Localisation updates from translatewiki.net (2009-10-10)
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Balp
5 # Author: Cohan
6 # Author: Grillo
7 # Author: Liftarn
8 # Author: Magol
9 # Author: Per
10 # Author: Poxnar
11 # Author: Sannab
12 # Author: The real emj
13 sv: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Brödtext
18       diary_entry: 
19         language: Språk
20         latitude: Latitud
21         longitude: Longitud
22         title: Rubrik
23         user: Användare
24       friend: 
25         friend: Vän
26         user: Användare
27       message: 
28         body: Brödtext
29         recipient: Mottagare
30         sender: Avsändare
31         title: Rubrik
32       trace: 
33         description: Beskrivning
34         latitude: Latitud
35         longitude: Longitud
36         name: Namn
37         public: Offentlig
38         size: Storlek
39         user: Användare
40         visible: Synlig
41       user: 
42         active: Aktiv
43         description: Beskrivning
44         display_name: Visningsnamn
45         email: E-post
46         languages: Språk
47         pass_crypt: Lösenord
48     models: 
49       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
50       country: Land
51       diary_comment: Dagbokskommentar
52       diary_entry: Dagbokspost
53       friend: Vän
54       language: Språk
55       message: Meddelande
56       node: Nod
57       old_node: Gammal nod
58       old_relation: Gammal relation
59       old_way: Gammal sträcka
60       old_way_node: Gammal sträcknod
61       relation: Relation
62       relation_member: Medlem i relation
63       session: Session
64       trace: Spår
65       tracepoint: Spårpunkt
66       user: Användare
67       user_preference: Användarinställningar
68       way: Sträcka
69       way_node: Sträcknod
70   application: 
71     setup_user_auth: 
72       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Vargod logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
73   browse: 
74     changeset: 
75       changeset: "Ändringsset: {{id}}"
76       changesetxml: XML för ändringsset
77       download: Ladda ner {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
78       feed: 
79         title: Ändringsset {{id}}
80         title_comment: Ändringsset {{id}} - {{comment}}
81       osmchangexml: osmChange XML
82       title: Ändringsset
83     changeset_details: 
84       belongs_to: "Tillhör:"
85       bounding_box: "Omslutande område:"
86       box: box
87       closed_at: "Avlutad:"
88       created_at: "Skapad:"
89       has_nodes: 
90         one: "Innehåller följande nod:"
91         other: "Innehåller följande {{count}} noder:"
92       has_relations: 
93         one: "Har följande {{count}} relationer:"
94         other: "Innehåller följande {{count}} relationer:"
95       has_ways: 
96         one: "Har följande {{count}} sträcka:"
97         other: "Innehåller följande {{count}} sträckor:"
98       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
99       show_area_box: Visa boxarea
100     changeset_navigation: 
101       all: 
102         next_tooltip: Nästa ändringsset
103         prev_tooltip: Föregående ändringsset
104       user: 
105         name_tooltip: Se redigeringar av {{user}}
106         next_tooltip: Nästa redigering av {{user}}
107         prev_tooltip: Föregående redigering av {{user}}
108     common_details: 
109       changeset_comment: "Kommentar:"
110       edited_at: "Redigerad:"
111       edited_by: "Redigerad av:"
112       in_changeset: "I ändringsset:"
113       version: "Version:"
114     containing_relation: 
115       entry: Relation {{relation_name}}
116       entry_role: Relation {{relation_name}} (som {{relation_role}})
117     map: 
118       deleted: Borttaget
119       larger: 
120         area: Se området på en större karta
121         node: Se noden på en större karta
122         relation: Se relationen på en större karta
123         way: Se sträckan på en större karta
124       loading: Läser in...
125     node: 
126       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
127       download_xml: Laddda hem XML
128       edit: redigera
129       node: Nod
130       node_title: "Nod: {{node_name}}"
131       view_history: se historik
132     node_details: 
133       coordinates: "Koordinater:"
134       part_of: "Del av:"
135     node_history: 
136       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
137       download_xml: Ladda ner XML
138       node_history: Nodhistorik
139       node_history_title: "Nodhistorik: {{node_name}}"
140       view_details: visa detaljer
141     not_found: 
142       sorry: "{{type}}en med id {{id}} kunde inte hittas"
143       type: 
144         changeset: ändringsset
145         node: nod
146         relation: relation
147         way: väg
148     paging_nav: 
149       of: av
150       showing_page: Visar sida
151     relation: 
152       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
153       download_xml: Ladda ner XML
154       relation: Relation
155       relation_title: "Relation: {{relation_name}}"
156       view_history: Visa historik
157     relation_details: 
158       members: "Medlemmar:"
159       part_of: "Del av:"
160     relation_history: 
161       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
162       download_xml: Ladda hem XML
163       relation_history: Relationhistorik
164       relation_history_title: "Relationshistorik: {{relation_name}}"
165       view_details: visa detaljer
166     relation_member: 
167       entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
168       type: 
169         node: Nod
170         relation: Relation
171         way: Väg
172     start: 
173       manually_select: Välj ett område manuellt
174       view_data: Visa data för denna karta
175     start_rjs: 
176       data_frame_title: Data
177       data_layer_name: Data
178       details: Detaljer
179       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
180       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
181       history_for_feature: Historik för [[feature]]
182       load_data: Ladda data
183       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
184       loading: Laddar...
185       manually_select: Välj en annan area manuellt
186       object_list: 
187         api: Hämta detta område från API:t
188         back: Visa objektlista
189         details: Delaljer
190         heading: Objektlista
191         history: 
192           type: 
193             node: Nod [[id]]
194             way: Väg [[id]]
195         selected: 
196           type: 
197             node: Nod [[id]]
198             way: Väg [[id]]
199         type: 
200           node: Nod
201           way: Väg
202       private_user: privat användare
203       show_history: Visa historik
204       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än {{max_bbox_size}})"
205       wait: Vänta...
206       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
207     tag_details: 
208       tags: "Taggar:"
209     way: 
210       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
211       download_xml: Ladda hem XML
212       edit: redigera
213       view_history: se historik
214       way: Väg
215       way_title: "Väg: {{way_name}}"
216     way_details: 
217       also_part_of: 
218         one: också del av väg {{related_ways}}
219         other: också del av vägarna {{related_ways}}
220       nodes: "Noder:"
221       part_of: "Del av:"
222     way_history: 
223       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
224       download_xml: Ladda hem XML
225       view_details: visa detaljer
226       way_history: Väghistorik
227       way_history_title: "Väghistorik: {{way_name}}"
228   changeset: 
229     changeset: 
230       anonymous: Anonym
231       big_area: (stor)
232       no_comment: (ingen)
233       no_edits: (inga ändringar)
234       still_editing: (redigerar fortfarande)
235     changeset_paging_nav: 
236       of: av
237       showing_page: Visar sida
238     changesets: 
239       area: Area
240       comment: Kommentar
241       id: ID
242       saved_at: Sparad
243       user: Användare
244     list: 
245       description: Senaste ändringar
246       description_bbox: Changesets inom {{bbox}}
247       title_bbox: Changesets inom {{bbox}}
248       title_user: Changesets av {{user}}
249       title_user_bbox: Changesets av {{user}} inom {{bbox}}
250   diary_entry: 
251     diary_entry: 
252       comment_count: 
253         one: 1 kommentar
254       comment_link: Kommentera denna anteckning
255       posted_by: Skrivet av {{link_user}} den {{created}} på {{language_link}}
256       reply_link: Svara på denna anteckning
257     edit: 
258       language: "Språk:"
259       latitude: "Latitud:"
260       location: "Plats:"
261       longitude: "Longitud:"
262       save_button: Spara
263       subject: "Ärende:"
264       use_map_link: använd karta
265     feed: 
266       language: 
267         title: Openstreetmap dagboksinlägg på {{language_name}}
268     list: 
269       in_language_title: Dagböcker på {{language}}
270       new: Ny dagboksanteckning
271       newer_entries: Nyare anteckningar
272       no_entries: Inga dagboksanteckningar
273       older_entries: Äldre anteckningar
274       title: Användardagböcker
275       user_title: "{{user}}s dagbok"
276     new: 
277       title: Ny dagboksanteckning
278     no_such_entry: 
279       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: {{id}}"
280       title: Ingen sådan dagboksanteckning
281     no_such_user: 
282       heading: Användaren {{user}} finns inte
283       title: Ingen sådan användare
284     view: 
285       leave_a_comment: Lämna en kommentar
286       login: Inloggning
287       save_button: Spara
288       user_title: Dagbok för {{user}}
289   export: 
290     start: 
291       add_marker: Lägg till markör på kartan
292       area_to_export: Yta som ska exporteras
293       export_button: Exportera
294       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
295       format: Format
296       format_to_export: Format för export
297       image_size: Bildstorlek
298       latitude: "Lat:"
299       licence: Licens
300       longitude: "Lon:"
301       manually_select: Välj ett annat område manuellt
302       mapnik_image: Mapnik-bild
303       max: max
304       options: Alternativ
305       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
306       osmarender_image: Osmarender-bild
307       output: Utdata
308       scale: Skala
309       zoom: Zooma
310     start_rjs: 
311       add_marker: Lägg till markör på kartan
312       change_marker: Ändra markörposition
313       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
314       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
315       export: Export
316       view_larger_map: Visa större karta
317   geocoder: 
318     description: 
319       title: 
320         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
321         osm_namefinder: "{{types}} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
322       types: 
323         cities: Städer
324         places: Platser
325         towns: Samhällen
326     description_osm_namefinder: 
327       prefix: "{{distance}} {{direction}} om {{type}}"
328     direction: 
329       east: öst
330       north: norr
331       north_east: nordöst
332       north_west: nordväst
333       south: syd
334       south_east: sydöst
335       south_west: sydväst
336       west: väst
337     distance: 
338       one: ungefär 1 km
339       other: ungefär {{count}} km
340       zero: mindre än 1 km
341     results: 
342       no_results: Hittade inget.
343     search: 
344       title: 
345         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
346         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
347         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
348         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
349         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
350         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
351     search_osm_namefinder: 
352       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} om {{parentname}})"
353       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} om {{placename}}"
354   javascripts: 
355     map: 
356       base: 
357         cycle_map: Cykelkarta
358         noname: NoName
359     site: 
360       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
361       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karterings historik.
362   layouts: 
363     donate: Donera till OpenStreetMap via {{link}} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
364     donate_link_text: donera
365     edit: Redigera
366     edit_tooltip: Ändra på kartan
367     export: Exportera
368     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
369     gps_traces: GPS-spår
370     gps_traces_tooltip: Hantera spår
371     help_wiki: Hjälp &amp; wiki
372     help_wiki_tooltip: Hjälp och wiki för projektet
373     history: Historik
374     history_tooltip: Changeset-historik
375     home: hem
376     home_tooltip: Gå till hempositionen
377     inbox: inkorg ({{count}})
378     inbox_tooltip: 
379       one: Du har ett oläst meddelande
380       other: Du har {{count}} olästa meddelanden
381       zero: Du har inga olästa meddelanden.
382     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
383     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
384     intro_3: OpenStreetMap får serverplats av {{ucl}} och {{bytemark}}.
385     license: 
386       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
387     log_in: logga in
388     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
389     logo: 
390       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
391     logout: logga ut
392     logout_tooltip: Logga ut
393     make_a_donation: 
394       text: Donera
395       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
396     news_blog: Nyhetsblogg
397     news_blog_tooltip: Blogg om OpenStreetMap, fri geografiska data osv.
398     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
399     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
400     shop: Butik
401     shop_tooltip: Affär med Openstreetmap loggan på alla grejer
402     sign_up: registrera
403     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
404     sotm: I somras var det OpenStreetMap konferens i Amsterdam.
405     tag_line: Den fria wiki-världskartan
406     user_diaries: Användardagböcker
407     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
408     view: Visa
409     view_tooltip: Visa kartorna
410     welcome_user: Välkommen {{user_link}}
411     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
412   map: 
413     coordinates: "Koordinater:"
414     edit: Redigera
415     view: Visa
416   message: 
417     delete: 
418       deleted: Meddelande raderat
419     inbox: 
420       date: Datum
421       from: Från
422       my_inbox: Min inbox
423       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon {{people_mapping_nearby_link}}?
424       outbox: utbox
425       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
426       subject: Ärende
427       title: Inbox
428       you_have: Du har {{new_count}} nya meddelanden och {{old_count}} gamla meddelanden
429     mark: 
430       as_read: Meddelandet markerat som läst
431       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
432     message_summary: 
433       delete_button: Radera
434       read_button: Markera som läst
435       reply_button: Svar
436       unread_button: Markera som oläst
437     new: 
438       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
439       message_sent: Meddelande skickat
440       send_button: Skicka
441       send_message_to: Skicka nytt meddelande till {{name}}
442       subject: Ärende
443       title: Skicka meddelande
444     no_such_user: 
445       heading: Ingen sådan användare eller meddelande
446       title: Ingen sådan användare eller meddelande
447     outbox: 
448       date: Datum
449       inbox: inbox
450       my_inbox: Min {{inbox_link}}
451       outbox: utbox
452       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
453       subject: Ärende
454       title: Utbox
455       to: Till
456       you_have_sent_messages: Du har {{count}} skickade meddelanden
457     read: 
458       back_to_inbox: Åter till inbox
459       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
460       date: Datum
461       from: Från
462       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
463       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
464       reply_button: Svara
465       subject: Ärende
466       title: Läs meddelande
467       to: Till
468       unread_button: Markera som oläst
469     sent_message_summary: 
470       delete_button: Radera
471   notifier: 
472     diary_comment_notification: 
473       hi: Hej {{to_user}},
474       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} kommenterade din dagboksanteckning"
475     email_confirm: 
476       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
477     email_confirm_html: 
478       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
479       greeting: Hej,
480     email_confirm_plain: 
481       greeting: Hej,
482     friend_notification: 
483       had_added_you: "{{user}} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
484     gpx_notification: 
485       and_no_tags: och inga taggar.
486       failure: 
487         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
488       greeting: Hej,
489       success: 
490         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
491       with_description: med beskrivningen
492     lost_password_html: 
493       greeting: Hej,
494     lost_password_plain: 
495       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
496       greeting: Hej,
497       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
498       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
499     message_notification: 
500       footer1: Du kan också läsa meddelandet på {{readurl}}
501       footer2: och du kan svara på {{replyurl}}
502       hi: Hej {{to_user}},
503     signup_confirm_html: 
504       get_reading: Kom igång och läs lite om Openstreetmap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a> eller <a href="http://www.opengeodata.org/">opengeodata blogen</a> som också har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelska podcasts</a>!
505       greeting: Hej där!
506       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
507     signup_confirm_plain: 
508       greeting: Hej där!
509       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
510       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
511   oauth: 
512     oauthorize: 
513       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
514       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
515       allow_to: "Tillåt applikation att:"
516       allow_write_api: ändra på kartan.
517       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
518       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
519       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
520   oauth_clients: 
521     edit: 
522       submit: Redigera
523     form: 
524       allow_write_api: ändra kartan.
525       name: Namn
526     index: 
527       revoke: Återkalla!
528     new: 
529       submit: Registrera
530     show: 
531       allow_write_api: ändra kartan.
532       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
533   site: 
534     edit: 
535       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
536       user_page_link: användarsida
537     index: 
538       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
539       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
540       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
541       license: 
542         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
543         project_name: OpenStreetMap-projektet
544       permalink: Permanent länk
545       shortlink: Kortlänk
546     key: 
547       map_key: Kartnyckel
548       table: 
549         entry: 
550           allotments: Koloniträdgårdar
551           apron: 
552             - Flygplatsterminal
553             - terminal
554           bridge: Svarta kantar = bro
555           cemetery: Begravningsplats
556           common: 
557             - Allmänning
558             - äng
559           construction: Vägar som byggs
560           cycleway: Cykelväg
561           farm: Bondgård
562           footway: Gångväg
563           forest: skog
564           golf: Golfbana
565           heathland: Hed
566           industrial: Industriellt område
567           lake: 
568             - Sjö
569             - vattenmagasin
570           military: Militärområde
571           motorway: Motorväg
572           park: Park
573           primary: Riksväg
574           rail: Järnväg
575           reserve: Naturreservat
576           resident: Bostadsområde
577           runway: 
578             - Landningsbana
579             - taxibana
580           school: 
581             - Skola
582             - universitet
583           secondary: Länsväg
584           station: Järnvägsstation
585           subway: T-bana
586           summit: 
587             - Topp
588             - topp
589           tourist: Turistattraktion
590           tram: 
591             - spårvagn
592             - spårvagn
593           trunk: Motortrafikled
594           tunnel: Streckade kanter = tunnel
595           unsurfaced: Oasfalterad väg
596           wood: Vårdad skog
597         heading: Symbolförklaring för z{{zoom_level}}
598     search: 
599       search: Sök
600       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', 'post offices near Hässelby' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
601       submit_text: Gå
602       where_am_i: Var är jag
603     sidebar: 
604       close: Stäng
605       search_results: Sökresultat
606   trace: 
607     create: 
608       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
609       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
610     delete: 
611       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
612     edit: 
613       description: "Beskrivning:"
614       download: ladda ner
615       edit: redigera
616       filename: "Filnamn:"
617       heading: Redigerar spår {{name}}
618       map: karta
619       owner: "Ägare:"
620       points: "Punkter:"
621       save_button: Spara ändringar
622       start_coord: "Startkoordinat:"
623       tags: "Taggar:"
624       tags_help: kommaseparerad
625       title: Redigerar spår {{name}}
626       uploaded_at: "Uppladdad:"
627       visibility: "Synlighet:"
628       visibility_help: vad betyder detta?
629     list: 
630       public_traces: Publika GPS-spår
631       public_traces_from: Publika GPS-spår från {{user}}
632       tagged_with: " taggad med {{tags}}"
633       your_traces: Dina GPS-spår
634     make_public: 
635       made_public: Spår offentliggjort
636     no_such_user: 
637       body: Det fanns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
638       heading: Användaren {{user}} finns inte
639       title: Ingen sådan användare
640     trace: 
641       ago: "{{time_in_words_ago}} sedan"
642       by: av
643       count_points: "{{count}} punkter"
644       edit: Redigera
645       edit_map: Redigera karta
646       in: i
647       map: karta
648       more: mer
649       pending: BEHANDLAS
650       private: PRIVAT
651       public: PUBLIK
652       trace_details: Visa spårdetaljer
653       view_map: Visa karta
654     trace_form: 
655       description: Beskrivning
656       help: Hjälp
657       tags: Taggar
658       tags_help: kommaseparerad
659       upload_button: Uppladdning
660       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
661       visibility: Synlighet
662       visibility_help: vad betyder detta?
663     trace_header: 
664       see_all_traces: Se alla GPS-spår
665       see_just_your_traces: Se bara dina GPS-spår, eller ladda upp ett eget.
666       see_your_traces: Visa alla dina spår
667       traces_waiting: Du har {{count}} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
668     trace_optionals: 
669       tags: Taggar
670     trace_paging_nav: 
671       of: av
672       showing: Visar sida
673     view: 
674       delete_track: Radera detta spår
675       description: "Beskrivning:"
676       download: ladda ner
677       edit: redigera
678       edit_track: Redigera detta spår
679       filename: "Filnamn:"
680       heading: Visar spår {{name}}
681       map: karta
682       none: Ingen
683       owner: "Ägare:"
684       pending: VÄNTANDE
685       points: "Punkter:"
686       start_coordinates: "Startkoordinat:"
687       tags: "Taggar:"
688       title: Visar spår {{name}}
689       trace_not_found: Spår hittades inte!
690       uploaded: "Uppladdad den:"
691       visibility: "Synlighet:"
692     visibility: 
693       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
694       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
695       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
696       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
697   user: 
698     account: 
699       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
700       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
701       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
702       home location: "Hemposition:"
703       latitude: "Breddgrad (latitud):"
704       longitude: "Längdgrad (longitud):"
705       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
706       my settings: Mina inställningar
707       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
708       preferred languages: "Föredraget språk:"
709       profile description: "Profilbeskrivning:"
710       public editing: 
711         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
712         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
713         enabled: Aktiverat, du är itne anonym och kan redigera data.
714         enabled link text: vad är detta?
715         heading: "Publik redigering:"
716       return to profile: Återvänd till profil
717       save changes button: Spara ändringar
718       title: Redigera konto
719       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
720     confirm: 
721       button: Bekräfta
722       failure: Ett användarkonto med denna nyckel (token) är redan bekräftat.
723       heading: Bekräfta ett användarkonto.
724       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
725       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
726     confirm_email: 
727       button: Bekräfta
728       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
729       heading: Bekräfta byte av e-postadress
730       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
731       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
732     friend_map: 
733       nearby mapper: "Användare i närheten: [[nearby_user]]"
734       your location: Din position
735     go_public: 
736       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
737     login: 
738       account not active: Ditt konto är ännu inte aktivt.<br />Vänligen klicka länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto.
739       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
740       create_account: skapa ett konto
741       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
742       heading: Inloggning
743       login_button: Logga in
744       lost password link: Glömt ditt lösenord?
745       password: "Lösenord:"
746       please login: Logga in eller {{create_user_link}}
747       title: Logga in
748     lost_password: 
749       email address: "E-postadress:"
750       heading: Glömt lösenord?
751       new password button: Återställ lösenord
752       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
753       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
754       title: Förlorat lösenord
755     make_friend: 
756       already_a_friend: Du är redan vän med {{name}}.
757       failed: Misslyckades med att lägga till {{name}} som vän.
758       success: "{{name}} är nu din vän."
759     new: 
760       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
761       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
762       email address: "E-postadress:"
763       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
764       heading: Skapa ett användarkonto
765       password: "Lösenord:"
766       signup: Registrering
767       title: Skapa konto
768     no_such_user: 
769       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
770       heading: Användaren {{user}} finns inte
771       title: Ingen sådan användare
772     remove_friend: 
773       not_a_friend: "{{name}} är inte en av dina vänner."
774       success: "{{name}} togs bort från dina vänner."
775     reset_password: 
776       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
777       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
778       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
779       heading: Återställ lösenord för {{user}}
780       password: "Lösenord:"
781       reset: Återställ lösenord
782       title: Återställ lösenord
783     set_home: 
784       flash success: Hemposition sparad
785     view: 
786       add as friend: lägg till som vän
787       add image: Lägg till bild
788       ago: ({{time_in_words_ago}} sedan)
789       blocks by me: blockeringar av mig
790       blocks on me: mina blockeringar
791       change your settings: ändra dina inställningar
792       create_block: blockera denna användare
793       delete image: Radera bild
794       description: Beskrivning
795       diary: dagbok
796       edits: redigeringar
797       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din {{settings_link}}-sida.
798       km away: "{{count}}km bort"
799       m away: "{{count}}m bort"
800       mapper since: "Karterar sedan:"
801       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
802       my diary: min dagbok
803       my edits: mina redigeringar
804       my settings: Mina inställningar
805       my traces: min GPS-spår
806       my_oauth_details: Visa mina OAuth-detaljer
807       nearby users: "Användare nära dig:"
808       new diary entry: nytt dagboksinlägg
809       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
810       no home location: Ingen hempostion är satt.
811       no nearby users: Det finns inga som registrerat sin position i ditt område ännu.
812       remove as friend: ta bort vän
813       role: 
814         administrator: Den här användaren är en administratör
815         grant: 
816           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
817           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
818         moderator: Den här användaren är en moderator
819         revoke: 
820           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
821           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
822       send message: Skicka meddelande
823       settings_link_text: inställningar
824       traces: spår
825       upload an image: Ladda upp en bild
826       user image heading: Användarbild
827       user location: Användarposition
828       your friends: Dina vänner
829   user_block: 
830     create: 
831       flash: Skapat en blockering av användare {{name}}.
832     partial: 
833       confirm: Är du säker?
834       display_name: Blockerad användare
835       edit: Ändra
836       reason: Orsak till blockering
837       revoke: Återkalla!
838     show: 
839       confirm: Är du säker?
840       edit: Ändra
841       reason: "Anledning för blockering:"
842       revoke: Återkalla!
843       show: Visa
844       status: Status
845   user_role: 
846     filter: 
847       already_has_role: Användaren har rollen {{role}}.
848       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen {{role}}.
849       not_a_role: Strängen `{{role}}' är inte en korrekt roll.
850       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
851     grant: 
852       confirm: Bekräfta
853       heading: Bekräfta rolltilldelning
854       title: Bekräfta rolltilldelning
855     revoke: 
856       confirm: Bekräfta