Localisation updates from translatewiki.net (2010-02-27)
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за прикажување
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Листа за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стара релација
56       old_relation_member: Стар член во релација
57       old_relation_tag: Стара ознака на релација
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Релација
62       relation_member: Член на релација
63       relation_tag: Ознака за релација
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на интерфејсот за да дознаете повеќе.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Измени: {{id}}"
82       changesetxml: XML за измените
83       download: Преземи {{changeset_xml_link}} или {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Измени {{id}}
86         title_comment: Измени {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Измени
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Припаѓа на:"
91       bounding_box: "Рамка:"
92       box: кутија
93       closed_at: "Затворено во:"
94       created_at: Создадено во
95       has_nodes: 
96         one: "Го има следниов {{count}} јазол:"
97         other: "Ги има следниве {{count}} јазли:"
98       has_relations: 
99         one: "Ја има следнава {{count}} релација:"
100         other: "Ги има следниве {{count}} релации:"
101       has_ways: 
102         one: "Го има следниов {{count}} пат:"
103         other: "Ги има следниве {{count}} патишта:"
104       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
105       show_area_box: Прикажи рамка
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: "Следни измени:"
109         prev_tooltip: "Претходни измени:"
110       user: 
111         name_tooltip: Погледај уредувања на {{user}}
112         next_tooltip: Следно уредување на {{user}}
113         prev_tooltip: Претходно уредување на {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Коментар:"
116       edited_at: "Уредено во:"
117       edited_by: "Уредил:"
118       in_changeset: "Во измените:"
119       version: "Верзија:"
120     containing_relation: 
121       entry: Релација {{relation_name}}
122       entry_role: Релација {{relation_name}} (како {{relation_role}})
123     map: 
124       deleted: Избришано
125       larger: 
126         area: Погледај го просторот на поголема карта
127         node: Погледај го јазолот на поголема карта
128         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
129         way: Погледај го патот на поголема карта
130       loading: Се вчитува...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
133       download_xml: Преземи XML
134       edit: уреди
135       node: Јазол
136       node_title: "Јазол: {{node_name}}"
137       view_history: погледај ја историјата
138     node_details: 
139       coordinates: "Координати:"
140       part_of: "Дел од:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
143       download_xml: Преземи XML
144       node_history: Историја на јазолот
145       node_history_title: "Историја на јазолот: {{node_name}}"
146       view_details: погледај детали
147     not_found: 
148       sorry: Жалиам, но не најдов {{type}} со ид. бр. {{id}}.
149       type: 
150         changeset: измени
151         node: јазол
152         relation: релација
153         way: пат
154     paging_nav: 
155       of: од
156       showing_page: Приказ на страница
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} или {{view_history_link}}"
159       download_xml: Преземи XML
160       relation: Релација
161       relation_title: "Релација: {{relation_name}}"
162       view_history: погледај ја историјата
163     relation_details: 
164       members: "Членови:"
165       part_of: "Дел од:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
168       download_xml: Преземи XML
169       relation_history: Историја на релацијата
170       relation_history_title: "Историја на релацијата: {{relation_name}}"
171       view_details: погледај детали
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} како {{role}}"
174       type: 
175         node: Јазол
176         relation: Релација
177         way: Пат
178     start: 
179       manually_select: Рачно избери друга површина
180       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Податоци
183       data_layer_name: Податоци
184       details: Детали
185       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
186       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
187       history_for_feature: Историја за [[feature]]
188       load_data: Вчитај ги податоците
189       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
190       loading: Вчитувам...
191       manually_select: Рачно изберете друга површина
192       object_list: 
193         api: Retrieve this area from the API
194         back: Прикажи листа на предмети
195         details: Детали
196         heading: Листа на предмети
197         history: 
198           type: 
199             node: Јазол [[id]]
200             way: Пат [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Јазол [[id]]
204             way: Пат [[id]]
205         type: 
206           node: Јазол
207           way: Пат
208       private_user: приватен корисник
209       show_history: Прикажи историја
210       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од {{max_bbox_size}}))"
211       wait: Почекајте...
212       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
213     tag_details: 
214       tags: "Ознаки:"
215     timeout: 
216       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за {{type}} со id {{id}} трае предолго.
217       type: 
218         changeset: менувач
219         node: јазол
220         relation: релација
221         way: пат
222     way: 
223       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
224       download_xml: Преземи XML
225       edit: уреди
226       view_history: погледај историја
227       way: Пат
228       way_title: "Пат: {{way_name}}"
229     way_details: 
230       also_part_of: 
231         one: исто така дел и од патот {{related_ways}}
232         other: исто така дел и од патиштата {{related_ways}}
233       nodes: Јазли
234       part_of: "Дел од:"
235     way_history: 
236       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
237       download_xml: Преземи XML
238       view_details: погледај детали
239       way_history: Историја на патот
240       way_history_title: "Историја на патот: {{way_name}}"
241   changeset: 
242     changeset: 
243       anonymous: Анонимен
244       big_area: (голема)
245       no_comment: (нема)
246       no_edits: (нема уредувања)
247       show_area_box: прикажи рамка на површина
248       still_editing: (сè уште уредува)
249       view_changeset_details: Преглед на детали од измените
250     changeset_paging_nav: 
251       next: Следно »
252       previous: "« Претходно"
253       showing_page: Прикажана е страница {{page}}
254     changesets: 
255       area: Површина
256       comment: Коментар
257       id: ид. бр.
258       saved_at: Зачувано во
259       user: Корисник
260     list: 
261       description: Скорешни промени
262       description_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
263       description_user: Измени на {{user}}
264       description_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
265       heading: Измени
266       heading_bbox: Измени
267       heading_user: Измени
268       heading_user_bbox: Измени
269       title: Измени
270       title_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
271       title_user: Измени на {{user}}
272       title_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
273   diary_entry: 
274     diary_comment: 
275       comment_from: Коментар од {{link_user}}  во {{comment_created_at}}
276       confirm: Потврди
277       hide_link: Сокриј го коментаров
278     diary_entry: 
279       comment_count: 
280         one: 1 коментар
281         other: "{{count}} коментари"
282       comment_link: Коментирај на оваа ставка
283       confirm: Потврди
284       edit_link: Уреди ја оваа ставка
285       hide_link: Сокриј ја ставкава
286       posted_by: Испратено од {{link_user}} во {{created}} на {{language_link}}
287       reply_link: Одговори на оваа ставка
288     edit: 
289       body: "Содржина:"
290       language: "Јазик:"
291       latitude: Геог. ширина
292       location: "Локација:"
293       longitude: Геог. должина
294       marker_text: Локација на дневничкиот запис
295       save_button: Зачувај
296       subject: "Наслов:"
297       title: Уреди дневничка ставка
298       use_map_link: покажи на карта
299     feed: 
300       all: 
301         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
302         title: Дневнички ставки
303       language: 
304         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на {{language_name}}
305         title: Дневнички ставки на {{language_name}}
306       user: 
307         description: Скорешни дневнички ставки од {{user}}
308         title: Дневнички ставки на {{user}}
309     list: 
310       in_language_title: Дневнички написи на {{language}}
311       new: "Нов дневнички запис:"
312       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
313       newer_entries: Понови ставки
314       no_entries: Нема дневнички ставки
315       older_entries: Постари ставки
316       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
317       title: Дневници на корисници
318       user_title: Дневник на {{user}}
319     new: 
320       title: Нова дневничка ставка
321     no_such_entry: 
322       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со ид.бр. {{id}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
323       heading: "Нема ставка со ид. бр.: {{id}}"
324       title: Нема таква дневничка ставка
325     no_such_user: 
326       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
327       heading: Корисникот {{user}} не постои
328       title: Нема таков корисник
329     view: 
330       leave_a_comment: Пиши коментар
331       login: Најавување
332       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} за да оставите коментар"
333       save_button: Зачувај
334       title: Дневникот на {{user}} | {{title}}
335       user_title: дневник на {{user}}
336   export: 
337     start: 
338       add_marker: Додај бележник на картата
339       area_to_export: Простор за извезување
340       embeddable_html: Вметнат HTML код
341       export_button: Извези
342       export_details: Податоците на OpenStreetMap се под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a>.
343       format: Формат
344       format_to_export: Формат за извезување
345       image_size: Големина на сликата
346       latitude: Г.Ш.
347       licence: Лиценца
348       longitude: Г.Д.
349       manually_select: Рачно изберете друга површина
350       mapnik_image: Mapnik-слика
351       max: макс.
352       options: Нагодувања
353       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
354       osmarender_image: Osmarender-слика
355       output: Излезни податоци
356       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
357       scale: Размер
358       zoom: Приближи
359     start_rjs: 
360       add_marker: Стави бележник на картата
361       change_marker: Смени позиција на бележникот
362       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
363       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
364       export: Извези
365       manually_select: Рачно изберете друг простор
366       view_larger_map: Преглед на поголема карта
367   geocoder: 
368     description: 
369       title: 
370         geonames: Локација од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
371         osm_namefinder: "{{types}} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Именикот</a>"
372         osm_nominatim: Локација од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
373       types: 
374         cities: Градови
375         places: Места
376         towns: Гратчиња
377     description_osm_namefinder: 
378       prefix: "{{distance}} {{direction}} од {{type}}"
379     direction: 
380       east: источно
381       north: северно
382       north_east: североисточно
383       north_west: северозападно
384       south: јужно
385       south_east: југоисточно
386       south_west: југозападно
387       west: западно
388     distance: 
389       one: околу 1km
390       other: околу {{count}}km
391       zero: помалку од 1km
392     results: 
393       more_results: Повеќе резултати
394       no_results: Нема пронајдено резултати
395     search: 
396       title: 
397         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
398         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
399         latlon: Резултати од <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
400         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
401         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
402         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
403         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
404     search_osm_namefinder: 
405       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} од {{parentname}})"
406       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} од {{placename}}"
407     search_osm_nominatim: 
408       prefix: 
409         amenity: 
410           airport: Аеродром
411           arts_centre: Дом на уметности
412           atm: Банкомат
413           auditorium: Аудиториум
414           bank: Банка
415           bar: Бар
416           bench: Клупа
417           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
418           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
419           brothel: Бордел
420           bureau_de_change: Менувачница
421           bus_station: Автобуска станица
422           cafe: Кафуле
423           car_rental: Рент-а-кар
424           car_sharing: Изнајмување автомобил
425           car_wash: Автоперална
426           casino: Казино
427           cinema: Кино
428           clinic: Клиника
429           club: Клуб
430           college: Колеџ
431           community_centre: Центар на заедница
432           courthouse: Суд
433           crematorium: Крематориум
434           dentist: Забар
435           doctors: Доктори
436           dormitory: Студентски дом
437           drinking_water: Питка вода
438           driving_school: Автошкола
439           embassy: Амбасада
440           emergency_phone: Итен телефон
441           fast_food: Брза храна
442           ferry_terminal: Ферибот-терминал
443           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
444           fire_station: Пожарна
445           fountain: Фонтана
446           fuel: Гориво
447           grave_yard: Гробишта
448           gym: Теретана / фитнес
449           hall: Соборна сала
450           health_centre: Здравствен центар
451           hospital: Болница
452           hotel: Хотел
453           hunting_stand: Ловечка кула
454           ice_cream: Сладолед
455           kindergarten: Градинка
456           library: Библиотека
457           market: Пазар
458           marketplace: Пазар
459           mountain_rescue: Планинарско спасување
460           nightclub: Ноќен клуб
461           nursery: Јасли
462           nursing_home: Старечки дом
463           office: Канцеларија
464           park: Парк
465           parking: Паркинг
466           pharmacy: Аптека
467           place_of_worship: Верски објект
468           police: Полиција
469           post_box: Поштенско сандаче
470           post_office: Пошта
471           preschool: Претшколска установа
472           prison: Затвор
473           pub: Пивница
474           public_building: Јавен објект
475           public_market: Градски пазар
476           reception_area: Рецепција
477           recycling: Рециклирање
478           restaurant: Ресторан
479           retirement_home: Старечки дом
480           sauna: Сауна
481           school: Училиште
482           shelter: Засолниште
483           shop: Дуќан
484           shopping: Дуќани
485           social_club: Друштвен клуб
486           studio: Студио
487           supermarket: Супермаркет
488           taxi: Такси
489           telephone: Телефонска говорница
490           theatre: Театар
491           toilets: Тоалет
492           townhall: Градски дом
493           university: Универзитет
494           vending_machine: Вендинг-машина
495           veterinary: Ветеринарна клиника
496           village_hall: Месна заедница
497           waste_basket: Корпа за отпадоци
498           wifi: Безжичен интернет
499           youth_centre: Младински центар
500         boundary: 
501           administrative: Административна граница
502         building: 
503           apartments: Станбен блок
504           block: Блок згради
505           bunker: Бункер
506           chapel: Капела
507           church: Црква
508           city_hall: Градски дом
509           commercial: Комерцијална зграда
510           dormitory: Студентски дом
511           entrance: Влез во зграда
512           faculty: Факултетски објект
513           farm: Земјоделски објект
514           flats: Станови
515           garage: Гаража
516           hall: Сала
517           hospital: Болничка зграда
518           hotel: Хотел
519           house: Куќа
520           industrial: Индустриски објект
521           office: Деловна зграда
522           public: Јавен објект
523           residential: Станбена зграда
524           retail: Продажен објект
525           school: Школско здание
526           shop: Дуќан
527           stadium: Стадион
528           store: Продавница
529           terrace: Тераса
530           tower: Кула
531           train_station: Железничка станица
532           university: Универзитетска зграда
533           "yes": Зграда
534         highway: 
535           bridleway: Коњски пат
536           bus_guideway: Автобуски шини
537           bus_stop: Автобуска постојка
538           byway: Спореден пат
539           construction: Автопат во изградба
540           cycleway: Велосипедска патека
541           distance_marker: Бележник на растојание
542           emergency_access_point: Прва помош
543           footway: Тротоар
544           ford: Брод
545           gate: Порта
546           living_street: Маалска улица
547           minor: Помал спореден пат
548           motorway: Автопат
549           motorway_junction: Клучка
550           motorway_link: Приклучен пат
551           path: Патека
552           pedestrian: Пешачка патека
553           platform: Платформа
554           primary: Главен пат
555           primary_link: Главен пат
556           raceway: Тркачка патека
557           residential: Станбен
558           road: Пат
559           secondary: Спореден пат
560           secondary_link: Спореден пат
561           service: Помошен пат
562           services: Крајпатен сервис
563           steps: Скалила
564           stile: Тарабен премин
565           tertiary: Третостепен пат
566           track: Полски пат
567           trail: Патека
568           trunk: Магистрала
569           trunk_link: Магистрала
570           unclassified: Некласификуван пат
571           unsurfaced: Неасфалтиран пат
572         historic: 
573           archaeological_site: Археолошки локалитет
574           battlefield: Бојно поле
575           boundary_stone: Граничен камен
576           building: Зграда
577           castle: Замок
578           church: Црква
579           house: Куќа
580           icon: Икона
581           manor: Велепоседнички дом
582           memorial: Споменик
583           mine: Рудник
584           monument: Споменик
585           museum: Музеј
586           ruins: Рушевини
587           tower: Кула
588           wayside_cross: Крајпатен крст
589           wayside_shrine: Параклис
590           wreck: Бродолом
591         landuse: 
592           allotments: Парцели
593           basin: Басен
594           brownfield: Угар
595           cemetery: Гробишта
596           commercial: Комерцијално подрачје
597           conservation: Заштитено земјиште
598           construction: Градилиште
599           farm: Фарма
600           farmland: Обработливо земјиште
601           farmyard: Земјоделски двор
602           forest: Шума
603           grass: Трева
604           greenfield: Неискористено земјиште
605           industrial: Индустриско подрачје
606           landfill: Депонија
607           meadow: Ливада
608           military: Воено подрачје
609           mine: Рудник
610           mountain: Планина
611           nature_reserve: Природен резерват
612           park: Парк
613           piste: Писта
614           plaza: Плоштадче
615           quarry: Каменолом
616           railway: Железница
617           recreation_ground: Рекреативен терен
618           reservoir: Резервоар
619           residential: Станбено подрачје
620           retail: Дуќани
621           village_green: Селско зеленило
622           vineyard: Лозници
623           wetland: Мочуриште
624           wood: Шума
625         leisure: 
626           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
627           common: Општествена земја
628           fishing: Рибарење
629           garden: Градина
630           golf_course: Голф-терен
631           ice_rink: Лизгалиште
632           marina: Марина
633           miniature_golf: Миниголф
634           nature_reserve: Природен резерват
635           park: Парк
636           pitch: Спортски терен
637           playground: Детско игралиште
638           recreation_ground: Разонодно место
639           slipway: Испуст
640           sports_centre: Спортски центар
641           stadium: Стадион
642           swimming_pool: Базен
643           track: Спортска патека
644           water_park: Аквапарк
645         natural: 
646           bay: Залив
647           beach: Плажа
648           cape: ‘Рт
649           cave_entrance: Влез во пештера
650           channel: Канал
651           cliff: Гребен
652           coastline: Крајбрежје
653           crater: Кратер
654           feature: Елемент
655           fell: Фел
656           fjord: Фјорд
657           geyser: Гејзер
658           glacier: Глечер
659           heath: Голет
660           hill: Рид
661           island: Остров
662           land: Земја
663           marsh: Бара
664           moor: Пустара
665           mud: Кал
666           peak: Врв
667           point: Точка
668           reef: Гребен
669           ridge: Срт
670           river: Река
671           rock: Карпа
672           scree: Сип
673           scrub: Честак
674           shoal: Плитко место
675           spring: Извор
676           strait: Проток
677           tree: Дрво
678           valley: Долина
679           volcano: Вулкан
680           water: Вода
681           wetland: Мочуриште
682           wetlands: Мочуриште
683           wood: Шума
684         place: 
685           airport: Аеродром
686           city: Град
687           country: Земја
688           county: Грофовија
689           farm: Фарма
690           hamlet: Селце
691           house: Куќа
692           houses: Куќи
693           island: Остров
694           islet: Островче
695           locality: Месност
696           moor: Пустара
697           municipality: Општина
698           postcode: Поштенски број
699           region: Регион
700           sea: Море
701           state: Покраина
702           subdivision: Админ. подрачје
703           suburb: Населба
704           town: Град
705           unincorporated_area: Нездружено подрачје
706           village: Село
707         railway: 
708           abandoned: Напуштена железничка линија
709           construction: Железничка линија во изградба
710           disused: Напуштена железничка линија
711           disused_station: Напуштена железничка станица
712           funicular: Жичена железница
713           halt: Железничка постојка
714           historic_station: Историска железничка станица
715           junction: Железнички јазол
716           level_crossing: Надвозник
717           light_rail: Лека железница
718           monorail: Едношинска линија
719           narrow_gauge: Теснолинејка
720           platform: Железнички перон
721           preserved: Зачувана железничка линија
722           spur: Железнички огранок
723           station: Железничка станица
724           subway: Метро станица
725           subway_entrance: Влез во метро
726           switch: Железнички пунктови
727           tram: Трамвајска линија
728           tram_stop: Трамвајска постојка
729           yard: Железничко депо
730         shop: 
731           alcohol: Алкохол на црно
732           apparel: Облека
733           art: Уметнички дуќан
734           bakery: Пекара
735           beauty: Козметика
736           beverages: Пијалоци
737           bicycle: Продавница за велосипеди
738           books: Книжарница
739           butcher: Месарница
740           car: Автосалон
741           car_dealer: Автосалон
742           car_parts: Автоделови
743           car_repair: Автосервис
744           carpet: Дуќан за теписи
745           charity: Добротворна продавница
746           chemist: Аптека
747           clothes: Дуќан за облека
748           computer: Компјутерска продавница
749           confectionery: Слаткарница
750           convenience: Бакалница
751           copyshop: Фотокопир
752           cosmetics: Козметика
753           department_store: Стоковна куќа
754           discount: Распродажен дуќан
755           doityourself: Направи-сам
756           drugstore: Аптека
757           dry_cleaning: Хемиско чистење
758           electronics: Електронска опрема
759           estate_agent: Недвижности
760           farm: Земјоделски дуќан
761           fashion: Бутик
762           fish: Рибарница
763           florist: Цвеќара
764           food: Продавница за храна
765           funeral_directors: Погребална служба
766           furniture: Мебел
767           gallery: Галерија
768           garden_centre: Градинарски центар
769           general: Колонијал
770           gift: Дуќан за подароци
771           greengrocer: Пиљара
772           grocery: Бакалница
773           hairdresser: Фризер
774           hardware: Алат и опрема
775           hifi: Аудиосистеми
776           insurance: Осигурително
777           jewelry: Јувелир
778           kiosk: Трафика
779           laundry: Пералница
780           mall: Трговски центар
781           market: Пазар
782           mobile_phone: Мобилни телефони
783           motorcycle: Моторцикли
784           music: Музички дуќан
785           newsagent: Весникара
786           optician: Оптичар
787           organic: Здрава храна
788           outdoor: Дуќан на отворено
789           pet: Домашни миленици
790           photo: Фотографски дуќан
791           salon: Салон
792           shoes: Обувки
793           shopping_centre: Трговски центар
794           sports: Спортски дуќан
795           stationery: Прибор и репроматеријали
796           supermarket: Супермаркет
797           toys: Продавница за играчки
798           travel_agency: Туристичка агенција
799           video: Видеотека
800           wine: Алкохолни пијалоци
801         tourism: 
802           alpine_hut: Планинска куќарка
803           artwork: Уметничко дело
804           attraction: Атракција
805           bed_and_breakfast: Полупансион
806           cabin: Колиба
807           camp_site: Камп
808           caravan_site: Автокамп
809           chalet: Брвнара
810           guest_house: Пансион
811           hostel: Хостел
812           hotel: Хотел
813           information: Информации
814           lean_to: Прилепена стреа
815           motel: Мотел
816           museum: Музеј
817           picnic_site: Излетничко место
818           theme_park: Забавен парк
819           valley: Долина
820           viewpoint: Видиковец
821           zoo: Зоолошка
822         waterway: 
823           boatyard: Чамцоградилиште
824           canal: Канал
825           connector: Слив
826           dam: Брана
827           derelict_canal: Запуштен канал
828           ditch: Канач
829           dock: Док
830           drain: Одвод
831           lock: Каналска брана
832           lock_gate: Каналска капија
833           mineral_spring: Минерален извор
834           mooring: Сидриште
835           rapids: Брзак
836           river: Река
837           riverbank: Кеј
838           stream: Поток
839           wadi: Вади
840           water_point: Пристап до вода
841           waterfall: Водопад
842           weir: Јаз
843   javascripts: 
844     map: 
845       base: 
846         cycle_map: Велосипедска карта
847         noname: БезИме
848     site: 
849       edit_zoom_alert: Морате да зумирате за да можете да ја уредувате картата.
850       history_zoom_alert: Морате да зумирате за да можете да ја видите историјата на уредувања
851   layouts: 
852     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со {{link}} за Фондот за обнова на хардвер.
853     donate_link_text: донирање
854     edit: Уреди
855     export: Извези
856     export_tooltip: Извези податоци од картата
857     gps_traces: GPS-траги
858     gps_traces_tooltip: Раководење со траги
859     help_wiki: Помош и вики
860     help_wiki_tooltip: Помош и Вики-страница за овој проект
861     history: Историја
862     home: дома
863     home_tooltip: Оди на домашна локација
864     inbox: пораки ({{count}})
865     inbox_tooltip: 
866       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
867       other: Имате {{count}} непрочитани пораки во сандачето
868       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
869     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
870     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
871     intro_3: Вдомувањето на OpenStreetMap е овозможено од {{ucl}} и {{bytemark}}. Другите поддржувачи на проектот се наведени на {{partners}}.
872     intro_3_bytemark: bytemark
873     intro_3_partners: вики
874     intro_3_ucl: Центарот UCL VR
875     license: 
876       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
877     log_in: најавување
878     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
879     logo: 
880       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
881     logout: одјавување
882     logout_tooltip: Одјавување
883     make_a_donation: 
884       text: Донирајте
885       title: Поддржете ја OpenStreetMap со парична донација
886     news_blog: Блог за новости
887     news_blog_tooltip: Блог со новости за OpenStreetMap, слободни географски податоци, и тн.
888     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
889     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
890     shop: Продавница
891     shop_tooltip: Купете OpenStreetMap производи
892     sign_up: регистрација
893     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
894     sotm: Дојдете на конференцијата на OpenStreetMap за 2009 наречена „The State of the Map“ од 10-12 јули во Амстердам!
895     tag_line: Слободна вики-карта на светот
896     user_diaries: Кориснички дневници
897     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
898     view: Карта
899     view_tooltip: Преглед на картите
900     welcome_user: Добредојде, {{user_link}}
901     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
902   message: 
903     delete: 
904       deleted: Пораката е избришана
905     inbox: 
906       date: Датум
907       from: Од
908       my_inbox: Моето сандаче
909       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од {{people_mapping_nearby_link}}?
910       outbox: за праќање
911       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
912       subject: Наслов
913       title: Примени
914       you_have: Имате {{new_count}} нови пораки и {{old_count}} стари пораки
915     mark: 
916       as_read: Пораката е означена како прочитана
917       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
918     message_summary: 
919       delete_button: Избриши
920       read_button: Означи како прочитано
921       reply_button: Одговори
922       unread_button: Означи како непрочитано
923     new: 
924       back_to_inbox: Назад во примени
925       body: Содржина
926       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
927       message_sent: Пораката е испратена
928       send_button: Испрати
929       send_message_to: Испрати нова порака за {{name}}
930       subject: Наслов
931       title: Испрати ја пораката
932     no_such_user: 
933       body: Жалиме, нема корисник или порака со тоа име или ид. бр.
934       heading: Нема таков корисник или порака
935       title: Нема таков корисник или порака
936     outbox: 
937       date: Даѕум
938       inbox: примени пораки
939       my_inbox: Моите {{inbox_link}}
940       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои {{people_mapping_nearby_link}}?
941       outbox: за праќање
942       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
943       subject: Наслов
944       title: За праќање
945       to: До
946       you_have_sent_messages: Имате {{count}} испратени пораки
947     read: 
948       back_to_inbox: Назад во добиени
949       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
950       date: Датум
951       from: Од
952       reading_your_messages: Читање на пораките
953       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
954       reply_button: Одговори
955       subject: Наслов
956       title: Прочитај ја пораката
957       to: За
958       unread_button: Означи како непрочитано
959     sent_message_summary: 
960       delete_button: Избриши
961   notifier: 
962     diary_comment_notification: 
963       footer: Можете да го прочитате коментарот и на {{readurl}} и можете да коментирате на {{commenturl}} или да одговорите на {{replyurl}}
964       header: "{{from_user}} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
965       hi: Здраво {{to_user}},
966       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} коментираше на вашата дневничка ставка"
967     email_confirm: 
968       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
969     email_confirm_html: 
970       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
971       greeting: Здраво,
972       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на {{server_url}} со новата адреса {{new_address}}.
973     email_confirm_plain: 
974       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
975       greeting: Здраво,
976       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
977       hopefully_you_2: "{{server_url}} со новата адреса {{new_address}}."
978     friend_notification: 
979       had_added_you: "{{user}} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
980       see_their_profile: Можете да му го погледате профилот на {{userurl}} и да го додадете како пријател, ако сакате.
981       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ве додаде како пријател"
982     gpx_notification: 
983       and_no_tags: и без ознаки.
984       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
985       failure: 
986         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
987         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
988         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
989         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
990       greeting: Здраво,
991       success: 
992         loaded_successfully: успешно се вчита со {{trace_points}} од вкупно можни {{possible_points}} точки.
993         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX податотека"
994       with_description: со описот
995       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
996     lost_password: 
997       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
998     lost_password_html: 
999       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1000       greeting: Здраво,
1001       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1002     lost_password_plain: 
1003       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1004       greeting: Здраво,
1005       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1006       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1007     message_notification: 
1008       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на {{readurl}}
1009       footer2: и можете да одговорите на {{replyurl}}
1010       header: "{{from_user}} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1011       hi: Здраво {{to_user}},
1012       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ви испрати нова порака"
1013     signup_confirm: 
1014       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1015     signup_confirm_html: 
1016       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1017       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Категорија:Корисници_по_географски_регион</a> ќе најдете листа на тековни корисници во категории, зависно од нивната локација во светот.
1018       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1019       greeting: Здраво!
1020       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1021       introductory_video: Можете да погледате {{introductory_video_link}}.
1022       more_videos: Имаме {{more_videos_link}}.
1023       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1024       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1025       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1026       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1027     signup_confirm_plain: 
1028       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1029       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1030       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1031       current_user_1: Листа на тековни корисници во категории, на база на нивната
1032       current_user_2: "локација во светот ќе најдете на:"
1033       greeting: Здраво!
1034       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1035       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1036       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1037       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1038       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1039       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1040       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1041       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1042   oauth: 
1043     oauthorize: 
1044       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS траги.
1045       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1046       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1047       allow_write_api: ја менува картата.
1048       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1049       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1050       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1051       request_access: Апликацијата {{app_name}} бара пристап до вашата сметка. Видете дали би сакале апликацијата да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1052     revoke: 
1053       flash: Го поништивте жетонот за {{application}}
1054   oauth_clients: 
1055     create: 
1056       flash: Информациите се успешно регистрирани
1057     destroy: 
1058       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1059     edit: 
1060       submit: Уреди
1061       title: Уредете ја апликацијата
1062     form: 
1063       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги
1064       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1065       allow_write_api: ја менува картата.
1066       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1067       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1068       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1069       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1070       name: Име
1071       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1072       required: Се бара
1073       support_url: URL поддршка
1074       url: URL адреса на главната апликација
1075     index: 
1076       application: Назив на апликацијата
1077       issued_at: Издадено
1078       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1079       my_apps: Мои клиентни апликации
1080       my_tokens: Мои овластени апликации
1081       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот {{oauth}}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1082       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1083       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1084       revoke: Поништи!
1085       title: Мои OAuth податоци
1086     new: 
1087       submit: Регистрирање
1088       title: Регистрирајте нова апликација
1089     not_found: 
1090       sorry: Жалиме, но тој {{type}} не е пронајден.
1091     show: 
1092       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1093       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги.
1094       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1095       allow_write_api: ја менува картата.
1096       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1097       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1098       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1099       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1100       edit: Детали од уредувањето
1101       key: "Потрошувачки клуч:"
1102       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1103       secret: "Потрошувачка тајна:"
1104       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1105       title: OAuth детали за {{app_name}}
1106       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1107     update: 
1108       flash: Клиентските информации се успешно ажурирани
1109   site: 
1110     edit: 
1111       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1112       flash_player_required: Ќе ви треба Flash програма за да го користите Potlatch - „OpenStreetMap Flash уредник“. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1113       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1114       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата {{user_page}}.
1115       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1116       user_page_link: корисничка страница
1117     index: 
1118       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1119       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1120       js_3: Препорачуваме да ја пробате <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home статичната карта</a> ако не можете да овозможите JavaScript.
1121       license: 
1122         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1123         notice: Под лиценцата {{license_name}} од {{project_name}} и неговите придонесувачи.
1124         project_name: проектот OpenStreetMap
1125       permalink: Постојана врска
1126       shortlink: Кратка врска
1127     key: 
1128       map_key: Легенда
1129       map_key_tooltip: Легенда за mapnik приказ на ова размерно ниво
1130       table: 
1131         entry: 
1132           admin: Административна граница
1133           allotments: Парцели
1134           apron: 
1135             - Аеродромска платформа
1136             - терминал
1137           bridge: Црна линија = мост
1138           bridleway: Пешачко-влечен пат
1139           brownfield: Запуштено подрачје
1140           building: Значајно здание
1141           byway: Спореден пат
1142           cable: 
1143             - клупна жичарница
1144             - клупна жичарница
1145           cemetery: Гробишта
1146           centre: Спортски центар
1147           commercial: Комерцијално подрачје
1148           common: 
1149             - Општествена земја
1150             - ливада
1151           construction: Патишта во изградба
1152           cycleway: Велосипедска патека
1153           destination: Пристап кон дестинацијата
1154           farm: Фарма
1155           footway: Пешачка патека
1156           forest: Шума
1157           golf: Голф-терен
1158           heathland: Голиште
1159           industrial: Индустриско подрачје
1160           lake: 
1161             - Езеро
1162             - резервоар
1163           military: Воено подрачје
1164           motorway: Автопат
1165           park: Парк
1166           permissive: Дозволив пристап
1167           pitch: Спортски терен
1168           primary: Главен пат
1169           private: Приватен пристап
1170           rail: Железница
1171           reserve: Природен резерват
1172           resident: Станбено подрачје
1173           retail: Трговско подрачје
1174           runway: 
1175             - Аеродромска писта
1176             - рулажна патека
1177           school: 
1178             - Училиште
1179             - универзитет
1180           secondary: Спореден пат
1181           station: Железничка станица
1182           subway: Метро
1183           summit: 
1184             - Врв
1185             - врв
1186           tourist: Туристичка атракција
1187           track: Патека
1188           tram: 
1189             - Лека железница
1190             - трамвај
1191           trunk: Главна сообраќајна артерија
1192           tunnel: Испрекината линија = тунел
1193           unclassified: Некласификуван пат
1194           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1195           wood: Шумичка
1196         heading: Легенда за z{{zoom_level}}
1197     search: 
1198       search: Пребарај
1199       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>повеќе примери...</a>"
1200       submit_text: ->
1201       where_am_i: Каде сум?
1202       where_am_i_title: Опишете ја моменталната локација со помош на пребарувачот
1203     sidebar: 
1204       close: Затвори
1205       search_results: Резултати од пребарувањето
1206   trace: 
1207     create: 
1208       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1209       upload_trace: Подигни GPS трага
1210     delete: 
1211       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1212     edit: 
1213       description: "Опис:"
1214       download: преземи
1215       edit: уреди
1216       filename: "Податотека:"
1217       heading: Ја уредувате трагата {{name}}
1218       map: карта
1219       owner: "Сопственик:"
1220       points: "Точки:"
1221       save_button: Сочувај промени
1222       start_coord: "Почетна координата:"
1223       tags: "Ознаки:"
1224       tags_help: одделено со запирка
1225       title: Ја уредувате трагата {{name}}
1226       uploaded_at: "Подигнато во:"
1227       visibility: "Видливост:"
1228       visibility_help: што значи ова?
1229     list: 
1230       public_traces: Јавни GPS траги
1231       public_traces_from: Јавни GPS  траги од {{user}}
1232       tagged_with: "  означено со {{tags}}"
1233       your_traces: Ваши GPS траги
1234     make_public: 
1235       made_public: Трагата е објавена
1236     no_such_user: 
1237       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
1238       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1239       title: Нема таков корисник
1240     offline: 
1241       heading: GPX-складиште вон интернет
1242       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1243     offline_warning: 
1244       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1245     trace: 
1246       ago: пред {{time_in_words_ago}}
1247       by: од
1248       count_points: "{{count}} точки"
1249       edit: уреди
1250       edit_map: Уредување
1251       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1252       in: во
1253       map: карта
1254       more: повеќе
1255       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1256       private: ПРИВАТНО
1257       public: ЈАВНО
1258       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1259       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1260       view_map: Погледај ја картата
1261     trace_form: 
1262       description: Опис
1263       help: Помош
1264       tags: Ознаки
1265       tags_help: одделено со запирка
1266       upload_button: Подигни
1267       upload_gpx: Подгни GPX податотека
1268       visibility: Видливост
1269       visibility_help: што значи ова?
1270     trace_header: 
1271       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1272       see_just_your_traces: Погледајте ги само вашите траги, или подигнете трага
1273       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1274       traces_waiting: Имате {{count}} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1275     trace_optionals: 
1276       tags: Ознаки
1277     trace_paging_nav: 
1278       next: Следна &raquo;
1279       previous: "&laquo; Претходна"
1280       showing_page: Прикажувам страница {{page}}
1281     view: 
1282       delete_track: Избриши ја трагава
1283       description: "Опис:"
1284       download: преземи
1285       edit: уреди
1286       edit_track: Уреди ја трагава
1287       filename: "Податотека:"
1288       heading: Ја гледате трагата {{name}}
1289       map: карта
1290       none: Ништо
1291       owner: "Сопственик:"
1292       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1293       points: "Точки:"
1294       start_coordinates: "Почетна координата:"
1295       tags: "Ознаки:"
1296       title: Ја гледате трагата  {{name}}
1297       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1298       uploaded: "Подигнато во:"
1299       visibility: "Видливост:"
1300     visibility: 
1301       identifiable: Препознатливо (се прикажува на листата на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1302       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1303       public: Јавно (се прикажува во листата на траги како анонимни, неподредени точки)
1304       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1305   user: 
1306     account: 
1307       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1308       flash update success: Корисничките информации се успешно ажурирани.
1309       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно ажурирани. Проверете е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1310       home location: "Домашна локација:"
1311       latitude: Геог. ширина
1312       longitude: Геог. должина
1313       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1314       my settings: Мои прилагодувања
1315       no home location: Немате внесено домашна локација.
1316       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1317       profile description: "Опис за профилот:"
1318       public editing: 
1319         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1320         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1321         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1322         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1323         enabled link text: што е ова?
1324         heading: "Јавно уредување:"
1325       public editing note: 
1326         heading: Јавно уредување
1327         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат локацијата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1328       return to profile: Назад кон профилот
1329       save changes button: Зачувај ги промените
1330       title: Уреди сметка
1331       update home location on click: Подновувај ја домашната локација кога ќе кликнам на картата
1332     confirm: 
1333       button: Потврди
1334       failure: Веќе имаме потврдено корисничка сметка со овој жетон.
1335       heading: Потврди корисничка сметка
1336       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1337       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1338     confirm_email: 
1339       button: Потврди
1340       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1341       heading: Потврди промена на е-пошта
1342       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1343       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1344     filter: 
1345       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
1346     friend_map: 
1347       nearby mapper: "Соседен картограф: [[nearby_user]]"
1348       your location: Ваша локација
1349     go_public: 
1350       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1351     login: 
1352       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате.
1353       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1354       create_account: создај сметка
1355       email or username: Е-пошта или корисничко име
1356       heading: Најавување
1357       login_button: Најавување
1358       lost password link: Си ја загубивте лозинката?
1359       password: "Лозинка:"
1360       please login: Најавете се или {{create_user_link}}.
1361       title: Најавување
1362     lost_password: 
1363       email address: "Е-пошта:"
1364       heading: Ја заборавивте лозинката?
1365       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе назначите нова лозинка.
1366       new password button: Смени лозинка
1367       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1368       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1369       title: Загубена лозинка
1370     make_friend: 
1371       already_a_friend: Веќе сте пријатели со {{name}}.
1372       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот {{name}} како пријател.
1373       success: Сега сте пријатели со {{name}}.
1374     new: 
1375       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1376       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1377       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">веб-мајсторот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1378       display name: "Име за прикажување:"
1379       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1380       email address: "Е-пошта:"
1381       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1382       flash create success message: Сметката е успешно создадена. Проверете е-пошта за потврда, и ќе веднаш потоа ќе можете да правите карти :-)<br /><br />Имајте на ум дека нема да можете да се најавиде сè додека не ја потврдите вашата е-поштенска адреса.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да враќаме такви потврди.
1383       heading: Создајте корисничка сметка
1384       license_agreement: Со тоа што создавате сметка, значи дека се согласувате сите податоци што ќе ги внесете на проектот Openstreetmap ќе бидат (неисклучиво) лиценцирани под <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk/">оваа Creative Commons лиценца (by-sa)</a>.
1385       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1386       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1387       password: "Лозинка:"
1388       signup: Најавување
1389       title: Создај сметка
1390     no_such_user: 
1391       body: Жалиме, но не постои корисник по име {{user}}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1392       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1393       title: Нема таков корисник
1394     remove_friend: 
1395       not_a_friend: "{{name}} не е меѓу вашите пријатели."
1396       success: Корисникот {{name}} е отстранет од вашите пријатели.
1397     reset_password: 
1398       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1399       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1400       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1401       heading: Смени лозинка за {{user}}
1402       password: Лозинка
1403       reset: Смени лозинка
1404       title: Смени лозинка
1405     set_home: 
1406       flash success: Домашната локација е успешно зачувана
1407     view: 
1408       activate_user: активирај го корисников
1409       add as friend: додај како пријател
1410       ago: (пред {{time_in_words_ago}})
1411       block_history: погледај добиени блокови
1412       blocks by me: извршени болокови
1413       blocks on me: добиени блокови
1414       confirm: Потврди
1415       create_block: блокирај го корисников
1416       created from: "Создадено од:"
1417       deactivate_user: деактивирај го корисников
1418       delete_user: избриши го корисников
1419       description: Опис
1420       diary: дневник
1421       edits: уредувања
1422       email address: Е-пошта
1423       hide_user: сокриј го корисников
1424       if set location: Ако ја наместите вашата локација, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Домашната локација можете да си ја наместите на страницата {{settings_link}}.
1425       km away: "{{count}}km од вас"
1426       m away: "{{count}}m од вас"
1427       mapper since: "Картограф од:"
1428       moderator_history: погледај добиени блокови
1429       my diary: мојот дневник
1430       my edits: мои уредувања
1431       my settings: мои прилагодувања
1432       my traces: мои траги
1433       my_oauth_details: Моите OAuth детали
1434       nearby users: "Соседни корисници:"
1435       new diary entry: нова ставка во дневникот
1436       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1437       no home location: Немате поставено домашна локација.
1438       no nearby users: Сè уште нема корисници во вашата околина кои признаваат дека работат на карти.
1439       remove as friend: отстрани од пријатели
1440       role: 
1441         administrator: Овој корисник е администратор
1442         grant: 
1443           administrator: Додели администраторски пристап
1444           moderator: Додели модераторски пристап
1445         moderator: Овој корисник е модератор
1446         revoke: 
1447           administrator: Лиши од администраторски пристап
1448           moderator: Лиши од модераторски пристап
1449       send message: испрати порака
1450       settings_link_text: прилагодувања
1451       traces: траги
1452       unhide_user: покажи го корисникот
1453       user location: Локација на корисникот
1454       your friends: Ваши пријатели
1455   user_block: 
1456     blocks_by: 
1457       empty: Корисникот {{name}} досега не блокирал.
1458       heading: Листа на блокови од {{name}}
1459       title: Блокови од {{name}}
1460     blocks_on: 
1461       empty: Корисникот {{name}} досега не бил блокиран.
1462       heading: Листа на блокови за {{name}}
1463       title: Блокови за {{name}}
1464     create: 
1465       flash: Направен е блок на корисникот {{name}}.
1466       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1467       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1468     edit: 
1469       back: Преглед на сите блокови
1470       heading: Уредување на блок за {{name}}
1471       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1472       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1473       reason: Причината зошто е блокиран корисникот {{name}}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1474       show: Преглед на овој блок
1475       submit: Ажурирај го блокот
1476       title: Уредување на блок за {{name}}
1477     filter: 
1478       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1479       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачката листа.
1480       not_a_moderator: Треба да бидете модератор за да го направите тоа.
1481     helper: 
1482       time_future: Истекува за {{time}}.
1483       time_past: Истечено пред {{time}}.
1484       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1485     index: 
1486       empty: Досега сè уште нема блокови.
1487       heading: Листа на кориснички блокови
1488       title: Кориснички блокови
1489     model: 
1490       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1491       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или ажурирате блокови.
1492     new: 
1493       back: Преглед на сите блокови
1494       heading: Правење на блок за {{name}}
1495       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1496       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1497       reason: Причината зошто корисникот {{name}} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте во предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1498       submit: Направи блок
1499       title: Правење на блок за {{name}}
1500       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1501       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1502     not_found: 
1503       back: Назад кон индексот
1504       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со ид. бр. {{id}}
1505     partial: 
1506       confirm: Дали сте сигурни?
1507       creator_name: Создавач
1508       display_name: Блокиран корисник
1509       edit: Уреди
1510       not_revoked: (не се поништува)
1511       reason: Причина за блокирање
1512       revoke: Поништи!
1513       revoker_name: "Поништил:"
1514       show: Прикажи
1515       status: Статус
1516     period: 
1517       one: 1 час
1518       other: "{{count}} час"
1519     revoke: 
1520       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1521       flash: Овој блок е поништен.
1522       heading: Поништување на блок за {{block_on}} од {{block_by}}
1523       past: Овој блок истекол пред {{time}} и сега не може да се поништи.
1524       revoke: Поништи!
1525       time_future: Овој блок истекува за {{time}}.
1526       title: Поништување на блок за {{block_on}}
1527     show: 
1528       back: Преглед на сите блокови
1529       confirm: Дали сте сигурни?
1530       edit: Уреди
1531       heading: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1532       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1533       reason: "Причина за блокирање:"
1534       revoke: Поништи!
1535       revoker: "Поништувач:"
1536       show: Прикажи
1537       status: Статус
1538       time_future: Уредувања во {{time}}
1539       time_past: Истечено пред {{time}}
1540       title: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1541     update: 
1542       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1543       success: Блокот е ажуриран.
1544   user_role: 
1545     filter: 
1546       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата {{role}}.
1547       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата {{role}}.
1548       not_a_role: Низата `{{role}}' не претставува важечка улога.
1549       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1550     grant: 
1551       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'?
1552       confirm: Потврди
1553       fail: Не можев даму ја доделам улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1554       heading: Потврди доделување на улога
1555       title: Потврди доделување на улога
1556     revoke: 
1557       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `{{name}}' од улогата `{{role}}' ?
1558       confirm: Потврди
1559       fail: Не можев да го лишам корисникот`{{name}}' од улогата `{{role}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1560       heading: Потврди лишување од улога
1561       title: Потврди лишување од улога