Merge remote-tracking branch 'apmon/openstreetbugs2' into openstreetbugs
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за прикажување
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Список за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стара релација
56       old_relation_member: Стар член во релација
57       old_relation_tag: Стара ознака на релација
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Релација
62       relation_member: Член на релација
63       relation_tag: Ознака за релација
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
79       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Измени: {{id}}"
83       changesetxml: XML за измените
84       download: Преземи {{changeset_xml_link}} или {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Измени {{id}}
87         title_comment: Измени {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Измени
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Припаѓа на:"
92       bounding_box: "Рамка:"
93       box: кутија
94       closed_at: "Затворено во:"
95       created_at: Создадено во
96       has_nodes: 
97         one: "Го има следниов {{count}} јазол:"
98         other: "Ги има следниве {{count}} јазли:"
99       has_relations: 
100         one: "Ја има следнава {{count}} релација:"
101         other: "Ги има следниве {{count}} релации:"
102       has_ways: 
103         one: "Го има следниов {{count}} пат:"
104         other: "Ги има следниве {{count}} патишта:"
105       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
106       show_area_box: Прикажи рамка
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Коментар:"
109       edited_at: "Уредено во:"
110       edited_by: "Уредил:"
111       in_changeset: "Во измените:"
112       version: "Верзија:"
113     containing_relation: 
114       entry: Релација {{relation_name}}
115       entry_role: Релација {{relation_name}} (како {{relation_role}})
116     map: 
117       deleted: Избришано
118       larger: 
119         area: Погледај го просторот на поголема карта
120         node: Погледај го јазолот на поголема карта
121         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
122         way: Погледај го патот на поголема карта
123       loading: Се вчитува...
124     navigation: 
125       all: 
126         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
127         next_node_tooltip: Следен јазол
128         next_relation_tooltip: Следна релација
129         next_way_tooltip: Следен пат
130         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
131         prev_node_tooltip: Претходен јазол
132         prev_relation_tooltip: Претходна релација
133         prev_way_tooltip: Претходен пат
134       user: 
135         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на {{user}}
136         next_changeset_tooltip: Следно уредување на {{user}}
137         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на {{user}}
138     node: 
139       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
140       download_xml: Преземи XML
141       edit: уреди
142       node: Јазол
143       node_title: "Јазол: {{node_name}}"
144       view_history: погледај ја историјата
145     node_details: 
146       coordinates: "Координати:"
147       part_of: "Дел од:"
148     node_history: 
149       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
150       download_xml: Преземи XML
151       node_history: Историја на јазолот
152       node_history_title: "Историја на јазолот: {{node_name}}"
153       view_details: погледај детали
154     not_found: 
155       sorry: Жалиам, но не најдов {{type}} со назнака {{id}}.
156       type: 
157         changeset: измени
158         node: јазол
159         relation: релација
160         way: пат
161     paging_nav: 
162       of: од
163       showing_page: Приказ на страница
164     relation: 
165       download: "{{download_xml_link}} или {{view_history_link}}"
166       download_xml: Преземи XML
167       relation: Релација
168       relation_title: "Релација: {{relation_name}}"
169       view_history: погледај ја историјата
170     relation_details: 
171       members: "Членови:"
172       part_of: "Дел од:"
173     relation_history: 
174       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
175       download_xml: Преземи XML
176       relation_history: Историја на релацијата
177       relation_history_title: "Историја на релацијата: {{relation_name}}"
178       view_details: погледај детали
179     relation_member: 
180       entry_role: "{{type}} {{name}} како {{role}}"
181       type: 
182         node: Јазол
183         relation: Релација
184         way: Пат
185     start: 
186       manually_select: Рачно избери друга површина
187       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
188     start_rjs: 
189       data_frame_title: Податоци
190       data_layer_name: Податоци
191       details: Детали
192       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
193       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
194       hide_areas: Скриј подрачја
195       history_for_feature: Историја за [[feature]]
196       load_data: Вчитај ги податоците
197       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
198       loading: Вчитувам...
199       manually_select: Рачно изберете друга површина
200       object_list: 
201         api: Retrieve this area from the API
202         back: Прикажи список на предмети
203         details: Детали
204         heading: Список на предмети
205         history: 
206           type: 
207             node: Јазол [[id]]
208             way: Пат [[id]]
209         selected: 
210           type: 
211             node: Јазол [[id]]
212             way: Пат [[id]]
213         type: 
214           node: Јазол
215           way: Пат
216       private_user: приватен корисник
217       show_areas: Прикажи подрачја
218       show_history: Прикажи историја
219       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од {{max_bbox_size}}))"
220       wait: Почекајте...
221       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
222     tag_details: 
223       tags: "Ознаки:"
224       wiki_link: 
225         key: Вики-страницата за опис на ознаката {{key}}
226         tag: Вики-страницата за ознаката {{key}}={{value}}
227       wikipedia_link: Статијата {{page}} на Википедија
228     timeout: 
229       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за {{type}} со id {{id}} трае предолго.
230       type: 
231         changeset: менувач
232         node: јазол
233         relation: релација
234         way: пат
235     way: 
236       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
237       download_xml: Преземи XML
238       edit: уреди
239       view_history: погледај историја
240       way: Пат
241       way_title: "Пат: {{way_name}}"
242     way_details: 
243       also_part_of: 
244         one: исто така дел и од патот {{related_ways}}
245         other: исто така дел и од патиштата {{related_ways}}
246       nodes: Јазли
247       part_of: "Дел од:"
248     way_history: 
249       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
250       download_xml: Преземи XML
251       view_details: погледај детали
252       way_history: Историја на патот
253       way_history_title: "Историја на патот: {{way_name}}"
254   changeset: 
255     changeset: 
256       anonymous: Анонимен
257       big_area: (голема)
258       id: бр. {{id}}
259       no_comment: (нема)
260       no_edits: (нема уредувања)
261       show_area_box: прикажи рамка на површина
262       still_editing: (сè уште уредува)
263       view_changeset_details: Преглед на детали од измените
264     changeset_paging_nav: 
265       next: Следно »
266       previous: "« Претходно"
267       showing_page: Прикажана е страница {{page}}
268     changesets: 
269       area: Површина
270       comment: Коментар
271       id: Назнака
272       saved_at: Зачувано во
273       user: Корисник
274     list: 
275       description: Скорешни промени
276       description_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
277       description_user: Измени на {{user}}
278       description_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
279       heading: Измени
280       heading_bbox: Измени
281       heading_user: Измени
282       heading_user_bbox: Измени
283       title: Измени
284       title_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
285       title_user: Измени на {{user}}
286       title_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
287     timeout: 
288       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
289   diary_entry: 
290     diary_comment: 
291       comment_from: Коментар од {{link_user}}  во {{comment_created_at}}
292       confirm: Потврди
293       hide_link: Скриј го коментаров
294     diary_entry: 
295       comment_count: 
296         one: 1 коментар
297         other: "{{count}} коментари"
298       comment_link: Коментирај на оваа ставка
299       confirm: Потврди
300       edit_link: Уреди ја оваа ставка
301       hide_link: Скриј ја ставкава
302       posted_by: Испратено од {{link_user}} во {{created}} на {{language_link}}
303       reply_link: Одговори на оваа ставка
304     edit: 
305       body: "Содржина:"
306       language: "Јазик:"
307       latitude: Геог. ширина
308       location: "Местоположба:"
309       longitude: Геог. должина
310       marker_text: Место на дневничкиот запис
311       save_button: Зачувај
312       subject: "Наслов:"
313       title: Уреди дневничка ставка
314       use_map_link: покажи на карта
315     feed: 
316       all: 
317         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
318         title: Дневнички ставки
319       language: 
320         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на {{language_name}}
321         title: Дневнички ставки на {{language_name}}
322       user: 
323         description: Скорешни дневнички ставки од {{user}}
324         title: Дневнички ставки на {{user}}
325     list: 
326       in_language_title: Дневнички написи на {{language}}
327       new: "Нов дневнички запис:"
328       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
329       newer_entries: Понови ставки
330       no_entries: Нема дневнички ставки
331       older_entries: Постари ставки
332       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
333       title: Дневници на корисници
334       user_title: Дневник на {{user}}
335     location: 
336       edit: Уреди
337       location: "Местоположба:"
338       view: Види
339     new: 
340       title: Нова дневничка ставка
341     no_such_entry: 
342       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со ид.бр. {{id}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
343       heading: "Нема ставка со назнака: {{id}}"
344       title: Нема таква дневничка ставка
345     no_such_user: 
346       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
347       heading: Корисникот {{user}} не постои
348       title: Нема таков корисник
349     view: 
350       leave_a_comment: Пиши коментар
351       login: Најавување
352       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} за да оставите коментар"
353       save_button: Зачувај
354       title: Дневникот на {{user}} | {{title}}
355       user_title: дневник на {{user}}
356   editor: 
357     default: По основно (моментално {{name}})
358     potlatch: 
359       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
360       name: Potlatch 1
361     potlatch2: 
362       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
363       name: Potlatch 2
364     remote: 
365       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
366       name: Далечинско управување
367   export: 
368     start: 
369       add_marker: Додај бележник на картата
370       area_to_export: Простор за извоз
371       embeddable_html: Вметнат HTML код
372       export_button: Извези
373       export_details: Податоците на OpenStreetMap се под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a>.
374       format: Формат
375       format_to_export: Формат за извоз
376       image_size: Големина на сликата
377       latitude: Г.Ш.
378       licence: Лиценца
379       longitude: Г.Д.
380       manually_select: Рачно изберете друга површина
381       mapnik_image: Mapnik-слика
382       max: макс.
383       options: Нагодувања
384       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
385       osmarender_image: Osmarender-слика
386       output: Излезни податоци
387       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
388       scale: Размер
389       too_large: 
390         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
391         heading: Подрачјето е преголемо
392       zoom: Приближи
393     start_rjs: 
394       add_marker: Стави бележник на картата
395       change_marker: Смени позиција на бележникот
396       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
397       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
398       export: Извоз
399       manually_select: Рачно изберете друг простор
400       view_larger_map: Преглед на поголема карта
401   geocoder: 
402     description: 
403       title: 
404         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
405         osm_namefinder: "{{types}} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Именикот</a>"
406         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
407       types: 
408         cities: Градови
409         places: Места
410         towns: Гратчиња
411     description_osm_namefinder: 
412       prefix: "{{distance}} {{direction}} од {{type}}"
413     direction: 
414       east: источно
415       north: северно
416       north_east: североисточно
417       north_west: северозападно
418       south: јужно
419       south_east: југоисточно
420       south_west: југозападно
421       west: западно
422     distance: 
423       one: околу 1km
424       other: околу {{count}}km
425       zero: помалку од 1km
426     results: 
427       more_results: Повеќе резултати
428       no_results: Нема пронајдено резултати
429     search: 
430       title: 
431         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
432         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
433         latlon: Резултати од <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
434         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
435         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
436         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
437         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
438     search_osm_namefinder: 
439       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} од {{parentname}})"
440       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} од {{placename}}"
441     search_osm_nominatim: 
442       prefix: 
443         amenity: 
444           airport: Аеродром
445           arts_centre: Дом на уметности
446           atm: Банкомат
447           auditorium: Аудиториум
448           bank: Банка
449           bar: Бар
450           bench: Клупа
451           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
452           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
453           brothel: Бордел
454           bureau_de_change: Менувачница
455           bus_station: Автобуска станица
456           cafe: Кафуле
457           car_rental: Рент-а-кар
458           car_sharing: Изнајмување автомобил
459           car_wash: Автоперална
460           casino: Казино
461           cinema: Кино
462           clinic: Клиника
463           club: Клуб
464           college: Колеџ
465           community_centre: Центар на заедница
466           courthouse: Суд
467           crematorium: Крематориум
468           dentist: Забар
469           doctors: Доктори
470           dormitory: Студентски дом
471           drinking_water: Питка вода
472           driving_school: Автошкола
473           embassy: Амбасада
474           emergency_phone: Итен телефон
475           fast_food: Брза храна
476           ferry_terminal: Ферибот-терминал
477           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
478           fire_station: Пожарна
479           fountain: Фонтана
480           fuel: Гориво
481           grave_yard: Гробишта
482           gym: Теретана / фитнес
483           hall: Соборна сала
484           health_centre: Здравствен центар
485           hospital: Болница
486           hotel: Хотел
487           hunting_stand: Ловечка кула
488           ice_cream: Сладолед
489           kindergarten: Градинка
490           library: Библиотека
491           market: Пазар
492           marketplace: Пазар
493           mountain_rescue: Планинарско спасување
494           nightclub: Ноќен клуб
495           nursery: Јасли
496           nursing_home: Старечки дом
497           office: Канцеларија
498           park: Парк
499           parking: Паркинг
500           pharmacy: Аптека
501           place_of_worship: Верски објект
502           police: Полиција
503           post_box: Поштенско сандаче
504           post_office: Пошта
505           preschool: Претшколска установа
506           prison: Затвор
507           pub: Пивница
508           public_building: Јавен објект
509           public_market: Градски пазар
510           reception_area: Рецепција
511           recycling: Рециклирање
512           restaurant: Ресторан
513           retirement_home: Старечки дом
514           sauna: Сауна
515           school: Училиште
516           shelter: Засолниште
517           shop: Дуќан
518           shopping: Дуќани
519           social_club: Друштвен клуб
520           studio: Студио
521           supermarket: Супермаркет
522           taxi: Такси
523           telephone: Телефонска говорница
524           theatre: Театар
525           toilets: Тоалет
526           townhall: Градски дом
527           university: Универзитет
528           vending_machine: Вендинг-машина
529           veterinary: Ветеринарна клиника
530           village_hall: Месна заедница
531           waste_basket: Корпа за отпадоци
532           wifi: Безжичен интернет
533           youth_centre: Младински центар
534         boundary: 
535           administrative: Административна граница
536         building: 
537           apartments: Станбен блок
538           block: Блок згради
539           bunker: Бункер
540           chapel: Капела
541           church: Црква
542           city_hall: Градски дом
543           commercial: Комерцијална зграда
544           dormitory: Студентски дом
545           entrance: Влез во зграда
546           faculty: Факултетски објект
547           farm: Земјоделски објект
548           flats: Станови
549           garage: Гаража
550           hall: Сала
551           hospital: Болничка зграда
552           hotel: Хотел
553           house: Куќа
554           industrial: Индустриски објект
555           office: Деловна зграда
556           public: Јавен објект
557           residential: Станбена зграда
558           retail: Продажен објект
559           school: Школско здание
560           shop: Дуќан
561           stadium: Стадион
562           store: Продавница
563           terrace: Тераса
564           tower: Кула
565           train_station: Железничка станица
566           university: Универзитетска зграда
567         highway: 
568           bridleway: Коњски пат
569           bus_guideway: Автобуски шини
570           bus_stop: Автобуска постојка
571           byway: Спореден пат
572           construction: Автопат во изградба
573           cycleway: Велосипедска патека
574           distance_marker: Бележник на растојание
575           emergency_access_point: Прва помош
576           footway: Тротоар
577           ford: Брод
578           gate: Порта
579           living_street: Маалска улица
580           minor: Помал спореден пат
581           motorway: Автопат
582           motorway_junction: Клучка
583           motorway_link: Приклучен пат
584           path: Патека
585           pedestrian: Пешачка патека
586           platform: Платформа
587           primary: Главен пат
588           primary_link: Главен пат
589           raceway: Тркачка патека
590           residential: Станбен
591           road: Пат
592           secondary: Спореден пат
593           secondary_link: Спореден пат
594           service: Помошен пат
595           services: Крајпатен сервис
596           steps: Скалила
597           stile: Тарабен премин
598           tertiary: Третостепен пат
599           track: Полски пат
600           trail: Патека
601           trunk: Магистрала
602           trunk_link: Магистрала
603           unclassified: Некласификуван пат
604           unsurfaced: Неасфалтиран пат
605         historic: 
606           archaeological_site: Археолошки локалитет
607           battlefield: Бојно поле
608           boundary_stone: Граничен камен
609           building: Зграда
610           castle: Замок
611           church: Црква
612           house: Куќа
613           icon: Икона
614           manor: Велепоседнички дом
615           memorial: Споменик
616           mine: Рудник
617           monument: Споменик
618           museum: Музеј
619           ruins: Рушевини
620           tower: Кула
621           wayside_cross: Крајпатен крст
622           wayside_shrine: Параклис
623           wreck: Бродолом
624         landuse: 
625           allotments: Парцели
626           basin: Басен
627           brownfield: Угар
628           cemetery: Гробишта
629           commercial: Комерцијално подрачје
630           conservation: Заштитено земјиште
631           construction: Градилиште
632           farm: Фарма
633           farmland: Обработливо земјиште
634           farmyard: Земјоделски двор
635           forest: Шума
636           grass: Трева
637           greenfield: Неискористено земјиште
638           industrial: Индустриско подрачје
639           landfill: Депонија
640           meadow: Ливада
641           military: Воено подрачје
642           mine: Рудник
643           mountain: Планина
644           nature_reserve: Природен резерват
645           park: Парк
646           piste: Писта
647           plaza: Плоштадче
648           quarry: Каменолом
649           railway: Железница
650           recreation_ground: Рекреативен терен
651           reservoir: Резервоар
652           residential: Станбено подрачје
653           retail: Дуќани
654           village_green: Селско зеленило
655           vineyard: Лозници
656           wetland: Мочуриште
657           wood: Шума
658         leisure: 
659           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
660           common: Општествена земја
661           fishing: Рибарење
662           garden: Градина
663           golf_course: Голф-терен
664           ice_rink: Лизгалиште
665           marina: Марина
666           miniature_golf: Миниголф
667           nature_reserve: Природен резерват
668           park: Парк
669           pitch: Спортски терен
670           playground: Детско игралиште
671           recreation_ground: Разонодно место
672           slipway: Испуст
673           sports_centre: Спортски центар
674           stadium: Стадион
675           swimming_pool: Базен
676           track: Спортска патека
677           water_park: Аквапарк
678         natural: 
679           bay: Залив
680           beach: Плажа
681           cape: ‘Рт
682           cave_entrance: Влез во пештера
683           channel: Канал
684           cliff: Гребен
685           coastline: Крајбрежје
686           crater: Кратер
687           feature: Елемент
688           fell: Фел
689           fjord: Фјорд
690           geyser: Гејзер
691           glacier: Глечер
692           heath: Голет
693           hill: Рид
694           island: Остров
695           land: Земја
696           marsh: Бара
697           moor: Пустара
698           mud: Кал
699           peak: Врв
700           point: Точка
701           reef: Гребен
702           ridge: Срт
703           river: Река
704           rock: Карпа
705           scree: Сип
706           scrub: Честак
707           shoal: Плитко место
708           spring: Извор
709           strait: Проток
710           tree: Дрво
711           valley: Долина
712           volcano: Вулкан
713           water: Вода
714           wetland: Мочуриште
715           wetlands: Мочуриште
716           wood: Шума
717         place: 
718           airport: Аеродром
719           city: Град
720           country: Земја
721           county: Грофовија
722           farm: Фарма
723           hamlet: Селце
724           house: Куќа
725           houses: Куќи
726           island: Остров
727           islet: Островче
728           locality: Месност
729           moor: Пустара
730           municipality: Општина
731           postcode: Поштенски број
732           region: Регион
733           sea: Море
734           state: Покраина
735           subdivision: Админ. подрачје
736           suburb: Населба
737           town: Град
738           unincorporated_area: Нездружено подрачје
739           village: Село
740         railway: 
741           abandoned: Напуштена железничка линија
742           construction: Железничка линија во изградба
743           disused: Напуштена железничка линија
744           disused_station: Напуштена железничка станица
745           funicular: Жичена железница
746           halt: Железничка постојка
747           historic_station: Историска железничка станица
748           junction: Железнички јазол
749           level_crossing: Надвозник
750           light_rail: Лека железница
751           monorail: Едношинска линија
752           narrow_gauge: Теснолинејка
753           platform: Железнички перон
754           preserved: Зачувана железничка линија
755           spur: Железнички огранок
756           station: Железничка станица
757           subway: Метро станица
758           subway_entrance: Влез во метро
759           switch: Железнички пунктови
760           tram: Трамвајска линија
761           tram_stop: Трамвајска постојка
762           yard: Железничко депо
763         shop: 
764           alcohol: Алкохол на црно
765           apparel: Облека
766           art: Уметнички дуќан
767           bakery: Пекара
768           beauty: Козметика
769           beverages: Пијалоци
770           bicycle: Продавница за велосипеди
771           books: Книжарница
772           butcher: Месарница
773           car: Автосалон
774           car_dealer: Автосалон
775           car_parts: Автоделови
776           car_repair: Автосервис
777           carpet: Дуќан за теписи
778           charity: Добротворна продавница
779           chemist: Аптека
780           clothes: Дуќан за облека
781           computer: Продавница за сметачи
782           confectionery: Слаткарница
783           convenience: Бакалница
784           copyshop: Фотокопир
785           cosmetics: Козметика
786           department_store: Стоковна куќа
787           discount: Распродажен дуќан
788           doityourself: Направи-сам
789           drugstore: Аптека
790           dry_cleaning: Хемиско чистење
791           electronics: Електронска опрема
792           estate_agent: Недвижности
793           farm: Земјоделски дуќан
794           fashion: Бутик
795           fish: Рибарница
796           florist: Цвеќара
797           food: Продавница за храна
798           funeral_directors: Погребална служба
799           furniture: Мебел
800           gallery: Галерија
801           garden_centre: Градинарски центар
802           general: Колонијал
803           gift: Дуќан за подароци
804           greengrocer: Пиљара
805           grocery: Бакалница
806           hairdresser: Фризер
807           hardware: Алат и опрема
808           hifi: Аудиосистеми
809           insurance: Осигурително
810           jewelry: Јувелир
811           kiosk: Трафика
812           laundry: Пералница
813           mall: Трговски центар
814           market: Пазар
815           mobile_phone: Мобилни телефони
816           motorcycle: Моторцикли
817           music: Музички дуќан
818           newsagent: Весникара
819           optician: Оптичар
820           organic: Здрава храна
821           outdoor: Дуќан на отворено
822           pet: Домашни миленици
823           photo: Фотографски дуќан
824           salon: Салон
825           shoes: Обувки
826           shopping_centre: Трговски центар
827           sports: Спортски дуќан
828           stationery: Прибор и репроматеријали
829           supermarket: Супермаркет
830           toys: Продавница за играчки
831           travel_agency: Туристичка агенција
832           video: Видеотека
833           wine: Алкохолни пијалоци
834         tourism: 
835           alpine_hut: Планинска куќарка
836           artwork: Уметничко дело
837           attraction: Атракција
838           bed_and_breakfast: Полупансион
839           cabin: Колиба
840           camp_site: Камп
841           caravan_site: Автокамп
842           chalet: Брвнара
843           guest_house: Пансион
844           hostel: Хостел
845           hotel: Хотел
846           information: Информации
847           lean_to: Прилепена стреа
848           motel: Мотел
849           museum: Музеј
850           picnic_site: Излетничко место
851           theme_park: Забавен парк
852           valley: Долина
853           viewpoint: Видиковец
854           zoo: Зоолошка
855         waterway: 
856           boatyard: Чамцоградилиште
857           canal: Канал
858           connector: Слив
859           dam: Брана
860           derelict_canal: Запуштен канал
861           ditch: Канач
862           dock: Док
863           drain: Одвод
864           lock: Каналска брана
865           lock_gate: Каналска капија
866           mineral_spring: Минерален извор
867           mooring: Сидриште
868           rapids: Брзак
869           river: Река
870           riverbank: Кеј
871           stream: Поток
872           wadi: Вади
873           water_point: Пристап до вода
874           waterfall: Водопад
875           weir: Јаз
876   html: 
877     dir: ltr
878   javascripts: 
879     map: 
880       base: 
881         cycle_map: Велосипедска карта
882         noname: БезИме
883     site: 
884       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
885       edit_tooltip: Уредување на картата
886       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
887       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
888       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
889       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
890   layouts: 
891     community_blogs: Блогови на заедницата
892     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
893     copyright: Авторски права и лиценца
894     documentation: Документација
895     documentation_title: Документација за проектот
896     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со {{link}} за Фондот за обнова на машинската опрема.
897     donate_link_text: донирање
898     edit: Уреди
899     edit_with: Уреди со {{editor}}
900     export: Извези
901     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
902     foundation: Фондација
903     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
904     gps_traces: GPS-траги
905     gps_traces_tooltip: Работа со GPS траги
906     help: Помош
907     help_centre: Центар за помош
908     help_title: Помошна страница за проектот
909     history: Историја
910     home: дома
911     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
912     inbox: пораки ({{count}})
913     inbox_tooltip: 
914       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
915       other: Имате {{count}} непрочитани пораки во сандачето
916       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
917     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
918     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
919     intro_3: Вдомувањето на OpenStreetMap е овозможено од {{ucl}} и {{bytemark}}. Другите поддржувачи на проектот се наведени на {{partners}}.
920     intro_3_bytemark: bytemark
921     intro_3_partners: вики
922     intro_3_partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
923     intro_3_ucl: UCL VR Centre
924     license: 
925       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
926     log_in: најавување
927     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
928     logo: 
929       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
930     logout: одјава
931     logout_tooltip: Одјава
932     make_a_donation: 
933       text: Донирајте
934       title: Поддржете ја OpenStreetMap со парична донација
935     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
936     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
937     sign_up: регистрација
938     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
939     sotm2011: Дојдете на Конференцијата на OpenStreetMap 2011 што се одржува од 9 до 11 септември во Денвер!
940     tag_line: Слободна вики-карта на светот
941     user_diaries: Кориснички дневници
942     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
943     view: Карта
944     view_tooltip: Види карта
945     welcome_user: Добредојде, {{user_link}}
946     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
947     wiki: Вики
948     wiki_title: Помошна страница за проектот
949     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
950   license_page: 
951     foreign: 
952       english_link: англискиот оригинал
953       text: Во случај на конфликт помеѓу оваа преведена страница и {{english_original_link}}, предност има англиската страница
954       title: За овој превод
955     legal_babble: "<h2>Авторски права и лиценца</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i>, лиценциран е под <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Creative\n   Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Слободно можете да ги копирате, дистрибуирате, јавно прикажувате и адаптирате нашите карти\n  и податоци, под услов да го наведете OpenStreetMap и неговите\n  учесници. Ако ги менувате или темелите дела врз нашите карти и податоци\n  резултатите можете да ги дистрибуирате само под истата лиценца.\n  Во полниот <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">законски\n  правилник</a> се објаснети вашите права и должности.\n</p>\n\n<h3>Како да го наведувате OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Доколку користите слики од карти на OpenStreetMap, бараме\n  наводот да содржи барем &ldquo;&copy; Учесници на\n  OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Ако користите само податоци од картите,\n  бараме наводот да гласи &ldquo;Картографски податоци &copy; Учесници на OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Кадешто е можно, OpenStreetMap треба да има хиперврска <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  и CC-BY-SA до <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk</a>. Доколку\n  користите медиум кадешто не може да се ставаат врски (како на пр.\n  печатено издание), ви препорачуваме да ги наведете корисниците на\n  www.openstreetmap.org (на пр. со проширување на\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; со полнава адреса) и до\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Како да дознаете повеќе</h3>\n<p>\n  Прочитајте повеќе за користењето на нашите податоци на <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правните\n  ЧПП</a>.\n</p>\n<p>\n  Учесниците во OSM се потсетуваат никогаш да не ставаат податоци од\n  извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\n  јасна дозвола од имателите на авторските права.\n</p>\n<p>\n  Иако OpenStreetMap има отворени податоци, ние сепак не можеме бесплатно да \n  го нудиме картографскиот програм на развивачи кои се трети лица.\n\n  Погледајте ги нашите <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Правила на користење на програмот</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Правила на користење на полињата</a>\n  и <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Правила на користење на Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Нашите учесници</h3>\n<p>\n  Нашата лиценца CC-BY-SA бара да &ldquo;го наведете изворниот\n  автор разумно за медиумот или средството што го\n  користите&rdquo;. Поединечните картографи на OSM не бараат да\n  бидат наведувани посебно, туку само како &ldquo;Учесници на\n  OpenStreetMap&rdquo;, но онаму кадешто OpenStreetMap содржи податоци\n  од некоја државна картографска установа или друг важен извор,\n  веројатно би било разумно да ги наведете нив директно,\n  наведувајќи ги како што тие обично се наведуваат, или ставајќи врска до нивната страница.\n</p>\n\n<!--\nИнформации за уредниците на страници\n\nТука се наведени само оние организации кои бараат да бидат наведени\nкако предуслов за користење на нивните податоци на OpenStreetMap. Ова не е\nопшт каталог на увезени податоци, и не смее да се користи, освен кога\nсе бара навод за да се задоволат условите на лиценцата на увезените\nподатоци.\n\nСите дополнувања мора најпрвин да се продискутираат со систем-администраторите на OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Австралија</strong>: Содржи податоци за населби засновани на\n   податоци на Австралиската служба за статистика.</li>\n   <li><strong>Канада</strong>: Содржи податоци од\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада) и StatCan (Географско одделение,\n   Статистика Канада).</li>\n   <li><strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Land Information New Zealand. Крунски авторски права задржани.</li>\n   <li><strong>Полска</strong>: Содржи податоци од <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL карти</a>. Авторски права на\n   учесниците на UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Обединето Кралство</strong>: Содржи геодетски податоци\n   &copy; Крунски авторски права и права врз базата на податоци\n   2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Поставањето на податоци во OpenStreetMap не подразбира дека изворниот \n  добавувач на податоци го поддржува и застапува OpenStreetMap, дека дава било каква гаранција, или пак\n  дека прифаќа било каква одговорност.\n</p>"
956     native: 
957       mapping_link: почнете со изработка на карти
958       native_link: македонската верзија
959       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на {{native_link}} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да {{mapping_link}}.
960       title: За страницава
961   message: 
962     delete: 
963       deleted: Пораката е избришана
964     inbox: 
965       date: Датум
966       from: Од
967       my_inbox: Моето сандаче
968       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од {{people_mapping_nearby_link}}?
969       outbox: за праќање
970       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
971       subject: Наслов
972       title: Примени
973       you_have: Имате {{new_count}} нови пораки и {{old_count}} стари пораки
974     mark: 
975       as_read: Пораката е означена како прочитана
976       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
977     message_summary: 
978       delete_button: Избриши
979       read_button: Означи како прочитано
980       reply_button: Одговори
981       unread_button: Означи како непрочитано
982     new: 
983       back_to_inbox: Назад во примени
984       body: Содржина
985       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
986       message_sent: Пораката е испратена
987       send_button: Испрати
988       send_message_to: Испрати нова порака за {{name}}
989       subject: Наслов
990       title: Испрати ја пораката
991     no_such_message: 
992       body: Нажалост нема порака со тој id.
993       heading: Нема таква порака
994       title: Нема таква порака
995     no_such_user: 
996       body: Нажалост нема корисник со тоа име.
997       heading: Нема таков корисник
998       title: Нема таков корисник
999     outbox: 
1000       date: Датум
1001       inbox: примени пораки
1002       my_inbox: Моите {{inbox_link}}
1003       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои {{people_mapping_nearby_link}}?
1004       outbox: за праќање
1005       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1006       subject: Наслов
1007       title: За праќање
1008       to: До
1009       you_have_sent_messages: Имате {{count}} испратени пораки
1010     read: 
1011       back_to_inbox: Назад во добиени
1012       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1013       date: Датум
1014       from: Од
1015       reading_your_messages: Читање на пораките
1016       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
1017       reply_button: Одговори
1018       subject: Наслов
1019       title: Прочитај ја пораката
1020       to: За
1021       unread_button: Означи како непрочитано
1022       wrong_user: Најавени сте како „{{user}}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1023     reply: 
1024       wrong_user: Најавени сте како „{{user}}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1025     sent_message_summary: 
1026       delete_button: Избриши
1027   notifier: 
1028     diary_comment_notification: 
1029       footer: Можете да го прочитате коментарот и на {{readurl}} и можете да коментирате на {{commenturl}} или да одговорите на {{replyurl}}
1030       header: "{{from_user}} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1031       hi: Здраво {{to_user}},
1032       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} коментираше на вашата дневничка ставка"
1033     email_confirm: 
1034       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1035     email_confirm_html: 
1036       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1037       greeting: Здраво,
1038       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на {{server_url}} со новата адреса {{new_address}}.
1039     email_confirm_plain: 
1040       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1041       greeting: Здраво,
1042       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1043       hopefully_you_2: "{{server_url}} со новата адреса {{new_address}}."
1044     friend_notification: 
1045       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на {{befriendurl}}.
1046       had_added_you: "{{user}} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1047       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на {{userurl}}.
1048       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ве додаде како пријател"
1049     gpx_notification: 
1050       and_no_tags: и без ознаки.
1051       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1052       failure: 
1053         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1054         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1055         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1056         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1057         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1058       greeting: Здраво,
1059       success: 
1060         loaded_successfully: успешно се вчита со {{trace_points}} од вкупно можни {{possible_points}} точки.
1061         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1062       with_description: со описот
1063       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1064     lost_password: 
1065       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1066     lost_password_html: 
1067       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1068       greeting: Здраво,
1069       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1070     lost_password_plain: 
1071       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1072       greeting: Здраво,
1073       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1074       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1075     message_notification: 
1076       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на {{readurl}}
1077       footer2: и можете да одговорите на {{replyurl}}
1078       header: "{{from_user}} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1079       hi: Здраво {{to_user}},
1080       subject_header: "[OpenStreetMap] — {{subject}}"
1081     signup_confirm: 
1082       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1083     signup_confirm_html: 
1084       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1085       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1086       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Категорија:Корисници_по_географски_регион</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1087       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1088       greeting: Здраво!
1089       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1090       introductory_video: Можете да погледате {{introductory_video_link}}.
1091       more_videos: Имаме {{more_videos_link}}.
1092       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1093       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1094       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1095       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1096     signup_confirm_plain: 
1097       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1098       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1099       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1100       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1101       current_user_1: Список на тековни корисници во категории, врз основа на нивната местоположба во светот
1102       current_user_2: "местоположба во светот ќе најдете на:"
1103       greeting: Здраво!
1104       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1105       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1106       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1107       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1108       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1109       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1110       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1111       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1112       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1113       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1114   oauth: 
1115     oauthorize: 
1116       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS траги.
1117       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1118       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1119       allow_write_api: ја менува картата.
1120       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1121       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1122       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1123       request_access: Апликацијата {{app_name}} бара пристап до вашата сметка. Видете дали би сакале апликацијата да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1124     revoke: 
1125       flash: Го поништивте жетонот за {{application}}
1126   oauth_clients: 
1127     create: 
1128       flash: Информациите се успешно регистрирани
1129     destroy: 
1130       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1131     edit: 
1132       submit: Уреди
1133       title: Уредете ја апликацијата
1134     form: 
1135       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги
1136       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1137       allow_write_api: ја менува картата.
1138       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1139       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1140       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1141       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1142       name: Име
1143       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1144       required: Се бара
1145       support_url: URL поддршка
1146       url: URL адреса на главната апликација
1147     index: 
1148       application: Назив на апликацијата
1149       issued_at: Издадено
1150       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1151       my_apps: Мои клиентни апликации
1152       my_tokens: Мои овластени апликации
1153       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот {{oauth}}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1154       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1155       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1156       revoke: Поништи!
1157       title: Мои OAuth податоци
1158     new: 
1159       submit: Регистрирање
1160       title: Регистрирајте нова апликација
1161     not_found: 
1162       sorry: Жалиме, но тој {{type}} не е пронајден.
1163     show: 
1164       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1165       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги.
1166       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1167       allow_write_api: ја менува картата.
1168       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1169       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1170       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1171       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1172       edit: Детали од уредувањето
1173       key: "Потрошувачки клуч:"
1174       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1175       secret: "Потрошувачка тајна:"
1176       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1177       title: OAuth детали за {{app_name}}
1178       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1179     update: 
1180       flash: Клиентските информации се успешно ажурирани
1181   printable_name: 
1182     with_version: "{{id}}, вер. {{version}}"
1183   site: 
1184     edit: 
1185       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1186       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1187       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1188       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1189       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата {{user_page}}.
1190       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1191       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1192       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1193       user_page_link: корисничка страница
1194     index: 
1195       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1196       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1197       js_3: Препорачуваме да ја пробате <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home статичната карта</a> ако не можете да овозможите JavaScript.
1198       license: 
1199         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1200         notice: Под лиценцата {{license_name}} од {{project_name}} и неговите учесници.
1201         project_name: проектот OpenStreetMap
1202       permalink: Постојана врска
1203       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1204       shortlink: Кратка врска
1205     key: 
1206       map_key: Легенда
1207       map_key_tooltip: Легенда на картата
1208       table: 
1209         entry: 
1210           admin: Административна граница
1211           allotments: Парцели
1212           apron: 
1213             - Аеродромска платформа
1214             - терминал
1215           bridge: Црна линија = мост
1216           bridleway: Пешачко-влечен пат
1217           brownfield: Запуштено подрачје
1218           building: Значајно здание
1219           byway: Спореден пат
1220           cable: 
1221             - клупна жичарница
1222             - клупна жичарница
1223           cemetery: Гробишта
1224           centre: Спортски центар
1225           commercial: Комерцијално подрачје
1226           common: 
1227             - Општествена земја
1228             - ливада
1229           construction: Патишта во изградба
1230           cycleway: Велосипедска патека
1231           destination: Пристап до одредницата
1232           farm: Фарма
1233           footway: Пешачка патека
1234           forest: Шума
1235           golf: Голф-терен
1236           heathland: Голиште
1237           industrial: Индустриско подрачје
1238           lake: 
1239             - Езеро
1240             - резервоар
1241           military: Воено подрачје
1242           motorway: Автопат
1243           park: Парк
1244           permissive: Дозволив пристап
1245           pitch: Спортски терен
1246           primary: Главен пат
1247           private: Приватен пристап
1248           rail: Железница
1249           reserve: Природен резерват
1250           resident: Станбено подрачје
1251           retail: Трговско подрачје
1252           runway: 
1253             - Аеродромска писта
1254             - рулажна патека
1255           school: 
1256             - Училиште
1257             - универзитет
1258           secondary: Спореден пат
1259           station: Железничка станица
1260           subway: Метро
1261           summit: 
1262             - Врв
1263             - врв
1264           tourist: Туристичка атракција
1265           track: Патека
1266           tram: 
1267             - Лека железница
1268             - трамвај
1269           trunk: Главна сообраќајна артерија
1270           tunnel: Испрекината линија = тунел
1271           unclassified: Некласификуван пат
1272           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1273           wood: Шумичка
1274     search: 
1275       search: Пребарај
1276       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>повеќе примери...</a>"
1277       submit_text: ->
1278       where_am_i: Каде сум?
1279       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1280     sidebar: 
1281       close: Затвори
1282       search_results: Резултати од пребарувањето
1283   time: 
1284     formats: 
1285       friendly: "%e %B %Y во %H:%M"
1286   trace: 
1287     create: 
1288       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1289       upload_trace: Подигни GPS трага
1290     delete: 
1291       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1292     edit: 
1293       description: "Опис:"
1294       download: преземи
1295       edit: уреди
1296       filename: "Податотека:"
1297       heading: Ја уредувате трагата {{name}}
1298       map: карта
1299       owner: "Сопственик:"
1300       points: "Точки:"
1301       save_button: Сочувај промени
1302       start_coord: "Почетна координата:"
1303       tags: "Ознаки:"
1304       tags_help: одделено со запирка
1305       title: Ја уредувате трагата {{name}}
1306       uploaded_at: "Подигнато во:"
1307       visibility: "Видливост:"
1308       visibility_help: што значи ова?
1309       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1310     list: 
1311       public_traces: Јавни GPS траги
1312       public_traces_from: Јавни GPS  траги од {{user}}
1313       tagged_with: "  означено со {{tags}}"
1314       your_traces: Ваши GPS траги
1315     make_public: 
1316       made_public: Трагата е објавена
1317     no_such_user: 
1318       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
1319       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1320       title: Нема таков корисник
1321     offline: 
1322       heading: GPX-складиште вон интернет
1323       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1324     offline_warning: 
1325       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1326     trace: 
1327       ago: пред {{time_in_words_ago}}
1328       by: од
1329       count_points: "{{count}} точки"
1330       edit: уреди
1331       edit_map: Уредување
1332       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1333       in: во
1334       map: карта
1335       more: повеќе
1336       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1337       private: ПРИВАТНО
1338       public: ЈАВНО
1339       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1340       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1341       view_map: Погледај ја картата
1342     trace_form: 
1343       description: Опис
1344       help: Помош
1345       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1346       tags: Ознаки
1347       tags_help: одделено со запирка
1348       upload_button: Подигни
1349       upload_gpx: Подгни GPX податотека
1350       visibility: Видливост
1351       visibility_help: што значи ова?
1352       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1353     trace_header: 
1354       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1355       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1356       traces_waiting: Имате {{count}} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1357       upload_trace: Подигни трага
1358       your_traces: Погледајте ги само вашите траги
1359     trace_optionals: 
1360       tags: Ознаки
1361     trace_paging_nav: 
1362       next: Следна &raquo;
1363       previous: "&laquo; Претходна"
1364       showing_page: Прикажувам страница {{page}}
1365     view: 
1366       delete_track: Избриши ја трагава
1367       description: "Опис:"
1368       download: преземи
1369       edit: уреди
1370       edit_track: Уреди ја трагава
1371       filename: "Податотека:"
1372       heading: Ја гледате трагата {{name}}
1373       map: карта
1374       none: Ништо
1375       owner: "Сопственик:"
1376       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1377       points: "Точки:"
1378       start_coordinates: "Почетна координата:"
1379       tags: "Ознаки:"
1380       title: Ја гледате трагата  {{name}}
1381       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1382       uploaded: "Подигнато во:"
1383       visibility: "Видливост:"
1384     visibility: 
1385       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1386       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1387       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1388       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1389   user: 
1390     account: 
1391       contributor terms: 
1392         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1393         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавнодоменски.
1394         heading: "Услови за учество:"
1395         link text: што е ова?
1396         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1397         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1398       current email address: "Тековна е-поштенска адреса:"
1399       delete image: Отстрани тековна слика
1400       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1401       flash update success: Корисничките информации се успешно ажурирани.
1402       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно ажурирани. Проверете е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1403       home location: "Матична местоположба:"
1404       image: "Слика:"
1405       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1406       keep image: Задржи ја тековната слика
1407       latitude: Геог. ширина
1408       longitude: Геог. должина
1409       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1410       my settings: Мои прилагодувања
1411       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1412       new image: Додај слика
1413       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1414       preferred editor: "Претпочитан урендик:"
1415       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1416       profile description: "Опис за профилот:"
1417       public editing: 
1418         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1419         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1420         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1421         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1422         enabled link text: што е ова?
1423         heading: "Јавно уредување:"
1424       public editing note: 
1425         heading: Јавно уредување
1426         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1427       replace image: Замени тековна слика
1428       return to profile: Назад кон профилот
1429       save changes button: Зачувај ги промените
1430       title: Уреди сметка
1431       update home location on click: Подновувај го матичната местоположба кога ќе кликнам на картата
1432     confirm: 
1433       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1434       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1435       button: Потврди
1436       heading: Потврди корисничка сметка
1437       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1438       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="{{reconfirm}}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1439       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1440       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1441     confirm_email: 
1442       button: Потврди
1443       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1444       heading: Потврди промена на е-пошта
1445       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1446       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1447     confirm_resend: 
1448       failure: Корисникот {{name}} не е пронајден.
1449       success: Испративме поврдна порака на {{email}}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1450     filter: 
1451       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
1452     go_public: 
1453       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1454     list: 
1455       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1456       empty: Нема најдено такви корисници
1457       heading: Корисници
1458       hide: Скриј одбрани корисници
1459       showing: 
1460         one: Прикажана е страницата {{page}} ({{first_item}} од {{items}})
1461         other: Прикажани се страниците {{page}} ({{first_item}}-{{last_item}} од {{items}})
1462       summary: "{{name}} создадено од {{ip_address}} на {{date}}"
1463       summary_no_ip: "{{name}} создадено на {{date}}"
1464       title: Корисници
1465     login: 
1466       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="{{reconfirm}}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1467       account suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај {{webmaster}} ако сакате да продискутирате за проблемот.
1468       already have: Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Тогаш, најавете се.
1469       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1470       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1471       create_account: создај сметка
1472       email or username: Е-пошта или корисничко име
1473       heading: Најавување
1474       login_button: Најавување
1475       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1476       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1477       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Дознајте повеќе за престојната промена на лиценцата на OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">преводи</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">разговор</a>)
1478       password: "Лозинка:"
1479       please login: Најавете се или {{create_user_link}}.
1480       register now: Регистрација
1481       remember: "Запомни ме:"
1482       title: Најавување
1483       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1484       webmaster: мреж. управник
1485     logout: 
1486       heading: Одјава од OpenStreetMap
1487       logout_button: Одјава
1488       title: Одјава
1489     lost_password: 
1490       email address: "Е-пошта:"
1491       heading: Ја заборавивте лозинката?
1492       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе назначите нова лозинка.
1493       new password button: Смени лозинка
1494       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1495       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1496       title: Загубена лозинка
1497     make_friend: 
1498       already_a_friend: Веќе сте пријатели со {{name}}.
1499       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот {{name}} како пријател.
1500       success: Сега сте пријатели со {{name}}.
1501     new: 
1502       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1503       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1504       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1505       continue: Продолжи
1506       display name: "Име за прикажување:"
1507       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1508       email address: "Е-пошта:"
1509       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1510       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на {{email}}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1511       heading: Создајте корисничка сметка
1512       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1513       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1514       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1515       password: "Лозинка:"
1516       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1517       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="{{url}}">оваа страница</a>.
1518       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1519       title: Создај сметка
1520     no_such_user: 
1521       body: Жалиме, но не постои корисник по име {{user}}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1522       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1523       title: Нема таков корисник
1524     popup: 
1525       friend: Пријател
1526       nearby mapper: Соседен картограф
1527       your location: Ваша местоположба
1528     remove_friend: 
1529       not_a_friend: "{{name}} не е меѓу вашите пријатели."
1530       success: Корисникот {{name}} е отстранет од вашите пријатели.
1531     reset_password: 
1532       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1533       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1534       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1535       heading: Смени лозинка за {{user}}
1536       password: "Лозинка:"
1537       reset: Смени лозинка
1538       title: Смени лозинка
1539     set_home: 
1540       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1541     suspended: 
1542       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај {{webmaster}} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1543       heading: Сметката е закочена
1544       title: Сметката е закочена
1545       webmaster: мреж. управник
1546     terms: 
1547       agree: Се согласувам
1548       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е јавнодоменски
1549       consider_pd_why: Што е ова?
1550       decline: Одбиј
1551       heading: Услови за учесници
1552       legale_names: 
1553         france: Франција
1554         italy: Италија
1555         rest_of_world: Остатокот од светот
1556       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1557       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1558       title: Услови за учество
1559       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1560     view: 
1561       activate_user: активирај го корисников
1562       add as friend: додај како пријател
1563       ago: (пред {{time_in_words_ago}})
1564       block_history: погледај добиени блокови
1565       blocks by me: извршени болокови
1566       blocks on me: добиени блокови
1567       confirm: Потврди
1568       confirm_user: потврди го корисников
1569       create_block: блокирај го корисников
1570       created from: "Создадено од:"
1571       deactivate_user: деактивирај го корисников
1572       delete_user: избриши го корисников
1573       description: Опис
1574       diary: дневник
1575       edits: уредувања
1576       email address: Е-пошта
1577       hide_user: скриј го корисников
1578       if set location: Ако ја наместите вашата местоположба, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Матичната местоположба можете да си ја наместите на страницата {{settings_link}}.
1579       km away: "{{count}}km од вас"
1580       latest edit: "Последно уредување {{ago}}:"
1581       m away: "{{count}}m од вас"
1582       mapper since: "Картограф од:"
1583       moderator_history: погледај добиени блокови
1584       my diary: мојот дневник
1585       my edits: мои уредувања
1586       my settings: мои прилагодувања
1587       my traces: мои траги
1588       nearby users: Други соседни корисници
1589       new diary entry: нова ставка во дневникот
1590       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1591       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1592       oauth settings: oauth поставки
1593       remove as friend: отстрани од пријатели
1594       role: 
1595         administrator: Овој корисник е администратор
1596         grant: 
1597           administrator: Додели администраторски пристап
1598           moderator: Додели модераторски пристап
1599         moderator: Овој корисник е модератор
1600         revoke: 
1601           administrator: Лиши од администраторски пристап
1602           moderator: Лиши од модераторски пристап
1603       send message: испрати порака
1604       settings_link_text: прилагодувања
1605       spam score: "Оцена за спам:"
1606       status: "Статус:"
1607       traces: траги
1608       unhide_user: покажи го корисникот
1609       user location: Местоположба на корисникот
1610       your friends: Ваши пријатели
1611   user_block: 
1612     blocks_by: 
1613       empty: Корисникот {{name}} досега не блокирал.
1614       heading: Список на блокови од {{name}}
1615       title: Блокови од {{name}}
1616     blocks_on: 
1617       empty: Корисникот {{name}} досега не бил блокиран.
1618       heading: Список на блокови за {{name}}
1619       title: Блокови за {{name}}
1620     create: 
1621       flash: Направен е блок на корисникот {{name}}.
1622       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1623       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1624     edit: 
1625       back: Преглед на сите блокови
1626       heading: Уредување на блок за {{name}}
1627       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1628       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1629       reason: Причината зошто е блокиран корисникот {{name}}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1630       show: Преглед на овој блок
1631       submit: Поднови го блокот
1632       title: Уредување на блок за {{name}}
1633     filter: 
1634       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1635       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1636       not_a_moderator: Треба да бидете модератор за да го направите тоа.
1637     helper: 
1638       time_future: Истекува за {{time}}.
1639       time_past: Истечено пред {{time}}.
1640       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1641     index: 
1642       empty: Досега сè уште нема блокови.
1643       heading: Список на кориснички блокови
1644       title: Кориснички блокови
1645     model: 
1646       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1647       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1648     new: 
1649       back: Преглед на сите блокови
1650       heading: Правење на блок за {{name}}
1651       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1652       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1653       reason: Причината зошто корисникот {{name}} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1654       submit: Направи блок
1655       title: Правење на блок за {{name}}
1656       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1657       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1658     not_found: 
1659       back: Назад кон индексот
1660       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака {{id}}
1661     partial: 
1662       confirm: Дали сте сигурни?
1663       creator_name: Создавач
1664       display_name: Блокиран корисник
1665       edit: Уреди
1666       not_revoked: (не се поништува)
1667       reason: Причина за блокирање
1668       revoke: Поништи!
1669       revoker_name: "Поништил:"
1670       show: Прикажи
1671       status: Статус
1672     period: 
1673       one: 1 час
1674       other: "{{count}} час"
1675     revoke: 
1676       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1677       flash: Овој блок е поништен.
1678       heading: Поништување на блок за {{block_on}} од {{block_by}}
1679       past: Овој блок истекол пред {{time}} и сега не може да се поништи.
1680       revoke: Поништи!
1681       time_future: Овој блок истекува за {{time}}.
1682       title: Поништување на блок за {{block_on}}
1683     show: 
1684       back: Преглед на сите блокови
1685       confirm: Дали сте сигурни?
1686       edit: Уреди
1687       heading: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1688       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1689       reason: "Причина за блокирање:"
1690       revoke: Поништи!
1691       revoker: "Поништувач:"
1692       show: Прикажи
1693       status: Статус
1694       time_future: Уредувања во {{time}}
1695       time_past: Истечено пред {{time}}
1696       title: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1697     update: 
1698       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1699       success: Блокот е ажуриран.
1700   user_role: 
1701     filter: 
1702       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата {{role}}.
1703       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата {{role}}.
1704       not_a_role: Низата `{{role}}' не претставува важечка улога.
1705       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1706     grant: 
1707       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'?
1708       confirm: Потврди
1709       fail: Не можев даму ја доделам улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1710       heading: Потврди доделување на улога
1711       title: Потврди доделување на улога
1712     revoke: 
1713       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `{{name}}' од улогата `{{role}}' ?
1714       confirm: Потврди
1715       fail: Не можев да го лишам корисникот`{{name}}' од улогата `{{role}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1716       heading: Потврди лишување од улога
1717       title: Потврди лишување од улога