]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ne.yml
Merge branch 'contextmenu'
[rails.git] / config / locales / ne.yml
1 # Messages for Nepali (नेपाली)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Krish Dulal
5 # Author: Nirjal stha
6 # Author: Njsubedi
7 # Author: RajeshPandey
8 # Author: राम प्रसाद जोशी
9 # Author: सरोज कुमार ढकाल
10 ---
11 ne:
12   html:
13     dir: ltr
14   time:
15     formats:
16       friendly: '%e %B %Y मा %H:%M'
17   activerecord:
18     models:
19       acl: अनुमति नियन्त्रण सूची
20       changeset: परिवर्तनहरू सूची
21       changeset_tag: चेन्जसेट ट्याग
22       country: देश
23       diary_comment: डायरी टिप्पणी
24       diary_entry: डायरी प्रविष्टी
25       friend: साथी
26       language: भाषा
27       message: सन्देश
28       node: नोड
29       node_tag: नोड ट्याग
30       notifier: सुचक
31       old_node: पूरानो नोड
32       old_node_tag: पूरानो नोड ट्याग
33       old_relation: पूरानो रिलेशन
34       old_relation_member: पूरानो रिलेशन सदस्य
35       old_relation_tag: पूरानो रिलेशन ट्याग
36       old_way: पूरानो बाटो
37       old_way_node: पूरानो बाटो नोड
38       old_way_tag: पूरानो बाटो ट्याग
39       relation: रिलेशन
40       relation_member: रिलेशन सदस्य
41       relation_tag: रिलेशन ट्याग
42       session: सत्र
43       trace: ट्रेस
44       tracepoint: ट्रेस बिन्दु
45       tracetag: ट्रेस ट्याग
46       user: प्रयोगकर्ता
47       user_preference: प्रयोगकर्ता प्राथमिकता
48       user_token: प्रयोगकर्ता टोकन
49       way: बाटो
50       way_node: बाटो नोड
51       way_tag: बाटो ट्याग
52     attributes:
53       diary_comment:
54         body: बडी
55       diary_entry:
56         user: प्रयोगकर्ता
57         title: विषय
58         latitude: अक्षांश
59         longitude: देशान्तर
60         language: भाषा
61       friend:
62         user: प्रयोगकर्ता
63         friend: साथी
64       trace:
65         user: प्रयोगकर्ता
66         visible: देखिने
67         name: नाम
68         size: आकार
69         latitude: अक्षांश
70         longitude: देशान्तर
71         public: सार्वजनिक
72         description: वर्णन
73       message:
74         sender: पठाउने
75         title: विषय
76         body: बडी
77         recipient: प्रापक
78       user:
79         email: इमेल
80         active: सक्रिय
81         display_name: देखाउने नाम
82         description: वर्णन
83         languages: भाषाहरू
84         pass_crypt: पासवर्ड
85   printable_name:
86     with_version: '%{id}, v%{version}'
87     with_name_html: '%{name} (%{id})'
88   editor:
89     default: पूर्वस्थापित(अहिलेको %{name})
90     potlatch:
91       name: पोटल्याच १
92       description: पोटल्याच १ (ब्राउजर सम्पादन)
93     id:
94       name: iD
95       description: iD (ब्राउजर सम्पादक)
96     potlatch2:
97       name: पोटल्याच २
98       description: पोटल्याच २ (ब्राउजर सम्पादन)
99     remote:
100       name: रिमोट कन्ट्रोल
101       description: रिमोट कन्ट्रोल  (JOSM वा Merkaartor)
102   browse:
103     created: सृजना गरिएको
104     closed: बन्द गरिएको
105     created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> बनाइएको
106     closed_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> बन्द गरिएको
107     created_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सिर्जना
108       गरिएको
109     deleted_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा हटाइएको
110     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सम्पादन
111       गरिएको
112     closed_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा बन्द
113       गरिएको
114     version: संस्करण
115     in_changeset: परिवर्नहरू
116     anonymous: अज्ञात
117     no_comment: कुनै पनि टिप्पणीहरू छैनन्
118     part_of: खण्ड
119     download_xml: XML डाउनलोड गर्नुहोस्
120     view_history: इतिहास हेर्नुहोस्
121     view_details: बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
122     location: 'स्थान:'
123     changeset:
124       title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
125       belongs_to: रचयिता
126       node: अंशहरू (%{count})
127       node_paginated: अंशहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
128       way: बाटोहरू (%{count})
129       way_paginated: बाटोहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
130       relation: सम्बन्धहरू (%{count})
131       relation_paginated: सम्बन्धहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
132       comment: टिप्पणीहरू (%{count})
133       hidden_commented_by: ' %{user} द्वारा गरिएको लुकाइएको टिप्पणी <abbr title=''%{exact_time}''>%{when}
134         पहिले</abbr>'
135       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
136         गरिएको टिप्पणी'
137       changesetxml: चेन्जसेट XML
138       osmchangexml: osmChange XML
139       feed:
140         title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
141         title_comment: परिवर्तनहरू %{id} - %{comment}
142       join_discussion: छलफलमा भाग लिन लग इन गर्नुहोस्
143       discussion: छलफल
144     node:
145       title: 'अंश: %{name}'
146       history_title: 'अंशको इतिहास: %{name}'
147     way:
148       title: 'बाटो: %{name}'
149       history_title: 'बाटोको इतिहास: %{name}'
150       nodes: अंशहरू
151       also_part_of:
152         one: बाटोको अंश %{related_ways}
153         other: बाटोको अंशहरू %{related_ways}
154     relation:
155       title: 'सम्बन्ध: %{name}'
156       history_title: 'सम्बन्धको इतिहास: %{name}'
157       members: 'सदस्यहरू:'
158     relation_member:
159       entry_role: '%{type} %{name}  %{role}को रुपमा'
160       type:
161         node: नोड
162         way: बाटो
163         relation: सम्बन्ध
164     containing_relation:
165       entry: सम्बन्ध %{relation_name}
166       entry_role: सम्बन्ध %{relation_name} (as %{relation_role})
167     not_found:
168       sorry: 'माफ गर्नुहोला, %{type} #%{id} फेला पार्न सकिएन ।'
169       type:
170         node: नोड
171         way: बाटो
172         relation: सम्बन्ध
173         changeset: परिवर्तनसेट
174         note: टिपोट
175     timeout:
176       sorry: माफ गर्नुहोला, %{id} अाइडि भएको %{type}को लागि तथ्याङ्क प्राप्त गर्न
177         निक्कै समय लाग्यो ।
178       type:
179         node: नोड
180         way: बाटो
181         relation: सम्बन्ध
182         changeset: चेन्जसेट
183         note: टिपोट
184     redacted:
185       redaction: सम्पादन %{id}
186       message_html: संस्करण %{version} यस प्रकारको  %{type}  देखाउन सकिँदैन किनभने
187         यो हटाइएको छ कृपया जानकारीखो लागि %{redaction_link} हेर्नुहोस्
188       type:
189         node: नोड
190         way: बाटो
191         relation: रिलेशन
192     start_rjs:
193       feature_warning: '%{num_features}वटा सुविधाहरु लोड हुँदै छन्, जसले गर्दा तपाईंको
194         ब्राउजर सुस्त वा अनुत्तरदायी बनाउन सक्छ । तपाईं साँच्चै यो जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ
195         ?'
196       load_data: डेटा लोडगर्ने
197       loading: लोड हुदैछ...
198     tag_details:
199       tags: ट्यागहरू
200       wiki_link:
201         key: '%{key} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
202         tag: '%{key}=%{value} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
203       wikidata_link: '%{page} वस्तु Wikidata मा'
204       wikipedia_link: '%{page}को बारेमा विकिपीडियामा भएको लेख'
205       telephone_link: '%{phone_number} मा फोन गर्नुहोस्'
206     note:
207       title: 'टिप्पणी: %{id}'
208       new_note: नयाँ टिप्पणी
209       description: विवरण
210       open_title: 'समाधान नगरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
211       closed_title: 'समाधान गरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
212       hidden_title: 'लुकाइएको टिप्पणी #%{note_name}'
213       open_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr> सिर्जना
214         गरिएको'
215       open_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} अगाडि</abbr> अज्ञात व्यक्तिद्वारा
216         सिर्जना गरिएको
217       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
218         गरिएको टिप्पणी'
219       commented_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
220         अगाडि</abbr> गरिएको टिप्पणी
221       closed_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
222         समाधान गरिएको'
223       closed_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
224         अगाडि</abbr> समाधान गरिएको
225       reopened_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
226         पुनःसक्रिय गरिएको'
227       reopened_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
228         अगाडि</abbr> पुनःसक्रिय गरिएको
229       hidden_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
230         लुकाइएको'
231     query:
232       title: क्वेरी गुणहरू
233   changeset:
234     changeset_paging_nav:
235       showing_page: पृष्ठ %{page}
236       next: अर्को »
237       previous: « अघिल्लो
238     changeset:
239       anonymous: बेनाम
240       no_edits: (कुनै सम्पादनहरू छैनन्)
241       view_changeset_details: परिवर्तनहरूको विवरण हेर्नुहोस्
242     changesets:
243       id: आईडी(ID)
244       saved_at: सुरक्षित गरिएको समय-
245       user: प्रयोगकर्ता
246       comment: टिप्पणी
247       area: क्षेत्र
248     list:
249       title: चेन्जसेटहरू
250       title_user: '%{user}द्वरा गरिएका परिवर्तनहरू'
251       title_friend: तपाईंको मित्रहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
252       title_nearby: तपाईंनजिक हुनुभएका प्रयोगकर्ताहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
253       empty: कुनै पनि परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
254       empty_area: यो क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
255       empty_user: यस प्रयोगकर्ताद्वारा कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
256       no_more: अन्य कुनै परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
257       no_more_area: यो क्षेत्रमा अन्य कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
258       no_more_user: यस प्रयोगकर्तटद्वारा अन्य कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
259       load_more: अझै लोड गर्नुहोस्
260     timeout:
261       sorry: माफ गर्नुहोला, तपाईंले खोज्नुभएको परिवर्तनहरूको सूची प्राप्त गर्न निकै
262         समय लाग्यो ।
263   diary_entry:
264     new:
265       title: नयाँ दैनिकी
266       publish_button: प्रकाशन गर्नुहोस्
267     list:
268       title: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
269       title_friends: साथीहरूका डायरीहरू
270       title_nearby: नजिकका प्रयोगकर्ताहरूका डायरीहरू
271       user_title: '%{user}को डायरी'
272       in_language_title: '%{language} भाषामा भएका दैनिकीहरू'
273       new: नयाँ दैनिकी
274       new_title: तपाईंको डायरीमा नयाँ दैनिकी सिर्जना गर्नुहोस्
275       no_entries: कुनै पनि अभिलेखहरू भेटिएनन्
276       recent_entries: हालैका दैनिकीहरू
277       older_entries: पुराना अभिलेखहरू
278       newer_entries: नयाँ अभिलेखहरू
279     edit:
280       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
281       subject: 'विषय:'
282       body: 'मूख्य भाग:'
283       language: 'भाषा:'
284       location: 'स्थान:'
285       latitude: 'देशान्तर:'
286       longitude: 'अक्षांश:'
287       use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
288       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
289       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
290     view:
291       title: '%{user}को डायरी | %{title}'
292       user_title: '%{user}को डायरी'
293       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
294       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई'
295       login: प्रवेश
296       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
297     no_such_entry:
298       title: त्यस्तो कुनै दैनिकी भेटिएन
299       heading: '%{id} आइडी भएको कुनै अभिलेख भेटिएन'
300       body: माफ गर्नुहोला, %{id} आइडी भएको कुनै डायरी छैन । कृपया हिज्जे जाँच गर्नुहोस्,
301         वा गलत लिङ्क क्लिक गर्नुभयो कि हेर्नुहोस् ।
302     diary_entry:
303       posted_by: '%{link_user}द्वारा %{created}मा %{language_link}भाषामा पोस्ट गरिएको'
304       comment_link: यस प्रविष्टीमा टिप्पणी गर्ने
305       reply_link: यो प्रविष्टीमा जवाफ लेख्ने
306       comment_count:
307         zero: कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
308         one: '%{count} टिप्पणी'
309         other: '%{count} टिप्पणीहरू'
310       edit_link: यो प्रविष्टी सम्पादन गर्ने
311       hide_link: यो प्रविष्टी लुकाउने
312       confirm: निश्चित गर्ने
313     diary_comment:
314       comment_from: '%{link_user}द्वारा %{comment_created_at}मा गरिएको टिप्पणी'
315       hide_link: यो टिप्पणी लुकाउनुहोस्
316       confirm: निश्चित गर्ने
317     location:
318       location: 'स्थान:'
319       view: अवलोकन गर्ने
320       edit: सम्पादन
321     feed:
322       user:
323         title: '%{user}को लागि ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकी'
324         description: '%{user}को लागि हालैका ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू'
325       language:
326         title: '{language_name} भाषामा ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकी'
327         description: '%{language_name} भाषामा ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका
328           दैनिकी'
329       all:
330         title: ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू
331         description: ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका दैनिकीहरू
332     comments:
333       has_commented_on: '%{display_name}ले निम्न दैनिकीहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको छ'
334       post: पोष्ट
335       when: कहिले
336       comment: टिप्पणी
337       ago: '%{ago} पहिले'
338       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
339       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
340   export:
341     title: निर्यात गर्नुहोस्
342     start:
343       area_to_export: निर्यात गर्ने क्षेत्र
344       manually_select: आफै अर्को क्षेत्र छान्नुहोस
345       format_to_export: निर्यात गर्ने ढाँचा
346       osm_xml_data: OpenStreetMap XML डेटा
347       map_image: नक्साको तस्वीर (सर्वस्वीकृत सतहहरू देखाउँछ)
348       embeddable_html: थप्नलायक HTML
349       licence: इजाजतपत्र
350       export_details: ओपनस्ट्रीटम्यापका जानकारीहरू <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">अोपन
351         डेटा कमन्स ओपन डेटाबेस लाइसेन्स</a> अनुज्ञप्तिसँग अाबद्ध छन् ।
352       too_large:
353         advice: निर्यात गर्ने प्रक्रिया असफल भएमा तल दिइएका स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्-
354         body: यो क्षेत्र ओपनस्ट्रीटम्याप एक्स् एम् एल जानकारीको रूपमा निर्यात गर्नको
355           लागि निकै ठूलो छ । कृपया सानो क्षेत्र छान्नुहोस् वा तल देखाइएका स्रोतहरूबाट
356           ठूलो सङ्ख्यामा जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस् ।
357         planet:
358           title: ओएस्एम ग्रह
359           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कका प्रतिहरू
360         overpass:
361           title: ओभरपास एपिअाई
362           description: ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कको अर्को स्रोतबाट यो सिमारेखा प्राप्त
363             गर्नुहोस्
364         geofabrik:
365           title: Geofabrik डाउनलोडहरू
366           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका महादेशहरू, देशहरू तथा चुनिएका सहरहरूका
367             उद्धरणहरू
368         metro:
369           title: मेट्रो उद्धरणहरू
370           description: विश्वका प्रमुख सहर तथा वरिपरीका क्षेत्रहरूको उद्धरण
371         other:
372           title: अन्य स्रोतहरू
373           description: ओपनस्ट्रीटम्याप विकिमा सूचीत थप स्रोतहरू
374       options: विकल्पहरू
375       format: ढाँचा
376       scale: स्केल
377       max: अधिकतम
378       image_size: तस्वीर आकार
379       zoom: जुम
380       add_marker: नक्शामा चिह्न थप्नुहोस्
381       latitude: 'अक्षांश:'
382       longitude: 'देशान्तर:'
383       output: उत्पादन
384       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
385       export_button: निर्यात गर्नुहोस्
386   geocoder:
387     search:
388       title:
389         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">आन्तरिक</a> बाट नतिजाहरू
390         us_postcode: <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>बाट नतिजाहरू
391         uk_postcode: <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>बाट
392           नतिजाहरू
393         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</aबाट नतिजाहरू
394         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
395           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
396         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
397         osm_nominatim_reverse: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
398           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
399         geonames_reverse: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
400     search_osm_nominatim:
401       prefix:
402         aerialway:
403           cable_car: केबल कार
404           chair_lift: कुर्सी लिफ्ट
405           drag_lift: तान्ने लिफ्ट
406           gondola: गोन्डोला लिफ्ट
407           station: हवाई मार्ग स्टेशन
408         aeroway:
409           aerodrome: हवाईड्रोम
410           apron: तटबन्द
411           gate: ढोका
412           helipad: हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ
413           runway: रनवे
414           taxiway: ट्याक्सीको बाटो
415           terminal: टर्मिनल
416         amenity:
417           animal_shelter: पशु आश्रय
418           arts_centre: कला केन्द्र
419           atm: एटिएम् मेसिन
420           bank: बैँक
421           bar: बार
422           bbq: बारबिक्यू
423           bench: मेच
424           bicycle_parking: साइकिल पार्किङ्
425           bicycle_rental: साइकिल भाडामा
426           biergarten: बियर पिउने ठाउँ
427           boat_rental: ढुङ्गा भाडा सेवा
428           brothel: वेश्यालय
429           bureau_de_change: परिवर्तन व्यूरो
430           bus_station: बस स्टेसन्
431           cafe: चमेना गृह
432           car_rental: कार भाडामा
433           car_sharing: कार साटासाट
434           car_wash: कार धुने ठाउँ
435           casino: क्यासिनो
436           charging_station: चार्ज गर्ने स्टेसन
437           childcare: बालबालिका हेरचाह
438           cinema: सिनेमा घर
439           clinic: क्लिनिक
440           clock: घन्टाघर
441           college: कलेज
442           community_centre: सामुदायिक केन्द्र
443           courthouse: अदालत
444           crematorium: श्मशान
445           dentist: दाँतको डाक्टर
446           doctors: डाक्टर
447           dormitory: छात्रावास
448           drinking_water: पिउने पानी
449           driving_school: ड्राइभिङ स्कूल
450           embassy: दूतावास
451           emergency_phone: आकस्मिक फोन
452           fast_food: चमेना गृह
453           ferry_terminal: फेरी टर्मिनल
454           fire_hydrant: अग्नि नियन्त्रक
455           fire_station: अग्नि नियन्त्रण स्टेसन्
456           food_court: खाजा घर
457           fountain: पानीको फोहोरा
458           fuel: इन्धन
459           gambling: जुवाघर
460           grave_yard: श्मशान घाट
461           gym: जिमखाना
462           health_centre: स्वास्थ्य केन्द्र
463           hospital: अस्पताल
464           hunting_stand: शिकार क्षेत्र
465           ice_cream: बरफ
466           kindergarten: बाल आश्रम
467           library: पुस्तकालय
468           market: बजार
469           marketplace: बजार क्षेत्र
470           monastery: चैत्य
471           motorcycle_parking: मोटर साइकल पार्किङ
472           nightclub: रात्री क्लब
473           nursery: नर्सरी
474           nursing_home: नर्सिङ होम
475           office: कार्यलय
476           parking: पार्किङ
477           parking_entrance: पार्किङ प्रवेश
478           pharmacy: औषधी पसल
479           place_of_worship: पूजा गर्ने स्थान
480           police: प्रहरी
481           post_box: हुलाक बाक्सा
482           post_office: हुलाक
483           prison: कारागार
484           pub: पब
485           public_building: सार्वजनिक भवन
486           reception_area: रिसेप्सन क्षे्त्र
487           recycling: पुनः प्रयोग विन्दु
488           restaurant: रेस्टुरेन्ट
489           retirement_home: बृद्ध आश्रम
490           sauna: सौना
491           school: विद्यालय
492           shelter: आश्रय
493           shop: पसल
494           shower: स्नानघर
495           social_centre: सामाजिक केन्द्र
496           social_club: सामाजिक क्लब
497           social_facility: सामाजिक सेवा
498           studio: स्टुडियो
499           swimming_pool: पौली पोखरी
500           taxi: ट्याक्सी
501           telephone: सार्वजनिक टेलिफोन
502           theatre: हल
503           toilets: शौचालय
504           townhall: सभा गृह
505           university: विश्वविद्यालय
506           vending_machine: भेन्डिङ मेसिन
507           veterinary: भेटेरिनरी शल्यक्रिया
508           village_hall: सभा गृह
509           waste_basket: फोहर टोकरी
510           waste_disposal: फोहर फाल्ने ठाउँ
511           youth_centre: युवा केन्द्र
512         boundary:
513           administrative: प्रशासनिक सिमाना
514           census: जनगणना सिमाना
515           national_park: राष्ट्रिय निकुञ्ज
516           protected_area: संरक्षित क्षेत्र
517         bridge:
518           aqueduct: नहर
519           suspension: झोलुङ्गे पुल
520           swing: झोलुङ्गे पुल
521           "yes": पुल
522         building:
523           "yes": भवन
524         craft:
525           brewery: ब्रुएरी
526           carpenter: सिकर्मी
527           electrician: विद्युतकर्मी
528           gardener: माली
529           painter: पेन्टर
530           photographer: फोटोग्रा
531           plumber: प्लमर
532           shoemaker: जुत्ताबनाउने
533           tailor: सुचीकार
534           "yes": कला पसल
535         emergency:
536           ambulance_station: एम्बुलेन्स पार्क
537           phone: आकस्मिक फोन
538         highway:
539           path: पथ
540           primary: प्राथमिक सडक
541           primary_link: प्राथमिक सडक
542           proposed: प्रस्तावित सडक
543           raceway: रेसवे
544           residential: आवासीय सडक
545           road: सडक
546           secondary: माध्यमिक सडक
547           secondary_link: माध्यमिक सडक
548           service: सर्भिस सडक
549           speed_camera: गति क्यामेरा
550           steps: खुट्किलाहरू
551           street_lamp: सडक बत्ती
552           track: ट्रयाक
553           "yes": सडक
554         historic:
555           house: घर
556           icon: प्रतिमा
557           stone: पत्थर
558           tower: टावर
559         landuse:
560           farm: खेती
561           forest: वन
562         leisure:
563           club: कल्ब
564           sauna: सौना
565           swimming_pool: पौली पोखरी
566         man_made:
567           tower: टावर
568         natural:
569           forest: वन
570           point: बिन्दु
571           rock: रक
572           spring: स्प्रिङ
573           stone: पत्थर
574           water: पानी
575         office:
576           company: कम्पनी
577           "yes": कार्यलय
578         place:
579           block: खण्ड
580           city: शहर
581           country: देश
582           farm: खेती
583           house: घर
584           state: राज्य
585           "yes": स्थानहरू
586         shop:
587           gallery: सङ्ग्रहालय
588           market: बजार
589           pharmacy: औषधी पसल
590           tailor: सुचीकार
591           "yes": पसल
592         tourism:
593           gallery: सङ्ग्रहालय
594           information: सूचना
595         waterway:
596           dock: डक गर्नुहोस्
597           stream: प्रवाह
598     description:
599       types:
600         places: स्थानहरू
601     results:
602       no_results: कुनै नतिजाहरू भेटिएनन्
603   layouts:
604     edit: सम्पादन
605     history: इतिहास
606     export: निर्यात गर्नुहोस्
607     data: डेटा
608     help: सहायता
609     about: बारेमा
610     copyright: प्रतिलिपि अधिकार
611     learn_more: थप जान्नुहोस्
612     more: थप
613   help_page:
614     beginners_guide:
615       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
616       title: शिकारूको लागी मार्गदर्शन
617       description: शिकारूको लागी समुदायले मार्गदर्शन कायम गरेकोछ
618     mailing_lists:
619       title: मेलिङ्ग सूचीहरू
620     forums:
621       title: मञ्च
622     irc:
623       title: आईआरसि
624     switch2osm:
625       title: स्विचटु‍ओएसएम
626   about_page:
627     next: अर्को
628     legal_title: कानूनी
629   notifier:
630     gpx_notification:
631       greeting: हाय,
632     email_confirm_plain:
633       greeting: हाय,
634     email_confirm_html:
635       greeting: हाय,
636     lost_password_plain:
637       greeting: हाय,
638     lost_password_html:
639       greeting: हाय,
640     note_comment_notification:
641       anonymous: एक अज्ञात प्रयोगकर्ता
642       greeting: हाय,
643     changeset_comment_notification:
644       greeting: हाय,
645   message:
646     inbox:
647       from: बाट
648       subject: विषय
649       date: मिति
650     message_summary:
651       delete_button: हटाउनुहोस्
652     new:
653       title: सान्देस पठाउ
654       subject: विषय
655       body: बडी
656       send_button: पठाउनुहोस्
657     outbox:
658       to: लाई
659       subject: विषय
660       date: मिति
661     read:
662       from: बाट
663       subject: विषय
664       date: मिति
665       back: पछाडि
666       to: लाई
667     sent_message_summary:
668       delete_button: हटाउनुहोस्
669   site:
670     sidebar:
671       close: बन्द गर्नुहोस्
672     search:
673       search: खोज्नुहोस्
674       get_directions: दिशानिर्देशन प्राप्त गर्नुहोस्
675       from: बाट
676       to: लाई
677     key:
678       table:
679         entry:
680           track: ट्रयाक
681           forest: वन
682           farm: खेती
683           school:
684           - विद्यालय
685           toilets: शौचालय
686     richtext_area:
687       edit: सम्पादन
688       preview: पूर्वावलोकन
689     markdown_help:
690       headings: शीर्षकहरू
691       heading: शीर्षक
692       first: पहिलो वस्तु
693       link: लिङ्क
694       text: पाठ
695       image: छवि
696   trace:
697     create:
698       upload_trace: GPS Trace अपलोड गर्ने
699     edit:
700       title: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
701       heading: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
702       filename: 'फाइलनाम:'
703       download: डाउनलोड
704       uploaded_at: 'आध्यवधिक गरिएको:'
705       points: 'बिन्दुहरु:'
706       start_coord: 'निर्देशंक सुरु गर्ने:'
707       map: नक्सा
708       edit: सम्पादन
709       owner: 'मालिक:'
710       description: विवरण
711       tags: ट्यागहरूः
712       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
713       save_button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्ने
714       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
715       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
716     trace_form:
717       upload_gpx: 'GPX फाइल अपलोड गर्ने:'
718       description: 'विवरण:'
719       tags: ट्यागहरूः
720       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
721       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
722       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
723       upload_button: अपलोड गर्ने
724       help: सहायता
725     trace_header:
726       see_all_traces: सबै ट्रेसहरु हेर्ने
727       see_your_traces: तपाईंको सबै ट्रेसहरू हेर्नुहोस्
728     trace_optionals:
729       tags: ट्यागहरू
730     view:
731       title: हेर्दै ट्रेस %{name}
732       heading: हेर्दै ट्रेस %{name}
733       pending: बाँकी
734       filename: 'फाइलनाम:'
735       download: डाउनलोड
736       uploaded: 'अपलोड गरिएको:'
737       points: 'विन्दुहरु:'
738       start_coordinates: निर्देशंक सुरु गर्ने
739       map: नक्सा
740       edit: सम्पादन
741       owner: 'मालिक:'
742       description: 'विवरण:'
743       tags: ट्यागहरूः
744       none: कुनै पनि होइन
745       edit_track: यो ट्रेस सम्पादन गर्ने
746       delete_track: यो ट्रेस मेट्ने
747       trace_not_found: ट्रेस भेटिएन!
748       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
749     trace_paging_nav:
750       showing_page: पृष्ठ %{page}
751     trace:
752       pending: बाँकी रहेको
753       count_points: पोइन्टहरु %{count}
754       ago: '%{time_in_words_ago} पहिले'
755       more: थप
756       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
757       view_map: नक्सा हेर्ने
758       edit: सम्पादन
759       edit_map: नक्सा सम्पादन गर्ने
760       public: सार्वजनिक
761       private: निजी
762       by: द्वारा
763       in: मा
764       map: नक्सा
765     list:
766       public_traces: सारवजनिक GPS ट्रेसहरु
767       your_traces: तपाईंको GPS ट्रेसहरू
768       public_traces_from: '%{user}बाट सार्वकनिक GPS ट्रेसहरु'
769       tagged_with: ' %{tags}हरूद्वारा ट्याग गरिएको'
770     delete:
771       scheduled_for_deletion: मेट्नको लागि तालिकावद्ध गरिएको ट्रेस
772     make_public:
773       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
774   oauth_clients:
775     edit:
776       submit: सम्पादन
777     show:
778       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
779     form:
780       name: नाम
781       required: आवश्यक पर्दछ
782   user:
783     login:
784       title: प्रवेश
785       heading: प्रवेश
786       password: 'पासवर्ड:'
787       login_button: प्रवेश
788       no account: खाता छैन?
789     lost_password:
790       new password button: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
791     reset_password:
792       title: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
793       heading: '%{user}को लागि प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने'
794       password: 'पासवर्ड:'
795       confirm password: 'प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:'
796       reset: नयाँ प्रवेशशव्द
797       flash changed: तपाईंको प्रवेश शब्द परिवर्तन गरिएको छ।
798     new:
799       password: 'पासवर्ड:'
800       confirm password: 'प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:'
801     terms:
802       consider_pd_why: यो के हो ?
803       legale_names:
804         france: फ्रान्स
805         italy: इटाली
806     no_such_user:
807       deleted: मेटाईएको
808     view:
809       traces: निशानहरू
810       status: 'स्थिति:'
811       description: वर्णन
812       comments: टिप्पणी
813       confirm: निश्चित गर्ने
814     popup:
815       your location: तपाईँको स्थान
816       nearby mapper: नजिकको मानचित्रकर्मी
817       friend: साथी
818     account:
819       my settings: मेरो अनुकुलताहरु
820       openid:
821         link text: यो के हो ?
822       public editing:
823         heading: 'सार्वजनिक सम्पादन:'
824         enabled link text: यो के हो ?
825         disabled link text: म किन सम्पादन गर्न सक्दिन?
826       public editing note:
827         heading: सार्वजनिक सम्पादन
828       contributor terms:
829         link text: यो के हो ?
830       preferred languages: 'रुचाइएका भाषाहरू:'
831       gravatar:
832         link text: यो के हो ?
833       home location: 'गृह स्थान:'
834       no home location: तपाईंले आफ्नो गृहस्थान प्रविष्ठ गर्नुभएको छैन।
835       latitude: 'देशान्तर:'
836       longitude: 'अक्षांश:'
837       save changes button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्नुहोस्
838       flash update success confirm needed: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक
839         गरियो। Check your email for a note to confirm your new email address.
840       flash update success: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो।
841     confirm:
842       button: निश्चित गर्ने
843     confirm_email:
844       heading: इमेल परिवर्तन भएको निश्चित गर्नुहोस्
845       press confirm button: इमेल निश्चित गर्नको लागि निश्चितमा क्लिक गर्नुहोस् ।
846       button: निश्चित
847       success: तपाईंको इमेल निश्चित गर्नुहोस्, ग्राह्याताको लागि धन्यवाद!
848       failure: यो टोकन को साथम एक इमेल पहिले नै निश्चित गरिसकिएको छ।
849     go_public:
850       flash success: तपाईंका सबै सम्पादनहरू सार्वाजनिक छन् , तपाईं अब सम्पादन लायक
851         हुनु भयो ।
852     make_friend:
853       success: '%{name} अब तपाईंको मित्र हुनुभएको छ!'
854       failed: माफ गर्नुहोला, %{name}लाई मित्रको रुपमा थप्न सकिएन।
855       already_a_friend: '%{name} सँग तपाईंले पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।'
856     filter:
857       not_an_administrator: यो कार्य गर्न तपाईं प्रवन्धक हुनुपर्छ .
858   user_role:
859     filter:
860       not_an_administrator: प्रवन्धकहरूले भूमिका व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र तपाईं प्रवन्धक
861         हैन ।
862       not_a_role: '`%{role}''  मान्य भूमिका हैन ।'
863       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
864       doesnt_have_role: प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन
865     grant:
866       title: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
867       heading: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
868       are_you_sure: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता `%{name}'लाई प्रदान गर्न निश्चित
869         हुनुहुन्छ?
870       confirm: निश्चित गर्ने
871       fail: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता  `%{name}'लाई प्रदान गर्न सकिएन । कृपया प्रयोगकर्ता
872         र भूमिका दुबै मान्य छन् भनि जाँच गर्नुहोस् ।
873     revoke:
874       title: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
875       heading: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
876       are_you_sure: तपाईं भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा
877         निश्चित हुनुहुन्छ'?
878       confirm: निश्चित गर्ने
879       fail: भूमिका `%{role}' ,`%{name}'बाट फिर्ता लिन सकिएन । प्रोगकर्ता नाम र भूमिका
880         दुबै मान्य छन् भन्ने खुलाउनु होस् ।
881   user_block:
882     partial:
883       show: देखाउनुहोस्
884       edit: सम्पादन
885       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
886       creator_name: सर्जक
887       status: वस्तुस्थिति
888       showing_page: पृष्ठ %{page}
889       next: अर्को »
890       previous: « अघिल्लो
891     show:
892       created: सृजना गरिएको
893       status: वस्तुस्थिति
894       show: देखाउनुहोस्
895       edit: सम्पादन
896       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
897   note:
898     entry:
899       comment: टिप्पणी
900     mine:
901       id: आईडी
902       creator: सर्जक
903       description: वर्णन
904   javascripts:
905     close: बन्द गर्नुहोस्
906     share:
907       title: आदान-प्रदान गर्नुहोस्
908       cancel: रद्द गर्नुहोस्
909       image: छवि
910       long_link: लिङ्क
911       embed: एचटीएमएल
912       format: 'ढाँचा:'
913       download: डाउनलोड
914       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
915     map:
916       zoom:
917         in: ठुलो पार्नुहोस
918         out: सानो पार्नुहोस
919       base:
920         standard: मानक
921     changesets:
922       show:
923         comment: टिप्पणी
924         subscribe: सवस्क्रिप्ट
925         unsubscribe: सदस्यता खारेज गर्नुहोस्
926         hide_comment: लुकाउ
927     notes:
928       show:
929         hide: लुकाउनुहोस्
930         comment: टिप्पणी
931     directions:
932       time: समय
933     query:
934       node: नोड
935       way: बाटो
936       relation: रिलेशन
937   redaction:
938     edit:
939       description: वर्णन
940     new:
941       description: वर्णन
942     show:
943       description: विवरण
944       user: 'सर्जक:'
945       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
946 ...