Localisation updates from translatewiki.net (2009-11-08)
[rails.git] / config / potlatch / locales / gl.yml
1 # Messages for Galician (Galego)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Toliño
5 gl: 
6   a_poi: $1 un punto de interese
7   a_way: $1 un camiño
8   action_addpoint: o engadido dun nodo ao final dun camiño
9   action_cancelchanges: a cancelación dos cambios feitos a
10   action_changeway: os cambios feitos a un camiño
11   action_createparallel: a creación de camiños paralelos
12   action_createpoi: a creación dun punto de interese
13   action_deletepoint: o borrado dun punto
14   action_insertnode: o engadido dun nodo a un camiño
15   action_mergeways: a fusión de dous camiños
16   action_movepoi: o movemento dun punto de interese
17   action_movepoint: o movemento dun punto
18   action_moveway: o movemento dun camiño
19   action_pointtags: a definición das etiquetas nun punto
20   action_poitags: a definición das etiquetas nun punto de interese
21   action_reverseway: a inversión dun camiño
22   action_revertway: a reversión dun camiño
23   action_splitway: a división dun camiño
24   action_waytags: a definición das etiquetas nun camiño
25   advanced: Avanzado
26   advanced_close: Pechar o conxunto de cambios
27   advanced_history: Historial do camiño
28   advanced_inspector: Inspector
29   advanced_maximise: Maximizar a ventá
30   advanced_minimise: Minimizar a ventá
31   advanced_parallel: Camiño paralelo
32   advanced_tooltip: Accións de edición avanzadas
33   advanced_undelete: Restaurar
34   advice_bendy: Demasiado curvado para podelo endereitar (Bloq. Maiús. para forzar)
35   advice_deletingpoi: Borrando o punto de interese (Z para desfacer)
36   advice_deletingway: Borrando o camiño (Z para desfacer)
37   advice_nocommonpoint: Os camiños non teñen ningún punto en común
38   advice_revertingpoi: Revertendo ata o último punto de interese gardado (Z para desfacer)
39   advice_revertingway: Revertendo ata o último camiño gardado (Z para desfacer)
40   advice_tagconflict: As etiquetas non coinciden, compróbeas (Z para desfacer)
41   advice_toolong: Demasiado longo para desbloquear (por favor, divídao en camiños máis curtos)
42   advice_uploadempty: Nada que cargar
43   advice_uploadfail: Carga detida
44   advice_uploadsuccess: Cargáronse correctamente todos os datos
45   advice_waydragged: Camiño arrastrado (Z para desfacer)
46   cancel: Cancelar
47   closechangeset: Pechando o conxunto de cambios
48   conflict_download: Descargar a súa versión
49   conflict_overwrite: Sobrescribir a súa versión
50   conflict_poichanged: Des que comezou a editar, alguén cambiou o punto $1$2.
51   conflict_relchanged: Des que comezou a editar, alguén cambiou a relación $1$2.
52   conflict_visitpoi: Prema en "OK" para mostrar o punto.
53   conflict_visitway: Prema en "OK" para mostrar o camiño.
54   conflict_waychanged: Des que comezou a editar, alguén cambiou o camiño $1$2.
55   createrelation: Crear unha nova relación
56   custom: "Personalizado:"
57   delete: Borrar
58   deleting: borrando
59   drag_pois: Arrastrar e soltar puntos de interese
60   editinglive: Edición en directo
61   editingoffline: Edición sen conexión
62   emailauthor: \n\nPor favor, envíe un correo electrónico a richard\@systemeD.net cun informe de erros, explicando o que estaba a facer no momento no que se produciu.
63   error_anonymous: Non se pode pór en contacto cun mapeador anónimo.
64   error_connectionfailed: Sentímolo!, fallou a conexión ao servidor do OpenStreetMap. Non se gardou ningunha das modificacións recentes.\n\nQuéreo intentar de novo?
65   error_nopoi: Non se puido atopar o punto de interese (se cadra está noutra zona?), por iso non se pode desfacer.
66   error_nosharedpoint: Os camiños $1 e $2 non teñen un punto en común, por iso non pode desfacer a división.
67   error_noway: Non se puido atopar o camiño $1 (se cadra está noutra zona?), por iso non se pode desfacer.
68   error_readfailed: Sentímolo!, o servidor do OpenStreetMap non respondeu á petición de datos.\n\nQuéreo intentar de novo?
69   existingrelation: Engadir a unha relación existente
70   findrelation: Atopar unha relación que conteña
71   gpxpleasewait: Por favor, agarde mentres se procesa a pista GPX.
72   heading_drawing: Deseño
73   heading_introduction: Introdución
74   heading_pois: Primeiros pasos
75   heading_quickref: Referencia rápida
76   heading_surveying: Topografía
77   heading_tagging: Etiquetado
78   heading_troubleshooting: Resolución de problemas
79   help: Axuda
80   hint_drawmode: prema para engadir un punto\ndoble clic/Volte\npara rematar a liña
81   hint_latlon: "lat $1\nlon $2"
82   hint_loading: cargando os datos
83   hint_overendpoint: sobre o punto de fin ($1)\nprema para unir\nfaga clic no Bloq. Maiús. para fusionar
84   hint_overpoint: punto superior ($1)\nprema para unir
85   hint_pointselected: punto seleccionado\n(faga clic no Bloq. Maiús. no punto para\ncomezar unha nova liña)
86   hint_saving: gardando os datos
87   hint_saving_loading: cargando/gardando os datos
88   inspector: Inspector
89   inspector_in_ways: Nos camiños
90   inspector_latlon: "Lat $1\nLon $2"
91   inspector_locked: Pechado
92   inspector_not_in_any_ways: Non está en ningún camiño (punto de interese)
93   inspector_unsaved: Sen gardar
94   inspector_uploading: (cargando)
95   inspector_way_connects_to: Conecta con $1 camiños
96   inspector_way_connects_to_principal: Conecta con $1 $2 e $3 $4
97   inspector_way_nodes: $1 nodos
98   inspector_way_nodes_closed: $1 nodos (pechado)
99   login_pwd: "Contrasinal:"
100   login_retry: Non se recoñeceu o seu nome de usuario. Por favor, inténteo de novo.
101   login_title: Non se puido rexistrar
102   login_uid: "Nome de usuario:"
103   mail: Correo
104   more: Máis
105   newchangeset: "\nPor favor, inténteo de novo: o Potlatch comezará un novo conxunto de cambios."
106   nobackground: Sen fondo
107   norelations: Non existen relacións na zona actual
108   offset_broadcanal: Camiño de sirga ancho
109   offset_choose: Elixa o desprazamento (m)
110   offset_dual: Autovía (D2)
111   offset_motorway: Autoestrada (D3)
112   offset_narrowcanal: Camiño de sirga estreito
113   ok: OK
114   openchangeset: Abrindo o conxunto de cambios
115   option_custompointers: Usar os punteiros de pluma e man
116   option_external: "Lanzamento externo:"
117   option_fadebackground: Atenuar o fondo
118   option_layer_cycle_map: OSM - mapa cíclico
119   option_layer_maplint: OSM - Maplint (erros)
120   option_layer_ooc_25k: "Historial UK: 1:25k"
121   option_layer_ooc_7th: "Historial UK: 7º"
122   option_layer_ooc_npe: "Historial UK: NPE"
123   option_layer_tip: Escolla o fondo a mostrar
124   option_noname: Destacar as estradas sen nome
125   option_photo: "Foto KML:"
126   option_thinareas: Empregar liñas máis finas para as zonas
127   option_thinlines: Empregar liñas finas en todas as escalas
128   option_tiger: Destacar os datos TIGER non modificados
129   option_warnings: Mostrar os avisos flotantes
130   point: Punto
131   preset_icon_airport: Aeroporto
132   preset_icon_bar: Bar
133   preset_icon_bus_stop: Parada de autobús
134   preset_icon_cafe: Cafetaría
135   preset_icon_cinema: Sala de cine
136   preset_icon_convenience: Tenda
137   preset_icon_fast_food: Comida rápida
138   preset_icon_ferry_terminal: Terminal de transbordador
139   preset_icon_fire_station: Parque de bombeiros
140   preset_icon_hospital: Hospital
141   preset_icon_hotel: Hotel
142   preset_icon_museum: Museo
143   preset_icon_parking: Aparcamento
144   preset_icon_pharmacy: Farmacia
145   preset_icon_place_of_worship: Lugar de culto
146   preset_icon_police: Comisaría de policía
147   preset_icon_post_box: Caixa de correo
148   preset_icon_pub: Pub
149   preset_icon_recycling: Reciclaxe
150   preset_icon_restaurant: Restaurante
151   preset_icon_school: Escola
152   preset_icon_station: Estación de ferrocarril
153   preset_icon_supermarket: Supermercado
154   preset_icon_taxi: Estación de taxis
155   preset_icon_telephone: Teléfono
156   preset_icon_theatre: Teatro
157   preset_tip: Escolla dun menú de etiquetas predefinidas que describan o $1
158   prompt_addtorelation: Engadir un $1 á relación
159   prompt_changesetcomment: "Insira unha descrición dos seus cambios:"
160   prompt_closechangeset: Pechar o conxunto de cambios $1
161   prompt_createparallel: Crear un camiño paralelo
162   prompt_editlive: Editar en directo
163   prompt_editsave: Editar con garda
164   prompt_helpavailable: É un usuario novo? Olle o canto inferior esquerdo para obter axuda.
165   prompt_launch: Lanzar un URL externo
166   prompt_revertversion: "Voltar a unha versión anterior:"
167   prompt_savechanges: Gardar os cambios
168   prompt_taggedpoints: Algúns dos puntos deste camiño están etiquetados. Realmente os quere borrar?
169   prompt_track: Converter as pistas GPS en camiños
170   prompt_welcome: Benvido ao OpenStreetMap!
171   retry: Reintentar
172   revert: Reverter
173   save: Gardar
174   tip_addrelation: Engadir a unha relación
175   tip_addtag: Engadir unha nova etiqueta
176   tip_alert: Houbo un erro (prema para obter máis detalles)
177   tip_anticlockwise: Camiño circular no sentido contrario ao das agullas do reloxo (prema para inverter)
178   tip_clockwise: Camiño circular no sentido das agullas do reloxo (prema para inverter)
179   tip_direction: Dirección do camiño (prema para invertela)
180   tip_gps: Mostrar as pistas GPS (G)
181   tip_noundo: Nada que desfacer
182   tip_options: Definir as opcións (escolla o fondo do mapa)
183   tip_photo: Cargar fotos
184   tip_presettype: Escolla o tipo de preaxustes ofrecidos no menú.
185   tip_repeattag: Repetir as informacións do camiño seleccionado anteriormente (R)
186   tip_revertversion: Escolla a data á que reverter
187   tip_selectrelation: Engadir ao percorrido elixido
188   tip_splitway: Dividir o camiño nos puntos seleccionados (X)
189   tip_tidy: Ordenar os puntos do camiño (T)
190   tip_undo: Desfacer $1 (Z)
191   uploading: Cargando...
192   uploading_deleting_pois: Borrando os puntos de interese
193   uploading_deleting_ways: Borrando os camiños
194   uploading_poi: Cargando o punto de interese $1
195   uploading_poi_name: Cargando o punto de interese $1, $2
196   uploading_relation: Cargando a relación $1
197   uploading_relation_name: Cargando a relación $1, $2
198   uploading_way: Cargando o camiño $1
199   uploading_way_name: Cargando o camiño $1, $2
200   way: Camiño