Update to iD v2.8.1
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / ca.json
1 {
2     "ca": {
3         "icons": {
4             "information": "Informació",
5             "remove": "Eliminar",
6             "undo": "Desfer"
7         },
8         "modes": {
9             "add_area": {
10                 "title": "Àrea",
11                 "description": "Afegiu parcs, edificis, llacs o altres tipus d'àrees sobre el mapa.",
12                 "tail": "Feu clic sobre el mapa per començar a un tipus d'àrea com per exemple un parc, un llac o un edifici."
13             },
14             "add_line": {
15                 "title": "Línia",
16                 "description": "Afegiu autopistes, carrers, camins per a vianants o d'altres tipus de línies sobre el mapa.",
17                 "tail": "Feu clic sobre el mapa per a començar a dibuixar una carretera, un camí o una ruta."
18             },
19             "add_point": {
20                 "title": "Punt",
21                 "description": "Afegiu restaurants, monuments, bústies de correus o altres punts al mapa.",
22                 "tail": "Cliqueu al mapa per afegir un punt."
23             },
24             "browse": {
25                 "title": "Navega",
26                 "description": "Allunyeu o amplieu el mapa"
27             },
28             "draw_area": {
29                 "tail": "Feu clic per afegir nodes a la vostra àrea. Feu clic al primer node per finalitzar l'àrea."
30             },
31             "draw_line": {
32                 "tail": "Feu clic per afegir més nodes a la línia. Feu clic a altres línies per connectar amb elles, i feu doble clic per acabar la línia."
33             },
34             "drag_node": {
35                 "connected_to_hidden": "Això no pot ser editat perquè és connectat a una característica amagada."
36             }
37         },
38         "operations": {
39             "add": {
40                 "annotation": {
41                     "point": "Heu afegit un punt.",
42                     "vertex": "Heu afegit un node a una via",
43                     "relation": "Heu afegit una relació"
44                 }
45             },
46             "start": {
47                 "annotation": {
48                     "line": "Heu iniciat una línia.",
49                     "area": "Heu iniciat una àrea."
50                 }
51             },
52             "continue": {
53                 "key": "A",
54                 "title": "Continuar",
55                 "description": "Continuar aquesta línia",
56                 "not_eligible": "No es pot continuar cap línia aquí",
57                 "multiple": "Aquí es poden continuar diferents línies. Per a escollir una línia, premeu la tecla Maj i feu clic a sobre la línia per a seleccionar-la.",
58                 "annotation": {
59                     "line": "Heu continuat una línia.",
60                     "area": "Heu continuat una àrea."
61                 }
62             },
63             "cancel_draw": {
64                 "annotation": "Heu cancel·lat un dibuix."
65             },
66             "change_role": {
67                 "annotation": "Heu cambiat el rol d'un membre d'una relació."
68             },
69             "change_tags": {
70                 "annotation": "Heu canviat etiquetes."
71             },
72             "circularize": {
73                 "title": "Feu-ho circular",
74                 "description": {
75                     "line": "Feu aquesta línia circular",
76                     "area": "Feu aquesta àrea circular"
77                 },
78                 "key": "O",
79                 "annotation": {
80                     "line": "Heu fet una línia circular.",
81                     "area": "Heu fet una àrea circular."
82                 },
83                 "not_closed": "Això no es pot fer circular perquè no té els extrems units.",
84                 "too_large": "Això no es pot fer circular perquè no hi ha suficient superfície visble.",
85                 "connected_to_hidden": "No es pot distribuir en cercle perquè està connectat a un objecte ocult."
86             },
87             "orthogonalize": {
88                 "title": "Quadrar",
89                 "description": {
90                     "line": "Quadrar les cantonades d'aquesta línia",
91                     "area": "Quadrar les cantonades d'aquesta àrea"
92                 },
93                 "key": "Q",
94                 "annotation": {
95                     "line": "Heu quadrat les cantonades d'una línia.",
96                     "area": "Heu quadrat les cantonades d'una àrea."
97                 },
98                 "not_squarish": "Això no es pot quadrar perquè no té forma quadrada",
99                 "too_large": "Això no es pot quadrar perquè no hi ha suficient superfície visible.",
100                 "connected_to_hidden": "No es pot distribuir en quadrat perquè està connectat a un objecte ocult."
101             },
102             "straighten": {
103                 "title": "Fer recte",
104                 "description": "Feu aquesta línia recte",
105                 "key": "S",
106                 "annotation": "Quadrar una línia",
107                 "too_bendy": "Això no es pot quadrar perquè és massa sinuós.",
108                 "connected_to_hidden": "Aquesta línia no es pot adreçar perquè està connectada a un objecte ocult."
109             },
110             "delete": {
111                 "title": "Eliminar",
112                 "description": {
113                     "single": "Elimina aquest objecte permanentment",
114                     "multiple": "Elimina aquests objectes permanentment"
115                 },
116                 "annotation": {
117                     "point": "Heu eliminat un punt.",
118                     "vertex": "Heu eliminat un node d'una via.",
119                     "line": "Heu eliminat una línia.",
120                     "area": "Heu eliminat una àrea.",
121                     "relation": "Heu eliminat una relació.",
122                     "multiple": "S'han eliminat {n} objectes."
123                 },
124                 "too_large": {
125                     "single": "Aquest objecte no es pot suprimir perquè no se'n visualitza un tros suficient.",
126                     "multiple": "Aquests objectes no es poden suprimir perquè no se'n visualitza un tros suficient."
127                 },
128                 "incomplete_relation": {
129                     "single": "Aquest objecte no es pot eliminar perquè no ha estat baixat del tot.",
130                     "multiple": "Aquests objectes no es poden eliminar perquè no han estat baixats del tot."
131                 },
132                 "part_of_relation": {
133                     "single": "Aquest objecte no es pot eliminar perquè forma part d'una relació més gran. Primer l'heu de treure de la relació.",
134                     "multiple": "Aquests objectes no es poden eliminar perquè formen part d'una relació més gran. Primer els heu de treure de la relació."
135                 },
136                 "connected_to_hidden": {
137                     "single": "Aquest objecte no es pot eliminar perquè està connectat a un objecte ocult.",
138                     "multiple": "Aquests objectes no es poden eliminar perquè estan connectats a objectes ocults."
139                 }
140             },
141             "add_member": {
142                 "annotation": "Heu afegit un membre a la relació."
143             },
144             "delete_member": {
145                 "annotation": "Heu eliminat un membre d'una relació"
146             },
147             "connect": {
148                 "annotation": {
149                     "point": "Heu connectat una via a un punt.",
150                     "vertex": "Heu connectat una via a una altra.",
151                     "line": "Heu connectat una via a una línia.",
152                     "area": "Heu connectat una via a una àrea."
153                 }
154             },
155             "disconnect": {
156                 "title": "Desconnectar",
157                 "description": "Desconnecteu aquestes línies/àrees entre elles.",
158                 "key": "D",
159                 "annotation": "Heu desconnectat línies/àrees.",
160                 "not_connected": "Aquí no hi han suficients línies/àrees a desconnectar.",
161                 "connected_to_hidden": "No es pot desconnectar perquè està connectat a un objecte ocult.",
162                 "relation": "Això no pot ser desconnectat perquè connecta membres d'una relació."
163             },
164             "merge": {
165                 "title": "Fusionar",
166                 "description": "Fusiona aquests objectes",
167                 "key": "C",
168                 "annotation": "S'han fusionat {n} objectes.",
169                 "not_eligible": "Aquests objectes no es poden fusionar.",
170                 "not_adjacent": "Aquests objectes no es poden fusionar perquè els seu extrems no estan connectats.",
171                 "restriction": "Aquests objectes no es poden fusionar ja que com a mínim un de ells és membre de la relació \"{relation}\".",
172                 "incomplete_relation": "Aquests objectes no es poden fusionar perquè com a mínim un de ells no s'ha baixat del tot.",
173                 "conflicting_tags": "Aquests objectes no es poden fusionar donat que algunes de les seves etiquetes tenen valors diferents."
174             },
175             "move": {
176                 "title": "Moure",
177                 "description": {
178                     "single": "Mou aquest objecte a una posició diferent.",
179                     "multiple": "Mou aquests objectes a una posició diferent."
180                 },
181                 "key": "M",
182                 "annotation": {
183                     "point": "Heu mogut un punt.",
184                     "vertex": "Heu mogut un node d'una via.",
185                     "line": "Heu mogut una línia.",
186                     "area": "Heu mogut una àrea.",
187                     "multiple": "S'han mogut diversos objectes."
188                 },
189                 "incomplete_relation": {
190                     "single": "Aquest objecte no es pot moure perquè no s'ha baixat del tot.",
191                     "multiple": "Aquests objectes no es poden moure perquè no s'han baixat del tot."
192                 },
193                 "too_large": {
194                     "single": "Aquest objecte no es pot moure perquè no se'n veu un tros suficient. ",
195                     "multiple": "Aquests objectes no es poden moure perquè no se'ls veu un tros suficient."
196                 },
197                 "connected_to_hidden": {
198                     "single": "Aquest objecte no es pot moure perquè està connectat a un objecte ocult.",
199                     "multiple": "Aquests objectes no es poden moure perquè alguns estan connectats a objectes ocults."
200                 }
201             },
202             "reflect": {
203                 "title": {
204                     "long": "Reflecteix pel llarg",
205                     "short": "Reflecteix pel curt"
206                 },
207                 "description": {
208                     "long": {
209                         "single": "Reflecteix aquest objecte respecte el seu eix llarg.",
210                         "multiple": "Reflecteix aquests objectes respecte els seus eixos llargs."
211                     },
212                     "short": {
213                         "single": "Reflecteix aquest objecte respecte el seu eix curt.",
214                         "multiple": "Reflecteix aquests objectes respecte els seus eixos curts."
215                     }
216                 },
217                 "key": {
218                     "long": "T",
219                     "short": "Y"
220                 },
221                 "annotation": {
222                     "long": {
223                         "single": "Reflecteix un objecte respecte el seu eix llarg.",
224                         "multiple": "S'han reflectit diversos objectes respecte els seus eixos llargs."
225                     },
226                     "short": {
227                         "single": "S'ha reflectit un objecte respecte el seu eix curt.",
228                         "multiple": "S'han reflectit diversos objectes respecte els seus eixos curts."
229                     }
230                 },
231                 "incomplete_relation": {
232                     "single": "Aquest objecte no es pot reflectir perquè no s'ha baixat completament.",
233                     "multiple": "Aquests objectes no es poden reflectir perquè no s'han baixat completament."
234                 },
235                 "too_large": {
236                     "single": "Aquest objecte no es pot reflectir perquè no se'n veu un tros suficient. ",
237                     "multiple": "Aquests objectes no es poden reflectir perquè no se'ls veu un tros suficient. "
238                 },
239                 "connected_to_hidden": {
240                     "single": "Aquest objecte no es pot reflectir perquè està connectat a un objecte ocult. ",
241                     "multiple": "Aquests objectes no es poden reflectir perquè estan connectats a objectes ocults."
242                 }
243             },
244             "rotate": {
245                 "title": "Girar-ho",
246                 "description": {
247                     "single": "Gira aquest objecte al voltant del seu punt central.",
248                     "multiple": "Gira aquests objectes al voltant dels respectius punts centrals."
249                 },
250                 "key": "R",
251                 "annotation": {
252                     "line": "Heu girat una línia.",
253                     "area": "Heu girat una àrea.",
254                     "multiple": "S'han girat diversos objectes."
255                 },
256                 "incomplete_relation": {
257                     "single": "Aquest objecte no es pot girar perquè no s'ha baixat completament. ",
258                     "multiple": "Aquests objectes no es poden girar perquè no s'han baixat completament. "
259                 },
260                 "too_large": {
261                     "single": "Aquest objecte no es pot girar perquè no se'n veu un tros suficient. ",
262                     "multiple": "Aquests objectes no es poden girar perquè no se'ls veu un tros suficient. "
263                 },
264                 "connected_to_hidden": {
265                     "single": "Aquest objecte no es pot girar perquè està connectat a un objecte ocult. ",
266                     "multiple": "Aquests objectes no es poden girar perquè estan connectats a objectes ocults. "
267                 }
268             },
269             "reverse": {
270                 "title": "Revertir",
271                 "description": "Feu que aquesta línia vagi en direcció contrària.",
272                 "key": "V",
273                 "annotation": "Heu revertit una línia."
274             },
275             "split": {
276                 "title": "Dividir",
277                 "description": {
278                     "line": "Dividiu aquesta línia en dos en aquest node.",
279                     "area": "Dividiu el límit d'aquesta àrea en dues parts.",
280                     "multiple": "Dividiu els límits de les línies/àrea en dos en aquest node."
281                 },
282                 "key": "X",
283                 "annotation": {
284                     "line": "Dividiu una línia.",
285                     "area": "Dividiu el límit d'una àrea.",
286                     "multiple": "Dividiu els límits de {n} línies/àrea."
287                 },
288                 "not_eligible": "Les línies no es poden dividir al seu inici o al seu final.",
289                 "multiple_ways": "Aquí hi ha masses línies a dividir.",
290                 "connected_to_hidden": "Aquest no es pot dividir perquè està connectat a un objecte ocult."
291             },
292             "restriction": {
293                 "annotation": {
294                     "create": "Heu afegit una restricció de gir",
295                     "delete": "Heu eliminat una restricció de gir"
296                 }
297             }
298         },
299         "restriction": {
300             "controls": {
301                 "distance": "Distància",
302                 "distance_up_to": "Fins a {distància}",
303                 "via": "Via",
304                 "via_node_only": "Només nodes",
305                 "via_up_to_one": "Fins a 1 via",
306                 "via_up_to_two": "Fins a 2 vies"
307             },
308             "help": {
309                 "indirect": "(indirecte)",
310                 "turn": {
311                     "no_left_turn": "Prohibició del gir a l'esquerra {indirecte}",
312                     "no_right_turn": "Prohibició del gir a la dreta {indirecte}",
313                     "no_u_turn": "Prohibició del gir total  {indirecte}",
314                     "no_straight_on": "Prohibició de seguir recte {indirecte}",
315                     "only_left_turn": "NOMÉS gir a l'esquerra {indirecte}",
316                     "only_right_turn": "NOMÉS gir a la dreta {indirecte}",
317                     "only_u_turn": "NOMÉS gir total {indirecte}",
318                     "only_straight_on": "NOMÉS seguir recte {indirecte}",
319                     "allowed_left_turn": "Gir a l'esquerra permès {indirecte}",
320                     "allowed_right_turn": "Gir a la dreta permès {indirecte}",
321                     "allowed_u_turn": "Gir total permès {indirecte}",
322                     "allowed_straight_on": "Segui recte permès {indirecte}"
323                 },
324                 "from": "DES DE",
325                 "via": "VIA",
326                 "to": "A"
327             }
328         },
329         "undo": {
330             "tooltip": "Desfeu: {action}",
331             "nothing": "Res a desfer"
332         },
333         "redo": {
334             "tooltip": "Refeu: {action}",
335             "nothing": "Res a refer."
336         },
337         "tooltip_keyhint": "Drecera:",
338         "browser_notice": "Aquest editor és compatible a Firefox, Chrome, Safari, Opera i Internet Explorer 11 i superior. Actualitzeu el vostre navegador o bé feu ús del Potlatch 2 per tal d'editar el mapa.",
339         "translate": {
340             "translate": "Traduïu",
341             "localized_translation_label": "Nom multilingüe",
342             "localized_translation_language": "Trieu una llengua",
343             "localized_translation_name": "Nom"
344         },
345         "zoom_in_edit": "Apropeu-vos més per editar",
346         "login": "inicia sessió",
347         "logout": "Tancar la sessió",
348         "loading_auth": "Connectant a OpenStreetMap...",
349         "report_a_bug": "Informa d'un error",
350         "help_translate": "Ajuda a traduir-lo",
351         "feature_info": {
352             "hidden_warning": "{count} objectes ocults",
353             "hidden_details": "Aquests objectes estan ocults: {details}"
354         },
355         "status": {
356             "error": "No es pot connectar amb l'API.",
357             "offline": "l'API està fora de línia. Si us plau proveu d'editar més tard.",
358             "readonly": "L'API es troba en mode només lectura. Us haureu d'esperar per desar els vostres canvis.",
359             "rateLimit": "L'API està limitant connexions anònimes. Pots arreglar això iniciant sessió."
360         },
361         "commit": {
362             "title": "Puja a l'OpenStreetMap",
363             "upload_explanation": "Els canvis que deseu seran visibles a tots els mapes que utilitzin dades d'OpenStreetMap.",
364             "upload_explanation_with_user": "Els canvis que deseu com a {user} seran visibles en tots els mapes que utilitzin dades d'OpenStreetMap.",
365             "request_review": "M'agradaria que algú revisés les meves modificacions.",
366             "save": "Puja",
367             "cancel": "Cancel·lar",
368             "changes": "{count} canvis",
369             "download_changes": "Descarregar el fitxer osmChange",
370             "warnings": "Avisos",
371             "modified": "Modificat",
372             "deleted": "Eliminat",
373             "created": "Creat",
374             "about_changeset_comments": "Quant als comentaris del conjunt de canvis",
375             "about_changeset_comments_link": "//wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
376             "google_warning": "Has mencionat Google en aquest comentari: recorda que la còpia de Google Maps està estrictament prohibida.",
377             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright"
378         },
379         "contributors": {
380             "list": "Edicions fetes per {users}",
381             "truncated_list": "Edicions fetes per {users} i {count} més"
382         },
383         "info_panels": {
384             "key": "I",
385             "background": {
386                 "key": "B",
387                 "title": "Fons",
388                 "zoom": "Zoom",
389                 "vintage": "Antic",
390                 "source": "Font",
391                 "description": "Descripció",
392                 "resolution": "Resolució",
393                 "accuracy": "Precisió",
394                 "unknown": "Desconegut",
395                 "show_tiles": "Mostrar rajoles",
396                 "hide_tiles": "Ocultar rajoles",
397                 "show_vintage": "Mostra l'antic",
398                 "hide_vintage": "Oculta l'antic"
399             },
400             "history": {
401                 "key": "H",
402                 "title": "Història",
403                 "selected": "{n} seleccionat",
404                 "version": "Versió",
405                 "last_edit": "Darrera modificació",
406                 "edited_by": "Modificat per",
407                 "changeset": "Conjunt de modificacions",
408                 "unknown": "Desconegut",
409                 "link_text": "Història a openstreetmap.og"
410             },
411             "location": {
412                 "key": "L",
413                 "title": "Ubicació",
414                 "unknown_location": "Ubicació desconeguda"
415             },
416             "measurement": {
417                 "key": "M",
418                 "title": "Mesurament",
419                 "selected": "{n} seleccionat",
420                 "geometry": "Geometria",
421                 "closed_line": "Línia tancada",
422                 "closed_area": "Àrea tancada",
423                 "center": "Center",
424                 "perimeter": "Perímetre",
425                 "length": "Longitud",
426                 "area": "Àrea",
427                 "centroid": "Centroide",
428                 "location": "Ubicació",
429                 "metric": "Mètric",
430                 "imperial": "Imperial",
431                 "node_count": "Nombre de nodes"
432             }
433         },
434         "geometry": {
435             "point": "punt",
436             "vertex": "vèrtex",
437             "line": "línia",
438             "area": "àrea",
439             "relation": "relació"
440         },
441         "geocoder": {
442             "search": "Cerca mundialment...",
443             "no_results_visible": "No s'han trobat resultats a l'àrea visible del mapa",
444             "no_results_worldwide": "No s'han trobat resultats"
445         },
446         "geolocate": {
447             "title": "Mostra la meva ubicació",
448             "locating": "Localitzant, espereu si us plau..."
449         },
450         "inspector": {
451             "no_documentation_combination": "No hi ha documentació per a aquesta combinació d'etiquetes",
452             "no_documentation_key": "No hi ha documentació per a aquesta clau",
453             "documentation_redirect": "Aquesta documentació ha estat redirigida a una nova pàgina",
454             "show_more": "Mostra'n més",
455             "view_on_osm": "Mostra-ho a openstreetmap.org",
456             "all_fields": "Tots els camps",
457             "all_tags": "Totes les etiquetes",
458             "all_members": "Tots els membres",
459             "all_relations": "Totes les relacions",
460             "new_relation": "Nova relació…",
461             "role": "Rol",
462             "choose": "Seleccioneu el tipus d'objecte",
463             "results": "{n} resultats per {search}",
464             "reference": "Mostra-ho al wiki de l'OpenStreetMap",
465             "back_tooltip": "Modifica l'objecte",
466             "remove": "Eliminar",
467             "search": "Cercar",
468             "multiselect": "Objectes seleccionats",
469             "unknown": "Desconegut",
470             "incomplete": "<no baixat>",
471             "feature_list": "Cerca objectes",
472             "edit": "Edita l'objecte",
473             "check": {
474                 "yes": "Sí",
475                 "no": "No",
476                 "reverser": "Canvia la direcció"
477             },
478             "radio": {
479                 "structure": {
480                     "type": "Tipus",
481                     "default": "Per defecte",
482                     "layer": "Capa"
483                 }
484             },
485             "add": "Afegir",
486             "none": "Cap",
487             "node": "Node",
488             "way": "Via",
489             "relation": "Relació",
490             "location": "Ubicació",
491             "add_fields": "Afegir camp:"
492         },
493         "background": {
494             "title": "Fons",
495             "description": "Paràmetres de configuració del fons",
496             "key": "B",
497             "backgrounds": "Fons",
498             "none": "Cap",
499             "best_imagery": "Font d'imatgeria millor coneguda per a aquesta ubicació",
500             "switch": "Senyals de trànsit ",
501             "custom": "Personalitzar",
502             "custom_button": "Editar el fons personalitzat",
503             "overlays": "Capes",
504             "imagery_source_faq": "Informació d'imatge / Comunicar un problema",
505             "reset": "reiniciar",
506             "display_options": "Opcions de visualització",
507             "brightness": "Brillantor",
508             "contrast": "Contrast",
509             "saturation": "Saturació",
510             "sharpness": "Agudesa",
511             "minimap": {
512                 "description": "Mostrar miniatura de mapa",
513                 "tooltip": "Mostra un mapa amb menys zoom per ajudar a localitzar l'àrea que es mostra actualment.",
514                 "key": "/"
515             },
516             "fix_misalignment": "Ajusta la alineació de la imatgeria",
517             "offset": "Arrosega cap a qualsevol lloc de la zona gris de sota per ajustar la alineació de la imatgeria, o entra els valors de la alineació en metres."
518         },
519         "map_data": {
520             "title": "Dades del mapa",
521             "description": "Dades del mapa",
522             "key": "F",
523             "data_layers": "Capes de dades",
524             "layers": {
525                 "osm": {
526                     "tooltip": "Dades del mapa d'OpenStreetMap",
527                     "title": "Dades d'OpenStreetMap"
528                 }
529             },
530             "fill_area": "Emplenat d'àrees",
531             "map_features": "Elements del mapa",
532             "autohidden": "Aquests objectes s'han ocultat automàticament perquè n'haurien aparegut massa a la pantalla. Us podeu acostar per editar-los.",
533             "osmhidden": "Aquestes característiques han sigut ocultades automàticament perquè la capa d'OpenStreetMap es troba ocultada."
534         },
535         "feature": {
536             "points": {
537                 "description": "Punts",
538                 "tooltip": "Punts d'Interès"
539             },
540             "traffic_roads": {
541                 "description": "Carreteres pel trànsit",
542                 "tooltip": "Autopistes, carrers, etc."
543             },
544             "service_roads": {
545                 "description": "Vies de servei",
546                 "tooltip": "Vies de servei, carrils d'aparcament, pistes, etc."
547             },
548             "paths": {
549                 "description": "Camins",
550                 "tooltip": "Voreres, camins per vianants, carrils bici, etc."
551             },
552             "buildings": {
553                 "description": "Edificis",
554                 "tooltip": "Edificis, refugis, garatges, etc."
555             },
556             "landuse": {
557                 "description": "Ús del territori",
558                 "tooltip": "Boscos, camps, parcs, residencial, comercial, etc."
559             },
560             "boundaries": {
561                 "description": "Límits",
562                 "tooltip": "Límits administratius"
563             },
564             "water": {
565                 "description": "Objectes aquàtics",
566                 "tooltip": "Rius, llacs, basses, conques, etc."
567             },
568             "rail": {
569                 "description": "Elements ferroviaris",
570                 "tooltip": "Vies fèrries"
571             },
572             "power": {
573                 "description": "Objectes elèctrics",
574                 "tooltip": "Línies elèctriques, centrals, subestacions, etc."
575             },
576             "past_future": {
577                 "description": "Passat/futur",
578                 "tooltip": "Proposat, en construcció, abandonat, enderrocat, etc."
579             },
580             "others": {
581                 "description": "Altres",
582                 "tooltip": "Tota la resta"
583             }
584         },
585         "area_fill": {
586             "wireframe": {
587                 "description": "Sense emplenat (esquelet)",
588                 "tooltip": "El mode d'esquelet fa més fàcil veure la imatgeria de fons.",
589                 "key": "W"
590             },
591             "partial": {
592                 "description": "Emplenat parcial",
593                 "tooltip": "Les àrees només s'omplen al voltant de la seva vora interior. (Recomanat per principiants)"
594             },
595             "full": {
596                 "description": "Emplenat total",
597                 "tooltip": "Les àrees es dibuixen totalment plenes."
598             }
599         },
600         "restore": {
601             "heading": "Teniu canvis sense desar",
602             "description": "Voleu restaurar els canvis no desats de la sessió anterior?",
603             "restore": "Restaurar els meus canvis",
604             "reset": "Descartar els meus canvis"
605         },
606         "save": {
607             "title": "Desa",
608             "help": "Reviseu els canvis i pugeu-los a l'OpenStreetMap, això els fa visibles als altres usuaris.",
609             "no_changes": "No hi ha canvis a desar.",
610             "error": "Ha hagut un error en intentar desar",
611             "status_code": "El servidor ha expedit el codi d'estat {code}",
612             "unknown_error_details": "Assegureu-vos d'estar connectats a Internet",
613             "uploading": "S'estan pujant els canvis a l'OpenStreetMap...",
614             "conflict_progress": "Comprovant si hi ha conflictes: {num} de {total}",
615             "unsaved_changes": "Teniu canvis sense desar.",
616             "conflict": {
617                 "header": "Resoldre les edicions conflictives",
618                 "count": "Conflicte {num} de {total}",
619                 "previous": "< Anterior",
620                 "next": "Següent >",
621                 "keep_local": "Mantenir els meus",
622                 "keep_remote": "Utilitzar els seus",
623                 "restore": "Restaurar",
624                 "delete": "Deixar eliminat",
625                 "download_changes": "O descarregar el fitxer osmChange",
626                 "done": "Tots els conflictes resolts!",
627                 "help": "Un altre usuari ha canviat algun dels objectes que heu editat.\nCliqueu a cada objecte de sota per tenir més detalls del conflicte,  escollint així si mantenir\nels vostres canvis o els de l'altre usuari.\n"
628             }
629         },
630         "merge_remote_changes": {
631             "conflict": {
632                 "deleted": "Aquest objecte ha estat eliminat per {user}.",
633                 "location": "Aquest objecte que vareu moure també ho ha sigut per {user}.",
634                 "nodelist": "Tant tu com {user} vau canviar els nodes.",
635                 "memberlist": "Tant tu com {user} vau canviar els membres de la relació.",
636                 "tags": "Heu canviat l'etiqueta <b>{tag}</b> a \"{local}\" i {user} ho ha canviat  a \"{remote}\"."
637             }
638         },
639         "success": {
640             "just_edited": "Acabeu d'editar l'OpenStreetMap!",
641             "help_link_text": "Detalls",
642             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F"
643         },
644         "confirm": {
645             "okay": "D'acord",
646             "cancel": "Cancel·lar"
647         },
648         "splash": {
649             "welcome": "Benvinguts a l'editor iD per a l'OpenStreetMap",
650             "text": "L'editor iD és una eina fàcil i potent per contribuir al millor mapa lliure del món. Aquesta és la versió {version}. Per obtenir més informació visiteu {website} i si voleu comunicar l'existència d'algun error feu-ho a {github}.",
651             "walkthrough": "Comenceu la visita guiada",
652             "start": "Editeu-lo ara"
653         },
654         "source_switch": {
655             "live": "directe",
656             "lose_changes": "Teniu canvis sense desar. Si canvieu el servidor del mapa els descartarà. Esteu segurs que voleu canviar els sevidors?",
657             "dev": "dev"
658         },
659         "version": {
660             "whats_new": "Què hi ha de nou a l'iD {version}"
661         },
662         "tag_reference": {
663             "description": "Descripció",
664             "on_wiki": "{tag} a wiki.osm.org",
665             "used_with": "utilitzat amb {type}"
666         },
667         "validations": {
668             "disconnected_highway": "Via desconnectada",
669             "disconnected_highway_tooltip": "Les vies haurien de connectar altres vies o entrades d'edificis.",
670             "old_multipolygon": "Etiqueta Multipoligon en ",
671             "untagged_point": "Punt sense etiquetar",
672             "untagged_point_tooltip": "Seleccioneu un tipus d'objecte que descrigui el que és aquest punt.",
673             "untagged_line": "Línia sense etiquetar",
674             "untagged_line_tooltip": "Seleccioneu un tipus d'objecte que descrigui el que és aquesta línia.",
675             "untagged_area": "Àrea sense etiquetar",
676             "untagged_area_tooltip": "Seleccioneu un tipus d'objecte que descrigui el que és aquesta àrea.",
677             "untagged_relation": "Relació sense etiquetar",
678             "untagged_relation_tooltip": "Seleccioneu un tipus d'objecte que descrigui com és aquesta relació.",
679             "many_deletions": "Estàs eliminant  {n} característiques:{n} funcions, {l} línies, {a} àrees, {r} relacions. Segur que ho vols fer? Això les eliminarà del mapa que tothom veu a openstreetmap.org",
680             "tag_suggests_area": "L'etiqueta {tag} suggereix que la línia hauria de ser una àrea, però no és una àrea",
681             "deprecated_tags": "Etiquetes obsoletes : {tags}"
682         },
683         "zoom": {
684             "in": "Apropa't",
685             "out": "Allunya't"
686         },
687         "cannot_zoom": "No es pot allunyar més la vista al mode actual.",
688         "full_screen": "Passar a pantalla completa",
689         "gpx": {
690             "local_layer": "Fitxer local",
691             "drag_drop": "Arrossegueu i deixeu anar un fitxer .gpx, .geojon o .kml a la pàgina, o feuclic al botó de la dreta per a ubicar-lo",
692             "zoom": "Escala a la capa",
693             "browse": "Navega cap a un fitxer"
694         },
695         "mapillary_images": {
696             "tooltip": "Fotos a peu de carrer de Mapillary",
697             "title": "Superposició de fotos (Mapillary)"
698         },
699         "mapillary_signs": {
700             "tooltip": "Senyals de trànsit de Mapillary (cal activar la capa de fotografies).",
701             "title": "Superposició de Senyals de Trànsit (Mapillary)"
702         },
703         "mapillary": {
704             "view_on_mapillary": "Visualitzeu la imatge a Mapillary"
705         },
706         "openstreetcam_images": {
707             "tooltip": "Fotografies a peu de carrer de OpenStreetCam",
708             "title": "Capa de fotografia (OpenStreetCam)"
709         },
710         "openstreetcam": {
711             "view_on_openstreetcam": "Visualitzeu la imatge a OpenStreetCam"
712         },
713         "help": {
714             "title": "Ajuda",
715             "key": "H",
716             "help": {
717                 "title": "Ajuda",
718                 "welcome": "Benvingut al editor iD per l'[OpenStreetMap] (https://www.openstreetmap.org/). Amb aquest editor pots actualitzar l'OpenStreeMap des del teu navegador web.",
719                 "open_data_h": "Dades Obertes",
720                 "open_data": "Les modificacions que facis a aquest mapa seran visibles per tothom que faci servir l'OpenStreetMap. Les teves modificacions poden basar-se en el teu coneixement personal, en mesures sobre el terreny, imatges aèries o fotografies a nivell de carrer. Copiar de fonts comercials, com el Google Maps, [està estricament prohibit] (https://www.openstreetmap.org/copyright).",
721                 "before_start_h": "Abans de començar",
722                 "before_start": "T'hauries de familiaritzar amb l'OpenStreetMap i amb aquest editor abans de començar a editar. L'iD conté un tutorial per ensenyar-te els conceptes bàsics sobre l'edició de l'OpenStreetMap. Prem \"Comença el Tutorial\" en aquesta pantalla per començar - només et portarà uns 15 minuts.",
723                 "open_source_h": "Font Oberta",
724                 "open_source": "L'editor iD es una projecte col·laboratiu de codi obert, i estàs utilitzant la versió {version}. El codi font està disponible [al GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD). ",
725                 "open_source_help": "Pots ajudat a iD [traduint](https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating) o or [reportant errors](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."
726             },
727             "overview": {
728                 "title": "Visió general",
729                 "navigation_h": "Navegació",
730                 "navigation_zoom": "Us podeu acostar o allunyar movent la rodeta del ratolí o del ratolí tàctil o clicant els botons {plus} / {minus} al llarg del costat del mapa. També podeu fer servir les tecles  `+`, `-`  del teclat.",
731                 "features_h": "Característiques del mapa"
732             },
733             "editing": {
734                 "title": "Editant i Salvant",
735                 "select_h": "Selecciona",
736                 "multiselect_h": "Selecció múltiple",
737                 "undo_redo_h": "Desfer i Refer",
738                 "save_h": "Desar",
739                 "upload_h": "Puja",
740                 "backups_h": "Copia de seguretat automàtica",
741                 "keyboard_h": "Dreceres de teclat",
742                 "keyboard": "Pots veure una llista de dreceres del teclat prement la tecla `?`."
743             },
744             "feature_editor": {
745                 "title": "Editor de característiques",
746                 "type_h": "Tipus de característiques",
747                 "fields_h": "Camps",
748                 "tags_h": "Etiquetes"
749             },
750             "points": {
751                 "title": "Punts",
752                 "add_point_h": "Afegint punts",
753                 "move_point_h": "Movent punts",
754                 "delete_point_h": "Eliminant punts"
755             },
756             "lines": {
757                 "title": "Línies",
758                 "add_line_h": "Afegint línies",
759                 "modify_line_h": "Modificant línies",
760                 "connect_line_h": "Connectant línies",
761                 "disconnect_line_h": "Desconnectant línies",
762                 "move_line_h": "Movent línies",
763                 "delete_line_h": "Eliminant línies"
764             },
765             "areas": {
766                 "title": "Àrees",
767                 "point_or_area_h": "Punts o àrees?",
768                 "add_area_h": "Afegint àrees",
769                 "add_area_command": "Per afegir una àrea, prem el butó {area} **Area** a la barra d'eines sobre el mapa, o prem la drecera `3`.  Això canviarà el cursor del ratolí per una creu.",
770                 "square_area_h": "Quadra les cantonades",
771                 "modify_area_h": "Modificant àrees",
772                 "delete_area_h": "Eliminant àrees"
773             },
774             "relations": {
775                 "title": "Relacions",
776                 "edit_relation_h": "Editant relacions",
777                 "maintain_relation_h": "Mantenint  les relacions",
778                 "relation_types_h": "Tipus de relacions",
779                 "multipolygon_h": "Multipolígon",
780                 "turn_restriction_h": "Restriccions de gir",
781                 "route_h": "Rutes",
782                 "boundary_h": "Límits"
783             },
784             "imagery": {
785                 "title": "Imatges de fons",
786                 "sources_h": "Fonts d'imatges",
787                 "offsets_h": "Ajusta la alineació de la imatgeria"
788             },
789             "streetlevel": {
790                 "title": "Fotografies a peu de carrer",
791                 "using_h": "Fent servir fotografies a peu de carrer"
792             },
793             "gps": {
794                 "title": "Traces GPS",
795                 "using_h": "Fent servir Traces GPS"
796             },
797             "field": {
798                 "restrictions": {
799                     "title": "Activa l'ajuda per a les restriccions",
800                     "about": {
801                         "title": "Més informació"
802                     },
803                     "inspecting": {
804                         "title": "Inspeccionant"
805                     },
806                     "modifying": {
807                         "title": "Modificant"
808                     },
809                     "tips": {
810                         "title": "Consells"
811                     }
812                 }
813             }
814         },
815         "intro": {
816             "done": "Fet",
817             "ok": "D'acord",
818             "graph": {
819                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
820                 "city": "Tres Rius",
821                 "county": "<value for addr:county>",
822                 "district": "<value for addr:district>",
823                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
824                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
825                 "postcode": "49093",
826                 "province": "<value for addr:province>",
827                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
828                 "state": "<value for addr:state>",
829                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
830                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
831                 "countrycode": "es",
832                 "name": {
833                     "1st-avenue": "1ra Avinguda",
834                     "2nd-avenue": "2na Avinguda",
835                     "4th-avenue": "4ta Avinguda",
836                     "5th-avenue": "5ena Avinguda",
837                     "6th-avenue": "6ena Avinguda",
838                     "6th-street": "Carrer 6",
839                     "7th-avenue": "7ena Avinguda",
840                     "8th-avenue": "8ena Avinguda",
841                     "9th-avenue": "9ena Avinguda",
842                     "10th-avenue": "10ena Avinguda",
843                     "11th-avenue": "11ena Avinguda",
844                     "12th-avenue": "12ena Avinguda",
845                     "adams-street": "Carrer Adams",
846                     "andrews-elementary-school": "Escola de primària Andrews",
847                     "andrews-street": "Carrer Andrews",
848                     "armitage-street": "Carrer Armitage",
849                     "barrows-school": "Escola Barrows",
850                     "pizza-hut": "Pizza Hut",
851                     "river-drive": "Carrer del riu",
852                     "river-road": "Carretera del riu",
853                     "water-street": "Carrer de l'Aigua"
854                 }
855             },
856             "welcome": {
857                 "title": "Benvingut",
858                 "welcome": "Benvinguts! Aquesta visita guiada us ensenyarà els conceptes bàsics de l'edició a OpenStreetMap.",
859                 "practice": "Totes les dades d'aquesta visita guiada són per fer proves i els canvis que pugueu fer finalment no es desaran.",
860                 "words": "Aquesta visita guiada introduirà algunes paraules i conceptes nous. Quan s'introdueixi una nova paraula es mostrarà en cursiva.",
861                 "mouse": "Podeu usar qualsevol dispositiu d'entrada per a editar el mapa, però aquesta visita guiada assumeix que teniu un ratolí amb botons esquerre i dret. **Si voleu endollar un ratolí, feu-ho ara, després feu clic a «D'acord».**",
862                 "leftclick": "Quan se us demani de fer clic o doble clic, volem dir amb el botó esquerre. En una superfície tàctil pot significar un únic clic o un toc amb un només un dit. **Feu clic esquerre {num} vegades.**",
863                 "rightclick": "De vegades, també us demanarem de fer clic amb el botó dret. Això pot significar el mateix que Control+clic, o tocar amb dos dits en una superfície tàctil. El vostre teclat potser fins i tot té la tecla de menú que funciona com a clic dret. **Feu clic dret {num} vegades.**",
864                 "chapters": "Fins ara prou bé! Teniu els botons de sota amb els diferents capítols, tant per ometre'ls com revisar-los de nou  en qualsevol moment. Comencem ja! **Premeu '{next}' per continuar.**"
865             },
866             "navigation": {
867                 "title": "Navegació",
868                 "drag": "L'àrea principal del mapa mostra dades d'OpenStreetMap sobre d'un fons.{br}Podeu arrossegar el mapa prement contínuament el botó esquerre del ratolí mentre desplaceu el ratolí. També podeu utilitzar les tecles de cursor del vostre teclat. **Arrossegueu el mapa!**",
869                 "zoom": "Us podeu apropar o allunyar movent la rodeta del ratolí o del ratolí tàctil o clicant els botons {plus} / {minus}. **Amplia el mapa!**",
870                 "features": "Utilitzem la paraula *objectes* per descriure les coses que es mostren al mapa. Qualsevol cosa del món real es pot representar al mapa com un objecte a OpenStreetmap",
871                 "points_lines_areas": "Els objectes del mapa es representen usant *punts, línies o àrees.*",
872                 "nodes_ways": "A OpenStreetMap els punts de vegades els anomenem *nodes* i les línies i àrees de vegades les anomenem *vies*.",
873                 "click_townhall": "Tots els objectes del mapa es poden seleccionar fent-hi clic. **Feu clic al punt per a seleccionar-lo.**",
874                 "selected_townhall": "Bé! Ara el punt està seleccionat. Els objectes seleccionats es mostren amb un contorn realçat.",
875                 "editor_townhall": "Quan un objecte es selecciona,  es mostra **l'editor d'objectes** al costat del mapa",
876                 "preset_townhall": "La part superior del editor d'objectes mostra el tipus d'objecte. Aquest punt és un {preset}.",
877                 "fields_townhall": "La part central del editor d'objectes conté *camps* que mostren els atributs del objecte, com el seu nom i la seva adreça.",
878                 "close_townhall": "**Tanqueu l'editor d'objectes prement la tecla d'escapada o tocant el {button} botó de la cantonada de dalt.**",
879                 "search_street": "També podeu cercar elements a la pantalla actual o a tot el mòn. **Cerca per '{name}'.**",
880                 "choose_street": "**Trieu «{name}» de la llista per seleccionar-ho.**",
881                 "selected_street": "Bé! Ara heu seleccionat {name}.",
882                 "editor_street": "Els camps que es mostren per un carrer no són els mateixos que els camps que es veuen per l'ajuntament.{br}Per aquest carrer seleccionat, l'editor d'objectes mostra camps com '{field1}' i '{field2}'. **Tanqueu l'editor d'objectes prement la tecla d'escapada o tocant el {button} botó.**",
883                 "play": "Desplaceu-vos pel mapa i cliqueu en altres objectes per veure quin tipus de coses es poden incloure a OpenStreetMap. **Quan estigueu preparats per continuar al següent capítol, cliqueu '{next}'.**"
884             },
885             "points": {
886                 "title": "Punts",
887                 "add_point": "Els *Punts* es poden utilitzar per representar objectes com botigues, restaurants o monuments.{br}Indiquen una posició específica i descriuen el que hi ha. **Cliqueu el botó {button} Punt per afegir un punt nou.**",
888                 "place_point": "Per situar un nou punt al mapa, situeu el cursor del ratolí allà on hauria de ser-hi, desprès cliqueu el botó esquerre del ratolí o premeu la barra d'espai. **Moveu el punter del ratolí sobre aquest edifici, desprès cliqueu el botó esquerre del ratolí o premeu la barra d'espai.**",
889                 "search_cafe": "Hi ha molts objectes diferents que es poden representar amb un punt. El punt que heu afegit és un cafè. **Cerca per  '{preset}'.**",
890                 "choose_cafe": "**Trieu «{preset}» de la llista.**",
891                 "feature_editor": "Ara el punt està marcat com un cafè. Utilitzant l'editor d'objectes podem afegir més informació d'aquest cafè.",
892                 "add_name": "A OpenStreetMap tots els camps són opcionals, i ja estarà bé si deixeu un camp buit quan no n'estigueu segur.{br}Ara suposem que coneixeu aquest cafè i sabeu el seu nom. **Afegiu un nom al cafè.**",
893                 "add_close": "L'editor d'objectes recordarà automàticament tots els vostres canvis.  **Quan hàgiu acabat d'afegir el nom premeu la tecla d'escapada o la de retorn, o cliqueu el botó {button} per tancar l'editor d'objectes.**",
894                 "reselect": "Sovint hi ha punts que ja existeixen però tenen errors o són incomplets. Podem editar els punts existents. **Cliqueu per seleccionar el cafè que acabeu de crear.**",
895                 "update": "Ara podrem afegir alguns detalls més d'aquest cafè. Podeu canviar els seu nom, afegir el tipus de menjar o una adreça. **Modifiqueu els detalls del cafè.**",
896                 "update_close": "**Quan hàgiu acabat de modificar el cafè premeu la tecla d'escapada o la de retorn, o cliqueu el botó {button} per tancar l'editor d'objectes.**",
897                 "rightclick": "Podeu clicar el botó dret sobre qualsevol objecte per veure el *menú d'edició*, això mostra la llista de les operacions d'edició que es poden fer. **Cliqueu el botó dret per seleccionar el punt que heu creat i veure el menú d'edició. **",
898                 "delete": "És convenient esborrar objectes si no existeixen al món real .{br}En esborrar un objecte de OpenStreetMap el suprimiu del mapa que tots utilitzem, per tant ho hauríeu de saber del cert que l'objecte no hi és abans d'esborrar-lo. **Cliqueu el botó {button} per esborrar el punt.**",
899                 "undo": "Sempre podreu anar desfent els canvis fets fins el darrer cop que vareu desar les vostres edicions a OpenStreetMap. **Cliqueu en el botó {button} per desfer l'esborrat i recuperar el punt.**",
900                 "play": "Ara que sabeu com crear i editar punts, proveu creant uns quants punts per practicar! **Quan estigueu preparat per continuar vers el següent capítol, cliqueu '{next}'.**"
901             },
902             "areas": {
903                 "title": "Àrees",
904                 "start_playground": "Afegim aquesta zona de joc al mapa dibuixant una àrea. Les àrees es dibuixen situant *nodes* seguint el límit extern de l'objecte. **Cliqueu o premeu la barra espaiadora per situar el primer node a una de les cantonades de la zona de joc.**",
905                 "finish_playground": "Acabeu l'àrea prement la tecla de retorn o clicant altre cop el primer o el darrer node. **Acabeu de dibuixar una àrea per al parc.**",
906                 "search_playground": "**Cerqueu «{preset}».**",
907                 "choose_playground": "**Trieu «{preset}» de la llista.**",
908                 "add_field": "Aquesta zona de jocs infantils no té un nom oficial i no en podrem posar-ne cap al camp Nom. {br}Altrament podem afegir alguns detalls addicionals s'aquesta zona de joc en el camp Descripció. **Obriu la llista Afegir Camp.** ",
909                 "choose_field": "**Trieu «{field}» de la llista.**",
910                 "retry_add_field": "No heu seleccionat «{field}». **Feu clic aquí per a intentar-ho un altra vegada",
911                 "describe_playground": "**Afegiu una descripció, desprès cliqueu el botó {button} per tancar l'editor d'objectes**",
912                 "play": "Bona feina! Proveu a dibuixar unes àrees més i descobriu altres tipus d'objectes àrea que podeu afegir a OpenStreetMap. **Quan estigueu preparat per continuar amb el següent capítol, cliqueu '{next}'.**"
913             },
914             "lines": {
915                 "title": "Línies",
916                 "add_line": "Les *Línies* s'utilitzen per representar objectes com vies urbanes, de tren o rius. **Premeu el botó {button} Línia per afegir una línia nova.**",
917                 "start_line": "Aquí hi ha un carrer no dibuixat. Afegim-lo! {br} A OpenStreetMap, les línies s'haurien de dibuixar pel bell mig del carrer. Podeu arrossegar i ampliar el mapa si cal mentre dibuixeu. **Comenceu una nova línia clicant a l'extrem superior d'aquest carrer no dibuixat.**",
918                 "intersect": "Cliqueu o premeu la barra d'espais per afegir més nodes a la línia. {br}Les carreteres i molts altres tipus de línies són part d'una xarxa superior. Aquestes línies s'han de connectar correctament perquè les aplicacions de navegació funcionin. ** Cliqueu a {name} per crear un encreuament que connecti les dues línies.**",
919                 "retry_intersect": "La carretera ha d'intersecar «{name}». Torneu a intentar-ho!",
920                 "continue_line": "Continueu dibuixant la línia de la nova carretera. recordeu que podeu arrossegar i modificar la escala del mapa si us convé. {br}Quan acabeu el traçat, cliqueu altre cop el darrer node.  **Finalitzeu el traçat de la carretera.**",
921                 "choose_category_road": "**Seleccioneu {category} de la llista.**",
922                 "choose_preset_residential": "Hi ha molts tipus de vies, però les més comunes són els carrers residencials. **Trieu el tipus «{preset}».**",
923                 "retry_preset_residential": "No heu seleccionat tipus «{preset}». **Feu clic aquí per a intentar-ho un altra vegada.**",
924                 "name_road": "**Poseu un nom a aquesta via, desprès premeu la tecla d'escapada o la de retorn, o cliqueu el botó {button} per tancar l'editor d'objectes.**",
925                 "did_name_road": "Te bona pinta! Ara aprendrem com modificar la forma d'una línia.",
926                 "update_line": "De vegades necessitareu modificar la forma d'una línia ja existent. Aquí teniu una línia que es podria millorar,",
927                 "add_node": "Podem afegir alguns nodes a aquesta línia per millorar la seva forma. Una manera d'afegir nodes és clicant dos cops la línia allà on vulguem afegir el node. **Cliqueu dos cops a la línia per crear un node nou.**",
928                 "start_drag_endpoint": "Quan una línia està seleccionada es poden arrossegar qualsevol dels seus nodes clicant i mantenint pres el botó esquerra del ratolí mentre l'arrossegueu.  **Arrossegueu el punt extrem fins on aquestes vies s'haurien de creuar.**",
929                 "delete_lines": "És convenient esborrar els trams de carrer que no existeixin realment.(br)Aquí hi ha un exemple on es va planejar un carrer però mai es va fer. Podem millorar aquesta zona del mapa si esborrem les línies supèrflues. ",
930                 "split_intersection": "** Feu clic al botó {button} per a dividir «{street}».**",
931                 "retry_split": "No heu fet clic al botó «Divideix». Torneu a intentar-ho.",
932                 "did_split_multi": "Ben fet! {street1} ara està dividit en dos troços. La part superior es pot esborrar. **Cliqueu la part superior de {street2} per seleccionar-la.**",
933                 "did_split_single": "**Feu clic a la part superior de «{street2}» per a seleccionar-ho.**",
934                 "multi_rightclick": "Molt bé! Les dues línies a esborrar ara estan seleccionades. **Cliqueu el botó dret sobre una de les línies per mostrar el menú d'edició.*",
935                 "multi_delete": "**Cliqueu el {button} botó per eliminar les línies addicionals.**",
936                 "retry_delete": "No heu clicat al botó Esborra. Torneu a intentar-ho."
937             },
938             "buildings": {
939                 "title": "Edificis",
940                 "add_building": "L'OpenStreetMap és la base de dades d'edificis més gran del món. {br}Podeu millorar aquesta base de dades dibuixant edificis que encara no estiguin al mapa. **Cliqueu el botó {button} Àrea per afegir una nova àrea.**.",
941                 "start_building": "Afegiu aquesta casa al mapa perfilant el seu contorn. {br}Els edificis s'haurien de perfilar al voltant de la seva planta el més acuradament possible. **Cliqueu o premeu la barra d'espai per posar un node inicial a una de les cantonades del edifici.**",
942                 "retry_building": "Sembla que heu tingut problemes situant els nodes a les cantonades del edifici. Torneu-ho a provar!",
943                 "choose_category_building": "**Trieu «{category}» de la llista.**",
944                 "choose_preset_house": "Hi ha molts tipus d'edificis, però aquest és clarament una casa.{br}Si no esteu segur del tipus, és correcte de simplement triar un tipus d'edifici genèric. **Trieu el tipus «{preset}».**",
945                 "close": "**Premeu la tecla d'escapada o cliqueu el {button} botó per tancar l'editor d'objectes.**",
946                 "rightclick_building": "**Cliqueu-lo amb el botó dret per seleccionar l'edifici que heu creat i mostrar-lo al menú d'edició.**",
947                 "square_building": "La casa que acabeu d'afegir tindrà més bona pinta amb unes cantonades en angle recte. **Cliqueu en el botó {button} per dibuixar l'edifici amb angles rectes.**",
948                 "retry_square": "No heu clicat al botó Quadrat. Torneu a intentar-ho.",
949                 "done_square": "Veieu com les cantonades del edifici han canviat de lloc? Aprenguem un altre pràctic truc. ",
950                 "add_tank": "Ara perfilarem aquest dipòsit d'emmagatzemament circular. \"\"Cliqueu el botó {button} per afegir una àrea nova.**",
951                 "start_tank": "No us preocupeu que no us cal dibuixar un cercle perfecte. Només dibuixeu una àrea dins del dipòsit que toqui el seu contorn. **Cliqueu o premeu la barra d'espai per situar el node inicial del contorn del dipòsit.**",
952                 "search_tank": "**Cerqueu «{preset}».**",
953                 "choose_tank": "**Trieu «{preset}» de la llista.**",
954                 "rightclick_tank": "**Cliqueu amb el botó dret per seleccionar el dipòsit d'emmagatzematge que heu creat i mostrar el menú d'edició.**",
955                 "circle_tank": "**Cliqueu el {button} botó per tornar el dipòsit en un cercle.**",
956                 "retry_circle": "No heu clicat al botó Fes circular. Torneu a intentar-ho."
957             },
958             "startediting": {
959                 "title": "Comenceu a editar",
960                 "save": "No oblideu que els canvis s'han de desar regularment!",
961                 "start": "Comenceu a editar el mapa!"
962             }
963         },
964         "shortcuts": {
965             "title": "Dreceres de teclat",
966             "tooltip": "Mostra la finestra de dreceres del teclat.",
967             "toggle": {
968                 "key": "?"
969             },
970             "key": {
971                 "alt": "Alt",
972                 "backspace": "Tecla de retrocés",
973                 "cmd": "Cmd",
974                 "ctrl": "Ctrl",
975                 "delete": "Suprimir",
976                 "del": "Supr",
977                 "end": "Fin",
978                 "enter": "Entrar",
979                 "esc": "Esc",
980                 "home": "Inicio",
981                 "option": "Opció",
982                 "pause": "Pausa",
983                 "pgdn": "Av Pág",
984                 "pgup": "Re Pág",
985                 "return": "Tornar",
986                 "shift": "Majuscula",
987                 "space": "Espai"
988             },
989             "gesture": {
990                 "drag": "Arrossega"
991             },
992             "or": "-o-",
993             "browsing": {
994                 "title": "Cercant",
995                 "navigation": {
996                     "title": "Navegació",
997                     "pan": "Mapa panoràmic",
998                     "zoom": "Apropa't / Allunya't"
999                 },
1000                 "help": {
1001                     "title": "Ajuda",
1002                     "help": "Mostrar ajuda/documentació",
1003                     "keyboard": "Mostrar dreceres del teclat"
1004                 },
1005                 "display_options": {
1006                     "title": "Opcions de pantalla",
1007                     "fullscreen": "Introduïu mode de pantalla sencera",
1008                     "minimap": "Canvia al minimap"
1009                 },
1010                 "with_selected": {
1011                     "edit_menu": "Canvia al menú d'edició"
1012                 },
1013                 "vertex_selected": {
1014                     "previous": "Salta al node anterior",
1015                     "next": "Salta al següent node",
1016                     "first": "Salta al primer node",
1017                     "last": "Salta al node final"
1018                 }
1019             },
1020             "editing": {
1021                 "title": "Modificant",
1022                 "drawing": {
1023                     "title": "Dibuixant",
1024                     "add_point": "Mode \"Afegir punt\"",
1025                     "add_line": "Mode \"Afegir línia\"",
1026                     "add_area": "Mode \"Afegir Àrea\"",
1027                     "place_point": "Seleccioneu un punt"
1028                 },
1029                 "operations": {
1030                     "title": "Operaccions",
1031                     "reverse": "Reverteix una línia.",
1032                     "move": "Mou característiques seleccionades",
1033                     "rotate": "Gira característiques seleccionades",
1034                     "delete": " Esborra característiques seleccionades"
1035                 },
1036                 "commands": {
1037                     "title": "Ordres",
1038                     "copy": "Copia característiques seleccionades",
1039                     "paste": "Pega característiques seleccionades",
1040                     "undo": "Desfeu l'ultima acció",
1041                     "redo": "Refeu l'ultima acció",
1042                     "save": "Salveu el canvis"
1043                 }
1044             },
1045             "tools": {
1046                 "title": "Ferramentes",
1047                 "info": {
1048                     "title": "Informació",
1049                     "all": "Canvia tots els panells d'informació",
1050                     "background": "Canvia al panell de fons",
1051                     "history": "Canvia al panell d'historial",
1052                     "location": "Canvia al panell d'ubicació",
1053                     "measurement": "Canvia al panell de mesura"
1054                 }
1055             }
1056         },
1057         "units": {
1058             "feet": "{quantity} ft",
1059             "miles": "{quantity} mi",
1060             "meters": "{quantity} m",
1061             "kilometers": "{quantity} km",
1062             "square_meters": "{quantity} m²",
1063             "square_kilometers": "{quantity} km²",
1064             "hectares": "{quantity} ha",
1065             "area_pair": "{area1} ({area2})",
1066             "arcdegrees": "{quantity}°",
1067             "arcminutes": "{quantity}′",
1068             "arcseconds": "{quantity}″",
1069             "north": "N",
1070             "south": "S",
1071             "east": "E",
1072             "west": "O",
1073             "coordinate": "{coordinate}{direction}",
1074             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
1075         },
1076         "presets": {
1077             "categories": {
1078                 "category-barrier": {
1079                     "name": "Tipus d'obstacle"
1080                 },
1081                 "category-building": {
1082                     "name": "Tipus d'edificis"
1083                 },
1084                 "category-golf": {
1085                     "name": "Elements de golf"
1086                 },
1087                 "category-landuse": {
1088                     "name": "Ús del terreny"
1089                 },
1090                 "category-natural-area": {
1091                     "name": "Elements de la natura"
1092                 },
1093                 "category-natural-line": {
1094                     "name": "Elements de la natura"
1095                 },
1096                 "category-natural-point": {
1097                     "name": "Elements de la natura"
1098                 },
1099                 "category-path": {
1100                     "name": "Tipus de camins"
1101                 },
1102                 "category-rail": {
1103                     "name": "Elements ferroviaris"
1104                 },
1105                 "category-restriction": {
1106                     "name": "Característiques de Restricció"
1107                 },
1108                 "category-road": {
1109                     "name": "Tipus de via"
1110                 },
1111                 "category-route": {
1112                     "name": "Tipus de ruta"
1113                 },
1114                 "category-water-area": {
1115                     "name": "Elements hidràulics"
1116                 },
1117                 "category-water-line": {
1118                     "name": "Elements hidràulics"
1119                 }
1120             },
1121             "fields": {
1122                 "access": {
1123                     "label": "Accés permès",
1124                     "options": {
1125                         "designated": {
1126                             "description": "Accés garantit seguint les normes de les senyals o les normes locals específiques.",
1127                             "title": "Específic"
1128                         },
1129                         "destination": {
1130                             "description": "Accés permès només per arribar a un destí",
1131                             "title": "Destinació"
1132                         },
1133                         "dismount": {
1134                             "description": "Accés permès però el pilot ha de baixar del mitjà ",
1135                             "title": "Baixar del mitjà de transport"
1136                         },
1137                         "no": {
1138                             "description": "No es permet l'accés al públic en general",
1139                             "title": "Prohibit"
1140                         },
1141                         "permissive": {
1142                             "description": "Accés garantit fins que el propietari ho prohibeixi.",
1143                             "title": "Permissiu"
1144                         },
1145                         "private": {
1146                             "description": "Accés permès només amb autorització individualitzada del propietari",
1147                             "title": "Privat"
1148                         },
1149                         "yes": {
1150                             "description": "Accés garantit per llei; us dona dret de pas",
1151                             "title": "Permès"
1152                         }
1153                     },
1154                     "placeholder": "Sense especificar",
1155                     "types": {
1156                         "access": "Tots",
1157                         "bicycle": "Bicicletes",
1158                         "foot": "A peu",
1159                         "horse": "Cavalls",
1160                         "motor_vehicle": "Vehicles de motor"
1161                     }
1162                 },
1163                 "access_simple": {
1164                     "label": "Accés permès"
1165                 },
1166                 "address": {
1167                     "label": "Adreça",
1168                     "placeholders": {
1169                         "block_number": "Número de bloc",
1170                         "block_number!jp": "Nº de Bloc",
1171                         "city": "Ciutat ",
1172                         "city!jp": "Ciutat/Poble/Llogaret/Districte Especial de Tòquio",
1173                         "city!vn": "Ciutat/Poble",
1174                         "conscriptionnumber": "123",
1175                         "country": "País",
1176                         "county": "Comtat",
1177                         "county!jp": "Districte",
1178                         "district": "Districte",
1179                         "district!vn": "Arrondissement/Poble/Districte",
1180                         "floor": "Terra",
1181                         "hamlet": "Llogaret",
1182                         "housename": "Nom de la casa",
1183                         "housenumber": "123",
1184                         "housenumber!jp": "Nº Edifici / Nº Lot",
1185                         "neighbourhood": "Barri",
1186                         "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
1187                         "place": "Lloc",
1188                         "postcode": "Codi postal",
1189                         "province": "Província",
1190                         "province!jp": "Prefectura",
1191                         "quarter": "Quarter",
1192                         "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
1193                         "state": "Estat",
1194                         "street": "Carrer",
1195                         "subdistrict": "Subdistricte",
1196                         "subdistrict!vn": "Ward/Commune/Townlet",
1197                         "suburb": "Sector",
1198                         "suburb!jp": "Suburbi",
1199                         "unit": "Unitat"
1200                     }
1201                 },
1202                 "admin_level": {
1203                     "label": "Nivell administratiu"
1204                 },
1205                 "aerialway": {
1206                     "label": "Tipus"
1207                 },
1208                 "aerialway/access": {
1209                     "label": "Accés",
1210                     "options": {
1211                         "both": "Ambdues",
1212                         "entry": "Entrada",
1213                         "exit": "Sortida"
1214                     }
1215                 },
1216                 "aerialway/bubble": {
1217                     "label": "Bombolla"
1218                 },
1219                 "aerialway/capacity": {
1220                     "label": "Capacitat (per hora)",
1221                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1222                 },
1223                 "aerialway/duration": {
1224                     "label": "Duració (minuts)",
1225                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1226                 },
1227                 "aerialway/heating": {
1228                     "label": "Climatitzat"
1229                 },
1230                 "aerialway/occupancy": {
1231                     "label": "Ocupació",
1232                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1233                 },
1234                 "aerialway/summer/access": {
1235                     "label": "Accés (estival)",
1236                     "options": {
1237                         "both": "Ambdues",
1238                         "entry": "Entrada",
1239                         "exit": "Sortida"
1240                     }
1241                 },
1242                 "aeroway": {
1243                     "label": "Tipus"
1244                 },
1245                 "agrarian": {
1246                     "label": "Productes"
1247                 },
1248                 "amenity": {
1249                     "label": "Tipus"
1250                 },
1251                 "animal_boarding": {
1252                     "label": "Per a animals"
1253                 },
1254                 "animal_breeding": {
1255                     "label": "Per a animals"
1256                 },
1257                 "animal_shelter": {
1258                     "label": "Per a animals"
1259                 },
1260                 "area/highway": {
1261                     "label": "Tipus"
1262                 },
1263                 "artist": {
1264                     "label": "Artista"
1265                 },
1266                 "artwork_type": {
1267                     "label": "Tipus"
1268                 },
1269                 "atm": {
1270                     "label": "Caixer automàtic"
1271                 },
1272                 "backrest": {
1273                     "label": "Banc públic"
1274                 },
1275                 "barrier": {
1276                     "label": "Tipus"
1277                 },
1278                 "bath/open_air": {
1279                     "label": "Aire Lliure"
1280                 },
1281                 "bath/sand_bath": {
1282                     "label": "Bany de sorra"
1283                 },
1284                 "bath/type": {
1285                     "label": "Especialitat",
1286                     "options": {
1287                         "foot_bath": "Bany de peus",
1288                         "hot_spring": "Font Càlida",
1289                         "onsen": "Onsen japonès"
1290                     }
1291                 },
1292                 "beauty": {
1293                     "label": "Tipus de botiga"
1294                 },
1295                 "bench": {
1296                     "label": "Banc per a asseure's"
1297                 },
1298                 "bicycle_parking": {
1299                     "label": "Tipus"
1300                 },
1301                 "bin": {
1302                     "label": "Paperera"
1303                 },
1304                 "blood_components": {
1305                     "label": "Components de la sang",
1306                     "options": {
1307                         "plasma": "plasma",
1308                         "platelets": "plaquetes",
1309                         "stemcells": "extrets de cèl·lules mare",
1310                         "whole": "sang total"
1311                     }
1312                 },
1313                 "board_type": {
1314                     "label": "Tipus"
1315                 },
1316                 "boules": {
1317                     "label": "Tipus"
1318                 },
1319                 "boundary": {
1320                     "label": "Tipus"
1321                 },
1322                 "brand": {
1323                     "label": "Marca"
1324                 },
1325                 "bridge": {
1326                     "label": "Tipus",
1327                     "placeholder": "Predeterminat"
1328                 },
1329                 "building": {
1330                     "label": "Edifici"
1331                 },
1332                 "building_area": {
1333                     "label": "Edifici"
1334                 },
1335                 "bunker_type": {
1336                     "label": "Tipus"
1337                 },
1338                 "cables": {
1339                     "label": "Cables",
1340                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1341                 },
1342                 "camera/direction": {
1343                     "label": "Direcció (graus en sentit horari)",
1344                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1345                 },
1346                 "camera/mount": {
1347                     "label": "Muntatge de càmera"
1348                 },
1349                 "camera/type": {
1350                     "label": "Tipus de càmera",
1351                     "options": {
1352                         "dome": "Cúpula",
1353                         "fixed": "Fixe",
1354                         "panning": "Panoràmica"
1355                     }
1356                 },
1357                 "capacity": {
1358                     "label": "Capacitat",
1359                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1360                 },
1361                 "castle_type": {
1362                     "label": "Tipus"
1363                 },
1364                 "clothes": {
1365                     "label": "Roba"
1366                 },
1367                 "club": {
1368                     "label": "Tipus"
1369                 },
1370                 "collection_times": {
1371                     "label": "Horari de recollida"
1372                 },
1373                 "comment": {
1374                     "label": "Comentari dels canvis",
1375                     "placeholder": "Breu descripció de les teves contribucions (necessari)"
1376                 },
1377                 "communication_multi": {
1378                     "label": "Tipus de comunicació"
1379                 },
1380                 "construction": {
1381                     "label": "Tipus"
1382                 },
1383                 "contact/webcam": {
1384                     "label": "URL de la webcam",
1385                     "placeholder": "http://example.com/"
1386                 },
1387                 "content": {
1388                     "label": "Contingut"
1389                 },
1390                 "country": {
1391                     "label": "País"
1392                 },
1393                 "covered": {
1394                     "label": "Cobert"
1395                 },
1396                 "craft": {
1397                     "label": "Tipus"
1398                 },
1399                 "crane/type": {
1400                     "label": "Tipus de grua",
1401                     "options": {
1402                         "floor-mounted_crane": "Grua muntada al pis",
1403                         "portal_crane": "Pont Grua"
1404                     }
1405                 },
1406                 "crop": {
1407                     "label": "Cultius"
1408                 },
1409                 "crossing": {
1410                     "label": "Tipus"
1411                 },
1412                 "cuisine": {
1413                     "label": "Cuines"
1414                 },
1415                 "currency_multi": {
1416                     "label": "Tipus de divisa"
1417                 },
1418                 "cutting": {
1419                     "label": "Tipus",
1420                     "placeholder": "Predeterminat"
1421                 },
1422                 "cycle_network": {
1423                     "label": "Xarxa"
1424                 },
1425                 "cycleway": {
1426                     "label": "Carrils Bici",
1427                     "options": {
1428                         "lane": {
1429                             "description": "Un Carril Bici separat de la circulació per una línia pintada",
1430                             "title": "Carril Bici estàndard"
1431                         },
1432                         "none": {
1433                             "description": "Cap Carril Bici",
1434                             "title": "Cap"
1435                         },
1436                         "opposite": {
1437                             "description": "Un Carril Bici que discorre en ambdós sentits en un carrer d'un sol sentit",
1438                             "title": "Carril Bici en sentit contrari"
1439                         },
1440                         "opposite_lane": {
1441                             "description": "Un Carril Bici que discorre contrari al sentit de circulació",
1442                             "title": "Carril Bici contrari"
1443                         },
1444                         "share_busway": {
1445                             "description": "Un Carril Bici compartit amb un Carril Bus",
1446                             "title": "Carril Bici amb Carril Bus"
1447                         },
1448                         "shared_lane": {
1449                             "description": "Carril Bici sense cap separació de la circulació",
1450                             "title": "Carril Bici compartit"
1451                         },
1452                         "track": {
1453                             "description": "Un Carril Bici separat de la circulació per una barrera física",
1454                             "title": "Camí ciclable"
1455                         }
1456                     },
1457                     "placeholder": "cap",
1458                     "types": {
1459                         "cycleway:left": "a la banda esquerra",
1460                         "cycleway:right": "a la banda dreta"
1461                     }
1462                 },
1463                 "date": {
1464                     "label": "Data"
1465                 },
1466                 "delivery": {
1467                     "label": "Entrega"
1468                 },
1469                 "denomination": {
1470                     "label": "Denominació"
1471                 },
1472                 "denotation": {
1473                     "label": "Denotació"
1474                 },
1475                 "description": {
1476                     "label": "Descripció"
1477                 },
1478                 "devices": {
1479                     "label": "Dispositius",
1480                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1481                 },
1482                 "diaper": {
1483                     "label": "Canviadors per a nadons"
1484                 },
1485                 "direction_cardinal": {
1486                     "label": "Direcció",
1487                     "options": {
1488                         "E": "Est",
1489                         "ENE": "Est-Nordest",
1490                         "ESE": "Est-sudest",
1491                         "N": "Nord",
1492                         "NE": "Nordest",
1493                         "NNE": "Nord-nordest",
1494                         "NNW": "Nord-nordoest",
1495                         "NW": "Nordoest",
1496                         "S": "Sud",
1497                         "SE": "Sudest",
1498                         "SSE": "Sud-sud-est",
1499                         "SSW": "Sud-sud-oest",
1500                         "SW": "Sud-oest",
1501                         "W": "Oest",
1502                         "WNW": "Oest-nord-oest",
1503                         "WSW": "Oest-sud-oest"
1504                     }
1505                 },
1506                 "direction_clock": {
1507                     "label": "Direcció",
1508                     "options": {
1509                         "anticlockwise": "en sentit contrari al de les agulles del rellotge",
1510                         "clockwise": "en sentit de les agulles del rellotge"
1511                     }
1512                 },
1513                 "direction_vertex": {
1514                     "label": "Direcció",
1515                     "options": {
1516                         "backward": "Enrere",
1517                         "both": "Ambdós / Tots",
1518                         "forward": "Endavant"
1519                     }
1520                 },
1521                 "display": {
1522                     "label": "Pantalla"
1523                 },
1524                 "dock": {
1525                     "label": "Tipus"
1526                 },
1527                 "drive_through": {
1528                     "label": "Via dins una propietat."
1529                 },
1530                 "duration": {
1531                     "label": "Durada",
1532                     "placeholder": "00:00"
1533                 },
1534                 "electrified": {
1535                     "label": "Electrificació",
1536                     "options": {
1537                         "contact_line": "Catenària",
1538                         "no": "No",
1539                         "rail": "3r rail",
1540                         "yes": "Sí (no especificat)"
1541                     },
1542                     "placeholder": "Catenària, 3r rail..."
1543                 },
1544                 "elevation": {
1545                     "label": "Elevació"
1546                 },
1547                 "email": {
1548                     "label": "Correu-e",
1549                     "placeholder": "exemple@exemple.com"
1550                 },
1551                 "embankment": {
1552                     "label": "Tipus",
1553                     "placeholder": "Predeterminat"
1554                 },
1555                 "emergency": {
1556                     "label": "Material per a emergències"
1557                 },
1558                 "entrance": {
1559                     "label": "Tipus"
1560                 },
1561                 "except": {
1562                     "label": "Excepcions"
1563                 },
1564                 "fax": {
1565                     "label": "Fax",
1566                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
1567                 },
1568                 "fee": {
1569                     "label": "Pagament"
1570                 },
1571                 "fence_type": {
1572                     "label": "Tipus"
1573                 },
1574                 "fire_hydrant/position": {
1575                     "label": "Posició",
1576                     "options": {
1577                         "green": "Verd",
1578                         "lane": "Carril",
1579                         "parking_lot": "Aparcament",
1580                         "sidewalk": "Vorera"
1581                     }
1582                 },
1583                 "fire_hydrant/type": {
1584                     "label": "Tipus",
1585                     "options": {
1586                         "pillar": "Pilona/visible",
1587                         "pond": "Bassa",
1588                         "underground": "Subterrani",
1589                         "wall": "Mur"
1590                     }
1591                 },
1592                 "fitness_station": {
1593                     "label": "Tipus d'equipament"
1594                 },
1595                 "fixme": {
1596                     "label": "Arregla'm"
1597                 },
1598                 "ford": {
1599                     "label": "Tipus",
1600                     "placeholder": "Predeterminat"
1601                 },
1602                 "frequency": {
1603                     "label": "Freqüència de funcionament"
1604                 },
1605                 "fuel": {
1606                     "label": "Carburant"
1607                 },
1608                 "fuel_multi": {
1609                     "label": "Tipus de combustible"
1610                 },
1611                 "gauge": {
1612                     "label": "Ample"
1613                 },
1614                 "gender": {
1615                     "label": "Gènere",
1616                     "options": {
1617                         "female": "Femení",
1618                         "male": "Masculí",
1619                         "unisex": "Unisex"
1620                     },
1621                     "placeholder": "Desconegut"
1622                 },
1623                 "generator/method": {
1624                     "label": "Mètode"
1625                 },
1626                 "generator/output/electricity": {
1627                     "label": "Sortida de potència",
1628                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
1629                 },
1630                 "generator/source": {
1631                     "label": "Font"
1632                 },
1633                 "generator/type": {
1634                     "label": "Tipus"
1635                 },
1636                 "government": {
1637                     "label": "Tipus"
1638                 },
1639                 "grape_variety": {
1640                     "label": "Varietats de raïm"
1641                 },
1642                 "handicap": {
1643                     "label": "Handicap",
1644                     "placeholder": "1-18"
1645                 },
1646                 "handrail": {
1647                     "label": "Barana"
1648                 },
1649                 "hashtags": {
1650                     "label": "Hashtags suggerits",
1651                     "placeholder": "#exemple"
1652                 },
1653                 "healthcare": {
1654                     "label": "Tipus"
1655                 },
1656                 "healthcare/speciality": {
1657                     "label": "Especialitats"
1658                 },
1659                 "height": {
1660                     "label": "Altura (metres)"
1661                 },
1662                 "highway": {
1663                     "label": "Tipus"
1664                 },
1665                 "historic": {
1666                     "label": "Tipus"
1667                 },
1668                 "historic/civilization": {
1669                     "label": "Civilització històrica"
1670                 },
1671                 "hoops": {
1672                     "label": "Cistella de basquetbol",
1673                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1674                 },
1675                 "iata": {
1676                     "label": "IATA"
1677                 },
1678                 "icao": {
1679                     "label": "ICAO"
1680                 },
1681                 "incline": {
1682                     "label": "Pendent"
1683                 },
1684                 "incline_steps": {
1685                     "label": "Inclinar",
1686                     "options": {
1687                         "down": "Avall",
1688                         "up": "Amunt"
1689                     }
1690                 },
1691                 "indoor": {
1692                     "label": "Interior"
1693                 },
1694                 "information": {
1695                     "label": "Tipus"
1696                 },
1697                 "inscription": {
1698                     "label": "Inscripció"
1699                 },
1700                 "intermittent": {
1701                     "label": "Intermitent"
1702                 },
1703                 "internet_access": {
1704                     "label": "Accés a Internet",
1705                     "options": {
1706                         "no": "No",
1707                         "terminal": "Mitjançant un terminal",
1708                         "wired": "Per cable",
1709                         "wlan": "WiFi",
1710                         "yes": "Sí"
1711                     }
1712                 },
1713                 "internet_access/fee": {
1714                     "label": "Taxa d'accés a Internet"
1715                 },
1716                 "internet_access/ssid": {
1717                     "label": "SSID (nom de la xarxa)"
1718                 },
1719                 "kerb": {
1720                     "label": "Vorera"
1721                 },
1722                 "label": {
1723                     "label": "Etiqueta"
1724                 },
1725                 "lamp_type": {
1726                     "label": "Tipus"
1727                 },
1728                 "landuse": {
1729                     "label": "Tipus"
1730                 },
1731                 "lanes": {
1732                     "label": "Carrils",
1733                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1734                 },
1735                 "layer": {
1736                     "label": "Capa",
1737                     "placeholder": "0"
1738                 },
1739                 "leaf_cycle": {
1740                     "label": "Cicle del fullatge",
1741                     "options": {
1742                         "deciduous": "Caducifoli",
1743                         "evergreen": "Perenne",
1744                         "mixed": "Barrejat",
1745                         "semi_deciduous": "Semicaducifoli",
1746                         "semi_evergreen": "Semiperenne"
1747                     }
1748                 },
1749                 "leaf_cycle_singular": {
1750                     "label": "Cicle de renovació de fulla",
1751                     "options": {
1752                         "deciduous": "Caducifòlia",
1753                         "evergreen": "Perennifòlia",
1754                         "semi_deciduous": "Semicaducifòlia",
1755                         "semi_evergreen": "Semiperennifòlia"
1756                     }
1757                 },
1758                 "leaf_type": {
1759                     "label": "Tipus de fulles",
1760                     "options": {
1761                         "broadleaved": "Fulles amples",
1762                         "leafless": "Sense fullatge",
1763                         "mixed": "Barrejat",
1764                         "needleleaved": "Fulles primes"
1765                     }
1766                 },
1767                 "leaf_type_singular": {
1768                     "label": "Tipus de fulla",
1769                     "options": {
1770                         "broadleaved": "Panifoli",
1771                         "leafless": "Sense fulles",
1772                         "needleleaved": "Fulla en agulla"
1773                     }
1774                 },
1775                 "leisure": {
1776                     "label": "Tipus"
1777                 },
1778                 "length": {
1779                     "label": "Llargada (metres)"
1780                 },
1781                 "level": {
1782                     "label": "Nivell"
1783                 },
1784                 "levels": {
1785                     "label": "Nivells",
1786                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1787                 },
1788                 "lit": {
1789                     "label": "Il·luminació"
1790                 },
1791                 "location": {
1792                     "label": "Ubicació"
1793                 },
1794                 "man_made": {
1795                     "label": "Tipus"
1796                 },
1797                 "manhole": {
1798                     "label": "Tipus"
1799                 },
1800                 "map_size": {
1801                     "label": "Cobertura"
1802                 },
1803                 "map_type": {
1804                     "label": "Tipus"
1805                 },
1806                 "maxheight": {
1807                     "label": "Altura màxima",
1808                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1809                 },
1810                 "maxspeed": {
1811                     "label": "Límit de velocitat",
1812                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1813                 },
1814                 "maxstay": {
1815                     "label": "Estada màxima"
1816                 },
1817                 "maxweight": {
1818                     "label": "Pes màxim"
1819                 },
1820                 "memorial": {
1821                     "label": "Tipus"
1822                 },
1823                 "mtb/scale": {
1824                     "label": "Dificultat per a bicicletes de muntanya",
1825                     "options": {
1826                         "0": "0: Grava sòlida/terra compactada, sense obstacles, corbes de radi ample",
1827                         "1": "1: Algunes zones amb superfície inestable, petits obstacles, corbes de radi ample",
1828                         "2": "2: Bastantes zones amb superfície inestable, grans obstacles, corbes en paella fàcils",
1829                         "3": "3: Superfície lliscant, grans obstacles, corbes en paella estretes",
1830                         "4": "4: Superfície inestable o còdols, corbes en paella perilloses",
1831                         "5": "5: Dificultat màxima, camps de còdols, esllavissades",
1832                         "6": "6: No ciclable excepte per als millors ciclistes de muntanya"
1833                     },
1834                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1835                 },
1836                 "mtb/scale/imba": {
1837                     "label": "Dificultat del camí segons IMBA",
1838                     "options": {
1839                         "0": "La més fàcil (cercle blanc)",
1840                         "1": "Fàcil (cercle verd)",
1841                         "2": "Mitjana (quadrat blau)",
1842                         "3": "Difícil (diamant negre)",
1843                         "4": "Extremadament difícil (diamant negre doble)"
1844                     },
1845                     "placeholder": "Fàcil, Mitjana, Difícil..."
1846                 },
1847                 "mtb/scale/uphill": {
1848                     "label": "Dificultat d'ascens per a ciclistes de muntanya",
1849                     "options": {
1850                         "0": "0: Incl. mitjana <10%, grava/terra compactada, sense obstacles",
1851                         "1": "1: Incl. mitjana <15%. grava/terra compactada, pocs i petits obstacles",
1852                         "2": "2: Incl. mitjana <20%, superfície estable, roques i arrels de la mida d'un puny",
1853                         "3": "3: Incl. mitjana <25%, superfície variable, roques i banques de la mida d'un puny",
1854                         "4": "4: Incl. mitjana <30%, condicions pobres, grans roques/branques",
1855                         "5": "5: Molt empinat, generalment la bicicleta ha de ser empesa."
1856                     },
1857                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1858                 },
1859                 "name": {
1860                     "label": "Nom",
1861                     "placeholder": "Nom comú (si n'hi ha)"
1862                 },
1863                 "natural": {
1864                     "label": "Natural"
1865                 },
1866                 "network": {
1867                     "label": "Xarxa"
1868                 },
1869                 "network_bicycle": {
1870                     "label": "Tipus de xarxa",
1871                     "options": {
1872                         "icn": "Internacional",
1873                         "lcn": "Local",
1874                         "ncn": "Nacional",
1875                         "rcn": "Regional"
1876                     },
1877                     "placeholder": "Local, Regional, Nacional, Internacional"
1878                 },
1879                 "network_foot": {
1880                     "label": "Tipus de xarxa",
1881                     "options": {
1882                         "iwn": "Internacional",
1883                         "lwn": "Local",
1884                         "nwn": "Nacional",
1885                         "rwn": "Regional"
1886                     },
1887                     "placeholder": "Local, Regional, Nacional, Internacional"
1888                 },
1889                 "network_horse": {
1890                     "label": "Tipus de xarxa",
1891                     "options": {
1892                         "ihn": "Internacional",
1893                         "lhn": "Local",
1894                         "nhn": "Nacional",
1895                         "rhn": "Regional"
1896                     },
1897                     "placeholder": "Local, Regional, Nacional, Internacional"
1898                 },
1899                 "network_road": {
1900                     "label": "Xarxa"
1901                 },
1902                 "note": {
1903                     "label": "Nota"
1904                 },
1905                 "office": {
1906                     "label": "Tipus"
1907                 },
1908                 "oneway": {
1909                     "label": "Sentit únic",
1910                     "options": {
1911                         "no": "No",
1912                         "undefined": "Sobreentès que no",
1913                         "yes": "Sí"
1914                     }
1915                 },
1916                 "oneway_yes": {
1917                     "label": "Sentit únic",
1918                     "options": {
1919                         "no": "No",
1920                         "undefined": "Sobreentès que sí",
1921                         "yes": "Sí"
1922                     }
1923                 },
1924                 "opening_hours": {
1925                     "label": "Horari"
1926                 },
1927                 "operator": {
1928                     "label": "Operador"
1929                 },
1930                 "outdoor_seating": {
1931                     "label": "Seient a l'aire lliure"
1932                 },
1933                 "par": {
1934                     "label": "Par",
1935                     "placeholder": "3, 4, 5..."
1936                 },
1937                 "park_ride": {
1938                     "label": "Aparca i viatja "
1939                 },
1940                 "parking": {
1941                     "label": "Tipus",
1942                     "options": {
1943                         "carports": "Aixoplucs",
1944                         "garage_boxes": "Boxs",
1945                         "lane": "Adossat a la carretera",
1946                         "multi-storey": "Diversos nivells",
1947                         "sheds": "Garatges",
1948                         "surface": "Superfície",
1949                         "underground": "Subterrani"
1950                     }
1951                 },
1952                 "payment_multi": {
1953                     "label": "Tipus de pagament"
1954                 },
1955                 "phases": {
1956                     "label": "Fases",
1957                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1958                 },
1959                 "phone": {
1960                     "label": "Telèfon",
1961                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
1962                 },
1963                 "piste/difficulty": {
1964                     "label": "Dificultat",
1965                     "options": {
1966                         "advanced": "Avançat (Pista negra nivell I )",
1967                         "easy": "Fàcil (pista verda)",
1968                         "expert": "Expert (Pista negra nivell II)",
1969                         "extreme": "Extrem (es necessita equipament d'escalada)",
1970                         "freeride": "Pista no oficial (fora pistes)",
1971                         "intermediate": "Intermedi (Pista blava)",
1972                         "novice": "Debutants (instrucció)"
1973                     },
1974                     "placeholder": "Fàcil, Intermedi, avançat..."
1975                 },
1976                 "piste/grooming": {
1977                     "label": "Adequació",
1978                     "options": {
1979                         "backcountry": "Backcountry",
1980                         "classic": "Classic",
1981                         "classic+skating": "Classic i Skating",
1982                         "mogul": "Mogul",
1983                         "scooter": "Retrack petita/moto de neu",
1984                         "skating": "Skating"
1985                     }
1986                 },
1987                 "piste/type": {
1988                     "label": "Tipus",
1989                     "options": {
1990                         "downhill": "Descens",
1991                         "hike": "Raquetes/senderistes",
1992                         "ice_skate": "Patinatge sobre gel",
1993                         "nordic": "Esquí de fons",
1994                         "playground": "Parc infantil",
1995                         "skitour": "Esquí de muntanya",
1996                         "sled": "Trineus",
1997                         "sleigh": "Trineus multiplaça",
1998                         "snow_park": "Parc per a snowboards"
1999                     }
2000                 },
2001                 "place": {
2002                     "label": "Tipus"
2003                 },
2004                 "plant": {
2005                     "label": "Planta"
2006                 },
2007                 "plant/output/electricity": {
2008                     "label": "Sortida de potència",
2009                     "placeholder": "500 MW, 1000 MW, 2000 MW..."
2010                 },
2011                 "playground/baby": {
2012                     "label": "Seient de nadó"
2013                 },
2014                 "playground/max_age": {
2015                     "label": "Edat màxima"
2016                 },
2017                 "playground/min_age": {
2018                     "label": "Edat mínima"
2019                 },
2020                 "population": {
2021                     "label": "Població"
2022                 },
2023                 "power": {
2024                     "label": "Tipus"
2025                 },
2026                 "power_supply": {
2027                     "label": "Abastament elèctric"
2028                 },
2029                 "produce": {
2030                     "label": "Produeix"
2031                 },
2032                 "product": {
2033                     "label": "Productes"
2034                 },
2035                 "railway": {
2036                     "label": "Tipus"
2037                 },
2038                 "railway/signal/direction": {
2039                     "label": "Direcció",
2040                     "options": {
2041                         "backward": "Enrere",
2042                         "both": "Ambdós / Tots",
2043                         "forward": "Endavant"
2044                     }
2045                 },
2046                 "recycling_accepts": {
2047                     "label": "N'accepta"
2048                 },
2049                 "ref": {
2050                     "label": "Codi de referència"
2051                 },
2052                 "ref_aeroway_gate": {
2053                     "label": "Nombre de porta"
2054                 },
2055                 "ref_golf_hole": {
2056                     "label": "Nombre de forat",
2057                     "placeholder": "1-18"
2058                 },
2059                 "ref_highway_junction": {
2060                     "label": "Nombre d'encreuament"
2061                 },
2062                 "ref_platform": {
2063                     "label": "Nombre de plataforma"
2064                 },
2065                 "ref_road_number": {
2066                     "label": "Nombre de carretera"
2067                 },
2068                 "ref_route": {
2069                     "label": "Nombre de ruta"
2070                 },
2071                 "ref_runway": {
2072                     "label": "Número de Pista",
2073                     "placeholder": "p.e. 01L/19R"
2074                 },
2075                 "ref_stop_position": {
2076                     "label": "Nombre de parada"
2077                 },
2078                 "ref_taxiway": {
2079                     "label": "Nom del carrer de rodatge",
2080                     "placeholder": "exemple A5"
2081                 },
2082                 "relation": {
2083                     "label": "Tipus"
2084                 },
2085                 "religion": {
2086                     "label": "Religió"
2087                 },
2088                 "restriction": {
2089                     "label": "Tipus"
2090                 },
2091                 "restrictions": {
2092                     "label": "Restriccions de gir"
2093                 },
2094                 "rooms": {
2095                     "label": "Habitacions"
2096                 },
2097                 "route": {
2098                     "label": "Tipus"
2099                 },
2100                 "route_master": {
2101                     "label": "Tipus"
2102                 },
2103                 "sac_scale": {
2104                     "label": "Dificultat per al senderisme",
2105                     "options": {
2106                         "alpine_hiking": "T4: Alpinisme",
2107                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Alpinisme exigent",
2108                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Muntanyisme exigent",
2109                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Alpinisme difícil",
2110                         "hiking": "T1: Senderisme",
2111                         "mountain_hiking": "T2: Muntanyisme"
2112                     },
2113                     "placeholder": "Muntanysime, Alpinisme..."
2114                 },
2115                 "sanitary_dump_station": {
2116                     "label": "Lavabo"
2117                 },
2118                 "seasonal": {
2119                     "label": "Estacional"
2120                 },
2121                 "second_hand": {
2122                     "label": "En ven d'usat",
2123                     "options": {
2124                         "no": "No",
2125                         "only": "Només",
2126                         "yes": "Sí"
2127                     },
2128                     "placeholder": "Sí, No, Només"
2129                 },
2130                 "service": {
2131                     "label": "Tipus"
2132                 },
2133                 "service/bicycle": {
2134                     "label": "Serveis"
2135                 },
2136                 "service/vehicle": {
2137                     "label": "Serveis"
2138                 },
2139                 "service_rail": {
2140                     "label": "Tipus de servei de la via",
2141                     "options": {
2142                         "crossover": "Intercambiador",
2143                         "siding": "Apartador",
2144                         "spur": "Canvi d'agulles",
2145                         "yard": "Platja"
2146                     }
2147                 },
2148                 "service_times": {
2149                     "label": "Temps de Servei"
2150                 },
2151                 "shelter": {
2152                     "label": "Coberta"
2153                 },
2154                 "shelter_type": {
2155                     "label": "Tipus"
2156                 },
2157                 "shop": {
2158                     "label": "Tipus"
2159                 },
2160                 "site": {
2161                     "label": "Tipus"
2162                 },
2163                 "smoking": {
2164                     "label": "Apte per a fumadors",
2165                     "options": {
2166                         "dedicated": "Dedicat a fumadors (ex: club de fumadors)",
2167                         "isolated": "A les àrees per a fumadors, aïllades físicament",
2168                         "no": "Prohibit fumar a tot arreu",
2169                         "outside": "Permès a fora",
2170                         "separated": "A les àrees per a fumadors, no aïllades físicament",
2171                         "yes": "Permès a tot arreu"
2172                     },
2173                     "placeholder": "No, Separats, Sí..."
2174                 },
2175                 "smoothness": {
2176                     "label": "Uniformitat per a vehicles",
2177                     "options": {
2178                         "bad": "Rodes robustes: bicicleta de muntanya, cotxe, carruatge oriental",
2179                         "excellent": "Rodetes: Patí en línia, skateboard",
2180                         "good": "Rodes primes: bicicleta de competició",
2181                         "horrible": "Tot terreny : vehicle utilitari pesant tot terreny",
2182                         "impassable": "Impassable / Vehicles sense rodes",
2183                         "intermediate": "Rodes: bicicleta urbana, cadira de rodes, patinet",
2184                         "very_bad": "Gran altura: vehicle utilitari lleuger tot terreny",
2185                         "very_horrible": "Tot terreny especialitzades: tractors, Quads"
2186                     },
2187                     "placeholder": "Rodetes, Rodes, Tot terreny..."
2188                 },
2189                 "social_facility": {
2190                     "label": "Tipus"
2191                 },
2192                 "source": {
2193                     "label": "Fonts"
2194                 },
2195                 "sport": {
2196                     "label": "Esports"
2197                 },
2198                 "sport_ice": {
2199                     "label": "Esports"
2200                 },
2201                 "sport_racing_motor": {
2202                     "label": "Esports"
2203                 },
2204                 "sport_racing_nonmotor": {
2205                     "label": "Esports"
2206                 },
2207                 "stars": {
2208                     "label": "Estrelles"
2209                 },
2210                 "start_date": {
2211                     "label": "Data d'inici"
2212                 },
2213                 "step_count": {
2214                     "label": "Nobmre de pases"
2215                 },
2216                 "stop": {
2217                     "label": "Tipus de stop",
2218                     "options": {
2219                         "all": "Totes direccions",
2220                         "minor": "Carretera menor"
2221                     }
2222                 },
2223                 "structure": {
2224                     "label": "Estructura",
2225                     "options": {
2226                         "bridge": "Pont",
2227                         "cutting": "Trinxera",
2228                         "embankment": "Terraplè ",
2229                         "ford": "Ford",
2230                         "tunnel": "Túnel"
2231                     },
2232                     "placeholder": "Desconegut"
2233                 },
2234                 "structure_waterway": {
2235                     "label": "Estructura",
2236                     "options": {
2237                         "tunnel": "Túnel"
2238                     },
2239                     "placeholder": "Desconegut"
2240                 },
2241                 "studio": {
2242                     "label": "Tipus"
2243                 },
2244                 "substance": {
2245                     "label": "Substància"
2246                 },
2247                 "substation": {
2248                     "label": "Tipus"
2249                 },
2250                 "supervised": {
2251                     "label": "Supervisat"
2252                 },
2253                 "support": {
2254                     "label": "Suport"
2255                 },
2256                 "surface": {
2257                     "label": "Superfície"
2258                 },
2259                 "surveillance": {
2260                     "label": "Tipus de vigilància"
2261                 },
2262                 "surveillance/type": {
2263                     "label": "Tipus de vigilància",
2264                     "options": {
2265                         "ALPR": "Lector de matrícules automàtic",
2266                         "camera": "Càmera",
2267                         "guard": "Vigilat"
2268                     }
2269                 },
2270                 "surveillance/zone": {
2271                     "label": "Zona de vigilància"
2272                 },
2273                 "switch": {
2274                     "label": "Tipus",
2275                     "options": {
2276                         "circuit_breaker": "Contactor",
2277                         "disconnector": "Desconector",
2278                         "earthing": "Presa de terra",
2279                         "mechanical": "Mecanic"
2280                     }
2281                 },
2282                 "tactile_paving": {
2283                     "label": "Paviment rugós"
2284                 },
2285                 "takeaway": {
2286                     "label": "Per emportar",
2287                     "options": {
2288                         "no": "No",
2289                         "only": "Només per emportar",
2290                         "yes": "Sí"
2291                     },
2292                     "placeholder": "Sí, No, Només per emportar..."
2293                 },
2294                 "toilets/disposal": {
2295                     "label": "Contenidor",
2296                     "options": {
2297                         "bucket": "Cubell",
2298                         "chemical": "Químic",
2299                         "flush": "Renovació d'aigua",
2300                         "pitlatrine": "Latrina"
2301                     }
2302                 },
2303                 "toll": {
2304                     "label": "Peatge"
2305                 },
2306                 "tomb": {
2307                     "label": "Tipus"
2308                 },
2309                 "tourism": {
2310                     "label": "Tipus"
2311                 },
2312                 "tourism_attraction": {
2313                     "label": "Turisme"
2314                 },
2315                 "tower/construction": {
2316                     "label": "Construcció"
2317                 },
2318                 "tower/type": {
2319                     "label": "Tipus"
2320                 },
2321                 "tracktype": {
2322                     "label": "Tipus de pista",
2323                     "options": {
2324                         "grade1": "Sòlid: pavimentat o amb superfície altament compactada",
2325                         "grade2": "Majoritàriament sòlid: Grava/roca amb materials tous barrejats",
2326                         "grade3": "Barreja uniforme de materials durs i tous",
2327                         "grade4": "Majoritàriament tou: terra/sorra/herba amb alguns materials durs barrejats",
2328                         "grade5": "Tou: terra/sorra/herba"
2329                     },
2330                     "placeholder": "Sòlid, majoritàriament sòlid, tou..."
2331                 },
2332                 "trade": {
2333                     "label": "Tipus"
2334                 },
2335                 "traffic_calming": {
2336                     "label": "Tipus"
2337                 },
2338                 "traffic_signals": {
2339                     "label": "Tipus"
2340                 },
2341                 "traffic_signals/direction": {
2342                     "label": "Direcció",
2343                     "options": {
2344                         "backward": "Enrere",
2345                         "both": "Ambdós / Tots",
2346                         "forward": "Endavant"
2347                     }
2348                 },
2349                 "trail_visibility": {
2350                     "label": "Visibilitat del camí",
2351                     "options": {
2352                         "bad": "Dolenta: sense marcadors. el camí a vegades no es veu/no hi és",
2353                         "excellent": "Excel·lent: camí no ambigu o amb presència de marques a tots llocs",
2354                         "good": "Bona: marcadors visibles, a vegades cal cercar-los",
2355                         "horrible": "Horrible: a vegades sense camí, calen nocions d'orientació",
2356                         "intermediate": "Intermedia: pocs marcadors, el camí es majoritàriament visible",
2357                         "no": "Nul·la: sense camí, calen coneixements experts d'orientació"
2358                     },
2359                     "placeholder": "Excel·lent, Bona, Dolenta..."
2360                 },
2361                 "transformer": {
2362                     "label": "Tipus",
2363                     "options": {
2364                         "auto": "Autotransformador",
2365                         "auxiliary": "Auxiliar",
2366                         "converter": "Convertidor",
2367                         "distribution": "Distribuidor",
2368                         "generator": "Generador",
2369                         "phase_angle_regulator": "Regulador d'angle de fase",
2370                         "traction": "Tracció",
2371                         "yes": "Desconegut"
2372                     }
2373                 },
2374                 "trees": {
2375                     "label": "Arbres"
2376                 },
2377                 "tunnel": {
2378                     "label": "Tipus",
2379                     "placeholder": "Predeterminat"
2380                 },
2381                 "visibility": {
2382                     "label": "Visibilitat",
2383                     "options": {
2384                         "area": "Més de 20m (65 peus)",
2385                         "house": "Fins a 5 m (16 peus)",
2386                         "street": "De 5 a 20 m (16 a 65 peus)"
2387                     }
2388                 },
2389                 "volcano/status": {
2390                     "label": "Estat del volcà",
2391                     "options": {
2392                         "active": "Actiu",
2393                         "dormant": "Inactiu",
2394                         "extinct": "Extingit"
2395                     }
2396                 },
2397                 "volcano/type": {
2398                     "label": "Tipus de volcà",
2399                     "options": {
2400                         "scoria": "Escòria",
2401                         "shield": "Escut",
2402                         "stratovolcano": "Estratovolcà"
2403                     }
2404                 },
2405                 "voltage": {
2406                     "label": "Voltatge"
2407                 },
2408                 "voltage/primary": {
2409                     "label": "Voltatge Primari"
2410                 },
2411                 "voltage/secondary": {
2412                     "label": "Voltatge Secondari"
2413                 },
2414                 "voltage/tertiary": {
2415                     "label": "Voltatge Terciari"
2416                 },
2417                 "wall": {
2418                     "label": "Tipus"
2419                 },
2420                 "water": {
2421                     "label": "Tipus"
2422                 },
2423                 "water_point": {
2424                     "label": "Punt d'aigua"
2425                 },
2426                 "waterway": {
2427                     "label": "Tipus"
2428                 },
2429                 "website": {
2430                     "label": "Lloc web",
2431                     "placeholder": "http://exemple.com/"
2432                 },
2433                 "wetland": {
2434                     "label": "Tipus"
2435                 },
2436                 "wheelchair": {
2437                     "label": "Accés per a cadires de rodes"
2438                 },
2439                 "width": {
2440                     "label": "Amplada (metres)"
2441                 },
2442                 "wikipedia": {
2443                     "label": "Viquipèdia"
2444                 },
2445                 "windings": {
2446                     "label": "Bobines",
2447                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2448                 },
2449                 "windings/configuration": {
2450                     "label": "Configuració de bobines",
2451                     "options": {
2452                         "delta": "Delta",
2453                         "leblanc": "Leblanc",
2454                         "open": "Obert",
2455                         "open-delta": "Obert Delta",
2456                         "scott": "Scott",
2457                         "star": "Estrella",
2458                         "zigzag": "Zig Zag"
2459                     }
2460                 }
2461             },
2462             "presets": {
2463                 "address": {
2464                     "name": "Adreça",
2465                     "terms": "Adreça, Direcció, Domicili"
2466                 },
2467                 "advertising/billboard": {
2468                     "name": "Taulell",
2469                     "terms": "Cartellera"
2470                 },
2471                 "aerialway": {
2472                     "name": "Transport per cable"
2473                 },
2474                 "aerialway/cable_car": {
2475                     "name": "Telefèric",
2476                     "terms": "Telefèric"
2477                 },
2478                 "aerialway/chair_lift": {
2479                     "name": "Telecadira",
2480                     "terms": "Telecadira"
2481                 },
2482                 "aerialway/gondola": {
2483                     "name": "Telecabina",
2484                     "terms": "Góndola"
2485                 },
2486                 "aerialway/magic_carpet": {
2487                     "name": "Cinta remuntadora"
2488                 },
2489                 "aerialway/platter": {
2490                     "name": "Teleesquí individual"
2491                 },
2492                 "aerialway/pylon": {
2493                     "name": "Piló d'estructura de transport per cable"
2494                 },
2495                 "aerialway/rope_tow": {
2496                     "name": "Corda remuntadora"
2497                 },
2498                 "aerialway/station": {
2499                     "name": "Estació de transport per cable"
2500                 },
2501                 "aerialway/t-bar": {
2502                     "name": "Teleesquí doble"
2503                 },
2504                 "aeroway": {
2505                     "name": "Infraestructura aeroportuària"
2506                 },
2507                 "aeroway/aerodrome": {
2508                     "name": "Aeroport",
2509                     "terms": "Aeroport, Aeròdrom"
2510                 },
2511                 "aeroway/apron": {
2512                     "name": "Àrea d'aparcament",
2513                     "terms": "Àrea d'embarcament d'avions, Àrea d'aparcament d'avions"
2514                 },
2515                 "aeroway/gate": {
2516                     "name": "Porta d'aeroport"
2517                 },
2518                 "aeroway/hangar": {
2519                     "name": "Hàngar",
2520                     "terms": "dipòsit, drassana, magatzem, nau."
2521                 },
2522                 "aeroway/helipad": {
2523                     "name": "Heliport",
2524                     "terms": "Heliport, Helisuperfície, Àrea d'aturada d'helicòpters"
2525                 },
2526                 "aeroway/runway": {
2527                     "name": "Pista d'enlairament/aterratge",
2528                     "terms": "Pista d'enlairament, Pista d'aterratge"
2529                 },
2530                 "aeroway/taxiway": {
2531                     "name": "Plataforma de rodada",
2532                     "terms": "Plataforma de Rodada, Carrer de Taxi, Pista de Taxi, Carrer de Rodament, Carrer de Rodatge, Carril de Rodada, Carril de Rodatge"
2533                 },
2534                 "aeroway/terminal": {
2535                     "name": "Terminal d'aeroport"
2536                 },
2537                 "amenity": {
2538                     "name": "Instal·lació"
2539                 },
2540                 "amenity/animal_boarding": {
2541                     "name": "Instal·lació d'embarcament d'animals"
2542                 },
2543                 "amenity/animal_breeding": {
2544                     "name": "Instal·lació de reproducció d'animals"
2545                 },
2546                 "amenity/animal_shelter": {
2547                     "name": "Refugi d'animals",
2548                     "terms": "Refugi d'animals, protectora"
2549                 },
2550                 "amenity/arts_centre": {
2551                     "name": "Centre artístic"
2552                 },
2553                 "amenity/atm": {
2554                     "name": "Caixer automàtic",
2555                     "terms": "Caixer automàtic, Màquina expenedora de bitllets"
2556                 },
2557                 "amenity/bank": {
2558                     "name": "Banc",
2559                     "terms": "Banc, Institució financera, sucursal bancària,"
2560                 },
2561                 "amenity/bar": {
2562                     "name": "Bar",
2563                     "terms": "Bar, Local d'oci nocturn, Bar Musical, Local d'oci "
2564                 },
2565                 "amenity/bbq": {
2566                     "name": "Barbacoa/graella"
2567                 },
2568                 "amenity/bench": {
2569                     "name": "Banc",
2570                     "terms": "Banc peatonal, Banc per a asseure's, Banc de carrer"
2571                 },
2572                 "amenity/bicycle_parking": {
2573                     "name": "Aparcament per a  bicicletes",
2574                     "terms": "Aparcament per a Bicicletes, Àrea d'aparcament de bicicletes, Estació de bicicletes públiques, parking de bicis, pàrquing de bicicletes, parking de bicicletes, pàrquing de bicis"
2575                 },
2576                 "amenity/bicycle_rental": {
2577                     "name": "Lloguer de bicicletes",
2578                     "terms": "Lloguer de bicicletes, Servei de lloguer de bicicletes"
2579                 },
2580                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2581                     "name": "Lloc de reparació de Bicicletes"
2582                 },
2583                 "amenity/biergarten": {
2584                     "name": "Biergarten"
2585                 },
2586                 "amenity/boat_rental": {
2587                     "name": "Lloguer d'embarcacions"
2588                 },
2589                 "amenity/bureau_de_change": {
2590                     "name": "Canvi de divisa"
2591                 },
2592                 "amenity/bus_station": {
2593                     "name": "Estació d'autobusos"
2594                 },
2595                 "amenity/cafe": {
2596                     "name": "Cafè",
2597                     "terms": "Cafè, bar, cafeteria"
2598                 },
2599                 "amenity/car_pooling": {
2600                     "name": "Compartició de cotxes"
2601                 },
2602                 "amenity/car_rental": {
2603                     "name": "Lloguer de cotxes",
2604                     "terms": "Lloguer de cotxes, Servei de lloguer de turismes"
2605                 },
2606                 "amenity/car_sharing": {
2607                     "name": "Servei de compartició de cotxe",
2608                     "terms": "Servei de compartició de cotxe, compartició de cotxes"
2609                 },
2610                 "amenity/car_wash": {
2611                     "name": "Rentat de cotxes",
2612                     "terms": "Servei de neteja de cotxes, Tren de rentat de cotxes, Estació d'autorentat de cotxes"
2613                 },
2614                 "amenity/casino": {
2615                     "name": "Casino"
2616                 },
2617                 "amenity/charging_station": {
2618                     "name": "Estació de càrrega"
2619                 },
2620                 "amenity/childcare": {
2621                     "name": "Llar d'Infants"
2622                 },
2623                 "amenity/cinema": {
2624                     "name": "Cinema",
2625                     "terms": "Cinema, Cine, Local de projeccions cinematogràfiques, Local d'esbarjo"
2626                 },
2627                 "amenity/clinic": {
2628                     "name": "Clínica"
2629                 },
2630                 "amenity/clinic/abortion": {
2631                     "name": "Clínica d'avortament"
2632                 },
2633                 "amenity/clinic/fertility": {
2634                     "name": "Clínica de fertilitat"
2635                 },
2636                 "amenity/clock": {
2637                     "name": "Rellotge"
2638                 },
2639                 "amenity/college": {
2640                     "name": "Escola professional"
2641                 },
2642                 "amenity/community_centre": {
2643                     "name": "Centre Comunitari"
2644                 },
2645                 "amenity/compressed_air": {
2646                     "name": "Aire comprimit"
2647                 },
2648                 "amenity/courthouse": {
2649                     "name": "Jutjat",
2650                     "terms": "Jutjats, Palau de justícia"
2651                 },
2652                 "amenity/coworking_space": {
2653                     "name": "Espai de coworking"
2654                 },
2655                 "amenity/crematorium": {
2656                     "name": "Crematori"
2657                 },
2658                 "amenity/dentist": {
2659                     "name": "Dentista"
2660                 },
2661                 "amenity/doctors": {
2662                     "name": "Doctor"
2663                 },
2664                 "amenity/dojo": {
2665                     "name": "Dojo / Acadèmia d'arts marcials"
2666                 },
2667                 "amenity/drinking_water": {
2668                     "name": "Aigua apta per al consum",
2669                     "terms": "Aigua potable, Aigua apta per al consum humà, Aigua per beure, Font"
2670                 },
2671                 "amenity/driving_school": {
2672                     "name": "Autoescola",
2673                     "terms": "Autoescola, escola de conduir, escola de conducció"
2674                 },
2675                 "amenity/embassy": {
2676                     "name": "Ambaixada",
2677                     "terms": "Ambaixada, Institució representativa d'un altre país, Edifici de dependències extrangeres"
2678                 },
2679                 "amenity/fast_food": {
2680                     "name": "Local de menjar ràpid",
2681                     "terms": "Menjar ràpid, servei de menjar ràpid, restaurant de menjar ràpid, Local de menjar ràpid"
2682                 },
2683                 "amenity/ferry_terminal": {
2684                     "name": "Moll per Ferry"
2685                 },
2686                 "amenity/fire_station": {
2687                     "name": "Parc de bombers",
2688                     "terms": "Caserna de bombers, Base de Bombers, Estació de Bombers"
2689                 },
2690                 "amenity/fountain": {
2691                     "name": "Font",
2692                     "terms": "Font, aiguaneix, broll, brollador, deu, fontana, sortidor."
2693                 },
2694                 "amenity/fuel": {
2695                     "name": "Benzinera",
2696                     "terms": "Betzinera, Estació de servei, Gasolinera, "
2697                 },
2698                 "amenity/grave_yard": {
2699                     "name": "Cementiri",
2700                     "terms": "Cementiri, Camp de tombes, necròpoli, ciutat dels difunts"
2701                 },
2702                 "amenity/grit_bin": {
2703                     "name": "Contenidor de sorra"
2704                 },
2705                 "amenity/hospital": {
2706                     "name": "Hospital",
2707                     "terms": "Hospital, centre hospitalari, policlínica, clínica, CAP, Centre d'atenció primària, Centre de salut, Centre, Atenció, Primària, Centre d'Atenció Primària."
2708                 },
2709                 "amenity/hunting_stand": {
2710                     "name": "Punt de caça"
2711                 },
2712                 "amenity/ice_cream": {
2713                     "name": "Gelateria"
2714                 },
2715                 "amenity/internet_cafe": {
2716                     "name": "Cifercafè",
2717                     "terms": "Cifercafè, cafè d'internet, xatfeteria"
2718                 },
2719                 "amenity/kindergarten": {
2720                     "name": "Centre preescolar"
2721                 },
2722                 "amenity/library": {
2723                     "name": "Biblioteca",
2724                     "terms": "Biblioteca, llibreria, Espai d'emmagatzematge de llibres, Edifici públic per als llibres "
2725                 },
2726                 "amenity/marketplace": {
2727                     "name": "Mercat",
2728                     "terms": "Mercat, Mercat veïnal, Mercat de carrer"
2729                 },
2730                 "amenity/motorcycle_parking": {
2731                     "name": "Aparcament per a motocicletes"
2732                 },
2733                 "amenity/music_school": {
2734                     "name": "Escola de música"
2735                 },
2736                 "amenity/nightclub": {
2737                     "name": "Club nocturn"
2738                 },
2739                 "amenity/nursing_home": {
2740                     "name": "Llar d'avis"
2741                 },
2742                 "amenity/parking": {
2743                     "name": "Aparcament",
2744                     "terms": "Aparcament, Pàrquing, Garatge, Parking, parking"
2745                 },
2746                 "amenity/parking_entrance": {
2747                     "name": "Entrada de Garatge/Sortida"
2748                 },
2749                 "amenity/parking_space": {
2750                     "name": "Espai d'aparcament"
2751                 },
2752                 "amenity/pavilion": {
2753                     "name": "Pabelló"
2754                 },
2755                 "amenity/pharmacy": {
2756                     "name": "Farmàcia",
2757                     "terms": "Farmàcia, establiment de venda de medicaments,"
2758                 },
2759                 "amenity/place_of_worship": {
2760                     "name": "Lloc de culte",
2761                     "terms": "Lloc de culte, Lloc per a la oració, temple de la fe, Punt de trobada religiós, Casa de Déu"
2762                 },
2763                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2764                     "name": "Temple budista",
2765                     "terms": "Temple Budista, Lloc per al culte budista, església budista"
2766                 },
2767                 "amenity/place_of_worship/christian": {
2768                     "name": "Església",
2769                     "terms": "Temple, església"
2770                 },
2771                 "amenity/place_of_worship/hindu": {
2772                     "name": "Temple Hindú"
2773                 },
2774                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
2775                     "name": "Sinagoga",
2776                     "terms": "Sinagoga, temple jueu, església jueva, culte jueu, jueu"
2777                 },
2778                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
2779                     "name": "Mesquita",
2780                     "terms": "Mesquita, temple musulmà, espai musulmà, musulmà"
2781                 },
2782                 "amenity/place_of_worship/shinto": {
2783                     "name": "Santuari sintoísta"
2784                 },
2785                 "amenity/place_of_worship/sikh": {
2786                     "name": "Temple Sikh "
2787                 },
2788                 "amenity/place_of_worship/taoist": {
2789                     "name": "Temple Taoista"
2790                 },
2791                 "amenity/planetarium": {
2792                     "name": "Planetari"
2793                 },
2794                 "amenity/police": {
2795                     "name": "Comissaria de Policia",
2796                     "terms": "Comissaria de policia, dependències policials, edifici policial, base de la policia"
2797                 },
2798                 "amenity/post_box": {
2799                     "name": "Bústia de correus",
2800                     "terms": "Bústia, Bústia Pública, Correus, Carta, Servei de Correus, Enviament"
2801                 },
2802                 "amenity/post_office": {
2803                     "name": "Oficina de correus",
2804                     "terms": "Oficina de Correus, Correus, Edifici de Correus, Cartes, Carters"
2805                 },
2806                 "amenity/prison": {
2807                     "name": "Terrenys de presó"
2808                 },
2809                 "amenity/pub": {
2810                     "name": "Pub",
2811                     "terms": "Bar, Bar Musical, Pub, Local de copes, Local d'oci nocturn, Bareto"
2812                 },
2813                 "amenity/public_bath": {
2814                     "name": "Banys públic",
2815                     "terms": "Banys públic, bany públic, banys, bany"
2816                 },
2817                 "amenity/public_bookcase": {
2818                     "name": "Biblioteca pública"
2819                 },
2820                 "amenity/ranger_station": {
2821                     "name": "Base d'Agents Rurals"
2822                 },
2823                 "amenity/recycling": {
2824                     "name": "Contenidor de reciclatge"
2825                 },
2826                 "amenity/recycling_centre": {
2827                     "name": "Centre de Reciclatge"
2828                 },
2829                 "amenity/register_office": {
2830                     "name": "Oficina de registre"
2831                 },
2832                 "amenity/restaurant": {
2833                     "name": "Restaurant",
2834                     "terms": "Restaurant, Lloc per menjar, Bistro, Wok, Trattoria, Pizzeria"
2835                 },
2836                 "amenity/sanitary_dump_station": {
2837                     "name": "Estació de buidatge de lavabos"
2838                 },
2839                 "amenity/school": {
2840                     "name": "Escola",
2841                     "terms": "Escola, CEIP, IES, Col·legi, Institut, Centre educatiu, Guarderia"
2842                 },
2843                 "amenity/scrapyard": {
2844                     "name": "Escorxador"
2845                 },
2846                 "amenity/shelter": {
2847                     "name": "Refugi"
2848                 },
2849                 "amenity/shower": {
2850                     "name": "Dutxa"
2851                 },
2852                 "amenity/smoking_area": {
2853                     "name": "Àrea per a fumadors"
2854                 },
2855                 "amenity/social_facility": {
2856                     "name": "Equipament social"
2857                 },
2858                 "amenity/social_facility/food_bank": {
2859                     "name": "Banc d'aliments"
2860                 },
2861                 "amenity/social_facility/group_home": {
2862                     "name": "Residència d'avis",
2863                     "terms": "Geriàtric, Residencia geriàtrica"
2864                 },
2865                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
2866                     "name": "Refugi per a indigents"
2867                 },
2868                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
2869                     "name": "Llar d'avis"
2870                 },
2871                 "amenity/studio": {
2872                     "name": "Estudi"
2873                 },
2874                 "amenity/swimming_pool": {
2875                     "name": "Piscina"
2876                 },
2877                 "amenity/taxi": {
2878                     "name": "Parada de Taxi",
2879                     "terms": "Parada de taxi, estació de taxis, taxi, taxis"
2880                 },
2881                 "amenity/telephone": {
2882                     "name": "Telèfon",
2883                     "terms": "Telèfon, Telèfon públic, Cabina telefònica, Cabina de telèfon públic"
2884                 },
2885                 "amenity/theatre": {
2886                     "name": "Teatre",
2887                     "terms": "Cinema, Sala de Cine, Complex de cines, edifici de cines, sala de cine"
2888                 },
2889                 "amenity/toilets": {
2890                     "name": "Lavabos",
2891                     "terms": "Lavabos, Serveis, Lavabos públics, W.C"
2892                 },
2893                 "amenity/townhall": {
2894                     "name": "Ajuntament",
2895                     "terms": "Ajuntament, casa consistorial, consistori, govern local, seu del govern local,  "
2896                 },
2897                 "amenity/university": {
2898                     "name": "Campus universitari"
2899                 },
2900                 "amenity/vending_machine": {
2901                     "name": "Màquina de vending"
2902                 },
2903                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
2904                     "name": "Màquina de tabac"
2905                 },
2906                 "amenity/vending_machine/condoms": {
2907                     "name": "Expenedor de preservatius"
2908                 },
2909                 "amenity/vending_machine/drinks": {
2910                     "name": "Màquina de vènding de begudes"
2911                 },
2912                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
2913                     "name": "Equipament de residus canins"
2914                 },
2915                 "amenity/vending_machine/feminine_hygiene": {
2916                     "name": "Màquina de vènding d'articles d'higiene femenina"
2917                 },
2918                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
2919                     "name": "Màquina expenedora de diaris"
2920                 },
2921                 "amenity/vending_machine/newspapers": {
2922                     "name": "Màquina expenedora de diaris"
2923                 },
2924                 "amenity/vending_machine/parcel_pickup_dropoff": {
2925                     "name": "Màquina de recollida/enviament de paqueteria"
2926                 },
2927                 "amenity/vending_machine/parking_tickets": {
2928                     "name": "Màquina de cobrament de tiquet d'aparcament"
2929                 },
2930                 "amenity/vending_machine/public_transport_tickets": {
2931                     "name": "Màquina de venda de títols de transport públic"
2932                 },
2933                 "amenity/vending_machine/sweets": {
2934                     "name": "Màquina de vènding de comestibles"
2935                 },
2936                 "amenity/veterinary": {
2937                     "name": "Veterinari"
2938                 },
2939                 "amenity/waste/dog_excrement": {
2940                     "name": "Paperera per a excrements de gos"
2941                 },
2942                 "amenity/waste_basket": {
2943                     "name": "Paperera",
2944                     "terms": "Paperera, Basura, Paperera pública, Contenidor, deixalles, brossa"
2945                 },
2946                 "amenity/waste_disposal": {
2947                     "name": "Contenidor d'escombraries"
2948                 },
2949                 "amenity/waste_transfer_station": {
2950                     "name": "Centre de tractament de residus"
2951                 },
2952                 "amenity/water_point": {
2953                     "name": "Aigua potable d'autocaravana"
2954                 },
2955                 "amenity/watering_place": {
2956                     "name": "Font d'aigua per animals"
2957                 },
2958                 "area": {
2959                     "name": "Àrea",
2960                     "terms": "Àrea"
2961                 },
2962                 "area/highway": {
2963                     "name": "Superfície de la carretera"
2964                 },
2965                 "attraction/amusement_ride": {
2966                     "name": "Atracció de fira"
2967                 },
2968                 "attraction/animal": {
2969                     "name": "Animal"
2970                 },
2971                 "attraction/pirate_ship": {
2972                     "name": "Vaixell pirata"
2973                 },
2974                 "barrier": {
2975                     "name": "Barrera",
2976                     "terms": "Tanca, Valla, Paret, Seto, Tancament, Filferrada, Reixat, Reixa"
2977                 },
2978                 "barrier/block": {
2979                     "name": "Bloc",
2980                     "terms": "Bloc"
2981                 },
2982                 "barrier/bollard": {
2983                     "name": "Piló",
2984                     "terms": "Piló, Pilona"
2985                 },
2986                 "barrier/border_control": {
2987                     "name": "Control de fronteres",
2988                     "terms": "Control de frontereres, control fronterer"
2989                 },
2990                 "barrier/cattle_grid": {
2991                     "name": "Reixat ",
2992                     "terms": "Reixat, reixat ramader"
2993                 },
2994                 "barrier/city_wall": {
2995                     "name": "Muralla",
2996                     "terms": "Muralla, Muralla Medieval, Paret de la ciutat, Mur, Tanca, Tancament, Medieval, Monument"
2997                 },
2998                 "barrier/cycle_barrier": {
2999                     "name": "Barrera per a ciclistes",
3000                     "terms": "Barrera per a ciclistes, Ciclisme, Bicicleta, Ruta cicloturista, Valla, Tanca, Tancament, Tanca per a bicicletes"
3001                 },
3002                 "barrier/ditch": {
3003                     "name": "Trinxera"
3004                 },
3005                 "barrier/entrance": {
3006                     "name": "Entrada"
3007                 },
3008                 "barrier/fence": {
3009                     "name": "Tanca",
3010                     "terms": "Valla, Tanca, Tancament, Barrera, "
3011                 },
3012                 "barrier/gate": {
3013                     "name": "Porta",
3014                     "terms": "Porta d'embarcament d'avions, Porta d'aeroport, Porta"
3015                 },
3016                 "barrier/hedge": {
3017                     "name": "Tanca de bardissa",
3018                     "terms": "Seto, Tanca de Bardissa, Valla de seto, Valla verda, Valla de plantes, Tanca de plantes"
3019                 },
3020                 "barrier/kissing_gate": {
3021                     "name": "Porta giratòria",
3022                     "terms": "Porta giratòria, Porta sense retorn, Accés giratori, Porta de no retorn"
3023                 },
3024                 "barrier/lift_gate": {
3025                     "name": "Barrera per a vehicles",
3026                     "terms": "Porta d'ascensor"
3027                 },
3028                 "barrier/retaining_wall": {
3029                     "name": "Mur de contenció",
3030                     "terms": "Mur de contenció, Paret de contenció"
3031                 },
3032                 "barrier/stile": {
3033                     "name": "esgraons",
3034                     "terms": "Escala de tanca"
3035                 },
3036                 "barrier/toll_booth": {
3037                     "name": "Peatge",
3038                     "terms": "Peatge, Autopista de peatge, Cabina de peatge, Estació de peatge, Punt de peatge"
3039                 },
3040                 "barrier/wall": {
3041                     "name": "Mur",
3042                     "terms": "Mur, Paret, Muralla"
3043                 },
3044                 "boundary/administrative": {
3045                     "name": "Límit administratiu",
3046                     "terms": "Límit administratiu, Frontera administrativa, Delimitació administrativa"
3047                 },
3048                 "building": {
3049                     "name": "Edifici",
3050                     "terms": "Edifici, Bloc de pisos, Nau industrial, Centre comercial, Oficines, Bloc, Casa, Barraca"
3051                 },
3052                 "building/apartments": {
3053                     "name": "Apartaments",
3054                     "terms": "Apartaments, Pisos, Bloc de pisos, Bloc"
3055                 },
3056                 "building/barn": {
3057                     "name": "Graner"
3058                 },
3059                 "building/bunker": {
3060                     "name": "Búnquer"
3061                 },
3062                 "building/cabin": {
3063                     "name": "Cabana"
3064                 },
3065                 "building/cathedral": {
3066                     "name": "Edifici Catedralici"
3067                 },
3068                 "building/chapel": {
3069                     "name": "Edifici de capella"
3070                 },
3071                 "building/church": {
3072                     "name": "Edifici d'església"
3073                 },
3074                 "building/college": {
3075                     "name": "Edifici d'escola professional"
3076                 },
3077                 "building/commercial": {
3078                     "name": "Edifici comercial",
3079                     "terms": "Edifici comercial"
3080                 },
3081                 "building/construction": {
3082                     "name": "Edifici en construcció"
3083                 },
3084                 "building/detached": {
3085                     "name": "Casa a quatre vents"
3086                 },
3087                 "building/dormitory": {
3088                     "name": "Edifici d'habitacions"
3089                 },
3090                 "building/entrance": {
3091                     "name": "Entrada/Sortida"
3092                 },
3093                 "building/farm": {
3094                     "name": "Casa d'una granja"
3095                 },
3096                 "building/farm_auxiliary": {
3097                     "name": "Edifici d'una granja"
3098                 },
3099                 "building/garage": {
3100                     "name": "garatge ",
3101                     "terms": "Garatge"
3102                 },
3103                 "building/garages": {
3104                     "name": "Garatges"
3105                 },
3106                 "building/greenhouse": {
3107                     "name": "Hivernacle"
3108                 },
3109                 "building/hospital": {
3110                     "name": "Edifici hospitalari",
3111                     "terms": "Edifici hospitalari, hospital, urgències, planta, consultes externes, UCI, UVI, quiròfans"
3112                 },
3113                 "building/hotel": {
3114                     "name": "Edifici hoteler"
3115                 },
3116                 "building/house": {
3117                     "name": "Casa",
3118                     "terms": "Casa"
3119                 },
3120                 "building/hut": {
3121                     "name": "Cabana",
3122                     "terms": "Barraca"
3123                 },
3124                 "building/industrial": {
3125                     "name": "Edifici industrial",
3126                     "terms": "Edifici industrial"
3127                 },
3128                 "building/kindergarten": {
3129                     "name": "Edifici de preescolar"
3130                 },
3131                 "building/mosque": {
3132                     "name": "Edifici d'una mesquita"
3133                 },
3134                 "building/public": {
3135                     "name": "Edifici públic"
3136                 },
3137                 "building/residential": {
3138                     "name": "Edifici residencial",
3139                     "terms": "Edifici residencial"
3140                 },
3141                 "building/retail": {
3142                     "name": "Edifici de grans magatzems"
3143                 },
3144                 "building/roof": {
3145                     "name": "Teulada"
3146                 },
3147                 "building/ruins": {
3148                     "name": "Edifici en ruïnes"
3149                 },
3150                 "building/school": {
3151                     "name": "Edifici escolar",
3152                     "terms": "Escola, Gimnàs, Poliesportiu, Aulari, Seminaris, Pati, Esbarjo, Aules, Despatxos, Tallers, Ateliers, Aules d'informàtica, Classes, Classe, Sala de música, Corredors, Corredor, Pasillo, Pasillos, Passadís, Passadissos, Sala de professors, Recepció"
3153                 },
3154                 "building/semidetached_house": {
3155                     "name": "Casa adossada"
3156                 },
3157                 "building/service": {
3158                     "name": "Edifici de serveis"
3159                 },
3160                 "building/shed": {
3161                     "name": "Traster"
3162                 },
3163                 "building/stable": {
3164                     "name": "Estable"
3165                 },
3166                 "building/stadium": {
3167                     "name": "Edifici d'un estadi"
3168                 },
3169                 "building/static_caravan": {
3170                     "name": "Caravana fixa"
3171                 },
3172                 "building/temple": {
3173                     "name": "Edifici d'un temple"
3174                 },
3175                 "building/terrace": {
3176                     "name": "Cases unifamiliars"
3177                 },
3178                 "building/train_station": {
3179                     "name": "Estació de ferrocarril"
3180                 },
3181                 "building/transportation": {
3182                     "name": "Edifici per a transports"
3183                 },
3184                 "building/university": {
3185                     "name": "Edifici universitari",
3186                     "terms": "Edifici universitari"
3187                 },
3188                 "building/warehouse": {
3189                     "name": "Magatzem"
3190                 },
3191                 "camp_site/camp_pitch": {
3192                     "name": "Àrea de campament"
3193                 },
3194                 "circular": {
3195                     "name": "Rotonda"
3196                 },
3197                 "club": {
3198                     "name": "Club"
3199                 },
3200                 "craft": {
3201                     "name": "Artesà"
3202                 },
3203                 "craft/basket_maker