Update to iD v2.3.2
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / tl.json
1 {
2     "tl": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Poligon",
6                 "description": "Magdagdag ng mga parke, mga gusali, lawa o iba pang mga \"area\" sa mapa.",
7                 "tail": "Mag-click sa mapa upang simulan ang pagguhit ng isang lugar, tulad ng isang parke, lawa, o gusali."
8             },
9             "add_line": {
10                 "title": "Linya",
11                 "description": "Magdagdag ng mga kalsada o kalye, mga daanang pantao, kanal o iba pang mga linya sa mapa.",
12                 "tail": "Mag-click sa mapa upang simulan ang pagguhit ng isang linya tulad ng kalsada, daanang pantao, o ruta."
13             },
14             "add_point": {
15                 "title": "Punto o tuldok",
16                 "description": "Magdagdag ng kainan, monumento, \"postbox\" o iba pang mga punto o tuldok sa mapa.",
17                 "tail": "Mag-click sa mapa upang magdagdag ng isang punto o tuldok."
18             },
19             "browse": {
20                 "title": "Mag-browse",
21                 "description": "Mag-pan at mag-zoom sa mapa."
22             },
23             "draw_area": {
24                 "tail": "I-click upang magdagdag ng mga tuldok sa poligon. I-click ang unang tuldok upang isarado ang poligon o area."
25             },
26             "draw_line": {
27                 "tail": "I-click upang magdagdag ng higit pang mga node sa linya. Mag-click sa iba pang mga linya upang magdugtong ito at, i-double click para tapusin ang linya."
28             }
29         },
30         "operations": {
31             "add": {
32                 "annotation": {
33                     "point": "Nagdagdag ng isang punto o tuldok.",
34                     "vertex": "Nagdagdag ng node sa isang way.",
35                     "relation": "Nagdagdag ng relation."
36                 }
37             },
38             "start": {
39                 "annotation": {
40                     "line": "Nagsimula ng isang linya.",
41                     "area": "Nagsimula sa isang area o polygon."
42                 }
43             },
44             "continue": {
45                 "key": "a",
46                 "title": "Ipagpatuloy",
47                 "description": "Ipagpatuloy ang linyang ito.",
48                 "not_eligible": "Walang linyang maaring ipagpatuloy dito.",
49                 "multiple": "Mga ilang mga linya ay maaaring ipagpatuloy dito. Upang pumili ng isang linya, pindutin ang ng Shift at i-click ito upang piliin.",
50                 "annotation": {
51                     "line": "Karugtong ng isang linya.",
52                     "area": "Nagpatuloy sa pagguhit ng area o poligon."
53                 }
54             },
55             "cancel_draw": {
56                 "annotation": "Kinansela ang pagguhit."
57             },
58             "change_role": {
59                 "annotation": "Binago ang role ng isang kasapi ng  relation."
60             },
61             "change_tags": {
62                 "annotation": "Pinalitan ang mga tag."
63             },
64             "circularize": {
65                 "title": "Pina-bilog",
66                 "description": {
67                     "line": "Gawing pabilog ang linyang ito.",
68                     "area": "Gawing pabilog ang area o poligong ito."
69                 },
70                 "key": "O",
71                 "annotation": {
72                     "line": "Ginawang pabilog and isang linya.",
73                     "area": "Ginawang pabilog and isang area o poligon."
74                 },
75                 "not_closed": "Hindi ito maaaring gawing pabilog dahil hindi ito isang \"loop\".",
76                 "too_large": "Hindi na ito maaaring gawing pabilog dahil hindi sapat ang kasalukuyang nakikita sa mapa.",
77                 "connected_to_hidden": "Hindi magawang pabilog dahil may nakatagong feature na konektado dito."
78             },
79             "orthogonalize": {
80                 "title": "Iskawalado",
81                 "description": {
82                     "line": "Gawing iskwalado ang mga kanto ng linyang ito.",
83                     "area": "Gawing iskwalado ang mga kanto ng area o poligong ito."
84                 },
85                 "key": "S",
86                 "annotation": {
87                     "line": "Ginawang iskawalado ang bawat kanto ng linya.",
88                     "area": "Ginawang iskawalado ang bawat kanto ng area o poligon."
89                 },
90                 "not_squarish": "Hindi maaring gawing iskwalado.",
91                 "too_large": "Hindi ito maaaring gawing iskuwalado dahil hindi sapat ang kasalukuyang nakikita sa mapa.",
92                 "connected_to_hidden": "Hindi magawang iskawaldo dahil may nakatagong feature na konektado dito."
93             },
94             "straighten": {
95                 "title": "Ituwid",
96                 "description": "Ituwid ang linyang ito.",
97                 "key": "S",
98                 "annotation": "Naituwid ang linya.",
99                 "too_bendy": "Hindi naituwid dahil masyadong kurbado.",
100                 "connected_to_hidden": "Hindi magawang tuwid dahil may nakatagong feature na konektado dito."
101             },
102             "delete": {
103                 "title": "Burahin",
104                 "description": {
105                     "single": "Tanggalin ang tampok na ito ng tuluyan",
106                     "multiple": "Tanggalin ang mga tampok na ito ng tuluyan"
107                 },
108                 "annotation": {
109                     "point": "Binura ang isang point o tuldok.",
110                     "vertex": "Binura ang isang node mula sa way o linya.",
111                     "line": "Binura ang isang linya.",
112                     "area": "Binary ang isang area o poligon.",
113                     "relation": "Binura ang isang \"relation\".",
114                     "multiple": "Tinanggal {n} mga tampok."
115                 },
116                 "incomplete_relation": {
117                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi maaaring tanggalin dahil ito ay hindi pa ganap na-download.",
118                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi maaaring tanggalin dahil ito ay hindi pa ganap na-download."
119                 },
120                 "part_of_relation": {
121                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi maaaring tanggalin dahil ito ay bahagi ng isang mas malaking kaugnayan. Dapat mong alisin ang mga ito mula sa pakikipag-ugnayan muna.",
122                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi maaaring tanggalin dahil ito ay bahagi ng isang mas malaking kaugnayan. Dapat mong alisin ang mga ito mula sa pakikipag-ugnayan muna."
123                 },
124                 "connected_to_hidden": {
125                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi maaaring tanggalin dahil ito ay konektado sa isang nakatagong tampok.",
126                     "multiple": "Ang mga tampok na hindi maaaring tanggalin dahil ang ilan ay konektado sa mga nakatagong mga tampok."
127                 }
128             },
129             "add_member": {
130                 "annotation": "Dinagdag ang kasapi o miyembro ng relation."
131             },
132             "delete_member": {
133                 "annotation": "Inalis ang kasapi o miyembro ng relation."
134             },
135             "connect": {
136                 "annotation": {
137                     "point": "Dinugtong ang isang \"way\" sa isang punto o tuldok.",
138                     "vertex": "Dinugtong ang isang \"way\" sa isa pang \"way\".",
139                     "line": "Dinugtong ang isang \"way\" sa isang linya.",
140                     "area": "Dinugtong ang isang \"way\" sa isang area o poligon."
141                 }
142             },
143             "disconnect": {
144                 "title": "Alisin ang pagkakadugtong",
145                 "description": "Alisin sa pagkakadugtong ang mga linya / poligon.",
146                 "key": "D",
147                 "annotation": "Naalis sa pagkakadugtong ang mga linya / poligon.",
148                 "not_connected": "Hindi sapat na bilang ng mga linya upang i-diskonekta o paghiwalayin.",
149                 "connected_to_hidden": "Hindi maalis ang pagkakadugtong dahil may nakatagong feature na konektado dito.",
150                 "relation": "Hindi maalis ang pagkakadugtong dahil bahagi ito ng relation."
151             },
152             "merge": {
153                 "title": "Pagsamahin",
154                 "description": "Pagsamahin.",
155                 "key": "C",
156                 "annotation": "Pinagsama ang {n} features.",
157                 "not_eligible": "Ang mga bagay na ito ay hindi maaaring pagsamahin.",
158                 "restriction": "Hindi maaring pagsamahin dahil may isang o higit pang feature na bahagi ng \"{relation}\" relation.",
159                 "incomplete_relation": "Hindi maaaring ipagsama o i-merge dahil ang isa sa mga ito ay hindi pa ganap na nai-download.",
160                 "conflicting_tags": "Hindi maaring pagsamahin dahil may magkakaibang mga tags ang bawat isa."
161             },
162             "move": {
163                 "title": "Ilipat ng posisyon",
164                 "description": {
165                     "single": "Ilipat ang tampok na ito sa ibang lokasyon.",
166                     "multiple": "Ilipat ang mga tampok na ito sa ibang lokasyon."
167                 },
168                 "key": "M",
169                 "annotation": {
170                     "point": "Inilipat ang posisyon ng isang punto o tuldok.",
171                     "vertex": "Inilipat ang posisyon ng isang \"node\" na sa isang \"way\".",
172                     "line": "Inilipat ang posisyon ng isang linya.",
173                     "area": "Inilipat ang posisyon ng isang area o poligon.",
174                     "multiple": "Naiilipat na ang maraming mga tampok."
175                 },
176                 "incomplete_relation": {
177                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil hindi pa ito na do-download ng buo.",
178                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil hindi pa ito na do-download ng buo."
179                 },
180                 "too_large": {
181                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil hindi sapat ang kasulukuyang nakikita.",
182                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil hindi sapat ang kasulukuyang nakikita."
183                 },
184                 "connected_to_hidden": {
185                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil konektado ito sa nakatagong tampok.",
186                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil konektado ito sa nakatagong tampok."
187                 }
188             },
189             "reflect": {
190                 "description": {
191                     "long": {
192                         "single": "Ipakita ang tampok na ito sa kabuuan ng kanyang mahabang axis.",
193                         "multiple": "Ipakita ang mga tampok na ito sa kabuuan ng kanilang mahabang axis."
194                     },
195                     "short": {
196                         "single": "Ipakita ang tampok na ito sa kabuuan ng kanyang maikling axis.",
197                         "multiple": "Ipakita ang mga tampok na ito sa kabuuan ng kanilang maikling axis."
198                     }
199                 },
200                 "key": {
201                     "long": "T",
202                     "short": "Y"
203                 },
204                 "annotation": {
205                     "long": {
206                         "multiple": "Naipakita ang mga tampok na ito sa kabuaan ng kanilang mahabang axis."
207                     },
208                     "short": {
209                         "multiple": "Naipakita ang mga tampok na ito sa kabuaan ng kanilang maikling axis."
210                     }
211                 },
212                 "incomplete_relation": {
213                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi makikita dahil hindi pa ito naka-download ng buo.",
214                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi makikita dahil hindi pa ito mga naka-download ng buo."
215                 },
216                 "too_large": {
217                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil hindi sapat ang kasulukuyang nakikita.",
218                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi pwedeng ilipat dahil hindi sapat ang kasulukuyang nakikita."
219                 },
220                 "connected_to_hidden": {
221                     "single": "Ang tampok na ito ay hindi maipapakita dahil ito ay nakakonektado sa nakatagong tampok.",
222                     "multiple": "Ang mga tampok na ito ay hindi maipapakita dahil ang ilan na ito ay nakakonektado sa nakatagong tampok."
223                 }
224             },
225             "rotate": {
226                 "title": "Paikutin",
227                 "description": {
228                     "single": "I-rotate ang tampok na ito sa paligid ng gitnang punto.",
229                     "multiple": "I-rotate ang mga tampok na ito sa paligid ng kanilang gitnang punto."
230                 },
231                 "key": "R",
232                 "annotation": {
233                     "line": "Pinaikot ang linya.",
234                     "area": "Pinaikot ang area o poligon."
235                 }
236             },
237             "reverse": {
238                 "title": "Baliktarin",
239                 "description": "Baliktarin ang direksyon ng linyang ito.",
240                 "key": "V",
241                 "annotation": "Binaliktad ang direksyon ng linya."
242             },
243             "split": {
244                 "title": "Hatiin",
245                 "description": {
246                     "line": "Hatiin sa dalawa ang linya mula sa node na ito.",
247                     "area": "Hatiin ang hangganan ng lugar na ito sa dalawa.",
248                     "multiple": "Hatiin ang linya o hangganan ng lugar na ito sa dalawa."
249                 },
250                 "key": "X",
251                 "annotation": {
252                     "line": "Hatiin ang linya.",
253                     "area": "Hatiin ang hangganan ng area o poligon.",
254                     "multiple": "Hatiin ang {n} linya/area o poligon."
255                 },
256                 "not_eligible": "Hindi maaaring hatiin ang linya mula sa umpisa o dulong \"node\" nito.",
257                 "multiple_ways": "Masyadong maraming mga linya dito upang hatiin.",
258                 "connected_to_hidden": "Hindi masibak dahil dahil may nakatagong feature na konektado dito."
259             },
260             "restriction": {
261                 "help": {
262                     "select": "I-click upang pumili ng isang segment ng kalsada.",
263                     "toggle": "I-click upang i-toggle ang mga \"turn restrictions\".",
264                     "toggle_on": "I-click upang magdagdag ng \"{restriction}\" restriction.",
265                     "toggle_off": "I-click upang alisin ang \"{restriction}\" restriction."
266                 },
267                 "annotation": {
268                     "create": "Idinagdag isang \"turn restriction\"",
269                     "delete": "Tinanggal ang isang \"turn restriction\""
270                 }
271             }
272         },
273         "undo": {
274             "tooltip": "I-undo:{action}",
275             "nothing": "Walang ma-undo"
276         },
277         "redo": {
278             "tooltip": "i-redo: {action}",
279             "nothing": "Walang ma-redo."
280         },
281         "tooltip_keyhint": "Shortcut:",
282         "browser_notice": "Ang editor na ito compatible lamang sa bagong version Firefox, Chrome, Safari, Opera, and Internet Explorer 11. Magupgrade ng browser o gamitin ang Potlatch 2 para makapag-edit.",
283         "translate": {
284             "translate": "I-salin",
285             "localized_translation_label": "Multilingual name",
286             "localized_translation_language": "Pumili ng wika",
287             "localized_translation_name": "Pangalan"
288         },
289         "zoom_in_edit": "Mag-zoom-in para makapag-edit",
290         "login": "mag-login",
291         "logout": "Mag-logout",
292         "loading_auth": "Kumokonekta sa OpenStreetMap ...",
293         "report_a_bug": "Magulat ng bug.",
294         "help_translate": "Tumulong sa pagasasalin.",
295         "feature_info": {
296             "hidden_warning": "{count} na nakatagong features",
297             "hidden_details": "Nakatago ang mga features na ito: {details}"
298         },
299         "status": {
300             "error": "Hindi maka-konekta sa API.",
301             "offline": "Kasalukuyang offline ang API. Subukang mag-edit muli sa ibang pagkakataon.",
302             "readonly": "Kasalukuyang nasa read-only ang API. Kailangan mong maghintay upang i-save ang iyong mga pagbabago."
303         },
304         "commit": {
305             "title": "Nai-upload sa OpenStreetMap",
306             "description_placeholder": "Maikling paglalarawan ng iyong mga kontribusyon (kailangan)",
307             "upload_explanation": "Ang mga pagbabagong na-upload ay makikita sa lahat ng mapang gumagamit ng datos ng OpenStreetMap.",
308             "upload_explanation_with_user": "Ang mga pagbabagong na-upload bilang {user} ay makikita sa lahat ng mapang gumagamit ng datos ng OpenStreetMap.",
309             "save": "I-upload",
310             "cancel": "Kanselahin",
311             "changes": "{count} Changes",
312             "warnings": "Mga babala",
313             "modified": "Binago",
314             "deleted": "Binura",
315             "created": "Nilikha",
316             "about_changeset_comments": "Tungkol changeset comments",
317             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
318             "google_warning": "Nabanggit mo ang Google sa komentong ito: tandaan na pagkopya mula sa Google Maps ay mahigpit na ipinagbabawal.",
319             "google_warning_link": "http://www.openstreetmap.org/copyright"
320         },
321         "contributors": {
322             "list": "Edits nina {users}",
323             "truncated_list": "Edits nina {users} at {count} iba pa"
324         },
325         "geometry": {
326             "point": "tuldok",
327             "vertex": "tuluktok",
328             "line": "linya",
329             "area": "lugar",
330             "relation": "kaugnayan"
331         },
332         "geocoder": {
333             "search": "Maghanap sa buong mundo ...",
334             "no_results_visible": "Walang mga resulta sa kasalukuyang lugar sa mapa",
335             "no_results_worldwide": "Walang mga resultang natagpuan"
336         },
337         "geolocate": {
338             "title": "Ipakita ang kasalukuyang lokasyon.",
339             "locating": "Hinahanap ang lokasyon, mangyaring maghintay..."
340         },
341         "inspector": {
342             "no_documentation_combination": "Walang documentation para sa kumbinasyon ng mga tag na ginamit",
343             "no_documentation_key": "Walang \"documentation\" na magagamit para sa \"key\" na ito.",
344             "show_more": "Higit pang detalye",
345             "view_on_osm": "Tingnan sa openstreetmap.org",
346             "all_tags": "Lahat ng tags",
347             "all_members": "Lahat ng kasapi",
348             "all_relations": "Lahat ng \"relation\"",
349             "new_relation": "Bagong relation ...",
350             "role": "Kasapi",
351             "choose": "Pumili ng uri ng \"features\"",
352             "results": "{n} mga resulta para sa {search}",
353             "reference": "Tingnan sa OpenStreetMap Wiki",
354             "back_tooltip": "Baguhin ang \"feature\"",
355             "remove": "Alisin",
356             "search": "Mag-search",
357             "multiselect": "Mga piniling tampok",
358             "unknown": "Unknown",
359             "incomplete": "<not downloaded>",
360             "feature_list": "Mag-hanap ng \"feature\"",
361             "edit": "I-edit ang \"feature\"",
362             "check": {
363                 "yes": "Oo",
364                 "no": "Hindi"
365             },
366             "add": "magdagdag",
367             "none": "Wala",
368             "node": "Node",
369             "way": "Way",
370             "relation": "Relation",
371             "location": "Lokasyon"
372         },
373         "background": {
374             "title": "\"Background\" o \"imagery\"",
375             "description": "Mga setting ng \"background\" o \"imagery\"",
376             "percent_brightness": "{opacity}% Pagkalinaw",
377             "none": "Wala",
378             "best_imagery": "Pinakakilalang pinagmulan ng imaheng ito para sa lokasyon na ito",
379             "custom": "Custom",
380             "custom_button": "I-edit ang custom na background",
381             "fix_misalignment": "Baguhin ang imagery offset",
382             "imagery_source_faq": "Saan nangagaling ang imaheng ito?",
383             "reset": "I-reset",
384             "minimap": {
385                 "description": "minimap",
386                 "tooltip": "Ipakita ang naka-zoom out na mapa upang makatulong na mahanap ang mga lugar na kasalukuyang ipinapakita."
387             }
388         },
389         "map_data": {
390             "title": "Data ng mapa",
391             "description": "Data ng mapa",
392             "map_features": "Ang mga tumpok ng mapa"
393         },
394         "feature": {
395             "points": {
396                 "description": "Mga punto",
397                 "tooltip": "Mga tampok na interes"
398             },
399             "traffic_roads": {
400                 "description": "Mga trapik na daanan",
401                 "tooltip": "Mga highway, mga kalye, etc."
402             },
403             "service_roads": {
404                 "description": "Mga serbis na daanan",
405                 "tooltip": "Mga serbis na daanan, Mga paradhan, Riles, etc."
406             },
407             "paths": {
408                 "description": "Mga daan"
409             },
410             "buildings": {
411                 "description": "Mga gusali"
412             },
413             "boundaries": {
414                 "description": "Mga hangganan"
415             },
416             "water": {
417                 "description": "Mga tampok ng tubigan"
418             },
419             "rail": {
420                 "description": "Mga tampok ng riles",
421                 "tooltip": "Riles"
422             },
423             "power": {
424                 "description": "Mga tampok na pang enerhiya",
425                 "tooltip": "Mga linya ng kuryente, Mga planta ng kuryente, Mga substasyono, etc."
426             },
427             "past_future": {
428                 "description": "Nakaraan/Kinabukasan"
429             },
430             "others": {
431                 "description": "Iba pa",
432                 "tooltip": "Lahat ng iba pa"
433             }
434         },
435         "restore": {
436             "heading": "Mayroon kang hindi na-save ng mga pagbabago",
437             "description": "Ibig mo bang ibalik ang mga hindi na-save na pagbabago mula sa isang nakaraang session sa pag-edit?"
438         },
439         "save": {
440             "title": "I-save",
441             "no_changes": "Walang mga pagbabago upang i-save.",
442             "unknown_error_details": "Pakitiyak na ikaw ay konektado sa Internet",
443             "uploading": "Ina-upload ang mga pagbabago sa OpenStreetMap...",
444             "unsaved_changes": "Mayroon kang hindi na-save ng mga pagbabago",
445             "conflict": {
446                 "header": "Lutasin ang hindi magkakatugmang mga pag-edit.",
447                 "count": "Lutasin {num} ng {total}",
448                 "previous": "< Nakaraan",
449                 "next": "Sunod >",
450                 "keep_local": "Panatilihin ang sa akin",
451                 "keep_remote": "Gamitin ang sa kanila.",
452                 "restore": "Ibalik",
453                 "delete": "Iwanang naka-delete",
454                 "download_changes": "O i-download ang iyong mga pagbabago.",
455                 "done": "Lahat ng hindi magkakatugma ay nalutas na!",
456                 "help": "Isa pang user ang nagpalit ng parehong tumpok ng mapa na pinalit mo rin.\nI-click ang bawat tumpok para sa mga detalye ng hindi pagkakatugma, at piliin kung\npanatilihin\nang binago mo o binago ng iba.\n"
457             }
458         },
459         "merge_remote_changes": {
460             "conflict": {
461                 "deleted": "Ang tampok na ito ay inalis ni {user}",
462                 "location": "Ang tampok na ito ay parehong ninyong nilipat ni {user}",
463                 "nodelist": "Binago ninyo ni {user} ang mga nodes."
464             }
465         },
466         "success": {
467             "edited_osm": "Nag-edit sa OSM!",
468             "just_edited": "Nag-edit ka sa OpenStreetMap!",
469             "view_on_osm": "Tingnan sa OSM",
470             "facebook": "I-share sa Facebook",
471             "twitter": "I-share sa Twitter",
472             "google": "I-share sa Google+",
473             "help_link_text": "Mga detalye",
474             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F"
475         },
476         "confirm": {
477             "cancel": "Kanselahin"
478         },
479         "splash": {
480             "welcome": "Maligayang pagdating sa iD OpenStreetMap editor",
481             "text": "Ang iD ay isang simple ngunit magandang editor para sa pag-edit ng libreng mapa ng buong mundo.  Ito ay bersyon {version}. Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang {website} at i-ulat ang mga bugs sa {github}.",
482             "walkthrough": "Simulan ang \"Walkthrough\"",
483             "start": "Simulan ang pag-edit"
484         },
485         "source_switch": {
486             "live": "live",
487             "lose_changes": "Mayroon kang hindi na-save ang mga pagbabago. Mawawala ang pagbabagong ito kung lilipat sa ibang map server.   Sigurado ka bang gusto mong lumipat ng server?",
488             "dev": "dev"
489         },
490         "tag_reference": {
491             "description": "Paglalarawan",
492             "on_wiki": "{tag} sa wiki.osm.org",
493             "used_with": "Kabilang sa gingamait ang {type}"
494         },
495         "validations": {
496             "disconnected_highway": "Hindi nakakabit na highway",
497             "untagged_point": "Walang tag na punto o tuldok",
498             "untagged_point_tooltip": "Pumili ng uri ng tampok na naglalarawan kung ano ang puntong ito.",
499             "untagged_line": "Walang tag na linya",
500             "untagged_line_tooltip": "Pumili ng uri ng tampok na naglalarawan kung ano ang linyang ito.",
501             "untagged_area": "Walang tag na area o poligon",
502             "untagged_area_tooltip": "Pumili ng uri ng tampok na naglalarawan kung ano ang poligong ito.",
503             "tag_suggests_area": "Ang tag na {tag} ay kalimitang para sa mga area o poligon sublait ito ay nasa linya lamang.",
504             "deprecated_tags": "Hindi na ginagamit na \"tag\": {tags}"
505         },
506         "zoom": {
507             "in": "i-zoom in",
508             "out": "I-zoom out"
509         },
510         "cannot_zoom": "Hindi na pwedeng mag-zoom out sa kasalukuyang \"mode\".",
511         "full_screen": "I-fullscreen",
512         "help": {
513             "title": "Tulong"
514         },
515         "intro": {
516             "done": "Tapos",
517             "graph": {
518                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
519                 "county": "<value for addr:county>",
520                 "district": "<value for addr:district>",
521                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
522                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
523                 "province": "<value for addr:province>",
524                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
525                 "state": "<value for addr:state>",
526                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
527                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
528                 "countrycode": "ph"
529             },
530             "navigation": {
531                 "title": "Navigation"
532             },
533             "points": {
534                 "title": "Mga Punto o tuldok"
535             },
536             "areas": {
537                 "title": "Mga area o poligon"
538             },
539             "lines": {
540                 "title": "Mga linya"
541             },
542             "startediting": {
543                 "title": "Umpisahan ang pag-edit",
544                 "save": "Huwag kalimutan na regular na i-save ang iyong mga binago!",
545                 "start": "Simulan ang pagma-mapa!"
546             }
547         },
548         "presets": {
549             "categories": {
550                 "category-barrier": {
551                     "name": "Tampok ng mga Barrier"
552                 },
553                 "category-building": {
554                     "name": "Tampok ng gusali"
555                 },
556                 "category-golf": {
557                     "name": "Mga tampok para sa Golf"
558                 },
559                 "category-landuse": {
560                     "name": "Mga tampok para sa gagamiting lupa"
561                 },
562                 "category-natural-area": {
563                     "name": "Mga tampok sa likas"
564                 },
565                 "category-natural-line": {
566                     "name": "Mga tampok sa likas"
567                 },
568                 "category-natural-point": {
569                     "name": "Mga tampok sa likas"
570                 },
571                 "category-path": {
572                     "name": "Mga tampok na tarundon"
573                 },
574                 "category-rail": {
575                     "name": "Mga tampok para sa riles"
576                 },
577                 "category-restriction": {
578                     "name": "Mga tampok sa paghihigpit"
579                 },
580                 "category-road": {
581                     "name": "Mga tampok para sa daan"
582                 },
583                 "category-route": {
584                     "name": "Mga tampok para sa mga ruta"
585                 },
586                 "category-water-area": {
587                     "name": "Mga tampok ng tubig"
588                 },
589                 "category-water-line": {
590                     "name": "Mga tampok ng tubig"
591                 }
592             },
593             "fields": {
594                 "access": {
595                     "label": "Pinapayagan ng access",
596                     "options": {
597                         "designated": {
598                             "description": "Access na pinahihintulutan alinsunod sa mga palatandaan o mga tiyak na lokal na batas",
599                             "title": "Itinalagang"
600                         },
601                         "destination": {
602                             "description": "Access na pinahihintulutan para maabot ang destinasyon lamang",
603                             "title": "Destinasyon"
604                         },
605                         "dismount": {
606                             "description": "Access na pinahihintulutan pero ang sumakay ay kailangan bumaba",
607                             "title": "Bumaba"
608                         },
609                         "no": {
610                             "description": "Access na hindi pinahihintulutan sa publiko.",
611                             "title": "Bawal"
612                         },
613                         "permissive": {
614                             "description": "Access na pinahihintulutan hanggang sa panahon na bawiin ng may-ari ang permiso.",
615                             "title": "mapagpahintulot"
616                         },
617                         "private": {
618                             "description": "Access na pinahihintulutan kapag may pahintulot ng may-ari o ang isang indibidwal na batayan lamang.",
619                             "title": "Pribado"
620                         },
621                         "yes": {
622                             "description": "Access na pinahihintulutan sa pamamagitan ng batas; isang karapatan ng paraan",
623                             "title": "Pinapayagan"
624                         }
625                     },
626                     "placeholder": "Hindi tinukoy",
627                     "types": {
628                         "access": "Lahat",
629                         "bicycle": "Mga bisikleta",
630                         "foot": "Paa",
631                         "horse": "Mga kabayo",
632                         "motor_vehicle": "Mga sasakyang de-motor"
633                     }
634                 },
635                 "access_simple": {
636                     "label": "Pinapayagan ng access"
637                 },
638                 "access_toilets": {
639                     "label": "Access"
640                 },
641                 "address": {
642                     "label": "Address",
643                     "placeholders": {
644                         "block_number": "Numero ng blocke",
645                         "block_number!jp": "Numero ng blocke",
646                         "city": "Siyudad",
647                         "city!jp": "Lungsod/Bayan/Barangay/Tokyo Special Ward",
648                         "city!vn": "Lungsod/Bayan",
649                         "conscriptionnumber": "123",
650                         "country": "Bansa",
651                         "county": "kondehan",
652                         "county!jp": "distrito",
653                         "district": "distrito",
654                         "district!vn": "Borough/Bayan/Distrito",
655                         "floor": "Floor",
656                         "hamlet": "Barangay",
657                         "housename": "Pangalan ng bahay",
658                         "housenumber": "123",
659                         "housenumber!jp": "Numero ng gusali./Numero ng lote.",
660                         "neighbourhood": "Magkakapitbahay",
661                         "neighbourhood!jp": "Magkakapitbahay",
662                         "place": "lugar",
663                         "postcode": "Postcode",
664                         "province": "Probinsya",
665                         "province!jp": "Prefektyur",
666                         "quarter": "Lugar",
667                         "quarter!jp": "Bayan",
668                         "state": "estado",
669                         "street": "Kalsada",
670                         "subdistrict": "pangalawang distrito",
671                         "subdistrict!vn": "Purok/Komunidad/Maliit na bayan",
672                         "suburb": "Labas ng lungsod",
673                         "suburb!jp": "Purok"
674                     }
675                 },
676                 "admin_level": {
677                     "label": "lebel ng administrator"
678                 },
679                 "aerialway": {
680                     "label": "Uri"
681                 },
682                 "aerialway/access": {
683                     "label": "Access",
684                     "options": {
685                         "both": "pareho",
686                         "entry": "pagpasok",
687                         "exit": "paglabas"
688                     }
689                 },
690                 "aerialway/bubble": {
691                     "label": "bulabok"
692                 },
693                 "aerialway/capacity": {
694                     "label": "kapasidad (bawat oras)",
695                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
696                 },
697                 "aerialway/duration": {
698                     "label": "durasyon (minuto)",
699                     "placeholder": "1, 2, 3..."
700                 },
701                 "aerialway/heating": {
702                     "label": "iniinitan"
703                 },
704                 "aerialway/occupancy": {
705                     "label": "Pagsaklaw",
706                     "placeholder": "2, 4, 8..."
707                 },
708                 "aerialway/summer/access": {
709                     "label": "Access (tag-araw)",
710                     "options": {
711                         "both": "Pareho",
712                         "entry": "Pagpasok",
713                         "exit": "Paglabas"
714                     }
715                 },
716                 "aeroway": {
717                     "label": "Uri"
718                 },
719                 "amenity": {
720                     "label": "Uri"
721                 },
722                 "area/highway": {
723                     "label": "Uri"
724                 },
725                 "artist": {
726                     "label": "artista"
727                 },
728                 "artwork_type": {
729                     "label": "Uri"
730                 },
731                 "atm": {
732                     "label": "ATM"
733                 },
734                 "backrest": {
735                     "label": "sandalan"
736                 },
737                 "barrier": {
738                     "label": "Uri"
739                 },
740                 "bath/open_air": {
741                     "label": "bukas na hangin"
742                 },
743                 "bath/sand_bath": {
744                     "label": "paligo ng buhangin"
745                 },
746                 "bath/type": {
747                     "label": "espesyalidad",
748                     "options": {
749                         "foot_bath": "foot bath",
750                         "hot_spring": "mainit na batis",
751                         "onsen": "Hapones na mainit na batis"
752                     }
753                 },
754                 "beauty": {
755                     "label": "uri ng tindahan"
756                 },
757                 "bench": {
758                     "label": "bangko"
759                 },
760                 "bicycle_parking": {
761                     "label": "Uri"
762                 },
763                 "bin": {
764                     "label": "basurahan"
765                 },
766                 "blood_components": {
767                     "label": "Mga bahagi ng dugo",
768                     "options": {
769                         "plasma": "plasma",
770                         "platelets": "platelets",
771                         "stemcells": "stem cell samples",
772                         "whole": "buong dugo"
773                     }
774                 },
775                 "board_type": {
776                     "label": "uri"
777                 },
778                 "boundary": {
779                     "label": "Uri"
780                 },
781                 "brand": {
782                     "label": "tatak"
783                 },
784                 "building": {
785                     "label": "Gusali"
786                 },
787                 "building_area": {
788                     "label": "Gusali"
789                 },
790                 "bunker_type": {
791                     "label": "uri"
792                 },
793                 "camera/direction": {
794                     "label": "Direksyon (Paikot sa kanan)",
795                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
796                 },
797                 "camera/mount": {
798                     "label": "Kamera Mount"
799                 },
800                 "camera/type": {
801                     "label": "uri ng kamera",
802                     "options": {
803                         "dome": "simboryo",
804                         "fixed": "nakapirmi",
805                         "panning": "Angulo ng kamera"
806                     }
807                 },
808                 "capacity": {
809                     "label": "Kapasidad",
810                     "placeholder": "50, 100, 200"
811                 },
812                 "cardinal_direction": {
813                     "label": "Direksyon",
814                     "options": {
815                         "E": "silangan",
816                         "ENE": "silangang-hilagang-silangan",
817                         "ESE": "silangang-timog-silangan",
818                         "N": "Hilaga",
819                         "NE": "Hilagang-silangan",
820                         "NNE": "hilagang-hiliagang-silangan",
821                         "NNW": "hilagang-hiliagang-kanluran",
822                         "NW": "Hilagang-kanluran",
823                         "S": "Timog",
824                         "SE": "Timog-silangan",
825                         "SSE": "timog-timog-silangan",
826                         "SSW": "Timog-timog-kanluran",
827                         "SW": "Timog-kanluran",
828                         "W": "Kanluran",
829                         "WNW": "Kanlurang-hilagang-kanluran",
830                         "WSW": "Kanlurang-timog-kanluran"
831                     }
832                 },
833                 "castle_type": {
834                     "label": "uri"
835                 },
836                 "clock_direction": {
837                     "label": "direksyon",
838                     "options": {
839                         "anticlockwise": "paikot sa kaliwa",
840                         "clockwise": "paikot sa kanan"
841                     }
842                 },
843                 "collection_times": {
844                     "label": "Mga oras ng koleksyon"
845                 },
846                 "construction": {
847                     "label": "Uri"
848                 },
849                 "contact/webcam": {
850                     "label": "URL ng webcam",
851                     "placeholder": "http://example.com/"
852                 },
853                 "country": {
854                     "label": "bansa"
855                 },
856                 "covered": {
857                     "label": "sakop"
858                 },
859                 "craft": {
860                     "label": "uri"
861                 },
862                 "crossing": {
863                     "label": "Uri"
864                 },
865                 "currency_multi": {
866                     "label": "Uri ng pera"
867                 },
868                 "cycle_network": {
869                     "label": "Network"
870                 },
871                 "cycleway": {
872                     "label": "Mga linya ng bisikleta",
873                     "options": {
874                         "lane": {
875                             "description": "isang linya ng bisikleta ay pinaghihiwalay mula sa trapiko sa pamamagitan ng isang may pinyang linya",
876                             "title": "Karaniwang linya ng bisikleta"
877                         },
878                         "none": {
879                             "description": "Walang linya ng bisikleta",
880                             "title": "Wala"
881                         },
882                         "opposite": {
883                             "description": "Isang linya ng bisikleta ay nakakonekta sa parehong direksyon sa iisang linyang kalye",
884                             "title": "Linya ng biskleta na contraflow"
885                         },
886                         "opposite_lane": {
887                             "description": "Isang linya ng bisikleta ay nakakonekta sa kabilang direksyon ng trapiko",
888                             "title": "Kabilang linya ng bisikleta"
889                         },
890                         "share_busway": {
891                             "description": "Isang linya ng bisikleta ay naisama sa isang linya ng bus",
892                             "title": "Ang linya ng bisikleta ay naisama sa linya ng bus"
893                         }
894                     },
895                     "placeholder": "wala",
896                     "types": {
897                         "cycleway:left": "Kanang gilid",
898                         "cycleway:right": "Kaliwang gilid"
899                     }
900                 },
901                 "date": {
902                     "label": "Petsa"
903                 },
904                 "delivery": {
905                     "label": "Paghahatid"
906                 },
907                 "denomination": {
908                     "label": "Denominasyon"
909                 },
910                 "denotation": {
911                     "label": "denotasyon"
912                 },
913                 "display": {
914                     "label": "Ipakita"
915                 },
916                 "dock": {
917                     "label": "uri"
918                 },
919                 "electrified": {
920                     "options": {
921                         "no": "Hindi",
922                         "yes": "Oo (hindi tukoy)"
923                     }
924                 },
925                 "email": {
926                     "placeholder": "example@example.com"
927                 },
928                 "entrance": {
929                     "label": "Uri"
930                 },
931                 "fax": {
932                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
933                 },
934                 "fee": {
935                     "label": "Bayad"
936                 },
937                 "fence_type": {
938                     "label": "Uri"
939                 },
940                 "fire_hydrant/position": {
941                     "label": "posisyon",
942                     "options": {
943                         "green": "berde",
944                         "lane": "linya"
945                     }
946                 },
947                 "fire_hydrant/type": {
948                     "label": "Uri"
949                 },
950                 "generator/type": {
951                     "label": "Uri"
952                 },
953                 "highway": {
954                     "label": "Uri"
955                 },
956                 "historic": {
957                     "label": "Uri"
958                 },
959                 "information": {
960                     "label": "Uri"
961                 },
962                 "internet_access": {
963                     "options": {
964                         "wlan": "Wifi"
965                     }
966                 },
967                 "landuse": {
968                     "label": "Uri"
969                 },
970                 "leisure": {
971                     "label": "Uri"
972                 },
973                 "man_made": {
974                     "label": "Uri"
975                 },
976                 "name": {
977                     "label": "Pangalan"
978                 },
979                 "office": {
980                     "label": "Uri"
981                 },
982                 "parking": {
983                     "label": "Uri"
984                 },
985                 "piste/type": {
986                     "label": "Uri"
987                 },
988                 "place": {
989                     "label": "Uri"
990                 },
991                 "power": {
992                     "label": "Uri"
993                 },
994                 "railway": {
995                     "label": "Uri"
996                 },
997                 "relation": {
998                     "label": "Uri"
999                 },
1000                 "restriction": {
1001                     "label": "Uri"
1002                 },
1003                 "route": {
1004                     "label": "Uri"
1005                 },
1006                 "route_master": {
1007                     "label": "Uri"
1008                 },
1009                 "service": {
1010                     "label": "Uri"
1011                 },
1012                 "shelter_type": {
1013                     "label": "Uri"
1014                 },
1015                 "shop": {
1016                     "label": "Uri"
1017                 },
1018                 "tourism": {
1019                     "label": "Uri"
1020                 },
1021                 "trees": {
1022                     "label": "Mga puno"
1023                 },
1024                 "water": {
1025                     "label": "Uri"
1026                 },
1027                 "waterway": {
1028                     "label": "Uri"
1029                 },
1030                 "wetland": {
1031                     "label": "Uri"
1032                 }
1033             },
1034             "presets": {
1035                 "building": {
1036                     "name": "Gusali"
1037                 }
1038             }
1039         }
1040     }
1041 }