Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Кориснички жетон
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         note: Уреди белешка
126         relation: Уреди однос
127         way: Уреди пат
128       larger: 
129         area: Погледај го просторот на поголема карта
130         node: Погледај го јазолот на поголема карта
131         note: Погледај ја белешката на поголема карта
132         relation: Вид. односот на поголема карта
133         way: Погледај го патот на поголема карта
134       loading: Вчитувам...
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
138         next_node_tooltip: Следен јазол
139         next_note_tooltip: Следна белешка
140         next_relation_tooltip: Следен однос
141         next_way_tooltip: Следен пат
142         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
143         prev_node_tooltip: Претходен јазол
144         prev_note_tooltip: Претходна белешка
145         prev_relation_tooltip: Претходен однос
146         prev_way_tooltip: Претходен пат
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
149         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
151     node: 
152       download_xml: Преземи XML
153       edit: Уреди јазол
154       node: Јазол
155       node_title: "Јазол: %{node_name}"
156       view_history: Погл. историја
157     node_details: 
158       coordinates: "Координати:"
159       part_of: "Дел од:"
160     node_history: 
161       download_xml: Преземи XML
162       node_history: Историја на јазолот
163       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
164       view_details: Погл. подробности
165     not_found: 
166       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
167       type: 
168         changeset: измени
169         node: јазол
170         relation: однос
171         way: пат
172     note: 
173       at_by_html: пред %{when} од %{user}
174       at_html: пред %{when}
175       closed: "Затворена:"
176       closed_title: "Решена белешка: %{note_name}"
177       comments: "Коментари:"
178       description: "Опис:"
179       last_modified: "Последна промена:"
180       open_title: "Нерешена белешка: %{note_name}"
181       opened: "Отворена:"
182     paging_nav: 
183       of: од
184       showing_page: страница
185     redacted: 
186       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
187       redaction: Редакција %{id}
188       type: 
189         node: јазол
190         relation: однос
191         way: пат
192     relation: 
193       download_xml: Преземи XML
194       relation: Однос
195       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
196       view_history: Погл. историја
197     relation_details: 
198       members: "Членови:"
199       part_of: "Дел од:"
200     relation_history: 
201       download_xml: Преземи XML
202       relation_history: Историја на односот
203       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
204       view_details: Погл. подробности
205     relation_member: 
206       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
207       type: 
208         node: Јазол
209         relation: Однос
210         way: Пат
211     start_rjs: 
212       data_frame_title: Податоци
213       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
214       details: Подробно
215       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
216       hide_areas: Скриј подрачја
217       history_for_feature: Историја за %{feature}
218       load_data: Вчитај ги податоците
219       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
220       loading: Вчитувам...
221       manually_select: Рачно изберете друга површина
222       notes_layer_name: Прелистај белешки
223       object_list: 
224         api: Retrieve this area from the API
225         back: Назад на списокот на предмети
226         details: Подробно
227         heading: Список на предмети
228         history: 
229           type: 
230             node: Јазол %{id}
231             way: Пат %{id}
232         selected: 
233           type: 
234             node: Јазол %{id}
235             way: Пат %{id}
236         type: 
237           node: Јазол
238           way: Пат
239       private_user: приватен корисник
240       show_areas: Прикажи подрачја
241       show_history: Прикажи историја
242       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
243       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
244       wait: Почекајте...
245       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
246     tag_details: 
247       tags: "Ознаки:"
248       wiki_link: 
249         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
250         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
251       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
252     timeout: 
253       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
254       type: 
255         changeset: менувач
256         node: јазол
257         relation: однос
258         way: пат
259     way: 
260       download_xml: Преземи XML
261       edit: Уреди пат
262       view_history: Погл. историја
263       way: Пат
264       way_title: "Пат: %{way_name}"
265     way_details: 
266       also_part_of: 
267         one: дел од патот %{related_ways}
268         other: дел од патиштата %{related_ways}
269       nodes: Јазли
270       part_of: "Дел од:"
271     way_history: 
272       download_xml: Преземи XML
273       view_details: Погл. подробности
274       way_history: Историја на патот
275       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
276   changeset: 
277     changeset: 
278       anonymous: Анонимен
279       big_area: (голема)
280       no_comment: (нема)
281       no_edits: (нема уредувања)
282       show_area_box: прикажи рамка на површина
283       still_editing: (сè уште уредува)
284       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
285     changeset_paging_nav: 
286       next: Следно »
287       previous: « Претходно
288       showing_page: Страница %{page}
289     changesets: 
290       area: Површина
291       comment: Коментар
292       id: Назнака
293       saved_at: Зачувано во
294       user: Корисник
295     list: 
296       description: Прелистување на скорешните промени на картата
297       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
298       description_friend: Измени на ваши пријатели
299       description_nearby: Измени од соседни корисници
300       description_user: Измени на %{user}
301       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
302       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
303       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
304       heading: Измени
305       heading_bbox: Измени
306       heading_friend: Измени
307       heading_nearby: Измени
308       heading_user: Измени
309       heading_user_bbox: Измени
310       title: Измени
311       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
312       title_friend: Измени на ваши пријатели
313       title_nearby: Измени од соседни корисници
314       title_user: Измени на %{user}
315       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
316     timeout: 
317       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
318   diary_entry: 
319     comments: 
320       ago: пред %{ago}
321       comment: Коментар
322       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
323       newer_comments: Понови коментари
324       older_comments: Постари коментари
325       post: Објава
326       when: Кога
327     diary_comment: 
328       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
329       confirm: Потврди
330       hide_link: Скриј го коментаров
331     diary_entry: 
332       comment_count: 
333         one: "%{count} коментар"
334         other: "%{count} коментари"
335         zero: Нема коментари
336       comment_link: Коментирај на оваа ставка
337       confirm: Потврди
338       edit_link: Уреди ја оваа ставка
339       hide_link: Скриј ја ставкава
340       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
341       reply_link: Одговори на оваа ставка
342     edit: 
343       body: "Содржина:"
344       language: "Јазик:"
345       latitude: Геог. ширина
346       location: "Местоположба:"
347       longitude: Геог. должина
348       marker_text: Место на дневничкиот запис
349       save_button: Зачувај
350       subject: "Наслов:"
351       title: Уреди дневничка ставка
352       use_map_link: покажи на карта
353     feed: 
354       all: 
355         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
356         title: Дневнички ставки
357       language: 
358         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
359         title: Дневнички ставки на %{language_name}
360       user: 
361         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
362         title: Дневнички ставки на %{user}
363     list: 
364       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
365       new: "Нов дневнички запис:"
366       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
367       newer_entries: Понови ставки
368       no_entries: Нема дневнички ставки
369       older_entries: Постари ставки
370       recent_entries: Скорешни дневнички записи
371       title: Дневници на корисници
372       title_friends: Дневници на пријателите
373       title_nearby: Дневници на соседните корисници
374       user_title: Дневник на %{user}
375     location: 
376       edit: Уреди
377       location: "Местоположба:"
378       view: Преглед
379     new: 
380       title: Нова дневничка ставка
381     no_such_entry: 
382       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
383       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
384       title: Нема таква дневничка ставка
385     view: 
386       leave_a_comment: Пиши коментар
387       login: Најава
388       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
389       save_button: Зачувај
390       title: Дневникот на %{user} | %{title}
391       user_title: дневник на %{user}
392   editor: 
393     default: По основно (моментално %{name})
394     potlatch: 
395       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
396       name: Potlatch 1
397     potlatch2: 
398       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
399       name: Potlatch 2
400     remote: 
401       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
402       name: Далечинско управување
403   export: 
404     start: 
405       add_marker: Додај бележник на картата
406       area_to_export: Простор за извоз
407       embeddable_html: Вметнат HTML код
408       export_button: Извези
409       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
410       format: Формат
411       format_to_export: Формат за извоз
412       image_size: Големина на сликата
413       latitude: Г.Ш.
414       licence: Лиценца
415       longitude: Г.Д.
416       manually_select: Рачно изберете друга површина
417       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
418       max: макс.
419       options: Нагодувања
420       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
421       output: Излезни податоци
422       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
423       scale: Размер
424       too_large: 
425         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
426         heading: Подрачјето е преголемо
427       zoom: Приближи
428     start_rjs: 
429       add_marker: Стави бележник на картата
430       change_marker: Смени позиција на бележникот
431       click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
432       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
433       export: Извоз
434       manually_select: Рачно изберете друг простор
435       view_larger_map: Преглед на поголема карта
436   geocoder: 
437     description: 
438       title: 
439         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
440         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
441       types: 
442         cities: Градови
443         places: Места
444         towns: Гратчиња
445     direction: 
446       east: источно
447       north: северно
448       north_east: североисточно
449       north_west: северозападно
450       south: јужно
451       south_east: југоисточно
452       south_west: југозападно
453       west: западно
454     distance: 
455       one: околу 1 км
456       other: околу %{count} км
457       zero: помалку од 1 км
458     results: 
459       more_results: Повеќе резултати
460       no_results: Не пронајдов ништо
461     search: 
462       title: 
463         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
464         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
465         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
466         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
467         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
468         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
469     search_osm_nominatim: 
470       prefix: 
471         aeroway: 
472           aerodrome: Аеродром
473           apron: Рампа
474           gate: Порта
475           helipad: Хелиодром
476           runway: Писта
477           taxiway: Рулажна патека
478           terminal: Терминал
479         amenity: 
480           WLAN: Безжичен интернет
481           airport: Аеродром
482           arts_centre: Дом на уметности
483           artwork: Уметничко дело
484           atm: Банкомат
485           auditorium: Аудиториум
486           bank: Банка
487           bar: Бар
488           bbq: Скара
489           bench: Клупа
490           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
491           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
492           biergarten: Пивска градина
493           brothel: Бордел
494           bureau_de_change: Менувачница
495           bus_station: Автобуска станица
496           cafe: Кафуле
497           car_rental: Рент-а-кар
498           car_sharing: Изнајмување автомобил
499           car_wash: Автоперална
500           casino: Казино
501           charging_station: Напојна станица
502           cinema: Кино
503           clinic: Клиника
504           club: Клуб
505           college: Колеџ
506           community_centre: Центар на заедница
507           courthouse: Суд
508           crematorium: Крематориум
509           dentist: Забар
510           doctors: Доктори
511           dormitory: Студентски дом
512           drinking_water: Питка вода
513           driving_school: Автошкола
514           embassy: Амбасада
515           emergency_phone: Итен телефон
516           fast_food: Брза храна
517           ferry_terminal: Ферибот-терминал
518           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
519           fire_station: Пожарна
520           food_court: Штандови за брза храна
521           fountain: Фонтана
522           fuel: Гориво
523           grave_yard: Гробишта
524           gym: Теретана / фитнес
525           hall: Соборна сала
526           health_centre: Здравствен центар
527           hospital: Болница
528           hotel: Хотел
529           hunting_stand: Ловечка кула
530           ice_cream: Сладолед
531           kindergarten: Градинка
532           library: Библиотека
533           market: Пазар
534           marketplace: Пазар
535           mountain_rescue: Планинарско спасување
536           nightclub: Ноќен клуб
537           nursery: Јасли
538           nursing_home: Старечки дом
539           office: Канцеларија
540           park: Парк
541           parking: Паркинг
542           pharmacy: Аптека
543           place_of_worship: Верски објект
544           police: Полиција
545           post_box: Поштенско сандаче
546           post_office: Пошта
547           preschool: Претшколска установа
548           prison: Затвор
549           pub: Пивница
550           public_building: Јавен објект
551           public_market: Градски пазар
552           reception_area: Рецепција
553           recycling: Рециклирање
554           restaurant: Ресторан
555           retirement_home: Старечки дом
556           sauna: Сауна
557           school: Училиште
558           shelter: Засолниште
559           shop: Дуќан
560           shopping: Дуќани
561           shower: Туш
562           social_centre: Социјален центар
563           social_club: Друштвен клуб
564           studio: Студио
565           supermarket: Супермаркет
566           swimming_pool: Базен
567           taxi: Такси
568           telephone: Телефонска говорница
569           theatre: Театар
570           toilets: Тоалет
571           townhall: Градски дом
572           university: Универзитет
573           vending_machine: Вендинг-машина
574           veterinary: Ветеринарна клиника
575           village_hall: Месна заедница
576           waste_basket: Корпа за отпадоци
577           wifi: Безжичен интернет
578           youth_centre: Младински центар
579         boundary: 
580           administrative: Административна граница
581           census: Пописна граница
582           national_park: Национален парк
583           protected_area: Заштитено подрачје
584         bridge: 
585           aqueduct: Аквадукт
586           suspension: Висечки мост
587           swing: Вртечки мост
588           viaduct: Вијадукт
589           "yes": Мост
590         building: 
591           "yes": Градба
592         highway: 
593           bridleway: Коњски пат
594           bus_guideway: Автобуски шини
595           bus_stop: Автобуска постојка
596           byway: Спореден пат
597           construction: Автопат во изградба
598           cycleway: Велосипедска патека
599           emergency_access_point: Прва помош
600           footway: Тротоар
601           ford: Брод
602           living_street: Маалска улица
603           milestone: Милјоказ
604           minor: Помал спореден пат
605           motorway: Автопат
606           motorway_junction: Клучка
607           motorway_link: Приклучен пат
608           path: Патека
609           pedestrian: Пешачка патека
610           platform: Платформа
611           primary: Главен пат
612           primary_link: Главен пат
613           raceway: Тркачка патека
614           residential: Станбен
615           rest_area: Одмориште
616           road: Пат
617           secondary: Спореден пат
618           secondary_link: Спореден пат
619           service: Помошен пат
620           services: Крајпатен сервис
621           speed_camera: Брзиноловец
622           steps: Скалила
623           stile: Тарабен премин
624           tertiary: Третостепен пат
625           tertiary_link: Третостепен пат
626           track: Полски пат
627           trail: Патека
628           trunk: Магистрала
629           trunk_link: Магистрала
630           unclassified: Некласификуван пат
631           unsurfaced: Неасфалтиран пат
632         historic: 
633           archaeological_site: Археолошки локалитет
634           battlefield: Бојно поле
635           boundary_stone: Граничен камен
636           building: Градба
637           castle: Замок
638           church: Црква
639           fort: Утврдување
640           house: Куќа
641           icon: Икона
642           manor: Велепоседнички дом
643           memorial: Споменик
644           mine: Рудник
645           monument: Споменик
646           museum: Музеј
647           ruins: Рушевини
648           tower: Кула
649           wayside_cross: Крајпатен крст
650           wayside_shrine: Параклис
651           wreck: Бродолом
652         landuse: 
653           allotments: Парцели
654           basin: Котлина
655           brownfield: Угар
656           cemetery: Гробишта
657           commercial: Комерцијално подрачје
658           conservation: Заштитено земјиште
659           construction: Градилиште
660           farm: Фарма
661           farmland: Обработливо земјиште
662           farmyard: Земјоделски двор
663           forest: Шума
664           garages: Гаража
665           grass: Трева
666           greenfield: Неискористено земјиште
667           industrial: Индустриско подрачје
668           landfill: Депонија
669           meadow: Ливада
670           military: Воено подрачје
671           mine: Рудник
672           nature_reserve: Природен резерват
673           orchard: Овоштарник
674           park: Парк
675           piste: Писта
676           quarry: Каменолом
677           railway: Железница
678           recreation_ground: Рекреативен терен
679           reservoir: Резервоар
680           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
681           residential: Станбено подрачје
682           retail: Дуќани
683           road: Патно подрачје
684           village_green: Селско зеленило
685           vineyard: Лозници
686           wetland: Мочуриште
687           wood: Шума
688         leisure: 
689           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
690           bird_hide: Набљудувалиште за птици
691           common: Општествена земја
692           fishing: Рибарење
693           fitness_station: Технички преглед
694           garden: Градина
695           golf_course: Голф-терен
696           ice_rink: Лизгалиште
697           marina: Марина
698           miniature_golf: Миниголф
699           nature_reserve: Природен резерват
700           park: Парк
701           pitch: Спортски терен
702           playground: Детско игралиште
703           recreation_ground: Разонодно место
704           sauna: Сауна
705           slipway: Испуст
706           sports_centre: Спортски центар
707           stadium: Стадион
708           swimming_pool: Базен
709           track: Спортска патека
710           water_park: Аквапарк
711         military: 
712           airfield: Воено слетувалиште
713           barracks: Касарна
714           bunker: Бункер
715         mountain_pass: 
716           "yes": Планински превој
717         natural: 
718           bay: Залив
719           beach: Плажа
720           cape: ‘Рт
721           cave_entrance: Влез во пештера
722           channel: Канал
723           cliff: Гребен
724           crater: Кратер
725           dune: Дина
726           feature: Елемент
727           fell: Фел
728           fjord: Фјорд
729           forest: Шума
730           geyser: Гејзер
731           glacier: Глечер
732           heath: Голет
733           hill: Рид
734           island: Остров
735           land: Земја
736           marsh: Бара
737           moor: Пустара
738           mud: Кал
739           peak: Врв
740           point: Точка
741           reef: Гребен
742           ridge: Срт
743           river: Река
744           rock: Карпа
745           scree: Сип
746           scrub: Честак
747           shoal: Плитко место
748           spring: Извор
749           stone: Камен
750           strait: Проток
751           tree: Дрво
752           valley: Долина
753           volcano: Вулкан
754           water: Вода
755           wetland: Мочуриште
756           wetlands: Мочуриште
757           wood: Шума
758         office: 
759           accountant: Сметководител
760           architect: Архитект
761           company: Фирма
762           employment_agency: Агенција за вработување
763           estate_agent: Агенција за недвижности
764           government: Владина служба
765           insurance: Служба за осигурување
766           lawyer: Адвокат
767           ngo: НВО-канцеларија
768           telecommunication: Телекомуникациска служба
769           travel_agent: Туристичка агенција
770           "yes": Канцеларија
771         place: 
772           airport: Аеродром
773           city: Град
774           country: Земја
775           county: Округ
776           farm: Фарма
777           hamlet: Селце
778           house: Куќа
779           houses: Куќи
780           island: Остров
781           islet: Островче
782           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
783           locality: Месност
784           moor: Пустара
785           municipality: Општина
786           postcode: Поштенски број
787           region: Регион
788           sea: Море
789           state: Покраина
790           subdivision: Админ. подрачје
791           suburb: Населба
792           town: Град
793           unincorporated_area: Нездружено подрачје
794           village: Село
795         railway: 
796           abandoned: Напуштена железничка линија
797           construction: Железничка линија во изградба
798           disused: Напуштена железничка линија
799           disused_station: Напуштена железничка станица
800           funicular: Жичена железница
801           halt: Железничка постојка
802           historic_station: Историска железничка станица
803           junction: Железнички јазол
804           level_crossing: Надвозник
805           light_rail: Лека железница
806           miniature: Минијатурна железница
807           monorail: Едношинска линија
808           narrow_gauge: Теснолинејка
809           platform: Железнички перон
810           preserved: Зачувана железничка линија
811           spur: Железнички огранок
812           station: Железничка станица
813           subway: Метро станица
814           subway_entrance: Влез во метро
815           switch: Железнички пунктови
816           tram: Трамвајска линија
817           tram_stop: Трамвајска постојка
818           yard: Железничко депо
819         shop: 
820           alcohol: Алкохол на црно
821           antiques: Старинарница
822           art: Уметнички дуќан
823           bakery: Пекара
824           beauty: Козметика
825           beverages: Пијалоци
826           bicycle: Продавница за велосипеди
827           books: Книжарница
828           butcher: Месарница
829           car: Автосалон
830           car_parts: Автоделови
831           car_repair: Автосервис
832           carpet: Дуќан за теписи
833           charity: Добротворна продавница
834           chemist: Аптека
835           clothes: Дуќан за облека
836           computer: Продавница за сметачи
837           confectionery: Слаткарница
838           convenience: Бакалница
839           copyshop: Фотокопир
840           cosmetics: Козметика
841           department_store: Стоковна куќа
842           discount: Распродажен дуќан
843           doityourself: Направи-сам
844           dry_cleaning: Хемиско чистење
845           electronics: Електронска опрема
846           estate_agent: Недвижности
847           farm: Земјоделски дуќан
848           fashion: Бутик
849           fish: Рибарница
850           florist: Цвеќара
851           food: Продавница за храна
852           funeral_directors: Погребална служба
853           furniture: Мебел
854           gallery: Галерија
855           garden_centre: Градинарски центар
856           general: Колонијал
857           gift: Дуќан за подароци
858           greengrocer: Пиљара
859           grocery: Бакалница
860           hairdresser: Фризер
861           hardware: Алат и опрема
862           hifi: Аудиосистеми
863           insurance: Осигурително
864           jewelry: Јувелир
865           kiosk: Трафика
866           laundry: Пералница
867           mall: Трговски центар
868           market: Пазар
869           mobile_phone: Мобилни телефони
870           motorcycle: Моторцикли
871           music: Музички дуќан
872           newsagent: Весникара
873           optician: Оптичар
874           organic: Здрава храна
875           outdoor: Дуќан на отворено
876           pet: Домашни миленици
877           photo: Фотографски дуќан
878           salon: Салон
879           shoes: Обувки
880           shopping_centre: Трговски центар
881           sports: Спортски дуќан
882           stationery: Прибор и репроматеријали
883           supermarket: Супермаркет
884           toys: Продавница за играчки
885           travel_agency: Туристичка агенција
886           video: Видеотека
887           wine: Алкохолни пијалоци
888         tourism: 
889           alpine_hut: Планинска куќарка
890           artwork: Уметничко дело
891           attraction: Атракција
892           bed_and_breakfast: Полупансион
893           cabin: Колиба
894           camp_site: Камп
895           caravan_site: Автокамп
896           chalet: Брвнара
897           guest_house: Пансион
898           hostel: Хостел
899           hotel: Хотел
900           information: Информации
901           lean_to: Прилепена стреа
902           motel: Мотел
903           museum: Музеј
904           picnic_site: Излетничко место
905           theme_park: Забавен парк
906           valley: Долина
907           viewpoint: Видиковец
908           zoo: Зоолошка
909         tunnel: 
910           "yes": Тунел
911         waterway: 
912           artificial: Вештачки воден пат
913           boatyard: Чамцоградилиште
914           canal: Канал
915           connector: Слив
916           dam: Брана
917           derelict_canal: Запуштен канал
918           ditch: Канач
919           dock: Док
920           drain: Одвод
921           lock: Каналска брана
922           lock_gate: Каналска капија
923           mineral_spring: Минерален извор
924           mooring: Сидриште
925           rapids: Брзак
926           river: Река
927           riverbank: Кеј
928           stream: Поток
929           wadi: Вади
930           water_point: Пристап до вода
931           waterfall: Водопад
932           weir: Јаз
933   html: 
934     dir: ltr
935   javascripts: 
936     map: 
937       base: 
938         cycle_map: Велосипедска карта
939         mapquest: MapQuest Open
940         standard: Стандардна
941         transport_map: Сообраќајна карта
942     notes: 
943       new: 
944         add: Додај белешка
945         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
946       show: 
947         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
948         closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
949         closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
950         comment: Коментирај
951         comment_and_resolve: Коментирај и реши
952         commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
953         commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
954         hide: Скриј
955         opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
956         opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
957         permalink: Постојана врска
958         reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
959         reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
960         resolve: Решена
961     site: 
962       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
963       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
964       createnote_zoom_alert: Ќе мора да ја приближите картата за да можете да додадете белешка
965       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
966       edit_tooltip: Уредување на картата
967       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
968       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
969       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
970       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
971   layouts: 
972     community: Заедница
973     community_blogs: Блогови на заедницата
974     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
975     copyright: Авторски права и лиценца
976     documentation: Документација
977     documentation_title: Документација за проектот
978     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
979     donate_link_text: доброволен прилог
980     edit: Уреди
981     edit_with: Уреди со %{editor}
982     export: Извези
983     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
984     foundation: Фондација
985     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
986     gps_traces: GPS-траги
987     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
988     help: Помош
989     help_centre: Центар за помош
990     help_title: Помошна страница за проектот
991     history: Историја
992     home: дома
993     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
994     inbox_html: пораки (%{count})
995     inbox_tooltip: 
996       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
997       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
998       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
999     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
1000     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1001     intro_2_download: преземање
1002     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
1003     intro_2_license: отворена лиценца
1004     intro_2_use: употреба
1005     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
1006     log_in: најави ме
1007     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1008     logo: 
1009       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1010     logout: одјава
1011     logout_tooltip: Одјава
1012     make_a_donation: 
1013       text: Дарувајте
1014       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1015     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1016     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1017     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1018     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1019     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1020     partners_partners: партнери
1021     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1022     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1023     sign_up: регистрација
1024     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1025     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1026     user_diaries: Кориснички дневници
1027     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1028     view: Карта
1029     view_tooltip: Види карта
1030     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
1031     wiki: Вики
1032     wiki_title: Помошна страница за проектот
1033     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1034   license_page: 
1035     foreign: 
1036       english_link: англискиот оригинал
1037       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1038       title: За овој превод
1039     legal_babble: 
1040       attribution_example: 
1041         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1042         title: Пример за наведување
1043       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1044       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1045       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1046       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1047       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1048       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1049       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1050       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1051       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1052       contributors_title_html: Нашите учесници
1053       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1054       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1055       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1056       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1057       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1058       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1059       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1060       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1061       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1062       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1063       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1064       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1065       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1066       more_title_html: Повеќе информации
1067       title_html: Авторски права и лиценца
1068     native: 
1069       mapping_link: почнете со изработка на карти
1070       native_link: македонската верзија
1071       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1072       title: За страницава
1073   message: 
1074     delete: 
1075       deleted: Пораката е избришана
1076     inbox: 
1077       date: Датум
1078       from: Од
1079       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1080       my_inbox: Моето сандаче
1081       new_messages: 
1082         one: "%{count} нова порака"
1083         other: "%{count} нови пораки"
1084       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1085       old_messages: 
1086         one: "%{count} стара порака"
1087         other: "%{count} стари пораки"
1088       outbox: за праќање
1089       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1090       subject: Наслов
1091       title: Примени
1092     mark: 
1093       as_read: Пораката е означена како прочитана
1094       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1095     message_summary: 
1096       delete_button: Избриши
1097       read_button: Означи како прочитано
1098       reply_button: Одговори
1099       unread_button: Означи како непрочитано
1100     new: 
1101       back_to_inbox: Назад во примени
1102       body: Содржина
1103       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1104       message_sent: Пораката е испратена
1105       send_button: Испрати
1106       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1107       subject: Наслов
1108       title: Испрати ја пораката
1109     no_such_message: 
1110       body: Нажалост нема порака со тој id.
1111       heading: Нема таква порака
1112       title: Нема таква порака
1113     outbox: 
1114       date: Датум
1115       inbox: примени пораки
1116       messages: 
1117         one: Имате %{count} испратена порака
1118         other: Имате %{count} испратени пораки
1119       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1120       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1121       outbox: за праќање
1122       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1123       subject: Наслов
1124       title: За праќање
1125       to: До
1126     read: 
1127       back_to_inbox: Назад во добиени
1128       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1129       date: Датум
1130       from: Од
1131       reply_button: Одговори
1132       subject: Наслов
1133       title: Прочитај ја пораката
1134       to: За
1135       unread_button: Означи како непрочитано
1136       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1137     reply: 
1138       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1139     sent_message_summary: 
1140       delete_button: Избриши
1141   note: 
1142     entry: 
1143       comment: Коментар
1144       full: Целата белешка
1145     mine: 
1146       ago_html: пред %{when}
1147       created_at: Создадена
1148       creator: Создавач
1149       description: Опис
1150       heading: Белешки на %{user}
1151       id: Назнака
1152       last_changed: Изменета
1153       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1154       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1155     rss: 
1156       closed: затворена белешка (кај %{place})
1157       comment: нов коментар (кај %{place})
1158       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1159       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1160       new: нова белешка (кај %{place})
1161       title: Белешки на OpenStreetMap
1162   notifier: 
1163     diary_comment_notification: 
1164       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1165       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1166       hi: Здраво %{to_user},
1167       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1168     email_confirm: 
1169       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1170     email_confirm_html: 
1171       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1172       greeting: Здраво,
1173       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1174     email_confirm_plain: 
1175       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1176       greeting: Здраво,
1177     friend_notification: 
1178       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1179       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1180       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1181       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1182     gpx_notification: 
1183       and_no_tags: и без ознаки.
1184       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1185       failure: 
1186         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1187         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1188         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1189         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1190         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1191       greeting: Здраво,
1192       success: 
1193         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1194         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1195       with_description: со описот
1196       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1197     lost_password: 
1198       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1199     lost_password_html: 
1200       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1201       greeting: Здраво,
1202       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1203     lost_password_plain: 
1204       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1205       greeting: Здраво,
1206     message_notification: 
1207       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1208       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1209       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1210       hi: Здраво %{to_user},
1211       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1212     note_comment_notification: 
1213       anonymous: Анонимен корисник
1214       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1215       greeting: Здраво,
1216     signup_confirm: 
1217       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1218       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1219       greeting: Здраво!
1220       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1221       welcome: Би сакале да ви пожелиме добредојде и да ви понудиме уште некои информации за да можете да почнете.
1222     signup_confirm_html: 
1223       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1224       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1225       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1226       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1227       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1228       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1229       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1230       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1231       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1232     signup_confirm_plain: 
1233       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1234       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1235       current_user: "Тука ќе најдете категориски список на корисници подредени според место:"
1236       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1237       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1238       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1239       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1240       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1241       user_wiki_page: Се препорачува да создадете корисничка страница и да ставите категорија за местото во кое се наоѓате, како на пр. [[Категорија:Корисници од Прилеп]].
1242       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1243       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1244   oauth: 
1245     oauthorize: 
1246       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1247       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1248       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1249       allow_write_api: ја менува картата.
1250       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1251       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1252       allow_write_notes: измена на белешки.
1253       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1254       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1255     revoke: 
1256       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1257   oauth_clients: 
1258     create: 
1259       flash: Информациите се успешно регистрирани
1260     destroy: 
1261       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1262     edit: 
1263       submit: Уреди
1264       title: Уредете ја апликацијата
1265     form: 
1266       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1267       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1268       allow_write_api: ја менува картата.
1269       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1270       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1271       allow_write_notes: измена на белешки.
1272       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1273       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1274       name: Име
1275       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1276       required: Се бара
1277       support_url: URL поддршка
1278       url: URL адреса на главната апликација
1279     index: 
1280       application: Назив на прил. програм
1281       issued_at: Издадено
1282       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1283       my_apps: Мои клиентни апликации
1284       my_tokens: Мои овластени апликации
1285       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1286       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1287       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1288       revoke: Поништи!
1289       title: Мои OAuth податоци
1290     new: 
1291       submit: Регистрирање
1292       title: Регистрирајте нова апликација
1293     not_found: 
1294       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1295     show: 
1296       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1297       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1298       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1299       allow_write_api: ја менува картата.
1300       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1301       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1302       allow_write_notes: измена на белешки.
1303       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1304       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1305       confirm: Дали сте сигурни?
1306       delete: Избриши клиент
1307       edit: Измени подробности
1308       key: "Потрошувачки клуч:"
1309       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1310       secret: "Потрошувачка тајна:"
1311       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1312       title: OAuth податоци за %{app_name}
1313       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1314     update: 
1315       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1316   printable_name: 
1317     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1318   redaction: 
1319     create: 
1320       flash: Редакцијата е создадена.
1321     destroy: 
1322       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1323       flash: Редакцијата е поништена.
1324       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1325     edit: 
1326       description: Опис
1327       heading: Уреди редакција
1328       submit: Зачувај редакција
1329       title: Уреди редакција
1330     index: 
1331       empty: Нема редакции.
1332       heading: Список на редакции
1333       title: Список на редакции
1334     new: 
1335       description: Опис
1336       heading: Внесете информации за новата редакција
1337       submit: Создај редакција
1338       title: Создавање на нова редакција
1339     show: 
1340       confirm: Дали сте сигурни?
1341       description: "Опис:"
1342       destroy: Отстрани ја редакцијава
1343       edit: Уреди ја редакцијава
1344       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1345       title: Приказ на редакција
1346       user: "Создавач:"
1347     update: 
1348       flash: Промените се зачувани.
1349   site: 
1350     edit: 
1351       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1352       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1353       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1354       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1355       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1356       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1357       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1358       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1359       user_page_link: корисничка страница
1360     index: 
1361       createnote: Додај белешка
1362       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1363       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1364       license: 
1365         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1366       permalink: Постојана врска
1367       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1368       shortlink: Кратка врска
1369     key: 
1370       map_key: Легенда
1371       map_key_tooltip: Легенда на картата
1372       table: 
1373         entry: 
1374           admin: Административна граница
1375           allotments: Парцели
1376           apron: 
1377             - Аеродромска платформа
1378             - терминал
1379           bridge: Црна линија = мост
1380           bridleway: Пешачко-влечен пат
1381           brownfield: Запуштено подрачје
1382           building: Значајно здание
1383           byway: Спореден пат
1384           cable: 
1385             - клупна жичарница
1386             - клупна жичарница
1387           cemetery: Гробишта
1388           centre: Спортски центар
1389           commercial: Комерцијално подрачје
1390           common: 
1391             - Општествена земја
1392             - ливада
1393           construction: Патишта во изградба
1394           cycleway: Велосипедска патека
1395           destination: Пристап до одредницата
1396           farm: Фарма
1397           footway: Пешачка патека
1398           forest: Шума
1399           golf: Голф-терен
1400           heathland: Голиште
1401           industrial: Индустриско подрачје
1402           lake: 
1403             - Езеро
1404             - резервоар
1405           military: Воено подрачје
1406           motorway: Автопат
1407           park: Парк
1408           permissive: Дозволив пристап
1409           pitch: Спортски терен
1410           primary: Главен пат
1411           private: Приватен пристап
1412           rail: Железница
1413           reserve: Природен резерват
1414           resident: Станбено подрачје
1415           retail: Трговско подрачје
1416           runway: 
1417             - Аеродромска писта
1418             - рулажна патека
1419           school: 
1420             - Училиште
1421             - универзитет
1422           secondary: Спореден пат
1423           station: Железничка станица
1424           subway: Метро
1425           summit: 
1426             - Врв
1427             - врв
1428           tourist: Туристичка атракција
1429           track: Патека
1430           tram: 
1431             - Лека железница
1432             - трамвај
1433           trunk: Главна сообраќајна артерија
1434           tunnel: Испрекината линија = тунел
1435           unclassified: Некласификуван пат
1436           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1437           wood: Шумичка
1438     markdown_help: 
1439       alt: Алтернативен текст
1440       first: Прва ставка
1441       heading: Наслов
1442       headings: Наслови
1443       image: Слика
1444       link: Врска
1445       ordered: Подреден список
1446       second: Втора ставка
1447       subheading: Поднаслов
1448       text: Текст
1449       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1450       unordered: Неподреден список
1451       url: URL
1452     richtext_area: 
1453       edit: Уреди
1454       preview: Преглед
1455     search: 
1456       search: Пребарај
1457       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1458       submit_text: ->
1459       where_am_i: Каде сум?
1460       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1461     sidebar: 
1462       close: Затвори
1463       search_results: Резултати од пребарувањето
1464   time: 
1465     formats: 
1466       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1467   trace: 
1468     create: 
1469       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1470       upload_trace: Подигни GPS-трага
1471     delete: 
1472       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1473     edit: 
1474       description: "Опис:"
1475       download: преземи
1476       edit: уреди
1477       filename: "Податотека:"
1478       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1479       map: карта
1480       owner: "Сопственик:"
1481       points: "Точки:"
1482       save_button: Сочувај промени
1483       start_coord: "Почетна координата:"
1484       tags: "Ознаки:"
1485       tags_help: одделено со запирка
1486       title: Ја уредувате трагата %{name}
1487       uploaded_at: "Подигнато во:"
1488       visibility: "Видливост:"
1489       visibility_help: што значи ова?
1490       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1491     list: 
1492       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1493       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1494       public_traces: Јавни GPS-траги
1495       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1496       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1497       your_traces: Ваши GPS-траги
1498     make_public: 
1499       made_public: Трагата е објавена
1500     offline: 
1501       heading: GPX-складиште вон интернет
1502       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1503     offline_warning: 
1504       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1505     trace: 
1506       ago: пред %{time_in_words_ago}
1507       by: од
1508       count_points: "%{count} точки"
1509       edit: уреди
1510       edit_map: Уредување
1511       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1512       in: во
1513       map: карта
1514       more: повеќе
1515       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1516       private: ПРИВАТНО
1517       public: ЈАВНО
1518       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1519       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1520       view_map: Погледај ја картата
1521     trace_form: 
1522       description: "Опис:"
1523       help: Помош
1524       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1525       tags: "Ознаки:"
1526       tags_help: одделено со запирка
1527       upload_button: Подигни
1528       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1529       visibility: "Видливост:"
1530       visibility_help: што значи ова?
1531       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1532     trace_header: 
1533       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1534       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1535       traces_waiting: Имате %{count} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1536       upload_trace: Подигни трага
1537     trace_optionals: 
1538       tags: Ознаки
1539     trace_paging_nav: 
1540       newer: Понови траги
1541       older: Постари траги
1542       showing_page: Страница %{page}
1543     view: 
1544       delete_track: Избриши ја трагава
1545       description: "Опис:"
1546       download: преземи
1547       edit: уреди
1548       edit_track: Уреди ја трагава
1549       filename: "Податотека:"
1550       heading: Ја гледате трагата %{name}
1551       map: карта
1552       none: Ништо
1553       owner: "Сопственик:"
1554       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1555       points: "Точки:"
1556       start_coordinates: "Почетна координата:"
1557       tags: "Ознаки:"
1558       title: Ја гледате трагата  %{name}
1559       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1560       uploaded: "Подигнато во:"
1561       visibility: "Видливост:"
1562     visibility: 
1563       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1564       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1565       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1566       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1567   user: 
1568     account: 
1569       contributor terms: 
1570         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1571         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1572         heading: "Услови за учество:"
1573         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1574         link text: што е ова?
1575         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1576         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1577       current email address: "Тековна е-пошта:"
1578       delete image: Отстрани тековна слика
1579       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1580       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1581       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1582       gravatar: 
1583         gravatar: Користи Gravatar
1584         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1585         link text: што е ова?
1586       home location: "Матична местоположба:"
1587       image: "Слика:"
1588       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1589       keep image: Задржи ја тековната слика
1590       latitude: Геог. ширина
1591       longitude: Геог. должина
1592       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1593       my settings: Мои прилагодувања
1594       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1595       new image: Додај слика
1596       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1597       openid: 
1598         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1599         link text: што е ова?
1600         openid: OpenID
1601       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1602       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1603       profile description: "Опис за профилот:"
1604       public editing: 
1605         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1606         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1607         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1608         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1609         enabled link text: што е ова?
1610         heading: "Јавно уредување:"
1611       public editing note: 
1612         heading: Јавно уредување
1613         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1614       replace image: Замени тековна слика
1615       return to profile: Назад кон профилот
1616       save changes button: Зачувај ги промените
1617       title: Уреди сметка
1618       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1619     confirm: 
1620       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1621       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1622       button: Потврди
1623       heading: Потврди корисничка сметка
1624       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1625       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1626       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1627       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1628     confirm_email: 
1629       button: Потврди
1630       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1631       heading: Потврди промена на е-пошта
1632       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1633       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1634     confirm_resend: 
1635       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1636       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1637     filter: 
1638       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1639     go_public: 
1640       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1641     list: 
1642       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1643       empty: Нема најдено такви корисници
1644       heading: Корисници
1645       hide: Скриј одбрани корисници
1646       showing: 
1647         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1648         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1649       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1650       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1651       title: Корисници
1652     login: 
1653       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1654       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1655       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1656       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1657       email or username: Е-пошта или корисничко име
1658       heading: Најава
1659       login_button: Најава
1660       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1661       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1662       no account: Немате сметка?
1663       openid: "%{logo} OpenID:"
1664       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1665       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1666       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1667       openid_providers: 
1668         aol: 
1669           alt: Најава со OpenID од AOL
1670           title: Најава со AOL
1671         google: 
1672           alt: Најава со OpenID од Google
1673           title: Најава со Google
1674         myopenid: 
1675           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1676           title: Најава со myOpenID
1677         openid: 
1678           alt: Најава со URL за OpenID
1679           title: Најава со OpenID
1680         wordpress: 
1681           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1682           title: Најава со Wordpress
1683         yahoo: 
1684           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1685           title: Најава со Yahoo
1686       password: "Лозинка:"
1687       register now: Регистрација
1688       remember: "Запомни ме:"
1689       title: Најава
1690       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1691       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1692       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1693     logout: 
1694       heading: Одјава од OpenStreetMap
1695       logout_button: Одјава
1696       title: Одјава
1697     lost_password: 
1698       email address: "Е-пошта:"
1699       heading: Ја заборавивте лозинката?
1700       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1701       new password button: Смени лозинка
1702       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1703       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1704       title: Загубена лозинка
1705     make_friend: 
1706       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1707       button: Додај како пријател
1708       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1709       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1710       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1711     new: 
1712       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1713       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1714       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1715       continue: Продолжи
1716       display name: "Име за приказ:"
1717       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1718       email address: "Е-пошта:"
1719       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1720       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1721       flash welcome: Ви благодариме што се регистриравте. Ви испративме порака на %{email} со некои совети за тоа како да почнете.
1722       heading: Создајте корисничка сметка
1723       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1724       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1725       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1726       openid: "%{logo} OpenID:"
1727       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1728       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1729       password: "Лозинка:"
1730       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1731       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1732       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1733       title: Направи сметка
1734       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1735     no_such_user: 
1736       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1737       heading: Корисникот %{user} не постои.
1738       title: Нема таков корисник
1739     popup: 
1740       friend: Пријател
1741       nearby mapper: Соседен картограф
1742       your location: Ваша местоположба
1743     remove_friend: 
1744       button: Отстрани од пријатели
1745       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1746       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1747       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1748     reset_password: 
1749       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1750       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1751       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1752       heading: Смени лозинка за %{user}
1753       password: "Лозинка:"
1754       reset: Смени лозинка
1755       title: Смени лозинка
1756     set_home: 
1757       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1758     suspended: 
1759       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1760       heading: Сметката е закочена
1761       title: Сметката е закочена
1762       webmaster: мреж. управник
1763     terms: 
1764       agree: Се согласувам
1765       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1766       consider_pd_why: Што е ова?
1767       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1768       decline: Одбиј
1769       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1770       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1771       heading: Услови на учество
1772       legale_names: 
1773         france: Франција
1774         italy: Италија
1775         rest_of_world: Остатокот од светот
1776       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1777       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1778       title: Услови на учество
1779       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1780     view: 
1781       activate_user: активирај го корисников
1782       add as friend: додај во пријатели
1783       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1784       block_history: примени блокови
1785       blocks by me: извршени болокови
1786       blocks on me: добиени блокови
1787       comments: коментари
1788       confirm: Потврди
1789       confirm_user: потврди го корисников
1790       create_block: блокирај го корисников
1791       created from: "Создадено од:"
1792       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1793       ct declined: Одбиен
1794       ct status: "Услови за учество:"
1795       ct undecided: Неодлучено
1796       deactivate_user: деактивирај го корисников
1797       delete_user: избриши го корисников
1798       description: Опис
1799       diary: дневник
1800       edits: уредувања
1801       email address: Е-пошта
1802       friends_changesets: измени на пријателите
1803       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1804       hide_user: скриј го корисников
1805       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1806       km away: "%{count} км од вас"
1807       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1808       m away: "%{count} м од вас"
1809       mapper since: "Картограф од:"
1810       moderator_history: дадени блокови
1811       my comments: мои коментари
1812       my diary: мојот дневник
1813       my edits: мои уредувања
1814       my notes: мои белешки
1815       my settings: мои прилагодувања
1816       my traces: мои траги
1817       nearby users: Други соседни корисници
1818       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1819       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1820       new diary entry: нова ставка во дневникот
1821       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1822       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1823       notes: белешки
1824       oauth settings: oauth поставки
1825       remove as friend: отстрани од пријатели
1826       role: 
1827         administrator: Овој корисник е администратор
1828         grant: 
1829           administrator: Додели администраторски пристап
1830           moderator: Додели модераторски пристап
1831         moderator: Овој корисник е модератор
1832         revoke: 
1833           administrator: Лиши од администраторски пристап
1834           moderator: Лиши од модераторски пристап
1835       send message: испрати порака
1836       settings_link_text: прилагодувања
1837       spam score: "Оцена за спам:"
1838       status: "Статус:"
1839       traces: траги
1840       unhide_user: покажи го корисникот
1841       user location: Местоположба на корисникот
1842       your friends: Ваши пријатели
1843   user_block: 
1844     blocks_by: 
1845       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1846       heading: Список на блокови од %{name}
1847       title: Блокови од %{name}
1848     blocks_on: 
1849       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1850       heading: Список на блокови за %{name}
1851       title: Блокови за %{name}
1852     create: 
1853       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1854       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1855       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1856     edit: 
1857       back: Преглед на сите блокови
1858       heading: Уредување на блок за %{name}
1859       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1860       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1861       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1862       show: Преглед на овој блок
1863       submit: Поднови го блокот
1864       title: Уредување на блок за %{name}
1865     filter: 
1866       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1867       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1868     helper: 
1869       time_future: Истекува за %{time}.
1870       time_past: Истечено пред %{time}.
1871       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1872     index: 
1873       empty: Досега сè уште нема блокови.
1874       heading: Список на кориснички блокови
1875       title: Кориснички блокови
1876     model: 
1877       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1878       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1879     new: 
1880       back: Преглед на сите блокови
1881       heading: Правење на блок за %{name}
1882       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1883       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1884       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1885       submit: Направи блок
1886       title: Правење на блок за %{name}
1887       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1888       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1889     not_found: 
1890       back: Назад кон индексот
1891       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1892     partial: 
1893       confirm: Дали сте сигурни?
1894       creator_name: Создавач
1895       display_name: Блокиран корисник
1896       edit: Уреди
1897       next: Следна »
1898       not_revoked: (не се поништува)
1899       previous: « Претходна
1900       reason: Причина за блокирање
1901       revoke: Поништи!
1902       revoker_name: "Поништил:"
1903       show: Прикажи
1904       showing_page: Страница %{page}
1905       status: Статус
1906     period: 
1907       one: 1 час
1908       other: "%{count} час"
1909     revoke: 
1910       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1911       flash: Овој блок е поништен.
1912       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1913       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1914       revoke: Поништи!
1915       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1916       title: Поништување на блок за %{block_on}
1917     show: 
1918       back: Преглед на сите блокови
1919       confirm: Дали сте сигурни?
1920       edit: Уреди
1921       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1922       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1923       reason: "Причина за блокирање:"
1924       revoke: Поништи!
1925       revoker: "Поништувач:"
1926       show: Прикажи
1927       status: Статус
1928       time_future: Уредувања во %{time}
1929       time_past: Истечено пред %{time}
1930       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1931     update: 
1932       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1933       success: Блокот е изменет.
1934   user_role: 
1935     filter: 
1936       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1937       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1938       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1939       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1940     grant: 
1941       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1942       confirm: Потврди
1943       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1944       heading: Потврди доделување на улога
1945       title: Потврди доделување на улога
1946     revoke: 
1947       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1948       confirm: Потврди
1949       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1950       heading: Потврди лишување од улога
1951       title: Потврди лишување од улога