Merge branch 'master' into notes
[rails.git] / config / locales / sr-Latn.yml
1 # Messages for Serbian (Latin script) (srpski (latinica)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: McDutchie
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Rancher
7 sr-Latn: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Tekst
12       diary_entry: 
13         language: Jezik
14         latitude: Geografska širina
15         longitude: Geografska dužina
16         title: Naslov
17         user: Korisnik
18       friend: 
19         friend: Prijatelj
20         user: Korisnik
21       message: 
22         body: Tekst
23         recipient: Primalac
24         sender: Pošiljalac
25         title: Naslov
26       trace: 
27         description: Opis
28         latitude: Geografska širina
29         longitude: Geografska dužina
30         name: Ime
31         public: Javno
32         size: Veličina
33         user: Korisnik
34         visible: Vidljivo
35       user: 
36         active: Aktivan
37         description: Opis
38         display_name: Ime prikaza
39         email: E-pošta
40         languages: Jezici
41         pass_crypt: Lozinka
42     models: 
43       acl: Upravljanje pristupom
44       changeset: Skup izmena
45       changeset_tag: Oznaka skupa izmena
46       country: Zemlja
47       diary_comment: Komentar na dnevnik
48       diary_entry: Unos u dnevniku
49       friend: Prijatelj
50       language: Jezik
51       message: Poruka
52       node: Čvor
53       node_tag: Oznaka čvora
54       notifier: Izvestilac
55       old_node: Stari čvor
56       old_node_tag: Oznaka starog čvora
57       old_relation: Stari odnos
58       old_relation_member: Član starog odnosa
59       old_relation_tag: Oznaka starog odnosa
60       old_way: Stara putanja
61       old_way_node: Čvor stare putanje
62       old_way_tag: Oznaka starog puta
63       relation: Odnos
64       relation_member: Član odnosa
65       relation_tag: Oznaka odnosa
66       session: Sesija
67       trace: Trag
68       tracepoint: Tačka traga
69       tracetag: Oznaka traga
70       user: Korisnik
71       user_preference: Korisničke postavke
72       user_token: Korisnički žeton
73       way: Putanja
74       way_node: Čvor putanje
75       way_tag: Oznaka puta
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Izgleda da ste onemogućili kolačiće. Omogućite ih pre nego što nastavite.
79     require_moderator: 
80       not_a_moderator: Da biste izveli ovu radnju, treba da budete moderator.
81     setup_user_auth: 
82       blocked: Vaš pristup API-ju je blokiran. Prijavite se da saznate više.
83       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno ukinut. Prijavite se da biste pogledali uslove uređivanja. Ne morate da ih prihvatite, već samo da ih vidite.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Skup izmena: %{id}"
87       changesetxml: XML skup izmena
88       feed: 
89         title: Skup izmena %{id}
90         title_comment: Skup izmena %{id} – %{comment}
91       osmchangexml: osmChange XML
92       title: Skup izmena
93     changeset_details: 
94       belongs_to: "Pripada:"
95       bounding_box: "Granični okvir:"
96       box: okvir
97       closed_at: "Zatvoreno:"
98       created_at: "Napravljeno:"
99       has_nodes: 
100         few: "Ima sledeća %{count} čvora:"
101         one: "Ima sledeći čvor:"
102         other: "Ima sledećih %{count} čvorova:"
103       has_relations: 
104         few: "Ima sledeća %{count} odnosa:"
105         one: "Ima sledeći odnos:"
106         other: "Ima sledećih %{count} odnosa:"
107       has_ways: 
108         few: "Ima sledeće %{count} putanje:"
109         one: "Ima sledeću putanju:"
110         other: "Ima sledećih %{count} putanja:"
111       no_bounding_box: Nijedan granični okvir nije sačuvan za ovaj skup izmena.
112       show_area_box: Prikaži okvir područja
113     common_details: 
114       changeset_comment: "Komentar:"
115       deleted_at: "Obrisano:"
116       deleted_by: "Obrisao:"
117       edited_at: "Izmenjeno:"
118       edited_by: "Izmenio:"
119       in_changeset: "U skupu izmena:"
120       version: "Verzija:"
121     containing_relation: 
122       entry: Odnos %{relation_name}
123       entry_role: Odnos %{relation_name} (kao %{relation_role})
124     map: 
125       deleted: Obrisano
126       edit: 
127         area: Uredi područje
128         node: Uredi čvor
129         relation: Uredi odnos
130         way: Uredi putanju
131       larger: 
132         area: Pogledaj područje na većoj mapi
133         node: Pogledaj čvor na većoj mapi
134         relation: Pogledaj odnos na većoj mapi
135         way: Pogledaj putanju na većoj mapi
136       loading: Učitavam…
137     navigation: 
138       all: 
139         next_changeset_tooltip: Sledeći skup izmena
140         next_node_tooltip: Sledeći čvor
141         next_relation_tooltip: Sledeći odnos
142         next_way_tooltip: Sledeća putanja
143         prev_changeset_tooltip: Prethodni skup izmena
144         prev_node_tooltip: Prethodni čvor
145         prev_relation_tooltip: Prethodni odnos
146         prev_way_tooltip: Prethodna putanja
147       paging: 
148         all: 
149           next: "%{id} »"
150           prev: « %{id}
151         user: 
152           next: "%{id} »"
153           prev: « %{id}
154       user: 
155         name_changeset_tooltip: Pogledaj izmene korisnika %{user}
156         next_changeset_tooltip: Sledeća izmena korisnika %{user}
157         prev_changeset_tooltip: Prethodna izmena korisnika %{user}
158     node: 
159       download_xml: Preuzmi XML
160       edit: Uredi čvor
161       node: Čvor
162       node_title: "Čvor: %{node_name}"
163       view_history: Pogledaj istoriju
164     node_details: 
165       coordinates: "Koordinate:"
166       part_of: "Deo:"
167     node_history: 
168       download_xml: Preuzmi XML
169       node_history: Istorija čvora
170       node_history_title: "Istorija čvora: %{node_name}"
171       view_details: Pogledaj detalje
172     not_found: 
173       sorry: Žao nam je, ali %{type} s IB %{id} nije pronađen.
174       type: 
175         changeset: skup izmena
176         node: čvor
177         relation: odnos
178         way: putanja
179     paging_nav: 
180       of: od
181       showing_page: Prikaz stranice
182     redacted: 
183       message_html: Verzija %{version} ove %{type} ne može da se prikaže budući da je redigovana. Više na %{redaction_link}.
184       redaction: Redakcija %{id}
185       type: 
186         node: čvor
187         relation: odnos
188         way: putanja
189     relation: 
190       download_xml: Preuzmi XML
191       relation: Odnos
192       relation_title: "Odnos: %{relation_name}"
193       view_history: Pogledaj istoriju
194     relation_details: 
195       members: "Članovi:"
196       part_of: "Deo:"
197     relation_history: 
198       download_xml: Preuzmi XML
199       relation_history: Istorija odnosa
200       relation_history_title: "Istorija odnosa: %{relation_name}"
201       view_details: Pogledaj detalje
202     relation_member: 
203       entry: "%{type} %{name}"
204       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
205       type: 
206         node: Čvor
207         relation: Odnos
208         way: Putanja
209     start_rjs: 
210       data_frame_title: Podaci
211       data_layer_name: Pregledaj podatke sa mape
212       details: Detalji
213       edited_by_user_at_timestamp: Izmenio %{user} u %{timestamp}
214       hide_areas: Sakrij područja
215       history_for_feature: Istorija za %{feature}
216       load_data: Učitaj podatke
217       loaded_an_area_with_num_features: "Učitali ste područje koje sadrži %{num_features} mogućnosti. Neki pregledači se ne mogu nositi s tolikom količinom podataka. Oni najbolje rade kada prikazuju manje od %{max_features} mogućnosti istovremeno: ako radite još nešto, to može usporiti pregledač ili ga zakočiti. Ako ste sigurni da želite da prikažete ove podatke, možete to uraditi klikom na dugme ispod."
218       loading: Učitavam…
219       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
220       object_list: 
221         api: Dobavi ovo područje pomoću API-ja
222         back: Prikaži spisak predmeta
223         details: Detalji
224         heading: Spisak predmeta
225         history: 
226           type: 
227             node: Čvor %{id}
228             way: Putanja %{id}
229         selected: 
230           type: 
231             node: Čvor %{id}
232             way: Putanja %{id}
233         type: 
234           node: Čvor
235           way: Putanja
236       private_user: privatni korisnik
237       show_areas: Prikaži područja
238       show_history: Prikaži istoriju
239       unable_to_load_size: "Ne mogu da učitam: granična veličina okvira %{bbox_size} je prevelika (mora biti manja od %{max_bbox_size})"
240       wait: Pričekajte…
241       zoom_or_select: Uvećajte ili izaberite područje koje želite da pogledate
242     tag_details: 
243       tags: "Oznake:"
244       wiki_link: 
245         key: Stranica s opisom za oznaku %{key}
246         tag: Stranica s opisom za oznaku %{key}=%{value}
247       wikipedia_link: "%{page} članak na Vikipediji"
248     timeout: 
249       sorry: Žao nam je, ali dobavljanje podataka za %{type} s IB %{id} predugo traje.
250       type: 
251         changeset: skup izmena
252         node: tačka
253         relation: odnos
254         way: putanja
255     way: 
256       download_xml: Preuzmi XML
257       edit: Uredi putanju
258       view_history: Pogledaj istoriju
259       way: Putanja
260       way_title: "Putanja: %{way_name}"
261     way_details: 
262       also_part_of: 
263         one: takođe deo putanje %{related_ways}
264         other: takođe deo putanja %{related_ways}
265       nodes: "Čvorovi:"
266       part_of: "Deo:"
267     way_history: 
268       download_xml: Preuzmi XML
269       view_details: Pogledaj detalje
270       way_history: Istorija putanje
271       way_history_title: "Istorija putanje: %{way_name}"
272   changeset: 
273     changeset: 
274       anonymous: Anonimno
275       big_area: (veliko)
276       no_comment: (nema komentara)
277       no_edits: (nema izmena)
278       show_area_box: pogledaj okvir područja
279       still_editing: (još uvek uređuje)
280       view_changeset_details: Pogledaj detalje skupa izmena
281     changeset_paging_nav: 
282       next: Sledeća »
283       previous: « Prethodna
284       showing_page: Prikaz stranice %{page}
285     changesets: 
286       area: Područje
287       comment: Komentar
288       id: Naznaka
289       saved_at: Sačuvano u
290       user: Korisnik
291     list: 
292       description: Skorašnje izmene
293       description_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
294       description_friend: Izmene vaših prijatelja
295       description_nearby: Izmene od okolnih korisnika
296       description_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
297       description_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
298       empty_anon_html: Još nema izmena
299       empty_user_html: Izgleda da niste napravili nijednu izmenu dosad. Da biste počeli, prvo pogledajte <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>uputstvo za početnike</a>.
300       heading: Skupovi izmena
301       heading_bbox: Skupovi izmena
302       heading_friend: Izmene
303       heading_nearby: Izmene
304       heading_user: Skupovi izmena
305       heading_user_bbox: Skupovi izmena
306       title: Skupovi izmena
307       title_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
308       title_friend: Izmene vaših prijatelja
309       title_nearby: Izmene od okolnih korisnika
310       title_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
311       title_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
312     timeout: 
313       sorry: Žao nam je, ali spisak izmena koji ste zahtevali je predugačak.
314   diary_entry: 
315     comments: 
316       ago: pre %{ago}
317       comment: Komentar
318       has_commented_on: "%{display_name} je prokomentarisao sledeće unose u dnevniku"
319       newer_comments: Noviji komentari
320       older_comments: Stariji komentari
321       post: Postavi
322       when: Kada
323     diary_comment: 
324       comment_from: Komentar korisnika %{link_user} u %{comment_created_at}
325       confirm: Potvrdi
326       hide_link: Sakrij ovaj komentar
327     diary_entry: 
328       comment_count: 
329         one: 1 komentar
330         other: "%{count} komentara"
331       comment_link: Prokomentariši ovaj unos
332       confirm: Potvrdi
333       edit_link: Uredi ovaj unos
334       hide_link: Sakrij ovaj unos
335       posted_by: Postavio korisnik %{link_user} u %{created} na %{language_link}
336       reply_link: Odgovori na ovaj unos
337     edit: 
338       body: "Tekst:"
339       language: "Jezik:"
340       latitude: "Geografska širina:"
341       location: "Lokacija:"
342       longitude: "Geografska dužina:"
343       marker_text: Lokacija unosa u dnevniku
344       save_button: Sačuvaj
345       subject: "Tema:"
346       title: Uredi unos u dnevniku
347       use_map_link: koristi mapu
348     feed: 
349       all: 
350         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika Openstritmapa
351         title: Unosi u dnevniku Openstritmapa
352       language: 
353         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika na %{language_name}
354         title: Unosi u dnevniku na %{language_name}
355       user: 
356         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika %{user}
357         title: Unosi u dnevniku za korisnika %{user}
358     list: 
359       in_language_title: Dnevnici na %{language}
360       new: Novi unos u dnevniku
361       new_title: Zapišite novi unos u korisnički dnevnik
362       newer_entries: Noviji unosi
363       no_entries: Nema unosa u dnevniku
364       older_entries: Stariji unosi
365       recent_entries: "Skorašnji unosi u dnevniku:"
366       title: Korisnički dnevnici
367       title_friends: Dnevnici prijatelja
368       title_nearby: Dnevnici okolnih korisnika
369       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
370     location: 
371       edit: Uredi
372       location: "Lokacija:"
373       view: Pogledaj
374     new: 
375       title: Novi unos u dnevniku
376     no_such_entry: 
377       body: Žao nam je, ali nema unosa u dnevniku ili komentar s IB %{id}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
378       heading: "Nema unosa s IB: %{id}"
379       title: Nema takvog unosa u dnevniku
380     view: 
381       leave_a_comment: Ostavite komentar
382       login: Prijavite se
383       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} da ostavite komentar"
384       save_button: Sačuvaj
385       title: Dnevnik korisnika %{user} | %{title}
386       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
387   editor: 
388     default: Podrazumevano (trenutno %{name})
389     potlatch: 
390       description: Potlač 1 (uređivač u pregledaču)
391       name: Potlač 1
392     potlatch2: 
393       description: Potlač 2 (uređivač u pregledaču)
394       name: Potlač 2
395     remote: 
396       description: Daljinsko upravljanje (JOSM ili Merkaartor)
397       name: Daljinsko upravljanje
398   export: 
399     start: 
400       add_marker: Dodaj marker na mapu
401       area_to_export: Područje za izvoz
402       embeddable_html: Ugradivi HTML kod
403       export_button: Izvezi
404       export_details: Podaci Openstritmapa su dostupni pod licencom <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sr">Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a>.
405       format: Format
406       format_to_export: Format za izvoz
407       image_size: Veličina slike
408       latitude: "GŠ:"
409       licence: Licenca
410       longitude: "GD:"
411       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
412       map_image: Slika mape (prikazuje standardni sloj)
413       max: najviše
414       options: Mogućnosti
415       osm_xml_data: Openstritmap XML podaci
416       output: Izlaz
417       paste_html: Ubacite HTML kod za ugrađivanje na stranice
418       scale: Razmera
419       too_large: 
420         body: Ovo područje je preveliko da bi bilo izvezeno u formatu XML. Uvećajte prikaz ili izaberite manju površinu.
421         heading: Područje je preveliko
422       zoom: Uvećanje
423     start_rjs: 
424       add_marker: Dodaj marker na mapu
425       change_marker: Promeni položaj markera
426       click_add_marker: Kliknite na mapu da biste dodali marker
427       drag_a_box: Prevucite okvir na mapi da biste izabrali područje
428       export: Izvezi
429       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
430       view_larger_map: Pogledaj veću mapu
431   geocoder: 
432     description: 
433       title: 
434         geonames: Lokacija iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
435         osm_nominatim: Lokacija iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
436       types: 
437         cities: Gradovi
438         places: Mesta
439         towns: Varošice
440     direction: 
441       east: istočno
442       north: severno
443       north_east: severoistočno
444       north_west: severozapadno
445       south: južno
446       south_east: jugoistočno
447       south_west: jugozapadno
448       west: zapadno
449     distance: 
450       one: oko jednog kilometra
451       other: oko %{count} kilometra
452       zero: manje od jednog kilometra
453     results: 
454       more_results: Više rezultata
455       no_results: Nema rezultata
456     search: 
457       title: 
458         ca_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.ca/">Geokodera</a>
459         geonames: Rezultati iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
460         latlon: Rezultati iz <a href="http://openstreetmap.org/">Internala</a>
461         osm_nominatim: Rezultati iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
462         uk_postcode: Rezultati iz <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap-a</a>
463         us_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.us/">Geokodera</a>
464     search_osm_nominatim: 
465       prefix: 
466         aeroway: 
467           aerodrome: Aerodrom
468           apron: Rampa
469           gate: Kapija
470           helipad: Heliodrom
471           runway: Pista
472           taxiway: Rulna staza
473           terminal: Terminal
474         amenity: 
475           WLAN: Bežični internet
476           airport: Aerodrom
477           arts_centre: Umetnički centar
478           artwork: Umetničko delo
479           atm: Bankomat
480           auditorium: Dvorana
481           bank: Banka
482           bar: Bar
483           bbq: Roštilj
484           bench: Klupa
485           bicycle_parking: Biciklistički parking
486           bicycle_rental: Iznajmljivanje bicikla
487           biergarten: Pivska bašta
488           brothel: Javna kuća
489           bureau_de_change: Menjačnica
490           bus_station: Autobuska stanica
491           cafe: Kafe
492           car_rental: Iznajmljivanje automobila
493           car_sharing: Zajedničko korišćenje automobila
494           car_wash: Auto-perionica
495           casino: Kazino
496           charging_station: Napojna stanica
497           cinema: Bioskop
498           clinic: Klinika
499           club: Klub
500           college: Fakultet
501           community_centre: Društveni centar
502           courthouse: Sud
503           crematorium: Krematorijum
504           dentist: Zubar
505           doctors: Doktor
506           dormitory: Studentski dom
507           drinking_water: Pijaća voda
508           driving_school: Auto-škola
509           embassy: Ambasada
510           emergency_phone: Telefon za hitne slučajeve
511           fast_food: Brza hrana
512           ferry_terminal: Skela
513           fire_hydrant: Hidrant
514           fire_station: Vatrogasna stanica
515           food_court: Štandovi za brzu hranu
516           fountain: Fontana
517           fuel: Benzinska pumpa
518           grave_yard: Groblje
519           gym: Fitnes centar
520           hall: Hala
521           health_centre: Dom zdravlja
522           hospital: Bolnica
523           hotel: Hotel
524           hunting_stand: Lovački dom
525           ice_cream: Prodavnica sladoleda
526           kindergarten: Obdanište
527           library: Biblioteka
528           market: Pijaca
529           marketplace: Pijaca
530           mountain_rescue: Gorska služba
531           nightclub: 'Noćni klub'
532           nursery: Jaslice
533           nursing_home: Starački dom
534           office: Poslovnica
535           park: Park
536           parking: Parking
537           pharmacy: Apoteka
538           place_of_worship: Mesto bogosluženja
539           police: Policija
540           post_box: Poštansko sanduče
541           post_office: Pošta
542           preschool: Predškolska ustanova
543           prison: Zatvor
544           pub: Pab
545           public_building: Ustanova
546           public_market: Pijaca
547           reception_area: Prijemno područje
548           recycling: Mesto za reciklažu
549           restaurant: Restoran
550           retirement_home: Starački dom
551           sauna: Sauna
552           school: Škola
553           shelter: Sklonište
554           shop: Prodavnica
555           shopping: Trgovački centar
556           shower: Tuš
557           social_centre: Socijalni centar
558           social_club: Društveni klub
559           studio: Studio
560           supermarket: Supermarket
561           swimming_pool: Bazen
562           taxi: Taksi
563           telephone: Telefonska govornica
564           theatre: Pozorište
565           toilets: Toaleti
566           townhall: Gradska skupština
567           university: Univerzitet
568           vending_machine: Automat
569           veterinary: Veterinarska hirurgija
570           village_hall: Seoski dom
571           waste_basket: Korpa za otpatke
572           wifi: Bežični internet
573           youth_centre: Dom omladine
574         boundary: 
575           administrative: Administrativna granica
576           census: Popisna granica
577           national_park: Nacionalni park
578           protected_area: Zaštićeno područje
579         bridge: 
580           aqueduct: Akvadukt
581           suspension: Viseći most
582           swing: Vrteški most
583           viaduct: Vijadukt
584           "yes": Most
585         building: 
586           "yes": Zgrada
587         highway: 
588           bridleway: Konjička staza
589           bus_guideway: Autobuska traka
590           bus_stop: Autobuska stanica
591           byway: Prečica
592           construction: Auto-put u izgradnji
593           cycleway: Biciklistička staza
594           emergency_access_point: Izlaz za slučaj opasnosti
595           footway: Pešačka staza
596           ford: Gaz
597           living_street: Ulica smirenog prometa
598           milestone: Miljokaz
599           minor: Drugorazredni put
600           motorway: Auto-put
601           motorway_junction: Petlja
602           motorway_link: Moto-put
603           path: Staza
604           pedestrian: Pešačka staza
605           platform: Platforma
606           primary: Glavni put
607           primary_link: Glavni put
608           raceway: Trkačka staza
609           residential: Ulica
610           rest_area: Odmaralište
611           road: Put
612           secondary: Sporedni put
613           secondary_link: Sporedni put
614           service: Servisni put
615           services: Usluge na auto-putu
616           speed_camera: Foto-radar
617           steps: Stepenice
618           stile: Prelaz preko ograde
619           tertiary: Lokalni put
620           tertiary_link: Lokalni put
621           track: Makadam
622           trail: Staza
623           trunk: Magistralni put
624           trunk_link: Magistralni put
625           unclassified: Nekategorisani put
626           unsurfaced: Neasfaltirani put
627         historic: 
628           archaeological_site: Arheološko nalazište
629           battlefield: Bojište
630           boundary_stone: Granični kamen
631           building: Zgrada
632           castle: Dvorac
633           church: Crkva
634           fort: Utvrđivanje
635           house: Kuća
636           icon: Ikona
637           manor: Plemićko imanje
638           memorial: Spomenik
639           mine: Rudnik
640           monument: Spomenik
641           museum: Muzej
642           ruins: Ruševine
643           tower: Toranj
644           wayside_cross: Krajputaš
645           wayside_shrine: Usputno svetište
646           wreck: Olupina
647         landuse: 
648           allotments: Bašte
649           basin: Basen
650           brownfield: Zemljište za prenamenu
651           cemetery: Groblje
652           commercial: Poslovno područje
653           conservation: Zaštićeno područje
654           construction: Gradilište
655           farm: Farma
656           farmland: Polje
657           farmyard: Farma
658           forest: Šuma
659           garages: Garaža
660           grass: Trava
661           greenfield: Zeleno polje
662           industrial: Industrijsko područje
663           landfill: Deponija
664           meadow: Livada
665           military: Vojno područje
666           mine: Rudnik
667           nature_reserve: Rezervat prirode
668           orchard: Voćnjak
669           park: Park
670           piste: Skijaška staza
671           quarry: Kamenolom
672           railway: Železnička pruga
673           recreation_ground: Rekreacijsko područje
674           reservoir: Rezervoar
675           reservoir_watershed: Akumulaciona vododelnica
676           residential: Stambeno područje
677           retail: Maloprodaja
678           road: Putno područje
679           village_green: Seosko polje
680           vineyard: Vinograd
681           wetland: Močvara
682           wood: Šuma
683         leisure: 
684           beach_resort: Morsko odmaralište
685           bird_hide: Sklonište za ptice
686           common: Opštinsko zemljište
687           fishing: Ribolovno područje
688           fitness_station: Tehnički pregled
689           garden: Bašta
690           golf_course: Golf teren
691           ice_rink: Klizalište
692           marina: Marina
693           miniature_golf: Mini golf
694           nature_reserve: Rezervat prirode
695           park: Park
696           pitch: Sportsko igralište
697           playground: Igralište
698           recreation_ground: Rekreacijsko područje
699           sauna: Sauna
700           slipway: Navoz
701           sports_centre: Sportski centar
702           stadium: Stadion
703           swimming_pool: Bazen
704           track: Staza za trčanje
705           water_park: Vodeni park
706         military: 
707           airfield: Vojni aerodrom
708           barracks: Kasarna
709           bunker: Bunker
710         natural: 
711           bay: Zaliv
712           beach: Plaža
713           cape: Rt
714           cave_entrance: Ulaz u pećinu
715           channel: Kanal
716           cliff: Litica
717           crater: Krater
718           dune: Dina
719           feature: Obeležje
720           fell: Brdo
721           fjord: Fjord
722           forest: Šuma
723           geyser: Gejzir
724           glacier: Glečer
725           heath: Ravnica
726           hill: Brdo
727           island: Ostrvo
728           land: Zemljište
729           marsh: Močvara
730           moor: Močvara
731           mud: Blato
732           peak: Vrh
733           point: Tačka
734           reef: Greben
735           ridge: Greben
736           river: Reka
737           rock: Stena
738           scree: Osulina
739           scrub: Guštara
740           shoal: Sprud
741           spring: Izvor
742           stone: Kamen
743           strait: Moreuz
744           tree: Drvo
745           valley: Dolina
746           volcano: Vulkan
747           water: Voda
748           wetland: Močvara
749           wetlands: Močvara
750           wood: Šuma
751         office: 
752           accountant: Računovođa
753           architect: Arhitekta
754           company: Firma
755           employment_agency: Agencija za zapošljavanje
756           estate_agent: Agencija za nekretnine
757           government: Vladina služba
758           insurance: Služba za osiguravanje
759           lawyer: Advokat
760           ngo: NVO kancelarija
761           telecommunication: Telekomunikaciona služba
762           travel_agent: Turistička agencija
763           "yes": Kancelarija
764         place: 
765           airport: Aerodrom
766           city: Grad
767           country: Zemlja
768           county: Okrug
769           farm: Farma
770           hamlet: Zaselak
771           house: Kuća
772           houses: Kuće
773           island: Ostrvo
774           islet: Hrid
775           isolated_dwelling: Udaljeno prebivalište
776           locality: Lokalitet
777           moor: Močvara
778           municipality: Opština
779           postcode: Poštanski broj
780           region: Područje
781           sea: More
782           state: Savezna država
783           subdivision: Podgrupa
784           suburb: Predgrađe
785           town: Varošica
786           unincorporated_area: Slobodna zemlja
787           village: Selo
788         railway: 
789           abandoned: Napuštena železnica
790           construction: Železnička pruga u izgradnji
791           disused: Napuštena železnica
792           disused_station: Napuštena železnička stanica
793           funicular: Žičana železnica
794           halt: Železničko stajalište
795           historic_station: Istorijska železnička stanica
796           junction: Železnički čvor
797           level_crossing: Pružni prelaz
798           light_rail: Laka železnica
799           miniature: Minijaturna železnica
800           monorail: Jednotračna pruga
801           narrow_gauge: Uskotračna pruga
802           platform: Železnička platforma
803           preserved: Očuvana železnica
804           spur: Pruga
805           station: Železnička stanica
806           subway: Metro stanica
807           subway_entrance: Ulaz u metro
808           switch: Skretnica
809           tram: Tramvaj
810           tram_stop: Tramvajsko stajalište
811           yard: Ranžirna stanica
812         shop: 
813           alcohol: Trgovina pićem
814           antiques: Antikvarnica
815           art: Atelje
816           bakery: Pekara
817           beauty: Parfimerija
818           beverages: Prodavnica pića
819           bicycle: Prodavnica bicikala
820           books: Knjižara
821           butcher: Mesara
822           car: Auto-kuća
823           car_parts: Auto-delovi
824           car_repair: Auto-servis
825           carpet: Prodavnica tepiha
826           charity: Dobrotvorna prodavnica
827           chemist: Apotekar
828           clothes: Butik
829           computer: Računarska oprema
830           confectionery: Poslastičarnica
831           convenience: Potrepštine
832           copyshop: Kopirnica
833           cosmetics: Kozmetičarska radnja
834           department_store: Robna kuća
835           discount: Diskont
836           doityourself: Uradi sam
837           dry_cleaning: Hemijsko čišćenje
838           electronics: Elektronska oprema
839           estate_agent: Agent za nekretnine
840           farm: Poljoprivredna apoteka
841           fashion: Modna prodavnica
842           fish: Ribarnica
843           florist: Cvećara
844           food: Bakalnica
845           funeral_directors: Pogrebno preduzeće
846           furniture: Nameštaj
847           gallery: Galerija
848           garden_centre: Vrtni centar
849           general: Prodavnica mešovite robe
850           gift: Suvenirnica
851           greengrocer: Piljarnica
852           grocery: Bakalnica
853           hairdresser: Frizerski salon
854           hardware: Gvožđara
855           hifi: Muzička oprema
856           insurance: Osiguranje
857           jewelry: Zlatara
858           kiosk: Kiosk
859           laundry: Perionica rublja
860           mall: Tržni centar
861           market: Market
862           mobile_phone: Prodavnica mobilnih telefona
863           motorcycle: Prodavnica motocikala
864           music: Muzička prodavnica
865           newsagent: Novinar
866           optician: Optičar
867           organic: Prodavnica zdrave hrane
868           outdoor: Štand
869           pet: Prodavnica kućnih ljubimaca
870           photo: Fotografska radnja
871           salon: Salon
872           shoes: Prodavnica obuće
873           shopping_centre: Tržni centar
874           sports: Sportska oprema
875           stationery: Papirnica
876           supermarket: Supermarket
877           toys: Prodavnica igračaka
878           travel_agency: Turistička agencija
879           video: Videoteka
880           wine: Trgovina pićem
881         tourism: 
882           alpine_hut: Planinarski dom
883           artwork: Galerija
884           attraction: Atrakcija
885           bed_and_breakfast: Polupansion
886           cabin: Koliba
887           camp_site: Kamp
888           caravan_site: Kamp-prikolice
889           chalet: Planinska koliba
890           guest_house: Gostinska kuća
891           hostel: Hostel
892           hotel: Hotel
893           information: Podaci
894           lean_to: Sklonište
895           motel: Motel
896           museum: Muzej
897           picnic_site: Mesto za piknik
898           theme_park: Tematski park
899           valley: Dolina
900           viewpoint: Vidikovac
901           zoo: Zoološki vrt
902         tunnel: 
903           "yes": Tunel
904         waterway: 
905           artificial: Veštački vodeni put
906           boatyard: Brodogradilište
907           canal: Kanal
908           connector: Spoj vodnih puteva
909           dam: Brana
910           derelict_canal: Odbačeni kanal
911           ditch: Jarak
912           dock: Dok
913           drain: Odvod
914           lock: Brana
915           lock_gate: Vrata brane
916           mineral_spring: Mineralni izvor
917           mooring: Sidrište
918           rapids: Brzaci
919           river: Reka
920           riverbank: Rečna obala
921           stream: Potok
922           wadi: Suvo korito reke
923           water_point: Tačka vodotoka
924           waterfall: Vodopad
925           weir: Brana
926       prefix_format: "%{name}"
927   html: 
928     dir: ltr
929   javascripts: 
930     map: 
931       base: 
932         cycle_map: Biciklistička mapa
933         mapquest: Mapkvest open
934         standard: Standardna
935         transport_map: Saobraćajna mapa
936       overlays: 
937         maplint: Maplint
938     site: 
939       edit_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste uredili mapu
940       edit_tooltip: Uredite mapu
941       edit_zoom_alert: Morate uvećati prikaz da biste uredili mapu
942       history_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste videli izmene za ovo područje
943       history_tooltip: Pogledajte izmene za ovo područje
944       history_zoom_alert: Morate uvećati prikaz da biste videli izmene za ovo područje
945   layouts: 
946     community: Zajednica
947     community_blogs: Blogovi zajednice
948     community_blogs_title: Blogovi članova zajednice
949     copyright: Autorska prava i licenca
950     documentation: Dokumentacija
951     documentation_title: Dokumentacija projekta
952     donate: Pomozite nam tako što ćete %{link} radi održavanja potrebnog hardvera.
953     donate_link_text: priložiti novac
954     edit: Uredi
955     edit_with: Uredi uređivačem %{editor}
956     export: Izvezi
957     export_tooltip: Izvezite podatke mape
958     foundation: Zadužbina
959     foundation_title: Zadužbina Openstritmap
960     gps_traces: GPS tragovi
961     gps_traces_tooltip: Upravljajte GPS tragovima
962     help: Pomoć
963     help_centre: Centar za pomoć
964     help_title: Stranica pomoći za projekat
965     help_url: http://help.openstreetmap.org/
966     history: Istorija
967     home: dom
968     home_tooltip: Idi na lokaciju doma
969     inbox_html: primljene %{count}
970     inbox_tooltip: 
971       one: Vaše sanduče sadrži jednu nepročitanu poruku
972       other: Vaše sanduče sadrži %{count} nepročitane poruke
973       zero: Vaše sanduče ne sadrži nepročitane poruke
974     intro_1: Openstritmap je slobodna mapa celog sveta. Sačinjavaju je korisnici kao što ste vi.
975     intro_2_create_account: Otvorite nalog
976     intro_2_download: preuzimanje
977     intro_2_html: Podaci su slobodni za %{download} i %{use} pod uslovima licence %{license}. %{create_account} da poboljšate mapu.
978     intro_2_license: otvorena licenca
979     intro_2_use: upotreba
980     log_in: prijavi me
981     log_in_tooltip: Prijavite se s postojećim nalogom
982     logo: 
983       alt_text: Logotip Openstritmapa
984     logout: odjavi me
985     logout_tooltip: Odjavite se
986     make_a_donation: 
987       text: Priložite novac
988       title: Podržite Openstritmap novčanim prilogom
989     osm_offline: Baza podataka Openstritmapa je trenutno nedostupna dok se ne završe važni radovi na održavanju.
990     osm_read_only: Zbog radova na održavanju baze podataka Openstritmapa, istu trenutno nije moguće menjati.
991     partners_bytemark: Hosting „Bajtmark“
992     partners_html: Hosting podržava %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}, kao i drugi %{partners}.
993     partners_ic: Londonski kraljevski koledž
994     partners_partners: partneri
995     partners_ucl: VR centar UCL-a
996     project_name: 
997       h1: Openstritmap
998       title: Openstritmap
999     sign_up: otvori nalog
1000     sign_up_tooltip: Otvorite nalog da biste uređivali
1001     tag_line: Slobodna viki mapa sveta
1002     user_diaries: Dnevnici
1003     user_diaries_tooltip: Pogledajte korisničke dnevnike
1004     view: Pregled
1005     view_tooltip: Pogledajte mapu
1006     welcome_user_link_tooltip: Vaša korisnička stranica
1007     wiki: viki
1008     wiki_title: Viki stranice projekta
1009     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sr:Main_Page?uselang=sr-ec
1010   license_page: 
1011     foreign: 
1012       english_link: engleskog originala
1013       text: U slučaju sukoba između prevedene stranice i %{english_original_link}, engleska stranica ima prednost
1014       title: O prevodu
1015     legal_babble: 
1016       contributors_at_html: "<strong>Austrija</strong>: sadrži podatke iz\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Štata Viena</a> pod licencom\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Forarlberg</a> i\n  \t+ \t\nLand Tirol (pod licencom <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT sa izmenama i dopunama</a>)."
1017       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: sadrži podatke iz\n    Beobaze&reg;, Geogratisa (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade), Kanvek (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade) i Statkan (Geografski odsek,\n    Zavod za statistiku Kanade)."
1018       contributors_footer_1_html: "Više informacija o ovim i drugim izvorima korišćenim\nza poboljšavanje Openstritmapa možete naći na stranici <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Doprinosioci</a> na našem vikiju."
1019       contributors_footer_2_html: "  Uključivanje podataka u Openstritmap ne podrazumeva da izvorni\n  vlasnik podataka prihvata Openstritmap, obezbeđuje bilo kakvu\n  garanciju ili prihvata odgovornost."
1020       contributors_fr_html: "<strong>Francuska</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Generalne direkcije za oporezivanje."
1021       contributors_gb_html: "<strong>Ujedinjeno Kraljevstvo</strong>: sadrži Zvanične\n    podatke geodetskog premeravanja &copy; Autorska prava 2010."
1022       contributors_intro_html: "  Naša licenca CC BY-SA zahteva od vas da &ldquo;morate\n  navesti ime izvornog autora ili davaoca licence&rdquo;.\n  Pojedinačni kartografi ne zahtevaju isticanje zasluga osim\n  &ldquo;Openstritmap doprinosioca&rdquo;, ali kada podaci\n  pripadaju nacionalnoj geografskoj agenciji ili drugom\n  većem izvoru koji je uključen u Openstritmap, razumno je\n  navesti izvor ili ostaviti hipervezu do njega."
1023       contributors_nl_html: "<strong>Holandija</strong>: sadrži &copy; AND podaci, 2007\n  \t+ \t\n    (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1024       contributors_nz_html: "<strong>Novi Zeland</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Land Information New Zealand. Krunska autorska prava zadržana."
1025       contributors_title_html: Naši saradnici
1026       contributors_za_html: "<strong>Južnoafrička Republika</strong>: sadrži podatke iz\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Glavne uprave:\nNacionalna katastarska služba</a>, državna autorska prava zadržana."
1027       credit_1_html: "  Ako koristite naše slike mapa, tražimo da zasluge sadrže\n  bar &ldquo;&copy; Doprinosioci\n  Openstritmapa, CC BY-SA&rdquo;. Ako koristite samo podatke mapa,\n  navedite &ldquo;Kartografski podaci &copy; Doprinosioci Openstritmapa,\n  CC BY-SA&rdquo;."
1028       credit_2_html: "  Gde je moguće, Openstritmap bi trebalo da vodi do adrese <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  i CC BY-SA do <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.\n  Ako koristite medijum u kom se veze ne mogu postaviti\n  (npr. štampani rad), predlažemo da usmerite vaše\n  čitaoce na www.openstreetmap.org (po mogućstvu\n  proširavanjem &lsquo;Openstritmapa&rsquo; na celu adresu)\n  i na www.creativecommons.org."
1029       credit_title_html: Kako da imenujete Openstritmap
1030       intro_1_html: "OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1031       intro_2_html: "  Možete da umnožavate, delite, prenosite i prilagođavate\n  naše mape i podatke, sve dok imenujete Openstritmap i njene\n  urednike. Ako želite da menjate i dograđujete naše podatke,\n  možete ih deliti samo pod istom licencom.\n  Ceo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">\n  tekst ugovora</a> objašnjava vam vaša prava i odgovornosti."
1032       more_1_html: "  Pročitajte više o korišćenju naših podataka na <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">ČPP</a>."
1033       more_2_html: "  Podsećamo urednike Openstritmapa da nikada ne dodaju podatke\n  od bilo kog izvora zaštićenog autorskim pravima (npr.\n  Gugl mape ili štampane mape) bez izričite dozvole\n  nosioca autorskog prava."
1034       more_title_html: Saznajte više
1035       title_html: Autorska prava i licenca
1036     native: 
1037       mapping_link: počnite s mapiranjem
1038       native_link: srpsko izdanje
1039       text: Trenutno posmatrate englesko izdanje stranice o autorskim pravima. Možete se vratiti na %{native_link} ove stranice ili jednostavno zaboravite na autorska prava i %{mapping_link}.
1040       title: O stranici
1041   message: 
1042     delete: 
1043       deleted: Poruka je obrisana
1044     inbox: 
1045       date: Datum
1046       from: Od
1047       messages: Imate %{new_messages} i %{old_messages}
1048       my_inbox: Primljene
1049       new_messages: 
1050         one: "%{count} nova poruka"
1051         other: "%{count} nove poruke"
1052       no_messages_yet: Još uvek nemate poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1053       old_messages: 
1054         one: "%{count} stara poruka"
1055         other: "%{count} stare poruke"
1056       outbox: poslate
1057       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1058       subject: Naslov
1059       title: Primljene
1060     mark: 
1061       as_read: Poruka je označena kao pročitana
1062       as_unread: Poruka je označena kao nepročitana
1063     message_summary: 
1064       delete_button: Obriši
1065       read_button: Označi kao pročitano
1066       reply_button: Odgovori
1067       unread_button: Označi kao nepročitano
1068     new: 
1069       back_to_inbox: Nazad na primljene
1070       body: Tekst
1071       limit_exceeded: Nedavno ste poslali mnogo poruka. Sačekajte neko vreme pre nego pokušavate da pošaljete još neku.
1072       message_sent: Poruka je poslata.
1073       send_button: Pošalji
1074       send_message_to: Pošalji novu poruku za %{name}
1075       subject: Naslov
1076       title: Pošalji poruku
1077     no_such_message: 
1078       body: Nažalost, nema poruke s tim IB.
1079       heading: Nema takve poruke
1080       title: Nema takve poruke
1081     outbox: 
1082       date: Datum
1083       inbox: primljene
1084       messages: 
1085         one: Imate %{count} poslatu poruku
1086         other: Imate %{count} poslate poruke
1087       my_inbox: "%{inbox_link}"
1088       no_sent_messages: Još uvek nemate poslatih poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1089       outbox: poslate
1090       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1091       subject: Naslov
1092       title: Poslate
1093       to: Za
1094     read: 
1095       back_to_inbox: Nazad na primljene
1096       back_to_outbox: Nazad na poslate
1097       date: Datum
1098       from: Od
1099       reply_button: Odgovori
1100       subject: Naslov
1101       title: Pročitaj poruku
1102       to: Za
1103       unread_button: Označi kao nepročitano
1104       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka koju ste želeli da pročitate nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste je pročitali.
1105     reply: 
1106       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka na koju ste želeli da odgovorite nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste odgovorili.
1107     sent_message_summary: 
1108       delete_button: Obriši
1109   notifier: 
1110     diary_comment_notification: 
1111       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl}, prokomentarisati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
1112       header: "%{from_user} prokomentarisa vaš skorašnji unos u dnevniku pod naslovom %{subject}:"
1113       hi: Pozdrav, %{to_user},
1114       subject: "[OpenStreetMap] %{user} prokomentarisa vaš unos u dnevniku"
1115     email_confirm: 
1116       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1117     email_confirm_html: 
1118       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1119       greeting: Pozdrav,
1120       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu sa %{server_url} na %{new_address}.
1121     email_confirm_plain: 
1122       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1123       greeting: Pozdrav,
1124       hopefully_you_1: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu na
1125       hopefully_you_2: "%{server_url} na %{new_address}."
1126     friend_notification: 
1127       befriend_them: Možete ga/je dodati i kao prijatelja na %{befriendurl}.
1128       had_added_you: "%{user} vas je dodao kao prijatelja na Openstritmapu."
1129       see_their_profile: Možete videti njegov/njen profil na %{userurl}.
1130       subject: "[Openstritmap] %{user} vas je dodao kao prijatelja"
1131     gpx_notification: 
1132       and_no_tags: i bez oznaka.
1133       and_the_tags: "i sa sledećim oznakama:"
1134       failure: 
1135         failed_to_import: "Uvoz nije uspeo. Greška:"
1136         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=sr-ec
1137         more_info_1: Više o neuspelom GPX uvozu i kako to izbeći
1138         more_info_2: "može se naći na:"
1139         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz nije uspeo"
1140       greeting: Pozdrav,
1141       success: 
1142         loaded_successfully: uspešno učitano sa %{trace_points} od mogućih %{possible_points} tačaka.
1143         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz je uspeo"
1144       with_description: s opisom
1145       your_gpx_file: Liči na vašu GPX datoteku
1146     lost_password: 
1147       subject: "[OpenStreetMap] Zahtev za poništavanje lozinke"
1148     lost_password_html: 
1149       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1150       greeting: Pozdrav,
1151       hopefully_you: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za ovaj nalog.
1152     lost_password_plain: 
1153       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1154       greeting: Pozdrav,
1155       hopefully_you_1: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za
1156       hopefully_you_2: nalog s ovom e-adresom.
1157     message_notification: 
1158       footer1: Možete pročitati poruku i na %{readurl}
1159       footer2: i možete odgovoriti na %{replyurl}
1160       header: "%{from_user} vam posla poruku preko Openstritmapa pod naslovom %{subject}:"
1161       hi: Pozdrav, %{to_user},
1162       subject_header: "[Openstritmap] – %{subject}"
1163     signup_confirm: 
1164       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1165     signup_confirm_html: 
1166       ask_questions: Možete postaviti bilo koje pitanje o Openstritmapu na našim <a href="http://help.openstreetmap.org/">stranicama za pitanja i odgovore</a>.
1167       current_user: Spisak trenutnih korisnika u kategorijama, zasnovan na tome gde se oni nalaze, dostupan je na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1168       get_reading: Pročitajte više o Openstritmapu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na vikiju</a>, budite u toku s najnovijim vestima preko <a href="http://blog.openstreetmap.org/">bloga</a> ili <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Tvitera</a> ili pretražite <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData</a>, blog osnivača Openstritmapa za istoriju projekata. Možete da slušate i <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podemisije</a>!
1169       introductory_video: Možete pogledati %{introductory_video_link}.
1170       more_videos: Postoji %{more_videos_link}.
1171       more_videos_here: više video-snimaka ovde
1172       user_wiki_page: Preporučujemo vam da napravite korisničku stranicu na vikiju koja uključuje oznake kategorija koje označavaju gde se nalazite, kao na primer <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1173       video_to_openstreetmap: uvodni video-snimak za Openstritmap
1174       wiki_signup: Možete i da <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">otvorite nalog na vikiju</a>.
1175     signup_confirm_plain: 
1176       ask_questions: "Možete postaviti bilo koje pitanje o Openstritmapu na našim stranicama za pitanja i odgovore:"
1177       blog_and_twitter: "Budite u toku s najnovijim vestima preko bloga ili Tvitera:"
1178       introductory_video: "Pogledajte uvodni video-snimak za Openstritmap ovde:"
1179       more_videos: "Više video-snimaka možete naći ovde:"
1180       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog Stiva Kosta, osnivača Openstritmapa:"
1181       the_wiki: "Pročitajte više o Openstritmapu na vikiju:"
1182       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sr:Beginners'_guide?uselang=sr-ec
1183       wiki_signup: "Možete i otvoriti nalog na našem vikiju:"
1184       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=sr-ec
1185   oauth: 
1186     oauthorize: 
1187       allow_read_gpx: čita vaše privatne GPS tragove.
1188       allow_read_prefs: čita vaše korisničke postavke.
1189       allow_to: "Dozvoli programu da:"
1190       allow_write_api: menja mapu.
1191       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1192       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1193       allow_write_prefs: menja vaše korisničke postavke.
1194       request_access: Program %{app_name} zahteva pristup vašem nalogu, %{user}. Odlučite se da li želite da mu ga omogućite. Možete izabrati bilo koji program.
1195     revoke: 
1196       flash: Opozvali ste novčić za %{application}
1197   oauth_clients: 
1198     create: 
1199       flash: Podaci su uspešno upisani
1200     destroy: 
1201       flash: Upis programa je ukinut
1202     edit: 
1203       submit: Uredi
1204       title: Uredi program
1205     form: 
1206       allow_read_gpx: čitanje privatnih GPS tragova.
1207       allow_read_prefs: čitanje korisničkih postavki.
1208       allow_write_api: menjanje mape.
1209       allow_write_diary: pravljenje unosa u dnevniku, komentarisanje i dodavanje prijatelja.
1210       allow_write_gpx: otpremanje GPS tragova.
1211       allow_write_prefs: menjanje korisničkih postavki.
1212       callback_url: Povratna adresa
1213       name: Ime
1214       requests: "Zahtevaj sledeće dozvole od korisnika:"
1215       required: Neophodno
1216       support_url: Adresa podrške
1217       url: Adresa glavnog programa
1218     index: 
1219       application: Naziv programa
1220       issued_at: Izdano
1221       list_tokens: "Sledeći novčići su izdani programima na vaše ime:"
1222       my_apps: Programi
1223       my_tokens: Odobreni programi
1224       no_apps: Imate li program koji želite da koristite sa standardom %{oauth}? Morate upisati vaš program pre nego što on može da traži OAuth zahteve.
1225       register_new: Upiši program
1226       registered_apps: "Sledeći programi su upisani:"
1227       revoke: Opozovi
1228       title: OAuth detalji
1229     new: 
1230       submit: Otvori nalog
1231       title: Upiši novi program
1232     not_found: 
1233       sorry: Žao nam je, %{type} nije pronađen.
1234     show: 
1235       access_url: "Adresa pristupnog novčića:"
1236       allow_read_gpx: čita privatne GPS tragove.
1237       allow_read_prefs: čita korisničke postavke.
1238       allow_write_api: menja mapu.
1239       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1240       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1241       allow_write_prefs: menja korisničke postavke.
1242       authorize_url: "Adresa ovlašćenja:"
1243       confirm: Jeste li sigurni?
1244       delete: Obriši klijent
1245       edit: Detalji izmene
1246       key: "Ključ potrošača:"
1247       requests: "Zahtevanje sledećih dozvola od korisnika:"
1248       secret: "Tajna potrošača:"
1249       support_notice: Podržavamo HMAC-SHA1, kao i običan tekst u režimu SSL.
1250       title: OAuth detalji za %{app_name}
1251       url: "Adresa zahtevnog novčića:"
1252     update: 
1253       flash: Podaci o klijentu su uspešno ažurirani
1254   printable_name: 
1255     with_version: "%{id}, ver. %{version}"
1256   redaction: 
1257     create: 
1258       flash: Redakcija je napravljena.
1259     destroy: 
1260       error: Došlo je do greške pri uklanjanju redakcije.
1261       flash: Redakcija je uklonjena.
1262       not_empty: Redakcija nije prazna. Poništite redigovanje svih verzija koje pripadaju ovoj redakciji pre nego što je uklonite.
1263     edit: 
1264       description: Opis
1265       heading: Uredi redakciju
1266       submit: Sačuvaj redakciju
1267       title: Uređivanje redakcije
1268     index: 
1269       empty: Nema redakcija.
1270       heading: Spisak redakcija
1271       title: Spisak redakcija
1272     new: 
1273       description: Opis
1274       heading: Unesite podatke za novu redakciju
1275       submit: Napravi redakciju
1276       title: Pravljenje nove redakcije
1277     show: 
1278       confirm: Jeste li sigurni?
1279       description: "Opis:"
1280       destroy: Ukloni ovu redakciju
1281       edit: Uredi ovu redakciju
1282       heading: Prikaz redakcije „%{title}“
1283       title: Prikaz redakcije
1284       user: "Tvorac:"
1285     update: 
1286       flash: Izmene su sačuvane.
1287   site: 
1288     edit: 
1289       anon_edits: (%{link})
1290       anon_edits_link_text: Saznajte zašto je to slučaj.
1291       flash_player_required: Potreban vam je fleš plejer da biste koristili uređivač mapa. Preuzmite ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odavde</a>. Dostupne su i <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">neke druge mogućnosti</a> za uređivanje Openstritmapa.
1292       no_iframe_support: Vaš pregledač ne podržava HTML iframes, a oni su potrebni za ovu mogućnost.
1293       not_public: Niste podesili da vaše izmene budu javne.
1294       not_public_description: Ne možete uređivati mapu sve dok to ne uradite. Možete podesiti da vaše izmene budu javne s %{user_page}.
1295       potlatch2_not_configured: Potlač 2 nije podešen. Pogledajte http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za više informacija
1296       potlatch2_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, kliknite na dugme za čuvanje.
1297       potlatch_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, poništite tekuću putanju ili tačku, ako uređujete naživo, ili kliknite na dugme za čuvanje.
1298       user_page_link: korisničke stranice
1299     index: 
1300       js_1: Koristite pregledač koji ne podržava javaskript ili ste ga onemogućili.
1301       js_2: Openstritmap koristi javaskript za prikazivanje mapa.
1302       permalink: Trajna veza
1303       remote_failed: Uređivanje nije uspelo. Proverite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je mogućnost daljinskog upravljanja omogućena
1304       shortlink: Kratka veza
1305     key: 
1306       map_key: Legenda
1307       map_key_tooltip: Legenda mape
1308       table: 
1309         entry: 
1310           admin: Administrativna granica
1311           allotments: Bašte
1312           apron: 
1313             - Aerodromski peron
1314             - terminal
1315           bridge: Crni okvir – most
1316           bridleway: Konjička staza
1317           brownfield: Građevinsko zemljište
1318           building: Značajna zgrada
1319           byway: Sporedni put
1320           cable: 
1321             - Žičara
1322             - sedišnica
1323           cemetery: Groblje
1324           centre: Sportski centar
1325           commercial: Poslovno područje
1326           common: 
1327             - Poljana
1328             - livada
1329           construction: Putevi u izgradnji
1330           cycleway: Biciklistička staza
1331           destination: Pristup odredištu
1332           farm: Farma
1333           footway: Pešačka staza
1334           forest: Šuma
1335           golf: Golf teren
1336           heathland: Pustoš
1337           industrial: Industrijsko područje
1338           lake: 
1339             - Jezero
1340             - rezervoar
1341           military: Vojno područje
1342           motorway: Auto-put
1343           park: Park
1344           permissive: Pristup uz dozvolu
1345           pitch: Sportsko igralište
1346           primary: Glavni put
1347           private: Privatni posed
1348           rail: Železnička pruga
1349           reserve: Rezervat prirode
1350           resident: Stambeno područje
1351           retail: Maloprodajno područje
1352           runway: 
1353             - Aerodromska pista
1354             - rulne staze
1355           school: 
1356             - Škola
1357             - univerzitet
1358           secondary: Sporedni put
1359           station: Železnička stanica
1360           subway: Podzemna železnica
1361           summit: 
1362             - Uzvišenje
1363             - vrh
1364           tourist: Turistička atrakcija
1365           track: Makadam
1366           tram: 
1367             - Laka železnica
1368             - tramvaj
1369           trunk: Magistralni put
1370           tunnel: Isprekidan okvir – tunel
1371           unclassified: Nekategorisani put
1372           unsurfaced: Neasfaltirani put
1373           wood: Šuma
1374     markdown_help: 
1375       alt: Rezervni tekst
1376       first: Prva stavka
1377       heading: Naslov
1378       headings: Naslovi
1379       image: Slika
1380       link: Veza
1381       ordered: Svrstan spisak
1382       second: Druga stavka
1383       subheading: Podnaslov
1384       text: Tekst
1385       title_html: Raščlanjeno sa <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">markdaunom</a>
1386       unordered: Nesvrstan spisak
1387       url: Adresa
1388     richtext_area: 
1389       edit: Uredi
1390       preview: Pregled
1391     search: 
1392       search: Pretraga
1393       search_help: "primeri: „Novi Sad“, „Vojvode Stepe, Beograd“ ili „železnička stanica, Niš“ <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>više primera…</a>"
1394       submit_text: Idi
1395       where_am_i: Gde sam?
1396       where_am_i_title: Ustanovite trenutnu lokaciju pomoću pretraživača
1397     sidebar: 
1398       close: Zatvori
1399       search_results: Rezultati pretrage
1400   time: 
1401     formats: 
1402       friendly: "%e %B %Y u %H:%M"
1403   trace: 
1404     create: 
1405       trace_uploaded: GPX datoteka je otpremljena i čeka ubacivanje u bazu. Ovo obično traje oko pola sata, nakon čega ćete dobiti obaveštenje o završetku.
1406       upload_trace: Otpremi GPS trag
1407     delete: 
1408       scheduled_for_deletion: Trag postavljen za brisanje
1409     edit: 
1410       description: "Opis:"
1411       download: preuzmi
1412       edit: uredi
1413       filename: "Naziv datoteke:"
1414       heading: Uređivanje traga %{name}
1415       map: mapa
1416       owner: "Vlasnik:"
1417       points: "Tačaka:"
1418       save_button: Sačuvaj izmene
1419       start_coord: "Početna koordinata:"
1420       tags: "Oznake:"
1421       tags_help: razdvojeno zapetama
1422       title: Uređivanje traga %{name}
1423       uploaded_at: "Otpremljeno:"
1424       visibility: "Vidljivost:"
1425       visibility_help: šta ovo znači?
1426       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1427     list: 
1428       empty_html: Ovde još nema ništa. <a href='%{upload_link}'>Otpremite novi trag</a> ili saznajte više o GPS traganju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>viki stranici</a>.
1429       public_traces: Javni GPS tragovi
1430       public_traces_from: Javni GPS tragovi korisnika %{user}
1431       tagged_with: " označeni sa %{tags}"
1432       your_traces: Vaši GPS tragovi
1433     make_public: 
1434       made_public: Javni trag
1435     offline: 
1436       heading: GPX ostava je van mreže
1437       message: GPX ostava i otpremanje trenutno nisu dostupni.
1438     offline_warning: 
1439       message: Sistem za otpremanje GPX datoteka trenutno nije dostupan
1440     trace: 
1441       ago: pre %{time_in_words_ago}
1442       by: od
1443       count_points: "%{count} tačaka"
1444       edit: uredi
1445       edit_map: Uredi mapu
1446       identifiable: MOŽE SE PREPOZNATI
1447       in: u
1448       map: mapa
1449       more: više
1450       pending: NA_ČEKANJU
1451       private: PRIVATNI
1452       public: JAVNI
1453       trace_details: Pogledajte detalje o tragu
1454       trackable: MOŽE SE PRATITI
1455       view_map: Pogledaj kartu
1456     trace_form: 
1457       description: "Opis:"
1458       help: Pomoć
1459       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=sr-ec
1460       tags: "Oznake:"
1461       tags_help: razdvojeno zapetama
1462       upload_button: Otpremi
1463       upload_gpx: "Otpremi GPX datoteku:"
1464       visibility: "Vidljivost:"
1465       visibility_help: šta ovo znači?
1466       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1467     trace_header: 
1468       see_all_traces: Pogledaj sve tragove
1469       see_your_traces: Pogledaj svoje tragove
1470       traces_waiting: Imate %{count} tragova na čekanju za slanje. Sačekajte da se prvo oni završe pre otpremanja novih tragova, da ne biste blokirali druge korisnike.
1471       upload_trace: Otpremi trag
1472     trace_optionals: 
1473       tags: Oznake
1474     trace_paging_nav: 
1475       newer: Noviji tragovi
1476       older: Stariji tragovi
1477       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1478     view: 
1479       delete_track: Obriši ovaj trag
1480       description: "Opis:"
1481       download: preuzmi
1482       edit: uredi
1483       edit_track: Uredi ovaj trag
1484       filename: "Naziv datoteke:"
1485       heading: Pregled traga %{name}
1486       map: mapa
1487       none: ništa
1488       owner: "Vlasnik:"
1489       pending: NA_ČEKANJU
1490       points: "Tačaka:"
1491       start_coordinates: "Početna koordinata:"
1492       tags: "Oznake:"
1493       title: Pregled traga %{name}
1494       trace_not_found: Trag nije pronađen.
1495       uploaded: "Otpremljeno:"
1496       visibility: "Vidljivost:"
1497     visibility: 
1498       identifiable: Može se prepoznati (prikazano u spisku tragova kao javne, poređane i datirane tačke)
1499       private: Privatni (prikazuje se kao anonimne, neraspoređene tačke)
1500       public: Javni (prikazane u spisku tragova kao anonimne, neraspoređene tačke)
1501       trackable: Može se pratiti (prikazuje se kao anonimne, poređane i datirane tačke)
1502   user: 
1503     account: 
1504       contributor terms: 
1505         agreed: Prihvatili ste nove uslove uređivanja.
1506         agreed_with_pd: Takođe se slažete da vaše izmene budu u javnom vlasništvu.
1507         heading: "Uslovi uređivanja:"
1508         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=sr-ec
1509         link text: šta je ovo?
1510         not yet agreed: Niste prihvatili nove uslove uređivanja.
1511         review link text: Pratite ovu vezu da biste pregledali i prihvatili nove uslove uređivanja.
1512       current email address: "Trenutna e-adresa:"
1513       delete image: Ukloni trenutnu sliku
1514       email never displayed publicly: (nikada se ne prikazuje javno)
1515       flash update success: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani.
1516       flash update success confirm needed: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani. Proverite e-poštu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1517       home location: "Mesto stanovanja:"
1518       image: "Slika:"
1519       image size hint: (kvadratne slike od barem 100×100 piksela rade najbolje)
1520       keep image: Zadrži trenutnu sliku
1521       latitude: "Geografska širina:"
1522       longitude: "Geografska dužina:"
1523       make edits public button: Neka sve moje izmene budu javne
1524       my settings: Postavke
1525       new email address: "Nova e-adresa:"
1526       new image: Dodaj sliku
1527       no home location: Niste uneli mesto stanovanja.
1528       openid: 
1529         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1530         link text: šta je ovo?
1531         openid: "OpenID:"
1532       preferred editor: "Željeni uređivač:"
1533       preferred languages: "Željeni jezici:"
1534       profile description: "Opis profila:"
1535       public editing: 
1536         disabled: Onemogućeno i ne mogu se uređivati podaci. Sve prethodne izmene su anonimne.
1537         disabled link text: zašto ne mogu da uređujem?
1538         enabled: Omogućeno. Nije anonimno i mogu se uređivati podaci.
1539         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1540         enabled link text: šta je ovo?
1541         heading: "Javno uređivanje:"
1542       public editing note: 
1543         heading: Javno uređivanje
1544         text: Trenutno su vaše izmene anonimne i ljudi vam ne mogu slati poruke ili videti vašu lokaciju. Da biste pokazali vaše izmene i dozvolili ljudima da vas kontaktiraju, kliknite na dugme ispod. <b>Od promena API-ja 0.6, samo javni korisnici mogu uređivati mape</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">saznajte zašto</a>).<ul><li>Vaša e-adresa neće biti otkrivena na ovaj način.</li><li>Ova radnja ne može biti opozvana i svi novi korisnici su od sada postavljeni kao javni.</li></ul>
1545       replace image: Zameni trenutnu sliku
1546       return to profile: Nazad na profil
1547       save changes button: Sačuvaj izmene
1548       title: Uredi nalog
1549       update home location on click: Ažurirati mesto stanovanja kada kliknem na mapu?
1550     confirm: 
1551       already active: Ovaj nalog je već potvrđen.
1552       before you start: Pre nego što počnete s mapiranjem, popunite neke podatke o sebi u obrascu koji se nalazi ispod.
1553       button: Potvrdi
1554       heading: Potvrda korisničkog naloga
1555       press confirm button: Pritisnite dugme za potvrdu da biste aktivirali nalog.
1556       reconfirm: Ako je prošlo neko vreme otkako ste otvorili nalog, možda ćete morati da <a href="%{reconfirm}">zatražite novu potvrdu e-poštom</a>.
1557       success: Vaš nalog je potvrđen. Hvala vam na upisu!
1558       unknown token: Izgleda da taj novčić ne postoji.
1559     confirm_email: 
1560       button: Potvrdi
1561       failure: E-adresa s ovim novčićem je već potvrđena.
1562       heading: Potvrda promene e-adrese
1563       press confirm button: Kliknite na dugme za potvrdu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1564       success: Vaša e-adresa je potvrđena. Hvala vam na upisu!
1565     confirm_resend: 
1566       failure: Korisnik %{name} nije pronađen.
1567       success: Poslali smo novu potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1568     filter: 
1569       not_an_administrator: Treba da budete administrator da biste izvršili ovu radnju.
1570     go_public: 
1571       flash success: Sve vaše izmene su sada javne. Dozvoljeno vam je uređivanje.
1572     list: 
1573       confirm: Potvrdi izabrane korisnike
1574       empty: Nije pronađen nijedan korisnik
1575       heading: Korisnici
1576       hide: Sakrij izabrane korisnike
1577       showing: 
1578         one: Prikaz stranice %{page} (%{first_item} od %{items})
1579         other: Prikaz stranica %{page} (%{first_item}-%{last_item} od %{items})
1580       summary: "%{name} napravljeno od %{ip_address} dana %{date}"
1581       summary_no_ip: "%{name} napravljeno %{date}"
1582       title: Korisnici
1583     login: 
1584       account is suspended: Nažalost, vaš nalog je ukinut zbog sumnjive aktivnosti.<br />Obratite se <a href="%{webmaster}">administratoru</a> ako želite da porazgovarate o problemu.
1585       account not active: Žao nam je, vaš nalog još uvek nije aktiviran. <br />Pratite vezu u poruci za potvrdu e-pošte da biste ga aktivirali ili <a href="%{reconfirm}">zatražite novu poruku</a>.
1586       auth failure: Ne mogu da vas prijavim s unetim podacima.
1587       create account minute: Otvorite nalog. Potrebno je samo nekoliko trenutaka.
1588       email or username: "E-adresa ili korisničko ime:"
1589       heading: Prijava
1590       login_button: Prijavi me
1591       lost password link: Zaboravili ste lozinku?
1592       new to osm: Novi ste na sajtu?
1593       no account: Nemate nalog?
1594       openid: "%{logo} OpenID:"
1595       openid invalid: Izgleda da OpenID nije ispravan
1596       openid missing provider: Ne mogu da se povežem s OpenID dobavljačem
1597       openid_logo_alt: Prijavite se s OpenID-jem
1598       openid_providers: 
1599         aol: 
1600           alt: Prijavite se preko AOL-a
1601           title: Prijava putem AOL-a
1602         google: 
1603           alt: Prijavite se preko Gugla
1604           title: Prijava putem Gugla
1605         myopenid: 
1606           alt: Prijavite se preko myOpenID-ja
1607           title: Prijava putem myOpenID-ja
1608         openid: 
1609           alt: Prijavite se s OpenID-jem
1610           title: Prijava putem OpenID-ja
1611         wordpress: 
1612           alt: Prijavite se preko Vordpresa
1613           title: Prijava putem Vordpresa
1614         yahoo: 
1615           alt: Prijavite se preko Jahua
1616           title: Prijava putem Jahua
1617       password: "Lozinka:"
1618       register now: Otvorite nalog
1619       remember: "Zapamti me:"
1620       title: Prijava
1621       to make changes: Da biste pravili izmene, morate imati nalog.
1622       with openid: "Rezervni način je da koristite OpenID:"
1623       with username: "Već imate nalog? Prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom:"
1624     logout: 
1625       heading: Odjava
1626       logout_button: Odjavi me
1627       title: Odjava
1628     lost_password: 
1629       email address: "E-adresa:"
1630       heading: Zaboravili ste lozinku?
1631       help_text: Unesite e-adresu koju ste uneli pri upisu, a mi ćemo vam poslati vezu pomoću koje možete da poništite lozinku.
1632       new password button: Poništi lozinku
1633       notice email cannot find: E-adresa nije pronađena.
1634       notice email on way: Poruka za poništavanje lozinke je poslata.
1635       title: Povratak lozinke
1636     make_friend: 
1637       already_a_friend: Već ste prijatelj sa %{name}.
1638       button: Dodaj kao prijatelja
1639       failed: Ne mogu da dodam %{name} kao prijatelja.
1640       heading: Dodati korisnika %{user} kao prijatelja?
1641       success: "%{name} je sada vaš prijatelj."
1642     new: 
1643       confirm email address: "Potvrdite e-adresu:"
1644       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1645       contact_webmaster: Kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">administratora</a> za otvaranje novog naloga. Obradićemo zahtev što je pre moguće.
1646       continue: Nastavi
1647       display name: "Ime prikaza:"
1648       display name description: Javno prikazano korisničko ime. Kasnije ga možete promeniti u postavkama.
1649       email address: "E-adresa:"
1650       fill_form: Kada popunite obrazac, poslaćemo vam poruku za aktiviranje naloga.
1651       flash create success message: Hvala vam na otvaranju naloga. Poslali smo vam potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1652       heading: Otvaranje korisničkog naloga
1653       license_agreement: Nakon što potvrdite nalog, moraćete da prihvatite <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">uslove uređivanja</a>.
1654       no_auto_account_create: Nažalost, trenutno nismo u mogućnosti da otvorimo novi nalog.
1655       not displayed publicly: Ne prikazuje se javno (pogledajte <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
1656       openid: "%{logo} OpenID:"
1657       openid association: "<p>Vaš OpenID nije povezan s nalogom na Openstritmapu.</p>\n<ul>\n  <li>Ako još uvek nemate nalog, otvorite ga koristeći obrazac ispod.</li>\n  <li>\n    Ako imate nalog, prijavite se sa svojim korisničkim imenom\n    i lozinkom, pa ga onda povežite s OpenID-jem u postavkama.\n  </li>\n</ul>"
1658       openid no password: S OpenID-jem, lozinka nije potrebna, ali neke dodatne alatke ipak zahtevaju lozinku.
1659       password: "Lozinka:"
1660       terms accepted: Hvala vam što prihvatate nove uslove uređivanja.
1661       terms declined: Žao nam je što ste odlučili da ne prihvatite nove uslove uređivanja. Pogledajte <a href="%{url}">ovu stranicu</a> za više informacija.
1662       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1663       title: Otvaranje naloga
1664       use openid: Rezervni način je da koristite %{logo} OpenID
1665     no_such_user: 
1666       body: Ne postoji korisnik s imenom %{user}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
1667       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1668       title: Nema takvog korisnika
1669     popup: 
1670       friend: Prijatelj
1671       nearby mapper: Obližnji kartograf
1672       your location: Vaša lokacija
1673     remove_friend: 
1674       button: Ukloni iz prijatelja
1675       heading: Ukloniti korisnika %{user} iz prijatelja?
1676       not_a_friend: "%{name} nije vaš prijatelj."
1677       success: "%{name} je izbačen iz prijatelja."
1678     reset_password: 
1679       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1680       flash changed: Vaša lozinka je promenjena.
1681       flash token bad: Takav novčić nije pronađen. Proverite adresu.
1682       heading: Poništavanje lozinke za %{user}
1683       password: "Lozinka:"
1684       reset: Poništi lozinku
1685       title: Poništi lozinku
1686     set_home: 
1687       flash success: Mesto stanovanja je uspešno sačuvano
1688     suspended: 
1689       body: "<p>\n  Žao nam je, vaš nalog je privremeno ukinut\n  zbog sumnjive aktivnosti.\n</p>\n<p>\n  Ovu odluku će ubrzo razmotriti administrator. Takođe,\n  možete kontaktirati %{webmaster}a ako želite da se žalite.\n</p>"
1690       heading: Suspendovan nalog
1691       title: Suspendovan nalog
1692       webmaster: administrator
1693     terms: 
1694       agree: Prihvati
1695       consider_pd: Prema gorenavedenom ugovoru, smatram da moji doprinosi pripadaju javnom vlasništvu
1696       consider_pd_why: šta je ovo?
1697       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=sr-ec
1698       decline: Odbaci
1699       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1700       guidance: "Podaci koji će vam pomoći da razumete ove uslove: <a href=\"%{summary}\">kratak opis</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
1701       heading: Uslovi uređivanja
1702       legale_names: 
1703         france: Francuska
1704         italy: Italija
1705         rest_of_world: Ostatak sveta
1706       legale_select: "Izaberite zemlju prebivališta:"
1707       read and accept: Pročitajte ugovor ispod i pritisnite dugme za potvrdu da biste prihvatili uslove za postojeće i buduće doprinose.
1708       title: Uslovi uređivanja
1709       you need to accept or decline: Molimo vas da pročitate ugovor pre nego što ga prihvatite.
1710     view: 
1711       activate_user: aktiviraj ovog korisnika
1712       add as friend: dodaj kao prijatelja
1713       ago: (pre %{time_in_words_ago})
1714       block_history: dobijene blokade
1715       blocks by me: moja blokiranja
1716       blocks on me: blokiranja na mene
1717       comments: komentari
1718       confirm: Potvrdi
1719       confirm_user: potvrdi ovog korisnika
1720       create_block: blokiraj ovog korisnika
1721       created from: "Napravljeno iz:"
1722       ct accepted: Prihvaćeno pre %{ago} dana
1723       ct declined: Odbijeno
1724       ct status: "Uslovi za učešće:"
1725       ct undecided: Neodlučeno
1726       deactivate_user: deaktiviraj ovog korisnika
1727       delete_user: obriši ovog korisnika
1728       description: Opis
1729       diary: dnevnik
1730       edits: izmene
1731       email address: "E-adresa:"
1732       friends_changesets: Sve izmene prijatelja
1733       friends_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku prijatelja
1734       hide_user: sakrij ovog korisnika
1735       if set location: Ako postavite svoju lokaciju, zgodna mapa će biti prikazana ispod. Možete je podesiti u %{settings_link}.
1736       km away: udaljeno %{count} km
1737       latest edit: "Poslednja izmena pre %{ago}:"
1738       m away: udaljeno %{count} m
1739       mapper since: "Kartograf od:"
1740       moderator_history: date blokade
1741       my comments: moji komentari
1742       my diary: moj dnevnik
1743       my edits: moje izmene
1744       my settings: moje postavke
1745       my traces: moji tragovi
1746       nearby users: "Ostali obližnji korisnici:"
1747       nearby_changesets: Pregled svih izmena okolnih korisnika
1748       nearby_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku okolnih korisnika
1749       new diary entry: novi unos u dnevniku
1750       no friends: Niste dodali nijednog prijatelja.
1751       no nearby users: Još uvek nema obližnjih korisnika koji mapiraju.
1752       oauth settings: oAuth postavke
1753       remove as friend: ukloni kao prijatelja
1754       role: 
1755         administrator: Ovaj korisnik je administrator
1756         grant: 
1757           administrator: Dodeli ovlašćenja administratora
1758           moderator: Dodeli ovlašćenja urednika
1759         moderator: Ovaj korisnik je urednik
1760         revoke: 
1761           administrator: Opozovi ovlašćenja administratora
1762           moderator: Opozovi ovlašćenja urednika
1763       send message: pošalji poruku
1764       settings_link_text: postavkama
1765       spam score: "Ocena spama:"
1766       status: "Stanje:"
1767       traces: tragovi
1768       unhide_user: otkrij ovog korisnika
1769       user location: Boravište korisnika
1770       your friends: Vaši prijatelji
1771   user_block: 
1772     blocks_by: 
1773       empty: "%{name} još uvek nije blokirao nikoga."
1774       heading: Spisak blokada od %{name}
1775       title: Blokade od %{name}
1776     blocks_on: 
1777       empty: "%{name} još nije bio blokiran/a."
1778       heading: Spisak blokada za %{name}
1779       title: Blokade za %{name}
1780     create: 
1781       flash: Blokiraj korisnika %{name}.
1782       try_contacting: Kontaktirajte korisnika pre blokiranja da biste mu dali dovoljno vremena da odgovori.
1783       try_waiting: Dajte korisniku dovoljno vremena da odgovori pre nego što ga blokirate.
1784     edit: 
1785       back: Pogledaj sve blokade
1786       heading: Uređivanje blokade za %{name}
1787       needs_view: Da li korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena?
1788       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1789       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1790       show: Pogledaj ovu blokadu
1791       submit: Ažuriraj blokadu
1792       title: Uređivanje blokade za %{name}
1793     filter: 
1794       block_expired: Blokada je već istekla i ne može se uređivati.
1795       block_period: Period blokade mora biti jedna od vrednosti iz padajućeg spiska.
1796     helper: 
1797       time_future: Završava se u %{time}.
1798       time_past: Završeno pre %{time}.
1799       until_login: Aktivno sve dok se korisnik ne prijavi.
1800     index: 
1801       empty: Nije napravljena nijedna blokada.
1802       heading: Spisak korisničkih blokada
1803       title: Korisničke blokade
1804     model: 
1805       non_moderator_revoke: Morate biti urednik da biste ukinuli blokadu.
1806       non_moderator_update: Morate biti urednik da biste postavljali ili ažurirali blokadu.
1807     new: 
1808       back: Pogledaj sve blokade
1809       heading: Blokiranje %{name}
1810       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena
1811       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1812       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1813       submit: Napravi blokadu
1814       title: Blokiranje %{name}
1815       tried_contacting: Kontaktirao sam korisnika i pitao ga da prestane.
1816       tried_waiting: Dao sam dovoljno vremena korisniku da odgovori.
1817     not_found: 
1818       back: Nazad na indeks
1819       sorry: Korisnička blokada s IB %{id} nije pronađena.
1820     partial: 
1821       confirm: Jeste li sigurni?
1822       creator_name: Tvorac
1823       display_name: Blokirani korisnik
1824       edit: Uredi
1825       next: Sledeće »
1826       not_revoked: (nije opozvano)
1827       previous: « Prethodno
1828       reason: Razlozi za blokiranje
1829       revoke: Opozovi
1830       revoker_name: Opozvao
1831       show: Prikaži
1832       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1833       status: Stanje
1834     period: 
1835       one: 1 sat
1836       other: "%{count} sata"
1837     revoke: 
1838       confirm: Želite li da opozovete ovu blokadu?
1839       flash: Ova blokada je opozvana.
1840       heading: Opozivanje blokade na %{block_on} od %{block_by}
1841       past: Ova blokada je završena pre %{time} i ne može se sada opozvati.
1842       revoke: Opozovi
1843       time_future: Ova blokada će se završiti za %{time}.
1844       title: Opozivanje blokade na %{block_on}
1845     show: 
1846       back: Pogledaj sve blokade
1847       confirm: Jeste li sigurni?
1848       edit: Uredi
1849       heading: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1850       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena.
1851       reason: "Razlog za blokiranje:"
1852       revoke: Opozovi
1853       revoker: "Opozivalac:"
1854       show: Prikaži
1855       status: Stanje
1856       time_future: Završava se u %{time}
1857       time_past: Završeno pre %{time}
1858       title: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1859     update: 
1860       only_creator_can_edit: Samo urednik koji je napravio ovu blokadu može da je uredi.
1861       success: Blokada je ažurirana.
1862   user_role: 
1863     filter: 
1864       already_has_role: Korisnik već ima ulogu %{role}.
1865       doesnt_have_role: Korisnik nema ulogu %{role}.
1866       not_a_role: „%{role}“ nije ispravna uloga.
1867       not_an_administrator: Samo administratori mogu da upravljaju ulogama korisnika, a vi to niste.
1868     grant: 
1869       are_you_sure: Želite li da dodelite ulogu „%{role}“ korisniku %{name}?
1870       confirm: Potvrdi
1871       fail: Ne mogu da dodelim ulogu „%{role}“ korisniku %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1872       heading: Potvrda dodele uloge
1873       title: Potvrda dodele uloge
1874     revoke: 
1875       are_you_sure: Želite li da oduzmete ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}?
1876       confirm: Potvrdi
1877       fail: Ne mogu da oduzmem ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1878       heading: Potvrda oduzimanja uloge
1879       title: Potvrda oduzimanja uloge