Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Кориснички жетон
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         note: Уреди белешка
126         relation: Уреди однос
127         way: Уреди пат
128       larger: 
129         area: Погледај го просторот на поголема карта
130         node: Погледај го јазолот на поголема карта
131         note: Погледај ја белешката на поголема карта
132         relation: Вид. односот на поголема карта
133         way: Погледај го патот на поголема карта
134       loading: Вчитувам...
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
138         next_node_tooltip: Следен јазол
139         next_note_tooltip: Следна белешка
140         next_relation_tooltip: Следен однос
141         next_way_tooltip: Следен пат
142         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
143         prev_node_tooltip: Претходен јазол
144         prev_note_tooltip: Претходна белешка
145         prev_relation_tooltip: Претходен однос
146         prev_way_tooltip: Претходен пат
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
149         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
151     node: 
152       download_xml: Преземи XML
153       edit: Уреди јазол
154       node: Јазол
155       node_title: "Јазол: %{node_name}"
156       view_history: Погл. историја
157     node_details: 
158       coordinates: "Координати:"
159       part_of: "Дел од:"
160     node_history: 
161       download_xml: Преземи XML
162       node_history: Историја на јазолот
163       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
164       view_details: Погл. подробности
165     not_found: 
166       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
167       type: 
168         changeset: измени
169         node: јазол
170         relation: однос
171         way: пат
172     note: 
173       at_by_html: пред %{when} од %{user}
174       at_html: пред %{when}
175       closed: "Затворена:"
176       closed_title: "Решена белешка: %{note_name}"
177       comments: "Коментари:"
178       description: "Опис:"
179       last_modified: "Последна промена:"
180       open_title: "Нерешена белешка: %{note_name}"
181       opened: "Отворена:"
182       title: Белешка
183     paging_nav: 
184       of: од
185       showing_page: страница
186     redacted: 
187       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
188       redaction: Редакција %{id}
189       type: 
190         node: јазол
191         relation: однос
192         way: пат
193     relation: 
194       download_xml: Преземи XML
195       relation: Однос
196       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
197       view_history: Погл. историја
198     relation_details: 
199       members: "Членови:"
200       part_of: "Дел од:"
201     relation_history: 
202       download_xml: Преземи XML
203       relation_history: Историја на односот
204       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
205       view_details: Погл. подробности
206     relation_member: 
207       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
208       type: 
209         node: Јазол
210         relation: Однос
211         way: Пат
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Податоци
214       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
215       details: Подробно
216       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
217       hide_areas: Скриј подрачја
218       history_for_feature: Историја за %{feature}
219       load_data: Вчитај ги податоците
220       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
221       loading: Вчитувам...
222       manually_select: Рачно изберете друга површина
223       notes_layer_name: Прелистај белешки
224       object_list: 
225         api: Retrieve this area from the API
226         back: Назад на списокот на предмети
227         details: Подробно
228         heading: Список на предмети
229         history: 
230           type: 
231             node: Јазол %{id}
232             way: Пат %{id}
233         selected: 
234           type: 
235             node: Јазол %{id}
236             way: Пат %{id}
237         type: 
238           node: Јазол
239           way: Пат
240       private_user: приватен корисник
241       show_areas: Прикажи подрачја
242       show_history: Прикажи историја
243       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
244       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
245       wait: Почекајте...
246       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
247     tag_details: 
248       tags: "Ознаки:"
249       wiki_link: 
250         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
251         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
252       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
253     timeout: 
254       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
255       type: 
256         changeset: менувач
257         node: јазол
258         relation: однос
259         way: пат
260     way: 
261       download_xml: Преземи XML
262       edit: Уреди пат
263       view_history: Погл. историја
264       way: Пат
265       way_title: "Пат: %{way_name}"
266     way_details: 
267       also_part_of: 
268         one: дел од патот %{related_ways}
269         other: дел од патиштата %{related_ways}
270       nodes: Јазли
271       part_of: "Дел од:"
272     way_history: 
273       download_xml: Преземи XML
274       view_details: Погл. подробности
275       way_history: Историја на патот
276       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
277   changeset: 
278     changeset: 
279       anonymous: Анонимен
280       big_area: (голема)
281       no_comment: (нема)
282       no_edits: (нема уредувања)
283       show_area_box: прикажи рамка на површина
284       still_editing: (сè уште уредува)
285       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
286     changeset_paging_nav: 
287       next: Следно »
288       previous: « Претходно
289       showing_page: Страница %{page}
290     changesets: 
291       area: Површина
292       comment: Коментар
293       id: Назнака
294       saved_at: Зачувано во
295       user: Корисник
296     list: 
297       description: Прелистување на скорешните промени на картата
298       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
299       description_friend: Измени на ваши пријатели
300       description_nearby: Измени од соседни корисници
301       description_user: Измени на %{user}
302       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
303       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
304       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
305       heading: Измени
306       heading_bbox: Измени
307       heading_friend: Измени
308       heading_nearby: Измени
309       heading_user: Измени
310       heading_user_bbox: Измени
311       title: Измени
312       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
313       title_friend: Измени на ваши пријатели
314       title_nearby: Измени од соседни корисници
315       title_user: Измени на %{user}
316       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
317     timeout: 
318       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
319   diary_entry: 
320     comments: 
321       ago: пред %{ago}
322       comment: Коментар
323       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
324       newer_comments: Понови коментари
325       older_comments: Постари коментари
326       post: Објава
327       when: Кога
328     diary_comment: 
329       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
330       confirm: Потврди
331       hide_link: Скриј го коментаров
332     diary_entry: 
333       comment_count: 
334         one: "%{count} коментар"
335         other: "%{count} коментари"
336         zero: Нема коментари
337       comment_link: Коментирај на оваа ставка
338       confirm: Потврди
339       edit_link: Уреди ја оваа ставка
340       hide_link: Скриј ја ставкава
341       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
342       reply_link: Одговори на оваа ставка
343     edit: 
344       body: "Содржина:"
345       language: "Јазик:"
346       latitude: Геог. ширина
347       location: "Местоположба:"
348       longitude: Геог. должина
349       marker_text: Место на дневничкиот запис
350       save_button: Зачувај
351       subject: "Наслов:"
352       title: Уреди дневничка ставка
353       use_map_link: покажи на карта
354     feed: 
355       all: 
356         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
357         title: Дневнички ставки
358       language: 
359         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
360         title: Дневнички ставки на %{language_name}
361       user: 
362         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
363         title: Дневнички ставки на %{user}
364     list: 
365       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
366       new: "Нов дневнички запис:"
367       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
368       newer_entries: Понови ставки
369       no_entries: Нема дневнички ставки
370       older_entries: Постари ставки
371       recent_entries: Скорешни дневнички записи
372       title: Дневници на корисници
373       title_friends: Дневници на пријателите
374       title_nearby: Дневници на соседните корисници
375       user_title: Дневник на %{user}
376     location: 
377       edit: Уреди
378       location: "Местоположба:"
379       view: Преглед
380     new: 
381       title: Нова дневничка ставка
382     no_such_entry: 
383       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
384       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
385       title: Нема таква дневничка ставка
386     view: 
387       leave_a_comment: Пиши коментар
388       login: Најава
389       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
390       save_button: Зачувај
391       title: Дневникот на %{user} | %{title}
392       user_title: дневник на %{user}
393   editor: 
394     default: По основно (моментално %{name})
395     id: 
396       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
397       name: iD
398     potlatch: 
399       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
400       name: Potlatch 1
401     potlatch2: 
402       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
403       name: Potlatch 2
404     remote: 
405       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
406       name: Далечинско управување
407   export: 
408     start: 
409       add_marker: Додај бележник на картата
410       area_to_export: Простор за извоз
411       embeddable_html: Вметнат HTML код
412       export_button: Извези
413       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
414       format: Формат
415       format_to_export: Формат за извоз
416       image_size: Големина на сликата
417       latitude: Г.Ш.
418       licence: Лиценца
419       longitude: Г.Д.
420       manually_select: Рачно изберете друга површина
421       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
422       max: макс.
423       options: Нагодувања
424       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
425       output: Излезни податоци
426       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
427       scale: Размер
428       too_large: 
429         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
430         heading: Подрачјето е преголемо
431       zoom: Приближи
432     start_rjs: 
433       add_marker: Стави бележник на картата
434       change_marker: Смени позиција на бележникот
435       click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
436       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
437       export: Извоз
438       manually_select: Рачно изберете друг простор
439       view_larger_map: Преглед на поголема карта
440   geocoder: 
441     description: 
442       title: 
443         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
444         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
445       types: 
446         cities: Градови
447         places: Места
448         towns: Гратчиња
449     direction: 
450       east: источно
451       north: северно
452       north_east: североисточно
453       north_west: северозападно
454       south: јужно
455       south_east: југоисточно
456       south_west: југозападно
457       west: западно
458     distance: 
459       one: околу 1 км
460       other: околу %{count} км
461       zero: помалку од 1 км
462     results: 
463       more_results: Повеќе резултати
464       no_results: Не пронајдов ништо
465     search: 
466       title: 
467         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
468         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
469         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
470         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
471         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
472         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
473     search_osm_nominatim: 
474       prefix: 
475         aeroway: 
476           aerodrome: Аеродром
477           apron: Рампа
478           gate: Порта
479           helipad: Хелиодром
480           runway: Писта
481           taxiway: Рулажна патека
482           terminal: Терминал
483         amenity: 
484           WLAN: Безжичен интернет
485           airport: Аеродром
486           arts_centre: Дом на уметности
487           artwork: Уметничко дело
488           atm: Банкомат
489           auditorium: Аудиториум
490           bank: Банка
491           bar: Бар
492           bbq: Скара
493           bench: Клупа
494           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
495           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
496           biergarten: Пивска градина
497           brothel: Бордел
498           bureau_de_change: Менувачница
499           bus_station: Автобуска станица
500           cafe: Кафуле
501           car_rental: Рент-а-кар
502           car_sharing: Изнајмување автомобил
503           car_wash: Автоперална
504           casino: Казино
505           charging_station: Напојна станица
506           cinema: Кино
507           clinic: Клиника
508           club: Клуб
509           college: Колеџ
510           community_centre: Центар на заедница
511           courthouse: Суд
512           crematorium: Крематориум
513           dentist: Забар
514           doctors: Доктори
515           dormitory: Студентски дом
516           drinking_water: Питка вода
517           driving_school: Автошкола
518           embassy: Амбасада
519           emergency_phone: Итен телефон
520           fast_food: Брза храна
521           ferry_terminal: Ферибот-терминал
522           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
523           fire_station: Пожарна
524           food_court: Штандови за брза храна
525           fountain: Фонтана
526           fuel: Гориво
527           grave_yard: Гробишта
528           gym: Теретана / фитнес
529           hall: Соборна сала
530           health_centre: Здравствен центар
531           hospital: Болница
532           hotel: Хотел
533           hunting_stand: Ловечка кула
534           ice_cream: Сладолед
535           kindergarten: Градинка
536           library: Библиотека
537           market: Пазар
538           marketplace: Пазар
539           mountain_rescue: Планинарско спасување
540           nightclub: Ноќен клуб
541           nursery: Јасли
542           nursing_home: Старечки дом
543           office: Канцеларија
544           park: Парк
545           parking: Паркинг
546           pharmacy: Аптека
547           place_of_worship: Верски објект
548           police: Полиција
549           post_box: Поштенско сандаче
550           post_office: Пошта
551           preschool: Претшколска установа
552           prison: Затвор
553           pub: Пивница
554           public_building: Јавен објект
555           public_market: Градски пазар
556           reception_area: Рецепција
557           recycling: Рециклирање
558           restaurant: Ресторан
559           retirement_home: Старечки дом
560           sauna: Сауна
561           school: Училиште
562           shelter: Засолниште
563           shop: Дуќан
564           shopping: Дуќани
565           shower: Туш
566           social_centre: Социјален центар
567           social_club: Друштвен клуб
568           studio: Студио
569           supermarket: Супермаркет
570           swimming_pool: Базен
571           taxi: Такси
572           telephone: Телефонска говорница
573           theatre: Театар
574           toilets: Тоалет
575           townhall: Градски дом
576           university: Универзитет
577           vending_machine: Вендинг-машина
578           veterinary: Ветеринарна клиника
579           village_hall: Месна заедница
580           waste_basket: Корпа за отпадоци
581           wifi: Безжичен интернет
582           youth_centre: Младински центар
583         boundary: 
584           administrative: Административна граница
585           census: Пописна граница
586           national_park: Национален парк
587           protected_area: Заштитено подрачје
588         bridge: 
589           aqueduct: Аквадукт
590           suspension: Висечки мост
591           swing: Вртечки мост
592           viaduct: Вијадукт
593           "yes": Мост
594         building: 
595           "yes": Градба
596         highway: 
597           bridleway: Коњски пат
598           bus_guideway: Автобуски шини
599           bus_stop: Автобуска постојка
600           byway: Спореден пат
601           construction: Автопат во изградба
602           cycleway: Велосипедска патека
603           emergency_access_point: Прва помош
604           footway: Тротоар
605           ford: Брод
606           living_street: Маалска улица
607           milestone: Милјоказ
608           minor: Помал спореден пат
609           motorway: Автопат
610           motorway_junction: Клучка
611           motorway_link: Приклучен пат
612           path: Патека
613           pedestrian: Пешачка патека
614           platform: Платформа
615           primary: Главен пат
616           primary_link: Главен пат
617           raceway: Тркачка патека
618           residential: Станбен
619           rest_area: Одмориште
620           road: Пат
621           secondary: Спореден пат
622           secondary_link: Спореден пат
623           service: Помошен пат
624           services: Крајпатен сервис
625           speed_camera: Брзиноловец
626           steps: Скалила
627           stile: Тарабен премин
628           tertiary: Третостепен пат
629           tertiary_link: Третостепен пат
630           track: Полски пат
631           trail: Патека
632           trunk: Магистрала
633           trunk_link: Магистрала
634           unclassified: Некласификуван пат
635           unsurfaced: Неасфалтиран пат
636         historic: 
637           archaeological_site: Археолошки локалитет
638           battlefield: Бојно поле
639           boundary_stone: Граничен камен
640           building: Градба
641           castle: Замок
642           church: Црква
643           fort: Утврдување
644           house: Куќа
645           icon: Икона
646           manor: Велепоседнички дом
647           memorial: Споменик
648           mine: Рудник
649           monument: Споменик
650           museum: Музеј
651           ruins: Рушевини
652           tower: Кула
653           wayside_cross: Крајпатен крст
654           wayside_shrine: Параклис
655           wreck: Бродолом
656         landuse: 
657           allotments: Парцели
658           basin: Котлина
659           brownfield: Угар
660           cemetery: Гробишта
661           commercial: Комерцијално подрачје
662           conservation: Заштитено земјиште
663           construction: Градилиште
664           farm: Фарма
665           farmland: Обработливо земјиште
666           farmyard: Земјоделски двор
667           forest: Шума
668           garages: Гаража
669           grass: Трева
670           greenfield: Неискористено земјиште
671           industrial: Индустриско подрачје
672           landfill: Депонија
673           meadow: Ливада
674           military: Воено подрачје
675           mine: Рудник
676           nature_reserve: Природен резерват
677           orchard: Овоштарник
678           park: Парк
679           piste: Писта
680           quarry: Каменолом
681           railway: Железница
682           recreation_ground: Рекреативен терен
683           reservoir: Резервоар
684           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
685           residential: Станбено подрачје
686           retail: Дуќани
687           road: Патно подрачје
688           village_green: Селско зеленило
689           vineyard: Лозници
690           wetland: Мочуриште
691           wood: Шума
692         leisure: 
693           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
694           bird_hide: Набљудувалиште за птици
695           common: Општествена земја
696           fishing: Рибарење
697           fitness_station: Технички преглед
698           garden: Градина
699           golf_course: Голф-терен
700           ice_rink: Лизгалиште
701           marina: Марина
702           miniature_golf: Миниголф
703           nature_reserve: Природен резерват
704           park: Парк
705           pitch: Спортски терен
706           playground: Детско игралиште
707           recreation_ground: Разонодно место
708           sauna: Сауна
709           slipway: Испуст
710           sports_centre: Спортски центар
711           stadium: Стадион
712           swimming_pool: Базен
713           track: Спортска патека
714           water_park: Аквапарк
715         military: 
716           airfield: Воено слетувалиште
717           barracks: Касарна
718           bunker: Бункер
719         mountain_pass: 
720           "yes": Планински превој
721         natural: 
722           bay: Залив
723           beach: Плажа
724           cape: ‘Рт
725           cave_entrance: Влез во пештера
726           channel: Канал
727           cliff: Гребен
728           crater: Кратер
729           dune: Дина
730           feature: Елемент
731           fell: Фел
732           fjord: Фјорд
733           forest: Шума
734           geyser: Гејзер
735           glacier: Глечер
736           heath: Голет
737           hill: Рид
738           island: Остров
739           land: Земја
740           marsh: Бара
741           moor: Пустара
742           mud: Кал
743           peak: Врв
744           point: Точка
745           reef: Гребен
746           ridge: Срт
747           river: Река
748           rock: Карпа
749           scree: Сип
750           scrub: Честак
751           shoal: Плитко место
752           spring: Извор
753           stone: Камен
754           strait: Проток
755           tree: Дрво
756           valley: Долина
757           volcano: Вулкан
758           water: Вода
759           wetland: Мочуриште
760           wetlands: Мочуриште
761           wood: Шума
762         office: 
763           accountant: Сметководител
764           architect: Архитект
765           company: Фирма
766           employment_agency: Агенција за вработување
767           estate_agent: Агенција за недвижности
768           government: Владина служба
769           insurance: Служба за осигурување
770           lawyer: Адвокат
771           ngo: НВО-канцеларија
772           telecommunication: Телекомуникациска служба
773           travel_agent: Туристичка агенција
774           "yes": Канцеларија
775         place: 
776           airport: Аеродром
777           city: Град
778           country: Земја
779           county: Округ
780           farm: Фарма
781           hamlet: Селце
782           house: Куќа
783           houses: Куќи
784           island: Остров
785           islet: Островче
786           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
787           locality: Месност
788           moor: Пустара
789           municipality: Општина
790           postcode: Поштенски број
791           region: Регион
792           sea: Море
793           state: Покраина
794           subdivision: Админ. подрачје
795           suburb: Населба
796           town: Град
797           unincorporated_area: Нездружено подрачје
798           village: Село
799         railway: 
800           abandoned: Напуштена железничка линија
801           construction: Железничка линија во изградба
802           disused: Напуштена железничка линија
803           disused_station: Напуштена железничка станица
804           funicular: Жичена железница
805           halt: Железничка постојка
806           historic_station: Историска железничка станица
807           junction: Железнички јазол
808           level_crossing: Надвозник
809           light_rail: Лека железница
810           miniature: Минијатурна железница
811           monorail: Едношинска линија
812           narrow_gauge: Теснолинејка
813           platform: Железнички перон
814           preserved: Зачувана железничка линија
815           spur: Железнички огранок
816           station: Железничка станица
817           subway: Метро станица
818           subway_entrance: Влез во метро
819           switch: Железнички пунктови
820           tram: Трамвајска линија
821           tram_stop: Трамвајска постојка
822           yard: Железничко депо
823         shop: 
824           alcohol: Алкохол на црно
825           antiques: Старинарница
826           art: Уметнички дуќан
827           bakery: Пекара
828           beauty: Козметика
829           beverages: Пијалоци
830           bicycle: Продавница за велосипеди
831           books: Книжарница
832           butcher: Месарница
833           car: Автосалон
834           car_parts: Автоделови
835           car_repair: Автосервис
836           carpet: Дуќан за теписи
837           charity: Добротворна продавница
838           chemist: Аптека
839           clothes: Дуќан за облека
840           computer: Продавница за сметачи
841           confectionery: Слаткарница
842           convenience: Бакалница
843           copyshop: Фотокопир
844           cosmetics: Козметика
845           department_store: Стоковна куќа
846           discount: Распродажен дуќан
847           doityourself: Направи-сам
848           dry_cleaning: Хемиско чистење
849           electronics: Електронска опрема
850           estate_agent: Недвижности
851           farm: Земјоделски дуќан
852           fashion: Бутик
853           fish: Рибарница
854           florist: Цвеќара
855           food: Продавница за храна
856           funeral_directors: Погребална служба
857           furniture: Мебел
858           gallery: Галерија
859           garden_centre: Градинарски центар
860           general: Колонијал
861           gift: Дуќан за подароци
862           greengrocer: Пиљара
863           grocery: Бакалница
864           hairdresser: Фризер
865           hardware: Алат и опрема
866           hifi: Аудиосистеми
867           insurance: Осигурително
868           jewelry: Јувелир
869           kiosk: Трафика
870           laundry: Пералница
871           mall: Трговски центар
872           market: Пазар
873           mobile_phone: Мобилни телефони
874           motorcycle: Моторцикли
875           music: Музички дуќан
876           newsagent: Весникара
877           optician: Оптичар
878           organic: Здрава храна
879           outdoor: Дуќан на отворено
880           pet: Домашни миленици
881           photo: Фотографски дуќан
882           salon: Салон
883           shoes: Обувки
884           shopping_centre: Трговски центар
885           sports: Спортски дуќан
886           stationery: Прибор и репроматеријали
887           supermarket: Супермаркет
888           toys: Продавница за играчки
889           travel_agency: Туристичка агенција
890           video: Видеотека
891           wine: Алкохолни пијалоци
892         tourism: 
893           alpine_hut: Планинска куќарка
894           artwork: Уметничко дело
895           attraction: Атракција
896           bed_and_breakfast: Полупансион
897           cabin: Колиба
898           camp_site: Камп
899           caravan_site: Автокамп
900           chalet: Брвнара
901           guest_house: Пансион
902           hostel: Хостел
903           hotel: Хотел
904           information: Информации
905           lean_to: Прилепена стреа
906           motel: Мотел
907           museum: Музеј
908           picnic_site: Излетничко место
909           theme_park: Забавен парк
910           valley: Долина
911           viewpoint: Видиковец
912           zoo: Зоолошка
913         tunnel: 
914           "yes": Тунел
915         waterway: 
916           artificial: Вештачки воден пат
917           boatyard: Чамцоградилиште
918           canal: Канал
919           connector: Слив
920           dam: Брана
921           derelict_canal: Запуштен канал
922           ditch: Канач
923           dock: Док
924           drain: Одвод
925           lock: Каналска брана
926           lock_gate: Каналска капија
927           mineral_spring: Минерален извор
928           mooring: Сидриште
929           rapids: Брзак
930           river: Река
931           riverbank: Кеј
932           stream: Поток
933           wadi: Вади
934           water_point: Пристап до вода
935           waterfall: Водопад
936           weir: Јаз
937   html: 
938     dir: ltr
939   javascripts: 
940     map: 
941       base: 
942         cycle_map: Велосипедска карта
943         mapquest: MapQuest Open
944         standard: Стандардна
945         transport_map: Сообраќајна карта
946     notes: 
947       new: 
948         add: Додај белешка
949         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
950       show: 
951         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
952         closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
953         closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
954         comment: Коментирај
955         comment_and_resolve: Коментирај и реши
956         commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
957         commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
958         hide: Скриј
959         opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
960         opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
961         permalink: Постојана врска
962         reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
963         reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
964         resolve: Решена
965     site: 
966       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
967       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
968       createnote_zoom_alert: Ќе мора да ја приближите картата за да можете да додадете белешка
969       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
970       edit_tooltip: Уредување на картата
971       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
972       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
973       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
974       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
975   layouts: 
976     community: Заедница
977     community_blogs: Блогови на заедницата
978     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
979     copyright: Авторски права и лиценца
980     documentation: Документација
981     documentation_title: Документација за проектот
982     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
983     donate_link_text: доброволен прилог
984     edit: Уреди
985     edit_with: Уреди со %{editor}
986     export: Извези
987     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
988     foundation: Фондација
989     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
990     gps_traces: GPS-траги
991     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
992     help: Помош
993     help_centre: Центар за помош
994     help_title: Помошна страница за проектот
995     history: Историја
996     home: дома
997     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
998     inbox_html: пораки (%{count})
999     inbox_tooltip: 
1000       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
1001       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
1002       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
1003     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
1004     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1005     intro_2_download: преземање
1006     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
1007     intro_2_license: отворена лиценца
1008     intro_2_use: употреба
1009     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
1010     log_in: најави ме
1011     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1012     logo: 
1013       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1014     logout: одјава
1015     logout_tooltip: Одјава
1016     make_a_donation: 
1017       text: Дарувајте
1018       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1019     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1020     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1021     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1022     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1023     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1024     partners_partners: партнери
1025     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1026     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1027     sign_up: регистрација
1028     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1029     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1030     user_diaries: Кориснички дневници
1031     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1032     view: Карта
1033     view_tooltip: Види карта
1034     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
1035     wiki: Вики
1036     wiki_title: Помошна страница за проектот
1037     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1038   license_page: 
1039     foreign: 
1040       english_link: англискиот оригинал
1041       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1042       title: За овој превод
1043     legal_babble: 
1044       attribution_example: 
1045         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1046         title: Пример за наведување
1047       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1048       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1049       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1050       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1051       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1052       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1053       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1054       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1055       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1056       contributors_title_html: Нашите учесници
1057       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1058       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1059       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1060       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1061       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1062       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1063       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1064       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1065       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1066       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1067       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1068       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1069       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1070       more_title_html: Повеќе информации
1071       title_html: Авторски права и лиценца
1072     native: 
1073       mapping_link: почнете со изработка на карти
1074       native_link: македонската верзија
1075       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1076       title: За страницава
1077   message: 
1078     delete: 
1079       deleted: Пораката е избришана
1080     inbox: 
1081       date: Датум
1082       from: Од
1083       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1084       my_inbox: Моето сандаче
1085       new_messages: 
1086         one: "%{count} нова порака"
1087         other: "%{count} нови пораки"
1088       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1089       old_messages: 
1090         one: "%{count} стара порака"
1091         other: "%{count} стари пораки"
1092       outbox: за праќање
1093       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1094       subject: Наслов
1095       title: Примени
1096     mark: 
1097       as_read: Пораката е означена како прочитана
1098       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1099     message_summary: 
1100       delete_button: Избриши
1101       read_button: Означи како прочитано
1102       reply_button: Одговори
1103       unread_button: Означи како непрочитано
1104     new: 
1105       back_to_inbox: Назад во примени
1106       body: Содржина
1107       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1108       message_sent: Пораката е испратена
1109       send_button: Испрати
1110       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1111       subject: Наслов
1112       title: Испрати ја пораката
1113     no_such_message: 
1114       body: Нажалост нема порака со тој id.
1115       heading: Нема таква порака
1116       title: Нема таква порака
1117     outbox: 
1118       date: Датум
1119       inbox: примени пораки
1120       messages: 
1121         one: Имате %{count} испратена порака
1122         other: Имате %{count} испратени пораки
1123       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1124       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1125       outbox: за праќање
1126       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1127       subject: Наслов
1128       title: За праќање
1129       to: До
1130     read: 
1131       back_to_inbox: Назад во добиени
1132       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1133       date: Датум
1134       from: Од
1135       reply_button: Одговори
1136       subject: Наслов
1137       title: Прочитај ја пораката
1138       to: За
1139       unread_button: Означи како непрочитано
1140       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1141     reply: 
1142       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1143     sent_message_summary: 
1144       delete_button: Избриши
1145   note: 
1146     description: 
1147       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1148       closed_at_html: Решена пред %{when}
1149       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1150       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1151       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1152       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1153       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1154       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1155     entry: 
1156       comment: Коментар
1157       full: Целата белешка
1158     mine: 
1159       ago_html: пред %{when}
1160       created_at: Создадена
1161       creator: Создавач
1162       description: Опис
1163       heading: Белешки на %{user}
1164       id: Назнака
1165       last_changed: Изменета
1166       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1167       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1168     rss: 
1169       closed: затворена белешка (кај %{place})
1170       comment: нов коментар (кај %{place})
1171       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1172       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1173       new: нова белешка (кај %{place})
1174       title: Белешки на OpenStreetMap
1175   notifier: 
1176     diary_comment_notification: 
1177       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1178       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1179       hi: Здраво %{to_user},
1180       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1181     email_confirm: 
1182       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1183     email_confirm_html: 
1184       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1185       greeting: Здраво,
1186       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1187     email_confirm_plain: 
1188       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1189       greeting: Здраво,
1190       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1191     friend_notification: 
1192       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1193       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1194       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1195       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1196     gpx_notification: 
1197       and_no_tags: и без ознаки.
1198       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1199       failure: 
1200         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1201         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1202         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1203         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1204         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1205       greeting: Здраво,
1206       success: 
1207         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1208         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1209       with_description: со описот
1210       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1211     lost_password: 
1212       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1213     lost_password_html: 
1214       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1215       greeting: Здраво,
1216       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1217     lost_password_plain: 
1218       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1219       greeting: Здраво,
1220       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1221     message_notification: 
1222       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1223       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1224       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1225       hi: Здраво %{to_user},
1226       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1227     note_comment_notification: 
1228       anonymous: Анонимен корисник
1229       closed: 
1230         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1231         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1232         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1233         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1234       commented: 
1235         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1236         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1237         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1238         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1239       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1240       greeting: Здраво,
1241     signup_confirm: 
1242       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1243       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1244       greeting: Здраво!
1245       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1246       welcome: Би сакале да ви пожелиме добредојде и да ви понудиме уште некои информации за да можете да почнете.
1247     signup_confirm_html: 
1248       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1249       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1250       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1251       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1252       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1253       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1254       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1255       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1256       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1257     signup_confirm_plain: 
1258       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1259       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1260       current_user: "Тука ќе најдете категориски список на корисници подредени според место:"
1261       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1262       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1263       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1264       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1265       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1266       user_wiki_page: Се препорачува да создадете корисничка страница и да ставите категорија за местото во кое се наоѓате, како на пр. [[Категорија:Корисници од Прилеп]].
1267       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1268       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1269   oauth: 
1270     oauthorize: 
1271       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1272       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1273       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1274       allow_write_api: ја менува картата.
1275       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1276       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1277       allow_write_notes: измена на белешки.
1278       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1279       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1280     revoke: 
1281       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1282   oauth_clients: 
1283     create: 
1284       flash: Информациите се успешно регистрирани
1285     destroy: 
1286       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1287     edit: 
1288       submit: Уреди
1289       title: Уредете ја апликацијата
1290     form: 
1291       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1292       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1293       allow_write_api: ја менува картата.
1294       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1295       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1296       allow_write_notes: измена на белешки.
1297       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1298       callback_url: URL-адреса за одѕив
1299       name: Име
1300       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1301       required: Се бара
1302       support_url: URL поддршка
1303       url: URL адреса на главната апликација
1304     index: 
1305       application: Назив на прил. програм
1306       issued_at: Издадено
1307       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1308       my_apps: Мои клиентни апликации
1309       my_tokens: Мои овластени апликации
1310       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1311       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1312       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1313       revoke: Поништи!
1314       title: Мои OAuth податоци
1315     new: 
1316       submit: Регистрирање
1317       title: Регистрирајте нова апликација
1318     not_found: 
1319       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1320     show: 
1321       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1322       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1323       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1324       allow_write_api: ја менува картата.
1325       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1326       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1327       allow_write_notes: измена на белешки.
1328       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1329       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1330       confirm: Дали сте сигурни?
1331       delete: Избриши клиент
1332       edit: Измени подробности
1333       key: "Потрошувачки клуч:"
1334       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1335       secret: "Потрошувачка тајна:"
1336       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1337       title: OAuth податоци за %{app_name}
1338       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1339     update: 
1340       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1341   printable_name: 
1342     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1343   redaction: 
1344     create: 
1345       flash: Редакцијата е создадена.
1346     destroy: 
1347       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1348       flash: Редакцијата е поништена.
1349       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1350     edit: 
1351       description: Опис
1352       heading: Уреди редакција
1353       submit: Зачувај редакција
1354       title: Уреди редакција
1355     index: 
1356       empty: Нема редакции.
1357       heading: Список на редакции
1358       title: Список на редакции
1359     new: 
1360       description: Опис
1361       heading: Внесете информации за новата редакција
1362       submit: Создај редакција
1363       title: Создавање на нова редакција
1364     show: 
1365       confirm: Дали сте сигурни?
1366       description: "Опис:"
1367       destroy: Отстрани ја редакцијава
1368       edit: Уреди ја редакцијава
1369       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1370       title: Приказ на редакција
1371       user: "Создавач:"
1372     update: 
1373       flash: Промените се зачувани.
1374   site: 
1375     edit: 
1376       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1377       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1378       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1379       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1380       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1381       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1382       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1383       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1384       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1385       user_page_link: корисничка страница
1386     index: 
1387       createnote: Додај белешка
1388       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1389       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1390       license: 
1391         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1392       permalink: Постојана врска
1393       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1394       shortlink: Кратка врска
1395     key: 
1396       map_key: Легенда
1397       map_key_tooltip: Легенда на картата
1398       table: 
1399         entry: 
1400           admin: Административна граница
1401           allotments: Парцели
1402           apron: 
1403             - Аеродромска платформа
1404             - терминал
1405           bridge: Црна линија = мост
1406           bridleway: Пешачко-влечен пат
1407           brownfield: Запуштено подрачје
1408           building: Значајно здание
1409           byway: Спореден пат
1410           cable: 
1411             - клупна жичарница
1412             - клупна жичарница
1413           cemetery: Гробишта
1414           centre: Спортски центар
1415           commercial: Комерцијално подрачје
1416           common: 
1417             - Општествена земја
1418             - ливада
1419           construction: Патишта во изградба
1420           cycleway: Велосипедска патека
1421           destination: Пристап до одредницата
1422           farm: Фарма
1423           footway: Пешачка патека
1424           forest: Шума
1425           golf: Голф-терен
1426           heathland: Голиште
1427           industrial: Индустриско подрачје
1428           lake: 
1429             - Езеро
1430             - резервоар
1431           military: Воено подрачје
1432           motorway: Автопат
1433           park: Парк
1434           permissive: Дозволив пристап
1435           pitch: Спортски терен
1436           primary: Главен пат
1437           private: Приватен пристап
1438           rail: Железница
1439           reserve: Природен резерват
1440           resident: Станбено подрачје
1441           retail: Трговско подрачје
1442           runway: 
1443             - Аеродромска писта
1444             - рулажна патека
1445           school: 
1446             - Училиште
1447             - универзитет
1448           secondary: Спореден пат
1449           station: Железничка станица
1450           subway: Метро
1451           summit: 
1452             - Врв
1453             - врв
1454           tourist: Туристичка атракција
1455           track: Патека
1456           tram: 
1457             - Лека железница
1458             - трамвај
1459           trunk: Главна сообраќајна артерија
1460           tunnel: Испрекината линија = тунел
1461           unclassified: Некласификуван пат
1462           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1463           wood: Шумичка
1464     markdown_help: 
1465       alt: Алтернативен текст
1466       first: Прва ставка
1467       heading: Наслов
1468       headings: Наслови
1469       image: Слика
1470       link: Врска
1471       ordered: Подреден список
1472       second: Втора ставка
1473       subheading: Поднаслов
1474       text: Текст
1475       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1476       unordered: Неподреден список
1477       url: URL
1478     richtext_area: 
1479       edit: Уреди
1480       preview: Преглед
1481     search: 
1482       search: Пребарај
1483       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1484       submit_text: ->
1485       where_am_i: Каде сум?
1486       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1487     sidebar: 
1488       close: Затвори
1489       search_results: Резултати од пребарувањето
1490   time: 
1491     formats: 
1492       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1493   trace: 
1494     create: 
1495       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1496       upload_trace: Подигни GPS-трага
1497     delete: 
1498       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1499     edit: 
1500       description: "Опис:"
1501       download: преземи
1502       edit: уреди
1503       filename: "Податотека:"
1504       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1505       map: карта
1506       owner: "Сопственик:"
1507       points: "Точки:"
1508       save_button: Сочувај промени
1509       start_coord: "Почетна координата:"
1510       tags: "Ознаки:"
1511       tags_help: одделено со запирка
1512       title: Ја уредувате трагата %{name}
1513       uploaded_at: "Подигнато во:"
1514       visibility: "Видливост:"
1515       visibility_help: што значи ова?
1516       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1517     list: 
1518       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1519       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1520       public_traces: Јавни GPS-траги
1521       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1522       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1523       your_traces: Ваши GPS-траги
1524     make_public: 
1525       made_public: Трагата е објавена
1526     offline: 
1527       heading: GPX-складиште вон интернет
1528       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1529     offline_warning: 
1530       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1531     trace: 
1532       ago: пред %{time_in_words_ago}
1533       by: од
1534       count_points: "%{count} точки"
1535       edit: уреди
1536       edit_map: Уредување
1537       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1538       in: во
1539       map: карта
1540       more: повеќе
1541       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1542       private: ПРИВАТНО
1543       public: ЈАВНО
1544       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1545       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1546       view_map: Погледај ја картата
1547     trace_form: 
1548       description: "Опис:"
1549       help: Помош
1550       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1551       tags: "Ознаки:"
1552       tags_help: одделено со запирка
1553       upload_button: Подигни
1554       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1555       visibility: "Видливост:"
1556       visibility_help: што значи ова?
1557       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1558     trace_header: 
1559       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1560       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1561       traces_waiting: 
1562         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1563         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1564       upload_trace: Подигни трага
1565     trace_optionals: 
1566       tags: Ознаки
1567     trace_paging_nav: 
1568       newer: Понови траги
1569       older: Постари траги
1570       showing_page: Страница %{page}
1571     view: 
1572       delete_track: Избриши ја трагава
1573       description: "Опис:"
1574       download: преземи
1575       edit: уреди
1576       edit_track: Уреди ја трагава
1577       filename: "Податотека:"
1578       heading: Ја гледате трагата %{name}
1579       map: карта
1580       none: Ништо
1581       owner: "Сопственик:"
1582       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1583       points: "Точки:"
1584       start_coordinates: "Почетна координата:"
1585       tags: "Ознаки:"
1586       title: Ја гледате трагата  %{name}
1587       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1588       uploaded: "Подигнато во:"
1589       visibility: "Видливост:"
1590     visibility: 
1591       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1592       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1593       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1594       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1595   user: 
1596     account: 
1597       contributor terms: 
1598         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1599         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1600         heading: "Услови за учество:"
1601         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1602         link text: што е ова?
1603         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1604         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1605       current email address: "Тековна е-пошта:"
1606       delete image: Отстрани тековна слика
1607       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1608       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1609       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1610       gravatar: 
1611         gravatar: Користи Gravatar
1612         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1613         link text: што е ова?
1614       home location: "Матична местоположба:"
1615       image: "Слика:"
1616       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1617       keep image: Задржи ја тековната слика
1618       latitude: Геог. ширина
1619       longitude: Геог. должина
1620       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1621       my settings: Мои прилагодувања
1622       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1623       new image: Додај слика
1624       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1625       openid: 
1626         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1627         link text: што е ова?
1628         openid: OpenID
1629       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1630       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1631       profile description: "Опис за профилот:"
1632       public editing: 
1633         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1634         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1635         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1636         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1637         enabled link text: што е ова?
1638         heading: "Јавно уредување:"
1639       public editing note: 
1640         heading: Јавно уредување
1641         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1642       replace image: Замени тековна слика
1643       return to profile: Назад кон профилот
1644       save changes button: Зачувај ги промените
1645       title: Уреди сметка
1646       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1647     confirm: 
1648       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1649       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1650       button: Потврди
1651       heading: Потврди корисничка сметка
1652       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1653       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1654       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1655       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1656     confirm_email: 
1657       button: Потврди
1658       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1659       heading: Потврди промена на е-пошта
1660       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1661       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1662     confirm_resend: 
1663       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1664       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1665     filter: 
1666       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1667     go_public: 
1668       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1669     list: 
1670       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1671       empty: Нема најдено такви корисници
1672       heading: Корисници
1673       hide: Скриј одбрани корисници
1674       showing: 
1675         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1676         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1677       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1678       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1679       title: Корисници
1680     login: 
1681       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1682       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1683       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1684       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1685       email or username: Е-пошта или корисничко име
1686       heading: Најава
1687       login_button: Најава
1688       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1689       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1690       no account: Немате сметка?
1691       openid: "%{logo} OpenID:"
1692       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1693       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1694       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1695       openid_providers: 
1696         aol: 
1697           alt: Најава со OpenID од AOL
1698           title: Најава со AOL
1699         google: 
1700           alt: Најава со OpenID од Google
1701           title: Најава со Google
1702         myopenid: 
1703           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1704           title: Најава со myOpenID
1705         openid: 
1706           alt: Најава со URL за OpenID
1707           title: Најава со OpenID
1708         wordpress: 
1709           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1710           title: Најава со Wordpress
1711         yahoo: 
1712           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1713           title: Најава со Yahoo
1714       password: "Лозинка:"
1715       register now: Регистрација
1716       remember: "Запомни ме:"
1717       title: Најава
1718       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1719       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1720       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1721     logout: 
1722       heading: Одјава од OpenStreetMap
1723       logout_button: Одјава
1724       title: Одјава
1725     lost_password: 
1726       email address: "Е-пошта:"
1727       heading: Ја заборавивте лозинката?
1728       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1729       new password button: Смени лозинка
1730       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1731       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1732       title: Загубена лозинка
1733     make_friend: 
1734       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1735       button: Додај како пријател
1736       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1737       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1738       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1739     new: 
1740       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1741       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1742       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1743       continue: Продолжи
1744       display name: "Име за приказ:"
1745       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1746       email address: "Е-пошта:"
1747       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1748       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1749       flash welcome: Ви благодариме што се регистриравте. Ви испративме порака на %{email} со некои совети за тоа како да почнете.
1750       heading: Создајте корисничка сметка
1751       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1752       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1753       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1754       openid: "%{logo} OpenID:"
1755       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1756       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1757       password: "Лозинка:"
1758       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1759       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1760       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1761       title: Направи сметка
1762       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1763     no_such_user: 
1764       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1765       heading: Корисникот %{user} не постои.
1766       title: Нема таков корисник
1767     popup: 
1768       friend: Пријател
1769       nearby mapper: Соседен картограф
1770       your location: Ваша местоположба
1771     remove_friend: 
1772       button: Отстрани од пријатели
1773       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1774       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1775       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1776     reset_password: 
1777       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1778       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1779       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1780       heading: Смени лозинка за %{user}
1781       password: "Лозинка:"
1782       reset: Смени лозинка
1783       title: Смени лозинка
1784     set_home: 
1785       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1786     suspended: 
1787       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1788       heading: Сметката е закочена
1789       title: Сметката е закочена
1790       webmaster: мреж. управник
1791     terms: 
1792       agree: Се согласувам
1793       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1794       consider_pd_why: Што е ова?
1795       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1796       decline: Одбиј
1797       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1798       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1799       heading: Услови на учество
1800       legale_names: 
1801         france: Франција
1802         italy: Италија
1803         rest_of_world: Остатокот од светот
1804       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1805       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1806       title: Услови на учество
1807       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1808     view: 
1809       activate_user: активирај го корисников
1810       add as friend: додај во пријатели
1811       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1812       block_history: примени блокови
1813       blocks by me: извршени болокови
1814       blocks on me: добиени блокови
1815       comments: коментари
1816       confirm: Потврди
1817       confirm_user: потврди го корисников
1818       create_block: блокирај го корисников
1819       created from: "Создадено од:"
1820       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1821       ct declined: Одбиен
1822       ct status: "Услови за учество:"
1823       ct undecided: Неодлучено
1824       deactivate_user: деактивирај го корисников
1825       delete_user: избриши го корисников
1826       description: Опис
1827       diary: дневник
1828       edits: уредувања
1829       email address: Е-пошта
1830       friends_changesets: измени на пријателите
1831       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1832       hide_user: скриј го корисников
1833       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1834       km away: "%{count} км од вас"
1835       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1836       m away: "%{count} м од вас"
1837       mapper since: "Картограф од:"
1838       moderator_history: дадени блокови
1839       my comments: мои коментари
1840       my diary: мојот дневник
1841       my edits: мои уредувања
1842       my notes: мои белешки
1843       my settings: мои прилагодувања
1844       my traces: мои траги
1845       nearby users: Други соседни корисници
1846       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1847       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1848       new diary entry: нова ставка во дневникот
1849       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1850       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1851       notes: белешки
1852       oauth settings: oauth поставки
1853       remove as friend: отстрани од пријатели
1854       role: 
1855         administrator: Овој корисник е администратор
1856         grant: 
1857           administrator: Додели администраторски пристап
1858           moderator: Додели модераторски пристап
1859         moderator: Овој корисник е модератор
1860         revoke: 
1861           administrator: Лиши од администраторски пристап
1862           moderator: Лиши од модераторски пристап
1863       send message: испрати порака
1864       settings_link_text: прилагодувања
1865       spam score: "Оцена за спам:"
1866       status: "Статус:"
1867       traces: траги
1868       unhide_user: покажи го корисникот
1869       user location: Местоположба на корисникот
1870       your friends: Ваши пријатели
1871   user_block: 
1872     blocks_by: 
1873       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1874       heading: Список на блокови од %{name}
1875       title: Блокови од %{name}
1876     blocks_on: 
1877       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1878       heading: Список на блокови за %{name}
1879       title: Блокови за %{name}
1880     create: 
1881       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1882       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1883       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1884     edit: 
1885       back: Преглед на сите блокови
1886       heading: Уредување на блок за %{name}
1887       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1888       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1889       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1890       show: Преглед на овој блок
1891       submit: Поднови го блокот
1892       title: Уредување на блок за %{name}
1893     filter: 
1894       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1895       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1896     helper: 
1897       time_future: Истекува за %{time}.
1898       time_past: Истечено пред %{time}.
1899       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1900     index: 
1901       empty: Досега сè уште нема блокови.
1902       heading: Список на кориснички блокови
1903       title: Кориснички блокови
1904     model: 
1905       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1906       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1907     new: 
1908       back: Преглед на сите блокови
1909       heading: Правење на блок за %{name}
1910       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1911       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1912       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1913       submit: Направи блок
1914       title: Правење на блок за %{name}
1915       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1916       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1917     not_found: 
1918       back: Назад кон индексот
1919       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1920     partial: 
1921       confirm: Дали сте сигурни?
1922       creator_name: Создавач
1923       display_name: Блокиран корисник
1924       edit: Уреди
1925       next: Следна »
1926       not_revoked: (не се поништува)
1927       previous: « Претходна
1928       reason: Причина за блокирање
1929       revoke: Поништи!
1930       revoker_name: "Поништил:"
1931       show: Прикажи
1932       showing_page: Страница %{page}
1933       status: Статус
1934     period: 
1935       one: 1 час
1936       other: "%{count} час"
1937     revoke: 
1938       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1939       flash: Овој блок е поништен.
1940       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1941       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1942       revoke: Поништи!
1943       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1944       title: Поништување на блок за %{block_on}
1945     show: 
1946       back: Преглед на сите блокови
1947       confirm: Дали сте сигурни?
1948       edit: Уреди
1949       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1950       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1951       reason: "Причина за блокирање:"
1952       revoke: Поништи!
1953       revoker: "Поништувач:"
1954       show: Прикажи
1955       status: Статус
1956       time_future: Уредувања во %{time}
1957       time_past: Истечено пред %{time}
1958       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1959     update: 
1960       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1961       success: Блокот е изменет.
1962   user_role: 
1963     filter: 
1964       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1965       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1966       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1967       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1968     grant: 
1969       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1970       confirm: Потврди
1971       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1972       heading: Потврди доделување на улога
1973       title: Потврди доделување на улога
1974     revoke: 
1975       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1976       confirm: Потврди
1977       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1978       heading: Потврди лишување од улога
1979       title: Потврди лишување од улога