Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Ainali
5 # Author: Balp
6 # Author: Cohan
7 # Author: Grillo
8 # Author: Jas
9 # Author: Jopparn
10 # Author: Liftarn
11 # Author: Luen
12 # Author: Magol
13 # Author: Per
14 # Author: Poxnar
15 # Author: Sannab
16 # Author: Sertion
17 # Author: The real emj
18 sv: 
19   activerecord: 
20     attributes: 
21       diary_comment: 
22         body: Brödtext
23       diary_entry: 
24         language: Språk
25         latitude: Latitud
26         longitude: Longitud
27         title: Rubrik
28         user: Användare
29       friend: 
30         friend: Vän
31         user: Användare
32       message: 
33         body: Brödtext
34         recipient: Mottagare
35         sender: Avsändare
36         title: Rubrik
37       trace: 
38         description: Beskrivning
39         latitude: Latitud
40         longitude: Longitud
41         name: Namn
42         public: Offentlig
43         size: Storlek
44         user: Användare
45         visible: Synlig
46       user: 
47         active: Aktiv
48         description: Beskrivning
49         display_name: Visningsnamn
50         email: E-post
51         languages: Språk
52         pass_crypt: Lösenord
53     models: 
54       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
55       country: Land
56       diary_comment: Dagbokskommentar
57       diary_entry: Dagbokspost
58       friend: Vän
59       language: Språk
60       message: Meddelande
61       node: Nod
62       old_node: Gammal nod
63       old_relation: Gammal relation
64       old_way: Gammal sträcka
65       old_way_node: Gammal sträcknod
66       relation: Relation
67       relation_member: Medlem i relation
68       session: Session
69       trace: Spår
70       tracepoint: Spårpunkt
71       user: Användare
72       user_preference: Användarinställningar
73       way: Sträcka
74       way_node: Sträcknod
75   application: 
76     setup_user_auth: 
77       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
78   browse: 
79     changeset: 
80       changeset: "Ändringsset: {{id}}"
81       changesetxml: XML för ändringsset
82       download: Ladda ner {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
83       feed: 
84         title: Ändringsset {{id}}
85         title_comment: Ändringsset {{id}} - {{comment}}
86       osmchangexml: osmChange XML
87       title: Ändringsset
88     changeset_details: 
89       belongs_to: "Tillhör:"
90       bounding_box: "Omslutande område:"
91       box: box
92       closed_at: "Avslutad:"
93       created_at: "Skapad:"
94       has_nodes: 
95         one: "Innehåller följande nod:"
96         other: "Innehåller följande {{count}} noder:"
97       has_relations: 
98         one: "Har följande {{count}} relationer:"
99         other: "Innehåller följande {{count}} relationer:"
100       has_ways: 
101         one: "Har följande {{count}} sträcka:"
102         other: "Innehåller följande {{count}} sträckor:"
103       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
104       show_area_box: Visa boxarea
105     common_details: 
106       changeset_comment: "Kommentar:"
107       edited_at: "Redigerad:"
108       edited_by: "Redigerad av:"
109       in_changeset: "I ändringsset:"
110       version: "Version:"
111     containing_relation: 
112       entry: Relation {{relation_name}}
113       entry_role: Relation {{relation_name}} (som {{relation_role}})
114     map: 
115       deleted: Borttaget
116       larger: 
117         area: Se området på en större karta
118         node: Se noden på en större karta
119         relation: Se relationen på en större karta
120         way: Se sträckan på en större karta
121       loading: Läser in...
122     navigation: 
123       all: 
124         next_changeset_tooltip: Nästa ändringsset
125         prev_changeset_tooltip: Föregående ändringsset
126       user: 
127         name_changeset_tooltip: Se redigeringar av {{user}}
128         next_changeset_tooltip: Nästa redigering av {{user}}
129         prev_changeset_tooltip: Föregående redigering av {{user}}
130     node: 
131       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
132       download_xml: Laddda hem XML
133       edit: redigera
134       node: Nod
135       node_title: "Nod: {{node_name}}"
136       view_history: se historik
137     node_details: 
138       coordinates: "Koordinater:"
139       part_of: "Del av:"
140     node_history: 
141       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
142       download_xml: Ladda ner XML
143       node_history: Nodhistorik
144       node_history_title: "Nodhistorik: {{node_name}}"
145       view_details: visa detaljer
146     not_found: 
147       sorry: "{{type}}en med id {{id}} kunde inte hittas"
148       type: 
149         changeset: ändringsset
150         node: nod
151         relation: relation
152         way: väg
153     paging_nav: 
154       of: av
155       showing_page: Visar sida
156     relation: 
157       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
158       download_xml: Ladda ner XML
159       relation: Relation
160       relation_title: "Relation: {{relation_name}}"
161       view_history: Visa historik
162     relation_details: 
163       members: "Medlemmar:"
164       part_of: "Del av:"
165     relation_history: 
166       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
167       download_xml: Ladda hem XML
168       relation_history: Relationhistorik
169       relation_history_title: "Relationshistorik: {{relation_name}}"
170       view_details: visa detaljer
171     relation_member: 
172       entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
173       type: 
174         node: Nod
175         relation: Relation
176         way: Väg
177     start: 
178       manually_select: Välj ett område manuellt
179       view_data: Visa data för denna karta
180     start_rjs: 
181       data_frame_title: Data
182       data_layer_name: Data
183       details: Detaljer
184       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
185       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
186       history_for_feature: Historik för [[feature]]
187       load_data: Ladda data
188       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
189       loading: Laddar...
190       manually_select: Välj en annan area manuellt
191       object_list: 
192         api: Hämta detta område från API:t
193         back: Visa objektlista
194         details: Detaljer
195         heading: Objektlista
196         history: 
197           type: 
198             node: Nod [[id]]
199             way: Väg [[id]]
200         selected: 
201           type: 
202             node: Nod [[id]]
203             way: Väg [[id]]
204         type: 
205           node: Nod
206           way: Väg
207       private_user: privat användare
208       show_history: Visa historik
209       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än {{max_bbox_size}})"
210       wait: Vänta...
211       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
212     tag_details: 
213       tags: "Taggar:"
214       wikipedia_link: Artikeln om {{page}} på Wikipedia
215     timeout: 
216       type: 
217         node: nod
218         relation: relation
219         way: väg
220     way: 
221       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
222       download_xml: Ladda hem XML
223       edit: redigera
224       view_history: se historik
225       way: Väg
226       way_title: "Väg: {{way_name}}"
227     way_details: 
228       also_part_of: 
229         one: också del av väg {{related_ways}}
230         other: också del av vägarna {{related_ways}}
231       nodes: "Noder:"
232       part_of: "Del av:"
233     way_history: 
234       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
235       download_xml: Ladda hem XML
236       view_details: visa detaljer
237       way_history: Väghistorik
238       way_history_title: "Väghistorik: {{way_name}}"
239   changeset: 
240     changeset: 
241       anonymous: Anonym
242       big_area: (stor)
243       no_comment: (ingen)
244       no_edits: (inga ändringar)
245       still_editing: (redigerar fortfarande)
246     changeset_paging_nav: 
247       next: Nästa »
248       previous: "« Föregående"
249       showing_page: Visar sida {{page}}
250     changesets: 
251       area: Area
252       comment: Kommentar
253       id: ID
254       saved_at: Sparad
255       user: Användare
256     list: 
257       description: Senaste ändringar
258       description_bbox: Changesets inom {{bbox}}
259       title_bbox: Changesets inom {{bbox}}
260       title_user: Changesets av {{user}}
261       title_user_bbox: Changesets av {{user}} inom {{bbox}}
262   diary_entry: 
263     diary_comment: 
264       confirm: Bekräfta
265       hide_link: Dölj denna kommentar
266     diary_entry: 
267       comment_count: 
268         one: 1 kommentar
269         other: "{{count}} kommentarer"
270       comment_link: Kommentera denna anteckning
271       confirm: Bekräfta
272       edit_link: Redigera denna anteckning
273       posted_by: Skrivet av {{link_user}} den {{created}} på {{language_link}}
274       reply_link: Svara på denna anteckning
275     edit: 
276       language: "Språk:"
277       latitude: "Latitud:"
278       location: "Plats:"
279       longitude: "Longitud:"
280       save_button: Spara
281       subject: "Ärende:"
282       title: Redigera dagboksanteckning
283       use_map_link: använd karta
284     feed: 
285       language: 
286         title: Openstreetmap dagboksinlägg på {{language_name}}
287     list: 
288       in_language_title: Dagböcker på {{language}}
289       new: Ny dagboksanteckning
290       new_title: Skapa inlägg i din användardagbok
291       newer_entries: Nyare anteckningar
292       no_entries: Inga dagboksanteckningar
293       older_entries: Äldre anteckningar
294       title: Användardagböcker
295       user_title: "{{user}}s dagbok"
296     new: 
297       title: Ny dagboksanteckning
298     no_such_entry: 
299       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: {{id}}"
300       title: Ingen sådan dagboksanteckning
301     no_such_user: 
302       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera din stavning, eller kanske det är länken du klickade på som är fel.
303       heading: Användaren {{user}} finns inte
304       title: Ingen sådan användare
305     view: 
306       leave_a_comment: Lämna en kommentar
307       login: Inloggning
308       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} för att lämna en kommentar"
309       save_button: Spara
310       user_title: Dagbok för {{user}}
311   export: 
312     start: 
313       add_marker: Lägg till markör på kartan
314       area_to_export: Yta som ska exporteras
315       export_button: Exportera
316       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
317       format: "Format:"
318       format_to_export: Format för export
319       image_size: "Bildstorlek:"
320       latitude: "Lat:"
321       licence: Licens
322       longitude: "Lon:"
323       manually_select: Välj ett annat område manuellt
324       mapnik_image: Mapnik-bild
325       max: max
326       options: Alternativ
327       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
328       osmarender_image: Osmarender-bild
329       output: Utdata
330       scale: Skala
331       too_large: 
332         body: Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data. Vänligen zooma in eller välja ett mindre område.
333         heading: For stort område
334       zoom: Zooma
335     start_rjs: 
336       add_marker: Lägg till markör på kartan
337       change_marker: Ändra markörposition
338       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
339       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
340       export: Export
341       manually_select: Välj ett annat område manuellt
342       view_larger_map: Visa större karta
343   geocoder: 
344     description: 
345       title: 
346         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
347         osm_namefinder: "{{types}} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
348         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
349       types: 
350         cities: Städer
351         places: Platser
352         towns: Samhällen
353     description_osm_namefinder: 
354       prefix: "{{distance}} {{direction}} om {{type}}"
355     direction: 
356       east: öst
357       north: norr
358       north_east: nordöst
359       north_west: nordväst
360       south: syd
361       south_east: sydöst
362       south_west: sydväst
363       west: väst
364     distance: 
365       one: ungefär 1 km
366       other: ungefär {{count}} km
367       zero: mindre än 1 km
368     results: 
369       no_results: Hittade inget.
370     search: 
371       title: 
372         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
373         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
374         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
375         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
376         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
377         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
378         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
379     search_osm_namefinder: 
380       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} om {{parentname}})"
381       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} om {{placename}}"
382     search_osm_nominatim: 
383       prefix: 
384         amenity: 
385           airport: Flygplats
386           atm: Bankomat
387           bank: Bank
388           bar: Bar
389           bench: Bänk
390           bicycle_parking: Cykelparkering
391           bicycle_rental: Cykeluthyrning
392           brothel: Bordell
393           bureau_de_change: Växlingskontor
394           bus_station: Busstation
395           car_rental: Biluthyrning
396           car_sharing: Bilpool
397           car_wash: Biltvätt
398           casino: Kasino
399           cinema: Biograf
400           crematorium: Krematorium
401           dentist: Tandläkare
402           doctors: Läkare
403           drinking_water: Dricksvatten
404           driving_school: Körskola
405           embassy: Ambassad
406           emergency_phone: Nödtelefon
407           fast_food: Snabbmat
408           ferry_terminal: Färjeterminal
409           fire_hydrant: Brandpost
410           fire_station: Brandstation
411           fountain: Fontän
412           fuel: Bränsle
413           grave_yard: Begravningsplats
414           gym: Fitnesscenter / Gym
415           health_centre: Vårdcentral
416           hospital: Sjukhus
417           hotel: Hotell
418           ice_cream: Glass
419           kindergarten: Dagis
420           library: Bibliotek
421           market: Torghandel
422           marketplace: "\nMarknad"
423           nightclub: Nattklubb
424           office: Kontor
425           parking: Parkeringsplats
426           pharmacy: Apotek
427           place_of_worship: Plats för tillbedjan
428           police: Polis
429           post_office: Postkontor
430           preschool: Förskola
431           prison: Fängelse
432           pub: Pub
433           public_building: Offentlig byggnad
434           recycling: Återvinningsstation
435           restaurant: Restaurang
436           retirement_home: Äldreboende
437           sauna: Bastu
438           school: Skola
439           shop: Affär
440           taxi: Taxi
441           theatre: Teater
442           toilets: Toaletter
443           university: Universitet
444           vending_machine: Varumaskin
445           veterinary: Veterinär
446           waste_basket: Papperskorg
447           youth_centre: Ungdomscenter
448         building: 
449           chapel: Kapell
450           church: Kyrka
451           garage: Garage
452           hospital: Sjukhusbyggnad
453           hotel: Hotell
454           house: Hus
455           office: Kontorsbyggnad
456           school: Skolbyggnad
457           shop: Affär
458           terrace: Terass
459           train_station: Järnvägsstation
460         highway: 
461           bridleway: Ridstig
462           bus_stop: Busshållplats
463           byway: Omfartsväg
464           construction: Väg under konstruktion
465           cycleway: Cykelspår
466           footway: Gångväg
467           ford: Vadställe
468           gate: Grind
469           motorway: Motorväg
470           pedestrian: Gångväg
471           platform: Perrong
472           road: Väg
473           service: Serviceväg
474           steps: Trappa
475           trail: Vandringsled
476           unsurfaced: Oasfalterad väg
477         historic: 
478           archaeological_site: Arkeologisk plats
479           battlefield: Slagfält
480           boundary_stone: Gränssten
481           building: Byggnad
482           castle: Slott
483           church: Kyrka
484           house: Hus
485           icon: Ikon
486           mine: Gruva
487           monument: Monument
488           museum: Museum
489           ruins: Ruin
490           tower: Torn
491           wreck: Vrak
492         landuse: 
493           allotments: Kolonilotter
494           cemetery: Begravningsplats
495           farm: Bondgård
496           forest: Skog
497           industrial: Industriområde
498           military: Militärområde
499           mine: Gruva
500           park: Park
501           residential: Bostadsområde
502           vineyard: Vingård
503         leisure: 
504           beach_resort: Badort
505           common: Allmänning
506           fishing: Fiskevatten
507           garden: Trädgård
508           golf_course: Golfbana
509           ice_rink: Isrink
510           marina: Marina
511           miniature_golf: Minigolf
512           nature_reserve: Naturreservat
513           park: Park
514           pitch: Idrottsplan
515           playground: Lekplats
516           recreation_ground: Rekreationsområde
517           slipway: Stapelbädd
518           sports_centre: Sporthall
519           stadium: Stadium
520           swimming_pool: Simbassäng
521           track: Löparbana
522           water_park: Vattenpark
523         natural: 
524           bay: Bukt
525           beach: Strand
526           cape: Udde
527           cave_entrance: Grottmynning
528           channel: Kanal
529           cliff: Klippa
530           coastline: Kustlinje
531           crater: Krater
532           feature: Funktioner
533           fell: Fjäll
534           fjord: Fjord
535           geyser: Gejser
536           glacier: Glaciär
537           heath: Ljunghed
538           hill: Kulle
539           island: Ö
540           marsh: Träsk
541           moor: Hed
542           mud: Lera
543           peak: Topp
544           reef: Rev
545           ridge: Bergskam
546           river: Flod
547           rock: Klippa
548           scree: Taluskon
549           scrub: Buskskog
550           shoal: Sandbank
551           spring: Källa
552           strait: Sund
553           tree: Träd
554           valley: Dal
555           volcano: Vulkan
556           water: Vatten
557           wetland: Våtmark
558           wetlands: Våtmark
559           wood: Skog
560         place: 
561           airport: Flygplats
562           city: Stad
563           country: Land
564           county: Län
565           farm: Bondgård
566           hamlet: By
567           house: Hus
568           houses: Hus
569           island: Ö
570           islet: Holme
571           locality: Läge
572           moor: Hed
573           municipality: Kommun
574           postcode: Postnummer
575           region: Region
576           sea: Hav
577           subdivision: Underavdelning
578           suburb: Förort
579           town: Ort
580           unincorporated_area: Kommunfritt område
581           village: Mindre ort
582         railway: 
583           abandoned: Övergiven järnväg
584           construction: Järnväg under anläggande
585           disused: Nedlagd järnväg
586           disused_station: Nedlagd järnvägsstation
587           funicular: Bergbana
588           historic_station: Historisk Järnvägsstation
589           junction: Järnvägsknutpunkt
590           light_rail: Spårvagn
591           monorail: Enspårsbana
592           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
593           platform: Tågperrong
594           preserved: Bevarad järnväg
595           spur: Sidospår
596           station: Tågstation
597           subway: Tunnelbanestation
598           subway_entrance: Tunnelbaneingång
599           switch: Järnvägsväxel
600           tram: Spårväg
601           tram_stop: Spårvagnshållplats
602           yard: Bangård
603         shop: 
604           bakery: Bageri
605           bicycle: Cykelaffär
606           books: Bokhandel
607           butcher: Slaktare
608           car_dealer: Bilförsäljare
609           car_parts: Bildelar
610           car_repair: Bilverkstad
611           computer: Datorbutik
612           convenience: Närköp
613           dry_cleaning: Kemtvätt
614           florist: Blommor
615           food: Mataffär
616           funeral_directors: Begravningsbyrå
617           furniture: Möbler
618           gallery: Galleri
619           gift: Presentaffär
620           hairdresser: Frisör
621           insurance: Försäkring
622           jewelry: Guldsmed
623           kiosk: Kiosk
624           mall: Köpcentrum
625           optician: Optiker
626           pet: Djuraffär
627           photo: Fotoaffär
628           salon: Salong
629           shoes: Skoaffär
630           supermarket: Snabbköp
631           toys: Leksaksaffär
632           travel_agency: Resebyrå
633         tourism: 
634           alpine_hut: Fjällbod
635           artwork: Konstverk
636           attraction: Attraktion
637           bed_and_breakfast: Bad and breakfast
638           cabin: Stuga
639           camp_site: Campingplats
640           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
641           chalet: Stuga
642           guest_house: Gäststuga
643           hostel: Vandrarhem
644           hotel: Hotell
645           information: Turistinformation
646           lean_to: Skjul
647           motel: Motell
648           museum: Museum
649           picnic_site: Picknickplats
650           theme_park: Nöjespark
651           valley: Dal
652           viewpoint: Utsiktspunkt
653           zoo: Djurpark
654         waterway: 
655           boatyard: Båtvarv
656           canal: Kanal
657           dam: Damm
658           lock: Sluss
659           lock_gate: Slussport
660           mineral_spring: Mineralvattenskälla
661           waterfall: Vattenfall
662           weir: Överfallsvärn
663   javascripts: 
664     map: 
665       base: 
666         cycle_map: Cykelkarta
667         noname: NoName
668     site: 
669       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
670       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karterings historik.
671   layouts: 
672     donate: Donera till OpenStreetMap via {{link}} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
673     donate_link_text: donera
674     edit: Redigera
675     export: Exportera
676     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
677     gps_traces: GPS-spår
678     gps_traces_tooltip: Hantera spår
679     help_wiki: Hjälp &amp; wiki
680     help_wiki_tooltip: Hjälp och wiki för projektet
681     history: Historik
682     home: hem
683     home_tooltip: Gå till hempositionen
684     inbox: inkorg ({{count}})
685     inbox_tooltip: 
686       one: Du har ett oläst meddelande
687       other: Du har {{count}} olästa meddelanden
688       zero: Du har inga olästa meddelanden.
689     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
690     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
691     intro_3: OpenStreetMap får serverplats av {{ucl}} och {{bytemark}}.
692     license: 
693       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
694     log_in: logga in
695     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
696     logo: 
697       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
698     logout: logga ut
699     logout_tooltip: Logga ut
700     make_a_donation: 
701       text: Donera
702       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
703     news_blog: Nyhetsblogg
704     news_blog_tooltip: Blogg om OpenStreetMap, fri geografiska data osv.
705     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
706     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
707     shop: Butik
708     shop_tooltip: Affär med Openstreetmap loggan på alla grejer
709     sign_up: registrera
710     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
711     tag_line: Den fria wiki-världskartan
712     user_diaries: Användardagböcker
713     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
714     view: Visa
715     view_tooltip: Visa kartorna
716     welcome_user: Välkommen {{user_link}}
717     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
718   license_page: 
719     native: 
720       title: Om denna sida
721   message: 
722     delete: 
723       deleted: Meddelande raderat
724     inbox: 
725       date: Datum
726       from: Från
727       my_inbox: Min inbox
728       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon {{people_mapping_nearby_link}}?
729       outbox: utbox
730       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
731       subject: Ärende
732       title: Inbox
733       you_have: Du har {{new_count}} nya meddelanden och {{old_count}} gamla meddelanden
734     mark: 
735       as_read: Meddelandet markerat som läst
736       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
737     message_summary: 
738       delete_button: Radera
739       read_button: Markera som läst
740       reply_button: Svar
741       unread_button: Markera som oläst
742     new: 
743       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
744       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta en stund innan du försöker igen.
745       message_sent: Meddelande skickat
746       send_button: Skicka
747       send_message_to: Skicka nytt meddelande till {{name}}
748       subject: Ärende
749       title: Skicka meddelande
750     no_such_user: 
751       body: Det finns ingen användare eller meddelande med that namnet eller id't
752       heading: Ingen sådan användare eller meddelande
753       title: Ingen sådan användare eller meddelande
754     outbox: 
755       date: Datum
756       inbox: inbox
757       my_inbox: Min {{inbox_link}}
758       outbox: utbox
759       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
760       subject: Ärende
761       title: Utbox
762       to: Till
763       you_have_sent_messages: Du har {{count}} skickade meddelanden
764     read: 
765       back_to_inbox: Åter till inbox
766       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
767       date: Datum
768       from: Från
769       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
770       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
771       reply_button: Svara
772       subject: Ärende
773       title: Läs meddelande
774       to: Till
775       unread_button: Markera som oläst
776     sent_message_summary: 
777       delete_button: Radera
778   notifier: 
779     diary_comment_notification: 
780       hi: Hej {{to_user}},
781       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} kommenterade din dagboksanteckning"
782     email_confirm: 
783       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
784     email_confirm_html: 
785       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
786       greeting: Hej,
787       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för {{server_url}} till {{new_address}}.
788     email_confirm_plain: 
789       greeting: Hej,
790     friend_notification: 
791       had_added_you: "{{user}} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
792     gpx_notification: 
793       and_no_tags: och inga taggar.
794       failure: 
795         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
796       greeting: Hej,
797       success: 
798         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
799       with_description: med beskrivningen
800       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
801     lost_password_html: 
802       greeting: Hej,
803     lost_password_plain: 
804       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
805       greeting: Hej,
806       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
807       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
808     message_notification: 
809       footer1: Du kan också läsa meddelandet på {{readurl}}
810       footer2: och du kan svara på {{replyurl}}
811       hi: Hej {{to_user}},
812     signup_confirm_html: 
813       get_reading: Kom igång och läs lite om Openstreetmap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a> eller <a href="http://www.opengeodata.org/">opengeodata blogen</a> som också har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelska podcasts</a>!
814       greeting: Hej där!
815       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
816     signup_confirm_plain: 
817       greeting: Hej där!
818       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
819       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
820       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
821   oauth: 
822     oauthorize: 
823       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
824       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
825       allow_to: "Tillåt applikation att:"
826       allow_write_api: ändra på kartan.
827       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
828       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
829       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
830   oauth_clients: 
831     edit: 
832       submit: Redigera
833     form: 
834       allow_write_api: ändra kartan.
835       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
836       name: Namn
837     index: 
838       issued_at: Utfärdad
839       revoke: Återkalla!
840     new: 
841       submit: Registrera
842     show: 
843       allow_write_api: ändra kartan.
844       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
845   site: 
846     edit: 
847       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
848       user_page_link: användarsida
849     index: 
850       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
851       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
852       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
853       license: 
854         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
855         project_name: OpenStreetMap-projektet
856       permalink: Permanent länk
857       shortlink: Kortlänk
858     key: 
859       map_key: Kartnyckel
860       table: 
861         entry: 
862           allotments: Koloniträdgårdar
863           apron: 
864             - Flygplatsterminal
865             - terminal
866           bridge: Svarta kantar = bro
867           cable: 
868             - stollift
869             - stollift
870           cemetery: Begravningsplats
871           common: 
872             - Allmänning
873             - äng
874           construction: Vägar som byggs
875           cycleway: Cykelväg
876           farm: Bondgård
877           footway: Gångväg
878           forest: skog
879           golf: Golfbana
880           heathland: Hed
881           industrial: Industriellt område
882           lake: 
883             - Sjö
884             - vattenmagasin
885           military: Militärområde
886           motorway: Motorväg
887           park: Park
888           primary: Riksväg
889           rail: Järnväg
890           reserve: Naturreservat
891           resident: Bostadsområde
892           runway: 
893             - Landningsbana
894             - taxibana
895           school: 
896             - Skola
897             - universitet
898           secondary: Länsväg
899           station: Järnvägsstation
900           subway: T-bana
901           summit: 
902             - Topp
903             - topp
904           tourist: Turistattraktion
905           tram: 
906             - spårvagn
907             - spårvagn
908           trunk: Motortrafikled
909           tunnel: Streckade kanter = tunnel
910           unsurfaced: Oasfalterad väg
911           wood: Vårdad skog
912         heading: Symbolförklaring för z{{zoom_level}}
913     search: 
914       search: Sök
915       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', 'post offices near Hässelby' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
916       submit_text: Gå
917       where_am_i: Var är jag
918     sidebar: 
919       close: Stäng
920       search_results: Sökresultat
921   trace: 
922     create: 
923       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
924       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
925     delete: 
926       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
927     edit: 
928       description: "Beskrivning:"
929       download: ladda ner
930       edit: redigera
931       filename: "Filnamn:"
932       heading: Redigerar spår {{name}}
933       map: karta
934       owner: "Ägare:"
935       points: "Punkter:"
936       save_button: Spara ändringar
937       start_coord: "Startkoordinat:"
938       tags: "Taggar:"
939       tags_help: kommaseparerad
940       title: Redigerar spår {{name}}
941       uploaded_at: "Uppladdad:"
942       visibility: "Synlighet:"
943       visibility_help: vad betyder detta?
944     list: 
945       public_traces: Publika GPS-spår
946       public_traces_from: Publika GPS-spår från {{user}}
947       tagged_with: " taggad med {{tags}}"
948       your_traces: Dina GPS-spår
949     make_public: 
950       made_public: Spår offentliggjort
951     no_such_user: 
952       body: Det fanns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
953       heading: Användaren {{user}} finns inte
954       title: Ingen sådan användare
955     offline: 
956       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
957     offline_warning: 
958       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
959     trace: 
960       ago: "{{time_in_words_ago}} sedan"
961       by: av
962       count_points: "{{count}} punkter"
963       edit: Redigera
964       edit_map: Redigera karta
965       identifiable: IDENTIFIERBAR
966       in: i
967       map: karta
968       more: mer
969       pending: BEHANDLAS
970       private: PRIVAT
971       public: PUBLIK
972       trace_details: Visa spårdetaljer
973       trackable: SPÅRBAR
974       view_map: Visa karta
975     trace_form: 
976       description: Beskrivning
977       help: Hjälp
978       tags: Taggar
979       tags_help: kommaseparerad
980       upload_button: Uppladdning
981       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
982       visibility: Synlighet
983       visibility_help: vad betyder detta?
984     trace_header: 
985       see_all_traces: Se alla GPS-spår
986       see_your_traces: Visa alla dina spår
987       traces_waiting: Du har {{count}} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
988     trace_optionals: 
989       tags: Taggar
990     trace_paging_nav: 
991       next: Nästa &raquo;
992       previous: "&laquo; Föregående"
993       showing_page: Visar sida {{page}}
994     view: 
995       delete_track: Radera detta spår
996       description: "Beskrivning:"
997       download: ladda ner
998       edit: redigera
999       edit_track: Redigera detta spår
1000       filename: "Filnamn:"
1001       heading: Visar spår {{name}}
1002       map: karta
1003       none: Ingen
1004       owner: "Ägare:"
1005       pending: VÄNTANDE
1006       points: "Punkter:"
1007       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1008       tags: "Taggar:"
1009       title: Visar spår {{name}}
1010       trace_not_found: Spår hittades inte!
1011       uploaded: "Uppladdad den:"
1012       visibility: "Synlighet:"
1013     visibility: 
1014       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
1015       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1016       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1017       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1018   user: 
1019     account: 
1020       current email address: "Nuvarande E-postadress:"
1021       delete image: Ta bort nuvarande bild
1022       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
1023       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
1024       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
1025       home location: "Hemposition:"
1026       image: "Bild:"
1027       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
1028       keep image: Behåll nuvarande bild
1029       latitude: "Breddgrad (latitud):"
1030       longitude: "Längdgrad (longitud):"
1031       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
1032       my settings: Mina inställningar
1033       new email address: "Ny e-postadress:"
1034       new image: Lägg till en bild
1035       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
1036       preferred languages: "Föredraget språk:"
1037       profile description: "Profilbeskrivning:"
1038       public editing: 
1039         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
1040         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
1041         enabled: Aktiverat, du är itne anonym och kan redigera data.
1042         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1043         enabled link text: vad är detta?
1044         heading: "Publik redigering:"
1045       public editing note: 
1046         heading: Offentlig redigering
1047         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
1048       replace image: Ersätt nuvarande bild
1049       return to profile: Återvänd till profil
1050       save changes button: Spara ändringar
1051       title: Redigera konto
1052       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
1053     confirm: 
1054       button: Bekräfta
1055       failure: Ett användarkonto med denna nyckel (token) är redan bekräftat.
1056       heading: Bekräfta ett användarkonto.
1057       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
1058       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
1059     confirm_email: 
1060       button: Bekräfta
1061       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
1062       heading: Bekräfta byte av e-postadress
1063       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
1064       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
1065     filter: 
1066       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
1067     go_public: 
1068       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
1069     login: 
1070       account not active: Ditt konto är ännu inte aktivt.<br />Vänligen klicka länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto.
1071       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
1072       create_account: skapa ett konto
1073       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
1074       heading: Inloggning
1075       login_button: Logga in
1076       lost password link: Glömt ditt lösenord?
1077       password: "Lösenord:"
1078       please login: Logga in eller {{create_user_link}}
1079       remember: "Kom ihåg mig:"
1080       title: Logga in
1081     logout: 
1082       heading: Logga ut från OpenStreetMap
1083       logout_button: Logga ut
1084       title: Logga ut
1085     lost_password: 
1086       email address: "E-postadress:"
1087       heading: Glömt lösenord?
1088       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
1089       new password button: Återställ lösenord
1090       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
1091       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
1092       title: Förlorat lösenord
1093     make_friend: 
1094       already_a_friend: Du är redan vän med {{name}}.
1095       failed: Misslyckades med att lägga till {{name}} som vän.
1096       success: "{{name}} är nu din vän."
1097     new: 
1098       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
1099       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1100       contact_webmaster: Kontakta <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastern</a> för att få ett konto skapat - vi kommer att behandla ansökan så snabbt som möjligt.
1101       continue: Fortsätt
1102       display name: "Namn som visas:"
1103       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra detta senare i inställningarna.
1104       email address: "E-postadress:"
1105       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
1106       flash create success message: Användaren skapades framgångsrikt. Kontrollera din e-post för en bekräftelse, och du kommer att kunna börja kartlägga på nolltid :-) <br /><br /> Observera att du inte kommer att kunna logga in förrän du har fått och bekräftat din e-postadress. <br /><br /> Om du använder ett antispam-system som skickar iväg bekräftelsen, var då vänlig och vitlista webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några bekräftelseförfrågningar.
1107       heading: Skapa ett användarkonto
1108       license_agreement: Genom att skapa ett konto accepterar du att alla uppgifter du lämnar in till OpenStreetMap projektet skall (icke-exklusivt) vara licensierat under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">denna Creative Commons-licens (by-sa)</a> .
1109       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto åt dig automatiskt.
1110       not displayed publicly: Visas inte offentligt (se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikins sekretesspolicy inklusive avsnittet om e-postadresser">sekretesspolicyn</a>)
1111       password: "Lösenord:"
1112       title: Skapa konto
1113     no_such_user: 
1114       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
1115       heading: Användaren {{user}} finns inte
1116       title: Ingen sådan användare
1117     popup: 
1118       friend: Vän
1119       nearby mapper: Användare i närheten
1120       your location: Din position
1121     remove_friend: 
1122       not_a_friend: "{{name}} är inte en av dina vänner."
1123       success: "{{name}} togs bort från dina vänner."
1124     reset_password: 
1125       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1126       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
1127       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
1128       heading: Återställ lösenord för {{user}}
1129       password: "Lösenord:"
1130       reset: Återställ lösenord
1131       title: Återställ lösenord
1132     set_home: 
1133       flash success: Hemposition sparad
1134     suspended: 
1135       heading: Kontot avstängt
1136       title: Kontot avstängt
1137       webmaster: Webbmaster
1138     terms: 
1139       agree: Jag godkänner
1140       legale_names: 
1141         france: Frankrike
1142         italy: Italien
1143         rest_of_world: Resten av världen
1144       press accept button: Läs avtalet nedan och klicka på knappen "Jag godkänner" för att skapa ditt konto.
1145     view: 
1146       activate_user: aktivera denna användare
1147       add as friend: lägg till som vän
1148       ago: ({{time_in_words_ago}} sedan)
1149       block_history: visa tilldelade blockeringar
1150       blocks by me: blockeringar av mig
1151       blocks on me: mina blockeringar
1152       confirm: Bekräfta
1153       confirm_user: bekräfta denna användare
1154       create_block: blockera denna användare
1155       created from: "Skapad från:"
1156       deactivate_user: deaktivera denna användare
1157       delete_user: radera denna användare
1158       description: Beskrivning
1159       diary: dagbok
1160       edits: redigeringar
1161       email address: "E-post:"
1162       hide_user: dölj denna användare
1163       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din {{settings_link}}-sida.
1164       km away: "{{count}}km bort"
1165       m away: "{{count}}m bort"
1166       mapper since: "Karterar sedan:"
1167       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
1168       my diary: min dagbok
1169       my edits: mina redigeringar
1170       my settings: Mina inställningar
1171       my traces: mina GPS-spår
1172       nearby users: Andra användare nära dig
1173       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1174       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1175       no nearby users: Det finns inga som registrerat sin position i ditt område ännu.
1176       remove as friend: ta bort vän
1177       role: 
1178         administrator: Den här användaren är en administratör
1179         grant: 
1180           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1181           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1182         moderator: Den här användaren är en moderator
1183         revoke: 
1184           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1185           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1186       send message: Skicka meddelande
1187       settings_link_text: inställningar
1188       status: "Status:"
1189       traces: spår
1190       unhide_user: sluta dölja användaren
1191       user location: Användarposition
1192       your friends: Dina vänner
1193   user_block: 
1194     create: 
1195       flash: Skapat en blockering av användare {{name}}.
1196       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1197     partial: 
1198       confirm: Är du säker?
1199       creator_name: Skapare
1200       display_name: Blockerad användare
1201       edit: Ändra
1202       reason: Orsak till blockering
1203       revoke: Återkalla!
1204       revoker_name: Återkallad av
1205       show: Visa
1206       status: Status
1207     period: 
1208       one: 1 timma
1209       other: "{{count}} timmar"
1210     revoke: 
1211       revoke: Återkalla!
1212     show: 
1213       back: Se alla blockeringar
1214       confirm: Är du säker?
1215       edit: Ändra
1216       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1217       reason: "Anledning för blockering:"
1218       revoke: Återkalla!
1219       show: Visa
1220       status: Status
1221       time_future: Upphör om {{time}}
1222   user_role: 
1223     filter: 
1224       already_has_role: Användaren har rollen {{role}}.
1225       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen {{role}}.
1226       not_a_role: Strängen `{{role}}' är inte en korrekt roll.
1227       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1228     grant: 
1229       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `{{role}}' till användaren `{{name}}'?
1230       confirm: Bekräfta
1231       fail: Kunde inte ge rollen "{{role}}" till användare "{{name}}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1232       heading: Bekräfta rolltilldelning
1233       title: Bekräfta rolltilldelning
1234     revoke: 
1235       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}"?
1236       confirm: Bekräfta
1237       fail: Kunde inte avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1238       heading: Bekräfta återkallning av roll
1239       title: Bekräfta återkallning av roll