Update to iD v2.8.1
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / da.json
1 {
2     "da": {
3         "icons": {
4             "information": "info",
5             "remove": "fjern",
6             "undo": "fortryd"
7         },
8         "modes": {
9             "add_area": {
10                 "title": "Område",
11                 "description": "Tilføj parker, bygninger, søer, eller andre områder til kortet.",
12                 "tail": "Klik på kortet for at påbegynde et område, såsom en park, sø eller bygning."
13             },
14             "add_line": {
15                 "title": "Linje",
16                 "description": "Tilføj veje, gader, gangstier, kanaler eller andre linjer til kortet.",
17                 "tail": "Klik på kortet for at begynde at tegne en vej, sti eller rute."
18             },
19             "add_point": {
20                 "title": "Punkt",
21                 "description": "Tilføj restauranter, monumenter, postkasser eller andre punkter til kortet.",
22                 "tail": "Klik på kortet for at tilføje et punkt."
23             },
24             "browse": {
25                 "title": "Gennemse",
26                 "description": "Træk og zoom på kortet."
27             },
28             "draw_area": {
29                 "tail": "Klik for at tilføje punkter til dit område. Klik på det første punkt for at færdiggøre området."
30             },
31             "draw_line": {
32                 "tail": "Klik for at tilføje flere punkter til linjen. Klik på andre linjer for at forbinde til dem og dobbeltklik for at afslutte linjen."
33             },
34             "drag_node": {
35                 "connected_to_hidden": "Kan ikke redigeres da den er forbundet til et skjult kortobjekt."
36             }
37         },
38         "operations": {
39             "add": {
40                 "annotation": {
41                     "point": "Tilføjede et punkt.",
42                     "vertex": "Tilføjede et punkt til en vej.",
43                     "relation": "Tilføjede en relation."
44                 }
45             },
46             "start": {
47                 "annotation": {
48                     "line": "Påbegyndte en linje.",
49                     "area": "Påbegyndte et område."
50                 }
51             },
52             "continue": {
53                 "key": "A",
54                 "title": "Fortsæt",
55                 "description": "Fortsæt denne linje.",
56                 "not_eligible": "Ingen linje kan fortsættes her.",
57                 "multiple": "Adskillige linjer kan fortsættes her. Vælg en linje ved at holde Skift-tasten nede og klikke på linjen for at markere den.",
58                 "annotation": {
59                     "line": "Fortsatte en linje.",
60                     "area": "Fortsatte et område."
61                 }
62             },
63             "cancel_draw": {
64                 "annotation": "Annullerede indtegning."
65             },
66             "change_role": {
67                 "annotation": "Ændrede rollen for et relationsmedlem."
68             },
69             "change_tags": {
70                 "annotation": "Ændrede tags."
71             },
72             "circularize": {
73                 "title": "Cirkulariser",
74                 "description": {
75                     "line": "Gør denne linje cirkulær.",
76                     "area": "Gør dette område cirkulært."
77                 },
78                 "key": "O",
79                 "annotation": {
80                     "line": "Gjorde en linje cirkulær.",
81                     "area": "Gjorde et område cirkulært."
82                 },
83                 "not_closed": "Dette kan ikke gøres cirkulært fordi det ikke er en løkke.",
84                 "too_large": "Dette kan ikke gøres cirkulært, da kortudsnittet ikke viser nok af objektet.",
85                 "connected_to_hidden": "Dette kan ikke gøres cirkulært, da det er forbundet til et skjult objekt."
86             },
87             "orthogonalize": {
88                 "title": "Gør retvinklet",
89                 "description": {
90                     "line": "Gør hjørnerne på denne linje retvinklede",
91                     "area": "Gør hjørnerne på dette område retvinklede."
92                 },
93                 "key": "S",
94                 "annotation": {
95                     "line": "Gjorde hjørnerne på denne linje retvinklede.",
96                     "area": "Gjorde hjørnerne på dette område retvinklede."
97                 },
98                 "not_squarish": "Dette kan ikke gøres retvinklet da det ikke er firkantet.",
99                 "too_large": "Dette kan ikke gøres retvinklet, da kortudsnittet ikke viser nok af objektet.",
100                 "connected_to_hidden": "Dette kan ikke gøres retvinklet, da det er forbundet til et skjult objekt."
101             },
102             "straighten": {
103                 "title": "Udret",
104                 "description": "Gør denne linje lige.",
105                 "key": "S",
106                 "annotation": "Gjorde denne linje lige.",
107                 "too_bendy": "Denne linje kan ikke rettes ud da den bøjer for meget.",
108                 "connected_to_hidden": "Denne linje kan ikke rettes ud, da den er forbundet til et skjult objekt."
109             },
110             "delete": {
111                 "title": "Slet",
112                 "description": {
113                     "single": "Slet dette objekt permanent.",
114                     "multiple": "Slet disse objekter permanent."
115                 },
116                 "annotation": {
117                     "point": "Slettede et punkt.",
118                     "vertex": "Slettede et punkt fra en vej.",
119                     "line": "Slettede en linje.",
120                     "area": "Slettede et område.",
121                     "relation": "Slettede en relation.",
122                     "multiple": "Slettede {n} objekter."
123                 },
124                 "too_large": {
125                     "single": "Dette objekt kan ikke slettes da ikke nok er synligt.",
126                     "multiple": "Disse objekter kan ikke slettes da ikke nok er synligt."
127                 },
128                 "incomplete_relation": {
129                     "single": "Dette objekt kan ikke slettes, da det ikke er blevet downloadet helt.",
130                     "multiple": "Disse objekter kan ikke slettes, da de ikke er blevet downloadet helt."
131                 },
132                 "part_of_relation": {
133                     "single": "Dette objekt kan ikke slettes fordi det er en del af en større relation. Du er nødt til at fjerne det fra relationen først.",
134                     "multiple": "Disse objekter kan ikke slettes fordi de er en del af en større relation. Du er nødt til at fjerne dem fra relationen først."
135                 },
136                 "connected_to_hidden": {
137                     "single": "Dette objekt kan ikke slettes da det er forbundet til et skjult objekt.",
138                     "multiple": "Disse objekter kan ikke blive slettet da nogle af dem er forbundet til skjulte features."
139                 }
140             },
141             "add_member": {
142                 "annotation": "Tilføjede et medlem til en relation."
143             },
144             "delete_member": {
145                 "annotation": "Fjernede et medlem fra en relation."
146             },
147             "connect": {
148                 "annotation": {
149                     "point": "Forbandt en vej til et punkt.",
150                     "vertex": "Forbandt en vej til en anden.",
151                     "line": "Forbandt en vej til en linje.",
152                     "area": "Forbandt en vej til et område."
153                 },
154                 "restriction": "Disse kortobjekter kan ikke forbindes, da det ville skade en \"{relation}\"-relation."
155             },
156             "disconnect": {
157                 "title": "Frakobl",
158                 "description": "Kobl disse linjer/områder fra hinanden.",
159                 "key": "D",
160                 "annotation": "Frakoblede linjer/områder.",
161                 "not_connected": "Der er ikke nok linjer/områder at frakoble her.",
162                 "connected_to_hidden": "Dette kan ikke frakobles, da det er forbundet til et skjult objekt.",
163                 "relation": "Dette kan ikke frakobles da det forbinder medlemmer af en relation."
164             },
165             "merge": {
166                 "title": "Fusioner",
167                 "description": "Fusioner disse kortobjekter.",
168                 "key": "C",
169                 "annotation": "Fusionerede {n} objekter.",
170                 "not_eligible": "Disse objekter kan ikke fusioneres.",
171                 "not_adjacent": "Disse objekter kan ikke fusioneres da deres endepunkter ikke er forbundet.",
172                 "restriction": "Disse objekter kan ikke fusioneres da en af dem er medlem af   \"{relation}\" relationen.",
173                 "incomplete_relation": "Disse objekter kan ikke fusioneres, da mindst et af dem ikke er blevet downloadet helt.",
174                 "conflicting_tags": "Disse objekter kan ikke fusioneres fordi nogle af deres tags har konfliktende værdier."
175             },
176             "move": {
177                 "title": "Flyt",
178                 "description": {
179                     "single": "Flyt dette objekt til anden lokalitet.",
180                     "multiple": "Flyt disse objekter til anden lokalitet."
181                 },
182                 "key": "M",
183                 "annotation": {
184                     "point": "Flyttede et punkt.",
185                     "vertex": "Flyttede et punkt i en vej.",
186                     "line": "Flyttede en linje.",
187                     "area": "Flyttede et område.",
188                     "multiple": "Flyttede flere objekter."
189                 },
190                 "incomplete_relation": {
191                     "single": "Dette objekt kan ikke flyttes, fordi det ikke er helt downloadet.",
192                     "multiple": "Disse objekter kan ikke flyttes da de ikke er helt downloadet endnu."
193                 },
194                 "too_large": {
195                     "single": "Dette objekt kan ikke blive flyttet da ikke nok af det er synligt.",
196                     "multiple": "Disse objekter kan ikke flyttes da der ikke er nok af dem i synligt område."
197                 },
198                 "connected_to_hidden": {
199                     "single": "Dette objekt kan ikke flyttes da det er forbundet til en skjult feature.",
200                     "multiple": "Disse objekter kan ikke flyttes da nogle af dem er forbundet til skjulte features."
201                 }
202             },
203             "reflect": {
204                 "title": {
205                     "long": "Spejlvend om lang akse",
206                     "short": "Spejlvend om kort akse"
207                 },
208                 "description": {
209                     "long": {
210                         "single": "Spejlvend dette objekt omkring dets lange akse.",
211                         "multiple": "Spejlvend disse objekter omkring deres lange akse."
212                     },
213                     "short": {
214                         "single": "Spejlvend dette objekt omkring dets korte akse.",
215                         "multiple": "Spejlvend disse objekter omkring deres korte akse."
216                     }
217                 },
218                 "key": {
219                     "long": "T",
220                     "short": "Y"
221                 },
222                 "annotation": {
223                     "long": {
224                         "single": "Spejlvendte et objekt omkring dets lange akse.",
225                         "multiple": "Spejlvendte flere objekter omkring af deres lange akse."
226                     },
227                     "short": {
228                         "single": "Spejlvendte et objekt omkring dets korte akse.",
229                         "multiple": "Spejlvendte flere objekter omkring deres korte akse."
230                     }
231                 },
232                 "incomplete_relation": {
233                     "single": "Dette objekt kan ikke spejlvendes, da det ikke er blevet downloadet helt.",
234                     "multiple": "Disse objekter kan ikke spejlvendes, da de ikke er blevet downloadet helt."
235                 },
236                 "too_large": {
237                     "single": "Dette objekt kan ikke spejlvendes, da der ikke er nok af det synligt i den nuværende visning.",
238                     "multiple": "Disse objekter kan ikke spejlvendes, da der ikke er nok af dem synligt i den nuværende visning."
239                 },
240                 "connected_to_hidden": {
241                     "single": "Dette objekt kan ikke spejlvendes, da det er forbundet med et skjult objekt.",
242                     "multiple": "Disse objekter kan ikke spejlvendes, da nogle af dem er forbundet med skjulte objekter."
243                 }
244             },
245             "rotate": {
246                 "title": "Rotér",
247                 "description": {
248                     "single": "Rotér dette objekt omkring dets centerpunkt.",
249                     "multiple": "Rotér disse objekter omkring deres centerpunkt."
250                 },
251                 "key": "R",
252                 "annotation": {
253                     "line": "Roterede en linje.",
254                     "area": "Roterede et område.",
255                     "multiple": "Roterede flere objekter."
256                 },
257                 "incomplete_relation": {
258                     "single": "Dette objekt kan ikke roteres da det ikke er helt downloadet endnu.",
259                     "multiple": "Disse objekter kan ikke roteres da de ikke er helt downloadet endnu."
260                 },
261                 "too_large": {
262                     "single": "Dette objekt kan ikke roteres da ikke nok af det er synligt i den nuværende visning.",
263                     "multiple": "Disse objekter kan ikke roteres da der ikke er nok af dem synligt i den nuværende visning."
264                 },
265                 "connected_to_hidden": {
266                     "single": "Dette objekt kan ikke roteres da det er forbundet med et skjult objekt.",
267                     "multiple": "Disse objekter kan ikke roteres da nogle af dem er forbundet med skjulte objekter."
268                 }
269             },
270             "reverse": {
271                 "title": "Vend om",
272                 "description": "Lad denne linje gå i den modsatte retning.",
273                 "key": "V",
274                 "annotation": "Vendte en linje om."
275             },
276             "split": {
277                 "title": "Opdel",
278                 "description": {
279                     "line": "Del linjen i to ved dette punkt.",
280                     "area": "Del dette områdes afgrænsning i to.",
281                     "multiple": "Del linjerne/områdets grænser i to ved dette punkt."
282                 },
283                 "key": "X",
284                 "annotation": {
285                     "line": "Opdelte en linje.",
286                     "area": "Opdelte en områdeafgrænsning.",
287                     "multiple": "Opdelte {n} linjer/områdeafgrænsninger."
288                 },
289                 "not_eligible": "Linjer kan ikke deles op ved deres begyndelse eller ende.",
290                 "multiple_ways": "Der er for mange linjer her til at dele op.",
291                 "connected_to_hidden": "Dette kan ikke opdeles, da det er forbundet med et skjult objekt."
292             },
293             "restriction": {
294                 "annotation": {
295                     "create": "Tilføjede en svingbegrænsning",
296                     "delete": "Slettede en svingbegrænsning"
297                 }
298             }
299         },
300         "restriction": {
301             "controls": {
302                 "distance": "Afstand",
303                 "distance_up_to": "Op til {distance}",
304                 "via": "Via",
305                 "via_node_only": "Kun node",
306                 "via_up_to_one": "Op til 1 vej",
307                 "via_up_to_two": "Op til 2 veje"
308             },
309             "help": {
310                 "indirect": "(indirekte)",
311                 "turn": {
312                     "no_left_turn": "INGEN venstresving {indirect}",
313                     "no_right_turn": "INGEN højresving {indirect}",
314                     "no_u_turn": "INGEN u-vending {indirect}",
315                     "no_straight_on": "INGEN ligeudkørsel {indirect}",
316                     "only_left_turn": "KUN venstresving {indirect}",
317                     "only_right_turn": "KUN højresving {indirect}",
318                     "only_u_turn": "KUN u-vending {indirect}",
319                     "only_straight_on": "KUN ligeudkørsel {indirect}",
320                     "allowed_left_turn": "Venstresving tilladt {indirect}",
321                     "allowed_right_turn": "Højresving tilladt {indirect}",
322                     "allowed_u_turn": "U-vending tilladt  {indirect}",
323                     "allowed_straight_on": "Ligeudkørsel tilladt {indirect}"
324                 },
325                 "from": "FRA",
326                 "via": "VIA",
327                 "to": "TIL",
328                 "from_name": "{from} {fromName}",
329                 "from_name_to_name": "{from} {fromName} {to} {toName}",
330                 "via_names": "{via} {viaNames}",
331                 "select_from": "Klik for at markere et {from}-vejsegment",
332                 "select_from_name": "Klik for at vælge {fromName} som {from}",
333                 "toggle": "Klik for at skifte til \"{turn}\""
334             }
335         },
336         "undo": {
337             "tooltip": "Fortryd: {action}",
338             "nothing": "Intet at fortryde."
339         },
340         "redo": {
341             "tooltip": "Gendan: {action}",
342             "nothing": "Intet at gendanne."
343         },
344         "tooltip_keyhint": "Genvejstast:",
345         "browser_notice": "Dette redigeringsværktøj er understøttet af Firefox, Chrome, Safari, Opera og Internet Explorer 11 og højere. Opgrader din browser eller brug Potlatch 2 for at redigere.",
346         "translate": {
347             "translate": "Oversæt",
348             "localized_translation_label": "Flersproget navn",
349             "localized_translation_language": "Vælg sprog",
350             "localized_translation_name": "Navn"
351         },
352         "zoom_in_edit": "Zoom ind for at redigere",
353         "login": "login",
354         "logout": "log ud",
355         "loading_auth": "Forbinder til OpenStreetMap...",
356         "report_a_bug": "Rapporterer en fejl",
357         "help_translate": "Hjælp med at oversætte",
358         "feature_info": {
359             "hidden_warning": "{count} skjulte objekter",
360             "hidden_details": "Disse objekter er for øjeblikket skjulte: {details}"
361         },
362         "status": {
363             "error": "Er ikke i stand til at forbinde til API'et.",
364             "offline": "API'et er offline. Prøv venligst at redigere senere.",
365             "readonly": "API'et er i læs-kun-status. Du er nødt til at vente med at gemme dine ændringer.",
366             "rateLimit": "Dette er API er begrænset ved annonym forbindelse. Du kan ordne dette ved at være logget ind."
367         },
368         "commit": {
369             "title": "Upload til OpenStreetMap",
370             "upload_explanation": "De ændringer du uploader vil blive synlige på alle kort der bruger OpenStreetMap-data.",
371             "upload_explanation_with_user": "Ændringer du uploader under brugernavnet {user} vil blive synlige på alle kort der bruger OpenStreetMap-data.",
372             "request_review": "Jeg ønsker at en anden bruger kontrollerer mine ændringer.",
373             "save": "Upload",
374             "cancel": "Annuller",
375             "changes": "{count} ændringer",
376             "download_changes": "Download osmChange fil",
377             "warnings": "Advarsler",
378             "modified": "Ændret",
379             "deleted": "Slettet",
380             "created": "Oprettet",
381             "about_changeset_comments": "Om kommentarer til ændringssæt",
382             "about_changeset_comments_link": "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments",
383             "google_warning": "Du nævnte Google i denne kommentar: husk at kopiering fra Google Maps er strengt forbudt.",
384             "google_warning_link": "https://www.openstreetmap.org/copyright"
385         },
386         "contributors": {
387             "list": "Redigeringer af {users}",
388             "truncated_list": "Redigeringer af {users} og {count} andre"
389         },
390         "info_panels": {
391             "key": "I",
392             "background": {
393                 "key": "B",
394                 "title": "Baggrund",
395                 "zoom": "Zoom",
396                 "vintage": "Årgang",
397                 "source": "Kilde",
398                 "description": "Beskrivelse",
399                 "resolution": "Opløsning",
400                 "accuracy": "Nøjagtighed",
401                 "unknown": "Ukendt",
402                 "show_tiles": "Vis Kort-fliser",
403                 "hide_tiles": "Skjul Kort-fliser",
404                 "show_vintage": "Vis alder",
405                 "hide_vintage": "Gem alder"
406             },
407             "history": {
408                 "key": "H",
409                 "title": "Historik",
410                 "selected": "{n} markerede",
411                 "no_history": "Ingen historik (ny funktionalitet)",
412                 "version": "Version",
413                 "last_edit": "Sidst ændret",
414                 "edited_by": "Ændret af",
415                 "changeset": "Ændringssæt",
416                 "unknown": "Ukendt",
417                 "link_text": "Historik på openstreetmap.org"
418             },
419             "location": {
420                 "key": "L",
421                 "title": "Lokation",
422                 "unknown_location": "Ukendt lokation"
423             },
424             "measurement": {
425                 "key": "M",
426                 "title": "Målinger",
427                 "selected": "{n} markeret",
428                 "geometry": "Geometri",
429                 "closed_line": "lukket linje",
430                 "closed_area": "lukket område",
431                 "center": "Centrum",
432                 "perimeter": "Omkreds",
433                 "length": "Længde",
434                 "area": "Areal",
435                 "centroid": "Geometrisk centrum",
436                 "location": "Lokation",
437                 "metric": "Metrisk",
438                 "imperial": "Imperial",
439                 "node_count": "Antal noder"
440             }
441         },
442         "geometry": {
443             "point": "punkt",
444             "vertex": "hjørne",
445             "line": "linje",
446             "area": "område",
447             "relation": "relation"
448         },
449         "geocoder": {
450             "search": "Søg i hele verden...",
451             "no_results_visible": "Ingen resultater i det synlige kortudsnit",
452             "no_results_worldwide": "Ingen søgeresultater fundet"
453         },
454         "geolocate": {
455             "title": "Vis hvor jeg er",
456             "locating": "Lokaliserer, vent venligst..."
457         },
458         "inspector": {
459             "no_documentation_combination": "Der er ingen tilgængelig dokumentation for denne kombination af tags",
460             "no_documentation_key": "Der er ingen tilgængelig dokumentation for denne nøgle",
461             "documentation_redirect": "Denne dokumentation er blevet redirigeret til en ny side",
462             "show_more": "Vis mere",
463             "view_on_osm": "Se på openstreetmap.org",
464             "all_fields": "Alle felter",
465             "all_tags": "Alle tags",
466             "all_members": "Alle medlemmer",
467             "all_relations": "Alle relationer",
468             "new_relation": "Ny relation...",
469             "role": "Rolle",
470             "choose": "Vælg objekttype",
471             "results": "{n} resultater for {search}",
472             "reference": "Se på OpenStreetMap-Wiki",
473             "back_tooltip": "Ændr objekt",
474             "remove": "Fjern",
475             "search": "Søg",
476             "multiselect": "Valgte objekter",
477             "unknown": "Ukendt",
478             "incomplete": "<ikke downloadet>",
479             "feature_list": "Find objekter",
480             "edit": "Rediger objekt",
481             "check": {
482                 "yes": "Ja",
483                 "no": "Nej",
484                 "reverser": "Skift retning"
485             },
486             "radio": {
487                 "structure": {
488                     "type": "Type",
489                     "default": "Standard",
490                     "layer": "Lag"
491                 }
492             },
493             "add": "Tilføj",
494             "none": "Ingen",
495             "node": "Punkt",
496             "way": "Vej",
497             "relation": "Relation",
498             "location": "Sted",
499             "add_fields": "Tilføj felt:"
500         },
501         "background": {
502             "title": "Baggrund",
503             "description": "Baggrundsindstillinger",
504             "key": "B",
505             "backgrounds": "Baggrunde",
506             "none": "Ingen",
507             "best_imagery": "Bedst kendte luftfotokilde for denne her lokalitet",
508             "switch": "Skift tilbage til denne baggrund",
509             "custom": "Brugerdefineret",
510             "custom_button": "Rediger brugerdefineret baggrund",
511             "custom_prompt": "Indtast en URL-skabelon for kort-fliser. Gyldige formater er:\n   - {zoom} eller {z}, {x}, {y} for Z/X/Y flise-skemaer\n   - {-y} eller {ty} for omvendte Y-koordinater i TMS-stil\n   - {u} for quad-flise-skemaer\n   - {switch:a,b,c} for multipleksning af DNS-opslag\n\nEksempel:\n{example}",
512             "overlays": "Overlægninger",
513             "imagery_source_faq": "Luftfoto-information / anmeld problem",
514             "reset": "nulstil",
515             "display_options": "Visningsindstillinger",
516             "brightness": "Lysstyrke",
517             "contrast": "Kontrast",
518             "saturation": "Mætning",
519             "sharpness": "Skarphed",
520             "minimap": {
521                 "description": "Vis minikort",
522                 "tooltip": "Vis et udzommet kort for at hjælpe med at lokalisere det viste område.",
523                 "key": "/"
524             },
525             "fix_misalignment": "Juster luftfoto-offset",
526             "offset": "Træk et vilkårligt sted i det grå område nedenfor for at justere luftfotoets offset, eller indtast offset-værdien i meter."
527         },
528         "map_data": {
529             "title": "Kortdata",
530             "description": "Kortdata",
531             "key": "F",
532             "data_layers": "Datalag",
533             "layers": {
534                 "osm": {
535                     "tooltip": "Kortdata fra OpenStreetMap",
536                     "title": "OpenStreetMap data"
537                 }
538             },
539             "fill_area": "Udfyldning af områder",
540             "map_features": "Kortobjekter",
541             "autohidden": "Disse objekter er automatisk blevet skjult, da for mange ellers ville blive vist på skærmen.\nDu kan zoome ind for at redigere dem.",
542             "osmhidden": "Disse kortobjekter er blevet automatisk gemt fordi OpenStreetMap-laget er gemt."
543         },
544         "feature": {
545             "points": {
546                 "description": "Punkter",
547                 "tooltip": "Interessepunkter"
548             },
549             "traffic_roads": {
550                 "description": "Trafikveje",
551                 "tooltip": "Veje, Gader, Stier osv."
552             },
553             "service_roads": {
554                 "description": "Serviceveje",
555                 "tooltip": "Serviceveje, parkeringspladsveje, indkørsler"
556             },
557             "paths": {
558                 "description": "Stier",
559                 "tooltip": "Fortove, gangstier, cykelstier, osv."
560             },
561             "buildings": {
562                 "description": "Bygninger",
563                 "tooltip": "Bygninger, læskure, garager, osv."
564             },
565             "landuse": {
566                 "description": "Arealanvendelse",
567                 "tooltip": "Skove, marker, parker, boligområder, handelsområder, osv."
568             },
569             "boundaries": {
570                 "description": "Grænser",
571                 "tooltip": "Administrative grænser"
572             },
573             "water": {
574                 "description": "Vandområder",
575                 "tooltip": "Floder, søer, damme, bassiner, osv."
576             },
577             "rail": {
578                 "description": "Jernbane",
579                 "tooltip": "Jernbaner"
580             },
581             "power": {
582                 "description": "Elektricitet",
583                 "tooltip": "Højspændingsmaster, kraftværker, transformatorstationer, osv."
584             },
585             "past_future": {
586                 "description": "Fortid/fremtid",
587                 "tooltip": "Planlagt, under konstruktion, forladt, nedrevet, osv."
588             },
589             "others": {
590                 "description": "Andet",
591                 "tooltip": "Alt andet"
592             }
593         },
594         "area_fill": {
595             "wireframe": {
596                 "description": "Ingen fyld (trådnet)",
597                 "tooltip": "Aktivering af trådnetsvisning tydeliggør luftfotoet i baggrunden.",
598                 "key": "W"
599             },
600             "partial": {
601                 "description": "Delvist udfyldt",
602                 "tooltip": "Områder opfyldes kun omkring inderkanten. (Anbefales til nybegyndere.)"
603             },
604             "full": {
605                 "description": "Helt udfyldt",
606                 "tooltip": "Områder vises helt udfyldt."
607             }
608         },
609         "restore": {
610             "heading": "Du har ændringer der ikke er gemt endnu",
611             "description": "Ønsker du at gendanne ikke gemte ændringer fra en tidligere redigeringssession?",
612             "restore": "Gendan mine ændringer",
613             "reset": "Kasser mine ændringer"
614         },
615         "save": {
616             "title": "Gem",
617             "help": "Gennemse dine ændringer og upload dem til OpenStreetMap, dette gør dem synlige for alle andre brugere.",
618             "no_changes": "Ingen ændringer at gemme.",
619             "error": "Der skete en fejl da du prøvede at gemme",
620             "status_code": "Serveren returnerede følgende statuskode {code}",
621             "unknown_error_details": "Kontrollér om du har forbindelse til internettet.",
622             "uploading": "Uploader ændringer til OpenStreetMap...",
623             "conflict_progress": "Kontrollerer konflikter: {num} ud af {total}",
624             "unsaved_changes": "Du har ændringer, der endnu ikke er gemt",
625             "conflict": {
626                 "header": "Løs konfliktredigeringer",
627                 "count": "Konfliktantal {num} af i alt {total}",
628                 "previous": "< Forrige",
629                 "next": "Næste >",
630                 "keep_local": "Behold mine",
631                 "keep_remote": "Brug deres",
632                 "restore": "Gendan",
633                 "delete": "Behold slettet",
634                 "download_changes": "Eller download osmChange fil",
635                 "done": "Alle konflikter løst!",
636                 "help": "En anden bruger har ændret nogle af de samme kortobjekter som du har ændret.\n\nKlik på hvert objekt nedenfor for flere detaljer om konflikten, og vælg hvorvidt dine ændringer\n\neller den anden brugers ændringer skal bibeholdes.\n"
637             }
638         },
639         "merge_remote_changes": {
640             "conflict": {
641                 "deleted": "Dette objekt er blevet slettet af {user}.",
642                 "location": "Dette objekt blev flyttet af både dig og {user}.",
643                 "nodelist": "Punkter blev ændret af både dig og {user}.",
644                 "memberlist": "Relationsmedlemmer blev ændret af både dig og {user}.",
645                 "tags": "Du ændrede <b>{tag}</b>-tagget til \"{local}\" og {user} ændrede det til \"{remote}\"."
646             }
647         },
648         "success": {
649             "just_edited": "Du har lige redigeret OpenStreetMap!",
650             "thank_you": "Tak fordi du forbedrede kortet.",
651             "thank_you_location": "Tak fordi du forbedrede kortet omkring {where}.",
652             "help_html": "Dine ændringer bør dukke op på OpenStreetMap inden for få minutter. Det kan tage længere tid for andre kort at modtage opdateringer.",
653             "help_link_text": "Detaljer",
654             "help_link_url": "https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ#I_have_just_made_some_changes_to_the_map._How_do_I_get_to_see_my_changes.3F",
655             "view_on_osm": "Vis ændringer på OSM",
656             "changeset_id": "Dit ændringssætnummer: {changeset_id}",
657             "like_osm": "Kan du lide OpenStreetMap? Få kontakt med andre:",
658             "more": "Mere",
659             "languages": "Sprog: {languages}",
660             "missing": "Mangler der noget på listen?",
661             "tell_us": "Fortæl os det!"
662         },
663         "confirm": {
664             "okay": "OK",
665             "cancel": "Annuller"
666         },
667         "splash": {
668             "welcome": "Velkommen til OpenStreetMap-redigeringsværktøjet iD",
669             "text": "iD er et venligt men kraftfuldt værktøj til at bidrage til verdens bedste frie verdenskort. Dette er version {version}. Se {website} for mere information og indrapporter fejl på {github}.",
670             "walkthrough": "Start gennemgangen",
671             "start": "Rediger nu"
672         },
673         "source_switch": {
674             "live": "live",
675             "lose_changes": "Du har ændringer som ikke er gemt endnu. Hvis du skifter kortserver, vil dine ændringer blive kasseret. Er du sikker på at du vil skifte server?",
676             "dev": "dev"
677         },
678         "version": {
679             "whats_new": "Hvad er nyt i iD {version}"
680         },
681         "tag_reference": {
682             "description": "Beskrivelse",
683             "on_wiki": "{tag} på wiki.osm.org",
684             "used_with": "brugt med {type}"
685         },
686         "validations": {
687             "disconnected_highway": "Ej forbundet vejsegment",
688             "disconnected_highway_tooltip": "Veje skal forbindes til andre veje eller indgange til bygninger.",
689             "old_multipolygon": "Multipolygon har tags på den ydre vej",
690             "old_multipolygon_tooltip": "Denne måde at tagge multipolygoner på er ikke længere understøttet. Vær venlig at tilføje tags på multipolygonen hvori den ydre vej indgår, i stedet for på selve vejen.",
691             "untagged_point": "Punkt uden tags",
692             "untagged_point_tooltip": "Vælg en objekttype der beskriver hvad dette punkt er.",
693             "untagged_line": "Linje uden tags",
694             "untagged_line_tooltip": "Vælg en objekttype der beskriver hvad slags linje dette er.",
695             "untagged_area": "Område uden tags",
696             "untagged_area_tooltip": "Vælg en objekttype der beskriver hvad slags område dette er.",
697             "untagged_relation": "Ej tagget relation",
698             "untagged_relation_tooltip": "Vælg en objekttype der beskriver hvad slags relation dette er.",
699             "many_deletions": "Du sletter {n} kortobjekter: {p} noder, {l} linjer, {a} områder, {r} relationer. Er du sikker på at du vil gøre dette? Dette vil slette dem fra kortet som alle andre ser på openstreetmap.org.",
700             "tag_suggests_area": "Tagget {tag} antyder at linjen skulle være et område, men den er ikke et område",
701             "deprecated_tags": "Frarådede tags: {tags}"
702         },
703         "zoom": {
704             "in": "Zoom ind",
705             "out": "Zoom ud"
706         },
707         "cannot_zoom": "Kan ikke zoome længere ud i nuværende tilstand.",
708         "full_screen": "Skift fuld skærmtilstand",
709         "gpx": {
710             "local_layer": "Lokal fil",
711             "drag_drop": "Træk og slip en .gpx, .geojson eller .kml ind på siden eller klik på knappen til højre for at browse",
712             "zoom": "Zoom til lag",
713             "browse": "Gennemse efter en fil"
714         },
715         "mapillary_images": {
716             "tooltip": "Gadeniveau-billeder fra Mapillary",
717             "title": "Fotooverlægning (Mapillary)"
718         },
719         "mapillary_signs": {
720             "tooltip": "Trafikskilte fra Mapillary (fotooverlægning skal være slået til)",
721             "title": "Trafikskilteoverlægning (Mapillary)"
722         },
723         "mapillary": {
724             "view_on_mapillary": "Vis dette billede på Mapillary"
725         },
726         "openstreetcam_images": {
727             "tooltip": "Gadeniveau-billeder fra OpenStreetCam",
728             "title": "Fotooverlægning (OpenStreetCam)"
729         },
730         "openstreetcam": {
731             "view_on_openstreetcam": "Vis dette billede på OpenStreetCam"
732         },
733         "help": {
734             "title": "Hjælp",
735             "key": "H",
736             "help": {
737                 "title": "Hjælp",
738                 "welcome": "Velkommen til iD - et redigeringsværktøj til [OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/). Med dette værktøj kan du opdatere OpenStreetMap direkte fra din web-browser.",
739                 "open_data_h": "Open Data",
740                 "open_data": "Ændringer du laver i dette kort vil være synlige for alle der anvender OpenStreetMap. Dine redigeringer kan basere sig på personligt kendskab, opmåling og udforskning på stedet eller fotos fra luften eller gadeniveau. Kopiering fra enhver kommerciel kilde, såsom Google Maps, er [strengt forbudt](https://www.openstreetmap.org/copyright).",
741                 "before_start_h": "Før du starter",
742                 "before_start": "Du bør gøre dig bekendt med OpenStreetMap og dette redigeringsværktøj før du begynder med egentlig redigering af kortet. iD indeholder en såkaldt Gennemgang som lærer dig de basale ting omkring redigering af OpenStreetMap. Klik på \"Start Gennemgang\" på denne side for at starte vejledningen - det tager kun omkring et kvarter.",
743                 "open_source_h": "Open Source - Åben kildekode",
744                 "open_source": "Dette iD-redigeringsværktøj udvikles i et fællesskabsdrevet open source-projekt og du anvender lige nu version {version}. Kildekoden er tilgængelig [på GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).",
745                 "open_source_help": "Du kan hjælpe iD ved at [oversætte](https://github.com/openstreetmap/iD/blob/master/CONTRIBUTING.md#translating) eller [rapportere fejl](https://github.com/openstreetmap/iD/issues)."
746             },
747             "overview": {
748                 "title": "Overblik",
749                 "navigation_h": "Navigation",
750                 "navigation_drag": "Du kan ændre området af kortet der er synligt, ved at trykke og holde {leftclick} venstre-musetast nedtrykket og flytte musen. Du kan også bruge `↓`, `↑`, `←`, `→` piletasterne på dit tastatur.",
751                 "navigation_zoom": "Du kan zoome ind og ud ved brug af musens rullehjul eller tilsvarende på et trackpad, eller ved at klikke på knapperne {plus} / {minus} i kanten af kortet. Du kan også bruge `+`, `-` tasterne på dit tastatur.",
752                 "features_h": "Kortobjekter",
753                 "features": "Vi bruger ordet *kortobjekt* til at beskrive ting der optræder på kortet såsom veje, bygninger, eller interessepunkter. Enhver fysisk ting i den virkelige verden kan indtegnes som et kortobjekt på OpenStreetMap. Kortobjekter repræsenteres på kortet som *punkter*, *linjer* eller *områder*.",
754                 "nodes_ways": "I OpenStreetMap kaldes punkter sommetider *noder*, og linjer og områder sommetider *veje*."
755             },
756             "editing": {
757                 "title": "Rediger & gem",
758                 "select_h": "Vælg",
759                 "select_left_click": "{leftclick} Venstre-klik på et kortobjekt for at markere det. Dette vil fremhæve det med en pulserende glød, og i kanten af kortet vises detaljer om objektet, såsom navn og adresse.",
760                 "select_right_click": "{rightclick} Højreklik på et kortobjekt for at vise redigeringsmenuen, som viser de mulige værktøjer der kan anvendes, såsom rotation, flytning og sletning.",
761                 "multiselect_h": "Multi-markering",
762                 "multiselect_shift_click": "`{shift}`+{leftclick} venstreklik for at markere flere kortobjekter ad gangen. Dette gør det nemmere at flytte eller slette flere objekter i en operation.",
763                 "save_h": "Gem",
764                 "upload": "Før du uploader dine ændringer, skal du skrive en [kommentar til ændringssættet](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Good_changeset_comments). Dernæst skal du klikke på **Upload** for at sende dine ændringer til OpenStreetMap, hvor de vil blive føjet til kortet og blive offentligt synlige for alle."
765             },
766             "feature_editor": {
767                 "title": "Redigeringsværktøj til kortobjekter",
768                 "intro": "*Redigeringsværktøjet til kortobjekter* kommer frem i kanten af kortet, og gør det muligt at se og redigere alle informationer om det markerede kortobjekt.",
769                 "definitions": "I toppen vises kortobjektets type. I midten et antal *felter* som viser kortobjektets attributter, såsom dets navn eller adresse.",
770                 "type_h": "Kortobjekt-type",
771                 "type": "Du kan klikke på objekttypen for at ændre et kortobjekts type. Alt hvad der eksisterer i den virkelige verden kan tilføjes til OpenStreetMap, så der er tusindvis af typer at vælge imellem.",
772                 "type_picker": "Typevælgeren viser de mest almindeligt forekommende, såsom parker, hospitaler, restauranter, veje og bygninger. Du kan søge ved at skrive hvad du leder efter i søgeboksen. Du  kan også klikke på {inspect} **Info**-ikonet ved siden af objekttypen for at lære mere om denne.",
773                 "fields_h": "Felter",
774                 "fields_all_fields": "Sektionen \"Alle felter\" indeholder alle de felter objektet kan indeholde, og som du kan redigere. I OpenStreetMap er alle felter valgfri, og det er helt OK at efterlade et felt tomt hvis du er usikker.",
775                 "fields_example": "Hver objekttype vil vise forskellige felter. Eksempelvis kan der for en vej vises felter for dens belægning og hastighedsgrænse, mens der for en restaurant kan vises felter for hvilken mad der serveres og dens åbningstider. ",
776                 "fields_add_field": "Du kan også klikke på \"Tilføj felt\"-boksen for at tilføje yderligere felter, såsom beskrivelse, Wikipedia-link, kørestolsegnethed og meget mere.",
777                 "tags_h": "Tags (attributter)",
778                 "tags_all_tags": "Under sektionen med felter kan du udvide \"Alle tags\"-sektionen for at redigere alle OpenStreetMap-*tags* for det markerede kortobjekt. Hvert tag består af en *nøgle* og en *værdi*, dette er dataelementer som definer samtlige de egenskaber som er gemt i OpenStreetMap.",
779                 "tags_resources": "Redigering af et kortobjekts tags kræver et vist kendskab til OpenStreetMap. Du bør studere ressourcer som [OpenStreetMap-wikien](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page) eller [Taginfo](https://taginfo.openstreetmap.org/) for at lære mere om den gængse praksis for OpenStreetMap-tagging."
780             },
781             "points": {
782                 "title": "Punkter"
783             },
784             "imagery": {
785                 "title": "Luftfoto i baggrunden",
786                 "intro": "Luftfotoet der vises i baggrunden bagved kortet er en vigtig ressource under redigering af kortet. Dette kan bestå af ortografiske fotos opsamlet fra satellitter, fly eller droner, eller det kan være indskannede historiske kort eller andre frit tilgængelige kildedata.",
787                 "sources_h": "Luftfoto-kilder",
788                 "choosing": "For at se hvilke kilder til luftfoto der er tilgængelige i området, skal du klikke på knappen {layers} **Baggrundsindstillinger** i kortets side.",
789                 "sources": "Som standard vises et satellit-lag fra [Bing Maps](https://www.bing.com/maps/) som baggrundsbillede. Afhængigt af hvor i verden du redigerer, kan der være andre luftfoto-kilder tilgængelige. Nogle kan være af nyere dato eller have højere opløsning end Bing, så det er altid smart at se efter hvilket lag der er bedst at bruge til at redigere kortet ud fra.",
790                 "offsets_h": "Justering af luftfoto-offset",
791                 "offset": "Den registrerede position for et luftfoto er nogle gange ikke helt korrekt i forhold til kortet. Hvis du ser at bygninger og veje generelt er forskudt mellem kort og luftfoto, kan det være luftfotoet der er unøjagtigt, så i stedet for at flytte alle kortobjekter kan du justere baggrunden så den er samstemmende med kortets data ved at åbne \"Juster luftfoto-offset\" i bunden af Baggrundsindstillinger-fanen.",
792                 "offset_change": "Klik på de små trekanter for at justere offset i små intervaller, eller hold venstre musetast nede og træk indenfor den grå firkant for at trække luftfotoet på plads."
793             },
794             "field": {
795                 "restrictions": {
796                     "title": "Hjælp til svingbegrænsninger",
797                     "about": {
798                         "title": "Om",
799                         "about": "Dette felt gør det muligt at inspicere og redigere svingbegrænsninger. Det viser en model af det valgte vejkryds inklusiv forbundne veje i nærheden.",
800                         "from_via_to": "En svingbegrænsning indeholder altid: en **FRA-vej**, en **TIL-vej** og enten en **VIA-node** eller en eller flere **VIA-veje**.",
801                         "maxdist": "Med \"{distField}\"-kontrolelementet indstilles hvor langt omkring der søges efter forbundne veje,",
802                         "maxvia": "Med \"{viaField}\"-kontrolelementet justeres hvor mange VIA-veje der kan inkluderes. (tip: så få som muligt bør foretrækkes)"
803                     },
804                     "inspecting": {
805                         "title": "Inspektion",
806                         "about": "Før musen over ethvert **FRA**-segment for at se om det har eksisterende svingbegrænsninger. Ethvert muligt **TIL**-segment vil tegnes med en farvet skygge der viser om en begrænsning eksisterer.",
807                         "from_shadow": "{fromShadow} **FRA-segment**",
808                         "allow_shadow": "{allowShadow} **TIL tilladt**",
809                         "restrict_shadow": "{restrictShadow} **TIL begrænset**",
810                         "only_shadow": "{onlyShadow} **TIL kun (påbudt)**",
811                         "restricted": "\"Begrænset\" indikerer at der er en specifik svingbegrænsning, for eksempel \"ingen venstresving\".",
812                         "only": "\"Kun (påbudt)\" indikerer at et køretøj der følger denne rute kun kan vælge denne vej, for eksempel \"kun ligeudkørsel\"."
813                     },
814                     "modifying": {
815                         "title": "Redigering",
816                         "about": "For at redigere svingbegrænsninger skal du først klikke på det startende **FRA**-segment for at vælge dette. Det valgte segment vil pulsere og alle mulige **TIL**-segmenter vil blive vist med et sving-symbol.",
817                         "indicators": "Klik nu på et dreje-symbol for at skifte det mellem \"tilladt\", \"begrænset\" og \"kun (påbudt)\".",
818                         "allow_turn": "{allowTurn} **TIL tilladt**",
819                         "restrict_turn": "{restrictTurn} **TIL begrænset**",
820                         "only_turn": "{onlyTurn} **TIL kun (påbudt)**"
821                     },
822                     "tips": {
823                         "title": "Tips",
824                         "simple": "**Foretræk simple begrænsninger i stedet for komplekse.**",
825                         "simple_example": "Undgå for eksempel en begrænsning med en VIA-vej hvis en simplere med en VIA-node ville være tilstrækkeligt.",
826                         "indirect": "**Nogle begrænsninger vises med teksten \"(indirekte)\" og tegnes med en lysere farve.**",
827                         "indirect_example": "Disse begrænsninger eksisterer på grund af andre begrænsninger i nærheden. For eksempel vil en begrænsning med \"kun ligeudkørsel\" i et kryds skabe indirekte \"ingen sving\"-begrænsninger for alle øvrige veje gennem krydset.",
828                         "indirect_noedit": "Du kan ikke redigere indirekte svingbegrænsninger. I stedet skal du redigere den nærtliggende direkte svingbegrænsning."
829                     }
830                 }
831             }
832         },
833         "intro": {
834             "done": "færdig",
835             "ok": "OK",
836             "graph": {
837                 "block_number": "<value for addr:block_number>",
838                 "city": "Tre Floder",
839                 "county": "<value for addr:county>",
840                 "district": "<value for addr:district>",
841                 "hamlet": "<value for addr:hamlet>",
842                 "neighbourhood": "<value for addr:neighbourhood>",
843                 "postcode": "2750",
844                 "province": "<value for addr:province>",
845                 "quarter": "<value for addr:quarter>",
846                 "state": "<value for addr:state>",
847                 "subdistrict": "<value for addr:subdistrict>",
848                 "suburb": "<value for addr:suburb>",
849                 "countrycode": "dk",
850                 "name": {
851                     "1st-avenue": "1st Avenue",
852                     "2nd-avenue": "2nd Avenue",
853                     "4th-avenue": "4th Avenue",
854                     "5th-avenue": "5th Avenue",
855                     "6th-avenue": "6th Avenue",
856                     "6th-street": "6th Street",
857                     "7th-avenue": "7th Avenue",
858                     "8th-avenue": "8th Avenue",
859                     "9th-avenue": "9th Avenue",
860                     "10th-avenue": "10th Avenue",
861                     "11th-avenue": "11th Avenue",
862                     "12th-avenue": "12th Avenue",
863                     "access-point-employment": "Medarbejdermødepunkt",
864                     "adams-street": "Adams Vej",
865                     "andrews-elementary-school": "Andrews Folkeskole",
866                     "andrews-street": "Andrews Vej",
867                     "armitage-street": "Armitage Vej",
868                     "barrows-school": "Barrowsskolen",
869                     "battle-street": "Battle Vej",
870                     "bennett-street": "Bennett Vej",
871                     "bowman-park": "Bowman Park",
872                     "collins-drive": "Collins Vej",
873                     "conrail-railroad": "Conrail Togvej",
874                     "conservation-park": "Naturpark",
875                     "constantine-street": "Constantine Vej",
876                     "cushman-street": "Cushman Gade",
877                     "dollar-tree": "Pengetræ",
878                     "douglas-avenue": "Douglas Vej",
879                     "east-street": "Østgade",
880                     "elm-street": "Elmevej",
881                     "flower-street": "Blomstervej",
882                     "foster-street": "Foster Vej",
883                     "french-street": "Frankrigsgade",
884                     "garden-street": "Havevej",
885                     "gem-pawnbroker": "Gem pantelåner",
886                     "golden-finch-framing": "Golden Finch Rammefabrik",
887                     "grant-avenue": "Grant Vej",
888                     "hoffman-pond": "Hoffman Dammen",
889                     "hoffman-street": "Hoffman Vej",
890                     "hook-avenue": "Hook Vej",
891                     "jefferson-street": "Jefferson Vej",
892                     "kelsey-street": "Kelsey Vej",
893                     "lafayette-park": "LaFayette Park",
894                     "las-coffee-cafe": "L.A.s kaffecafe",
895                     "lincoln-avenue": "Lincoln Avenue",
896                     "lowrys-books": "Lowrys boghandel",
897                     "lynns-garage": "Lynns Garage",
898                     "main-street-barbell": "Hovedgadens Vægtstang",
899                     "main-street-cafe": "Hovedgadens Café",
900                     "main-street-fitness": "Hovedgadens Fitness",
901                     "main-street": "Hovedgaden",
902                     "maple-street": "Maple Vej",
903                     "marina-park": "Lystbådehavn",
904                     "market-street": "Markedsgade",
905                     "memory-isle-park": "Memory Isle Park",
906                     "memory-isle": "Memory Isle",
907                     "michigan-avenue": "Michigan Vej",
908                     "middle-street": "Midtvejen",
909                     "millard-street": "Millard Vej",
910                     "moore-street": "Moore Vej",
911                     "morris-avenue": "Morris Vej",
912                     "mural-mall": "Mural Indkøbscenter",
913                     "paisanos-bar-and-grill": "Paisano Bar og Grill",
914                     "paisley-emporium": "Paisley Emporium",
915                     "paparazzi-tattoo": "Paparazzi Tattoo",
916                     "pealer-street": "Pealer Vej",
917                     "pine-street": "Pine Vej",
918                     "pizza-hut": "Pizza Hut",
919                     "portage-avenue": "Portage Vej",
920                     "portage-river": "Portage Floden",
921                     "preferred-insurance-services": "Fortrukket forsikringsservice",
922                     "railroad-drive": "Togvejen",
923                     "river-city-appliance": "River City Montør",
924                     "river-drive": "Flodgade",
925                     "river-road": "Flodvejen",
926                     "river-street": "Flodgaden",
927                     "riverside-cemetery": "Riverside Kirkegård",
928                     "riverwalk-trail": "Riverwalksporet",
929                     "riviera-theatre": "Riviera Teatret",
930                     "rocky-river": "Rockyfloden",
931                     "saint-joseph-river": "Saint Joseph Floden",
932                     "scidmore-park-petting-zoo": "Scidmore Park Kæledyrszoo",
933                     "scidmore-park": "Scidmore Park",
934                     "scouter-park": "Scouter Park",
935                     "sherwin-williams": "Sherwin-Williams",
936                     "south-street": "Sydgaden",
937                     "southern-michigan-bank": "Southern Michigan Flodbred",
938                     "spring-street": "Forårsvej",
939                     "sturgeon-river-road": "Sturgeonflodvejen",
940                     "three-rivers-city-hall": "Tre Floder Rådhus",
941                     "three-rivers-elementary-school": "Tre Floder Folkeskole",
942                     "three-rivers-fire-department": "Tre Floder Brandstation",
943                     "three-rivers-high-school": "Tre Floder Gymnasium",
944                     "three-rivers-middle-school": "Tre Floder Mellemskole",
945                     "three-rivers-municipal-airport": "Tre Floder Lufthavnen",
946                     "three-rivers-post-office": "Tre Floder Posthus",
947                     "three-rivers-public-library": "Tre Floder Hovedbibliotek",
948                     "three-rivers": "Tre Floder",
949                     "unique-jewelry": "Unik Smykker",
950                     "walnut-street": "Valnøddevej",
951                     "washington-street": "Washington Vej",
952                     "water-street": "Vandvej",
953                     "west-street": "Vestgade",
954                     "wheeler-street": "Wheeler Vej",
955                     "william-towing": "William Towing",
956                     "willow-drive": "Willow Vej",
957                     "wood-street": "Skovvejen",
958                     "world-fare": "Verdens Ende"
959                 }
960             },
961             "welcome": {
962                 "title": "Velkommen",
963                 "welcome": "Velkommen! Denne gennemgang vil lære dig de grundlæggende ting du har brug for at vide, for at kunne redigere OpenStreetMap.",
964                 "practice": "Alle data i denne gennemgang er kun til at øve dig på, ingen af de redigeringer du foretager under gennemgangen gemmes.",
965                 "words": "Gennemgangen vil introducere dig for nogle nye ord og koncepter. Når vi introducerer et nyt ord, skriver vi det i *kursiv*.",
966                 "mouse": "Du kan bruge ethvert pegeredskab til at redigere kortet, men denne gennemgang antager at du har en mus med både en højre og venstre-knap. **Hvis du vil tilslutte en mus, så gør det nu, klik derefter OK.**",
967                 "leftclick": "Når du bliver bedt om at klikke eller dobbelt-klikke, menes der venstre museknap. På en trackpad kan det være en nedtrykning af selve fladen, eller et enkelt tryk ovenpå pladen. **Venstreklik {num} gange.**",
968                 "rightclick": "Andre gange bliver du bedt om at højreklikke. Dette kan være kontrol-tasten (ctrl) samtidigt med en nedtrykning, eller et dobbelt-tryk ovenpå pladen af en trackpad. Nogle tastaturer har endda en 'menu'-knap som virker ligesom et højreklik. **Højreklik {num} gange.**",
969                 "chapters": "Så langt, så godt! Du kan bruge knapperne i bunden til at springe mellem de forskellige dele af gennemgangren når du har lyst, eller til at genstarte en del hvis du sidder fast. Lad os komme i gang! **Klik '{next}' for at fortsætte.**"
970             },
971             "navigation": {
972                 "title": "Navigation",
973                 "drag": "Hovedkortet viser data fra OpenStreetMap oven på en, typisk fotograferet, baggrund.{br}Du kan flytte det viste område ved at holde venstre musetast nede mens du flytter musen. Du kan også bruge piletasterne på dit tastatur. **Flyt kortet!**",
974                 "zoom": "Du kan zoome ind og ud ved brug af musens rullehjul eller tilsvarende på et trackpad, eller ved at klikke på knapperne {plus} / {minus} i højre side. **Zoom kortet!**",
975                 "features": "Vi bruger ordet *objekt* til at beskrive ting der vises på kortet. Enhver fysisk ting i den virkelige verden kan indtegnes som et objekt på OpenStreetMap.",
976                 "points_lines_areas": "Objekter på kortet bliver repræsenteret som enten *punkter, linjer eller områder.*",
977                 "nodes_ways": "I OpenStreetMap kaldes punkter nogle gange *noder*, og linjer nogle gange *veje*.",
978                 "click_townhall": "Alle objekter på kortet kan markeres ved at klikke på dem. **Klik på punktet for at markere det.**",
979                 "selected_townhall": "Godt! Dette punkt er nu markeret. Markerede objekter tegnes med en pulserende glød.",
980                 "editor_townhall": "Når et objekt er markeret, dukker *objekteditoren* op ved siden af kortet.",
981                 "preset_townhall": "Den øverste del af objekteditoren viser objektets type. Dette punkt er et {preset}.",
982                 "fields_townhall": "Den midterste del af objekteditoren indeholder *felter* der viser objektets egenskaber, såsom det tilknyttede navn og adresse.",
983                 "close_townhall": "**Luk objekteditoren ved at taste escape eller klikke på {button}-knappen i det øverste hjørne.**",
984                 "search_street": "Du kan også søge efter objekter i den nuværende visning, eller på hele kortet. **Søg efter '{name}'.**",
985                 "choose_street": "**Vælg {name} fra listen for at markere den.**",
986                 "selected_street": "Godt! {name} er nu markeret.",
987                 "editor_street": "Felterne der vises for en gade er forskellige fra dem der blev vist for rådhuset.{br}For denne markerede gade viser objekteditoren felter som '{field1}' og ' {field2}'. **Luk objekteditoren ved at taste escape eller klikke på  {button}-knappen.**",
988                 "play": "Prøv at bevæge dig rundt på kortet og markere nogle flere objekter, for at se hvilke andre ting man kan tilføje til OpenStreetMap. **Når du er klar til at fortsætte til næste del, klik '{next}'.**"
989             },
990             "points": {
991                 "title": "Punkter",
992                 "add_point": "*Punkter* kan bruges til at repræsentere objekter såsom forretninger, restauranter og monumenter.{br}De markerer en bestemt lokation, og beskriver hvad der findes der. **Klik på {button} Punkt-knappen for at tilføje et nyt punkt.**",
993                 "place_point": "For at placere det nye punkt på kortet, skal du placere muse-pilen der hvor punktet skal være, og så venstreklikke eller taste mellemrum. **Flyt muse-pilen hen over denne bygning, derefter vesntre-klik eller tast mellemrum.**",
994                 "search_cafe": "Der er mange forskellige objekter der kan repræsenteres med punkter. Punktet du lige har tilføjet er en café. **Søg efter '{preset}'.**",
995                 "choose_cafe": "**Vælg {preset} fra listen.**",
996                 "feature_editor": "Punktet er nu markeret som en cafe. Brug objekteditoren, så vi kan tilføje mere information om cafeen.",
997                 "add_name": "I OpenStreetMap er alle felter valgfri, og det er helt ok at efterlade et felt tomt hvis du er usikker.{br}Vi lader som om du er lokalkendt og kender caféens navn. **Tilføj et navn til caféen.**",
998                 "add_close": "Objekteditoren vil huske alle ændringer af sig selv. **Når du er færdig med at tilføje navnet, tast escape, retur eller klik på {button}-knappen for at lukke objekteditoren.**",
999                 "reselect": "Ofte vil punkter allerede eksistere, men indeholde fejl eller ikke være komplette. Vi kan også redigere eksisterende punkter. **Klik for at markere den café du lige har tilføjet.**",
1000                 "update": "Lad os udfylde nogle flere detaljer om caféen. Du kan ændre dens navn, tilføje hvilken type køkken den tilbyder eller tilføje en adresse. **Ændr på nogle af caféens detaljer.**",
1001                 "update_close": "**Når du er færdig med at opdatere caféen, tast escape, retur, eller klik på {button}-knappen for at lukke objekteditoren.**",
1002                 "rightclick": "Du kan højreklikke på ethvert objekt for at åbne en *redigeringsmenu* som viser en liste af handlinger der kan udføres. **Højreklik for at markere punktet du tilføjede og vise redigeringsmenuen.**",
1003                 "delete": "Det er helt fint at slette objekter som ikke eksisterer i den virkelige verden. {br}At slette et objekt fra OpenStreetMap fjerner det fra kortet som alle andre bruger, så du skal være sikker på at et objekt virkelig ikke eksisterer længere før du sletter det. **Klik på {button}-knappen for at slette punktet.**",
1004                 "undo": "Du kan fortryde enhver ændring indtil du har gemt til OpenStreetMap. **Klik på {button}-knappen for at fortryde sletningen, og få punktet tilbage igen.**",
1005                 "play": "Nu når du ved hvordan man opretter og redigerer punkter, kan du jo prøve at lave et par stykker mere for øvelsens skyld! **Når du er klar til at fortsætte til næste del, klik '{next}'.**"
1006             },
1007             "areas": {
1008                 "title": "Områder",
1009                 "start_playground": "Lad os tilføje denne legeplads til kortet ved at optegne et område. Områder tegnes ved at placere *noder* langs objektets ydre kant. **Klik eller tast mellemrum for at placere den første node i et at legepladsens hjørner.**",
1010                 "continue_playground": "Fortsæt med at optegne området ved at placere flere noder langs legepladsens kant. Det er fint at forbinde området til de eksisterende stier.{br}Tip: Hvis du holder '{alt}'-knappen ned forbindes noden ikke til andre objekter. **Fortsæt med at optegne legepladsens område.**",
1011                 "finish_playground": "Afslut området ved at taste retur, eller klikke igen på enten den første eller den sidste node. **Afslut optegningen af legepladsens område.**",
1012                 "search_playground": "**Søg efter '{preset}'.**",
1013                 "choose_playground": "**Vælg {preset} fra listen.**",
1014                 "add_field": "Denne legeplads har ikke et officielt navn, så vi skriver ikke noget i feltet Navn.{br}Lad os i stedet tilføje nogle flere detaljer om legepladsen i Beskrivelses-feltet. **Åbn Tilføj felt-listen.**",
1015                 "choose_field": "**Vælg  {field} fra listen.**",
1016                 "retry_add_field": "Du valgte ikke {field}-feltet. Prøv lige igen.",
1017                 "describe_playground": "**Tilføj en beskrivelse, klik så på {button}-knappen for at lukke objekteditoren.**",
1018                 "play": "Godt gjort! Prøv at tegne et par områder mere, og se hvilke andre slags du kan tilføje til OpenStreetMap. **Når du er klar til at fortsætte til næste del, så klik '{next}'.**"
1019             },
1020             "lines": {
1021                 "title": "Linjer",
1022                 "add_line": "*Linjer* bruges til at repræsentere objekter såsom veje, jernbaner og åer. **Klik på {button} Linje-knappen for at tilføje en linje.**",
1023                 "start_line": "Her mangler der en vej. Lad os tilføje den!{br}I OpenStreetMap bør linjer tegnes i midten af den synlige vej. Hvis det er nødvendigt, kan du flytte og zoome kortet imens du tegner. **Start en ny linje ved at klikke på den øverste del af den manglende vej.**",
1024                 "intersect": "Klik eller tast mellemrum for at tilføje flere noder til linjen. {br}Veje, og mange andre linjetyper, er en del af større netværk. Det er vigtigt at disse linjer er forbundet rigtigt, for at programmer til navigering imellem dem kan  fungere. **Klik på {name} for at lave et vejkryds der forbinder de to linjer til hinanden.**",
1025                 "retry_intersect": "Vejen skal forbindes med {name}. Prøv en gang til!",
1026                 "continue_line": "Fortsæt med at tegne linjen til den nye vej. Husk at du kan flytte og zoome kortet hvis det er nødvendigt. {br}Når du er færdig med at tegne, så klik på den sidste node igen. **Afslut tegningen af vejen.**",
1027                 "choose_category_road": "**Vælg {category} fra listen.**",
1028                 "choose_preset_residential": "Der findes mange forskellige vejtyper, men denne er en villavej. **Vælg {preset}-typen.**",
1029                 "retry_preset_residential": "Du valgte ikke {preset}-typen. **Klik her for at vælge igen.**",
1030                 "name_road": "**Giv vejen et navn, tast så escape, retur eller klik på {button}-knappen for at lukke objekteditoren.**",
1031                 "did_name_road": "Det ser godt ud! Nu skal vi lære hvordan man ændrer på en linjes forløb.",
1032                 "update_line": "Nogle gange har man brug for at ændre forløbet af en eksisterende linje. Her er en vej der ikke længere ser helt rigtig ud.",
1033                 "add_node": "Vi kan tilføje noder til linjen for at forbedre forløbet. Én måde at tilføje en node på, er at dobbeltklikke på linjen der hvor du vil tilføje noden. **Dobbeltklik på linjen for at tilføje en node.**",
1034                 "start_drag_endpoint": "Når en linje er markeret, kan du flytte en node ved at klikke på den og holde venstre-musetast nede, mens du bevæger musen. **Flyt vejens endepunkt hen hvor disse veje burde krydse hinanden.**",
1035                 "finish_drag_endpoint": "Stedet her ser godt ud. **Slip den venstre musetast for at afslutte flytningen.**",
1036                 "start_drag_midpoint": "Små trekanter tegnes i *midpunktet* mellem noder. En anden måde at tilføje noder på, er at tage fat i og flytte et midtpunkt til et nyt sted. **Flyt midtpunkt-trekanten for at tilføje en ny node langs vejens kurve.**",
1037                 "continue_drag_midpoint": "Nu ser linjen meget bedre ud! Fortsæt med at justere linjen ved brug af dobbeltklik og flytning af midtpunkter, indtil den matcher vejens form. **Når du er tilfreds med linjen, klik OK.**",
1038                 "delete_lines": "Det er helt fint at slette linjer der ikke hører til noget der eksisterer i virkeligheden.{br}Her er et eksempel hvor den planlagte vej {street} aldrig er blevet etableret. Vi kan forbedre denne del af kortet ved at slette de ekstra linjer.",
1039                 "rightclick_intersection": "Den sidste vej der findes er {street1}, så vi vil *opdele* {street2} ved dette kryds og slette alting der er over det. **Højreklik på noden i  krydset.**",
1040                 "split_intersection": "**Klik på {button}-knappen for at opdele {street}.**",
1041                 "retry_split": "Du klikkede ikke på Opdel-knappen. Prøv igen.",
1042                 "did_split_multi": "Godt klaret! {street1} er nu opdelt i to stykker. Den øverste del kan fjernes. **Klik på den øverste del af {street2} for at vælge den.",
1043                 "did_split_single": "**Klik på den øverste del af {street2} for at markere den.**",
1044                 "multi_select": "{selected} er nu markeret. Nu skal vi også markere {other1}. Du kan holde skift-tasten nede for at markere flere ting. **Marker også {other2}.**",
1045                 "multi_rightclick": "Godt! Begge linjer der skal slettes er nu markeret. **Højreklik på en af linjerne for at vise redigeringsmenuen.**",
1046                 "multi_delete": "**Klik på {button}-knappen for at slette de overflødige linjer.**",
1047                 "retry_delete": "Du klikkede ikke på Slet knappen. Prøv igen.",
1048                 "play": "Dejligt! Brug nu de ting du har lært i denne del, til at øve redigering af nogle flere linjer. **Når du er klar til at fortsætte til næste del, klik '{next}'.**"
1049             },
1050             "buildings": {
1051                 "title": "Bygninger",
1052                 "add_building": "OpenStreetMap er verdens største database af bygninger.{br}Du kan hjælpe med at forbedre den, ved at optegne bygninger som ikke allerede er kortlagte. **Klik på {button} Område-knappen for at tilføje et nyt område.**",
1053                 "start_building": "Lad os tilføje dette hus til kortet ved at indtegne dets omrids.{br}Bygninger bør indtegnes der hvor deres fundament står, så præcist som det nu  kan lade sig gøre. **Klik eller tast mellemrum, for at placere den første node i et af bygnignens hjørner.**",
1054                 "continue_building": "Fortsæt med at tilføje flere noder for at optegne bygningens omrids. Husk at du kan zoome ind hvis du vil se flere detaljer.{br}Afslut bygningen ved at taste retur, eller klikke igen på den første eller sidste node. **Afslut optegningen af bygningen.**",
1055                 "retry_building": "Det ser ud som om du havde lidt problemer med at placere noder i bygningens hjørner. Prøv igen!",
1056                 "choose_category_building": "**Vælg {category} fra listen.**",
1057                 "choose_preset_house": "Der er mange forskellige typer af bygninger, men denne er klart et hus.{br}Hvis du er usikker, er det helt fint at vælge en mere generel bygningstype. **Vælg {preset}-typen.**",
1058                 "close": "**Tast escape eller klik på {button}-knappen for at lukke objekteditoren.**",
1059                 "rightclick_building": "**Højreklik for at markere bygningen du har tilføjet, og vise redigeringsmenuen.**",
1060                 "square_building": "Huset du tilføjede vil se bedre ud med hjørner der er helt firkantede. **Klik på {button}-knappen for at lave bygningens form helt firkantet.**",
1061                 "retry_square": "Du klikkede ikke på gør firkantet knappen. Prøv igen.",
1062                 "done_square": "Så du hvordan bygningens hjørner flyttede sig på plads? Du skal lige lære en smart funktion mere.",
1063                 "add_tank": "Nu skal vi optegne en rund opbevaringstank. **Klik på {button} Område-knappen for at tilføje et nyt område.**",
1064                 "start_tank": "Men bare rolig, du behøver ikke tegne en perfekt cirkel. Tegn bare et område inde i tanken der rører kanterne. **Klik eller tast mellemrum for at placere den første node på tankens kant.**",
1065                 "continue_tank": "Tilføj et par noder mere langs kanten. Cirklen vil blive placeret lidt udenfor de noder du tegner.{br}Afslut området ved at taste retur, eller klikke igen på den første eller sidste node. **Afslut optegningen af tanken.**",
1066                 "search_tank": "**Søg efter '{preset}'.**",
1067                 "choose_tank": "**Vælg {preset} fra listen.**",
1068                 "rightclick_tank": "**Højre-klik for at markere tanken du har tilføjet og vise redigeringsmenuen.**",
1069                 "circle_tank": "**Klik på {button}  knappen for at lave tanken som en rund cirkel.**",
1070                 "retry_circle": "Du klikkede ikke på gør rund knappen. Prøv igen.",
1071                 "play": "Sådan! Øv dig på et par bygninger mere, og prøv nogle af de andre funktioner i redigeringsmenuen. **Når du er klar til at fortsætte til næste del, klik '{next}'.**"
1072             },
1073             "startediting": {
1074                 "title": "Start redigering",
1075                 "help": "Du er nu klar til at redigere OpenStreetMap!{br}Du kan vende tilbage til denne gennemgang eller se mere dokumentation til enhver tid, ved at klikke på {button} Hjælp-knappen eller trykke på '{key}'-knappen.",
1076                 "shortcuts": "Du kan få vist en liste over kommandoer og deres genvejstaster ved at trykke på '{key}'-tasten.",
1077                 "save": "Glem ikke regelmæssigt at gemme dine ændringer!",
1078                 "start": "Start kortlægning!"
1079             }
1080         },
1081         "shortcuts": {
1082             "title": "Genvejstaster",
1083             "tooltip": "Vis skærmen med genvejstaster.",
1084             "toggle": {
1085                 "key": "?"
1086             },
1087             "key": {
1088                 "alt": "Alt",
1089                 "backspace": "Backspace",
1090                 "cmd": "Cmd",
1091                 "ctrl": "Ctrl",
1092                 "delete": "Delete",
1093                 "del": "Del",
1094                 "end": "End",
1095                 "enter": "Enter",
1096                 "esc": "Esc",
1097                 "home": "Home",
1098                 "option": "Option",
1099                 "pause": "Pause",
1100                 "pgdn": "PgDn",
1101                 "pgup": "PgUp",
1102                 "return": "Retur",
1103                 "shift": "Shift",
1104                 "space": "Mellemrum"
1105             },
1106             "gesture": {
1107                 "drag": "træk"
1108             },
1109             "or": "-eller-",
1110             "browsing": {
1111                 "title": "Visning",
1112                 "navigation": {
1113                     "title": "Navigering",
1114                     "pan": "Panorér på kortet",
1115                     "pan_more": "Panorér en hel side",
1116                     "zoom": "Zoom ind / ud",
1117                     "zoom_more": "Zoom længere ind / ud "
1118                 },
1119                 "help": {
1120                     "title": "Hjælp",
1121                     "help": "Vis hjælp/dokumentation",
1122                     "keyboard": "Vis genvejstaster"
1123                 },
1124                 "display_options": {
1125                     "title": "Visnings-muligheder",
1126                     "background": "Åbn baggrunds-indstilliner",
1127                     "background_switch": "Skift til forrige anvendte baggrund",
1128                     "map_data": "Vis kortdata-indstillinger",
1129                     "fullscreen": "Aktiver fuldskærms-tilstand",
1130                     "wireframe": "Skift wireframe-tilstand",
1131                     "minimap": "Åbn/luk minikort"
1132                 },
1133                 "selecting": {
1134                     "title": "Markering af kortobjekter",
1135                     "select_one": "Marker et enkelt kortobjekt",
1136                     "select_multi": "Marker flere kortobjekter",
1137                     "lasso": "Tegn en markerings-lasso om kortobjekter",
1138                     "search": "Find kortobjekter der indeholder tekst"
1139                 },
1140                 "with_selected": {
1141                     "title": "Ved markeret kortobjekt",
1142                     "edit_menu": "Åbn/luk redigeringsmenu"
1143                 },
1144                 "vertex_selected": {
1145                     "title": "Ved markeret node",
1146                     "previous": "Spring til forrige node",
1147                     "next": "Spring til næste node",
1148                     "first": "Spring til første node",
1149                     "last": "Spring til sidste node",
1150                     "change_parent": "Skift tilhørende vej"
1151                 }
1152             },
1153             "editing": {
1154                 "title": "Redigering",
1155                 "drawing": {
1156                     "title": "Optegning",
1157                     "add_point": "\"Tilføj punkt\"-tilstand",
1158                     "add_line": "\"Tilføj linje\"-tilstand",
1159                     "add_area": "\"Tilføj område\"-tilstand",
1160                     "place_point": "Placer et punkt",
1161                     "disable_snap": "Undlad at 'klistre' til eksisterende punkt",
1162                     "stop_line": "Afslut tegning af linje eller område"
1163                 },
1164                 "operations": {
1165                     "title": "Operationer",
1166                     "continue_line": "Fortsæt linje fra markerede node",
1167                     "merge": "Kombiner (sammenflet) markerede kortobjekter",
1168                     "disconnect": "Separér kortobjekter ved markerede node",
1169                     "split": "Opdel linje i to ved markerede node",
1170                     "reverse": "Vend retning på linje",
1171                     "move": "Flyt markerede kortobjekter",
1172                     "rotate": "Rotér markerede kortobjekter",
1173                     "orthogonalize": "Gør linje lige / Gør områdes hjørner retvinklede",
1174                     "circularize": "Gør en lukket linje eller område rundt",
1175                     "reflect_long": "Spejl kortobjekt over den længste led",
1176                     "reflect_short": "Spejl kortobjekt over den korteste led",
1177                     "delete": "Slet markerede kortobjekt"
1178                 },
1179                 "commands": {
1180                     "title": "Kommandoer",
1181                     "copy": "Kopier markerede kortobjekter",
1182                     "paste": "Indsæt kopierede kortobjekter",
1183                     "undo": "Fortryd seneste handling",
1184                     "redo": "Omgør fortrudt handling",
1185                     "save": "Gem ændringer"
1186                 }
1187             },
1188             "tools": {
1189                 "title": "Værktøjer",
1190                 "info": {
1191                     "title": "Information",
1192                     "all": "Åbn/luk alle informationspaneler",
1193                     "background": "Åbn/luk baggrundspanel",
1194                     "history": "Åbn/luk historikpanel",
1195                     "location": "Åbn/luk baggrundspanel",
1196                     "measurement": "Åbn/luk målingspanel"
1197                 }
1198             }
1199         },
1200         "units": {
1201             "feet": "{quantity} fod",
1202             "miles": "{quantity} mil",
1203             "square_feet": "{quantity} kvadratfod",
1204             "square_miles": "{quantity} kvadratmil",
1205             "acres": "{quantity} ager",
1206             "meters": "{quantity} m",
1207             "kilometers": "{quantity} km",
1208             "square_meters": "{quantity} m²",
1209             "square_kilometers": "{quantity} km²",
1210             "hectares": "{quantity} ha",
1211             "area_pair": "{area1} ({area2})",
1212             "arcdegrees": "{quantity}°",
1213             "arcminutes": "{quantity}′",
1214             "arcseconds": "{quantity}″",
1215             "north": "N",
1216             "south": "S",
1217             "east": "Ø",
1218             "west": "V",
1219             "coordinate": "{coordinate}{direction}",
1220             "coordinate_pair": "{latitude}, {longitude}"
1221         },
1222         "presets": {
1223             "categories": {
1224                 "category-barrier": {
1225                     "name": "Barriereobjekter"
1226                 },
1227                 "category-building": {
1228                     "name": "Bygningsegenskaber"
1229                 },
1230                 "category-golf": {
1231                     "name": "Golfegenskaber"
1232                 },
1233                 "category-landuse": {
1234                     "name": "Arealanvendelsesegenskaber"
1235                 },
1236                 "category-natural-area": {
1237                     "name": "Naturobjekter"
1238                 },
1239                 "category-natural-line": {
1240                     "name": "Naturobjekter"
1241                 },
1242                 "category-natural-point": {
1243                     "name": "Naturobjekter"
1244                 },
1245                 "category-path": {
1246                     "name": "Stiegenskaber"
1247                 },
1248                 "category-rail": {
1249                     "name": "Jernbaneegenskaber"
1250                 },
1251                 "category-restriction": {
1252                     "name": "Restriktionsegenskaber"
1253                 },
1254                 "category-road": {
1255                     "name": "Vejegenskaber"
1256                 },
1257                 "category-route": {
1258                     "name": "Ruteegenskaber"
1259                 },
1260                 "category-water-area": {
1261                     "name": "Vandegenskaber"
1262                 },
1263                 "category-water-line": {
1264                     "name": "Vandegenskaber"
1265                 }
1266             },
1267             "fields": {
1268                 "access": {
1269                     "label": "Tilladt adgang",
1270                     "options": {
1271                         "designated": {
1272                             "description": "Adgang tilladt ifølge trafikskilte eller lokale bestemmelser",
1273                             "title": "Udpeget til netop dette formål"
1274                         },
1275                         "destination": {
1276                             "description": "Ærindekørsel tilladt",
1277                             "title": "Destination"
1278                         },
1279                         "dismount": {
1280                             "description": "Kørsel forbudt, cyklist skal trække",
1281                             "title": "Trækken tilladt"
1282                         },
1283                         "no": {
1284                             "description": "Adgang ikke tilladt for offentligheden",
1285                             "title": "Forbudt"
1286                         },
1287                         "permissive": {
1288                             "description": "Adgang tilladt indtil ejer tilbagekalder tilladelsen",
1289                             "title": "Adgang efter tilladelse"
1290                         },
1291                         "private": {
1292                             "description": "Adgang kun tilladt ved udstedelse af individuelle tilladelser fra ejer",
1293                             "title": "Privat"
1294                         },
1295                         "yes": {
1296                             "description": "Adgang tilladt ifølge loven",
1297                             "title": "Tilladt"
1298                         }
1299                     },
1300                     "placeholder": "Ikke specificeret",
1301                     "types": {
1302                         "access": "Alle",
1303                         "bicycle": "Cykler",
1304                         "foot": "Til fods",
1305                         "horse": "Heste",
1306                         "motor_vehicle": "Motorkøretøjer"
1307                     }
1308                 },
1309                 "access_simple": {
1310                     "label": "Tilladt adgang"
1311                 },
1312                 "address": {
1313                     "label": "Adresse",
1314                     "placeholders": {
1315                         "block_number": "Bloknummer",
1316                         "block_number!jp": "Bloknr.",
1317                         "city": "By",
1318                         "city!jp": "City/By/Landsby/Tokyo specielafdeling",
1319                         "city!vn": "City/By",
1320                         "conscriptionnumber": "123",
1321                         "country": "Land",
1322                         "county": "Region",
1323                         "county!jp": "Distrikt",
1324                         "district": "Bydel",
1325                         "district!vn": "Arrondissement/by/distrikt",
1326                         "floor": "Etage",
1327                         "hamlet": "Lille landsby",
1328                         "housename": "Husnavn",
1329                         "housenumber": "123",
1330                         "housenumber!jp": "Bygningsnr. /Etage nr.",
1331                         "neighbourhood": "Kvarter",
1332                         "neighbourhood!jp": "Chōme/Aza/Koaza",
1333                         "place": "Sted",
1334                         "postcode": "Postnummer",
1335                         "province": "Landsdel",
1336                         "province!jp": "Præfekturet",
1337                         "quarter": "Bydel",
1338                         "quarter!jp": "Ōaza/Machi",
1339                         "state": "Delstat",
1340                         "street": "Gade",
1341                         "subdistrict": "Kvarter",
1342                         "subdistrict!vn": "Afdeling/Kommune/Townlet",
1343                         "suburb": "Forstad",
1344                         "suburb!jp": "Afdeling",
1345                         "unit": "Enhed"
1346                     }
1347                 },
1348                 "admin_level": {
1349                     "label": "Administrativt niveau"
1350                 },
1351                 "aerialway": {
1352                     "label": "Type"
1353                 },
1354                 "aerialway/access": {
1355                     "label": "Adgang",
1356                     "options": {
1357                         "both": "Begge",
1358                         "entry": "Indgang",
1359                         "exit": "Udgang"
1360                     }
1361                 },
1362                 "aerialway/bubble": {
1363                     "label": "Skikabine"
1364                 },
1365                 "aerialway/capacity": {
1366                     "label": "Kapacitet (per time)",
1367                     "placeholder": "500, 2500, 5000..."
1368                 },
1369                 "aerialway/duration": {
1370                     "label": "Varighed (minutter)",
1371                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1372                 },
1373                 "aerialway/heating": {
1374                     "label": "Opvarmet"
1375                 },
1376                 "aerialway/occupancy": {
1377                     "label": "Belægning",
1378                     "placeholder": "2, 4, 8..."
1379                 },
1380                 "aerialway/summer/access": {
1381                     "label": "Adgang (sommer)",
1382                     "options": {
1383                         "both": "Begge",
1384                         "entry": "Indgang",
1385                         "exit": "Udgang"
1386                     }
1387                 },
1388                 "aeroway": {
1389                     "label": "Type"
1390                 },
1391                 "agrarian": {
1392                     "label": "Produkter"
1393                 },
1394                 "amenity": {
1395                     "label": "Type"
1396                 },
1397                 "animal_boarding": {
1398                     "label": "Til dyr"
1399                 },
1400                 "animal_breeding": {
1401                     "label": "Til dyr"
1402                 },
1403                 "animal_shelter": {
1404                     "label": "Til dyr"
1405                 },
1406                 "area/highway": {
1407                     "label": "Type"
1408                 },
1409                 "artist": {
1410                     "label": "Kunstner"
1411                 },
1412                 "artwork_type": {
1413                     "label": "Type"
1414                 },
1415                 "atm": {
1416                     "label": "Pengeautomat"
1417                 },
1418                 "backrest": {
1419                     "label": "Ryglæn"
1420                 },
1421                 "barrier": {
1422                     "label": "Type"
1423                 },
1424                 "bath/open_air": {
1425                     "label": "Friluftsbad"
1426                 },
1427                 "bath/sand_bath": {
1428                     "label": "Mudderbad"
1429                 },
1430                 "bath/type": {
1431                     "label": "Specialitet",
1432                     "options": {
1433                         "foot_bath": "Fodbad",
1434                         "hot_spring": "Varme bade",
1435                         "onsen": "Japansk varmebad"
1436                     }
1437                 },
1438                 "beauty": {
1439                     "label": "Butikstype"
1440                 },
1441                 "bench": {
1442                     "label": "Bænk"
1443                 },
1444                 "bicycle_parking": {
1445                     "label": "Type"
1446                 },
1447                 "bin": {
1448                     "label": "Skraldespand"
1449                 },
1450                 "blood_components": {
1451                     "label": "Blodkomponenter",
1452                     "options": {
1453                         "plasma": "plasma",
1454                         "platelets": "blodplader",
1455                         "stemcells": "stamcelleprøver",
1456                         "whole": "Blodtransfusionspakke"
1457                     }
1458                 },
1459                 "board_type": {
1460                     "label": "Type"
1461                 },
1462                 "boules": {
1463                     "label": "Type"
1464                 },
1465                 "boundary": {
1466                     "label": "Type"
1467                 },
1468                 "brand": {
1469                     "label": "Mærke"
1470                 },
1471                 "brewery": {
1472                     "label": "Fadøl"
1473                 },
1474                 "bridge": {
1475                     "label": "Type",
1476                     "placeholder": "Standard"
1477                 },
1478                 "building": {
1479                     "label": "Bygning"
1480                 },
1481                 "building_area": {
1482                     "label": "Bygning"
1483                 },
1484                 "bunker_type": {
1485                     "label": "Type"
1486                 },
1487                 "cables": {
1488                     "label": "Kabler",
1489                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1490                 },
1491                 "camera/direction": {
1492                     "label": "Retning (grader i urets retning)",
1493                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1494                 },
1495                 "camera/mount": {
1496                     "label": "Kameraholder"
1497                 },
1498                 "camera/type": {
1499                     "label": "Kameratype",
1500                     "options": {
1501                         "dome": "Kuppel",
1502                         "fixed": "Fast fikspunkt",
1503                         "panning": "Panorering"
1504                     }
1505                 },
1506                 "capacity": {
1507                     "label": "Kapacitet",
1508                     "placeholder": "50, 100, 200..."
1509                 },
1510                 "castle_type": {
1511                     "label": "Type"
1512                 },
1513                 "clothes": {
1514                     "label": "Beklædning"
1515                 },
1516                 "club": {
1517                     "label": "Type"
1518                 },
1519                 "collection_times": {
1520                     "label": "Indsamlingstidspunkter"
1521                 },
1522                 "comment": {
1523                     "label": "Kommentar til ændringssæt",
1524                     "placeholder": "Kort beskrivelse af dine bidrag (påkrævet)"
1525                 },
1526                 "communication_multi": {
1527                     "label": "Kommunikationstype"
1528                 },
1529                 "construction": {
1530                     "label": "Type"
1531                 },
1532                 "contact/webcam": {
1533                     "label": "Webcam-URL",
1534                     "placeholder": "http://example.com/"
1535                 },
1536                 "content": {
1537                     "label": "Indhold"
1538                 },
1539                 "country": {
1540                     "label": "Land"
1541                 },
1542                 "covered": {
1543                     "label": "Overdækket"
1544                 },
1545                 "craft": {
1546                     "label": "Type"
1547                 },
1548                 "crane/type": {
1549                     "label": "Krantype",
1550                     "options": {
1551                         "floor-mounted_crane": "Gulvmonteret kran",
1552                         "portal_crane": "Portalkran",
1553                         "travel_lift": "Skibskran"
1554                     }
1555                 },
1556                 "crop": {
1557                     "label": "Afgrøder"
1558                 },
1559                 "crossing": {
1560                     "label": "Type"
1561                 },
1562                 "cuisine": {
1563                     "label": "Kogekunsttype"
1564                 },
1565                 "currency_multi": {
1566                     "label": "Valuta"
1567                 },
1568                 "cutting": {
1569                     "label": "Type",
1570                     "placeholder": "Standard"
1571                 },
1572                 "cycle_network": {
1573                     "label": "Cykelnetværk"
1574                 },
1575                 "cycleway": {
1576                     "label": "Cykelbaner",
1577                     "options": {
1578                         "lane": {
1579                             "description": "Cykelbane adskilt fra trafikken med en opmalet linje",
1580                             "title": "Standardcykelbane"
1581                         },
1582                         "none": {
1583                             "description": "Ingen cykelbane",
1584                             "title": "Ingen"
1585                         },
1586                         "opposite": {
1587                             "description": "Cykelbane hvor det er tilladt at køre i begge retninger på en ensrettet gade",
1588                             "title": "Begge retninger cykelbane"
1589                         },
1590                         "opposite_lane": {
1591                             "description": "Cykelbane der kører i modsat retning af biltrafikken",
1592                             "title": "Modsat cykelbane"
1593                         },
1594                         "share_busway": {
1595                             "description": "En cykelbane delt med en busvejbane",
1596                             "title": "Cykelbane delt med bus"
1597                         },
1598                         "shared_lane": {
1599                             "description": "Cykelbane uden adskillelse fra biltrafikken",
1600                             "title": "Delt cykelbane"
1601                         },
1602                         "track": {
1603                             "description": "Cykelsti adskilt fra trafikken med en fysisk barriere",
1604                             "title": "Cykelsti"
1605                         }
1606                     },
1607                     "placeholder": "ingen",
1608                     "types": {
1609                         "cycleway:left": "Venstre side",
1610                         "cycleway:right": "Højre side"
1611                     }
1612                 },
1613                 "date": {
1614                     "label": "Dato"
1615                 },
1616                 "delivery": {
1617                     "label": "Levering"
1618                 },
1619                 "denomination": {
1620                     "label": "Trosretning"
1621                 },
1622                 "denotation": {
1623                     "label": "Betegnelse"
1624                 },
1625                 "description": {
1626                     "label": "Beskrivelse"
1627                 },
1628                 "devices": {
1629                     "label": "Enheder",
1630                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1631                 },
1632                 "diaper": {
1633                     "label": "Babybleskifte"
1634                 },
1635                 "direction": {
1636                     "label": "Retning (grader med uret)",
1637                     "placeholder": "45, 90, 180, 270"
1638                 },
1639                 "direction_cardinal": {
1640                     "label": "Retning",
1641                     "options": {
1642                         "E": "Øst",
1643                         "ENE": "Øst-nordøst",
1644                         "ESE": "Øst-sydøst",
1645                         "N": "Nord",
1646                         "NE": "Nordøst",
1647                         "NNE": "Nord-nordøst",
1648                         "NNW": "Nord-nordvest",
1649                         "NW": "Nordvest",
1650                         "S": "Syd",
1651                         "SE": "Sydøst",
1652                         "SSE": "Syd-sydøst",
1653                         "SSW": "Syd-sydvest",
1654                         "SW": "Sydvest",
1655                         "W": "Vest",
1656                         "WNW": "Vest-nordvest",
1657                         "WSW": "Vest-sydvest"
1658                     }
1659                 },
1660                 "direction_clock": {
1661                     "label": "Retning",
1662                     "options": {
1663                         "anticlockwise": "Mod uret",
1664                         "clockwise": "Med uret"
1665                     }
1666                 },
1667                 "direction_vertex": {
1668                     "label": "Retning",
1669                     "options": {
1670                         "backward": "Baglæns",
1671                         "both": "Begge / alle",
1672                         "forward": "Forlæns"
1673                     }
1674                 },
1675                 "display": {
1676                     "label": "Display"
1677                 },
1678                 "dock": {
1679                     "label": "Type"
1680                 },
1681                 "drive_through": {
1682                     "label": "Gennemkørsel - uden stop"
1683                 },
1684                 "duration": {
1685                     "label": "Varighed",
1686                     "placeholder": "00:00"
1687                 },
1688                 "electrified": {
1689                     "label": "Elektrificering",
1690                     "options": {
1691                         "contact_line": "Køreledning",
1692                         "no": "Nej",
1693                         "rail": "Elektrificeret jernbane",
1694                         "yes": "Ja (uspecificeret)"
1695                     },
1696                     "placeholder": "Køreledning, elektrificeret jernbane"
1697                 },
1698                 "elevation": {
1699                     "label": "Højde over havet"
1700                 },
1701                 "email": {
1702                     "label": "E-mail",
1703                     "placeholder": "example@example.com"
1704                 },
1705                 "embankment": {
1706                     "label": "Type",
1707                     "placeholder": "Standard"
1708                 },
1709                 "emergency": {
1710                     "label": "Skadestue"
1711                 },
1712                 "entrance": {
1713                     "label": "Type"
1714                 },
1715                 "except": {
1716                     "label": "Undtagelser"
1717                 },
1718                 "fax": {
1719                     "label": "Fax",
1720                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
1721                 },
1722                 "fee": {
1723                     "label": "Gebyr"
1724                 },
1725                 "fence_type": {
1726                     "label": "Type"
1727                 },
1728                 "fire_hydrant/position": {
1729                     "label": "Placering",
1730                     "options": {
1731                         "green": "Græsplæne",
1732                         "lane": "Vejbane",
1733                         "parking_lot": "Parkeringsbås",
1734                         "sidewalk": "Fortov"
1735                     }
1736                 },
1737                 "fire_hydrant/type": {
1738                     "label": "Type",
1739                     "options": {
1740                         "pillar": "Søjle/overjordisk",
1741                         "pond": "Dam",
1742                         "underground": "Underjordisk",
1743                         "wall": "Mur"
1744                     }
1745                 },
1746                 "fitness_station": {
1747                     "label": "Udstyrstype"
1748                 },
1749                 "fixme": {
1750                     "label": "Ret mig"
1751                 },
1752                 "ford": {
1753                     "label": "Type",
1754                     "placeholder": "Standard"
1755                 },
1756                 "frequency": {
1757                     "label": "Operationel frekvens"
1758                 },
1759                 "fuel": {
1760                     "label": "Brændstof"
1761                 },
1762                 "fuel_multi": {
1763                     "label": "Benzintyper"
1764                 },
1765                 "gauge": {
1766                     "label": "Sporvidde"
1767                 },
1768                 "gender": {
1769                     "label": "Køn",
1770                     "options": {
1771                         "female": "Hunkøn",
1772                         "male": "Hankøn",
1773                         "unisex": "Unisex"
1774                     },
1775                     "placeholder": "Ukendt"
1776                 },
1777                 "generator/method": {
1778                     "label": "Metode"
1779                 },
1780                 "generator/output/electricity": {
1781                     "label": "Udgangseffekt",
1782                     "placeholder": "50 MW, 100 MW, 200 MW..."
1783                 },
1784                 "generator/source": {
1785                     "label": "Kilde"
1786                 },
1787                 "generator/type": {
1788                     "label": "Type"
1789                 },
1790                 "government": {
1791                     "label": "Type"
1792                 },
1793                 "grape_variety": {
1794                     "label": "Vinsorteliste"
1795                 },
1796                 "handicap": {
1797                     "label": "Handikap",
1798                     "placeholder": "1-18"
1799                 },
1800                 "handrail": {
1801                     "label": "Gelænder"
1802                 },
1803                 "hashtags": {
1804                     "label": "Foreslåede hashtags",
1805                     "placeholder": "#eksempel"
1806                 },
1807                 "healthcare": {
1808                     "label": "Type"
1809                 },
1810                 "healthcare/speciality": {
1811                     "label": "Specialer"
1812                 },
1813                 "height": {
1814                     "label": "Højde (meter)"
1815                 },
1816                 "highway": {
1817                     "label": "Type"
1818                 },
1819                 "historic": {
1820                     "label": "Type"
1821                 },
1822                 "historic/civilization": {
1823                     "label": "Historisk periode"
1824                 },
1825                 "hoops": {
1826                     "label": "Kurve",
1827                     "placeholder": "1, 2, 4..."
1828                 },
1829                 "iata": {
1830                     "label": "IATA"
1831                 },
1832                 "icao": {
1833                     "label": "ICAO"
1834                 },
1835                 "incline": {
1836                     "label": "Stigning"
1837                 },
1838                 "incline_steps": {
1839                     "label": "Stigning",
1840                     "options": {
1841                         "down": "Ned",
1842                         "up": "Op"
1843                     }
1844                 },
1845                 "indoor": {
1846                     "label": "Indendørs"
1847                 },
1848                 "information": {
1849                     "label": "Type"
1850                 },
1851                 "inscription": {
1852                     "label": "Inskription"
1853                 },
1854                 "intermittent": {
1855                     "label": "Sporadisk"
1856                 },
1857                 "internet_access": {
1858                     "label": "Internetadgang",
1859                     "options": {
1860                         "no": "Nej",
1861                         "terminal": "Terminal",
1862                         "wired": "Via kabel",
1863                         "wlan": "Wi-fi",
1864                         "yes": "Ja"
1865                     }
1866                 },
1867                 "internet_access/fee": {
1868                     "label": "Internet gebyr"
1869                 },
1870                 "internet_access/ssid": {
1871                     "label": "SSID (Netværksnavn)"
1872                 },
1873                 "kerb": {
1874                     "label": "Kantsten"
1875                 },
1876                 "label": {
1877                     "label": "Opmærkning"
1878                 },
1879                 "lamp_type": {
1880                     "label": "Type"
1881                 },
1882                 "landuse": {
1883                     "label": "Type"
1884                 },
1885                 "lanes": {
1886                     "label": "Vejbaner",
1887                     "placeholder": "1, 2, 3..."
1888                 },
1889                 "layer": {
1890                     "label": "Lag"
1891                 },
1892                 "leaf_cycle": {
1893                     "label": "Bladcyklus",
1894                     "options": {
1895                         "deciduous": "Løvfældende",
1896                         "evergreen": "Stedsegrønt",
1897                         "mixed": "Blandet",
1898                         "semi_deciduous": "Delvist løvfældende",
1899                         "semi_evergreen": "Delvist stedsegrønt"
1900                     }
1901                 },
1902                 "leaf_cycle_singular": {
1903                     "label": "Bladcyklus",
1904                     "options": {
1905                         "deciduous": "Løvfældende",
1906                         "evergreen": "Stedsegrønt",
1907                         "semi_deciduous": "Delvist løvfældende",
1908                         "semi_evergreen": "Delvist stedsegrønt"
1909                     }
1910                 },
1911                 "leaf_type": {
1912                     "label": "Bladtype",
1913                     "options": {
1914                         "broadleaved": "Løvtræsblade",
1915                         "leafless": "Bladløs",
1916                         "mixed": "Blandet",
1917                         "needleleaved": "Nåleblade"
1918                     }
1919                 },
1920                 "leaf_type_singular": {
1921                     "label": "Bladtype",
1922                     "options": {
1923                         "broadleaved": "Løvtræsblade",
1924                         "leafless": "Bladløs",
1925                         "needleleaved": "Nåleblade"
1926                     }
1927                 },
1928                 "leisure": {
1929                     "label": "Type"
1930                 },
1931                 "length": {
1932                     "label": "Længde (meter)"
1933                 },
1934                 "level": {
1935                     "label": "Etage"
1936                 },
1937                 "levels": {
1938                     "label": "Etager",
1939                     "placeholder": "2, 4, 6..."
1940                 },
1941                 "lit": {
1942                     "label": "Gadebelysning"
1943                 },
1944                 "location": {
1945                     "label": "Lokalitet"
1946                 },
1947                 "man_made": {
1948                     "label": "Type"
1949                 },
1950                 "manhole": {
1951                     "label": "Type"
1952                 },
1953                 "map_size": {
1954                     "label": "Dækning"
1955                 },
1956                 "map_type": {
1957                     "label": "Type"
1958                 },
1959                 "maxheight": {
1960                     "label": "Maksimal højde",
1961                     "placeholder": "4, 4.5, 5, 14'0\", 14'6\", 15'0\""
1962                 },
1963                 "maxspeed": {
1964                     "label": "Hastighedsbegrænsning",
1965                     "placeholder": "40, 50, 60..."
1966                 },
1967                 "maxstay": {
1968                     "label": "Max tid"
1969                 },
1970                 "maxweight": {
1971                     "label": "Maksimalvægt"
1972                 },
1973                 "memorial": {
1974                     "label": "Type"
1975                 },
1976                 "mtb/scale": {
1977                     "label": "Sværhedsgrad for mountainbike",
1978                     "options": {
1979                         "0": "0: Fast grus/ pakket jord, ingen forhindringer, brede kurver",
1980                         "1": "1: Noget løs overflade, små forhindringer, brede kurver",
1981                         "2": "2: Meget løs overflade, store forhindringer, nemme hårnålesving",
1982                         "3": "3: Glat overflade, store forhindringer, snævre hårnålesving",
1983                         "4": "4: Løs overflade eller kampesten, farlige hårnålesving",
1984                         "5": "5: Maksimal sværhedsgrad, kampestensområder, jordskred",
1985                         "6": "6: Ikke farbart undtagen for de allerbedste mountainbikere"
1986                     },
1987                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
1988                 },
1989                 "mtb/scale/imba": {
1990                     "label": "Sværhedsgrad for IMBA-spor",
1991                     "options": {
1992                         "0": "Nemmeste (hvid cirkel)",
1993                         "1": "Let (grøn cirkel)",
1994                         "2": "Medium (blå firkant)",
1995                         "3": "Vanskelig (sort diamant)",
1996                         "4": "Ekstremt vanskelig (dobbelt sort diamant)"
1997                     },
1998                     "placeholder": "Nemt, medium, svært"
1999                 },
2000                 "mtb/scale/uphill": {
2001                     "label": "Sværhedsgrad for mountainbike op ad bakke",
2002                     "options": {
2003                         "0": "0: Gennemsnitlig hældning < 10 %, grus / hård jord, ingen forhindringer",
2004                         "1": "1: Gennemsnitlig hældning < 15 %, grus / hård jord, nogle små genstande",
2005                         "2": "2: Gennemsnitlig hældning < 20 %, stabil overflade, klipperstykker/trærødder",
2006                         "3": "3: Gennemsnitlig hældning < 25 %, variabel overflade, klippestykker/træstykker",
2007                         "4": "4: Gennemsnitlig  hældning < 30 %, dårlige forhold, store sten/træstykker",
2008                         "5": "5: Meget stejlt, cyklen skal for det meste skubbes eller bæres"
2009                     },
2010                     "placeholder": "0, 1, 2, 3..."
2011                 },
2012                 "name": {
2013                     "label": "Navn",
2014                     "placeholder": "Mest kendte navn (hvis noget)"
2015                 },
2016                 "natural": {
2017                     "label": "Naturlig"
2018                 },
2019                 "network": {
2020                     "label": "Netværk"
2021                 },
2022                 "network_bicycle": {
2023                     "label": "Cykelnetværkstype",
2024                     "options": {
2025                         "icn": "Internationalt",
2026                         "lcn": "Lokalt",
2027                         "ncn": "Nationalt",
2028                         "rcn": "Regionalt"
2029                     },
2030                     "placeholder": "Lokalt, Regionalt, Nationalt, Internationalt"
2031                 },
2032                 "network_foot": {
2033                     "label": "Vandrenetværkstype",
2034                     "options": {
2035                         "iwn": "Internationalt",
2036                         "lwn": "Lokalt",
2037                         "nwn": "Nationalt",
2038                         "rwn": "Regionalt"
2039                     },
2040                     "placeholder": "Lokalt, Regionalt, Nationalt, Internationalt"
2041                 },
2042                 "network_horse": {
2043                     "label": "Netværkstype",
2044                     "options": {
2045                         "ihn": "Internationalt",
2046                         "lhn": "Lokalt",
2047                         "nhn": "Nationalt",
2048                         "rhn": "Regionalt"
2049                     },
2050                     "placeholder": "Lokalt, Regionalt, Nationalt, Internationalt"
2051                 },
2052                 "network_road": {
2053                     "label": "Netværk"
2054                 },
2055                 "note": {
2056                     "label": "Bemærkning"
2057                 },
2058                 "office": {
2059                     "label": "Type"
2060                 },
2061                 "oneway": {
2062                     "label": "Ensrettet",
2063                     "options": {
2064                         "alternating": "Skiftende",
2065                         "no": "Nej",
2066                         "reversible": "Reversibel",
2067                         "undefined": "Antages at være Nej",
2068                         "yes": "Ja"
2069                     }
2070                 },
2071                 "oneway_yes": {
2072                     "label": "Ensrettet",
2073                     "options": {
2074                         "alternating": "Skiftende",
2075                         "no": "Nej",
2076                         "reversible": "Reversibel",
2077                         "undefined": "Antages at være Ja",
2078                         "yes": "Ja"
2079                     }
2080                 },
2081                 "opening_hours": {
2082                     "label": "Åbningstider"
2083                 },
2084                 "operator": {
2085                     "label": "Operatør"
2086                 },
2087                 "outdoor_seating": {
2088                     "label": "Udendørssiddepladser"
2089                 },
2090                 "par": {
2091                     "label": "Par",
2092                     "placeholder": "3, 4, 5..."
2093                 },
2094                 "park_ride": {
2095                     "label": "Park and ride-anlæg"
2096                 },
2097                 "parking": {
2098                     "label": "Type",
2099                     "options": {
2100                         "carports": "Carporte",
2101                         "garage_boxes": "Garagebokse",
2102                         "lane": "Vejsidespor",
2103                         "multi-storey": "Multiniveau",
2104                         "sheds": "Læskure",
2105                         "surface": "Overflade",
2106                         "underground": "Underjordisk"
2107                     }
2108                 },
2109                 "payment_multi": {
2110                     "label": "Betalingstyper"
2111                 },
2112                 "phases": {
2113                     "label": "Faser",
2114                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2115                 },
2116                 "phone": {
2117                     "label": "Telefon",
2118                     "placeholder": "+31 42 123 4567"
2119                 },
2120                 "piste/difficulty": {
2121                     "label": "Sværhedsgrad",
2122                     "options": {
2123                         "advanced": "Avanceret (sort diamant)",
2124                         "easy": "Nemt (grøn cirkel)",
2125                         "expert": "Ekspert (dobbelt sort diamant)",
2126                         "extreme": "Ekstremt (klatreudstyr påkrævet)",
2127                         "freeride": "Freeride (off-piste)",
2128                         "intermediate": "Mellemsvært (blå firkant)",
2129                         "novice": "Nybegynder (vejledning)"
2130                     },
2131                     "placeholder": "Let, mellemsvær, avanceret..."
2132                 },
2133                 "piste/grooming": {
2134                     "label": "Sikkerhed",
2135                     "options": {
2136                         "backcountry": "Offpiste",
2137                         "classic": "Klassisk",
2138                         "classic+skating": "Klassisk og skøjteløb",
2139                         "mogul": "Pukkelpist",
2140                         "scooter": "Snescooter",
2141                         "skating": "Skøjteløb"
2142                     }
2143                 },
2144                 "piste/type": {
2145                     "label": "Type",
2146                     "options": {
2147                         "downhill": "Styrtløb",
2148                         "hike": "Skivandretur",
2149                         "ice_skate": "Skøjter",
2150                         "nordic": "Nordisk",
2151                         "playground": "Legeplads",
2152                         "skitour": "Skirute",
2153                         "sled": "Slæde",
2154                         "sleigh": "Kælk",
2155                         "snow_park": "Snepark"
2156                     }
2157                 },
2158                 "place": {
2159                     "label": "Type"
2160                 },
2161                 "plant": {
2162                     "label": "Kraftstation"
2163                 },
2164                 "plant/output/electricity": {
2165                     "label": "Udgangseffekt",
2166                     "placeholder": "500 MW, 1000 MW, 2000 MW..."
2167                 },
2168                 "playground/baby": {
2169                     "label": "Baby-siddeplads"
2170                 },
2171                 "playground/max_age": {
2172                     "label": "Maksimal alder"
2173                 },
2174                 "playground/min_age": {
2175                     "label": "Minimal alder"
2176                 },
2177                 "population": {
2178                     "label": "Befolkning"
2179                 },
2180                 "power": {
2181                     "label": "Type"
2182                 },
2183                 "power_supply": {
2184                     "label": "Eltransformator"
2185                 },
2186                 "produce": {
2187                     "label": "Fremstiller"
2188                 },
2189                 "product": {
2190                     "label": "Produkter"
2191                 },
2192                 "railway": {
2193                     "label": "Type"
2194                 },
2195                 "railway/signal/direction": {
2196                     "label": "Retning",
2197                     "options": {
2198                         "backward": "Baglæns",
2199                         "both": "Begge / alle",
2200                         "forward": "Forlæns"
2201                     }
2202                 },
2203                 "recycling_accepts": {
2204                     "label": "Accepterer"
2205                 },
2206                 "ref": {
2207                     "label": "Referencekode"
2208                 },
2209                 "ref_aeroway_gate": {
2210                     "label": "Gate-nummer"
2211                 },
2212                 "ref_golf_hole": {
2213                     "label": "Hulnummer",
2214                     "placeholder": "1-18"
2215                 },
2216                 "ref_highway_junction": {
2217                     "label": "Krydsnummer"
2218                 },
2219                 "ref_platform": {
2220                     "label": "Spornummer"
2221                 },
2222                 "ref_road_number": {
2223                     "label": "Vejnummer"
2224                 },
2225                 "ref_route": {
2226                     "label": "Rutenummer"
2227                 },
2228                 "ref_runway": {
2229                     "label": "Landingsbanenummer",
2230                     "placeholder": "f.eks. 01L/19R"
2231                 },
2232                 "ref_stop_position": {
2233                     "label": "Stoppestedsnummer"
2234                 },
2235                 "ref_taxiway": {
2236                     "label": "Rullebane-navn",
2237                     "placeholder": "f.eks. A5"
2238                 },
2239                 "relation": {
2240                     "label": "Type"
2241                 },
2242                 "religion": {
2243                     "label": "Religion"
2244                 },
2245                 "restriction": {
2246                     "label": "Type"
2247                 },
2248                 "restrictions": {
2249                     "label": "Svingbegrænsninger"
2250                 },
2251                 "rooms": {
2252                     "label": "Værelser"
2253                 },
2254                 "route": {
2255                     "label": "Type"
2256                 },
2257                 "route_master": {
2258                     "label": "Type"
2259                 },
2260                 "sac_scale": {
2261                     "label": "Sværhedsgrad for vandrere",
2262                     "options": {
2263                         "alpine_hiking": "T4: Alpin vandring",
2264                         "demanding_alpine_hiking": "T5: Udfordrende alpinvandring",
2265                         "demanding_mountain_hiking": "T3: Krævende bjergvandring",
2266                         "difficult_alpine_hiking": "T6: Vanskelig alpinvandring",
2267                         "hiking": "T1: Vandring",
2268                         "mountain_hiking": "T2: Bjergvandring"
2269                     },
2270                     "placeholder": "Bjergvandring, alpinvandring..."
2271                 },
2272                 "sanitary_dump_station": {
2273                     "label": "Toilet funktionsmåde"
2274                 },
2275                 "seasonal": {
2276                     "label": " Sæsonpræget"
2277                 },
2278                 "second_hand": {
2279                     "label": "Sælger brugt",
2280                     "options": {
2281                         "no": "Nej",
2282                         "only": "Kun",
2283                         "yes": "Ja"
2284                     },
2285                     "placeholder": "Ja, Nej, Kun"
2286                 },
2287                 "service": {
2288                     "label": "Type"
2289                 },
2290                 "service/bicycle": {
2291                     "label": "Service"
2292                 },
2293                 "service/vehicle": {
2294                     "label": "Services"
2295                 },
2296                 "service_rail": {
2297                     "label": "Servicetype",
2298                     "options": {
2299                         "crossover": "Kryds",
2300                         "siding": "Langsomt spor",
2301                         "spur": "Firmaspor",
2302                         "yard": "Rangergård"
2303                     }
2304                 },
2305                 "service_times": {
2306                     "label": "Servicetid"
2307                 },
2308                 "shelter": {
2309                     "label": "Shelter"
2310                 },
2311                 "shelter_type": {
2312                     "label": "Type"
2313                 },
2314                 "shop": {
2315                     "label": "Type"
2316                 },
2317                 "site": {
2318                     "label": "Type"
2319                 },
2320                 "smoking": {
2321                     "label": "Rygning",
2322                     "options": {
2323                         "dedicated": "Dedikeret til rygere (fx rygerklub)",
2324                         "isolated": "I rygeområder, fysisk adskilte",
2325                         "no": "Rygning forbudt overalt",
2326                         "outside": "Tilladt udenfor",
2327                         "separated": "I rygeområder, ikke fysisk adskilte",
2328                         "yes": "Tilladt alle steder"
2329                     },
2330                     "placeholder": "Nej, adskilt, ja..."
2331                 },
2332                 "smoothness": {
2333                     "label": "Glathed",
2334                     "options": {
2335                         "bad": "Robuste hjul:  mountainbike, bil, rickshaw",
2336                         "excellent": "Tynde hjul: rulleskøjter, skateboard",
2337                         "good": "Tynde hjul: racercykel",
2338                         "horrible": "Offroad: kraftigt terrængående køretøj",
2339                         "impassable": "Ufremkommeligt / intet køretøj på hjul",
2340                         "intermediate": "Hjul: citybike, kørestol, scooter",
2341                         "very_bad": "Høj frihøjde: lettere terrængående køretøj",
2342                         "very_horrible": "Specialiseret offroad: traktor, ATV"
2343                     },
2344                     "placeholder": "Tynde hjul, hjul, offroad..."
2345                 },
2346                 "social_facility": {
2347                     "label": "Type"
2348                 },
2349                 "social_facility_for": {
2350                     "label": "Serviceret gruppe"
2351                 },
2352                 "source": {
2353                     "label": "Kilder"
2354                 },
2355                 "sport": {
2356                     "label": "Sportsgren"
2357                 },
2358                 "sport_ice": {
2359                     "label": "Sportsgren"
2360                 },
2361                 "sport_racing_motor": {
2362                     "label": "Sportsgren"
2363                 },
2364                 "sport_racing_nonmotor": {
2365                     "label": "Sportsgren"
2366                 },
2367                 "stars": {
2368                     "label": "Stjerner"
2369                 },
2370                 "start_date": {
2371                     "label": "Startdato"
2372                 },
2373                 "step_count": {
2374                     "label": "Antal trappetrin"
2375                 },
2376                 "stop": {
2377                     "label": "Stoptype",
2378                     "options": {
2379                         "all": "Alle veje",
2380                         "minor": "Mindre vej"
2381                     }
2382                 },
2383                 "structure": {
2384                     "label": "Struktur",
2385                     "options": {
2386                         "bridge": "Bro",
2387                         "cutting": "Forsænkning",
2388                         "embankment": "Forhøjning til tog, vej",
2389                         "ford": "Vadested",
2390                         "tunnel": "Tunnel"
2391                     },
2392                     "placeholder": "Ukendt"
2393                 },
2394                 "structure_waterway": {
2395                     "label": "Struktur",
2396                     "options": {
2397                         "tunnel": "Tunnel"
2398                     },
2399                     "placeholder": "Ukendt"
2400                 },
2401                 "studio": {
2402                     "label": "Type"
2403                 },
2404                 "substance": {
2405                     "label": "Væske"
2406                 },
2407                 "substation": {
2408                     "label": "Type"
2409                 },
2410                 "supervised": {
2411                     "label": "Overvåget"
2412                 },
2413                 "support": {
2414                     "label": "Support"
2415                 },
2416                 "surface": {
2417                     "label": "Overflade"
2418                 },
2419                 "surveillance": {
2420                     "label": "Overvågningskategori"
2421                 },
2422                 "surveillance/type": {
2423                     "label": "Overvågningstype",
2424                     "options": {
2425                         "ALPR": "Automatisk nummerpladegenkendelse",
2426                         "camera": "Kamera",
2427                         "guard": "Vagtovervåget"
2428                     }
2429                 },
2430                 "surveillance/zone": {
2431                     "label": "Overvågningszone"
2432                 },
2433                 "switch": {
2434                     "options": {
2435                         "circuit_breaker": "Kredsløbskontakt",
2436                         "disconnector": "Afkobler",
2437                         "earthing": "Jording",
2438                         "mechanical": "Mekanisk"
2439                     }
2440                 },
2441                 "tactile_paving": {
2442                     "label": "Følbar belægning for blinde"
2443                 },
2444                 "takeaway": {
2445                     "label": "Tag med",
2446                     "options": {
2447                         "no": "Nej",
2448                         "only": "Kun tag med",
2449                         "yes": "Ja"
2450                     },
2451                     "placeholder": "Ja, nej, kun tag med..."
2452                 },
2453                 "toilets/disposal": {
2454                     "label": "Funktionsmåde",
2455                     "options": {
2456                         "bucket": "Spand",
2457                         "chemical": "Kemisk",
2458                         "flush": "Træk & slip",
2459                         "pitlatrine": "Latrin"
2460                     }
2461                 },
2462                 "toll": {
2463                     "label": "Afgift"
2464                 },
2465                 "tomb": {
2466                     "label": "Type"
2467                 },
2468                 "tourism": {
2469                     "label": "Type"
2470                 },
2471                 "tourism_attraction": {
2472                     "label": "Turisme"
2473                 },
2474                 "tower/construction": {
2475                     "label": "Konstruktion",
2476                     "placeholder": "Udbarduneret, Lattice, Fastspændt, ..."
2477                 },
2478                 "tower/type": {
2479                     "label": "Type"
2480                 },
2481                 "tracktype": {
2482                     "label": "Sportype",
2483                     "options": {
2484                         "grade1": "Fast: hårdt vejbelagt eller stærkt komprimeret overflade",
2485                         "grade2": "Overvejende fast: grus / småsten med nogle bløde materiale blandet i",
2486                         "grade3": "En blanding af hårde og bløde materialer",
2487                         "grade4": "Overvejende blød: jord / sand / græs med nogle hårde materialer blandet i",
2488                         "grade5": "Blød: jord/sand/græs"
2489                     },
2490                     "placeholder": "Fast, overvejende fast, blød …"
2491                 },
2492                 "trade": {
2493                     "label": "Type"
2494                 },
2495                 "traffic_calming": {
2496                     "label": "Type"
2497                 },
2498                 "traffic_signals": {
2499                     "label": "Type"
2500                 },
2501                 "traffic_signals/direction": {
2502                     "label": "Retning",
2503                     "options": {
2504                         "backward": "Baglæns",
2505                         "both": "Begge / alle",
2506                         "forward": "Forlæns"
2507                     }
2508                 },
2509                 "trail_visibility": {
2510                     "label": "Synlighed af spor",
2511                     "options": {
2512                         "bad": "Dårlig: ​​ingen markører, sti til tider usynlig / sporløs",
2513                         "excellent": "Fremragende: entydig sti eller markører overalt",
2514                         "good": "God: markører synlige, undertiden kræves søgning",
2515                         "horrible": "Frygtelig: ofte sporløs, kræver visse orienteringsfærdigheder",
2516                         "intermediate": "Mellemsvær: kun få markører, sti for det meste synlig",
2517                         "no": "Ingen: sporløs, kræver fremragende orienteringsfærdigheder"
2518                     },
2519                     "placeholder": "Fremragende, god, dårlig..."
2520                 },
2521                 "transformer": {
2522                     "label": "Type",
2523                     "options": {
2524                         "converter": "Konverter",
2525                         "generator": "Generator",
2526                         "phase_angle_regulator": "Fasevinkelregulator",
2527                         "traction": "Fremdrift",
2528                         "yes": "Ukendt"
2529                     }
2530                 },
2531                 "trees": {
2532                     "label": "Træer"
2533                 },
2534                 "tunnel": {
2535                     "label": "Type",
2536                     "placeholder": "Standard"
2537                 },
2538                 "visibility": {
2539                     "label": "Synlighed",
2540                     "options": {
2541                         "area": "Over 20m (65ft)",
2542                         "house": "Op til 5m (16ft)",
2543                         "street": "5 til 20m (16 til 65ft)"
2544                     }
2545                 },
2546                 "volcano/status": {
2547                     "label": "Vulkan-status",
2548                     "options": {
2549                         "active": "Aktiv",
2550                         "dormant": "I dvale",
2551                         "extinct": "Udslukket"
2552                     }
2553                 },
2554                 "volcano/type": {
2555                     "label": "Vulkan-type"
2556                 },
2557                 "voltage": {
2558                     "label": "Spænding"
2559                 },
2560                 "voltage/primary": {
2561                     "label": "Primærspænding"
2562                 },
2563                 "voltage/secondary": {
2564                     "label": "Sekundærspænding"
2565                 },
2566                 "voltage/tertiary": {
2567                     "label": "Tertiærspænding"
2568                 },
2569                 "wall": {
2570                     "label": "Type"
2571                 },
2572                 "water": {
2573                     "label": "Type"
2574                 },
2575                 "water_point": {
2576                     "label": "Vandbrønd"
2577                 },
2578                 "waterway": {
2579                     "label": "Type"
2580                 },
2581                 "website": {
2582                     "label": "Websted",
2583                     "placeholder": "http://example.com/"
2584                 },
2585                 "wetland": {
2586                     "label": "Type"
2587                 },
2588                 "wheelchair": {
2589                     "label": "Kørestolsadgang"
2590                 },
2591                 "wholesale": {
2592                     "label": "Engros"
2593                 },
2594                 "width": {
2595                     "label": "Bredde (meter)"
2596                 },
2597                 "wikipedia": {
2598                     "label": "Wikipedia"
2599                 },
2600                 "windings": {
2601                     "label": "Vindinger",
2602                     "placeholder": "1, 2, 3..."
2603                 },
2604                 "windings/configuration": {
2605                     "label": "Vindings-konfiguration"
2606                 }
2607             },
2608             "presets": {
2609                 "address": {
2610                     "name": "Adresse",
2611                     "terms": "adresse, adresser"
2612                 },
2613                 "advertising/billboard": {
2614                     "name": "Reklameskilt",
2615                     "terms": "Reklameskilt, Gadeopslagstavle"
2616                 },
2617                 "aerialway": {
2618                     "name": "Skiliftbane"
2619                 },
2620                 "aerialway/cable_car": {
2621                     "name": "Svævebane",
2622                     "terms": "Svævebane, Gondolbane"
2623                 },
2624                 "aerialway/chair_lift": {
2625                     "name": "Skilift",
2626                     "terms": "Skilift, Stolelift"
2627                 },
2628                 "aerialway/drag_lift": {
2629                     "name": "Træklift",
2630                     "terms": "Træklift"
2631                 },
2632                 "aerialway/gondola": {
2633                     "name": "Gondol",
2634                     "terms": "Gondol"
2635                 },
2636                 "aerialway/goods": {
2637                     "name": "Varekabelbane",
2638                     "terms": "Varekabelbane, Godskabelbane"
2639                 },
2640                 "aerialway/magic_carpet": {
2641                     "name": "Rullebane",
2642                     "terms": "Rullebane, Skirullebane"
2643                 },
2644                 "aerialway/mixed_lift": {
2645                     "name": "Blandet lift",
2646                     "terms": "Blandet lift"
2647                 },
2648                 "aerialway/platter": {
2649                     "name": "Knaplift",
2650                     "terms": "Knaplift"
2651                 },
2652                 "aerialway/pylon": {
2653                     "name": "Skilifttårn",
2654                     "terms": "Skilifttårn"
2655                 },
2656                 "aerialway/rope_tow": {
2657                     "name": "Tovlift",
2658                     "terms": "Tovlift"
2659                 },
2660                 "aerialway/station": {
2661                     "name": "Skiliftstation"
2662                 },
2663                 "aerialway/t-bar": {
2664                     "name": "Træklift",
2665                     "terms": "Træklift"
2666                 },
2667                 "aeroway": {
2668                     "name": "Lufthavnsvej"
2669                 },
2670                 "aeroway/aerodrome": {
2671                     "name": "Lufthavn",
2672                     "terms": "Lufthavn, Flyveplads"
2673                 },
2674                 "aeroway/apron": {
2675                     "name": "forplads foran hangarer",
2676                     "terms": "Apron"
2677                 },
2678                 "aeroway/gate": {
2679                     "name": "Lufthavnsgate",
2680                     "terms": "Lufthavnsgate"
2681                 },
2682                 "aeroway/hangar": {
2683                     "name": "Hangar",
2684                     "terms": "Hangar"
2685                 },
2686                 "aeroway/helipad": {
2687                     "name": "Helikopterlandingsplads",
2688                     "terms": "Helipad, Helikopterlandingsplads"
2689                 },
2690                 "aeroway/runway": {
2691                     "name": "Runway",
2692                     "terms": "Runway"
2693                 },
2694                 "aeroway/taxiway": {
2695                     "name": "Taxiway",
2696                     "terms": "Taxiway"
2697                 },
2698                 "aeroway/terminal": {
2699                     "name": "Lufthavnsterminal",
2700                     "terms": "Lufthavnsterminal"
2701                 },
2702                 "allotments/plot": {
2703                     "name": "Fælleshave",
2704                     "terms": "fælleshave,have,fællesskab"
2705                 },
2706                 "amenity": {
2707                     "name": "Facilitet"
2708                 },
2709                 "amenity/animal_boarding": {
2710                     "name": "Dyrepension",
2711                     "terms": "Dyrepension, Kennel"
2712                 },
2713                 "amenity/animal_breeding": {
2714                     "name": "Dyreforsøgsklinik",
2715                     "terms": "Dyreforsøgsklinik, Dyreforsøgslaboratorium"
2716                 },
2717                 "amenity/animal_shelter": {
2718                     "name": "Dyrehjem",
2719                     "terms": "Dyrepension, Dyrehjem"
2720                 },
2721                 "amenity/arts_centre": {
2722                     "name": "Kunstcenter",
2723                     "terms": "Kunstcenter, Kunstgalleri"
2724                 },
2725                 "amenity/atm": {
2726                     "name": "Pengeautomat",
2727                     "terms": "Hæveautomat, kontantautomat"
2728                 },
2729                 "amenity/bank": {
2730                     "name": "Bank",
2731                     "terms": "Bank, Pengeinstitut, Sparekasse, Andelskasse"
2732                 },
2733                 "amenity/bar": {
2734                     "name": "Bar",
2735                     "terms": "Bar"
2736                 },
2737                 "amenity/bbq": {
2738                     "name": "Barbecue/Grill",
2739                     "terms": "Barbecue/Grill"
2740                 },
2741                 "amenity/bench": {
2742                     "name": "Bænk",
2743                     "terms": "Bænk, Havebænk, Parkbænk"
2744                 },
2745                 "amenity/bicycle_parking": {
2746                     "name": "Cykelparkering",
2747                     "terms": "Cykelparkering"
2748                 },
2749                 "amenity/bicycle_rental": {
2750                     "name": "Cykeludlejning",
2751                     "terms": "Cykeludlejning, Rent-a-Bike"
2752                 },
2753                 "amenity/bicycle_repair_station": {
2754                     "name": "Cykelreparationsværktøj",
2755                     "terms": "Cykelreparationsværktøj"
2756                 },
2757                 "amenity/biergarten": {
2758                     "name": "Ølhave",
2759                     "terms": "Ølhave, Ølstue"
2760                 },
2761                 "amenity/boat_rental": {
2762                     "name": "Bådudlejning",
2763                     "terms": "Bådudlejning, lystbådudlejning"
2764                 },
2765                 "amenity/bureau_de_change": {
2766                     "name": "Valutaveksling",
2767                     "terms": "Valutaveksling"
2768                 },
2769                 "amenity/bus_station": {
2770                     "name": "Busstation/rutebilstation"
2771                 },
2772                 "amenity/cafe": {
2773                     "name": "Cafe",
2774                     "terms": "Cafe, Café"
2775                 },
2776                 "amenity/car_pooling": {
2777                     "name": "Samkørselsplads",
2778                     "terms": "samkørsel,bildeling,deling,deleøkonomi"
2779                 },
2780                 "amenity/car_rental": {
2781                     "name": "Biludlejning",
2782                     "terms": "Biludlejning"
2783                 },
2784                 "amenity/car_sharing": {
2785                     "name": "Delebil",
2786                     "terms": "Delebil, Delebilsordning"
2787                 },
2788                 "amenity/car_wash": {
2789                     "name": "Bilvask",
2790                     "terms": "Bilvask, Automobilvask"
2791                 },
2792                 "amenity/casino": {
2793                     "name": "Kasino",
2794                     "terms": "Kasino, Casino"
2795                 },
2796                 "amenity/charging_station": {
2797                     "name": "Opladerstation",
2798                     "terms": "Opladerstation, elbilopladerstation"
2799                 },
2800                 "amenity/childcare": {
2801                     "name": "Dagpleje/Vuggestue",
2802                     "terms": "Dagpleje/Vuggestue"
2803                 },
2804                 "amenity/cinema": {
2805                     "name": "Biograf",
2806                     "terms": "Biograf, Bio"
2807                 },
2808                 "amenity/clinic": {
2809                     "name": "Klinik",
2810                     "terms": "Klinik"
2811                 },
2812                 "amenity/clinic/abortion": {
2813                     "name": "Abortklinik",
2814                     "terms": "abort,fosteruddrivelse,provokeret abort,foster,"
2815                 },
2816                 "amenity/clinic/fertility": {
2817                     "name": "Fertilitetsklinik",
2818                     "terms": "Fertilitet, børn, graviditet, reagensglas"
2819                 },
2820                 "amenity/clock": {
2821                     "name": "Ur",
2822                     "terms": "Ur"
2823                 },
2824                 "amenity/college": {
2825                     "name": "Universitetsområder",
2826                     "terms": "Universitetsområder"
2827                 },
2828                 "amenity/community_centre": {
2829                     "name": "Medborgerhus",
2830                     "terms": "Medborgerhus, Forsamlingshus"
2831                 },
2832                 "amenity/compressed_air": {
2833                     "name": "Luftpumpe",
2834                     "terms": "Luftpumpe, Billuftpumpe"
2835                 },
2836                 "amenity/courthouse": {
2837                     "name": "Domstolsbygning",
2838                     "terms": "Domstolsbygning, Domstol, Retsbygning"
2839                 },
2840                 "amenity/coworking_space": {
2841                     "name": "Kontorfællesskab"
2842                 },
2843                 "amenity/crematorium": {
2844                     "name": "Krematorium",
2845                     "terms": "Krematorium, Ligbrænding"
2846                 },
2847                 "amenity/dentist": {
2848                     "name": "Tandlæge",
2849                     "terms": "Tandlæge"
2850                 },
2851                 "amenity/doctors": {
2852                     "name": "Læge",
2853                     "terms": "Læge, doktor"
2854                 },
2855                 "amenity/dojo": {
2856                     "name": "Dojo/Kampsportsakademi",
2857                     "terms": "Dojo,Kampsportsakademi,Kampsportsklub"
2858                 },
2859                 "amenity/drinking_water": {
2860                     "name": "Drikkevand",
2861                     "terms": "<oversæt med synonymer eller beslægtet termer for 'Drikkevand', adskilt med kommaer>"
2862                 },
2863                 "amenity/driving_school": {
2864                     "name": "Køreskole",
2865                     "terms": "Køreskole, Trafikskole"
2866                 },
2867                 "amenity/embassy": {
2868                     "name": "Ambassade",
2869                     "terms": "Ambassade"
2870                 },
2871                 "amenity/fast_food": {
2872                     "name": "Fast food",
2873                     "terms": "Fastfood, Grillbar, Pølsevogn"
2874                 },
2875                 "amenity/ferry_terminal": {
2876                     "name": "Færgeterminal"
2877                 },
2878                 "amenity/fire_station": {
2879                     "name": "Brandstation",
2880                     "terms": "<oversæt med synonymer eller beslægtet termer for 'Brandstation', adskilt med kommaer>"
2881                 },
2882                 "amenity/food_court": {
2883                     "name": "Torvehaller",
2884                     "terms": "Torvehaller, Food Court, Fødevaremarkedspladser"
2885                 },
2886                 "amenity/fountain": {
2887                     "name": "Springvand",
2888                     "terms": "Springvand,Fontæne"
2889                 },
2890                 "amenity/fuel": {
2891                     "name": "Tankstation",
2892                     "terms": "Tankstation, Benzinstation"
2893                 },
2894                 "amenity/grave_yard": {
2895                     "name": "Kirkegård",
2896                     "terms": "Kirkegård, Gravsted"
2897                 },
2898                 "amenity/grit_bin": {
2899                     "name": "Vejsaltkasse",
2900                     "terms": "Vejsaltkasse, Saltkasse"
2901                 },
2902                 "amenity/hospital": {
2903                     "name": "Hospitalsområde",
2904                     "terms": "Hospitalsområde"
2905                 },
2906                 "amenity/hunting_stand": {
2907                     "name": "Jagttårn",
2908                     "terms": "Jagttårn, Jagtskydeplads, Hochsitz"
2909                 },
2910                 "amenity/ice_cream": {
2911                     "name": "Ishus",
2912                     "terms": "Ishus, isbutik"
2913                 },
2914                 "amenity/internet_cafe": {
2915                     "name": "Internetcafe",
2916                     "terms": "Internetcafe"
2917                 },
2918                 "amenity/kindergarten": {
2919                     "name": "Børnehavegrund",
2920                     "terms": "Børnehavegrund"
2921                 },
2922                 "amenity/library": {
2923                     "name": "Bibliotek",
2924                     "terms": "<oversæt med synonymer eller beslægtet termer for 'Bibliotek', adskilt med kommaer>"
2925                 },
2926                 "amenity/love_hotel": {
2927                     "name": "Kærlighedshotel",
2928                     "terms": "kærlighed, romantik, samvær"
2929                 },
2930                 "amenity/marketplace": {
2931                     "name": "Markedsplads",
2932                     "terms": "Markedsplads"
2933                 },
2934                 "amenity/monastery": {
2935                     "name": "Kloster-område",
2936                     "terms": "kloster, nonne, katedral, kapel, kirke, gud, bøn"
2937                 },
2938                 "amenity/motorcycle_parking": {
2939                     "name": "Motorcykelparkering",
2940                     "terms": "Motorcykelparkering"
2941                 },
2942                 "amenity/music_school": {
2943                     "name": "Musikskole",
2944                     "terms": "musik,skole,undervisning"
2945                 },
2946                 "amenity/nightclub": {
2947                     "name": "Natklub",
2948                     "terms": "Natklub, Natclub"
2949                 },
2950                 "amenity/nursing_home": {
2951                     "name": "Plejehjem"
2952                 },
2953                 "amenity/parking": {
2954                     "name": "Bilparkering",
2955                     "terms": "Bilparkering, Parkering"
2956                 },
2957                 "amenity/parking_entrance": {
2958                     "name": "Parkeringsgarage Indgang/Udgang",
2959                     "terms": "Parkeringsgarage Indgang/Udgang, Parkeringskælder Indgang/Udgang"
2960                 },
2961                 "amenity/parking_space": {
2962                     "name": "Parkeringsbås",
2963                     "terms": "Parkeringsbås"
2964                 },
2965                 "amenity/pavilion": {
2966                     "name": "Pavilion",
2967                     "terms": "Pavilion"
2968                 },
2969                 "amenity/pharmacy": {
2970                     "name": "Apotek",
2971                     "terms": "Apotek"
2972                 },
2973                 "amenity/place_of_worship": {
2974                     "name": "Tilbedelsessted",
2975                     "terms": "Tilbedelsessted, Religiøst tilbedelsessted"
2976                 },
2977                 "amenity/place_of_worship/buddhist": {
2978                     "name": "Buddhisttempel",
2979                     "terms": "Buddisttempel, Buddhisttempel"
2980                 },
2981                 "amenity/place_of_worship/christian": {
2982                     "name": "Kirke",
2983                     "terms": "Kirke, Folkekirke"
2984                 },
2985                 "amenity/place_of_worship/hindu": {
2986                     "name": "Hindu-tempel",
2987                     "terms": "tempel,hindu"
2988                 },
2989                 "amenity/place_of_worship/jewish": {
2990                     "name": "Synagoge",
2991                     "terms": "Synagoge, Jødisk Synagoge"
2992                 },
2993                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
2994                     "name": "Moské",
2995                     "terms": "Moske, Moské"
2996                 },
2997                 "amenity/place_of_worship/shinto": {
2998                     "name": "Shinto-tempel",
2999                     "terms": "tempel,shinto,shin,kami"
3000                 },
3001                 "amenity/place_of_worship/sikh": {
3002                     "name": "Sikh-tempel",
3003                     "terms": "sikh,tempel"
3004                 },
3005                 "amenity/place_of_worship/taoist": {
3006                     "name": "Taoistisk tempel",
3007                     "terms": "tao,taoisme,tempel"
3008                 },
3009                 "amenity/planetarium": {
3010                     "name": "Planetarium",
3011                     "terms": "Planetarium"
3012                 },
3013                 "amenity/police": {
3014                     "name": "Politi",
3015                     "terms": "Politistation, Politi"
3016                 },
3017                 "amenity/post_box": {
3018                     "name": "Postkasse",
3019                     "terms": "Postkasse"
3020                 },
3021                 "amenity/post_office": {
3022                     "name": "Postkontor",
3023                     "terms": "Posthus, Postkontor"
3024                 },
3025                 "amenity/prison": {
3026                     "name": "Fængselsgrund",
3027                     "terms": "Fængselsgrund, Fængselsområde"
3028                 },
3029                 "amenity/pub": {
3030                     "name": "Værtshus",
3031                     "terms": "Værtshus, Pub, Ølstue"
3032                 },
3033                 "amenity/public_bath": {
3034                     "name": "Offentligt bad",
3035                     "terms": "Offentligt bad"
3036                 },
3037                 "amenity/public_bookcase": {
3038                     "name": "Bogkasse",
3039                     "terms": "Bogkasse"
3040                 },
3041                 "amenity/ranger_station": {
3042                     "name": "Rangerstation",
3043                     "terms": "Rangerstation"
3044                 },
3045                 "amenity/recycling": {
3046                     "name": "Genbrugscontainer",
3047                     "terms": "genbrug, miljø, ressourcer"
3048                 },
3049                 "amenity/recycling_centre": {
3050                     "name": "Genbrugsplads",
3051                     "terms": "Genbrugsplads"
3052                 },
3053                 "amenity/register_office": {
3054                     "name": "Tinglysningskontor"
3055                 },
3056                 "amenity/restaurant": {
3057                     "name": "Restaurant",
3058                     "terms": "Restaurant, Spisested, Spisehus"
3059                 },
3060                 "amenity/sanitary_dump_station": {
3061                     "name": "Tørcloset-toilet funtionsområde",
3062                     "terms": "Tørcloset-toilet funtionsområde"
3063                 },
3064                 "amenity/school": {
3065                     "name": "Skolegrund",
3066                     "terms": "Skoleområde, Skolegrund"
3067                 },
3068                 "amenity/scrapyard": {
3069                     "name": "Skrotplads"
3070                 },
3071                 "amenity/shelter": {
3072                     "name": "Shelter",
3073                     "terms": "Shelter, læskur"
3074                 },
3075                 "amenity/shower": {
3076                     "name": "Brusebad",
3077                     "terms": "bruser,styrtebad"
3078                 },
3079                 "amenity/smoking_area": {
3080                     "name": "Rygeområde",
3081                     "terms": "rygning, tobak, røg"
3082                 },
3083                 "amenity/social_facility": {
3084                     "name": "Sociale faciliteter",
3085                     "terms": "Sociale faciliteter"
3086                 },
3087                 "amenity/social_facility/food_bank": {
3088                     "name": "Fødevarebank",
3089                     "terms": "Fødevarebank, folkekøkken"
3090                 },
3091                 "amenity/social_facility/group_home": {
3092                     "name": "Plejehjem",
3093                     "terms": "Plejehjem, Alderdomshjem"
3094                 },
3095                 "amenity/social_facility/homeless_shelter": {
3096                     "name": "Hjemløseskur",
3097                     "terms": "Hjemløseskur"
3098                 },
3099                 "amenity/social_facility/nursing_home": {
3100                     "name": "Plejehjem",
3101                     "terms": "Plejehjem, Alderdomshjem"
3102                 },
3103                 "amenity/studio": {
3104                     "name": "Studie",
3105                     "terms": "Studie"
3106                 },
3107                 "amenity/swimming_pool": {
3108                     "name": "Svømmebassin"
3109                 },
3110                 "amenity/taxi": {
3111                     "name": "Taxiholdeplads",
3112                     "terms": "<oversæt med synonymer eller beslægtet termer for 'Taxiholdeplads', adskilt med kommaer>"
3113                 },
3114                 "amenity/telephone": {
3115                     "name": "Telefon",
3116                     "terms": "Telefon, Telefonboks"
3117                 },
3118                 "amenity/theatre": {
3119                     "name": "Teater",
3120                     "terms": "Teater, Revy"
3121                 },
3122                 "amenity/toilets": {
3123                     "name": "Toiletter",
3124                     "terms": "Toiletter, WC"
3125                 },
3126                 "amenity/townhall": {
3127                     "name": "Rådhus",
3128                     "terms": "Rådhus, Kommunerådhus"
3129                 },
3130                 "amenity/university": {
3131                     "name": "Universitetsområde",
3132                     "terms": "Universitetsområde"
3133                 },
3134                 "amenity/vending_machine": {
3135                     "name": "Salgsautomat",
3136                     "terms": "Salgsautomat, automat, slikautomat"
3137                 },
3138                 "amenity/vending_machine/cigarettes": {
3139                     "name": "Cigaretautomat",
3140                     "terms": "Cigaretautomat, Tobaksautomat"
3141                 },
3142                 "amenity/vending_machine/condoms": {
3143                     "name": "Kondomautomat",
3144                     "terms": "Kondomautomat"
3145                 },
3146                 "amenity/vending_machine/drinks": {
3147                     "name": "Drikkeautomat",
3148                     "terms": "Drikkeautomat, Sodavandsautomat"
3149                 },
3150                 "amenity/vending_machine/excrement_bags": {
3151                     "name": "Hundelorteposeautomat",
3152                     "terms": "Hundelorteposeautomat, Hundeposeautomat"
3153                 },
3154                 "amenity/vending_machine/feminine_hygiene": {
3155                     "name": "Salgsautomat, feminin hygiejne",
3156                     "terms": "bind,tampon"
3157                 },
3158                 "amenity/vending_machine/news_papers": {
3159                     "name": "Avisautomat"
3160                 },
3161                 "amenity/vending_machine/newspapers": {
3162                     "name": "Avis-salgsautomat",
3163                     "terms": "Avis-salgsautomat, automat, avis"
3164                 },