Localisation
[rails.git] / config / potlatch / localised / cz / localised.yaml
1 "action_createpoi": vytváření bodu zájmu (POI)
2 "hint_pointselected": vybrán bod\n(shift-klik na bod\nzačne novou cestu)
3 "action_movepoint": posouvám bod
4 "hint_drawmode": přidej bod kliknutím\ndvojklik/Enter\nukončí cestu
5 "hint_overendpoint": "koncový bod:\nkliknutí pro napojení,\nshift-klik cesty sloučí"
6 "hint_overpoint": bod cesty:\nkliknutím cestu napojíte"
7 "gpxpleasewait": "Počkejte prosím: Zpracovávám GPX cestu"
8 "revert": Vrátit zpět
9 "cancel": Zrušit
10 "prompt_revertversion": "Vrátit se ke dříve uložené verzi:"
11 "tip_revertversion": "Vyberte verzi, ke které se chcete vrátit:"
12 "action_movepoi": posunutí bodu záju (POI)
13 "tip_splitway": Rozdělit cestu ve vybraném bodě (X)
14 "tip_direction": Směr cesty (kliknutím otočíte)
15 "tip_clockwise": Po směru hodinových ručiček (kliknutím otočíte směr kruhové cesty)
16 "tip_anticlockwise": Proti směru hodinových ručiček (kliknutím otočíte směr kruhové cesty)
17 "tip_noundo": Není, co vzít zpět
18 "action_mergeways": sloučení dvou cest
19 "tip_gps": Zobrazit GPX stopy (GPS logy) (G)
20 "tip_options": Možnosti (vyberte si mapu na pozadí)
21 "tip_addtag": Přidat tag
22 "tip_addrelation": Přidat do relace
23 "tip_repeattag": Nastavit tagy předtím vybrané cesty(R)
24 "tip_alert": Vyskyla se chyba - pro více informací klikněte
25 "hint_toolong": "cesta je příliš dlouhá:\nrozdělte cestu na několik\nkratších úseků"
26 "hint_loading": načítám cesty
27 "prompt_welcome": Vítejte na OpenStreetMap
28 "prompt_introduction": "Klikněte jedno z tlačítek níže. Kliknutím na 'Start' začnete rovnou editovat mapu - změny se  projeví většinou při pravidelné úterní aktualizaci. Tlačítko 'Pískoviště' nastaví tréninkový režim, kdy se vaše změny nebudou ukládat a vy si budete moci editaci vyzkoušet na nečisto.\n\nTři hlavní pravidla projektu OpenStreetMap:\n\n"
29 "prompt_dontcopy": Nekopírujte z ostatních map - neporušujte autorská práva
30 "prompt_accuracy": Buďtě přesní - mapujte jen místa, kde jste skutečně byli
31 "prompt_enjoy": A hlavně, bavte se!
32 "dontshowagain": Příště tuto zprávu nezobrazovat
33 "prompt_start": Začít editovat
34 "prompt_practise": Tréninkový mód - změny se nebudou ukládat.
35 "practicemode": Tréninkový mód
36 "help": Nápověda
37 "prompt_help": Seznamte se s Potlatchem, tímto mapovým editorem
38 "track": Trasovat
39 "prompt_track": Převede vaši GPS stopu na (uzamčené) cesty, které následně můžete upravit.
40 "action_deletepoint": odstraňuji bod
41 "deleting": deleting
42 "action_cancelchanges": cancelling changes to
43 "emailauthor": \n\nProsím pošlete e-mail na richard\@systemeD.net s bug-reportem a popisem toho, co jste právě dělali. Pokud nemluvíte anglicky, napište na talk-cz\@openstreetmap.org
44 "error_connectionfailed": "Spojení s OpenStreetMap serverem selhalo. Vaše nedávné změny nemohly být uloženy.\n\nZkusit uložit změny znovu?"
45 "option_background": "Pozadí:"
46 "option_fadebackground": Zesvětlit pozadí
47 "option_thinlines": Používat tenké linky ve všech měřítkách mapy
48 "option_custompointers": Použít ukazatele kreslítka (pen) a ruky (hand)
49 "tip_presettype": Zvolit skupinu předvoleb v menu.
50 "action_waytags": úprava tagů cesty
51 "action_pointtags": nastavit tagy uzlu
52 "action_poitags": nastavit tagy bodu zájmu
53 "action_addpoint": přidávání uzlu na konec cesty
54 "add": Přidat
55 "prompt_addtorelation": Přidat $1 k relace
56 "prompt_selectrelation": Vyberte existující relaci, nebo vytvořte novou.
57 "createrelation": Vytvořit novou relaci
58 "tip_selectrelation": Přidat k vybrané cestě
59 "action_reverseway": reversing a way
60 "tip_undo": "Zpět: $1 (Z)"
61 "error_noway": Cesta $1 nebyla nalezena, takže nelze vrátit zpět (možná jste posunuli mapu?).
62 "error_nosharedpoint": Cesty $1 a $2 v současnosti nemaí společný bod, takže nemůžu vrátit zpět.
63 "error_nopoi": Bod zájmu nebyl nalezen, takže nelze vrátit zpět (možná jste posunuli mapu?).
64 "prompt_taggedpoints": Některé uzle této cesty mají tagy, opravdu smazat?
65 "action_insertnode": přidávání uzle do cesty
66 "action_splitway": rozděluji cestu
67 "editingmap": Editace mapy
68 "start": Start
69 "play": Přehrát
70 "delete": Smazat
71 "a_way": $1 cestu
72 "a_poi": $1 bod zájmu
73 "action_moveway": přesunout cestu
74 "way": Cesta
75 "point": Bod
76 "ok": Budiž
77 "existingrelation": Přidat k existující relaci
78 "findrelation": Najít relaci obsahující
79 "norelations": V aktuální datech není žádná relace
80 "advice_toolong": Příliš dlouhé pro odemčení - prosím rozdělte do kratších cest
81 "advice_waydragged": Cesta posunuta (Z pro odvolání změny)
82 "advice_tagconflict": Tagy nepasují - prosím zkontrolujte
83 "advice_nocommonpoint": Cesty nesdílí společný bod
84 "option_warnings": Zobrazovat plovoucí varování
85 "reverting": vracím zpět
86 "prompt_helpavailable": Nový uživatel editoru? Nápovědu najdete vpravo dole.
87 "prompt_editsave": Ukládat najednou
88 "prompt_editlive": Ukládat okamžitě
89 "launch": Otevřít
90 "prompt_launch": Otevřít externí webovou adresu?
91 "editinglive": "Režim editace: okamžité ukládání"
92 "openchangeset": Otevírám changeset
93 "editingoffline": "Režim editace: uložení najednou"
94 "save": Uložit změny
95 "drag_pois": Klikněte a přetáhněte body zájmu (POI)
96 "prompt_savechanges": Uložit změny
97 "prompt_changesetcomment": "Napište shrnutí provedených změn:"