Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/1796'
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Macofe
6 # Author: Nemo bis
7 ---
8 mk:
9   html:
10     dir: ltr
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
14       blog: '%e %B %Y г.'
15   activerecord:
16     models:
17       acl: Список за контрола на пристап
18       changeset: Измени
19       changeset_tag: Ознака во измените
20       country: Земја
21       diary_comment: Коментар од дневникот
22       diary_entry: Ставка во дневник
23       friend: Пријател
24       language: Јазик
25       message: Порака
26       node: Јазол
27       node_tag: Ознака на јазол
28       notifier: Известувач
29       old_node: Стар јазол
30       old_node_tag: Стара ознака за јазол
31       old_relation: Стар однос
32       old_relation_member: Стар член на однос
33       old_relation_tag: Стара ознака на однос
34       old_way: Стар пат
35       old_way_node: Стар јазол на пат
36       old_way_tag: Стара ознака за пат
37       relation: Однос
38       relation_member: Член на однос
39       relation_tag: Ознака за однос
40       session: Седница
41       trace: Трага
42       tracepoint: Точка на трага
43       tracetag: Ознака за трага
44       user: Корисник
45       user_preference: Кориснички прилагодувања
46       user_token: Корисничка шифра
47       way: Пат
48       way_node: Јазол на пат
49       way_tag: Ознака на пат
50     attributes:
51       diary_comment:
52         body: Содржина
53       diary_entry:
54         user: Корисник
55         title: Тема
56         latitude: Геог. ширина
57         longitude: Геог. должина
58         language: Јазик
59       friend:
60         user: Корисник
61         friend: Пријател
62       trace:
63         user: Корисник
64         visible: Видливо
65         name: Име
66         size: Големина
67         latitude: Геог. ширина
68         longitude: Геог. должина
69         public: Јавно
70         description: Опис
71       message:
72         sender: Испраќач
73         title: Тема
74         body: Содржина
75         recipient: Примател
76       user:
77         email: Е-пошта
78         active: Активно
79         display_name: Име за приказ
80         description: Опис
81         languages: Јазици
82         pass_crypt: Лозинка
83   printable_name:
84     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
85     with_name_html: '%{name} (%{id})'
86   editor:
87     default: По основно (моментално %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
97     remote:
98       name: Далечинско управување
99       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
100   browse:
101     created: Создадено
102     closed: Затворено
103     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
105     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
109     version: Верзија
110     in_changeset: Измени
111     anonymous: анонимен
112     no_comment: (нема коментари)
113     part_of: Дел од
114     download_xml: Преземи XML
115     view_history: Погл. историја
116     view_details: Погл. подробности
117     location: 'Местоположба:'
118     changeset:
119       title: 'Измени: %{id}'
120       belongs_to: Автор
121       node: Јазли (%{count})
122       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
123       way: Патишта (%{count})
124       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
125       relation: Односи (%{count})
126       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
127       comment: Коментари (%{count})
128       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
129         %{when}</abbr>
130       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
131       changesetxml: XML за измените
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Измени %{id}
135         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
136       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
137       discussion: Разговор
138       still_open: Измените сè уште се отворени — разговорот ќе се отвори штом ќе се
139         затворат измените.
140     node:
141       title: 'Јазол: %{name}'
142       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
143     way:
144       title: 'Пат: %{name}'
145       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
146       nodes: Јазли
147       also_part_of:
148         one: дел од патот %{related_ways}
149         other: дел од патиштата %{related_ways}
150     relation:
151       title: 'Однос: %{name}'
152       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
153       members: Членови
154     relation_member:
155       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
156       type:
157         node: Јазол
158         way: Пат
159         relation: Однос
160     containing_relation:
161       entry: Однос %{relation_name}
162       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
163     not_found:
164       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
165       type:
166         node: јазол
167         way: пат
168         relation: однос
169         changeset: измени
170         note: белешка
171     timeout:
172       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
173       type:
174         node: јазол
175         way: пат
176         relation: однос
177         changeset: менувач
178         note: белешка
179     redacted:
180       redaction: Редакција %{id}
181       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
182         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
183       type:
184         node: јазол
185         way: пат
186         relation: однос
187     start_rjs:
188       feature_warning: Вчитувам %{num_features} елементи, што може да ви го забави
189         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
190       load_data: Вчитај ги податоците
191       loading: Вчитувам...
192     tag_details:
193       tags: Ознаки
194       wiki_link:
195         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
196         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
197       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
198       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
199       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
200     note:
201       title: 'Белешка: %{id}'
202       new_note: Нова белешка
203       description: Опис
204       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
205       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
206       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
207       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
209       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
210       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
211         %{when}</abbr>
212       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
214       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
215       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
216         %{when}</abbr>
217       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
218     query:
219       title: Пребарување на елементи
220       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете елементите во близина.
221       nearby: Елементи во близина
222       enclosing: Обиколни елементи
223   changeset:
224     changeset_paging_nav:
225       showing_page: Страница %{page}
226       next: Следно »
227       previous: « Претходно
228     changeset:
229       anonymous: Анонимен
230       no_edits: (нема уредувања)
231       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
232     changesets:
233       id: Назнака
234       saved_at: Зачувано во
235       user: Корисник
236       comment: Коментар
237       area: Површина
238     list:
239       title: Измени
240       title_user: Измени на %{user}
241       title_friend: Измени на ваши пријатели
242       title_nearby: Измени од соседни корисници
243       empty: Не пронајдов збирови од промени.
244       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
245       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
246       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
247       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
248       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
249       load_more: Вчитај уште
250     timeout:
251       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
252         да се преземе.
253     rss:
254       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
255       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
256       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
257       commented_at_html: Подновено пред %{when}
258       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
259       full: Целосен разговор
260   diary_entry:
261     new:
262       title: Нова дневничка ставка
263       publish_button: Објави
264     list:
265       title: Дневници на корисници
266       title_friends: Дневници на пријателите
267       title_nearby: Дневници на соседните корисници
268       user_title: Дневник на %{user}
269       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
270       new: 'Нов дневнички запис:'
271       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
272       no_entries: Нема дневнички ставки
273       recent_entries: Скорешни дневнички записи
274       older_entries: Постари ставки
275       newer_entries: Понови ставки
276     edit:
277       title: Уреди дневничка ставка
278       subject: 'Наслов:'
279       body: 'Содржина:'
280       language: 'Јазик:'
281       location: 'Местоположба:'
282       latitude: Геог. ширина
283       longitude: Геог. должина
284       use_map_link: покажи на карта
285       save_button: Зачувај
286       marker_text: Место на дневничкиот запис
287     view:
288       title: Дневникот на %{user} | %{title}
289       user_title: дневник на %{user}
290       leave_a_comment: Пиши коментар
291       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
292       login: Најава
293       save_button: Зачувај
294     no_such_entry:
295       title: Нема таква дневничка ставка
296       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
297       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
298         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
299     diary_entry:
300       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
301       comment_link: Коментирај на оваа ставка
302       reply_link: Одговори на оваа ставка
303       comment_count:
304         one: '%{count} коментар'
305         zero: Нема коментари
306         other: '%{count} коментари'
307       edit_link: Уреди ја оваа ставка
308       hide_link: Скриј ја ставкава
309       confirm: Потврди
310     diary_comment:
311       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
312       hide_link: Скриј го коментаров
313       confirm: Потврди
314     location:
315       location: 'Местоположба:'
316       view: Преглед
317       edit: Уреди
318     feed:
319       user:
320         title: Дневнички ставки на %{user}
321         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
322       language:
323         title: Дневнички ставки на %{language_name}
324         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
325           %{language_name}
326       all:
327         title: Дневнички ставки
328         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
329     comments:
330       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
331       post: Објава
332       when: Кога
333       comment: Коментар
334       ago: пред %{ago}
335       newer_comments: Понови коментари
336       older_comments: Постари коментари
337   export:
338     title: Извези
339     start:
340       area_to_export: Простор за извоз
341       manually_select: Рачно изберете друга површина
342       format_to_export: Формат за извоз
343       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
344       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
345       embeddable_html: HTML-код за вметнување
346       licence: Лиценца
347       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
348         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
349         Commons Open Database License).
350       too_large:
351         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
352           извори:'
353         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
354           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
355           извори за крупно преземање:'
356         planet:
357           title: Планетата на OSM
358           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
359         overpass:
360           title: Извршник „Надвозник“
361           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
362         geofabrik:
363           title: Преземања на Geofabrik
364           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
365             градови
366         metro:
367           title: Метроизвадоци
368           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
369         other:
370           title: Други извори
371           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
372       options: Нагодувања
373       format: Формат
374       scale: Размер
375       max: најв.
376       image_size: Големина на сликата
377       zoom: Приближи
378       add_marker: Додај бележник на картата
379       latitude: Г.Ш.
380       longitude: Г.Д.
381       output: Излезни податоци
382       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
383       export_button: Извези
384   geocoder:
385     search:
386       title:
387         latlon: <a href="https://openstreetmap.org/">Внатрешни</a> исходни ставки
388         ca_postcode: Исход од <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
389         osm_nominatim: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
390           Nominatim</a>
391         geonames: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
392         osm_nominatim_reverse: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
393           Nominatim</a>
394         geonames_reverse: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
395     search_osm_nominatim:
396       prefix:
397         aerialway:
398           cable_car: Кабелски трамвај
399           chair_lift: Клупна жичница
400           drag_lift: Влечна жичница
401           gondola: Кабинска жичница
402           platter: Скилифт
403           pylon: Жичен јарбол
404           station: Гондолска станица
405           t-bar: Влечен лифт
406         aeroway:
407           aerodrome: Аеродром
408           airstrip: Леталиште
409           apron: Рампа
410           gate: Порта
411           hangar: Хангар
412           helipad: Хелиодром
413           holding_position: Задржна положба
414           parking_position: Оставна положба
415           runway: Писта
416           taxiway: Рулажна патека
417           terminal: Терминал
418         amenity:
419           animal_shelter: Засолниште за животни
420           arts_centre: Дом на уметноста
421           atm: Банкомат
422           bank: Банка
423           bar: Бар
424           bbq: Скара
425           bench: Клупа
426           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
427           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
428           biergarten: Пивска градина
429           boat_rental: Изнајмување пловила
430           brothel: Бордел
431           bureau_de_change: Менувачница
432           bus_station: Автобуска станица
433           cafe: Кафуле
434           car_rental: Изнајмување автомобил
435           car_sharing: Заедничко патување
436           car_wash: Автоперална
437           casino: Казино
438           charging_station: Напојна станица
439           childcare: Претшколска установа
440           cinema: Кино
441           clinic: Клиника
442           clock: Часовник
443           college: Колеџ
444           community_centre: Центар на заедница
445           courthouse: Суд
446           crematorium: Крематориум
447           dentist: Забар
448           doctors: Доктори
449           drinking_water: Пивка вода
450           driving_school: Автошкола
451           embassy: Амбасада
452           fast_food: Брза храна
453           ferry_terminal: Траектска станица
454           fire_station: Пожарна
455           food_court: Штандови за брза храна
456           fountain: Фонтана
457           fuel: Гориво
458           gambling: Коцкање
459           grave_yard: Гробишта
460           grit_bin: Пескарница
461           hospital: Болница
462           hunting_stand: Ловечка кула
463           ice_cream: Сладолед
464           kindergarten: Градинка
465           library: Библиотека
466           marketplace: Пазариште
467           monastery: Манастир
468           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
469           nightclub: Ноќен клуб
470           nursing_home: Старечки дом
471           office: Канцеларија
472           parking: Паркиралиште
473           parking_entrance: Влез во паркиралиште
474           parking_space: Паркинг-место
475           pharmacy: Аптека
476           place_of_worship: Верски објект
477           police: Полиција
478           post_box: Поштенско сандаче
479           post_office: Пошта
480           preschool: Претшколска установа
481           prison: Затвор
482           pub: Пивница
483           public_building: Јавен објект
484           recycling: Рециклирање
485           restaurant: Ресторан
486           retirement_home: Старечки дом
487           sauna: Сауна
488           school: Училиште
489           shelter: Засолниште
490           shop: Продавница
491           shower: Туш
492           social_centre: Социјален центар
493           social_club: Друштвен клуб
494           social_facility: Општествена постројка
495           studio: Студио
496           swimming_pool: Базен
497           taxi: Такси
498           telephone: Телефонска говорница
499           theatre: Театар
500           toilets: Тоалет
501           townhall: Градски дом
502           university: Универзитет
503           vending_machine: Вендинг-машина
504           veterinary: Ветеринарна клиника
505           village_hall: Месна заедница
506           waste_basket: Корпа за отпадоци
507           waste_disposal: Депонија
508           water_point: Водоводен приклучок
509           youth_centre: Младински центар
510         boundary:
511           administrative: Административна граница
512           census: Пописна граница
513           national_park: Национален парк
514           protected_area: Заштитено подрачје
515         bridge:
516           aqueduct: Аквадукт
517           boardwalk: Шеталиште
518           suspension: Висечки мост
519           swing: Вртечки мост
520           viaduct: Вијадукт
521           "yes": Мост
522         building:
523           "yes": Градба
524         craft:
525           brewery: Пиварница
526           carpenter: Столар
527           electrician: Електричар
528           gardener: Градинар
529           painter: Сликар
530           photographer: Фотограф
531           plumber: Водоводџија
532           shoemaker: Чевлар
533           tailor: Кројач
534           "yes": Занаетчиски дуќан
535         emergency:
536           ambulance_station: Итна помош
537           assembly_point: Собиралиште
538           defibrillator: Дефибрилатор
539           landing_site: Место за итно слетување
540           phone: Итен телефон
541           water_tank: Итен водосклад
542           "yes": Итна помош
543         highway:
544           abandoned: Напуштен автопат
545           bridleway: Коњски пат
546           bus_guideway: Автобуски шини
547           bus_stop: Автобуска постојка
548           construction: Автопат во изградба
549           corridor: Премин
550           cycleway: Велосипедска патека
551           elevator: Лифт
552           emergency_access_point: Прва помош
553           footway: Тротоар
554           ford: Брод
555           give_way: Знак за предност
556           living_street: Маалска улица
557           milestone: Милјоказ
558           motorway: Автопат
559           motorway_junction: Клучка
560           motorway_link: Приклучен пат
561           passing_place: Минувалиште
562           path: Патека
563           pedestrian: Пешачка патека
564           platform: Платформа
565           primary: Главен пат
566           primary_link: Главен пат
567           proposed: Предложен пат
568           raceway: Тркачка патека
569           residential: Станбена улица
570           rest_area: Одмориште
571           road: Пат
572           secondary: Спореден пат
573           secondary_link: Спореден пат
574           service: Помошен пат
575           services: Крајпатен сервис
576           speed_camera: Брзиноловец
577           steps: Скалила
578           stop: Знак за запирање
579           street_lamp: Улична светилка
580           tertiary: Третостепен пат
581           tertiary_link: Третостепен пат
582           track: Полски пат
583           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
584           trail: Патека
585           trunk: Магистрала
586           trunk_link: Магистрала
587           turning_loop: Повратен јазол
588           unclassified: Некласификуван пат
589           "yes": Пат
590         historic:
591           archaeological_site: Археолошки локалитет
592           battlefield: Бојно поле
593           boundary_stone: Граничен камен
594           building: Историска градба
595           bunker: Бункер
596           castle: Замок
597           church: Црква
598           city_gate: Градска порта
599           citywalls: Градски ѕидини
600           fort: Утврдување
601           heritage: Културно наследство
602           house: Куќа
603           icon: Икона
604           manor: Велепоседнички дом
605           memorial: Споменик
606           mine: Рудник
607           mine_shaft: Рудничко окно
608           monument: Споменик
609           roman_road: Римски пат
610           ruins: Рушевини
611           stone: Камен
612           tomb: Гроб
613           tower: Кула
614           wayside_cross: Крајпатен крст
615           wayside_shrine: Крајпатен параклис
616           wreck: Бродолом
617           "yes": Историско место
618         junction:
619           "yes": Раскрсница
620         landuse:
621           allotments: Парцели
622           basin: Котлина
623           brownfield: Угар
624           cemetery: Гробишта
625           commercial: Стопанско подрачје
626           conservation: Заштитено земјиште
627           construction: Градилиште
628           farm: Фарма
629           farmland: Земјоделско земјиште
630           farmyard: Селски двор
631           forest: Шума
632           garages: Гаража
633           grass: Трева
634           greenfield: Неискористено земјиште
635           industrial: Индустриско подрачје
636           landfill: Депонија
637           meadow: Ливада
638           military: Воено подрачје
639           mine: Рудник
640           orchard: Овоштарник
641           quarry: Каменолом
642           railway: Железница
643           recreation_ground: Рекреативен терен
644           reservoir: Резервоар
645           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
646           residential: Станбено подрачје
647           retail: Дуќани
648           road: Патно подрачје
649           village_green: Селско зеленило
650           vineyard: Лозници
651           "yes": Употреба на земјиште
652         leisure:
653           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
654           bird_hide: Набљудувалиште за птици
655           common: Општествена земја
656           dog_park: Парк за кучиња
657           firepit: Огниште
658           fishing: Рибарење
659           fitness_centre: Центар за фитнес
660           fitness_station: Технички преглед
661           garden: Градина
662           golf_course: Голф-терен
663           horse_riding: Јавање
664           ice_rink: Лизгалиште
665           marina: Марина
666           miniature_golf: Миниголф
667           nature_reserve: Природен резерват
668           park: Парк
669           pitch: Спортски терен
670           playground: Детско игралиште
671           recreation_ground: Разонодно место
672           resort: Одморалиште
673           sauna: Сауна
674           slipway: Испуст
675           sports_centre: Спортски центар
676           stadium: Стадион
677           swimming_pool: Базен
678           track: Спортска патека
679           water_park: Аквапарк
680           "yes": Разонода
681         man_made:
682           adit: Помошно окно
683           beacon: Светилник
684           beehive: Пчеларник
685           breakwater: Бранобран
686           bridge: Мост
687           bunker_silo: Бункер
688           chimney: Оџак
689           crane: Кран
690           dolphin: Пристан. дирек
691           dyke: Ров
692           embankment: Кеј
693           flagpole: Јарбол
694           gasometer: Гасомер
695           groyne: Брежна препрека
696           kiln: Печка
697           lighthouse: Светилник
698           mast: Јарбол
699           mine: Рудник
700           mineshaft: Рудничко окно
701           monitoring_station: Надгледна станица
702           petroleum_well: Нафтен извор
703           pier: Пристан. мост
704           pipeline: Цевковод
705           silo: Силос
706           storage_tank: Резервоар
707           surveillance: Надзор
708           tower: Кула
709           wastewater_plant: Пречистителна станица
710           watermill: Воденица
711           water_tower: Водокула
712           water_well: Бунар
713           water_works: Водоводна станица
714           windmill: Ветерница
715           works: Фабрика
716           "yes": Вештачки
717         military:
718           airfield: Воено слетувалиште
719           barracks: Касарна
720           bunker: Бункер
721           "yes": Војска
722         mountain_pass:
723           "yes": Планински превој
724         natural:
725           bay: Залив
726           beach: Плажа
727           cape: ‘Рт
728           cave_entrance: Влез во пештера
729           cliff: Гребен
730           crater: Кратер
731           dune: Дина
732           fell: Фел
733           fjord: Фјорд
734           forest: Шума
735           geyser: Гејзер
736           glacier: Ледник
737           grassland: Полјана
738           heath: Голет
739           hill: Рид
740           island: Остров
741           land: Земја
742           marsh: Бара
743           moor: Пустара
744           mud: Кал
745           peak: Врв
746           point: Точка
747           reef: Гребен
748           ridge: Срт
749           rock: Карпа
750           saddle: Седло
751           sand: Песок
752           scree: Сип
753           scrub: Честак
754           spring: Извор
755           stone: Камен
756           strait: Проток
757           tree: Дрво
758           valley: Долина
759           volcano: Вулкан
760           water: Вода
761           wetland: Мочуриште
762           wood: Шума
763         office:
764           accountant: Сметководител
765           administrative: Управа
766           architect: Архитект
767           association: Здружение
768           company: Фирма
769           educational_institution: Образовна установа
770           employment_agency: Агенција за вработување
771           estate_agent: Агенција за недвижности
772           government: Владина служба
773           insurance: Служба за осигурување
774           it: Информатичка служба
775           lawyer: Адвокат
776           ngo: НВО-канцеларија
777           telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
778           travel_agent: Туристичка агенција
779           "yes": Канцеларија
780         place:
781           allotments: Парцели
782           city: Град
783           city_block: Градски блок
784           country: Земја
785           county: Округ
786           farm: Фарма
787           hamlet: Селце
788           house: Куќа
789           houses: Куќи
790           island: Остров
791           islet: Островче
792           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
793           locality: Месност
794           municipality: Општина
795           neighbourhood: Соседство
796           postcode: Поштенски број
797           quarter: Четврт
798           region: Област
799           sea: Море
800           square: Плоштад
801           state: Покраина
802           subdivision: Админ. подрачје
803           suburb: Населба
804           town: Град
805           unincorporated_area: Нездружено подрачје
806           village: Село
807           "yes": Место
808         railway:
809           abandoned: Напуштена железничка линија
810           construction: Железничка линија во изградба
811           disused: Напуштена железничка линија
812           funicular: Искачница
813           halt: Железничка постојка
814           junction: Железнички јазол
815           level_crossing: Надвозник
816           light_rail: Лека железница
817           miniature: Минијатурна железница
818           monorail: Едношинска пруга
819           narrow_gauge: Теснолинејка
820           platform: Железнички перон
821           preserved: Зачувана железничка линија
822           proposed: Предложена железница
823           spur: Железнички огранок
824           station: Железничка станица
825           stop: Железничка постојка
826           subway: Метро
827           subway_entrance: Влез во метро
828           switch: Железнички пунктови
829           tram: Трамвајска линија
830           tram_stop: Трамвајска постојка
831         shop:
832           alcohol: Алкохол на црно
833           antiques: Старинарница
834           art: Уметнички дуќан
835           bakery: Пекара
836           beauty: Козметика
837           beverages: Пијалоци
838           bicycle: Продавница за велосипеди
839           bookmaker: Бележник
840           books: Книжарница
841           boutique: Бутик
842           butcher: Месарница
843           car: Автосалон
844           car_parts: Автоделови
845           car_repair: Автосервис
846           carpet: Дуќан за теписи
847           charity: Добротворна продавница
848           chemist: Аптека
849           clothes: Дуќан за облека
850           computer: Продавница за сметачи
851           confectionery: Слаткарница
852           convenience: Бакалница
853           copyshop: Фотокопир
854           cosmetics: Козметика
855           deli: Гастрономски дуќан
856           department_store: Стоковна куќа
857           discount: Распродажен дуќан
858           doityourself: Направи-сам
859           dry_cleaning: Хемиско чистење
860           electronics: Електронска опрема
861           estate_agent: Недвижности
862           farm: Земјоделска продавница
863           fashion: Бутик
864           fish: Рибарница
865           florist: Цвеќара
866           food: Продавница за храна
867           funeral_directors: Погребална служба
868           furniture: Мебел
869           gallery: Галерија
870           garden_centre: Градинарски центар
871           general: Колонијал
872           gift: Дуќан за подароци
873           greengrocer: Пиљара
874           grocery: Бакалница
875           hairdresser: Фризер
876           hardware: Алат и опрема
877           hifi: Аудиосистеми
878           houseware: Продавница за покуќнина
879           interior_decoration: Внатрешно уредување
880           jewelry: Јувелир
881           kiosk: Трафика
882           kitchen: Кујнска продавница
883           laundry: Пералница
884           lottery: Лотарија
885           mall: Трговски центар
886           market: Пазар
887           massage: Масажа
888           mobile_phone: Мобиларница
889           motorcycle: Моторцикли
890           music: Музички дуќан
891           newsagent: Весникара
892           optician: Оптичар
893           organic: Здрава храна
894           outdoor: Продавница на отворено
895           paint: Бои и лакови
896           pawnbroker: Заложница
897           pet: Домашни миленици
898           pharmacy: Аптека
899           photo: Фотографски дуќан
900           seafood: Морска храна
901           second_hand: Половна роба
902           shoes: Обувки
903           sports: Спортски дуќан
904           stationery: Прибор и репроматеријали
905           supermarket: Супермаркет
906           tailor: Кројач
907           ticket: Билетарница
908           tobacco: Тутунарница
909           toys: Продавница за играчки
910           travel_agency: Туристичка агенција
911           tyres: Автогуми
912           vacant: Празна продавница
913           variety_store: Сештарница
914           video: Видеотека
915           wine: Винска продавница
916           "yes": Дуќан
917         tourism:
918           alpine_hut: Планинска куќарка
919           apartment: Стан
920           artwork: Уметничко дело
921           attraction: Атракција
922           bed_and_breakfast: Полупансион
923           cabin: Колиба
924           camp_site: Камп
925           caravan_site: Автокамп
926           chalet: Брвнара
927           gallery: Галерија
928           guest_house: Пансион
929           hostel: Хостел
930           hotel: Хотел
931           information: Информации
932           motel: Мотел
933           museum: Музеј
934           picnic_site: Излетничко место
935           theme_park: Забавен парк
936           viewpoint: Видиковец
937           zoo: Зоолошка
938         tunnel:
939           building_passage: Премин на зграда
940           culvert: Пропусен канал
941           "yes": Тунел
942         waterway:
943           artificial: Вештачки воден пат
944           boatyard: Чамцоградилиште
945           canal: Канал
946           dam: Брана
947           derelict_canal: Запуштен канал
948           ditch: Канач
949           dock: Док
950           drain: Одвод
951           lock: Преводница
952           lock_gate: Преводничка врата
953           mooring: Сидриште
954           rapids: Брзак
955           river: Река
956           stream: Поток
957           wadi: Вади
958           waterfall: Водопад
959           weir: Јаз
960           "yes": Воден пат
961       admin_levels:
962         level2: Државна граница
963         level4: Покраинска граница
964         level5: Регионална граница
965         level6: Окружна граница
966         level8: Градска граница
967         level9: Селска граница
968         level10: Населбена граница
969     description:
970       title:
971         osm_nominatim: Местоположба од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
972           Nominatim</a>
973         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
974       types:
975         cities: Градови
976         towns: Гратчиња
977         places: Места
978     results:
979       no_results: Не пронајдов ништо
980       more_results: Повеќе ставки
981   layouts:
982     logo:
983       alt_text: Лого на OpenStreetMap
984     home: Оди на матичната местоположба
985     logout: Одјава
986     log_in: Најава
987     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
988     sign_up: Регистрација
989     start_mapping: Почнете да ги работите картите
990     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
991     edit: Уреди
992     history: Историја
993     export: Извези
994     data: Податоци
995     export_data: Извези податоци
996     gps_traces: ГПС-траги
997     gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
998     user_diaries: Кориснички дневници
999     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1000     edit_with: Уреди со %{editor}
1001     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1002     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
1003     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
1004       за слободна употреба под отворена лиценца.
1005     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1006     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{bytemark}, %{ic} како и други
1007       %{partners}.
1008     partners_ucl: UCL
1009     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1010     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1011     partners_partners: партнери
1012     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
1013       работиме на неопходни одржувања.
1014     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
1015       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1016     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
1017       опрема.
1018     help: Помош
1019     about: За нас
1020     copyright: Авторски права
1021     community: Заедница
1022     community_blogs: Блогови на заедницата
1023     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
1024     foundation: Фондација
1025     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
1026     make_a_donation:
1027       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1028       text: Дарувајте
1029     learn_more: Дознајте повеќе
1030     more: Повеќе
1031   license_page:
1032     foreign:
1033       title: За овој превод
1034       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
1035         предност има англиската страница
1036       english_link: англискиот оригинал
1037     native:
1038       title: За страницава
1039       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
1040         да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
1041         со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1042       native_link: македонската верзија
1043       mapping_link: почнете да ги работите картите
1044     legal_babble:
1045       title_html: Авторски права и лиценца
1046       intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
1047         <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
1048         Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"https://osmfoundation.org/\">фондацијата
1049         OpenStreetMap</a> (OSMF)."
1050       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
1051         предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
1052         Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
1053         само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
1054         <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1055       intro_3_html: |-
1056         Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1057         се нудат под лиценцата <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1058       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1059       credit_1_html: |-
1060         Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1061         OpenStreetMap &rdquo;.
1062       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под
1063         \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите,
1064         дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање
1065         на врска\nдо <a href=\"https://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница
1066         за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM
1067         во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да
1068         ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на
1069         пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1070         (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1071         и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1072       credit_3_html: |-
1073         Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1074         На пример:
1075       attribution_example:
1076         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1077         title: Пример за наведување
1078       more_title_html: Повеќе информации
1079       more_1_html: |-
1080         Повеќе за употребата на нашите податоци и како да нè наведете ќе најдете на <a
1081         href="https://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница</a>.
1082       more_2_html: |-
1083         Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1084         бесплатни извршници (API) за карти на трети лица.
1085         Погледајте ги <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">правилата за употреба на извршникот</a>,
1086         <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">правилата за полињата</a>
1087         и <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">за Nominatim</a>.
1088       contributors_title_html: Нашите учесници
1089       contributors_intro_html: |-
1090         Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1091         податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1092         и други извори, меѓу кои се:
1093       contributors_at_html: |-
1094         <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1095         <a href="https://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1096         <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1097         <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1098         Покраина Тирол (под <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1099       contributors_ca_html: |-
1100         <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1101         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1102         Статистичка служба на Канада).
1103       contributors_fi_html: |-
1104         <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1105         <a href="https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1">NLSFI</a>.
1106       contributors_fr_html: |-
1107         <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1108         Генералната даночна управа.
1109       contributors_nl_html: |-
1110         <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1111         (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)
1112       contributors_nz_html: |-
1113         <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1114         Катастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права.
1115       contributors_si_html: |-
1116         <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1117         <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1118         <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1119         (јавни информации од Словенија).
1120       contributors_za_html: |-
1121         <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1122         <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1123         Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1124       contributors_gb_html: |-
1125         <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1126         од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1127         права на базата 2010-12.
1128       contributors_footer_1_html: |-
1129         Повеќе информации за овие и други извори искористени
1130         за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1131         href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1132       contributors_footer_2_html: |-
1133         Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1134         на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1135         дека прифаќа било каква одговорност.
1136       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1137       infringement_1_html: |-
1138         Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1139         податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1140         изречна дозвола од имателите на тие права.
1141       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно
1142         место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a
1143         href=\"https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1144         \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1145         наменска страница</a>."
1146       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1147       trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
1148         на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате прашања
1149         во врска со употребата на знаците, погл. <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">Работната
1150         група за лиценци</a>.
1151   welcome_page:
1152     title: Добре дојдовте!
1153     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1154       на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа.
1155       Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1156     whats_on_the_map:
1157       title: Што има на картата
1158       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1159         нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете
1160         да ставате сè што постои и што ве интересира.
1161       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски
1162         (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски
1163         права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи,
1164         освен ако немате посебна дозвола.
1165     basic_terms:
1166       title: Основни картографски поими
1167       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1168       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1169         за уредување на карти.
1170       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан
1171         или дрво.
1172       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1173         или објект (здание).
1174       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име
1175         на ресторан или дозволената брзина на улица.
1176     rules:
1177       title: Правила!
1178       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1179         сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1180         други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1181         \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1182         и \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1183         уредувања</a>."
1184     questions:
1185       title: Имате прашања?
1186       paragraph_1_html: |-
1187         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1188         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1189         <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1190     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1191     add_a_note:
1192       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1193       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1194         да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1195       paragraph_2_html: |-
1196         Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1197         <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1198   fixthemap:
1199     title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1200     how_to_help:
1201       title: Како да помогнете
1202       join_the_community:
1203         title: Приклучете се во заедницата
1204         explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1205           (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1206           на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1207       add_a_note:
1208         instructions_html: |-
1209           Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1210           Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1211     other_concerns:
1212       title: Други проблеми
1213       explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1214         или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1215         за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1216         група на OSMF</a>."
1217   help_page:
1218     title: Помош
1219     introduction: |-
1220       OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1221       да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1222     welcome:
1223       url: /welcome
1224       title: Добре дојдовте на OSM
1225       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1226     beginners_guide:
1227       url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1228       title: Почетен курс
1229       description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1230     help:
1231       url: https://help.openstreetmap.org/
1232       title: help.openstreetmap.org
1233       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања
1234         и одговори на OSM.
1235     mailing_lists:
1236       title: Поштенски списоци
1237       description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1238         опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1239     forums:
1240       title: Форуми
1241       description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1242     irc:
1243       title: IRC
1244       description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1245     switch2osm:
1246       title: Преод на OSM
1247       description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1248         OpenStreetMap и други услуги.
1249     wiki:
1250       url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1251       title: wiki.openstreetmap.org
1252       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1253   about_page:
1254     next: Следно
1255     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1256     used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1257       мобилни прилози и сметачки уреди'
1258     lede_text: |-
1259       OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1260       за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1261     local_knowledge_title: Месни сознанија
1262     local_knowledge_html: |-
1263       OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1264       воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
1265       со цел да се провери исправноста
1266       и актуелноста на OSM.
1267     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1268     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1269       и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1270       во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1271       што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата
1272       ќе дознаете на <a href='https://blog.openstreetmap.org'>блогот на OpenStreetMap</a>,\n<a
1273       href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите
1274       на заедницата</a> и страниците на\n<a href='https://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата
1275       OSM</a> website."
1276     open_data_title: Отворени податоци
1277     open_data_html: |-
1278       OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1279       доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1280       под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1281     legal_title: Правни работи
1282     legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи  \n<a
1283       href='https://osmfoundation.org/'>Задолжбината OpenStreetMap</a> (OSMF) \nво
1284       име на заедницата. Употребата на сите услуги што ги нуди OSMF подлежи на нашите
1285       <a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\nПравила
1286       за прифатлива употреба</a> и <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">Правилата
1287       за заштита на личните податоци</a>\n<br> \nВе молиме <a href='https://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1288       ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права и
1289       други правни прашања и проблеми.\n<br>\nOpenStreetMap, логото со лупа и „Состојба
1290       на картата“ се <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy\">заштитни
1291       знаци на OSMF</a>."
1292     partners_title: Партнери
1293   notifier:
1294     diary_comment_notification:
1295       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на дневничка ставка'
1296       hi: Здраво %{to_user},
1297       header: '%{from_user} коментираше на дневничката ставка на OpenStreetMap со
1298         наслов %{subject}:'
1299       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1300         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1301     message_notification:
1302       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1303       hi: Здраво %{to_user},
1304       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1305       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1306         на %{replyurl}
1307     friend_notification:
1308       hi: Здраво %{to_user},
1309       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1310       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1311       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1312       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1313     gpx_notification:
1314       greeting: Здраво,
1315       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1316       with_description: со описот
1317       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1318       and_no_tags: и без ознаки.
1319       failure:
1320         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1321         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1322         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1323           како да
1324         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1325         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1326       success:
1327         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1328         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1329           точки.
1330     signup_confirm:
1331       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1332       greeting: Здраво!
1333       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1334       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1335         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1336       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1337         да почнете со уредување.
1338     email_confirm:
1339       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1340     email_confirm_plain:
1341       greeting: Здраво,
1342       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1343         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1344       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1345         измената.
1346     email_confirm_html:
1347       greeting: Здраво,
1348       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1349         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1350       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1351     lost_password:
1352       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1353     lost_password_plain:
1354       greeting: Здраво,
1355       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1356         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1357       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1358         лозинката.
1359     lost_password_html:
1360       greeting: Здраво,
1361       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1362         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1363       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1364         промените лозинката.
1365     note_comment_notification:
1366       anonymous: Анонимен корисник
1367       greeting: Здраво,
1368       commented:
1369         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1370         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1371           интересира'
1372         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1373           близу %{place}.'
1374         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1375           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1376       closed:
1377         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1378         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1379         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1380         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1381           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1382       reopened:
1383         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1384         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1385         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1386           на каритте близу %{place}.'
1387         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1388           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1389       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1390     changeset_comment_notification:
1391       hi: Здраво %{to_user},
1392       greeting: Здраво,
1393       commented:
1394         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1395         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1396           интересира'
1397         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1398           во %{time}'
1399         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1400           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1401         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1402         partial_changeset_without_comment: без коментар
1403       details: Поподробно за промената на %{url}.
1404       unsubscribe: За да се отпишете од подновите на овие промени, посетете ја страницата
1405         %{url} и стиснете на „Отпиши се“.
1406   message:
1407     inbox:
1408       title: Примени
1409       my_inbox: Моето сандаче
1410       outbox: за праќање
1411       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1412       new_messages:
1413         one: '%{count} нова порака'
1414         other: '%{count} нови пораки'
1415       old_messages:
1416         one: '%{count} стара порака'
1417         other: '%{count} стари пораки'
1418       from: Од
1419       subject: Наслов
1420       date: Датум
1421       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1422       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1423     message_summary:
1424       unread_button: Означи како непрочитано
1425       read_button: Означи како прочитано
1426       reply_button: Одговори
1427       delete_button: Избриши
1428     new:
1429       title: Испрати ја пораката
1430       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1431       subject: Наслов
1432       body: Содржина
1433       send_button: Испрати
1434       back_to_inbox: Назад во примени
1435       message_sent: Пораката е испратена
1436       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1437         за да можете да праќате други.
1438     no_such_message:
1439       title: Нема таква порака
1440       heading: Нема таква порака
1441       body: За жал, нема порака со тој id.
1442     outbox:
1443       title: За праќање
1444       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1445       inbox: примени пораки
1446       outbox: за праќање
1447       messages:
1448         one: Имате %{count} испратена порака
1449         other: Имате %{count} испратени пораки
1450       to: До
1451       subject: Наслов
1452       date: Датум
1453       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1454         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1455       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1456     reply:
1457       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1458         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1459         име за да одговорите.
1460     read:
1461       title: Прочитај ја пораката
1462       from: Од
1463       subject: Наслов
1464       date: Датум
1465       reply_button: Одговори
1466       unread_button: Означи како непрочитано
1467       delete_button: Избриши
1468       back: Назад
1469       to: За
1470       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1471         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1472         име за да ја прочитате.
1473     sent_message_summary:
1474       delete_button: Избриши
1475     mark:
1476       as_read: Пораката е означена како прочитана
1477       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1478     delete:
1479       deleted: Пораката е избришана
1480   site:
1481     index:
1482       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1483         оневозможиле тој програм.
1484       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1485       permalink: Постојана врска
1486       shortlink: Кратка врска
1487       createnote: Додај белешка
1488       license:
1489         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1490       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1491         и дали е овозможено далечинското управување
1492     edit:
1493       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1494       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1495         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1496         %{user_page}.
1497       user_page_link: корисничка страница
1498       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1499       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1500         — Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">го
1501         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1502         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1503       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1504         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1505         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1506       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен — погледајте ја страницата
1507         https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1508       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1509         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1510       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1511       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1512         без кои оваа можност не може да работи.
1513     sidebar:
1514       search_results: Исход од пребарувањето
1515       close: Затвори
1516     search:
1517       search: Пребарај
1518       get_directions: Дај насоки
1519       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1520       from: Од
1521       to: До
1522       where_am_i: Каде е ова?
1523       where_am_i_title: Опишете ја тековната местоположба со помош на пребарувачот
1524       submit_text: Дај
1525       reverse_directions_text: Смени насока
1526     key:
1527       table:
1528         entry:
1529           motorway: Автопат
1530           main_road: Главен пат
1531           trunk: Главна сообраќајна артерија
1532           primary: Главен пат
1533           secondary: Спореден пат
1534           unclassified: Некласификуван пат
1535           track: Патека
1536           bridleway: Пешачко-влечен пат
1537           cycleway: Велосипедска патека
1538           cycleway_national: Државна велосипедска патека
1539           cycleway_regional: Регионална велосипедска патека
1540           cycleway_local: Месна велосипедска патека
1541           footway: Пешачка патека
1542           rail: Железница
1543           subway: Метро
1544           tram:
1545           - Лека железница
1546           - трамвај
1547           cable:
1548           - Клупна жичница
1549           - клупна жичница
1550           runway:
1551           - Аеродромска писта
1552           - рулажна патека
1553           apron:
1554           - Аеродромска платформа
1555           - терминал
1556           admin: Административна граница
1557           forest: Шума
1558           wood: Шумичка
1559           golf: Голф-терен
1560           park: Парк
1561           resident: Станбено подрачје
1562           common:
1563           - Општествена земја
1564           - ливада
1565           retail: Трговско подрачје
1566           industrial: Индустриско подрачје
1567           commercial: Комерцијално подрачје
1568           heathland: Вресиште
1569           lake:
1570           - Езеро
1571           - резервоар
1572           farm: Фарма
1573           brownfield: Запуштено подрачје
1574           cemetery: Гробишта
1575           allotments: Парцели
1576           pitch: Спортски терен
1577           centre: Спортски центар
1578           reserve: Природен резерват
1579           military: Воено подрачје
1580           school:
1581           - Училиште
1582           - универзитет
1583           building: Значајно здание
1584           station: Железничка станица
1585           summit:
1586           - Врв
1587           - врв
1588           tunnel: Испрекината линија = тунел
1589           bridge: Црна линија = мост
1590           private: Доверлив пристап
1591           destination: Пристап до одредницата
1592           construction: Патишта во изградба
1593           bicycle_shop: Точкар
1594           bicycle_parking: Паркирање велосипеди
1595           toilets: Тоалет
1596     richtext_area:
1597       edit: Уреди
1598       preview: Преглед
1599     markdown_help:
1600       title_html: Расчленето со <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1601       headings: Наслови
1602       heading: Наслов
1603       subheading: Поднаслов
1604       unordered: Неподреден список
1605       ordered: Подреден список
1606       first: Прва ставка
1607       second: Втора ставка
1608       link: Врска
1609       text: Текст
1610       image: Слика
1611       alt: Алтернативен текст
1612       url: URL
1613   trace:
1614     visibility:
1615       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1616       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1617         точки)
1618       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1619       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1620         подредени точки со време)
1621     create:
1622       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1623       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1624         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1625         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1626     edit:
1627       title: Ја уредувате трагата %{name}
1628       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1629       filename: 'Податотека:'
1630       download: преземи
1631       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1632       points: 'Точки:'
1633       start_coord: 'Почетна координата:'
1634       map: карта
1635       edit: уреди
1636       owner: 'Сопственик:'
1637       description: 'Опис:'
1638       tags: 'Ознаки:'
1639       tags_help: одделено со запирка
1640       save_button: Зачувај промени
1641       visibility: 'Видливост:'
1642       visibility_help: што значи ова?
1643       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1644     trace_form:
1645       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1646       description: 'Опис:'
1647       tags: 'Ознаки:'
1648       tags_help: одделено со запирка
1649       visibility: 'Видливост:'
1650       visibility_help: што значи ова?
1651       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1652       upload_button: Подигни
1653       help: Помош
1654       help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1655     trace_header:
1656       upload_trace: Подигни трага
1657       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1658       traces_waiting:
1659         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1660           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1661           други корисници.
1662         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1663           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1664           во која чекаат други корисници.
1665     trace_optionals:
1666       tags: Ознаки
1667     view:
1668       title: Ја гледате трагата  %{name}
1669       heading: Ја гледате трагата %{name}
1670       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1671       filename: 'Податотека:'
1672       download: преземи
1673       uploaded: 'Подигнато во:'
1674       points: 'Точки:'
1675       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1676       map: карта
1677       edit: уреди
1678       owner: 'Сопственик:'
1679       description: 'Опис:'
1680       tags: 'Ознаки:'
1681       none: Ништо
1682       edit_track: Уреди ја трагава
1683       delete_track: Избриши ја трагава
1684       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1685       visibility: 'Видливост:'
1686     trace_paging_nav:
1687       showing_page: Страница %{page}
1688       older: Постари траги
1689       newer: Понови траги
1690     trace:
1691       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1692       count_points: '%{count} точки'
1693       ago: пред %{time_in_words_ago}
1694       more: повеќе
1695       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1696       view_map: Погледај ја картата
1697       edit: уреди
1698       edit_map: Уредување
1699       public: ЈАВНО
1700       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1701       private: ЛИЧНО
1702       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1703       by: од
1704       in: во
1705       map: карта
1706     list:
1707       public_traces: Јавни ГПС-траги
1708       public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
1709       description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
1710       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1711       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1712         трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1713         викстраница</a>.
1714     delete:
1715       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1716     make_public:
1717       made_public: Трагата е објавена
1718     offline_warning:
1719       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1720     offline:
1721       heading: GPX-складиштето е исклучено
1722       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1723     georss:
1724       title: ГПС-траги од OpenStreetMap
1725     description:
1726       description_with_count:
1727         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1728         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1729       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1730   application:
1731     require_cookies:
1732       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1733         за да можете да продолжите,
1734     require_moderator:
1735       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1736     setup_user_auth:
1737       blocked_zero_hour: Имате итна порака на OpenStreetMap. Ќе мора да ја прочитате
1738         пораката пред да ги зачувате уредувањата.
1739       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1740         повеќе.
1741       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1742         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1743         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1744   oauth:
1745     oauthorize:
1746       title: Овластете пристап до вашата сметка
1747       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1748         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1749         колку што сакате.
1750       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1751       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1752       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1753       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1754       allow_write_api: ја менува картата.
1755       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
1756       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1757       allow_write_notes: измена на белешки.
1758       grant_access: Дај пристап
1759     oauthorize_success:
1760       title: Барањето за овластување е дозволено
1761       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1762       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1763     oauthorize_failure:
1764       title: Барањето за овластување не успеа
1765       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1766       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1767     revoke:
1768       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1769     permissions:
1770       missing: Му немате дозволено пристап на прилогот до оваа можност
1771   oauth_clients:
1772     new:
1773       title: Регистрирајте нова апликација
1774       submit: Регистрирање
1775     edit:
1776       title: Уредете ја апликацијата
1777       submit: Уреди
1778     show:
1779       title: OAuth податоци за %{app_name}
1780       key: 'Потрошувачки клуч:'
1781       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1782       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1783       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1784       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1785       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1786       edit: Измени подробности
1787       delete: Избриши клиент
1788       confirm: Дали сте сигурни?
1789       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1790       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1791       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1792       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1793       allow_write_api: ја менува картата.
1794       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1795       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1796       allow_write_notes: измена на белешки.
1797     index:
1798       title: Мои OAuth податоци
1799       my_tokens: Мои овластени апликации
1800       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1801       application: Назив на прил. програм
1802       issued_at: Издадено
1803       revoke: Поништи!
1804       my_apps: Мои клиентни апликации
1805       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1806         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1807         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1808       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1809       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1810     form:
1811       name: Име
1812       required: Се бара
1813       url: URL на главниот прилог
1814       callback_url: URL за одѕив
1815       support_url: URL поддршка
1816       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1817       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1818       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1819       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1820       allow_write_api: ја менува картата.
1821       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1822       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1823       allow_write_notes: измена на белешки.
1824     not_found:
1825       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1826     create:
1827       flash: Информациите се успешно регистрирани
1828     update:
1829       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1830     destroy:
1831       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1832   user:
1833     login:
1834       title: Најава
1835       heading: Најава
1836       email or username: Е-пошта или корисничко име
1837       password: 'Лозинка:'
1838       openid: '%{logo} OpenID:'
1839       remember: 'Запомни ме:'
1840       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1841       login_button: Најава
1842       register now: Регистрација
1843       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1844         име и лозинката:'
1845       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1846       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1847       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1848         на OpenStreetMap.
1849       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1850       no account: Немате сметка?
1851       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1852         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1853         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1854       account is suspended: За жал, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1855         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1856         за проблемот.
1857       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1858       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1859       auth_providers:
1860         openid:
1861           title: Најава со OpenID
1862           alt: Најава со URL за OpenID
1863         google:
1864           title: Најава со Google
1865           alt: Најава со OpenID од Google
1866         facebook:
1867           title: Најава со Facebook
1868           alt: Најава со профил на Facebook
1869         windowslive:
1870           title: Најава со Windows Live
1871           alt: Најава со сметка на Windows Live
1872         github:
1873           title: Најава со GitHub
1874           alt: Најава со сметка на GitHub
1875         wikipedia:
1876           title: Најава со Википедија
1877           alt: Најава со смета на Википедија
1878         yahoo:
1879           title: Најава со Yahoo
1880           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1881         wordpress:
1882           title: Најава со Wordpress
1883           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1884         aol:
1885           title: Најава со AOL
1886           alt: Најава со OpenID од AOL
1887     logout:
1888       title: Одјава
1889       heading: Одјава од OpenStreetMap
1890       logout_button: Одјава
1891     lost_password:
1892       title: Загубена лозинка
1893       heading: Ја заборавивте лозинката?
1894       email address: 'Е-пошта:'
1895       new password button: Смени лозинка
1896       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
1897         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1898       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
1899         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1900       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1901     reset_password:
1902       title: Смени лозинка
1903       heading: Смени лозинка за %{user}
1904       password: 'Лозинка:'
1905       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1906       reset: Смени лозинка
1907       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1908       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1909     new:
1910       title: Регистрација
1911       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
1912         сметка.
1913       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
1914         да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
1915         можен рок.
1916       about:
1917         header: Слободна и уредлива
1918         html: |-
1919           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
1920           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
1921       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
1922         со <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
1923         за учесници</a>.
1924       email address: 'Е-пошта:'
1925       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
1926       not displayed publicly: Вашата адреса нема да се прикажува јавно. Повеќе информации
1927         за ова ќе најдете во <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy"
1928         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">Правилата
1929         за заштита на личните податоци</a>.
1930       display name: 'Име за приказ:'
1931       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
1932         во прилагодувањата.
1933       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
1934       password: 'Лозинка:'
1935       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1936       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
1937       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
1938         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1939       continue: Регистрација
1940       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1941       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
1942         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1943       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1944     terms:
1945       title: Услови на учество
1946       heading: Услови на учество
1947       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
1948         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
1949         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1950       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
1951         во јавна сопственост
1952       consider_pd_why: Што е ова?
1953       consider_pd_why_url: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1954       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
1955         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
1956       agree: Се согласувам
1957       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1958       decline: Одбиј
1959       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
1960         согласете се или одбијте ги.
1961       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
1962       legale_names:
1963         france: Франција
1964         italy: Италија
1965         rest_of_world: Остатокот од светот
1966     no_such_user:
1967       title: Нема таков корисник
1968       heading: Корисникот %{user} не постои.
1969       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
1970         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1971       deleted: избришан
1972     view:
1973       my diary: Мојот дневник
1974       new diary entry: нова ставка во дневникот
1975       my edits: Мои уредувања
1976       my traces: Мои траги
1977       my notes: Мои белешки
1978       my messages: Мои пораки
1979       my profile: Мојот профил
1980       my settings: Мои нагодувања
1981       my comments: Мои коментари
1982       oauth settings: oauth поставки
1983       blocks on me: Добиени блокови
1984       blocks by me: Извршени болокови
1985       send message: Испрати порака
1986       diary: Дневник
1987       edits: Уредувања
1988       traces: Траги
1989       notes: Белешки на картата
1990       remove as friend: Отстрани од пријатели
1991       add as friend: Додај во пријатели
1992       mapper since: 'Картограф од:'
1993       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1994       ct status: 'Услови за учество:'
1995       ct undecided: Неодлучено
1996       ct declined: Одбиен
1997       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1998       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
1999       email address: Е-пошта
2000       created from: 'Создадено од:'
2001       status: 'Статус:'
2002       spam score: 'Оцена за спам:'
2003       description: Опис
2004       user location: Местоположба на корисникот
2005       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
2006         за да ги видите соседните корисници околу вас.
2007       settings_link_text: прилагодувања
2008       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
2009       km away: '%{count} км од вас'
2010       m away: '%{count} м од вас'
2011       nearby users: Други соседни корисници
2012       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
2013         дека работат на карти.
2014       role:
2015         administrator: Овој корисник е администратор
2016         moderator: Овој корисник е модератор
2017         grant:
2018           administrator: Додели администраторски пристап
2019           moderator: Додели модераторски пристап
2020         revoke:
2021           administrator: Лиши од администраторски пристап
2022           moderator: Лиши од модераторски пристап
2023       block_history: Активни блокови
2024       moderator_history: Зададени блокови
2025       comments: Коментари
2026       create_block: Блокирај го корисников
2027       activate_user: Активирај го корисников
2028       deactivate_user: Деактивирај го корисников
2029       confirm_user: Потврди го корисников
2030       hide_user: Скриј го корисников
2031       unhide_user: Покажи го корисников
2032       delete_user: Избриши го корисников
2033       confirm: Потврди
2034       friends_changesets: измени на пријателите
2035       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
2036       nearby_changesets: измени на соседните корисници
2037       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
2038     popup:
2039       your location: Ваша местоположба
2040       nearby mapper: Соседен картограф
2041       friend: Пријател
2042     account:
2043       title: Уреди сметка
2044       my settings: Мои прилагодувања
2045       current email address: 'Тековна е-пошта:'
2046       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
2047       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
2048       external auth: 'Надворешна заверка:'
2049       openid:
2050         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
2051         link text: што е ова?
2052       public editing:
2053         heading: 'Јавно уредување:'
2054         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
2055         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
2056         enabled link text: што е ова?
2057         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
2058           уредувања се анонимни.
2059         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
2060       public editing note:
2061         heading: Јавно уредување
2062         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
2063           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
2064           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
2065           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
2066           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
2067           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
2068           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
2069           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
2070       contributor terms:
2071         heading: 'Услови за учество:'
2072         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2073         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2074         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2075           и прифатите новите Услови за учество
2076         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2077           сопственост.
2078         link: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2079         link text: што е ова?
2080       profile description: 'Опис за профилот:'
2081       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2082       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2083       image: 'Слика:'
2084       gravatar:
2085         gravatar: Користи Gravatar
2086         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2087         link text: што е ова?
2088         disabled: Граватарот е исклучен.
2089         enabled: Вашиот граватар е вклучен.
2090       new image: Додај слика
2091       keep image: Задржи ја тековната слика
2092       delete image: Отстрани тековна слика
2093       replace image: Замени тековна слика
2094       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2095       home location: 'Матична местоположба:'
2096       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2097       latitude: Геог. ширина
2098       longitude: Геог. должина
2099       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2100         стиснам на картата
2101       save changes button: Зачувај ги промените
2102       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2103       return to profile: Назад кон профилот
2104       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2105         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2106       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2107     confirm:
2108       heading: Проверете си ја е-поштата
2109       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2110       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2111         да почнете со работа на картите.
2112       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2113         сметката.
2114       button: Потврди
2115       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2116       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2117       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2118       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2119         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2120     confirm_resend:
2121       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2122         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2123         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2124         адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
2125       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2126     confirm_email:
2127       heading: Потврди промена на е-пошта
2128       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2129         новата е-поштенска адреса.
2130       button: Потврди
2131       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2132       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2133       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2134     set_home:
2135       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2136     go_public:
2137       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2138     make_friend:
2139       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2140       button: Додај како пријател
2141       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2142       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2143       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2144     remove_friend:
2145       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2146       button: Отстрани од пријатели
2147       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2148       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2149     filter:
2150       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2151     list:
2152       title: Корисници
2153       heading: Корисници
2154       showing:
2155         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2156         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2157       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2158       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2159       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2160       hide: Скриј одбрани корисници
2161       empty: Нема најдено такви корисници
2162     suspended:
2163       title: Сметката е закочена
2164       heading: Сметката е закочена
2165       webmaster: мреж. управник
2166       body: |-
2167         <p>
2168           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2169           сомнителни активности.
2170         </p>
2171         <p>
2172           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2173           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2174         </p>
2175     auth_failure:
2176       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2177       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2178       no_authorization_code: Нема код за овластување
2179       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2180       invalid_scope: Неважечки делокруг
2181     auth_association:
2182       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2183       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2184         образецот подолу.
2185       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2186         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2187         со вашата назнака.
2188   user_role:
2189     filter:
2190       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2191         не сте администратор.
2192       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2193       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2194       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2195       not_revoke_admin_current_user: Не можам да му ја одземам администраторската
2196         улога на тековниот корисник.
2197     grant:
2198       title: Потврди доделување на улога
2199       heading: Потврди доделување на улога
2200       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2201         `%{name}'?
2202       confirm: Потврди
2203       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2204         дали корисникот и улогата се важечки.
2205     revoke:
2206       title: Потврди лишување од улога
2207       heading: Потврди лишување од улога
2208       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2209         `%{role}' ?
2210       confirm: Потврди
2211       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2212         дали корисникот и улогата се важечки.
2213   user_block:
2214     model:
2215       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2216         блокови.
2217       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2218     not_found:
2219       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2220       back: Назад кон индексот
2221     new:
2222       title: Правење на блок за %{name}
2223       heading: Правење на блок за %{name}
2224       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2225         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2226         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2227         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2228         поими.
2229       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2230       submit: Направи блок
2231       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2232       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2233       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2234       back: Преглед на сите блокови
2235     edit:
2236       title: Уредување на блок за %{name}
2237       heading: Уредување на блок за %{name}
2238       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2239         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2240         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2241         лаички поими.
2242       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2243       submit: Поднови го блокот
2244       show: Преглед на овој блок
2245       back: Преглед на сите блокови
2246       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2247     filter:
2248       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2249       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2250     create:
2251       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2252         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2253       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2254         пред да го блокирате.
2255       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2256     update:
2257       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2258       success: Блокот е изменет.
2259     index:
2260       title: Кориснички блокови
2261       heading: Список на кориснички блокови
2262       empty: Досега сè уште нема блокови.
2263     revoke:
2264       title: Поништување на блок за %{block_on}
2265       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2266       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2267       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2268       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2269       revoke: Поништи!
2270       flash: Овој блок е поништен.
2271     period:
2272       one: еден час
2273       other: '%{count} часа'
2274     partial:
2275       show: Прикажи
2276       edit: Уреди
2277       revoke: Поништи!
2278       confirm: Дали сте сигурни?
2279       display_name: Блокиран корисник
2280       creator_name: Создавач
2281       reason: Причина за блокирање
2282       status: Статус
2283       revoker_name: 'Поништил:'
2284       not_revoked: (не се поништува)
2285       showing_page: Страница %{page}
2286       next: Следна »
2287       previous: « Претходна
2288     helper:
2289       time_future: Истекува за %{time}.
2290       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2291       time_future_and_until_login: Завршува во %{time} и откако корисникот ќе се најави.
2292       time_past: Истечено пред %{time}.
2293     blocks_on:
2294       title: Блокови за %{name}
2295       heading: Список на блокови за %{name}
2296       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2297     blocks_by:
2298       title: Блокови од %{name}
2299       heading: Список на блокови од %{name}
2300       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2301     show:
2302       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2303       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2304       time_future: Уредувања во %{time}
2305       time_past: Истечено пред %{time}
2306       created: Создадено
2307       ago: пред %{time}
2308       status: Статус
2309       show: Прикажи
2310       edit: Уреди
2311       revoke: Поништи!
2312       confirm: Дали сте сигурни?
2313       reason: 'Причина за блокирање:'
2314       back: Преглед на сите блокови
2315       revoker: 'Поништувач:'
2316       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2317   note:
2318     description:
2319       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2320       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2321       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2322       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2323       closed_at_html: Решена пред %{when}
2324       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2325       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2326       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2327     rss:
2328       title: Белешки на OpenStreetMap
2329       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2330         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2331       description_item: RSS-тековник за белешката %{id}
2332       opened: нова белешка (кај %{place})
2333       commented: нова коментар (кај %{place})
2334       closed: затворена белешка (кај %{place})
2335       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2336     entry:
2337       comment: Коментар
2338       full: Целата белешка
2339     mine:
2340       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2341       heading: Белешки на %{user}
2342       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2343       id: Назнака
2344       creator: Создавач
2345       description: Опис
2346       created_at: Создадена
2347       last_changed: Изменета
2348       ago_html: пред %{when}
2349   javascripts:
2350     close: Затвори
2351     share:
2352       title: Сподели
2353       cancel: Откажи
2354       image: Слика
2355       link: Врска или HTML
2356       long_link: Врска
2357       short_link: Кратка врска
2358       geo_uri: ГЕО-URI
2359       embed: HTML
2360       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2361       format: 'Формат:'
2362       scale: 'Размер:'
2363       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2364       download: Преземи
2365       short_url: Кратка URL
2366       include_marker: Вклучи го бележникот
2367       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2368       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2369       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2370       only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
2371     embed:
2372       report_problem: Пријави проблем
2373     key:
2374       title: Легенда
2375       tooltip: Легенда
2376       tooltip_disabled: Легендата не е достапна за овој слој
2377     map:
2378       zoom:
2379         in: Приближи
2380         out: Оддалечи
2381       locate:
2382         title: Прик. моја местоположба
2383         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2384       base:
2385         standard: Стандардна
2386         cycle_map: Велосипедска карта
2387         transport_map: Сообраќајна карта
2388         hot: Хуманитарна
2389       layers:
2390         header: Слоеви на картата
2391         notes: Белешки на картата
2392         data: Податоци за картата
2393         gps: Јавни ГПС-траги
2394         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2395         title: Слоеви
2396       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2397       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2398     site:
2399       edit_tooltip: Уредување на картата
2400       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2401       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2402       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2403       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2404       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2405       queryfeature_tooltip: Пребарување на елементи
2406       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на елементи
2407     changesets:
2408       show:
2409         comment: Коментар
2410         subscribe: Претплати се
2411         unsubscribe: Отпиши ме
2412         hide_comment: скриј
2413         unhide_comment: откриј
2414     notes:
2415       new:
2416         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2417           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2418           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот.
2419         advice: Вашата белешка е јавна и може да се употреби за поднова на картата.
2420           Затоа, не внесувајте лични податоци, или пак податоци од карти или именици
2421           заштитени со авторски права.
2422         add: Додај белешка
2423       show:
2424         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2425           независно да се проверат.
2426         hide: Скриј
2427         resolve: Решена
2428         reactivate: Реактивирај
2429         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2430         comment: Коментирај
2431     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2432       па стиснете тука.
2433     directions:
2434       ascend: Нагорно
2435       engines:
2436         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2437         graphhopper_car: Автомоб. (GraphHopper)
2438         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2439         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2440         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2441         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2442         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2443       descend: Надолно
2444       directions: Насоки
2445       distance: Растојание
2446       errors:
2447         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2448         no_place: За жал, не можев да го најдам тоа место.
2449       instructions:
2450         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2451         slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
2452         offramp_right: Свртете на излезот десно
2453         offramp_right_with_exit: Свртете на излезот %{exit} десно
2454         offramp_right_with_exit_name: Свртете на излезот %{exit} десно на %{name}
2455         offramp_right_with_exit_directions: Свртете на излезот %{exit} десно кон %{directions}
2456         offramp_right_with_exit_name_directions: Свртете на излезот %{exit} десно
2457           на %{name}, кон %{directions}
2458         offramp_right_with_name: На излезот десно, исклучете се на %{name}
2459         offramp_right_with_directions: На излезот десно, свртете кон %{directions}
2460         offramp_right_with_name_directions: На излезот десно, свртете на %{name} кон
2461           %{directions}
2462         onramp_right_without_exit: На влезот десно приклучете се на %{name}
2463         onramp_right_with_directions: Свртете на влезот десно кон %{directions}
2464         onramp_right_with_name_directions: На влезот десно приклучете се на %{name},
2465           кон %{directions}
2466         onramp_right_without_directions: Свртете во влезот десно
2467         endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
2468         merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
2469         fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
2470         turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
2471         sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
2472         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2473         sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
2474         turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
2475         offramp_left: Свртете на излезот лево
2476         offramp_left_with_exit: Свртете на излезот %{exit} лево
2477         offramp_left_with_exit_name: Свртете на излезот %{exit} лево на %{name}
2478         offramp_left_with_exit_directions: Свртете на излезот %{exit} лево кон на
2479           %{directions}
2480         offramp_left_with_exit_name_directions: Свртете на излезот %{exit} лево на
2481           %{name}, кон %{directions}
2482         offramp_left_with_name: На левиот исклучок, свртете на %{name}
2483         offramp_left_with_directions: На излезот лево, свртете кон %{directions}
2484         offramp_left_with_name_directions: На излезот лево, свртете на %{name} кон
2485           %{directions}
2486         onramp_left_without_exit: На влезот лево приклучете се на %{name}
2487         onramp_left_with_directions: Свртете на влезот лево кон %{directions}
2488         onramp_left_with_name_directions: На влезот лево приклучете се на %{name},
2489           кон %{directions}
2490         onramp_left_without_directions: Свртете во влезот лево
2491         endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
2492         merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
2493         fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
2494         slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
2495         via_point_without_exit: (преку точката)
2496         follow_without_exit: Следете го %{name}
2497         roundabout_without_exit: На кружниот тек излезете на %{name}
2498         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2499         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2500         start_without_exit: Почнете на %{name}
2501         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2502         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2503         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2504         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2505         turn_left_with_exit: На кружниот тек свртете лево на %{name}
2506         slight_left_with_exit: На кружниот тек благо лево на %{name}
2507         turn_right_with_exit: На кружниот тек свртете десно на %{name}
2508         slight_right_with_exit: На кружниот тек благо десно на %{name}
2509         continue_with_exit: На кружниот тек продолжете право на %{name}
2510         unnamed: неименувано
2511         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2512       time: Време
2513     query:
2514       node: Јазол
2515       way: Пат
2516       relation: Однос
2517       nothing_found: Не пронајдов ниеден елемент
2518       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2519       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2520     context:
2521       directions_from: Насоки оттука
2522       directions_to: Насоки дотука
2523       add_note: Тука ставете белешка
2524       show_address: Прикажи адреса
2525       query_features: Можности за барања
2526       centre_map: Тука сосредоточи ја картата
2527   redaction:
2528     edit:
2529       description: Опис
2530       heading: Уреди редакција
2531       submit: Зачувај редакција
2532       title: Уреди редакција
2533     index:
2534       empty: Нема редакции.
2535       heading: Список на редакции
2536       title: Список на редакции
2537     new:
2538       description: Опис
2539       heading: Внесете информации за новата редакција
2540       submit: Создај редакција
2541       title: Создавање на нова редакција
2542     show:
2543       description: 'Опис:'
2544       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2545       title: Приказ на редакција
2546       user: 'Создавач:'
2547       edit: Уреди ја редакцијава
2548       destroy: Отстрани ја редакцијава
2549       confirm: Дали сте сигурни?
2550     create:
2551       flash: Редакцијата е создадена.
2552     update:
2553       flash: Промените се зачувани.
2554     destroy:
2555       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2556         на оваа редакција пред да ја поништите.
2557       flash: Редакцијата е поништена.
2558       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2559 ...