]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/aln.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / aln.yml
1 # Messages for Gheg Albanian (Gegë)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Alket
5 # Author: Ardian
6 # Author: Fitim
7 # Author: Gent
8 # Author: Heroid
9 # Author: Mdupont
10 # Author: MicroBoy
11 aln: 
12   activerecord: 
13     attributes: 
14       diary_comment: 
15         body: Organ
16       diary_entry: 
17         language: Gjuha
18         latitude: Gjerësi
19         longitude: Gjatësi
20         title: Titulli
21         user: Përdorues
22       friend: 
23         friend: Mik
24         user: Përdorues
25       message: 
26         body: Organ
27         recipient: Marrës
28         sender: Dërguesi
29         title: Titulli
30       trace: 
31         description: Përshkrim
32         latitude: Gjerësi
33         longitude: Gjatësi
34         name: Emni
35         public: Publik
36         size: Madhësia
37         user: Përdorues
38         visible: I dukshëm
39       user: 
40         active: Aktiv
41         description: Përshkrimi
42         display_name: Emri Display
43         email: Email
44         languages: Gjuhët
45         pass_crypt: Fjalëkalimi
46     models: 
47       acl: Lista Access Control
48       changeset: Changeset
49       changeset_tag: Changeset Tag
50       country: Vend
51       diary_comment: Koment Ditari
52       diary_entry: Ditari Hyrja
53       friend: Mik
54       language: Gjuha
55       message: Mesazh
56       node: Nyjë
57       node_tag: Nyja Tag
58       notifier: Notifier
59       old_node: Nyja e Vjetër
60       old_node_tag: Tag Nyja e Vjetër
61       old_relation: Raporti i vjetër
62       old_relation_member: Anëtar Vjetër Marrëdhënie
63       old_relation_tag: Tag Vjetër Marrëdhënie
64       old_way: Old Way
65       old_way_node: Nyja e Vjetër Way
66       old_way_tag: Tag Old Way
67       relation: Lidhje
68       relation_member: Raporti Anëtar
69       relation_tag: Raporti Tag
70       session: Sesion
71       trace: Gjurmë
72       tracepoint: Trace Pika
73       tracetag: Trace Tag
74       user: Përdorues
75       user_preference: Përdoruesi Preferencë
76       user_token: Përdoruesi Token
77       way: Mënyrë
78       way_node: Nyja Way
79       way_tag: Rruga Tag
80   application: 
81     require_cookies: 
82       cookies_needed: Ju duket se kanë cookies aftësi të kufizuara - ju lutemi aktivizoni cookies në browserin tuaj para se të vazhdoni.
83     setup_user_auth: 
84       blocked: qasja juaj në API është bllokuar. Ju lutemi të log-in për ndërfaqe web për të mësuar më shumë.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Ndryshim : {{id}}"
88       changesetxml: Ndryshim en XML
89       download: Shkarkone {{changeset_xml_link}} ose {{osmchange_xml_link}}
90       feed: 
91         title: Ndryshim {{id}}
92         title_comment: Ndryshimi {{id}} - {{comment}}
93       osmchangexml: Ndryshim i OSM-s en XML
94       title: Ndryshim
95     changeset_details: 
96       belongs_to: "I përket:"
97       bounding_box: "Baroka e Rrethume:"
98       box: kutia
99       closed_at: "U mshel në:"
100       created_at: "U krijue en:"
101       has_nodes: 
102         other: one=
103       has_relations: 
104         one: "Ka pas {{count}} lidhje:"
105         other: "Ka pas marrëdhënieve {{count}} :"
106       has_ways: 
107         other: one=
108       no_bounding_box: Nuk ka barok qe osht kon vnu n'kto ndrryshime.
109       show_area_box: Kqyre Zonen e Barokes
110     common_details: 
111       changeset_comment: "Komenti :"
112       edited_at: "U ndryshu en:"
113       edited_by: "U ndryshue pej:"
114       in_changeset: "En ndryshimin :"
115       version: "Verzioni:"
116     containing_relation: 
117       entry: Lidhja {{relation_name}}
118       entry_role: Lidhja {{relation_name}} (sikur {{relation_role}})
119     map: 
120       deleted: U qely
121       larger: 
122         area: Kqyre zonen n'hart ma t'madhe
123         node: Kqyre piken n'hart ma t'madhe
124         relation: Kqyre lidhjen n'hart ma t'madhe
125         way: Kqyre udhën n'hart ma t'madhe
126       loading: Tu u mush...
127     navigation: 
128       all: 
129         next_changeset_tooltip: Tjerat ndryshime
130         next_node_tooltip: Pika tjetēr
131         next_relation_tooltip: Lidhja e ardhshme
132         next_way_tooltip: Rruga tjeter
133         prev_changeset_tooltip: Ndryshimi kalum
134         prev_node_tooltip: Pika e kalume
135         prev_relation_tooltip: Lidhja e kalume
136         prev_way_tooltip: Mnyra e mahershme
137       user: 
138         name_changeset_tooltip: Kshyri ndryshimet prej {{user}}
139         next_changeset_tooltip: Tjetri ndryshim prej {{user}}
140         prev_changeset_tooltip: Ndryshimi i ma hershēm prej {{user}}
141     node: 
142       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} ose {{edit_link}}"
143       download_xml: Merre me XML
144       edit: ndrro
145       node: Pikë
146       node_title: "Pika: {{node_name}}"
147       view_history: kqyre historinë
148     node_details: 
149       coordinates: "Koordinatat:"
150       part_of: "Pjesë e:"
151     node_history: 
152       download: "{{download_xml_link}} ose {{view_details_link}}"
153       download_xml: Merre me XML
154       node_history: Historija e Pikës
155       node_history_title: "Historija e Pikës: {{node_name}}"
156       view_details: kqyri n'detaje
157     not_found: 
158       sorry: Na fal, {{type}} me {{id}}, nuk mujtem mi gjet
159       type: 
160         changeset: shka asht ndrrue
161         node: pikë
162         relation: lidhje
163         way: udhë
164     paging_nav: 
165       of: pi
166       showing_page: Tu e kallxu faqen
167     relation: 
168       download: "{{download_xml_link}} ose {{view_history_link}}"
169       download_xml: Shkarkoje XML
170       relation: Lidhja
171       relation_title: "Lidhja: {{relation_name}}"
172       view_history: Kshyre historinë
173     relation_details: 
174       members: "Përdoruesit:"
175       part_of: "Pjesë e:"
176     relation_history: 
177       download: "{{download_xml_link}} ose {{view_details_link}}"
178       download_xml: Merre me XML
179       relation_history: Historija e Lidhjes
180       relation_history_title: "Historija e Lidhjes: {{relation_name}}"
181       view_details: kqyre n'detaje
182     relation_member: 
183       entry_role: "{{type}} {{name}} asht si {{role}}"
184       type: 
185         node: Pikë
186         relation: Lidhje
187         way: Udhë
188     start: 
189       manually_select: Manualisht zgedh ni zon qetër
190       view_data: Shini te dhanat per harten e tanishme
191     start_rjs: 
192       data_frame_title: Senet
193       data_layer_name: Senet
194       details: Detajet
195       drag_a_box: Bone ni kuti n'hart edhe zgedhe zonen
196       edited_by_user_at_timestamp: E ka ndrryshu [[user]] en [[timestamp]]
197       history_for_feature: Historija për [[feature]]
198       load_data: Zgedhi senet
199       loaded_an_area_with_num_features: "Ti e ke marr ni zon që ka [[num_features]] . E do browsera nuk e qesin fort mir kualitetin e seneve me ta. Browseri duhet me i kallxu ma pak se 100 sene n'tnjejtin vakt: me bo dishka qetër munet me ta kadalsu browserin. Që je i sigurt nësë don mi pa senet, duhesh me kliku n'pull."
200       loading: Tu u mush...
201       manually_select: Zgedhe ni zon qeter vet
202       object_list: 
203         api: Merre qët zon prej API
204         back: Kqyre listën e seneve
205         details: Detajet
206         heading: Lista e seneve
207         history: 
208           type: 
209             node: Pika [[id]]
210             way: Udha [[id]]
211         selected: 
212           type: 
213             node: Pika [[id]]
214             way: Rruga [[id]]
215         type: 
216           node: Pikë
217           way: Udhë
218       private_user: përdorus privat
219       show_history: Kqyre Historin
220       unable_to_load_size: "Nuk kemi mujt mi shfaq: madhsin e kutis [[bbox_size]] asht shum e madhe (duhet me kan ma e vogel se {{max_bbox_size}})"
221       wait: Prit...
222       zoom_or_select: Afrohu ose zgedhe zonen n'hart qe pe don me e pa.
223     tag_details: 
224       tags: "Etiketat:"
225       wiki_link: 
226         key: Pērshkrimi i wiki faqes pēr {{key}} tag
227         tag: Pērshkrimi i wiki faqes pēr {{key}}={{value}} tag
228       wikipedia_link: "{{page}} artikulli nē Wikipedia"
229     timeout: 
230       sorry: Na fal, senet për {{type}} me {{id}}, u vanun shum për mu gjet.
231       type: 
232         changeset: shka asht ndrryshu
233         node: pikë
234         relation: lidhje
235         way: rrugë
236     way: 
237       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} ose {{edit_link}}"
238       download_xml: Shkarko XML
239       edit: ndrro
240       view_history: kqyre historine
241       way: Udhë
242       way_title: "Udhë: {{way_name}}"
243     way_details: 
244       also_part_of: 
245         one: edhe kjo asht pjes e udhës {{related_ways}}
246         other: edhe kjo asht pjes e udhëve {{related_ways}}
247       nodes: "Pikat:"
248       part_of: "Pjesë e:"
249     way_history: 
250       download: "{{download_xml_link}} ose {{view_details_link}}"
251       download_xml: Merre me XML
252       view_details: kqyre n'detaje
253       way_history: Historija e Udhës
254       way_history_title: "Historija e udhës: {{way_name}}"
255   changeset: 
256     changeset: 
257       anonymous: Anonim
258       big_area: (I madh)
259       no_comment: (Asnjë)
260       no_edits: (Nuk ka redaktimet)
261       still_editing: (hala tu ndryshu)
262       view_changeset_details: Shikoni detajet changeset
263     changeset_paging_nav: 
264       next: Tjetra »
265       previous: «Previous
266       showing_page: Tu e shfaq faqen {{page}}
267     changesets: 
268       area: Zonë
269       comment: Koment
270       id: ID
271       saved_at: Ruhen në
272       user: Përdorues
273     list: 
274       description: Ndryshimet ma të fundit
275       description_bbox: Changesets brenda {{bbox}}
276       description_user: Changesets nga {{user}}
277       description_user_bbox: Changesets nga {{user}} në {{bbox}}
278       heading: Changesets
279       heading_bbox: Changesets
280       heading_user: Changesets
281       heading_user_bbox: Changesets
282       title: Changesets
283       title_bbox: Changesets brenda {{bbox}}
284       title_user: Changesets nga {{user}}
285       title_user_bbox: Changesets nga {{user}} në {{bbox}}
286   diary_entry: 
287     diary_comment: 
288       comment_from: Komenti prej {{link_user}} në {{comment_created_at}}
289       confirm: Konfirmo
290       hide_link: Mshefe këtë koment
291     diary_entry: 
292       comment_count: 
293         one: 1 koment
294         other: "{{count}} komente"
295       comment_link: Komento në këtë shënim
296       confirm: Konfirmoje
297       edit_link: Ndryshoje qët shënim
298       hide_link: Mshefe qët shënim
299       posted_by: U postu prej {{link_user}} më {{created}} n'{{language_link}}
300       reply_link: Përgjigje për këtë term
301     edit: 
302       body: "Trupi:"
303       language: "Gjuha:"
304       latitude: "Latitude:"
305       location: "Lokacioni:"
306       longitude: "Gjatësi:"
307       marker_text: Vendndodhja Ditari hyrje
308       save_button: Ruje
309       subject: "Titulli:"
310       title: hyrje Edit ditar
311       use_map_link: Harta e përdorimit
312     feed: 
313       all: 
314         description: shënimeve ditar nga përdoruesit e fundit të OpenStreetMap
315         title: hyra OpenStreetMap ditar
316       language: 
317         description: shënimeve ditar nga përdoruesit e fundit të OpenStreetMap në {{language_name}}
318         title: shënime në ditar OpenStreetMap {{language_name}}
319       user: 
320         description: shënimet e fundit OpenStreetMap ditar nga {{user}}
321         title: hyra OpenStreetMap ditar për {{user}}
322     list: 
323       in_language_title: Shënimet e Ditarit në {{language}}
324       new: Hyrja e re Ditari
325       new_title: Shkruaj një hyrje e re në ditarin tuaj përdorues
326       newer_entries: Shënimet Ma Të Reja
327       no_entries: Nuk ka shënime në ditar
328       older_entries: Shënimet e Vjetra
329       recent_entries: "shënimet e fundit ditar:"
330       title: ditarë Përdorues '
331       user_title: Ditari i {{user}}
332     location: 
333       edit: Ndrysho
334       location: "Lokacioni:"
335       view: Kshyre
336     new: 
337       title: Hyrja e re Ditari
338     no_such_entry: 
339       body: Me na fal, por nuk ka shënim në ditar ose koment me id {{id}}. Ju lutem shihni drejtshkrimin, ose lidhja që keni kliku asht gabim.
340       heading: "Nuk ka shënim me id: {{id}}"
341       title: Nuk ka hyrje të tilla ditar
342     no_such_user: 
343       body: Me na fal, po nuk ka anëtarë me emnin {{user}}. Ju lutem kshyrni shkronjat, ose nashta lidhja që keni trus është gabim.
344       heading: Anëtari {{user}} nuk egziston
345       title: Nuk ka anëtarë të tillë
346     view: 
347       leave_a_comment: Lene naj koment
348       login: Hyrje
349       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} për me lon koment"
350       save_button: Ruje
351       title: ditari i {{user}} | {{title}}
352       user_title: ditari i {{user}}
353   export: 
354     start: 
355       add_marker: Shto ni shenues en harte
356       area_to_export: Zona për Eksport
357       embeddable_html: HTML e trupzueshme
358       export_button: Eksporto
359       export_details: T'dhanat e OpenStreetMap jan te licensume nën <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
360       format: Formati
361       format_to_export: Formati për Eksport
362       image_size: Madhsia e Imazhit
363       latitude: "Lat:"
364       licence: Licensa
365       longitude: "Lon:"
366       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon te ndryshme
367       mapnik_image: Mapin fotografi
368       max: maks
369       options: Opcionet
370       osm_xml_data: OpenStreetMap XML të dhana
371       osmarender_image: Osmarender fotografi
372       output: Outputi
373       paste_html: Fute HTML për me ngjit në web sajt
374       scale: Shkallë
375       too_large: 
376         body: Kjo zonë është shum e madhe që të eksportohet si XML në OpenStreetMap. Të lutna afroje ma ngat ose mere një zonë ma të vogel.
377         heading: Zona shumë e madhe
378       zoom: Zmadho
379     start_rjs: 
380       add_marker: Shto ni isharet ne hart
381       change_marker: Ndrysho poziten e isharetit
382       click_add_marker: Kliko ne hart per me shenu ni isharet.
383       drag_a_box: Kape ni kuti në hart për me qit te zona e selektume
384       export: Eksporto
385       manually_select: Manualisht zgedhe ni zon t'ndryshme
386       view_larger_map: Shihe Hartën Ma t'Madhe
387   geocoder: 
388     description: 
389       title: 
390         geonames: Lokacioni prej <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_namefinder: "{{types}} prej <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
392         osm_nominatim: Lokacioni prej <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
393       types: 
394         cities: Qytetet
395         places: Places
396         towns: Qytetet
397     description_osm_namefinder: 
398       prefix: "{{distance}} {{direction}} e {{type}}"
399     direction: 
400       east: lindja
401       north: veriu
402       north_east: veri-lindje
403       north_west: veri-perendim
404       south: jug
405       south_east: jug-lindje
406       south_west: jug-perëndim
407       west: perëndim
408     distance: 
409       one: rreth 1km
410       other: rreth {{count}}km
411       zero: ma pak se 1km
412     results: 
413       more_results: Më shumë rezultate
414       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
415     search: 
416       title: 
417         ca_postcode: Rezultatet prej <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
418         geonames: Rezultatet prej <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
419         latlon: Rezultatet prej <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
420         osm_namefinder: Rezultatet prej <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
421         osm_nominatim: Rezultatet prej <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
422         uk_postcode: Rezultatet prej <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
423         us_postcode: Rezultatet prej <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
424     search_osm_nominatim: 
425       prefix: 
426         amenity: 
427           airport: Airoport
428           arts_centre: Art Qendra
429           atm: Bankomat
430           bank: Banka
431           bar: Bar
432           bench: Stol
433           brothel: Shtëpi publike
434           bureau_de_change: Byroja Ndryshimi de
435           bus_station: Stacioni i Autobusave
436           cafe: Kafene
437           car_wash: Autolarje
438           casino: Kazino
439           cinema: Kinema
440           clinic: Klinikë
441           club: Klub
442           college: Kolegj
443           courthouse: Ndërtesë e gjyqit
444           crematorium: Krematorium
445           dentist: Mjeku i dhomve
446           doctors: Mjekët
447           dormitory: Konvikt
448           drinking_water: Pirja e ujit
449           driving_school: Auto shkollë
450           embassy: Ambasada
451           emergency_phone: Urgjencës Phone
452           ferry_terminal: Terminali i Trageteve
453           fire_hydrant: Zjarri hydrant
454           fire_station: Zjarrëfiksat
455           fountain: Burim
456           fuel: Lëndë djegëse
457           gym: Qendra Kalitje fizike / palestër
458           hall: Sallë
459           health_centre: Qendër e Shëndetësore
460           hospital: Spital
461           hotel: Hotel
462           hunting_stand: Gjuetia Stand
463           ice_cream: Akullore
464           kindergarten: Kopshti i fëmijëve
465           library: Bibliotekë
466           market: Treg
467           marketplace: Treg
468           nightclub: Night Club
469           nursery: Fidanishte
470           office: Zyrë
471           park: Park
472           parking: Parking
473           pharmacy: Barnatore
474           place_of_worship: Vendi i Adhurimi
475           police: Polici
476           post_office: Zyra Postare
477           preschool: Para-shkollor
478           prison: Burg
479           pub: Pijetore
480           public_building: Publike Ndërtimi
481           public_market: Tregu Publik
482           restaurant: Restorant
483           retirement_home: Daljes në pension Home
484           sauna: Saunë
485           school: Shkoll
486           shelter: Strehim
487           shop: Shitore
488           shopping: Pazar
489           supermarket: Supermarket
490           taxi: Taxi
491           telephone: Telefon Publik
492           theatre: Teatër
493           toilets: Tualet
494           university: Universitet
495           vending_machine: Automat me monedhë
496           veterinary: Kirurgji Veterinare
497           village_hall: Fshati Hall
498           waste_basket: Mbeturinat Shporta
499           wifi: WiFi Hyrje
500           youth_centre: Qendër Rinore
501         boundary: 
502           administrative: Administrative kufitare
503         building: 
504           apartments: Apartament Blloku
505           block: Ndërtimi Blloku
506           bunker: Bunker
507           chapel: Kishëz
508           church: Kishë
509           city_hall: Bashkia
510           commercial: Komercial Ndërtimi
511           dormitory: Konvikt
512           entrance: Ndërtimi Hyrja
513           faculty: Fakulteti Ndërtimi
514           farm: Farm Ndërtimi
515           flats: Banesa
516           garage: Garazh
517           hall: Sallë
518           hospital: Spitali Ndërtimi
519           hotel: Hotel
520           house: Shpi
521           office: Zyra për ndërtim
522           public: Publike Ndërtimi
523           retail: Shitje me pakicë për ndërtim
524           school: Shkolla Ndërtimi
525           shop: Shitore
526           stadium: Stadium
527           store: Dyqan
528           terrace: Tarracë
529           tower: Kullë
530           university: Universiteti për ndërtim
531           "yes": Ndërtesë
532         highway: 
533           bridleway: Rruge pa osfallt
534           bus_guideway: Lane udhëzoi Autobuseve
535           bus_stop: Stacion i autobusave
536           byway: Rruge ansore
537           construction: Highway nën ndërtim
538           cycleway: Rruge per biciklla
539           distance_marker: Largësia Marker
540           emergency_access_point: Pike Hyrje e urgjencës
541           footway: Rrugë e kambsorve
542           ford: Fiord
543           gate: Portë
544           motorway: Autostradë
545           motorway_junction: Kryqzim per rruge te motorrave
546           path: Rrugë
547           pedestrian: Rruge per kambsore
548           platform: Platformë
549           primary: Rrugor primar
550           primary_link: Rruge kryesore
551           residential: Banimi
552           road: Rrugë
553           secondary: Rruge dytesore
554           secondary_link: Rruge dytesore
555           service: Rruge sherbimi
556           services: Autostradë Sherbime
557           steps: Hapat
558           stile: Hekur
559           tertiary: Rruge tericiere
560           track: Udhë
561           trail: Shteg
562           unclassified: Paklasifikuara Road
563         historic: 
564           archaeological_site: Arkeologjik Faqes
565           battlefield: Fushë beteje
566           boundary_stone: Kufitare Stone
567           building: Ndërtesë
568           castle: Kala
569           church: Kisha
570           house: Shpi
571           icon: Ikonë
572           manor: Pronë e madhe
573           memorial: Përkujtim
574           mine: Imi
575           monument: Monument
576           museum: Muze
577           ruins: Gërmadhe
578           tower: Kullë
579           wayside_cross: Buzë rruge Kryqi
580           wayside_shrine: Buzë rruge tempullin
581           wreck: Mbytet
582         landuse: 
583           allotments: Ndarje
584           basin: Pellgut
585           brownfield: Brownfield Toka
586           cemetery: Varrezë
587           commercial: Zona Tregtare
588           conservation: Ruajtjen e
589           construction: Ndërtim
590           farm: Fermë
591           farmland: Bujqësore
592           farmyard: Oborr ferme
593           forest: Pyll
594           grass: Bar
595           greenfield: Greenfield Toka
596           industrial: Zona Industriale
597           landfill: Groposje
598           meadow: Livadh
599           military: Zonë Ushtarake
600           mine: Imi
601           mountain: Mal
602           nature_reserve: Natyra Rezervat
603           park: Park
604           piste: Piste
605           plaza: Shesh publik
606           quarry: Gurore
607           railway: Hekurudhor
608           recreation_ground: Zbavitje Ground
609           reservoir: Rezervuar
610           retail: Me pakicë
611           village_green: Fshati Green
612           vineyard: Vresht
613           wetland: Ligatinore
614           wood: Druri
615         leisure: 
616           beach_resort: hoteli në plazh
617           common: Toke e njejte
618           fishing: Zone peshkimi
619           garden: Kopsht
620           golf_course: Kurs golfi
621           ice_rink: Patinazh
622           marina: Marine
623           miniature_golf: Miniaturë Golf
624           nature_reserve: Rezervat natyror
625           park: Park
626           pitch: Fushe e sporteve
627           playground: Shesh lojnash
628           recreation_ground: Toke per zbavitje
629           slipway: Mol
630           sports_centre: Qendër Sportive
631           stadium: Stadium
632           swimming_pool: Bazen
633           track: Udhe vrapimi
634           water_park: Park uji
635         natural: 
636           bay: Gji
637           beach: Pllazh
638           cape: Kep
639           cave_entrance: Shpella Hyrja
640           channel: Kanal
641           cliff: Shkamb
642           coastline: Vijë e bregdetit
643           crater: Krater
644           feature: Veçuni
645           fell: Moqal
646           fjord: Fiord
647           geyser: Gejzer
648           glacier: Akullnajë
649           heath: Shkurre
650           hill: Koder
651           island: Ishull
652           land: Tokë
653           marsh: Knete
654           moor: Knete
655           mud: Baltë
656           peak: Majë
657           point: Pike
658           reef: shkambinj nënujore
659           ridge: Kreshtë
660           river: Lum
661           rock: Gur
662           scree: Rrëpirë me gurë të rrzum
663           scrub: Kaçubë
664           shoal: Cekt
665           spring: Pranverë
666           strait: Ngushticë
667           tree: Pemë
668           valley: Lugaje
669           volcano: Vullkan
670           water: Ujë
671           wetland: Lagunat
672           wetlands: Lagunat
673           wood: Dru
674         place: 
675           airport: Aeroport
676           city: Qyteti
677           country: Veni
678           county: Qark
679           farm: Ferma
680           hamlet: Katundth
681           house: Shtepi
682           houses: Shtepi
683           island: Ishull
684           islet: Ishull
685           locality: Lokalitet
686           moor: Knete
687           municipality: Komuna
688           postcode: Post kodi
689           region: Regjioni
690           sea: Deti
691           state: Shteti
692           subdivision: Nenndamje
693           suburb: Periferi
694           town: Veni
695           unincorporated_area: Zone e painkorpuruar
696           village: Fshati
697         railway: 
698           abandoned: Braktisur hekurudhave
699           construction: Hekurudhave në ndërtim
700           funicular: Me litar hekurudhave
701           halt: Trajnimi Stop
702           historic_station: Stacioni hekurudhor Historike
703           junction: Hekurudhave kryqëzim
704           level_crossing: Kalim në nivel
705           monorail: Hekurudhë me një shinë
706           narrow_gauge: Hekurudhave ngushtë matës
707           platform: Platforma e hekurudhave
708           preserved: Ruhet hekurudhave
709           spur: Hekurudhave nxisë
710           subway: Stacioni i metrosë
711           subway_entrance: Metro Hyrja
712           switch: Hekurudhave Pikët
713           tram: Tramvajëve
714           tram_stop: Tramvaj Stop
715         shop: 
716           apparel: Veshmbathje Shop
717           bakery: Dyqan buke
718           beauty: Bukuri Shop
719           beverages: Pijet Shop
720           bicycle: Biciklete Shop
721           books: Librari
722           car: Shitore e Kerreve
723           charity: Bamirësi Shop
724           chemist: Farmacist
725           clothes: Shitore e Teshave
726           computer: Shitore e kompjuterave
727           confectionery: Shop pasticerie
728           convenience: Komoditet Shitore
729           copyshop: Copy Shop
730           cosmetics: Kozmetikë Shop
731           department_store: Departamenti Shitore
732           doityourself: Për ta bërë vetë
733           drugstore: Farmaci
734           dry_cleaning: Pastrimi kimik
735           electronics: Elektronikë Shop
736           fashion: Moda Shop
737           fish: Shitore e Peshqve
738           florist: Luleshitës
739           food: Shitore Ushqimore
740           furniture: Mobilje
741           gallery: Galeri
742           general: Përgjithshëm Shitore
743           gift: Shitore e Dhuratave
744           greengrocer: Shitës frutash
745           grocery: Dyqan ushqimore
746           hairdresser: Floktar
747           insurance: Sigurim
748           jewelry: Bizhuteri Shop
749           laundry: Lavanderi
750           mall: Shëtitore
751           market: Treg
752           mobile_phone: Shop Mobile Phone
753           newsagent: Stendë gazetash
754           optician: Syzabërës
755           pet: Shitore e kafshëve
756           salon: Sallon
757           sports: Sport Dyqani
758           supermarket: Supermarket
759           toys: Shitore e Lojnave
760           travel_agency: Agjenci Turistike
761         tourism: 
762           alpine_hut: Vikendice
763           artwork: Puna artistike
764           attraction: Qef
765           bed_and_breakfast: Bujtin dhe Mengjes
766           cabin: Kabine
767           camp_site: Ven per kamping
768           caravan_site: Karavan i faqes
769           chalet: Shpi
770           guest_house: Shpi e musafirve
771           hostel: Bujtine
772           hotel: Hotel
773           information: Informacione
774           lean_to: Strehore
775           motel: Motel
776           museum: Muze
777           picnic_site: Vend per Piknik
778           theme_park: Park i lojnave
779           valley: Lugine
780           viewpoint: Pike shikimi
781           zoo: Kopsht Zoologjik
782         waterway: 
783           boatyard: Kantier detar
784           canal: Kanal
785           dam: Pendë
786           derelict_canal: Kanali i braktisur
787           ditch: Hendek
788           dock: Dok
789           drain: Kullon
790           lock: Bllokoj
791           lock_gate: Mbylle Porta
792           mooring: Ankorim
793           rapids: Pragje të lumit
794           river: Lum
795           stream: Lumë
796           water_point: Pika e ujit
797           waterfall: Ujëvarë
798           weir: Pendë
799   javascripts: 
800     map: 
801       base: 
802         cycle_map: Cikli Harta
803         noname: Noname
804     site: 
805       edit_disabled_tooltip: Zoom në hartë për të redaktuar
806       edit_tooltip: Edit Harta
807       edit_zoom_alert: Ju duhet zoom në të redaktoni hartën
808       history_disabled_tooltip: Zoom në për të parë redaktimet për këtë zonë
809       history_tooltip: Shiko redaktimet për këtë zonë
810       history_zoom_alert: Ju duhet zoom in për të parë redaktimet për këtë zonë
811   layouts: 
812     copyright: Copyright & License
813     donate: OpenStreetMap Mbështetja nga {{link}} në Fondin Hardware Upgrade.
814     donate_link_text: dhuruar
815     edit: Ndrysho
816     export: Eksport
817     export_tooltip: Harta dhënat Eksporti
818     gps_traces: GPS Gjurmët
819     gps_traces_tooltip: Manage gjurmë GPS
820     help_wiki: Ndihmë & Wiki
821     help_wiki_tooltip: Ndihmë & Wiki faqe interneti për projektin
822     history: Historia
823     home: shtëpi
824     home_tooltip: Shkoni në shtëpi vend
825     inbox: postë ({{count}})
826     inbox_tooltip: 
827       one: Kutia jote ka 1 mesazh të palexume
828       other: Kutia jote ka {{count}} mesazhe të palexume
829       zero: Kutia jote nuk ka asnjë mesazh të palexume
830     intro_1: OpenStreetMap është një hartë e lirë editable e tërë botës. Kjo është bërë nga njerëzit si ju.
831     intro_2: OpenStreetMap ta mundëson ty me shiku, ndryshu dhe përdor të dhana gjeografike në një mënyrë bashkëpunuese prej kudo në Tokë.
832     intro_3: OpenStreetMap e pret është i mbështetur mirë nga {{ucl}} dhe {{bytemark}}. mbështetësit e tjerë të projektit janë të shënuara në {{partners}}.
833     intro_3_partners: wiki
834     license: 
835       title: Të dhënat OpenStreetMap është i liçensuar nën Creative Commons Attribution-Share njësoj License 2,0 Generic
836     log_in: log in
837     log_in_tooltip: Hyni që me një llogari ekzistuese
838     logo: 
839       alt_text: logo e OpenStreetMap
840     logout: logout
841     logout_tooltip: Log out
842     make_a_donation: 
843       text: Bëni një donacion
844       title: OpenStreetMap Mbështetje me një donacion monetar
845     news_blog: Lajme blog
846     news_blog_tooltip: blog Lajmet rreth OpenStreetMap, të dhëna pa pagesë gjeografike, etj
847     osm_offline: Baza e të dhanave të OpenStreetMap niher për niher jasht funksioni derisa disa punë themelore po kryhen në bazën e të dhanave.
848     osm_read_only: Baza e të dhënave OpenStreetMap është aktualisht në mënyrë read-only ndërsa thelbësor bazës së të dhënave mirëmbajtjen puna është kryer.
849     shop: Dyqan
850     shop_tooltip: Dyqan me mallra të markës OpenStreetMap
851     sign_up: regjistrohu
852     sign_up_tooltip: Krijo një llogari për përpunim
853     sotm: Ejani në Konferencën 2009 OpenStreetMap, Shteti i Harta, 10-12 korrik në Amsterdam!
854     tag_line: Free Harta Wiki Botërore
855     user_diaries: Përdoruesi Diaries
856     user_diaries_tooltip: përdorues ditaret Shiko
857     view: Kshyr
858     view_tooltip: Kshyre hartën
859     welcome_user: Mirë se erdhe, {{user_link}}
860     welcome_user_link_tooltip: përdorues juaj faqe
861   license_page: 
862     foreign: 
863       english_link: origjinal anglisht
864       text: Në ni ngjarje të ni konflitkti me faqe e përkthyme dhe {{english_original_link}}, Faqja anglisht ka përparsi
865       title: Rreth kti përkthimi
866     legal_babble: " <h2> Copyright </h2>\n<p>\n   OpenStreetMap është <i> dhënat e hapur </ i>, të licencuar sipas <a\n   href = \"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\"> Creative\n   Commons Attribution-ShareAlike 2,0 </ a licencës> (CC-BY-SA).\n</ P>\n<p>\n  Ju jeni të lirë ta kopjoni, shpërndani, përcjell dhe përshtatur hartat tona\n  dhe të dhënat, për aq kohë sa ju e kreditit OpenStreetMap e saj\n  kontribuesve. Nëse ju ndryshoni ose me ndërtimin e hartave tona ose të dhëna, ju\n  mund të shpërndani rezultat vetëm në bazë të licencës të njëjtën.\n  <Plotë një\n  href = \"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\"> ligjore\n  <Kod / a> shpjegon të drejtat tuaja dhe të përgjegjësive.\n</ P>\n\n> <h3> Si të kreditit OpenStreetMap </ h3\n<p>\n  Nëse jeni duke përdorur harta imazhe OpenStreetMap, ne kërkojmë që\n  kreditit tuaj lexon të paktën \"© OpenStreetMap\n  kontribuesit, CC-BY-SA \". Nëse jeni duke përdorur të dhëna vetëm në hartë,\n  ne kerkojme \"Organizimi i të dhënave © kontribuesit OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA \".\n</ P>\n<p>\n  Ku të jetë e mundur, duhet të jetë OpenStreetMap hyperlinked në <a\n  href = \"http://www.openstreetmap.org/\"> http://www.openstreetmap.org/ </ a>\n  dhe CC-BY-SA për <a\n  href = \"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\"> http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ </ a>. Nëse\n  ju jeni duke përdorur një të mesme, ku lidhjet nuk janë të mundshme (p.sh. një\n  shtypura punë), ne ju sugjerojmë lexuesit tuaj të drejtpërdrejtë të\n  www.openstreetmap.org (ndoshta duke zgjeruar\n  'OpenStreetMap' në këtë adresë të plotë) dhe të\n  www.creativecommons.org.\n</ P>\n\n<h3> Gjetja <më shumë / h3>\n<p>\n  Lexo më shumë lidhje me përdorimin e të dhënave tona në <a\n  href = \"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\"> Ligjore\n  FAQ </ a>.\n</ P>\n<p>\n  OSM janë kontribuesit kujtoi kurrë për të shtuar të dhënat nga ndonjë\n  Burime copyright (p.sh. Google Maps apo të shtypura harta) pa\n  lejen shprehimisht nga mbajtësit të drejtën e autorit.\n</ P>\n<p>\n  Edhe pse OpenStreetMap është e hapur të dhëna, ne nuk mund të sigurojë një\n  pa-e-ngarkuar hartë API për zhvilluesit e palëve të treta.\n\n  Shiko <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\"> tonë API Perdorimi Politika </ a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\"> tjegull Perdorimi Politika </ a>\n  dhe <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\"> Nominatim Perdorimi Politika </ a>.\n</ P>\n\n<h3> kontribuesit tona </ h3>\n<p>\n  licencë CC-BY-SA jonë kërkon që ju të \"japin origjinal\n  Author kredi të arsyeshme për të mesëm ose të thotë Ti je\n  shfrytëzuar \". Individuale mappers OSM nuk kërkojnë një\n  kreditit mbi dhe më lart që të \"OpenStreetMap\n  kontribuesit \", por kur të dhënat nga një hartës kombëtare\n  agjenci ose burim kryesor ka qenë i përfshirë në\n  OpenStreetMap, ai mund të jetë e arsyeshme për kredi nga ana e tyre direkt\n  riprodhimin e kreditit e tyre apo duke i lidhur me të në këtë faqe.\n</ P>\n\n<! -\nInformacion për redaktorët faqe\n\nNë vijim lista vetëm ato organizata që kërkojnë pushtet\nsi kusht për të dhënat e tyre duke u përdorur në OpenStreetMap. Kjo nuk është një\nkatalogun e përgjithshme të importit, dhe nuk duhet të përdoret vetëm kur\natribuohet është e nevojshme në përputhje me licencën e importuar\ntë dhënave.\n\nÇdo Futjet këtu duhet të diskutohet me sysadmins OSM parë.\n->\n\nid=\"contributors\"> <ul\n   <li> <strong> Australi </ strong>: Përmban të dhëna të bazuara periferi\n   në Zyra Australiane e Statistikave të dhënave. </ li>\n   <li> <strong> Kanada </ strong>: Përmban të dhëna nga\n   GeoBase ®, GeoGratis (© Departamenti i Natyrore\n   Burimet Kanada), CanVec (Departamenti i Natyrore ©\n   Burimet Kanada), dhe StatCan (Divizioni Gjeografia,\n   Statistika Kanada). </ Li>\n   <li> <strong> Zelanda e Re </ strong>: Përmban të dhëna me burim nga\n   Zelanda e Re Toka e informacionit. Crown Copyright rezervuara. </ Li>\n   <li> <strong> Mbretëria e Bashkuar </ strong>: Përmban të pajisjeve\n   Anketa të dhënat © Crown copyright bazës së të dhënave dhe të drejtë\n   2010. </ Li>\n</> Ul\n\n<p>\n  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk do të thotë që origjinal\n  dhënave miraton ofrues OpenStreetMap, ofron çdo garanci ose\n  pranon ndonjë përgjegjësi.\n</ P>"
867     native: 
868       mapping_link: Fillo hatrografimin
869       native_link: THIS_LANGUAGE_NAME_HERE verzion
870       text: Ju po shihni versioni në gjuhën shqipe të faqes autorit. Ju mund të shkoni në {{native_link}} të kësaj faqe, ose ju mund të ndaluar leximin në lidhje me të drejtën e autorit dhe {{mapping_link}}
871       title: Rreth ksaj faqeje
872   message: 
873     delete: 
874       deleted: Mesazhi u fshi
875     inbox: 
876       date: Data
877       from: Prej
878       my_inbox: postë e mia
879       no_messages_yet: Ju nuk keni asnjë mesazh. Pse nuk po llidheni me disa prej {{people_mapping_nearby_link}}?
880       outbox: Dalje
881       people_mapping_nearby: njerëzit pranë hartës
882       subject: Tema
883       title: Inbox
884       you_have: I ki {{new_count}} mesazhe të reja dhe {{old_count}} mesazhe të vjetra
885     mark: 
886       as_read: Mesazhi u bo si i lexum
887       as_unread: Mesazhi u bo si i palexum
888     message_summary: 
889       delete_button: Fshije
890       read_button: Bone si të lexume
891       reply_button: Ktheje
892       unread_button: Bone si të palexume
893     new: 
894       back_to_inbox: Kthehu në postë
895       body: Organ
896       limit_exceeded: Ju keni dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Ju lutem prisni një kohë para se të dërgoni ndonjë tjetër.
897       message_sent: Mesazhi u dërgu
898       send_button: Dërgo
899       send_message_to: Qoje një mesazh të ri te {{name}}
900       subject: Titulli
901       title: Qo mesazh
902     no_such_message: 
903       body: Me na fal por nuk ka asnjë mesazh me at id.
904       heading: Nuk ka ksi mesazhi
905       title: Nuk ka ksi mesazhi
906     no_such_user: 
907       body: Na vjen keq nuk ka asnjë përdorues me atë emër.
908       heading: S'ka ksi shfrytëzuesi
909       title: S'ka ksi shfrytëzuesi
910     outbox: 
911       date: Data
912       inbox: postë
913       my_inbox: Im {{inbox_link}}
914       no_sent_messages: Ju nuk keni dërgu asnjë mesazh. Pse nuk po llidheni me disa prej {{people_mapping_nearby_link}}?
915       outbox: Dalje
916       people_mapping_nearby: njerëzit pranë hartës
917       subject: Titulli
918       title: Dalje
919       to: Te
920       you_have_sent_messages: I ki {{count}} mesazhe të dërgume
921     read: 
922       back_to_inbox: Kthehu në postë
923       back_to_outbox: Kthehu në Dalje
924       date: Data
925       from: Prej
926       reading_your_messages: Tu i lexu mesazhet e tua
927       reading_your_sent_messages: Tu i lexue mesazhet e dërgume
928       reply_button: Përgjigju
929       subject: Titulli
930       title: Lexo mesazhin
931       to: Te
932       unread_button: Bone si të palexum
933       wrong_user: Ju keni hy si `{{user}}' por mesazhi që po doni me lexu nuk u dërgu për ose nga ai anëtar. Ju lutem hyni si anëtari korrekt nëse doni me lexu atë mesazh.
934     reply: 
935       wrong_user: Ju keni hy si `{{user}}' por mesazhi që po doni me ju përgjigj nuk u dërgu për at anëtar. Ju lutem hyni si anëtari korrekt nëse doni me ju përgjigj atij mesazhi.
936     sent_message_summary: 
937       delete_button: Fshij
938   notifier: 
939     diary_comment_notification: 
940       footer: Ju muni gjithashtu me lexu komentin te {{readurl}} dhe ju muni me komentu te {{commenturl}} apo me u përgjigj te {{replyurl}}
941       header: "{{from_user}} ka komentu në shënimin tond të fundit në ditar tek OpenStreetMap me titullin {{subject}}:"
942       hi: Tung {{to_user}},
943       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ka komentu në shënimin tond të ditarit"
944     email_confirm: 
945       subject: "[OpenStreetMap] Konfirmoje email adresën tonde"
946     email_confirm_html: 
947       click_the_link: Nëse ky je ti, ju lutem trusni lidhjen e mëposhtme për me konfirmu ndryshimin.
948       greeting: Tung,
949       hopefully_you: Dikush (shpresojmë se ju), do të doja të ndryshuar adresën e-mail e tyre gjatë në {{server_url}} në {{new_address}}.
950     email_confirm_plain: 
951       click_the_link: Nëse ky je ti, ju lutem trusni lidhjen e mëposhtme për me konfirmu ndryshimin.
952       greeting: Tung,
953       hopefully_you_1: Dikush (shpresojmë se ju), do të doja të ndryshuar adresën e tyre të gjatë në adresën
954       hopefully_you_2: "{{server_url}} në {{new_address}}."
955     friend_notification: 
956       befriend_them: Ju muni gjithashtu me i shtu ata si shokë tek {{befriendurl}}.
957       had_added_you: "{{user}} ju ka shtu juve si një shok në OpenStreetMap."
958       see_their_profile: Ju muni me pa profilin e tyre tek {{userurl}}.
959       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ju ka shtu juve si një shok"
960     gpx_notification: 
961       and_no_tags: dhe nuk tags.
962       and_the_tags: "dhe të mëposhtme tags:"
963       failure: 
964         failed_to_import: "nuk arriti të importit. Këtu është gabim:"
965         more_info_1: Më shumë informacion në lidhje me dështimet e importit te re dhe si për të shmangur
966         more_info_2: "ato mund të gjenden në:"
967         subject: "[OpenStreetMap] te re dështimit Import"
968       greeting: Tung,
969       success: 
970         loaded_successfully: ngarkuar me sukses me {{trace_points}} nga një jetë e mundur {{possible_points}} piket.
971         subject: "[OpenStreetMap] Import sukses te re"
972       with_description: me përshkrimin e
973       your_gpx_file: Ajo duket si te re dosjen tuaj
974     lost_password: 
975       subject: "[OpenStreetMap] kërkesës Password reset"
976     lost_password_html: 
977       click_the_link: Nëse kjo është që ju, ju lutemi klikoni lidhjen më poshtë për të rivendosni fjalëkalimin tuaj.
978       greeting: Tung,
979       hopefully_you: Dikush (ndoshta ju) ka kërkuar një fjalëkalim për t&#39;u rivendosur në llogarinë openstreetmap.org këtë adresë email-i.
980     lost_password_plain: 
981       click_the_link: Nëse kjo është që ju, ju lutemi klikoni lidhjen më poshtë për të rivendosni fjalëkalimin tuaj.
982       greeting: Tung,
983       hopefully_you_1: Dikush (ndoshta ju) ka kërkuar për fjalëkalimin që të rishkruhet në këtë
984       hopefully_you_2: email adresa openstreetmap.org llogari.
985     message_notification: 
986       footer1: Ju gjithashtu mund të lexoni mesazhet në {{readurl}}
987       footer2: dhe ju muni me ju përgjigj tek {{replyurl}}
988       header: "{{from_user}} ju ka dërgu një mesazh përmes OpenStreetMap me titullin {{subject}}:"
989       hi: Tung {{to_user}},
990       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ju ka dërgu juve një mesazh të ri"
991     signup_confirm: 
992       subject: "[OpenStreetMap] Konfirmoje email adresën tonde"
993     signup_confirm_html: 
994       click_the_link: Nëse ky je ti, mirë se erdhët! Ju lutem trusni lidhjen e maposhtme për me konfirmu atë llogari dhe lexoni ma shumë informata rreth OpenStreetMap
995       current_user: "Lista e përdoruesve të tanishëm në kategori, në bazë të në botë ku ata janë, është në dispozicion nga <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region\">Kategoria: Users_by_geographical_region</a> ."
996       get_reading: Get lexuar në lidhje me OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">në wiki</a> , të arrijë me të rejat e fundit nëpërmjet <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog OpenStreetMap</a> ose <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a> , ose të kërkoni nëpër OpenStreetMap themeluesit Steve Bregu <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> për historinë në vazo të projektit, e cila ka <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcast për të dëgjuar</a> gjithashtu!
997       greeting: Hi there!
998       hopefully_you: Dikush (shpresojmë se ju), do të doja të krijuar një llogari të gjatë në
999       introductory_video: Ju muni me shiku një {{introductory_video_link}}.
1000       more_videos: Ka {{more_videos_link}}.
1001       more_videos_here: ma shumë video këtu
1002       user_wiki_page: "Është e rekomanduar që ju të krijoni një përdorues faqe wiki, i cili përfshin tags kategori duke vënë në dukje se ku je, si për shembull <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Category: Users_in_London]]</a> ."
1003       video_to_openstreetmap: video e prezantimit të OpenStreetMap
1004       wiki_signup: Ju mund të dëshironi të <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">regjistroheni në OpenStreetMap wiki</a>.
1005     signup_confirm_plain: 
1006       blog_and_twitter: "Njoftohu me lajmet ma të fundit nëpërmjet blogut të OpenStreetMap ose Twitter-it:"
1007       click_the_link_1: Nëse ky je ti, mirë se erdhët! Ju lutem trusni lidhjen e maposhtme për me konfirmu
1008       click_the_link_2: llogarin tonde dhe lexo ma shumë informata për OpenStreetMap.
1009       current_user_1: Lista e përdoruesve të tanishëm në kategori, në bazë të ku në botë
1010       current_user_2: "ata janë, është i vlefshëm nga:"
1011       greeting: Hi there!
1012       hopefully_you: Dikush (shpresojmë se ju), do të doja të krijuar një llogari të gjatë në
1013       introductory_video: "Këtu ju muni me shiku një video hyrëse për në OpenStreetMap:"
1014       more_videos: "Ma shumë video keni këtu:"
1015       opengeodata: "OpenGeoData.org është blog OpenStreetMap themelues Steve Bregu, dhe ajo ka podcast shumë:"
1016       the_wiki: "Lexo n'wiki rreth OpenStreetMap:"
1017       user_wiki_1: Është e rekomanduar që ju të krijoni një përdorues faqe wiki, i cili përfshin
1018       user_wiki_2: "tags kategori duke vënë në dukje se ku je, si për shembull [[Category: Users_in_London]]."
1019       wiki_signup: "Ti munesh gjithashtu me u regjistru në OpenStreetMap wiki:"
1020   oauth: 
1021     oauthorize: 
1022       allow_read_gpx: lexoni privat tuaj GPS gjurmë.
1023       allow_read_prefs: lexoni preferencat tuaj të përdoruesit.
1024       allow_to: "Lejoni klientin të aplikimit:"
1025       allow_write_api: modifikimin e hartes.
1026       allow_write_diary: krijojnë të hyra ditar, komentet dhe të bëni miq të rinj.
1027       allow_write_gpx: GPS upload gjurmë.
1028       allow_write_prefs: ndryshuar parapëlqimet tuaj të përdoruesit.
1029       request_access: Aplikacioni {{app_name}} po kërkon qasje në llogarinë tonde. Ju lutem kshyrne nëse doni që aplikacioni me i pas kto mundësi. Ju muni me zgjedh sa ma shumë ose sa ma pak që të doni.
1030     revoke: 
1031       flash: Ju keni revokuar shenjë për {{application}}
1032   oauth_clients: 
1033     create: 
1034       flash: Informatat jon regjistru me sukses.
1035     destroy: 
1036       flash: Shkatërruar kërkesë e klientit regjistrimit
1037     edit: 
1038       submit: Redaktoj
1039       title: Redakto kërkesën tuaj
1040     form: 
1041       allow_read_gpx: lexo privat GPS gjurmë e tyre.
1042       allow_read_prefs: lexoni preferencat e tyre të përdoruesit.
1043       allow_write_api: ndryshoje hartën.
1044       allow_write_diary: krijojnë të hyra ditar, komentet dhe të bëni miq të rinj.
1045       allow_write_gpx: GPS upload gjurmë.
1046       allow_write_prefs: ndryshuar parapëlqimet e tyre të përdoruesit.
1047       callback_url: Callback URL
1048       name: Emni
1049       requests: "Kërkesë të drejtat e mëposhtme nga përdoruesit:"
1050       required: E kërkume
1051       support_url: Asistenca URL
1052       url: URL Kryesore Aplikimi
1053     index: 
1054       application: Emri Aplikimi
1055       issued_at: Lëshuar në
1056       list_tokens: "Argumentet e mëposhtme janë lëshuar për aplikimet në emrin tuaj:"
1057       my_apps: Aplikime Klienti im
1058       my_tokens: Aplikimet e mia i Autorizuar
1059       no_apps: A keni një aplikim që ju do të doja të regjistruar për të përdorur me ne duke përdorur {{oauth}} standarde? Ju duhet të regjistroheni kërkesën tuaj para se ajo mund të bëjë kërkesë OAuth për këtë shërbim.
1060       register_new: Regjistroje aplikacionin tond
1061       registered_apps: "Ju keni aplikimet e mëposhtme klientit të regjistruar:"
1062       revoke: Tërheq!
1063       title: Detajet e mia OAuth
1064     new: 
1065       submit: Regjistrohu
1066       title: Regjistroje një aplikacion të ri.
1067     not_found: 
1068       sorry: Na vjen keq, se {{type}} nuk mund të gjendet.
1069     show: 
1070       access_url: "URL Qasja Shenjë:"
1071       allow_read_gpx: lexo privat GPS gjurmë e tyre.
1072       allow_read_prefs: lexoni preferencat e tyre të përdoruesit.
1073       allow_write_api: modifikimin e hartes.
1074       allow_write_diary: krijojnë të hyra ditar, komentet dhe të bëni miq të rinj.
1075       allow_write_gpx: GPS upload gjurmë.
1076       allow_write_prefs: ndryshuar parapëlqimet e tyre të përdoruesit.
1077       authorize_url: "Authorise URL:"
1078       edit: Edit Details
1079       key: "Konsumatorit kryesore:"
1080       requests: "Kërkuar të drejtat e mëposhtme nga përdoruesit:"
1081       secret: "Konsumatorit Sekret:"
1082       support_notice: Ne mbështesim HMAC-SHA1 (rekomandohet) si tekst i thjeshtë në mënyrë SSL.
1083       title: Detajet OAuth për {{app_name}}
1084       url: "URL Kërkesë Shenjë:"
1085     update: 
1086       flash: Përditësuar më të dhënat e klientit me sukses
1087   site: 
1088     edit: 
1089       anon_edits_link_text: Find out pse kjo është e rastit.
1090       flash_player_required: Ju duhet me pas Flash player për me përdor Potlatch, Flash editorin e OpenStreetMap. Ju muni <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">me marr Flash Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa mënyra të tjera</a> janë të mundshme për me editu OpenStreetMap.
1091       not_public: Ju nuk keni vendosur redaktimet e juaj të jetë publike.
1092       not_public_description: Ju nuk mund të redaktoni hartën e nëse ju një gjë të tillë. Ju mund të vendosni redaktimet e tuaja si publik nga {{user_page}} tuaj.
1093       potlatch_unsaved_changes: Ju keni para shpëtimit të ndryshimeve. (Për të ruajtur në Potlatch, ju duhet të asnjërën mënyrë e tanishme ose me pikën e, në qoftë se redaktimi në mënyrë të jetojnë, ose klikoni ruani në qoftë se ju keni një buton të shpëtuar.)
1094       user_page_link: faqe përdorues
1095     index: 
1096       js_1: Ju jeni tuj e përdor naj shfletues që nuk e përkrah JavaScript, ose ju e keni ndalu JavaScript.
1097       js_2: OpenStreetMap përdor Java skriptet për planet e saj të rrëshqitshëm.
1098       js_3: Ju mund të dëshironi të provoni <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Faqja @ tjegull shfletuesin statike pllaka</a> në qoftë se ju nuk jeni në gjendje të mundësojë JavaScript.
1099       license: 
1100         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1101         notice: E licencume nëpërmjet {{license_name}} licenca prej {{project_name}} dhe kontribuuesve të tij.
1102         project_name: Projekti OpenStreetMap
1103       permalink: Permalink
1104       shortlink: Shortlink
1105     key: 
1106       map_key: Harta kryesor
1107       map_key_tooltip: Harta kyç për mapnik vizatimin në këtë nivel zoom
1108       table: 
1109         entry: 
1110           admin: kufitare administrative
1111           allotments: Ndarje
1112           apron: 
1113             - aeroportit Aeroporti
1114             - terminal
1115           bridge: Shtresë e jashtme e Zi = urë
1116           bridleway: Bridleway
1117           brownfield: site Brownfield
1118           building: ndërtimin e rëndësishme
1119           byway: I parrahur
1120           cable: 
1121             - teleferik
1122             - heqë karrige
1123           cemetery: Varrezë
1124           centre: Qendër Sportive
1125           commercial: Zona Tregtare
1126           common: 
1127             - I përbashkët
1128             - livadh
1129           construction: Rrugët në ndërtim e sipër
1130           cycleway: Cycleway
1131           destination: qasje Destinacioni
1132           farm: Ferm
1133           footway: Këmbësore
1134           forest: Pyll
1135           golf: fushë e golfit
1136           heathland: Heathland
1137           industrial: Zonë Industriale
1138           lake: 
1139             - Liqe
1140             - rezervuar
1141           military: Zonë Ushtarake
1142           motorway: Autostradë
1143           park: Park
1144           permissive: qasje tolerant
1145           pitch: katran Sport
1146           primary: Udhë kryesore
1147           private: qasje privat
1148           rail: Hekurudhor
1149           reserve: rezervë Natyra
1150           resident: Zonë Rezidenciale
1151           retail: zonë me pakicë
1152           runway: 
1153             - Aeroporti i pistës
1154             - taxiway
1155           school: 
1156             - Shkollë
1157             - universitet
1158           secondary: rrugë e mesme
1159           station: Stacion hekurudhor
1160           subway: Metro
1161           summit: 
1162             - Samiti i
1163             - pik
1164           tourist: tërheqje Turistike
1165           track: Udhë
1166           tram: 
1167             - hekurudhor Lehta
1168             - tramvaj
1169           trunk: rrugë nacionale
1170           tunnel: tunel zorrë thye =
1171           unclassified: Udhë e paklasifikume
1172           unsurfaced: rrugë Unsurfaced
1173           wood: Druri
1174         heading: Legjenda për z{{zoom_level}}
1175     search: 
1176       search: Kërko
1177       search_help: "shembuj: &#39;Alkmaar&#39;, &#39;Regent Street, Cambridge&#39;, &#39;CB2 5AQ&#39;, ose &#39;zyrat e postës pranë Lünen&#39; <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>shembuj më shumë ...</a>"
1178       submit_text: Shkoj
1179       where_am_i: Ku jom une?
1180       where_am_i_title: Përshkruje lokacionin e tanishëm tuj e përdor makinën kërkuese
1181     sidebar: 
1182       close: Mshele
1183       search_results: Rezultatet e Kërkimit
1184   time: 
1185     formats: 
1186       friendly: "%e %B %Y te %H:%M"
1187   trace: 
1188     create: 
1189       trace_uploaded: E dhana jote GPX asht ngarkue edhe osht ka pret futojen en databazë. Kjo yakonisht ndodhë mrena gjysë ore, dhe ni imellë vjen te ti en fund të përfundimit
1190       upload_trace: Ngarkoj tdhanat e GPS-it
1191     delete: 
1192       scheduled_for_deletion: Gjurma u parapa për fshirje
1193     edit: 
1194       description: "Përshkrimi:"
1195       download: shkarko
1196       edit: ndryshoje
1197       filename: "Emni i fajllit:"
1198       heading: Ndrysho të dhanën {{name}}
1199       map: harta
1200       owner: "Pronari:"
1201       points: "Pikët:"
1202       save_button: Ruaj ndryshimet
1203       start_coord: "Fillo kordinatën:"
1204       tags: "Etiketat:"
1205       tags_help: Presje e kufizume
1206       title: Duke ndryshue të dhanen {{name}}
1207       uploaded_at: "Të ngarkume:"
1208       visibility: "Dukshmënia:"
1209       visibility_help: Çka do me than kjo?
1210     list: 
1211       public_traces: Të dhanat publike të GPS-IT
1212       public_traces_from: Të dhana publike të GPS-it pej {{user}}
1213       tagged_with: " e etikume me {{tags}}"
1214       your_traces: Të dhanat e GPS-it
1215     make_public: 
1216       made_public: Gjurma u ba publike
1217     no_such_user: 
1218       body: Na fal, nuk ka shfrytëzues me emrin {{user}}. Ju lutem shihni drejtshkrimin, ose lidhja që keni kliku asht gabim.
1219       heading: Shfrytëzusi {{user}} nuk ekziston
1220       title: Ska ksi shfrytëzuesi
1221     offline: 
1222       heading: Mbledhsi i GPX asht jasht linje
1223       message: Mbledhsi i skedareve GPX dhe sistemi i ngarkimit për momentin janë jasht funksionit.
1224     offline_warning: 
1225       message: Sistemi i ngarkimit GPX për momentin asht jasht përdonimit
1226     trace: 
1227       ago: "{{time_in_words_ago}} përpara"
1228       by: nga
1229       count_points: "{{count}} piket"
1230       edit: ndrysho
1231       edit_map: Ndryshoje Harten
1232       identifiable: E identifikueshme
1233       in: ne
1234       map: harta
1235       more: ma shumë
1236       pending: NË PRITJE
1237       private: PRIVATE
1238       public: PUBLIKE
1239       trace_details: Kshyri detalet e të dhanave
1240       trackable: E GJURMUESHME
1241       view_map: Kshyre Hartën
1242     trace_form: 
1243       description: Përshkrimi
1244       help: Ndihma
1245       tags: Etiketat
1246       tags_help: Presje e kufizume
1247       upload_button: Ngarko
1248       upload_gpx: Ngarko nje skead GPX
1249       visibility: Dukshmënia
1250       visibility_help: çka do me than kjo?
1251     trace_header: 
1252       see_all_traces: Kshyri kejt të dhanat
1253       see_just_your_traces: Shikoj vetëm të dhanat tuja, ose ngarkoje një të dhanë
1254       see_your_traces: Shikoj kejt të dhanat tuja
1255       traces_waiting: Ju keni {{count}}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë, pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
1256     trace_optionals: 
1257       tags: Etiketat
1258     trace_paging_nav: 
1259       next: Vazhdo &raquo;
1260       previous: "&laquo; Paraprake"
1261       showing_page: Duke shfaqun faqen {{page}}
1262     view: 
1263       delete_track: Fshij kët gjurm
1264       description: "Përshkrimi:"
1265       download: shkarko
1266       edit: ndrysho
1267       edit_track: Ndrysho kët gjurm
1268       filename: "Emni i fajllit:"
1269       heading: Tuj i kqyr t'dhanat {{name}}
1270       map: harta
1271       none: Asnjo
1272       owner: "Pronari:"
1273       pending: DUKE PRITUR
1274       points: "Pikët:"
1275       start_coordinates: "Fillo kordinimin:"
1276       tags: "Etiketat:"
1277       title: Duke par gjurmën {{name}}
1278       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
1279       uploaded: "Të ngarkume:"
1280       visibility: "Dukshmënia:"
1281     visibility: 
1282       identifiable: E identifikueshme (shfaqet në listën e të dhanave, pikat i urdhëron me orë)
1283       private: Private (ndahen vetem si pika anonime të rendituna)
1284       public: Publike (shfaqet ne listen e të dhanave si e padukshme, pikat e rendituna)
1285       trackable: në gjendje për të gjurmuar (ndahet vetëm si anonim, ka urdhëruar pikë me timestamps)
1286   user: 
1287     account: 
1288       current email address: "Email adresa e tanishme:"
1289       delete image: Heke imazhin e tanishëm
1290       email never displayed publicly: (asniher su kan publike)
1291       flash update success: Informatat e shfrytëzuesit u ndryshuan me sukses.
1292       flash update success confirm needed: Informatat e shfyrtezuesit u ndryshan me sukses. Shihni emailin per konfirmim.
1293       home location: "Veni juej:"
1294       image: "Imazhi:"
1295       image size hint: (imazhet katrore s'paku me madhsi 100x100px doken ma mir)
1296       keep image: Maje imazhin e tanishëm
1297       latitude: "Latituda:"
1298       longitude: "Longituda:"
1299       make edits public button: Boni gjith ndryshimet e mija publike
1300       my settings: Preferencat e mia
1301       new email address: "Email adresa e re:"
1302       new image: Shto ni imazh
1303       no home location: Ju se keni caktu venin e juj.
1304       preferred languages: "Gjuhët e parapëlqyme:"
1305       profile description: "Pershkrimi i profilit:"
1306       public editing: 
1307         disabled: E çkyckur dhe smuni me i ndryshu të dhanat, të gjitha ndryshimet e ma hershme jan anonime.
1308         disabled link text: pse spo muj me i ndryshue?
1309         enabled: E pranishme. Jo anonime dhe muni me i ndryshue t'dhanat.
1310         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1311         enabled link text: çka osht kjo?
1312         heading: "Ndryshime publike:"
1313       public editing note: 
1314         heading: Duke ndryshue publikisht
1315         text: Niher për niher ndryshimet e juaja janë anonime dhe njerëzit nuk mund të ju dërgojnë mesazhe apo shohin vendndodhjen tuaj. Për të treguar atë që e keni edituar dhe lejojnë njerëzit të lidhen me ju nëpërmjet internetit, kliko butonin më poshtë. <b> Që nga ndryshimi 0,6 API, vetëm përdoruesit e publikut mund të redaktoni të dhënat hartë </ b>. (<a Href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits"> gjeni se pse </ a>). <ul> <li> Adresa juaj e emailit nuk do të zbulohet duke u bërë publik. </ Li > <li> Ky veprim nuk mund të kthehet dhe të gjithë përdoruesit e rinj janë tashmë publik nga default. </ li> </ ul>
1316       replace image: Ndryshoje imazhin e tanishëm
1317       return to profile: Kthehu te profili
1318       save changes button: Ruaj Ndryshimet
1319       title: Ndrysho akountin
1320       update home location on click: Ndryshoma venin kur të klikoj në hart?
1321     confirm: 
1322       button: Konfirmo
1323       failure: Ni akount i shfrytzuesit me ket token veqse osht i konfirmum.
1324       heading: Konfirmo nje akount te shfrytezuesit
1325       press confirm button: Shtype butonin e konfirmimit ma posht që me mujt me aktivizue akountin e juej
1326       success: Akounti juaj u konfirmua, ju falemnderit për regjistrim!
1327     confirm_email: 
1328       button: Konfirmo
1329       failure: Ni email adres tashma osht konfirmue me kët token.
1330       heading: Konfirmo ni ndryshim te email adreses
1331       press confirm button: Truse butonin për konfirmim për me konfirmu email adresën tone të re.
1332       success: Konfirmo email adresën tone, ju faleminderit për regjistrim!
1333     filter: 
1334       not_an_administrator: Ju duhet të jeni administrator për me kry kët veprim.
1335     go_public: 
1336       flash success: Gjitha ndryshimet tuja janë publike tash, edhe tash t'lejohet me ndryshue
1337     list: 
1338       confirm: Konfirmo Anëtarët e Selektum
1339       empty: Asni perputhje e perdoruesve nuk asht gjetun
1340       heading: Perdoruesit
1341       hide: Mshefi Perdorust e Zgjedhun
1342       showing: 
1343         one: Tu e kallxu faqen {{page}} ({{page}} prej {{page}})
1344         other: Tu e kallxu faqen {{page}} ({{page}}-{{page}} prej {{page}})
1345       summary: "{{name}} u kriju prej {{ip_address}} në {{date}}"
1346       summary_no_ip: "{{name}} u krijue me {{date}}"
1347       title: Perdoruesit
1348     login: 
1349       account not active: Na vjen keq, akonti juej nuk asht hala aktiv<br /> Ju lutemi klikoni në linkun e dërguem në email për me aktivizu akountin tuej.
1350       account suspended: Me na fal, por llogaria juaj u suspendu për shkak të aktivitetit të dyshimt.<br />Ju lutem kontaktoni {{webmaster}} nëse doni ta diskutoni këtë
1351       auth failure: Na vjen keq, smunem me ju kyc me ato detaje.
1352       create_account: krijo ni akount
1353       email or username: "Email Adresa ose Username:"
1354       heading: Kycu
1355       login_button: Kyçu
1356       lost password link: Keni harru fjalëkalimin tuaj?
1357       password: "Fjalekalimi:"
1358       please login: Ju lutemi kyçnu ose {{create_user_link}}.
1359       remember: "Kujtom mu:"
1360       title: Kyçu
1361     logout: 
1362       heading: Dil nga OpenStreetMap
1363       logout_button: Dil
1364       title: Dil
1365     lost_password: 
1366       email address: "Email Adresa:"
1367       heading: Ke harrue fjalkalimin?
1368       help_text: Shkrueje email adresen që je regjistrue me to, do t'ju deromi një lidhe rreth ksaj ku ju muni me ndrru fjalkalimin
1369       new password button: Ndrysho fjalkalimin
1370       notice email cannot find: Smujtëm me gjet qat email adres, na vjen keq.
1371       notice email on way: Na vjen keq që e keni hup :-( po ni email ka me ju ardh së shpejti edhe muni me ricaktu.
1372       title: T'ka hup fjalkalimi
1373     make_friend: 
1374       already_a_friend: Ju tashma jeni shok me {{name}}.
1375       failed: Na vjen keq, dështuam ta shtojm {{name}} si shok/qe.
1376       success: "{{name}} është shok/shoqe jot/e."
1377     new: 
1378       confirm email address: "Konfirmo Adresën e Emailit:"
1379       confirm password: "Konfirmo fjalëkalimin:"
1380       contact_webmaster: Ju lutna kontaktoni <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterin</a> per më caktu ni akount që të ju krijohet - na do të merremi me kërkesën sa ma shpejt që tjet e mundshme.
1381       continue: Vazhdo
1382       display name: "Emni i pamshem:"
1383       display name description: Emni jot publik. Ju muni me ndrru ma von në preferencat e tua.
1384       email address: "Email Adresa:"
1385       fill_form: Plotsoni formularin dhe na do t'ja dergojm ni email për me aktivizu.
1386       flash create success message: Akounti për shfrytëzim u kriju me sukses. Kontrollo emailin tond për konfirmim, dhe ju do t'filloni të hartoni sa hora :-)<br /><br />Po kini parasysh se smuni me u kyç pa e konfirmu.<br /><br />Nqofse përdorni sistem për antispam siguroni që jemi në listën e bardh webmaster@openstreetmap.org sepse na nuk mundemi me ju dërgu emaila pa u kan nqat list.
1387       heading: Krijo një akount shfrytëzimi
1388       license_agreement: Kur e konfirmoni llogarinë tuaj ju duhet ti pranoni <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">kushtet e kontributit</a>.
1389       no_auto_account_create: Për momentin spo mujm me ju kriju akount automatikisht.
1390       not displayed publicly: Nuk u shfaq publikisht (kshyre <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)
1391       password: "Fjalekalimi:"
1392       title: Krijo akount
1393     no_such_user: 
1394       body: Na vjen keq, ska shfrytëzues me kët emën {{user}}. Ju lutemi kontrolloni shkrimin, ose nashta linku ku keni kliku asht gabim.
1395       heading: Ky shfrytzues {{user}} nuk egziston
1396       title: Ska ksi shfrytëzuesi
1397     popup: 
1398       friend: Shoq
1399       nearby mapper: Hartues i aftërt
1400       your location: Vendi juej
1401     remove_friend: 
1402       not_a_friend: "{{name}} nuk osht njoni pi shokve tu."
1403       success: "{{name}} u hek pi shokve tu"
1404     reset_password: 
1405       confirm password: "Konfirmo Fjalëkalimin:"
1406       flash changed: Fjalëkalimi juaj u ndryshua.
1407       flash token bad: Sun e gjetëm qat token, kontrolloje URL?
1408       heading: Ricakto fjalëkalimin për {{user}}
1409       password: "Fjalëkalimi:"
1410       reset: Ricakto Fjalëkalimin
1411       title: Ricakto fjalëkalimin
1412     set_home: 
1413       flash success: Veni i shpis u ruajt me sukses
1414     suspended: 
1415       body: "<p>\n  Me na fal, por llogaria juaj automatikisht osht suspendu\n  për shkak të aktivitetit të dyshimt.\n</p>\n<p>\n  Ky vendim së shpejti ka mu rishiku prej një administratori, ose\n  ju muni me kontaktu me {{webmaster}} nëse doni me diskutu ma shumë.\n</p>"
1416       heading: Llogaria u Suspendu
1417       title: Llogaria u Suspendu
1418     terms: 
1419       agree: Pajtohem
1420       consider_pd: Unë e konsideroj kontributet e mia të jenë në domenin publik
1421       consider_pd_why: çka o kjo?
1422       decline: Mos prano
1423       heading: rregullat për Pjesëmarrës
1424       legale_names: 
1425         france: Franca
1426         italy: Italia
1427         rest_of_world: Shumica e botes
1428       legale_select: "Ju lutem zgjidhni vendin tuaj të banimit:"
1429       press accept button: Ju lutem lexoni marrëveshjen me poshte dhe shtypni butonin bien dakord për të krijuar llogarinë tuaj.
1430     view: 
1431       activate_user: aktivizo kët shfrytezues
1432       add as friend: shtoje si shoq
1433       ago: (para {{time_in_words_ago}})
1434       block_history: shih blokimet e marrne
1435       blocks by me: bllokimet e dhana nga un
1436       blocks on me: bllokimet e mia
1437       confirm: Konfirmo
1438       confirm_user: konfirmo ket perdorus
1439       create_block: blloko ket shfrytzues
1440       created from: "U krijue prej:"
1441       deactivate_user: ç'aktivizoje kët shfrytezues
1442       delete_user: fshije kët shfrytzues
1443       description: Përshkrimi
1444       diary: ditari
1445       edits: ndryshimet
1446       email address: "Email Adresa:"
1447       hide_user: mshife kët shfrytëzues
1448       if set location: Nqofse e zgedh venin, shum harta edhe sene kan me u paraqit ktu. Ju muni me caktu venin ton në {{settings_link}} .
1449       km away: "{{count}}km larg"
1450       m away: "{{count}}m larg"
1451       mapper since: "Hartues qe prej:"
1452       moderator_history: shihe kan e ke blloku
1453       my diary: ditari im
1454       my edits: ndryshimet e mia
1455       my settings: preferencat e mia
1456       my traces: gjurmët e mia
1457       nearby users: Shfrytëzuesit e tjer që jan afër
1458       new diary entry: hyrje e re ne ditar
1459       no friends: Hala nuk ke shtue asni shoq.
1460       no nearby users: Hala nuk ka shfrytëzues që pranon hartimin e aftërt.
1461       oauth settings: ndrryshimet per autorizim
1462       remove as friend: heke si shok
1463       role: 
1464         administrator: Ky shfrytëzues asht aministrator
1465         grant: 
1466           administrator: Banu administrator
1467           moderator: Banu moderator
1468         moderator: Ky shfrytëzues asht moderator
1469         revoke: 
1470           administrator: Riqoje aksesin e administratorit
1471           moderator: Riqoje aksesin e moderatorit
1472       send message: dërgo mesazh
1473       settings_link_text: ndryshimet
1474       spam score: "Piket e Badihavgjive:"
1475       status: "Statuti:"
1476       traces: gjurmet
1477       unhide_user: shfaqe kët shfrytzues
1478       user location: Veni i shfrytëzuesit
1479       your friends: Shokt e tu
1480   user_block: 
1481     blocks_by: 
1482       empty: "{{name}} nuk ka bërë ndonjë blloqe ende."
1483       heading: Lista e blloqeve me {{name}}
1484       title: Blloqe me {{name}}
1485     blocks_on: 
1486       empty: "{{name}} nuk është bllokuar akoma."
1487       heading: Lista e blloqeve në {{name}}
1488       title: Blocks në {{name}}
1489     create: 
1490       flash: Krijuar një bllok të përdorues {{name}}.
1491       try_contacting: Ju lutemi provoni kontaktuar përdorues para se bllokimi i tyre dhe duke u dhënë atyre një kohë të arsyeshme për t&#39;u përgjigjur.
1492       try_waiting: Ju lutemi provoni duke i dhënë përdoruesit një kohë të arsyeshme për t&#39;u përgjigjur para se bllokimi i tyre.
1493     edit: 
1494       back: Shiko të gjitha blloqet e
1495       heading: Editimi bllokuar në {{name}}
1496       needs_view: A i përdoruesit duhet të identifikoheni për para këtij blloku do të fshihet?
1497       period: Sa kohë, duke filluar nga tani, përdoruesi do të bllokohet nga API për.
1498       reason: Arsyeja pse {{name}} është bllokuar. Ju lutemi të jetë si të qetë dhe të arsyeshme të jetë e mundur, duke i dhënë sa më shumë hollësi si ju mund të lidhur me situatën. Të ketë parasysh se jo të gjithë përdoruesit e kuptojnë zhargon komunitetit, kështu që ju lutemi provoni të përdorni laymans kushtet.
1499       show: Shiko këtë bllok
1500       submit: bllok Update
1501       title: Editimi bllokuar në {{name}}
1502     filter: 
1503       block_expired: Blloku ka skaduar dhe nuk mund të redaktohen.
1504       block_period: Periudha e bllokuar duhet të jetë një nga vlerat selectable në drop-down list.
1505       not_a_moderator: Ju duhet të jeni moderator për ta kryer atë veprim.
1506     helper: 
1507       time_future: Përfundon në {{time}}.
1508       time_past: Përfundoi {{time}} më parë.
1509       until_login: Aktiv deri kur përdoruesi shkrimet in
1510     index: 
1511       empty: Nuk ka blloqe janë bërë ende.
1512       heading: Lista e blloqeve përdorues
1513       title: blloqe Përdoruesi
1514     model: 
1515       non_moderator_revoke: Duni me kon moderator për me hek një bllokim.
1516       non_moderator_update: Duhet të jetë një moderator për të krijuar ose rinovuar një bllok.
1517     new: 
1518       back: Shiko të gjitha blloqet e
1519       heading: Krijimi i bllokuar në {{name}}
1520       needs_view: Përdoruesi duhet të hyni në para këtij blloku do të pastrohen
1521       period: Sa kohë, duke filluar nga tani, përdoruesi do të bllokohet nga API për.
1522       reason: Arsyja pse {{name}} osht blloku. Ju lutem bëhuni sa më i qet dhe arsyeshëm që osht e mundshme, tu dhon sa ma shumë detaje që muni rreth situatës, tu e mbajt në men që mesazhi munet me u pa prej publikut. Maje në men se jo krejt anëtarët e kuptojn gjuhën e komunitetit, pra ju lutem munoni me përdor terma të mirë.
1523       submit: bllok Krijo
1524       title: Krijimi i bllokuar në {{name}}
1525       tried_contacting: Unë kam kontaktuar me përdorues dhe u kërkoi atyre për të ndaluar.
1526       tried_waiting: Unë kam dhënë një sasi të arsyeshme kohore për përdoruesit për t&#39;iu përgjigjur atyre të komunikimit.
1527     not_found: 
1528       back: Kthehu tek Indeksi
1529       sorry: Na vjen keq, blloku përdorues me ID {{id}} nuk mund të gjendet.
1530     partial: 
1531       confirm: A jeni i sigurt?
1532       creator_name: Krijuesi
1533       display_name: Përdoruesi Blocked
1534       edit: Redaktoj
1535       not_revoked: (Jo revokuar)
1536       reason: Arsyeja për bllok
1537       revoke: Tërheq!
1538       revoker_name: Revokuar nga ana
1539       show: Tregoj
1540       status: Statusi
1541     period: 
1542       one: 1 orë
1543       other: "{{count}} orë"
1544     revoke: 
1545       confirm: Jeni i sigurt që dëshironi të revokuar kete kategori?
1546       flash: Ky bllok është revokuar.
1547       heading: Revokimin e bllokuar në {{block_on}} nga {{block_by}}
1548       past: Ky bllok u mbyll {{time}} më parë dhe nuk mund të kthehet tani.
1549       revoke: Tërheq!
1550       time_future: Ky bllok do të përfundojë në {{time}}.
1551       title: Revokimin e bllokuar në {{block_on}}
1552     show: 
1553       back: Shiko të gjitha blloqet e
1554       confirm: A jeni i sigurt?
1555       edit: Redaktoj
1556       heading: "{{block_on}} bllokuar nga {{block_by}}"
1557       needs_view: Shfrytëzuesi duhet të hyni në para këtë bllok do të fshihet.
1558       reason: "Arsyeja për bllok:"
1559       revoke: Tërheq!
1560       revoker: "Revoker:"
1561       show: Tregoj
1562       status: Statusi
1563       time_future: Përfundon në {{time}}
1564       time_past: Përfundoi {{time}} më parë
1565       title: "{{block_on}} bllokuar nga {{block_by}}"
1566     update: 
1567       only_creator_can_edit: Vetëm moderatori i cili krijoi këtë bllok mund ta redaktojnë.
1568       success: Block përditësuar.
1569   user_role: 
1570     filter: 
1571       already_has_role: Shfrytzuesi tashme ka ni rol {{role}}.
1572       doesnt_have_role: Ky shfrytzeus nuk ka asni rrol {{role}}
1573       not_a_role: Ldihja `{{role}}' nuk asht rol valid.
1574       not_an_administrator: Veç administratorat munen me pas rol te menaxhimit, dhe ju nuk jeni administrator.
1575     grant: 
1576       are_you_sure: A jeni i sigurt qe po doni mja dhone rolin `{{role}}' te perdoruesi `{{name}}'?
1577       confirm: Konfirmo
1578       fail: Nuk i dha rol tmadh `{{role}}' te perdoruesi `{{name}}'. Ju lutna kontrollone perdoruesin dhe rolin qe a jane te dzte valid.
1579       heading: Konfirmo dhenjen e rolit
1580       title: Konfirmo dhanjen e rolit
1581     revoke: 
1582       are_you_sure: A jeni i sigurt qe ju doni me zgjue rolin `{{role}}' prej perdoruesit `{{name}}'?
1583       confirm: Konfirmo
1584       fail: Nuk munet me zgjue folin `{{role}}' prej perdoruesit `{{name}}'. Ju lutem kontrolloje perdoruesin edhe rolin a jane te dyte valid.
1585       heading: Konfirmoje folin duke e zgjuar
1586       title: Konfirmoje rolin duke e zgjuar