]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/sk.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-12-16)
[rails.git] / config / potlatch / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Vladolc
5 sk: 
6   a_poi: $1 bod záujmu( POI)
7   a_way: $1 cesta
8   action_addpoint: pridanie bodu na koniec cesty
9   action_cancelchanges: zrušovacie zmeny pre
10   action_changeway: zmeny na ceste
11   action_createparallel: vytváranie rovnobežných ciest
12   action_createpoi: vytváranie bodov záujmu (POI)
13   action_deletepoint: vymazávanie bodu
14   action_insertnode: vkladanie bodu do cesty
15   action_mergeways: zlúčenie dvoch ciest
16   action_movepoi: posúvanie bodov záujmu (POI)
17   action_movepoint: presúvanie bodu
18   action_moveway: presúvanie cesty
19   action_pointtags: nastavenie tagov na bode
20   action_poitags: nastaviť tagy na POI
21   action_reverseway: otočenie smeru cesty
22   action_revertway: otočiť smer cesty
23   action_splitway: rozdelenie cesty
24   action_waytags: nastavenie tagov cesty
25   advanced_close: Zavrieť súbor zmien
26   advanced_history: Priebeh cesty
27   advanced_inspector: Kontrola
28   advanced_maximise: Maximalizovať okno
29   advanced_minimise: Minimalizovať okno
30   advanced_parallel: Rovnobežná cesta
31   advanced_tooltip: Pokročilá úprava
32   advanced_undelete: Obnoviť
33   advice_bendy: Príliš krivá pre narovnanie (SHIFT pre vynútenie)
34   advice_deletingpoi: Mazanie POI (Z pre obnovenie)
35   advice_deletingway: Vymazávanie cesty (Z pre krok späť)
36   advice_nocommonpoint: Cesty neobsahujú spoločný bod
37   advice_revertingpoi: Vrátiť naposledy uložené POI (Z pre krok späť)
38   advice_revertingway: Vrátiť sa k naposledy uloženej ceste (Z pre krok späť)
39   advice_tagconflict: Tagy sa nezhoduju - prosím skontrolujte (Z krok späť)
40   advice_toolong: Príliš dlhé pre odomknutie - prosím rozdeliť na kratšie cesty
41   advice_uploadempty: Nič nie je na nahratie
42   advice_uploadfail: Nahrávanie zastavené
43   advice_uploadsuccess: Všetky údaje sú úspešne nahraté
44   advice_waydragged: Posunutá cesta (Z pre krok späť)
45   cancel: Zrušiť
46   closechangeset: Zatvorenie zmenového súboru
47   conflict_poichanged: Počas vašej editácie, niekto iný zmenil bod $1$2.
48   conflict_relchanged: Počas vašej editácie, niekto iný zmenil reláciu $1$2.
49   conflict_visitway: Kliknutie 'Ok' ukáže cestu.
50   conflict_waychanged: Počas vašej úpravy, niekto iný zmenil cestu $1$2.
51   createrelation: Vytvoriť novú reláciu
52   delete: Vymazať
53   deleting: vymazávanie
54   drag_pois: Kliknite a ťahajte body záujmu
55   editinglive: "Režim editácie: okamžité ukladanie"
56   editingoffline: Úprava offline
57   emailauthor: \n\nProsím pošlite e-mail na richard\@systemeD.net s chybovou správou, s popisom toho čo ste práve robili.
58   error_anonymous: Nemôžete kontaktovať anonymného mapéra.
59   error_connectionfailed: Prepáčte - spojenie s OpenStreetMap serverom bolo neúspešné. Niektoré nedávne zmeny nemusia byť uložené. \n\nBudete si priať skúsiť znovu?
60   error_nopoi: Bod záujmu nebol nájdený (možno ste ho vymazali? ), takže ho neviem obnoviť.
61   error_nosharedpoint: Cesty $1 and $2 už viac nemajú spoločný bod, takže ich nemôžem rozpojiť.
62   error_noway: Cesta $1 nebola nájdená (možno ste ju posunuli preč?), preto ju nemôžem vrátiť späť.
63   error_readfailed: Prepáčte - Server OpenStreetMap neodpovedal na žiadosť o údaje. \n\nBudete si priať skúsiť znovu?
64   existingrelation: Pridať do existujúcej relácie
65   findrelation: Nájsť reláciu obsahujúcu
66   gpxpleasewait: Prosím počkajte pokiaľ je GPX trasa spracovávaná.
67   heading_drawing: Kreslenie
68   heading_pois: Začíname
69   heading_quickref: Rýchle referencie
70   heading_surveying: Mapovanie
71   heading_troubleshooting: Riešenie problémov
72   help: Pomoc
73   hint_drawmode: kliknutím pridáte bod\ndvojklik/Návrat\nukončí líniu
74   hint_latlon: "šírka $1\ndĺžka $2"
75   hint_loading: nahrávam údaje
76   hint_overendpoint: nad koncovým bodom ($1)\nklik pre napojenie\nshift-klik pre zlúčenie
77   hint_overpoint: nad bodom ($1)\nkliknutím spojíte
78   hint_pointselected: vybratý bod\n(shift-klik na bod pre\n začiatok novej cesty
79   hint_saving: ukladanie údajov
80   hint_saving_loading: načítanie/ukladanie údajov
81   inspector: Kontrola
82   inspector_in_ways: V cestách
83   inspector_latlon: "Šírka $1\nDĺžka $2"
84   inspector_locked: Uzamknutý
85   inspector_not_in_any_ways: Nie je v žiadnej ceste (POI)
86   inspector_unsaved: Neuložené
87   inspector_uploading: (nahrávanie)
88   inspector_way_connects_to: Spojuje do $1 ciest
89   inspector_way_nodes: $1 bodov
90   inspector_way_nodes_closed: $1 body (zavreté)
91   login_pwd: "Heslo:"
92   login_retry: Vaše miestne prihlásenie nebolo rozpoznané. Prosím skúste znovu.
93   login_title: Nemôžem sa prihlásiť
94   login_uid: "Užívateľské meno:"
95   more: Viac
96   newchangeset: "Prosím skúste znovu: Potlach spustí nový zmenový súbor."
97   nobackground: Žiadne pozadie
98   norelations: V aktuálnej oblasti nie sú relácie
99   offset_choose: Zvoliť vyrovnanie (m)
100   offset_dual: Dvojprúdová cesta (D2)
101   offset_motorway: Dialnica (D3)
102   ok: V poriadku(Ok)
103   openchangeset: Otvorenie súboru zmien
104   option_custompointers: Použitie ukazovateľa pera a ruky
105   option_external: "Externé spustenie:"
106   option_fadebackground: Zosvetliť pozadie
107   option_layer_maplint: OSM - Maplint (chyby)
108   option_layer_nearmap: "Austrália: NearMap"
109   option_layer_ooc_25k: "UK historický: 1:25k"
110   option_layer_tip: Vyberte si pozadie pre zobrazenie
111   option_noname: Zvýrazniť nepomenované komunikácie
112   option_photo: "Fotky KML:"
113   option_thinareas: Použiť tenké čiary pre plochy
114   option_thinlines: Používať tenké čiary vo všetkých merítkach mapy
115   option_tiger: Označiť nezmenený TIGER
116   option_warnings: Zobrazovať plávajúce varovania
117   point: Bod
118   preset_icon_airport: Letisko
119   preset_icon_bar: Bar
120   preset_icon_bus_stop: Zastávka autobusu
121   preset_icon_cafe: Kaviareň
122   preset_icon_cinema: kino
123   preset_icon_fast_food: Rýchle občerstvenie
124   preset_icon_ferry_terminal: Prievoz
125   preset_icon_fire_station: Hasičská stanica
126   preset_icon_hospital: Nemocnica
127   preset_icon_hotel: Hotel
128   preset_icon_museum: Múzeum
129   preset_icon_parking: Parkovanie
130   preset_icon_pharmacy: Lekáreň
131   preset_icon_place_of_worship: Kostol
132   preset_icon_police: Policajná stanica
133   preset_icon_post_box: Poštová schránka
134   preset_icon_pub: Krčma
135   preset_icon_restaurant: Reštaurácia
136   preset_icon_school: Škola
137   preset_icon_station: Železničná stanica
138   preset_icon_taxi: Stanovisko taxi
139   preset_icon_telephone: Telefón
140   preset_icon_theatre: Divadlo
141   preset_tip: Vyberte z menu prednastavené tagy charakterizujúce $1
142   prompt_addtorelation: Pridať $1 do relácie
143   prompt_changesetcomment: "Napíšte popis urobených zmien:"
144   prompt_closechangeset: Zavrieť zmenový súbor $1
145   prompt_createparallel: Vytvoriť súbežnú cestu
146   prompt_editlive: Úprava a ukladanie okamžite
147   prompt_editsave: Upravovať s ukladaním
148   prompt_helpavailable: Nový užívateľ?  Nápovedu nájdete vpravo dole.
149   prompt_launch: Otvoriť externú URL
150   prompt_revertversion: "Vrátiť sa k skoršie uloženej verzii:"
151   prompt_savechanges: Uložiť zmeny
152   prompt_taggedpoints: Niektoré body tejto cesty majú tagy. Naozaj vymazať?
153   prompt_track: Zmeniť GPS stopy na cesty
154   prompt_unlock: Klik pre odomknutie
155   prompt_welcome: Vitajte na OpenStreetMap !
156   retry: Opakovať
157   revert: Vrátiť sa
158   save: Uložiť zmeny
159   tip_addrelation: Pridať do relácie
160   tip_addtag: Pridať nový tag
161   tip_alert: Nastala chyba - kliknite pre podrobnosti
162   tip_anticlockwise: Uzavretá cesta proti smeru hodinových ručičiek - kliknutím otočíte smer
163   tip_clockwise: Uzavretá cesta v smere hodinových ručičiek - kliknutím otočíte smer
164   tip_direction: Smer cesty - kliknutím otočíte smer
165   tip_gps: Zobraziť GPS stopy (G)
166   tip_noundo: Nie je čo vrátiť späť
167   tip_options: Možnosti (vyberte si mapu na pozadí)
168   tip_photo: Načítať fotky
169   tip_presettype: Vyberte, ktorý typ predvolieb bude ponúknutý v menu.
170   tip_repeattag: Doplniť tagy z predchádzajúcej vybratej cesty (R)
171   tip_revertversion: Vyberte dátum ku ktorému sa chcete vrátiť
172   tip_selectrelation: Pridať k vybratej ceste
173   tip_splitway: Rozdeliť cestu vo zvolenom bode (X)
174   tip_tidy: Usporiadať body v ceste  (T)
175   tip_undo: Krok späť $1 (Z)
176   uploading: Nahrávanie. . .
177   uploading_deleting_pois: Mazanie POI
178   uploading_deleting_ways: Vymazávanie ciest
179   uploading_poi: Nahrávanie POI $1
180   uploading_poi_name: Nahrávanie POI $1, $2
181   uploading_relation: Nahrávanie relácie $1
182   uploading_relation_name: Nahrávanie relácie $1, $2
183   uploading_way: Nahrávanie cesty $1
184   uploading_way_name: Nahrávaná cesta $1, $2
185   way: Cesta