]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/mk.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2010-01-29)
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за прикажување
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Листа за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стара релација
56       old_relation_member: Стар член во релација
57       old_relation_tag: Стара ознака на релација
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Релација
62       relation_member: Член на релација
63       relation_tag: Ознака за релација
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на интерфејсот за да дознаете повеќе.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Измени: {{id}}"
82       changesetxml: XML за измените
83       download: Преземи {{changeset_xml_link}} или {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Измени {{id}}
86         title_comment: Измени {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Измени
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Припаѓа на:"
91       bounding_box: "Рамка:"
92       box: кутија
93       closed_at: "Затворено во:"
94       created_at: Создадено во
95       has_nodes: 
96         one: "Го има следниов {{count}} јазол:"
97         other: "Ги има следниве {{count}} јазли:"
98       has_relations: 
99         one: "Ја има следнава {{count}} релација:"
100         other: "Ги има следниве {{count}} релации:"
101       has_ways: 
102         one: "Го има следниов {{count}} пат:"
103         other: "Ги има следниве {{count}} патишта:"
104       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
105       show_area_box: Прикажи рамка
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: "Следни измени:"
109         prev_tooltip: "Претходни измени:"
110       user: 
111         name_tooltip: Погледај уредувања на {{user}}
112         next_tooltip: Следно уредување на {{user}}
113         prev_tooltip: Претходно уредување на {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Коментар:"
116       edited_at: "Уредено во:"
117       edited_by: "Уредил:"
118       in_changeset: "Во измените:"
119       version: "Верзија:"
120     containing_relation: 
121       entry: Релација {{relation_name}}
122       entry_role: Релација {{relation_name}} (како {{relation_role}})
123     map: 
124       deleted: Избришано
125       larger: 
126         area: Погледај го просторот на поголема карта
127         node: Погледај го јазолот на поголема карта
128         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
129         way: Погледај го патот на поголема карта
130       loading: Се вчитува...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
133       download_xml: Преземи XML
134       edit: уреди
135       node: Јазол
136       node_title: "Јазол: {{node_name}}"
137       view_history: погледај ја историјата
138     node_details: 
139       coordinates: "Координати:"
140       part_of: "Дел од:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
143       download_xml: Преземи XML
144       node_history: Историја на јазолот
145       node_history_title: "Историја на јазолот: {{node_name}}"
146       view_details: погледај детали
147     not_found: 
148       sorry: Жалиам, но не најдов {{type}} со ид. бр. {{id}}.
149       type: 
150         changeset: измени
151         node: јазол
152         relation: релација
153         way: пат
154     paging_nav: 
155       of: од
156       showing_page: Приказ на страница
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} или {{view_history_link}}"
159       download_xml: Преземи XML
160       relation: Релација
161       relation_title: "Релација: {{relation_name}}"
162       view_history: погледај ја историјата
163     relation_details: 
164       members: "Членови:"
165       part_of: "Дел од:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
168       download_xml: Преземи XML
169       relation_history: Историја на релацијата
170       relation_history_title: "Историја на релацијата: {{relation_name}}"
171       view_details: погледај детали
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} како {{role}}"
174       type: 
175         node: Јазол
176         relation: Релација
177         way: Пат
178     start: 
179       manually_select: Рачно избери друга површина
180       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Податоци
183       data_layer_name: Податоци
184       details: Детали
185       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
186       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
187       history_for_feature: Историја за [[feature]]
188       load_data: Вчитај ги податоците
189       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
190       loading: Вчитувам...
191       manually_select: Рачно изберете друга површина
192       object_list: 
193         api: Retrieve this area from the API
194         back: Прикажи листа на предмети
195         details: Детали
196         heading: Листа на предмети
197         history: 
198           type: 
199             node: Јазол [[id]]
200             way: Пат [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Јазол [[id]]
204             way: Пат [[id]]
205         type: 
206           node: Јазол
207           way: Пат
208       private_user: приватен корисник
209       show_history: Прикажи историја
210       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од {{max_bbox_size}}))"
211       wait: Почекајте...
212       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
213     tag_details: 
214       tags: "Ознаки:"
215     timeout: 
216       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за {{type}} со id {{id}} трае предолго.
217       type: 
218         changeset: менувач
219         node: јазол
220         relation: релација
221         way: пат
222     way: 
223       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
224       download_xml: Преземи XML
225       edit: уреди
226       view_history: погледај историја
227       way: Пат
228       way_title: "Пат: {{way_name}}"
229     way_details: 
230       also_part_of: 
231         one: исто така дел и од патот {{related_ways}}
232         other: исто така дел и од патиштата {{related_ways}}
233       nodes: Јазли
234       part_of: "Дел од:"
235     way_history: 
236       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
237       download_xml: Преземи XML
238       view_details: погледај детали
239       way_history: Историја на патот
240       way_history_title: "Историја на патот: {{way_name}}"
241   changeset: 
242     changeset: 
243       anonymous: Анонимен
244       big_area: (голема)
245       no_comment: (нема)
246       no_edits: (нема уредувања)
247       show_area_box: прикажи рамка на површина
248       still_editing: (сè уште уредува)
249       view_changeset_details: Преглед на детали од измените
250     changeset_paging_nav: 
251       next: Следно »
252       previous: "« Претходно"
253       showing_page: Прикажана е страница {{page}}
254     changesets: 
255       area: Површина
256       comment: Коментар
257       id: ид. бр.
258       saved_at: Зачувано во
259       user: Корисник
260     list: 
261       description: Скорешни промени
262       description_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
263       description_user: Измени на {{user}}
264       description_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
265       heading: Измени
266       heading_bbox: Измени
267       heading_user: Измени
268       heading_user_bbox: Измени
269       title: Измени
270       title_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
271       title_user: Измени на {{user}}
272       title_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
273   diary_entry: 
274     diary_comment: 
275       comment_from: Коментар од {{link_user}}  во {{comment_created_at}}
276       confirm: Потврди
277       hide_link: Сокриј го коментаров
278     diary_entry: 
279       comment_count: 
280         one: 1 коментар
281         other: "{{count}} коментари"
282       comment_link: Коментирај на оваа ставка
283       confirm: Потврди
284       edit_link: Уреди ја оваа ставка
285       hide_link: Сокриј ја ставкава
286       posted_by: Испратено од {{link_user}} во {{created}} на {{language_link}}
287       reply_link: Одговори на оваа ставка
288     edit: 
289       body: "Содржина:"
290       language: "Јазик:"
291       latitude: Геог. ширина
292       location: "Локација:"
293       longitude: Геог. должина
294       marker_text: Локација на дневничкиот запис
295       save_button: Зачувај
296       subject: "Наслов:"
297       title: Уреди дневничка ставка
298       use_map_link: покажи на карта
299     feed: 
300       all: 
301         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
302         title: Дневнички ставки
303       language: 
304         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на {{language_name}}
305         title: Дневнички ставки на {{language_name}}
306       user: 
307         description: Скорешни дневнички ставки од {{user}}
308         title: Дневнички ставки на {{user}}
309     list: 
310       in_language_title: Дневнички написи на {{language}}
311       new: "Нов дневнички запис:"
312       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
313       newer_entries: Понови ставки
314       no_entries: Нема дневнички ставки
315       older_entries: Постари ставки
316       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
317       title: Дневници на корисници
318       user_title: Дневник на {{user}}
319     new: 
320       title: Нова дневничка ставка
321     no_such_entry: 
322       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со ид.бр. {{id}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
323       heading: "Нема ставка со ид. бр.: {{id}}"
324       title: Нема таква дневничка ставка
325     no_such_user: 
326       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
327       heading: Корисникот {{user}} не постои
328       title: Нема таков корисник
329     view: 
330       leave_a_comment: Пиши коментар
331       login: Најавување
332       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} за да оставите коментар"
333       save_button: Зачувај
334       title: Кориснички дневници | {{user}}
335       user_title: дневник на {{user}}
336   export: 
337     start: 
338       add_marker: Додај бележник на картата
339       area_to_export: Простор за извезување
340       embeddable_html: Вметнат HTML код
341       export_button: Извези
342       export_details: Податоците на OpenStreetMap се под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a>.
343       format: Формат
344       format_to_export: Формат за извезување
345       image_size: Големина на сликата
346       latitude: Г.Ш.
347       licence: Лиценца
348       longitude: Г.Д.
349       manually_select: Рачно изберете друга површина
350       mapnik_image: Mapnik-слика
351       max: макс.
352       options: Нагодувања
353       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
354       osmarender_image: Osmarender-слика
355       output: Излезни податоци
356       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
357       scale: Размер
358       zoom: Приближи
359     start_rjs: 
360       add_marker: Стави бележник на картата
361       change_marker: Смени позиција на бележникот
362       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
363       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
364       export: Извези
365       manually_select: Рачно изберете друг простор
366       view_larger_map: Преглед на поголема карта
367   geocoder: 
368     description: 
369       title: 
370         geonames: Локација од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
371         osm_namefinder: "{{types}} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Именикот</a>"
372         osm_nominatim: Локација од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
373       types: 
374         cities: Градови
375         places: Места
376         towns: Гратчиња
377     description_osm_namefinder: 
378       prefix: "{{distance}} {{direction}} од {{type}}"
379     direction: 
380       east: источно
381       north: северно
382       north_east: североисточно
383       north_west: северозападно
384       south: јужно
385       south_east: југоисточно
386       south_west: југозападно
387       west: западно
388     distance: 
389       one: околу 1km
390       other: околу {{count}}km
391       zero: помалку од 1km
392     results: 
393       more_results: Повеќе резултати
394       no_results: Нема пронајдено резултати
395     search: 
396       title: 
397         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
398         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
399         latlon: Резултати од <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
400         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
401         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
402         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
403         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
404     search_osm_namefinder: 
405       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} од {{parentname}})"
406       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} од {{placename}}"
407     search_osm_nominatim: 
408       prefix: 
409         amenity: 
410           airport: Аеродром
411           arts_centre: Дом на уметности
412           atm: Банкомат
413           auditorium: Аудиториум
414           bank: Банка
415           bar: Бар
416           bench: Клупа
417           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
418           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
419           brothel: Бордел
420           bureau_de_change: Менувачница
421           bus_station: Автобуска станица
422           cafe: Кафуле
423           car_rental: Рент-а-кар
424           car_sharing: Изнајмување автомобил
425           car_wash: Автоперална
426           casino: Казино
427           cinema: Кино
428           clinic: Клиника
429           club: Клуб
430           college: Колеџ
431           community_centre: Центар на заедница
432           courthouse: Суд
433           crematorium: Крематориум
434           dentist: Забар
435           doctors: Доктори
436           dormitory: Студентски дом
437           drinking_water: Питка вода
438           driving_school: Автошкола
439           embassy: Амбасада
440           emergency_phone: Итен телефон
441           fast_food: Брза храна
442           ferry_terminal: Ферибот-терминал
443           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
444           fire_station: Пожарна
445           fountain: Фонтана
446           fuel: Гориво
447           grave_yard: Гробишта
448           gym: Теретана / фитнес
449           hall: Соборна сала
450           health_centre: Здравствен центар
451           hospital: Болница
452           hotel: Хотел
453           hunting_stand: Ловечка кула
454           ice_cream: Сладолед
455           kindergarten: Градинка
456           library: Библиотека
457           market: Пазар
458           marketplace: Пазар
459           mountain_rescue: Планинарско спасување
460           nightclub: Ноќен клуб
461           nursery: Јасли
462           nursing_home: Старечки дом
463           office: Канцеларија
464           park: Парк
465           parking: Паркинг
466           pharmacy: Аптека
467           place_of_worship: Верски објект
468           police: Полиција
469           post_box: Поштенско сандаче
470           post_office: Пошта
471           preschool: Претшколска установа
472           prison: Затвор
473           pub: Пивница
474           public_building: Јавен објект
475           public_market: Градски пазар
476           reception_area: Рецепција
477           recycling: Рециклирање
478           restaurant: Ресторан
479           retirement_home: Старечки дом
480           sauna: Сауна
481           school: Училиште
482           shelter: Засолниште
483           shop: Дуќан
484           shopping: Дуќани
485           social_club: Друштвен клуб
486           studio: Студио
487           supermarket: Супермаркет
488           taxi: Такси
489           telephone: Телефонска говорница
490           theatre: Театар
491           toilets: Тоалет
492           townhall: Градски дом
493           university: Универзитет
494           vending_machine: Вендинг-машина
495           veterinary: Ветеринарна клиника
496           village_hall: Месна заедница
497           waste_basket: Корпа за отпадоци
498           wifi: Безжичен интернет
499           youth_centre: Младински центар
500         boundary: 
501           administrative: Административна граница
502         building: 
503           apartments: Станбен блок
504           block: Блок згради
505           bunker: Бункер
506           chapel: Капела
507           church: Црква
508           city_hall: Градски дом
509           commercial: Комерцијална зграда
510           dormitory: Студентски дом
511           entrance: Влез во зграда
512           faculty: Факултетски објект
513           farm: Земјоделски објект
514           flats: Станови
515           garage: Гаража
516           hall: Сала
517           hospital: Болничка зграда
518           hotel: Хотел
519           house: Куќа
520           industrial: Индустриски објект
521           office: Деловна зграда
522           public: Јавен објект
523           residential: Станбена зграда
524           retail: Продажен објект
525           school: Школско здание
526           shop: Дуќан
527           stadium: Стадион
528           store: Продавница
529           terrace: Тераса
530           tower: Кула
531           train_station: Железничка станица
532           university: Универзитетска зграда
533           "yes": Зграда
534         highway: 
535           bridleway: Коњски пат
536           bus_guideway: Автобуски шини
537           bus_stop: Автобуска постојка
538           byway: Спореден пат
539           construction: Автопат во изградба
540           cycleway: Велосипедска патека
541           distance_marker: Бележник на растојание
542           emergency_access_point: Прва помош
543           footway: Тротоар
544           ford: Брод
545           gate: Порта
546           living_street: Маалска улица
547           minor: Помал спореден пат
548           motorway: Автопат
549           motorway_junction: Клучка
550           motorway_link: Приклучен пат
551           path: Патека
552           pedestrian: Пешачка патека
553           platform: Платформа
554           primary: Главен пат
555           primary_link: Главен пат
556           raceway: Тркачка патека
557           residential: Станбен
558           road: Пат
559           secondary: Спореден пат
560           secondary_link: Спореден пат
561           service: Помошен пат
562           services: Крајпатен сервис
563           steps: Скалила
564           stile: Тарабен премин
565           tertiary: Третостепен пат
566           track: Полски пат
567           trail: Патека
568           trunk: Магистрала
569           trunk_link: Магистрала
570           unclassified: Некласификуван пат
571           unsurfaced: Неасфалтиран пат
572         historic: 
573           archaeological_site: Археолошки локалитет
574           battlefield: Бојно поле
575           boundary_stone: Граничен камен
576           building: Зграда
577           castle: Замок
578           church: Црква
579           house: Куќа
580           icon: Икона
581           manor: Велепоседнички дом
582           memorial: Споменик
583           mine: Рудник
584           monument: Споменик
585           museum: Музеј
586           ruins: Рушевини
587           tower: Кула
588           wayside_cross: Крајпатен крст
589           wayside_shrine: Параклис
590           wreck: Бродолом
591         landuse: 
592           allotments: Парцели
593           basin: Басен
594           brownfield: Угар
595           cemetery: Гробишта
596           commercial: Комерцијално подрачје
597           conservation: Заштитено земјиште
598           construction: Градилиште
599           farm: Фарма
600           farmland: Обработливо земјиште
601           farmyard: Земјоделски двор
602           forest: Шума
603           grass: Трева
604           greenfield: Неискористено земјиште
605           industrial: Индустриско подрачје
606           landfill: Депонија
607           meadow: Ливада
608           military: Воено подрачје
609           mine: Рудник
610           mountain: Планина
611           nature_reserve: Природен резерват
612           park: Парк
613           piste: Писта
614           plaza: Плоштадче
615           quarry: Каменолом
616           railway: Железница
617           recreation_ground: Рекреативен терен
618           reservoir: Резервоар
619           residential: Станбено подрачје
620           retail: Дуќани
621           village_green: Селско зеленило
622           vineyard: Лозници
623           wetland: Мочуриште
624           wood: Шума
625         leisure: 
626           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
627           common: Општествена земја
628           fishing: Рибарење
629           garden: Градина
630           golf_course: Голф-терен
631           ice_rink: Лизгалиште
632           marina: Марина
633           miniature_golf: Миниголф
634           nature_reserve: Природен резерват
635           park: Парк
636           pitch: Спортски терен
637           playground: Детско игралиште
638           recreation_ground: Разонодно место
639           slipway: Испуст
640           sports_centre: Спортски центар
641           stadium: Стадион
642           swimming_pool: Базен
643           track: Спортска патека
644           water_park: Аквапарк
645         natural: 
646           bay: Залив
647           beach: Плажа
648           cape: ‘Рт
649           cave_entrance: Влез во пештера
650           channel: Канал
651           cliff: Гребен
652           coastline: Крајбрежје
653           crater: Кратер
654           feature: Елемент
655           fell: Фел
656           fjord: Фјорд
657           geyser: Гејзер
658           glacier: Глечер
659           heath: Голет
660           hill: Рид
661           island: Остров
662           land: Земја
663           marsh: Бара
664           moor: Пустара
665           mud: Кал
666           peak: Врв
667           point: Точка
668           reef: Гребен
669           ridge: Срт
670           river: Река
671           rock: Карпа
672           scree: Сип
673           scrub: Честак
674           shoal: Плитко место
675           spring: Извор
676           strait: Проток
677           tree: Дрво
678           valley: Долина
679           volcano: Вулкан
680           water: Вода
681           wetland: Мочуриште
682           wetlands: Мочуриште
683           wood: Шума
684         place: 
685           airport: Аеродром
686           city: Град
687           country: Земја
688           county: Грофовија
689           farm: Фарма
690           hamlet: Селце
691           house: Куќа
692           houses: Куќи
693           island: Остров
694           islet: Островче
695           locality: Месност
696           moor: Пустара
697           municipality: Општина
698           postcode: Поштенски број
699           region: Регион
700           sea: Море
701           state: Покраина
702           subdivision: Админ. подрачје
703           suburb: Населба
704           town: Град
705           unincorporated_area: Нездружено подрачје
706           village: Село
707         railway: 
708           abandoned: Напуштена железничка линија
709           construction: Железничка линија во изградба
710           disused: Напуштена железничка линија
711           disused_station: Напуштена железничка станица
712           funicular: Жичена железница
713           halt: Железничка постојка
714           historic_station: Историска железничка станица
715           junction: Железнички јазол
716           level_crossing: Надвозник
717           light_rail: Лека железница
718           monorail: Едношинска линија
719           narrow_gauge: Теснолинејка
720           platform: Железнички перон
721           preserved: Зачувана железничка линија
722           spur: Железнички огранок
723           station: Железничка станица
724           subway: Метро станица
725           subway_entrance: Влез во метро
726           switch: Железнички пунктови
727           tram: Трамвајска линија
728           tram_stop: Трамвајска постојка
729           yard: Железничко депо
730         shop: 
731           alcohol: Алкохол на црно
732           apparel: Облека
733           art: Уметнички дуќан
734           bakery: Пекара
735           beauty: Козметика
736           beverages: Пијалоци
737           bicycle: Продавница за велосипеди
738           books: Книжарница
739           butcher: Месарница
740           car: Автосалон
741           car_dealer: Автосалон
742           car_parts: Автоделови
743           car_repair: Автосервис
744           carpet: Дуќан за теписи
745           charity: Добротворна продавница
746           chemist: Аптека
747           clothes: Дуќан за облека
748           computer: Компјутерска продавница
749           confectionery: Слаткарница
750           convenience: Бакалница
751           copyshop: Фотокопир
752           cosmetics: Козметика
753           department_store: Стоковна куќа
754           discount: Распродажен дуќан
755           doityourself: Направи-сам
756           drugstore: Аптека
757           dry_cleaning: Хемиско чистење
758           electronics: Електронска опрема
759           estate_agent: Недвижности
760           farm: Земјоделски дуќан
761           fashion: Бутик
762           fish: Рибарница
763           florist: Цвеќара
764           food: Продавница за храна
765           funeral_directors: Погребална служба
766           furniture: Мебел
767           gallery: Галерија
768           garden_centre: Градинарски центар
769           general: Колонијал
770           gift: Дуќан за подароци
771           greengrocer: Пиљара
772           grocery: Бакалница
773           hairdresser: Фризер
774           hardware: Алат и опрема
775           hifi: Аудиосистеми
776           insurance: Осигурително
777           jewelry: Јувелир
778           kiosk: Трафика
779           laundry: Пералница
780           mall: Трговски центар
781           market: Пазар
782           mobile_phone: Мобилни телефони
783           motorcycle: Моторцикли
784           music: Музички дуќан
785           newsagent: Весникара
786           optician: Оптичар
787           organic: Здрава храна
788           outdoor: Дуќан на отворено
789           pet: Домашни миленици
790           photo: Фотографски дуќан
791           salon: Салон
792           shoes: Обувки
793           shopping_centre: Трговски центар
794           sports: Спортски дуќан
795           stationery: Прибор и репроматеријали
796           supermarket: Супермаркет
797           toys: Продавница за играчки
798           travel_agency: Туристичка агенција
799           video: Видеотека
800           wine: Алкохолни пијалоци
801         tourism: 
802           alpine_hut: Планинска куќарка
803           artwork: Уметничко дело
804           attraction: Атракција
805           bed_and_breakfast: Полупансион
806           cabin: Колиба
807           camp_site: Камп
808           caravan_site: Автокамп
809           chalet: Брвнара
810           guest_house: Пансион
811           hostel: Хостел
812           hotel: Хотел
813           information: Информации
814           lean_to: Прилепена стреа
815           motel: Мотел
816           museum: Музеј
817           picnic_site: Излетничко место
818           theme_park: Забавен парк
819           valley: Долина
820           viewpoint: Видиковец
821           zoo: Зоолошка
822         waterway: 
823           boatyard: Чамцоградилиште
824           canal: Канал
825           connector: Слив
826           dam: Брана
827           derelict_canal: Запуштен канал
828           ditch: Канач
829           dock: Док
830           drain: Одвод
831           lock: Каналска брана
832           lock_gate: Каналска капија
833           mineral_spring: Минерален извор
834           mooring: Сидриште
835           rapids: Брзак
836           river: Река
837           riverbank: Кеј
838           stream: Поток
839           wadi: Вади
840           water_point: Пристап до вода
841           waterfall: Водопад
842           weir: Јаз
843   javascripts: 
844     map: 
845       base: 
846         cycle_map: Велосипедска карта
847         noname: БезИме
848     site: 
849       edit_zoom_alert: Морате да зумирате за да можете да ја уредувате картата.
850       history_zoom_alert: Морате да зумирате за да можете да ја видите историјата на уредувања
851   layouts: 
852     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со {{link}} за Фондот за обнова на хардвер.
853     donate_link_text: донирање
854     edit: Уреди
855     edit_tooltip: Уредување карти
856     export: Извези
857     export_tooltip: Извези податоци од картата
858     gps_traces: GPS-траги
859     gps_traces_tooltip: Раководење со траги
860     help_wiki: Помош и вики
861     help_wiki_tooltip: Помош и Вики-страница за овој проект
862     history: Историја
863     history_tooltip: Историја на измените
864     home: дома
865     home_tooltip: Оди на домашна локација
866     inbox: пораки ({{count}})
867     inbox_tooltip: 
868       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
869       other: Имате {{count}} непрочитани пораки во сандачето
870       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
871     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
872     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
873     intro_3: OpenStreetMap е вдомен со великодушна поддршка од {{ucl}} и {{bytemark}}.
874     intro_3_bytemark: bytemark
875     intro_3_ucl: Центарот UCL VR
876     license: 
877       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
878     log_in: најавување
879     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
880     logo: 
881       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
882     logout: одјавување
883     logout_tooltip: Одјавување
884     make_a_donation: 
885       text: Донирајте
886       title: Поддржете ја OpenStreetMap со парична донација
887     news_blog: Блог за новости
888     news_blog_tooltip: Блог со новости за OpenStreetMap, слободни географски податоци, и тн.
889     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
890     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
891     shop: Продавница
892     shop_tooltip: Купете OpenStreetMap производи
893     sign_up: регистрација
894     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
895     sotm: Дојдете на конференцијата на OpenStreetMap за 2009 наречена „The State of the Map“ од 10-12 јули во Амстердам!
896     tag_line: Слободна вики-карта на светот
897     user_diaries: Кориснички дневници
898     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
899     view: Карта
900     view_tooltip: Преглед на картите
901     welcome_user: Добредојде, {{user_link}}
902     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
903   map: 
904     coordinates: "Координати:"
905     edit: Уреди
906     view: Карта
907   message: 
908     delete: 
909       deleted: Пораката е избришана
910     inbox: 
911       date: Датум
912       from: Од
913       my_inbox: Моето сандаче
914       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од {{people_mapping_nearby_link}}?
915       outbox: за праќање
916       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
917       subject: Наслов
918       title: Примени
919       you_have: Имате {{new_count}} нови пораки и {{old_count}} стари пораки
920     mark: 
921       as_read: Пораката е означена како прочитана
922       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
923     message_summary: 
924       delete_button: Избриши
925       read_button: Означи како прочитано
926       reply_button: Одговори
927       unread_button: Означи како непрочитано
928     new: 
929       back_to_inbox: Назад во примени
930       body: Содржина
931       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
932       message_sent: Пораката е испратена
933       send_button: Испрати
934       send_message_to: Испрати нова порака за {{name}}
935       subject: Наслов
936       title: Испрати ја пораката
937     no_such_user: 
938       body: Жалиме, нема корисник или порака со тоа име или ид. бр.
939       heading: Нема таков корисник или порака
940       title: Нема таков корисник или порака
941     outbox: 
942       date: Даѕум
943       inbox: примени пораки
944       my_inbox: Моите {{inbox_link}}
945       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои {{people_mapping_nearby_link}}?
946       outbox: за праќање
947       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
948       subject: Наслов
949       title: За праќање
950       to: До
951       you_have_sent_messages: Имате {{count}} испратени пораки
952     read: 
953       back_to_inbox: Назад во добиени
954       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
955       date: Датум
956       from: Од
957       reading_your_messages: Читање на пораките
958       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
959       reply_button: Одговори
960       subject: Наслов
961       title: Прочитај ја пораката
962       to: За
963       unread_button: Означи како непрочитано
964     sent_message_summary: 
965       delete_button: Избриши
966   notifier: 
967     diary_comment_notification: 
968       footer: Можете да го прочитате коментарот и на {{readurl}} и можете да коментирате на {{commenturl}} или да одговорите на {{replyurl}}
969       header: "{{from_user}} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
970       hi: Здраво {{to_user}},
971       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} коментираше на вашата дневничка ставка"
972     email_confirm: 
973       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
974     email_confirm_html: 
975       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
976       greeting: Здраво,
977       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на {{server_url}} со новата адреса {{new_address}}.
978     email_confirm_plain: 
979       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
980       greeting: Здраво,
981       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
982       hopefully_you_2: "{{server_url}} со новата адреса {{new_address}}."
983     friend_notification: 
984       had_added_you: "{{user}} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
985       see_their_profile: Можете да му го погледате профилот на {{userurl}} и да го додадете како пријател, ако сакате.
986       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ве додаде како пријател"
987     gpx_notification: 
988       and_no_tags: и без ознаки.
989       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
990       failure: 
991         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
992         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
993         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
994         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
995       greeting: Здраво,
996       success: 
997         loaded_successfully: успешно се вчита со {{trace_points}} од вкупно можни {{possible_points}} точки.
998         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX податотека"
999       with_description: со описот
1000       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1001     lost_password: 
1002       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1003     lost_password_html: 
1004       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1005       greeting: Здраво,
1006       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1007     lost_password_plain: 
1008       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1009       greeting: Здраво,
1010       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1011       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1012     message_notification: 
1013       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на {{readurl}}
1014       footer2: и можете да одговорите на {{replyurl}}
1015       header: "{{from_user}} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1016       hi: Здраво {{to_user}},
1017       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ви испрати нова порака"
1018     signup_confirm: 
1019       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1020     signup_confirm_html: 
1021       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1022       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Категорија:Корисници_по_географски_регион</a> ќе најдете листа на тековни корисници во категории, зависно од нивната локација во светот.
1023       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1024       greeting: Здраво!
1025       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1026       introductory_video: Можете да погледате {{introductory_video_link}}.
1027       more_videos: Имаме {{more_videos_link}}.
1028       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1029       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1030       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1031       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1032     signup_confirm_plain: 
1033       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1034       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1035       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1036       current_user_1: Листа на тековни корисници во категории, на база на нивната
1037       current_user_2: "локација во светот ќе најдете на:"
1038       greeting: Здраво!
1039       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1040       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1041       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1042       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1043       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1044       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1045       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1046       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1047   oauth: 
1048     oauthorize: 
1049       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS траги.
1050       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1051       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1052       allow_write_api: ја менува картата.
1053       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1054       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1055       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1056       request_access: Апликацијата {{app_name}} бара пристап до вашата сметка. Видете дали би сакале апликацијата да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1057     revoke: 
1058       flash: Го поништивте жетонот за {{application}}
1059   oauth_clients: 
1060     create: 
1061       flash: Информациите се успешно регистрирани
1062     destroy: 
1063       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1064     edit: 
1065       submit: Уреди
1066       title: Уредете ја апликацијата
1067     form: 
1068       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги
1069       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1070       allow_write_api: ја менува картата.
1071       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1072       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1073       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1074       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1075       name: Име
1076       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1077       required: Се бара
1078       support_url: URL поддршка
1079       url: URL адреса на главната апликација
1080     index: 
1081       application: Назив на апликацијата
1082       issued_at: Издадено
1083       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1084       my_apps: Мои клиентни апликации
1085       my_tokens: Мои овластени апликации
1086       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот {{oauth}}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1087       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1088       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1089       revoke: Поништи!
1090       title: Мои OAuth податоци
1091     new: 
1092       submit: Регистрирање
1093       title: Регистрирајте нова апликација
1094     not_found: 
1095       sorry: Жалиме, но тој {{type}} не е пронајден.
1096     show: 
1097       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1098       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги.
1099       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1100       allow_write_api: ја менува картата.
1101       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1102       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1103       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1104       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1105       edit: Детали од уредувањето
1106       key: "Потрошувачки клуч:"
1107       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1108       secret: "Потрошувачка тајна:"
1109       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1110       title: OAuth детали за {{app_name}}
1111       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1112     update: 
1113       flash: Клиентските информации се успешно ажурирани
1114   site: 
1115     edit: 
1116       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1117       flash_player_required: Ќе ви треба Flash програма за да го користите Potlatch - „OpenStreetMap Flash уредник“. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1118       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1119       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата {{user_page}}.
1120       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1121       user_page_link: корисничка страница
1122     index: 
1123       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1124       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1125       js_3: Препорачуваме да ја пробате <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home статичната карта</a> ако не можете да овозможите JavaScript.
1126       license: 
1127         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1128         notice: Под лиценцата {{license_name}} од {{project_name}} и неговите придонесувачи.
1129         project_name: проектот OpenStreetMap
1130       permalink: Постојана врска
1131       shortlink: Кратка врска
1132     key: 
1133       map_key: Легенда
1134       map_key_tooltip: Легенда за mapnik приказ на ова размерно ниво
1135       table: 
1136         entry: 
1137           admin: Административна граница
1138           allotments: Парцели
1139           apron: 
1140             - Аеродромска платформа
1141             - терминал
1142           bridge: Црна линија = мост
1143           bridleway: Пешачко-влечен пат
1144           brownfield: Запуштено подрачје
1145           building: Значајно здание
1146           byway: Спореден пат
1147           cable: 
1148             - клупна жичарница
1149             - клупна жичарница
1150           cemetery: Гробишта
1151           centre: Спортски центар
1152           commercial: Комерцијално подрачје
1153           common: 
1154             - Општествена земја
1155             - ливада
1156           construction: Патишта во изградба
1157           cycleway: Велосипедска патека
1158           destination: Пристап кон дестинацијата
1159           farm: Фарма
1160           footway: Пешачка патека
1161           forest: Шума
1162           golf: Голф-терен
1163           heathland: Голиште
1164           industrial: Индустриско подрачје
1165           lake: 
1166             - Езеро
1167             - резервоар
1168           military: Воено подрачје
1169           motorway: Автопат
1170           park: Парк
1171           permissive: Дозволив пристап
1172           pitch: Спортски терен
1173           primary: Главен пат
1174           private: Приватен пристап
1175           rail: Железница
1176           reserve: Природен резерват
1177           resident: Станбено подрачје
1178           retail: Трговско подрачје
1179           runway: 
1180             - Аеродромска писта
1181             - рулажна патека
1182           school: 
1183             - Училиште
1184             - универзитет
1185           secondary: Спореден пат
1186           station: Железничка станица
1187           subway: Метро
1188           summit: 
1189             - Врв
1190             - врв
1191           tourist: Туристичка атракција
1192           track: Патека
1193           tram: 
1194             - Лека железница
1195             - трамвај
1196           trunk: Главна сообраќајна артерија
1197           tunnel: Испрекината линија = тунел
1198           unclassified: Некласификуван пат
1199           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1200           wood: Шумичка
1201         heading: Легенда за z{{zoom_level}}
1202     search: 
1203       search: Пребарај
1204       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>повеќе примери...</a>"
1205       submit_text: ->
1206       where_am_i: Каде сум?
1207       where_am_i_title: Опишете ја моменталната локација со помош на пребарувачот
1208     sidebar: 
1209       close: Затвори
1210       search_results: Резултати од пребарувањето
1211   trace: 
1212     create: 
1213       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1214       upload_trace: Подигни GPS трага
1215     delete: 
1216       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1217     edit: 
1218       description: "Опис:"
1219       download: преземи
1220       edit: уреди
1221       filename: "Податотека:"
1222       heading: Ја уредувате трагата {{name}}
1223       map: карта
1224       owner: "Сопственик:"
1225       points: "Точки:"
1226       save_button: Сочувај промени
1227       start_coord: "Почетна координата:"
1228       tags: "Ознаки:"
1229       tags_help: одделено со запирка
1230       title: Ја уредувате трагата {{name}}
1231       uploaded_at: "Подигнато во:"
1232       visibility: "Видливост:"
1233       visibility_help: што значи ова?
1234     list: 
1235       public_traces: Јавни GPS траги
1236       public_traces_from: Јавни GPS  траги од {{user}}
1237       tagged_with: "  означено со {{tags}}"
1238       your_traces: Ваши GPS траги
1239     make_public: 
1240       made_public: Трагата е објавена
1241     no_such_user: 
1242       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
1243       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1244       title: Нема таков корисник
1245     offline: 
1246       heading: GPX-складиште вон интернет
1247       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1248     offline_warning: 
1249       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1250     trace: 
1251       ago: пред {{time_in_words_ago}}
1252       by: од
1253       count_points: "{{count}} точки"
1254       edit: уреди
1255       edit_map: Уредување
1256       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1257       in: во
1258       map: карта
1259       more: повеќе
1260       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1261       private: ПРИВАТНО
1262       public: ЈАВНО
1263       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1264       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1265       view_map: Погледај ја картата
1266     trace_form: 
1267       description: Опис
1268       help: Помош
1269       tags: Ознаки
1270       tags_help: одделено со запирка
1271       upload_button: Подигни
1272       upload_gpx: Подгни GPX податотека
1273       visibility: Видливост
1274       visibility_help: што значи ова?
1275     trace_header: 
1276       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1277       see_just_your_traces: Погледајте ги само вашите траги, или подигнете трага
1278       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1279       traces_waiting: Имате {{count}} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1280     trace_optionals: 
1281       tags: Ознаки
1282     trace_paging_nav: 
1283       next: Следна &raquo;
1284       previous: "&laquo; Претходна"
1285       showing_page: Прикажувам страница {{page}}
1286     view: 
1287       delete_track: Избриши ја трагава
1288       description: "Опис:"
1289       download: преземи
1290       edit: уреди
1291       edit_track: Уреди ја трагава
1292       filename: "Податотека:"
1293       heading: Ја гледате трагата {{name}}
1294       map: карта
1295       none: Ништо
1296       owner: "Сопственик:"
1297       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1298       points: "Точки:"
1299       start_coordinates: "Почетна координата:"
1300       tags: "Ознаки:"
1301       title: Ја гледате трагата  {{name}}
1302       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1303       uploaded: "Подигнато во:"
1304       visibility: "Видливост:"
1305     visibility: 
1306       identifiable: Препознатливо (се прикажува на листата на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1307       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1308       public: Јавно (се прикажува во листата на траги како анонимни, неподредени точки)
1309       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1310   user: 
1311     account: 
1312       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1313       flash update success: Корисничките информации се успешно ажурирани.
1314       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно ажурирани. Проверете е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1315       home location: "Домашна локација:"
1316       latitude: Геог. ширина
1317       longitude: Геог. должина
1318       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1319       my settings: Мои прилагодувања
1320       no home location: Немате внесено домашна локација.
1321       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1322       profile description: "Опис за профилот:"
1323       public editing: 
1324         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1325         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1326         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1327         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1328         enabled link text: што е ова?
1329         heading: "Јавно уредување:"
1330       public editing note: 
1331         heading: Јавно уредување
1332         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат локацијата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1333       return to profile: Назад кон профилот
1334       save changes button: Зачувај ги промените
1335       title: Уреди сметка
1336       update home location on click: Подновувај ја домашната локација кога ќе кликнам на картата
1337     confirm: 
1338       button: Потврди
1339       failure: Веќе имаме потврдено корисничка сметка со овој жетон.
1340       heading: Потврди корисничка сметка
1341       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1342       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1343     confirm_email: 
1344       button: Потврди
1345       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1346       heading: Потврди промена на е-пошта
1347       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1348       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1349     filter: 
1350       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
1351     friend_map: 
1352       nearby mapper: "Соседен картограф: [[nearby_user]]"
1353       your location: Ваша локација
1354     go_public: 
1355       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1356     login: 
1357       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате.
1358       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1359       create_account: создај сметка
1360       email or username: Е-пошта или корисничко име
1361       heading: Најавување
1362       login_button: Најавување
1363       lost password link: Си ја загубивте лозинката?
1364       password: "Лозинка:"
1365       please login: Најавете се или {{create_user_link}}.
1366       title: Најавување
1367     lost_password: 
1368       email address: "Е-пошта:"
1369       heading: Ја заборавивте лозинката?
1370       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе назначите нова лозинка.
1371       new password button: Смени лозинка
1372       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1373       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1374       title: Загубена лозинка
1375     make_friend: 
1376       already_a_friend: Веќе сте пријатели со {{name}}.
1377       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот {{name}} како пријател.
1378       success: Сега сте пријатели со {{name}}.
1379     new: 
1380       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1381       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1382       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">веб-мајсторот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1383       display name: "Име за прикажување:"
1384       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1385       email address: "Е-пошта:"
1386       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1387       flash create success message: Сметката е успешно создадена. Проверете е-пошта за потврда, и ќе веднаш потоа ќе можете да правите карти :-)<br /><br />Имајте на ум дека нема да можете да се најавиде сè додека не ја потврдите вашата е-поштенска адреса.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да враќаме такви потврди.
1388       heading: Создајте корисничка сметка
1389       license_agreement: Со тоа што создавате сметка, значи дека се согласувате сите податоци што ќе ги внесете на проектот Openstreetmap ќе бидат (неисклучиво) лиценцирани под <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk/">оваа Creative Commons лиценца (by-sa)</a>.
1390       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1391       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1392       password: "Лозинка:"
1393       signup: Најавување
1394       title: Создај сметка
1395     no_such_user: 
1396       body: Жалиме, но не постои корисник по име {{user}}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1397       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1398       title: Нема таков корисник
1399     remove_friend: 
1400       not_a_friend: "{{name}} не е меѓу вашите пријатели."
1401       success: Корисникот {{name}} е отстранет од вашите пријатели.
1402     reset_password: 
1403       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1404       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1405       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1406       heading: Смени лозинка за {{user}}
1407       password: Лозинка
1408       reset: Смени лозинка
1409       title: Смени лозинка
1410     set_home: 
1411       flash success: Домашната локација е успешно зачувана
1412     view: 
1413       activate_user: активирај го корисников
1414       add as friend: додај како пријател
1415       add image: Додај слика
1416       ago: (пред {{time_in_words_ago}})
1417       block_history: погледај добиени блокови
1418       blocks by me: извршени болокови
1419       blocks on me: добиени блокови
1420       change your settings: измени прилагодувања
1421       confirm: Потврди
1422       create_block: блокирај го корисников
1423       created from: "Создадено од:"
1424       deactivate_user: деактивирај го корисников
1425       delete image: Избриши ја сликата
1426       delete_user: избриши го корисников
1427       description: Опис
1428       diary: дневник
1429       edits: уредувања
1430       email address: Е-пошта
1431       hide_user: сокриј го корисников
1432       if set location: Ако ја наместите вашата локација, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Домашната локација можете да си ја наместите на страницата {{settings_link}}.
1433       km away: "{{count}}km од вас"
1434       m away: "{{count}}m од вас"
1435       mapper since: "Картограф од:"
1436       moderator_history: погледај добиени блокови
1437       my diary: мојот дневник
1438       my edits: мои уредувања
1439       my settings: мои прилагодувања
1440       my traces: мои траги
1441       my_oauth_details: Моите OAuth детали
1442       nearby users: "Соседни корисници:"
1443       new diary entry: нова ставка во дневникот
1444       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1445       no home location: Немате поставено домашна локација.
1446       no nearby users: Сè уште нема корисници во вашата околина кои признаваат дека работат на карти.
1447       remove as friend: отстрани од пријатели
1448       role: 
1449         administrator: Овој корисник е администратор
1450         grant: 
1451           administrator: Додели администраторски пристап
1452           moderator: Додели модераторски пристап
1453         moderator: Овој корисник е модератор
1454         revoke: 
1455           administrator: Лиши од администраторски пристап
1456           moderator: Лиши од модераторски пристап
1457       send message: испрати порака
1458       settings_link_text: прилагодувања
1459       traces: траги
1460       unhide_user: покажи го корисникот
1461       upload an image: Подигни слика
1462       user image heading: Корисничка слика
1463       user location: Локација на корисникот
1464       your friends: Ваши пријатели
1465   user_block: 
1466     blocks_by: 
1467       empty: Корисникот {{name}} досега не блокирал.
1468       heading: Листа на блокови од {{name}}
1469       title: Блокови од {{name}}
1470     blocks_on: 
1471       empty: Корисникот {{name}} досега не бил блокиран.
1472       heading: Листа на блокови за {{name}}
1473       title: Блокови за {{name}}
1474     create: 
1475       flash: Направен е блок на корисникот {{name}}.
1476       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1477       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1478     edit: 
1479       back: Преглед на сите блокови
1480       heading: Уредување на блок за {{name}}
1481       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1482       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1483       reason: Причината зошто е блокиран корисникот {{name}}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1484       show: Преглед на овој блок
1485       submit: Ажурирај го блокот
1486       title: Уредување на блок за {{name}}
1487     filter: 
1488       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1489       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачката листа.
1490       not_a_moderator: Треба да бидете модератор за да го направите тоа.
1491     helper: 
1492       time_future: Истекува за {{time}}.
1493       time_past: Истечено пред {{time}}.
1494       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1495     index: 
1496       empty: Досега сè уште нема блокови.
1497       heading: Листа на кориснички блокови
1498       title: Кориснички блокови
1499     model: 
1500       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1501       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или ажурирате блокови.
1502     new: 
1503       back: Преглед на сите блокови
1504       heading: Правење на блок за {{name}}
1505       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1506       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1507       reason: Причината зошто корисникот {{name}} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте во предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1508       submit: Направи блок
1509       title: Правење на блок за {{name}}
1510       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1511       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1512     not_found: 
1513       back: Назад кон индексот
1514       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со ид. бр. {{id}}
1515     partial: 
1516       confirm: Дали сте сигурни?
1517       creator_name: Создавач
1518       display_name: Блокиран корисник
1519       edit: Уреди
1520       not_revoked: (не се поништува)
1521       reason: Причина за блокирање
1522       revoke: Поништи!
1523       revoker_name: "Поништил:"
1524       show: Прикажи
1525       status: Статус
1526     period: 
1527       one: 1 час
1528       other: "{{count}} час"
1529     revoke: 
1530       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1531       flash: Овој блок е поништен.
1532       heading: Поништување на блок за {{block_on}} од {{block_by}}
1533       past: Овој блок истекол пред {{time}} и сега не може да се поништи.
1534       revoke: Поништи!
1535       time_future: Овој блок истекува за {{time}}.
1536       title: Поништување на блок за {{block_on}}
1537     show: 
1538       back: Преглед на сите блокови
1539       confirm: Дали сте сигурни?
1540       edit: Уреди
1541       heading: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1542       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1543       reason: "Причина за блокирање:"
1544       revoke: Поништи!
1545       revoker: "Поништувач:"
1546       show: Прикажи
1547       status: Статус
1548       time_future: Уредувања во {{time}}
1549       time_past: Истечено пред {{time}}
1550       title: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1551     update: 
1552       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1553       success: Блокот е ажуриран.
1554   user_role: 
1555     filter: 
1556       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата {{role}}.
1557       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата {{role}}.
1558       not_a_role: Низата `{{role}}' не претставува важечка улога.
1559       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1560     grant: 
1561       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'?
1562       confirm: Потврди
1563       fail: Не можев даму ја доделам улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1564       heading: Потврди доделување на улога
1565       title: Потврди доделување на улога
1566     revoke: 
1567       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `{{name}}' од улогата `{{role}}' ?
1568       confirm: Потврди
1569       fail: Не можев да го лишам корисникот`{{name}}' од улогата `{{role}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1570       heading: Потврди лишување од улога
1571       title: Потврди лишување од улога