Merge branch 'master' into openid
[rails.git] / config / potlatch / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (Dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Michawiki
5 dsb: 
6   a_poi: Dypk zajma $1
7   a_way: Puś $1
8   action_addpoint: pśidawa se suk ku kóńcoju puśa
9   action_cancelchanges: pśeterguju se změny na
10   action_changeway: změny na puśu
11   action_createparallel: napóraju se paralelne puśe
12   action_createpoi: napórajo se dypk zajma
13   action_deletepoint: lašujo se dypk
14   action_insertnode: pśidawa se suk puśoju
15   action_mergeways: zjadnośujotej se dwa puśa
16   action_movepoi: pśesuwa se dypk zajma
17   action_movepoint: pśesuwa se dypk
18   action_moveway: pśesuwa se puś
19   action_pointtags: pśipokazuju se atributy dypkoju
20   action_poitags: pśipokazuju se atributy na dypku zajma
21   action_reverseway: pśewobrośujo se směr puśa
22   action_revertway: pśewobrośujo se puś
23   action_splitway: rozdźělujo se puś
24   action_waytags: pśipokazanje atributow za puś
25   advanced: Rozšyrjony
26   advanced_close: Sajźbu změnow zacyniś
27   advanced_history: Historija puśa
28   advanced_inspector: Inspektor
29   advanced_maximise: Wokno maksiměrowaś
30   advanced_minimise: Wokno miniměrowaś
31   advanced_parallel: Paralelny puś
32   advanced_tooltip: Rozšyrjone wobźěłowańske akcije
33   advanced_undelete: Wótnowiś
34   advice_bendy: Pśekśiwy za zrownanje (UMSCH za wunuźenje)
35   advice_conflict: Serwerowy konflikt - móžno, až musyš znowego wopytaś składowaś
36   advice_deletingpoi: Lašujo se dypk zajma (Z za anulěrowanje)
37   advice_deletingway: Lašujo se puś (Z za anulěrowanje)
38   advice_microblogged: Twój status $1 jo se zaktualizěrował
39   advice_nocommonpoint: Puśe njamaju zgromadny dypk
40   advice_revertingpoi: Wrośa se k slědnemu skłaźonemu dypkoju zajma (Z za anulěrowanje)
41   advice_revertingway: Wrośa se k slědnemu skłaźonemu puśoju (Z za anulěrowanje)
42   advice_tagconflict: Atributy se njegóźe gromadu - pšosym pśekontrolěruj (T za anulěrowanje)
43   advice_toolong: Pśedłuki, aby se blokěrowanje wótpórało - pšosym do kratšych puśow rozdźěliś
44   advice_uploadempty: Nic za nagraśe
45   advice_uploadfail: Nagraśe zastajone
46   advice_uploadsuccess: Wšykne daty wuspěšnje nagrate
47   advice_waydragged: Puś pśesunjony (Z za anulěrowanje)
48   cancel: Pśetergnuś
49   closechangeset: Zacynja se sajźba změnow
50   conflict_download: Wersiju ześěgnuś
51   conflict_overwrite: Wersiju pśepisaś
52   conflict_poichanged: Něchten drugi jo dypk $1$2 změnił, z togo casa ako sy zachopił wobźěłowaś.
53   conflict_relchanged: Něchten drugi jo relaciju $1$2 změnił, z togo casa ako sy zachopił wobźěłowaś.
54   conflict_visitpoi: Klikni na "W pórědku", aby dypk pokazał.
55   conflict_visitway: Klikni na "W pórědku", aby puś pokazał.
56   conflict_waychanged: Něchten drugi jo puś $1$2 změnił, z togo casa ako sy zachopił wobźěłowaś.
57   createrelation: Nowu relaciju napóraś
58   custom: "Swójski:"
59   delete: lašowaś
60   deleting: lašujo se
61   drag_pois: Dypki zajma pśepołožyś
62   editinglive: Wobźěłujo se live
63   editingoffline: Wobźěłujo se offline
64   emailauthor: \n\nPšosym pósćel richard\@systemeD.net e-mail z wopisanim zmólki a napisaj, což sy cynił w toś tom wokognuśu.
65   error_anonymous: Njamóžoš se z anonymnym kartěrowarjom do zwiska stajiś.
66   error_connectionfailed: Bóžko zwisk ze serwerom OpenStreetMap jo se njeraźił. Nowše změny njejsu se składli.\n\nCoš hyšći raz wopytaś?
67   error_microblog_long: "Słanje powěsći do $1 jo se njeraźiło:\nHTTP-kod: $2\nZmólkowa powěźeńka: $3\nZmólka $1: $4"
68   error_nopoi: Dypk zajma njedajo se namakaś (snaź sy kórtowu wurězk pśesunuł), togodla anulěrowanje njejo móžno.
69   error_nosharedpoint: Puśa $1 a $2 wěcej njamaju zgromadny dypk, togodla rozdźělenje njedajo se anulěrowaś.
70   error_noway: Puś $1 njedajo se namakaś (snaź sy kórtowy wurězk pśesunuł?), togodla anulěrowanje njejo móžno.
71   error_readfailed: Bóžko serwer OpenStreetMap njejo wótegronił, gaž sy wó daty prosył.\n\nCoš hyšći raz wopytaś?
72   existingrelation: Eksistěrujucej relaciji pśidaś
73   findrelation: Pytaj relaciju, kótaraž wopśimujo
74   gpxpleasewait: Pšosym cakaj, mjaztym až se GPX-cera pśeźěłujo.
75   heading_drawing: Kreslanka
76   heading_introduction: Zapokazanje
77   heading_pois: Prědne kšace
78   heading_quickref: Malsna referenca
79   heading_surveying: Wuměrjenje
80   heading_tagging: Pśipokazowanje atributow
81   heading_troubleshooting: Rozwězanje problemow
82   help: Pomoc
83   hint_drawmode: kliknuś, aby se dypk pśidał\ndwójcy kliknuś/zapódawańska tasta\naby se linija skóńcyła
84   hint_latlon: "šyrina $1\ndlinina $2"
85   hint_loading: zacytuju se daty
86   hint_overendpoint: nad kóńcnym dypkom ($1)\nklikni, aby pśizamknuł\nUmsch+kliknjenje, aby zjadnośił
87   hint_overpoint: nad dypkom ($1)\nklikni, aby jen pśizamknuł
88   hint_pointselected: dypk wubrany\n(Umsch+kliknjenje na dypk, aby se\nnowa linija zachopiła
89   hint_saving: składuju se daty
90   hint_saving_loading: zacytuju se/składuju se daty
91   inspector: Inspektor
92   inspector_duplicate: Duplikat wót
93   inspector_in_ways: Na puśach
94   inspector_latlon: "Šyrina $1\nDlinina $2"
95   inspector_locked: Zastajony
96   inspector_node_count: ({{PLURAL:$1|raz|dwójcy|$1 raze|$1 razow}})
97   inspector_not_in_any_ways: Nic na puśach (dypk zajma)
98   inspector_unsaved: Njeskłaźony
99   inspector_uploading: (nagraśe)
100   inspector_way_connects_to: Zwězuje z $1 puśami
101   inspector_way_connects_to_principal: Zwězuje z {{PLURAL|one=objektom|two=$1 objektoma|few=$1 objektami|other=$1 objektami}} $2 a {{PLURAL|one=hynakšym objektom|two=$3 hynakšyma objektoma|few=$3 hynakšymi objektami|other=$3 hynakšymi objektami}} $4
102   inspector_way_nodes: $1 sukow
103   inspector_way_nodes_closed: $1 sukow (zacynjonych)
104   loading: Zacytujo se...
105   login_pwd: "Gronidło:"
106   login_retry: Twójo pśizjawjenje njejo se spóznało. Pšosym wopytaj hyšći raz.
107   login_title: Pśizjawjenje njejo móžno było
108   login_uid: "Wužywarske mě:"
109   mail: Post
110   more: Wěcej
111   newchangeset: "\nPšosym wopytaj hyšći raz: Potlatch zachopijo nowu sajźbu změnow."
112   "no": Ně
113   nobackground: Žedna slězyna
114   norelations: Žedne relacije w toś tom wurězku
115   offset_broadcanal: Wlaceńska sćažka šyrokego kanala
116   offset_choose: Wurownanje wubraś (m)
117   offset_dual: Awtodroga (D2)
118   offset_motorway: Awtodroga (D3)
119   offset_narrowcanal: Wlaceńska sćažka wuskego kanala
120   ok: W pórědku
121   openchangeset: Wócynja se sajźba změnow
122   option_custompointers: Pisakowe a rucne pokazowaki wužywaś
123   option_external: "Eksterny start:"
124   option_fadebackground: Slězynu póswětliś
125   option_layer_cycle_map: OSM - kórta za kólasowarjow
126   option_layer_maplint: OSM - Maplint (zmólki)
127   option_layer_nearmap: "Awstralska: NearMap"
128   option_layer_ooc_25k: "Wjelika Britaniska historiski: 1:25k"
129   option_layer_ooc_7th: "Wjelika Britaniska historiski: 7th"
130   option_layer_ooc_npe: "Wjelika Britaniska historiski: NPE"
131   option_layer_ooc_scotland: "Zjadnośone kralojstwo historiske: Šotiska"
132   option_layer_os_streetview: "Zjadnośone kralojstwo: OS StreetView"
133   option_layer_streets_haiti: "Haiti: drozne mjenja"
134   option_layer_surrey_air_survey: "Zjadnośene kralojstwo: Pówětšowy wobraz Surrey"
135   option_layer_tip: Slězynu wubraś
136   option_limitways: Warnowaś, gaž wjele datow se zacytujo
137   option_microblog_id: "Mě mikrobloga:"
138   option_microblog_pwd: "Mikroblogowe gronidło:"
139   option_noname: Drogi bźez mjenjow wuzwignuś
140   option_photo: "Photo KML:"
141   option_thinareas: Śańke linije za wurězki wužywaś
142   option_thinlines: Śańke liniji za wše měritka wužywaś
143   option_tiger: Njezměnjony TIGER wuzwignuś
144   option_warnings: Znosowate warnowanja pokazaś
145   point: Dypk
146   preset_icon_airport: Lětanišćo
147   preset_icon_bar: Bara
148   preset_icon_bus_stop: Busowe zastanišćo
149   preset_icon_cafe: Kafejownja
150   preset_icon_cinema: Kino
151   preset_icon_convenience: Minimark
152   preset_icon_disaster: Haiti twarjenje
153   preset_icon_fast_food: Pójědankarnja
154   preset_icon_ferry_terminal: Prama
155   preset_icon_fire_station: Wognjarnja
156   preset_icon_hospital: Chórownja
157   preset_icon_hotel: Hotel
158   preset_icon_museum: Muzeum
159   preset_icon_parking: Parkowanišćo
160   preset_icon_pharmacy: Aptejka
161   preset_icon_place_of_worship: Kultowe městno
162   preset_icon_police: Policajska stacija
163   preset_icon_post_box: Listowy kašćik
164   preset_icon_pub: Kjarcma
165   preset_icon_recycling: Wužywanje wótpadankow
166   preset_icon_restaurant: Gósćeńc
167   preset_icon_school: Šula
168   preset_icon_station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
169   preset_icon_supermarket: Supermark
170   preset_icon_taxi: Taksijowe městno
171   preset_icon_telephone: Telefon
172   preset_icon_theatre: Źiwadło
173   preset_tip: Z menija nastajonych atributow wubraś, kótarež wopisuju $1
174   prompt_addtorelation: $1 relaciji pśidaś
175   prompt_changesetcomment: "Zapódaj wopisanje swójich změnow:"
176   prompt_closechangeset: Sajźbu změnow $1 zacyniś
177   prompt_createparallel: Paralelny puś napóraś
178   prompt_editlive: Live wobźěłaś
179   prompt_editsave: Wobźěłaś a składowaś
180   prompt_helpavailable: Ty sy nowy wužywaŕ? Glědaj dołojce nalěwo za pomoc.
181   prompt_launch: Eksterny URL startowaś
182   prompt_live: W modusu live, kuždy zapisk, kótaryž změnjaš, buźo se ned w datowej bance OpenStreetMap składowaś - njepśiraźijo se za zachopjeńkarjow. Coš to cyniś?
183   prompt_manyways: Tós ten wobłuk wopśimujo wjelgin wjele drobnostkow a buźo dłujko traś, jen zacytaś. Coš lubjej pówětšyś?
184   prompt_microblog: Powěsć do 1 ($2 zbytne)
185   prompt_revertversion: "K pjerwjejšnej skłaźonej wersiji se wrośiś:"
186   prompt_savechanges: Změny składowaś
187   prompt_taggedpoints: Někotare dypki na toś tom puśu maju atributy abo su w relacijach. Coš jen napšawdu lašowaś?
188   prompt_track: GPS-ceru do puśow konwertěrowaś
189   prompt_unlock: Klikni, aby se wótwóriło
190   prompt_welcome: Witaj do OpenStreetMap!
191   retry: Znowego wopytaś
192   revert: Pśewobrośiś
193   save: Składowaś
194   tags_backtolist: Slědk k lisćinje
195   tags_descriptions: Wopisanja wót '$1'
196   tags_findatag: Atribut namakaś
197   tags_findtag: Atribut namakaś
198   tags_matching: Woblubowane atributy, kótarež '$1' wótpowěduju
199   tags_typesearchterm: "Zapódaj pytański wuraz:"
200   tip_addrelation: Relaciji pśidaś
201   tip_addtag: Nowy atribut pśidaś
202   tip_alert: Zmólka jo nastała - klikni za drobnostki
203   tip_anticlockwise: Kulowaty puś nawopaki ako špera źo - klikni, aby pśwobrośił
204   tip_clockwise: Kulowaty puś ako špěra źo - klikni, aby pśewobrośił
205   tip_direction: Směr puśa - klikni, aby jen pśewobrośił
206   tip_gps: GPS-cery pokazaś (G)
207   tip_noundo: Njejo nic za anulěrowanje.
208   tip_options: Opcije nastajiś (slězynu kórty wubraś)
209   tip_photo: Fota zacytaś
210   tip_presettype: Typ standardnych nastajenjow wubraś, kótarež se w meniju pórucuju.
211   tip_repeattag: Atributy z pjerwjej wubranego puśa pśewześ (R)
212   tip_revertversion: Datum za wótnowjenje wubraś
213   tip_selectrelation: Wubranej ruśe pśidaś
214   tip_splitway: Puś pśi wubranem dypkom rozdźěliś (X)
215   tip_tidy: Dypki puśa rědowaś (T)
216   tip_undo: $1 anulěrowaś (Z)
217   uploading: Nagrawa se...
218   uploading_deleting_pois: Dypki zajma lašowaś
219   uploading_deleting_ways: Puśe lašowaś
220   uploading_poi: Nagrawa se dypk zajma $1
221   uploading_poi_name: Nagrawa se dypk zajma $1, $2
222   uploading_relation: Nagrawa se relacija $1
223   uploading_relation_name: Nagrawa se relacija $1, $2
224   uploading_way: Nagrawa se puś $1
225   uploading_way_name: Nagrawa se puś $1, $2
226   warning: Warnowanje!
227   way: Puś
228   "yes": Jo