Merge branch 'master' into notes
[rails.git] / config / locales / bs.yml
1 # Messages for Bosnian (bosanski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Alenmahovic
5 # Author: CERminator
6 # Author: DzWiki
7 bs: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Tijelo
12       diary_entry: 
13         language: Jezik
14         latitude: Geografska širina (Latitude)
15         longitude: Geografska dužina (Longitude)
16         title: Naslov
17         user: Korisnik
18       friend: 
19         friend: Prijatelj
20         user: Korisnik
21       message: 
22         body: Tijelo
23         recipient: Primalac
24         sender: Pošiljalac
25         title: Naslov
26       trace: 
27         description: Opis
28         latitude: Geografska širina (Latitude)
29         longitude: Geografska dužina (Longitude)
30         name: Ime
31         public: Javno
32         size: Veličina
33         user: Korisnik
34         visible: Vidljivo
35       user: 
36         active: Aktivan
37         description: Opis
38         display_name: Ime za prikaz
39         email: E-mail
40         languages: Jezici
41         pass_crypt: Lozinka
42     models: 
43       acl: Kontrole pristupa
44       changeset: Set promjena
45       changeset_tag: Oznaka seta promjena
46       country: Država
47       diary_comment: Komentar dnevnika
48       diary_entry: Unos dnevnika
49       friend: Prijatelj
50       language: Jezik
51       message: Poruka
52       node: Čvor
53       node_tag: Oznaka čvora
54       notifier: Izvjestilac
55       old_node: Stari čvor
56       old_node_tag: Oznaka starog čvora
57       old_relation: Stara relacija
58       old_relation_member: Stari član relacije
59       old_relation_tag: Oznaka stare relacije
60       old_way: Stara putanja
61       old_way_node: Čvor stare putanje
62       old_way_tag: Oznaka stare putanje
63       relation: Relacija
64       relation_member: Član relacije
65       relation_tag: Oznaka relacije
66       session: Sesija
67       trace: Trasa
68       tracepoint: Tačka trase
69       tracetag: Oznaka trase
70       user: Korisnik
71       user_preference: Korisničke postavke
72       user_token: Korisnička značka
73       way: Putanja
74       way_node: Čvor putanje
75       way_tag: Oznaka putanje
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Čini se da su vam kolačići onemogućeni, molimo omogućite kolačiće u vašem pregledniku prije nastavka.
79     require_moderator: 
80       not_a_moderator: Trebate biti moderator da bi izvršili tu radnju.
81     setup_user_auth: 
82       blocked: Vaš pristup API-u je blokiran. Prijavite se na web upravljačku ploču da saznate više.
83       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno suspendovan. Molimo da se prijavite na web upravljačku ploču da pogledate Uslove za doprinosioce. Ne morate se složiti, ali ih morate pogledati.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Set promjena: %{id}"
87       changesetxml: XML seta promjena
88       feed: 
89         title: Set promjena %{id}
90         title_comment: Set promjena %{id} - %{comment}
91       osmchangexml: osmChange XML
92       title: Set promjena
93     changeset_details: 
94       belongs_to: "Pripada:"
95       bounding_box: "Okvir obuhvata:"
96       box: okvir
97       closed_at: "Zatvoreno:"
98       created_at: "Napravljeno:"
99       has_nodes: 
100         few: Sadrži sljedeće %{count} čvorove
101         one: "Sadrži sljedeći %{count} čvor:"
102         other: "Sadrži sljedećih %{count} ćvorova:"
103       has_relations: 
104         few: "Sadrži sljedeće %{count} relacije:"
105         one: "Sadrži sljedeću %{count} relaciju:"
106         other: "Sadrži slijedećih %{count} relacija:"
107       has_ways: 
108         few: "Sadrži sljedeće %{count} putanje:"
109         many: "Sadrži sljedećih %{count} putanja:"
110         one: "Sadrži sljedeću %{count} putanju:"
111         other: "Sadrži slijedećih %{count} putanja:"
112       no_bounding_box: Okvir obuhvata nije pohranjen za ovaj set promjena.
113       show_area_box: Prikaži okvir područja
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentar:"
116       deleted_at: "Izbrisano:"
117       deleted_by: "Izbrisano od strane:"
118       edited_at: "Uređeno:"
119       edited_by: "Uređeno od strane:"
120       in_changeset: "U setu promjena:"
121       version: "Verzija:"
122     containing_relation: 
123       entry: Relacija %{relation_name}
124       entry_role: Relacija %{relation_name} (kao %{relation_role})
125     map: 
126       deleted: Izbrisano
127       edit: 
128         area: Urediti područje
129         node: Urediti čvor
130         relation: Urediti relaciju
131         way: Urediti putanju
132       larger: 
133         area: Pogledati područje na većoj karti
134         node: Pogledati čvor na većoj karti
135         relation: Pogledati relaciju na većoj karti
136         way: Pogledati putanju na većoj karti
137       loading: Učitavanje...
138     navigation: 
139       all: 
140         next_changeset_tooltip: Sljedeći set promjena
141         next_node_tooltip: Sljedeći čvor
142         next_relation_tooltip: Sljedeća relacija
143         next_way_tooltip: Sljedeća putanja
144         prev_changeset_tooltip: Prethodni set promjena
145         prev_node_tooltip: Prethodni čvor
146         prev_relation_tooltip: Prethodna relacija
147         prev_way_tooltip: Prethodna putanja
148       user: 
149         name_changeset_tooltip: "Pogledati promjene korisnika:  %{user}"
150         next_changeset_tooltip: Sljedeća promjena od strane %{user}
151         prev_changeset_tooltip: Prethodno uređeno od strane %{user}
152     node: 
153       download_xml: Preuzmi XML
154       edit: Urediti čvor
155       node: Čvor
156       node_title: "Čvor: %{node_name}"
157       view_history: Pregled historije
158     node_details: 
159       coordinates: "Koordinate:"
160       part_of: "Dio od:"
161     node_history: 
162       download_xml: Preuzmi XML
163       node_history: Historija čvora
164       node_history_title: "Historija čvora: %{node_name}"
165       view_details: Vidjeti detalje
166     not_found: 
167       sorry: Žao nam je, ali %{type} sa ID %{id}, se ne može naći.
168       type: 
169         changeset: Set promjena
170         node: čvor
171         relation: relacija
172         way: putanja
173     paging_nav: 
174       of: od
175       showing_page: Prikazana stranica
176     redacted: 
177       message_html: Verzija %{version} ovoga %{type} ne može biti prikazana s obzirom da je u procesu redakcije. Molimo pogledajte %{redaction_link} za detalje.
178       redaction: Redakcija %{id}
179       type: 
180         node: čvor
181         relation: relacija
182         way: putanja
183     relation: 
184       download_xml: Preuzeti XML
185       relation: Relacija
186       relation_title: "Relacija: %{relation_name}"
187       view_history: Pregled historije
188     relation_details: 
189       members: "Članovi:"
190       part_of: "Dio od:"
191     relation_history: 
192       download_xml: Preuzeti XML
193       relation_history: Historija relacije
194       relation_history_title: "Historija relacije: %{relation_name}"
195       view_details: Vidjeti detalje
196     relation_member: 
197       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
198       type: 
199         node: Čvor
200         relation: Relacija
201         way: Putanja
202     start_rjs: 
203       data_frame_title: Podaci
204       data_layer_name: Pretražiti podatke na karti
205       details: Detalji
206       edited_by_user_at_timestamp: Uređeno od strane %{user} u %{timestamp}
207       hide_areas: Sakriti područja
208       history_for_feature: Historija za %{feature}
209       load_data: Učitati podatke
210       loaded_an_area_with_num_features: "Učitali ste područje koje sadrži %{num_features} značajki. Općenito, neki se web preglednici ne mogu nositi sa prikazom tolike količine podataka. Inače, preglednici najbolje rade kada prikazuju manje od %{max_features} značajki istovremeno: ukoliko radite još nešto, to može usporiti preglednik ili ga zalediti. Ako ste sigurni da želite prikazati ove podtake, možete to učiniti klikom na dugme ispod."
211       loading: Učitavanje...
212       manually_select: Ručno izabrati drukčije područje
213       object_list: 
214         api: Preuzeti ovo područje iz API
215         back: Prikazati spisak objekata
216         details: Detalji
217         heading: Spisak objekata
218         history: 
219           type: 
220             node: Čvor %{id}
221             way: Putanja %{id}
222         selected: 
223           type: 
224             node: Čvor %{id}
225             way: Putanja %{id}
226         type: 
227           node: Čvor
228           way: Putanja
229       private_user: privatni korisnik
230       show_areas: Prikazati područja
231       show_history: Prikazati historiju
232       unable_to_load_size: "Ne može se učitati: Okvir obuhvata veličine %{bbox_size} je prevelik (mora biti manji od %{max_bbox_size})"
233       view_data: Prikazati podatke za trenutni prikaz karte
234       wait: Pričekajte...
235       zoom_or_select: Uvećati ili izabrati područje karte za pregled
236     tag_details: 
237       tags: "Oznake:"
238       wiki_link: 
239         key: Wiki stranica opisa za oznaku %{key} (tag)
240         tag: Wiki stranica opisa za oznaku %{key}=%{value} (tag)
241       wikipedia_link: Članak o %{page} na Wikipediji
242     timeout: 
243       sorry: Žao mi je, podacima za %{type} sa id %{id}, je trebalo previše da se preuzmu.
244       type: 
245         changeset: Set promjena
246         node: čvor
247         relation: relacija
248         way: putanja
249     way: 
250       download_xml: Preuzeti XML
251       edit: Urediti putanju
252       view_history: Pregled historije
253       way: Putanja
254       way_title: "Putanja: %{way_name}"
255     way_details: 
256       also_part_of: 
257         one: takođe dio putanje %{related_ways}
258         other: takođe dio putanja %{related_ways}
259       nodes: "Čvorovi:"
260       part_of: "Dio od:"
261     way_history: 
262       download_xml: Preuzeti XML
263       view_details: Prikazati detalje
264       way_history: Historija putanje
265       way_history_title: "Povijest putanje: %{way_name}"
266   changeset: 
267     changeset: 
268       anonymous: Anonimno
269       big_area: (veliko)
270       no_comment: (ništa)
271       no_edits: (nema uređivanja)
272       show_area_box: Prikazati okvir područja
273       still_editing: (još uređuje)
274       view_changeset_details: Pregled detalja o setu promjena
275     changeset_paging_nav: 
276       next: Sljedeća »
277       previous: « Prethodna
278       showing_page: Prikaz stranice %{page}
279     changesets: 
280       area: Područje
281       comment: Komentar
282       id: ID
283       saved_at: Spremljeno
284       user: Korisnik
285     list: 
286       description: Nedavne izmjene
287       description_bbox: Setovi promjena unutar %{bbox}
288       description_friend: Setovi promjena vaših prijatelja
289       description_nearby: Setovi promjena obližnjih korisnika
290       description_user: Setovi promjena od %{user}
291       description_user_bbox: Setovi promjena od %{user} unutar %{bbox}
292       empty_anon_html: Još uvijek nije bilo uređivanja
293       empty_user_html: Izgleda da niste još uvijek ništa uredili. Da bi ste započeli, otiđite na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bs:Beginners'_Guide'>Vodič za početnike</a>.
294       heading: Setovi promjena
295       heading_bbox: Setovi promjena
296       heading_friend: Setovi promjena
297       heading_nearby: Setovi promjena
298       heading_user: Setovi promjena
299       heading_user_bbox: Setovi promjena
300       title: Setovi promjena
301       title_bbox: Setovi promjena unutar %{bbox}
302       title_friend: Setovi promjena vaših prijatelja
303       title_nearby: Setovi promjena obližnjih korisnika
304       title_user: Setovi promjena od %{user}
305       title_user_bbox: Setovi promjena od %{user} unutar %{bbox}
306     timeout: 
307       sorry: Žao nam je, listi seta promjena koju ste tražili je predugo trajalo za preuzimanje.
308   diary_entry: 
309     comments: 
310       ago: "%{ago} prije"
311       comment: Komentar
312       has_commented_on: "%{display_name} je komentirao/la sljedeće unose u dnevnik"
313       newer_comments: Noviji komentari
314       older_comments: Stariji komentari
315       post: Post
316       when: Kada
317     diary_comment: 
318       comment_from: Komentar od %{link_user} u %{comment_created_at}
319       confirm: Potvrditi
320       hide_link: Sakriti ovaj komentar
321     diary_entry: 
322       comment_count: 
323         one: "%{count} komentar"
324         other: "%{count} komentara"
325         zero: nema komentara
326       comment_link: Komentirati ovaj zapis
327       confirm: Potvrditi
328       edit_link: Urediti ovaj unos
329       hide_link: Sakriti ovaj unos
330       posted_by: "Postavljeno od %{link_user} u %{created} na jeziku: %{language_link}"
331       reply_link: Odgovoriti na ovaj zapis
332     edit: 
333       body: "Tijelo:"
334       language: "Jezik:"
335       latitude: Geografska širina (Latitude)
336       location: "Lokacija:"
337       longitude: Geografska dužina (Longitude)
338       marker_text: Lokacija unosa u dnevnik
339       save_button: Spremiti
340       subject: "Predmet:"
341       title: Urediti unos u dnevniku
342       use_map_link: korisititi kartu
343     feed: 
344       all: 
345         description: Nedavni unosi u dnevnik OpenStreetMap korisnika
346         title: Unosi u OpenStreetMap dnevniku
347       language: 
348         description: "Nedavni unosi u dnevnik OpenStreetMap korisnika na jeziku: %{language_name}"
349         title: "Unosi u OpenStreetMap dnevnik na jeziku: %{language_name}"
350       user: 
351         description: Nedavni unosi u OpenStreetMap dnevnik od %{user}
352         title: Unosi u OpenStreetMap dnevnik za korisnika %{user}
353     list: 
354       in_language_title: "Unosi u dnevnik na jeziku: %{language}"
355       new: Novi unos u dnevnik
356       new_title: Napravite novi unos u vaš dnevnik
357       newer_entries: Noviji unosi
358       no_entries: Nema unosa u dnevniku
359       older_entries: Stariji unosi
360       recent_entries: "Nedavni unosi u dnevnik:"
361       title: Dnevnici korisnika
362       title_friends: Dnevnici prijatelja
363       title_nearby: Dnevnici obližnjih korisnika
364       user_title: Dnevnik od %{user}
365     location: 
366       edit: Urediti
367       location: "Lokacija:"
368       view: Pogledati
369     new: 
370       title: Novi unos u dnevnik
371     no_such_entry: 
372       body: Žao mi je, ne postoji unos u dnevniku ili komentar sa id %{id}. Provjerite ispravnost upisa, ili poveznice na koju ste kliknuli.
373       heading: "Nema unosa sa id: %{id}"
374       title: Nema takvog unosa u dnevnik
375     view: 
376       leave_a_comment: Ostaviti komentar
377       login: Prijava
378       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} da bi ostavili komentar"
379       save_button: Spremiti
380       title: Dnevnik korisnika %{user} | %{title}
381       user_title: Dnenvnik korisnika %{user}
382   editor: 
383     default: Zadano (currently %{name})
384     potlatch: 
385       description: Potlatch 1 (uređivač unutar web preglednika)
386       name: Potlatch 1
387     potlatch2: 
388       description: Potlatch 1 (uređivač unutar web preglednika)
389       name: Potlatch 2
390     remote: 
391       description: Udaljena kontrola (JOSM ili Merkaartor)
392       name: Udaljena kontrola
393   export: 
394     start: 
395       add_marker: Dodati marker na kartu
396       area_to_export: Područje za izvoz
397       embeddable_html: HTML kod sa mogućnošću za umetanje
398       export_button: Izvoz
399       export_details: OpenStreetMap podaci je licenciran pod <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License dozvolom</a> (ODbL).
400       format: Format
401       format_to_export: Format za izvoz
402       image_size: Veličina slike
403       latitude: "Lat:"
404       licence: Dozvola
405       longitude: "Lon:"
406       manually_select: Ručno izabrati drukčije područje
407       map_image: Slika karte (prikazuje standardni sloj)
408       max: najviše
409       options: Opcije
410       osm_xml_data: OpenStreetMap XML podaci
411       output: Izlaz
412       paste_html: Zalijepiti HTML za umetanje na web stranicu
413       scale: Skala
414       too_large: 
415         body: Ovo područje je preveliko da bi se izvezlo kao OpenStreetMap XML podaci. Molimo povećajte (zoom) ili odaberite manje područje.
416         heading: Područje je preveliko
417       zoom: Uvećanje
418     start_rjs: 
419       add_marker: Dodati marker na kartu
420       change_marker: Promjeniti poziciju markera
421       click_add_marker: Kliknuti za dodavanje markera na kartu
422       drag_a_box: Povući okvir na karti za odabir područja
423       export: Izvoz
424       manually_select: Ručno izabrati drukčije područje
425       view_larger_map: Prikazati veću kartu
426   geocoder: 
427     description: 
428       title: 
429         geonames: Lokacija sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames-a</a>
430         osm_nominatim: Lokacija sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatima</a>
431       types: 
432         cities: Gradovi
433         places: Mjesta
434         towns: Manji gradovi
435     direction: 
436       east: istočno
437       north: sjeverno
438       north_east: sjeveroistočno
439       north_west: sjeverozapadno
440       south: južno
441       south_east: jugoistočno
442       south_west: jugozapadno
443       west: zapadno
444     distance: 
445       one: oko 1km
446       other: oko %{count}km
447       zero: manje od 1km
448     results: 
449       more_results: Više rezultata
450       no_results: Nema pronađenih rezultata
451     search: 
452       title: 
453         ca_postcode: Rezultati sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
454         geonames: Rezultati sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
455         latlon: Rezultati sa <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
456         osm_nominatim: Rezultati sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
457         uk_postcode: Rezultati sa <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
458         us_postcode: Rezultati sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
459     search_osm_nominatim: 
460       prefix: 
461         aeroway: 
462           aerodrome: Aerodrom
463           apron: Dio piste (područje za parking)
464           gate: Prilaz
465           helipad: Sletište za helikopter
466           runway: Pista
467           taxiway: Rulna staza
468           terminal: Terminal
469         amenity: 
470           WLAN: WiFi pristup
471           airport: Aerodrom
472           arts_centre: Centar umjetnosti
473           artwork: Umjetnine
474           atm: Bankomat
475           auditorium: Auditorij
476           bank: Banka
477           bar: Bar
478           bbq: Gril
479           bench: Klupa
480           bicycle_parking: Biciklistički parking
481           bicycle_rental: Iznajmljivanje bicikala
482           biergarten: Beer Garden (serviranje piva)
483           brothel: Bordel
484           bureau_de_change: Mjenjačnica
485           bus_station: Autobuska stanica
486           cafe: Caffe bar
487           car_rental: Rent-a-car
488           car_sharing: Carsharing
489           car_wash: Autopraonica
490           casino: Kazino
491           charging_station: Stanica za punjenje
492           cinema: Kino
493           clinic: Klinika
494           club: Klub
495           college: Koledž
496           community_centre: Društveni centar
497           courthouse: Sud
498           crematorium: Krematorij
499           dentist: Zubar
500           doctors: Doktor
501           dormitory: Studentski dom
502           drinking_water: Voda za piće
503           driving_school: Autoškola
504           embassy: Ambasada
505           emergency_phone: S.O.S. Telefon
506           fast_food: Fast food
507           ferry_terminal: Trajektni terminal
508           fire_hydrant: Hidrant
509           fire_station: Vatrogasna stanica
510           food_court: Dvorište restorana
511           fountain: Fontana
512           fuel: Benzinska pumpa
513           grave_yard: Groblje
514           gym: Fitness centar
515           hall: Dvorana
516           health_centre: Zdravstveni centar
517           hospital: Bolnica
518           hotel: Hotel
519           hunting_stand: Lovačka čeka
520           ice_cream: Sladoled
521           kindergarten: Dječiji vrtić
522           library: Biblioteka
523           market: Tržnica
524           marketplace: Tržnica
525           mountain_rescue: Gorska služba spašavanja
526           nightclub: 'Noćni klub'
527           nursery: Čuvanje djece
528           nursing_home: Starački dom
529           office: Kancelarija
530           park: Park
531           parking: Parking
532           pharmacy: Apoteka
533           place_of_worship: Bogomolja
534           police: Policija
535           post_box: Poštanski sandučić
536           post_office: Pošta
537           preschool: Predškolska ustanova
538           prison: Zatvor
539           pub: Pub
540           public_building: Ustanova
541           public_market: Javna tržnica
542           reception_area: Recepcija
543           recycling: Reciklažna stanica
544           restaurant: Restoran
545           retirement_home: Dom penzionera
546           sauna: Sauna
547           school: Škola
548           shelter: Sklonište
549           shop: Trgovina
550           shopping: Trgovački centar
551           shower: Tuš
552           social_centre: Društveni centar
553           social_club: Društveni klub
554           studio: Studio
555           supermarket: Supermarket
556           swimming_pool: Bazen
557           taxi: Taxi
558           telephone: Telefonska govornica
559           theatre: Teatar
560           toilets: WC
561           townhall: Gradska Vijećnica
562           university: Univerzitet
563           vending_machine: Automat
564           veterinary: Veterinar
565           village_hall: Seoski Dom
566           waste_basket: Kanta za otpatke
567           wifi: WiFi pristup
568           youth_centre: Centar za omladinu
569         boundary: 
570           administrative: Administrativna granica
571           census: Popisna granica
572           national_park: Nacionalni park
573           protected_area: Zaštićeno područje
574         bridge: 
575           aqueduct: Akvadukt
576           suspension: Viseći most
577           swing: Obrtni most
578           viaduct: Vijadukt
579           "yes": Most
580         building: 
581           "yes": Građevina
582         highway: 
583           bridleway: Konjička staza
584           bus_guideway: Autobuska traka
585           bus_stop: Autobusko stajalište
586           byway: Prečica
587           construction: Autoput u izgradnji
588           cycleway: Biciklistička staza
589           emergency_access_point: S.O.S. tačka pristupa
590           footway: Pješačka staza
591           ford: Gaz
592           living_street: Ulica smirenog prometa
593           milestone: Miljokaz
594           minor: Drugorazredna cesta
595           motorway: Autocesta
596           motorway_junction: Čvor (autoputa)
597           motorway_link: Autoput (pristupna cesta)
598           path: Staza
599           pedestrian: Pješački put
600           platform: Platforma
601           primary: Državna cesta
602           primary_link: Državna cesta
603           raceway: Trkalište
604           residential: Ulica
605           rest_area: Područje za odmor
606           road: Cesta
607           secondary: Sekundarna cesta
608           secondary_link: Sekundarna cesta
609           service: Servisna cesta
610           services: Autoput - usluge
611           speed_camera: Kamera za kontrolu brzine
612           steps: Stepenice
613           stile: Prijelaz preko ograde
614           tertiary: Lokalna cesta
615           tertiary_link: Lokalna cesta
616           track: Makadam
617           trail: Staza
618           trunk: Brza cesta
619           trunk_link: Prilaz brzoj cesti
620           unclassified: Neklasificirana cesta
621           unsurfaced: Neasfaltirana cesta
622         historic: 
623           archaeological_site: Arheološko nalazište
624           battlefield: Bojno polje
625           boundary_stone: Granični kamen
626           building: Građevina
627           castle: Dvorac
628           church: Crkva
629           fort: Utvrđenje
630           house: Kuća
631           icon: Ikona
632           manor: Zamak
633           memorial: Memorijal
634           mine: Rudnik
635           monument: Spomenik
636           museum: Muzej
637           ruins: Ruševine
638           tower: Toranj
639           wayside_cross: Krajputaš
640           wayside_shrine: Usputni hram
641           wreck: Olupina
642         landuse: 
643           allotments: Vrtovi
644           basin: Bazen
645           brownfield: Zemljište za prenamjenu
646           cemetery: Groblje
647           commercial: Poslovno područje
648           conservation: Zaštićeno područje
649           construction: Gradilište
650           farm: Farma
651           farmland: Polje
652           farmyard: Farma
653           forest: Šuma
654           garages: Garaže
655           grass: Trava
656           greenfield: Greenfield zemljište
657           industrial: Industrijsko područje
658           landfill: Deponija
659           meadow: Livada
660           military: Vojno područje
661           mine: Rudnik
662           nature_reserve: Rezervat prirode
663           orchard: Voćnjak
664           park: Park
665           piste: Ski staza
666           quarry: Kamenolom
667           railway: Željeznica
668           recreation_ground: Rekreacijsko područje
669           reservoir: Rezervoar
670           reservoir_watershed: Razvodnica rezervoara
671           residential: Stambeno područje
672           retail: Trgovina
673           road: Područje ceste
674           village_green: Seoski travnjak
675           vineyard: Vinograd
676           wetland: Močvara
677           wood: Šuma
678         leisure: 
679           beach_resort: Odmaralište - plaža
680           bird_hide: Posmatračnica ptica
681           common: Općinsko zemljište
682           fishing: Ribolovno područje
683           fitness_station: Fitnes centar
684           garden: Vrt
685           golf_course: Golf igralište
686           ice_rink: Klizalište
687           marina: Marina
688           miniature_golf: Minigolf
689           nature_reserve: Rezervat prirode
690           park: Park
691           pitch: Sportski teren
692           playground: Igralište
693           recreation_ground: Teren za rekreaciju
694           sauna: Sauna
695           slipway: Navoz
696           sports_centre: Sportski centar
697           stadium: Stadion
698           swimming_pool: Bazen
699           track: Staza za trčanje
700           water_park: Vodeni park
701         military: 
702           airfield: Vojni aerodrom
703           barracks: Kasarna
704           bunker: Bunker
705         natural: 
706           bay: Zaljev
707           beach: Plaža
708           cape: Rt
709           cave_entrance: Pećina (ulaz)
710           channel: Kanal
711           cliff: Litica
712           crater: Krater
713           dune: Dina
714           feature: Značajka
715           fell: Brdo
716           fjord: Fjord
717           forest: Šuma
718           geyser: Gejzir
719           glacier: Glečer
720           heath: Stepa
721           hill: Brdo
722           island: Ostrvo
723           land: Zemlja
724           marsh: Močvara
725           moor: Močvarno tlo
726           mud: Blato
727           peak: Vrh
728           point: Tačka
729           reef: Greben
730           ridge: Greben
731           river: Rijeka
732           rock: Stijena
733           scree: Krš
734           scrub: Šikara
735           shoal: Sprud
736           spring: Izvor
737           stone: Kamen
738           strait: Tjesnac
739           tree: Drvo
740           valley: Dolina
741           volcano: Vulkan
742           water: Voda
743           wetland: Močvara
744           wetlands: Močvare
745           wood: Šuma
746         office: 
747           accountant: Računovođa
748           architect: Arhitekta
749           company: Kompanija
750           employment_agency: Agencija za zapošljavanje
751           estate_agent: Agent za nekretnine
752           government: Vladin ured
753           insurance: Ured za osiguranje
754           lawyer: Advokat
755           ngo: Ured NVO
756           telecommunication: Ured telekomunikacija
757           travel_agent: Putnička agencija
758           "yes": Kancelarija
759         place: 
760           airport: Aerodrom
761           city: Grad
762           country: Država
763           county: Kanton
764           farm: Farma
765           hamlet: Zaselak
766           house: Objekat
767           houses: Kuće
768           island: Ostrvo
769           islet: Ostrvce
770           isolated_dwelling: Izolirano stanovanje
771           locality: Lokalitet
772           moor: Močvarno tlo
773           municipality: Općina
774           postcode: Poštanski broj
775           region: Regija
776           sea: More
777           state: Pokrajina/ Entitet
778           subdivision: Podgrupa
779           suburb: Predgrađe/ Gradsko naselje
780           town: Grad
781           unincorporated_area: Slobodna zemlja
782           village: Selo
783         railway: 
784           abandoned: Napuštena pruga
785           construction: Pruga u izgradnji
786           disused: Napuštena pruga
787           disused_station: Željeznička stanica (nije u upotrebi)
788           funicular: Uspinjača
789           halt: Željeznička stanica
790           historic_station: Historijska željeznička stanica
791           junction: Željeznički čvor
792           level_crossing: Pružni prelaz
793           light_rail: Lahka željeznica
794           miniature: Minijaturna željeznica
795           monorail: Jednotračna pruga
796           narrow_gauge: Uskotračna pruga
797           platform: Željeznička platforma
798           preserved: Sačuvana pruga
799           spur: Pruga
800           station: Željeznička stanica
801           subway: Stanica podzemne željeznice
802           subway_entrance: Ulaz u podzemnu željezničku stanicu
803           switch: Skretnica
804           tram: Tramvaj
805           tram_stop: Tramvajska stanica
806           yard: Ranžirni kolodvor
807         shop: 
808           alcohol: Trgovina pićem
809           antiques: Antikviteti
810           art: Atelje
811           bakery: Pekara
812           beauty: Parfumerija
813           beverages: Trgovina pićem
814           bicycle: Trgovina biciklima
815           books: Knjižara
816           butcher: Mesnica
817           car: Autokuća
818           car_parts: Autodijelovi
819           car_repair: Autoservis
820           carpet: Trgovina tepisima
821           charity: Dobrotvorna trgovina
822           chemist: Apoteka
823           clothes: Butik
824           computer: Trgovina kompjutera
825           confectionery: Delikatesa
826           convenience: Prodavnica
827           copyshop: Kopirnica
828           cosmetics: Parfumerija
829           department_store: Robna kuća
830           discount: Diskont
831           doityourself: Uradi sam
832           dry_cleaning: Hemijska čistionica
833           electronics: Trgovina elektronikom
834           estate_agent: Agent za nekretnine
835           farm: Poljo-apoteka
836           fashion: Modna trgovina
837           fish: Ribarnica
838           florist: Cvjećara
839           food: Trgovina prehranom
840           funeral_directors: Pogrebno preduzeće
841           furniture: Namještaj
842           gallery: Galerija
843           garden_centre: Vrtni centar
844           general: Trgovina mješovitom robom
845           gift: Poklon trgovina
846           greengrocer: Voćarnica
847           grocery: Trgovina prehranom
848           hairdresser: Frizer
849           hardware: Željezarija
850           hifi: Hi-Fi
851           insurance: Osiguranje
852           jewelry: Trgovina nakitom
853           kiosk: Kiosk
854           laundry: Praonica rublja
855           mall: Trgovački centar
856           market: Tržnica
857           mobile_phone: Trgovina mobitelima
858           motorcycle: Moto Shop
859           music: Trgovina muzikom
860           newsagent: Novinar
861           optician: Optičar
862           organic: Trgovina zdrave hrane
863           outdoor: Trgovina za slobodno vrijeme
864           pet: Trgovina za kućne ljubimce
865           photo: Fotograf
866           salon: Salon
867           shoes: Trgovina obućom
868           shopping_centre: Trgovački centar
869           sports: Trgovina sportskom opremom
870           stationery: Papirnica
871           supermarket: Supermarket
872           toys: Trgovina igračkama
873           travel_agency: Putnička agencija
874           video: Videoteka
875           wine: Vinoteka
876         tourism: 
877           alpine_hut: Alpska kuća
878           artwork: Umjetnine
879           attraction: Atrakcija
880           bed_and_breakfast: 'Noćenje i doručak'
881           cabin: Koliba
882           camp_site: Kamp
883           caravan_site: Kamp-kućice (mjesto)
884           chalet: Planinska kuća
885           guest_house: Apartman
886           hostel: Hostel
887           hotel: Hotel
888           information: Informacije
889           lean_to: Nadstrešnica
890           motel: Motel
891           museum: Muzej
892           picnic_site: Piknik-mjesto
893           theme_park: Tematski park
894           valley: Dolina
895           viewpoint: Vidikovac
896           zoo: Zoološki vrt
897         tunnel: 
898           "yes": Tunel
899         waterway: 
900           artificial: Vještački vodotok
901           boatyard: Brodogradilište
902           canal: Kanal
903           connector: Spoj vodnih puteva
904           dam: Brana
905           derelict_canal: Zanemaren kanal
906           ditch: Jarak
907           dock: Dok
908           drain: Odvod
909           lock: Ustava
910           lock_gate: Ustava (vrata)
911           mineral_spring: Mineralni izvor
912           mooring: Sidrište
913           rapids: Brzaci
914           river: Rijeka
915           riverbank: Riječna obala
916           stream: Potok
917           wadi: Suho korito rijeke
918           water_point: Tačka vodotoka
919           waterfall: Vodopad
920           weir: Brana
921   javascripts: 
922     map: 
923       base: 
924         cycle_map: Biciklistička karta
925         standard: Standardni/a
926         transport_map: Transportna karta
927     site: 
928       edit_disabled_tooltip: Uvećati za uređivanje karte
929       edit_tooltip: Urediti kartu
930       edit_zoom_alert: Morate uvećati da bi uređivali kartu
931       history_disabled_tooltip: Uvećajte da biste vidjeli uređivanja za ovo područje
932       history_tooltip: Prikazati izmjene za ovo područje
933       history_zoom_alert: Morate uvećati da bi vidjeli historiju izmjena za ovo područje
934   layouts: 
935     community: Zajednica
936     community_blogs: Blogovi zajednice
937     community_blogs_title: Blogovi članova OpenStreetMap zajednice
938     copyright: Autorska prava i dozvola
939     documentation: Dokumentacija
940     documentation_title: Dokumentacija za projekt
941     donate: Podržite OpenStreetMap sa %{link} Hardware Upgrade Fond-om.
942     donate_link_text: doniranje
943     edit: Urediti
944     edit_with: Uredi sa %{editor}
945     export: Izvoz
946     export_tooltip: Izvoz podataka karte
947     foundation: Fondacija
948     foundation_title: OpenStreetMap Fondacija
949     gps_traces: GPS trase
950     gps_traces_tooltip: Upravljanje GPS trasama
951     help: Pomoć
952     help_centre: Centar za pomoć
953     help_title: Stranice pomoći za projekt
954     history: Historija
955     home: Početna
956     home_tooltip: Idite na početnu lokaciju
957     inbox_html: Dolazne poruke %{count}
958     inbox_tooltip: 
959       one: Imate 1 nepročitanu poruku
960       other: Imate %{count} nepročitane(ih) poruke(a)
961       zero: Nema nepročitanih poruka
962     intro_1: OpenStreetMap je besplatna, promjenjiva karta cijelog svijeta. Napravili su je ljudi kao što ste Vi.
963     intro_2_create_account: Napravite korisnički račun
964     intro_2_download: preuzimanje
965     intro_2_html: Podaci su besplatni za %{download} i %{use} pod svojom %{license}. %{create_account} da bi ste poboljšali kartu.
966     intro_2_license: otvorena dozvola
967     intro_2_use: korištenje
968     log_in: Prijava
969     log_in_tooltip: Prijavite se sa postojećim korisničkim računom
970     logo: 
971       alt_text: OpenStreetMap logotip
972     logout: Odjava
973     logout_tooltip: Odjava sa projekta
974     make_a_donation: 
975       text: Donirajte
976       title: Podržite Openstreetmap novčanom donacijom
977     osm_offline: OpenStreetMap baza podataka je trenutno nedostupna dok se ne završe važni radovi na održavanju.
978     osm_read_only: OpenStreetMap baza podataka je trenutno samo u modu čitanja, dok se ne sprovedu važni radovi na održavanju baze podataka.
979     partners_bytemark: Bytemark Hosting
980     partners_html: Hosting je podržan od strane %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}, i drugih %{partners}.
981     partners_ic: Imperial College London
982     partners_partners: partnera
983     partners_ucl: UCL VR Centar
984     sign_up: Otvorite račun
985     sign_up_tooltip: Otvorite korisnički račun za uređivanje
986     tag_line: Slobodna wiki karta Svijeta
987     user_diaries: Dnevnici korisnika
988     user_diaries_tooltip: Prikazati dnevnike korisnika
989     view: Karta
990     view_tooltip: Pogledati kartu
991     welcome_user_link_tooltip: Vaša korisnička stranica
992     wiki: Wiki
993     wiki_title: Wiki stranice projekta
994   license_page: 
995     foreign: 
996       english_link: Engleski original
997       text: U slučaju konflikta između ove prevedene stranice i %{english_original_link}, Engleska stranica ima prednost
998       title: O ovom prevodu
999     legal_babble: 
1000       attribution_example: 
1001         alt: Primjer kako se navodi zasluga projekta OpenStreetMap na web stranici
1002         title: Primjer navođenja zasluge
1003       contributors_at_html: "<strong>Austrija</strong>: Sadrži podatke sa <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (under\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> i\nLand Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT sa amandmanima</a>)."
1004       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Sadrži podatke iz GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), i StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
1005       contributors_footer_1_html: "Za dalje detalje o ovome, i drugim izvorima koji su korišteni da bi poboljšali OpenStreetMap, molimo pogledajte <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Stranica doprinosilaca</a> na Wiki OpenStreetMap."
1006       contributors_footer_2_html: "  Uvrštenje podataka u OpenStreetMap ne podrazumjeva da se izvorni davatelj podataka podržava OpenStreetMap, pruža bilo kakvu garanciju, ili prihvata bilo kakve obaveze."
1007       contributors_fr_html: "<strong>Francuska</strong>: Sadrži podatke sa Direction Générale des Impôts."
1008       contributors_gb_html: "<strong>Velika Britanija</strong>: Sadrži podatke Ordnance\n   Survey data &copy; Crown copyright and database right\n   2010."
1009       contributors_intro_html: "Naši doprinosioci su hiljade osoba. Mi takođe uključujemo podatke sa otvorenom dozvolom iz nacionalnih kartografskih agencija i drugih izvora, među njima:"
1010       contributors_nl_html: "<strong>Holandija</strong>: Sadrži &copy; AND data, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1011       contributors_nz_html: "<strong>Novi Zeland</strong>: Sadrži podatke izvorno iz\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved."
1012       contributors_title_html: Naši korisnici - doprinosioci
1013       contributors_za_html: "<strong>Južna Afrika</strong>: Sadrži podatke sa <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1014       credit_1_html: "Tražimo da koristite navedete zasluge &ldquo;&copy; OpenStreetMap\ncontributors&rdquo;."
1015       credit_2_html: Gdje je moguće, OpenStreetMap treba biti kao hyperlink na <a href="http://www.openstreetmap.org/">http://www.openstreetmap.org/</a>and CC BY-SA to <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Ako koristite medij gdje linkovi nisu mogući (npr. tiskane karte), predlažemo da uputite vaše čitatelje na www.openstreetmap.org (proširenjem na &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; za ovo punu adresu) i na www.creativecommons.org.
1016       credit_3_html: "Za pretraživu elektronsku kartu, navođenje zasluge se treba pojaviti u uglu karte. Naprimjer:"
1017       credit_title_html: Kako navesti zasluge OpenStreetMap projekta kao izvora
1018       infringement_1_html: OSM doprinosioci se podsjećaju da nikada ne dodaju podatke sa bilo kojeg izvora koji zadržava autorska prava (npr. Google Maps ili printane karte) bez eksplicitne dozvole od strane autora.
1019       infringement_2_html: Ukoliko vjerujete da je zaštićeni materijal bio dodan bazi podataka OpenStreetMap ili ovom web sajtu, molimo da pogledate našu <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">proceduru skidanja</a> ili uložite prigovor direktno na našu <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">online stranicu</a>.
1020       infringement_title_html: Kršenje autorskih prava
1021       intro_1_html: "   OpenStreetMap su <i>otvoreni podaci</i>, licencirani pod <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License dozvolom</a> (ODbL)."
1022       intro_2_html: Slobodni ste kopirati, distribuirati, prenositi i adaptirati naše podatke, sve dok navodite OpenStreetMap i njegove doprinositelje kao izvor. Ukoliko izmijenite ili nadogradite naše podatke, možete distribuirati rezultate samo pod istom licencom. Puni <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pravni tekst</a> objašnjava vaša prava i odgovornosti.
1023       intro_3_html: "Kartografija u našim dijelovima karte, i naša dokumentacija, su licencirani pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> licencom (CC-BY-SA)."
1024       more_1_html: Čitajte više o korištenju naših podataka na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
1025       more_2_html: "Iako su OpenStreetMap podaci otvoreni, mi ne možemo ponuditi besplatni API karte za druge developere (third party).\nVidjeti naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Politika korištenja API</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Politika korištenja dijelova karte</a>\ni <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Politika korištenja usluge Nominatim</a>."
1026       more_title_html: Više o
1027       title_html: Autorska prava i dozvola
1028     native: 
1029       mapping_link: počnite sa ucrtavanjem
1030       native_link: BOSANSKI verzija
1031       text: Vi gledate englesku verziju stranice o autorskim pravima. Možete se vratiti na %{native_link} ove stranice ili možete prestati čitati o autorskim pravima i %{mapping_link}.
1032       title: O ovoj stranici
1033   message: 
1034     delete: 
1035       deleted: Poruka izbrisana
1036     inbox: 
1037       date: Datum
1038       from: Od
1039       messages: Imate %{new_messages} i %{old_messages}
1040       my_inbox: Moja dolazna pošta
1041       new_messages: 
1042         one: "%{count} nova poruka"
1043         other: "%{count} nove/ih poruke/a"
1044       no_messages_yet: Još uvijek nemate poruka. Zašto nebi stupili u kontakt s nekim ljudima iz okoline %{people_mapping_nearby_link}?
1045       old_messages: 
1046         one: "%{count} stara poruka"
1047         other: "%{count} stare poruke"
1048       outbox: odlazna pošta
1049       people_mapping_nearby: osobe koje uređuju kartu blizu Vas
1050       subject: Predmet
1051       title: Dolazna pošta
1052     mark: 
1053       as_read: Poruka označena kao pročitana
1054       as_unread: Poruka označena kao nepročitana
1055     message_summary: 
1056       delete_button: Izbrisati
1057       read_button: Označiti kao pročitano
1058       reply_button: Odgovoriti
1059       unread_button: Označiti kao nepročitano
1060     new: 
1061       back_to_inbox: Nazad u dolaznu poštu
1062       body: Tijelo
1063       limit_exceeded: Nedavno ste poslali puno poruke. Pričekajte prije nego pokušate poslati još.
1064       message_sent: Poruka poslana
1065       send_button: Poslati
1066       send_message_to: Poslati novu poruku za %{name}
1067       subject: Predmet
1068       title: Poslati poruku
1069     no_such_message: 
1070       body: Žao nam je nema poruke s tim id.
1071       heading: Nema takve poruke
1072       title: Nema takve poruke
1073     outbox: 
1074       date: Datum
1075       inbox: dolazna pošta
1076       messages: 
1077         one: Poslali ste %{count} poruku
1078         other: Poslali ste %{count} poruke/a
1079       my_inbox: Moj %{inbox_link}
1080       no_sent_messages: Još uvijek nemate poslanih poruka. Zašto nebi stupili u kontakt s nekim ljudima iz okoline %{people_mapping_nearby_link}?
1081       outbox: odlazna pošta
1082       people_mapping_nearby: osobe koje uređuju kartu blizu Vas
1083       subject: Predmet
1084       title: Odlazna pošta
1085       to: Za
1086     read: 
1087       back_to_inbox: Nazad u dolaznu poštu
1088       back_to_outbox: Nazad u odlaznu poštu
1089       date: Datum
1090       from: Od
1091       reply_button: Odgovoriti
1092       subject: Predmet
1093       title: Pročitati poruku
1094       to: Za
1095       unread_button: Označiti kao nepročitano
1096       wrong_user: "Prijavljeni ste kao: `%{user}', ali poruka za koju ste tražili da pročitate nije poslana od strane ili tom korisniku. Molimo, prijavite se kao ispravan korisnik kako bi ste je pročitali."
1097     reply: 
1098       wrong_user: "Prijavljeni ste kao: `%{user}', ali poruka za koju ste zamoljeni da odgovorite nije poslana tom korisniku. Molimo, prijavite se kao ispravan korisnik kako bi odgovorili."
1099     sent_message_summary: 
1100       delete_button: Izbrisati
1101   notifier: 
1102     diary_comment_notification: 
1103       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl} i komentirati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
1104       header: "%{from_user} je komentirao tvoj nedavni OpenStreetMap unos u dnevnik sa predmetom %{subject}:"
1105       hi: Zdravo %{to_user},
1106       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je komentirao tvoj unos u dnevnik"
1107     email_confirm: 
1108       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite Vašu e-mail adresu"
1109     email_confirm_html: 
1110       click_the_link: Ako ste ovo Vi, kliknite na link naveden ispod za potvrdu promjene
1111       greeting: Zdravo,
1112       hopefully_you: Netko (nadamo se Vi) bi želio promjeniti svoju e-mail adresu sa %{server_url} na %{new_address}.
1113     email_confirm_plain: 
1114       click_the_link: Ako ste ovo Vi, molimo klinknite na poveznicu ispod da potvrdite promjene.
1115       greeting: Zdravo,
1116       hopefully_you_1: Neko (nadamo se Vi) želio bi promjeniti svoju e-mail adresu
1117       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1118     friend_notification: 
1119       befriend_them: Takođe, možete ih dodati kao prijatelja na %{befriendurl}.
1120       had_added_you: "%{user} Vas je dodao kao prijatelja na OpenStreetMap-u."
1121       see_their_profile: Možete vidjeti njihov profil na %{userurl}.
1122       subject: "[OpenStreetMap] %{user} Vas je dodao kao prijatelja"
1123     gpx_notification: 
1124       and_no_tags: i bez oznaka
1125       and_the_tags: "i sa sljedećim oznakama:"
1126       failure: 
1127         failed_to_import: "Import nije uspio. Evo greške:"
1128         more_info_1: Više o neuspjelom GPX importu i kako isto izbjeći
1129         more_info_2: "može se naći na:"
1130         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import nije uspio"
1131       greeting: Zdravo,
1132       success: 
1133         loaded_successfully: "uspješno učitano sa %{trace_points} od mogućih\n%{possible_points} tačaka."
1134         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import uspješan"
1135       with_description: sa opisom
1136       your_gpx_file: Liči na vašu GPX datoteku
1137     lost_password: 
1138       subject: "[OpenStreetMap] Zahtjev za ponovnim postavljanjem lozinke"
1139     lost_password_html: 
1140       click_the_link: Ukoliko ste ovo Vi, kliknite na link ispod za ponovno postavljanje lozinke.
1141       greeting: Zdravo,
1142       hopefully_you: Neko (moguće, Vi) je pitao za ponovno postavljanje lozinke na njihovim e-mail adresama openstreetmap.org računa.
1143     lost_password_plain: 
1144       click_the_link: Ukoliko ste ovo Vi, kliknite na link ispod za ponovno postavljanje lozinke.
1145       greeting: Zdravo,
1146       hopefully_you_1: Neko (moguće Vi) je pitao za ponovno postavljanje lozinke na
1147       hopefully_you_2: e-mail adrese openstreetmap.org korisničkog računa.
1148     message_notification: 
1149       footer1: Možete takođe pročitati poruku na %{readurl}
1150       footer2: i možete odgovoriti na %{replyurl}
1151       header: "%{from_user} Vam je poslao poruku preko OpenStreetMap sa predmetom %{subject}:"
1152       hi: Zdravo %{to_user},
1153     signup_confirm: 
1154       confirm: "Prije nego uradimo bilo šta drugo, moramo potvrditi da je ovaj zahtjev došao od Vas, ako je to istina, molimo Vas da kliknete poveznicu ispod da potvrdite Vaš račun:"
1155       created: Neko (nadamo se Vi) upravo je kreirao račun na %{site_url}.
1156       greeting: Zdravo!
1157       subject: "[OpenStreetMap] Dobrodošli na OpenStreetMap"
1158       welcome: Želimo Vam dobrodošlicu i takođe želimo Vam dati neke dodatne informacije kako bi ste počeli.
1159     signup_confirm_html: 
1160       ask_questions: Možete postaviti bilo kakva pitanja koja imate o projektu OpenStreetMap na našim <a href="http://help.openstreetmap.org/">stranicama pitanja i odgovora</a>.
1161       current_user: Lista trenutnih korisnika u kategorijama, bazirano gdje su u svijetu, je dostupna sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorija:Korisnici_po_geografskom_području</a>.
1162       get_reading: Čitajte o OpenStreetMap-u <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wiki-ju</a>, budite u toku sa zadnjim novostima preko <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap bloga</a> ili <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twittera</a>, ili pregledajte <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> osnivača OpenStreetMap-a, Stevea Coasta za historiju projekta, gdje imate i <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcaste za slušanje</a>!
1163       introductory_video: Možete pogledati %{introductory_video_link}.
1164       more_videos: Postoji %{more_videos_link}.
1165       more_videos_here: više video zapisa ovdje
1166       user_wiki_page: Preporučeno je da napravite korisničku wiki stranicu, koja uključuje kategoriju oznake, koje označavaju gdje ste, kao npr.<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Sarajevo">[[Category:Users_in_Sarajevo]]</a>.
1167       video_to_openstreetmap: uvodni video za OpenStreetMap
1168       wiki_signup: Možda želite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">otvoriti račun na OpenStreetMap wiki</a>.
1169     signup_confirm_plain: 
1170       ask_questions: "Možete postaviti bilo kakva pitanja koja imate o projektu OpenStreetMap na našim stranicama pitanja i odgovora:"
1171       blog_and_twitter: "Budite u toku s najnovijim vijestima preko OpenstreetMap bloga ili Twittera:"
1172       current_user: "Lista trenutnih korisnika u kategorijama, bazirana na tome gdje se nalaze u svijetu, je dostupna sa:"
1173       introductory_video: "Možete pogledati uvodni video za OpenStreetMap ovdje:"
1174       more_videos: "Ovdje ima više video zapisa:"
1175       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog osnivača OpenStreetMap-a, Steva Coasta, i takođe ima podcaste:"
1176       the_wiki: "Čitajte o OpenStreetMap-u na wiki-ju:"
1177       user_wiki_page: Preporučeno je da napravite wiki korisničku stranicu, koja uključuje oznake kategorije gdje se nalazite, kao što je [[Category:Users_in_Sarajevo]].
1178       wiki_signup: "Možda želite takođe otvoriti račun i na OpenStreetMap wiki na:"
1179   oauth: 
1180     oauthorize: 
1181       allow_read_gpx: Pročitajte Vaše privatne GPS trase.
1182       allow_read_prefs: Pročitajte Vaše korisničke postavke.
1183       allow_to: "Dozvoliti klijentskoj aplikaciji da:"
1184       allow_write_api: Izmijenite kartu.
1185       allow_write_diary: Zapište u dnevnik, komentirajte i sklopite prijateljstva.
1186       allow_write_gpx: Postaviti GPS trase.
1187       allow_write_prefs: Izmjenite Vaše korisničke postavke.
1188       request_access: "Aplikacija %{app_name} zahtjeva pristup Vašem korisničkom računu:  %{user}. Provjerite želite li da aplikacija ima sljedeće mogućnosti. Možete odabrati koliko joj pristupa želite dopustiti."
1189     revoke: 
1190       flash: Opozvali ste značku za %{application}
1191   oauth_clients: 
1192     create: 
1193       flash: Informacije su uspješno registrirane
1194     destroy: 
1195       flash: Uništena registracija klijent aplikacije
1196     edit: 
1197       submit: Urediti
1198       title: Uredite Vašu aplikaciju
1199     form: 
1200       allow_read_gpx: Pročitajte njihove privatne GPS trase.
1201       allow_read_prefs: Pročitajte njihove korisničke postavke.
1202       allow_write_api: Izmijenite kartu.
1203       allow_write_diary: Zapište u dnevnik, komentirajte i sklopite prijateljstva.
1204       allow_write_gpx: Postaviti GPS trase.
1205       allow_write_prefs: Izmjenite njhove korisničke postavke.
1206       callback_url: URL za povratni poziv
1207       name: Ime
1208       requests: "Zahtjevamo sljedeće dozvole od korisnika:"
1209       required: Obavezno
1210       support_url: URL podrške
1211       url: URL glavne aplikacije
1212     index: 
1213       application: Ime aplikacije
1214       issued_at: Izdano u
1215       list_tokens: "Sljedeće značke su izdane aplikacijama na vaše ime:"
1216       my_apps: Moje klijentske aplikacije
1217       my_tokens: Moje ovlaštene aplikacije
1218       no_apps: Imate li aplikaciju koju želite registrirati za korištenje sa %{oauth} standardom? Morate registrirati Vašu web aplikaciju prije nego ona može slati OAuth zahtjeve za ovu uslugu
1219       register_new: Registrirajte Vašu aplikaciju
1220       registered_apps: "Imate registrirane slijedeće klijentske aplikacije:"
1221       revoke: Opozvati!
1222       title: Moji OAuth detalji
1223     new: 
1224       submit: Registrirati
1225       title: Registrirajte novu aplikaciju
1226     not_found: 
1227       sorry: Žao mi je, taj se %{type} ne može naći.
1228     show: 
1229       access_url: "URL pristupa znački:"
1230       allow_read_gpx: Pročitajte njihove privatne GPS trase.
1231       allow_read_prefs: Pročitajte njihove korisničke postavke.
1232       allow_write_api: Izmijenite kartu.
1233       allow_write_diary: Zapište u dnevnik, komentirajte i sklopite prijateljstva.
1234       allow_write_gpx: Postaviti GPS trase.
1235       allow_write_prefs: Izmjenite njhove korisničke postavke.
1236       authorize_url: "URL ovlaštenja:"
1237       confirm: Da li ste sigurni?
1238       delete: Izbrisati klijenta
1239       edit: Urediti detalje
1240       key: "Ključ korisnika:"
1241       requests: "Zahtjevamo sljedeće dozvole od korisnika:"
1242       secret: "Tajna korisnika:"
1243       support_notice: Podržavamo HMAC-SHA1 (preporučeno) kao i obični tekst u ssl modu.
1244       title: OAuth detalji za %{app_name}
1245       url: "URL za zahtjev značke:"
1246     update: 
1247       flash: Informacije o klijentu uspješno osvježene
1248   redaction: 
1249     create: 
1250       flash: Redakcija napravljena.
1251     destroy: 
1252       error: Pojavila se greška tokom uništavanja ove redakcije.
1253       flash: Redakcija uništena.
1254       not_empty: Redakcija nije prazna. Molimo poništite sve verzije koje ne pripadaju ovoj redakciji prije nego je uništite.
1255     edit: 
1256       description: Opis
1257       heading: Urediti redakciju
1258       submit: Spremiti redakciju
1259       title: Urediti redakciju
1260     index: 
1261       empty: Nema redakcija za prikaz.
1262       heading: Spisak redakcija
1263       title: Spisak redakcija
1264     new: 
1265       description: Opis
1266       heading: Unijeti informacije za novu redakciju
1267       submit: Napraviti redakciju
1268       title: Pravljenje nove redakcije
1269     show: 
1270       confirm: Da li ste sigurni?
1271       description: "Opis:"
1272       destroy: Ukloniti ovu redakciju
1273       edit: Urediti ovu redakciju
1274       heading: Prikaz redakcije "%{title}"
1275       title: Prikaz redakcije
1276       user: "Kreator:"
1277     update: 
1278       flash: Promjene sačuvane.
1279   site: 
1280     edit: 
1281       anon_edits_link_text: Otkrijte zašto je to tako.
1282       flash_player_required: Potreban Vam je Flash player da bi koristili Potlatch, OpenStreetMap Flash uređivač. Možete <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">preuzeti Adobe Flash Player sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Neke druge mogućnosti</a> su takođe dostupne za uređivanje OpenStreetMap-a.
1283       no_iframe_support: Vaš preglednik ne podržava HTML iframes, koji su potrebni za ovu značajku.
1284       not_public: Niste postavili Vaše promjene tako da budu javne.
1285       not_public_description: Ne možete više uređivati kartu dok to ne napravite. Možete promjeniti Vaše promjene u javne sa %{user_page}.
1286       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nije konfiguriran - molimo pogledajte http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za više informacija
1287       potlatch2_unsaved_changes: Imate nespremljene promjene. (Da bi ste spremili u Potlatch 2, trebali bi kliknuti Spremiti.)
1288       potlatch_unsaved_changes: Imate nespremljene promjene. (Da bi ste spremili u Potlatch-u, morate odznačiti trenutnu putanju ili tačku, ako uređujete uživo; ili kliknite SPREMITI ako imate to dugme.)
1289       user_page_link: korisnička stranica
1290     index: 
1291       js_1: Koristite internet preglednik koji ne podržava JavaScript, ili ste onemogućili JavaScript.
1292       js_2: OpenStreetMap koristi JavaScript za slippy kartu.
1293       license: 
1294         copyright: Autorska prava OpenStreetMap i doprinosioci, pod otvorenom dozvolom
1295       permalink: Trajni link
1296       remote_failed: Uređivanje nije uspjelo - provjerite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je opcija udaljenog pristupa omogućena
1297       shortlink: Kratki link
1298     key: 
1299       map_key: Legenda
1300       map_key_tooltip: Legenda karte
1301       table: 
1302         entry: 
1303           admin: Administrativna granica
1304           allotments: Vrtovi
1305           apron: 
1306             - Parking za avione
1307             - terminal
1308           bridge: Crni rubovi = most
1309           bridleway: Konjička staza
1310           brownfield: Gradilište
1311           building: Značajna zgrada
1312           byway: Prečica
1313           cable: 
1314             - Kabinska žičara
1315             - Uspinjača sa naslonjačem
1316           cemetery: Groblje
1317           centre: Sportski centar
1318           commercial: Poslovno područje
1319           common: 
1320             - Travnjaci
1321             - Livada
1322           construction: Ceste u izgradnji
1323           cycleway: Biciklistička staza
1324           destination: Pristup odredištu
1325           farm: Polja, farme, njive
1326           footway: Pješačka staza
1327           forest: Šume (održavane, od šumarije)
1328           golf: Golf teren
1329           heathland: Stepa
1330           industrial: Industrijsko područje
1331           lake: 
1332             - Jezero
1333             - Rezervoar
1334           military: Vojno područje
1335           motorway: Autoput
1336           park: Park
1337           permissive: Pristup uz dozvolu
1338           pitch: Sportski teren
1339           primary: Državna cesta
1340           private: Privatni pristup
1341           rail: Željeznica
1342           reserve: Rezervat prirode
1343           resident: Stambeno područje
1344           retail: Maloprodajno područje
1345           runway: 
1346             - Aerodromska pista
1347             - Aerodromska rulna staza
1348           school: 
1349             - Škola
1350             - Univerzitet
1351           secondary: Sekundarna cesta
1352           station: Željeznička stanica
1353           subway: Podzemna željeznica
1354           summit: 
1355             - Vrh
1356             - Kota
1357           tourist: Turistička atrakcija
1358           track: Staza
1359           tram: 
1360             - Lahka željeznica
1361             - tramvaj
1362           trunk: Brza cesta
1363           tunnel: Iscrtkani rubovi = tunel
1364           unclassified: Neklasificirana cesta
1365           unsurfaced: Neasfaltirana cesta
1366           wood: Šume (prirodne, neodržavane)
1367     markdown_help: 
1368       alt: Alt tekst
1369       first: Prvi objekat
1370       heading: Naslov
1371       headings: Naslovi
1372       image: Slika
1373       link: Poveznica
1374       ordered: Uređeni popis
1375       second: Drugi objekat
1376       subheading: Podnaslov
1377       text: Tekst
1378       title_html: Analizirano sa <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1379       unordered: Neuređeni popis
1380       url: URL
1381     richtext_area: 
1382       edit: Urediti
1383       preview: Pregledati
1384     search: 
1385       search: Pretraga
1386       search_help: "primjer: 'Mostar', 'Ferhadija 1, Sarajevo', ili 'Spomenik Kralju Tvrtku I Kotromaniću, Tuzla' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>više primjera...</a>"
1387       submit_text: Idi
1388       where_am_i: Gdje sam?
1389       where_am_i_title: Opišite trenutnu lokaciju koristeći pretraživač
1390     sidebar: 
1391       close: Zatvoriti
1392       search_results: Rezultati pretrage
1393   time: 
1394     formats: 
1395       friendly: "%e %B %Y u %H:%M"
1396   trace: 
1397     create: 
1398       trace_uploaded: Vaša GPS datoteka je spremljena na server i čeka ubacivanje u bazu. Ovo se obično dogodi za pola sata i prije, a e-mail-om će te dobiti obavijest o završetku.
1399       upload_trace: Postaviti GPS trasu
1400     delete: 
1401       scheduled_for_deletion: Trasa raspoređena za brisanje
1402     edit: 
1403       description: "Opis:"
1404       download: preuzimanje
1405       edit: urediti
1406       filename: "Ime datoteke:"
1407       heading: Uređivanje trase %{name}
1408       map: karta
1409       owner: "Vlasnik:"
1410       points: "Tačaka:"
1411       save_button: Sačuvati promjene
1412       start_coord: "Početna koordinata:"
1413       tags: "Oznake:"
1414       tags_help: odvojeno zarezima
1415       title: Uređivanje trase %{name}
1416       uploaded_at: "Postavljeno:"
1417       visibility: "Vidljivost:"
1418       visibility_help: Šta ovo znači?
1419     list: 
1420       empty_html: JNoš uvijek nema ništa ovdje. <a href='%{upload_link}'>Postavite novu trasu</a> ili naučite više o GPS trasiranju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bs:Beginners'_guide'>wiki stranici</a>.
1421       public_traces: Javne GPS trase
1422       public_traces_from: Javne GPS trase korisnika %{user}
1423       tagged_with: " označeno sa %{tags}"
1424       your_traces: Vaše GPS trase
1425     make_public: 
1426       made_public: Trasa za javnost
1427     offline: 
1428       heading: GPX spremište je offline
1429       message: Sistem za GPX spremanje i postavljanje trenutno nije u funkciji.
1430     offline_warning: 
1431       message: Sistem za GPX upload trenutno nije u funkciji.
1432     trace: 
1433       ago: prije %{time_in_words_ago}
1434       by: od
1435       count_points: "%{count} tačaka"
1436       edit: urediti
1437       edit_map: Urediti kartu
1438       identifiable: MOŽE SE IDENTIFICIRATI
1439       in: u
1440       map: karta
1441       more: više
1442       pending: NA ČEKANJU
1443       private: PRIVATNO
1444       public: JAVNO
1445       trace_details: Pogledati detalje trase
1446       trackable: MOŽE SE PRATITI
1447       view_map: Pogledati kartu
1448     trace_form: 
1449       description: "Opis:"
1450       help: Pomoć
1451       tags: "Oznake:"
1452       tags_help: odvojeno zarezima
1453       upload_button: Postaviti
1454       upload_gpx: Poslati GPX datoteku
1455       visibility: "Vidljivost:"
1456       visibility_help: Šta ovo znači?
1457     trace_header: 
1458       see_all_traces: Pogledati sve trase
1459       see_your_traces: Pogledati vlastite trase
1460       traces_waiting: Imate %{count} trasu/e/a na čekanju za slanje. Uzmite ovo u obzir, i pričekajte da se završe prije slanja novih trasa, da ne blokirate ostale korisnike.
1461       upload_trace: Poslati GPS trasu
1462     trace_optionals: 
1463       tags: Oznake
1464     trace_paging_nav: 
1465       newer: Novije trase
1466       older: Starije trase
1467       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1468     view: 
1469       delete_track: Izbrišite ovu trasu
1470       description: "Opis:"
1471       download: preuzimanje
1472       edit: urediti
1473       edit_track: Uredite ovu trasu
1474       filename: "Ime datoteke:"
1475       heading: Prikaz trase %{name}
1476       map: karta
1477       none: Ništa
1478       owner: "Vlasnik:"
1479       pending: U TOKU
1480       points: "Tačaka:"
1481       start_coordinates: "Početna koordinata:"
1482       tags: "Oznake:"
1483       title: Prikaz trase %{name}
1484       trace_not_found: Trasa nije pronađena!
1485       uploaded: "Postavljeno:"
1486       visibility: "Vidljivost:"
1487     visibility: 
1488       identifiable: Može se identificirati (prikazan u listi trasa kao onaj koji se može identificirati, uređene tačke sa vremenskom oznakom)
1489       private: Privatni (prikazuje se kao anoniman, neuređene tačke)
1490       public: Javni (prikazan u listi trasa i kao anoniman, neuređene tačke)
1491       trackable: Može se pratiti (prikazuje se kao anoniman, uređene tačke sa vremenskom oznakom)
1492   user: 
1493     account: 
1494       contributor terms: 
1495         agreed: Prihvatili ste nove uslove za doprinosioce.
1496         agreed_with_pd: Takođe ste proglasili da će vaše izmjene biti u javnom vlasništvu.
1497         heading: "Uslovi za doprinosioce:"
1498         link text: Šta je ovo?
1499         not yet agreed: Niste još uvijek prihvatili nove uslove za doprinosioce.
1500         review link text: Molimo Vas da slijedite ovaj link kada vam bude prikladno da pregledate i prihvatite nove uslove za doprinosioce.
1501       current email address: "Trenutna e-mail adresa:"
1502       delete image: Ukloniti trenutnu sliku
1503       email never displayed publicly: (nikada se ne prikazuje javno)
1504       flash update success: Korisničke informacije su uspješno osvježene.
1505       flash update success confirm needed: Korisničke informacije su uspješno osvježene. Provjerite e-mail za porukom za potvrdu nove e-mail adrese.
1506       gravatar: 
1507         gravatar: Koristiti Gravatar
1508         link text: Šta je ovo?
1509       home location: "Matična lokacija:"
1510       image: "Slika:"
1511       image size hint: (kvadratne slike od barem 100x100 piksela su najbolje)
1512       keep image: Zadržati trenutnu sliku
1513       latitude: Geografska širina (Latitude)
1514       longitude: Geografska dužina (Longitude)
1515       make edits public button: Napraviti sve moje promjene javnim
1516       my settings: Moja podešavanja
1517       new email address: "Nova e-mail adresa:"
1518       new image: Dodati sliku
1519       no home location: Niste unijeli Vašu matičnu lokaciju.
1520       openid: 
1521         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1522         link text: Šta je ovo?
1523         openid: OtvoreniID
1524       preferred editor: "Preferirani uređivač:"
1525       preferred languages: "Preferirani jezici:"
1526       profile description: "Opis profila:"
1527       public editing: 
1528         disabled: Onemogućno i ne mogu se uređivati podaci, sva prethodna uređivanja su anonimna.
1529         disabled link text: Zašto ja ne mogu uređivati?
1530         enabled: Omogućeno. Nije anonimno i mogu se uređivati podaci.
1531         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1532         enabled link text: Šta je ovo?
1533         heading: "Javno uređivanje:"
1534       public editing note: 
1535         heading: "Javno uređivanje:"
1536         text: Trenutno su vaša uređivanja anonimna i ljudi vam ne mogu poslati poruke ili vidjeti vašu lokaciju. Da bi pokazali vaša uređivanja i dozvolili ljudima da vas kontaktiraju preko website-a, kliknite na dugme ispod <b>Od promjene 0.6 API-a, samo javni korisnici mogu uređivati karte</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">saznajte zašto</a>).<ul> <li>Vaša e-mail adrea neće biti otkrivena ako postanete javni.</li> <li>Ova akcija se ne može poništiti i svi novi korisnici su postavljeni kao javni.</li> </ul>
1537       replace image: Zamijeniti trenutnu sliku
1538       return to profile: Vratiti se na profil
1539       save changes button: Sačuvati promjene
1540       title: Urediti korisnički račun
1541       update home location on click: Osvježiti matičnu lokaciju kada kliknem na kartu?
1542     confirm: 
1543       already active: Ovaj račun je već potvrđen.
1544       before you start: Znamo da ste vjerovatno u žurbi za početak unošenja podataka na kartu, ali prije nego što počnete, možda bi željeli ispuniti neke dodatne informacije o sebi u donji obrazac.
1545       button: Potvrditi
1546       heading: Potvrditi korisnički  račun
1547       press confirm button: Pritisnuti potvrditi da bi aktivirali Vaš korisnički račun.
1548       reconfirm: Ako je prošlo neko vrijeme otkad ste se prijavili možda ćete morati <a href="%{reconfirm}">poslati sebi novi e-mail potvrde</a> .
1549       success: Vaš račun je potvrđen, hvala na uključenju!
1550       unknown token: Izgleda da ta značka ne postoji.
1551     confirm_email: 
1552       button: Potvrditi
1553       failure: E-mail adresa je već potvrđena sa ovom značkom.
1554       heading: Potvrditi promjenu e-mail adrese.
1555       press confirm button: Pritsnite potvrdno dugme ispod da bi ste potvrdili novu e-mail adresu.
1556       success: Vaša e-mail adresa je potvrđena, hvala na uključenju!
1557     confirm_resend: 
1558       failure: Korisnik %{name} nije pronađen.
1559       success: Poslali smo novu potvrdu na e-mail %{email} a čim potvrdite svoj račun, moći ćete početi mapirati.<br /><br />Ako koristite antispam sistem koji šalje potvrdu zahtjeva, molimo Vas da provjerite jeli webmaster@openstreetmap.org na tzv. "bijeloj listi", jer nismo u mogućnosti odgovarati na potvrde zahtjeva.
1560     filter: 
1561       not_an_administrator: Trebate biti moderator da bi izvršili tu radnju.
1562     go_public: 
1563       flash success: Sva Vaša uređivanja su sada javna i sada vam je dozvoljeno uređivanje.
1564     list: 
1565       confirm: Potvrditi odabrane korisnike
1566       empty: Nisu pronađeni odgovarajući korisnici.
1567       heading: Korisnici
1568       hide: Sakriti odabrane korisnike
1569       showing: 
1570         one: Prikaz stranice %{page} (%{first_item} od %{items})
1571         other: Prikaz stranice %{page} (%{first_item}-%{last_item} od %{items})
1572       summary: "%{name} napravljeno sa %{ip_address} dana %{date}"
1573       summary_no_ip: "%{name} napravljeno %{date}"
1574       title: Korisnici
1575     login: 
1576       account is suspended: Žao nam je, Vaš račun je suspendovan zbog sumnjive aktivnosti.<br />Molimo kontaktirajte <a href="%{webmaster}">webmastera</a> uoliko želite da diskutujete o ovome.
1577       account not active: Žao nam je, Vaš korisnički račun još nije aktivan. <br /> Molimo vas da koristite poveznicu u e-mailu potvrde da bi ste aktivirali svoj račun, ili <a href="%{reconfirm}">zatražiti novi e-mail potvrde</a> .
1578       auth failure: Žao mi je, ne možemo Vas prijaviti sa ovim detaljima.
1579       create account minute: Otvorite korisnički račun. To traje samo minutu.
1580       email or username: "E-mail adresa ili korisničko ime:"
1581       heading: Prijava
1582       login_button: Prijava
1583       lost password link: Izgubili ste lozinku?
1584       new to osm: Novi na OpenStreetMap?
1585       no account: Nemate korisničko ime?
1586       openid: "%{logo} OtvoreniID:"
1587       openid invalid: Žao nam je, čini se da je Vaš OpenID zlonamjeran
1588       openid missing provider: Žao nam je, ne možemo kontaktirati Vaš provider za OtvoreniID
1589       openid_logo_alt: Prijavite se sa OtvorenimID
1590       openid_providers: 
1591         aol: 
1592           alt: Prijavite se sa AOL OtvorenimID
1593           title: Prijavite se sa AOL računom
1594         google: 
1595           alt: Prijavite se sa Google OtvorenimID
1596           title: Prijavite se sa Google računom
1597         myopenid: 
1598           alt: Prijavite se sa MojOtvoreniID OtvorenimID
1599           title: Prijavite se sa MojOtvoreniID
1600         openid: 
1601           alt: Prijavite se sa URL OtvorenogID
1602           title: Prijavite se sa otvorenimID
1603         wordpress: 
1604           alt: Prijavite se sa Wordpress OtvorenimID
1605           title: Prijavite se sa Wordpress računom
1606         yahoo: 
1607           alt: Prijavite se sa Yahoo OtvorenimID
1608           title: Prijavite se sa Yahoo računom
1609       password: "Lozinka:"
1610       register now: Registrirajte se sada
1611       remember: Zapamti me
1612       title: Prijava
1613       to make changes: Da bi ste mijenjali OpenStreetMap podatke, morate imati korisnički račun.
1614       with openid: "Alternativno molimo koristite Vaš OtvoreniID da se prijavite:"
1615       with username: "Već imate račun OpenStreetMap? Molimo prijavite se sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom:"
1616     logout: 
1617       heading: Odjava iz OpenStreetMap
1618       logout_button: Odjava
1619       title: Odjava
1620     lost_password: 
1621       email address: "E-mail adresa:"
1622       heading: Zaboravljena lozinka?
1623       help_text: Unesite e-mail adresu koju ste koristili za otvaranje računa i poslaćemo Vam link kojim možete ponovo postaviti lozinku.
1624       new password button: Ponovno postavljanje lozinke
1625       notice email cannot find: Ne možemo pronaći tu e-mail adresu, žao nam je.
1626       notice email on way: Žao mi je što ste je izgubili :-( ali e-mail je na putu tako da je možete pononvo postaviti uskoro.
1627       title: Izgubljena lozinka
1628     make_friend: 
1629       already_a_friend: Već ste prijatelj sa %{name}.
1630       button: Dodati kao prijatelja
1631       failed: Žao mi je, nije uspjelo dodavanje %{name} kao prijatelja.
1632       heading: Dodati %{user} kao prijatelja?
1633       success: "%{name}  je sada Vaš prijatelj."
1634     new: 
1635       confirm email address: "Potvrditi e-mail adresu:"
1636       confirm password: "Potvrditi lozinku:"
1637       contact_webmaster: Molimo kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastera</a> da omogući stvaranje korisničkog računa - pokušaćemo se pozabaviti sa ovim u najkraćem mogućem vremenu.
1638       continue: Nastaviti
1639       display name: "Ime za prikaz:"
1640       display name description: Vaše javno prikazano korisničko ime. Možete ga promjeniti kasnije u postavkama.
1641       email address: "E-mail adresa:"
1642       fill_form: Ispunite formular i ubrzo ćete dobtiti em-ail za aktivaciju Vašeg korisničkog računa.
1643       flash create success message: Hvala što ste se prijavili! Poslali smo vam e-mail za potvrdu na %{email}, i čim potvrdite svoj račun možete  mapirati<br /><br />Ako koristite antispam sistem koji šalje potvrde zahtjeva budite sigurni da je na tzv. "bijeloj listi" webmaster@openstreetmap.org jer nećemo moći odgovoriti na potvrdni zahtjev.
1644       flash welcome: Hvala sa registraciju. Poslali smo poruku dobrodošlice na %{email} sa nekim savjetima kako se uključiti.
1645       heading: Napravite korisnički račun
1646       license_agreement: Kada potvrdite Vaš račun moraćete pristati na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Uslove doprinosioca</a> .
1647       no_auto_account_create: Nažalost nismo u mogućnosti automatski otvarati korisničke račune.
1648       not displayed publicly: Nije javno prikazano (vidi <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
1649       openid: "%{logo} OtvoreniID:"
1650       openid association: "<p>Vaš OtvoreniID još nije povezan sa OpenStreetMap računom.</p>\n<ul>\n  <li>Ukoliko ste novi na projektu OpenStreetMap, molimo napravite novi račun korištenjem formulara ispod.</li>\n  <li>\n    Ukoliko već imate račun, možete se prijaviti na Vaš račun korištenjem Vašeg korisničkog imena i lozinke i onda uvezati račun sa Vašim OtvorenimID u Vašim korisničkim podešavanjima.\n  </li>\n</ul>"
1651       openid no password: Lozinka nije potrebna sa OtvorenimID, ali neki ekstra alati ili server je još uvijek mogu trebati.
1652       password: "Lozinka:"
1653       terms accepted: Hvala za prihvatanje novih uslova za doprinosioce!
1654       terms declined: Žao nam je da ste odlučili ne prihvatiti nove Uslove za doprinosioce. Za više informacije, molimo pogledajte <a href="%{url}">ovu wiki stranicu</a>.
1655       title: Napravite račun
1656       use openid: Kao alternativu, koristite %{logo} OtvoreniID za prijavu
1657     no_such_user: 
1658       body: Žao mi je, ne postoji korisnik sa imenom %{user}. Molimo provjerite Vaš unos ili da je poveznica na koju ste kliknuli ispravana.
1659       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1660       title: Taj korisnik ne postoji.
1661     popup: 
1662       friend: Prijatelj
1663       nearby mapper: Obližnji maper
1664       your location: Vaša lokacija
1665     remove_friend: 
1666       button: Ukloniti kao prijatelja
1667       heading: Ukloniti %{user} kao prijatelja?
1668       not_a_friend: "%{name} nije jedan od Vaših prijatelja."
1669       success: "%{name} je uklonjen iz prijatelja."
1670     reset_password: 
1671       confirm password: "Potvrditi lozinku:"
1672       flash changed: Vaša lozinka je promjenjena.
1673       flash token bad: Niste pronašli tz značku, možda da provjerite URL?
1674       heading: Ponovno postavljanje lozinke za %{user}
1675       password: "Lozinka:"
1676       reset: Ponovno postavljanje lozinke
1677       title: Ponovno postavljanje lozinke
1678     set_home: 
1679       flash success: Matična lokacija uspješno snimljena.
1680     suspended: 
1681       body: "<p>\n Žao nam je, Vaš je račun automatski suspendiran zbog \n sumnjive aktivnosti. \n</p>\n<p>\n Ova odluka će biti pregledana od strane administratora uskoro, ili \nse možete obratiti %{webmaster}, ako želite razgovarati o tome. \n</p>"
1682       heading: Račun suspendiran
1683       title: Račun suspendiran
1684       webmaster: webmaster
1685     terms: 
1686       agree: Slažem se
1687       consider_pd: Osim gore navedenog ugovora, smatram da su moji doprinosi u javnom vlasništvu (Public Domain)
1688       consider_pd_why: Šta je ovo?
1689       decline: Odbiti
1690       guidance: "Informacija da bi se pomoglo u shvatanju ovih uslova: <a href=\"%{summary}\">Čitljiv sažetak</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
1691       heading: Uslovi za doprinosioce
1692       legale_names: 
1693         france: Francuska
1694         italy: Italija
1695         rest_of_world: Ostatak svijeta
1696       legale_select: "Molimo odaberite Vašu zemlju prebivališta:"
1697       read and accept: Molimo Vas da pročitate ugovor ispod i  dapritisnete dugme za potvrdu da prihvatate uslove ovog sporazuma za Vaše postojeće i buduće doprinose.
1698       title: Uslovi za doprinosioce
1699       you need to accept or decline: Molimo pročitajte i onda ili prihvatite ili odbijte nove Uslove za doprinosioce da bi ste nastavili.
1700     view: 
1701       activate_user: aktivirati ovog korisnika
1702       add as friend: dodati kao prijatelja
1703       ago: (%{time_in_words_ago} prije)
1704       block_history: prikazati dobivene blokade
1705       blocks by me: Blokade koje sam postavio/la
1706       blocks on me: Blokade na mene
1707       comments: komentari
1708       confirm: Potvrditi
1709       confirm_user: potvrditi ovog korisnika
1710       create_block: blokirati ovog korisnika
1711       created from: "Napravljeno iz:"
1712       ct accepted: Prihvaćeno prije %{ago}
1713       ct declined: Odbijeno
1714       ct status: "Uslovi za doprinosioce:"
1715       ct undecided: Neodlučen
1716       deactivate_user: deaktivirati ovog korisnika
1717       delete_user: izbrisati ovog korisnika
1718       description: Opis
1719       diary: dnevnik
1720       edits: uređivanja
1721       email address: "E-mail adresa:"
1722       friends_changesets: Pretražiti sve setove promjena prijatelja
1723       friends_diaries: Pretražiti sve unose u dnevnik od prijatelja
1724       hide_user: sakriti ovog korisnika
1725       if set location: Ako namjestite Vašu lokaciju, zgodna karta i stvari će se pojaviti ovdje. Možete namjestiti lokaciju Vašeg boravišta na %{settings_link} stranici.
1726       km away: korisnik udaljen %{count}km
1727       latest edit: "Najnovija izmjena %{ago}:"
1728       m away: "%{count}m daleko"
1729       mapper since: "Maper od:"
1730       moderator_history: prikazati date blokade
1731       my comments: Moji komentari
1732       my diary: Moj dnevnik
1733       my edits: Moje promjene
1734       my settings: Moja podešavanja
1735       my traces: Moje trase
1736       nearby users: Drugi obližnji korisnici
1737       nearby_changesets: Pretražiti sve setove promjena obližnjih korisnika
1738       nearby_diaries: Pretražiti sve unnose u dnevnik od obližnjih korisnika
1739       new diary entry: Novi unos u dnevnik
1740       no friends: Niste dodali nijednog prijatelja.
1741       no nearby users: Još uvijek nema drugih korisnika koji ucrtavaju na kartu u blizini.
1742       oauth settings: Oauth podešavanja
1743       remove as friend: ukloniti kao prijatelja
1744       role: 
1745         administrator: Ovaj korisnik je administrator
1746         grant: 
1747           administrator: Dodjeliti pristup za administratora
1748           moderator: Dodjeliti pristup za moderatora
1749         moderator: Ovaj korisnik je moderator
1750         revoke: 
1751           administrator: Opozvati pristup za administatora
1752           moderator: Opozvati pristup za moderatora
1753       send message: Poslati poruku
1754       settings_link_text: postavke
1755       spam score: "Spam ocjena:"
1756       status: "Stanje:"
1757       traces: trase
1758       unhide_user: otkriti ovog korisnika
1759       user location: Lokacija boravišta korisnika
1760       your friends: Vaši prijatelji
1761   user_block: 
1762     blocks_by: 
1763       empty: "%{name} nije napravio/la još nijednu blokadu."
1764       heading: Lista blokada od %{name}
1765       title: Blokade od %{name}
1766     blocks_on: 
1767       empty: "%{name} nije još bio blokiran."
1768       heading: Lista blokada na %{name}
1769       title: Blokade na %{name}
1770     create: 
1771       flash: Napraviti blokadu na korisnika  %{name}.
1772       try_contacting: Molimo da pokušate kontaktirati korisnika prije blokiranja i dati mu razumno vrijeme za odgovor.
1773       try_waiting: Molimo da date korisniku razumno vrijeme da odgovori prije nego ga blokirate.
1774     edit: 
1775       back: Pogledati sve blokade
1776       heading: Uređivanje blokade na %{name}
1777       needs_view: Da li se korisnik mora prijaviti prije nego se očisti blokada?
1778       period: Koliko dugo, od sada, će korisnik biti blokiran od strane API.
1779       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran. Molimo da budete mirni i razumni što je više je moguće, dajući što više detalja o situaciji. Imajte na umu da svi korisnici ne razumiju žargon u zajednici, pa im objasnite jednostavnim jezikom.
1780       show: Pogledati ovu blokadu
1781       submit: Osvježiti blokadu
1782       title: Uređivanje blokade na %{name}
1783     filter: 
1784       block_expired: Blokada je već istekla i ne može se uređivati.
1785       block_period: Period blokade mora biti jedna od vrijednosti iz drop-down liste.
1786     helper: 
1787       time_future: Završava u %{time}.
1788       time_past: Završeno prije %{time}.
1789       until_login: Aktivno dok se korsnik ne prijavi.
1790     index: 
1791       empty: Blokade još nisu napravljene
1792       heading: Lista blokada korisnika
1793       title: Blokade korisnika
1794     model: 
1795       non_moderator_revoke: Morate biti moderator da opozovete blokadu.
1796       non_moderator_update: Morate biti moderator da napravite ili osvježite blokadu.
1797     new: 
1798       back: Pogledati sve blokade
1799       heading: Pravljenjen blokade na %{name}
1800       needs_view: Korisnik se mora prijaviti da bi se blokada očistila
1801       period: Koliko dugo, od sada, će korisnik biti blokiran od strane API.
1802       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran. Molim da budete mirni i razumni što je više je moguće, dajući što više detalja o situaciji, s time da će poruka biti javno vidljiva. Imajte na umu da svi korisnici ne razumiju žargon u zajednici, pa im objasnite jednostavnim jezikom.
1803       submit: Napraviti blokadu
1804       title: Pravljenje blokade na %{name}
1805       tried_contacting: Kontaktirao sam korisnika i pitao da prestane.
1806       tried_waiting: Dao sam dovoljno razumnog vremena korisniku da odgovori.
1807     not_found: 
1808       back: Nazad na index
1809       sorry: Žao mi je, korinička blokada sa ID %{id} se ne može naći.
1810     partial: 
1811       confirm: Da li ste sigurni?
1812       creator_name: Kreator
1813       display_name: Blokirani korisnik
1814       edit: Urediti
1815       next: Sljedeća »
1816       not_revoked: (nije opozvano)
1817       previous: « Prethodna
1818       reason: Razlog za blokadu
1819       revoke: Opozvati!
1820       revoker_name: Opozvano od strane
1821       show: Pokazati
1822       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1823       status: Stanje
1824     period: 
1825       one: 1 sat
1826       other: "%{count} sata/i"
1827     revoke: 
1828       confirm: Jeste li sgurni da želite opozvati ovu blokadu?
1829       flash: Ova blokada je opozvana.
1830       heading: Opoziv blokade na %{block_on} od %{block_by}
1831       past: Blokada je završila prije %{time} i ne može se opozvati sada.
1832       revoke: Opozvati!
1833       time_future: Blokada će završiti za %{time}.
1834       title: Opoziv blokade na %{block_on}
1835     show: 
1836       back: Pogledati sve blokade
1837       confirm: Da li ste sigurni?
1838       edit: Urediti
1839       heading: "%{block_on} blokiran od strane %{block_by}"
1840       needs_view: Korisnik se mora prijaviti prije nego se blokada očisti.
1841       reason: Razlog za blokadu
1842       revoke: Opozvati!
1843       revoker: "Opozivalac:"
1844       show: Pokazati
1845       status: Stanje
1846       time_future: Završava u %{time}
1847       time_past: Završeno prije %{time}
1848       title: "%{block_on} blokiran od strane %{block_by}"
1849     update: 
1850       only_creator_can_edit: Samo moderator koji je napravio blokadu ovo može urediti.
1851       success: Blokada osvježena
1852   user_role: 
1853     filter: 
1854       already_has_role: Korisnik već ima ulogu %{role}.
1855       doesnt_have_role: Korisnik nema ulogu %{role}.
1856       not_a_role: String `%{role}' nije valjana uloga.
1857       not_an_administrator: Samo administratori mogu upravljati ulogama korisnika, a vi niste administrator.
1858     grant: 
1859       are_you_sure: Jeste li sigurni da želite dodjeliti ulogu `%{role}' korisniku `%{name}'?
1860       confirm: Potvrditi
1861       fail: Ne možemo dodjeliti ulogu `%{role}' korisniku `%{name}'. Molimo provjeriti ispravnost i korisnika i uloge.
1862       heading: Potvrditi dodjelu uloge
1863       title: Potvrditi dodjelu uloge
1864     revoke: 
1865       are_you_sure: Jeste li sigurni da želite opozvati ulogu `%{role}' korisnika `%{name}'?
1866       confirm: Potvrditi
1867       fail: Ne možemo opozvati ulogu `%{role}' korisniku `%{name}'. Molimo provjeriti ispravnost i korisnika i uloge.
1868       heading: Potvrditi opoziv uloge
1869       title: Potvrditi opoziv uloge