Update to iD v2.3.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / no.json
1 {
2     "no": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Område",
6                 "description": "Legg til parker, bygninger, innsjøer eller andre området på kartet.",
7                 "tail": "Trykk på kartet for å starte og tegne et område, slik som en park, innsjø eller bygning."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Linje",
11                 "description": "Legg til hovedveier, gater, gangveier, kanaler eller andre linjer på kartet.",
12                 "tail": "Trykk på kartet for å begynne og tegne en vei, sti eller rute."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Punkt",
16                 "description": "Legg till restauranter, monumenter, postbokser eller andre punkter på kartet.",
17                 "tail": "Trykk på kartet for å legge til et punkt."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Utforsk",
21                 "description": "Flytt og forstørr/forminsk kartet."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "Klikk for å legge til området ditt. Klikk på den første noden for å bli ferdig med området"
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "Klikk for å legge til flere noder på linjen. Klikk på andre linjer for å sammenkoble dem, og dobbelklikk for å avslutte linjen."
28             }
29         },
30         "operations": {
31             "add": {
32                 "annotation": {
33                     "point": "Legg til et punkt.",
34                     "vertex": "Legg til et punkt til veien.",
35                     "relation": "La til en relasjon."
36                 }
37             },
38             "start": {
39                 "annotation": {
40                     "line": "Startet en linje.",
41                     "area": "Startet et areal."
42                 }
43             },
44             "continue": {
45                 "key": "A",
46                 "title": "Fortsett",
47                 "description": "Videreføre en linje.",
48                 "not_eligible": "Ingen linje kan bli videreført her.",
49                 "multiple": "Flere linjer kan videreføres her. For å velge en linje, hold Shift knappen og klikk på en linje for å velge den.",
50                 "annotation": {
51                     "line": "Videreførte en linje.",
52                     "area": "Videreførte et areal."
53                 }
54             },
55             "cancel_draw": {
56                 "annotation": "Avbrøt tegning."
57             },
58             "change_role": {
59                 "annotation": "Endret rollen til et relasjonsmedlem."
60             },
61             "change_tags": {
62                 "annotation": "Endret egenskaper."
63             },
64             "circularize": {
65                 "title": "Gjør rund",
66                 "description": {
67                     "line": "Gjør denne linjen sirkulær.",
68                     "area": "Gjør dette området sirkulært."
69                 },
70                 "key": "O",
71                 "annotation": {
72                     "line": "Gjorde en linje sirkulær.",
73                     "area": "Gjorde et område sirkulært."
74                 },
75                 "not_closed": "Denne kan ikke bli gjort sirkulær, da endene ikke er sammenkoblet.",
76                 "too_large": "Denne kan ikke bli gjort sirkulær, da for lite av den er synlig.",
77                 "connected_to_hidden": "Denne kan ikke bli sirkulær, da den er koblet til en skjult egenskap."
78             },
79             "orthogonalize": {
80                 "title": "Rett opp hjørner",
81                 "description": {
82                     "line": "Rett opp hjørnene på denne linja.",
83                     "area": "Rett opp hjørnene i dette området."
84                 },
85                 "key": "S",
86                 "annotation": {
87                     "line": "Laget hjørnene på linjen vinkelrette.",
88                     "area": "Laget hjørnene på arealet vinkelrette."
89                 },
90                 "not_squarish": "Denne kan ikke rettes opp fordi det er vanskelig å finne hjørner.",
91                 "too_large": "Denne kan ikke rettes opp fordi kun noen deler er synlige.",
92                 "connected_to_hidden": "Denne kan ikke rettes opp fordi den er knyttet til en skjult kartegenskap."
93             },
94             "straighten": {
95                 "title": "Gjør rett.",
96                 "description": "Gjør denne linjen rett.",
97                 "key": "S",
98                 "annotation": "Gjorde en linje rett.",
99                 "too_bendy": "Denne kan ikke rettes ut fordi den er for bøyet.",
100                 "connected_to_hidden": "Denne linjen kan ikke rettes fordi den er koblet til en skjult kartegenskap."
101             },
102             "delete": {
103                 "title": "Fjern",
104                 "description": {
105                     "single": "Slett denne kartegenskapen permanent.",
106                     "multiple": "Slett disse kartegenskapene permanent."
107                 },
108                 "annotation": {
109                     "point": "Fjern et punkt.",
110                     "vertex": "Fjernet en node fra veien.",
111                     "line": "Fjernet en linje.",
112                     "area": "Fjernet et areal.",
113                     "relation": "Fjernet en relasjon.",
114                     "multiple": "Slettet {n} kartegenskaper."
115                 },
116                 "too_large": {
117                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke slettes fordi kun noen deler av den er synlig.",
118                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke slettes fordi kun noen deler av dem er synlige."
119                 },
120                 "incomplete_relation": {
121                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke slettes fordi den ikke er fullstendig lastet ned.",
122                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke slettes fordi de ikke er fullstendig lastet ned."
123                 },
124                 "part_of_relation": {
125                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke slettes fordi den er en del av en større relasjon. Du må fjerne den fra relasjonen først.",
126                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke slettes fordi de er en del av en større relasjon. Du må fjerne de fra relasjonen først."
127                 },
128                 "connected_to_hidden": {
129                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke slettes fordi den er koblet til en skjult kartegenskap.",
130                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke slettes fordi noen av dem er koblet til en skjult kartegenskap."
131                 }
132             },
133             "add_member": {
134                 "annotation": "La et medlem til i en relasjon"
135             },
136             "delete_member": {
137                 "annotation": "Fjernet et medlem fra en relasjon"
138             },
139             "connect": {
140                 "annotation": {
141                     "point": "Koblet en vei til et punkt.",
142                     "vertex": "Koblet en vei til en annen.",
143                     "line": "Koblet en vei til en linje.",
144                     "area": "Koblet en vei til et areal."
145                 }
146             },
147             "disconnect": {
148                 "title": "Kobl fra",
149                 "description": "Koble disse linjene/areane fra hverandre",
150                 "key": "D",
151                 "annotation": "Frakoblet linjer/områder.",
152                 "not_connected": "Det er ikke nok linjer/områder her for å kunne frakoble.",
153                 "connected_to_hidden": "Denne kan ikke frakobles fordi den er koblet til en skjult kartegenskap.",
154                 "relation": "Denne kan ikke frakobles fordi den kobler sammen flere medlemmer av en relasjon."
155             },
156             "merge": {
157                 "title": "Knytt sammen",
158                 "description": "Slå sammen disse kartegenskapene.",
159                 "key": "C",
160                 "annotation": "{n} kartegenskaper er slått sammen.",
161                 "not_eligible": "Disse kartegenskapene kan ikke bli slått sammen.",
162                 "not_adjacent": "Disse objektene kan ikke bli slått sammen da ytterpunktene ikke er sammenkoblet.",
163                 "restriction": "Disse kartegenskapene kan ikke bli slått sammen fordi minst en er et medlem av en \"{relation}\" relasjon.",
164                 "incomplete_relation": "Disse funksjonene kan ikke bli knyttet sammen fordi hvertfall én av dem er ikke ferdig nedlastet.",
165                 "conflicting_tags": "Disse kartegenskapene kan ikke bli slått sammen fordi noen av deres merker har konfliktskapende verdier."
166             },
167             "move": {
168                 "title": "Flytt",
169                 "description": {
170                     "single": "Flytt denne kartegenskapen til et annet sted.",
171                     "multiple": "Flytt disse kartegenskapene til et annet sted."
172                 },
173                 "key": "M",
174                 "annotation": {
175                     "point": "Flyttet et punkt.",
176                     "vertex": "Flyttet en node til en vei.",
177                     "line": "Flyttet en linje.",
178                     "area": "Flyttet et areal.",
179                     "multiple": "Flyttet flere kartegenskaper."
180                 },
181                 "incomplete_relation": {
182                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke flyttes fordi den ikke er fullstendig lastet ned.",
183                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke flyttes fordi de ikke er fullstendig lastet ned."
184                 },
185                 "too_large": {
186                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke flyttes fordi kun noen deler av den er synlig.",
187                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke flyttes fordi kun noen deler av dem er synlige."
188                 },
189                 "connected_to_hidden": {
190                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke flyttes fordi den er koblet til en skjult kartegenskap.",
191                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke flyttes fordi noen av dem er koblet til en skjult kartegenskap."
192                 }
193             },
194             "reflect": {
195                 "title": {
196                     "long": "Speilvend om langside",
197                     "short": "Speilvend om kortside"
198                 },
199                 "description": {
200                     "long": {
201                         "single": "Speilvend denne kartegenskapen om sin lange akse.",
202                         "multiple": "Speilvend disse kartegenskapene om sine lange akser."
203                     },
204                     "short": {
205                         "single": "Speilvend denne kartegenskapen om sin korte akse.",
206                         "multiple": "Speilvend disse kartegenskapene om sine korte akser."
207                     }
208                 },
209                 "key": {
210                     "long": "T",
211                     "short": "Y"
212                 },
213                 "annotation": {
214                     "long": {
215                         "single": "Speilet en kartegenskap om sin lange akse.",
216                         "multiple": "Speilet flere kartegenskaper om sine lange akser."
217                     },
218                     "short": {
219                         "single": "Speilet en kartegenskap om sin korte akse.",
220                         "multiple": "Speilet flere kartegenskaper om sine korte akser."
221                     }
222                 },
223                 "incomplete_relation": {
224                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke speiles fordi den ikke er fullstendig lastet ned.",
225                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke speiles fordi de ikke er fullstendig lastet ned."
226                 },
227                 "too_large": {
228                     "single": "Denne kartegenskapen kan ikke speiles fordi kun noen deler av den er synlig.",
229                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke speiles fordi kun noen deler av dem er synlige."
230                 },
231                 "connected_to_hidden": {
232                     "single": "Dette objektet kan ikke blir reflektert da det er sammenkoblet med et et skult objekt.",
233                     "multiple": "Disse kartegenskapene kan ikke speilvendes fordi noen av dem er koblet til skjulte kartegenskaper."
234                 }
235             },
236             "rotate": {
237                 "title": "Rotér",
238                 "description": {
239                     "single": "Rotér dette objektet rundt sitt midtpunkt.",
240                     "multiple": "Rotér disse objektene rundt sine midtpunkt."
241                 },
242                 "key": "R",
243                 "annotation": {
244                     "line": "Rotér en linje.",
245                     "area": "Rotér et areal.",
246                     "multiple": "Rotér flere objekter."
247                 },
248                 "incomplete_relation": {
249                     "single": "Dette objektet kan ikke roteres da det ikke er fullstendig lastet ned.",
250                     "multiple": "Disse objektene kan ikke roteres da de ikke er fullstendig lastet ned."
251                 },
252                 "too_large": {
253                     "single": "Dette objektet kan ikke roteres da kun noen deler av det er synlig.",
254                     "multiple": "Disse objektene kan ikke roteres da kun noen deler av det er synlig."
255                 },
256                 "connected_to_hidden": {
257                     "single": "Dette objektet kan ikke roteres da det er koblet til et skjult objekt.",
258                     "multiple": "Disse objektene kan ikke roteres da de er koblet til skjulte objekter."
259                 }
260             },
261             "reverse": {
262                 "title": "Reverser",
263                 "description": "Få linjen til å gå motsatt vei.",
264                 "key": "V",
265                 "annotation": "Reverserte en linje."
266             },
267             "split": {
268                 "title": "Del",
269                 "description": {
270                     "line": "Del denne linjen i to ved denne noden.",
271                     "area": "Del yttergrensen av dette området i to.",
272                     "multiple": "Del linjene/yttergrensene i to ved denne noden."
273                 },
274                 "key": "X",
275                 "annotation": {
276                     "line": "Splitt en linje",
277                     "area": "Del et områdes yttergrense.",
278                     "multiple": "Del {n} linjer/yttergrenser."
279                 },
280                 "not_eligible": "Linjers endepunkter kan ikke deles.",
281                 "multiple_ways": "Det er for mange linjer til at det kan deles.",
282                 "connected_to_hidden": "Dette/denne kan ikke deles da det er koblet til et skjult objekt."
283             },
284             "restriction": {
285                 "help": {
286                     "select": "Klikk for å velge et vegelement.",
287                     "toggle": "Klikk for å endre svingebegrensninger.",
288                     "toggle_on": "Klikk for å legge til \"{restriction}\" begrensning.",
289                     "toggle_off": "Klikk for å fjerne \"{restriction}\" begrensning."
290                 },
291                 "annotation": {
292                     "create": "La til en svingebegrensning.",
293                     "delete": "Fjernet en svingebegrensning."
294                 }
295             }
296         },
297         "undo": {
298             "nothing": "Ingen ting å gjøre."
299         },
300         "redo": {
301             "tooltip": "Omgjør: {action}",
302             "nothing": "Ingen ting å gjøre tilbake."
303         },
304         "tooltip_keyhint": "Snarvei:",
305         "browser_notice": "Denne editor er støttet i Firefox, Chrome, Safari, Opera og Internet Explorer 11 og høyere. Vennligst oppgrader din nettleser eller bruk Potlatch 2 for å redigere kartet.",
306         "translate": {
307             "translate": "Oversett",
308             "localized_translation_label": "Flerspråklig navn",
309             "localized_translation_language": "Velg språk",
310             "localized_translation_name": "Navn"
311         },
312         "zoom_in_edit": "Zoom inn for å redigere",
313         "login": "logg inn",
314         "logout": "logg ut",
315         "loading_auth": "Kobler til OpenStreetMap...",
316         "report_a_bug": "Rapporter feil",
317         "help_translate": "Hjelp til med oversettelse",
318         "feature_info": {
319             "hidden_warning": "{count} skjulte kartegenskaper",
320             "hidden_details": "Disse kartegenskapene er skjult: {details}"
321         },
322         "status": {
323             "error": "Kan ikke koble til API.",
324             "offline": "APIet er frakoblet. Vennligst forsøk å redigere senere.",
325             "readonly": "APIet er kun i lesemodus. Du må vente for å lagre dine endringer.",
326             "rateLimit": "Dette APIet begrenser anonyme tilkoblinger. Du løser dette ved å logge inn."
327         },
328         "commit": {
329             "title": "Last opp til OpenStreetMap",
330             "description_placeholder": "Kort beskrivelse av dine bidrag (påkrevet)",
331             "message_label": "Kommentar til endringssettet",
332             "upload_explanation": "Endringene du laster opp vil være synlige på alle kart som bruker dataene til OpenStreetMap.",
333             "upload_explanation_with_user": "Endringene du laster opp som {user} vil være synlige på alle kart som bruker dataene til OpenStreetMap.",
334             "save": "Last opp",
335             "cancel": "Avbryt",
336             "changes": "{count} endringer",
337             "warnings": "Advarsler",
338             "modified": "Endret",
339             "deleted": "Fjernet",
340             "created": "Opprettet",
341             "about_changeset_comments": "Angående kommentarer til endringssett",
342             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
343             "google_warning": "Du nevnte Google i kommentaren: husk at det er strengt forbudt å kopiere fra Google Maps.",
344             "google_warning_link": "http://www.openstreetmap.org/copyright"
345         },
346         "contributors": {
347             "list": "Redigeringer utført av {users}",
348             "truncated_list": "Endringer av {users} og {count} andre"
349         },
350         "geometry": {
351             "point": "punkt",
352             "line": "linje",
353             "area": "område",
354             "relation": "relasjon"
355         },
356         "geocoder": {
357             "search": "Søk over hele verden...",
358             "no_results_visible": "Ingen resultater synlige i kartområdet",
359             "no_results_worldwide": "Ingen resultater funnet"
360         },
361         "geolocate": {
362             "title": "Vis min posisjon",
363             "locating": "Finner sted, vennligst vent..."
364         },
365         "inspector": {
366             "no_documentation_combination": "Det finnes ingen dokumentasjon for denne tag-kombinasjonen",
367             "no_documentation_key": "Det finnes ingen dokumentasjon tilgjengelig for denne nøkkelen",
368             "documentation_redirect": "Denne dokumentasjonen peker nå til en ny side.",
369             "show_more": "Vis mer",
370             "view_on_osm": "Se på openstreetmap.org",
371             "all_fields": "Alle felter",
372             "all_tags": "Alle tagger",
373             "all_members": "Alle medlemmer",
374             "all_relations": "Alle relasjoner",
375             "new_relation": "Ny relasjon...",
376             "role": "Rolle",
377             "choose": "Velg egenskapstype",
378             "results": "{n} resultater for {search}",
379             "reference": "Les mere på OpenStreetMap Wiki",
380             "back_tooltip": "Endre funksjon",
381             "remove": "Fjern",
382             "search": "Søk",
383             "multiselect": "Valgte kartegenskaper",
384             "unknown": "Ukjent",
385             "incomplete": "<not downloaded>",
386             "feature_list": "Søkeegenskaper",
387             "edit": "Endre funksjon",
388             "check": {
389                 "yes": "Ja",
390                 "no": "Nei",
391                 "reverser": "Endre retning"
392             },
393             "radio": {
394                 "structure": {
395                     "type": "Type",
396                     "default": "Standard",
397                     "layer": "Lag"
398                 }
399             },
400             "add": "Legg til",
401             "none": "Ingen",
402             "node": "Node",
403             "way": "Vei",
404             "relation": "Relasjon",
405             "location": "Sted",
406             "add_fields": "Legg til felt:"
407         },
408         "background": {
409             "title": "Bakgrunn",
410             "description": "Bakgrunnsinnstillinger",
411             "percent_brightness": "{opacity}% lysstyrke",
412             "none": "Ingen",
413             "best_imagery": "Den beste ortofotokilden til denne plasseringen",
414             "switch": "Bytt tilbake til denne bakgrunnen",
415             "custom": "Egendefinert",
416             "custom_button": "Endre egendefinert bakgrunn",
417             "fix_misalignment": "Finjuster ortofotoet",
418             "imagery_source_faq": "Hvor kommer dette ortofotoet fra?",
419             "reset": "tilbakestill",
420             "offset": "Dra hvor som helst i det grå feltet under for justere ortofotoet. Du kan også angi justeringsverdiene i meter.",
421             "minimap": {
422                 "description": "Mini-kart"
423             }
424         },
425         "map_data": {
426             "data_layers": "Datalag",
427             "fill_area": "Fyll områder",
428             "map_features": "Kartegenskaper"
429         },
430         "feature": {
431             "points": {
432                 "description": "Punkter",
433                 "tooltip": "Interessepunkter"
434             },
435             "traffic_roads": {
436                 "tooltip": "Hovedveier, gater e.l."
437             },
438             "service_roads": {
439                 "description": "Tjenesteveier"
440             },
441             "paths": {
442                 "description": "Stier",
443                 "tooltip": "Fortau, gangveier, sykkelveier etc."
444             },
445             "buildings": {
446                 "description": "Bygninger",
447                 "tooltip": "Bygninger, skur, garasjer etc."
448             },
449             "landuse": {
450                 "description": "Kartegenskaper for arealbruk"
451             },
452             "boundaries": {
453                 "description": "Grenser",
454                 "tooltip": "Administrative grenser"
455             },
456             "water": {
457                 "description": "Vannrelaterte egenskaper",
458                 "tooltip": "Elver, innsjøer, bekker, badedammer etc."
459             },
460             "rail": {
461                 "description": "Jernbanerelaterte egenskaper",
462                 "tooltip": "Jernbane"
463             },
464             "power": {
465                 "description": "Kartegenskaper for kraftanlegg",
466                 "tooltip": "Kraftlinjer, kraftverk etc."
467             },
468             "others": {
469                 "description": "Andre",
470                 "tooltip": "Alt annet"
471             }
472         },
473         "area_fill": {
474             "wireframe": {
475                 "description": "Ingen fyll (wireframe)"
476             },
477             "partial": {
478                 "description": "Delvis fylt"
479             },
480             "full": {
481                 "description": "Helfylt"
482             }
483         },
484         "restore": {
485             "heading": "Du har ulagrede endringer"
486         },
487         "save": {
488             "title": "Lagre",
489             "no_changes": "Ingen endringer å lagre.",
490             "unsaved_changes": "Du har ulagrede endringer",
491             "conflict": {
492                 "previous": "< Forrige",
493                 "next": "Neste >",
494                 "keep_local": "Behold min",
495                 "keep_remote": "Bruk de andre sin",
496                 "delete": "Behold som slettet",
497                 "download_changes": "Eller last ned dine endringer",
498                 "done": "Alle konflikter er løst!"
499             }
500         },
501         "success": {
502             "edited_osm": "Redigert OSM!",
503             "just_edited": "Du har akkurat endret OpenStreetMap!",
504             "view_on_osm": "Vis på OSM",
505             "facebook": "Del på Facebook",
506             "twitter": "Del på Twitter",
507             "google": "Del på Google+",
508             "help_html": "Endringene dine burde vises i \"standard\" laget om et par minutter. Andre lag, og visse kartegenskaper, kan ta litt lengre tid.",
509             "help_link_text": "Detaljer"
510         },
511         "confirm": {
512             "cancel": "Avbryt"
513         },
514         "splash": {
515             "welcome": "Velkommen til iD OpenStreetMap editor",
516             "walkthrough": "Begynn Gjennomgangen",
517             "start": "Rediger Nå"
518         },
519         "source_switch": {
520             "live": "direkte",
521             "lose_changes": "Du har ulagrede endringer. Hvis du bytter fra kartserveren så vil du miste dem. Er du sikker på at du vil bytte server?"
522         },
523         "tag_reference": {
524             "description": "Beskrivelse",
525             "on_wiki": "{tag} på wiki.osm.org",
526             "used_with": "brukes med {type}"
527         },
528         "validations": {
529             "untagged_point": "Utagget punkt",
530             "untagged_line": "Utagget linje",
531             "untagged_area": "Utagget areal",
532             "untagged_relation": "Utagget relasjon",
533             "tag_suggests_area": "Taggen {tag} anbefaler at linje bør være et areal, men dette er ikke et areal",
534             "deprecated_tags": "Utgående tagger: {tags}"
535         },
536         "zoom": {
537             "in": "Forstørr",
538             "out": "Forminsk"
539         },
540         "help": {
541             "title": "Hjelp"
542         },
543         "intro": {
544             "done": "ferdig",
545             "graph": {
546                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
547                 "county": "<value for addr:county>",
548                 "district": "<value for addr:district>",
549                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
550                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
551                 "province": "<value for addr:province>",
552                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
553                 "state": "<value for addr:state>",
554                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
555                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
556                 "countrycode": "no"
557             },
558             "navigation": {
559                 "title": "Navigasjon"
560             },
561             "points": {
562                 "title": "Punkter"
563             },
564             "areas": {
565                 "title": "Områder"
566             },
567             "lines": {
568                 "title": "Linjer"
569             },
570             "startediting": {
571                 "title": "Begynn redigeringen",
572                 "save": "Ikke glem å lagre endringene dine innimellom!",
573                 "start": "Begynn kartredigeringen!"
574             }
575         },
576         "presets": {
577             "categories": {
578                 "category-barrier": {
579                     "name": "Hinderrelaterte egenskaper"
580                 },
581                 "category-building": {
582                     "name": "Bygingsrelatert"
583                 },
584                 "category-golf": {
585                     "name": "Golfrelatert"
586                 },
587                 "category-landuse": {
588                     "name": "Arealbrukrelaterte egenskaper"
589                 },
590                 "category-path": {
591                     "name": "Stirelaterte egenskaper"
592                 },
593                 "category-rail": {
594                     "name": "Togsporrelaterte egenskaper"
595                 },
596                 "category-restriction": {
597                     "name": "Restriksjonsrelaterte egenskaper"
598                 },
599                 "category-road": {
600                     "name": "Veirelatert"
601                 },
602                 "category-route": {
603                     "name": "Ruterelaterte egenskaper"
604                 },
605                 "category-water-area": {
606                     "name": "Vannrelaterte egenskaper"
607                 },
608                 "category-water-line": {
609                     "name": "Vannrelaterte egenskaper"
610                 }
611             },
612             "fields": {
613                 "access": {
614                     "label": "Tillatt for",
615                     "options": {
616                         "designated": {
617                             "description": "Tilgang tillatt i henhold til skilt eller spesifike lokale lover",
618                             "title": "Utpekt"
619                         },
620                         "destination": {
621                             "description": "Tilgang kun tillatt for å nå et mål",
622                             "title": "Mål"
623                         },
624                         "no": {
625                             "description": "Tilgang ikke tillatt for allmennheten",
626                             "title": "Forbudt"
627                         },
628                         "permissive": {
629                             "description": "Tilgang tillatt frem til eieren trekker tillatelsen tilbake",
630                             "title": "Begrenset"
631                         },
632                         "private": {
633                             "description": "Tilgang tillatt kun ved tillatelse fra eieren på individuell basis",
634                             "title": "Privat"
635                         },
636                         "yes": {
637                             "description": "Tilgang gitt av lov; fri tilgang",
638                             "title": "Tillatt"
639                         }
640                     },
641                     "placeholder": "Ikke spesifisert",
642                     "types": {
643                         "access": "Alle",
644                         "bicycle": "Sykler",
645                         "foot": "Fot",
646                         "horse": "Hester",
647                         "motor_vehicle": "Motorkjøretøy"
648                     }
649                 },
650                 "access_simple": {
651                     "label": "Tillatt for"
652                 },
653                 "access_toilets": {
654                     "label": "Tilgang"
655                 },
656                 "address": {
657                     "label": "Adresse",
658                     "placeholders": {
659                         "city": "By",
660                         "conscriptionnumber": "123",
661                         "country": "Land",
662                         "district": "Distrikt",
663                         "floor": "Gulv",
664                         "hamlet": "Bosetning",
665                         "housename": "Husnavn",
666                         "housenumber": "123",
667                         "place": "Sted",
668                         "postcode": "Postnummer",
669                         "province": "Provins",
670                         "state": "Stat",
671                         "street": "Gate",
672                         "subdistrict": "Underdistrikt",
673                         "suburb": "Forstad"
674                     }
675                 },
676                 "admin_level": {
677                     "label": "Administrasjonsnivå"
678                 },
679                 "aerialway": {
680                     "label": "Type"
681                 },
682                 "aerialway/access": {
683                     "label": "Tilgang",
684                     "options": {
685                         "both": "Begge",
686                         "entry": "Inngang",
687                         "exit": "Utgang"
688                     }
689                 },
690                 "aerialway/bubble": {
691                     "label": "Boble"
692                 },
693                 "aerialway/capacity": {
694                     "label": "Kapasitet (per time)",
695                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
696                 },
697                 "aerialway/duration": {
698                     "label": "Varighet (minutter)",
699                     "placeholder": "1, 2, 3..."
700                 },
701                 "aerialway/heating": {
702                     "label": "Oppvarmet"
703                 },
704                 "aerialway/occupancy": {
705                     "placeholder": "2, 4, 8..."
706                 },
707                 "aerialway/summer/access": {
708                     "label": "Tilgang (sommer)",
709                     "options": {
710                         "both": "Begge",
711                         "entry": "Inngang",
712                         "exit": "Utgang"
713                     }
714                 },
715                 "aeroway": {
716                     "label": "Type"
717                 },
718                 "amenity": {
719                     "label": "Type"
720                 },
721                 "area/highway": {
722                     "label": "Type"
723                 },
724                 "artist": {
725                     "label": "Artist"
726                 },
727                 "artwork_type": {
728                     "label": "Type"
729                 },
730                 "atm": {
731                     "label": "Minibank"
732                 },
733                 "backrest": {
734                     "label": "Ryggstøtte"
735                 },
736                 "barrier": {
737                     "label": "Type"
738                 },
739                 "bath/sand_bath": {
740                     "label": "Sandbad"
741                 },
742                 "bath/type": {
743                     "label": "Spesialitet",
744                     "options": {
745                         "foot_bath": "Fotbad"
746                     }
747                 },
748                 "beauty": {
749                     "label": "Butikktype"
750                 },
751                 "bench": {
752                     "label": "Benk"
753                 },
754                 "bicycle_parking": {
755                     "label": "Type"
756                 },
757                 "bin": {
758                     "label": "Søppelkasse"
759                 },
760                 "board_type": {
761                     "label": "Type"
762                 },
763                 "boundary": {
764                     "label": "Type"
765                 },
766                 "brand": {
767                     "label": "Merke"
768                 },
769                 "building": {
770                     "label": "Bygning"
771                 },
772                 "building_area": {
773                     "label": "Bygning"
774                 },
775                 "camera/direction": {
776                     "label": "Retning (Grader med klokken)",
777                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
778                 },
779                 "camera/type": {
780                     "label": "Kameratype",
781                     "options": {
782                         "fixed": "Fikset"
783                     }
784                 },
785                 "capacity": {
786                     "label": "Kapasitet",
787                     "placeholder": "50, 100, 200..."
788                 },
789                 "cardinal_direction": {
790                     "label": "Retning",
791                     "options": {
792                         "E": "Øst",
793                         "ENE": "Øst-nordøst",
794                         "ESE": "Øst-sørøst",
795                         "N": "Nord",
796                         "NE": "Nordøst",
797                         "NNE": "Nord-nordøst",
798                         "NNW": "Nord-nordvest",
799                         "NW": "Nordvest",
800                         "S": "Sør",
801                         "SE": "Sørøst",
802                         "SSE": "Sør-sørøst",
803                         "SSW": "Sør-sørvest",
804                         "SW": "Sørvest",
805                         "W": "Vest",
806                         "WNW": "Vest-nordvest",
807                         "WSW": "Vest-sørvest"
808                     }
809                 },
810                 "clock_direction": {
811                     "label": "Retning",
812                     "options": {
813                         "anticlockwise": "Mot klokken",
814                         "clockwise": "Med klokken"
815                     }
816                 },
817                 "collection_times": {
818                     "label": "Hentetider"
819                 },
820                 "construction": {
821                     "label": "Type"
822                 },
823                 "country": {
824                     "label": "Land"
825                 },
826                 "craft": {
827                     "label": "Type"
828                 },
829                 "crossing": {
830                     "label": "Type"
831                 },
832                 "cycleway": {
833                     "label": "Sykkelfelter",
834                     "options": {
835                         "lane": {
836                             "description": "Et sykkelfelt separat fra biltrafikk med en malt linje",
837                             "title": "Standard sykkelfelt"
838                         },
839                         "none": {
840                             "description": "Ingen sykklfelt",
841                             "title": "Ingen"
842                         },
843                         "shared_lane": {
844                             "title": "Delt sykkelfelt"
845                         }
846                     },
847                     "placeholder": "ingen",
848                     "types": {
849                         "cycleway:left": "Venstresidig",
850                         "cycleway:right": "Høyresidig"
851                     }
852                 },
853                 "delivery": {
854                     "label": "Levering"
855                 },
856                 "description": {
857                     "label": "Beskrivelse"
858                 },
859                 "dock": {
860                     "label": "Type"
861                 },
862                 "drive_through": {
863                     "label": "Gjennomkjøring"
864                 },
865                 "electrified": {
866                     "label": "Elektrifisering",
867                     "options": {
868                         "no": "Nei",
869                         "rail": "Elektrifisert jernbane",
870                         "yes": "Ja (uspesifisert)"
871                     }
872                 },
873                 "elevation": {
874                     "label": "Høyde over havet"
875                 },
876                 "emergency": {
877                     "label": "Nød"
878                 },
879                 "entrance": {
880                     "label": "Type"
881                 },
882                 "except": {
883                     "label": "Unntak"
884                 },
885                 "fax": {
886                     "label": "Fax",
887                     "placeholder": "+47 22 12 34 56"
888                 },
889                 "fee": {
890                     "label": "Avgift"
891                 },
892                 "fire_hydrant/type": {
893                     "label": "Type",
894                     "options": {
895                         "pillar": "Over bakken",
896                         "pond": "Vanndam",
897                         "underground": "Under overflaten",
898                         "wall": "Vegg"
899                     }
900                 },
901                 "fixme": {
902                     "label": "Fiks meg"
903                 },
904                 "fuel": {
905                     "label": "Drivstoff"
906                 },
907                 "gauge": {
908                     "label": "Måler"
909                 },
910                 "gender": {
911                     "label": "Kjønn",
912                     "options": {
913                         "female": "Hunkjønn",
914                         "male": "Hankjønn",
915                         "unisex": "Unisex"
916                     },
917                     "placeholder": "Ukjent"
918                 },
919                 "generator/method": {
920                     "label": "Metode"
921                 },
922                 "generator/source": {
923                     "label": "Kilde"
924                 },
925                 "generator/type": {
926                     "label": "Type"
927                 },
928                 "golf_hole": {
929                     "label": "Referanse",
930                     "placeholder": "Hull nummer (1-18)"
931                 },
932                 "handicap": {
933                     "label": "Handikapp",
934                     "placeholder": "1-18"
935                 },
936                 "handrail": {
937                     "label": "Gelender"
938                 },
939                 "height": {
940                     "label": "Høyde (meter)"
941                 },
942                 "highway": {
943                     "label": "Type"
944                 },
945                 "historic": {
946                     "label": "Type"
947                 },
948                 "hoops": {
949                     "placeholder": "1, 2, 4..."
950                 },
951                 "iata": {
952                     "label": "IATA"
953                 },
954                 "icao": {
955                     "label": "ICAO"
956                 },
957                 "incline": {
958                     "label": "Stigning"
959                 },
960                 "incline_steps": {
961                     "options": {
962                         "down": "Ned",
963                         "up": "Opp"
964                     }
965                 },
966                 "indoor": {
967                     "label": "Innendørs"
968                 },
969                 "information": {
970                     "label": "Type"
971                 },
972                 "internet_access": {
973                     "label": "Internettilgang",
974                     "options": {
975                         "no": "Nei",
976                         "terminal": "Terminal",
977                         "wired": "Kablet",
978                         "wlan": "Trådløs",
979                         "yes": "Ja"
980                     }
981                 },
982                 "internet_access/fee": {
983                     "label": "Internettilgangsavgift"
984                 },
985                 "internet_access/ssid": {
986                     "label": "SSID (Nettverksnavn)"
987                 },
988                 "lamp_type": {
989                     "label": "Type"
990                 },
991                 "landuse": {
992                     "label": "Type"
993                 },
994                 "lanes": {
995                     "label": "Filer",
996                     "placeholder": "1, 2, 3..."
997                 },
998                 "layer": {
999                     "label": "Lag"
1000                 },
1001                 "leaf_cycle": {
1002                     "options": {
1003                         "evergreen": "Eviggrønn",
1004                         "mixed": "Blandet"
1005                     }
1006                 },
1007                 "leaf_cycle_singular": {
1008                     "options": {
1009                         "evergreen": "Eviggrønn"
1010                     }
1011                 },
1012                 "leaf_type": {
1013                     "label": "Bladtype",
1014                     "options": {
1015                         "broadleaved": "Løvtre",
1016                         "leafless": "Bladløs",
1017                         "mixed": "Blandet",
1018                         "needleleaved": "Nåltre"
1019                     }
1020                 },
1021                 "leaf_type_singular": {
1022                     "label": "Bladtype",
1023                     "options": {
1024                         "broadleaved": "Løvtre",
1025                         "leafless": "Bladløs",
1026                         "needleleaved": "Nåltre"
1027                     }
1028                 },
1029                 "leisure": {
1030                     "label": "Type"
1031                 },
1032                 "length": {
1033                     "label": "Lengde (meter)"
1034                 },
1035                 "level": {
1036                     "label": "Etasje"
1037                 },
1038                 "levels": {
1039                     "label": "Etasjer",
1040                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1041                 },
1042                 "lit": {
1043                     "label": "Belyst"
1044                 },
1045                 "location": {
1046                     "label": "Sted"
1047                 },
1048                 "man_made": {
1049                     "label": "Type"
1050                 },
1051                 "map_type": {
1052                     "label": "Type"
1053                 },
1054                 "maxheight": {
1055                     "label": "Maks høyde",
1056                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1057                 },
1058                 "maxspeed": {
1059                     "label": "Fartsgrense",
1060                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1061                 },
1062                 "mtb/scale": {
1063                     "options": {
1064                         "0": "0: Solid grus/hardpakket jord, ingen hindringer, lange svinger",
1065                         "1": "1: Noen løse overflater, Små hindringer, lange svinger",
1066                         "2": "2: Mange løse overflater, store hindringer, enkle hårnålssvinger",
1067                         "3": "3: Glatt overflate, store hindringer, vanskelige hårnålssvinger",
1068                         "4": "4: Løse overflater eller steinrøyser, farlige hårnålssvinger",
1069                         "5": "5: Maksimum vanskelighet, masser av steinrøyser, ras",
1070                         "6": "6: Ikke kjørbart med mindre man er en av de beste sykkelkjørere."
1071                     },
1072                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1073                 },
1074                 "mtb/scale/imba": {
1075                     "label": "IMBA Bakkevanskelighet",
1076                     "options": {
1077                         "0": "Enklest (hvit sirkel)",
1078                         "1": "Enkel (grønn sirkel)",
1079                         "2": "Middels (blå kvadrat)",
1080                         "3": "Vanskelig (svart diamant)",
1081                         "4": "Ekstremt Vanskelig (dobbel svart diamant)"
1082                     },
1083                     "placeholder": "Enkel, Middels, Vanskelig..."
1084                 },
1085                 "mtb/scale/uphill": {
1086                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1087                 },
1088                 "name": {
1089                     "label": "Navn",
1090                     "placeholder": "Fellesnavn (hvis kjent)"
1091                 },
1092                 "natural": {
1093                     "label": "Naturlig"
1094                 },
1095                 "network": {
1096                     "label": "Nettverk"
1097                 },
1098                 "network_bicycle": {
1099                     "label": "Nettverkstype",
1100                     "options": {
1101                         "icn": "Internasjonal",
1102                         "lcn": "Lokal",
1103                         "ncn": "Nasjonal",
1104                         "rcn": "Regional"
1105                     },
1106                     "placeholder": "Lokal, Regional, Nasjonal, Internasjonal"
1107                 },
1108                 "network_foot": {
1109                     "label": "Nettverkstype",
1110                     "options": {
1111                         "iwn": "Internasjonal",
1112                         "lwn": "Lokal",
1113                         "nwn": "Nasjonal",
1114                         "rwn": "Regional"
1115                     },
1116                     "placeholder": "Lokal, Regional, Nasjonal, Internasjonal"
1117                 },
1118                 "network_horse": {
1119                     "label": "Nettverkstype",
1120                     "options": {
1121                         "ihn": "Internasjonal",
1122                         "lhn": "Lokal",
1123                         "nhn": "Nasjonal",
1124                         "rhn": "Regional"
1125                     },
1126                     "placeholder": "Lokal, Regional, Nasjonal, Internasjonal"
1127                 },
1128                 "network_road": {
1129                     "label": "Nettverk"
1130                 },
1131                 "note": {
1132                     "label": "Notat"
1133                 },
1134                 "office": {
1135                     "label": "Type"
1136                 },
1137                 "oneway": {
1138                     "label": "Enveis",
1139                     "options": {
1140                         "no": "Nei",
1141                         "undefined": "Antatt til å være Nei",
1142                         "yes": "Ja"
1143                     }
1144                 },
1145                 "oneway_yes": {
1146                     "label": "Enveis",
1147                     "options": {
1148                         "no": "Nei",
1149                         "undefined": "Antatt til å være Ja",
1150                         "yes": "Ja"
1151                     }
1152                 },
1153                 "opening_hours": {
1154                     "label": "Timer"
1155                 },
1156                 "operator": {
1157                     "label": "Betjener"
1158                 },
1159                 "par": {
1160                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1161                 },
1162                 "parallel_direction": {
1163                     "label": "Retning",
1164                     "options": {
1165                         "backward": "Bakover",
1166                         "forward": "Fremover"
1167                     }
1168                 },
1169                 "park_ride": {
1170                     "label": "Park & Ride"
1171                 },
1172                 "parking": {
1173                     "label": "Type",
1174                     "options": {
1175                         "sheds": "Skur/utebod",
1176                         "surface": "Overflate",
1177                         "underground": "Under overflaten"
1178                     }
1179                 },
1180                 "payment_multi": {
1181                     "label": "Betalingstyper"
1182                 },
1183                 "phone": {
1184                     "label": "Telefon",
1185                     "placeholder": "+47 22 12 34 56"
1186                 },
1187                 "piste/difficulty": {
1188                     "label": "Vanskelighet",
1189                     "options": {
1190                         "advanced": "Avansert (svart diamant)",
1191                         "easy": "Enkel (grønn sirkel)"
1192                     }
1193                 },
1194                 "piste/type": {
1195                     "label": "Type"
1196                 },
1197                 "place": {
1198                     "label": "Type"
1199                 },
1200                 "power": {
1201                     "label": "Type"
1202                 },
1203                 "railway": {
1204                     "label": "Type"
1205                 },
1206                 "ref": {
1207                     "label": "Referanse"
1208                 },
1209                 "relation": {
1210                     "label": "Type"
1211                 },
1212                 "religion": {
1213                     "label": "Religion"
1214                 },
1215                 "restriction": {
1216                     "label": "Type"
1217                 },
1218                 "route": {
1219                     "label": "Type"
1220                 },
1221                 "route_master": {
1222                     "label": "Type"
1223                 },
1224                 "service": {
1225                     "label": "Type"
1226                 },
1227                 "shelter": {
1228                     "label": "Skur"
1229                 },
1230                 "shelter_type": {
1231                     "label": "Type"
1232                 },
1233                 "shop": {
1234                     "label": "Type"
1235                 },
1236                 "site": {
1237                     "label": "Type"
1238                 },
1239                 "smoking": {
1240                     "label": "Røyking"
1241                 },
1242                 "source": {
1243                     "label": "Kilde"
1244                 },
1245                 "structure": {
1246                     "label": "Struktur",
1247                     "options": {
1248                         "bridge": "Bru",
1249                         "embankment": "Dike",
1250                         "ford": "Vadested",
1251                         "tunnel": "Tunnel"
1252                     },
1253                     "placeholder": "Ukjent"
1254                 },
1255                 "substation": {
1256                     "label": "Type"
1257                 },
1258                 "surface": {
1259                     "label": "Overflate"
1260                 },
1261                 "takeaway": {
1262                     "options": {
1263                         "no": "Nei",
1264                         "yes": "Ja"
1265                     }
1266                 },
1267                 "tourism": {
1268                     "label": "Type"
1269                 },
1270                 "traffic_signals": {
1271                     "label": "Type"
1272                 },
1273                 "trees": {
1274                     "label": "Trær"
1275                 },
1276                 "tunnel": {
1277                     "label": "Tunnel"
1278                 },
1279                 "water": {
1280                     "label": "Type"
1281                 },
1282                 "waterway": {
1283                     "label": "Type"
1284                 },
1285                 "website": {
1286                     "label": "Nettside",
1287                     "placeholder": "http://example.com/"
1288                 },
1289                 "wetland": {
1290                     "label": "Type"
1291                 },
1292                 "wheelchair": {
1293                     "label": "Rullestoltilgang"
1294                 },
1295                 "wikipedia": {
1296                     "label": "Wikipedia"
1297                 }
1298             },
1299             "presets": {
1300                 "address": {
1301                     "name": "Adresse",
1302                     "terms": "adresse, husnummer, adresser, gate, gateadresse"
1303                 },
1304                 "aeroway": {
1305                     "name": "Taksebane"
1306                 },
1307                 "aeroway/aerodrome": {
1308                     "name": "Flyplass"
1309                 },
1310                 "aeroway/hangar": {
1311                     "name": "Hangar"
1312                 },
1313                 "aeroway/helipad": {
1314                     "name": "Helikopterlandingsplass"
1315                 },
1316                 "aeroway/runway": {
1317                     "name": "Rullebane"
1318                 },
1319                 "aeroway/taxiway": {
1320                     "name": "Taxibane"
1321                 },
1322                 "amenity": {
1323                     "name": "Fasilitet"
1324                 },
1325                 "amenity/atm": {
1326                     "name": "Minibank"
1327                 },
1328                 "amenity/bank": {
1329                     "name": "Bank"
1330                 },
1331                 "amenity/bar": {
1332                     "name": "Bar"
1333                 },
1334                 "amenity/bench": {
1335                     "name": "Benk"
1336                 },
1337                 "amenity/bicycle_parking": {
1338                     "name": "Sykkelparkering"
1339                 },
1340                 "amenity/bicycle_rental": {
1341                     "name": "Sykkelutleie"
1342                 },
1343                 "amenity/cafe": {
1344                     "name": "Kafé"
1345                 },
1346                 "amenity/car_rental": {
1347                     "name": "Bilutleie"
1348                 },
1349                 "amenity/car_sharing": {
1350                     "name": "Bildeling"
1351                 },
1352                 "amenity/car_wash": {
1353                     "name": "Bilvask"
1354                 },
1355                 "amenity/casino": {
1356                     "name": "Kasino"
1357                 },
1358                 "amenity/charging_station": {
1359                     "name": "Ladestasjon"
1360                 },
1361                 "amenity/cinema": {
1362                     "name": "Kino"
1363                 },
1364                 "amenity/clinic": {
1365                     "name": "Klinikk"
1366                 },
1367                 "amenity/clock": {
1368                     "name": "Klokke"
1369                 },
1370                 "amenity/drinking_water": {
1371                     "name": "Drikkevann"
1372                 },
1373                 "amenity/embassy": {
1374                     "name": "Ambassade"
1375                 },
1376                 "amenity/fast_food": {
1377                     "name": "Hurtigmat"
1378                 },
1379                 "amenity/ferry_terminal": {
1380                     "name": "Fergeterminal"
1381                 },
1382                 "amenity/fire_station": {
1383                     "name": "Brannstasjon"
1384                 },
1385                 "amenity/fountain": {
1386                     "name": "Fontene"
1387                 },
1388                 "amenity/fuel": {
1389                     "name": "Bensinstasjon"
1390                 },
1391                 "amenity/grave_yard": {
1392                     "name": "Kirkegård"
1393                 },
1394                 "amenity/hospital": {
1395                     "name": "Sykehusområde"
1396                 },
1397                 "amenity/kindergarten": {
1398                     "name": "Barnehageområde"
1399                 },
1400                 "amenity/library": {
1401                     "name": "Bibliotek"
1402                 },
1403                 "amenity/marketplace": {
1404                     "name": "Markedsplass"
1405                 },
1406                 "amenity/motorcycle_parking": {
1407                     "name": "Motorsykkelparkering"
1408                 },
1409                 "amenity/nightclub": {
1410                     "name": "Nattklubb"
1411                 },
1412                 "amenity/parking": {
1413                     "name": "Bilparkering"
1414                 },
1415                 "amenity/parking_entrance": {
1416                     "name": "Innkjøring/utkjøring parkeringsgarasje"
1417                 },
1418                 "amenity/parking_space": {
1419                     "name": "Parkeringsplass"
1420                 },
1421                 "amenity/pharmacy": {
1422                     "name": "Apotek"
1423                 },
1424                 "amenity/place_of_worship": {
1425                     "name": "Bedested"
1426                 },
1427                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
1428                     "name": "Buddhisttempel"
1429                 },
1430                 "amenity/place_of_worship/christian": {
1431                     "name": "Kirke"
1432                 },
1433                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
1434                     "name": "Synagoge"
1435                 },
1436                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
1437                     "name": "Moské"
1438                 },
1439                 "amenity/police": {
1440                     "name": "Politi"
1441                 },
1442                 "amenity/post_box": {
1443                     "name": "Postkasse"
1444                 },
1445                 "amenity/post_office": {
1446                     "name": "Postkontor"
1447                 },
1448                 "amenity/pub": {
1449                     "name": "Pub"
1450                 },
1451                 "amenity/recycling": {
1452                     "name": "Resirkulering"
1453                 },
1454                 "amenity/restaurant": {
1455                     "name": "Restaurant"
1456                 },
1457                 "amenity/school": {
1458                     "name": "Skoleområde"
1459                 },
1460                 "amenity/shelter": {
1461                     "name": "Skur"
1462                 },
1463                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
1464                     "name": "Overnatting for hjemløse"
1465                 },
1466                 "amenity/studio": {
1467                     "name": "Studio"
1468                 },
1469                 "amenity/swimming_pool": {
1470                     "name": "Svømmebasseng"
1471                 },
1472                 "amenity/taxi": {
1473                     "name": "Taxiholdeplass"
1474                 },
1475                 "amenity/telephone": {
1476                     "name": "Telefon"
1477                 },
1478                 "amenity/theatre": {
1479                     "name": "Teater"
1480                 },
1481                 "amenity/toilets": {
1482                     "name": "Toaletter"
1483                 },
1484                 "amenity/townhall": {
1485                     "name": "Rådhus"
1486                 },
1487                 "amenity/university": {
1488                     "name": "Universitetsområde"
1489                 },
1490                 "amenity/veterinary": {
1491                     "name": "Veterinær"
1492                 },
1493                 "amenity/waste_basket": {
1494                     "name": "Søppel"
1495                 },
1496                 "area": {
1497                     "name": "Areal"
1498                 },
1499                 "barrier": {
1500                     "name": "Hinder"
1501                 },
1502                 "barrier/city_wall": {
1503                     "name": "Bymur"
1504                 },
1505                 "barrier/cycle_barrier": {
1506                     "name": "Sykkelhinder"
1507                 },
1508                 "barrier/entrance": {
1509                     "name": "Inngang"
1510                 },
1511                 "barrier/fence": {
1512                     "name": "Gjerde"
1513                 },
1514                 "barrier/gate": {
1515                     "name": "Port"
1516                 },
1517                 "barrier/hedge": {
1518                     "name": "Hekk"
1519                 },
1520                 "barrier/toll_booth": {
1521                     "name": "Bomstasjon"
1522                 },
1523                 "barrier/wall": {
1524                     "name": "Mur"
1525                 },
1526                 "boundary/administrative": {
1527                     "name": "Administrativ grense"
1528                 },
1529                 "building": {
1530                     "name": "Bygning"
1531                 },
1532                 "building/apartments": {
1533                     "name": "Leiligheter"
1534                 },
1535                 "building/barn": {
1536                     "name": "Låve"
1537                 },
1538                 "building/bunker": {
1539                     "name": "Bunker"
1540                 },
1541                 "building/cabin": {
1542                     "name": "Hytte"
1543                 },
1544                 "building/cathedral": {
1545                     "name": "Katedral"
1546                 },
1547                 "building/chapel": {
1548                     "name": "Kapell"
1549                 },
1550                 "building/church": {
1551                     "name": "Kirke"
1552                 },
1553                 "building/college": {
1554                     "name": "College"
1555                 },
1556                 "building/commercial": {
1557                     "name": "Kommersiell bygning"
1558                 },
1559                 "building/construction": {
1560                     "name": "Bygning under oppføring"
1561                 },
1562                 "building/dormitory": {
1563                     "name": "Sovesal"
1564                 },
1565                 "building/entrance": {
1566                     "name": "Inngang/utgang"
1567                 },
1568                 "building/garage": {
1569                     "name": "Garasje"
1570                 },
1571                 "building/garages": {
1572                     "name": "Garasjer"
1573                 },
1574                 "building/greenhouse": {
1575                     "name": "Veksthus"
1576                 },
1577                 "building/hospital": {
1578                     "name": "Sykehus"
1579                 },
1580                 "building/hotel": {
1581                     "name": "Hotell"
1582                 },
1583                 "building/house": {
1584                     "name": "Hus"
1585                 },
1586                 "building/industrial": {
1587                     "name": "Industribygg"
1588                 },
1589                 "building/kindergarten": {
1590                     "name": "Barnehage"
1591                 },
1592                 "building/public": {
1593                     "name": "Offentlig bygning"
1594                 },
1595                 "building/residential": {
1596                     "name": "Boliger"
1597                 },
1598                 "building/roof": {
1599                     "name": "Tak"
1600                 },
1601                 "building/school": {
1602                     "name": "Skole"
1603                 },
1604                 "building/shed": {
1605                     "name": "Skur/naust"
1606                 },
1607                 "building/stable": {
1608                     "name": "Stall"
1609                 },
1610                 "building/train_station": {
1611                     "name": "Togstasjon"
1612                 },
1613                 "building/university": {
1614                     "name": "Universitetsbygning"
1615                 },
1616                 "building/warehouse": {
1617                     "name": "Lagerbygning"
1618                 },
1619                 "craft": {
1620                     "name": "Håndverk"
1621                 },
1622                 "craft/basket_maker": {
1623                     "name": "Kurvmaker"
1624                 },
1625                 "craft/beekeeper": {
1626                     "name": "Birøkter"
1627                 },
1628                 "craft/blacksmith": {
1629                     "name": "Grovsmed"
1630                 },
1631                 "craft/boatbuilder": {
1632                     "name": "Båtbygger"
1633                 },
1634                 "craft/bookbinder": {
1635                     "name": "Bokbinderi"
1636                 },
1637                 "craft/brewery": {
1638                     "name": "Bryggeri"
1639                 },
1640                 "craft/carpenter": {
1641                     "name": "Snekker"
1642                 },
1643                 "craft/carpet_layer": {
1644                     "name": "Teppelegger"
1645                 },
1646                 "craft/caterer": {
1647                     "name": "Cateringfirma"
1648                 },
1649                 "craft/clockmaker": {
1650                     "name": "Klokkemaker"
1651                 },
1652                 "craft/confectionery": {
1653                     "name": "Konfektmaker"
1654                 },
1655                 "craft/dressmaker": {
1656                     "name": "Syer/syerske"
1657                 },
1658                 "craft/electrician": {
1659                     "name": "Elektriker"
1660                 },
1661                 "craft/gardener": {
1662                     "name": "Gartner"
1663                 },
1664                 "craft/glaziery": {
1665                     "name": "Glassmester"
1666                 },
1667                 "craft/handicraft": {
1668                     "name": "Kunsthåndverk"
1669                 },
1670                 "craft/hvac": {
1671                     "name": "VVS"
1672                 },
1673                 "craft/insulator": {
1674                     "name": "Isolatør"
1675                 },
1676                 "craft/jeweler": {
1677                     "name": "Gullsmed"
1678                 },
1679                 "craft/key_cutter": {
1680                     "name": "Nøkkelsliper"
1681                 },
1682                 "craft/locksmith": {
1683                     "name": "Låsesmed"
1684                 },
1685                 "craft/metal_construction": {
1686                     "name": "Metallkonstruktør"
1687                 },
1688                 "craft/optician": {
1689                     "name": "Optiker"
1690                 },
1691                 "craft/painter": {
1692                     "name": "Maler"
1693                 },
1694                 "craft/photographer": {
1695                     "name": "Fotograf"
1696                 },
1697                 "craft/photographic_laboratory": {
1698                     "name": "Fotolaboratorium"
1699                 },
1700                 "craft/plasterer": {
1701                     "name": "Murpusser"
1702                 },
1703                 "craft/plumber": {
1704                     "name": "Rørlegger"
1705                 },
1706                 "craft/pottery": {
1707                     "name": "Keramikk"
1708                 },
1709                 "craft/rigger": {
1710                     "name": "Scenerigger"
1711                 },
1712                 "craft/roofer": {
1713                     "name": "Taktekker"
1714                 },
1715                 "craft/saddler": {
1716                     "name": "Salmaker"
1717                 },
1718                 "craft/sailmaker": {
1719                     "name": "Seilmaker"
1720                 },
1721                 "craft/sawmill": {
1722                     "name": "Sagbruk"
1723                 },
1724                 "craft/scaffolder": {
1725                     "name": "Stillasbygger"
1726                 },
1727                 "craft/sculpter": {
1728                     "name": "Skulptør"
1729                 },
1730                 "craft/shoemaker": {
1731                     "name": "Skomaker"
1732                 },
1733                 "craft/stonemason": {
1734                     "name": "Steinhugger"
1735                 },
1736                 "craft/sweep": {
1737                     "name": "Feier"
1738                 },
1739                 "craft/tailor": {
1740                     "name": "Skredder"
1741                 },
1742                 "craft/tiler": {
1743                     "name": "Flislegger"
1744                 },
1745                 "craft/tinsmith": {
1746                     "name": "Blikkenslager"
1747                 },
1748                 "craft/upholsterer": {
1749                     "name": "Møbeltapetserer"
1750                 },
1751                 "craft/watchmaker": {
1752                     "name": "Urmaker"
1753                 },
1754                 "craft/winery": {
1755                     "name": "Vingård"
1756                 },
1757                 "embankment": {
1758                     "name": "Dike"
1759                 },
1760                 "emergency/ambulance_station": {
1761                     "name": "Ambulansebase"
1762                 },
1763                 "emergency/fire_hydrant": {
1764                     "name": "Brannhydrant"
1765                 },
1766                 "emergency/phone": {
1767                     "name": "Nødtelefon"
1768                 },
1769                 "entrance": {
1770                     "name": "Inngang/utgang"
1771                 },
1772                 "footway/crossing": {
1773                     "name": "Fotgjengerovergang"
1774                 },
1775                 "footway/crosswalk": {
1776                     "name": "Fotgjengerovergang"
1777                 },
1778                 "footway/sidewalk": {
1779                     "name": "Fortau"
1780                 },
1781                 "ford": {
1782                     "name": "Vadested"
1783                 },
1784                 "golf/bunker": {
1785                     "name": "Bunkers"
1786                 },
1787                 "golf/fairway": {
1788                     "name": "Golfbane"
1789                 },
1790                 "golf/green": {
1791                     "name": "Green"
1792                 },
1793                 "golf/hole": {
1794                     "name": "Golfbanehull"
1795                 },
1796                 "golf/rough": {
1797                     "name": "Rough"
1798                 },
1799                 "golf/tee": {
1800                     "name": "Utslagssted"
1801                 },
1802                 "highway": {
1803                     "name": "Vei"
1804                 },
1805                 "highway/bridleway": {
1806                     "name": "Ridevei"
1807                 },
1808                 "highway/bus_stop": {
1809                     "name": "Busstopp"
1810                 },
1811                 "highway/crossing": {
1812                     "name": "Fotgjengerovergang"
1813                 },
1814                 "highway/crosswalk": {
1815                     "name": "Fotgjengerovergang"
1816                 },
1817                 "highway/cycleway": {
1818                     "name": "Sykkelvei"
1819                 },
1820                 "highway/footway": {
1821                     "name": "Gangvei"
1822                 },
1823                 "highway/living_street": {
1824                     "name": "Beboelsesgate"
1825                 },
1826                 "highway/mini_roundabout": {
1827                     "name": "Mini-rundkjøring"
1828                 },
1829                 "highway/motorway": {
1830                     "name": "Motorvei"
1831                 },
1832                 "highway/motorway_junction": {
1833                     "name": "Motorveikryss / Avkjøring"
1834                 },
1835                 "highway/motorway_link": {
1836                     "name": "Motorveirampe"
1837                 },
1838                 "highway/path": {
1839                     "name": "Sti"
1840                 },
1841                 "highway/pedestrian": {
1842                     "name": "Gågate"
1843                 },
1844                 "highway/primary": {
1845                     "name": "Primær hovedvei"
1846                 },
1847                 "highway/residential": {
1848                     "name": "Boligvei"
1849                 },
1850                 "highway/road": {
1851                     "name": "Ukjent vei"
1852                 },
1853                 "highway/secondary": {
1854                     "name": "Sekundær hovedvei"
1855                 },
1856                 "highway/service": {
1857                     "name": "Stikkvei"
1858                 },
1859                 "highway/service/alley": {
1860                     "name": "Smug"
1861                 },
1862                 "highway/service/drive-through": {
1863                     "name": "Gjennomkjøring"
1864                 },
1865                 "highway/service/driveway": {
1866                     "name": "Innkjørsel"
1867                 },
1868                 "highway/service/emergency_access": {
1869                     "name": "Nødtilgang"
1870                 },
1871                 "highway/service/parking_aisle": {
1872                     "name": "Parkeringsfil"
1873                 },
1874                 "highway/steps": {
1875                     "name": "Trapp"
1876                 },
1877                 "highway/stop": {
1878                     "name": "Stoppskilt"
1879                 },
1880                 "highway/tertiary": {
1881                     "name": "Tertiær hovedvei"
1882                 },
1883                 "highway/traffic_signals": {
1884                     "name": "Trafikklys"
1885                 },
1886                 "historic": {
1887                     "name": "Historisk sted"
1888                 },
1889                 "historic/archaeological_site": {
1890                     "name": "Arkeologisk sted"
1891                 },
1892                 "historic/castle": {
1893                     "name": "Slott"
1894                 },
1895                 "historic/monument": {
1896                     "name": "Monument"
1897                 },
1898                 "historic/ruins": {
1899                     "name": "Ruiner"
1900                 },
1901                 "landuse/cemetery": {
1902                     "name": "Kirkegård"
1903                 },
1904                 "landuse/churchyard": {
1905                     "name": "Kirkegård"
1906                 },
1907                 "landuse/commercial": {
1908                     "name": "Kommersielt område"
1909                 },
1910                 "landuse/construction": {
1911                     "name": "Konstruksjon"
1912                 },
1913                 "landuse/farm": {
1914                     "name": "Jordbruksland"
1915                 },
1916                 "landuse/farmland": {
1917                     "name": "Jordbruksland"
1918                 },
1919                 "landuse/farmyard": {
1920                     "name": "Gårdsplass"
1921                 },
1922                 "landuse/forest": {
1923                     "name": "Skog"
1924                 },
1925                 "landuse/garages": {
1926                     "name": "Garasjer"
1927                 },
1928                 "landuse/grass": {
1929                     "name": "Gress"
1930                 },
1931                 "landuse/industrial": {
1932                     "name": "Industrielt område"
1933                 },
1934                 "landuse/landfill": {
1935                     "name": "Deponi"
1936                 },
1937                 "landuse/meadow": {
1938                     "name": "Blomstereng"
1939                 },
1940                 "landuse/military": {
1941                     "name": "Militært område"
1942                 },
1943                 "landuse/orchard": {
1944                     "name": "Frukthage"
1945                 },
1946                 "landuse/plant_nursery": {
1947                     "name": "Planteskole"
1948                 },
1949                 "landuse/quarry": {
1950                     "name": "Steinbrudd"
1951                 },
1952                 "landuse/residential": {
1953                     "name": "Boligområde"
1954                 },
1955                 "landuse/retail": {
1956                     "name": "Butikkområde"
1957                 },
1958                 "landuse/vineyard": {
1959                     "name": "Vingård"
1960                 },
1961                 "leisure": {
1962                     "name": "Fritid"
1963                 },
1964                 "leisure/adult_gaming_centre": {
1965                     "name": "Spillekasino"
1966                 },
1967                 "leisure/bowling_alley": {
1968                     "name": "Bowlingsenter"
1969                 },
1970                 "leisure/common": {
1971                     "name": "Fellesområde"
1972                 },
1973                 "leisure/dog_park": {
1974                     "name": "Hundepark"
1975                 },
1976                 "leisure/firepit": {
1977                     "name": "Bålsted"
1978                 },
1979                 "leisure/garden": {
1980                     "name": "Hage"
1981                 },
1982                 "leisure/golf_course": {
1983                     "name": "Golfbane"
1984                 },
1985                 "leisure/ice_rink": {
1986                     "name": "Skøytebane"
1987                 },
1988                 "leisure/marina": {
1989                     "name": "Marina"
1990                 },
1991                 "leisure/nature_reserve": {
1992                     "name": "Naturreservat"
1993                 },
1994                 "leisure/park": {
1995                     "name": "Park"
1996                 },
1997                 "leisure/picnic_table": {
1998                     "name": "Piknikbord"
1999                 },
2000                 "leisure/pitch": {
2001                     "name": "Idrettsbane"
2002                 },
2003                 "leisure/pitch/american_football": {
2004                     "name": "Amerikansk fotballbane"
2005                 },
2006                 "leisure/pitch/baseball": {
2007                     "name": "Baseballbane"
2008                 },
2009                 "leisure/pitch/basketball": {
2010                     "name": "Basketballbane"
2011                 },
2012                 "leisure/pitch/rugby_league": {
2013                     "name": "Rugby league-bane"
2014                 },
2015                 "leisure/pitch/rugby_union": {
2016                     "name": "Rugby union-bane"
2017                 },
2018                 "leisure/pitch/skateboard": {
2019                     "name": "Skatepark"
2020                 },
2021                 "leisure/pitch/soccer": {
2022                     "name": "Fotballbane"
2023                 },
2024                 "leisure/pitch/tennis": {
2025                     "name": "Tennisbane"
2026                 },
2027                 "leisure/pitch/volleyball": {
2028                     "name": "Volleyballbane"
2029                 },
2030                 "leisure/playground": {
2031                     "name": "Lekeplass"
2032                 },
2033                 "leisure/slipway": {
2034                     "name": "Båtslipp"
2035                 },
2036                 "leisure/sports_centre/swimming": {
2037                     "name": "Svømmehall / badeland"
2038                 },
2039                 "leisure/stadium": {
2040                     "name": "Stadion"
2041                 },
2042                 "leisure/swimming_pool": {
2043                     "name": "Svømmebasseng"
2044                 },
2045                 "leisure/water_park": {
2046                     "name": "Utendørs badeland"
2047                 },
2048                 "line": {
2049                     "name": "Linje"
2050                 },
2051                 "man_made": {
2052                     "name": "Menneskeskapt"
2053                 },
2054                 "man_made/adit": {
2055                     "name": "Stoll"
2056                 },
2057                 "man_made/breakwater": {
2058                     "name": "Molo"
2059                 },
2060                 "man_made/chimney": {
2061                     "name": "Pipe"
2062                 },
2063                 "man_made/cutline": {
2064                     "name": "Utsiktssted"
2065                 },
2066                 "man_made/embankment": {
2067                     "name": "Dike"
2068                 },
2069                 "man_made/flagpole": {
2070                     "name": "Flaggstang"
2071                 },
2072                 "man_made/gasometer": {
2073                     "name": "Gasometer"
2074                 },
2075                 "man_made/groyne": {
2076                     "name": "Bølgebryter / høfde"
2077                 },
2078                 "man_made/lighthouse": {
2079                     "name": "Fyrtårn"
2080                 },
2081                 "man_made/observation": {
2082                     "name": "Observasjonstårn"
2083                 },
2084                 "man_made/petroleum_well": {
2085                     "name": "Oljebrønn"
2086                 },
2087                 "man_made/pier": {
2088                     "name": "Pir"
2089                 },
2090                 "man_made/pipeline": {
2091                     "name": "Rørledning"
2092                 },
2093                 "man_made/silo": {
2094                     "name": "Silo"
2095                 },
2096                 "man_made/storage_tank": {
2097                     "name": "Lagringstank"
2098                 },
2099                 "man_made/surveillance": {
2100                     "name": "Overvåkning"
2101                 },
2102                 "man_made/survey_point": {
2103                     "name": "Oppmålingspunkt"
2104                 },
2105                 "man_made/tower": {
2106                     "name": "Tårn"
2107                 },
2108                 "man_made/wastewater_plant": {
2109                     "name": "Renseanlegg"
2110                 },
2111                 "man_made/water_tower": {
2112                     "name": "Vanntårn"
2113                 },
2114                 "man_made/water_well": {
2115                     "name": "Brønn"
2116                 },
2117                 "man_made/water_works": {
2118                     "name": "Vannfiltreringsanlegg"
2119                 },
2120                 "natural": {
2121                     "name": "Naturlig"
2122                 },
2123                 "natural/bay": {
2124                     "name": "Bukt"
2125                 },
2126                 "natural/beach": {
2127                     "name": "Strand"
2128                 },
2129                 "natural/cave_entrance": {
2130                     "name": "Huleinngang"
2131                 },
2132                 "natural/cliff": {
2133                     "name": "Klippe"
2134                 },
2135                 "natural/coastline": {
2136                     "name": "Kystlinje"
2137                 },
2138                 "natural/fell": {
2139                     "name": "Snaufjell"
2140                 },
2141                 "natural/glacier": {
2142                     "name": "Bre"
2143                 },
2144                 "natural/grassland": {
2145                     "name": "Gressåker"
2146                 },
2147                 "natural/heath": {
2148                     "name": "Hei"
2149                 },
2150                 "natural/peak": {
2151                     "name": "Topp"
2152                 },
2153                 "natural/saddle": {
2154                     "name": "Sadelpunkt"
2155                 },
2156                 "natural/scree": {
2157                     "name": "Ur"
2158                 },
2159                 "natural/scrub": {
2160                     "name": "Krattskog"
2161                 },
2162                 "natural/spring": {
2163                     "name": "Vannkilde"
2164                 },
2165                 "natural/tree": {
2166                     "name": "Tre"
2167                 },
2168                 "natural/tree_row": {
2169                     "name": "Trerekke"
2170                 },
2171                 "natural/volcano": {
2172                     "name": "Vulkan"
2173                 },
2174                 "natural/water": {
2175                     "name": "Vann"
2176                 },
2177                 "natural/water/lake": {
2178                     "name": "Innsjø"
2179                 },
2180                 "natural/water/pond": {
2181                     "name": "Dam"
2182                 },
2183                 "natural/water/reservoir": {
2184                     "name": "Vannreservoir"
2185                 },
2186                 "natural/wetland": {
2187                     "name": "Myr"
2188                 },
2189                 "natural/wood": {
2190                     "name": "Skog"
2191                 },
2192                 "office": {
2193                     "name": "Kontor"
2194                 },
2195                 "office/accountant": {
2196                     "name": "Regnskapsfører"
2197                 },
2198                 "office/architect": {
2199                     "name": "Arkitekt"
2200                 },
2201                 "office/lawyer": {
2202                     "name": "Advokatkontor"
2203                 },
2204                 "office/newspaper": {
2205                     "name": "Avisredaksjon"
2206                 },
2207                 "office/political_party": {
2208                     "name": "Politisk parti"
2209                 },
2210                 "office/travel_agent": {
2211                     "name": "Reisebyrå"
2212                 },
2213                 "place": {
2214                     "name": "Sted"
2215                 },
2216                 "place/city": {
2217                     "name": "By"
2218                 },
2219                 "place/farm": {
2220                     "name": "Gård"
2221                 },
2222                 "place/hamlet": {
2223                     "name": "Bosetning"
2224                 },
2225                 "place/island": {
2226                     "name": "Øy"
2227                 },
2228                 "place/town": {
2229                     "name": "Tettsted"
2230                 },
2231                 "place/village": {
2232                     "name": "Tettsted"
2233                 },
2234                 "point": {
2235                     "name": "Punkt"
2236                 },
2237                 "power": {
2238                     "name": "Strøm"
2239                 },
2240                 "power/line": {
2241                     "name": "Høyspentlinje"
2242                 },
2243                 "power/minor_line": {
2244                     "terms": "stolpe, ledning, strøm, strømlinje, linje, elektrisitet"
2245                 },
2246                 "power/pole": {
2247                     "name": "Høyspentmast"
2248                 },
2249                 "power/tower": {
2250                     "name": "Høyspent tårn"
2251                 },
2252                 "power/transformer": {
2253                     "name": "Transformator"
2254                 },
2255                 "public_transport/platform": {
2256                     "name": "Plattform"
2257                 },
2258                 "railway": {
2259                     "name": "Jernbane"
2260                 },
2261                 "railway/abandoned": {
2262                     "name": "Nedlagt jernbane"
2263                 },
2264                 "railway/funicular": {
2265                     "name": "Kabelbane"
2266                 },
2267                 "railway/halt": {
2268                     "name": "Jernbanestasjon"
2269                 },
2270                 "railway/monorail": {
2271                     "name": "Monorail"
2272                 },
2273                 "railway/narrow_gauge": {
2274                     "name": "Smalsporet jernbane"
2275                 },
2276                 "railway/platform": {
2277                     "name": "Jernbaneplattform"
2278                 },
2279                 "railway/rail": {
2280                     "name": "Skinne"
2281                 },
2282                 "railway/station": {
2283                     "name": "Jernbanestasjon"
2284                 },
2285                 "railway/subway": {
2286                     "name": "T-bane"
2287                 },
2288                 "railway/subway_entrance": {
2289                     "name": "T-baneinngang"
2290                 },
2291                 "railway/tram": {
2292                     "name": "Trikk"
2293                 },
2294                 "relation": {
2295                     "name": "Relasjon"
2296                 },
2297                 "roundabout": {
2298                     "name": "Rundkjøring"
2299                 },
2300                 "route/ferry": {
2301                     "name": "Fergerute"
2302                 },
2303                 "shop": {
2304                     "name": "Butikk"
2305                 },
2306                 "shop/alcohol": {
2307                     "name": "Vinutsalg"
2308                 },
2309                 "shop/anime": {
2310                     "name": "Anime-butikk"
2311                 },
2312                 "shop/antiques": {
2313                     "name": "Antikvariat / antikvitetshandel"
2314                 },
2315                 "shop/art": {
2316                     "name": "Kunsthandel"
2317                 },
2318                 "shop/baby_goods": {
2319                     "name": "Babyutstyrsbutikk"
2320                 },
2321                 "shop/bag": {
2322                     "name": "Veskebutikk"
2323                 },
2324                 "shop/bakery": {
2325                     "name": "Bakeri"
2326                 },
2327                 "shop/bathroom_furnishing": {
2328                     "name": "Baderomsbutikk"
2329                 },
2330                 "shop/beauty": {
2331                     "name": "Skjønnhetsbutikk"
2332                 },
2333                 "shop/bed": {
2334                     "name": "Sengebutikk"
2335                 },
2336                 "shop/beverages": {
2337                     "name": "Øl- og vinutsalg"
2338                 },
2339                 "shop/bicycle": {
2340                     "name": "Sykkelbutikk"
2341                 },
2342                 "shop/bookmaker": {
2343                     "name": "Bookmaker"
2344                 },
2345                 "shop/books": {
2346                     "name": "Bokhandel"
2347                 },
2348                 "shop/boutique": {
2349                     "name": "Klesbutikk"
2350                 },
2351                 "shop/butcher": {
2352                     "name": "Slakter"
2353                 },
2354                 "shop/candles": {
2355                     "name": "Lysstøperi"
2356                 },
2357                 "shop/car": {
2358                     "name": "Bilforhandler"
2359                 },
2360                 "shop/car_parts": {
2361                     "name": "Bildelforhandler"
2362                 },
2363                 "shop/car_repair": {
2364                     "name": "Bilverksted"
2365                 },
2366                 "shop/carpet": {
2367                     "name": "Teppehandler"
2368                 },
2369                 "shop/cheese": {
2370                     "name": "Ostebutikk"
2371                 },
2372                 "shop/chocolate": {
2373                     "name": "Sjokoladebutikk"
2374                 },
2375                 "shop/clothes": {
2376                     "name": "Klesbutikk"
2377                 },
2378                 "shop/computer": {
2379                     "name": "Databutikk"
2380                 },
2381                 "shop/confectionery": {
2382                     "name": "Godtebutikk"
2383                 },
2384                 "shop/convenience": {
2385                     "name": "Nærbutikk"
2386                 },
2387                 "shop/copyshop": {
2388                     "name": "Printsjappe"
2389                 },
2390                 "shop/cosmetics": {
2391                     "name": "Parfymeri"
2392                 },
2393                 "shop/craft": {
2394                     "name": "Håndverks- og kunstbutikk"
2395                 },
2396                 "shop/curtain": {
2397                     "name": "Gardinbutikk"
2398                 },
2399                 "shop/dairy": {
2400                     "name": "Ferskvarebutikk"
2401                 },
2402                 "shop/deli": {
2403                     "name": "Delikatessebutikk"
2404                 },
2405                 "shop/department_store": {
2406                     "name": "Supermarked"
2407                 },
2408                 "shop/doityourself": {
2409                     "name": "Byggevarehus"
2410                 },
2411                 "shop/dry_cleaning": {
2412                     "name": "Renseri"
2413                 },
2414                 "shop/electronics": {
2415                     "name": "Elektronikkbutikk"
2416                 },
2417                 "shop/erotic": {
2418                     "name": "Erotikkbutikk"
2419                 },
2420                 "shop/fabric": {
2421                     "name": "Stoffbutikk"
2422                 },
2423                 "shop/farm": {
2424                     "name": "Gårdsutsalg"
2425                 },
2426                 "shop/fashion": {
2427                     "name": "Motebutikk"
2428                 },
2429                 "shop/fishmonger": {
2430                     "name": "Fiskeforhandler"
2431                 },
2432                 "shop/florist": {
2433                     "name": "Blomsterbutikk"
2434                 },
2435                 "shop/frame": {
2436                     "name": "Innrammingsbutikk"
2437                 },
2438                 "shop/funeral_directors": {
2439                     "name": "Begravelsesagent"
2440                 },
2441                 "shop/furnace": {
2442                     "name": "Varmebutikk"
2443                 },
2444                 "shop/furniture": {
2445                     "name": "Møbelforhandler"
2446                 },
2447                 "shop/garden_centre": {
2448                     "name": "Gartneri"
2449                 },
2450                 "shop/gift": {
2451                     "name": "Gavebutikk"
2452                 },
2453                 "shop/greengrocer": {
2454                     "name": "Grønnsakshandler"
2455                 },
2456                 "shop/hairdresser": {
2457                     "name": "Frisør"
2458                 },
2459                 "shop/hardware": {
2460                     "name": "Jernvarehandel"
2461                 },
2462                 "shop/hearing_aids": {
2463                     "name": "Høreapparatutsalg"
2464                 },
2465                 "shop/herbalist": {
2466                     "name": "Plantelegemiddelbutikk"
2467                 },
2468                 "shop/hifi": {
2469                     "name": "Hifi-butikk"
2470                 },
2471                 "shop/houseware": {
2472                     "name": "Isenkrambutikk"
2473                 },
2474                 "shop/interior_decoration": {
2475                     "name": "Interiørbutikk"
2476                 },
2477                 "shop/jewelry": {
2478                     "name": "Smykkeforhandler"
2479                 },
2480                 "shop/kiosk": {
2481                     "name": "Aviskiosk"
2482                 },
2483                 "shop/kitchen": {
2484                     "name": "Kjøkkenbutikk"
2485                 },
2486                 "shop/laundry": {
2487                     "name": "Vaskeri"
2488                 },
2489                 "shop/leather": {
2490                     "name": "Skinnbutikk"
2491                 },
2492                 "shop/locksmith": {
2493                     "name": "Låsesmed"
2494                 },
2495                 "shop/mall": {
2496                     "name": "Kjøpesenter"
2497                 },
2498                 "shop/massage": {
2499                     "name": "Massasjesenter"
2500                 },
2501                 "shop/medical_supply": {
2502                     "name": "Medisinsk utstyrsbutikk"
2503                 },
2504                 "shop/mobile_phone": {
2505                     "name": "Mobiltelefonforhandler"
2506                 },
2507                 "shop/money_lender": {
2508                     "name": "Pengeutlåner"
2509                 },
2510                 "shop/motorcycle": {
2511                     "name": "Motorsykkelforhandler"
2512                 },
2513                 "shop/music": {
2514                     "name": "Musikkforretning"
2515                 },
2516                 "shop/musical_instrument": {
2517                     "name": "Musikkinstrumentbutikk"
2518                 },
2519                 "shop/newsagent": {
2520                     "name": "Aviskiosk"
2521                 },
2522                 "shop/optician": {
2523                     "name": "Optiker"
2524                 },
2525                 "shop/organic": {
2526                     "name": "Økologisk matbutikk"
2527                 },
2528                 "shop/outdoor": {
2529                     "name": "Villmarksbutikk"
2530                 },
2531                 "shop/paint": {
2532                     "name": "Malingsbutikk"
2533                 },
2534                 "shop/pawnbroker": {
2535                     "name": "Pantelåner"
2536                 },
2537                 "shop/pet": {
2538                     "name": "Dyrebutikk"
2539                 },
2540                 "shop/photo": {
2541                     "name": "Fotobutikk"
2542                 },
2543                 "shop/pyrotechnics": {
2544                     "name": "Fyrverkerihandel"
2545                 },
2546                 "shop/radiotechnics": {
2547                     "name": "Elektronikkbutikk"
2548                 },
2549                 "shop/religion": {
2550                     "name": "Religiøs butikk"
2551                 },
2552                 "shop/scuba_diving": {
2553                     "name": "Dykkerutstyrsbutikk"
2554                 },
2555                 "shop/seafood": {
2556                     "name": "Sjømatbutikk"
2557                 },
2558                 "shop/second_hand": {
2559                     "name": "Gjenbruksbutikk"
2560                 },
2561                 "shop/shoes": {
2562                     "name": "Skobutikk"
2563                 },
2564                 "shop/sports": {
2565                     "name": "Sportsbutikk"
2566                 },
2567                 "shop/stationery": {
2568                     "name": "Papirhandel"
2569                 },
2570                 "shop/storage_rental": {
2571                     "name": "Minilager"
2572                 },
2573                 "shop/supermarket": {
2574                     "name": "Supermarked"
2575                 },
2576                 "shop/tailor": {
2577                     "name": "Skredder"
2578                 },
2579                 "shop/tattoo": {
2580                     "name": "Tatovør"
2581                 },
2582                 "shop/tea": {
2583                     "name": "Tebutikk"
2584                 },
2585                 "shop/ticket": {
2586                     "name": "Billettutsalg"
2587                 },
2588                 "shop/tobacco": {
2589                     "name": "Tobakksbutikk"
2590                 },
2591                 "shop/toys": {
2592                     "name": "Lekebutikk"
2593                 },
2594                 "shop/travel_agency": {
2595                     "name": "Reisebyrå"
2596                 },
2597                 "shop/tyres": {
2598                     "name": "Dekkutsalg"
2599                 },
2600                 "shop/vacuum_cleaner": {
2601                     "name": "Støvsugerbutikk"
2602                 },
2603                 "shop/video": {
2604                     "name": "Videoforhandler"
2605                 },
2606                 "shop/video_games": {
2607                     "name": "Dataspillbutikk"
2608                 },
2609                 "shop/weapons": {
2610                     "name": "Våpenbutikk"
2611                 },
2612                 "shop/wine": {
2613                     "name": "Vinbutikk"
2614                 },
2615                 "tourism": {
2616                     "name": "Turisme"
2617                 },
2618                 "tourism/alpine_hut": {
2619                     "name": "Fjellhytte"
2620                 },
2621                 "tourism/artwork": {
2622                     "name": "Kunstverk"
2623                 },
2624                 "tourism/attraction": {
2625                     "name": "Turistattraksjon"
2626                 },
2627                 "tourism/chalet": {
2628                     "name": "Hytte"
2629                 },
2630                 "tourism/gallery": {
2631                     "name": "Kunstgalleri"
2632                 },
2633                 "tourism/guest_house": {
2634                     "name": "Gjestehus"
2635                 },
2636                 "tourism/hostel": {
2637                     "name": "Hostell"
2638                 },
2639                 "tourism/hotel": {
2640                     "name": "Hotell"
2641                 },
2642                 "tourism/information": {
2643                     "name": "Informasjon"
2644                 },
2645                 "tourism/motel": {
2646                     "name": "Motell"
2647                 },
2648                 "tourism/museum": {
2649                     "name": "Museum"
2650                 },
2651                 "tourism/picnic_site": {
2652                     "name": "Pikniksted"
2653                 },
2654                 "tourism/viewpoint": {
2655                     "name": "Utsiktspunkt"
2656                 },
2657                 "tourism/zoo": {
2658                     "name": "Zoologisk hage"
2659                 },
2660                 "traffic_calming/bump": {
2661                     "name": "Fartsdump"
2662                 },
2663                 "traffic_calming/hump": {
2664                     "name": "Fartshump"
2665                 },
2666                 "type/boundary": {
2667                     "name": "Grense"
2668                 },
2669                 "type/boundary/administrative": {
2670                     "name": "Adminstrativ grense"
2671                 },
2672                 "type/multipolygon": {
2673                     "name": "Multipolygon"
2674                 },
2675                 "type/restriction": {
2676                     "name": "Begrensning"
2677                 },
2678                 "type/restriction/no_left_turn": {
2679                     "name": "Ingen venstresving"
2680                 },
2681                 "type/restriction/no_right_turn": {
2682                     "name": "Ingen høyresving"
2683                 },
2684                 "type/restriction/no_straight_on": {
2685                     "name": "Ikke rett fram"
2686                 },
2687                 "type/restriction/no_u_turn": {
2688                     "name": "Ingen U-sving"
2689                 },
2690                 "type/restriction/only_left_turn": {
2691                     "name": "Påbudt venstresving"
2692                 },
2693                 "type/restriction/only_right_turn": {
2694                     "name": "Påbudt høyresving"
2695                 },
2696                 "type/restriction/only_straight_on": {
2697                     "name": "Ikke tillatt å snu"
2698                 },
2699                 "type/route": {
2700                     "name": "Rute"
2701                 },
2702                 "type/route/bicycle": {
2703                     "name": "Sykkelrute"
2704                 },
2705                 "type/route/bus": {
2706                     "name": "Bussrute"
2707                 },
2708                 "type/route/detour": {
2709                     "name": "Omkjøringsrute"
2710                 },
2711                 "type/route/ferry": {
2712                     "name": "Fergerute"
2713                 },
2714                 "type/route/foot": {
2715                     "name": "Gangrute"
2716                 },
2717                 "type/route/hiking": {
2718                     "name": "Oppmerket sti"
2719                 },
2720                 "type/route/pipeline": {
2721                     "name": "Rørledningsrute"
2722                 },
2723                 "type/route/power": {
2724                     "name": "Kraftlinje"
2725                 },
2726                 "type/route/train": {
2727                     "name": "Jernbanelinje"
2728                 },
2729                 "type/route/tram": {
2730                     "name": "Trikkelinje"
2731                 },
2732                 "type/site": {
2733                     "name": "Sted"
2734                 },
2735                 "vertex": {
2736                     "name": "Andre"
2737                 },
2738                 "waterway": {
2739                     "name": "Vannvei"
2740                 },
2741                 "waterway/boatyard": {
2742                     "name": "Skipsverft"
2743                 },
2744                 "waterway/canal": {
2745                     "name": "Kanal"
2746                 },
2747                 "waterway/dam": {
2748                     "name": "Demning"
2749                 },
2750                 "waterway/ditch": {
2751                     "name": "Grøft"
2752                 },
2753                 "waterway/drain": {
2754                     "name": "Sluk"
2755                 },
2756                 "waterway/river": {
2757                     "name": "Elv"
2758                 },
2759                 "waterway/riverbank": {
2760                     "name": "Elvebredd"
2761                 },
2762                 "waterway/stream": {
2763                     "name": "Bekk"
2764                 }
2765             }
2766         }
2767     }
2768 }