiple": "Objekty nelze vymazat, protože není vidět dostatečně velká část."
119                 },
120                 "incomplete_relation": {
121                     "single": "tento objekt nemohl být smazán, neboť nebyl zcela stažen.",
122                     "multiple": "Tyto objekty nemohly být smazány, neboť nebyly zcela staženy."
123                 },
124                 "part_of_relation": {
125                     "single": "Objekt nelze smazat, protože je součástí rozsáhlejší relace. Musíte ho napřed z této relace vyřadit.",
126                     "multiple": "Objekty nelze smazat, protože je součástí rozsáhlejších relací. Musíte je nejprve z relací vyřadit."
127                 },
128                 "connected_to_hidden": {
129                     "single": "Objekt nelze smazat, protože je napojen na skrytý objekt.",
130                     "multiple": "Objekty nelze smazat, protože jsou napojené na skryté objekty."
131                 }
132             },
133             "add_member": {
134                 "annotation": "Přidán člen do relace."
135             },
136             "delete_member": {
137                 "annotation": "Odstraněn člen z relace."
138             },
139             "connect": {
140                 "annotation": {
141                     "point": "Linie byla připojena k uzlu.",
142                     "vertex": "Linie byla připojena k jiné linii.",
143                     "line": "Linie byla připojena k linii.",
144                     "area": "Linie byla připojena k ploše."
145                 }
146             },
147             "disconnect": {
148                 "title": "Rozpojit",
149                 "description": "Rozpojit tyto linie/plochy.",
150                 "key": "D",
151                 "annotation": "Linie/plochy byly rozpojeny.",
152                 "not_connected": "Není tu žádná linie/plocha, kterou by bylo možné rozpojit.",
153                 "connected_to_hidden": "Toto nelze rozpojit, protože je to napojeno na skrytý objekt.",
154                 "relation": "Toto nelze rozpojit, protože to spojuje členy relace."
155             },
156             "merge": {
157                 "title": "Spojit",
158                 "description": "Spojit tyto prvky.",
159                 "key": "C",
160                 "annotation": "{n} prvků spojeno.",
161                 "not_eligible": "Objekty nelze spojit v jeden.",
162                 "not_adjacent": "Objekty nelze spojit, protože jejich koncové body nejsou spojené.",
163                 "restriction": "Objekty nelze spojit, protože aspoň jeden z nich je členem relace \"{relation}\".",
164                 "incomplete_relation": "Tyto objekty nelze spojit, protože jsou stažené jen částečně.",
165                 "conflicting_tags": "Objekty nelze spojit, protože některé z jejich vlastností kolidují."
166             },
167             "move": {
168                 "title": "Posunout",
169                 "description": {
170                     "single": "Přesunout tento objekt na jiné místo.",
171                     "multiple": "Přesunout tyto objekty na jiné místo."
172                 },
173                 "key": "M",
174                 "annotation": {
175                     "point": "Posunut bod.",
176                     "vertex": "Posunut bod v linii.",
177                     "line": "Posunuta linie.",
178                     "area": "Posunuta plocha.",
179                     "multiple": "Otočeno více prvků."
180                 },
181                 "incomplete_relation": {
182                     "single": "Tento objekt nelze posunout, protože je stažený jen částečně.",
183                     "multiple": "Tyto objekty nelze posunout, protože jsou stažené jen částečně."
184                 },
185                 "too_large": {
186                     "single": "Objekt není možné přesunout, protože není vidět dostatečně velká část.",
187                     "multiple": "Objekty není možné přesunout, protože není vidět dostatečně velká část."
188                 },
189                 "connected_to_hidden": {
190                     "single": "Objekt není možné přesunout, protože některé z nich jsou napojené na skryté objekty.",
191                     "multiple": "Objekty není možné přesunout, protože je napojen na skrytý objekt."
192                 }
193             },
194             "reflect": {
195                 "title": {
196                     "long": "Zrcadlit delší",
197                     "short": "Zrcadlit kratší"
198                 },
199                 "description": {
200                     "long": {
201                         "single": "Zrcadlit tento objekt podle jeho delší osy.",
202                         "multiple": "Zrcadlit tyto objekty podle jejich delší osy."
203                     },
204                     "short": {
205                         "single": "Zrcadlit tento objekt podle jeho kratší osy.",
206                         "multiple": "Zrcadlit tyto objekty podle jejich kratší osy."
207                     }
208                 },
209                 "key": {
210                     "long": "T",
211                     "short": "Y"
212                 },
213                 "annotation": {
214                     "long": {
215                         "single": "Objekt zrcadlen podle jeho delší osy.",
216                         "multiple": "Několik objektů zrcadleno podle jejich delší osy."
217                     },
218                     "short": {
219                         "single": "Objekt zrcadlen podle jeho kratší osy.",
220                         "multiple": "Několik objektů zrcadleno podle jejich kratší osy."
221                     }
222                 },
223                 "incomplete_relation": {
224                     "single": "Objekt nelze zrcadlit, protože nebyl zcela stažen.",
225                     "multiple": "Objekty nelze zrcadlit, protože nebyly zcela staženy."
226                 },
227                 "too_large": {
228                     "single": "Objekt nelze zrcadlit, protože z něj není dost vidět.",
229                     "multiple": "Objekty nelze zrcadlit, protože z nich není dost vidět."
230                 },
231                 "connected_to_hidden": {
232                     "single": "Objekt nelze zrcadlit, protože je spojen se skrytým objektem.",
233                     "multiple": "Objekty nelze zrcadlit, protože některé jsou spojeny se skrytými objekty."
234                 }
235             },
236             "rotate": {
237                 "title": "Otočit",
238                 "description": {
239                     "single": "Otočit tento prvek okolo středu.",
240                     "multiple": "Otoč prvky okolo jejich středu."
241                 },
242                 "key": "R",
243                 "annotation": {
244                     "line": "Linie byla otočena.",
245                     "area": "Plocha byla pootočena.",
246                     "multiple": "Otočeno více prvků."
247                 },
248                 "incomplete_relation": {
249                     "single": "Tento objekt nelze posunout, protože je stažený jen částečně.",
250                     "multiple": "Tyto objekty nemohly být smazány, neboť nebyly zcela staženy."
251                 },
252                 "too_large": {
253                     "single": "Prvek nelze otočit, protože není vidět dostatečně velká část.",
254                     "multiple": "Prvky nelze otočit, protože není vidět dostatečně velká část."
255                 },
256                 "connected_to_hidden": {
257                     "single": "Prvek nelze otočit, protože je spojen se skrytými prvky.",
258                     "multiple": "Prvky nelze otočit, protože některé jsou spojeny se skrytými prvky."
259                 }
260             },
261             "reverse": {
262                 "title": "Převrátit",
263                 "description": "Změnit směr linie na opačný.",
264                 "key": "V",
265                 "annotation": "Linie byla převrácena."
266             },
267             "split": {
268                 "title": "Rozdělit",
269                 "description": {
270                     "line": "Rozdělit zvolenou linii v tomto bodě.",
271                     "area": "Rozdělit hranici této plochy na dvě.",
272                     "multiple": "Rozdělit v tomto bodu linii/hranici plochy."
273                 },
274                 "key": "X",
275                 "annotation": {
276                     "line": "Linie rozdělena.",
277                     "area": "Rozdělit hranici plochy.",
278                     "multiple": "Rozdělit {n} čar/hranic plochy."
279                 },
280                 "not_eligible": "Čáru nelze rozdělit v jejím začátku ani konci.",
281                 "multiple_ways": "Není jasné, kterou čáru rozdělit.",
282                 "connected_to_hidden": "Toto nelze rozdělit, protože je to napojené na skrytý prvek."
283             },
284             "restriction": {
285                 "annotation": {
286                     "create": "Přidáno omezení odbočování",
287                     "delete": "Smazáno omezení odbočování"
288                 }
289             }
290         },
291         "undo": {
292             "tooltip": "Zpět: {action}",
293             "nothing": "Není co vracet."
294         },
295         "redo": {
296             "tooltip": "Znovu: {action}",
297             "nothing": "Není co znovu provádět."
298         },
299         "tooltip_keyhint": "Zkratka:",
300         "browser_notice": "Tento editor funguje ve Firefoxu, Chrome, Safari, Opeře a Internet Exploreru 11 a výše. Prosím buď aktualizujte svůj browser nebo použijte Potlach 2 či JOSM.",
301         "translate": {
302             "translate": "Přeložit",
303             "localized_translation_label": "Mezinárodní název",
304             "localized_translation_language": "Zvolte jazyk",
305             "localized_translation_name": "Název"
306         },
307         "zoom_in_edit": "Pro editaci přibližte",
308         "login": "přihlášení",
309         "logout": "odhlásit",
310         "loading_auth": "Připojování na OpenStreetMap…",
311         "report_a_bug": "Nahlásit chybu",
312         "help_translate": "Pomoct s překladem",
313         "feature_info": {
314             "hidden_warning": "{count} skrytých prvků",
315             "hidden_details": "Tyto prvky jsou právě skryté: {details}"
316         },
317         "status": {
318             "error": "Nepodařilo se připojit k API.",
319             "offline": "API je offline. Zkuste prosím editaci později.",
320             "readonly": "API je ve stavu \"pouze pro čtení\", takže vaše úpravy nelze uložit. Zkuste to znovu později.",
321             "rateLimit": "API omezuje anonymní připojení. Můžete to vyřešit tím, že se přihlásíte."
322         },
323         "commit": {
324             "title": "Nahrát na OpenStreetMap",
325             "upload_explanation": "Vámi provedené změny budou viditelné na všech mapách postavených na datech z OpenStreetMap.",
326             "upload_explanation_with_user": "Změny provedené pod jménem {user} budou viditelné na všech mapách postavených na datech z OpenStreetMap.",
327             "request_review": "Rád bych, kdyby se na mé změny někdo podíval.",
328             "save": "Nahrát",
329             "cancel": "Storno",
330             "changes": "{count} změn",
331             "download_changes": "Stáhnout soubor osmChange",
332             "warnings": "Varování",
333             "modified": "Upraveno",
334             "deleted": "Smazáno",
335             "created": "Vytvořeno",
336             "about_changeset_comments": "Více o komentářích ke změnám (anglicky)",
337             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
338             "google_warning": "V komentáře jste zmínil/a Google. Důrazně upozorňujeme, že kopírování z map Googlu je zakázáno.",
339             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright"
340         },
341         "contributors": {
342             "list": "Přispěli {users}",
343             "truncated_list": "Přispěli {users} a {count} další."
344         },
345         "info_panels": {
346             "key": "I",
347             "background": {
348                 "key": "B",
349                 "title": "Pozadí",
350                 "zoom": "Úroveň přiblížení",
351                 "vintage": "Stáří",
352                 "source": "Zdroj",
353                 "description": "Popis",
354                 "resolution": "Rozlišení",
355                 "accuracy": "Přesnost",
356                 "unknown": "Neznámé",
357                 "show_tiles": "Zobrazit dlaždice",
358                 "hide_tiles": "Skrýt dlaždice",
359                 "show_vintage": "Zobrazit stáří",
360                 "hide_vintage": "Skrýt stáří"
361             },
362             "history": {
363                 "key": "H",
364                 "title": "Historie",
365                 "selected": "{n} vybráno",
366                 "version": "Verze",
367                 "last_edit": "Poslední úprava",
368                 "edited_by": "Upravil(a)",
369                 "changeset": "Sada změn",
370                 "unknown": "Neznámé",
371                 "link_text": "Historie na openstreetmap.org"
372             },
373             "location": {
374                 "key": "L",
375                 "title": "Umístění",
376                 "unknown_location": "Neznámé umístění"
377             },
378             "measurement": {
379                 "key": "M",
380                 "title": "Měřítko",
381                 "selected": "{n} vybráno",
382                 "geometry": "Geometrie",
383                 "closed_line": "uzavřená linie",
384                 "closed_area": "uzavřená plocha",
385                 "center": "Střed",
386                 "perimeter": "Perimetr",
387                 "length": "Délka",
388                 "area": "Plocha",
389                 "centroid": "Centroid",
390                 "location": "Umístění",
391                 "metric": "Metrické",
392                 "imperial": "Imperiální",
393                 "node_count": "Počet uzlů"
394             }
395         },
396         "geometry": {
397             "point": "bod",
398             "vertex": "bod vnitřní",
399             "line": "linie",
400             "area": "plocha",
401             "relation": "relace"
402         },
403         "geocoder": {
404             "search": "Hledat celosvětově…",
405             "no_results_visible": "Na zobrazené části mapy nic nalezeno",
406             "no_results_worldwide": "Nic nenalezeno"
407         },
408         "geolocate": {
409             "title": "Ukázat moji polohu",
410             "locating": "Moment, zjišťuji polohu…"
411         },
412         "inspector": {
413             "no_documentation_combination": "K této kombinaci vlastností není k dispozici dokumentace",
414             "no_documentation_key": "K tomuto klíči není k dispozici dokumentace",
415             "documentation_redirect": "Tato dokumentace byla přesměrována na novou stránku",
416             "show_more": "Zobrazit víc",
417             "view_on_osm": "Zobrazit na openstreetmap.org",
418             "all_fields": "Všechny vlastnosti",
419             "all_tags": "Všechny vlastnosti",
420             "all_members": "Všechny prvky",
421             "all_relations": "Všechny relace",
422             "new_relation": "Nová relace...",
423             "role": "Role",
424             "choose": "Zvolte typ prvku",
425             "results": "{search} nalezeno {n} krát",
426             "reference": "Zobrazit na Wiki OpenStreetMap",
427             "back_tooltip": "Změnit prvek",
428             "remove": "Odstranit",
429             "search": "Hledat",
430             "multiselect": "Vyber prvky",
431             "unknown": "Není známo",
432             "incomplete": "<nebylo staženo>",
433             "feature_list": "Hledat prvky",
434             "edit": "Editovat prvek",
435             "check": {
436                 "yes": "Ano",
437                 "no": "Ne",
438                 "reverser": "Změnit směr"
439             },
440             "radio": {
441                 "structure": {
442                     "type": "Typ",
443                     "default": "Výchozí",
444                     "layer": "Vrstva"
445                 }
446             },
447             "add": "Přidat",
448             "none": "Žádné",
449             "node": "Bod",
450             "way": "Linie",
451             "relation": "Relace",
452             "location": "Poloha",
453             "add_fields": "Přidat vlastnost:"
454         },
455         "background": {
456             "title": "Pozadí",
457             "description": "Nastavení pozadí",
458             "key": "B",
459             "backgrounds": "Pozadí",
460             "none": "Žádné",
461             "best_imagery": "Nejlepší známý zdroj podkladů pro toto místo",
462             "switch": "Přepnout zpět na toto pozadí",
463             "custom": "Vlastní",
464             "custom_button": "Editovat vlastní pozadí",
465             "custom_prompt": "Vložte šablonu pro URL dlaždic. Platné proměnné jsou:\n- {zoom} nebo {z}, {x}, {y} u schématu Z/X/Y\n- {-y} nebo {y} u prohozených souřadnic Y typu TMS\n- {u} u schématu hierarchicky čtvrcených dlaždic\n- {switch:a,b,c} u multiplexingu serveru DNS\n\nPříklad:\n{example}",
466             "overlays": "Překryvné vrstvy",
467             "imagery_source_faq": "O podkladu / Nahlásit problém",
468             "reset": "vrátit na začátek",
469             "display_options": "Volby zobrazení",
470             "brightness": "Jas",
471             "contrast": "Kontrast",
472             "saturation": "Sytost",
473             "sharpness": "Ostrost",
474             "minimap": {
475                 "description": "Zobrazit minimapu",
476                 "tooltip": "Zobrazit přehledovou mapku zobrazující aktuální výřez v širším okolí",
477                 "key": "I"
478             },
479             "fix_misalignment": "Zarovnat podklad",
480             "offset": "Vizuálně vyrovnejte posunutí podkladů v šedé oblasti tak, aby lícovaly s mapou. Nebo zadejte hodnotu posunu v metrech."
481         },
482         "map_data": {
483             "title": "Mapová data",
484             "description": "Mapová data",
485             "key": "F",
486             "data_layers": "Datové vrstvy",
487             "layers": {
488                 "osm": {
489                     "tooltip": "Mapová data z OpenStreetMap",
490                     "title": "Data OpenStreetMap"
491                 }
492             },
493             "fill_area": "Vyplnění ploch",
494             "map_features": "Mapové prvky",
495             "autohidden": "Tyto prvky jsou nyní skryté, protože jinak by jich na mapě bylo zobrazeno příliš mnoho. Když mapu zvětšíte, můžete je zobrazit a editovat.",
496             "osmhidden": "Tyto objekty byly automaticky skryté, protože je skrytá vrstva OpenStreetMap."
497         },
498         "feature": {
499             "points": {
500                 "description": "Body",
501                 "tooltip": "Body zájmu"
502             },
503             "traffic_roads": {
504                 "description": "Hlavní komunikace",
505                 "tooltip": "Silnice, ulice atd."
506             },
507             "service_roads": {
508                 "description": "Účelové komunikace",
509                 "tooltip": "Účelové komunikace, příjezdy, lesní a polní cesty atd."
510             },
511             "paths": {
512                 "description": "Pěší cesty",
513                 "tooltip": "Chodníky, pěšiny, cyklostezky atd."
514             },
515             "buildings": {
516                 "description": "Budovy",
517                 "tooltip": "Domy, chaty, garáže atd."
518             },
519             "landuse": {
520                 "description": "Využití krajiny",
521                 "tooltip": "Lesy, pole, parky, obydlené oblasti atd."
522             },
523             "boundaries": {
524                 "description": "Hranice",
525                 "tooltip": "Administrativní hranice"
526             },
527             "water": {
528                 "description": "Vodstva",
529                 "tooltip": "Řeky, jezera, rybníky, nádrže atd."
530             },
531             "rail": {
532                 "description": "Železnice",
533                 "tooltip": "Koleje, nádraží atd."
534             },
535             "power": {
536                 "description": "Energetika",
537                 "tooltip": "Elektrická vedení, elektrárny, transformátory atd."
538             },
539             "past_future": {
540                 "description": "Minulost a budoucnost",
541                 "tooltip": "Objekty v návrhu, výstavbě, opuštěné, stržené objekty atd."
542             },
543             "others": {
544                 "description": "Další",
545                 "tooltip": "Všechno ostatní"
546             }
547         },
548         "area_fill": {
549             "wireframe": {
550                 "description": "Bez výplně",
551                 "tooltip": "Při zobrazení bez výplně dobře uvidíte podkladové snímky.",
552                 "key": "W"
553             },
554             "partial": {
555                 "description": "Částečná výplň",
556                 "tooltip": "Plochy jsou vyplněné jen podél vnitřních hran. (Doporučeno začátečníkům.)"
557             },
558             "full": {
559                 "description": "Plná výplň",
560                 "tooltip": "Plochy jsou vyplněné zcela."
561             }
562         },
563         "restore": {
564             "heading": "Vaše úpravy nebyly uloženy",
565             "description": "Přejete si obnovit úpravy, které při minulém spuštění nebyly uloženy?",
566             "restore": "Obnovit moje změny",
567             "reset": "Zahodit moje změny"
568         },
569         "save": {
570             "title": "Uložit",
571             "help": "Zkontrolujte vaše změny a nahrajte je na OpenStreetMap, kde budou viditelné pro ostatní uživatele.",
572             "no_changes": "Není co uložit.",
573             "error": "Při pokusu o uložení se vyskytly chyby",
574             "status_code": "Server vrátil stavový kód {code}",
575             "unknown_error_details": "Ujistěte se, prosím, že jste připojen k internetu.",
576             "uploading": "Nahrávání změn na OpenStreetMap…",
577             "conflict_progress": "Ověřují se konflikty: {num} z {total}",
578             "unsaved_changes": "Vaše úpravy nebyly uloženy",
579             "conflict": {
580                 "header": "Vyřešit konflikty mezi editacemi",
581                 "count": "Konflikt č. {num} z {total}",
582                 "previous": "< Předchozí",
583                 "next": "Další >",
584                 "keep_local": "Nechat moji",
585                 "keep_remote": "Použít cizí",
586                 "restore": "Obnovit",
587                 "delete": "Nechat smazané",
588                 "download_changes": "Nebo stáhnout soubor osmChange",
589                 "done": "Všechny konflikty vyřešeny!",
590                 "help": "Jiný uživatel změnil některé stejné prvky jako vy.\nKlikněte na každý prvek níže pro zobrazení více detailů o konfliktu a zvolte, zda zachovat vaše změny nebo změny druhého uživatele.\n"
591             }
592         },
593         "merge_remote_changes": {
594             "conflict": {
595                 "deleted": "Tento objekt byl smazán uživatelem {user}.",
596                 "location": "Tato funkce byla přesunuta vámi i {user}",
597                 "nodelist": "Body upravil uživatel {user} i vy.",
598                 "memberlist": "Členy relace upravil uživatel {user} i vy.",
599                 "tags": "Nastavil/a jste vlastnost <b>{tag}</b> na \"{local}\", zatímco uživatel {user} ji změnil na \"{remote}\"."
600             }
601         },
602         "success": {
603             "edited_osm": "OSM upraveno!",
604             "just_edited": "Právě jste upravil/a OpenStreetMap!",
605             "view_on_osm": "Zobrazit na OSM",
606             "facebook": "Sdílet na Facebooku",
607             "twitter": "Sdílet na Twitteru",
608             "google": "Sdílet na Google+",
609             "help_html": "Vaše úpravy by se obvykle měly objevit na „Standardní“ vrstvě během několika minut. U rozsáhlejších objektů a ostatních vrstev to může trvat déle.",
610             "help_link_text": "Více",
611             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:FAQ#Zrovna_jsem_ud.C4.9Blal_n.C4.9Bjak.C3.A9_zm.C4.9Bny_v_map.C4.9B._Jak_uvid.C3.ADm_sv.C3.A9_zm.C4.9Bny.3F"
612         },
613         "confirm": {
614             "okay": "OK",
615             "cancel": "Storno"
616         },
617         "splash": {
618             "welcome": "Vítá vás iD, program pro editaci OpenStreetMap",
619             "text": "iD je uživatelsky přátelský, ale silný nástroj pro editaci nejrozsáhlejší svobodné mapy světa. Toto je verze {version}. Více informací na {website}, chybová hlášení na {github}.",
620             "walkthrough": "Prohlídka editoru",
621             "start": "Upravit nyní"
622         },
623         "source_switch": {
624             "live": "live",
625             "lose_changes": "Vaše úpravy nebyly uloženy. Když přepnete mapový server, změny budou ztraceny. Opravdu chcete přepnout server?",
626             "dev": "dev"
627         },
628         "version": {
629             "whats_new": "Co je nového v iD {version}"
630         },
631         "tag_reference": {
632             "description": "Popis",
633             "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
634             "used_with": "užito s {type}"
635         },
636         "validations": {
637             "disconnected_highway": "Nepřipojená cesta",
638             "disconnected_highway_tooltip": "Cesty by měly být připojeny k dalším cestám nebo vstupům budov.",
639             "old_multipolygon": "Na vnější linii se nachází tag multipolygon",
640             "old_multipolygon_tooltip": "Takto se multipolygon již nedělá. Prosím přiřaďte tagy relaci multipolygon, nikoliv vnější cestě.",
641             "untagged_point": "Neoznačený bod",
642             "untagged_point_tooltip": "Zvolte typ vlastnosti popisující, co je tento bod zač.",
643             "untagged_line": "Neoznačená linie",
644             "untagged_line_tooltip": "Zvolte typ vlastnosti popisující, co je tato linie zač.",
645             "untagged_area": "Neoznačená plocha",
646             "untagged_area_tooltip": "Zvolte typ vlastnosti popisující, co je tato plocha zač.",
647             "untagged_relation": "Neoznačená relace",
648             "untagged_relation_tooltip": "Vyber typ prvku, který popisuje, čím je tato relace",
649             "many_deletions": "Pokoušíte se smazat {n} objektů: {p} bodů, {l} linií, {a} ploch, {r} relací. Opravdu to chcete provést? Odstranilo by je to z globální mapy na openstreetmap.org.",
650             "tag_suggests_area": "Vlastnost {tag} obvykle označuje plochu, ale zvolený objekt není plocha",
651             "deprecated_tags": "Zastaralé vlastnosti: {tag}"
652         },
653         "zoom": {
654             "in": "Přibližte",
655             "out": "Oddalte"
656         },
657         "cannot_zoom": "Aktuální nastavení nedovoluje větší zvětšení.",
658         "full_screen": "Na celou obrazovku",
659         "gpx": {
660             "local_layer": "Místní soubor",
661             "drag_drop": "Přetáhni a pusť .gpx, .geojson nebo .kml soubor na stránku, nebo klikni tlačítko napravo k prohlížení",
662             "zoom": "Přibliž na vrstvu",
663             "browse": "Hledej soubor"
664         },
665         "mapillary_images": {
666             "tooltip": "Fotografie z úrovně ulice z Mapillary",
667             "title": "Vrstva fotografií (Mapillary)"
668         },
669         "mapillary_signs": {
670             "tooltip": "Dopravní značky z Mapillary (nutné povolit Vrstvu fotografií)",
671             "title": "Vrstva dopravních značek (Mapillary)"
672         },
673         "mapillary": {
674             "view_on_mapillary": "Zobrazit tento obrázek na Mapillary"
675         },
676         "openstreetcam_images": {
677             "tooltip": "Fotografie z úrovně ulice z OpenStreetCam",
678             "title": "Vrstva fotografií (OpenStreetCam)"
679         },
680         "openstreetcam": {
681             "view_on_openstreetcam": "Zobrazit tento obrázek na OpenStreetCam"
682         },
683         "help": {
684             "title": "Nápověda",
685             "key": "H",
686             "help": {
687                 "title": "Nápověda",
688                 "welcome": "Vítejte v editoru iD pro [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/). Tímto editorem můžete upravovat OpenStreetMap přímo v browseru.",
689                 "open_data_h": "Otevřená data",
690                 "before_start_h": "Než začnete",
691                 "open_source_h": "Otevřený kód"
692             },
693             "overview": {
694                 "title": "Přehled",
695                 "navigation_h": "Navigace",
696                 "features_h": "Mapové objekty"
697             },
698             "editing": {
699                 "title": "Úpravy & ukládání",
700                 "select_h": "Výběr",
701                 "multiselect_h": "Vícenásobný výběr",
702                 "save_h": "Uložit",
703                 "save": "Stiskněte{save} **Uložit** pro ukončení svých úprav a jejich nahrání na OpenStreetMap. Pamatujte na časté ukládání své práce!",
704                 "save_validation": "Na obrazovce ukládání budete mít šanci prohlédnout si své úpravy. iD také provede některé základní kontroly ohledně chybějících informací a případně Vám může pomoci návrhy a varováními, pokud se něco nebude zdát v pořádku.",
705                 "upload_h": "Nahrát",
706                 "backups_h": "Automatické zálohy",
707                 "keyboard_h": "Klávesové zkratky"
708             },
709             "feature_editor": {
710                 "fields_h": "Pole",
711                 "tags_h": "Štítky"
712             },
713             "points": {
714                 "title": "Body",
715                 "add_point_h": "Přidávání bodů",
716                 "move_point_h": "Přesun bodů",
717                 "delete_point_h": "Odstraňování bodů"
718             },
719             "lines": {
720                 "title": "Čáry",
721                 "add_line_h": "Přidávání čar",
722                 "modify_line_h": "Úprava čar",
723                 "connect_line_h": "Spojování čar",
724                 "disconnect_line_h": "Odpojování čar",
725                 "move_line_h": "Přesun čar",
726                 "delete_line_h": "Odstraňování čar"
727             },
728             "areas": {
729                 "title": "Plochy",
730                 "point_or_area_h": "Body, nebo plochy?",
731                 "add_area_h": "Přidávání ploch",
732                 "square_area_h": "Pravoúhlé rohy",
733                 "modify_area_h": "Úprava ploch",
734                 "delete_area_h": "Odstraňování ploch"
735             }
736         },
737         "intro": {
738             "done": "hotovo",
739             "ok": "OK",
740             "graph": {
741                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
742                 "city": "Meziříčí",
743                 "county": "<value for addr:county>",
744                 "district": "<value for addr:district>",
745                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
746                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
747                 "postcode": "19000",
748                 "province": "<value for addr:province>",
749                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
750                 "state": "<value for addr:state>",
751                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
752                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
753                 "countrycode": "cz",
754                 "name": {
755                     "1st-avenue": "Václavské náměstí",
756                     "2nd-avenue": "Na Příkopě",
757                     "4th-avenue": "Panská",
758                     "5th-avenue": "V Cípu",
759                     "6th-avenue": "Politických vězňů",
760                     "6th-street": "Politických vězňů",
761                     "7th-avenue": "Růžová",
762                     "8th-avenue": "Opletalova",
763                     "9th-avenue": "Jeruzalémská",
764                     "10th-avenue": "Jindřišská",
765                     "11th-avenue": "Propisková",
766                     "12th-avenue": "Václava Klause",
767                     "access-point-employment": "Úřad práce",
768                     "adams-street": "Větrná",
769                     "andrews-elementary-school": "ZŠ Máj",
770                     "andrews-street": "Opletalova",
771                     "armitage-street": "Lidická",
772                     "barrows-school": "Škola Oskara Nedbala",
773                     "battle-street": "Milady Horákové",
774                     "bennett-street": "Mezibranská",
775                     "bowman-park": "Park Podvinní",
776                     "collins-drive": "Zaplivaná",
777                     "conrail-railroad": "Negrelliho viadukt",
778                     "conservation-park": "Park přátelství",
779                     "constantine-street": "Konstantina Biebla",
780                     "cushman-street": "Kpt. Jaroše",
781                     "dollar-tree": "Sekáč U Marušky",
782                     "douglas-avenue": "Legerova",
783                     "east-street": "Lazarové",
784                     "elm-street": "Jilmová",
785                     "flower-street": "Ing. Křečka",
786                     "foster-street": "Steva Coasta",
787                     "french-street": "Francouzská",
788                     "garden-street": "Zahradní",
789                     "gem-pawnbroker": "Pepova zastavárna",
790                     "golden-finch-framing": "Rámování obrazů Bílek",
791                     "grant-avenue": "Gen. Granta",
792                     "hoffman-pond": "Mlýnský rybník",
793                     "hoffman-street": "Hoffmanova",
794                     "hook-avenue": "Březová",
795                     "jefferson-street": "Wilsonova",
796                     "kelsey-street": "Českomoravská",
797                     "lafayette-park": "Vojanovy sady",
798                     "las-coffee-cafe": "Kavárna Bambule",
799                     "lincoln-avenue": "Kovanecká",
800                     "lowrys-books": "Neoluxor",
801                     "lynns-garage": "Garáže Peroutka",
802                     "main-street-barbell": "Posilovna Hammer Strength",
803                     "main-street-cafe": "Kavárna mamacoffee",
804                     "main-street-fitness": "Milošova posilovna",
805                     "main-street": "Brněnská",
806                     "maple-street": "Javorová",
807                     "marina-park": "Park U vody",
808                     "market-street": "Kovářská",
809                     "memory-isle-park": "Vrchlického sady",
810                     "memory-isle": "Vrchlického ostrov",
811                     "michigan-avenue": "Benešova",
812                     "middle-street": "Prostřední",
813                     "millard-street": "U Svobodárny",
814                     "moore-street": "Jugoslávská",
815                     "morris-avenue": "Třída kapitána Jaroše",
816                     "mural-mall": "Hradební",
817                     "paisanos-bar-and-grill": "Restaurace Čestr",
818                     "paisley-emporium": "Flóra",
819                     "paparazzi-tattoo": "Dragon Tattoo",
820                     "pealer-street": "Ruská",
821                     "pine-street": "Cimrmanova",
822                     "pizza-hut": "Pizza Hut",
823                     "portage-avenue": "Třída Dr. Milady Horákové",
824                     "portage-river": "Bobří řeka",
825                     "preferred-insurance-services": "Česká pojišťovna",
826                     "railroad-drive": "Homolkova",
827                     "river-city-appliance": "Levné elektro",
828                     "river-drive": "Říční",
829                     "river-road": "Vltavská",
830                     "river-street": "Povltavská",
831                     "riverside-cemetery": "Olšanské hřbitovy",
832                     "riverwalk-trail": "Stezka Hanče a Vrbaty",
833                     "riviera-theatre": "Divadlo Járy Cimrmana",
834                     "rocky-river": "Brblava",
835                     "saint-joseph-river": "Huhlava",
836                     "scidmore-park-petting-zoo": "Novákova farma",
837                     "scidmore-park": "Tyršův park",
838                     "scouter-park": "Park oddechu",
839                     "sherwin-williams": "Dům barev",
840                     "south-street": "Jižní",
841                     "southern-michigan-bank": "Komerční Banka",
842                     "spring-street": "Osvoboditelů",
843                     "sturgeon-river-road": "Landova",
844                     "three-rivers-city-hall": "Staroměstská radnice",
845                     "three-rivers-elementary-school": "ZŠ Masarykova",
846                     "three-rivers-fire-department": "Nová hasičárna",
847                     "three-rivers-high-school": "VOŠ Edvarda Beneše",
848                     "three-rivers-middle-school": "Gymnázium J. V. Jirsíka",
849                     "three-rivers-municipal-airport": "Letiště Václava Havla",
850                     "three-rivers-post-office": "Hlavní pošta",
851                     "three-rivers-public-library": "Městská knihovna",
852                     "three-rivers": "Meziříčí",
853                     "unique-jewelry": "Klenotnictví Mareček",
854                     "walnut-street": "Adama Bernaua",
855                     "washington-street": "T.G.Masaryka",
856                     "water-street": "Nábřežní",
857                     "west-street": "Západní",
858                     "wheeler-street": "Kanovnická",
859                     "william-towing": "Odtahová služba Kačírek",
860                     "willow-drive": "Vrbová",
861                     "wood-street": "Dřevěná",
862                     "world-fare": "Suvenýry Lucie"
863                 }
864             },
865             "welcome": {
866                 "title": "Vítejte",
867                 "welcome": "Vítejte! Tato prohlídka Vás naučí základy editace v OpenStreetMap.",
868                 "practice": "Všechna data v této prohlídce jsou jen cvičná, žádné editace nebudou uložené.",
869                 "words": "Tato prohlídka Vám představí některé nové termíny. Budou označené *kurzívou*.",
870                 "mouse": "Doporučujme používat myš s levým a pravým tlačítkem. **Připojte ji prosím a stiskněte OK.**",
871                 "leftclick": "Kliknutí nebo dvojklik = levé tlačítko. (Na touchpadu to může být klepnutí jedním prstem.) **Klikněte levým tlačítkem {num}krát.**",
872                 "rightclick": "Pravé tlačítko je jasné. (Na touchpadu lze použít klepnutí dvěma prsty či CTRL+klik.) **Klikněte {num}krát pravým tlačítkem.**",
873                 "chapters": "Tak jdem na to! Tlačítky dole můžete přeskočit kapitolu nebo jí opakovat. **Pokračujte do '{next}'.**"
874             },
875             "navigation": {
876                 "title": "Navigace",
877                 "drag": "V hlavní oblasti se ukazují data OpenStreetMap nad leteckou mapou.{br}Posunout mapu můžete tažením levým tlačítkem nebo šipkami. **Zkuste pohnout mapou!**",
878                 "zoom": "Zoomovat můžete kolečkem myši či kliknutím na tlačítka {plus} / {minus}  . **Zkuste zazoomovat!**",
879                 "features": "Věci v mapě nazýváme *prvky*.",
880                 "points_lines_areas": "Prvky v mapě jsou tvořeny pomocí *bodů*, *linií* a *ploch*.",
881                 "nodes_ways": "V OSM se též používá tato terminologie: \n*body = uzly* (nodes) \na *linie a plochy = cesty* (ways). ",
882                 "click_townhall": "Kliknutím lze vybírat libovolné prvky v mapě. **Klikněte na tento bod.**",
883                 "selected_townhall": "OK! Bod je nyní vybrán. Pozná se to tak, že červeně pulzuje.",
884                 "editor_townhall": "S vybraným prvkem se otevře *editor vlastností*.",
885                 "preset_townhall": "Nahoře je *typ prvku*. (Tento bod je {preset}.)",
886                 "fields_townhall": "Uprostřed jsou *vlastnosti* (jako třeba název nebo adresa).",
887                 "close_townhall": "**Zavřete editor vlastností (Esc či {button})**",
888                 "search_street": "Zde můžete vyhledávat prvky v aktuálním výřezu mapy nebo i celosvětově. **Vyhledejte '{name}'.**",
889                 "choose_street": "**Vyberte {name}**",
890                 "selected_street": "OK! Ulice {name} je nyní vybrána.",
891                 "editor_street": "Vlastnosti ulice jsou jiné než pro radnici.{br}\nZde například '{field1}' a '{field2}'. \n**Nyní zavřete editor vlastností (Esc či {button})**",
892                 "play": "Zkuste si zabrouzdat mapou a proklikat pár prvků. **Potom pokračujte na '{next}'.**"
893             },
894             "points": {
895                 "title": "Body",
896                 "add_point": "*Body* v mapě jsou třeba obchody, restaurace či úřady.{br}\n**Přidejte nový bod tlačítkem {button} Bod.**",
897                 "place_point": "Nový bod umístíte kliknutím. **Vytvořte nový bod nad touto budovou.**",
898                 "search_cafe": "Ve vyhledávacím poli zvolte typ prvku. **Napište '{preset}'.**",
899                 "choose_cafe": "**Zvolte {preset}**",
900                 "feature_editor": "Ke kavárně můžeme přidat další údaje.",
901                 "add_name": "Nenechte se zaskočit množstvím polí - stačí zadat ty vlastnosti, které znáte :-){br}\nŘekněme, že víte název kavárny. \n**Zadejte název**",
902                 "add_close": "Editor si vše pamatuje automaticky. \n**Až budete hotovi, zavřete editor  (Esc či {button})**",
903                 "reselect": "Často stává, že prvek existuje, ale chybí mu některé vlastnosti.\n**Vybrete znovu naší kavárnu**",
904                 "update": "Přidejte pár detailů, třeba kuchyni či adresu. **Proveďte změnu**",
905                 "update_close": "**Hotovo? Zavřete editor pomocí Enter, Esc či {button}.**",
906                 "rightclick": "Pravým tlačítkem můžete vyvolat *kontextové menu*.\n**Klikněte pravým tlačítkem na kavárnu.**",
907                 "delete": "Je správné smazat prvky, které v reálném světě neexistují. Pomůžete tím OSM.{br}Mažte s citem - raději to dvakrát ověřit.\n**Smažte kavárnu tlačítkem {button}**",
908                 "undo": "Dokud změny neodešlete do OSM, můžete samozřejmě mačkat \"Zpět\".\n**Klikněte na {button}**",
909                 "play": "Nyní jste odborníci na vytváření bodů. Zkuste jich ještě pár jako cvičení.\n**Potom pokračujte na '{next}'.**"
910             },
911             "areas": {
912                 "title": "Plochy",
913                 "start_playground": "Pojďme přidat toto dětské hřiště. Plochu vytvoříte naklikáním bodů okolo.\n**Začněte kliknutím do rohu**",
914                 "finish_playground": "Dokončete plochu kliknutím na první či poslední bod (též lze klávesou Enter).\n**Dokončete obrys hřšitě.**",
915                 "search_playground": "**Vyhledejte '{preset}'.**",
916                 "choose_playground": "**Zvolte {preset}.**",
917                 "add_field": "Hřiště nemá žádný oficiální název, takže do políčka Název nebudeme dávat nic.{br}Namísto toho přidáme nějaké bližší informace do políčka Popis. **Otevřete seznam Přidat vlastnost.**",
918                 "choose_field": "**Zvolte {field} ze seznamu.**",
919                 "retry_add_field": "Nezvolili jste vlastnost {field}. Zkuste to znovu.",
920                 "describe_playground": "**Přidejte popis a pak zavřete editor tlačtíkem {button}.**",
921                 "play": "Dobrá práce! Zkuste přidat ještě pár ploch, ať vidíte jaké různé typy v OSM existují.\n**Potom pokračujte na kapitolu '{next}'.**"
922             },
923             "lines": {
924                 "title": "Linie",
925                 "add_line": "*Linie* používáme třeba pro silnice, železnice, řeky apod.\n**Přidejte novou linii tlačítkem {button} Linie**",
926                 "start_line": "Linie v OSM kreslíme vždy doprostředka reálného objektu. \n{br}\nPři kreslení si můžete přizoomvat či mapu posunovat.\n**Začněte kliknutím na horní konec chybějící ulice**",
927                 "intersect": "Přidejte další body kliknutím nebo mezerníkem.{br}\nVětšina linií jsou vždy součástí větší sítě - je důležité napojit linie na sebe, aby fungovalo třeba hledání trasy.\n**Vytvořte křižovatku kliknutím na ulici {name}.**",
928                 "retry_intersect": "Naše cesta se musí připojit na ulici {name} . Zkuste to prosím znovu!",
929                 "continue_line": "Dokončete celou ulici, stačí vkládat body jen do zatáček. {br} Cestu ukončíte kliknutím do posledního bodu. Nezapomeňte, že můžete mapu posouvat a zoomovat. \n**Dokončete ulici**",
930                 "choose_category_road": "**Vyberte {category}**",
931                 "choose_preset_residential": "Existuje několik typů silnic, ale ta naše je prostě \"Ulice\".\n**Vyberte typ {preset}**",
932                 "retry_preset_residential": "Nevybrali jste typ {preset}.\n**Zkuste to znovu**",
933                 "name_road": "**Přidejte název ulice a potom Esc, Enter nebo tlačítko {button}.**",
934                 "did_name_road": "Výborně! Nyní se naučíme opravit tvar linie.",
935                 "update_line": "Třeba tahle cesta je poněkud mimo.",
936                 "add_node": "Vylepšíme to přidáním bodu sem.\n**Vytvořte bod na linii pomocí dvojkliku**",
937                 "start_drag_endpoint": "Když je vybrána linie, je možné kliknout a přetáhnout její body.\n**Přetáhněte konec na místo, kde se cesty kříží.**",
938                 "finish_drag_endpoint": "To je ono **Pustťe tlačítko**",
939                 "start_drag_midpoint": "Tyhle trojúhelníčky uprostřed je možné táhnout a tím vytvořit nový uzel.\n**Popotáhněte trojúhelníček a upravte tím tvar linie**",
940                 "continue_drag_midpoint": "To je o dost lepší! Můžete pokračovat v úpravě tvaru dvojkliky a trojúhelníčky.\n**Až to bude, klikněte na OK**",
941                 "delete_lines": "Nyní zkusíme smazat cesty, které v reálném světe neexistují.{br}\nMěsto plánovalo ulici {street}, ale nakonec ji nepostavilo.",
942                 "rightclick_intersection": "Poslední existující je ulice {street1}, takže musíme *rozdělit* ulici {street2} na této křižovatce a smazat vše výše od ní.\n**Klikněte pravým tlačítkem na křiovatku**",
943                 "split_intersection": "**Tlačítkem {button} rozdělte {street}.**",
944                 "retry_split": "Nevybrali jste tlačítko Rozdělit. Zkuste to znovu.",
945                 "did_split_multi": "Supr. {street1} je nyní na dvě části, tu horní smažeme.\n**Klikněte na horní část ulice {street2}**",
946                 "did_split_single": "**Klikněte na horní část ulice {street2}**",
947                 "multi_select": "Nyní jsme vybrali {selected}. Přidáme do výběru ještě {other1}.\n**SHIFT+klikněte na {other2}**",
948                 "multi_rightclick": "Teď už je bude stačit jen smazat.\n**Pravým tlačítkem otevřete kontextové menu**",
949                 "multi_delete": "**Tlačítkem {button} smažte obě vybrané ulice**",
950                 "retry_delete": "Nezvolili jste tlačítko Smazat. Zkuste to prosím znovu.",
951                 "play": "Paráda! Zkuste si nyní upravit pár dalších ulic v okolí.\n**Až budete chtít, pokračujte na '{next}'.**"
952             },
953             "buildings": {
954                 "title": "Budovy",
955                 "add_building": "OSM je mimojiné také největší databází budov.{br}\nPokud někde budova chybí, můžete přidat její obrys.\n**Přidejte novou plochu tlačítkem {button} Plocha**",
956                 "start_building": "Pojďme přidat třeba tenhle barák.{br}\nZkuste budovu oklikat co nejpřesněji.\n**Začněte kreslit kliknutím do rohu**",
957                 "continue_building": "Přidejte postupně další body do rohů, můžete i přizoomovat.{br}\nZadávání ukončíte kliknutím na první či poslední bod.\n**Dokončete obrys budovy**",
958                 "retry_building": "Nějak se vám to asi nezdařilo. Zkuste to prosím znovu.",
959                 "choose_category_building": "**Vyberte ktegorii {category}**",
960                 "choose_preset_house": "Existuje opět spousta typů budov, ale tohle je určitě obytný dům.{br}Když si nejste jisti zvolte prostě jen \"Budova\"\n**Vyberte {preset}**",
961                 "close": "**Zavřete editor (Esc či {button})**",
962                 "rightclick_building": "**Klikněte pravým tlačítkem na vaši budovu (kontextové menu)**",
963                 "square_building": "Tenhle dům bude vypadat ještě líp, když ho zarovnáme do pravých úhlů.\n**Zarovnejte ho kliknutím na {button}**",
964                 "retry_square": "Nevybrali jste tlačítko zarovnat. Zkuste to prosím znovu.",
965                 "done_square": "Rohy budovy se krásně posunuly do pravých úhů. Ukážeme si ještě jeden takový trik.",
966                 "add_tank": "Obkreslíme tenhle kulatý zásobník na vodu.\n**Přidejte novou plochu tlačítkem {button} Plocha**",
967                 "start_tank": "Není třeba kreslit přesný kruh, stačí umístit pár bodů po obvodu nádrže.\n**Přidejte body po obvodu**",
968                 "continue_tank": "Dokončete přidání bodů, kruh bude nad body, které jste nakreslili.\n{br}\nZadání ukončíte klikem na první či poslední bod.\n**Dokončete zadání**",
969                 "search_tank": "**Vyhledejte '{preset}'.**",
970                 "choose_tank": "**Vyberte {preset}.**",
971                 "rightclick_tank": "**Klikněte pravým tlačítkem na zásobník (kontextové menu).**",
972                 "circle_tank": "**Klikněte na tlačítko {button}, abyste z tanku udělali kruh.**",
973                 "retry_circle": "Nestiskli jste tlačítko Zakulatit. Zkuste to znovu.",
974                 "play": "No vida! Zkuste ještě pár dalších budov a umíte už úplně všechno ;-)\n**Už jen poslední kapitola '{next}'.**"
975             },
976             "startediting": {
977                 "title": "Začít s editací",
978                 "save": "Nezapomeňte pravidelně ukládat své úpravy!",
979                 "start": "Začít mapovat!"
980             }
981         },
982         "shortcuts": {
983             "title": "Klávesové zkratky",
984             "tooltip": "Zobrazit obrazovku klávesových zkratek.",
985             "toggle": {
986                 "key": "?"
987             },
988             "key": {
989                 "alt": "Alt",
990                 "backspace": "Backspace",
991                 "cmd": "Cmd",
992                 "ctrl": "Ctrl",
993                 "delete": "Delete",
994                 "del": "Del",
995                 "end": "End",
996                 "enter": "Enter",
997                 "esc": "Esc",
998                 "home": "Home",
999                 "option": "Option",
1000                 "pause": "Pause",
1001                 "pgdn": "PageUp",
1002                 "pgup": "PageDown",
1003                 "return": "Return",
1004                 "shift": "Shift",
1005                 "space": "Mezerník"
1006             },
1007             "gesture": {
1008                 "drag": "táhnout"
1009             },
1010             "or": "-nebo-",
1011             "browsing": {
1012                 "title": "Procházení",
1013                 "navigation": {
1014                     "title": "Navigace",
1015                     "zoom": "Přiblížit / /oddálit"
1016                 },
1017                 "help": {
1018                     "title": "Nápověda"
1019                 },
1020                 "display_options": {
1021                     "title": "Vlastnosti zobrazení",
1022                     "background": "Zobrazit volby pozadí",
1023                     "map_data": "Zobrazit volby mapových dat",
1024                     "fullscreen": "Vstoupit do režimu celé obrazovky",
1025                     "minimap": "Přepnout minimapu"
1026                 },
1027                 "selecting": {
1028                     "select_one": "Zvolit jednu vlastnost",
1029                     "select_multi": "Zvolit více vlastností"
1030                 }
1031             },
1032             "editing": {
1033                 "title": "Úpravy",
1034                 "drawing": {
1035                     "title": "Kreslení",
1036                     "add_point": "Režim 'Přidat bod'",
1037                     "add_line": "Režim 'Přidat čáru'",
1038                     "add_area": "Režim 'Přidat plochu'",
1039                     "place_point": "Umístit bod",
1040                     "disable_snap": "Přidržte pro zakázání přichytávání bodů"
1041                 },
1042                 "operations": {
1043                     "title": "Operace",
1044                     "reverse": "Vrátit čáru",
1045                     "circularize": "Zakulacení uzavřených čar, nebo ploch"
1046                 },
1047                 "commands": {
1048                     "title": "Příkazy",
1049                     "copy": "Kopírovat vybrané vlastnosti",
1050                     "paste": "Vložit vybrané vlastnosti",
1051                     "save": "Uložit změny"
1052                 }
1053             },
1054             "tools": {
1055                 "title": "Nástroje",
1056                 "info": {
1057                     "title": "Informace"
1058                 }
1059             }
1060         },
1061         "units": {
1062             "north": "S",
1063             "south": "J",
1064             "east": "V",
1065             "west": "Z",
1066             "coordinate": "{coordinate}{direction}",
1067             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
1068         },
1069         "presets": {
1070             "categories": {
1071                 "category-barrier": {
1072                     "name": "Překážky"
1073                 },
1074                 "category-building": {
1075                     "name": "Budovy"
1076                 },
1077                 "category-golf": {
1078                     "name": "Golf"
1079                 },
1080                 "category-landuse": {
1081                     "name": "Využití krajiny"
1082                 },
1083                 "category-natural-area": {
1084                     "name": "Příroda"
1085                 },
1086                 "category-natural-line": {
1087                     "name": "Příroda"
1088                 },
1089                 "category-natural-point": {
1090                     "name": "Příroda"
1091                 },
1092                 "category-path": {
1093                     "name": "Síť pěších cest"
1094                 },
1095                 "category-rail": {
1096                     "name": "Železniční síť"
1097                 },
1098                 "category-restriction": {
1099                     "name": "Omezení dopravy"
1100                 },
1101                 "category-road": {
1102                     "name": "Silniční síť"
1103                 },
1104                 "category-route": {
1105                     "name": "Relace tras"
1106                 },
1107                 "category-water-area": {
1108                     "name": "Vodní hladiny"
1109                 },
1110                 "category-water-line": {
1111                     "name": "Vodní toky"
1112                 }
1113             },
1114             "fields": {
1115                 "access": {
1116                     "label": "Povolený vstup/vjezd",
1117                     "options": {
1118                         "designated": {
1119                             "description": "Přístup je povolen podle značení či místních předpisů",
1120                             "title": "Vyhrazen"
1121                         },
1122                         "destination": {
1123                             "description": "Průjezd zakázán, průchod zakázán apod.",
1124                             "title": "Jen do místa"
1125                         },
1126                         "dismount": {
1127                             "description": "Vstup povolen, ale cyklista (jezdec apod.) musí sesednout",
1128                             "title": "Sesednout"
1129                         },
1130                         "no": {
1131                             "description": "Přístup širší veřejnosti zakázán",
1132                             "title": "Zakázán"
1133                         },
1134                         "permissive": {
1135                             "description": "Vstup je povolen do té doby, než majitel povolení zruší",
1136                             "title": "Do odvolání"
1137                         },
1138                         "private": {
1139                             "description": "Přístup je povolen jen s individuálním svolením majitele",
1140                             "title": "S povolením"
1141                         },
1142                         "yes": {
1143                             "description": "Přístup oficiálně, ze zákona povolen",
1144                             "title": "Povolen"
1145                         }
1146                     },
1147                     "placeholder": "Není známo",
1148                     "types": {
1149                         "access": "Všem",
1150                         "bicycle": "Jízdní kola",
1151                         "foot": "Pěší",
1152                         "horse": "Koně",
1153                         "motor_vehicle": "Motorová vozidla"
1154                     }
1155                 },
1156                 "access_simple": {
1157                     "label": "Povolený vstup/vjezd"
1158                 },
1159                 "address": {
1160                     "label": "Adresa",
1161                     "placeholders": {
1162                         "block_number": "Číslo bloku",
1163                         "block_number!jp": "Č. bloku",
1164                         "city": "Město",
1165                         "city!jp": "Velkoměsto/Město/Vesnice/Tokijský zvláštní okrsek",
1166                         "city!vn": "Obec",
1167                         "conscriptionnumber": "123",
1168                         "country": "Stát (země)",
1169                         "county": "Kraj",
1170                         "county!jp": "Distrikt",
1171                         "district": "Okres",
1172                         "district!vn": "Arrondissement/Město/Distrikt",
1173                         "floor": "Patro",
1174                         "hamlet": "Osada",
1175                         "housename": "Název domu",
1176                         "housenumber": "123",
1177                         "housenumber!jp": "Číslo budovy/číslo parcely",
1178                         "neighbourhood": "Část městské čtvrti, obce",
1179                         "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
1180                         "place": "Obydlené místo",
1181                         "postcode": "Poštovní směrovací číslo",
1182                         "province": "Provincie",
1183                         "province!jp": "Prefektura",
1184                         "quarter": "Čtvrť",
1185                         "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
1186                         "state": "Stát (v rámci federace)",
1187                         "street": "Ulice",
1188                         "subdistrict": "Subdistrikt",
1189                         "subdistrict!vn": "Okrsek/Komuna/Městys",
1190                         "suburb": "Městská část (obvod)",
1191                         "suburb!jp": "Okrsek",
1192                         "unit": "Jednotka"
1193                     }
1194                 },
1195                 "admin_level": {
1196                     "label": "Administrativní úroveň"
1197                 },
1198                 "aerialway": {
1199                     "label": "Typ"
1200                 },
1201                 "aerialway/access": {
1202                     "label": "Přístup",
1203                     "options": {
1204                         "both": "Oboje",
1205                         "entry": "Vstup",
1206                         "exit": "Výstup"
1207                     }
1208                 },
1209                 "aerialway/bubble": {
1210                     "label": "Stříška"
1211                 },
1212                 "aerialway/capacity": {
1213                     "label": "Odbaví lidí (za hodinu)",
1214                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1215                 },
1216                 "aerialway/duration": {
1217                     "label": "Délka cesty (v minutách)",
1218                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1219                 },
1220                 "aerialway/heating": {
1221                     "label": "Vytápěno"
1222                 },
1223                 "aerialway/occupancy": {
1224                     "label": "Kapacita (počet cestujících)",
1225                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1226                 },
1227                 "aerialway/summer/access": {
1228                     "label": "Přístup v létě",
1229                     "options": {
1230                         "both": "Oboje",
1231                         "entry": "Vstup",
1232                         "exit": "Výstup"
1233                     }
1234                 },
1235                 "aeroway": {
1236                     "label": "Typ"
1237                 },
1238                 "agrarian": {
1239                     "label": "Výrobky"
1240                 },
1241                 "amenity": {
1242                     "label": "Typ"
1243                 },
1244                 "animal_boarding": {
1245                     "label": "Pro zvířata"
1246                 },
1247                 "animal_breeding": {
1248                     "label": "Pro zvířata"
1249                 },
1250                 "animal_shelter": {
1251                     "label": "Pro zvířata"
1252                 },
1253                 "area/highway": {
1254                     "label": "Typ"
1255                 },
1256                 "artist": {
1257                     "label": "Umělec"
1258                 },
1259                 "artwork_type": {
1260                     "label": "Typ"
1261                 },
1262                 "atm": {
1263                     "label": "Bankomat"
1264                 },
1265                 "backrest": {
1266                     "label": "Opěradlo"
1267                 },
1268                 "barrier": {
1269                     "label": "Typ"
1270                 },
1271                 "bath/open_air": {
1272                     "label": "Pod širým nebem"
1273                 },
1274                 "bath/sand_bath": {
1275                     "label": "Písečná koupel"
1276                 },
1277                 "bath/type": {
1278                     "label": "Specialita",
1279                     "options": {
1280                         "foot_bath": "Koupel nohou",
1281                         "hot_spring": "Horký pramen",
1282                         "onsen": "Japonský onsen"
1283                     }
1284                 },
1285                 "beauty": {
1286                     "label": "Druh obchodu"
1287                 },
1288                 "bench": {
1289                     "label": "Lavička"
1290                 },
1291                 "bicycle_parking": {
1292                     "label": "Typ"
1293                 },
1294                 "bin": {
1295                     "label": "Odpadkový koš"
1296                 },
1297                 "blood_components": {
1298                     "label": "Odebírané složky",
1299                     "options": {
1300                         "plasma": "krevní plazma",
1301                         "platelets": "krevní destičky",
1302                         "stemcells": "vzorek kmenových buněk",
1303                         "whole": "krev"
1304                     }
1305                 },
1306                 "board_type": {
1307                     "label": "Typ"
1308                 },
1309                 "boules": {
1310                     "label": "Typ"
1311                 },
1312                 "boundary": {
1313                     "label": "Typ"
1314                 },
1315                 "brand": {
1316                     "label": "Obchodní značka"
1317                 },
1318                 "brewery": {
1319                     "label": "Točená piva"
1320                 },
1321                 "bridge": {
1322                     "label": "Typ",
1323                     "placeholder": "Výchozí"
1324                 },
1325                 "building": {
1326                     "label": "Budova"
1327                 },
1328                 "building_area": {
1329                     "label": "Budova"
1330                 },
1331                 "bunker_type": {
1332                     "label": "Typ"
1333                 },
1334                 "cables": {
1335                     "label": "Kabely",
1336                     "placeholder": "1, 2, 3…"
1337                 },
1338                 "camera/direction": {
1339                     "label": "Směr (ve stupních po směru hodinových ručiček)",
1340                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1341                 },
1342                 "camera/mount": {
1343                     "label": "Připevnění kamery"
1344                 },
1345                 "camera/type": {
1346                     "label": "Typ kamery",
1347                     "options": {
1348                         "dome": "V kopuli",
1349                         "fixed": "Pevná",
1350                         "panning": "Otočná"
1351                     }
1352                 },
1353                 "capacity": {
1354                     "label": "Kapacita",
1355                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1356                 },
1357                 "castle_type": {
1358                     "label": "Typ"
1359                 },
1360                 "clothes": {
1361                     "label": "Oblečení"
1362                 },
1363                 "club": {
1364                     "label": "Typ"
1365                 },
1366                 "collection_times": {
1367                     "label": "Čas výběru"
1368                 },
1369                 "comment": {
1370                     "label": "Komentář ke změnám",
1371                     "placeholder": "Stručný popis vašich úprav (povinné)"
1372                 },
1373                 "communication_multi": {
1374                     "label": "Druhy komunikace"
1375                 },
1376                 "construction": {
1377                     "label": "Typ"
1378                 },
1379                 "contact/webcam": {
1380                     "label": "URL webkamery",
1381                     "placeholder": "http://priklad.cz/"
1382                 },
1383                 "content": {
1384                     "label": "Obsah"
1385                 },
1386                 "country": {
1387                     "label": "Stát"
1388                 },
1389                 "covered": {
1390                     "label": "Zastřešeno"
1391                 },
1392                 "craft": {
1393                     "label": "Typ"
1394                 },
1395                 "crane/type": {
1396                     "label": "Typ jeřábu",
1397                     "options": {
1398                         "floor-mounted_crane": "Pozemní jeřáb",
1399                         "portal_crane": "Portálový jeřáb",
1400                         "travel_lift": "Přístavní jeřáb - Travel Lift"
1401                     }
1402                 },
1403                 "crop": {
1404                     "label": "Plodina"
1405                 },
1406                 "crossing": {
1407                     "label": "Typ"
1408                 },
1409                 "cuisine": {
1410                     "label": "Kuchyně"
1411                 },
1412                 "currency_multi": {
1413                     "label": "Měny"
1414                 },
1415                 "cutting": {
1416                     "label": "Typ",
1417                     "placeholder": "Výchozí"
1418                 },
1419                 "cycle_network": {
1420                     "label": "Síť"
1421                 },
1422                 "cycleway": {
1423                     "label": "Cyklopruhy",
1424                     "options": {
1425                         "lane": {
1426                             "description": "Jízdní pruh pro cyklisty, oddělený podélnou čarou",
1427                             "title": "Normální cyklopruh"
1428                         },
1429                         "none": {
1430                             "description": "Bez cyklopruhu",
1431                             "title": "Žádný"
1432                         },
1433                         "opposite": {
1434                             "description": "Cyklopruh, kterým cyklisté mohou jet v jednosměrce oběma směry",
1435                             "title": "Obousměrný cyklopruh"
1436                         },
1437                         "opposite_lane": {
1438                             "description": "Cykloobousměrka - cyklopruh v opačném směru než ostatní provoz",
1439                             "title": "Protisměrný cyklopruh"
1440                         },
1441                         "share_busway": {
1442                             "description": "Jízdní pruh sdílený cyklisty, autobusy a případně taxi",
1443                             "title": "Pruh sdílený s autobusy"
1444                         },
1445                         "shared_lane": {
1446                             "description": "Vyznačený doporučený průjezd cyklistů v jízdním pruhu",
1447                             "title": "Piktokoridor"
1448                         },
1449                         "track": {
1450                             "description": "Jízdní pruh oddělený od ostatního provozu fyzickou bariérou",
1451                             "title": "Cyklostezka"
1452                         }
1453                     },
1454                     "placeholder": "není známo",
1455                     "types": {
1456                         "cycleway:left": "Po levé straně",
1457                         "cycleway:right": "Po pravé straně"
1458                     }
1459                 },
1460                 "date": {
1461                     "label": "Datum"
1462                 },
1463                 "delivery": {
1464                     "label": "Rozvoz"
1465                 },
1466                 "denomination": {
1467                     "label": "Vyznání"
1468                 },
1469                 "denotation": {
1470                     "label": "Označení"
1471                 },
1472                 "description": {
1473                     "label": "Popis"
1474                 },
1475                 "devices": {
1476                     "label": "Zařízení",
1477                     "placeholder": "1, 2, 3…"
1478                 },
1479                 "diaper": {
1480                     "label": "Přizpůsobeno výměně plenek"
1481                 },
1482                 "direction": {
1483                     "label": "Směr (stupně po směru hod. ručiček)",
1484                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1485                 },
1486                 "direction_cardinal": {
1487                     "label": "Směr",
1488                     "options": {
1489                         "E": "Východ",
1490                         "ENE": "Východo-severovýchod",
1491                         "ESE": "Východo-jihovýchod",
1492                         "N": "Sever",
1493                         "NE": "Severovýchod",
1494                         "NNE": "Severo-severovýchod",
1495                         "NNW": "Severo-severozápad",
1496                         "NW": "Severozápad",
1497                         "S": "Jih",
1498                         "SE": "Jihovýchod",
1499                         "SSE": "Jiho-jihovýchod",
1500                         "SSW": "Jiho-jihozápad",
1501                         "SW": "Jihozápad",
1502                         "W": "Západ",
1503                         "WNW": "Západo-severozápad",
1504                         "WSW": "Západo-jihozápad"
1505                     }
1506                 },
1507                 "direction_clock": {
1508                     "label": "Směr",
1509                     "options": {
1510                         "anticlockwise": "Proti směru hodinových ručiček",
1511                         "clockwise": "Ve směru hodinových ručiček"
1512                     }
1513                 },
1514                 "direction_vertex": {
1515                     "label": "Směr",
1516                     "options": {
1517                         "backward": "Zpátky",
1518                         "both": "Oba/všechny směry",
1519                         "forward": "Dopředu"
1520                     }
1521                 },
1522                 "dispensing": {
1523                     "label": "Léky na předpis"
1524                 },
1525                 "display": {
1526                     "label": "Zobrazení"
1527                 },
1528                 "dock": {
1529                     "label": "Typ"
1530                 },
1531                 "drive_through": {
1532                     "label": "Obsluha z/do auta"
1533                 },
1534                 "duration": {
1535                     "label": "Trvání",
1536                     "placeholder": "00:00"
1537                 },
1538                 "electrified": {
1539                     "label": "Elektrifikace",
1540                     "options": {
1541                         "contact_line": "Trolejové vedení",
1542                         "no": "Ne",
1543                         "rail": "Napájecí kolejnice",
1544                         "yes": "Ano (nespecifikováno)"
1545                     },
1546                     "placeholder": "Trolejové vedení, napájecí kolejnice..."
1547                 },
1548                 "elevation": {
1549                     "label": "Nadmořská výška"
1550                 },
1551                 "email": {
1552                     "label": "Email",
1553                     "placeholder": "priklad@priklad.cz"
1554                 },
1555                 "embankment": {
1556                     "label": "Typ",
1557                     "placeholder": "Výchozí"
1558                 },
1559                 "emergency": {
1560                     "label": "Pohotovost"
1561                 },
1562                 "entrance": {
1563                     "label": "Typ"
1564                 },
1565                 "except": {
1566                     "label": "Výjimky"
1567                 },
1568                 "fax": {
1569                     "label": "Fax",
1570                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
1571                 },
1572                 "fee": {
1573                     "label": "Poplatek"
1574                 },
1575                 "fence_type": {
1576                     "label": "Typ"
1577                 },
1578                 "fire_hydrant/position": {
1579                     "label": "Pozice",
1580                     "options": {
1581                         "green": "Zeleň",
1582                         "lane": "Vyhrazené místo",
1583                         "parking_lot": "Parkoviště",
1584                         "sidewalk": "Chodník"
1585                     }
1586                 },
1587                 "fire_hydrant/type": {
1588                     "label": "Typ",
1589                     "options": {
1590                         "pillar": "Nadzemní",
1591                         "pond": "U vody (suchý)",
1592                         "underground": "Podzemní",
1593                         "wall": "Nástěnný"
1594                     }
1595                 },
1596                 "fitness_station": {
1597                     "label": "Typ zařízení"
1598                 },
1599                 "fixme": {
1600                     "label": "Opravit"
1601                 },
1602                 "ford": {
1603                     "label": "Typ",
1604                     "placeholder": "Výchozí"
1605                 },
1606                 "frequency": {
1607                     "label": "Pracovní frekvence"
1608                 },
1609                 "fuel": {
1610                     "label": "Palivo"
1611                 },
1612                 "fuel_multi": {
1613                     "label": "Paliva"
1614                 },
1615                 "gauge": {
1616                     "label": "Rozchod"
1617                 },
1618                 "gender": {
1619                     "label": "Pohlaví",
1620                     "options": {
1621                         "female": "Ženy",
1622                         "male": "Muži",
1623                         "unisex": "Muži i ženy"
1624                     },
1625                     "placeholder": "Neznámé"
1626                 },
1627                 "generator/method": {
1628                     "label": "Princip"
1629                 },
1630                 "generator/output/electricity": {
1631                     "label": "Výkon",
1632                     "placeholder": "500kW, 100MW, 200MW…"
1633                 },
1634                 "generator/source": {
1635                     "label": "Zdroj"
1636                 },
1637                 "generator/type": {
1638                     "label": "Typ"
1639                 },
1640                 "government": {
1641                     "label": "Typ"
1642                 },
1643                 "grape_variety": {
1644                     "label": "Odrůda vína"
1645                 },
1646                 "handicap": {
1647                     "label": "Handicap",
1648                     "placeholder": "1-18"
1649                 },
1650                 "handrail": {
1651                     "label": "Zábradlí"
1652                 },
1653                 "hashtags": {
1654                     "label": "Navržené hashtagy",
1655                     "placeholder": "#příklad"
1656                 },
1657                 "healthcare": {
1658                     "label": "Typ"
1659                 },
1660                 "healthcare/speciality": {
1661                     "label": "Specializace"
1662                 },
1663                 "height": {
1664                     "label": "Výška (m)"
1665                 },
1666                 "highway": {
1667                     "label": "Typ"
1668                 },
1669                 "historic": {
1670                     "label": "Typ"
1671                 },
1672                 "historic/civilization": {
1673                     "label": "Historická civilizace"
1674                 },
1675                 "hoops": {
1676                     "label": "Počet košů",
1677                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1678                 },
1679                 "iata": {
1680                     "label": "IATA"
1681                 },
1682                 "icao": {
1683                     "label": "ICAO"
1684                 },
1685                 "incline": {
1686                     "label": "Sklon"
1687                 },
1688                 "incline_steps": {
1689                     "label": "Sklon",
1690                     "options": {
1691                         "down": "Dolů",
1692                         "up": "Nahoru"
1693                     }
1694                 },
1695                 "indoor": {
1696                     "label": "Uvnitř"
1697                 },
1698                 "information": {
1699                     "label": "Typ"
1700                 },
1701                 "inscription": {
1702                     "label": "Nápis"
1703                 },
1704                 "intermittent": {
1705                     "label": "Vysychající"
1706                 },
1707                 "internet_access": {
1708                     "label": "Připojení k internetu",
1709                     "options": {
1710                         "no": "Ne",
1711                         "terminal": "Počítače",
1712                         "wired": "Přes kabel",
1713                         "wlan": "Wifi",
1714                         "yes": "Ano"
1715                     }
1716                 },
1717                 "internet_access/fee": {
1718                     "label": "Poplatek za připojení"
1719                 },
1720                 "internet_access/ssid": {
1721                     "label": "SSID (název wifi sítě)"
1722                 },
1723                 "kerb": {
1724                     "label": "Obrubník"
1725                 },
1726                 "label": {
1727                     "label": "Štítek"
1728                 },
1729                 "lamp_type": {
1730                     "label": "Typ"
1731                 },
1732                 "landuse": {
1733                     "label": "Typ"
1734                 },
1735                 "lanes": {
1736                     "label": "Pruhů",
1737                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1738                 },
1739                 "layer": {
1740                     "label": "Vrstva",
1741                     "placeholder": "O"
1742                 },
1743                 "leaf_cycle": {
1744                     "label": "Opadavost listí",
1745                     "options": {
1746                         "deciduous": "Opadavé",
1747                         "evergreen": "Stálezelené",
1748                         "mixed": "Smíšené",
1749                         "semi_deciduous": "Poloopadavé",
1750                         "semi_evergreen": "Polostálezelené"
1751                     }
1752                 },
1753                 "leaf_cycle_singular": {
1754                     "label": "Opadavost listí",
1755                     "options": {
1756                         "deciduous": "Opadavé",
1757                         "evergreen": "Stálezelené",
1758                         "semi_deciduous": "Poloopadavé",
1759                         "semi_evergreen": "Polostálezelené"
1760                     }
1761                 },
1762                 "leaf_type": {
1763                     "label": "Druh listů",
1764                     "options": {
1765                         "broadleaved": "Listnaté",
1766                         "leafless": "Bezlisté",
1767                         "mixed": "Smíšené",
1768                         "needleleaved": "Jehličnaté"
1769                     }
1770                 },
1771                 "leaf_type_singular": {
1772                     "label": "Druh listů",
1773                     "options": {
1774                         "broadleaved": "Listnaté",
1775                         "leafless": "Bezlisté",
1776                         "needleleaved": "Jehličnaté"
1777                     }
1778                 },
1779                 "leisure": {
1780                     "label": "Typ"
1781                 },
1782                 "length": {
1783                     "label": "Délka (v metrech)"
1784                 },
1785                 "level": {
1786                     "label": "Patro"
1787                 },
1788                 "levels": {
1789                     "label": "Počet nadzemních podlaží",
1790                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1791                 },
1792                 "lit": {
1793                     "label": "Osvětlení"
1794                 },
1795                 "location": {
1796                     "label": "Umístění"
1797                 },
1798                 "man_made": {
1799                     "label": "Typ"
1800                 },
1801                 "manhole": {
1802                     "label": "Typ"
1803                 },
1804                 "map_size": {
1805                     "label": "Pokrytí"
1806                 },
1807                 "map_type": {
1808                     "label": "Typ"
1809                 },
1810                 "maxheight": {
1811                     "label": "Maximální výška",
1812                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1813                 },
1814                 "maxspeed": {
1815                     "label": "Povolená rychlost",
1816                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1817                 },
1818                 "maxstay": {
1819                     "label": "Povoleno zůstat max."
1820                 },
1821                 "maxweight": {
1822                     "label": "Max. hmotnost"
1823                 },
1824                 "memorial": {
1825                     "label": "Typ"
1826                 },
1827                 "mtb/scale": {
1828                     "label": "Klasifikace obtížnosti pro MTB",
1829                     "options": {
1830                         "0": "0: Štěrkový/udusaný povrch, bez překážek, oblé zatáčky",
1831                         "1": "1: Místy nezpevněná půda, kořeny a malé kameny, oblé zatáčky",
1832                         "2": "2: Většinou nepevná půda, velké kameny, lehčí serpentiny",
1833                         "3": "3: Kluzký povrch, samé balvany, prudké zatáčky",
1834                         "4": "4: Sypký povrch, velké schodky, nebezpečné zatáčky",
1835                         "5": "5: Nejvyšší obtížnost, skály, sutiny, sesuvy",
1836                         "6": "6: Prakticky nesjízdné a velmi nebezpečné i pro trialové mistry"
1837                     },
1838                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1839                 },
1840                 "mtb/scale/imba": {
1841                     "label": "Podle IMBA",
1842                     "options": {
1843                         "0": "Nejlehčí (bílý kruh)",
1844                         "1": "Lehké (zelený kruh)",
1845                         "2": "Středně těžké (modrý čtverec)",
1846                         "3": "Těžké (černý kosočtverec)",
1847                         "4": "Velmi těžké (dvojitý černý kosočtverec)"
1848                     },
1849                     "placeholder": "Lehké, středně těžké, těžké"
1850                 },
1851                 "mtb/scale/uphill": {
1852                     "label": "Klasifikace obtížnosti pro MTB do kopce",
1853                     "options": {
1854                         "0": "0: Průměrný sklon do 10%, štěrk či zpevněný povrch, bez překážek",
1855                         "1": "1: Průměrný sklon do 15%, štěrk či zpevněný povrch, trocha drobných překážek",
1856                         "2": "2: Průměrný sklon do 20%, stabilní povrch, volné kameny do velikosti pěsti, kořeny",
1857                         "3": "3: Průměrný sklon do 25%, různorodý povrch, volné kameny do velikosti pěsti, větve",
1858                         "4": "4: Průměrný sklon do 30%, nestabilní povrch, velké kameny či větve",
1859                         "5": "5: Velmi prudké, do kopce prakticky nesjízdné"
1860                     },
1861                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1862                 },
1863                 "name": {
1864                     "label": "Název",
1865                     "placeholder": "Název prvku (existuje-li)"
1866                 },
1867                 "natural": {
1868                     "label": "Přírodní objekt"
1869                 },
1870                 "network": {
1871                     "label": "Síť"
1872                 },
1873                 "network_bicycle": {
1874                     "label": "Rozsah trasy",
1875                     "options": {
1876                         "icn": "Mezinárodní",
1877                         "lcn": "Místní",
1878                         "ncn": "Dálková (v ČR max. třímístné číslo)",
1879                         "rcn": "Regionální (v ČR čtyřmístné číslo)"
1880                     },
1881                     "placeholder": "Mezinárodní, Dálková, Regionální, Místní"
1882                 },
1883                 "network_foot": {
1884                     "label": "Rozsah trasy",
1885                     "options": {
1886                         "iwn": "Mezinárodní",
1887                         "lwn": "Místní",
1888                         "nwn": "Dálková (v ČR často červená)",
1889                         "rwn": "Regionální"
1890                     },
1891                     "placeholder": "Mezinárodní, Dálková, Regionální, Místní"
1892                 },
1893                 "network_horse": {
1894                     "label": "Rozsah trasy",
1895                     "options": {
1896                         "ihn": "Mezinárodní",
1897                         "lhn": "Místní",
1898                         "nhn": "Dálková",
1899                         "rhn": "Regionální"
1900                     },
1901                     "placeholder": "Mezinárodní, Dálková, Regionální, Místní"
1902                 },
1903                 "network_road": {
1904                     "label": "Síť"
1905                 },
1906                 "note": {
1907                     "label": "Poznámka"
1908                 },
1909                 "office": {
1910                     "label": "Typ"
1911                 },
1912                 "oneway": {
1913                     "label": "Jednosměrka",
1914                     "options": {
1915                         "no": "Ne",
1916                         "undefined": "Implicitně Ne",
1917                         "yes": "Ano"
1918                     }
1919                 },
1920                 "oneway_yes": {
1921                     "label": "Jednosměrka",
1922                     "options": {
1923                         "no": "Ne",
1924                         "undefined": "Implicitně Ano",
1925                         "yes": "Ano"
1926                     }
1927                 },
1928                 "opening_hours": {
1929                     "label": "Provozní doba"
1930                 },
1931                 "operator": {
1932                     "label": "Provozovatel"
1933                 },
1934                 "outdoor_seating": {
1935                     "label": "Venkovní sezení"
1936                 },
1937                 "par": {
1938                     "label": "Par",
1939                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1940                 },
1941                 "park_ride": {
1942                     "label": "Parkoviště P+R"
1943                 },
1944                 "parking": {
1945                     "label": "Typ",
1946                     "options": {
1947                         "carports": "Přístřešek",
1948                         "garage_boxes": "Garáž",
1949                         "lane": "Parkování po straně ulice",
1950                         "multi-storey": "Víceúrovňové",
1951                         "sheds": "Lehký přístřešek",
1952                         "surface": "Povrchové",
1953                         "underground": "Podzemní"
1954                     }
1955                 },
1956                 "payment_multi": {
1957                     "label": "Platební možnosti"
1958                 },
1959                 "phases": {
1960                     "label": "Fáze",
1961                     "placeholder": "1, 2, 3…"
1962                 },
1963                 "phone": {
1964                     "label": "Telefon",
1965                     "placeholder": "+420 603 123456"
1966                 },
1967                 "piste/difficulty": {
1968                     "label": "Obtížnost",
1969                     "options": {
1970                         "advanced": "Těžká (evropské sjezdovky: černá)",
1971                         "easy": "Lehká (evropské sjezdovky: modrá)",
1972                         "expert": "Velmi těžká (alpské sjezdovky: oranžová; americké: dva černé diamanty)",
1973                         "extreme": "Extrémní (je třeba horolezecké výbavy)",
1974                         "freeride": "Freeride (mimo trať)",
1975                         "intermediate": "Střední (evropské sjezdovky: červená)",
1976                         "novice": "Pro začátečníky (francouzské sjezdovky: zelená)"
1977                     },
1978                     "placeholder": "Lehká, Střední, Těžká..."
1979                 },
1980                 "piste/grooming": {
1981                     "label": "Úprava",
1982                     "options": {
1983                         "backcountry": "Strojově neupraveno",
1984                         "classic": "Klasika",
1985                         "classic+skating": "Klasika a bruslení",
1986                         "mogul": "Boule",
1987                         "scooter": "Skútrem",
1988                         "skating": "Bruslení (na hladko)"
1989                     }
1990                 },
1991                 "piste/type": {
1992                     "label": "Typ",
1993                     "options": {
1994                         "downhill": "Sjezd",
1995                         "hike": "Pěší",
1996                         "ice_skate": "Bruslení na ledu",
1997                         "nordic": "Běžky",
1998                         "playground": "Dětský ski park",
1999                         "skitour": "Skialpinismus",
2000                         "sled": "Sportovní saně",
2001                         "sleigh": "Tažené saně",
2002                         "snow_park": "Snowpark"
2003                     }
2004                 },
2005                 "place": {
2006                     "label": "Typ"
2007                 },
2008                 "plant": {
2009                     "label": "Rostlina"
2010                 },
2011                 "plant/output/electricity": {
2012                     "label": "Výkon",
2013                     "placeholder": "500MW, 1000MW, 2000MW…"
2014                 },
2015                 "playground/baby": {
2016                     "label": "Autosedačka"
2017                 },
2018                 "playground/max_age": {
2019                     "label": "Maximální věk"
2020                 },
2021                 "playground/min_age": {
2022                     "label": "Minimální věk"
2023                 },
2024                 "population": {
2025                     "label": "Počet obyvatel"
2026                 },
2027                 "power": {
2028                     "label": "Typ"
2029                 },
2030                 "power_supply": {
2031                     "label": "Elektrická přípojka"
2032                 },
2033                 "produce": {
2034                     "label": "Výroba"
2035                 },
2036                 "product": {
2037                     "label": "Výrobky"
2038                 },
2039                 "railway": {
2040                     "label": "Typ"
2041                 },
2042                 "railway/position": {
2043                     "label": "Pozice milníku",
2044                     "placeholder": "Vzdálenost na jedno desetinné místo (123.4)"
2045                 },
2046                 "railway/signal/direction": {
2047                     "label": "Směr",
2048                     "options": {
2049                         "backward": "Zpátky",
2050                         "both": "Oba/všechny směry",
2051                         "forward": "Dopředu"
2052                     }
2053                 },
2054                 "recycling_accepts": {
2055                     "label": "Určení"
2056                 },
2057                 "ref/isil": {
2058                     "label": "Kód ISIL"
2059                 },
2060                 "ref_aeroway_gate": {
2061                     "label": "Číslo brány"
2062                 },
2063                 "ref_golf_hole": {
2064                     "label": "Číslo jamky",
2065                     "placeholder": "1-18"
2066                 },
2067                 "ref_highway_junction": {
2068                     "label": "Číslo křižovatky"
2069                 },
2070                 "ref_platform": {
2071                     "label": "Číslo nástupiště"
2072                 },
2073                 "ref_road_number": {
2074                     "label": "Číslo silnice"
2075                 },
2076                 "ref_route": {
2077                     "label": "Číslo silnice"
2078                 },
2079                 "ref_runway": {
2080                     "label": "Číslo přistávací dráhy",
2081                     "placeholder": "např. 01L/19R"
2082                 },
2083                 "ref_stop_position": {
2084                     "label": "Číslo zastávky"
2085                 },
2086                 "ref_taxiway": {
2087                     "label": "Jméno pojezdové dráhy",
2088                     "placeholder": "např. A5"
2089                 },
2090                 "relation": {
2091                     "label": "Typ"
2092                 },
2093                 "religion": {
2094                     "label": "Náboženství"
2095                 },
2096                 "restriction": {
2097                     "label": "Typ"
2098                 },
2099                 "restrictions": {
2100                     "label": "Omezení odbočování"
2101                 },
2102                 "rooms": {
2103                     "label": "Pokojů"
2104                 },
2105                 "route": {
2106                     "label": "Typ"
2107                 },
2108                 "route_master": {
2109                     "label": "Typ"
2110                 },
2111                 "sac_scale": {
2112                     "label": "Klasifikace pro pěší",
2113                     "options": {
2114                         "alpine_hiking": "T4: Vysokohorská turistika",
2115                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Náročná vysokohorská turistika",
2116                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Náročná horská turistika",
2117                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Těžká vysokohorská turistika",
2118                         "hiking": "T1: Turistika",
2119                         "mountain_hiking": "T2: Horská turistika"
2120                     },
2121                     "placeholder": "Horská turistika, vysokohorská turistika..."
2122                 },
2123                 "sanitary_dump_station": {
2124                     "label": "Výlevka pro WC"
2125                 },
2126                 "seasonal": {
2127                     "label": "Sezónní"
2128                 },
2129                 "second_hand": {
2130                     "label": "Použité zboží",
2131                     "options": {
2132                         "no": "Ne",
2133                         "only": "Pouze",
2134                         "yes": "Ano"
2135                     },
2136                     "placeholder": "Ano, Ne, Jen použité"
2137                 },
2138                 "service": {
2139                     "label": "Typ"
2140                 },
2141                 "service/bicycle": {
2142                     "label": "Služby"
2143                 },
2144                 "service/vehicle": {
2145                     "label": "Služby"
2146                 },
2147                 "service_rail": {
2148                     "label": "Typ manipulační koleje",
2149                     "options": {
2150                         "crossover": "Kolejová spojka",
2151                         "siding": "Výhybna",
2152                         "spur": "Nákladiště",
2153                         "yard": "Kolej seřaďovacího nádraží"
2154                     }
2155                 },
2156                 "service_times": {
2157                     "label": "Doba poskytování služeb"
2158                 },
2159                 "shelter": {
2160                     "label": "Přístřešek"
2161                 },
2162                 "shelter_type": {
2163                     "label": "Typ"
2164                 },
2165                 "shop": {
2166                     "label": "Typ"
2167                 },
2168                 "site": {
2169                     "label": "Typ"
2170                 },
2171                 "smoking": {
2172                     "label": "Kouření",
2173                     "options": {
2174                         "dedicated": "Zaměřeno na kuřáky (např. kuřácký klub)",
2175                         "isolated": "Na určených místech, oddělených",
2176                         "no": "Ne, všude zakázáno",
2177                         "outside": "Povoleno venku",
2178                         "separated": "Na určených místech, neoddělených",
2179                         "yes": "Povoleno všude"
2180                     },
2181                     "placeholder": "Ne, V oddělené místnosti, Ano..."
2182                 },
2183                 "smoothness": {
2184                     "label": "Hladkost",
2185                     "options": {
2186                         "bad": "Robustní kola: běžná auta, trekové bicykly, rikši",
2187                         "excellent": "Tenká kolečka: brusle, skateboardy",
2188                         "good": "Tenká kola: závodní bicykly",
2189                         "horrible": "Terénní kola: off-road auta",
2190                         "impassable": "Neprůjezdné žádným vozidlem",
2191                         "intermediate": "Běžná kola: závodní auta, městské bicykly, kolečková křesla, skútry",
2192                         "very_bad": "Vysoký podvozek: lehká terénní auta",
2193                         "very_horrible": "Speciální terénní kola: traktory, čtyřkolky, tanky, MTB"
2194                     },
2195                     "placeholder": "Tenká kolečka, Běžná kola, Terénní kola..."
2196                 },
2197                 "social_facility": {
2198                     "label": "Typ"
2199                 },
2200                 "social_facility_for": {
2201                     "label": "Komu slouží"
2202                 },
2203                 "source": {
2204                     "label": "Zdroje"
2205                 },
2206                 "sport": {
2207                     "label": "Sporty"
2208                 },
2209                 "sport_ice": {
2210                     "label": "Sporty"
2211                 },
2212                 "sport_racing_motor": {
2213                     "label": "Sporty"
2214                 },
2215                 "sport_racing_nonmotor": {
2216                     "label": "Sporty"
2217                 },
2218                 "stars": {
2219                     "label": "Hvězdiček"
2220                 },
2221                 "start_date": {
2222                     "label": "Datum počátku existence"
2223                 },
2224                 "step_count": {
2225                     "label": "Počet schodů"
2226                 },
2227                 "stop": {
2228                     "label": "Typ stopky",
2229                     "options": {
2230                         "all": "Ze všech směrů",
2231                         "minor": "Z vedlejších"
2232                     }
2233                 },
2234                 "structure": {
2235                     "label": "Struktura",
2236                     "options": {
2237                         "bridge": "Most",
2238                         "cutting": "Zářez",
2239                         "embankment": "Násyp",
2240                         "ford": "Brod",
2241                         "tunnel": "Tunel"
2242                     },
2243                     "placeholder": "Není známo"
2244                 },
2245                 "structure_waterway": {
2246                     "options": {
2247                         "tunnel": "Tunel"
2248                     },
2249                     "placeholder": "Neznámé"
2250                 },
2251                 "studio": {
2252                     "label": "Typ"
2253                 },
2254                 "substation": {
2255                     "label": "Typ"
2256                 },
2257                 "supervised": {
2258                     "label": "Hlídané"
2259                 },
2260                 "support": {
2261                     "label": "Podpora"
2262                 },
2263                 "surface": {
2264                     "label": "Povrch"
2265                 },
2266                 "surveillance": {
2267                     "label": "Druh zabezpečení"
2268                 },
2269                 "surveillance/type": {
2270                     "label": "Typ zabezpečení",
2271                     "options": {
2272                         "ALPR": "Automatická čtečka SPZ",
2273                         "camera": "Kamera",
2274                         "guard": "Hlídač"
2275                     }
2276                 },
2277                 "surveillance/zone": {
2278                     "label": "Zabezpečená zóna"
2279                 },
2280                 "switch": {
2281                     "label": "Typ",
2282                     "options": {
2283                         "circuit_breaker": "Zkratovač",
2284                         "disconnector": "Odpojovač",
2285                         "earthing": "Zemnění",
2286                         "mechanical": "Mechanický"
2287                     }
2288                 },
2289                 "tactile_paving": {
2290                     "label": "Taktilní povrch pro nevidomé"
2291                 },
2292                 "takeaway": {
2293                     "label": "Jídlo s sebou",
2294                     "options": {
2295                         "no": "Ne",
2296                         "only": "Jen s sebou",
2297                         "yes": "Ano"
2298                     },
2299                     "placeholder": "Ano, Ne, Jen s sebou"
2300                 },
2301                 "toilets/disposal": {
2302                     "label": "Zacházení s odpadem",
2303                     "options": {
2304                         "bucket": "Nádrž na odpad",
2305                         "chemical": "Chemický",
2306                         "flush": "Splachovací",
2307                         "pitlatrine": "Suchý"
2308                     }
2309                 },
2310                 "toll": {
2311                     "label": "Mýtné"
2312                 },
2313                 "tomb": {
2314                     "label": "Typ"
2315                 },
2316                 "tourism": {
2317                     "label": "Typ"
2318                 },
2319                 "tourism_attraction": {
2320                     "label": "Turismus"
2321                 },
2322                 "tower/construction": {
2323                     "label": "Konstrukce",
2324                     "placeholder": "Ukotvená, příhradová, skrytá, ..."
2325                 },
2326                 "tower/type": {
2327                     "label": "Typ"
2328                 },
2329                 "tracktype": {
2330                     "label": "Klasifikace povrchu",
2331                     "options": {
2332                         "grade1": "1: Pevný nebo silně udusaný povrch s pevným jádrem",
2333                         "grade2": "2: Převážně zpevněný povrch s menším množstvím neudusaného písku, hlíny, bahna, trávy",
2334                         "grade3": "3: Napůl zpevněný a napůl měkký povrch jako nezpevněný písek, hlína, bahno, tráva",
2335                         "grade4": "4: Převážně měkký povrch jako nezpevněný písek, hlína, bahno, tráva; ale i trocha zpevněného povrchu",
2336                         "grade5": "5: Nezpevněný písek, hlína, bahno, tráva"
2337                     },
2338                     "placeholder": "Pevný, převážně pevný, měkký povrch"
2339                 },
2340                 "trade": {
2341                     "label": "Typ"
2342                 },
2343                 "traffic_calming": {
2344                     "label": "Typ"
2345                 },
2346                 "traffic_signals": {
2347                     "label": "Typ"
2348                 },
2349                 "traffic_signals/direction": {
2350                     "label": "Směr",
2351                     "options": {
2352                         "backward": "Zpátky",
2353                         "both": "Oba/všechny směry",
2354                         "forward": "Dopředu"
2355                     }
2356                 },
2357                 "trail_visibility": {
2358                     "label": "Viditelnost pěšiny",
2359                     "options": {
2360                         "bad": "Špatná: žádné značení, pěšina se místy úplně vytrácí",
2361                         "excellent": "Výborná: všudypřítomné značení nebo zcela jednoznačná cesta",
2362                         "good": "Dobrá: značení viditelné, ale občas je nutné hledat další značku nebo pěšinu",
2363                         "horrible": "Hrozná: pěšina se často ztrácí, je nutné mít orientační smysl",
2364                         "intermediate": "Střední: občasné značení, pěšina je většinou zřetelná",
2365                         "no": "Žádná: pěšina je skoro nezřetelná, je nutné mít výborný orientační smysl"
2366                     },
2367                     "placeholder": "Výborná, Dobrá, Špatná..."
2368                 },
2369                 "transformer": {
2370                     "label": "Typ",
2371                     "options": {
2372                         "auto": "Autotransformátor",
2373                         "converter": "Převodník",
2374                         "generator": "Generátor",
2375                         "phase_angle_regulator": "Regulátor fázového úhlu"
2376                     }
2377                 },
2378                 "trees": {
2379                     "label": "Stromy"
2380                 },
2381                 "tunnel": {
2382                     "label": "Typ",
2383                     "placeholder": "Výchozí"
2384                 },
2385                 "vending": {
2386                     "label": "Druh zboží"
2387                 },
2388                 "visibility": {
2389                     "label": "Viditelnost",
2390                     "options": {
2391                         "area": "Více než 20 m (65 ft)",
2392                         "house": "Do 5 m (16 ft)",
2393                         "street": "5 až 20 m (16 až 65 ft)"
2394                     }
2395                 },
2396                 "volcano/status": {
2397                     "label": "Stav sopky",
2398                     "options": {
2399                         "active": "Aktivní",
2400                         "dormant": "Spící",
2401                         "extinct": "Vyhaslá"
2402                     }
2403                 },
2404                 "volcano/type": {
2405                     "label": "Druh sopky",
2406                     "options": {
2407                         "stratovolcano": "Stratovulkán"
2408                     }
2409                 },
2410                 "voltage": {
2411                     "label": "Napětí"
2412                 },
2413                 "voltage/primary": {
2414                     "label": "Primární napětí"
2415                 },
2416                 "voltage/secondary": {
2417                     "label": "Sekundární napětí"
2418                 },
2419                 "voltage/tertiary": {
2420                     "label": "Terciální napětí"
2421                 },
2422                 "wall": {
2423                     "label": "Typ"
2424                 },
2425                 "water": {
2426                     "label": "Typ"
2427                 },
2428                 "water_point": {
2429                     "label": "Kohout s pitnou vodou"
2430                 },
2431                 "waterway": {
2432                     "label": "Typ"
2433                 },
2434                 "website": {
2435                     "label": "Webová stránka",
2436                     "placeholder": "http://example.com/"
2437                 },
2438                 "wetland": {
2439                     "label": "Typ"
2440                 },
2441                 "wheelchair": {
2442                     "label": "Pro vozíčkáře"
2443                 },
2444                 "width": {
2445                     "label": "Šířka (v metrech)"
2446                 },
2447                 "wikipedia": {
2448                     "label": "Wikipedia"
2449                 },
2450                 "windings": {
2451                     "label": "Vinutí",
2452                     "placeholder": "1, 2, 3…"
2453                 },
2454                 "windings/configuration": {
2455                     "label": "Konfigurace vinutí",
2456                     "options": {
2457                         "delta": "Trojúhelník",
2458                         "star": "Hvězda"
2459                     }
2460                 }
2461             },
2462             "presets": {
2463                 "address": {
2464                     "name": "Adresa",
2465                     "terms": "adresa,PSČ,ulice"
2466                 },
2467                 "advertising/billboard": {
2468                     "name": "Reklamní poutač",
2469                     "terms": "reklama,billboard,plakát"
2470                 },
2471                 "aerialway": {
2472                     "name": "Lanovka/vlek"
2473                 },
2474                 "aerialway/cable_car": {
2475                     "name": "Kabinová lanovka",
2476                     "terms": "kabinková lanovka,kabinová lanovka,kabinková lanová dráha,kabinová lanová dráha"
2477                 },
2478                 "aerialway/chair_lift": {
2479                     "name": "Sedačková lanovka",
2480                     "terms": "sedačková lanovka,sedačková lanová dráha,lyžařská lanovka,visutý vlek"
2481                 },
2482                 "aerialway/drag_lift": {
2483                     "name": "Lyžařský vlek",
2484                     "terms": "lyžařský vlek"
2485                 },
2486                 "aerialway/gondola": {
2487                     "name": "Kabinková lanovka",
2488                     "terms": "gondola,gondolová lanovka,kabinková lanovka,kabinová lanovka,kabinová lanová dráha,kabinková lanová dráha"
2489                 },
2490                 "aerialway/goods": {
2491                     "name": "Nákladní lanovka",
2492                     "terms": "nákladní lanovka"
2493                 },
2494                 "aerialway/magic_carpet": {
2495                     "name": "Pojízdný koberec",
2496                     "terms": "pojízdný koberec,pásový dopravník,lyžařský vlek,vlek,lanovka na pásu,pohyblivý pás,eskalátor"
2497                 },
2498                 "aerialway/mixed_lift": {
2499                     "name": "Smíšený vlek",
2500                     "terms": "smíšený vlek"
2501                 },
2502                 "aerialway/platter": {
2503                     "name": "Vlek - talíř (poma)",
2504                     "terms": "talířový vlek,talířový teleskopický vlek,poma,lyžařský vlek"
2505                 },
2506                 "aerialway/pylon": {
2507                     "name": "Sloup lanovky",
2508                     "terms": "sloup lanovky,stožár lanovky"
2509                 },
2510                 "aerialway/rope_tow": {
2511                     "name": "Vlek - kotvičkový",
2512                     "terms": "lyžařský vlek,vlek,kotva,kotvička,lanový vlek"
2513                 },
2514                 "aerialway/station": {
2515                     "name": "Stanice lanovky"
2516                 },
2517                 "aerialway/t-bar": {
2518                     "name": "Vlek - dvojmístná kotva",
2519                     "terms": "vlek,lyžařský vlek,kotva,dvojmístná kotva,dvoumístná kotva"
2520                 },
2521                 "aeroway": {
2522                     "name": "Přistávací dráha"
2523                 },
2524                 "aeroway/aerodrome": {
2525                     "name": "Letiště",
2526                     "terms": "letadlo,letiště,přistávací dráha"
2527                 },
2528                 "aeroway/apron": {
2529                     "name": "Odbavovací plocha",
2530                     "terms": "apron,stojánka,odbavovací plocha"
2531                 },
2532                 "aeroway/gate": {
2533                     "name": "Letištní gate",
2534                     "terms": "gate,brána"
2535                 },
2536                 "aeroway/hangar": {
2537                     "name": "Hangár",
2538                     "terms": "hangár,garáž,letadlo,letiště"
2539                 },
2540                 "aeroway/helipad": {
2541                     "name": "Heliport",
2542                     "terms": "vrtulník,helikoptéra,heliport"
2543                 },
2544                 "aeroway/runway": {
2545                     "name": "Vzletová a přistávací dráha",
2546                     "terms": "runway,ranvej,přistávací dráha,vzletová dráha,přistávací plocha"
2547                 },
2548                 "aeroway/taxiway": {
2549                     "name": "Pojezdová dráha",
2550                     "terms": "pojezdová dráha,taxiway,letiště"
2551                 },
2552                 "aeroway/terminal": {
2553                     "name": "Letištní terminál",
2554                     "terms": "letištní terminál"
2555                 },
2556                 "amenity": {
2557                     "name": "Zařízení"
2558                 },
2559                 "amenity/animal_boarding": {
2560                     "name": "Hotel pro zvířata",
2561                     "terms": "hotel pro zvířata, hotel pro domácí mazlíčky,kočka,pes,kotě,mazlíček,mazlík,štěně,had"
2562                 },
2563                 "amenity/animal_breeding": {
2564                     "name": "Chovná stanice",
2565                     "terms": "chovná stanice,množírna,býk,kočka,kocour,kráva,pes,kůň,fena,štěně,kotě,had"
2566                 },
2567                 "amenity/animal_shelter": {
2568                     "name": "Zvířecí útulek",
2569                     "terms": "útulek pro zvířata,útulek pro domácí mazlíčky,adopce,kočka,kocour,kotě,pes,fena,záchrana mazlíčků,dravec,dravci,záchrana,ochrana"
2570                 },
2571                 "amenity/arts_centre": {
2572                     "name": "Umělecké centrum",
2573                     "terms": "umělecké centrum, kulturní centrum, kulturní dům, umělecké středisko"
2574                 },
2575                 "amenity/atm": {
2576                     "name": "Bankomat",
2577                     "terms": "bankomat,ATM,automat,banka,výběr"
2578                 },
2579                 "amenity/bank": {
2580                     "name": "Banka",
2581                     "terms": "banka,spořitelna,kampelička,záložna,směnárna,bankomat,bank,depozit"
2582                 },
2583                 "amenity/bar": {
2584                     "name": "Bar",
2585                     "terms": "bar,klub,hospoda"
2586                 },
2587                 "amenity/bbq": {
2588                     "name": "Gril",
2589                     "terms": "gril,grilování,barbecue,bbq,opékání"
2590                 },
2591                 "amenity/bench": {
2592                     "name": "Lavička",
2593                     "terms": "lavička,sezení"
2594                 },
2595                 "amenity/bicycle_parking": {
2596                     "name": "Parkování kol",
2597                     "terms": "stojan,kolo,stojan na kolo,parkoviště na kolo,cyklostojan"
2598                 },
2599                 "amenity/bicycle_rental": {
2600                     "name": "Půjčovna kol",
2601                     "terms": "půjčovna kol,cyklopůjčovna"
2602                 },
2603                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2604                     "name": "Montážní stojan na kola",
2605                     "terms": "stojan,kolo,stojan na kolo,montážní stojan,opravna kol,cykloopravna,samoobslužná opravna kol"
2606                 },
2607                 "amenity/biergarten": {
2608                     "name": "Pivní zahrádka",
2609                     "terms": "zahrádka,venku,posezení,pivo,pod širým nebem"
2610                 },
2611                 "amenity/boat_rental": {
2612                     "name": "Půjčovna lodí",
2613                     "terms": "půjčovna lodí,půjčovna loděk,půjčovna člunů"
2614                 },
2615                 "amenity/bureau_de_change": {
2616                     "name": "Směnárna",
2617                     "terms": "směnárna,směna peněz,výměna peněz,exchange,valuty,valuta"
2618                 },
2619                 "amenity/bus_station": {
2620                     "name": "Autobusové nádraží / terminál"
2621                 },
2622                 "amenity/cafe": {
2623                     "name": "Kavárna",
2624                     "terms": "káva,kafe,kavárna,čaj,čajovna"
2625                 },
2626                 "amenity/car_rental": {
2627                     "name": "Půjčovna aut",
2628                     "terms": "půjčovna aut,autopůjčovna"
2629                 },
2630                 "amenity/car_sharing": {
2631                     "name": "Sdílení aut",
2632                     "terms": "sdílení aut,car sharing"
2633                 },
2634                 "amenity/car_wash": {
2635                     "name": "Automyčka",
2636                     "terms": "myčka,automyčka,mytí,čistění,umývání,čistírna"
2637                 },
2638                 "amenity/casino": {
2639                     "name": "Kasino",
2640                     "terms": "kasino,ruleta,blackjack,herna,hazard,gambling"
2641                 },
2642                 "amenity/charging_station": {
2643                     "name": "Nabíjecí stanice",
2644                     "terms": "nabíjecí stanice,dobíjecí stanice,nabíječka,dobíječka,elektromobil"
2645                 },
2646                 "amenity/childcare": {
2647                     "name": "Předškolní a mimoškolní péče",
2648                     "terms": "předškolní,mimoškolní,mateřská školka,školka,jesle,dětské jesle,dětská skupina,mateřské centrum,lesní školka,kroužek,zájmový kroužek,družina,zájmový oddíl"
2649                 },
2650                 "amenity/cinema": {
2651                     "name": "Kino",
2652                     "terms": "kino,film,cinema,multikino,bio,biograf,kinematograf"
2653                 },
2654                 "amenity/clinic": {
2655                     "name": "Poliklinika",
2656                     "terms": "poliklinika,klinika,nemocnice,ambulance,špitál"
2657                 },
2658                 "amenity/clinic/abortion": {
2659                     "name": "Potratová klinika"
2660                 },
2661                 "amenity/clinic/fertility": {
2662                     "name": "Klinika plodnosti"
2663                 },
2664                 "amenity/clock": {
2665                     "name": "Hodiny",
2666                     "terms": "hodiny,orloj,hodinky,chronometr,ciferník,čas,ukazatel času"
2667                 },
2668                 "amenity/college": {
2669                     "name": "Prostor vyšší odborné školy/college",
2670                     "terms": "vyšší odborná škola,college,terciární vzdělávání,pomaturitní studium"
2671                 },
2672                 "amenity/community_centre": {
2673                     "name": "Komunitní centrum",
2674                     "terms": "komunitní centrum,kulturní centrum,sociální centrum,komunitní dům,dům dětí,dům mládeže,dům dětí a mládeže,klub"
2675                 },
2676                 "amenity/compressed_air": {
2677                     "name": "Stlačený vzduch",
2678                     "terms": "vzduchová pumpa,pumpa,pumpička,stlačený vzduch,kompresor,hustilka"
2679                 },
2680                 "amenity/courthouse": {
2681                     "name": "Soud",
2682                     "terms": "soud,soudní budova,soudní dvůr"
2683                 },
2684                 "amenity/coworking_space": {
2685                     "name": "Sdílený pracovní prostor"
2686                 },
2687                 "amenity/crematorium": {
2688                     "name": "Krematorium",
2689                     "terms": "krematorium,spalovna,pohřeb"
2690                 },
2691                 "amenity/dentist": {
2692                     "name": "Zubař",
2693                     "terms": "zubař,dentista,zubařská ordinace,ordinace"
2694                 },
2695                 "amenity/doctors": {
2696                     "name": "Lékař",
2697                     "terms": "lékař,doktor,ordinace,lékařská ordinace,praktický lékař,praktický doktor"
2698                 },
2699                 "amenity/dojo": {
2700                     "name": "Škola bojových umění",
2701                     "terms": "škola bojových umění,akademie bojových umění,bojové umění,bojová umění,dojo"
2702                 },
2703                 "amenity/drinking_water": {
2704                     "name": "Pitná voda",
2705                     "terms": "pítko,fontána,fontánka"
2706                 },
2707                 "amenity/driving_school": {
2708                     "name": "Autoškola",
2709                     "terms": "autoškola"
2710                 },
2711                 "amenity/embassy": {
2712                     "name": "Velvyslanectví",
2713                     "terms": "velvyslanectví,vyslanectví,ambasáda,zastupitelství"
2714                 },
2715                 "amenity/fast_food": {
2716                     "name": "Rychlé občerstvení",
2717                     "terms": "rychlé občerstvení"
2718                 },
2719                 "amenity/ferry_terminal": {
2720                     "name": "Přístaviště / terminál trajektu či přívozu"
2721                 },
2722                 "amenity/fire_station": {
2723                     "name": "Hasiči",
2724                     "terms": "požární stanice,hasičská stanice"
2725                 },
2726                 "amenity/food_court": {
2727                     "name": "Společná jídelní plocha více restaurací",
2728                     "terms": "jídelna,food court,fast food,restaurace,jídlo"
2729                 },
2730                 "amenity/fountain": {
2731                     "name": "Fontána, vodotrysk",
2732                     "terms": "vodotrysk,fontána,fontánka,kašna"
2733                 },
2734                 "amenity/fuel": {
2735                     "name": "Čerpací stanice",
2736                     "terms": "benzinová pumpa,čerpací stanice,pumpa"
2737                 },
2738                 "amenity/grave_yard": {
2739                     "name": "Pohřebiště",
2740                     "terms": "hřbitov,pohřebiště"
2741                 },
2742                 "amenity/grit_bin": {
2743                     "name": "Zásobník na posypový materiál",
2744                     "terms": "zásobník na posypový materiál,kontejner na posypový materiál,nádoba na posypový materiál,kontejner,nádoba,štěrk,sůl,posyp"
2745                 },
2746                 "amenity/hospital": {
2747                     "name": "Prostor nemocnice",
2748                     "terms": "nemocnice,klinika,špitál,středisko,hospic,LDN,sanatorium,nemocniční,lazaret,ambulance,poliklinika,pohotovost"
2749                 },
2750                 "amenity/hunting_stand": {
2751                     "name": "Posed",
2752                     "terms": "posed,pozorovatelna,kazatelna"
2753                 },
2754                 "amenity/ice_cream": {
2755                     "name": "Zmrzlina",
2756                     "terms": "zmrzlina,prodejna zmrzliny,zmrzlinářství,nanuk,mražený jogurt,gelato,sorbet"
2757                 },
2758                 "amenity/internet_cafe": {
2759                     "name": "Internetová kavárna",
2760                     "terms": "internetová kavárna,kyberkavárna,kavárna,káva"
2761                 },
2762                 "amenity/kindergarten": {
2763                     "name": "Prostor školky/jeslí",
2764                     "terms": "jesle,školka,kindergarten,předškolní,mateřská školka"
2765                 },
2766                 "amenity/library": {
2767                     "name": "Knihovna",
2768                     "terms": "knihovna"
2769                 },
2770                 "amenity/love_hotel": {
2771                     "name": "Hodinový hotel"
2772                 },
2773                 "amenity/marketplace": {
2774                     "name": "Tržiště",
2775                     "terms": "tržiště,trh"
2776                 },
2777                 "amenity/motorcycle_parking": {
2778                     "name": "Parkování pro motorky",
2779                     "terms": "parking,parkování,garáž,motorka,motocykl"
2780                 },
2781                 "amenity/music_school": {
2782                     "name": "Hudební škola"
2783                 },
2784                 "amenity/nightclub": {
2785                     "name": "Diskotéka",
2786                     "terms": "diskotéka,disko,disco,noční klub,klub,taneční klub,dýza,rychta"
2787                 },
2788                 "amenity/nursing_home": {
2789                     "name": "Domov pro seniory/pečovatelský ústav"
2790                 },
2791                 "amenity/parking": {
2792                     "name": "Parkoviště",
2793                     "terms": "parkoviště,parking,parkování,stání,garáž,garáže"
2794                 },
2795                 "amenity/parking_entrance": {
2796                     "name": "Vjezd do/výjezd z garáží",
2797                     "terms": "parkoviště,parking,parkování,stání,garáž,garáže,vjezd,výjezd"
2798                 },
2799                 "amenity/parking_space": {
2800                     "name": "Parkovací místo",
2801                     "terms": "místo k parkování,parkoviště"
2802                 },
2803                 "amenity/pavilion": {
2804                     "name": "Pavilon",
2805                     "terms": "pavilon,pavilón"
2806                 },
2807                 "amenity/pharmacy": {
2808                     "name": "Lékárna",
2809                     "terms": "lékárna,apatyka"
2810                 },
2811                 "amenity/place_of_worship": {
2812                     "name": "Chrám",
2813                     "terms": "křesťanský,křesťanství,kostel,kostelík,chrám,bazilika,katedrála,kaple,kaplička,chrám páně,rotunda,farnost,diecéze,mešita,minaret,synagoga,pagoda,stúpa,oratorium,modlitebna,náboženský,náboženská,náboženské,sakrální,svatyně"
2814                 },
2815                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2816                     "name": "Buddhistický chrám",
2817                     "terms": "stúpa,vihara,klášter,chrám,pagoda,zendo,dojo"
2818                 },
2819                 "amenity/place_of_worship/christian": {
2820                     "name": "Kostel",
2821                     "terms": "křesťanský,křesťanství,kostel,kostelík,chrám,bazilika,katedrála,kaple,kaplička,chrám páně,rotunda,farnost,diecéze"
2822                 },
2823                 "amenity/place_of_worship/hindu": {
2824                     "name": "Hinduistický chrám"
2825                 },
2826                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
2827                     "name": "Synagoga",
2828                     "terms": "synagoga,židovský,židovská,židovské"
2829                 },
2830                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
2831                     "name": "Mešita",
2832                     "terms": "mešita,islám,muslim,muslimský,muslimská,muslimské"
2833                 },
2834                 "amenity/place_of_worship/shinto": {
2835                     "name": "Džindža (šintoistická svatyně)"
2836                 },
2837                 "amenity/place_of_worship/sikh": {
2838                     "name": "Sikhský chrám"
2839                 },
2840                 "amenity/place_of_worship/taoist": {
2841                     "name": "Taoistický chrám"
2842                 },
2843                 "amenity/planetarium": {
2844                     "name": "Planetárium",
2845                     "terms": "planetárium,hvězdárna,astronomie"
2846                 },
2847                 "amenity/police": {
2848                     "name": "Policie",
2849                     "terms": "policie,strážníci,stráž,hlídka,městská policie,státní policie,vojenská policie,esenbé,esenbáci,SNB,veřejná bezpečnost,šerif,policista,interpol"
2850                 },
2851                 "amenity/post_box": {
2852                     "name": "Poštovní schránka",
2853                     "terms": "schránka,poštovní schránka,schránka na dopisy"
2854                 },
2855                 "amenity/post_office": {
2856                     "name": "Pošta",
2857                     "terms": "pošta,poštovní úřad,hlavní pošta"
2858                 },
2859                 "amenity/prison": {
2860                     "name": "Prostor věznice",
2861                     "terms": "věznice,vězení,káznice,šatlava,žalář,detence"
2862                 },
2863                 "amenity/pub": {
2864                     "name": "Hospoda",
2865                     "terms": "hospoda,hostinec,hospůdka,pivnice,výčep,lokál"
2866                 },
2867                 "amenity/public_bath": {
2868                     "name": "Veřejné lázně",
2869                     "terms": "veřejné lázně,onsen,koupel nohou,horký pramen,horké pramen"
2870                 },
2871                 "amenity/public_bookcase": {
2872                     "name": "Veřejná knihovnička",
2873                     "terms": "knihovna,knihovnička,knihobudka,budka,miniknihovna,mikroknihovna"
2874                 },
2875                 "amenity/ranger_station": {
2876                     "name": "Návštěvnické centrum",
2877                     "terms": "návštěvnické centrum, návštěvní centrum"
2878                 },
2879                 "amenity/recycling": {
2880                     "name": "Recyklační kontejner"
2881                 },
2882                 "amenity/recycling_centre": {
2883                     "name": "Recyklační centrum",
2884                     "terms": "recyklace,centrum,kontejner,láhev,plechovka,skládka,odpad,smetí,šrot"
2885                 },
2886                 "amenity/register_office": {
2887                     "name": "Matriční úřad"
2888                 },
2889                 "amenity/restaurant": {
2890                     "name": "Restaurace",
2891                     "terms": "bar,jídelna,kantýna,bistro,bufet,rychlé občerstvení,fast food,hamburger,restaurace,restaurant,hostinec,pohostinství,krčma,gastronomie,občerstvení,stánek,jídlo,obědy,gril,pizzeria,čína,kebab"
2892                 },
2893                 "amenity/sanitary_dump_station": {
2894                     "name": "Výlevka pro karavany",
2895                     "terms": "záchod,kanalizace,výlevka,žumpa,odpadní voda,wc,toaleta,karavan,kemp,obytný vůz"
2896                 },
2897                 "amenity/school": {
2898                     "name": "Prostor školy",
2899                     "terms": "škola,základní škola,střední škola,obecná škola,gymnázium,gymnasium,střední odborná škola,učiliště,odborné učiliště,střední odborné učiliště,školní,školský"
2900                 },
2901                 "amenity/scrapyard": {
2902                     "name": "Vrakoviště"
2903                 },
2904                 "amenity/shelter": {
2905                     "name": "Přístřešek",
2906                     "terms": "přístřešek,střecha,budka,bouda,čekárna"
2907                 },
2908                 "amenity/shower": {
2909                     "name": "Sprchy"
2910                 },
2911                 "amenity/smoking_area": {
2912                     "name": "Kuřárna"
2913                 },
2914                 "amenity/social_facility": {
2915                     "name": "Zařízení sociálních služeb",
2916                     "terms": "sociální služby,sociální zařízení,sociální pomoc,sociální služba,azylový dům,dům na půl cesty,denní stacionář,nízkoprahové centrum,noclehárna,chudobinec"
2917                 },
2918                 "amenity/social_facility/food_bank": {
2919                     "name": "Potravinová banka",
2920                     "terms": "potravinová banka,zásoby jídla,charita"
2921                 },
2922                 "amenity/social_facility/group_home": {
2923                     "name": "Domov pro seniory či jiné skupiny obyvatel",
2924                     "terms": "domov pro seniory,domov důchodců,domov pro postižené,sirotčinec"
2925                 },
2926                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2927                     "name": "Noclehárna pro bezdomovce",
2928                     "terms": "bezdomovec,noclehárna,útulek,armáda spásy,naděje,azylový dům"
2929                 },
2930                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
2931                     "name": "Domov pro seniory",
2932                     "terms": "senior,senioři,živobytí,starý,důchodce,důchodci"
2933                 },
2934                 "amenity/studio": {
2935                     "name": "Studio",
2936                     "terms": "studio,nahrávací studio,rozhlasové studio,rádiové studio,radiové studio,televizní studio,filmové studio,trikové studio,dabingové studio"
2937                 },
2938                 "amenity/swimming_pool": {
2939                     "name": "Plavecký bazén"
2940                 },
2941                 "amenity/taxi": {
2942                     "name": "Stanoviště taxi",
2943                     "terms": "taxi,taxi stání,drožka"
2944                 },
2945                 "amenity/telephone": {
2946                     "name": "Telefon",
2947                     "terms": "telefon"
2948                 },
2949                 "amenity/theatre": {
2950                     "name": "Divadlo",
2951                     "terms": "divadlo,divadelní,představení,muzikál"
2952                 },
2953                 "amenity/toilets": {
2954                     "name": "Toalety",
2955                     "terms": "toalety,toaleta,záchod,záchodky,WC"
2956                 },
2957                 "amenity/townhall": {
2958                     "name": "Radnice",
2959                     "terms": "radnice,místní správa,obecní správa,obecní úřad"
2960                 },
2961                 "amenity/university": {
2962                     "name": "Prostor vysoké školy",
2963                     "terms": "vysoká škola,univerzita,universita,vysoké učení"
2964                 },
2965                 "amenity/vending_machine": {
2966                     "name": "Prodejní automat",
2967                     "terms": "automat,prodejní automat,výdejní automat"
2968                 },
2969                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2970                     "name": "Automat na cigarety",
2971                     "terms": "automat,cigarety,prodejní automat"
2972                 },
2973                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2974                     "name": "Automat na kondomy",
2975                     "terms": "automat,prodejní automat,kondom,prezervativ"
2976                 },
2977                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2978                     "name": "Automat na nápoje",
2979                     "terms": "automat,prodejní automat,nápoj,nápoje,pití,plechovky,lahve,limonáda,kafe,káva,pivo"
2980                 },
2981                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
2982                     "name": "Automat na pytlíky na exkrementy",
2983                     "terms": "automat,prodejní automat,pytlík,pes,psí exkrementy,psí hovna,exkrement,hovno,hovínko"
2984                 },
2985                 "amenity/vending_machine/feminine_hygiene": {
2986                     "name": "Automat dámské hygieny"
2987                 },
2988                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
2989                     "name": "Automat na noviny"
2990                 },
2991                 "amenity/vending_machine/newspapers": {
2992                     "name": "Automat na noviny",
2993                     "terms": "automat,prodejní automat,noviny,časopisy"
2994                 },
2995                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
2996                     "name": "Automat na výdej/uložení balíků",
2997                     "terms": "automat,balíkomat,pošta,balík,balíček"
2998                 },
2999                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
3000                     "name": "Parkovací automat",
3001                     "terms": "automat,prodejní automat,parkování,parking"
3002                 },
3003                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
3004                     "name": "Automat na jízdenky",
3005                     "terms": "automat,prodejní automat,jízdenky,lístky,jízdenka,lístek,MHD,metro,vlak,tramvaj,šalina,autobus,trolejbus"
3006                 },
3007                 "amenity/vending_machine/sweets": {
3008                     "name": "Automat na drobné občerstvení",
3009                     "terms": "automat,prodejní automat,spirálový automat,jídlo,potraviny,sušenky,bagety"
3010                 },
3011                 "amenity/veterinary": {
3012                     "name": "Veterina",
3013                     "terms": "veterina,veterinář,zvíře"
3014                 },
3015                 "amenity/waste/dog_excrement": {
3016                     "name": "Koš na psí výkaly"
3017                 },
3018                 "amenity/waste_basket": {
3019                     "name": "Odpadkový koš",
3020                     "terms": "popelnice,kontejner,odpadkový koš,odpadky"
3021                 },
3022                 "amenity/waste_disposal": {
3023                     "name": "Kontejner na směsný odpad",
3024                     "terms": "kontejner,popelnice,odpad,odpadky"
3025                 },
3026                 "amenity/waste_transfer_station": {
3027                     "name": "Překládací stanice odpadu",
3028                     "terms": "skládka,odpad,recyklace,smetí,šrot,odpadky"
3029                 },
3030                 "amenity/water_point": {
3031                     "name": "Pitná voda pro karavany",
3032                     "terms": "pitná voda,karavan,obytný vůz"
3033                 },
3034                 "amenity/watering_place": {
3035                     "name": "Napajedlo pro zvířata",
3036                     "terms": "Napajedlo pro zvířata"
3037                 },
3038                 "area": {
3039                     "name": "Plocha",
3040                     "terms": "území,oblast,plocha,prostor"
3041                 },
3042                 "area/highway": {
3043                     "name": "Plocha silnice",
3044                     "terms": "plocha silnice,povrch silnice,plocha cesty,povrch cesty"
3045                 },
3046                 "attraction/animal": {
3047                     "name": "Zvíře"
3048                 },
3049                 "attraction/bumper_car": {
3050                     "name": "Autodrom"
3051                 },
3052                 "attraction/bungee_jumping": {
3053                     "name": "Bungee jumping"
3054                 },
3055                 "attraction/carousel": {
3056                     "name": "Kolotoč"
3057                 },
3058                 "attraction/roller_coaster": {
3059                     "name": "Horská dráha"
3060                 },
3061                 "attraction/train": {
3062                     "name": "Turistický vláček"
3063                 },
3064                 "attraction/water_slide": {
3065                     "name": "Vodní skluzavka"
3066                 },
3067                 "barrier": {
3068                     "name": "Zábrana",
3069                     "terms": "zábrana,ohrada,bariéra"
3070                 },
3071                 "barrier/block": {
3072                     "name": "Masivní blok",
3073                     "terms": "betonový blok,beton,zátaras,překážka"
3074                 },
3075                 "barrier/bollard": {
3076                     "name": "Sloupek",
3077                     "terms": "patník,sloupek"
3078                 },
3079                 "barrier/border_control": {
3080                     "name": "Hraniční kontrola",
3081                     "terms": "Hraniční kontrola"
3082                 },
3083                 "barrier/cattle_grid": {
3084                     "name": "Přejezdový rošt",
3085                     "terms": "Mříž proti pohybu dobytka,mříž,příkop,krávy"
3086                 },
3087                 "barrier/city_wall": {
3088                     "name": "Hradby",
3089                     "terms": "hradby"
3090                 },
3091                 "barrier/cycle_barrier": {
3092                     "name": "Zábrana proti kolům",
3093                     "terms": "zábrana pro cyklisty"
3094                 },
3095                 "barrier/ditch": {
3096                     "name": "Příkop",
3097                     "terms": "příkop,zákop"
3098                 },
3099                 "barrier/entrance": {
3100                     "name": "Vchod/východ"
3101                 },
3102                 "barrier/fence": {
3103                     "name": "Plot",
3104                     "terms": "plot,oplocení"
3105                 },
3106                 "barrier/gate": {
3107                     "name": "Brána",
3108                     "terms": "brána"
3109                 },
3110                 "barrier/hedge": {
3111                     "name": "Živý plot",
3112                     "terms": "živý plot,keříky,křoví,okrasný plot"
3113                 },
3114                 "barrier/kerb": {
3115                     "name": "Obrubník"
3116                 },
3117                 "barrier/kissing_gate": {
3118                     "name": "Turniket",
3119                     "terms": "Zábrana pro dobytek,krávy"
3120                 },
3121                 "barrier/lift_gate": {
3122                     "name": "Závora",
3123                     "terms": "závora"
3124                 },
3125                 "barrier/retaining_wall": {
3126                     "name": "Opěrná zeď",
3127                     "terms": "opěrná zeď"
3128                 },
3129                 "barrier/stile": {
3130                     "name": "Schůdky přes ohradu",
3131                     "terms": "schůdky,žebřík"
3132                 },
3133                 "barrier/toll_booth": {
3134                     "name": "Mýtná brána",
3135                     "terms": "budka pro výběr mýta,mýtnice,výběr mýta,mýto,myto,poplatek,vstupné,kasa,pokladna"
3136                 },
3137                 "barrier/wall": {
3138                     "name": "Zeď",
3139                     "terms": "zděný plot, zeď"
3140                 },
3141                 "boundary/administrative": {
3142                     "name": "Administrativní hranice",
3143                     "terms": "administrativní hranice,stát,kraj,okres"
3144                 },
3145                 "building": {
3146                     "name": "Budova",
3147                     "terms": "budova"
3148                 },
3149                 "building/apartments": {
3150                     "name": "Bytový dům",
3151                     "terms": "bytovka,bytový dům,obytná budova,panelák,věžák,barák,činžák,činžovní dům"
3152                 },
3153                 "building/barn": {
3154                     "name": "Stodola",
3155                     "terms": "stodola,seník,sýpka"
3156                 },
3157                 "building/boathouse": {
3158                     "name": "Přístřešek pro loď"
3159                 },
3160                 "building/bungalow": {
3161                     "name": "Bungalov"
3162                 },
3163                 "building/bunker": {
3164                     "name": "Bunkr"
3165                 },
3166                 "building/cabin": {
3167                     "name": "Dřevěná stavba",
3168                     "terms": "chata,chalupa,srub,roubenka,chatrč,roubená stavba,dřevěná stavba"
3169                 },
3170                 "building/cathedral": {
3171                     "name": "Budova katedrály",
3172                     "terms": "katedrála,kostel,diecéze,biskup"
3173                 },
3174                 "building/chapel": {
3175                     "name": "Budova kaple",
3176                     "terms": "kaple,kaplička,modlitebna,kostel"
3177                 },
3178                 "building/church": {
3179                     "name": "Budova kostela",
3180                     "terms": "kostel,chrám,kostelík,katedrála"
3181                 },
3182                 "building/civic": {
3183                     "name": "Budova občanské vybavenosti"
3184                 },
3185                 "building/college": {
3186                     "name": "Budova vyšší odborné školy/college",
3187                     "terms": "vyšší odborná škola,college,terciární vzdělávání,pomaturitní studium"
3188                 },
3189                 "building/commercial": {
3190                     "name": "Obchodní budova",
3191                     "terms": "obchody,firmy,firma,prodej,podnik,podniky,kanceláře"
3192                 },
3193                 "building/construction": {
3194                     "name": "Budova ve výstavbě",
3195                     "terms": "stavba,výstavba,konstrukce"
3196                 },
3197                 "building/detached": {
3198                     "name": "Samostatný rodinný dům",
3199                     "terms": "rodinný dům,rodinný domek,vila,bungalov"
3200                 },
3201                 "building/dormitory": {
3202                     "name": "Kolej / internát",
3203                     "terms": "kolej,koleje,studentská kolej,studentské koleje,vysokoškolská kolej,vysokoškolské koleje,internát,ubytovna,domov mládeže"
3204                 },
3205                 "building/entrance": {
3206                     "name": "Vchod/východ (zastaralý tag)"
3207                 },
3208                 "building/garage": {
3209                     "name": "Garáž",
3210                     "terms": "garáž,garáže,parkování,kryté parkování"
3211                 },
3212                 "building/garages": {
3213                     "name": "Budova garáží",
3214                     "terms": "garáž,garáže,parkování,kryté parkování"
3215                 },
3216                 "building/greenhouse": {
3217                     "name": "Skleník",
3218                     "terms": "skleník,fóliovník,pařeniště"
3219                 },
3220                 "building/hospital": {
3221                     "name": "Budova nemocnice",
3222                     "terms": "nemocnice,klinika,špitál,středisko,hospic,LDN,sanatorium,nemocniční,lazaret,ambulance,poliklinika,pohotovost"
3223                 },
3224                 "building/hotel": {
3225                     "name": "Budova hotelu",
3226                     "te