]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ca.yml
Merge branch 'master' into terms
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Jmontane
5 # Author: PerroVerd
6 # Author: SMP
7 # Author: Ssola
8 # Author: Toniher
9 ca: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_comment: 
13         body: Cos
14       diary_entry: 
15         language: Idioma
16         latitude: Latitud
17         longitude: Longitud
18         title: Títol
19         user: Usuari
20       friend: 
21         friend: Amic
22         user: Usuari
23       message: 
24         body: Cos
25         recipient: Destinatari
26         sender: Remitent
27         title: Títol
28       trace: 
29         description: Descripció
30         latitude: Latitud
31         longitude: Longitud
32         name: Nom
33         public: Públic
34         size: Mida
35         user: Usuari
36         visible: Visible
37       user: 
38         active: Actiu
39         description: Descripció
40         display_name: Nom en pantalla
41         email: E-mail
42         languages: Idiomes
43         pass_crypt: Contrasenya
44     models: 
45       acl: Llista de control d'accés
46       changeset: Conjunt de canvis
47       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
48       country: País
49       diary_comment: Commentari del diari
50       diary_entry: Entrada al diari
51       friend: Amic
52       language: Idioma
53       message: Missatge
54       node: Node
55       node_tag: Etiqueta del node
56       notifier: Notificador
57       old_node: Node antic
58       old_node_tag: Etiqueta del node antic
59       old_relation: Relació antiga
60       old_relation_member: Membre de la relació antiga
61       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
62       old_way: Camí antic
63       old_way_node: Node del camí antic
64       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
65       relation: Relació
66       relation_member: Membre de la relació
67       relation_tag: Etiqueta de la relació
68       session: Sessió
69       trace: Traç
70       tracepoint: Punt de traç
71       tracetag: Etiqueta del traç
72       user: Usuari
73       user_preference: Preferències d'usuari
74       way: Camí
75       way_node: Node del camí
76       way_tag: Etiqueta del camí
77   browse: 
78     changeset: 
79       changeset: Conjunt de canvis {{id}}
80       changesetxml: XML del conjunt de canvis
81       download: Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}
82       feed: 
83         title: Conjunt de canvis {{id}}
84         title_comment: Conjunt de canvis {{id}} - {{comment}}
85       osmchangexml: XML en format osmChange
86       title: Conjunt de canvis
87     changeset_details: 
88       belongs_to: "Pertany a:"
89       bounding_box: "Caixa contenidora:"
90       box: caixa
91       closed_at: "Tancat el:"
92       created_at: "Creat el:"
93       has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
94       has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
95       has_ways: 
96         one: "Té la següent via:"
97         other: "Té les següents {{count}} vies:"
98       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
99     changeset_navigation: 
100       all: 
101         next_tooltip: Conjunt de canvis següent
102         prev_tooltip: Conjunt de canvis anterior
103       user: 
104         name_tooltip: Visualitza les edicions feter per {{user}}
105         prev_tooltip: Edició anterior per l'usuari {{user}}
106     common_details: 
107       changeset_comment: "Comentari:"
108       edited_at: "Editat:"
109       edited_by: "Editat per:"
110       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
111       version: Versió
112     containing_relation: 
113       entry: Relació {{relation_name}}
114       entry_role: Relació {{relation_name}} (com a  {{relation_role}})
115     map: 
116       deleted: Esborrat
117       larger: 
118         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
119         node: Visualitza el node en un mapa més gran
120         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
121         way: Visualitza la via en un mapa més gran
122       loading: S'està carregant...
123     node: 
124       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
125       download_xml: Baixa l'XML
126       edit: modificació
127       node: Node
128       node_title: "Node: {{node_name}}"
129       view_history: visualitza l'historial
130     node_details: 
131       coordinates: "Coordenades:"
132       part_of: "Part de:"
133     node_history: 
134       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
135       download_xml: Baixa l'XML
136       node_history: Historial del node
137       node_history_title: "Historial del node: {{node_name}}"
138       view_details: visualitza els detalls
139     not_found: 
140       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}.
141       type: 
142         changeset: conjunt de canvis
143         node: node
144         relation: relació
145         way: via
146     paging_nav: 
147       of: de
148       showing_page: S'està mostrant pàgina
149     relation: 
150       download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
151       download_xml: Baixa l'XML
152       relation: Relació
153       relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
154       view_history: visualitza l'historial
155     relation_details: 
156       members: "Membres:"
157       part_of: "Part de:"
158     relation_history: 
159       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
160       download_xml: Descarrega XML
161       relation_history: Historial de la relació
162       relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
163       view_details: visualitza els detalls
164     relation_member: 
165       entry_role: "{{type}} {{name}} com {{role}}"
166       type: 
167         node: Node
168         relation: Relació
169         way: Via
170     start: 
171       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
172       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
173     start_rjs: 
174       data_frame_title: Informació
175       data_layer_name: Informació
176       details: Detalls
177       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
178       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
179       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
180       load_data: Carrega dades
181       loading: S'està carregant...
182       object_list: 
183         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
184         back: Mostra llista d'objectes
185         details: Detalls
186         heading: Llista d'objectes
187         history: 
188           type: 
189             node: Node [[id]]
190             way: Via [[id]]
191         selected: 
192           type: 
193             node: Node [[id]]
194             way: Via [[id]]
195         type: 
196           node: Node
197           way: Camí
198       private_user: usuari privat
199       show_history: Mostra l'historial
200       wait: Espereu...
201       zoom_or_select: Ampliar o seleccionar una àrea del mapa per veure
202     tag_details: 
203       tags: "Etiquetes:"
204     timeout: 
205       sorry: Hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus {{type}} amb identificador {{id}}.
206       type: 
207         changeset: conjunt de canvis
208         node: node
209         relation: relació
210         way: via
211     way: 
212       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
213       download_xml: Descarrega XML
214       edit: modificació
215       view_history: visualitza l'històric
216       way: Via
217       way_title: "Via: {{way_name}}"
218     way_details: 
219       also_part_of: 
220         one: també part de la via {{related_ways}}
221         other: també part de les vies {{related_ways}}
222       nodes: "Nodes:"
223       part_of: "Part de:"
224     way_history: 
225       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
226       download_xml: Descarrega XML
227       view_details: visualitza els detalls
228       way_history: Historial de la via
229       way_history_title: "Historial de la via: {{way_name}}"
230   changeset: 
231     changeset: 
232       anonymous: Anònim
233       big_area: (gran)
234       no_comment: (cap)
235     changesets: 
236       area: Àrea
237       comment: Comentari
238       id: ID
239       user: Usuari
240     list: 
241       description: Canvis recents
242       description_bbox: Conjunt de canvis dins de {{bbox}}
243       description_user_bbox: Conjunt de canvis de {{user}} dins de {{bbox}}
244       heading: Conjunt de canvis
245       heading_bbox: Conjunt de canvis
246       heading_user: Conjunt de canvis
247       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
248       title: Conjunt de canvis
249       title_bbox: Conjunt de canvis dins de {{bbox}}
250       title_user: Conjunt de canvis de {{user}}
251       title_user_bbox: Conjunt de canvis de {{user}} dins de {{bbox}}
252   diary_entry: 
253     diary_comment: 
254       confirm: Confirmar
255     diary_entry: 
256       confirm: Confirmar
257     edit: 
258       body: "Cos del missatge:"
259       language: Idioma
260       latitude: "Latitud:"
261       location: "Ubicació:"
262       longitude: "Longitud:"
263       save_button: Guardar
264       subject: "Assumpte:"
265     location: 
266       edit: Edita
267       location: "Ubicació:"
268       view: Veure
269     view: 
270       login: Accés
271       save_button: Desa
272   export: 
273     start: 
274       area_to_export: Àrea a exportar
275       export_button: Exporta
276       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
277       format: Format
278       format_to_export: Format d'exportació
279       image_size: Mida de la imatge
280       latitude: "Lat:"
281       licence: Llicència
282       longitude: "Lon:"
283       mapnik_image: Imatge de Mapnik
284       max: màx
285       options: Opcions
286       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
287       osmarender_image: Imatge de Osmarender
288       output: Sortida
289       scale: Escala
290       too_large: 
291         heading: L'àrea és massa gran
292       zoom: Zoom
293     start_rjs: 
294       export: Exporta
295   geocoder: 
296     description: 
297       title: 
298         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
299         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
300       types: 
301         cities: Ciutats
302         places: Llocs
303         towns: Municipis
304     description_osm_namefinder: 
305       prefix: "{{distance}} {{direction}} de {{type}}"
306     direction: 
307       east: est
308       north: nord
309       north_east: nord-est
310       north_west: nord-oest
311       south: sud
312       south_east: sud-est
313       south_west: sud-oest
314       west: oest
315     results: 
316       more_results: Més resultats
317       no_results: No hi ha resultats
318     search: 
319       title: 
320         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
321         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
322         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
323         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
324         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
325         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
326     search_osm_namefinder: 
327       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} de {{parentname}})"
328       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} de {{placename}}"
329     search_osm_nominatim: 
330       prefix: 
331         amenity: 
332           airport: Aeroport
333           atm: Caixer automàtic
334           auditorium: Auditori
335           bank: Banc
336           bar: Bar
337           bench: Banc
338           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
339           brothel: Prostíbul
340           bureau_de_change: Oficina de canvi
341           bus_station: Estació d'autobusos
342           cafe: Cafè
343           car_rental: Lloguer de cotxes
344           casino: Casino
345           cinema: Cinema
346           clinic: Clínica
347           club: Club
348           courthouse: Jutjat
349           crematorium: Crematori
350           dentist: Dentista
351           doctors: Metges
352           drinking_water: Aigua potable
353           driving_school: Autoescola
354           embassy: Ambaixada
355           emergency_phone: Telèfon d'emergència
356           fire_station: Parc de bombers
357           fountain: Font
358           fuel: Gasolinera
359           grave_yard: Cementiri
360           health_centre: Centre de Salut
361           hospital: Hospital
362           hotel: Hotel
363           ice_cream: Gelat
364           kindergarten: Jardí d'infància
365           library: Biblioteca
366           market: Mercat
367           nightclub: Club nocturn
368           park: Parc
369           parking: Pàrquing
370           pharmacy: Farmàcia
371           place_of_worship: Lloc de culte
372           police: Policia
373           post_box: Bustia
374           post_office: Oficina de correus
375           preschool: Pre-Escola
376           prison: Presó
377           pub: Pub
378           public_building: Edifici públic
379           recycling: Punt de reciclatge
380           restaurant: Restaurant
381           sauna: Sauna
382           school: Escola
383           shelter: Refugi
384           shop: Botiga
385           social_club: Club social
386           supermarket: Supermercat
387           taxi: Taxi
388           telephone: Telèfon públic
389           theatre: Teatre
390           toilets: Banys
391           townhall: Ajuntament
392           university: Universitat
393           wifi: Accés a internet WiFi
394           youth_centre: Centre juvenil
395         building: 
396           apartments: Bloc d'apartaments
397           chapel: Capella
398           church: Església
399           city_hall: Ajuntament
400           commercial: Edifici comercial
401           faculty: Edifici facultatiu
402           flats: Pisos
403           garage: Garatge
404           hospital: Edifici hospitalari
405           hotel: Hotel
406           house: Casa
407           industrial: Edifici industrial
408           public: Edifici públic
409           school: Edifici escolar
410           stadium: Estadi
411           store: Magatzem
412           tower: Torre
413           train_station: Estació de tren
414           university: Edifici universitari
415           "yes": Edifici
416         highway: 
417           bus_stop: Parada d'autobús
418           cycleway: Ruta per a bicicletes
419           emergency_access_point: Accés d'emergència
420           footway: Sendera
421           gate: Porta
422           path: Camí
423           primary_link: Carretera principal
424           residential: Residencial
425           road: Carretera
426           secondary: Carretera secundària
427           secondary_link: Carretera secundària
428           steps: Graons
429           stile: Escala per a travessar reixats
430           tertiary: Carretera terciària
431           trail: Sendera
432           unclassified: Carretera sense classificar
433         historic: 
434           archaeological_site: Lloc arqueològic
435           battlefield: Camp de batalla
436           building: Edifici
437           castle: Castell
438           church: Església
439           house: Casa
440           icon: Icona
441           memorial: Memorial
442           mine: Mina
443           monument: Monument
444           museum: Museu
445           ruins: Ruïnes
446           tower: Torre
447         landuse: 
448           cemetery: Cementiri
449           commercial: Zona comercial
450           construction: Construcció
451           farm: Granja
452           forest: Bosc
453           industrial: Zona industrial
454           mine: Mina
455           mountain: Muntanya
456           park: Parc
457           plaza: Plaça
458           quarry: Pedrera
459           residential: Àrea residencial
460           wetland: Aiguamoll
461           wood: Fusta
462         leisure: 
463           fishing: Àrea de pesca
464           garden: Jardí
465           golf_course: Camp de golf
466           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
467           marina: Port esportiu
468           miniature_golf: Minigolf
469           nature_reserve: Reserva natural
470           park: Parc
471           sports_centre: Centre esportiu
472           stadium: Estadi
473           swimming_pool: Piscina
474           water_park: Parc aquàtic
475         natural: 
476           bay: Badia
477           beach: Platja
478           cape: Cap
479           cave_entrance: Entrada a cova
480           channel: Canal
481           cliff: Cingle
482           coastline: Litoral
483           crater: Cràter
484           fell: Forest
485           fjord: Fiord
486           geyser: Guèiser
487           glacier: Glacera
488           heath: Bruguerar
489           hill: Pujol
490           island: Illa
491           moor: Amarratge
492           mud: Llot
493           peak: Pic
494           point: Punt
495           reef: Escull
496           ridge: Cresta
497           river: Riu
498           rock: Roca
499           scree: Pedregar
500           shoal: Banc
501           spring: Deu
502           strait: Estret
503           tree: Arbre
504           valley: Vall
505           volcano: Volcà
506           water: Aigua
507           wetland: Aiguamoll
508           wetlands: Aiguamolls
509           wood: Bosc
510         place: 
511           airport: Aeroport
512           city: Ciutat
513           country: País
514           county: Comtat
515           farm: Granja
516           hamlet: Aldea
517           house: Casa
518           houses: Cases
519           island: Illa
520           islet: Illot
521           locality: Localitat
522           moor: Amarrador
523           municipality: Municipi
524           postcode: Codi postal
525           region: Regió
526           sea: Mar
527           state: Estat o província
528           subdivision: Subdivisió
529           suburb: Suburbi
530           town: Poble
531           village: Aldea
532         railway: 
533           level_crossing: Pas a nivell
534           monorail: Monorail
535           subway: Estació de metro
536           tram: Tramvia
537           tram_stop: Parada de tramvia
538         shop: 
539           bakery: Fleca
540           bicycle: Tenda de bicicletes
541           books: Llibreria
542           butcher: Carnisseria
543           car_repair: Reparació d'automòbils
544           chemist: Farmàcia
545           fish: Peixateria
546           florist: Floristeria
547           hairdresser: Perruqueria o barberia
548           jewelry: Joieria
549           laundry: Bugaderia
550           mall: Centre comercial
551           market: Mercat
552           shoes: Sabateria
553           supermarket: Supermercat
554           travel_agency: Agència de viatges
555         tourism: 
556           alpine_hut: Cabanya alpina
557           artwork: Il·lustració
558           attraction: Atracció
559           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
560           cabin: Cabanya
561           camp_site: Campament
562           caravan_site: Càmping per a caravanes
563           chalet: Xalet
564           guest_house: Alberg
565           hostel: Hostal
566           hotel: Hotel
567           information: Informació
568           lean_to: Nau
569           motel: Motel
570           museum: Museu
571           picnic_site: Àrea de pícnic
572           theme_park: Parc temàtic
573           valley: Vall
574           viewpoint: Mirador
575           zoo: Zoològic
576         waterway: 
577           canal: Canal
578           ditch: Séquia
579           mooring: Amarradors
580           rapids: Ràpids
581           river: Riu
582           wadi: Torrent
583           water_point: Punt d'aigua
584           waterfall: Cascada
585   javascripts: 
586     map: 
587       base: 
588         cycle_map: Cycle Map
589         noname: NoName
590   layouts: 
591     edit: Modificació
592     export: Exporta
593     gps_traces: Traces de GPS
594     history: Historial
595     home: Inici
596     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
597     intro_3_partners: wiki
598     logo: 
599       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
600     logout: sortir
601     logout_tooltip: Sortir
602     make_a_donation: 
603       text: Fer una donació
604     shop: Botiga
605     user_diaries: DIaris de usuari
606     view: Veure
607     view_tooltip: Visualitza els mapes
608     welcome_user: Benvingut/da, {{user_link}}
609     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
610   message: 
611     delete: 
612       deleted: Missatge esborrat
613     inbox: 
614       date: Data
615       from: De
616       outbox: sortida
617       subject: Assumpte
618       title: Safata d'entrada
619     message_summary: 
620       delete_button: Suprimeix
621       read_button: Marca com a llegit
622       reply_button: Respon
623       unread_button: Marca com a no llegit
624     new: 
625       back_to_inbox: Tornar a la safata d'entrada
626       body: Cos
627       message_sent: S'ha enviat el missatge
628       send_button: Envia
629       subject: Assumpte
630       title: Enviar missatge
631     no_such_message: 
632       heading: No existeix aquest missatge
633       title: No existeix aquest missatge
634     outbox: 
635       date: Data
636       inbox: Entrada
637       my_inbox: El meu {{inbox_link}}
638       outbox: sortida
639       subject: Assumpte
640       title: Sortida
641       to: A
642     read: 
643       date: Data
644       from: De
645       reply_button: Respon
646       subject: Assumpte
647       title: Llegir missatge
648       to: Per a
649       unread_button: Marca com a no llegit
650     sent_message_summary: 
651       delete_button: Suprimeix
652   notifier: 
653     diary_comment_notification: 
654       hi: Hola {{to_user}},
655     email_confirm: 
656       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
657     email_confirm_html: 
658       greeting: Hola,
659     email_confirm_plain: 
660       greeting: Hola,
661     gpx_notification: 
662       greeting: Hola,
663     lost_password_html: 
664       greeting: Hola,
665     lost_password_plain: 
666       greeting: Hola,
667     message_notification: 
668       hi: Hola {{to_user}},
669     signup_confirm_plain: 
670       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
671   oauth_clients: 
672     edit: 
673       submit: Modificació
674     form: 
675       name: Nom
676       required: Requerit
677   site: 
678     edit: 
679       user_page_link: pàgina d'usuari
680     index: 
681       license: 
682         license_name: Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0
683         project_name: projecte OpenStreetMap
684       permalink: Enllaç permanent
685       shortlink: Enllaç curt
686     key: 
687       table: 
688         entry: 
689           apron: 
690             1: terminal
691           cemetery: Cementiri
692           centre: Centre esportiu
693           farm: Granja
694           forest: Bosc
695           golf: Camp de golf
696           industrial: Zona industrial
697           lake: 
698             - Llac
699           military: Àrea militar
700           private: Accés privat
701           rail: Ferrocarril
702           reserve: Reserva natural
703           resident: Zona residencial
704           school: 
705             - Escola
706             - Universitat
707           secondary: Carretera secundària
708           station: Estació de tren
709           subway: Metro
710           summit: 
711             1: pic
712           track: Pista
713           wood: Fusta
714     search: 
715       search: Cerca
716       submit_text: Vés-hi
717       where_am_i: On sóc?
718     sidebar: 
719       close: Tanca
720       search_results: Resultats de la cerca
721   trace: 
722     create: 
723       upload_trace: Pujar traça de GPS
724     edit: 
725       description: "Descripció:"
726       download: descàrrega
727       edit: modificació
728       filename: "Nom del fitxer:"
729       heading: Editant traça {{name}}
730       map: mapa
731       owner: "Propietari:"
732       points: "Punts:"
733       save_button: Guardar canvis
734       start_coord: "Coordenada d'inici:"
735       tags: "Etiquetes:"
736       tags_help: separat per comas
737       title: Editant traça {{name}}
738       uploaded_at: "Pujat a:"
739       visibility: "Visibilitat:"
740       visibility_help: Què vol dir això?
741     list: 
742       public_traces: Traces GPS públiques
743       tagged_with: " etiquetat amb {{tags}}"
744       your_traces: Les teves traces GPS
745     no_such_user: 
746       heading: No existeix l'usuari {{user}}
747       title: No existeix l`usuari
748     trace: 
749       ago: fa {{time_in_words_ago}}
750       by: en
751       count_points: "{{count}} punts"
752       edit: modificació
753       edit_map: Edita el mapa
754       identifiable: IDENTIFICABLE
755       in: a
756       map: mapa
757       more: mes
758       pending: PENDENT
759       private: PRIVAT
760       public: PUBLIC
761       trace_details: Veure detalls de la traça
762       trackable: RASTREABLE
763       view_map: Visualitza el mapa
764     trace_form: 
765       description: Descripció
766       help: Ajuda
767       tags: Etiquetes
768       tags_help: separat per comas
769       upload_button: Pujar
770       upload_gpx: Carregar arxiu GPX
771       visibility: Visibilitat
772       visibility_help: què significa això?
773     trace_header: 
774       see_all_traces: Veure totes les traces
775       see_your_traces: Veure totes les teves traces
776     trace_optionals: 
777       tags: Etiquetes
778     trace_paging_nav: 
779       next: Següent &raquo;
780       previous: "&laquo; Previ"
781       showing_page: Mostrant pàgina {{page}}
782     view: 
783       delete_track: Elimina aquesta traça
784       description: "Descripció:"
785       download: baixada
786       edit: modificació
787       edit_track: Edita aquesta traça
788       filename: "Nom del fitxer:"
789       heading: Veient traça {{name}}
790       map: mapa
791       none: Ningú
792       owner: "Propietari:"
793       pending: PENDENT
794       points: "Punts:"
795       start_coordinates: "coordenada de inici:"
796       tags: "Etiquetes:"
797       title: Veient traça {{name}}
798       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
799       uploaded: "Pujat el:"
800       visibility: "Visibilitat:"
801   user: 
802     account: 
803       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
804       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
805       image: "Imatge:"
806       latitude: "Latitud:"
807       longitude: "Longitud:"
808       my settings: La meva configuració
809       new image: Afegir una imatge
810       preferred languages: "Llengües preferents:"
811       profile description: "Descripció del perfil:"
812       public editing: 
813         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
814         enabled link text: què és això?
815         heading: "Edició pública:"
816       public editing note: 
817         heading: Edició pública
818       return to profile: Torna al perfil
819       save changes button: Desa els canvis
820       title: Edita el compte
821     confirm: 
822       button: Confirmar
823     confirm_email: 
824       button: Confirmar
825     go_public: 
826       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
827     login: 
828       create_account: crea un compte
829       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
830       heading: Accés
831       login_button: Accés
832       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
833       password: "Contrasenya:"
834       please login: Si us plau, inicieu la sessió o {{create_user_link}}.
835       title: Accés
836     logout: 
837       heading: Sortir d'OpenStreetMap
838       logout_button: Sortir
839       title: Sortir
840     lost_password: 
841       email address: "Adreça de correu electrònic:"
842       heading: Heu oblidat la contrasenya?
843       new password button: Restablir contrasenya
844       title: contrasenya perduda
845     make_friend: 
846       success: "{{name}} ara és el vostre amic."
847     new: 
848       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
849       display name: "Nom en pantalla:"
850       email address: "Adreça de correu:"
851       heading: Crea un compte d'usuari
852       password: "Contrasenya:"
853       signup: Registre
854     no_such_user: 
855       title: No existeix aquest usuari
856     popup: 
857       friend: Amic
858       your location: La teva situació
859     reset_password: 
860       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
861       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
862       heading: Restablir la contrasenya per {{user}}
863       password: "Contrasenya:"
864       reset: Restablir contrasenya
865       title: Restablir la contrasenya
866     view: 
867       activate_user: activa aquest usuari
868       add as friend: afegir com a amic
869       ago: (fa {{time_in_words_ago}})
870       confirm: Confirmeu
871       create_block: boca aquest usuari
872       created from: "Creat a partir de:"
873       deactivate_user: desactiva aquest usuari
874       delete_user: Suprimeix aquest usuari
875       description: Descripció
876       diary: diari
877       edits: modificacions
878       email address: "Adreça de correu:"
879       hide_user: amagar aquest usuari
880       km away: "{{count}}km de distància"
881       m away: "{{count}}m de distància"
882       mapper since: "Mapejant des de:"
883       my diary: el meu diari
884       my edits: les meves edicions
885       my settings: les meves preferències
886       my traces: les meves traces
887       nearby users: Altres usuaris propers
888       oauth settings: configuració OAuth
889       role: 
890         administrator: Aquest usuari és administrador
891         moderator: Aquest usuari és moderador
892       send message: enviar missatge
893       settings_link_text: preferències
894       traces: traces
895       user location: Ubicació de l'usuari
896       your friends: Els vostres amics
897   user_block: 
898     partial: 
899       confirm: N'esteu segur?
900       creator_name: Creador
901       edit: Edició
902       show: Mostra
903       status: Estatus
904     period: 
905       one: 1 hora
906       other: "{{count}} hores"
907     show: 
908       confirm: N'esteu segur?
909       edit: Edició
910       show: Mostra
911       status: Estat
912   user_role: 
913     filter: 
914       already_has_role: L'usuari ja té un rol {{role}}.
915       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol {{role}}.
916       not_a_role: La cadena `{{role}}' no és un rol vàlid.
917       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
918     grant: 
919       confirm: Confirmar
920       heading: Confirmi la concessió de rol
921       title: Confirmi la concessió de rol
922     revoke: 
923       confirm: Confirmar
924       heading: Confirmar revocació de rol
925       title: Confirmar revocació de rol