]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/sv.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Ainali
5 # Author: Balp
6 # Author: Cohan
7 # Author: Grillo
8 # Author: Jas
9 # Author: Liftarn
10 # Author: Luen
11 # Author: Magol
12 # Author: Per
13 # Author: Poxnar
14 # Author: Sannab
15 # Author: The real emj
16 sv: 
17   activerecord: 
18     attributes: 
19       diary_comment: 
20         body: Brödtext
21       diary_entry: 
22         language: Språk
23         latitude: Latitud
24         longitude: Longitud
25         title: Rubrik
26         user: Användare
27       friend: 
28         friend: Vän
29         user: Användare
30       message: 
31         body: Brödtext
32         recipient: Mottagare
33         sender: Avsändare
34         title: Rubrik
35       trace: 
36         description: Beskrivning
37         latitude: Latitud
38         longitude: Longitud
39         name: Namn
40         public: Offentlig
41         size: Storlek
42         user: Användare
43         visible: Synlig
44       user: 
45         active: Aktiv
46         description: Beskrivning
47         display_name: Visningsnamn
48         email: E-post
49         languages: Språk
50         pass_crypt: Lösenord
51     models: 
52       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
53       country: Land
54       diary_comment: Dagbokskommentar
55       diary_entry: Dagbokspost
56       friend: Vän
57       language: Språk
58       message: Meddelande
59       node: Nod
60       old_node: Gammal nod
61       old_relation: Gammal relation
62       old_way: Gammal sträcka
63       old_way_node: Gammal sträcknod
64       relation: Relation
65       relation_member: Medlem i relation
66       session: Session
67       trace: Spår
68       tracepoint: Spårpunkt
69       user: Användare
70       user_preference: Användarinställningar
71       way: Sträcka
72       way_node: Sträcknod
73   application: 
74     setup_user_auth: 
75       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
76   browse: 
77     changeset: 
78       changeset: "Ändringsset: {{id}}"
79       changesetxml: XML för ändringsset
80       download: Ladda ner {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
81       feed: 
82         title: Ändringsset {{id}}
83         title_comment: Ändringsset {{id}} - {{comment}}
84       osmchangexml: osmChange XML
85       title: Ändringsset
86     changeset_details: 
87       belongs_to: "Tillhör:"
88       bounding_box: "Omslutande område:"
89       box: box
90       closed_at: "Avslutad:"
91       created_at: "Skapad:"
92       has_nodes: 
93         one: "Innehåller följande nod:"
94         other: "Innehåller följande {{count}} noder:"
95       has_relations: 
96         one: "Har följande {{count}} relationer:"
97         other: "Innehåller följande {{count}} relationer:"
98       has_ways: 
99         one: "Har följande {{count}} sträcka:"
100         other: "Innehåller följande {{count}} sträckor:"
101       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
102       show_area_box: Visa boxarea
103     common_details: 
104       changeset_comment: "Kommentar:"
105       edited_at: "Redigerad:"
106       edited_by: "Redigerad av:"
107       in_changeset: "I ändringsset:"
108       version: "Version:"
109     containing_relation: 
110       entry: Relation {{relation_name}}
111       entry_role: Relation {{relation_name}} (som {{relation_role}})
112     map: 
113       deleted: Borttaget
114       larger: 
115         area: Se området på en större karta
116         node: Se noden på en större karta
117         relation: Se relationen på en större karta
118         way: Se sträckan på en större karta
119       loading: Läser in...
120     navigation: 
121       all: 
122         next_changeset_tooltip: Nästa ändringsset
123         prev_changeset_tooltip: Föregående ändringsset
124       user: 
125         name_changeset_tooltip: Se redigeringar av {{user}}
126         next_changeset_tooltip: Nästa redigering av {{user}}
127         prev_changeset_tooltip: Föregående redigering av {{user}}
128     node: 
129       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
130       download_xml: Laddda hem XML
131       edit: redigera
132       node: Nod
133       node_title: "Nod: {{node_name}}"
134       view_history: se historik
135     node_details: 
136       coordinates: "Koordinater:"
137       part_of: "Del av:"
138     node_history: 
139       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
140       download_xml: Ladda ner XML
141       node_history: Nodhistorik
142       node_history_title: "Nodhistorik: {{node_name}}"
143       view_details: visa detaljer
144     not_found: 
145       sorry: "{{type}}en med id {{id}} kunde inte hittas"
146       type: 
147         changeset: ändringsset
148         node: nod
149         relation: relation
150         way: väg
151     paging_nav: 
152       of: av
153       showing_page: Visar sida
154     relation: 
155       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
156       download_xml: Ladda ner XML
157       relation: Relation
158       relation_title: "Relation: {{relation_name}}"
159       view_history: Visa historik
160     relation_details: 
161       members: "Medlemmar:"
162       part_of: "Del av:"
163     relation_history: 
164       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
165       download_xml: Ladda hem XML
166       relation_history: Relationhistorik
167       relation_history_title: "Relationshistorik: {{relation_name}}"
168       view_details: visa detaljer
169     relation_member: 
170       entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
171       type: 
172         node: Nod
173         relation: Relation
174         way: Väg
175     start: 
176       manually_select: Välj ett område manuellt
177       view_data: Visa data för denna karta
178     start_rjs: 
179       data_frame_title: Data
180       data_layer_name: Data
181       details: Detaljer
182       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
183       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
184       history_for_feature: Historik för [[feature]]
185       load_data: Ladda data
186       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
187       loading: Laddar...
188       manually_select: Välj en annan area manuellt
189       object_list: 
190         api: Hämta detta område från API:t
191         back: Visa objektlista
192         details: Detaljer
193         heading: Objektlista
194         history: 
195           type: 
196             node: Nod [[id]]
197             way: Väg [[id]]
198         selected: 
199           type: 
200             node: Nod [[id]]
201             way: Väg [[id]]
202         type: 
203           node: Nod
204           way: Väg
205       private_user: privat användare
206       show_history: Visa historik
207       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än {{max_bbox_size}})"
208       wait: Vänta...
209       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
210     tag_details: 
211       tags: "Taggar:"
212       wikipedia_link: Artikeln om {{page}} på Wikipedia
213     timeout: 
214       type: 
215         node: nod
216         relation: relation
217         way: väg
218     way: 
219       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
220       download_xml: Ladda hem XML
221       edit: redigera
222       view_history: se historik
223       way: Väg
224       way_title: "Väg: {{way_name}}"
225     way_details: 
226       also_part_of: 
227         one: också del av väg {{related_ways}}
228         other: också del av vägarna {{related_ways}}
229       nodes: "Noder:"
230       part_of: "Del av:"
231     way_history: 
232       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
233       download_xml: Ladda hem XML
234       view_details: visa detaljer
235       way_history: Väghistorik
236       way_history_title: "Väghistorik: {{way_name}}"
237   changeset: 
238     changeset: 
239       anonymous: Anonym
240       big_area: (stor)
241       no_comment: (ingen)
242       no_edits: (inga ändringar)
243       still_editing: (redigerar fortfarande)
244     changeset_paging_nav: 
245       next: Nästa »
246       previous: "« Föregående"
247       showing_page: Visar sida {{page}}
248     changesets: 
249       area: Area
250       comment: Kommentar
251       id: ID
252       saved_at: Sparad
253       user: Användare
254     list: 
255       description: Senaste ändringar
256       description_bbox: Changesets inom {{bbox}}
257       title_bbox: Changesets inom {{bbox}}
258       title_user: Changesets av {{user}}
259       title_user_bbox: Changesets av {{user}} inom {{bbox}}
260   diary_entry: 
261     diary_comment: 
262       confirm: Bekräfta
263       hide_link: Dölj denna kommentar
264     diary_entry: 
265       comment_count: 
266         one: 1 kommentar
267         other: "{{count}} kommentarer"
268       comment_link: Kommentera denna anteckning
269       confirm: Bekräfta
270       edit_link: Redigera denna anteckning
271       posted_by: Skrivet av {{link_user}} den {{created}} på {{language_link}}
272       reply_link: Svara på denna anteckning
273     edit: 
274       language: "Språk:"
275       latitude: "Latitud:"
276       location: "Plats:"
277       longitude: "Longitud:"
278       save_button: Spara
279       subject: "Ärende:"
280       title: Redigera dagboksanteckning
281       use_map_link: använd karta
282     feed: 
283       language: 
284         title: Openstreetmap dagboksinlägg på {{language_name}}
285     list: 
286       in_language_title: Dagböcker på {{language}}
287       new: Ny dagboksanteckning
288       new_title: Skapa inlägg i din användardagbok
289       newer_entries: Nyare anteckningar
290       no_entries: Inga dagboksanteckningar
291       older_entries: Äldre anteckningar
292       title: Användardagböcker
293       user_title: "{{user}}s dagbok"
294     new: 
295       title: Ny dagboksanteckning
296     no_such_entry: 
297       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: {{id}}"
298       title: Ingen sådan dagboksanteckning
299     no_such_user: 
300       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera din stavning, eller kanske det är länken du klickade på som är fel.
301       heading: Användaren {{user}} finns inte
302       title: Ingen sådan användare
303     view: 
304       leave_a_comment: Lämna en kommentar
305       login: Inloggning
306       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} för att lämna en kommentar"
307       save_button: Spara
308       user_title: Dagbok för {{user}}
309   export: 
310     start: 
311       add_marker: Lägg till markör på kartan
312       area_to_export: Yta som ska exporteras
313       export_button: Exportera
314       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
315       format: "Format:"
316       format_to_export: Format för export
317       image_size: "Bildstorlek:"
318       latitude: "Lat:"
319       licence: Licens
320       longitude: "Lon:"
321       manually_select: Välj ett annat område manuellt
322       mapnik_image: Mapnik-bild
323       max: max
324       options: Alternativ
325       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
326       osmarender_image: Osmarender-bild
327       output: Utdata
328       scale: Skala
329       too_large: 
330         body: Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data. Vänligen zooma in eller välja ett mindre område.
331         heading: For stort område
332       zoom: Zooma
333     start_rjs: 
334       add_marker: Lägg till markör på kartan
335       change_marker: Ändra markörposition
336       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
337       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
338       export: Export
339       manually_select: Välj ett annat område manuellt
340       view_larger_map: Visa större karta
341   geocoder: 
342     description: 
343       title: 
344         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
345         osm_namefinder: "{{types}} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
346         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
347       types: 
348         cities: Städer
349         places: Platser
350         towns: Samhällen
351     description_osm_namefinder: 
352       prefix: "{{distance}} {{direction}} om {{type}}"
353     direction: 
354       east: öst
355       north: norr
356       north_east: nordöst
357       north_west: nordväst
358       south: syd
359       south_east: sydöst
360       south_west: sydväst
361       west: väst
362     distance: 
363       one: ungefär 1 km
364       other: ungefär {{count}} km
365       zero: mindre än 1 km
366     results: 
367       no_results: Hittade inget.
368     search: 
369       title: 
370         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
371         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
372         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
373         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
374         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
375         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
376         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
377     search_osm_namefinder: 
378       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} om {{parentname}})"
379       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} om {{placename}}"
380     search_osm_nominatim: 
381       prefix: 
382         amenity: 
383           airport: Flygplats
384           atm: Bankomat
385           bank: Bank
386           bar: Bar
387           bench: Bänk
388           bicycle_parking: Cykelparkering
389           bicycle_rental: Cykeluthyrning
390           brothel: Bordell
391           bureau_de_change: Växlingskontor
392           bus_station: Busstation
393           car_rental: Biluthyrning
394           car_sharing: Bilpool
395           car_wash: Biltvätt
396           cinema: Biograf
397           crematorium: Krematorium
398           dentist: Tandläkare
399           doctors: Läkare
400           drinking_water: Dricksvatten
401           driving_school: Körskola
402           embassy: Ambassad
403           emergency_phone: Nödtelefon
404           fast_food: Snabbmat
405           ferry_terminal: Färjeterminal
406           fire_hydrant: Brandpost
407           fire_station: Brandstation
408           fountain: Fontän
409           fuel: Bränsle
410           grave_yard: Begravningsplats
411           hospital: Sjukhus
412           hotel: Hotell
413           ice_cream: Glass
414           kindergarten: Dagis
415           library: Bibliotek
416           market: Torghandel
417           marketplace: "\nMarknad"
418           nightclub: Nattklubb
419           office: Kontor
420           parking: Parkeringsplats
421           pharmacy: Apotek
422           place_of_worship: Plats för tillbedjan
423           police: Polis
424           post_office: Postkontor
425           preschool: Förskola
426           prison: Fängelse
427           pub: Pub
428           public_building: Offentlig byggnad
429           recycling: Återvinningsstation
430           restaurant: Restaurang
431           retirement_home: Äldreboende
432           sauna: Bastu
433           school: Skola
434           shop: Affär
435           taxi: Taxi
436           theatre: Teater
437           toilets: Toaletter
438           vending_machine: Varumaskin
439           veterinary: Veterinär
440           waste_basket: Papperskorg
441           youth_centre: Ungdomscenter
442         building: 
443           chapel: Kapell
444           church: Kyrka
445           garage: Garage
446           hospital: Sjukhusbyggnad
447           hotel: Hotell
448           house: Hus
449           office: Kontorsbyggnad
450           school: Skolbyggnad
451           shop: Affär
452           terrace: Terass
453           train_station: Järnvägsstation
454         highway: 
455           bus_stop: Busshållplats
456           construction: Väg under konstruktion
457           cycleway: Cykelspår
458           footway: Gångväg
459           gate: Grind
460           motorway: Motorväg
461           pedestrian: Gångväg
462           platform: Perrong
463           road: Väg
464           steps: Trappa
465           trail: Vandringsled
466           unsurfaced: Oasfalterad väg
467         historic: 
468           archaeological_site: Arkeologisk plats
469           battlefield: Slagfält
470           boundary_stone: Gränssten
471           building: Byggnad
472           castle: Slott
473           church: Kyrka
474           house: Hus
475           icon: Ikon
476           mine: Gruva
477           monument: Monument
478           museum: Museum
479           ruins: Ruin
480           tower: Torn
481           wreck: Vrak
482         landuse: 
483           allotments: Kolonilotter
484           cemetery: Begravningsplats
485           farm: Bondgård
486           forest: Skog
487           industrial: Industriområde
488           military: Militärområde
489           mine: Gruva
490           park: Park
491           residential: Bostadsområde
492           vineyard: Vingård
493         leisure: 
494           fishing: Fiskevatten
495           garden: Trädgård
496           golf_course: Golfbana
497           ice_rink: Isrink
498           marina: Marina
499           miniature_golf: Minigolf
500           nature_reserve: Naturreservat
501           park: Park
502           playground: Lekplats
503           sports_centre: Sporthall
504           stadium: Stadium
505           water_park: Vattenpark
506         natural: 
507           bay: Bukt
508           beach: Strand
509           cape: Udde
510           cave_entrance: Grottmynning
511           channel: Kanal
512           cliff: Klippa
513           coastline: Kustlinje
514           crater: Krater
515           fjord: Fjord
516           geyser: Gejser
517           glacier: Glaciär
518           hill: Kulle
519           island: Ö
520           marsh: Träsk
521           moor: Hed
522           mud: Lera
523           peak: Topp
524           reef: Rev
525           river: Flod
526           rock: Klippa
527           scree: Taluskon
528           shoal: Sandbank
529           spring: Källa
530           tree: Träd
531           valley: Dal
532           volcano: Vulkan
533           water: Vatten
534           wetland: Våtmark
535           wood: Skog
536         place: 
537           airport: Flygplats
538           city: Stad
539           country: Land
540           county: Län
541           farm: Bondgård
542           hamlet: By
543           house: Hus
544           houses: Hus
545           island: Ö
546           islet: Holme
547           municipality: Kommun
548           postcode: Postnummer
549           region: Region
550           sea: Hav
551           suburb: Förort
552           town: Ort
553           village: Mindre ort
554         railway: 
555           disused_station: Nedlagd järnvägsstation
556           funicular: Bergbana
557           light_rail: Spårvagn
558           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
559           platform: Tågperrong
560           station: Tågstation
561           subway_entrance: Tunnelbaneingång
562         shop: 
563           bakery: Bageri
564           bicycle: Cykelaffär
565           books: Bokhandel
566           butcher: Slaktare
567           car_dealer: Bilförsäljare
568           car_parts: Bildelar
569           car_repair: Bilverkstad
570           computer: Datorbutik
571           convenience: Närköp
572           dry_cleaning: Kemtvätt
573           florist: Blommor
574           food: Mataffär
575           funeral_directors: Begravningsbyrå
576           gallery: Galleri
577           hairdresser: Frisör
578           insurance: Försäkring
579           jewelry: Guldsmed
580           kiosk: Kiosk
581           mall: Köpcentrum
582           optician: Optiker
583           pet: Djuraffär
584           photo: Fotoaffär
585           salon: Salong
586           shoes: Skoaffär
587           toys: Leksaksaffär
588           travel_agency: Resebyrå
589         tourism: 
590           alpine_hut: Fjällbod
591           artwork: Konstverk
592           attraction: Attraktion
593           bed_and_breakfast: Bad and breakfast
594           cabin: Stuga
595           camp_site: Campingplats
596           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
597           hostel: Vandrarhem
598           hotel: Hotell
599           information: Turistinformation
600           motel: Motell
601           museum: Museum
602           picnic_site: Picknickplats
603           theme_park: Nöjespark
604           valley: Dal
605           viewpoint: Utsiktspunkt
606           zoo: Djurpark
607         waterway: 
608           canal: Kanal
609           lock: Sluss
610           lock_gate: Slussport
611           waterfall: Vattenfall
612   javascripts: 
613     map: 
614       base: 
615         cycle_map: Cykelkarta
616         noname: NoName
617     site: 
618       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
619       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karterings historik.
620   layouts: 
621     donate: Donera till OpenStreetMap via {{link}} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
622     donate_link_text: donera
623     edit: Redigera
624     export: Exportera
625     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
626     gps_traces: GPS-spår
627     gps_traces_tooltip: Hantera spår
628     help_wiki: Hjälp &amp; wiki
629     help_wiki_tooltip: Hjälp och wiki för projektet
630     history: Historik
631     home: hem
632     home_tooltip: Gå till hempositionen
633     inbox: inkorg ({{count}})
634     inbox_tooltip: 
635       one: Du har ett oläst meddelande
636       other: Du har {{count}} olästa meddelanden
637       zero: Du har inga olästa meddelanden.
638     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
639     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
640     intro_3: OpenStreetMap får serverplats av {{ucl}} och {{bytemark}}.
641     license: 
642       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
643     log_in: logga in
644     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
645     logo: 
646       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
647     logout: logga ut
648     logout_tooltip: Logga ut
649     make_a_donation: 
650       text: Donera
651       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
652     news_blog: Nyhetsblogg
653     news_blog_tooltip: Blogg om OpenStreetMap, fri geografiska data osv.
654     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
655     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
656     shop: Butik
657     shop_tooltip: Affär med Openstreetmap loggan på alla grejer
658     sign_up: registrera
659     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
660     sotm: I somras var det OpenStreetMap konferens i Amsterdam.
661     tag_line: Den fria wiki-världskartan
662     user_diaries: Användardagböcker
663     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
664     view: Visa
665     view_tooltip: Visa kartorna
666     welcome_user: Välkommen {{user_link}}
667     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
668   license_page: 
669     native: 
670       title: Om denna sida
671   message: 
672     delete: 
673       deleted: Meddelande raderat
674     inbox: 
675       date: Datum
676       from: Från
677       my_inbox: Min inbox
678       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon {{people_mapping_nearby_link}}?
679       outbox: utbox
680       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
681       subject: Ärende
682       title: Inbox
683       you_have: Du har {{new_count}} nya meddelanden och {{old_count}} gamla meddelanden
684     mark: 
685       as_read: Meddelandet markerat som läst
686       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
687     message_summary: 
688       delete_button: Radera
689       read_button: Markera som läst
690       reply_button: Svar
691       unread_button: Markera som oläst
692     new: 
693       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
694       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta en stund innan du försöker igen.
695       message_sent: Meddelande skickat
696       send_button: Skicka
697       send_message_to: Skicka nytt meddelande till {{name}}
698       subject: Ärende
699       title: Skicka meddelande
700     no_such_user: 
701       body: Det finns ingen användare eller meddelande med that namnet eller id't
702       heading: Ingen sådan användare eller meddelande
703       title: Ingen sådan användare eller meddelande
704     outbox: 
705       date: Datum
706       inbox: inbox
707       my_inbox: Min {{inbox_link}}
708       outbox: utbox
709       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
710       subject: Ärende
711       title: Utbox
712       to: Till
713       you_have_sent_messages: Du har {{count}} skickade meddelanden
714     read: 
715       back_to_inbox: Åter till inbox
716       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
717       date: Datum
718       from: Från
719       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
720       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
721       reply_button: Svara
722       subject: Ärende
723       title: Läs meddelande
724       to: Till
725       unread_button: Markera som oläst
726     sent_message_summary: 
727       delete_button: Radera
728   notifier: 
729     diary_comment_notification: 
730       hi: Hej {{to_user}},
731       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} kommenterade din dagboksanteckning"
732     email_confirm: 
733       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
734     email_confirm_html: 
735       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
736       greeting: Hej,
737       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för {{server_url}} till {{new_address}}.
738     email_confirm_plain: 
739       greeting: Hej,
740     friend_notification: 
741       had_added_you: "{{user}} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
742     gpx_notification: 
743       and_no_tags: och inga taggar.
744       failure: 
745         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
746       greeting: Hej,
747       success: 
748         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
749       with_description: med beskrivningen
750       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
751     lost_password_html: 
752       greeting: Hej,
753     lost_password_plain: 
754       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
755       greeting: Hej,
756       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
757       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
758     message_notification: 
759       footer1: Du kan också läsa meddelandet på {{readurl}}
760       footer2: och du kan svara på {{replyurl}}
761       hi: Hej {{to_user}},
762     signup_confirm_html: 
763       get_reading: Kom igång och läs lite om Openstreetmap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a> eller <a href="http://www.opengeodata.org/">opengeodata blogen</a> som också har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelska podcasts</a>!
764       greeting: Hej där!
765       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
766     signup_confirm_plain: 
767       greeting: Hej där!
768       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
769       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
770       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
771   oauth: 
772     oauthorize: 
773       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
774       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
775       allow_to: "Tillåt applikation att:"
776       allow_write_api: ändra på kartan.
777       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
778       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
779       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
780   oauth_clients: 
781     edit: 
782       submit: Redigera
783     form: 
784       allow_write_api: ändra kartan.
785       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
786       name: Namn
787     index: 
788       issued_at: Utfärdad
789       revoke: Återkalla!
790     new: 
791       submit: Registrera
792     show: 
793       allow_write_api: ändra kartan.
794       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
795   site: 
796     edit: 
797       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
798       user_page_link: användarsida
799     index: 
800       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
801       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
802       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
803       license: 
804         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
805         project_name: OpenStreetMap-projektet
806       permalink: Permanent länk
807       shortlink: Kortlänk
808     key: 
809       map_key: Kartnyckel
810       table: 
811         entry: 
812           allotments: Koloniträdgårdar
813           apron: 
814             - Flygplatsterminal
815             - terminal
816           bridge: Svarta kantar = bro
817           cable: 
818             - stollift
819             - stollift
820           cemetery: Begravningsplats
821           common: 
822             - Allmänning
823             - äng
824           construction: Vägar som byggs
825           cycleway: Cykelväg
826           farm: Bondgård
827           footway: Gångväg
828           forest: skog
829           golf: Golfbana
830           heathland: Hed
831           industrial: Industriellt område
832           lake: 
833             - Sjö
834             - vattenmagasin
835           military: Militärområde
836           motorway: Motorväg
837           park: Park
838           primary: Riksväg
839           rail: Järnväg
840           reserve: Naturreservat
841           resident: Bostadsområde
842           runway: 
843             - Landningsbana
844             - taxibana
845           school: 
846             - Skola
847             - universitet
848           secondary: Länsväg
849           station: Järnvägsstation
850           subway: T-bana
851           summit: 
852             - Topp
853             - topp
854           tourist: Turistattraktion
855           tram: 
856             - spårvagn
857             - spårvagn
858           trunk: Motortrafikled
859           tunnel: Streckade kanter = tunnel
860           unsurfaced: Oasfalterad väg
861           wood: Vårdad skog
862         heading: Symbolförklaring för z{{zoom_level}}
863     search: 
864       search: Sök
865       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', 'post offices near Hässelby' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
866       submit_text: Gå
867       where_am_i: Var är jag
868     sidebar: 
869       close: Stäng
870       search_results: Sökresultat
871   trace: 
872     create: 
873       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
874       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
875     delete: 
876       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
877     edit: 
878       description: "Beskrivning:"
879       download: ladda ner
880       edit: redigera
881       filename: "Filnamn:"
882       heading: Redigerar spår {{name}}
883       map: karta
884       owner: "Ägare:"
885       points: "Punkter:"
886       save_button: Spara ändringar
887       start_coord: "Startkoordinat:"
888       tags: "Taggar:"
889       tags_help: kommaseparerad
890       title: Redigerar spår {{name}}
891       uploaded_at: "Uppladdad:"
892       visibility: "Synlighet:"
893       visibility_help: vad betyder detta?
894     list: 
895       public_traces: Publika GPS-spår
896       public_traces_from: Publika GPS-spår från {{user}}
897       tagged_with: " taggad med {{tags}}"
898       your_traces: Dina GPS-spår
899     make_public: 
900       made_public: Spår offentliggjort
901     no_such_user: 
902       body: Det fanns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
903       heading: Användaren {{user}} finns inte
904       title: Ingen sådan användare
905     offline: 
906       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
907     offline_warning: 
908       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
909     trace: 
910       ago: "{{time_in_words_ago}} sedan"
911       by: av
912       count_points: "{{count}} punkter"
913       edit: Redigera
914       edit_map: Redigera karta
915       identifiable: IDENTIFIERBAR
916       in: i
917       map: karta
918       more: mer
919       pending: BEHANDLAS
920       private: PRIVAT
921       public: PUBLIK
922       trace_details: Visa spårdetaljer
923       trackable: SPÅRBAR
924       view_map: Visa karta
925     trace_form: 
926       description: Beskrivning
927       help: Hjälp
928       tags: Taggar
929       tags_help: kommaseparerad
930       upload_button: Uppladdning
931       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
932       visibility: Synlighet
933       visibility_help: vad betyder detta?
934     trace_header: 
935       see_all_traces: Se alla GPS-spår
936       see_just_your_traces: Se bara dina GPS-spår, eller ladda upp ett eget.
937       see_your_traces: Visa alla dina spår
938       traces_waiting: Du har {{count}} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
939     trace_optionals: 
940       tags: Taggar
941     trace_paging_nav: 
942       next: Nästa &raquo;
943       previous: "&laquo; Föregående"
944       showing_page: Visar sida {{page}}
945     view: 
946       delete_track: Radera detta spår
947       description: "Beskrivning:"
948       download: ladda ner
949       edit: redigera
950       edit_track: Redigera detta spår
951       filename: "Filnamn:"
952       heading: Visar spår {{name}}
953       map: karta
954       none: Ingen
955       owner: "Ägare:"
956       pending: VÄNTANDE
957       points: "Punkter:"
958       start_coordinates: "Startkoordinat:"
959       tags: "Taggar:"
960       title: Visar spår {{name}}
961       trace_not_found: Spår hittades inte!
962       uploaded: "Uppladdad den:"
963       visibility: "Synlighet:"
964     visibility: 
965       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
966       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
967       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
968       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
969   user: 
970     account: 
971       current email address: "Nuvarande E-postadress:"
972       delete image: Ta bort nuvarande bild
973       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
974       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
975       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
976       home location: "Hemposition:"
977       image: "Bild:"
978       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
979       keep image: Behåll nuvarande bild
980       latitude: "Breddgrad (latitud):"
981       longitude: "Längdgrad (longitud):"
982       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
983       my settings: Mina inställningar
984       new email address: "Ny e-postadress:"
985       new image: Lägg till en bild
986       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
987       preferred languages: "Föredraget språk:"
988       profile description: "Profilbeskrivning:"
989       public editing: 
990         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
991         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
992         enabled: Aktiverat, du är itne anonym och kan redigera data.
993         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
994         enabled link text: vad är detta?
995         heading: "Publik redigering:"
996       public editing note: 
997         heading: Offentlig redigering
998         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
999       replace image: Ersätt nuvarande bild
1000       return to profile: Återvänd till profil
1001       save changes button: Spara ändringar
1002       title: Redigera konto
1003       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
1004     confirm: 
1005       button: Bekräfta
1006       failure: Ett användarkonto med denna nyckel (token) är redan bekräftat.
1007       heading: Bekräfta ett användarkonto.
1008       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
1009       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
1010     confirm_email: 
1011       button: Bekräfta
1012       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
1013       heading: Bekräfta byte av e-postadress
1014       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
1015       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
1016     filter: 
1017       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
1018     go_public: 
1019       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
1020     login: 
1021       account not active: Ditt konto är ännu inte aktivt.<br />Vänligen klicka länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto.
1022       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
1023       create_account: skapa ett konto
1024       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
1025       heading: Inloggning
1026       login_button: Logga in
1027       lost password link: Glömt ditt lösenord?
1028       password: "Lösenord:"
1029       please login: Logga in eller {{create_user_link}}
1030       remember: "Kom ihåg mig:"
1031       title: Logga in
1032     logout: 
1033       heading: Logga ut från OpenStreetMap
1034       logout_button: Logga ut
1035       title: Logga ut
1036     lost_password: 
1037       email address: "E-postadress:"
1038       heading: Glömt lösenord?
1039       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
1040       new password button: Återställ lösenord
1041       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
1042       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
1043       title: Förlorat lösenord
1044     make_friend: 
1045       already_a_friend: Du är redan vän med {{name}}.
1046       failed: Misslyckades med att lägga till {{name}} som vän.
1047       success: "{{name}} är nu din vän."
1048     new: 
1049       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
1050       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1051       contact_webmaster: Kontakta <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastern</a> för att få ett konto skapat - vi kommer att behandla ansökan så snabbt som möjligt.
1052       display name: "Namn som visas:"
1053       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra detta senare i inställningarna.
1054       email address: "E-postadress:"
1055       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
1056       heading: Skapa ett användarkonto
1057       license_agreement: Genom att skapa ett konto accepterar du att alla uppgifter du lämnar in till OpenStreetMap projektet skall (icke-exklusivt) vara licensierat under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">denna Creative Commons-licens (by-sa)</a> .
1058       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto åt dig automatiskt.
1059       not displayed publicly: Visas inte offentligt (se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikins sekretesspolicy inklusive avsnittet om e-postadresser">sekretesspolicyn</a>)
1060       password: "Lösenord:"
1061       title: Skapa konto
1062     no_such_user: 
1063       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
1064       heading: Användaren {{user}} finns inte
1065       title: Ingen sådan användare
1066     popup: 
1067       friend: Vän
1068       nearby mapper: Användare i närheten
1069       your location: Din position
1070     remove_friend: 
1071       not_a_friend: "{{name}} är inte en av dina vänner."
1072       success: "{{name}} togs bort från dina vänner."
1073     reset_password: 
1074       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1075       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
1076       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
1077       heading: Återställ lösenord för {{user}}
1078       password: "Lösenord:"
1079       reset: Återställ lösenord
1080       title: Återställ lösenord
1081     set_home: 
1082       flash success: Hemposition sparad
1083     view: 
1084       activate_user: aktivera denna användare
1085       add as friend: lägg till som vän
1086       ago: ({{time_in_words_ago}} sedan)
1087       block_history: visa tilldelade blockeringar
1088       blocks by me: blockeringar av mig
1089       blocks on me: mina blockeringar
1090       confirm: Bekräfta
1091       confirm_user: bekräfta denna användare
1092       create_block: blockera denna användare
1093       created from: "Skapad från:"
1094       deactivate_user: deaktivera denna användare
1095       delete_user: radera denna användare
1096       description: Beskrivning
1097       diary: dagbok
1098       edits: redigeringar
1099       email address: "E-post:"
1100       hide_user: dölj denna användare
1101       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din {{settings_link}}-sida.
1102       km away: "{{count}}km bort"
1103       m away: "{{count}}m bort"
1104       mapper since: "Karterar sedan:"
1105       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
1106       my diary: min dagbok
1107       my edits: mina redigeringar
1108       my settings: Mina inställningar
1109       my traces: mina GPS-spår
1110       nearby users: "Användare nära dig:"
1111       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1112       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1113       no nearby users: Det finns inga som registrerat sin position i ditt område ännu.
1114       remove as friend: ta bort vän
1115       role: 
1116         administrator: Den här användaren är en administratör
1117         grant: 
1118           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1119           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1120         moderator: Den här användaren är en moderator
1121         revoke: 
1122           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1123           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1124       send message: Skicka meddelande
1125       settings_link_text: inställningar
1126       status: "Status:"
1127       traces: spår
1128       unhide_user: sluta dölja användaren
1129       user location: Användarposition
1130       your friends: Dina vänner
1131   user_block: 
1132     create: 
1133       flash: Skapat en blockering av användare {{name}}.
1134       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1135     partial: 
1136       confirm: Är du säker?
1137       creator_name: Skapare
1138       display_name: Blockerad användare
1139       edit: Ändra
1140       reason: Orsak till blockering
1141       revoke: Återkalla!
1142       revoker_name: Återkallad av
1143       show: Visa
1144       status: Status
1145     period: 
1146       one: 1 timma
1147       other: "{{count}} timmar"
1148     revoke: 
1149       revoke: Återkalla!
1150     show: 
1151       back: Se alla blockeringar
1152       confirm: Är du säker?
1153       edit: Ändra
1154       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1155       reason: "Anledning för blockering:"
1156       revoke: Återkalla!
1157       show: Visa
1158       status: Status
1159       time_future: Upphör om {{time}}
1160   user_role: 
1161     filter: 
1162       already_has_role: Användaren har rollen {{role}}.
1163       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen {{role}}.
1164       not_a_role: Strängen `{{role}}' är inte en korrekt roll.
1165       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1166     grant: 
1167       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `{{role}}' till användaren `{{name}}'?
1168       confirm: Bekräfta
1169       fail: Kunde inte ge rollen "{{role}}" till användare "{{name}}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1170       heading: Bekräfta rolltilldelning
1171       title: Bekräfta rolltilldelning
1172     revoke: 
1173       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}"?
1174       confirm: Bekräfta
1175       fail: Kunde inte avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1176       heading: Bekräfta återkallning av roll
1177       title: Bekräfta återkallning av roll