]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - vendor/assets/iD/iD/locales/gl.json
Update to iD v1.5.3
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / gl.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Área",
5             "description": "Engadir parques, edificios, lagos ou outras áreas ao mapa.",
6             "tail": "Fai clic no mapa para comezar a debuxar unha área, como un parque, lago ou edificio."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Liña",
10             "description": "Engadir estradas, rúas, camiños, canais ou outras liñas ao mapa.",
11             "tail": "Fai clic no mapa para comezar a debuxar unha estrada, camiño ou ruta."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Punto",
15             "description": "Engadir restaurantes, monumentos, caixas do correo ou outros puntos ao mapa.",
16             "tail": "Fai clic no mapa para engadir un punto."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Buscar",
20             "description": "Desprazar e facer zoom no mapa."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Fai clic para engadir vértices á túa área. Fai clic no primeiro vértice para finalizar a área."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Fai clic para engadir máis vértices á liña. Fai clic noutras liñas para conectalas, e fai dobre clic para rematar a liña."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "Punto engadido.",
33                 "vertex": "Vértice engadido a unha vía.",
34                 "relation": "Relación engadida."
35             }
36         },
37         "start": {
38             "annotation": {
39                 "line": "Liña comezada.",
40                 "area": "Área comezada."
41             }
42         },
43         "continue": {
44             "key": "A",
45             "title": "Continuar",
46             "description": "Continuar esta liña.",
47             "not_eligible": "Ningunha liña se pode continuar aquí.",
48             "multiple": "Aquí pódense continuar varias liñas. Para escoller unha delas, pulsa a tecla de Maiúsculas e fai clic na liña para seleccionala.",
49             "annotation": {
50                 "line": "Liña continuada.",
51                 "area": "Área continuada."
52             }
53         },
54         "cancel_draw": {
55             "annotation": "Debuxo cancelado."
56         },
57         "change_role": {
58             "annotation": "Cambiado o rol do membro dunha relación."
59         },
60         "change_tags": {
61             "annotation": "Etiquetas modificadas."
62         },
63         "circularize": {
64             "title": "Redondear",
65             "description": {
66                 "line": "Redondear esta liña.",
67                 "area": "Redondear esta área."
68             },
69             "key": "O",
70             "annotation": {
71                 "line": "Liña redondeada.",
72                 "area": "Área redondeada."
73             },
74             "not_closed": "Isto non se pode redonderar porque non é un bucle.",
75             "too_large": "Isto non se pode redondear porque non está completamente visible."
76         },
77         "orthogonalize": {
78             "title": "Escuadrar",
79             "description": {
80                 "line": "Escuadrar as esquinas desta liña.",
81                 "area": "Escuadrar as esquinas desta área."
82             },
83             "key": "S",
84             "annotation": {
85                 "line": "Escuadradas as esquinas dunha liña.",
86                 "area": "Escuadradas as esquinas dunha área."
87             },
88             "not_squarish": "Isto non se pode escuadrar porque non ten forma cadrada.",
89             "too_large": "Isto non se pode escuadrar porque non está completamente visible."
90         },
91         "straighten": {
92             "title": "Endereitar",
93             "description": "Endereitar esta liña.",
94             "key": "S",
95             "annotation": "Liña endereitada.",
96             "too_bendy": "Isto non pode ser endereitado porque é demasiado sinuoso."
97         },
98         "delete": {
99             "title": "Borrar",
100             "description": "Borrar isto do mapa.",
101             "annotation": {
102                 "point": "Punto borrado.",
103                 "vertex": "Eliminado un nodo dunha vía.",
104                 "line": "Liña borrada",
105                 "area": "Área borrada.",
106                 "relation": "Relación borrada.",
107                 "multiple": "{n} obxectos borrados."
108             },
109             "incomplete_relation": "Este elemento non pode ser borrado porque non foi descargado completamente."
110         },
111         "add_member": {
112             "annotation": "Membro engadido a unha relación."
113         },
114         "delete_member": {
115             "annotation": "Membro quitado dunha relación."
116         },
117         "connect": {
118             "annotation": {
119                 "point": "Conectada unha vía a un punto.",
120                 "vertex": "Conectada unha vía a outra.",
121                 "line": "Conectada unha vía a unha liña.",
122                 "area": "Conectada unha vía a unha área."
123             }
124         },
125         "disconnect": {
126             "title": "Desconectar.",
127             "description": "Desconectar estas liñas/áreas entre si.",
128             "key": "D",
129             "annotation": "Liñas/áreas desconectadas.",
130             "not_connected": "Aquí non hai liñas/áreas suficientes para poder desconectar."
131         },
132         "merge": {
133             "title": "Unir.",
134             "description": "Unir estas liñas.",
135             "key": "C",
136             "annotation": "{n} liñas unidas.",
137             "not_eligible": "Estes elementos non se poden unir",
138             "not_adjacent": "Estas liñas non se poden unir porque non están conectadas.",
139             "restriction": "Estas liñas non poden unirse porque cando menos unha é un membro dunha relación \"{relation}\".",
140             "incomplete_relation": "Estes elementos non se poden unir porque cando menos un deles non se descargou completamente."
141         },
142         "move": {
143             "title": "Mover",
144             "description": "Mover isto a outro lugar.",
145             "key": "M",
146             "annotation": {
147                 "point": "Punto movido.",
148                 "vertex": "Movido un vértice a unha vía.",
149                 "line": "Liña movida.",
150                 "area": "Área movida.",
151                 "multiple": "Varios obxectos movidos."
152             },
153             "incomplete_relation": "Este elemento non se pode mover porque non se descargou completamente."
154         },
155         "rotate": {
156             "title": "Rotar.",
157             "description": "Rotar este obxecto arredor do seu punto central.",
158             "key": "R",
159             "annotation": {
160                 "line": "Liña rotada.",
161                 "area": "Área rotada."
162             }
163         },
164         "reverse": {
165             "title": "Inverter",
166             "description": "Facer que esta liña vaia no sentido contrario.",
167             "key": "V",
168             "annotation": "Liña invertida."
169         },
170         "split": {
171             "title": "Dividir",
172             "description": {
173                 "line": "Dividir esta liña en dúas neste vértice.",
174                 "area": "Dividir o límite desta área en dous.",
175                 "multiple": "Dividir as liñas/límites da área en dous neste vértice"
176             },
177             "key": "X",
178             "annotation": {
179                 "line": "Dividida unha liña.",
180                 "area": "Dividido un límite dunha área.",
181                 "multiple": "Divididas {n} liñas/límites de área."
182             },
183             "not_eligible": "As liñas non se poden dividir no seu inicio ou fin.",
184             "multiple_ways": "Aquí hai demasiadas liñas para dividir."
185         },
186         "restriction": {
187             "help": {
188                 "select": "Fai clic para seleccionar un segmento de estrada.",
189                 "toggle": "Fai clic para alternar as restricións de xiro.",
190                 "toggle_on": "Fai clic para engadir unha restrición \"{restriction}\".",
191                 "toggle_off": "Fai clic para eliminar a restrición \"{restriction}\"."
192             },
193             "annotation": {
194                 "create": "Engadida unha restrición de xiro.",
195                 "delete": "Eliminada unha restrición de xiro."
196             }
197         }
198     },
199     "undo": {
200         "tooltip": "Desfacer: {action}",
201         "nothing": "Nada para desfacer."
202     },
203     "redo": {
204         "tooltip": "Refacer: {action}",
205         "nothing": "Nada para refacer"
206     },
207     "tooltip_keyhint": "Atallo:",
208     "browser_notice": "Este editor está soportado en Firefox, Chrome, Safari, Opera e Internet Explorer 9 e superiores. Por favor, actualiza o teu navegador ou utiliza Potlatch 2 para editar o mapa.",
209     "translate": {
210         "translate": "Traducir",
211         "localized_translation_label": "Nome multilingüe",
212         "localized_translation_language": "Escoller idioma",
213         "localized_translation_name": "Nome"
214     },
215     "zoom_in_edit": "Fai zoom para editar.",
216     "logout": "cerrar sesión",
217     "loading_auth": "Conectando con OpenStreetMap...",
218     "report_a_bug": "informar dun erro",
219     "status": {
220         "error": "Non se puido conectar coa API.",
221         "offline": "A API non está en liña. Por favor, intenta editar máis tarde.",
222         "readonly": "A API está en modo de só lectura. Necesitarás esperar para gardar os teus cambios."
223     },
224     "commit": {
225         "title": "Gardar Cambios",
226         "description_placeholder": "Breve descrición das túas contribucións",
227         "message_label": "Mensaxe de envío",
228         "upload_explanation": "Os cambios que subas serán visibles en tódolos mapas que usen os datos de OpenStreetMap.",
229         "upload_explanation_with_user": "Os cambios que subas como {user} serán visibles en tódolos mapas que usen os datos de OpenStreetMap.",
230         "save": "Gardar",
231         "cancel": "Cancelar",
232         "warnings": "Avisos",
233         "modified": "Modificado",
234         "deleted": "Borrado",
235         "created": "Creado"
236     },
237     "contributors": {
238         "list": "Edicións de {users}",
239         "truncated_list": "Edicións de {users} e {count} máis"
240     },
241     "geocoder": {
242         "search": "Buscar en todo o mundo...",
243         "no_results_visible": "Ningún resultado na área visible do mapa",
244         "no_results_worldwide": "Non se atoparon resultados"
245     },
246     "geolocate": {
247         "title": "Mostrar a miña localización"
248     },
249     "inspector": {
250         "no_documentation_combination": "Non hai ningunha documentación dispoñible para esta combinación de etiquetas",
251         "no_documentation_key": "Non hai ningunha documentación dispoñible para esta clave",
252         "show_more": "Mostrar máis",
253         "view_on_osm": "Ver en openstreetmap.org",
254         "all_tags": "Tódalas etiquetas",
255         "all_members": "Tódolos membros",
256         "all_relations": "Tódalas relacións",
257         "new_relation": "Nova relación...",
258         "role": "Rol",
259         "choose": "Escolle o tipo de elemento",
260         "results": "{n} resultados para {search}",
261         "reference": "Ver na Wiki de OpenStreetMap",
262         "back_tooltip": "Cambiar tipo de elemento",
263         "remove": "Eliminar",
264         "search": "Buscar",
265         "multiselect": "Elementos seleccionados",
266         "unknown": "Descoñecido",
267         "incomplete": "<non descargado>",
268         "feature_list": "Buscar elementos",
269         "edit": "Editar elemento",
270         "none": "Ningún",
271         "node": "Vértice",
272         "way": "Vía",
273         "relation": "Relación",
274         "location": "Localización"
275     },
276     "background": {
277         "title": "Fondo",
278         "description": "Axustes do fondo",
279         "percent_brightness": "{opacity}% brillo",
280         "none": "Ningún",
281         "custom": "Personalizado",
282         "custom_button": "Editar fondo personalizado",
283         "custom_prompt": "Introduce a URL dun modelo de teselas. Os símbolos válidos son {z}, {x}, {y} para o esquema Z/X/Y e {u} para o esquema quadtile.",
284         "fix_misalignment": "Corrixir a aliñación",
285         "reset": "reiniciar"
286     },
287     "restore": {
288         "heading": "Tes cambios sen gardar",
289         "description": "Queres recuperar os cambios non gardados da sesión de edición anterior?",
290         "restore": "Recuperar",
291         "reset": "Descartar"
292     },
293     "save": {
294         "title": "Gardar",
295         "help": "Gardar os cambios en OpenStreetMap, facéndoos visibles aos demáis usuarios.",
296         "no_changes": "Non hai cambios para gardar.",
297         "error": "Ocorreu un erro mentras se intentaba gardar",
298         "uploading": "Subindo cambios a OpenStreetMap.",
299         "unsaved_changes": "Tes cambios sen gardar"
300     },
301     "success": {
302         "edited_osm": "OSM editado!",
303         "just_edited": "Acabas de editar OpenStreetMap!",
304         "view_on_osm": "Ver en OSM",
305         "facebook": "Compartir no Facebook",
306         "twitter": "Compartir en Twitter",
307         "google": "Compartir en Google+",
308         "help_html": "Os teus cambios deberían aparecer na capa \"Estándar\" nuns minutos. Outras capas, e determinados elementos, poden tardar máis tempo (<a href='https://help.openstreetmap.org/questions/4705/why-havent-my-changes-appeared-on-the-map' target='_blank'>detalles</a>).\n"
309     },
310     "confirm": {
311         "okay": "Vale"
312     },
313     "splash": {
314         "welcome": "Benvido ao editor de OpenStreetMap iD",
315         "text": "iD é unha amigable pero potente ferramenta para contribuir ao mellor mapa libre do mundo. Esta é a versión {version}. Para obter máis información visita {website} e informa de erros en {github}.",
316         "walkthrough": "Comezar o titorial.",
317         "start": "Editar agora"
318     },
319     "source_switch": {
320         "live": "en línea",
321         "lose_changes": "Tes cambios sen gardar. Se cambias o servidor do mapa, descartaranse. Estás seguro de que queres cambiar o servidor?",
322         "dev": "desenvolvemento"
323     },
324     "tag_reference": {
325         "description": "Descrición",
326         "on_wiki": "{tag} en wiki.osm.org",
327         "used_with": "usado con {type}"
328     },
329     "validations": {
330         "untagged_point": "Punto sen etiquetar",
331         "untagged_line": "Liña sen etiquetar",
332         "untagged_area": "Área sen etiquetar",
333         "many_deletions": "Estás borrando {n} obxectos. Estás seguro de querer facelo? Esta acción quitaraos do mapa que os demáis ven en openstreetmap.org.",
334         "tag_suggests_area": "A etiqueta {tag} suxire que a liña debería ser unha área, pero non é unha área.",
335         "deprecated_tags": "Etiquetas obsoletas: {tags}"
336     },
337     "zoom": {
338         "in": "Acercar",
339         "out": "Afastar"
340     },
341     "cannot_zoom": "Non se pode afastar máis no modo actual.",
342     "gpx": {
343         "local_layer": "Ficheiro GPX local",
344         "drag_drop": "Arrastra e solta un ficheiro .gpx sobre a páxina, ou fai clic no botón da dereita para buscalo",
345         "zoom": "Facer zoom á pista GPX",
346         "browse": "Buscar un ficheiro .gpx"
347     },
348     "help": {
349         "title": "Axuda",
350         "help": "# Axuda\n\nEste é un editor para [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), o\nmapa mundial libre e editable. Podes usalo para engadir e actualizar datos\nna túa zona, facendo un mellor mapa mundial de código e datos abertos\nmellor para todos.\n\nAs edicións que fagas neste mapa serán visibles a todos os que usen\nOpenStreetMap. Para facer unha edición, necesitarás unha\n[conta de OpenStreetMap gratuíta](https://www.openstreetmap.org/user/new).\n\nO [editor iD](http://ideditor.com/) é un proxecto colaborativo con [código\nfonte dispoñible en GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n"
351     },
352     "intro": {
353         "navigation": {
354             "title": "Navegación",
355             "drag": "A área principal do mapa mostra os datos de OpenStreetMap sobre un fondo. Podes navegar polo mapa arrastrando e desprazándote, igual que calquera mapa de internet. **Arrastra o mapa!**",
356             "select": "Os elementos do mapa represéntanse de tres formas: usando puntos, liñas ou áreas. Calquera elemento se pode seleccionar facendo clic nel. **Fai clic no punto para seleccionalo.**",
357             "header": "Na cabeceira móstrase o tipo de elemento.",
358             "pane": "Cando un elemento é seleccionado, móstrase o editor de elementos. A cabeceira mostra o tipo de elemento e o panel principal mostra os atributos do elemento como, por exemplo, o seu nome e o seu enderezo. **Pecha o editor de elementos co botón de cerre da parte superior dereita.**"
359         },
360         "points": {
361             "title": "Puntos",
362             "add": "Os puntos pódense usar para representar elementos tales como tendas, restaurantes e monumentos. Marcan unha localización específica, describindo o que hai aí. **Fai clic no botón \"Punto\" para engadir un novo punto.**",
363             "place": "O punto pódese situar facendo clic no mapa. **Sitúa o punto sobre o edificio.**",
364             "search": "Hai moitos elementos distintos que poden ser representados mediante puntos. O punto que acabas de engadir é unha Cafetería. **Busca por '{name}'**",
365             "choose": "**Escolle Cafetería na lista.**",
366             "describe": "Agora o punto está marcado como unha cafetería. Utilizando o editor de elementos, podemos engadir máis información acerca do elemento. **Engade un nome.**",
367             "close": "O editor de elementos pódese cerrar facendo clic no botón de cerrar. **Cerra o editor de elementos.**",
368             "reselect": "Haberá veces que os puntos xa existan pero que teñan erros ou estean incompletos. Podemos editar puntos existentes. **Selecciona o punto que acabas de crear.**",
369             "fixname": "**Cámbialle o nome e cerra o editor de elementos.**",
370             "reselect_delete": "Calquera elemento do mapa se pode eliminar. **Fai clic no punto que creaches.**",
371             "delete": "O menú que aparece arredor do punto contén operacións que se lle poden aplicar, incluindo a opción de borrar. **Borra o punto.**"
372         },
373         "areas": {
374             "title": "Áreas",
375             "add": "As áreas son unha maneira máis detallada de representar elementos, xa que dan información sobre os límites do elemento. As áreas pódense usar para a maioría dos tipos de elemento para os que se poden usar os puntos, e normalmente son a opción preferida. **Fai clic no botón \"Área\" para engadir unha nova área.**",
376             "corner": "As áreas debúxanse colocando vértices que marquen os límites da área. **Sitúa o vértice inicial nunha das esquinas do parque infantil.**",
377             "place": "Debuxa a área situando máis vértices. Finaliza a área facendo clic no vértice inicial. **Debuxa unha área para o parque infantil.**",
378             "search": "**Busca por '{name}'.**",
379             "choose": "**Elixe Parque Infantil na lista.**",
380             "describe": "**Engade un nome, e pecha o editor de elementos.**"
381         },
382         "lines": {
383             "title": "Liñas",
384             "add": "As liñas úsanse para representar elementos tales como estradas, vías do tren ou ríos. **Fai clic no botón \"Liña\" para engadir unha nova liña.**",
385             "start": "**Inicia a liña facendo clic no final da estrada.**",
386             "intersect": "Fai clic para engadir máis vértices á liña. Se é necesario, podes arrastrar o mapa mentras debuxas. As estradas, igual que moitos outros tipos de liñas, forman parte de unha rede máis grande. É importante que estas liñas estean conectadas correctamente para que as aplicacións de enrutamento poidan funcionar. **Fai clic na rúa Flower Street para crear unha intersección conectando as dúas liñas.**",
387             "finish": "As liñas pódense finalizar facendo clic outra vez no último vértice. **Finaliza a estrada.**",
388             "road": "**Selecciona \"Estrada\" na lista.**",
389             "residential": "Hai diferentes tipos de estradas. A máis común delas é a rúa urbana. **Escolle o tipo de estrada \"Rúa urbana\".**",
390             "describe": "**Ponlle nome á estrada e cerra o editor de elementos.**",
391             "restart": "A estrada debe intersectar coa rúa Flower Street.",
392             "wrong_preset": "Non seleccionaches o tipo de rúa urbana. **Fai clic aquí para volver a escoller.**"
393         },
394         "startediting": {
395             "title": "Comezar a editar",
396             "help": "Máis documentación e este titorial están dispoñibles aquí.",
397             "save": "Non te esquezas de gardar regularmente os teus cambios!",
398             "start": "Comeza a cartografiar!"
399         }
400     },
401     "presets": {
402         "categories": {
403             "category-building": {
404                 "name": "Edificio"
405             },
406             "category-landuse": {
407                 "name": "Uso do solo"
408             },
409             "category-path": {
410                 "name": "Camiño"
411             },
412             "category-rail": {
413                 "name": "Ferrocarril"
414             },
415             "category-road": {
416                 "name": "Estrada"
417             },
418             "category-route": {
419                 "name": "Ruta"
420             },
421             "category-water-area": {
422                 "name": "Auga"
423             },
424             "category-water-line": {
425                 "name": "Auga"
426             }
427         },
428         "fields": {
429             "access": {
430                 "label": "Acceso",
431                 "placeholder": "Descoñecido",
432                 "types": {
433                     "access": "Xeral",
434                     "foot": "A pé",
435                     "motor_vehicle": "Automóbiles",
436                     "bicycle": "Bicicletas",
437                     "horse": "Cabalos"
438                 },
439                 "options": {
440                     "yes": {
441                         "title": "Permitido",
442                         "description": "Acceso permitido pola lei; un dereito de paso"
443                     },
444                     "no": {
445                         "title": "Prohibido",
446                         "description": "Acceso non permitido ao público en xeral"
447                     },
448                     "permissive": {
449                         "title": "Permisivo",
450                         "description": "Acceso permitido ata que o propietario revogue o permiso"
451                     },
452                     "private": {
453                         "title": "Privado",
454                         "description": "Acceso permitido só coa autorización do propietario de forma individual"
455                     },
456                     "designated": {
457                         "title": "Designado",
458                         "description": "Acceso permitido segundo sinais ou ordenanzas locais específicas"
459                     },
460                     "destination": {
461                         "title": "Destino",
462                         "description": "Acceso permitido só para chegar a un destino determinado"
463                     }
464                 }
465             },
466             "address": {
467                 "label": "Enderezo",
468                 "placeholders": {
469                     "street": "Rúa",
470                     "city": "Cidade"
471                 }
472             },
473             "admin_level": {
474                 "label": "Nivel administrativo"
475             },
476             "aeroway": {
477                 "label": "Tipo"
478             },
479             "amenity": {
480                 "label": "Tipo"
481             },
482             "atm": {
483                 "label": "Caixeiro automático"
484             },
485             "barrier": {
486                 "label": "Tipo"
487             },
488             "bicycle_parking": {
489                 "label": "Tipo"
490             },
491             "boundary": {
492                 "label": "Tipo"
493             },
494             "building": {
495                 "label": "Edificio"
496             },
497             "building_area": {
498                 "label": "Edificio"
499             },
500             "capacity": {
501                 "label": "Capacidade",
502                 "placeholder": "50, 100, 200..."
503             },
504             "cardinal_direction": {
505                 "label": "Sentido"
506             },
507             "clock_direction": {
508                 "label": "Sentido",
509                 "options": {
510                     "clockwise": "Sentido horario",
511                     "anticlockwise": "Sentido antihorario"
512                 }
513             },
514             "collection_times": {
515                 "label": "Horario de recollida"
516             },
517             "construction": {
518                 "label": "Tipo"
519             },
520             "country": {
521                 "label": "País"
522             },
523             "crossing": {
524                 "label": "Tipo"
525             },
526             "cuisine": {
527                 "label": "Cociña"
528             },
529             "denomination": {
530                 "label": "Denominación"
531             },
532             "denotation": {
533                 "label": "Denotación"
534             },
535             "description": {
536                 "label": "Descrición"
537             },
538             "elevation": {
539                 "label": "Altitude"
540             },
541             "emergency": {
542                 "label": "Emerxencia"
543             },
544             "entrance": {
545                 "label": "Tipo"
546             },
547             "fax": {
548                 "label": "Fax",
549                 "placeholder": "+34 989 12 34 56"
550             },
551             "fee": {
552                 "label": "Tarifa"
553             },
554             "fixme": {
555                 "label": "Amáñame"
556             },
557             "highway": {
558                 "label": "Tipo"
559             },
560             "historic": {
561                 "label": "Tipo"
562             },
563             "incline": {
564                 "label": "Inclinación"
565             },
566             "internet_access": {
567                 "label": "Acceso a internet",
568                 "options": {
569                     "wlan": "Wi-Fi",
570                     "wired": "Por cable",
571                     "terminal": "Terminal"
572                 }
573             },
574             "landuse": {
575                 "label": "Tipo"
576             },
577             "lanes": {
578                 "label": "Carrís",
579                 "placeholder": "1, 2, 3..."
580             },
581             "layer": {
582                 "label": "Capa"
583             },
584             "leisure": {
585                 "label": "Tipo"
586             },
587             "levels": {
588                 "label": "Niveis",
589                 "placeholder": "2, 4, 6..."
590             },
591             "lit": {
592                 "label": "Iluminado"
593             },
594             "location": {
595                 "label": "Localización"
596             },
597             "man_made": {
598                 "label": "Tipo"
599             },
600             "maxspeed": {
601                 "label": "Límite de velocidade",
602                 "placeholder": "40, 50, 60..."
603             },
604             "name": {
605                 "label": "Nome",
606                 "placeholder": "Nome común (se existe)"
607             },
608             "natural": {
609                 "label": "Natural"
610             },
611             "network": {
612                 "label": "Rede"
613             },
614             "note": {
615                 "label": "Nota"
616             },
617             "office": {
618                 "label": "Tipo"
619             },
620             "oneway": {
621                 "label": "Sentido único"
622             },
623             "oneway_yes": {
624                 "label": "Sentido único"
625             },
626             "opening_hours": {
627                 "label": "Horas"
628             },
629             "operator": {
630                 "label": "Operador"
631             },
632             "parking": {
633                 "label": "Tipo"
634             },
635             "phone": {
636                 "label": "Teléfono",
637                 "placeholder": "+34 989 12 34 56"
638             },
639             "place": {
640                 "label": "Tipo"
641             },
642             "power": {
643                 "label": "Tipo"
644             },
645             "railway": {
646                 "label": "Tipo"
647             },
648             "ref": {
649                 "label": "Referencia"
650             },
651             "relation": {
652                 "label": "Tipo"
653             },
654             "religion": {
655                 "label": "Relixión"
656             },
657             "restriction": {
658                 "label": "Tipo"
659             },
660             "route": {
661                 "label": "Tipo"
662             },
663             "route_master": {
664                 "label": "Tipo"
665             },
666             "service": {
667                 "label": "Tipo"
668             },
669             "shelter": {
670                 "label": "Refuxio"
671             },
672             "shop": {
673                 "label": "Tipo"
674             },
675             "source": {
676                 "label": "Fonte"
677             },
678             "sport": {
679                 "label": "Deporte"
680             },
681             "structure": {
682                 "label": "Estructura",
683                 "placeholder": "Descoñecido",
684                 "options": {
685                     "bridge": "Ponte",
686                     "tunnel": "Túnel",
687                     "embankment": "Terraplén",
688                     "cutting": "Desmonte"
689                 }
690             },
691             "supervised": {
692                 "label": "Vixiado"
693             },
694             "surface": {
695                 "label": "Superficie"
696             },
697             "tourism": {
698                 "label": "Tipo"
699             },
700             "towertype": {
701                 "label": "Tipo de torre"
702             },
703             "trail_visibility": {
704                 "label": "Visibilidade do sendeiro"
705             },
706             "water": {
707                 "label": "Tipo"
708             },
709             "waterway": {
710                 "label": "Tipo"
711             },
712             "website": {
713                 "label": "Sitio web",
714                 "placeholder": "http://exemplo.com/"
715             },
716             "wetland": {
717                 "label": "Tipo"
718             },
719             "wheelchair": {
720                 "label": "Acceso para silla de rodas"
721             },
722             "wikipedia": {
723                 "label": "Wikipedia"
724             },
725             "wood": {
726                 "label": "Tipo"
727             }
728         },
729         "presets": {
730             "address": {
731                 "name": "Enderezo"
732             },
733             "aeroway": {
734                 "name": "Vía aérea"
735             },
736             "aeroway/aerodrome": {
737                 "name": "Aeroporto",
738                 "terms": "aeroporto, avión, aeródromo, terminal"
739             },
740             "aeroway/helipad": {
741                 "name": "Heliporto",
742                 "terms": "heliporto, helicóptero"
743             },
744             "amenity": {
745                 "name": "Instalacións"
746             },
747             "amenity/atm": {
748                 "name": "Caixeiro automático"
749             },
750             "amenity/bank": {
751                 "name": "Banco",
752                 "terms": "banco, caixa, entidade financeira"
753             },
754             "amenity/bar": {
755                 "name": "Bar"
756             },
757             "amenity/bench": {
758                 "name": "Banco"
759             },
760             "amenity/bicycle_parking": {
761                 "name": "Aparcadoiro de Bicicletas"
762             },
763             "amenity/bicycle_rental": {
764                 "name": "Alugamento de Bicicletas"
765             },
766             "amenity/cafe": {
767                 "name": "Cafetería",
768                 "terms": "cafetería, café, bar"
769             },
770             "amenity/car_rental": {
771                 "name": "Aluguer de automóbiles"
772             },
773             "amenity/car_wash": {
774                 "name": "Lavado de automóbiles"
775             },
776             "amenity/cinema": {
777                 "name": "Cine"
778             },
779             "amenity/courthouse": {
780                 "name": "Pazo de xustiza"
781             },
782             "amenity/drinking_water": {
783                 "name": "Fonte"
784             },
785             "amenity/embassy": {
786                 "name": "Embaixada"
787             },
788             "amenity/fast_food": {
789                 "name": "Comida Rápida"
790             },
791             "amenity/fire_station": {
792                 "name": "Parque de Bombeiros"
793             },
794             "amenity/fountain": {
795                 "name": "Fonte ornamental"
796             },
797             "amenity/fuel": {
798                 "name": "Gasolineira"
799             },
800             "amenity/grave_yard": {
801                 "name": "Cemiterio"
802             },
803             "amenity/hospital": {
804                 "name": "Hospital"
805             },
806             "amenity/kindergarten": {
807                 "name": "Gardería"
808             },
809             "amenity/library": {
810                 "name": "Biblioteca"
811             },
812             "amenity/marketplace": {
813                 "name": "Mercado"
814             },
815             "amenity/parking": {
816                 "name": "Aparcadoiro de Automóviles"
817             },
818             "amenity/pharmacy": {
819                 "name": "Farmacia"
820             },
821             "amenity/place_of_worship": {
822                 "name": "Lugar de Culto",
823                 "terms": "lugar de culto, igrexa, templo, capela, basílica, parroquia, santuario, ermida, catedral, sinagoga, mesquita"
824             },
825             "amenity/place_of_worship/christian": {
826                 "name": "Igrexa",
827                 "terms": "igrexa, capela, parroquia, templo, ermida, santuario"
828             },
829             "amenity/place_of_worship/jewish": {
830                 "name": "Sinagoga"
831             },
832             "amenity/place_of_worship/muslim": {
833                 "name": "Mesquita"
834             },
835             "amenity/police": {
836                 "name": "Policía",
837                 "terms": "policía, comisaría, cuartel, policía local, policía nacional, garda civil, forzas de seguridade"
838             },
839             "amenity/post_box": {
840                 "name": "Caixa do correo",
841                 "terms": "correo, buzón, correos, mensaxería, postal"
842             },
843             "amenity/post_office": {
844                 "name": "Oficina de Correos"
845             },
846             "amenity/pub": {
847                 "name": "Pub"
848             },
849             "amenity/restaurant": {
850                 "name": "Restaurante",
851                 "terms": "restaurante, mesón, taberna, comedor, comida, comer, xantar, cear, menú"
852             },
853             "amenity/school": {
854                 "name": "Escola",
855                 "terms": "escola, colexio, instituto, educación, ensinanza, primaria, secundaria, ESO, bacharelato"
856             },
857             "amenity/swimming_pool": {
858                 "name": "Piscina"
859             },
860             "amenity/telephone": {
861                 "name": "Teléfono"
862             },
863             "amenity/theatre": {
864                 "name": "Teatro"
865             },
866             "amenity/toilets": {
867                 "name": "Aseos"
868             },
869             "amenity/townhall": {
870                 "name": "Casa do Concello",
871                 "terms": "casa do concello, concello, ayuntamiento, municipal"
872             },
873             "amenity/university": {
874                 "name": "Universidade"
875             },
876             "amenity/waste_basket": {
877                 "name": "Papeleira",
878                 "terms": "papeleira, lixo, basura"
879             },
880             "area": {
881                 "name": "Área"
882             },
883             "barrier": {
884                 "name": "Barreira"
885             },
886             "barrier/block": {
887                 "name": "Bloque"
888             },
889             "barrier/bollard": {
890                 "name": "Bolardo"
891             },
892             "barrier/city_wall": {
893                 "name": "Muralla"
894             },
895             "barrier/entrance": {
896                 "name": "Entrada"
897             },
898             "barrier/fence": {
899                 "name": "Valado"
900             },
901             "barrier/gate": {
902                 "name": "Porta"
903             },
904             "barrier/lift_gate": {
905                 "name": "Barreira levadiza"
906             },
907             "barrier/retaining_wall": {
908                 "name": "Muro de contención"
909             },
910             "barrier/toll_booth": {
911                 "name": "Peaxe"
912             },
913             "barrier/wall": {
914                 "name": "Muro"
915             },
916             "boundary/administrative": {
917                 "name": "Límite administrativo"
918             },
919             "building": {
920                 "name": "Edificio"
921             },
922             "building/cathedral": {
923                 "name": "Catedral"
924             },
925             "building/chapel": {
926                 "name": "Capela"
927             },
928             "building/church": {
929                 "name": "Igrexa"
930             },
931             "building/construction": {
932                 "name": "Edificio en construcción"
933             },
934             "building/garage": {
935                 "name": "Garaxe"
936             },
937             "building/house": {
938                 "name": "Casa"
939             },
940             "building/hut": {
941                 "name": "Refuxio"
942             },
943             "emergency/phone": {
944                 "name": "Teléfono de emerxencia"
945             },
946             "footway/sidewalk": {
947                 "name": "Beirarrúa"
948             },
949             "highway": {
950                 "name": "Estrada"
951             },
952             "highway/bridleway": {
953                 "name": "Camiño de ferradura",
954                 "terms": "camiño de ferradura, camiño de cabalos, senda ecuestre"
955             },
956             "highway/bus_stop": {
957                 "name": "Parada de Autobús"
958             },
959             "highway/crossing": {
960                 "name": "Paso de peóns",
961                 "terms": "paso peonil, paso peatonal, paso de cebra"
962             },
963             "highway/cycleway": {
964                 "name": "Senda Ciclista"
965             },
966             "highway/footway": {
967                 "name": "Senda Peonil"
968             },
969             "highway/living_street": {
970                 "name": "Rúa residencial"
971             },
972             "highway/motorway": {
973                 "name": "Autovía"
974             },
975             "highway/motorway_link": {
976                 "name": "Enlace de autovía",
977                 "terms": "autovía, autopista, enlace, entrada, saída, acceso"
978             },
979             "highway/path": {
980                 "name": "Camiño"
981             },
982             "highway/pedestrian": {
983                 "name": "Rúa peonil"
984             },
985             "highway/primary": {
986                 "name": "Estrada Primaria"
987             },
988             "highway/primary_link": {
989                 "name": "Enlace a estrada primaria"
990             },
991             "highway/residential": {
992                 "name": "Rúa urbana"
993             },
994             "highway/road": {
995                 "name": "Vía de categoría descoñecida"
996             },
997             "highway/secondary": {
998                 "name": "Estrada Secundaria"
999             },
1000             "highway/secondary_link": {
1001                 "name": "Enlace a estrada secundaria"
1002             },
1003             "highway/service": {
1004                 "name": "Vía de Servicio"
1005             },
1006             "highway/steps": {
1007                 "name": "Escaleiras"
1008             },
1009             "highway/tertiary": {
1010                 "name": "Estrada Terciaria"
1011             },
1012             "highway/tertiary_link": {
1013                 "name": "Enlace a estrada terciaria"
1014             },
1015             "highway/track": {
1016                 "name": "Pista"
1017             },
1018             "highway/traffic_signals": {
1019                 "name": "Semáforo"
1020             },
1021             "highway/trunk": {
1022                 "name": "Estrada Troncal"
1023             },
1024             "highway/trunk_link": {
1025                 "name": "Enlace a estrada troncal"
1026             },
1027             "highway/turning_circle": {
1028                 "name": "Círculo de Xiro"
1029             },
1030             "highway/unclassified": {
1031                 "name": "Vía sen clasificación"
1032             },
1033             "historic": {
1034                 "name": "Lugar Histórico"
1035             },
1036             "historic/archaeological_site": {
1037                 "name": "Sitio arqueolóxico"
1038             },
1039             "historic/boundary_stone": {
1040                 "name": "Marco",
1041                 "terms": "marco, fito, mollón, mouteira, linde, pedra"
1042             },
1043             "historic/castle": {
1044                 "name": "Castelo"
1045             },
1046             "historic/memorial": {
1047                 "name": "Monumento"
1048             },
1049             "historic/monument": {
1050                 "name": "Monumento"
1051             },
1052             "historic/ruins": {
1053                 "name": "Ruinas"
1054             },
1055             "historic/wayside_cross": {
1056                 "name": "Cruceiro"
1057             },
1058             "historic/wayside_shrine": {
1059                 "name": "Peto de ánimas"
1060             },
1061             "landuse": {
1062                 "name": "Uso do Solo"
1063             },
1064             "landuse/allotments": {
1065                 "name": "Horta"
1066             },
1067             "landuse/basin": {
1068                 "name": "Cunca"
1069             },
1070             "landuse/cemetery": {
1071                 "name": "Cemiterio"
1072             },
1073             "landuse/commercial": {
1074                 "name": "Comercial"
1075             },
1076             "landuse/construction": {
1077                 "name": "Construción"
1078             },
1079             "landuse/farm": {
1080                 "name": "Terra de cultivo"
1081             },
1082             "landuse/farmyard": {
1083                 "name": "Granxa"
1084             },
1085             "landuse/forest": {
1086                 "name": "Forestal"
1087             },
1088             "landuse/grass": {
1089                 "name": "Herba"
1090             },
1091             "landuse/industrial": {
1092                 "name": "Industrial"
1093             },
1094             "landuse/meadow": {
1095                 "name": "Campo"
1096             },
1097             "landuse/orchard": {
1098                 "name": "Pomar"
1099             },
1100             "landuse/quarry": {
1101                 "name": "Canteira"
1102             },
1103             "landuse/residential": {
1104                 "name": "Urbano"
1105             },
1106             "landuse/vineyard": {
1107                 "name": "Viña"
1108             },
1109             "leisure": {
1110                 "name": "Ocio"
1111             },
1112             "leisure/garden": {
1113                 "name": "Xardín"
1114             },
1115             "leisure/golf_course": {
1116                 "name": "Campo de Golf"
1117             },
1118             "leisure/park": {
1119                 "name": "Parque",
1120                 "terms": "parque, zona verde, xardín, alameda"
1121             },
1122             "leisure/pitch": {
1123                 "name": "Campo Deportivo"
1124             },
1125             "leisure/pitch/american_football": {
1126                 "name": "Campo de Fútbol Americano"
1127             },
1128             "leisure/pitch/baseball": {
1129                 "name": "Diamante de Béisbol"
1130             },
1131             "leisure/pitch/basketball": {
1132                 "name": "Cancha de Baloncesto"
1133             },
1134             "leisure/pitch/soccer": {
1135                 "name": "Campo de Fútbol"
1136             },
1137             "leisure/pitch/tennis": {
1138                 "name": "Cancha de Tenis"
1139             },
1140             "leisure/pitch/volleyball": {
1141                 "name": "Cancha de voleibol"
1142             },
1143             "leisure/playground": {
1144                 "name": "Parque Infantil"
1145             },
1146             "leisure/slipway": {
1147                 "name": "Rampla"
1148             },
1149             "leisure/stadium": {
1150                 "name": "Estadio"
1151             },
1152             "leisure/swimming_pool": {
1153                 "name": "Piscina"
1154             },
1155             "line": {
1156                 "name": "Liña"
1157             },
1158             "man_made": {
1159                 "name": "Estructura artificial"
1160             },
1161             "man_made/lighthouse": {
1162                 "name": "Faro"
1163             },
1164             "man_made/pier": {
1165                 "name": "Embarcadoiro"
1166             },
1167             "man_made/pipeline": {
1168                 "name": "Tubería"
1169             },
1170             "man_made/survey_point": {
1171                 "name": "Vértice Xeodésico"
1172             },
1173             "man_made/tower": {
1174                 "name": "Torre"
1175             },
1176             "man_made/wastewater_plant": {
1177                 "name": "Depuradora de augas"
1178             },
1179             "man_made/water_tower": {
1180                 "name": "Torre de auga"
1181             },
1182             "man_made/water_well": {
1183                 "name": "Pozo"
1184             },
1185             "natural": {
1186                 "name": "Natural"
1187             },
1188             "natural/bay": {
1189                 "name": "Baía"
1190             },
1191             "natural/beach": {
1192                 "name": "Praia"
1193             },
1194             "natural/cliff": {
1195                 "name": "Cantil"
1196             },
1197             "natural/coastline": {
1198                 "name": "Liña de costa",
1199                 "terms": "liña de costa, costa, litoral, ribeira"
1200             },
1201             "natural/glacier": {
1202                 "name": "Glaciar"
1203             },
1204             "natural/grassland": {
1205                 "name": "Pradeira"
1206             },
1207             "natural/heath": {
1208                 "name": "Páramo"
1209             },
1210             "natural/peak": {
1211                 "name": "Cume",
1212                 "terms": "pico, cume, montaña, monte, cúspide"
1213             },
1214             "natural/scrub": {
1215                 "name": "Matogueira"
1216             },
1217             "natural/spring": {
1218                 "name": "Manancial"
1219             },
1220             "natural/tree": {
1221                 "name": "Árbore"
1222             },
1223             "natural/water": {
1224                 "name": "Auga"
1225             },
1226             "natural/water/lake": {
1227                 "name": "Lago",
1228                 "terms": "lago, lagoa, charca, auga"
1229             },
1230             "natural/water/pond": {
1231                 "name": "Estanque",
1232                 "terms": "auga, estanque, lagoa, charca"
1233             },
1234             "natural/water/reservoir": {
1235                 "name": "Encoro"
1236             },
1237             "natural/wetland": {
1238                 "name": "Pantano"
1239             },
1240             "natural/wood": {
1241                 "name": "Bosque"
1242             },
1243             "office": {
1244                 "name": "Oficina"
1245             },
1246             "place": {
1247                 "name": "Lugar"
1248             },
1249             "place/city": {
1250                 "name": "Cidade"
1251             },
1252             "place/hamlet": {
1253                 "name": "Aldea"
1254             },
1255             "place/island": {
1256                 "name": "Illa",
1257                 "terms": "illa, isla, illote, insua"
1258             },
1259             "place/isolated_dwelling": {
1260                 "name": "Vivenda illada"
1261             },
1262             "place/locality": {
1263                 "name": "Lugar"
1264             },
1265             "place/town": {
1266                 "name": "Cidade"
1267             },
1268             "place/village": {
1269                 "name": "Vila"
1270             },
1271             "point": {
1272                 "name": "Punto"
1273             },
1274             "power": {
1275                 "name": "Rede eléctrica"
1276             },
1277             "power/generator": {
1278                 "name": "Xerador de enerxía"
1279             },
1280             "power/line": {
1281                 "name": "Liña de alta tensión"
1282             },
1283             "power/pole": {
1284                 "name": "Poste eléctrico"
1285             },
1286             "power/sub_station": {
1287                 "name": "Subestación"
1288             },
1289             "power/tower": {
1290                 "name": "Torre de alta tensión"
1291             },
1292             "power/transformer": {
1293                 "name": "Transformador"
1294             },
1295             "railway": {
1296                 "name": "Ferrocarril"
1297             },
1298             "railway/abandoned": {
1299                 "name": "Ferrocarril abandonado"
1300             },
1301             "railway/disused": {
1302                 "name": "Ferrocarril en desuso"
1303             },
1304             "railway/level_crossing": {
1305                 "name": "Paso a nivel"
1306             },
1307             "railway/monorail": {
1308                 "name": "Monorraíl"
1309             },
1310             "railway/platform": {
1311                 "name": "Plataforma"
1312             },
1313             "railway/rail": {
1314                 "name": "Vía de tren"
1315             },
1316             "railway/station": {
1317                 "name": "Estación de ferrocarril"
1318             },
1319             "railway/subway": {
1320                 "name": "Metro"
1321             },
1322             "railway/subway_entrance": {
1323                 "name": "Entrada de Metro"
1324             },
1325             "railway/tram": {
1326                 "name": "Tranvía"
1327             },
1328             "relation": {
1329                 "name": "Relación"
1330             },
1331             "shop": {
1332                 "name": "Tenda"
1333             },
1334             "shop/bakery": {
1335                 "name": "Panadería"
1336             },
1337             "shop/beauty": {
1338                 "name": "Salón de beleza"
1339             },
1340             "shop/bicycle": {
1341                 "name": "Tenda de bicicletas"
1342             },
1343             "shop/books": {
1344                 "name": "Librería"
1345             },
1346             "shop/butcher": {
1347                 "name": "Carnicería"
1348             },
1349             "shop/car": {
1350                 "name": "Concesionario"
1351             },
1352             "shop/car_parts": {
1353                 "name": "Tenda de recambios de automóbiles"
1354             },
1355             "shop/car_repair": {
1356                 "name": "Taller de reparación de vehículos"
1357             },
1358             "shop/chemist": {
1359                 "name": "Droguería"
1360             },
1361             "shop/clothes": {
1362                 "name": "Tenda de roupa"
1363             },
1364             "shop/computer": {
1365                 "name": "Tenda de informática"
1366             },
1367             "shop/electronics": {
1368                 "name": "Tenda de electrodomésticos"
1369             },
1370             "shop/florist": {
1371                 "name": "Florería"
1372             },
1373             "shop/furniture": {
1374                 "name": "Tenda de mobles"
1375             },
1376             "shop/garden_centre": {
1377                 "name": "Centro de xardinería"
1378             },
1379             "shop/greengrocer": {
1380                 "name": "Froitería"
1381             },
1382             "shop/hairdresser": {
1383                 "name": "Perruquería"
1384             },
1385             "shop/hardware": {
1386                 "name": "Ferretería"
1387             },
1388             "shop/jewelry": {
1389                 "name": "Xoiería"
1390             },
1391             "shop/kiosk": {
1392                 "name": "Quiosco"
1393             },
1394             "shop/laundry": {
1395                 "name": "Lavandería"
1396             },
1397             "shop/mall": {
1398                 "name": "Centro comercial"
1399             },
1400             "shop/mobile_phone": {
1401                 "name": "Tenda de telefonía móvil"
1402             },
1403             "shop/motorcycle": {
1404                 "name": "Concesionario de motocicletas"
1405             },
1406             "shop/music": {
1407                 "name": "Tenda de música"
1408             },
1409             "shop/optician": {
1410                 "name": "Óptica"
1411             },
1412             "shop/pet": {
1413                 "name": "Tenda de mascotas"
1414             },
1415             "shop/shoes": {
1416                 "name": "Zapatería"
1417             },
1418             "shop/stationery": {
1419                 "name": "Papelería"
1420             },
1421             "shop/supermarket": {
1422                 "name": "Supermercado"
1423             },
1424             "shop/toys": {
1425                 "name": "Tenda de xoguetes"
1426             },
1427             "shop/travel_agency": {
1428                 "name": "Axencia de viaxes"
1429             },
1430             "shop/tyres": {
1431                 "name": "Tenda de neumáticos"
1432             },
1433             "shop/vacant": {
1434                 "name": "Local baleiro"
1435             },
1436             "shop/video": {
1437                 "name": "Videoclub"
1438             },
1439             "tourism": {
1440                 "name": "Turismo"
1441             },
1442             "tourism/alpine_hut": {
1443                 "name": "Cabana alpina"
1444             },
1445             "tourism/artwork": {
1446                 "name": "Obra artística"
1447             },
1448             "tourism/attraction": {
1449                 "name": "Atracción turística"
1450             },
1451             "tourism/camp_site": {
1452                 "name": "Cámping"
1453             },
1454             "tourism/caravan_site": {
1455                 "name": "Parque de Caravanas"
1456             },
1457             "tourism/chalet": {
1458                 "name": "Chalé"
1459             },
1460             "tourism/guest_house": {
1461                 "name": "Hostal",
1462                 "terms": "hostal, pensión, hospedaxe, fonda, pousada, aloxamento, habitación"
1463             },
1464             "tourism/hostel": {
1465                 "name": "Albergue"
1466             },
1467             "tourism/hotel": {
1468                 "name": "Hotel"
1469             },
1470             "tourism/information": {
1471                 "name": "Información"
1472             },
1473             "tourism/motel": {
1474                 "name": "Motel"
1475             },
1476             "tourism/museum": {
1477                 "name": "Museo"
1478             },
1479             "tourism/picnic_site": {
1480                 "name": "Zona de Picnic"
1481             },
1482             "tourism/theme_park": {
1483                 "name": "Parque de atraccións"
1484             },
1485             "tourism/viewpoint": {
1486                 "name": "Mirador"
1487             },
1488             "tourism/zoo": {
1489                 "name": "Zoo"
1490             },
1491             "type/boundary": {
1492                 "name": "Límite"
1493             },
1494             "type/boundary/administrative": {
1495                 "name": "Límite administrativo"
1496             },
1497             "type/restriction": {
1498                 "name": "Restrición"
1499             },
1500             "type/route": {
1501                 "name": "Ruta"
1502             },
1503             "type/route/bicycle": {
1504                 "name": "Ruta ciclista"
1505             },
1506             "type/route/bus": {
1507                 "name": "Ruta de autobús"
1508             },
1509             "vertex": {
1510                 "name": "Outro"
1511             },
1512             "waterway": {
1513                 "name": "Vía de Auga"
1514             },
1515             "waterway/canal": {
1516                 "name": "Canal"
1517             },
1518             "waterway/dam": {
1519                 "name": "Presa"
1520             },
1521             "waterway/ditch": {
1522                 "name": "Cuneta"
1523             },
1524             "waterway/drain": {
1525                 "name": "Cuneta"
1526             },
1527             "waterway/river": {
1528                 "name": "Río",
1529                 "terms": "río, regato, afluente, auga"
1530             },
1531             "waterway/riverbank": {
1532                 "name": "Ribeira do río"
1533             },
1534             "waterway/stream": {
1535                 "name": "Regato",
1536                 "terms": "río, regato, rego, torrente, auga"
1537             },
1538             "waterway/weir": {
1539                 "name": "Presa"
1540             }
1541         }
1542     }
1543 }