Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: El libre
6 # Author: Gemmaa
7 # Author: Grondin
8 # Author: Jconstanti
9 # Author: Jmontane
10 # Author: Martorell
11 # Author: McDutchie
12 # Author: Nemo bis
13 # Author: PerroVerd
14 # Author: Pitort
15 # Author: SMP
16 # Author: Sim6
17 # Author: Solde
18 # Author: Ssola
19 # Author: Toniher
20 ca: 
21   activerecord: 
22     attributes: 
23       diary_comment: 
24         body: Cos
25       diary_entry: 
26         language: Llengua
27         latitude: Latitud
28         longitude: Longitud
29         title: Títol
30         user: Usuari
31       friend: 
32         friend: Amic
33         user: Usuari
34       message: 
35         body: Cos
36         recipient: Destinatari
37         sender: Remitent
38         title: Títol
39       trace: 
40         description: Descripció
41         latitude: Latitud
42         longitude: Longitud
43         name: Nom
44         public: Públic
45         size: Mida
46         user: Usuari
47         visible: Visible
48       user: 
49         active: Actiu
50         description: Descripció
51         display_name: Nom en pantalla
52         email: Adreça electrònica
53         languages: Llengües
54         pass_crypt: Contrasenya
55     models: 
56       acl: Llista de control d'accés
57       changeset: Conjunt de canvis
58       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
59       country: País
60       diary_comment: Comentari del diari
61       diary_entry: Entrada al diari
62       friend: Amic
63       language: Llengua
64       message: Missatge
65       node: Node
66       node_tag: Etiqueta del node
67       notifier: Notificador
68       old_node: Node antic
69       old_node_tag: Etiqueta del node antic
70       old_relation: Relació antiga
71       old_relation_member: Membre de la relació antiga
72       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
73       old_way: Camí antic
74       old_way_node: Node del camí antic
75       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
76       relation: Relació
77       relation_member: Membre de la relació
78       relation_tag: Etiqueta de la relació
79       session: Sessió
80       trace: Traç
81       tracepoint: Punt de traç
82       tracetag: Etiqueta del traç
83       user: Usuari
84       user_preference: Preferències d'usuari
85       user_token: Testimoni d'usuari
86       way: Camí
87       way_node: Node del camí
88       way_tag: Etiqueta del camí
89   application: 
90     require_cookies: 
91       cookies_needed: Sembla que teniu les galetes inhabilitades - habiliteu les galetes al navegador abans de continuar.
92     require_moderator: 
93       not_a_moderator: Heu de ser un moderador per dur a terme aquesta acció
94     setup_user_auth: 
95       blocked: El vostre accés a l'API ha estat blocat. Si us plau, connecteu-vos a la interfície web per obtenir més informació.
96       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
97   browse: 
98     changeset: 
99       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
100       changesetxml: XML del conjunt de canvis
101       feed: 
102         title: Conjunt de canvis %{id}
103         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
104       osmchangexml: XML en format osmChange
105       title: Conjunt de canvis
106     changeset_details: 
107       belongs_to: "Pertany a:"
108       bounding_box: "Caixa contenidora:"
109       box: caixa
110       closed_at: "Tancat el:"
111       created_at: "Creat el:"
112       has_nodes: 
113         one: "Té el següent %{count} node:"
114         other: "Té els següents %{count} nodes:"
115       has_relations: 
116         one: "Té la següent %{count} relació:"
117         other: "Té les següents %{count} relacions:"
118       has_ways: 
119         one: "Té la següent via:"
120         other: "Té les següents %{count} vies:"
121       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
122       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
123     common_details: 
124       changeset_comment: "Comentari:"
125       deleted_at: "Eliminat a:"
126       deleted_by: "Eliminat per:"
127       edited_at: "Editat:"
128       edited_by: "Editat per:"
129       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
130       version: Versió
131     containing_relation: 
132       entry: Relació %{relation_name}
133       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
134     map: 
135       deleted: Esborrat
136       edit: 
137         area: Modifica l'àrea
138         node: Modifica el node
139         relation: Modifica la relació
140         way: Modifica la via
141       larger: 
142         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
143         node: Visualitza el node en un mapa més gran
144         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
145         way: Visualitza la via en un mapa més gran
146       loading: S'està carregant...
147     navigation: 
148       all: 
149         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
150         next_node_tooltip: Node següent
151         next_relation_tooltip: Relació següent
152         next_way_tooltip: Via següent
153         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
154         prev_node_tooltip: Node anterior
155         prev_relation_tooltip: Relació anterior
156         prev_way_tooltip: Via anterior
157       user: 
158         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
159         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
160         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
161     node: 
162       download_xml: Baixa l'XML
163       edit: Modifica el node
164       node: Node
165       node_title: "Node: %{node_name}"
166       view_history: Mostra l'historial
167     node_details: 
168       coordinates: "Coordenades:"
169       part_of: "Part de:"
170     node_history: 
171       download_xml: Baixa l'XML
172       node_history: Historial del node
173       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
174       view_details: Mostra els detalls
175     not_found: 
176       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
177       type: 
178         changeset: conjunt de canvis
179         node: node
180         relation: relació
181         way: via
182     paging_nav: 
183       of: de
184       showing_page: S'està mostrant pàgina
185     redacted: 
186       message_html: La versió %{version} d'aquest %{type} no pot ser mostrada com ha estat redactada. Si us plau, vegeu  %{redaction_link} per més detalls.
187       redaction: Redacció %{id}
188       type: 
189         node: node
190         relation: relació
191         way: via
192     relation: 
193       download_xml: Baixa l'XML
194       relation: Relació
195       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
196       view_history: Mostra l'historial
197     relation_details: 
198       members: "Membres:"
199       part_of: "Part de:"
200     relation_history: 
201       download_xml: Baixa l'XML
202       relation_history: Historial de la relació
203       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
204       view_details: mostra els detalls
205     relation_member: 
206       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
207       type: 
208         node: Node
209         relation: Relació
210         way: Via
211     start: 
212       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
213       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
214     start_rjs: 
215       data_frame_title: Informació
216       data_layer_name: Explora les dades del mapa
217       details: Detalls
218       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
219       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  %{user} el %{timestamp}
220       hide_areas: Oculta les zones
221       history_for_feature: Historial per a %{feature}
222       load_data: Carrega dades
223       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté %{num_features} elements. En general, els navegadors no poden mostrar una quantitat tant gran de dades, funcionen millor mostrant menys de 100 elements a la vegada: el fet de voler que es mostri una quantitat més gran pot fer que el vostre navegador esdevingui lent o que deixi de respondre. Si esteu segur que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho fent clic sobre el botó de sota."
224       loading: S'està carregant...
225       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
226       object_list: 
227         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
228         back: Mostra llista d'objectes
229         details: Detalls
230         heading: Llista d'objectes
231         history: 
232           type: 
233             node: Node %{id}
234             way: Via %{id}
235         selected: 
236           type: 
237             node: Node %{id}
238             way: Via %{id}
239         type: 
240           node: Node
241           way: Camí
242       private_user: usuari privat
243       show_areas: Mostra les zones
244       show_history: Mostra l'historial
245       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de %{bbox_size} és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
246       wait: Espereu...
247       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
248     tag_details: 
249       tags: "Etiquetes:"
250       wiki_link: 
251         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
252         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
253       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
254     timeout: 
255       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
256       type: 
257         changeset: conjunt de canvis
258         node: node
259         relation: relació
260         way: via
261     way: 
262       download_xml: Descarrega XML
263       edit: Modifica via
264       view_history: Mostra l'historial
265       way: Via
266       way_title: "Via: %{way_name}"
267     way_details: 
268       also_part_of: 
269         one: també part de la via %{related_ways}
270         other: també part de les vies %{related_ways}
271       nodes: "Nodes:"
272       part_of: "Part de:"
273     way_history: 
274       download_xml: Descarrega XML
275       view_details: Mostra els detalls
276       way_history: Historial de la via
277       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
278   changeset: 
279     changeset: 
280       anonymous: Anònim
281       big_area: (gran)
282       no_comment: (cap)
283       no_edits: (Sense edicions)
284       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
285       still_editing: (Encara en edició)
286       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
287     changeset_paging_nav: 
288       next: Següent »
289       previous: « Anterior
290       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
291     changesets: 
292       area: Àrea
293       comment: Comentari
294       id: ID
295       saved_at: Desat a
296       user: Usuari
297     list: 
298       description: Canvis recents
299       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
300       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
301       description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
302       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
303       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
304       empty_anon_html: Encara no ha estat feta cap modificació
305       empty_user_html: Sembla que encara no heu fet cap modificació. Per començar feu un cop d'ull a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Guia d'iniciació </a>.
306       heading: Conjunt de canvis
307       heading_bbox: Conjunt de canvis
308       heading_friend: Conjunts de canvis
309       heading_nearby: Conjunts de canvis
310       heading_user: Conjunt de canvis
311       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
312       title: Conjunt de canvis
313       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
314       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
315       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
316       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
317       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
318     timeout: 
319       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
320   diary_entry: 
321     comments: 
322       ago: fa %{ago}
323       comment: Comentari
324       newer_comments: Comentaris recents
325       older_comments: Comentaris antics
326       when: Quan
327     diary_comment: 
328       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
329       confirm: Confirma
330       hide_link: Amaga aquest comentari
331     diary_entry: 
332       comment_count: 
333         one: 1 comentari
334         other: "%{count} comentaris"
335       comment_link: Comenta aquesta entrada
336       confirm: Confirma
337       edit_link: Edita aquesta entrada
338       hide_link: Amaga aquesta entrada
339       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
340       reply_link: Respon a aquesta entrada
341     edit: 
342       body: "Cos del missatge:"
343       language: "Llengua:"
344       latitude: "Latitud:"
345       location: "Ubicació:"
346       longitude: "Longitud:"
347       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
348       save_button: Desa
349       subject: "Assumpte:"
350       title: Edita entrada del diari
351       use_map_link: usa el mapa
352     feed: 
353       all: 
354         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
355         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
356       language: 
357         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
358         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
359       user: 
360         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
361         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
362     list: 
363       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
364       new: Nova Entrada de Diari
365       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
366       newer_entries: Entrades més Recents
367       no_entries: No hi ha entrades al diari
368       older_entries: Entrades més Antigues
369       recent_entries: "Entrades Recents al diari:"
370       title: Diaris d'usuari/a
371       title_friends: Diaris dels amics
372       title_nearby: Diaris d'amics propers
373       user_title: Diari de %{user}
374     location: 
375       edit: Modifica
376       location: "Ubicació:"
377       view: Mostra
378     new: 
379       title: Nova Entrada de Diari
380     no_such_entry: 
381       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
382       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
383       title: No hi ha entrada al diari com
384     view: 
385       leave_a_comment: Deixa un comentari
386       login: Accés
387       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
388       save_button: Desa
389       title: Diari de %{user} | %{title}
390       user_title: Diari de %{user}
391   editor: 
392     default: Predeterminat (actualment %{name})
393     potlatch: 
394       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
395       name: Potlatch 1
396     potlatch2: 
397       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
398       name: Potlatch 2
399     remote: 
400       description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
401       name: Control Remot
402   export: 
403     start: 
404       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
405       area_to_export: Àrea a exportar
406       embeddable_html: HTML que es pot incloure
407       export_button: Exporta
408       export_details: Les dades d'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
409       format: Format
410       format_to_export: Format d'exportació
411       image_size: Mida de la imatge
412       latitude: "Lat:"
413       licence: Llicència
414       longitude: "Lon:"
415       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
416       max: màx
417       options: Opcions
418       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
419       output: Sortida
420       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
421       scale: Escala
422       too_large: 
423         body: Aquesta zona és massa gran per exportar com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau entrar ràpidament o seleccioneu una àrea més petita.
424         heading: L'àrea és massa gran
425       zoom: Zoom
426     start_rjs: 
427       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
428       change_marker: Canvia la posició del marcador
429       click_add_marker: Fes clic al mapa per afegir un marcador
430       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
431       export: Exporta
432       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
433       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
434   geocoder: 
435     description: 
436       title: 
437         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
438         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
439       types: 
440         cities: Ciutats
441         places: Llocs
442         towns: Municipis
443     direction: 
444       east: est
445       north: nord
446       north_east: nord-est
447       north_west: nord-oest
448       south: sud
449       south_east: sud-est
450       south_west: sud-oest
451       west: oest
452     distance: 
453       one: vora 1km
454       other: vora %{count}km
455       zero: menys d'1km
456     results: 
457       more_results: Més resultats
458       no_results: No hi ha resultats
459     search: 
460       title: 
461         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
462         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
463         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
464         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
465         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
466         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
467     search_osm_nominatim: 
468       prefix: 
469         aeroway: 
470           aerodrome: Aeròdrom
471           apron: Autobús de pista
472           gate: Porta
473           helipad: Helisuperfície
474           runway: Pista d'aterratge
475           taxiway: Carrer de rodada
476           terminal: Terminal
477         amenity: 
478           WLAN: Punt d'accés WiFi
479           airport: Aeroport
480           arts_centre: Centre d'Art
481           artwork: Obra d'art
482           atm: Caixer automàtic
483           auditorium: Auditori
484           bank: Banc
485           bar: Bar
486           bbq: barbacoa
487           bench: Banc
488           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
489           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
490           brothel: Prostíbul
491           bureau_de_change: Oficina de canvi
492           bus_station: Estació d'autobusos
493           cafe: Cafè
494           car_rental: Lloguer de cotxes
495           car_sharing: Compartició de cotxes
496           car_wash: Rentat de cotxes
497           casino: Casino
498           charging_station: Estació de recàrrega
499           cinema: Cinema
500           clinic: Clínica
501           club: Club
502           college: Institut
503           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
504           courthouse: Jutjat
505           crematorium: Crematori
506           dentist: Dentista
507           doctors: Metges
508           dormitory: Residència Universitària
509           drinking_water: Aigua potable
510           driving_school: Autoescola
511           embassy: Ambaixada
512           emergency_phone: Telèfon d'emergència
513           fast_food: Menjar ràpid
514           ferry_terminal: Terminal de Ferry
515           fire_hydrant: Boca d'incendi
516           fire_station: Parc de bombers
517           food_court: Àrea de restauració
518           fountain: Font
519           fuel: Benzinera
520           grave_yard: Cementiri
521           gym: Gimnàs
522           hall: Ajuntament
523           health_centre: Centre de Salut
524           hospital: Hospital
525           hotel: Hotel
526           hunting_stand: Club de caça
527           ice_cream: Gelat
528           kindergarten: Jardí d'infància
529           library: Biblioteca
530           market: Mercat
531           marketplace: Mercat
532           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
533           nightclub: Club nocturn
534           nursery: Infantil
535           nursing_home: Llar d'Avis
536           office: Oficina
537           park: Parc
538           parking: Pàrquing
539           pharmacy: Farmàcia
540           place_of_worship: Lloc de culte
541           police: Policia
542           post_box: Bustia
543           post_office: Oficina de correus
544           preschool: Pre-Escola
545           prison: Presó
546           pub: Pub
547           public_building: Edifici públic
548           public_market: Mercat Públic
549           reception_area: Àrea de recepció
550           recycling: Punt de reciclatge
551           restaurant: Restaurant
552           retirement_home: Casa de Retirament
553           sauna: Sauna
554           school: Escola
555           shelter: Refugi
556           shop: Botiga
557           shopping: Botigues
558           shower: Dutxa
559           social_centre: Centre social
560           social_club: Club social
561           studio: Estudi
562           supermarket: Supermercat
563           swimming_pool: Piscina
564           taxi: Taxi
565           telephone: Telèfon públic
566           theatre: Teatre
567           toilets: Banys
568           townhall: Ajuntament
569           university: Universitat
570           vending_machine: Màquina expenedora
571           veterinary: Veterinari
572           village_hall: Casa de la Vila
573           waste_basket: Cistella de Residus
574           wifi: Punt d'accés WiFi
575           youth_centre: Centre juvenil
576         boundary: 
577           administrative: Administració de Fronteres
578           national_park: Parc Nacional
579           protected_area: Zona protegida
580         bridge: 
581           aqueduct: Aqüeducte
582           suspension: Pont suspès
583           swing: Pont giratori
584           viaduct: Viaducte
585           "yes": Pont
586         building: 
587           "yes": Edifici
588         highway: 
589           bridleway: Ferradura
590           bus_guideway: Carril Bus
591           bus_stop: Parada d'autobús
592           byway: Ruta segregada
593           construction: Autopista en construcció
594           cycleway: Ruta per a bicicletes
595           emergency_access_point: Accés d'emergència
596           footway: Sendera
597           ford: Fiord
598           living_street: Carrer habitat
599           milestone: Fita
600           minor: Camí secundari
601           motorway: L'autopista
602           motorway_junction: L'autopista
603           motorway_link: L'autopista Road
604           path: Camí
605           pedestrian: Via Peatonal
606           platform: Perron
607           primary: Carretera Principal
608           primary_link: Carretera principal
609           raceway: Vial Ràpid
610           residential: Residencial
611           rest_area: Àrea de descans
612           road: Carretera
613           secondary: Carretera secundària
614           secondary_link: Carretera secundària
615           service: Carretera de Servei
616           services: Serveis en ruta
617           steps: Graons
618           stile: Escala per a travessar reixats
619           tertiary: Carretera terciària
620           tertiary_link: Carretera terciària
621           track: Pista
622           trail: Sendera
623           trunk: Autovia de
624           trunk_link: Autovia de
625           unclassified: Sense classificar Road
626           unsurfaced: Pista sense asfaltar
627         historic: 
628           archaeological_site: Lloc arqueològic
629           battlefield: Camp de batalla
630           boundary_stone: Pedra de la frontera
631           building: Edifici
632           castle: Castell
633           church: Església
634           fort: Fortí
635           house: Casa
636           icon: Icona
637           manor: Manor
638           memorial: Memorial
639           mine: Mina
640           monument: Monument
641           museum: Museu
642           ruins: Ruïnes
643           tower: Torre
644           wayside_cross: Camí de la creu
645           wayside_shrine: Santuari de carreteres
646           wreck: Wreck
647         landuse: 
648           allotments: Horts
649           basin: Conca
650           brownfield: Brownfield terra
651           cemetery: Cementiri
652           commercial: Zona comercial
653           conservation: Conservació
654           construction: Construcció
655           farm: Granja
656           farmland: Terres de conreu
657           farmyard: Corral
658           forest: Bosc
659           garages: Garatges
660           grass: Herba
661           greenfield: Greenfield terra
662           industrial: Zona industrial
663           landfill: Abocador
664           meadow: Prat
665           military: Zona Militar
666           mine: Mina
667           nature_reserve: Reserva Natural
668           orchard: Verger
669           park: Parc
670           piste: Pista d'aterratge
671           quarry: Pedrera
672           railway: Ferrocarril
673           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
674           reservoir: Embassament
675           residential: Àrea residencial
676           retail: Al detall
677           village_green: Village Green
678           vineyard: Vinya
679           wetland: Aiguamoll
680           wood: Fusta
681         leisure: 
682           beach_resort: Beach Resort
683           bird_hide: Aguait
684           common: Terra comú
685           fishing: Àrea de pesca
686           garden: Jardí
687           golf_course: Camp de golf
688           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
689           marina: Port esportiu
690           miniature_golf: Minigolf
691           nature_reserve: Reserva natural
692           park: Parc
693           pitch: Camp d'esports
694           playground: Parc infantil
695           recreation_ground: Terra de recreació
696           sauna: Sauna
697           slipway: Slipway
698           sports_centre: Centre esportiu
699           stadium: Estadi
700           swimming_pool: Piscina
701           track: Pista
702           water_park: Parc aquàtic
703         military: 
704           airfield: Aeroport militar
705           barracks: Caserna
706           bunker: Búnquer
707         natural: 
708           bay: Badia
709           beach: Platja
710           cape: Cap
711           cave_entrance: Entrada a cova
712           channel: Canal
713           cliff: Cingle
714           crater: Cràter
715           dune: Duna
716           feature: Característica
717           fell: Forest
718           fjord: Fiord
719           forest: Bosc
720           geyser: Guèiser
721           glacier: Glacera
722           heath: Bruguerar
723           hill: Pujol
724           island: Illa
725           land: Terra
726           marsh: Marsh
727           moor: Amarratge
728           mud: Llot
729           peak: Pic
730           point: Punt
731           reef: Escull
732           ridge: Cresta
733           river: Riu
734           rock: Roca
735           scree: Pedregar
736           scrub: Scrub
737           shoal: Banc
738           spring: Deu
739           stone: Pedra
740           strait: Estret
741           tree: Arbre
742           valley: Vall
743           volcano: Volcà
744           water: Aigua
745           wetland: Aiguamoll
746           wetlands: Aiguamolls
747           wood: Bosc
748         office: 
749           accountant: Comptable
750           architect: Arquitecte
751           company: Empresa
752           employment_agency: Agència d'ocupació
753           estate_agent: Immobiliària
754           government: Oficina governamental
755           insurance: Oficina d'assegurances
756           lawyer: Advocat
757           ngo: Oficina d'una ONG
758           travel_agent: Agència de viatges
759           "yes": Oficina
760         place: 
761           airport: Aeroport
762           city: Ciutat
763           country: País
764           county: Comtat
765           farm: Granja
766           hamlet: Aldea
767           house: Casa
768           houses: Cases
769           island: Illa
770           islet: Illot
771           isolated_dwelling: Habitatge aïllat
772           locality: Localitat
773           moor: Amarrador
774           municipality: Municipi
775           postcode: Codi postal
776           region: Regió
777           sea: Mar
778           state: Estat o província
779           subdivision: Subdivisió
780           suburb: Suburbi
781           town: Poble
782           unincorporated_area: Àrea no incorporada
783           village: Aldea
784         railway: 
785           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
786           construction: Ferrocarril en Construcció
787           disused: Ferrocarril en desús
788           disused_station: Estació de tren tancada
789           funicular: Funicular Railway
790           halt: Parada de tren
791           historic_station: Estació de tren antiga
792           junction: Cruïlla de tren
793           level_crossing: Pas a nivell
794           light_rail: Tren lleuger
795           miniature: Ferrocarril en miniatura
796           monorail: Monorail
797           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
798           platform: Andana
799           preserved: Conservat ferrocarril
800           spur: Esperó de ferrocarril
801           station: Estació de tren
802           subway: Estació de metro
803           subway_entrance: Accés al Metro
804           switch: Punts de ferrocarril
805           tram: Tramvia
806           tram_stop: Parada de tramvia
807           yard: Pati de ferrocarril
808         shop: 
809           alcohol: De llicència
810           antiques: Antiquari
811           art: Galeria d'Art
812           bakery: Fleca
813           beauty: Saló de bellesa
814           beverages: Botiga de begudes
815           bicycle: Tenda de bicicletes
816           books: Llibreria
817           butcher: Carnisseria
818           car: Venda de Cotxes
819           car_parts: Peces de cotxes
820           car_repair: Reparació d'automòbils
821           carpet: Botiga de catifes
822           charity: Botiga de caritat
823           chemist: Farmàcia
824           clothes: Botiga de roba
825           computer: Botiga d'informàtica
826           confectionery: Confiteria botiga
827           convenience: Botiga de conveniència
828           copyshop: Copisteria
829           cosmetics: Botiga Cosmètica
830           department_store: Department Store
831           discount: Botiga d'articles de descompte
832           doityourself: Bricolatge
833           dry_cleaning: Tintoreria
834           electronics: Botiga d'electrònica
835           estate_agent: Immobiliària
836           farm: Agrobotiga
837           fashion: Botiga de moda
838           fish: Peixateria
839           florist: Floristeria
840           food: Botiga de menjar
841           funeral_directors: Funeral d'administració
842           furniture: Mobles
843           gallery: Galeria de fotos
844           garden_centre: Centre de jardí
845           general: Magatzem General
846           gift: Botiga de regals
847           greengrocer: Greengrocer
848           grocery: Botiga de queviures
849           hairdresser: Perruqueria o barberia
850           hardware: Botiga de maquinari
851           hifi: Hi-Fi
852           insurance: Homes For Sale
853           jewelry: Joieria
854           kiosk: Quiosc botiga
855           laundry: Bugaderia
856           mall: Centre comercial
857           market: Mercat
858           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
859           motorcycle: Botiga de motocicletes
860           music: Botiga de música
861           newsagent: Quiosc
862           optician: Òptica
863           organic: Botiga d'aliments orgànics
864           outdoor: Botiga exterior
865           pet: Botiga d'animals
866           photo: Botiga de foto
867           salon: Sala d'estar
868           shoes: Sabateria
869           shopping_centre: Centre comercial
870           sports: Botiga d'esports
871           stationery: Botiga de papereria
872           supermarket: Supermercat
873           toys: Botiga de joguines
874           travel_agency: Agència de viatges
875           video: Video de la botiga
876           wine: De llicència
877         tourism: 
878           alpine_hut: Cabanya alpina
879           artwork: Il·lustració
880           attraction: Atracció
881           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
882           cabin: Cabanya
883           camp_site: Campament
884           caravan_site: Càmping per a caravanes
885           chalet: Xalet
886           guest_house: Alberg
887           hostel: Hostal
888           hotel: Hotel
889           information: Informació
890           lean_to: Nau
891           motel: Motel
892           museum: Museu
893           picnic_site: Àrea de pícnic
894           theme_park: Parc temàtic
895           valley: Vall
896           viewpoint: Mirador
897           zoo: Zoològic
898         tunnel: 
899           "yes": Túnel
900         waterway: 
901           artificial: Curs d'aigua artificial
902           boatyard: Drassana
903           canal: Canal
904           connector: Connector de Waterway
905           dam: Dam
906           derelict_canal: Hi Canal
907           ditch: Séquia
908           dock: No obstant això,
909           drain: De drenatge
910           lock: Pany
911           lock_gate: Porta de panys
912           mineral_spring: Mineral primavera
913           mooring: Amarradors
914           rapids: Ràpids
915           river: Riu
916           riverbank: Riverbank
917           stream: Stream
918           wadi: Torrent
919           water_point: Punt d'aigua
920           waterfall: Cascada
921           weir: Weir
922   javascripts: 
923     map: 
924       base: 
925         cycle_map: Cycle Map
926         mapquest: MapQuest Open
927         standard: Estàndard
928         transport_map: Mapa de transports
929     site: 
930       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
931       edit_tooltip: Modifica el mapa
932       edit_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per editar el mapa
933       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
934       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
935       history_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per veure les modificacions de l'àrea
936   layouts: 
937     community: Comunitat
938     community_blogs: Blocs de comunitat
939     community_blogs_title: Blocs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
940     copyright: Drets d'autor i llicència
941     documentation: Documentació
942     documentation_title: Documentació del projecte
943     donate: Suport OpenStreetMap %{link} el fons de rampa de maquinari.
944     donate_link_text: donatius
945     edit: Modificació
946     edit_with: Modifica amb %{editor}
947     export: Exporta
948     export_tooltip: Exporta les dades del mapa
949     foundation: Fundació
950     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
951     gps_traces: Traces de GPS
952     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
953     help: Ajuda
954     help_centre: Centre d'ajuda
955     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
956     history: Historial
957     home: Inici
958     home_tooltip: Vés a la posició inicial
959     inbox_html: rebut %{count}
960     inbox_tooltip: 
961       one: Teniu 1 missatge sense llegir
962       other: Teniu %{count} missatges sense llegir
963       zero: No teniu cap missatge sense llegir
964     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
965     intro_2_create_account: Crea un compte d'usuari
966     intro_2_download: baixada
967     intro_2_html: Les dades poden ser  %{download} i %{use} lliurement sota la seva %{license}. %{create_account} per millorar el mapa.
968     intro_2_license: llicència oberta
969     intro_2_use: utilitzades
970     log_in: inicia una sessió
971     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
972     logo: 
973       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
974     logout: surt
975     logout_tooltip: Sortir
976     make_a_donation: 
977       text: Feu una donació
978       title: Ajudeu l'OpenStreetMap amb una donació econòmica
979     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap és fora de línia, mentre es fan actuacions de manteniment necessàries.
980     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
981     partners_bytemark: Allotjament Bytemark
982     partners_html: L'allotjament és a càrrec de %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, i d'altres %{partners}.
983     partners_ic: Imperial College Londres
984     partners_partners: socis
985     partners_ucl: el Centre UCL VR
986     sign_up: registre
987     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
988     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
989     user_diaries: DIaris de usuari
990     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
991     view: Mostra
992     view_tooltip: Mostra el mapa
993     welcome_user: Benvingut/da, %{user_link}
994     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
995     wiki: Wikia
996     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
997   license_page: 
998     foreign: 
999       english_link: l'original en anglès
1000       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès tindrà prioritat
1001       title: Quant a la traducció
1002     legal_babble: 
1003       contributors_at_html: "<strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>."
1004       contributors_ca_html: "<strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques)."
1005       contributors_footer_2_html: "Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat."
1006       contributors_fr_html: "<strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts."
1007       contributors_gb_html: "<strong>Regne Unit</strong>: conté dades del\nOrdnance Survey &copy; Drets d'autor de la Corona i de la base de dades\n2010-12."
1008       contributors_intro_html: "La nostra llicència CC BY-SA requereix que \"doni l'Original\n  Autor de crèdit raonable per al suport i mitjà que ets\n  utilització\". No tornis a sol·licitar individuals dibuixants de mapes de OSM un\n  de crèdit més enllà de que a \"OpenStreetMap\n  col. laboradors\", però on les dades des d'un mapatge Nacional\n  Agència o l'altra font important ha estat inclòs en\n  OpenStreetMap, pot ser raonable per crèdit per directament\n  reproduir el seu crèdit o per vincular-hi d'aquesta pàgina."
1009       contributors_nz_html: "<strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat."
1010       contributors_title_html: Nostres col. laboradors
1011       credit_1_html: "Exigim que l'atribució de drets d'autor sigui &ldquo;&copy; Col·laboradors d'OpenStreetMap\n&rdquo;."
1012       credit_2_html: "Sempre que sigui possible, OpenStreetMap ha de ser un hipervincle a <a\n href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/\n  i CC BY-SA a <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/. Si\n  està utilitzant un mitjà on enllaços no són possibles (per exemple, un\n  treball impresa), us suggerim que directa als seus lectors a\n  www.OpenStreetMap.org (potser per l'ampliació\n  'OpenStreetMap' a aquesta adreça completa) i a\n  www.creativecommons.org."
1013       credit_title_html: Com a crèdit OpenStreetMap
1014       infringement_title_html: Violació dels drets d'autor
1015       intro_1_html: "OpenStreetMap és <i>obrir dades</i>, concedeix una llicència sota el <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Llicència Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC BY-SA)."
1016       intro_2_html: "Sou lliure de copiar, distribuir, comunicar públicament i fer-ne obres \nderivades de les nostres dades, sempre que atribuïu els crèdits a \nOpenStreetMap i els seus col·laboradors. Si modifiqueu o utilitzeu les\nnostres dades fer fer obres derivades, només podreu distribuir l'obra \nresultant amb la mateixa llicència. Aquest \n<a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">text legal\ncode</a> sencer que explica detalladament els vostres drets i responsabbilitats."
1017       intro_3_html: "La cartografia de les nostres tessel·les i la nostra documentació són ofertes\nsota llicència <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>(CC-BY-SA)."
1018       more_1_html: "Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Preguntes\nFreqüents sobre legalitat</a>."
1019       more_2_html: "Col. laboradors OSM se li va recordar mai per afegir les dades des de qualsevol\n  drets d'autor fonts (p. ex. Google Maps o mapes impreses) sense\n  permís explícit dels titulars del copyright."
1020       more_title_html: Saber-ne més
1021       title_html: Drets d'autor i llicència
1022     native: 
1023       mapping_link: Inici d'assignació
1024       native_link: versió THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
1025       text: Esteu veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Podeu tornar a la %{native_link} d'aquesta pàgina o podeu deixar de llegir sobre el copyright i anar a %{mapping_link}.
1026       title: Sobre aquesta pàgina
1027   message: 
1028     delete: 
1029       deleted: Missatge esborrat
1030     inbox: 
1031       date: Data
1032       from: De
1033       messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
1034       my_inbox: La meva safata d'entrada
1035       new_messages: 
1036         one: "%{count} missatge nou"
1037         other: "%{count} missatges nous"
1038       no_messages_yet: No teniu cap missatge. Per què no entreu en contacte amb %{people_mapping_nearby_link}?
1039       old_messages: 
1040         one: "%{count} missatge antic"
1041         other: "%{count} missatges antics"
1042       outbox: Safata de sortida
1043       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1044       subject: Assumpte
1045       title: Safata d'entrada
1046     mark: 
1047       as_read: Missatge marcat com a llegit
1048       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
1049     message_summary: 
1050       delete_button: Suprimeix
1051       read_button: Marca com a llegit
1052       reply_button: Respon
1053       unread_button: Marca com a no llegit
1054     new: 
1055       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1056       body: Cos
1057       limit_exceeded: Heu enviat un munt de missatges recentment. Espereu una estona abans d'intentar d'enviar més missatges.
1058       message_sent: S'ha enviat el missatge
1059       send_button: Envia
1060       send_message_to: Envia un missatge nou per a %{name}
1061       subject: Assumpte
1062       title: Envia el missatge
1063     no_such_message: 
1064       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1065       heading: No existeix aquest missatge
1066       title: No existeix aquest missatge
1067     outbox: 
1068       date: Data
1069       inbox: Entrada
1070       messages: 
1071         one: Teniu %{count} missatge enviat
1072         other: Teniu %{count} missatges enviats
1073       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1074       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
1075       outbox: sortida
1076       people_mapping_nearby: Cartografia de prop la gent
1077       subject: Assumpte
1078       title: Sortida
1079       to: A
1080     read: 
1081       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1082       back_to_outbox: Torna a la safata de sortida
1083       date: Data
1084       from: De
1085       reading_your_messages: S'estan llegint els missatges
1086       reading_your_sent_messages: S'estan llegint els missatges enviats
1087       reply_button: Respon
1088       subject: Assumpte
1089       title: Llegeix el missatge
1090       to: Per a
1091       unread_button: Marca com a no llegit
1092       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat a llegir a no va ser enviat o dirigit a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a llegir-lo.
1093     reply: 
1094       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1095     sent_message_summary: 
1096       delete_button: Suprimeix
1097   notifier: 
1098     diary_comment_notification: 
1099       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1100       header: "%{from_user} ha comentat en el seu recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1101       hi: Hola %{to_user},
1102       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la seva entrada del diari"
1103     email_confirm: 
1104       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1105     email_confirm_html: 
1106       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1107       greeting: Hola,
1108       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la seva adreça d'e-mail a %{server_url} per %{new_address}.
1109     email_confirm_plain: 
1110       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1111       greeting: Hola,
1112       hopefully_you_1: Algú (esperem que vós mateix) vol canviar l'adreça de correu a
1113       hopefully_you_2: "%{server_url} a %{new_address}."
1114     friend_notification: 
1115       befriend_them: També el podeu afegir com a amic a %{befriendurl}.
1116       had_added_you: "%{user} t'ha afegit com a amic a OpenStreetMap."
1117       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1118       subject: "[OpenStreetMap] %{user} t'ha afegit a la llista d'amics"
1119     gpx_notification: 
1120       and_no_tags: i cap etiqueta.
1121       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1122       failure: 
1123         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1124         more_info_1: Més informació en relació a GPX d'importació fracassos i com evitar
1125         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1126         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1127       greeting: Hola,
1128       success: 
1129         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1130         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1131       with_description: amb la descripció
1132       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1133     lost_password: 
1134       subject: "[OpenStreetMap] Sol·licitud de reinicialització de contrasenya"
1135     lost_password_html: 
1136       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1137       greeting: Hola,
1138       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1139     lost_password_plain: 
1140       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1141       greeting: Hola,
1142       hopefully_you_1: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar en això
1143       hopefully_you_2: adreces d'e-mail openstreetmap.org compte.
1144     message_notification: 
1145       footer1: També podeu llegir el missatge a %{readurl}
1146       footer2: i el pots replicar a %{replyurl}
1147       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1148       hi: Hola %{to_user},
1149     signup_confirm: 
1150       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu la vostra adreça electrònica"
1151     signup_confirm_html: 
1152       ask_questions: Podeu fer qualsevol pregunta que tingueu sobre l'OpenStreetMap al nostre <a href="http://help.openstreetmap.org/">lloc de preguntes i respostes</a>.
1153       click_the_link: Si això és vostè, Benvingut! Si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per confirmar que compte i seguiu llegint per obtenir més informació sobre OpenStreetMap
1154       current_user: "Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món que són, està disponible des de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region\">Categoria: Users_by_geographical_region</a>."
1155       get_reading: Obtenir de lectura sobre OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">al wiki</a>, posarà al dia amb les últimes notícies via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap bloc</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>o navegar a través de OpenStreetMap fundador Steve Costa <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> per a la breu història del projecte, que disposa de <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts d'escoltar</a> !
1156       greeting: Hola, què tal?
1157       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) would com crear un compte per a les
1158       introductory_video: Podeu veure un %{introductory_video_link}.
1159       more_videos: Hi ha %{more_videos_link}.
1160       more_videos_here: més de vídeos aquí
1161       user_wiki_page: "Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou Etiquetes de categoria assenyalant on estàs, com <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Categoria: Users_in_London]]</a>."
1162       video_to_openstreetmap: vídeo d'introducció a OpenStreetMap
1163       wiki_signup: Vostè també pot <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">inscriure s a la wiki OpenStreetMap</a>.
1164     signup_confirm_plain: 
1165       ask_questions: "Pot fer qualsevol pregunta que tingui sobre OpenStreetMap a les nostres preguntes i lloc de resposta:"
1166       blog_and_twitter: "Posarà al dia amb les últimes notícies via el blog de OpenStreetMap o Twitter:"
1167       click_the_link_1: Si això és vostè, Benvingut! Si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el seu
1168       click_the_link_2: compte i seguiu llegint per obtenir més informació sobre OpenStreetMap.
1169       current_user_1: Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món
1170       current_user_2: "ells són, està disponible des de:"
1171       greeting: Hola, què tal?
1172       hopefully_you: Algú (creiem que vós mateix) vol crear un compte per a les
1173       introductory_video: "Podeu veure un vídeo d'introducció a OpenStreetMap aquí:"
1174       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
1175       opengeodata: "OpenGeoData.org és blog fundador OpenStreetMap Steve Costa, i té podcasts també:"
1176       the_wiki: "Obtenir llegint sobre OpenStreetMap al wiki:"
1177       user_wiki_1: Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou
1178       user_wiki_2: "Categoria Etiquetes assenyalant on es troba, com [[Categoria: Users_in_London]]."
1179       wiki_signup: "Vostè també pot inscriure s a la wiki OpenStreetMap a:"
1180   oauth: 
1181     oauthorize: 
1182       allow_read_gpx: llegir el seu privats traces GPS.
1183       allow_read_prefs: llegiu les vostres preferències d'usuari.
1184       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1185       allow_write_api: modificar el mapa.
1186       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1187       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1188       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1189       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al seu compte, %{user}. Si us plau marqui si vostè would com l'aplicació té les següents capacitats. Vostè pot triar tantes o tan poc com vulgui.
1190     revoke: 
1191       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1192   oauth_clients: 
1193     create: 
1194       flash: Registrar la informació amb èxit
1195     destroy: 
1196       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1197     edit: 
1198       submit: Modificació
1199       title: Editar la seva aplicació
1200     form: 
1201       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1202       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1203       allow_write_api: modificar el mapa.
1204       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1205       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1206       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1207       callback_url: Resposta d'URL
1208       name: Nom
1209       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1210       required: Requerit
1211       support_url: URL de suport
1212       url: Principal aplicació URL
1213     index: 
1214       application: Nom d'aplicació
1215       issued_at: Emès A
1216       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el seu nom:"
1217       my_apps: Meves aplicacions de Client
1218       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1219       no_apps: Té una aplicació que li agradaria inscriure's per al seu ús amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la seva aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1220       register_new: Registrar-se l'aplicació
1221       registered_apps: "Teniu les següents aplicacions client registrades:"
1222       revoke: Revoca!
1223       title: Les meves dades OAuth
1224     new: 
1225       submit: Registrar-se
1226       title: Registrar-se una nova aplicació
1227     not_found: 
1228       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1229     show: 
1230       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1231       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1232       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1233       allow_write_api: modificar el mapa.
1234       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1235       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1236       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1237       authorize_url: "Autoritza URL:"
1238       confirm: N'esteu segur?
1239       delete: Suprimeix client
1240       edit: Edita els detalls
1241       key: "Clau de consum:"
1242       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1243       secret: "Secret de consum:"
1244       support_notice: Donem suport a HMAC-SHA1 (recomanat), així com text sense format en el mode de ssl.
1245       title: OAuth detalls per %{app_name}
1246       url: "Sol. licitud Token URL:"
1247     update: 
1248       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1249   redaction: 
1250     create: 
1251       flash: Redacció creada
1252     destroy: 
1253       error: Ha hagut un error en suprimir aquesta redacció.
1254       flash: Redacció suprimida
1255     edit: 
1256       description: Descripció
1257       heading: Modifica la redacció
1258       submit: Desa la redacció
1259       title: Modifica la redacció
1260     index: 
1261       empty: No hi ha redaccions a mostrar.
1262       heading: Llista de redaccions
1263       title: Llista de redaccions
1264     new: 
1265       description: Descripció
1266       heading: Introduïu informació per una nova redacció
1267       submit: Crea una redacció
1268       title: Creant una nova redacció
1269     show: 
1270       confirm: N'esteu segur?
1271       description: "Descripció:"
1272       destroy: Suprimeix aquesta redacció
1273       edit: Modifica aquesta redacció
1274       heading: Mostrant la redacció "%{title}"
1275       title: Mostrant la redacció
1276       user: "Autor:"
1277     update: 
1278       flash: Modificacions desades
1279   site: 
1280     edit: 
1281       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1282       flash_player_required: Necessiteu intèrpret de Flash per utilitzar el Potlatch, l'editor de l'OpenStreetMap. Podeu <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">baixar el pluguin de Flash des del web Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">altres opcions</a> per editar l'OpenStreetMap.
1283       no_iframe_support: El navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquesta funcionalitat.
1284       not_public: No ha posat les modificacions per ser públic.
1285       not_public_description: Ja no es pot editar el mapa a menys que vostè fer-ho. Pot configurar les modificacions com a públic del seu %{user_page}.
1286       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat el Potlatch 2 - vegeu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1287       potlatch2_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch 2, heu de fer clic a "desa".)
1288       potlatch_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch, heu de desseleccionar la via o el punt actual, si esteu en l'edicó en viu, o fer clic a "desa", si teniu un botó "desa".)
1289       user_page_link: pàgina d'usuari
1290     index: 
1291       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1292       js_2: L'OpenStreetMap utilitza JavaScript per al mapa slippy.
1293       permalink: Enllaç permanent
1294       remote_failed: L'edició ha fallat - assegureu-vos que JOSM o Merkaartor ha estat carregat i que l'opció de comandament a distància ha estat habilitatada
1295       shortlink: Enllaç curt
1296     key: 
1297       map_key: Llegenda
1298       map_key_tooltip: Llegenda del mapa
1299       table: 
1300         entry: 
1301           admin: Límits administratius
1302           allotments: Horts
1303           apron: 
1304             - Davantal de l'Aeroport
1305             - terminal
1306           bridge: Embolcall negre = bridge
1307           bridleway: Camí de ferradura
1308           brownfield: Lloc Brownfield
1309           building: Edifici significatiu
1310           byway: Byway
1311           cable: 
1312             - Cable car
1313             - telecadira
1314           cemetery: Cementiri
1315           centre: Centre esportiu
1316           commercial: Zona comercial
1317           common: 
1318             - Comú
1319             - Prat
1320           construction: Carreteres en construcció
1321           cycleway: Carril bici
1322           destination: Accés de destinació
1323           farm: Granja
1324           footway: Footway
1325           forest: Bosc
1326           golf: Camp de golf
1327           heathland: Bruguerar
1328           industrial: Zona industrial
1329           lake: 
1330             - Llac
1331             - Embassament
1332           military: Àrea militar
1333           motorway: Autopista
1334           park: Parc
1335           permissive: Permissiva accés
1336           pitch: Camp d'esports
1337           primary: Carretera principal
1338           private: Accés privat
1339           rail: Ferrocarril
1340           reserve: Reserva natural
1341           resident: Zona residencial
1342           retail: Zona de venda al detall
1343           runway: 
1344             - Pista d'aeroport
1345             - carril de taxi
1346           school: 
1347             - Escola
1348             - Universitat
1349           secondary: Carretera secundària
1350           station: Estació de tren
1351           subway: Metro
1352           summit: 
1353             - Cim
1354             - pic
1355           tourist: Atracció turística
1356           track: Pista
1357           tram: 
1358             - Tren lleuger
1359             - tramvia
1360           trunk: Autovia de
1361           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1362           unclassified: Carretera sense classificar
1363           unsurfaced: Unsurfaced road
1364           wood: Fusta
1365     markdown_help: 
1366       alt: Text alternatiu
1367       first: Primer element
1368       heading: Encapçalament
1369       headings: Encapçalaments
1370       image: Imatge
1371       link: Enllaç
1372       ordered: Llista ordenada
1373       second: Segon element
1374       text: Text
1375       unordered: Llista sense ordenar
1376       url: URL
1377     richtext_area: 
1378       edit: Modifica
1379       preview: Previsualització
1380     search: 
1381       search: Cerca
1382       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de correus a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1383       submit_text: Vés-hi
1384       where_am_i: On sóc?
1385       where_am_i_title: Descriu la localització actual fent servir el motor de cerca
1386     sidebar: 
1387       close: Tanca
1388       search_results: Resultats de la cerca
1389   time: 
1390     formats: 
1391       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1392   trace: 
1393     create: 
1394       trace_uploaded: El seu arxiu GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i s'enviarà un correu electrònic a vostè en finalitzar.
1395       upload_trace: Pujar traça de GPS
1396     delete: 
1397       scheduled_for_deletion: Track programat per a ser suprimit
1398     edit: 
1399       description: "Descripció:"
1400       download: descàrrega
1401       edit: modificació
1402       filename: "Nom del fitxer:"
1403       heading: Editant traça %{name}
1404       map: mapa
1405       owner: "Propietari:"
1406       points: "Punts:"
1407       save_button: Guardar canvis
1408       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1409       tags: "Etiquetes:"
1410       tags_help: separat per comes
1411       title: Editant traça %{name}
1412       uploaded_at: "Pujat a:"
1413       visibility: "Visibilitat:"
1414       visibility_help: Què vol dir això?
1415     list: 
1416       public_traces: Traces GPS públiques
1417       public_traces_from: Tracks GPS públics de %{user}
1418       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1419       your_traces: Les vostres traces GPS
1420     make_public: 
1421       made_public: Water fet públic
1422     offline: 
1423       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1424       message: L'emmagatzematge i el sistema de pujada de fitxers GPX no són operatius actualment.
1425     offline_warning: 
1426       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1427     trace: 
1428       ago: fa %{time_in_words_ago}
1429       by: en
1430       count_points: "%{count} punts"
1431       edit: modificació
1432       edit_map: Edita el mapa
1433       identifiable: IDENTIFICABLE
1434       in: a
1435       map: mapa
1436       more: mes
1437       pending: PENDENT
1438       private: PRIVAT
1439       public: PÚBLIC
1440       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1441       trackable: RASTREJABLE
1442       view_map: Visualitza el mapa
1443     trace_form: 
1444       description: "Descripció:"
1445       help: Ajuda
1446       tags: "Etiquetes:"
1447       tags_help: separat per comes
1448       upload_button: Puja
1449       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1450       visibility: "Visibilitat:"
1451       visibility_help: què significa això?
1452     trace_header: 
1453       see_all_traces: Mostra totes les traces
1454       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1455       traces_waiting: Teniu %{count} traces esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquestes traces acabin abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1456       upload_trace: Puja una traça
1457     trace_optionals: 
1458       tags: Etiquetes
1459     trace_paging_nav: 
1460       newer: Tracks més recents
1461       older: Tracks més antics
1462       showing_page: S'està mostrant pàgina %{page}
1463     view: 
1464       delete_track: Elimina aquesta traça
1465       description: "Descripció:"
1466       download: baixada
1467       edit: modificació
1468       edit_track: Edita aquesta traça
1469       filename: "Nom del fitxer:"
1470       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1471       map: mapa
1472       none: Ningú
1473       owner: "Propietari:"
1474       pending: PENDENT
1475       points: "Punts:"
1476       start_coordinates: "coordenada d'inici:"
1477       tags: "Etiquetes:"
1478       title: S'està mostrant la traça %{name}
1479       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1480       uploaded: "Pujat el:"
1481       visibility: "Visibilitat:"
1482     visibility: 
1483       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1484       private: Privat (només compartit com anònim, el punts són desordenats)
1485       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1486       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1487   user: 
1488     account: 
1489       contributor terms: 
1490         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1491         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1492         heading: "Termes de col·laboració:"
1493         link text: què és això?
1494         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1495         review link text: Si us plau, seguiu aquest enllaç a la seva conveniència de revisar i acceptar els termes de col. laborador nou.
1496       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1497       delete image: Suprimeix la imatge actual
1498       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1499       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1500       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comprovi el seu e-mail per a una nota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1501       gravatar: 
1502         gravatar: Usar Gravatar
1503         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1504         link text: què és això?
1505       home location: "Ubicació inicial:"
1506       image: "Imatge:"
1507       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1508       keep image: Conserva la imatge actual
1509       latitude: "Latitud:"
1510       longitude: "Longitud:"
1511       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1512       my settings: Preferències
1513       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1514       new image: Afegeix una imatge
1515       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1516       openid: 
1517         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1518         link text: què és això?
1519         openid: "OpenID:"
1520       preferred editor: "Editor preferit:"
1521       preferred languages: "Llengües preferents:"
1522       profile description: "Descripció del perfil:"
1523       public editing: 
1524         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1525         disabled link text: per què no es pot editar?
1526         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1527         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1528         enabled link text: què és això?
1529         heading: "Edició pública:"
1530       public editing note: 
1531         heading: Modificació pública
1532         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1533       replace image: Reemplaça la imatge actual
1534       return to profile: Torna al perfil
1535       save changes button: Desa els canvis
1536       title: Edita el compte
1537       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1538     confirm: 
1539       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1540       before you start: Sabem que vostè està probablement en una pressa per començar a mapatge, però abans de fer que t'agradaria omplir una mica més informació sobre si mateix en el formulari a continuació.
1541       button: Confirma
1542       heading: Confirmar un compte d'usuari
1543       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el seu compte.
1544       reconfirm: Si ha estat una estona ja que s'inscrivia podria necessitar <a href="%{reconfirm}">enviar-se un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1545       success: Confirmar el seu compte, gràcies per registrar-te!
1546       unknown token: Aquesta mostra no sembla que hi ha.
1547     confirm_email: 
1548       button: Confirma
1549       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1550       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1551       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1552       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1553     confirm_resend: 
1554       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1555       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com vostè confirmar el seu compte es podrà aconseguir d'assignació.<br><br>Si utilitzeu un sistema que envia les sol·licituds de confirmació llavors si us plau fer segur whitelist webmaster@openstreetmap.org com som capaços de respondre a qualsevol sol·licituds de confirmació.
1556     filter: 
1557       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1558     go_public: 
1559       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
1560     list: 
1561       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1562       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1563       heading: Usuaris
1564       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1565       showing: 
1566         one: "mostrant pàgina %{page} (%{first_item} de %{items}) "
1567         other: Mostrant pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{items})
1568       summary: "%{name} creat a partir de %{ip_address} el %{date}"
1569       summary_no_ip: "%{name} creat el %{date}"
1570       title: Usuaris
1571     login: 
1572       account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
1573       account not active: Ho sentim, el teu compte encara no està actiu.<br>Si us plau utilitzi l'enllaç a l'e-mail de confirmació de compte d'activar el seu compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1574       auth failure: Ho sentim, no podeu registrar-vos amb aquesta informació.
1575       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1576       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1577       heading: Accés
1578       login_button: Accés
1579       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1580       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1581       no account: No teniu cap compte?
1582       openid: "%{logo} OpenID:"
1583       openid invalid: Ho sentim, el seu OpenID sembla ser no vàlida
1584       openid missing provider: Ho sento, podria no en contacte amb el seu proveïdor d'OpenID
1585       openid_logo_alt: Inicia sessió amb un compte OpenID
1586       openid_providers: 
1587         aol: 
1588           alt: Connecti's amb un AOL OpenID
1589           title: Connecti's amb AOL
1590         google: 
1591           alt: Connecti's amb un OpenID de Google
1592           title: Connecti's amb Google
1593         myopenid: 
1594           alt: Connecti's amb un myOpenID OpenID
1595           title: Connecti's amb myOpenID
1596         openid: 
1597           alt: Connecti's amb un URL d'OpenID
1598           title: Connecti's amb OpenID
1599         wordpress: 
1600           alt: Connecti's amb un Wordpress OpenID
1601           title: Connecti's amb Wordpress
1602         yahoo: 
1603           alt: Connecti's amb un OpenID Yahoo
1604           title: Connecti's amb Yahoo
1605       password: "Contrasenya:"
1606       register now: Registreu-vos-hi ara
1607       remember: "Recorda'm:"
1608       title: Accés
1609       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1610       with openid: "Alternativament, si us plau utilitzi el seu OpenID per connectar-se:"
1611       with username: "Ja teniu un compte de l'OpenStreetMap? Incieu sessió amb el nom d'usuari i contrasenya:"
1612     logout: 
1613       heading: Finalitza la sessió d'OpenStreetMap
1614       logout_button: Finalitza la sessió
1615       title: Finalitza la sessió
1616     lost_password: 
1617       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1618       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1619       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1620       new password button: Restableix la contrasenya
1621       notice email cannot find: Podria no trobar que l'e-mail adreçar, ho sento.
1622       notice email on way: Trist que perdia:-(però un correu electrònic està en camí així pot restaurar això aviat.
1623       title: contrasenya perduda
1624     make_friend: 
1625       already_a_friend: Que ja són amics amb %{name}.
1626       button: Afegir als amics
1627       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1628       heading: Afegir % {user} com un amic?
1629       success: "%{name} ara és el vostre amic."
1630     new: 
1631       confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu electrònic:"
1632       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1633       contact_webmaster: Contacteu amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmestre</a> per gestionar la creació d'un compte - intentarem tractar la sol·licitud tan aviat com sigui possible.
1634       continue: Continua
1635       display name: "Nom visible:"
1636       display name description: El nom d'usuari que es motrarà públicament. El podeu canviar més endavant a les preferències.
1637       email address: "Adreça de correu:"
1638       fill_form: Ompliu el formulari i us enviarem un correu electrònic per activar el vostre compte.
1639       flash create success message: Gràcies per registrar-se. Hem enviat un bitllet de confirmació a %{email} i tan aviat com vostè confirmar el seu compte es podrà aconseguir d'assignació.<br><br>Si utilitzeu un sistema que envia les sol·licituds de confirmació llavors si us plau fer segur whitelist webmaster@openstreetmap.org com som capaços de respondre a qualsevol sol·licituds de confirmació.
1640       heading: Crea un compte d'usuari
1641       license_agreement: Quan confirmeu el compte, heu d'acceptar els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col·laboracio</a>.
1642       no_auto_account_create: No us podem crear automàticament un compte.
1643       not displayed publicly: No es mostrarà públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1644       openid: "%{logo} OpenID:"
1645       openid association: "<p>El seu OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nou a l'OpenStreetMap, creeu un compte utilitzant el formulari següent.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, podeu iniciar sessió amb el vostre compte\n    utilitzant el nom d'usuari i contrasenya i aleshores associeu el compte\n    amb el vostre compte OpenID a les preferències d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1646       openid no password: Amb l'OpenID no es requereix contrasenya, però algunes eines extres o el servidor encara poden necessitar-la.
1647       password: "Contrasenya:"
1648       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1649       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1650       title: Crea un compte
1651       use openid: Alternativament, utilitzeu %{logo} OpenID per iniciar sessió
1652     no_such_user: 
1653       body: No hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç on heu fet clic és incorrecte.
1654       heading: L'usuari %{user} no existeix
1655       title: Aquest usuari no existeix
1656     popup: 
1657       friend: Amic
1658       nearby mapper: L'Assignador proper
1659       your location: La vostra ubicació
1660     remove_friend: 
1661       button: Suprimir dels amics
1662       heading: Suprimir % {user} dels amics?
1663       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1664       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1665     reset_password: 
1666       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1667       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1668       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1669       heading: Restablir la contrasenya per %{user}
1670       password: "Contrasenya:"
1671       reset: Restableix la contrasenya
1672       title: Restablir la contrasenya
1673     set_home: 
1674       flash success: Localització de casa desat correctament
1675     suspended: 
1676       body: "<p>\n  Ho sentim, el seu compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si vostè desitja discutir això.\n</p>"
1677       heading: Compte suspès
1678       title: Compte suspès
1679       webmaster: per a administradors web
1680     terms: 
1681       agree: D'acord
1682       consider_pd: A més de l'acord de dalt, considero que les meves contribucions han d'estar en el domini públic
1683       consider_pd_why: què és això?
1684       decline: Ho rebutjo
1685       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1686       heading: "Termes de col·laboració:"
1687       legale_names: 
1688         france: França
1689         italy: Itàlia
1690         rest_of_world: Resta del món
1691       legale_select: "Seleccioneu el vostre estat de residència:"
1692       read and accept: Llegeiu l'acord de sota i premeu el botó D'acord per confirmar que accepteu els termes d'aquest acord per a les vostres contribucions existents i futures.
1693       title: "Termes de col·laboració:"
1694       you need to accept or decline: Llegiu i després accepteu o rebutgeu els termes per a nous col·laboradors per continuar.
1695     view: 
1696       activate_user: activa aquest usuari
1697       add as friend: afegeix com a amic
1698       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1699       block_history: blocs rebuts
1700       blocks by me: blocs per mi
1701       blocks on me: blocs en mi
1702       comments: comentaris
1703       confirm: Confirma
1704       confirm_user: confirma aquest usuari
1705       create_block: bloca aquest usuari
1706       created from: "Creat a partir de:"
1707       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1708       ct declined: Declinats
1709       ct status: "Termes del col·laborador:"
1710       ct undecided: No decidit
1711       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1712       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1713       description: Descripció
1714       diary: diari
1715       edits: modificacions
1716       email address: "Adreça de correu:"
1717       friends_changesets: Navega per tots els conjunts de canvis dels vostres amics
1718       friends_diaries: Navega totes les entrades de diari dels amics
1719       hide_user: amagar aquest usuari
1720       if set location: Si establiu la vostra ubicació, un mapa força i matèria es mostrarà aquí. Podeu configurar la vostra ubicació de casa a la seva pàgina %{settings_link}.
1721       km away: "%{count}km de distància"
1722       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1723       m away: "%{count}m de distància"
1724       mapper since: "Mapejant des de:"
1725       moderator_history: blocs donats
1726       my comments: els meus comentaris
1727       my diary: el meu diari
1728       my edits: les meves edicions
1729       my settings: les meves preferències
1730       my traces: les meves traces
1731       nearby users: Altres usuaris propers
1732       nearby_changesets: Navega tots els conjunts de canvis dels usuaris propers
1733       nearby_diaries: Navega totes les entrades de diari dels usuaris propers
1734       new diary entry: Nova entrada del diari
1735       no friends: No has afegit cap amics encara.
1736       no nearby users: Hi ha altres usuaris que admetre a Cartografia prop encara.
1737       oauth settings: configuració OAuth
1738       remove as friend: elimina com a amic
1739       role: 
1740         administrator: Aquest usuari és administrador
1741         grant: 
1742           administrator: Concedir accés d'administrador
1743           moderator: Concedir accés de moderador
1744         moderator: Aquest usuari és moderador
1745         revoke: 
1746           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1747           moderator: Revocar l'accés de moderador
1748       send message: envia el missatge
1749       settings_link_text: preferències
1750       spam score: "Spam Puntuació:"
1751       status: "Estat:"
1752       traces: traces
1753       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1754       user location: Ubicació de l'usuari
1755       your friends: Els vostres amics
1756   user_block: 
1757     blocks_by: 
1758       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1759       heading: Llista de blocs %{name}
1760       title: Blocs %{name}
1761     blocks_on: 
1762       empty: "%{name} no ha estat bloquejat encara."
1763       heading: Llista de quadres a %{name}
1764       title: Blocs en %{name}
1765     create: 
1766       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1767       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1768       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1769     edit: 
1770       back: Mostra tots els blocs
1771       heading: Bloc d'edició en %{name}
1772       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1773       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1774       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1775       show: Mostra el bloc
1776       submit: Bloc d'Actualització
1777       title: Bloc d'edició en %{name}
1778     filter: 
1779       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1780       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1781     helper: 
1782       time_future: Finalitza en %{time}.
1783       time_past: Va acabar fa %{time}.
1784       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1785     index: 
1786       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1787       heading: Llista de quadres de l'usuari
1788       title: Blocs de l'usuari
1789     model: 
1790       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1791       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1792     new: 
1793       back: Veure tots els blocs
1794       heading: Creació de bloc %{name}
1795       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1796       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API.
1797       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, estigui tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant tant detall com sigui possible sobre la situació, recordant que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de comuns.
1798       submit: Crear bloc
1799       title: Creació de bloc %{name}
1800       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'atures.
1801       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1802     not_found: 
1803       back: Torna a l'índex
1804       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1805     partial: 
1806       confirm: N'esteu segur?
1807       creator_name: Creador
1808       display_name: S'ha blocat l'usuari
1809       edit: Modifica
1810       next: Següent »
1811       not_revoked: (no revocat)
1812       previous: « Anterior
1813       reason: Motiu del blocatge
1814       revoke: Revoca!
1815       revoker_name: Revocat per
1816       show: Mostra
1817       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
1818       status: Estat
1819     period: 
1820       one: 1 hora
1821       other: "%{count} hores"
1822     revoke: 
1823       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1824       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
1825       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
1826       past: Aquest bloc va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
1827       revoke: Revoca!
1828       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
1829       title: Revocació de bloc en %{block_on}
1830     show: 
1831       back: Mostra tots els blocs
1832       confirm: N'esteu segur?
1833       edit: Edició
1834       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1835       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
1836       reason: "Motiu del blocatge:"
1837       revoke: Revoca-ho!
1838       revoker: "Revoker:"
1839       show: Mostra
1840       status: Estat
1841       time_future: Finalitza en %{time}
1842       time_past: Va acabar %{time} fa
1843       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1844     update: 
1845       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
1846       success: Bloc d'actualització.
1847   user_role: 
1848     filter: 
1849       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
1850       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
1851       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
1852       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
1853     grant: 
1854       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{role}" a l'usuari "%{name}"?
1855       confirm: Confirma
1856       fail: Podria concedeix paper "%{role}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1857       heading: Confirmi la concessió de rol
1858       title: Confirmi la concessió de rol
1859     revoke: 
1860       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
1861       confirm: Confirma
1862       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{role}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1863       heading: Confirmar revocació de rol
1864       title: Confirmar revocació de rol