Merge branch 'master' into notes
[rails.git] / config / locales / sr-Latn.yml
1 # Messages for Serbian (Latin script) (srpski (latinica)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: McDutchie
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Rancher
7 sr-Latn: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Tekst
12       diary_entry: 
13         language: Jezik
14         latitude: Geografska širina
15         longitude: Geografska dužina
16         title: Naslov
17         user: Korisnik
18       friend: 
19         friend: Prijatelj
20         user: Korisnik
21       message: 
22         body: Tekst
23         recipient: Primalac
24         sender: Pošiljalac
25         title: Naslov
26       trace: 
27         description: Opis
28         latitude: Geografska širina
29         longitude: Geografska dužina
30         name: Ime
31         public: Javno
32         size: Veličina
33         user: Korisnik
34         visible: Vidljivo
35       user: 
36         active: Aktivan
37         description: Opis
38         display_name: Ime prikaza
39         email: E-pošta
40         languages: Jezici
41         pass_crypt: Lozinka
42     models: 
43       acl: Upravljanje pristupom
44       changeset: Skup izmena
45       changeset_tag: Oznaka skupa izmena
46       country: Zemlja
47       diary_comment: Komentar na dnevnik
48       diary_entry: Unos u dnevniku
49       friend: Prijatelj
50       language: Jezik
51       message: Poruka
52       node: Čvor
53       node_tag: Oznaka čvora
54       notifier: Izvestilac
55       old_node: Stari čvor
56       old_node_tag: Oznaka starog čvora
57       old_relation: Stari odnos
58       old_relation_member: Član starog odnosa
59       old_relation_tag: Oznaka starog odnosa
60       old_way: Stara putanja
61       old_way_node: Čvor stare putanje
62       old_way_tag: Oznaka starog puta
63       relation: Odnos
64       relation_member: Član odnosa
65       relation_tag: Oznaka odnosa
66       session: Sesija
67       trace: Trag
68       tracepoint: Tačka traga
69       tracetag: Oznaka traga
70       user: Korisnik
71       user_preference: Korisničke postavke
72       user_token: Korisnički žeton
73       way: Putanja
74       way_node: Čvor putanje
75       way_tag: Oznaka puta
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Izgleda da ste onemogućili kolačiće. Omogućite ih pre nego što nastavite.
79     require_moderator: 
80       not_a_moderator: Da biste izveli ovu radnju, treba da budete moderator.
81     setup_user_auth: 
82       blocked: Vaš pristup API-ju je blokiran. Prijavite se da saznate više.
83       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno ukinut. Prijavite se da biste pogledali uslove uređivanja. Ne morate da ih prihvatite, već samo da ih vidite.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Skup izmena: %{id}"
87       changesetxml: XML skup izmena
88       feed: 
89         title: Skup izmena %{id}
90         title_comment: Skup izmena %{id} – %{comment}
91       osmchangexml: osmChange XML
92       title: Skup izmena
93     changeset_details: 
94       belongs_to: "Pripada:"
95       bounding_box: "Granični okvir:"
96       box: okvir
97       closed_at: "Zatvoreno:"
98       created_at: "Napravljeno:"
99       has_nodes: 
100         few: "Ima sledeća %{count} čvora:"
101         one: "Ima sledeći čvor:"
102         other: "Ima sledećih %{count} čvorova:"
103       has_relations: 
104         few: "Ima sledeća %{count} odnosa:"
105         one: "Ima sledeći odnos:"
106         other: "Ima sledećih %{count} odnosa:"
107       has_ways: 
108         few: "Ima sledeće %{count} putanje:"
109         one: "Ima sledeću putanju:"
110         other: "Ima sledećih %{count} putanja:"
111       no_bounding_box: Nijedan granični okvir nije sačuvan za ovaj skup izmena.
112       show_area_box: Prikaži okvir područja
113     common_details: 
114       changeset_comment: "Komentar:"
115       deleted_at: "Obrisano:"
116       deleted_by: "Obrisao:"
117       edited_at: "Izmenjeno:"
118       edited_by: "Izmenio:"
119       in_changeset: "U skupu izmena:"
120       version: "Verzija:"
121     containing_relation: 
122       entry: Odnos %{relation_name}
123       entry_role: Odnos %{relation_name} (kao %{relation_role})
124     map: 
125       deleted: Obrisano
126       edit: 
127         area: Uredi područje
128         node: Uredi čvor
129         relation: Uredi odnos
130         way: Uredi putanju
131       larger: 
132         area: Pogledaj područje na većoj mapi
133         node: Pogledaj čvor na većoj mapi
134         relation: Pogledaj odnos na većoj mapi
135         way: Pogledaj putanju na većoj mapi
136       loading: Učitavam…
137     navigation: 
138       all: 
139         next_changeset_tooltip: Sledeći skup izmena
140         next_node_tooltip: Sledeći čvor
141         next_relation_tooltip: Sledeći odnos
142         next_way_tooltip: Sledeća putanja
143         prev_changeset_tooltip: Prethodni skup izmena
144         prev_node_tooltip: Prethodni čvor
145         prev_relation_tooltip: Prethodni odnos
146         prev_way_tooltip: Prethodna putanja
147       paging: 
148         all: 
149           next: "%{id} »"
150           prev: « %{id}
151         user: 
152           next: "%{id} »"
153           prev: « %{id}
154       user: 
155         name_changeset_tooltip: Pogledaj izmene korisnika %{user}
156         next_changeset_tooltip: Sledeća izmena korisnika %{user}
157         prev_changeset_tooltip: Prethodna izmena korisnika %{user}
158     node: 
159       download_xml: Preuzmi XML
160       edit: Uredi čvor
161       node: Čvor
162       node_title: "Čvor: %{node_name}"
163       view_history: Pogledaj istoriju
164     node_details: 
165       coordinates: "Koordinate:"
166       part_of: "Deo:"
167     node_history: 
168       download_xml: Preuzmi XML
169       node_history: Istorija čvora
170       node_history_title: "Istorija čvora: %{node_name}"
171       view_details: Pogledaj detalje
172     not_found: 
173       sorry: Žao nam je, ali %{type} s IB %{id} nije pronađen.
174       type: 
175         changeset: skup izmena
176         node: čvor
177         relation: odnos
178         way: putanja
179     paging_nav: 
180       of: od
181       showing_page: Prikaz stranice
182     redacted: 
183       message_html: Verzija %{version} ove %{type} ne može da se prikaže budući da je redigovana. Više na %{redaction_link}.
184       redaction: Redakcija %{id}
185       type: 
186         node: čvor
187         relation: odnos
188         way: putanja
189     relation: 
190       download_xml: Preuzmi XML
191       relation: Odnos
192       relation_title: "Odnos: %{relation_name}"
193       view_history: Pogledaj istoriju
194     relation_details: 
195       members: "Članovi:"
196       part_of: "Deo:"
197     relation_history: 
198       download_xml: Preuzmi XML
199       relation_history: Istorija odnosa
200       relation_history_title: "Istorija odnosa: %{relation_name}"
201       view_details: Pogledaj detalje
202     relation_member: 
203       entry: "%{type} %{name}"
204       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
205       type: 
206         node: Čvor
207         relation: Odnos
208         way: Putanja
209     start_rjs: 
210       data_frame_title: Podaci
211       data_layer_name: Pregledaj podatke sa mape
212       details: Detalji
213       edited_by_user_at_timestamp: Izmenio %{user} u %{timestamp}
214       hide_areas: Sakrij područja
215       history_for_feature: Istorija za %{feature}
216       load_data: Učitaj podatke
217       loaded_an_area_with_num_features: "Učitali ste područje koje sadrži %{num_features} mogućnosti. Neki pregledači se ne mogu nositi s tolikom količinom podataka. Oni najbolje rade kada prikazuju manje od %{max_features} mogućnosti istovremeno: ako radite još nešto, to može usporiti pregledač ili ga zakočiti. Ako ste sigurni da želite da prikažete ove podatke, možete to uraditi klikom na dugme ispod."
218       loading: Učitavam…
219       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
220       object_list: 
221         api: Dobavi ovo područje pomoću API-ja
222         back: Prikaži spisak predmeta
223         details: Detalji
224         heading: Spisak predmeta
225         history: 
226           type: 
227             node: Čvor %{id}
228             way: Putanja %{id}
229         selected: 
230           type: 
231             node: Čvor %{id}
232             way: Putanja %{id}
233         type: 
234           node: Čvor
235           way: Putanja
236       private_user: privatni korisnik
237       show_areas: Prikaži područja
238       show_history: Prikaži istoriju
239       unable_to_load_size: "Ne mogu da učitam: granična veličina okvira %{bbox_size} je prevelika (mora biti manja od %{max_bbox_size})"
240       wait: Pričekajte…
241       zoom_or_select: Uvećajte ili izaberite područje koje želite da pogledate
242     tag_details: 
243       tags: "Oznake:"
244       wiki_link: 
245         key: Stranica s opisom za oznaku %{key}
246         tag: Stranica s opisom za oznaku %{key}=%{value}
247       wikipedia_link: "%{page} članak na Vikipediji"
248     timeout: 
249       sorry: Žao nam je, ali dobavljanje podataka za %{type} s IB %{id} predugo traje.
250       type: 
251         changeset: skup izmena
252         node: tačka
253         relation: odnos
254         way: putanja
255     way: 
256       download_xml: Preuzmi XML
257       edit: Uredi putanju
258       view_history: Pogledaj istoriju
259       way: Putanja
260       way_title: "Putanja: %{way_name}"
261     way_details: 
262       also_part_of: 
263         one: takođe deo putanje %{related_ways}
264         other: takođe deo putanja %{related_ways}
265       nodes: "Čvorovi:"
266       part_of: "Deo:"
267     way_history: 
268       download_xml: Preuzmi XML
269       view_details: Pogledaj detalje
270       way_history: Istorija putanje
271       way_history_title: "Istorija putanje: %{way_name}"
272   changeset: 
273     changeset: 
274       anonymous: Anonimno
275       big_area: (veliko)
276       id: br. %{id}
277       no_comment: (nema komentara)
278       no_edits: (nema izmena)
279       show_area_box: pogledaj okvir područja
280       still_editing: (još uvek uređuje)
281       view_changeset_details: Pogledaj detalje skupa izmena
282     changeset_paging_nav: 
283       next: Sledeća »
284       previous: « Prethodna
285       showing_page: Prikaz stranice %{page}
286     changesets: 
287       area: Područje
288       comment: Komentar
289       id: Naznaka
290       saved_at: Sačuvano u
291       user: Korisnik
292     list: 
293       description: Skorašnje izmene
294       description_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
295       description_friend: Izmene vaših prijatelja
296       description_nearby: Izmene od okolnih korisnika
297       description_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
298       description_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
299       empty_anon_html: Još nema izmena
300       empty_user_html: Izgleda da niste napravili nijednu izmenu dosad. Da biste počeli, prvo pogledajte <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>uputstvo za početnike</a>.
301       heading: Skupovi izmena
302       heading_bbox: Skupovi izmena
303       heading_friend: Izmene
304       heading_nearby: Izmene
305       heading_user: Skupovi izmena
306       heading_user_bbox: Skupovi izmena
307       title: Skupovi izmena
308       title_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
309       title_friend: Izmene vaših prijatelja
310       title_nearby: Izmene od okolnih korisnika
311       title_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
312       title_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
313     timeout: 
314       sorry: Žao nam je, ali spisak izmena koji ste zahtevali je predugačak.
315   diary_entry: 
316     comments: 
317       ago: pre %{ago}
318       comment: Komentar
319       has_commented_on: "%{display_name} je prokomentarisao sledeće unose u dnevniku"
320       newer_comments: Noviji komentari
321       older_comments: Stariji komentari
322       post: Postavi
323       when: Kada
324     diary_comment: 
325       comment_from: Komentar korisnika %{link_user} u %{comment_created_at}
326       confirm: Potvrdi
327       hide_link: Sakrij ovaj komentar
328     diary_entry: 
329       comment_count: 
330         one: 1 komentar
331         other: "%{count} komentara"
332       comment_link: Prokomentariši ovaj unos
333       confirm: Potvrdi
334       edit_link: Uredi ovaj unos
335       hide_link: Sakrij ovaj unos
336       posted_by: Postavio korisnik %{link_user} u %{created} na %{language_link}
337       reply_link: Odgovori na ovaj unos
338     edit: 
339       body: "Tekst:"
340       language: "Jezik:"
341       latitude: "Geografska širina:"
342       location: "Lokacija:"
343       longitude: "Geografska dužina:"
344       marker_text: Lokacija unosa u dnevniku
345       save_button: Sačuvaj
346       subject: "Tema:"
347       title: Uredi unos u dnevniku
348       use_map_link: koristi mapu
349     feed: 
350       all: 
351         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika Openstritmapa
352         title: Unosi u dnevniku Openstritmapa
353       language: 
354         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika na %{language_name}
355         title: Unosi u dnevniku na %{language_name}
356       user: 
357         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika %{user}
358         title: Unosi u dnevniku za korisnika %{user}
359     list: 
360       in_language_title: Dnevnici na %{language}
361       new: Novi unos u dnevniku
362       new_title: Zapišite novi unos u korisnički dnevnik
363       newer_entries: Noviji unosi
364       no_entries: Nema unosa u dnevniku
365       older_entries: Stariji unosi
366       recent_entries: "Skorašnji unosi u dnevniku:"
367       title: Korisnički dnevnici
368       title_friends: Dnevnici prijatelja
369       title_nearby: Dnevnici okolnih korisnika
370       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
371     location: 
372       edit: Uredi
373       location: "Lokacija:"
374       view: Pogledaj
375     new: 
376       title: Novi unos u dnevniku
377     no_such_entry: 
378       body: Žao nam je, ali nema unosa u dnevniku ili komentar s IB %{id}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
379       heading: "Nema unosa s IB: %{id}"
380       title: Nema takvog unosa u dnevniku
381     view: 
382       leave_a_comment: Ostavite komentar
383       login: Prijavite se
384       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} da ostavite komentar"
385       save_button: Sačuvaj
386       title: Dnevnik korisnika %{user} | %{title}
387       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
388   editor: 
389     default: Podrazumevano (trenutno %{name})
390     potlatch: 
391       description: Potlač 1 (uređivač u pregledaču)
392       name: Potlač 1
393     potlatch2: 
394       description: Potlač 2 (uređivač u pregledaču)
395       name: Potlač 2
396     remote: 
397       description: Daljinsko upravljanje (JOSM ili Merkaartor)
398       name: Daljinsko upravljanje
399   export: 
400     start: 
401       add_marker: Dodaj marker na mapu
402       area_to_export: Područje za izvoz
403       embeddable_html: Ugradivi HTML kod
404       export_button: Izvezi
405       export_details: Podaci Openstritmapa su dostupni pod licencom <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sr">Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a>.
406       format: Format
407       format_to_export: Format za izvoz
408       image_size: Veličina slike
409       latitude: "GŠ:"
410       licence: Licenca
411       longitude: "GD:"
412       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
413       map_image: Slika mape (prikazuje standardni sloj)
414       max: najviše
415       options: Mogućnosti
416       osm_xml_data: Openstritmap XML podaci
417       output: Izlaz
418       paste_html: Ubacite HTML kod za ugrađivanje na stranice
419       scale: Razmera
420       too_large: 
421         body: Ovo područje je preveliko da bi bilo izvezeno u formatu XML. Uvećajte prikaz ili izaberite manju površinu.
422         heading: Područje je preveliko
423       zoom: Uvećanje
424     start_rjs: 
425       add_marker: Dodaj marker na mapu
426       change_marker: Promeni položaj markera
427       click_add_marker: Kliknite na mapu da biste dodali marker
428       drag_a_box: Prevucite okvir na mapi da biste izabrali područje
429       export: Izvezi
430       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
431       view_larger_map: Pogledaj veću mapu
432   geocoder: 
433     description: 
434       title: 
435         geonames: Lokacija iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
436         osm_nominatim: Lokacija iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
437       types: 
438         cities: Gradovi
439         places: Mesta
440         towns: Varošice
441     direction: 
442       east: istočno
443       north: severno
444       north_east: severoistočno
445       north_west: severozapadno
446       south: južno
447       south_east: jugoistočno
448       south_west: jugozapadno
449       west: zapadno
450     distance: 
451       one: oko jednog kilometra
452       other: oko %{count} kilometra
453       zero: manje od jednog kilometra
454     results: 
455       more_results: Više rezultata
456       no_results: Nema rezultata
457     search: 
458       title: 
459         ca_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.ca/">Geokodera</a>
460         geonames: Rezultati iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
461         latlon: Rezultati iz <a href="http://openstreetmap.org/">Internala</a>
462         osm_nominatim: Rezultati iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
463         uk_postcode: Rezultati iz <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap-a</a>
464         us_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.us/">Geokodera</a>
465     search_osm_nominatim: 
466       prefix: 
467         aeroway: 
468           aerodrome: Aerodrom
469           apron: Rampa
470           gate: Kapija
471           helipad: Heliodrom
472           runway: Pista
473           taxiway: Rulna staza
474           terminal: Terminal
475         amenity: 
476           WLAN: Bežični internet
477           airport: Aerodrom
478           arts_centre: Umetnički centar
479           artwork: Umetničko delo
480           atm: Bankomat
481           auditorium: Dvorana
482           bank: Banka
483           bar: Bar
484           bbq: Roštilj
485           bench: Klupa
486           bicycle_parking: Biciklistički parking
487           bicycle_rental: Iznajmljivanje bicikla
488           biergarten: Pivska bašta
489           brothel: Javna kuća
490           bureau_de_change: Menjačnica
491           bus_station: Autobuska stanica
492           cafe: Kafe
493           car_rental: Iznajmljivanje automobila
494           car_sharing: Zajedničko korišćenje automobila
495           car_wash: Auto-perionica
496           casino: Kazino
497           charging_station: Napojna stanica
498           cinema: Bioskop
499           clinic: Klinika
500           club: Klub
501           college: Fakultet
502           community_centre: Društveni centar
503           courthouse: Sud
504           crematorium: Krematorijum
505           dentist: Zubar
506           doctors: Doktor
507           dormitory: Studentski dom
508           drinking_water: Pijaća voda
509           driving_school: Auto-škola
510           embassy: Ambasada
511           emergency_phone: Telefon za hitne slučajeve
512           fast_food: Brza hrana
513           ferry_terminal: Skela
514           fire_hydrant: Hidrant
515           fire_station: Vatrogasna stanica
516           food_court: Štandovi za brzu hranu
517           fountain: Fontana
518           fuel: Benzinska pumpa
519           grave_yard: Groblje
520           gym: Fitnes centar
521           hall: Hala
522           health_centre: Dom zdravlja
523           hospital: Bolnica
524           hotel: Hotel
525           hunting_stand: Lovački dom
526           ice_cream: Prodavnica sladoleda
527           kindergarten: Obdanište
528           library: Biblioteka
529           market: Pijaca
530           marketplace: Pijaca
531           mountain_rescue: Gorska služba
532           nightclub: 'Noćni klub'
533           nursery: Jaslice
534           nursing_home: Starački dom
535           office: Poslovnica
536           park: Park
537           parking: Parking
538           pharmacy: Apoteka
539           place_of_worship: Mesto bogosluženja
540           police: Policija
541           post_box: Poštansko sanduče
542           post_office: Pošta
543           preschool: Predškolska ustanova
544           prison: Zatvor
545           pub: Pab
546           public_building: Ustanova
547           public_market: Pijaca
548           reception_area: Prijemno područje
549           recycling: Mesto za reciklažu
550           restaurant: Restoran
551           retirement_home: Starački dom
552           sauna: Sauna
553           school: Škola
554           shelter: Sklonište
555           shop: Prodavnica
556           shopping: Trgovački centar
557           shower: Tuš
558           social_centre: Socijalni centar
559           social_club: Društveni klub
560           studio: Studio
561           supermarket: Supermarket
562           swimming_pool: Bazen
563           taxi: Taksi
564           telephone: Telefonska govornica
565           theatre: Pozorište
566           toilets: Toaleti
567           townhall: Gradska skupština
568           university: Univerzitet
569           vending_machine: Automat
570           veterinary: Veterinarska hirurgija
571           village_hall: Seoski dom
572           waste_basket: Korpa za otpatke
573           wifi: Bežični internet
574           youth_centre: Dom omladine
575         boundary: 
576           administrative: Administrativna granica
577           census: Popisna granica
578           national_park: Nacionalni park
579           protected_area: Zaštićeno područje
580         bridge: 
581           aqueduct: Akvadukt
582           suspension: Viseći most
583           swing: Vrteški most
584           viaduct: Vijadukt
585           "yes": Most
586         building: 
587           "yes": Zgrada
588         highway: 
589           bridleway: Konjička staza
590           bus_guideway: Autobuska traka
591           bus_stop: Autobuska stanica
592           byway: Prečica
593           construction: Auto-put u izgradnji
594           cycleway: Biciklistička staza
595           emergency_access_point: Izlaz za slučaj opasnosti
596           footway: Pešačka staza
597           ford: Gaz
598           living_street: Ulica smirenog prometa
599           milestone: Miljokaz
600           minor: Drugorazredni put
601           motorway: Auto-put
602           motorway_junction: Petlja
603           motorway_link: Moto-put
604           path: Staza
605           pedestrian: Pešačka staza
606           platform: Platforma
607           primary: Glavni put
608           primary_link: Glavni put
609           raceway: Trkačka staza
610           residential: Ulica
611           rest_area: Odmaralište
612           road: Put
613           secondary: Sporedni put
614           secondary_link: Sporedni put
615           service: Servisni put
616           services: Usluge na auto-putu
617           speed_camera: Foto-radar
618           steps: Stepenice
619           stile: Prelaz preko ograde
620           tertiary: Lokalni put
621           tertiary_link: Lokalni put
622           track: Makadam
623           trail: Staza
624           trunk: Magistralni put
625           trunk_link: Magistralni put
626           unclassified: Nekategorisani put
627           unsurfaced: Neasfaltirani put
628         historic: 
629           archaeological_site: Arheološko nalazište
630           battlefield: Bojište
631           boundary_stone: Granični kamen
632           building: Zgrada
633           castle: Dvorac
634           church: Crkva
635           fort: Utvrđivanje
636           house: Kuća
637           icon: Ikona
638           manor: Plemićko imanje
639           memorial: Spomenik
640           mine: Rudnik
641           monument: Spomenik
642           museum: Muzej
643           ruins: Ruševine
644           tower: Toranj
645           wayside_cross: Krajputaš
646           wayside_shrine: Usputno svetište
647           wreck: Olupina
648         landuse: 
649           allotments: Bašte
650           basin: Basen
651           brownfield: Zemljište za prenamenu
652           cemetery: Groblje
653           commercial: Poslovno područje
654           conservation: Zaštićeno područje
655           construction: Gradilište
656           farm: Farma
657           farmland: Polje
658           farmyard: Farma
659           forest: Šuma
660           garages: Garaža
661           grass: Trava
662           greenfield: Zeleno polje
663           industrial: Industrijsko područje
664           landfill: Deponija
665           meadow: Livada
666           military: Vojno područje
667           mine: Rudnik
668           nature_reserve: Rezervat prirode
669           orchard: Voćnjak
670           park: Park
671           piste: Skijaška staza
672           quarry: Kamenolom
673           railway: Železnička pruga
674           recreation_ground: Rekreacijsko područje
675           reservoir: Rezervoar
676           reservoir_watershed: Akumulaciona vododelnica
677           residential: Stambeno područje
678           retail: Maloprodaja
679           road: Putno područje
680           village_green: Seosko polje
681           vineyard: Vinograd
682           wetland: Močvara
683           wood: Šuma
684         leisure: 
685           beach_resort: Morsko odmaralište
686           bird_hide: Sklonište za ptice
687           common: Opštinsko zemljište
688           fishing: Ribolovno područje
689           fitness_station: Tehnički pregled
690           garden: Bašta
691           golf_course: Golf teren
692           ice_rink: Klizalište
693           marina: Marina
694           miniature_golf: Mini golf
695           nature_reserve: Rezervat prirode
696           park: Park
697           pitch: Sportsko igralište
698           playground: Igralište
699           recreation_ground: Rekreacijsko područje
700           sauna: Sauna
701           slipway: Navoz
702           sports_centre: Sportski centar
703           stadium: Stadion
704           swimming_pool: Bazen
705           track: Staza za trčanje
706           water_park: Vodeni park
707         military: 
708           airfield: Vojni aerodrom
709           barracks: Kasarna
710           bunker: Bunker
711         natural: 
712           bay: Zaliv
713           beach: Plaža
714           cape: Rt
715           cave_entrance: Ulaz u pećinu
716           channel: Kanal
717           cliff: Litica
718           crater: Krater
719           dune: Dina
720           feature: Obeležje
721           fell: Brdo
722           fjord: Fjord
723           forest: Šuma
724           geyser: Gejzir
725           glacier: Glečer
726           heath: Ravnica
727           hill: Brdo
728           island: Ostrvo
729           land: Zemljište
730           marsh: Močvara
731           moor: Močvara
732           mud: Blato
733           peak: Vrh
734           point: Tačka
735           reef: Greben
736           ridge: Greben
737           river: Reka
738           rock: Stena
739           scree: Osulina
740           scrub: Guštara
741           shoal: Sprud
742           spring: Izvor
743           stone: Kamen
744           strait: Moreuz
745           tree: Drvo
746           valley: Dolina
747           volcano: Vulkan
748           water: Voda
749           wetland: Močvara
750           wetlands: Močvara
751           wood: Šuma
752         office: 
753           accountant: Računovođa
754           architect: Arhitekta
755           company: Firma
756           employment_agency: Agencija za zapošljavanje
757           estate_agent: Agencija za nekretnine
758           government: Vladina služba
759           insurance: Služba za osiguravanje
760           lawyer: Advokat
761           ngo: NVO kancelarija
762           telecommunication: Telekomunikaciona služba
763           travel_agent: Turistička agencija
764           "yes": Kancelarija
765         place: 
766           airport: Aerodrom
767           city: Grad
768           country: Zemlja
769           county: Okrug
770           farm: Farma
771           hamlet: Zaselak
772           house: Kuća
773           houses: Kuće
774           island: Ostrvo
775           islet: Hrid
776           isolated_dwelling: Udaljeno prebivalište
777           locality: Lokalitet
778           moor: Močvara
779           municipality: Opština
780           postcode: Poštanski broj
781           region: Područje
782           sea: More
783           state: Savezna država
784           subdivision: Podgrupa
785           suburb: Predgrađe
786           town: Varošica
787           unincorporated_area: Slobodna zemlja
788           village: Selo
789         railway: 
790           abandoned: Napuštena železnica
791           construction: Železnička pruga u izgradnji
792           disused: Napuštena železnica
793           disused_station: Napuštena železnička stanica
794           funicular: Žičana železnica
795           halt: Železničko stajalište
796           historic_station: Istorijska železnička stanica
797           junction: Železnički čvor
798           level_crossing: Pružni prelaz
799           light_rail: Laka železnica
800           miniature: Minijaturna železnica
801           monorail: Jednotračna pruga
802           narrow_gauge: Uskotračna pruga
803           platform: Železnička platforma
804           preserved: Očuvana železnica
805           spur: Pruga
806           station: Železnička stanica
807           subway: Metro stanica
808           subway_entrance: Ulaz u metro
809           switch: Skretnica
810           tram: Tramvaj
811           tram_stop: Tramvajsko stajalište
812           yard: Ranžirna stanica
813         shop: 
814           alcohol: Trgovina pićem
815           antiques: Antikvarnica
816           art: Atelje
817           bakery: Pekara
818           beauty: Parfimerija
819           beverages: Prodavnica pića
820           bicycle: Prodavnica bicikala
821           books: Knjižara
822           butcher: Mesara
823           car: Auto-kuća
824           car_parts: Auto-delovi
825           car_repair: Auto-servis
826           carpet: Prodavnica tepiha
827           charity: Dobrotvorna prodavnica
828           chemist: Apotekar
829           clothes: Butik
830           computer: Računarska oprema
831           confectionery: Poslastičarnica
832           convenience: Potrepštine
833           copyshop: Kopirnica
834           cosmetics: Kozmetičarska radnja
835           department_store: Robna kuća
836           discount: Diskont
837           doityourself: Uradi sam
838           dry_cleaning: Hemijsko čišćenje
839           electronics: Elektronska oprema
840           estate_agent: Agent za nekretnine
841           farm: Poljoprivredna apoteka
842           fashion: Modna prodavnica
843           fish: Ribarnica
844           florist: Cvećara
845           food: Bakalnica
846           funeral_directors: Pogrebno preduzeće
847           furniture: Nameštaj
848           gallery: Galerija
849           garden_centre: Vrtni centar
850           general: Prodavnica mešovite robe
851           gift: Suvenirnica
852           greengrocer: Piljarnica
853           grocery: Bakalnica
854           hairdresser: Frizerski salon
855           hardware: Gvožđara
856           hifi: Muzička oprema
857           insurance: Osiguranje
858           jewelry: Zlatara
859           kiosk: Kiosk
860           laundry: Perionica rublja
861           mall: Tržni centar
862           market: Market
863           mobile_phone: Prodavnica mobilnih telefona
864           motorcycle: Prodavnica motocikala
865           music: Muzička prodavnica
866           newsagent: Novinar
867           optician: Optičar
868           organic: Prodavnica zdrave hrane
869           outdoor: Štand
870           pet: Prodavnica kućnih ljubimaca
871           photo: Fotografska radnja
872           salon: Salon
873           shoes: Prodavnica obuće
874           shopping_centre: Tržni centar
875           sports: Sportska oprema
876           stationery: Papirnica
877           supermarket: Supermarket
878           toys: Prodavnica igračaka
879           travel_agency: Turistička agencija
880           video: Videoteka
881           wine: Trgovina pićem
882         tourism: 
883           alpine_hut: Planinarski dom
884           artwork: Galerija
885           attraction: Atrakcija
886           bed_and_breakfast: Polupansion
887           cabin: Koliba
888           camp_site: Kamp
889           caravan_site: Kamp-prikolice
890           chalet: Planinska koliba
891           guest_house: Gostinska kuća
892           hostel: Hostel
893           hotel: Hotel
894           information: Podaci
895           lean_to: Sklonište
896           motel: Motel
897           museum: Muzej
898           picnic_site: Mesto za piknik
899           theme_park: Tematski park
900           valley: Dolina
901           viewpoint: Vidikovac
902           zoo: Zoološki vrt
903         tunnel: 
904           "yes": Tunel
905         waterway: 
906           artificial: Veštački vodeni put
907           boatyard: Brodogradilište
908           canal: Kanal
909           connector: Spoj vodnih puteva
910           dam: Brana
911           derelict_canal: Odbačeni kanal
912           ditch: Jarak
913           dock: Dok
914           drain: Odvod
915           lock: Brana
916           lock_gate: Vrata brane
917           mineral_spring: Mineralni izvor
918           mooring: Sidrište
919           rapids: Brzaci
920           river: Reka
921           riverbank: Rečna obala
922           stream: Potok
923           wadi: Suvo korito reke
924           water_point: Tačka vodotoka
925           waterfall: Vodopad
926           weir: Brana
927       prefix_format: "%{name}"
928   html: 
929     dir: ltr
930   javascripts: 
931     map: 
932       base: 
933         cycle_map: Biciklistička mapa
934         mapquest: Mapkvest open
935         standard: Standardna
936         transport_map: Saobraćajna mapa
937       overlays: 
938         maplint: Maplint
939     site: 
940       edit_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste uredili mapu
941       edit_tooltip: Uredite mapu
942       edit_zoom_alert: Morate uvećati prikaz da biste uredili mapu
943       history_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste videli izmene za ovo područje
944       history_tooltip: Pogledajte izmene za ovo područje
945       history_zoom_alert: Morate uvećati prikaz da biste videli izmene za ovo područje
946   layouts: 
947     community: Zajednica
948     community_blogs: Blogovi zajednice
949     community_blogs_title: Blogovi članova zajednice
950     copyright: Autorska prava i licenca
951     documentation: Dokumentacija
952     documentation_title: Dokumentacija projekta
953     donate: Pomozite nam tako što ćete %{link} radi održavanja potrebnog hardvera.
954     donate_link_text: priložiti novac
955     edit: Uredi
956     edit_with: Uredi uređivačem %{editor}
957     export: Izvezi
958     export_tooltip: Izvezite podatke mape
959     foundation: Zadužbina
960     foundation_title: Zadužbina Openstritmap
961     gps_traces: GPS tragovi
962     gps_traces_tooltip: Upravljajte GPS tragovima
963     help: Pomoć
964     help_centre: Centar za pomoć
965     help_title: Stranica pomoći za projekat
966     help_url: http://help.openstreetmap.org/
967     history: Istorija
968     home: dom
969     home_tooltip: Idi na lokaciju doma
970     inbox_html: primljene %{count}
971     inbox_tooltip: 
972       one: Vaše sanduče sadrži jednu nepročitanu poruku
973       other: Vaše sanduče sadrži %{count} nepročitane poruke
974       zero: Vaše sanduče ne sadrži nepročitane poruke
975     intro_1: Openstritmap je slobodna mapa celog sveta. Sačinjavaju je korisnici kao što ste vi.
976     intro_2_create_account: Otvorite nalog
977     intro_2_download: preuzimanje
978     intro_2_html: Podaci su slobodni za %{download} i %{use} pod uslovima licence %{license}. %{create_account} da poboljšate mapu.
979     intro_2_license: otvorena licenca
980     intro_2_use: upotreba
981     log_in: prijavi me
982     log_in_tooltip: Prijavite se s postojećim nalogom
983     logo: 
984       alt_text: Logotip Openstritmapa
985     logout: odjavi me
986     logout_tooltip: Odjavite se
987     make_a_donation: 
988       text: Priložite novac
989       title: Podržite Openstritmap novčanim prilogom
990     osm_offline: Baza podataka Openstritmapa je trenutno nedostupna dok se ne završe važni radovi na održavanju.
991     osm_read_only: Zbog radova na održavanju baze podataka Openstritmapa, istu trenutno nije moguće menjati.
992     partners_bytemark: Hosting „Bajtmark“
993     partners_html: Hosting podržava %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}, kao i drugi %{partners}.
994     partners_ic: Londonski kraljevski koledž
995     partners_partners: partneri
996     partners_ucl: VR centar UCL-a
997     project_name: 
998       h1: Openstritmap
999       title: Openstritmap
1000     sign_up: otvori nalog
1001     sign_up_tooltip: Otvorite nalog da biste uređivali
1002     tag_line: Slobodna viki mapa sveta
1003     user_diaries: Dnevnici
1004     user_diaries_tooltip: Pogledajte korisničke dnevnike
1005     view: Pregled
1006     view_tooltip: Pogledajte mapu
1007     welcome_user: Dobro došli, %{user_link}
1008     welcome_user_link_tooltip: Vaša korisnička stranica
1009     wiki: viki
1010     wiki_title: Viki stranice projekta
1011     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sr:Main_Page?uselang=sr-ec
1012   license_page: 
1013     foreign: 
1014       english_link: engleskog originala
1015       text: U slučaju sukoba između prevedene stranice i %{english_original_link}, engleska stranica ima prednost
1016       title: O prevodu
1017     legal_babble: 
1018       contributors_at_html: "<strong>Austrija</strong>: sadrži podatke iz\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Štata Viena</a> pod licencom\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Forarlberg</a> i\n  \t+ \t\nLand Tirol (pod licencom <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT sa izmenama i dopunama</a>)."
1019       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: sadrži podatke iz\n    Beobaze&reg;, Geogratisa (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade), Kanvek (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade) i Statkan (Geografski odsek,\n    Zavod za statistiku Kanade)."
1020       contributors_footer_1_html: "Više informacija o ovim i drugim izvorima korišćenim\nza poboljšavanje Openstritmapa možete naći na stranici <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Doprinosioci</a> na našem vikiju."
1021       contributors_footer_2_html: "  Uključivanje podataka u Openstritmap ne podrazumeva da izvorni\n  vlasnik podataka prihvata Openstritmap, obezbeđuje bilo kakvu\n  garanciju ili prihvata odgovornost."
1022       contributors_fr_html: "<strong>Francuska</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Generalne direkcije za oporezivanje."
1023       contributors_gb_html: "<strong>Ujedinjeno Kraljevstvo</strong>: sadrži Zvanične\n    podatke geodetskog premeravanja &copy; Autorska prava 2010."
1024       contributors_intro_html: "  Naša licenca CC BY-SA zahteva od vas da &ldquo;morate\n  navesti ime izvornog autora ili davaoca licence&rdquo;.\n  Pojedinačni kartografi ne zahtevaju isticanje zasluga osim\n  &ldquo;Openstritmap doprinosioca&rdquo;, ali kada podaci\n  pripadaju nacionalnoj geografskoj agenciji ili drugom\n  većem izvoru koji je uključen u Openstritmap, razumno je\n  navesti izvor ili ostaviti hipervezu do njega."
1025       contributors_nl_html: "<strong>Holandija</strong>: sadrži &copy; AND podaci, 2007\n  \t+ \t\n    (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1026       contributors_nz_html: "<strong>Novi Zeland</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Land Information New Zealand. Krunska autorska prava zadržana."
1027       contributors_title_html: Naši saradnici
1028       contributors_za_html: "<strong>Južnoafrička Republika</strong>: sadrži podatke iz\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Glavne uprave:\nNacionalna katastarska služba</a>, državna autorska prava zadržana."
1029       credit_1_html: "  Ako koristite naše slike mapa, tražimo da zasluge sadrže\n  bar &ldquo;&copy; Doprinosioci\n  Openstritmapa, CC BY-SA&rdquo;. Ako koristite samo podatke mapa,\n  navedite &ldquo;Kartografski podaci &copy; Doprinosioci Openstritmapa,\n  CC BY-SA&rdquo;."
1030       credit_2_html: "  Gde je moguće, Openstritmap bi trebalo da vodi do adrese <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  i CC BY-SA do <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.\n  Ako koristite medijum u kom se veze ne mogu postaviti\n  (npr. štampani rad), predlažemo da usmerite vaše\n  čitaoce na www.openstreetmap.org (po mogućstvu\n  proširavanjem &lsquo;Openstritmapa&rsquo; na celu adresu)\n  i na www.creativecommons.org."
1031       credit_title_html: Kako da imenujete Openstritmap
1032       intro_1_html: "OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1033       intro_2_html: "  Možete da umnožavate, delite, prenosite i prilagođavate\n  naše mape i podatke, sve dok imenujete Openstritmap i njene\n  urednike. Ako želite da menjate i dograđujete naše podatke,\n  možete ih deliti samo pod istom licencom.\n  Ceo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">\n  tekst ugovora</a> objašnjava vam vaša prava i odgovornosti."
1034       more_1_html: "  Pročitajte više o korišćenju naših podataka na <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">ČPP</a>."
1035       more_2_html: "  Podsećamo urednike Openstritmapa da nikada ne dodaju podatke\n  od bilo kog izvora zaštićenog autorskim pravima (npr.\n  Gugl mape ili štampane mape) bez izričite dozvole\n  nosioca autorskog prava."
1036       more_title_html: Saznajte više
1037       title_html: Autorska prava i licenca
1038     native: 
1039       mapping_link: počnite s mapiranjem
1040       native_link: srpsko izdanje
1041       text: Trenutno posmatrate englesko izdanje stranice o autorskim pravima. Možete se vratiti na %{native_link} ove stranice ili jednostavno zaboravite na autorska prava i %{mapping_link}.
1042       title: O stranici
1043   message: 
1044     delete: 
1045       deleted: Poruka je obrisana
1046     inbox: 
1047       date: Datum
1048       from: Od
1049       messages: Imate %{new_messages} i %{old_messages}
1050       my_inbox: Primljene
1051       new_messages: 
1052         one: "%{count} nova poruka"
1053         other: "%{count} nove poruke"
1054       no_messages_yet: Još uvek nemate poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1055       old_messages: 
1056         one: "%{count} stara poruka"
1057         other: "%{count} stare poruke"
1058       outbox: poslate
1059       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1060       subject: Naslov
1061       title: Primljene
1062     mark: 
1063       as_read: Poruka je označena kao pročitana
1064       as_unread: Poruka je označena kao nepročitana
1065     message_summary: 
1066       delete_button: Obriši
1067       read_button: Označi kao pročitano
1068       reply_button: Odgovori
1069       unread_button: Označi kao nepročitano
1070     new: 
1071       back_to_inbox: Nazad na primljene
1072       body: Tekst
1073       limit_exceeded: Nedavno ste poslali mnogo poruka. Sačekajte neko vreme pre nego pokušavate da pošaljete još neku.
1074       message_sent: Poruka je poslata.
1075       send_button: Pošalji
1076       send_message_to: Pošalji novu poruku za %{name}
1077       subject: Naslov
1078       title: Pošalji poruku
1079     no_such_message: 
1080       body: Nažalost, nema poruke s tim IB.
1081       heading: Nema takve poruke
1082       title: Nema takve poruke
1083     outbox: 
1084       date: Datum
1085       inbox: primljene
1086       messages: 
1087         one: Imate %{count} poslatu poruku
1088         other: Imate %{count} poslate poruke
1089       my_inbox: "%{inbox_link}"
1090       no_sent_messages: Još uvek nemate poslatih poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1091       outbox: poslate
1092       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1093       subject: Naslov
1094       title: Poslate
1095       to: Za
1096     read: 
1097       back_to_inbox: Nazad na primljene
1098       back_to_outbox: Nazad na poslate
1099       date: Datum
1100       from: Od
1101       reading_your_messages: Vaše poruke
1102       reading_your_sent_messages: Vaše poslate poruke
1103       reply_button: Odgovori
1104       subject: Naslov
1105       title: Pročitaj poruku
1106       to: Za
1107       unread_button: Označi kao nepročitano
1108       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka koju ste želeli da pročitate nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste je pročitali.
1109     reply: 
1110       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka na koju ste želeli da odgovorite nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste odgovorili.
1111     sent_message_summary: 
1112       delete_button: Obriši
1113   notifier: 
1114     diary_comment_notification: 
1115       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl}, prokomentarisati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
1116       header: "%{from_user} prokomentarisa vaš skorašnji unos u dnevniku pod naslovom %{subject}:"
1117       hi: Pozdrav, %{to_user},
1118       subject: "[OpenStreetMap] %{user} prokomentarisa vaš unos u dnevniku"
1119     email_confirm: 
1120       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1121     email_confirm_html: 
1122       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1123       greeting: Pozdrav,
1124       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu sa %{server_url} na %{new_address}.
1125     email_confirm_plain: 
1126       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1127       greeting: Pozdrav,
1128       hopefully_you_1: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu na
1129       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1130     friend_notification: 
1131       befriend_them: Možete ga/je dodati i kao prijatelja na %{befriendurl}.
1132       had_added_you: "%{user} vas je dodao kao prijatelja na Openstritmapu."
1133       see_their_profile: Možete videti njegov/njen profil na %{userurl}.
1134       subject: "[Openstritmap] %{user} vas je dodao kao prijatelja"
1135     gpx_notification: 
1136       and_no_tags: i bez oznaka.
1137       and_the_tags: "i sa sledećim oznakama:"
1138       failure: 
1139         failed_to_import: "Uvoz nije uspeo. Greška:"
1140         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=sr-ec
1141         more_info_1: Više o neuspelom GPX uvozu i kako to izbeći
1142         more_info_2: "može se naći na:"
1143         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz nije uspeo"
1144       greeting: Pozdrav,
1145       success: 
1146         loaded_successfully: uspešno učitano sa %{trace_points} od mogućih %{possible_points} tačaka.
1147         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz je uspeo"
1148       with_description: s opisom
1149       your_gpx_file: Liči na vašu GPX datoteku
1150     lost_password: 
1151       subject: "[OpenStreetMap] Zahtev za poništavanje lozinke"
1152     lost_password_html: 
1153       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1154       greeting: Pozdrav,
1155       hopefully_you: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za ovaj nalog.
1156     lost_password_plain: 
1157       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1158       greeting: Pozdrav,
1159       hopefully_you_1: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za
1160       hopefully_you_2: nalog s ovom e-adresom.
1161     message_notification: 
1162       footer1: Možete pročitati poruku i na %{readurl}
1163       footer2: i možete odgovoriti na %{replyurl}
1164       header: "%{from_user} vam posla poruku preko Openstritmapa pod naslovom %{subject}:"
1165       hi: Pozdrav, %{to_user},
1166       subject_header: "[Openstritmap] – %{subject}"
1167     signup_confirm: 
1168       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1169     signup_confirm_html: 
1170       ask_questions: Možete postaviti bilo koje pitanje o Openstritmapu na našim <a href="http://help.openstreetmap.org/">stranicama za pitanja i odgovore</a>.
1171       current_user: Spisak trenutnih korisnika u kategorijama, zasnovan na tome gde se oni nalaze, dostupan je na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1172       get_reading: Pročitajte više o Openstritmapu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na vikiju</a>, budite u toku s najnovijim vestima preko <a href="http://blog.openstreetmap.org/">bloga</a> ili <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Tvitera</a> ili pretražite <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData</a>, blog osnivača Openstritmapa za istoriju projekata. Možete da slušate i <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podemisije</a>!
1173       introductory_video: Možete pogledati %{introductory_video_link}.
1174       more_videos: Postoji %{more_videos_link}.
1175       more_videos_here: više video-snimaka ovde
1176       user_wiki_page: Preporučujemo vam da napravite korisničku stranicu na vikiju koja uključuje oznake kategorija koje označavaju gde se nalazite, kao na primer <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1177       video_to_openstreetmap: uvodni video-snimak za Openstritmap
1178       wiki_signup: Možete i da <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">otvorite nalog na vikiju</a>.
1179     signup_confirm_plain: 
1180       ask_questions: "Možete postaviti bilo koje pitanje o Openstritmapu na našim stranicama za pitanja i odgovore:"
1181       blog_and_twitter: "Budite u toku s najnovijim vestima preko bloga ili Tvitera:"
1182       introductory_video: "Pogledajte uvodni video-snimak za Openstritmap ovde:"
1183       more_videos: "Više video-snimaka možete naći ovde:"
1184       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog Stiva Kosta, osnivača Openstritmapa:"
1185       the_wiki: "Pročitajte više o Openstritmapu na vikiju:"
1186       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sr:Beginners'_guide?uselang=sr-ec
1187       wiki_signup: "Možete i otvoriti nalog na našem vikiju:"
1188       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=sr-ec
1189   oauth: 
1190     oauthorize: 
1191       allow_read_gpx: čita vaše privatne GPS tragove.
1192       allow_read_prefs: čita vaše korisničke postavke.
1193       allow_to: "Dozvoli programu da:"
1194       allow_write_api: menja mapu.
1195       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1196       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1197       allow_write_prefs: menja vaše korisničke postavke.
1198       request_access: Program %{app_name} zahteva pristup vašem nalogu, %{user}. Odlučite se da li želite da mu ga omogućite. Možete izabrati bilo koji program.
1199     revoke: 
1200       flash: Opozvali ste novčić za %{application}
1201   oauth_clients: 
1202     create: 
1203       flash: Podaci su uspešno upisani
1204     destroy: 
1205       flash: Upis programa je ukinut
1206     edit: 
1207       submit: Uredi
1208       title: Uredi program
1209     form: 
1210       allow_read_gpx: čitanje privatnih GPS tragova.
1211       allow_read_prefs: čitanje korisničkih postavki.
1212       allow_write_api: menjanje mape.
1213       allow_write_diary: pravljenje unosa u dnevniku, komentarisanje i dodavanje prijatelja.
1214       allow_write_gpx: otpremanje GPS tragova.
1215       allow_write_prefs: menjanje korisničkih postavki.
1216       callback_url: Povratna adresa
1217       name: Ime
1218       requests: "Zahtevaj sledeće dozvole od korisnika:"
1219       required: Neophodno
1220       support_url: Adresa podrške
1221       url: Adresa glavnog programa
1222     index: 
1223       application: Naziv programa
1224       issued_at: Izdano
1225       list_tokens: "Sledeći novčići su izdani programima na vaše ime:"
1226       my_apps: Programi
1227       my_tokens: Odobreni programi
1228       no_apps: Imate li program koji želite da koristite sa standardom %{oauth}? Morate upisati vaš program pre nego što on može da traži OAuth zahteve.
1229       register_new: Upiši program
1230       registered_apps: "Sledeći programi su upisani:"
1231       revoke: Opozovi
1232       title: OAuth detalji
1233     new: 
1234       submit: Otvori nalog
1235       title: Upiši novi program
1236     not_found: 
1237       sorry: Žao nam je, %{type} nije pronađen.
1238     show: 
1239       access_url: "Adresa pristupnog novčića:"
1240       allow_read_gpx: čita privatne GPS tragove.
1241       allow_read_prefs: čita korisničke postavke.
1242       allow_write_api: menja mapu.
1243       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1244       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1245       allow_write_prefs: menja korisničke postavke.
1246       authorize_url: "Adresa ovlašćenja:"
1247       confirm: Jeste li sigurni?
1248       delete: Obriši klijent
1249       edit: Detalji izmene
1250       key: "Ključ potrošača:"
1251       requests: "Zahtevanje sledećih dozvola od korisnika:"
1252       secret: "Tajna potrošača:"
1253       support_notice: Podržavamo HMAC-SHA1, kao i običan tekst u režimu SSL.
1254       title: OAuth detalji za %{app_name}
1255       url: "Adresa zahtevnog novčića:"
1256     update: 
1257       flash: Podaci o klijentu su uspešno ažurirani
1258   printable_name: 
1259     with_version: "%{id}, ver. %{version}"
1260   redaction: 
1261     create: 
1262       flash: Redakcija je napravljena.
1263     destroy: 
1264       error: Došlo je do greške pri uklanjanju redakcije.
1265       flash: Redakcija je uklonjena.
1266       not_empty: Redakcija nije prazna. Poništite redigovanje svih verzija koje pripadaju ovoj redakciji pre nego što je uklonite.
1267     edit: 
1268       description: Opis
1269       heading: Uredi redakciju
1270       submit: Sačuvaj redakciju
1271       title: Uređivanje redakcije
1272     index: 
1273       empty: Nema redakcija.
1274       heading: Spisak redakcija
1275       title: Spisak redakcija
1276     new: 
1277       description: Opis
1278       heading: Unesite podatke za novu redakciju
1279       submit: Napravi redakciju
1280       title: Pravljenje nove redakcije
1281     show: 
1282       confirm: Jeste li sigurni?
1283       description: "Opis:"
1284       destroy: Ukloni ovu redakciju
1285       edit: Uredi ovu redakciju
1286       heading: Prikaz redakcije „%{title}“
1287       title: Prikaz redakcije
1288       user: "Tvorac:"
1289     update: 
1290       flash: Izmene su sačuvane.
1291   site: 
1292     edit: 
1293       anon_edits: (%{link})
1294       anon_edits_link_text: Saznajte zašto je to slučaj.
1295       flash_player_required: Potreban vam je fleš plejer da biste koristili uređivač mapa. Preuzmite ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odavde</a>. Dostupne su i <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">neke druge mogućnosti</a> za uređivanje Openstritmapa.
1296       no_iframe_support: Vaš pregledač ne podržava HTML iframes, a oni su potrebni za ovu mogućnost.
1297       not_public: Niste podesili da vaše izmene budu javne.
1298       not_public_description: Ne možete uređivati mapu sve dok to ne uradite. Možete podesiti da vaše izmene budu javne s %{user_page}.
1299       potlatch2_not_configured: Potlač 2 nije podešen. Pogledajte http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za više informacija
1300       potlatch2_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, kliknite na dugme za čuvanje.
1301       potlatch_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, poništite tekuću putanju ili tačku, ako uređujete naživo, ili kliknite na dugme za čuvanje.
1302       user_page_link: korisničke stranice
1303     index: 
1304       js_1: Koristite pregledač koji ne podržava javaskript ili ste ga onemogućili.
1305       js_2: Openstritmap koristi javaskript za prikazivanje mapa.
1306       permalink: Trajna veza
1307       remote_failed: Uređivanje nije uspelo. Proverite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je mogućnost daljinskog upravljanja omogućena
1308       shortlink: Kratka veza
1309     key: 
1310       map_key: Legenda
1311       map_key_tooltip: Legenda mape
1312       table: 
1313         entry: 
1314           admin: Administrativna granica
1315           allotments: Bašte
1316           apron: 
1317             - Aerodromski peron
1318             - terminal
1319           bridge: Crni okvir – most
1320           bridleway: Konjička staza
1321           brownfield: Građevinsko zemljište
1322           building: Značajna zgrada
1323           byway: Sporedni put
1324           cable: 
1325             - Žičara
1326             - sedišnica
1327           cemetery: Groblje
1328           centre: Sportski centar
1329           commercial: Poslovno područje
1330           common: 
1331             - Poljana
1332             - livada
1333           construction: Putevi u izgradnji
1334           cycleway: Biciklistička staza
1335           destination: Pristup odredištu
1336           farm: Farma
1337           footway: Pešačka staza
1338           forest: Šuma
1339           golf: Golf teren
1340           heathland: Pustoš
1341           industrial: Industrijsko područje
1342           lake: 
1343             - Jezero
1344             - rezervoar
1345           military: Vojno područje
1346           motorway: Auto-put
1347           park: Park
1348           permissive: Pristup uz dozvolu
1349           pitch: Sportsko igralište
1350           primary: Glavni put
1351           private: Privatni posed
1352           rail: Železnička pruga
1353           reserve: Rezervat prirode
1354           resident: Stambeno područje
1355           retail: Maloprodajno područje
1356           runway: 
1357             - Aerodromska pista
1358             - rulne staze
1359           school: 
1360             - Škola
1361             - univerzitet
1362           secondary: Sporedni put
1363           station: Železnička stanica
1364           subway: Podzemna železnica
1365           summit: 
1366             - Uzvišenje
1367             - vrh
1368           tourist: Turistička atrakcija
1369           track: Makadam
1370           tram: 
1371             - Laka železnica
1372             - tramvaj
1373           trunk: Magistralni put
1374           tunnel: Isprekidan okvir – tunel
1375           unclassified: Nekategorisani put
1376           unsurfaced: Neasfaltirani put
1377           wood: Šuma
1378     markdown_help: 
1379       alt: Rezervni tekst
1380       first: Prva stavka
1381       heading: Naslov
1382       headings: Naslovi
1383       image: Slika
1384       link: Veza
1385       ordered: Svrstan spisak
1386       second: Druga stavka
1387       subheading: Podnaslov
1388       text: Tekst
1389       title_html: Raščlanjeno sa <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">markdaunom</a>
1390       unordered: Nesvrstan spisak
1391       url: Adresa
1392     richtext_area: 
1393       edit: Uredi
1394       preview: Pregled
1395     search: 
1396       search: Pretraga
1397       search_help: "primeri: „Novi Sad“, „Vojvode Stepe, Beograd“ ili „železnička stanica, Niš“ <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>više primera…</a>"
1398       submit_text: Idi
1399       where_am_i: Gde sam?
1400       where_am_i_title: Ustanovite trenutnu lokaciju pomoću pretraživača
1401     sidebar: 
1402       close: Zatvori
1403       search_results: Rezultati pretrage
1404   time: 
1405     formats: 
1406       friendly: "%e %B %Y u %H:%M"
1407   trace: 
1408     create: 
1409       trace_uploaded: GPX datoteka je otpremljena i čeka ubacivanje u bazu. Ovo obično traje oko pola sata, nakon čega ćete dobiti obaveštenje o završetku.
1410       upload_trace: Otpremi GPS trag
1411     delete: 
1412       scheduled_for_deletion: Trag postavljen za brisanje
1413     edit: 
1414       description: "Opis:"
1415       download: preuzmi
1416       edit: uredi
1417       filename: "Naziv datoteke:"
1418       heading: Uređivanje traga %{name}
1419       map: mapa
1420       owner: "Vlasnik:"
1421       points: "Tačaka:"
1422       save_button: Sačuvaj izmene
1423       start_coord: "Početna koordinata:"
1424       tags: "Oznake:"
1425       tags_help: razdvojeno zapetama
1426       title: Uređivanje traga %{name}
1427       uploaded_at: "Otpremljeno:"
1428       visibility: "Vidljivost:"
1429       visibility_help: šta ovo znači?
1430       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1431     list: 
1432       empty_html: Ovde još nema ništa. <a href='%{upload_link}'>Otpremite novi trag</a> ili saznajte više o GPS traganju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>viki stranici</a>.
1433       public_traces: Javni GPS tragovi
1434       public_traces_from: Javni GPS tragovi korisnika %{user}
1435       tagged_with: " označeni sa %{tags}"
1436       your_traces: Vaši GPS tragovi
1437     make_public: 
1438       made_public: Javni trag
1439     offline: 
1440       heading: GPX ostava je van mreže
1441       message: GPX ostava i otpremanje trenutno nisu dostupni.
1442     offline_warning: 
1443       message: Sistem za otpremanje GPX datoteka trenutno nije dostupan
1444     trace: 
1445       ago: pre %{time_in_words_ago}
1446       by: od
1447       count_points: "%{count} tačaka"
1448       edit: uredi
1449       edit_map: Uredi mapu
1450       identifiable: MOŽE SE PREPOZNATI
1451       in: u
1452       map: mapa
1453       more: više
1454       pending: NA_ČEKANJU
1455       private: PRIVATNI
1456       public: JAVNI
1457       trace_details: Pogledajte detalje o tragu
1458       trackable: MOŽE SE PRATITI
1459       view_map: Pogledaj kartu
1460     trace_form: 
1461       description: "Opis:"
1462       help: Pomoć
1463       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=sr-ec
1464       tags: "Oznake:"
1465       tags_help: razdvojeno zapetama
1466       upload_button: Otpremi
1467       upload_gpx: "Otpremi GPX datoteku:"
1468       visibility: "Vidljivost:"
1469       visibility_help: šta ovo znači?
1470       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1471     trace_header: 
1472       see_all_traces: Pogledaj sve tragove
1473       see_your_traces: Pogledaj svoje tragove
1474       traces_waiting: Imate %{count} tragova na čekanju za slanje. Sačekajte da se prvo oni završe pre otpremanja novih tragova, da ne biste blokirali druge korisnike.
1475       upload_trace: Otpremi trag
1476     trace_optionals: 
1477       tags: Oznake
1478     trace_paging_nav: 
1479       newer: Noviji tragovi
1480       older: Stariji tragovi
1481       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1482     view: 
1483       delete_track: Obriši ovaj trag
1484       description: "Opis:"
1485       download: preuzmi
1486       edit: uredi
1487       edit_track: Uredi ovaj trag
1488       filename: "Naziv datoteke:"
1489       heading: Pregled traga %{name}
1490       map: mapa
1491       none: ništa
1492       owner: "Vlasnik:"
1493       pending: NA_ČEKANJU
1494       points: "Tačaka:"
1495       start_coordinates: "Početna koordinata:"
1496       tags: "Oznake:"
1497       title: Pregled traga %{name}
1498       trace_not_found: Trag nije pronađen.
1499       uploaded: "Otpremljeno:"
1500       visibility: "Vidljivost:"
1501     visibility: 
1502       identifiable: Može se prepoznati (prikazano u spisku tragova kao javne, poređane i datirane tačke)
1503       private: Privatni (prikazuje se kao anonimne, neraspoređene tačke)
1504       public: Javni (prikazane u spisku tragova kao anonimne, neraspoređene tačke)
1505       trackable: Može se pratiti (prikazuje se kao anonimne, poređane i datirane tačke)
1506   user: 
1507     account: 
1508       contributor terms: 
1509         agreed: Prihvatili ste nove uslove uređivanja.
1510         agreed_with_pd: Takođe se slažete da vaše izmene budu u javnom vlasništvu.
1511         heading: "Uslovi uređivanja:"
1512         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=sr-ec
1513         link text: šta je ovo?
1514         not yet agreed: Niste prihvatili nove uslove uređivanja.
1515         review link text: Pratite ovu vezu da biste pregledali i prihvatili nove uslove uređivanja.
1516       current email address: "Trenutna e-adresa:"
1517       delete image: Ukloni trenutnu sliku
1518       email never displayed publicly: (nikada se ne prikazuje javno)
1519       flash update success: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani.
1520       flash update success confirm needed: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani. Proverite e-poštu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1521       home location: "Mesto stanovanja:"
1522       image: "Slika:"
1523       image size hint: (kvadratne slike od barem 100×100 piksela rade najbolje)
1524       keep image: Zadrži trenutnu sliku
1525       latitude: "Geografska širina:"
1526       longitude: "Geografska dužina:"
1527       make edits public button: Neka sve moje izmene budu javne
1528       my settings: Postavke
1529       new email address: "Nova e-adresa:"
1530       new image: Dodaj sliku
1531       no home location: Niste uneli mesto stanovanja.
1532       openid: 
1533         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1534         link text: šta je ovo?
1535         openid: "OpenID:"
1536       preferred editor: "Željeni uređivač:"
1537       preferred languages: "Željeni jezici:"
1538       profile description: "Opis profila:"
1539       public editing: 
1540         disabled: Onemogućeno i ne mogu se uređivati podaci. Sve prethodne izmene su anonimne.
1541         disabled link text: zašto ne mogu da uređujem?
1542         enabled: Omogućeno. Nije anonimno i mogu se uređivati podaci.
1543         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1544         enabled link text: šta je ovo?
1545         heading: "Javno uređivanje:"
1546       public editing note: 
1547         heading: Javno uređivanje
1548         text: Trenutno su vaše izmene anonimne i ljudi vam ne mogu slati poruke ili videti vašu lokaciju. Da biste pokazali vaše izmene i dozvolili ljudima da vas kontaktiraju, kliknite na dugme ispod. <b>Od promena API-ja 0.6, samo javni korisnici mogu uređivati mape</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">saznajte zašto</a>).<ul><li>Vaša e-adresa neće biti otkrivena na ovaj način.</li><li>Ova radnja ne može biti opozvana i svi novi korisnici su od sada postavljeni kao javni.</li></ul>
1549       replace image: Zameni trenutnu sliku
1550       return to profile: Nazad na profil
1551       save changes button: Sačuvaj izmene
1552       title: Uredi nalog
1553       update home location on click: Ažurirati mesto stanovanja kada kliknem na mapu?
1554     confirm: 
1555       already active: Ovaj nalog je već potvrđen.
1556       before you start: Pre nego što počnete s mapiranjem, popunite neke podatke o sebi u obrascu koji se nalazi ispod.
1557       button: Potvrdi
1558       heading: Potvrda korisničkog naloga
1559       press confirm button: Pritisnite dugme za potvrdu da biste aktivirali nalog.
1560       reconfirm: Ako je prošlo neko vreme otkako ste otvorili nalog, možda ćete morati da <a href="%{reconfirm}">zatražite novu potvrdu e-poštom</a>.
1561       success: Vaš nalog je potvrđen. Hvala vam na upisu!
1562       unknown token: Izgleda da taj novčić ne postoji.
1563     confirm_email: 
1564       button: Potvrdi
1565       failure: E-adresa s ovim novčićem je već potvrđena.
1566       heading: Potvrda promene e-adrese
1567       press confirm button: Kliknite na dugme za potvrdu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1568       success: Vaša e-adresa je potvrđena. Hvala vam na upisu!
1569     confirm_resend: 
1570       failure: Korisnik %{name} nije pronađen.
1571       success: Poslali smo novu potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1572     filter: 
1573       not_an_administrator: Treba da budete administrator da biste izvršili ovu radnju.
1574     go_public: 
1575       flash success: Sve vaše izmene su sada javne. Dozvoljeno vam je uređivanje.
1576     list: 
1577       confirm: Potvrdi izabrane korisnike
1578       empty: Nije pronađen nijedan korisnik
1579       heading: Korisnici
1580       hide: Sakrij izabrane korisnike
1581       showing: 
1582         one: Prikaz stranice %{page} (%{first_item} od %{items})
1583         other: Prikaz stranica %{page} (%{first_item}-%{last_item} od %{items})
1584       summary: "%{name} napravljeno od %{ip_address} dana %{date}"
1585       summary_no_ip: "%{name} napravljeno %{date}"
1586       title: Korisnici
1587     login: 
1588       account is suspended: Nažalost, vaš nalog je ukinut zbog sumnjive aktivnosti.<br />Obratite se <a href="%{webmaster}">administratoru</a> ako želite da porazgovarate o problemu.
1589       account not active: Žao nam je, vaš nalog još uvek nije aktiviran. <br />Pratite vezu u poruci za potvrdu e-pošte da biste ga aktivirali ili <a href="%{reconfirm}">zatražite novu poruku</a>.
1590       auth failure: Ne mogu da vas prijavim s unetim podacima.
1591       create account minute: Otvorite nalog. Potrebno je samo nekoliko trenutaka.
1592       email or username: "E-adresa ili korisničko ime:"
1593       heading: Prijava
1594       login_button: Prijavi me
1595       lost password link: Zaboravili ste lozinku?
1596       new to osm: Novi ste na sajtu?
1597       no account: Nemate nalog?
1598       openid: "%{logo} OpenID:"
1599       openid invalid: Izgleda da OpenID nije ispravan
1600       openid missing provider: Ne mogu da se povežem s OpenID dobavljačem
1601       openid_logo_alt: Prijavite se s OpenID-jem
1602       openid_providers: 
1603         aol: 
1604           alt: Prijavite se preko AOL-a
1605           title: Prijava putem AOL-a
1606         google: 
1607           alt: Prijavite se preko Gugla
1608           title: Prijava putem Gugla
1609         myopenid: 
1610           alt: Prijavite se preko myOpenID-ja
1611           title: Prijava putem myOpenID-ja
1612         openid: 
1613           alt: Prijavite se s OpenID-jem
1614           title: Prijava putem OpenID-ja
1615         wordpress: 
1616           alt: Prijavite se preko Vordpresa
1617           title: Prijava putem Vordpresa
1618         yahoo: 
1619           alt: Prijavite se preko Jahua
1620           title: Prijava putem Jahua
1621       password: "Lozinka:"
1622       register now: Otvorite nalog
1623       remember: "Zapamti me:"
1624       title: Prijava
1625       to make changes: Da biste pravili izmene, morate imati nalog.
1626       with openid: "Rezervni način je da koristite OpenID:"
1627       with username: "Već imate nalog? Prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom:"
1628     logout: 
1629       heading: Odjava
1630       logout_button: Odjavi me
1631       title: Odjava
1632     lost_password: 
1633       email address: "E-adresa:"
1634       heading: Zaboravili ste lozinku?
1635       help_text: Unesite e-adresu koju ste uneli pri upisu, a mi ćemo vam poslati vezu pomoću koje možete da poništite lozinku.
1636       new password button: Poništi lozinku
1637       notice email cannot find: E-adresa nije pronađena.
1638       notice email on way: Poruka za poništavanje lozinke je poslata.
1639       title: Povratak lozinke
1640     make_friend: 
1641       already_a_friend: Već ste prijatelj sa %{name}.
1642       button: Dodaj kao prijatelja
1643       failed: Ne mogu da dodam %{name} kao prijatelja.
1644       heading: Dodati korisnika %{user} kao prijatelja?
1645       success: "%{name} je sada vaš prijatelj."
1646     new: 
1647       confirm email address: "Potvrdite e-adresu:"
1648       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1649       contact_webmaster: Kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">administratora</a> za otvaranje novog naloga. Obradićemo zahtev što je pre moguće.
1650       continue: Nastavi
1651       display name: "Ime prikaza:"
1652       display name description: Javno prikazano korisničko ime. Kasnije ga možete promeniti u postavkama.
1653       email address: "E-adresa:"
1654       fill_form: Kada popunite obrazac, poslaćemo vam poruku za aktiviranje naloga.
1655       flash create success message: Hvala vam na otvaranju naloga. Poslali smo vam potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1656       heading: Otvaranje korisničkog naloga
1657       license_agreement: Nakon što potvrdite nalog, moraćete da prihvatite <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">uslove uređivanja</a>.
1658       no_auto_account_create: Nažalost, trenutno nismo u mogućnosti da otvorimo novi nalog.
1659       not displayed publicly: Ne prikazuje se javno (pogledajte <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
1660       openid: "%{logo} OpenID:"
1661       openid association: "<p>Vaš OpenID nije povezan s nalogom na Openstritmapu.</p>\n<ul>\n  <li>Ako još uvek nemate nalog, otvorite ga koristeći obrazac ispod.</li>\n  <li>\n    Ako imate nalog, prijavite se sa svojim korisničkim imenom\n    i lozinkom, pa ga onda povežite s OpenID-jem u postavkama.\n  </li>\n</ul>"
1662       openid no password: S OpenID-jem, lozinka nije potrebna, ali neke dodatne alatke ipak zahtevaju lozinku.
1663       password: "Lozinka:"
1664       terms accepted: Hvala vam što prihvatate nove uslove uređivanja.
1665       terms declined: Žao nam je što ste odlučili da ne prihvatite nove uslove uređivanja. Pogledajte <a href="%{url}">ovu stranicu</a> za više informacija.
1666       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1667       title: Otvaranje naloga
1668       use openid: Rezervni način je da koristite %{logo} OpenID
1669     no_such_user: 
1670       body: Ne postoji korisnik s imenom %{user}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
1671       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1672       title: Nema takvog korisnika
1673     popup: 
1674       friend: Prijatelj
1675       nearby mapper: Obližnji kartograf
1676       your location: Vaša lokacija
1677     remove_friend: 
1678       button: Ukloni iz prijatelja
1679       heading: Ukloniti korisnika %{user} iz prijatelja?
1680       not_a_friend: "%{name} nije vaš prijatelj."
1681       success: "%{name} je izbačen iz prijatelja."
1682     reset_password: 
1683       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1684       flash changed: Vaša lozinka je promenjena.
1685       flash token bad: Takav novčić nije pronađen. Proverite adresu.
1686       heading: Poništavanje lozinke za %{user}
1687       password: "Lozinka:"
1688       reset: Poništi lozinku
1689       title: Poništi lozinku
1690     set_home: 
1691       flash success: Mesto stanovanja je uspešno sačuvano
1692     suspended: 
1693       body: "<p>\n  Žao nam je, vaš nalog je privremeno ukinut\n  zbog sumnjive aktivnosti.\n</p>\n<p>\n  Ovu odluku će ubrzo razmotriti administrator. Takođe,\n  možete kontaktirati %{webmaster}a ako želite da se žalite.\n</p>"
1694       heading: Suspendovan nalog
1695       title: Suspendovan nalog
1696       webmaster: administrator
1697     terms: 
1698       agree: Prihvati
1699       consider_pd: Prema gorenavedenom ugovoru, smatram da moji doprinosi pripadaju javnom vlasništvu
1700       consider_pd_why: šta je ovo?
1701       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=sr-ec
1702       decline: Odbaci
1703       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1704       guidance: "Podaci koji će vam pomoći da razumete ove uslove: <a href=\"%{summary}\">kratak opis</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
1705       heading: Uslovi uređivanja
1706       legale_names: 
1707         france: Francuska
1708         italy: Italija
1709         rest_of_world: Ostatak sveta
1710       legale_select: "Izaberite zemlju prebivališta:"
1711       read and accept: Pročitajte ugovor ispod i pritisnite dugme za potvrdu da biste prihvatili uslove za postojeće i buduće doprinose.
1712       title: Uslovi uređivanja
1713       you need to accept or decline: Molimo vas da pročitate ugovor pre nego što ga prihvatite.
1714     view: 
1715       activate_user: aktiviraj ovog korisnika
1716       add as friend: dodaj kao prijatelja
1717       ago: (pre %{time_in_words_ago})
1718       block_history: dobijene blokade
1719       blocks by me: moja blokiranja
1720       blocks on me: blokiranja na mene
1721       comments: komentari
1722       confirm: Potvrdi
1723       confirm_user: potvrdi ovog korisnika
1724       create_block: blokiraj ovog korisnika
1725       created from: "Napravljeno iz:"
1726       ct accepted: Prihvaćeno pre %{ago} dana
1727       ct declined: Odbijeno
1728       ct status: "Uslovi za učešće:"
1729       ct undecided: Neodlučeno
1730       deactivate_user: deaktiviraj ovog korisnika
1731       delete_user: obriši ovog korisnika
1732       description: Opis
1733       diary: dnevnik
1734       edits: izmene
1735       email address: "E-adresa:"
1736       friends_changesets: Sve izmene prijatelja
1737       friends_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku prijatelja
1738       hide_user: sakrij ovog korisnika
1739       if set location: Ako postavite svoju lokaciju, zgodna mapa će biti prikazana ispod. Možete je podesiti u %{settings_link}.
1740       km away: udaljeno %{count} km
1741       latest edit: "Poslednja izmena pre %{ago}:"
1742       m away: udaljeno %{count} m
1743       mapper since: "Kartograf od:"
1744       moderator_history: date blokade
1745       my comments: moji komentari
1746       my diary: moj dnevnik
1747       my edits: moje izmene
1748       my settings: moje postavke
1749       my traces: moji tragovi
1750       nearby users: "Ostali obližnji korisnici:"
1751       nearby_changesets: Pregled svih izmena okolnih korisnika
1752       nearby_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku okolnih korisnika
1753       new diary entry: novi unos u dnevniku
1754       no friends: Niste dodali nijednog prijatelja.
1755       no nearby users: Još uvek nema obližnjih korisnika koji mapiraju.
1756       oauth settings: oAuth postavke
1757       remove as friend: ukloni kao prijatelja
1758       role: 
1759         administrator: Ovaj korisnik je administrator
1760         grant: 
1761           administrator: Dodeli ovlašćenja administratora
1762           moderator: Dodeli ovlašćenja urednika
1763         moderator: Ovaj korisnik je urednik
1764         revoke: 
1765           administrator: Opozovi ovlašćenja administratora
1766           moderator: Opozovi ovlašćenja urednika
1767       send message: pošalji poruku
1768       settings_link_text: postavkama
1769       spam score: "Ocena spama:"
1770       status: "Stanje:"
1771       traces: tragovi
1772       unhide_user: otkrij ovog korisnika
1773       user location: Boravište korisnika
1774       your friends: Vaši prijatelji
1775   user_block: 
1776     blocks_by: 
1777       empty: "%{name} još uvek nije blokirao nikoga."
1778       heading: Spisak blokada od %{name}
1779       title: Blokade od %{name}
1780     blocks_on: 
1781       empty: "%{name} još nije bio blokiran/a."
1782       heading: Spisak blokada za %{name}
1783       title: Blokade za %{name}
1784     create: 
1785       flash: Blokiraj korisnika %{name}.
1786       try_contacting: Kontaktirajte korisnika pre blokiranja da biste mu dali dovoljno vremena da odgovori.
1787       try_waiting: Dajte korisniku dovoljno vremena da odgovori pre nego što ga blokirate.
1788     edit: 
1789       back: Pogledaj sve blokade
1790       heading: Uređivanje blokade za %{name}
1791       needs_view: Da li korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena?
1792       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1793       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1794       show: Pogledaj ovu blokadu
1795       submit: Ažuriraj blokadu
1796       title: Uređivanje blokade za %{name}
1797     filter: 
1798       block_expired: Blokada je već istekla i ne može se uređivati.
1799       block_period: Period blokade mora biti jedna od vrednosti iz padajućeg spiska.
1800     helper: 
1801       time_future: Završava se u %{time}.
1802       time_past: Završeno pre %{time}.
1803       until_login: Aktivno sve dok se korisnik ne prijavi.
1804     index: 
1805       empty: Nije napravljena nijedna blokada.
1806       heading: Spisak korisničkih blokada
1807       title: Korisničke blokade
1808     model: 
1809       non_moderator_revoke: Morate biti urednik da biste ukinuli blokadu.
1810       non_moderator_update: Morate biti urednik da biste postavljali ili ažurirali blokadu.
1811     new: 
1812       back: Pogledaj sve blokade
1813       heading: Blokiranje %{name}
1814       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena
1815       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1816       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1817       submit: Napravi blokadu
1818       title: Blokiranje %{name}
1819       tried_contacting: Kontaktirao sam korisnika i pitao ga da prestane.
1820       tried_waiting: Dao sam dovoljno vremena korisniku da odgovori.
1821     not_found: 
1822       back: Nazad na indeks
1823       sorry: Korisnička blokada s IB %{id} nije pronađena.
1824     partial: 
1825       confirm: Jeste li sigurni?
1826       creator_name: Tvorac
1827       display_name: Blokirani korisnik
1828       edit: Uredi
1829       next: Sledeće »
1830       not_revoked: (nije opozvano)
1831       previous: « Prethodno
1832       reason: Razlozi za blokiranje
1833       revoke: Opozovi
1834       revoker_name: Opozvao
1835       show: Prikaži
1836       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1837       status: Stanje
1838     period: 
1839       one: 1 sat
1840       other: "%{count} sata"
1841     revoke: 
1842       confirm: Želite li da opozovete ovu blokadu?
1843       flash: Ova blokada je opozvana.
1844       heading: Opozivanje blokade na %{block_on} od %{block_by}
1845       past: Ova blokada je završena pre %{time} i ne može se sada opozvati.
1846       revoke: Opozovi
1847       time_future: Ova blokada će se završiti za %{time}.
1848       title: Opozivanje blokade na %{block_on}
1849     show: 
1850       back: Pogledaj sve blokade
1851       confirm: Jeste li sigurni?
1852       edit: Uredi
1853       heading: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1854       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena.
1855       reason: "Razlog za blokiranje:"
1856       revoke: Opozovi
1857       revoker: "Opozivalac:"
1858       show: Prikaži
1859       status: Stanje
1860       time_future: Završava se u %{time}
1861       time_past: Završeno pre %{time}
1862       title: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1863     update: 
1864       only_creator_can_edit: Samo urednik koji je napravio ovu blokadu može da je uredi.
1865       success: Blokada je ažurirana.
1866   user_role: 
1867     filter: 
1868       already_has_role: Korisnik već ima ulogu %{role}.
1869       doesnt_have_role: Korisnik nema ulogu %{role}.
1870       not_a_role: „%{role}“ nije ispravna uloga.
1871       not_an_administrator: Samo administratori mogu da upravljaju ulogama korisnika, a vi to niste.
1872     grant: 
1873       are_you_sure: Želite li da dodelite ulogu „%{role}“ korisniku %{name}?
1874       confirm: Potvrdi
1875       fail: Ne mogu da dodelim ulogu „%{role}“ korisniku %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1876       heading: Potvrda dodele uloge
1877       title: Potvrda dodele uloge
1878     revoke: 
1879       are_you_sure: Želite li da oduzmete ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}?
1880       confirm: Potvrdi
1881       fail: Ne mogu da oduzmem ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1882       heading: Potvrda oduzimanja uloge
1883       title: Potvrda oduzimanja uloge