Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: El libre
6 # Author: Gemmaa
7 # Author: Jconstanti
8 # Author: Jmontane
9 # Author: Martorell
10 # Author: McDutchie
11 # Author: PerroVerd
12 # Author: SMP
13 # Author: Ssola
14 # Author: Toniher
15 ca: 
16   activerecord: 
17     attributes: 
18       diary_comment: 
19         body: Cos
20       diary_entry: 
21         language: Llengua
22         latitude: Latitud
23         longitude: Longitud
24         title: Títol
25         user: Usuari
26       friend: 
27         friend: Amic
28         user: Usuari
29       message: 
30         body: Cos
31         recipient: Destinatari
32         sender: Remitent
33         title: Títol
34       trace: 
35         description: Descripció
36         latitude: Latitud
37         longitude: Longitud
38         name: Nom
39         public: Públic
40         size: Mida
41         user: Usuari
42         visible: Visible
43       user: 
44         active: Actiu
45         description: Descripció
46         display_name: Nom en pantalla
47         email: Adreça electrònica
48         languages: Idiomes
49         pass_crypt: Contrasenya
50     models: 
51       acl: Llista de control d'accés
52       changeset: Conjunt de canvis
53       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
54       country: País
55       diary_comment: Comentari del diari
56       diary_entry: Entrada al diari
57       friend: Amic
58       language: Llengua
59       message: Missatge
60       node: Node
61       node_tag: Etiqueta del node
62       notifier: Notificador
63       old_node: Node antic
64       old_node_tag: Etiqueta del node antic
65       old_relation: Relació antiga
66       old_relation_member: Membre de la relació antiga
67       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
68       old_way: Camí antic
69       old_way_node: Node del camí antic
70       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
71       relation: Relació
72       relation_member: Membre de la relació
73       relation_tag: Etiqueta de la relació
74       session: Sessió
75       trace: Traç
76       tracepoint: Punt de traç
77       tracetag: Etiqueta del traç
78       user: Usuari
79       user_preference: Preferències d'usuari
80       user_token: Testimoni d'usuari
81       way: Camí
82       way_node: Node del camí
83       way_tag: Etiqueta del camí
84   application: 
85     require_cookies: 
86       cookies_needed: Sembla tenir les galetes inhabilitats - heu d'habilitar les galetes al seu navegador abans de continuar.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: S'ha blocat l'accés a l'API. Si us plau, log-in a la interfície de web per obtenir més informació.
89       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: Conjunt de canvis %{id}
93       changesetxml: XML del conjunt de canvis
94       download: Baixa %{changeset_xml_link} o %{osmchange_xml_link}
95       feed: 
96         title: Conjunt de canvis %{id}
97         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
98       osmchangexml: XML en format osmChange
99       title: Conjunt de canvis
100     changeset_details: 
101       belongs_to: "Pertany a:"
102       bounding_box: "Caixa contenidora:"
103       box: caixa
104       closed_at: "Tancat el:"
105       created_at: "Creat el:"
106       has_nodes: "Té els següents %{count} nodes:"
107       has_relations: "Té les següents %{count} relacions:"
108       has_ways: 
109         one: "Té la següent via:"
110         other: "Té les següents %{count} vies:"
111       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
112       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
113     common_details: 
114       changeset_comment: "Comentari:"
115       deleted_at: "Eliminat a:"
116       deleted_by: "Eliminat per:"
117       edited_at: "Editat:"
118       edited_by: "Editat per:"
119       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
120       version: Versió
121     containing_relation: 
122       entry: Relació %{relation_name}
123       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
124     map: 
125       deleted: Esborrat
126       edit: 
127         area: Modifica l'àrea
128         node: Modifica el node
129         relation: Modifica la relació
130         way: Modifica la via
131       larger: 
132         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
133         node: Visualitza el node en un mapa més gran
134         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
135         way: Visualitza la via en un mapa més gran
136       loading: S'està carregant...
137     navigation: 
138       all: 
139         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
140         next_node_tooltip: Node següent
141         next_relation_tooltip: Relació següent
142         next_way_tooltip: Via següent
143         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
144         prev_node_tooltip: Node anterior
145         prev_relation_tooltip: Relació anterior
146         prev_way_tooltip: Via anterior
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions feter per %{user}
149         next_changeset_tooltip: Propera edició per %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Edició anterior per l'usuari %{user}
151     node: 
152       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
153       download_xml: Baixa l'XML
154       edit: modificació
155       node: Node
156       node_title: "Node: %{node_name}"
157       view_history: visualitza l'historial
158     node_details: 
159       coordinates: "Coordenades:"
160       part_of: "Part de:"
161     node_history: 
162       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
163       download_xml: Baixa l'XML
164       node_history: Historial del node
165       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
166       view_details: visualitza els detalls
167     not_found: 
168       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
169       type: 
170         changeset: conjunt de canvis
171         node: node
172         relation: relació
173         way: via
174     paging_nav: 
175       of: de
176       showing_page: S'està mostrant pàgina
177     relation: 
178       download: "%{download_xml_link} oo %{view_history_link}"
179       download_xml: Baixa l'XML
180       relation: Relació
181       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
182       view_history: visualitza l'historial
183     relation_details: 
184       members: "Membres:"
185       part_of: "Part de:"
186     relation_history: 
187       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
188       download_xml: Descarrega XML
189       relation_history: Historial de la relació
190       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
191       view_details: visualitza els detalls
192     relation_member: 
193       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
194       type: 
195         node: Node
196         relation: Relació
197         way: Via
198     start: 
199       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
200       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
201     start_rjs: 
202       data_frame_title: Informació
203       data_layer_name: Informació
204       details: Detalls
205       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
206       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
207       hide_areas: Oculta les zones
208       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
209       load_data: Carrega dades
210       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté trets de [[num_features]]. En general, alguns navegadors poden no fer front també mostrar aquesta quantitat de dades. En general, els navegadors funcionen millor de es mostren trets de menys de 100 a la vegada: fer qualsevol altra cosa pot fer que el seu navegador lent/insensible. Si esteu segurs que voleu visualitzar aquestes dades, pot fer-ho fent clic al botó de sota."
211       loading: S'està carregant...
212       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
213       object_list: 
214         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
215         back: Mostra llista d'objectes
216         details: Detalls
217         heading: Llista d'objectes
218         history: 
219           type: 
220             node: Node [[id]]
221             way: Via [[id]]
222         selected: 
223           type: 
224             node: Node [[id]]
225             way: Via [[id]]
226         type: 
227           node: Node
228           way: Camí
229       private_user: usuari privat
230       show_areas: Mostra les zones
231       show_history: Mostra l'historial
232       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de [[bbox_size]] és massa gran (ha de ser més petita que % {max_bbox_size})"
233       wait: Espereu...
234       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
235     tag_details: 
236       tags: "Etiquetes:"
237       wiki_link: 
238         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
239         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
240       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
241     timeout: 
242       sorry: Hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
243       type: 
244         changeset: conjunt de canvis
245         node: node
246         relation: relació
247         way: via
248     way: 
249       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
250       download_xml: Descarrega XML
251       edit: modificació
252       view_history: visualitza l'històric
253       way: Via
254       way_title: "Via: %{way_name}"
255     way_details: 
256       also_part_of: 
257         one: també part de la via %{related_ways}
258         other: també part de les vies %{related_ways}
259       nodes: "Nodes:"
260       part_of: "Part de:"
261     way_history: 
262       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
263       download_xml: Descarrega XML
264       view_details: visualitza els detalls
265       way_history: Historial de la via
266       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
267   changeset: 
268     changeset: 
269       anonymous: Anònim
270       big_area: (gran)
271       no_comment: (cap)
272       no_edits: (Sense edicions)
273       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
274       still_editing: (Encara en edició)
275       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
276     changeset_paging_nav: 
277       next: Següent »
278       previous: « Anterior
279       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
280     changesets: 
281       area: Àrea
282       comment: Comentari
283       id: ID
284       saved_at: Desat a
285       user: Usuari
286     list: 
287       description: Canvis recents
288       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
289       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
290       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
291       heading: Conjunt de canvis
292       heading_bbox: Conjunt de canvis
293       heading_user: Conjunt de canvis
294       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
295       title: Conjunt de canvis
296       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
297       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
298       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
299     timeout: 
300       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
301   diary_entry: 
302     diary_comment: 
303       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
304       confirm: Confirmar
305       hide_link: Amaga aquest comentari
306     diary_entry: 
307       comment_count: 
308         one: 1 comentari
309         other: "%{count} comentaris"
310       comment_link: Comenta aquesta entrada
311       confirm: Confirma
312       edit_link: Edita aquesta entrada
313       hide_link: Amaga aquesta entrada
314       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
315       reply_link: Respon a aquesta entrada
316     edit: 
317       body: "Cos del missatge:"
318       language: "Llengua:"
319       latitude: "Latitud:"
320       location: "Ubicació:"
321       longitude: "Longitud:"
322       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
323       save_button: Guardar
324       subject: "Assumpte:"
325       title: Edita entrada del diari
326       use_map_link: usa el mapa
327     feed: 
328       all: 
329         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
330         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
331       language: 
332         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
333         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
334       user: 
335         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
336         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
337     list: 
338       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
339       new: Nova Entrada de Diari
340       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
341       newer_entries: Entrades més Recents
342       no_entries: No hi ha entrades al diari
343       older_entries: Entrades més Antigues
344       recent_entries: "Entrades Recents al diari:"
345       title: Diaris d'usuari/a
346       user_title: Diari de %{user}
347     location: 
348       edit: Modifica
349       location: "Ubicació:"
350       view: Mostra
351     new: 
352       title: Nova Entrada de Diari
353     no_such_entry: 
354       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id % {id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
355       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
356       title: No hi ha entrada al diari com
357     no_such_user: 
358       body: Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom % (usuari). Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
359       heading: L'usuari/a %{user} no existeix
360       title: Aquest usuari/a no existeix
361     view: 
362       leave_a_comment: Deixa un comentari
363       login: Accés
364       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
365       save_button: Desa
366       title: Diari de %{user} | %{title}
367       user_title: Diari de %{user}
368   editor: 
369     default: Predeterminat (actualment %{name})
370     potlatch: 
371       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
372       name: Potlatch 1
373     potlatch2: 
374       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
375       name: Potlatch 2
376     remote: 
377       description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
378       name: Control Remot
379   export: 
380     start: 
381       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
382       area_to_export: Àrea a exportar
383       embeddable_html: HTML que es pot incloure
384       export_button: Exporta
385       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
386       format: Format
387       format_to_export: Format d'exportació
388       image_size: Mida de la imatge
389       latitude: "Lat:"
390       licence: Llicència
391       longitude: "Lon:"
392       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
393       mapnik_image: Imatge de Mapnik
394       max: màx
395       options: Opcions
396       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
397       osmarender_image: Imatge de Osmarender
398       output: Sortida
399       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
400       scale: Escala
401       too_large: 
402         body: Aquesta zona és massa gran per exportar com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau entrar ràpidament o seleccioneu una àrea més petita.
403         heading: L'àrea és massa gran
404       zoom: Zoom
405     start_rjs: 
406       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
407       change_marker: Canvia la posició del marcador
408       click_add_marker: Fes clic al mapa per afegir un marcador
409       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
410       export: Exporta
411       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
412       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
413   geocoder: 
414     description: 
415       title: 
416         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
417         osm_namefinder: "% {tipus} de <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
418         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
419       types: 
420         cities: Ciutats
421         places: Llocs
422         towns: Municipis
423     description_osm_namefinder: 
424       prefix: "%{distance} %{direction} de %{type}"
425     direction: 
426       east: est
427       north: nord
428       north_east: nord-est
429       north_west: nord-oest
430       south: sud
431       south_east: sud-est
432       south_west: sud-oest
433       west: oest
434     distance: 
435       one: vora 1km
436       other: vora %{count}km
437       zero: menys d'1km
438     results: 
439       more_results: Més resultats
440       no_results: No hi ha resultats
441     search: 
442       title: 
443         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
444         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
445         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
446         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
447         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
448         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
449         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
450     search_osm_namefinder: 
451       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} de %{parentname})"
452       suffix_place: ", %{distance} %{direction} de %{placename}"
453     search_osm_nominatim: 
454       prefix: 
455         amenity: 
456           airport: Aeroport
457           arts_centre: Centre d'Art
458           atm: Caixer automàtic
459           auditorium: Auditori
460           bank: Banc
461           bar: Bar
462           bench: Banc
463           bicycle_parking: Aparcament de Bicicletes
464           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
465           brothel: Prostíbul
466           bureau_de_change: Oficina de canvi
467           bus_station: Estació d'autobusos
468           cafe: Cafè
469           car_rental: Lloguer de cotxes
470           car_sharing: Per Compartir Cotxe
471           car_wash: Rentat de cotxes
472           casino: Casino
473           cinema: Cinema
474           clinic: Clínica
475           club: Club
476           college: Institut
477           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
478           courthouse: Jutjat
479           crematorium: Crematori
480           dentist: Dentista
481           doctors: Metges
482           dormitory: Residència Universitària
483           drinking_water: Aigua potable
484           driving_school: Autoescola
485           embassy: Ambaixada
486           emergency_phone: Telèfon d'emergència
487           fast_food: Menjar ràpid
488           ferry_terminal: Terminal de Ferry
489           fire_hydrant: Boca d'incendi
490           fire_station: Parc de bombers
491           fountain: Font
492           fuel: Gasolinera
493           grave_yard: Cementiri
494           gym: Gimnàs
495           hall: Ajuntament
496           health_centre: Centre de Salut
497           hospital: Hospital
498           hotel: Hotel
499           hunting_stand: Club de caça
500           ice_cream: Gelat
501           kindergarten: Jardí d'infància
502           library: Biblioteca
503           market: Mercat
504           marketplace: Mercat
505           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
506           nightclub: Club nocturn
507           nursery: Infantil
508           nursing_home: Llar d'Avis
509           office: Oficina
510           park: Parc
511           parking: Pàrquing
512           pharmacy: Farmàcia
513           place_of_worship: Lloc de culte
514           police: Policia
515           post_box: Bustia
516           post_office: Oficina de correus
517           preschool: Pre-Escola
518           prison: Presó
519           pub: Pub
520           public_building: Edifici públic
521           public_market: Mercat Públic
522           reception_area: Àrea de recepció
523           recycling: Punt de reciclatge
524           restaurant: Restaurant
525           retirement_home: Casa de Retirament
526           sauna: Sauna
527           school: Escola
528           shelter: Refugi
529           shop: Botiga
530           shopping: Botigues
531           social_club: Club social
532           studio: Estudi
533           supermarket: Supermercat
534           taxi: Taxi
535           telephone: Telèfon públic
536           theatre: Teatre
537           toilets: Banys
538           townhall: Ajuntament
539           university: Universitat
540           vending_machine: Màquina expenedora
541           veterinary: Veterinari
542           village_hall: Casa de la Vila
543           waste_basket: Cistella de Residus
544           wifi: Accés a internet WiFi
545           youth_centre: Centre juvenil
546         boundary: 
547           administrative: Administració de Fronteres
548         building: 
549           apartments: Bloc d'apartaments
550           block: Edifici en construcció
551           bunker: Búnker
552           chapel: Capella
553           church: Església
554           city_hall: Ajuntament
555           commercial: Edifici comercial
556           dormitory: Residència Universitària
557           entrance: Entrada de l'Edifici
558           faculty: Edifici facultatiu
559           farm: Instal·lacions agrícoles
560           flats: Pisos
561           garage: Garatge
562           hall: Ajuntament
563           hospital: Edifici hospitalari
564           hotel: Hotel
565           house: Casa
566           industrial: Edifici industrial
567           office: Edifici d'oficines
568           public: Edifici públic
569           residential: Edifici residencial
570           retail: Edifici de Venda al detall
571           school: Edifici escolar
572           shop: Botiga
573           stadium: Estadi
574           store: Magatzem
575           terrace: Terrassa
576           tower: Torre
577           train_station: Estació de tren
578           university: Edifici universitari
579         highway: 
580           bridleway: Ferradura
581           bus_guideway: Carril Bus
582           bus_stop: Parada d'autobús
583           byway: Ruta segregada
584           construction: Autopista en construcció
585           cycleway: Ruta per a bicicletes
586           distance_marker: Marcador de Distància
587           emergency_access_point: Accés d'emergència
588           footway: Sendera
589           ford: Fiord
590           gate: Porta
591           living_street: Carrer habitat
592           minor: Camí secundari
593           motorway: L'autopista
594           motorway_junction: L'autopista
595           motorway_link: L'autopista Road
596           path: Camí
597           pedestrian: Via Peatonal
598           platform: Perron
599           primary: Carretera Principal
600           primary_link: Carretera principal
601           raceway: Vial Ràpid
602           residential: Residencial
603           road: Carretera
604           secondary: Carretera secundària
605           secondary_link: Carretera secundària
606           service: Carretera de Servei
607           services: Serveis en ruta
608           steps: Graons
609           stile: Escala per a travessar reixats
610           tertiary: Carretera terciària
611           track: Pista
612           trail: Sendera
613           trunk: Autovia de
614           trunk_link: Autovia de
615           unclassified: Sense classificar Road
616           unsurfaced: Pista sense asfaltar
617         historic: 
618           archaeological_site: Lloc arqueològic
619           battlefield: Camp de batalla
620           boundary_stone: Pedra de la frontera
621           building: Edifici
622           castle: Castell
623           church: Església
624           house: Casa
625           icon: Icona
626           manor: Manor
627           memorial: Memorial
628           mine: Mina
629           monument: Monument
630           museum: Museu
631           ruins: Ruïnes
632           tower: Torre
633           wayside_cross: Camí de la creu
634           wayside_shrine: Santuari de carreteres
635           wreck: Wreck
636         landuse: 
637           allotments: Horts
638           basin: Conca
639           brownfield: Brownfield terra
640           cemetery: Cementiri
641           commercial: Zona comercial
642           conservation: Conservació
643           construction: Construcció
644           farm: Granja
645           farmland: Terres de conreu
646           farmyard: Corral
647           forest: Bosc
648           grass: Herba
649           greenfield: Greenfield terra
650           industrial: Zona industrial
651           landfill: Abocador
652           meadow: Prat
653           military: Zona Militar
654           mine: Mina
655           mountain: Muntanya
656           nature_reserve: Reserva Natural
657           park: Parc
658           piste: Pista d'aterratge
659           plaza: Plaça
660           quarry: Pedrera
661           railway: Ferrocarril
662           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
663           reservoir: Embassament
664           residential: Àrea residencial
665           retail: Al detall
666           village_green: Village Green
667           vineyard: Vinya
668           wetland: Aiguamoll
669           wood: Fusta
670         leisure: 
671           beach_resort: Beach Resort
672           common: Terra comú
673           fishing: Àrea de pesca
674           garden: Jardí
675           golf_course: Camp de golf
676           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
677           marina: Port esportiu
678           miniature_golf: Minigolf
679           nature_reserve: Reserva natural
680           park: Parc
681           pitch: Camp d'esports
682           playground: Parc infantil
683           recreation_ground: Terra de recreació
684           slipway: Slipway
685           sports_centre: Centre esportiu
686           stadium: Estadi
687           swimming_pool: Piscina
688           track: Pista
689           water_park: Parc aquàtic
690         natural: 
691           bay: Badia
692           beach: Platja
693           cape: Cap
694           cave_entrance: Entrada a cova
695           channel: Canal
696           cliff: Cingle
697           coastline: Litoral
698           crater: Cràter
699           feature: Característica
700           fell: Forest
701           fjord: Fiord
702           geyser: Guèiser
703           glacier: Glacera
704           heath: Bruguerar
705           hill: Pujol
706           island: Illa
707           land: Terra
708           marsh: Marsh
709           moor: Amarratge
710           mud: Llot
711           peak: Pic
712           point: Punt
713           reef: Escull
714           ridge: Cresta
715           river: Riu
716           rock: Roca
717           scree: Pedregar
718           scrub: Scrub
719           shoal: Banc
720           spring: Deu
721           strait: Estret
722           tree: Arbre
723           valley: Vall
724           volcano: Volcà
725           water: Aigua
726           wetland: Aiguamoll
727           wetlands: Aiguamolls
728           wood: Bosc
729         place: 
730           airport: Aeroport
731           city: Ciutat
732           country: País
733           county: Comtat
734           farm: Granja
735           hamlet: Aldea
736           house: Casa
737           houses: Cases
738           island: Illa
739           islet: Illot
740           locality: Localitat
741           moor: Amarrador
742           municipality: Municipi
743           postcode: Codi postal
744           region: Regió
745           sea: Mar
746           state: Estat o província
747           subdivision: Subdivisió
748           suburb: Suburbi
749           town: Poble
750           unincorporated_area: Àrea no incorporada
751           village: Aldea
752         railway: 
753           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
754           construction: Ferrocarril en Construcció
755           disused: Ferrocarril en desús
756           disused_station: Estació de tren tancada
757           funicular: Funicular Railway
758           halt: Parada de tren
759           historic_station: Estació de tren antiga
760           junction: Cruïlla de tren
761           level_crossing: Pas a nivell
762           light_rail: Tren lleuger
763           monorail: Monorail
764           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
765           platform: Andana
766           preserved: Conservat ferrocarril
767           spur: Esperó de ferrocarril
768           station: Estació de tren
769           subway: Estació de metro
770           subway_entrance: Accés al Metro
771           switch: Punts de ferrocarril
772           tram: Tramvia
773           tram_stop: Parada de tramvia
774           yard: Pati de ferrocarril
775         shop: 
776           alcohol: De llicència
777           apparel: Roba de la botiga
778           art: Galeria d'Art
779           bakery: Fleca
780           beauty: Saló de bellesa
781           beverages: Botiga de begudes
782           bicycle: Tenda de bicicletes
783           books: Llibreria
784           butcher: Carnisseria
785           car: Venda de Cotxes
786           car_dealer: Compra-venda de cotxes
787           car_parts: Peces de cotxes
788           car_repair: Reparació d'automòbils
789           carpet: Botiga de catifes
790           charity: Botiga de caritat
791           chemist: Farmàcia
792           clothes: Botiga de roba
793           computer: Botiga d'informàtica
794           confectionery: Confiteria botiga
795           convenience: Botiga de conveniència
796           copyshop: Copisteria
797           cosmetics: Botiga Cosmètica
798           department_store: Department Store
799           discount: Botiga d'articles de descompte
800           doityourself: Bricolatge
801           drugstore: Farmàcia
802           dry_cleaning: Tintoreria
803           electronics: Botiga d'electrònica
804           estate_agent: Immobiliària
805           farm: Agrobotiga
806           fashion: Botiga de moda
807           fish: Peixateria
808           florist: Floristeria
809           food: Botiga de menjar
810           funeral_directors: Funeral d'administració
811           furniture: Mobles
812           gallery: Galeria de fotos
813           garden_centre: Centre de jardí
814           general: Magatzem General
815           gift: Botiga de regals
816           greengrocer: Greengrocer
817           grocery: Botiga de queviures
818           hairdresser: Perruqueria o barberia
819           hardware: Botiga de maquinari
820           hifi: Hi-Fi
821           insurance: Homes For Sale
822           jewelry: Joieria
823           kiosk: Quiosc botiga
824           laundry: Bugaderia
825           mall: Centre comercial
826           market: Mercat
827           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
828           motorcycle: Botiga de motocicletes
829           music: Botiga de música
830           newsagent: Quiosc
831           optician: Òptica
832           organic: Botiga d'aliments orgànics
833           outdoor: Botiga exterior
834           pet: Botiga d'animals
835           photo: Botiga de foto
836           salon: Sala d'estar
837           shoes: Sabateria
838           shopping_centre: Centre comercial
839           sports: Botiga d'esports
840           stationery: Botiga de papereria
841           supermarket: Supermercat
842           toys: Botiga de joguines
843           travel_agency: Agència de viatges
844           video: Video de la botiga
845           wine: De llicència
846         tourism: 
847           alpine_hut: Cabanya alpina
848           artwork: Il·lustració
849           attraction: Atracció
850           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
851           cabin: Cabanya
852           camp_site: Campament
853           caravan_site: Càmping per a caravanes
854           chalet: Xalet
855           guest_house: Alberg
856           hostel: Hostal
857           hotel: Hotel
858           information: Informació
859           lean_to: Nau
860           motel: Motel
861           museum: Museu
862           picnic_site: Àrea de pícnic
863           theme_park: Parc temàtic
864           valley: Vall
865           viewpoint: Mirador
866           zoo: Zoològic
867         waterway: 
868           boatyard: Drassana
869           canal: Canal
870           connector: Connector de Waterway
871           dam: Dam
872           derelict_canal: Hi Canal
873           ditch: Séquia
874           dock: No obstant això,
875           drain: De drenatge
876           lock: Pany
877           lock_gate: Porta de panys
878           mineral_spring: Mineral primavera
879           mooring: Amarradors
880           rapids: Ràpids
881           river: Riu
882           riverbank: Riverbank
883           stream: Stream
884           wadi: Torrent
885           water_point: Punt d'aigua
886           waterfall: Cascada
887           weir: Weir
888   javascripts: 
889     map: 
890       base: 
891         cycle_map: Cycle Map
892         mapquest: MapQuest Open
893         transport_map: Mapa de transports
894     site: 
895       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
896       edit_tooltip: Modifica el mapa
897       edit_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per editar el mapa
898       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
899       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
900       history_zoom_alert: Heu d'ampliar el zoom per veure les modificacions de l'àrea
901   layouts: 
902     community_blogs: Blocs de comunitat
903     community_blogs_title: Blogs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
904     copyright: Drets d'autor i llicència
905     documentation: Documentació
906     documentation_title: Documentació del projecte
907     donate: Suport OpenStreetMap % {enllaç} el fons de rampa de maquinari.
908     donate_link_text: donatius
909     edit: Modificació
910     edit_with: Modifica amb % {editor}
911     export: Exporta
912     export_tooltip: Exporta les dades del mapa
913     foundation: Fundació
914     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
915     gps_traces: Traces de GPS
916     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
917     help: Ajuda
918     help_centre: Centre d'ajuda
919     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
920     history: Historial
921     home: Inici
922     home_tooltip: Vés a la posició inicial
923     inbox: safata d'entrada (% {count})
924     inbox_tooltip: 
925       other: one no llegits = el seu inbox conté 1 message
926       zero: el seu inbox conté cap messages
927     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
928     intro_2: OpenStreetMap us permet veure, editar i utilitzar informació geogràfica comunitària de qualsevol lloc del planeta
929     intro_3: OpenStreetMap hosting és amable amb el suport de % {ucl}, % {ic} i % {bytemark}. Altres partidaris del projecte s'enumeren en el % {socis}.
930     intro_3_ic: Imperial College de Londres
931     intro_3_partners: wiki
932     license: 
933       title: OpenStreetMap dades es concedeix una llicència sota la llicència Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0 genèrica
934     log_in: inicia una sessió
935     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
936     logo: 
937       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
938     logout: sortir
939     logout_tooltip: Sortir
940     make_a_donation: 
941       text: Feu una donació
942       title: Ajuda OpenStreetMap amb una donació exonòmica
943     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap està fora de línia, mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
944     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
945     sign_up: registre
946     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
947     sotm2011: Vine a la conferència de OpenStreetMap de 2011, L'estat del mapa, 9-11 de setembre a Denver!
948     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
949     user_diaries: DIaris de usuari
950     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
951     view: Mostra
952     view_tooltip: Mostra el mapa
953     welcome_user: Benvingut/da, %{user_link}
954     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
955     wiki: Wikia
956     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
957   license_page: 
958     foreign: 
959       english_link: l'original en anglès
960       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i % {english_original_link}, la pàgina en anglès tindrà prioritat
961       title: Quant a la traducció
962     legal_babble: "<h2>Drets d'autor i llicència</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap és <i>obrir dades</i>, concedeix una llicència sota el <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Llicència Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (CC-BY-SA).\n<p>\n<p>\n  Vostè és lliure de copiar, distribuir, transmetre i adaptar-se a nostres mapes\n  i les dades, sempre que li doni crèdit OpenStreetMap i la seva\n  col. laboradors. Si alterar o construir sobre els nostres mapes o dades, vostè\n  distribuir el resultat només sota la mateixa llicència. La\n  Full <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n  codi explica els seus drets i responsabilitats.\n<p>\n\n<h3>Com a crèdit OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Si està utilitzant imatges de mapa de OpenStreetMap, us preguem que\n  el seu crèdit llegeix com a mínim \"© OpenStreetMap\n  col. laboradors, CC-BY-SA\". Si està utilitzant les dades de mapa només\n  demanem \"mapa dades © OpenStreetMap col·laboradors\n  CC-BY-SA\".\n</p>\n<p>\n  Sempre que sigui possible, OpenStreetMap ha de ser un hipervincle a <a\n href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/\n  i CC-BY-SA a <a\n href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/. Si\n  està utilitzant un mitjà on enllaços no són possibles (per exemple, un\n  treball impresa), us suggerim que directa als seus lectors a\n  www.OpenStreetMap.org (potser per l'ampliació\n  'OpenStreetMap' a aquesta adreça completa) i a\n  www.creativecommons.org.\n<p>\n\n<h3>Saber-ne més</h3>\n<p>\n  Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\n href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Legal\n  PREGUNTES MÉS FREQÜENTS.\n<p>\n<p>\n  Col. laboradors OSM se li va recordar mai per afegir les dades des de qualsevol\n  drets d'autor fonts (p. ex. Google Maps o mapes impreses) sense\n  permís explícit dels titulars del copyright.\n</p>\n<p>\n  Encara que OpenStreetMap és oberts les dades, no podem oferir un\n  mapa de Free-of-charge API per a desenvolupadors de tercera festa.\n\n  Consulti la nostra <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Política d'ús de l'API</a>\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Política d'ús de rajoles</a>\n  i <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">política d'ús de Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Nostres col. laboradors</h3>\n<p>\n  La nostra llicència CC-BY-SA requereix que \"doni l'Original\n  Autor de crèdit raonable per al suport i mitjà que ets\n  utilització\". No tornis a sol·licitar individuals dibuixants de mapes de OSM un\n  de crèdit més enllà de que a \"OpenStreetMap\n  col. laboradors\", però on les dades des d'un mapatge Nacional\n  Agència o l'altra font important ha estat inclòs en\n  OpenStreetMap, pot ser raonable per crèdit per directament\n  reproduir el seu crèdit o per vincular-hi d'aquesta pàgina.\n</p>\n\n<!--\nInformation for page editors\n\nThe following lists only those organisations who require attribution\nas a condition of their data being used in OpenStreetMap. It is not a\ngeneral catalogue of imports, and must not be used except when\nattribution is required to comply with the licence of the imported\ndata.\n\nAny additions here must be discussed with OSM sysadmins first.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n<li><strong>Austràlia</strong>: conté dades suburbi basats\n    en les dades d'Austràlia Oficina d'estadístiques.</li>\n<li><strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC-BY</a>.</li>\n<li><strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques).</li>\n<li><strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts.</li>\n<li><strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat.</li>\n<li><strong>Polònia</strong>: conté dades de mapes de <a\n href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL. Drets d'autor\n    Col. laboradors de la UMP-pcPL.</a\n></li>\n<li><strong>Regne Unit</strong>: conté cartografia\n    Enquesta dades © Crown copyright i base de dades correcte\n    2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat.\n</p></a\n></a\n></a\n></a\n></a\n>"
963     native: 
964       mapping_link: Inici d'assignació
965       native_link: Versió THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
966       text: Estàs veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Es pot tornar posterior al % {native_link} d'aquesta pàgina o vostè pot deixar de llegir sobre el copyright i % {mapping_link}.
967       title: Sobre aquesta pàgina
968   message: 
969     delete: 
970       deleted: Missatge esborrat
971     inbox: 
972       date: Data
973       from: De
974       my_inbox: La meva safata d'entrada
975       no_messages_yet: No tens missatges encara. Per què no entrar en contacte amb alguns dels % {people_mapping_nearby_link}?
976       outbox: sortida
977       people_mapping_nearby: Cartografia de prop la gent
978       subject: Assumpte
979       title: Safata d'entrada
980       you_have: Teniu missatges nous % {new_count} i els missatges antics % {old_count}
981     mark: 
982       as_read: Missatge marcat com a llegits
983       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
984     message_summary: 
985       delete_button: Suprimeix
986       read_button: Marca com a llegit
987       reply_button: Respon
988       unread_button: Marca com a no llegit
989     new: 
990       back_to_inbox: Tornar a la safata d'entrada
991       body: Cos
992       limit_exceeded: He enviat un munt de missatges recentment. Si us plau, espereu una estona abans d'intentar d'enviar qualsevol més.
993       message_sent: S'ha enviat el missatge
994       send_button: Envia
995       send_message_to: Enviar un missatge nou a % {name}
996       subject: Assumpte
997       title: Enviar missatge
998     no_such_message: 
999       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1000       heading: No existeix aquest missatge
1001       title: No existeix aquest missatge
1002     no_such_user: 
1003       body: Trist que no hi ha cap usuari amb aquest nom.
1004       heading: Aquest usuari no
1005       title: Aquest usuari no
1006     outbox: 
1007       date: Data
1008       inbox: Entrada
1009       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1010       no_sent_messages: Encara no has cap els missatges enviats. Per què no entrar en contacte amb alguns dels % {people_mapping_nearby_link}?
1011       outbox: sortida
1012       people_mapping_nearby: Cartografia de prop la gent
1013       subject: Assumpte
1014       title: Sortida
1015       to: A
1016       you_have_sent_messages: Tens % {count} enviar missatges
1017     read: 
1018       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1019       back_to_outbox: Torna a la safata de sortida
1020       date: Data
1021       from: De
1022       reading_your_messages: Llegir els missatges
1023       reading_your_sent_messages: Llegir els missatges enviats
1024       reply_button: Respon
1025       subject: Assumpte
1026       title: Llegir missatge
1027       to: Per a
1028       unread_button: Marca com a no llegit
1029       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "% {user}", però el missatge que han demanat a llegir a no va ser enviat per o a que l'usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a llegir-lo.
1030     reply: 
1031       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "% {user}", però el missatge que han demanat que respongui a no s'ha enviat a que l'usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1032     sent_message_summary: 
1033       delete_button: Suprimeix
1034   notifier: 
1035     diary_comment_notification: 
1036       footer: També podeu llegir el comentari a les % {readurl} i es pot comentar als % {commenturl} o respondre a les % {replyurl}
1037       header: "% {from_user} ha comentat en el seu recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema % {tema}:"
1038       hi: Hola %{to_user},
1039       subject: "[OpenStreetMap] % (usuari), va comentar sobre la seva entrada del diari"
1040     email_confirm: 
1041       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1042     email_confirm_html: 
1043       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1044       greeting: Hola,
1045       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) com canviar la seva adreça d'e-mail % {server_url} % {new_address}.
1046     email_confirm_plain: 
1047       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1048       greeting: Hola,
1049       hopefully_you_1: Algú (esperem que vostè) li agradaria canviar la seva adreça d'e-mail a
1050       hopefully_you_2: "% {server_url} % {new_address}."
1051     friend_notification: 
1052       befriend_them: També el pots afegir com a amic a % {befriendurl}.
1053       had_added_you: "% {user} t'ha afegit com a amic a OpenStreetMap."
1054       see_their_profile: Pots veure el seu perfil a %{userurl}.
1055       subject: "[OpenStreetMap] %{user} t'ha afegit a la llista d'amics"
1056     gpx_notification: 
1057       and_no_tags: i cap etiqueta.
1058       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1059       failure: 
1060         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1061         more_info_1: Més informació en relació a GPX d'importació fracassos i com evitar
1062         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1063         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1064       greeting: Hola,
1065       success: 
1066         loaded_successfully: carregat amb % {trace_points} fora d'un punts possibles % {possible_points}.
1067         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1068       with_description: amb la descripció
1069       your_gpx_file: Sembla que el seu arxiu GPX
1070     lost_password: 
1071       subject: "[OpenStreetMap] Sol. licitud de reinicialització de contrasenya"
1072     lost_password_html: 
1073       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1074       greeting: Hola,
1075       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1076     lost_password_plain: 
1077       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1078       greeting: Hola,
1079       hopefully_you_1: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar en això
1080       hopefully_you_2: adreces d'e-mail openstreetmap.org compte.
1081     message_notification: 
1082       footer1: També pots llegir el missatge a %{readurl}
1083       footer2: i el pots replicar a %{replyurl}
1084       header: "% {from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema % {tema}:"
1085       hi: Hola %{to_user},
1086     signup_confirm: 
1087       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu la vostra adreça electrònica"
1088     signup_confirm_html: 
1089       ask_questions: Pot fer qualsevol pregunta que tingui sobre OpenStreetMap a la nostra <a href="http://help.openstreetmap.org/">pregunta i resposta lloc</a>.
1090       click_the_link: Si això és vostè, Benvingut! Si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per confirmar que compte i seguiu llegint per obtenir més informació sobre OpenStreetMap
1091       current_user: "Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món que són, està disponible des de <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region\">Categoria: Users_by_geographical_region</a>."
1092       get_reading: Obtenir de lectura sobre OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">al wiki</a>, posarà al dia amb les últimes notícies via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap bloc</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>o navegar a través de OpenStreetMap fundador Steve Costa <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> per a la breu història del projecte, que disposa de <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts d'escoltar</a> !
1093       greeting: Hola, què tal?
1094       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) would com crear un compte per a les
1095       introductory_video: Vostè pot veure un % {introductory_video_link}.
1096       more_videos: Hi ha % {more_videos_link}.
1097       more_videos_here: més de vídeos aquí
1098       user_wiki_page: "Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou Etiquetes de categoria assenyalant on estàs, com <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Categoria: Users_in_London]]</a>."
1099       video_to_openstreetmap: vídeo d'introducció a OpenStreetMap
1100       wiki_signup: Vostè també pot <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">inscriure s a la wiki OpenStreetMap</a>.
1101     signup_confirm_plain: 
1102       ask_questions: "Pot fer qualsevol pregunta que tingui sobre OpenStreetMap a les nostres preguntes i lloc de resposta:"
1103       blog_and_twitter: "Posarà al dia amb les últimes notícies via el blog de OpenStreetMap o Twitter:"
1104       click_the_link_1: Si això és vostè, Benvingut! Si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el seu
1105       click_the_link_2: compte i seguiu llegint per obtenir més informació sobre OpenStreetMap.
1106       current_user_1: Una llista d'usuaris actuals en categories, basades en on en el món
1107       current_user_2: "ells són, està disponible des de:"
1108       greeting: Hola, què tal?
1109       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) would com crear un compte per a les
1110       introductory_video: "Podeu veure un vídeo d'introducció a OpenStreetMap aquí:"
1111       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
1112       opengeodata: "OpenGeoData.org és blog fundador OpenStreetMap Steve Costa, i té podcasts també:"
1113       the_wiki: "Obtenir llegint sobre OpenStreetMap al wiki:"
1114       user_wiki_1: Es recomana que es crea una pàgina de wiki de l'usuari, que inclou
1115       user_wiki_2: "Categoria Etiquetes assenyalant on es troba, com [[Categoria: Users_in_London]]."
1116       wiki_signup: "Vostè també pot inscriure s a la wiki OpenStreetMap a:"
1117   oauth: 
1118     oauthorize: 
1119       allow_read_gpx: llegir el seu privats traces GPS.
1120       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1121       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1122       allow_write_api: modificar el mapa.
1123       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1124       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1125       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1126       request_access: L'aplicació % {app_name} sol·licita accés al seu compte, % (usuari). Si us plau marqui si vostè would com l'aplicació té les següents capacitats. Vostè pot triar tantes o tan poc com vulgui.
1127     revoke: 
1128       flash: He estat revocat el símbol % {aplicació}
1129   oauth_clients: 
1130     create: 
1131       flash: Registrar la informació amb èxit
1132     destroy: 
1133       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1134     edit: 
1135       submit: Modificació
1136       title: Editar la seva aplicació
1137     form: 
1138       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1139       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1140       allow_write_api: modificar el mapa.
1141       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1142       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1143       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1144       callback_url: Resposta d'URL
1145       name: Nom
1146       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1147       required: Requerit
1148       support_url: URL de suport
1149       url: Principal aplicació URL
1150     index: 
1151       application: Nom d'aplicació
1152       issued_at: Emès A
1153       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el seu nom:"
1154       my_apps: Meves aplicacions de Client
1155       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1156       no_apps: Té una aplicació que li agradaria inscriure's per al seu ús amb nosaltres utilitzant l'estàndard % {oauth}? Heu de registrar la seva aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1157       register_new: Registrar-se l'aplicació
1158       registered_apps: "Vostè té les següents aplicacions client registrats:"
1159       revoke: Revocar!
1160       title: Les meves dades OAuth
1161     new: 
1162       submit: Registrar-se
1163       title: Registrar-se una nova aplicació
1164     not_found: 
1165       sorry: Ho sento, que no s'ha pogut trobar el que % {tipus}.
1166     show: 
1167       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1168       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1169       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1170       allow_write_api: modificar el mapa.
1171       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1172       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1173       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1174       authorize_url: "Autoritzar URL:"
1175       edit: Editar els detalls
1176       key: "Clau de consum:"
1177       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1178       secret: "Secret de consum:"
1179       support_notice: Donem suport a HMAC-SHA1 (recomanat), així com text sense format en el mode de ssl.
1180       title: OAuth detalls % {app_name}
1181       url: "Sol. licitud Token URL:"
1182     update: 
1183       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1184   site: 
1185     edit: 
1186       anon_edits_link_text: Esbrinar per què aquest és el cas.
1187       flash_player_required: Vostè necessita un intèrpret de flaix per utilitzar Potlatch, l'editor de OpenStreetMap Flash. Vostè pot <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Descarregar Flash Player des de Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">diverses altres opcions</a> per editar-lo OpenStreetMap.
1188       no_iframe_support: El seu navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquest tret.
1189       not_public: No ha posat les modificacions per ser públic.
1190       not_public_description: Ja no es pot editar el mapa a menys que vostè fer-ho. Pot configurar les modificacions com a públic del seu % {user_page}.
1191       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat Potlatch 2 - si us plau, veure http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1192       potlatch2_unsaved_changes: Vostè té canvis no desats. (D'estalviar en Potlatch 2, hauria de fer clic Salvar.)
1193       potlatch_unsaved_changes: Vostè té canvis no desats. (Per salvar a Potlatch, vostè ha desseleccionar la manera actual o punt, si d'edició en mode en viu, o clic Salvar si vostè té un salvar botó.)
1194       user_page_link: pàgina d'usuari
1195     index: 
1196       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1197       js_2: OpenStreetMap utilitza JavaScript per a la seva mapa slippy.
1198       js_3: Pot voler provar el <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">navegador mosaic estàtica de Tiles@Home</a> si és incapaç d'activar JavaScript.
1199       license: 
1200         license_name: Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0
1201         notice: Llicenciat sota la llicència % {license_name} per % {project_name} i els seus contribuents.
1202         project_name: projecte OpenStreetMap
1203       permalink: Enllaç permanent
1204       remote_failed: Edició ha fallat - assegureu-vos que JOSM o Merkaartor es carrega i l'opció de comandament a distància és habilitat
1205       shortlink: Enllaç curt
1206     key: 
1207       map_key: Mapa clau
1208       map_key_tooltip: Clau per al mapa
1209       table: 
1210         entry: 
1211           admin: Límits administratius
1212           allotments: Horts
1213           apron: 
1214             - Davantal de l'Aeroport
1215             - terminal
1216           bridge: Embolcall negre = bridge
1217           bridleway: Bridleway
1218           brownfield: Lloc Brownfield
1219           building: Edifici significatiu
1220           byway: Byway
1221           cable: 
1222             - Cable car
1223             - telecadira
1224           cemetery: Cementiri
1225           centre: Centre esportiu
1226           commercial: Zona comercial
1227           common: 
1228             - Comú
1229             - Prat
1230           construction: Carreteres en construcció
1231           cycleway: Cycleway
1232           destination: Accés de destinació
1233           farm: Granja
1234           footway: Footway
1235           forest: Bosc
1236           golf: Camp de golf
1237           heathland: Bruguerar
1238           industrial: Zona industrial
1239           lake: 
1240             - Llac
1241             - Embassament
1242           military: Àrea militar
1243           motorway: L'autopista
1244           park: Parc
1245           permissive: Permissiva accés
1246           pitch: Camp d'esports
1247           primary: Carretera principal
1248           private: Accés privat
1249           rail: Ferrocarril
1250           reserve: Reserva natural
1251           resident: Zona residencial
1252           retail: Zona de venda al detall
1253           runway: 
1254             - Pista d'Aeroport
1255             - TAXIWAY
1256           school: 
1257             - Escola
1258             - Universitat
1259           secondary: Carretera secundària
1260           station: Estació de tren
1261           subway: Metro
1262           summit: 
1263             - Cimera
1264             - pic
1265           tourist: Atracció turística
1266           track: Pista
1267           tram: 
1268             - Tren lleuger
1269             - tramvia
1270           trunk: Autovia de
1271           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1272           unclassified: Sense classificar road
1273           unsurfaced: Unsurfaced road
1274           wood: Fusta
1275     search: 
1276       search: Cerca
1277       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de CORREOS a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1278       submit_text: Vés-hi
1279       where_am_i: On sóc?
1280       where_am_i_title: Descriure la localització actual que utilitzen el motor de cerca
1281     sidebar: 
1282       close: Tanca
1283       search_results: Resultats de la cerca
1284   time: 
1285     formats: 
1286       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1287   trace: 
1288     create: 
1289       trace_uploaded: El seu arxiu GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i s'enviarà un correu electrònic a vostè en finalitzar.
1290       upload_trace: Pujar traça de GPS
1291     delete: 
1292       scheduled_for_deletion: Water programat per a la supressió
1293     edit: 
1294       description: "Descripció:"
1295       download: descàrrega
1296       edit: modificació
1297       filename: "Nom del fitxer:"
1298       heading: Editant traça %{name}
1299       map: mapa
1300       owner: "Propietari:"
1301       points: "Punts:"
1302       save_button: Guardar canvis
1303       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1304       tags: "Etiquetes:"
1305       tags_help: separat per comas
1306       title: Editant traça %{name}
1307       uploaded_at: "Pujat a:"
1308       visibility: "Visibilitat:"
1309       visibility_help: Què vol dir això?
1310     list: 
1311       public_traces: Traces GPS públiques
1312       public_traces_from: Públics traces GPS de % (usuari)
1313       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1314       your_traces: Les teves traces GPS
1315     make_public: 
1316       made_public: Water fet públic
1317     no_such_user: 
1318       body: Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom % (usuari). Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
1319       heading: No existeix l'usuari %{user}
1320       title: No existeix l`usuari
1321     offline: 
1322       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1323       message: Al GPX d'emmagatzematge i carregar sistema d'arxiu no està disponible actualment.
1324     offline_warning: 
1325       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1326     trace: 
1327       ago: fa %{time_in_words_ago}
1328       by: en
1329       count_points: "%{count} punts"
1330       edit: modificació
1331       edit_map: Edita el mapa
1332       identifiable: IDENTIFICABLE
1333       in: a
1334       map: mapa
1335       more: mes
1336       pending: PENDENT
1337       private: PRIVAT
1338       public: PUBLIC
1339       trace_details: Veure detalls de la traça
1340       trackable: RASTREABLE
1341       view_map: Visualitza el mapa
1342     trace_form: 
1343       description: "Descripció:"
1344       help: Ajuda
1345       tags: "Etiquetes:"
1346       tags_help: separat per comas
1347       upload_button: Pujar
1348       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1349       visibility: "Visibilitat:"
1350       visibility_help: què significa això?
1351     trace_header: 
1352       see_all_traces: Mostra totes les traces
1353       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1354       traces_waiting: Vostè té % {count} traces d'espera per a carregar. Si us plau consideri espera per a aquests per acabar abans de pujar més, per tal de bloquejar la cua per a altres usuaris.
1355       upload_trace: Carregar una traça
1356     trace_optionals: 
1357       tags: Etiquetes
1358     trace_paging_nav: 
1359       next: Següent »
1360       previous: « Previ
1361       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
1362     view: 
1363       delete_track: Elimina aquesta traça
1364       description: "Descripció:"
1365       download: baixada
1366       edit: modificació
1367       edit_track: Edita aquesta traça
1368       filename: "Nom del fitxer:"
1369       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1370       map: mapa
1371       none: Ningú
1372       owner: "Propietari:"
1373       pending: PENDENT
1374       points: "Punts:"
1375       start_coordinates: "coordenada de inici:"
1376       tags: "Etiquetes:"
1377       title: S'està mostrant la traça %{name}
1378       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1379       uploaded: "Pujat el:"
1380       visibility: "Visibilitat:"
1381     visibility: 
1382       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1383       private: Privat (només compartit com anònims, desordenada punts)
1384       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1385       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1386   user: 
1387     account: 
1388       contributor terms: 
1389         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1390         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1391         heading: "Col. laborador termes:"
1392         link text: què és això?
1393         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1394         review link text: Si us plau, seguiu aquest enllaç a la seva conveniència de revisar i acceptar els termes de col. laborador nou.
1395       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1396       delete image: Treure la imatge actual
1397       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1398       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1399       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comprovi el seu e-mail per a una nota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1400       home location: "Ubicació inicial:"
1401       image: "Imatge:"
1402       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1403       keep image: Conserva la imatge actual
1404       latitude: "Latitud:"
1405       longitude: "Longitud:"
1406       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1407       my settings: Preferències
1408       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1409       new image: Afegeix una imatge
1410       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1411       openid: 
1412         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1413         link text: què és això?
1414         openid: "OpenID:"
1415       preferred editor: "Editor preferit:"
1416       preferred languages: "Llengües preferents:"
1417       profile description: "Descripció del perfil:"
1418       public editing: 
1419         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1420         disabled link text: per què no es pot editar?
1421         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1422         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1423         enabled link text: què és això?
1424         heading: "Edició pública:"
1425       public editing note: 
1426         heading: Modificació pública
1427         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1428       replace image: Substituir la imatge actual
1429       return to profile: Torna al perfil
1430       save changes button: Desa els canvis
1431       title: Edita el compte
1432       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1433     confirm: 
1434       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1435       before you start: Sabem que vostè està probablement en una pressa per començar a mapatge, però abans de fer que t'agradaria omplir una mica més informació sobre si mateix en el formulari a continuació.
1436       button: Confirma
1437       heading: Confirmar un compte d'usuari
1438       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el seu compte.
1439       reconfirm: Si ha estat una estona ja que s'inscrivia podria necessitar <a href="%{reconfirm}">enviar-se un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1440       success: Confirmar el seu compte, gràcies per registrar-te!
1441       unknown token: Aquesta mostra no sembla que hi ha.
1442     confirm_email: 
1443       button: Confirma
1444       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1445       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1446       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1447       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1448     confirm_resend: 
1449       failure: L'usuari % {name} no s'ha trobat.
1450       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per % {email} i tan aviat com vostè confirmar el seu compte es podrà aconseguir d'assignació.<br><br>Si utilitzeu un sistema que envia les sol·licituds de confirmació llavors si us plau fer segur whitelist webmaster@openstreetmap.org com som capaços de respondre a qualsevol sol·licituds de confirmació.
1451     filter: 
1452       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1453     go_public: 
1454       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
1455     list: 
1456       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1457       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1458       heading: Usuaris
1459       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1460       showing: 
1461         one: "mostrant pàgina % {page} (% {first_item} de % {elements}) "
1462         other: Mostrant pàgina % {page} ( %{first_item}-% {last_item} de % {elements})
1463       summary: "% {name} creat a partir de % {direcciónIP} el % {data}"
1464       summary_no_ip: "% {name} creat el % {data}"
1465       title: Usuaris
1466     login: 
1467       account not active: Ho sentim, el teu compte encara no està actiu.<br>Si us plau utilitzi l'enllaç a l'e-mail de confirmació de compte d'activar el seu compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1468       account suspended: Ho sentim, el seu compte ha estat suspès a causa de l'activitat sospitosa.<br>Si us plau contacti's amb % {webmaster} si vostè desitja discutir això.
1469       auth failure: Ho sentim, no pot registrar en amb els detalls.
1470       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1471       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1472       heading: Accés
1473       login_button: Accés
1474       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1475       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1476       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Esbrinar més sobre el canvi de llicència futura de OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">traduccions</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">discussió</a>)
1477       openid: "% {logo} OpenID:"
1478       openid invalid: Ho sentim, el seu OpenID sembla ser no vàlida
1479       openid missing provider: Ho sento, podria no en contacte amb el seu proveïdor d'OpenID
1480       openid_logo_alt: Connecti's amb un OpenID
1481       openid_providers: 
1482         aol: 
1483           alt: Connecti's amb un AOL OpenID
1484           title: Connecti's amb AOL
1485         google: 
1486           alt: Connecti's amb un OpenID de Google
1487           title: Connecti's amb Google
1488         myopenid: 
1489           alt: Connecti's amb un myOpenID OpenID
1490           title: Connecti's amb myOpenID
1491         openid: 
1492           alt: Connecti's amb un URL d'OpenID
1493           title: Connecti's amb OpenID
1494         wordpress: 
1495           alt: Connecti's amb un Wordpress OpenID
1496           title: Connecti's amb Wordpress
1497         yahoo: 
1498           alt: Connecti's amb un OpenID Yahoo
1499           title: Connecti's amb Yahoo
1500       password: "Contrasenya:"
1501       register now: Registreu-vos-hi ara
1502       remember: "Recorda'm:"
1503       title: Accés
1504       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1505       webmaster: webmestre
1506       with openid: "Alternativament, si us plau utilitzi el seu OpenID per connectar-se:"
1507       with username: "Ja teniu un compte de OpenStreetMap? Si us plau connecti's amb el seu nom d'usuari i contrasenya:"
1508     logout: 
1509       heading: Finalitza la sessió d'OpenStreetMap
1510       logout_button: Finalitza la sessió
1511       title: Finalitza la sessió
1512     lost_password: 
1513       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1514       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1515       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1516       new password button: Restableix la contrasenya
1517       notice email cannot find: Podria no trobar que l'e-mail adreçar, ho sento.
1518       notice email on way: Trist que perdia:-(però un correu electrònic està en camí així pot restaurar això aviat.
1519       title: contrasenya perduda
1520     make_friend: 
1521       already_a_friend: Que ja són amics amb % {name}.
1522       failed: Ho sentim, no afegir % {name} com un amic.
1523       success: "%{name} ara és el vostre amic."
1524     new: 
1525       confirm email address: "Confirmar adreça de correu electrònic:"
1526       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1527       contact_webmaster: Si us plau, contactar amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> per organitzar un compte de ser creat - anem a provar i tractar amb la sol. licitud tan aviat com sigui possible.
1528       continue: Continua
1529       display name: "Nom en pantalla:"
1530       display name description: El vostre usuari mostrat públicament. Això pot canviar més tard en les preferències.
1531       email address: "Adreça de correu:"
1532       fill_form: Ompli el formulari i us enviarem un correu electrònic ràpid per activar el seu compte.
1533       flash create success message: Gràcies per registrar-se. Hem enviat un bitllet de confirmació a % {email} i tan aviat com vostè confirmar el seu compte es podrà aconseguir d'assignació.<br><br>Si utilitzeu un sistema que envia les sol·licituds de confirmació llavors si us plau fer segur whitelist webmaster@openstreetmap.org com som capaços de respondre a qualsevol sol·licituds de confirmació.
1534       heading: Crea un compte d'usuari
1535       license_agreement: Quan vostè confirmar el seu compte necessita estar d'acord amb els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col. laborador</a>.
1536       no_auto_account_create: Per desgràcia no som actualment capaços de crear un compte per a vostè automàticament.
1537       not displayed publicly: No mostraran públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1538       openid: "% {logo} OpenID:"
1539       openid association: "<p>El seu OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nous a OpenStreetMap, si us plau, crear un compte nou utilitzant el formulari a continuació.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, es pot connectar al seu compte\n    utilitzant el seu nom d'usuari i contrasenya i llavors associat el compte\n    amb el seu OpenID en les seves escenes d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1540       openid no password: Amb OpenID una contrasenya no és necessària, però algunes eines extres o servidor pot encara necessita un.
1541       password: "Contrasenya:"
1542       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1543       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1544       title: Crear compte
1545       use openid: Alternativament, utilitzi % {logo} OpenID per connectar-se
1546     no_such_user: 
1547       body: Ho sentim, no hi ha cap usuari amb el nom % (usuari). Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
1548       heading: No existeix l'usuari % (usuari)
1549       title: No existeix aquest usuari
1550     popup: 
1551       friend: Amic
1552       nearby mapper: L'Assignador proper
1553       your location: La vostra ubicació
1554     remove_friend: 
1555       not_a_friend: "% {name} no és un dels seus amics."
1556       success: "% {name} s'ha suprimit dels teus amics."
1557     reset_password: 
1558       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1559       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1560       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1561       heading: Restablir la contrasenya per %{user}
1562       password: "Contrasenya:"
1563       reset: Restableix la contrasenya
1564       title: Restablir la contrasenya
1565     set_home: 
1566       flash success: Localització de casa desat correctament
1567     suspended: 
1568       body: "<p>\n  Ho sentim, el seu compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el % {webmaster} si vostè desitja discutir això.\n</p>"
1569       heading: Compte suspès
1570       title: Compte suspès
1571       webmaster: per a administradors web
1572     terms: 
1573       agree: D'acord
1574       consider_pd: A més de l'acord de dalt, que considero el meu contribucions d'estar en el domini públic
1575       consider_pd_why: què és això?
1576       decline: Declinar
1577       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1578       heading: Termes de col. laborador
1579       legale_names: 
1580         france: França
1581         italy: Itàlia
1582         rest_of_world: Resta del món
1583       legale_select: "Si us plau seleccioni el seu país de residència:"
1584       read and accept: Si us plau llegeixi l'acord de sota i premeu el botó d'acord per confirmar que vostè accepta els termes d'aquest acord per les seves contribucions existents i futures.
1585       title: Termes de col. laborador
1586       you need to accept or decline: Si us plau, llegiu i llavors acceptar o disminució de les condicions de col. laborador nou per continuar.
1587     view: 
1588       activate_user: activa aquest usuari
1589       add as friend: afegir com a amic
1590       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1591       block_history: veure blocs va rebre
1592       blocks by me: blocs per mi
1593       blocks on me: blocs en mi
1594       confirm: Confirma
1595       confirm_user: confirma aquest usuari
1596       create_block: bloca aquest usuari
1597       created from: "Creat a partir de:"
1598       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1599       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1600       description: Descripció
1601       diary: diari
1602       edits: modificacions
1603       email address: "Adreça de correu:"
1604       hide_user: amagar aquest usuari
1605       if set location: Si establiu la vostra ubicació, un mapa força i matèria es mostrarà aquí. Podeu configurar la vostra ubicació de casa a la seva pàgina % {settings_link}.
1606       km away: "%{count}km de distància"
1607       latest edit: "Últimes editar % {fa}:"
1608       m away: "%{count}m de distància"
1609       mapper since: "Mapejant des de:"
1610       moderator_history: veure blocs donats
1611       my diary: el meu diari
1612       my edits: les meves edicions
1613       my settings: les meves preferències
1614       my traces: les meves traces
1615       nearby users: Altres usuaris propers
1616       new diary entry: Nova entrada del diari
1617       no friends: No has afegit cap amics encara.
1618       no nearby users: Hi ha altres usuaris que admetre a Cartografia prop encara.
1619       oauth settings: configuració OAuth
1620       remove as friend: Elimina com a amic
1621       role: 
1622         administrator: Aquest usuari és administrador
1623         grant: 
1624           administrator: Concedir accés d'administrador
1625           moderator: Concedir accés de moderador
1626         moderator: Aquest usuari és moderador
1627         revoke: 
1628           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1629           moderator: Revocar l'accés de moderador
1630       send message: enviar missatge
1631       settings_link_text: preferències
1632       spam score: "Spam Puntuació:"
1633       status: "Estat:"
1634       traces: traces
1635       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1636       user location: Ubicació de l'usuari
1637       your friends: Els vostres amics
1638   user_block: 
1639     blocks_by: 
1640       empty: "% {name} no ha fet cap blocs encara."
1641       heading: Llista de blocs % {name}
1642       title: Blocs % {name}
1643     blocks_on: 
1644       empty: "% {name} no ha estat bloquejat encara."
1645       heading: Llista de quadres a % {name}
1646       title: Blocs en % {name}
1647     create: 
1648       flash: Crear un bloc a l'usuari % {name}.
1649       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1650       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1651     edit: 
1652       back: Mostra tots els blocs
1653       heading: Bloc d'edició en % {name}
1654       needs_view: L'usuari necessita connectar abans d'aquest bloc se suprimiran?
1655       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1656       reason: La raó per què està sent bloquejat % {name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1657       show: Mostra el bloc
1658       submit: Bloc d'Actualització
1659       title: Bloc d'edició en % {name}
1660     filter: 
1661       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1662       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1663       not_a_moderator: Vostè necessita ser un moderador per dur a terme aquesta acció.
1664     helper: 
1665       time_future: Finalitza en % {time}.
1666       time_past: Va acabar % {time} fa.
1667       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1668     index: 
1669       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1670       heading: Llista de quadres de l'usuari
1671       title: Blocs de l'usuari
1672     model: 
1673       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1674       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1675     new: 
1676       back: Veure tots els blocs
1677       heading: Creació de bloc % {name}
1678       needs_view: L'usuari necessita connectar abans d'aquest bloc se suprimirà
1679       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1680       reason: La raó per què està sent bloquejat % {name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació, recordant que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1681       submit: Crear bloc
1682       title: Creació de bloc % {name}
1683       tried_contacting: Vaig posar en contacte amb l'usuari i els va demanar d'aturar.
1684       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps per a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1685     not_found: 
1686       back: Torna a l'índex
1687       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID % {id} no s'ha pogut trobar.
1688     partial: 
1689       confirm: N'esteu segur?
1690       creator_name: Creador
1691       display_name: S'ha blocat l'usuari
1692       edit: Modifica
1693       not_revoked: (no revocat)
1694       reason: Motiu del blocatge
1695       revoke: Revoca!
1696       revoker_name: Revocat per
1697       show: Mostra
1698       status: Estat
1699     period: 
1700       one: 1 hora
1701       other: "%{count} hores"
1702     revoke: 
1703       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1704       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
1705       heading: Revocació de bloc en % {block_on} % {block_by}
1706       past: Aquest bloc va acabar % {time} fa i no pot ser revocat ara.
1707       revoke: Revocar!
1708       time_future: Aquest bloc va a acabar en % {time}.
1709       title: Revocació de bloc en % {block_on}
1710     show: 
1711       back: Mostra tots els blocs
1712       confirm: N'esteu segur?
1713       edit: Edició
1714       heading: "% {block_on} bloquejat per % {block_by}"
1715       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
1716       reason: "Raó de bloc:"
1717       revoke: Revoca-ho!
1718       revoker: "Revoker:"
1719       show: Mostra
1720       status: Estat
1721       time_future: Finalitza en % {time}
1722       time_past: Va acabar % {time} fa
1723       title: "% {block_on} bloquejat per % {block_by}"
1724     update: 
1725       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
1726       success: Bloc d'actualització.
1727   user_role: 
1728     filter: 
1729       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
1730       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
1731       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
1732       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
1733     grant: 
1734       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "% {paper}" a l'usuari "% {name}"?
1735       confirm: Confirma
1736       fail: Podria concedeix paper "% {paper}" a l'usuari "% {name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1737       heading: Confirmi la concessió de rol
1738       title: Confirmi la concessió de rol
1739     revoke: 
1740       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
1741       confirm: Confirma
1742       fail: No s'ha pogut revocar el paper "% {paper}" des de l'usuari "% {name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
1743       heading: Confirmar revocació de rol
1744       title: Confirmar revocació de rol