Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   about_page: 
8     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
9     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
10     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
11     lede_text: "OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците\nза патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот."
12     local_knowledge_html: "OpenStreetMap полага особена важност на локални сознија. Учесниците користат\nвоздушни снимки, GPS-уреди и пообични теренски карти\nсо цел да се провери исправноста\nи актуелноста на OSM."
13     local_knowledge_title: Локални сознанија
14     next: Следно
15     open_data_html: "OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел\nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво\nпод истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>."
16     open_data_title: Отворени податоци
17     partners_title: Партнери
18     used_by: "%{name} обезбедува картографски податоци на стотици мрежни места, мобилни прилози и сметачки уреди"
19   activerecord: 
20     attributes: 
21       diary_comment: 
22         body: Содржина
23       diary_entry: 
24         language: Јазик
25         latitude: Геог. ширина
26         longitude: Геог. должина
27         title: Наслов
28         user: Корисник
29       friend: 
30         friend: Пријател
31         user: Корисник
32       message: 
33         body: Содржина
34         recipient: Примател
35         sender: Испраќач
36         title: Наслов
37       trace: 
38         description: Опис
39         latitude: Геог. ширина
40         longitude: Геог. должина
41         name: Име
42         public: Јавно
43         size: Големина
44         user: Корисник
45         visible: Видливо
46       user: 
47         active: Активно
48         description: Опис
49         display_name: Име за приказ
50         email: Е-пошта
51         languages: Јазици
52         pass_crypt: Лозинка
53     models: 
54       acl: Список за контрола на пристап
55       changeset: Измени
56       changeset_tag: Ознака во измените
57       country: Земја
58       diary_comment: Коментар од дневникот
59       diary_entry: Ставка во дневник
60       friend: Пријател
61       language: Јазик
62       message: Порака
63       node: Јазол
64       node_tag: Ознака на јазол
65       notifier: Известувач
66       old_node: Стар јазол
67       old_node_tag: Стара ознака за јазол
68       old_relation: Стар однос
69       old_relation_member: Стар член на однос
70       old_relation_tag: Стара ознака на однос
71       old_way: Стар пат
72       old_way_node: Стар јазол на пат
73       old_way_tag: Стара ознака за пат
74       relation: Однос
75       relation_member: Член на однос
76       relation_tag: Ознака за однос
77       session: Сесија
78       trace: Трага
79       tracepoint: Точка на трага
80       tracetag: Ознака за трага
81       user: Корисник
82       user_preference: Кориснички прилагодувања
83       user_token: Корисничка шифра
84       way: Пат
85       way_node: Јазол на пат
86       way_tag: Ознака на пат
87   application: 
88     require_cookies: 
89       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
90     require_moderator: 
91       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
92     setup_user_auth: 
93       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
94       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
95   browse: 
96     anonymous: анонимен
97     changeset: 
98       belongs_to: Автор
99       changesetxml: XML за измените
100       feed: 
101         title: Измени %{id}
102         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
103       node: Јазли (%{count})
104       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
105       osmchangexml: osmChange XML
106       relation: Односи (%{count})
107       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
108       title: "Измени: %{id}"
109       way: Патишта (%{count})
110       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
111     closed: Затворено
112     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
113     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
114     containing_relation: 
115       entry: Однос %{relation_name}
116       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
117     created: Создадено
118     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
119     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
120     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
121     download_xml: Преземи XML
122     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
123     in_changeset: Измени
124     location: "Местоположба:"
125     no_comment: (нема коментари)
126     node: 
127       history_title: "Историја на јазолот: %{name}"
128       title: "Јазол: %{name}"
129     not_found: 
130       sorry: Нажалост, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
131       type: 
132         changeset: измени
133         node: јазол
134         relation: однос
135         way: пат
136     note: 
137       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
138       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
139       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
140       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
141       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
142       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
143       hidden_title: "Скриена белешка бр. #%{note_name}"
144       new_note: Нова белешка
145       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
146       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
147       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
148       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
149       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
150       title: "Белешка: %{id}"
151     part_of: Дел од
152     redacted: 
153       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
154       redaction: Редакција %{id}
155       type: 
156         node: јазол
157         relation: однос
158         way: пат
159     relation: 
160       history_title: "Историја на односот: %{name}"
161       members: Членови
162       title: "Однос: %{name}"
163     relation_member: 
164       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
165       type: 
166         node: Јазол
167         relation: Однос
168         way: Пат
169     start_rjs: 
170       feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
171       load_data: Вчитај ги податоците
172       loading: Вчитувам...
173     tag_details: 
174       tags: Ознакиж
175       wiki_link: 
176         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
177         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
178       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
179     timeout: 
180       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
181       type: 
182         changeset: менувач
183         node: јазол
184         relation: однос
185         way: пат
186     version: Верзија
187     view_details: Погл. подробности
188     view_history: Погл. историја
189     way: 
190       also_part_of: 
191         one: дел од патот %{related_ways}
192         other: дел од патиштата %{related_ways}
193       history_title: "Историја на патот: %{name}"
194       nodes: Јазли
195       title: "Пат: %{name}"
196   changeset: 
197     changeset: 
198       anonymous: Анонимен
199       no_edits: (нема уредувања)
200       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
201     changeset_paging_nav: 
202       next: Следно »
203       previous: « Претходно
204       showing_page: Страница %{page}
205     changesets: 
206       area: Површина
207       comment: Коментар
208       id: Назнака
209       saved_at: Зачувано во
210       user: Корисник
211     list: 
212       empty: Не пронајдов збирови од промени.
213       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
214       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
215       load_more: Вчитај уште
216       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
217       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
218       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
219       title: Измени
220       title_friend: Измени на ваши пријатели
221       title_nearby: Измени од соседни корисници
222       title_user: Измени на %{user}
223     timeout: 
224       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
225   diary_entry: 
226     comments: 
227       ago: пред %{ago}
228       comment: Коментар
229       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
230       newer_comments: Понови коментари
231       older_comments: Постари коментари
232       post: Објава
233       when: Кога
234     diary_comment: 
235       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
236       confirm: Потврди
237       hide_link: Скриј го коментаров
238     diary_entry: 
239       comment_count: 
240         one: "%{count} коментар"
241         other: "%{count} коментари"
242         zero: Нема коментари
243       comment_link: Коментирај на оваа ставка
244       confirm: Потврди
245       edit_link: Уреди ја оваа ставка
246       hide_link: Скриј ја ставкава
247       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
248       reply_link: Одговори на оваа ставка
249     edit: 
250       body: "Содржина:"
251       language: "Јазик:"
252       latitude: Геог. ширина
253       location: "Местоположба:"
254       longitude: Геог. должина
255       marker_text: Место на дневничкиот запис
256       save_button: Зачувај
257       subject: "Наслов:"
258       title: Уреди дневничка ставка
259       use_map_link: покажи на карта
260     feed: 
261       all: 
262         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
263         title: Дневнички ставки
264       language: 
265         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
266         title: Дневнички ставки на %{language_name}
267       user: 
268         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
269         title: Дневнички ставки на %{user}
270     list: 
271       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
272       new: "Нов дневнички запис:"
273       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
274       newer_entries: Понови ставки
275       no_entries: Нема дневнички ставки
276       older_entries: Постари ставки
277       recent_entries: Скорешни дневнички записи
278       title: Дневници на корисници
279       title_friends: Дневници на пријателите
280       title_nearby: Дневници на соседните корисници
281       user_title: Дневник на %{user}
282     location: 
283       edit: Уреди
284       location: "Местоположба:"
285       view: Преглед
286     new: 
287       title: Нова дневничка ставка
288     no_such_entry: 
289       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
290       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
291       title: Нема таква дневничка ставка
292     view: 
293       leave_a_comment: Пиши коментар
294       login: Најава
295       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
296       save_button: Зачувај
297       title: Дневникот на %{user} | %{title}
298       user_title: дневник на %{user}
299   editor: 
300     default: По основно (моментално %{name})
301     id: 
302       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
303       name: iD
304     potlatch: 
305       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
306       name: Potlatch 1
307     potlatch2: 
308       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
309       name: Potlatch 2
310     remote: 
311       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
312       name: Далечинско управување
313   export: 
314     start: 
315       add_marker: Додај бележник на картата
316       area_to_export: Простор за извоз
317       embeddable_html: Вметнат HTML код
318       export_button: Извези
319       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
320       format: Формат
321       format_to_export: Формат за извоз
322       image_size: Големина на сликата
323       latitude: Г.Ш.
324       licence: Лиценца
325       longitude: Г.Д.
326       manually_select: Рачно изберете друга површина
327       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
328       max: макс.
329       options: Нагодувања
330       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
331       output: Излезни податоци
332       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
333       scale: Размер
334       too_large: 
335         advice: "Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените извори:"
336         body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
337         geofabrik: 
338           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
339           title: Geofabrik
340         metro: 
341           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
342           title: Метроизвадоци
343         other: 
344           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
345           title: Други извори
346         planet: 
347           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
348           title: Планетата на OSM
349       zoom: Приближи
350     title: Извези
351   geocoder: 
352     description: 
353       title: 
354         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
355         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
356       types: 
357         cities: Градови
358         places: Места
359         towns: Гратчиња
360     direction: 
361       east: источно
362       north: северно
363       north_east: североисточно
364       north_west: северозападно
365       south: јужно
366       south_east: југоисточно
367       south_west: југозападно
368       west: западно
369     distance: 
370       one: околу 1 км
371       other: околу %{count} км
372       zero: помалку од 1 км
373     results: 
374       more_results: Повеќе резултати
375       no_results: Не пронајдов ништо
376     search: 
377       title: 
378         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
379         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
380         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
381         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
382         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
383         osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
384         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
385         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
386     search_osm_nominatim: 
387       admin_levels: 
388         level10: Населбена граница
389         level2: Државна граница
390         level4: Покраинска граница
391         level5: Регионална граница
392         level6: Окружна граница
393         level8: Градска граница
394         level9: Селска граница
395       prefix: 
396         aerialway: 
397           chair_lift: Клупна жичарница
398           drag_lift: Влечна жичарница
399           station: Гондолска станица
400         aeroway: 
401           aerodrome: Аеродром
402           apron: Рампа
403           gate: Порта
404           helipad: Хелиодром
405           runway: Писта
406           taxiway: Рулажна патека
407           terminal: Терминал
408         amenity: 
409           WLAN: Безжичен интернет
410           airport: Аеродром
411           arts_centre: Дом на уметности
412           artwork: Уметничко дело
413           atm: Банкомат
414           auditorium: Аудиториум
415           bank: Банка
416           bar: Бар
417           bbq: Скара
418           bench: Клупа
419           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
420           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
421           biergarten: Пивска градина
422           brothel: Бордел
423           bureau_de_change: Менувачница
424           bus_station: Автобуска станица
425           cafe: Кафуле
426           car_rental: Рент-а-кар
427           car_sharing: Изнајмување автомобил
428           car_wash: Автоперална
429           casino: Казино
430           charging_station: Напојна станица
431           cinema: Кино
432           clinic: Клиника
433           club: Клуб
434           college: Колеџ
435           community_centre: Центар на заедница
436           courthouse: Суд
437           crematorium: Крематориум
438           dentist: Забар
439           doctors: Доктори
440           dormitory: Студентски дом
441           drinking_water: Питка вода
442           driving_school: Автошкола
443           embassy: Амбасада
444           emergency_phone: Итен телефон
445           fast_food: Брза храна
446           ferry_terminal: Ферибот-терминал
447           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
448           fire_station: Пожарна
449           food_court: Штандови за брза храна
450           fountain: Фонтана
451           fuel: Гориво
452           grave_yard: Гробишта
453           gym: Теретана / фитнес
454           hall: Соборна сала
455           health_centre: Здравствен центар
456           hospital: Болница
457           hotel: Хотел
458           hunting_stand: Ловечка кула
459           ice_cream: Сладолед
460           kindergarten: Градинка
461           library: Библиотека
462           market: Пазар
463           marketplace: Пазар
464           mountain_rescue: Планинарско спасување
465           nightclub: Ноќен клуб
466           nursery: Јасли
467           nursing_home: Старечки дом
468           office: Канцеларија
469           park: Парк
470           parking: Паркинг
471           pharmacy: Аптека
472           place_of_worship: Верски објект
473           police: Полиција
474           post_box: Поштенско сандаче
475           post_office: Пошта
476           preschool: Претшколска установа
477           prison: Затвор
478           pub: Пивница
479           public_building: Јавен објект
480           public_market: Градски пазар
481           reception_area: Рецепција
482           recycling: Рециклирање
483           restaurant: Ресторан
484           retirement_home: Старечки дом
485           sauna: Сауна
486           school: Училиште
487           shelter: Засолниште
488           shop: Дуќан
489           shopping: Дуќани
490           shower: Туш
491           social_centre: Социјален центар
492           social_club: Друштвен клуб
493           social_facility: Општествена постројка
494           studio: Студио
495           supermarket: Супермаркет
496           swimming_pool: Базен
497           taxi: Такси
498           telephone: Телефонска говорница
499           theatre: Театар
500           toilets: Тоалет
501           townhall: Градски дом
502           university: Универзитет
503           vending_machine: Вендинг-машина
504           veterinary: Ветеринарна клиника
505           village_hall: Месна заедница
506           waste_basket: Корпа за отпадоци
507           wifi: Безжичен интернет
508           youth_centre: Младински центар
509         boundary: 
510           administrative: Административна граница
511           census: Пописна граница
512           national_park: Национален парк
513           protected_area: Заштитено подрачје
514         bridge: 
515           aqueduct: Аквадукт
516           suspension: Висечки мост
517           swing: Вртечки мост
518           viaduct: Вијадукт
519           "yes": Мост
520         building: 
521           "yes": Градба
522         emergency: 
523           fire_hydrant: Хидрант
524           phone: Итен телефон
525         highway: 
526           bridleway: Коњски пат
527           bus_guideway: Автобуски шини
528           bus_stop: Автобуска постојка
529           byway: Спореден пат
530           construction: Автопат во изградба
531           cycleway: Велосипедска патека
532           emergency_access_point: Прва помош
533           footway: Тротоар
534           ford: Брод
535           living_street: Маалска улица
536           milestone: Милјоказ
537           minor: Помал спореден пат
538           motorway: Автопат
539           motorway_junction: Клучка
540           motorway_link: Приклучен пат
541           path: Патека
542           pedestrian: Пешачка патека
543           platform: Платформа
544           primary: Главен пат
545           primary_link: Главен пат
546           proposed: Предложен пат
547           raceway: Тркачка патека
548           residential: Станбен
549           rest_area: Одмориште
550           road: Пат
551           secondary: Спореден пат
552           secondary_link: Спореден пат
553           service: Помошен пат
554           services: Крајпатен сервис
555           speed_camera: Брзиноловец
556           steps: Скалила
557           stile: Тарабен премин
558           street_lamp: Улична светилка
559           tertiary: Третостепен пат
560           tertiary_link: Третостепен пат
561           track: Полски пат
562           trail: Патека
563           trunk: Магистрала
564           trunk_link: Магистрала
565           unclassified: Некласификуван пат
566           unsurfaced: Неасфалтиран пат
567         historic: 
568           archaeological_site: Археолошки локалитет
569           battlefield: Бојно поле
570           boundary_stone: Граничен камен
571           building: Градба
572           castle: Замок
573           church: Црква
574           citywalls: Градски ѕидини
575           fort: Утврдување
576           house: Куќа
577           icon: Икона
578           manor: Велепоседнички дом
579           memorial: Споменик
580           mine: Рудник
581           monument: Споменик
582           museum: Музеј
583           ruins: Рушевини
584           tomb: Гроб
585           tower: Кула
586           wayside_cross: Крајпатен крст
587           wayside_shrine: Параклис
588           wreck: Бродолом
589         landuse: 
590           allotments: Парцели
591           basin: Котлина
592           brownfield: Угар
593           cemetery: Гробишта
594           commercial: Комерцијално подрачје
595           conservation: Заштитено земјиште
596           construction: Градилиште
597           farm: Фарма
598           farmland: Обработливо земјиште
599           farmyard: Земјоделски двор
600           forest: Шума
601           garages: Гаража
602           grass: Трева
603           greenfield: Неискористено земјиште
604           industrial: Индустриско подрачје
605           landfill: Депонија
606           meadow: Ливада
607           military: Воено подрачје
608           mine: Рудник
609           nature_reserve: Природен резерват
610           orchard: Овоштарник
611           park: Парк
612           piste: Писта
613           quarry: Каменолом
614           railway: Железница
615           recreation_ground: Рекреативен терен
616           reservoir: Резервоар
617           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
618           residential: Станбено подрачје
619           retail: Дуќани
620           road: Патно подрачје
621           village_green: Селско зеленило
622           vineyard: Лозници
623           wetland: Мочуриште
624           wood: Шума
625         leisure: 
626           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
627           bird_hide: Набљудувалиште за птици
628           common: Општествена земја
629           fishing: Рибарење
630           fitness_station: Технички преглед
631           garden: Градина
632           golf_course: Голф-терен
633           ice_rink: Лизгалиште
634           marina: Марина
635           miniature_golf: Миниголф
636           nature_reserve: Природен резерват
637           park: Парк
638           pitch: Спортски терен
639           playground: Детско игралиште
640           recreation_ground: Разонодно место
641           sauna: Сауна
642           slipway: Испуст
643           sports_centre: Спортски центар
644           stadium: Стадион
645           swimming_pool: Базен
646           track: Спортска патека
647           water_park: Аквапарк
648         military: 
649           airfield: Воено слетувалиште
650           barracks: Касарна
651           bunker: Бункер
652         mountain_pass: 
653           "yes": Планински превој
654         natural: 
655           bay: Залив
656           beach: Плажа
657           cape: ‘Рт
658           cave_entrance: Влез во пештера
659           channel: Канал
660           cliff: Гребен
661           crater: Кратер
662           dune: Дина
663           feature: Елемент
664           fell: Фел
665           fjord: Фјорд
666           forest: Шума
667           geyser: Гејзер
668           glacier: Глечер
669           heath: Голет
670           hill: Рид
671           island: Остров
672           land: Земја
673           marsh: Бара
674           moor: Пустара
675           mud: Кал
676           peak: Врв
677           point: Точка
678           reef: Гребен
679           ridge: Срт
680           river: Река
681           rock: Карпа
682           scree: Сип
683           scrub: Честак
684           shoal: Плитко место
685           spring: Извор
686           stone: Камен
687           strait: Проток
688           tree: Дрво
689           valley: Долина
690           volcano: Вулкан
691           water: Вода
692           wetland: Мочуриште
693           wetlands: Мочуриште
694           wood: Шума
695         office: 
696           accountant: Сметководител
697           architect: Архитект
698           company: Фирма
699           employment_agency: Агенција за вработување
700           estate_agent: Агенција за недвижности
701           government: Владина служба
702           insurance: Служба за осигурување
703           lawyer: Адвокат
704           ngo: НВО-канцеларија
705           telecommunication: Телекомуникациска служба
706           travel_agent: Туристичка агенција
707           "yes": Канцеларија
708         place: 
709           airport: Аеродром
710           city: Град
711           country: Земја
712           county: Округ
713           farm: Фарма
714           hamlet: Селце
715           house: Куќа
716           houses: Куќи
717           island: Остров
718           islet: Островче
719           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
720           locality: Месност
721           moor: Пустара
722           municipality: Општина
723           neighbourhood: Соседство
724           postcode: Поштенски број
725           region: Регион
726           sea: Море
727           state: Покраина
728           subdivision: Админ. подрачје
729           suburb: Населба
730           town: Град
731           unincorporated_area: Нездружено подрачје
732           village: Село
733         railway: 
734           abandoned: Напуштена железничка линија
735           construction: Железничка линија во изградба
736           disused: Напуштена железничка линија
737           disused_station: Напуштена железничка станица
738           funicular: Жичена железница
739           halt: Железничка постојка
740           historic_station: Историска железничка станица
741           junction: Железнички јазол
742           level_crossing: Надвозник
743           light_rail: Лека железница
744           miniature: Минијатурна железница
745           monorail: Едношинска линија
746           narrow_gauge: Теснолинејка
747           platform: Железнички перон
748           preserved: Зачувана железничка линија
749           proposed: Предложена железница
750           spur: Железнички огранок
751           station: Железничка станица
752           stop: Железничка постојка
753           subway: Метро станица
754           subway_entrance: Влез во метро
755           switch: Железнички пунктови
756           tram: Трамвајска линија
757           tram_stop: Трамвајска постојка
758           yard: Железничко депо
759         shop: 
760           alcohol: Алкохол на црно
761           antiques: Старинарница
762           art: Уметнички дуќан
763           bakery: Пекара
764           beauty: Козметика
765           beverages: Пијалоци
766           bicycle: Продавница за велосипеди
767           books: Книжарница
768           boutique: Бутик
769           butcher: Месарница
770           car: Автосалон
771           car_parts: Автоделови
772           car_repair: Автосервис
773           carpet: Дуќан за теписи
774           charity: Добротворна продавница
775           chemist: Аптека
776           clothes: Дуќан за облека
777           computer: Продавница за сметачи
778           confectionery: Слаткарница
779           convenience: Бакалница
780           copyshop: Фотокопир
781           cosmetics: Козметика
782           deli: Гастрономски дуќан
783           department_store: Стоковна куќа
784           discount: Распродажен дуќан
785           doityourself: Направи-сам
786           dry_cleaning: Хемиско чистење
787           electronics: Електронска опрема
788           estate_agent: Недвижности
789           farm: Земјоделски дуќан
790           fashion: Бутик
791           fish: Рибарница
792           florist: Цвеќара
793           food: Продавница за храна
794           funeral_directors: Погребална служба
795           furniture: Мебел
796           gallery: Галерија
797           garden_centre: Градинарски центар
798           general: Колонијал
799           gift: Дуќан за подароци
800           greengrocer: Пиљара
801           grocery: Бакалница
802           hairdresser: Фризер
803           hardware: Алат и опрема
804           hifi: Аудиосистеми
805           insurance: Осигурително
806           jewelry: Јувелир
807           kiosk: Трафика
808           laundry: Пералница
809           mall: Трговски центар
810           market: Пазар
811           mobile_phone: Мобилни телефони
812           motorcycle: Моторцикли
813           music: Музички дуќан
814           newsagent: Весникара
815           optician: Оптичар
816           organic: Здрава храна
817           outdoor: Дуќан на отворено
818           pet: Домашни миленици
819           pharmacy: Аптека
820           photo: Фотографски дуќан
821           salon: Салон
822           second_hand: Половна роба
823           shoes: Обувки
824           shopping_centre: Трговски центар
825           sports: Спортски дуќан
826           stationery: Прибор и репроматеријали
827           supermarket: Супермаркет
828           tailor: Кројач
829           toys: Продавница за играчки
830           travel_agency: Туристичка агенција
831           video: Видеотека
832           wine: Алкохолни пијалоци
833           "yes": Дуќан
834         tourism: 
835           alpine_hut: Планинска куќарка
836           artwork: Уметничко дело
837           attraction: Атракција
838           bed_and_breakfast: Полупансион
839           cabin: Колиба
840           camp_site: Камп
841           caravan_site: Автокамп
842           chalet: Брвнара
843           guest_house: Пансион
844           hostel: Хостел
845           hotel: Хотел
846           information: Информации
847           lean_to: Прилепена стреа
848           motel: Мотел
849           museum: Музеј
850           picnic_site: Излетничко место
851           theme_park: Забавен парк
852           valley: Долина
853           viewpoint: Видиковец
854           zoo: Зоолошка
855         tunnel: 
856           culvert: Пропусен канал
857           "yes": Тунел
858         waterway: 
859           artificial: Вештачки воден пат
860           boatyard: Чамцоградилиште
861           canal: Канал
862           connector: Слив
863           dam: Брана
864           derelict_canal: Запуштен канал
865           ditch: Канач
866           dock: Док
867           drain: Одвод
868           lock: Превојница
869           lock_gate: Превојничка капија
870           mineral_spring: Минерален извор
871           mooring: Сидриште
872           rapids: Брзак
873           river: Река
874           riverbank: Кеј
875           stream: Поток
876           wadi: Вади
877           water_point: Пристап до вода
878           waterfall: Водопад
879           weir: Јаз
880   help_page: 
881     help: 
882       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања и одговори на OSM.
883       title: help.openstreetmap.org
884       url: https://help.openstreetmap.org/
885     introduction: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми."
886     title: Помош
887     welcome: 
888       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
889       title: Добре дојдовте на OSM
890       url: /welcome
891     wiki: 
892       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
893       title: wiki.openstreetmap.org
894       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
895   html: 
896     dir: ltr
897   javascripts: 
898     close: Затвори
899     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
900     key: 
901       title: Легенда
902       tooltip: Легенда
903       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
904     map: 
905       base: 
906         cycle_map: Велосипедска карта
907         hot: Хуманитарна
908         mapquest: MapQuest Open
909         standard: Стандардна
910         transport_map: Сообраќајна карта
911       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
912       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
913       layers: 
914         data: Податоци за картата
915         header: Слоеви на картата
916         notes: Белешки на картата
917         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
918         title: Слоеви
919       locate: 
920         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
921         title: Прик. моја местоположба
922       zoom: 
923         in: Приближи
924         out: Оддалечи
925     notes: 
926       new: 
927         add: Додај белешка
928         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
929       show: 
930         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
931         comment: Коментирај
932         comment_and_resolve: Коментирај и реши
933         hide: Скриј
934         reactivate: Реактивирај
935         resolve: Решена
936     share: 
937       cancel: Откажи
938       center_marker: Сосред. картата на бележникот
939       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
940       download: Преземи
941       embed: HTML
942       format: "Формат:"
943       image: Слика
944       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
945       include_marker: Вклучи го бележникот
946       link: Врска или HTML
947       long_link: Врска
948       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
949       scale: "Размер:"
950       short_link: Кратка врска
951       short_url: Кратка URL
952       title: Сподели
953       view_larger_map: Преглед на поголема карта
954     site: 
955       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
956       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
957       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
958       edit_tooltip: Уредување на картата
959       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
960       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
961   layouts: 
962     about: За нас
963     community: Заедница
964     community_blogs: Блогови на заедницата
965     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
966     copyright: Авторски права
967     data: Податоци
968     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
969     edit: Уреди
970     edit_with: Уреди со %{editor}
971     export: Извези
972     export_data: Извези податоци
973     foundation: Фондација
974     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
975     gps_traces: GPS-траги
976     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
977     help: Помош
978     history: Историја
979     home: Оди на матичната местоположба
980     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
981     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
982     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди за слободна употреба под отворена лиценца.
983     learn_more: Дознајте повеќе
984     log_in: најави ме
985     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
986     logo: 
987       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
988     logout: Одјава
989     make_a_donation: 
990       text: Дарувајте
991       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
992     more: Повеќе
993     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
994     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
995     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
996     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
997     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
998     partners_partners: партнери
999     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1000     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1001     sign_up: Регистрација
1002     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1003     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1004     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1005     user_diaries: Кориснички дневници
1006     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1007   license_page: 
1008     foreign: 
1009       english_link: англискиот оригинал
1010       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1011       title: За овој превод
1012     legal_babble: 
1013       attribution_example: 
1014         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1015         title: Пример за наведување
1016       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1017       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1018       contributors_fi_html: "<strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата\n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI</a>."
1019       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1020       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1021       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1022       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1023       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1024       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1025       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1026       contributors_title_html: Нашите учесници
1027       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1028       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1029       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1030       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1031       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1032       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1033       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1034       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1035       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1036       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1037       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1038       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1039       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1040       more_title_html: Повеќе информации
1041       title_html: Авторски права и лиценца
1042     native: 
1043       mapping_link: почнете да ги работите картите
1044       native_link: македонската верзија
1045       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1046       title: За страницава
1047   message: 
1048     delete: 
1049       deleted: Пораката е избришана
1050     inbox: 
1051       date: Датум
1052       from: Од
1053       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1054       my_inbox: Моето сандаче
1055       new_messages: 
1056         one: "%{count} нова порака"
1057         other: "%{count} нови пораки"
1058       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1059       old_messages: 
1060         one: "%{count} стара порака"
1061         other: "%{count} стари пораки"
1062       outbox: за праќање
1063       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1064       subject: Наслов
1065       title: Примени
1066     mark: 
1067       as_read: Пораката е означена како прочитана
1068       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1069     message_summary: 
1070       delete_button: Избриши
1071       read_button: Означи како прочитано
1072       reply_button: Одговори
1073       unread_button: Означи како непрочитано
1074     new: 
1075       back_to_inbox: Назад во примени
1076       body: Содржина
1077       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1078       message_sent: Пораката е испратена
1079       send_button: Испрати
1080       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1081       subject: Наслов
1082       title: Испрати ја пораката
1083     no_such_message: 
1084       body: Нажалост нема порака со тој id.
1085       heading: Нема таква порака
1086       title: Нема таква порака
1087     outbox: 
1088       date: Датум
1089       inbox: примени пораки
1090       messages: 
1091         one: Имате %{count} испратена порака
1092         other: Имате %{count} испратени пораки
1093       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1094       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1095       outbox: за праќање
1096       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1097       subject: Наслов
1098       title: За праќање
1099       to: До
1100     read: 
1101       back: Назад
1102       date: Датум
1103       from: Од
1104       reply_button: Одговори
1105       subject: Наслов
1106       title: Прочитај ја пораката
1107       to: За
1108       unread_button: Означи како непрочитано
1109       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1110     reply: 
1111       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1112     sent_message_summary: 
1113       delete_button: Избриши
1114   note: 
1115     description: 
1116       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1117       closed_at_html: Решена пред %{when}
1118       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1119       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1120       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1121       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1122       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1123       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1124     entry: 
1125       comment: Коментар
1126       full: Целата белешка
1127     mine: 
1128       ago_html: пред %{when}
1129       created_at: Создадена
1130       creator: Создавач
1131       description: Опис
1132       heading: Белешки на %{user}
1133       id: Назнака
1134       last_changed: Изменета
1135       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1136       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1137     rss: 
1138       closed: затворена белешка (кај %{place})
1139       commented: нова коментар (кај %{place})
1140       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1141       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1142       opened: нова белешка (кај %{place})
1143       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
1144       title: Белешки на OpenStreetMap
1145   notifier: 
1146     diary_comment_notification: 
1147       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1148       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1149       hi: Здраво %{to_user},
1150       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1151     email_confirm: 
1152       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1153     email_confirm_html: 
1154       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1155       greeting: Здраво,
1156       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1157     email_confirm_plain: 
1158       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1159       greeting: Здраво,
1160       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1161     friend_notification: 
1162       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1163       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1164       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1165       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1166     gpx_notification: 
1167       and_no_tags: и без ознаки.
1168       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1169       failure: 
1170         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1171         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1172         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1173         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1174         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1175       greeting: Здраво,
1176       success: 
1177         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1178         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1179       with_description: со описот
1180       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1181     lost_password: 
1182       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1183     lost_password_html: 
1184       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1185       greeting: Здраво,
1186       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1187     lost_password_plain: 
1188       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1189       greeting: Здраво,
1190       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1191     message_notification: 
1192       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
1193       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1194       hi: Здраво %{to_user},
1195       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1196     note_comment_notification: 
1197       anonymous: Анонимен корисник
1198       closed: 
1199         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1200         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1201         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1202         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1203       commented: 
1204         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1205         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1206         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1207         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1208       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1209       greeting: Здраво,
1210       reopened: 
1211         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
1212         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
1213         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
1214         your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
1215     signup_confirm: 
1216       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1217       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1218       greeting: Здраво!
1219       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1220       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
1221   oauth: 
1222     oauthorize: 
1223       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1224       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1225       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1226       allow_write_api: ја менува картата.
1227       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1228       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1229       allow_write_notes: измена на белешки.
1230       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1231       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1232       title: Овластете пристап до вашата сметка
1233     oauthorize_failure: 
1234       denied: На прилогот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1235       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1236       title: Барањето за овластување не успеа
1237     oauthorize_success: 
1238       allowed: На прилогот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1239       title: Барањето за овластување е дозволено
1240       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1241     revoke: 
1242       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1243   oauth_clients: 
1244     create: 
1245       flash: Информациите се успешно регистрирани
1246     destroy: 
1247       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1248     edit: 
1249       submit: Уреди
1250       title: Уредете ја апликацијата
1251     form: 
1252       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1253       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1254       allow_write_api: ја менува картата.
1255       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1256       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1257       allow_write_notes: измена на белешки.
1258       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1259       callback_url: URL-адреса за одѕив
1260       name: Име
1261       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1262       required: Се бара
1263       support_url: URL поддршка
1264       url: URL адреса на главната апликација
1265     index: 
1266       application: Назив на прил. програм
1267       issued_at: Издадено
1268       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1269       my_apps: Мои клиентни апликации
1270       my_tokens: Мои овластени апликации
1271       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1272       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1273       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1274       revoke: Поништи!
1275       title: Мои OAuth податоци
1276     new: 
1277       submit: Регистрирање
1278       title: Регистрирајте нова апликација
1279     not_found: 
1280       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1281     show: 
1282       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
1283       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1284       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1285       allow_write_api: ја менува картата.
1286       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1287       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1288       allow_write_notes: измена на белешки.
1289       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1290       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1291       confirm: Дали сте сигурни?
1292       delete: Избриши клиент
1293       edit: Измени подробности
1294       key: "Потрошувачки клуч:"
1295       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1296       secret: "Потрошувачка тајна:"
1297       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1298       title: OAuth податоци за %{app_name}
1299       url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
1300     update: 
1301       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1302   printable_name: 
1303     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1304   redaction: 
1305     create: 
1306       flash: Редакцијата е создадена.
1307     destroy: 
1308       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
1309       flash: Редакцијата е поништена.
1310       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1311     edit: 
1312       description: Опис
1313       heading: Уреди редакција
1314       submit: Зачувај редакција
1315       title: Уреди редакција
1316     index: 
1317       empty: Нема редакции.
1318       heading: Список на редакции
1319       title: Список на редакции
1320     new: 
1321       description: Опис
1322       heading: Внесете информации за новата редакција
1323       submit: Создај редакција
1324       title: Создавање на нова редакција
1325     show: 
1326       confirm: Дали сте сигурни?
1327       description: "Опис:"
1328       destroy: Отстрани ја редакцијава
1329       edit: Уреди ја редакцијава
1330       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1331       title: Приказ на редакција
1332       user: "Создавач:"
1333     update: 
1334       flash: Промените се зачувани.
1335   site: 
1336     edit: 
1337       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1338       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1339       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1340       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1341       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1342       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1343       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1344       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1345       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1346       user_page_link: корисничка страница
1347     index: 
1348       createnote: Додај белешка
1349       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1350       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1351       license: 
1352         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1353       permalink: Постојана врска
1354       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1355       shortlink: Кратка врска
1356     key: 
1357       table: 
1358         entry: 
1359           admin: Административна граница
1360           allotments: Парцели
1361           apron: 
1362             - Аеродромска платформа
1363             - терминал
1364           bridge: Црна линија = мост
1365           bridleway: Пешачко-влечен пат
1366           brownfield: Запуштено подрачје
1367           building: Значајно здание
1368           byway: Спореден пат
1369           cable: 
1370             - клупна жичарница
1371             - клупна жичарница
1372           cemetery: Гробишта
1373           centre: Спортски центар
1374           commercial: Комерцијално подрачје
1375           common: 
1376             - Општествена земја
1377             - ливада
1378           construction: Патишта во изградба
1379           cycleway: Велосипедска патека
1380           destination: Пристап до одредницата
1381           farm: Фарма
1382           footway: Пешачка патека
1383           forest: Шума
1384           golf: Голф-терен
1385           heathland: Голиште
1386           industrial: Индустриско подрачје
1387           lake: 
1388             - Езеро
1389             - резервоар
1390           military: Воено подрачје
1391           motorway: Автопат
1392           park: Парк
1393           permissive: Дозволив пристап
1394           pitch: Спортски терен
1395           primary: Главен пат
1396           private: Приватен пристап
1397           rail: Железница
1398           reserve: Природен резерват
1399           resident: Станбено подрачје
1400           retail: Трговско подрачје
1401           runway: 
1402             - Аеродромска писта
1403             - рулажна патека
1404           school: 
1405             - Училиште
1406             - универзитет
1407           secondary: Спореден пат
1408           station: Железничка станица
1409           subway: Метро
1410           summit: 
1411             - Врв
1412             - врв
1413           tourist: Туристичка атракција
1414           track: Патека
1415           tram: 
1416             - Лека железница
1417             - трамвај
1418           trunk: Главна сообраќајна артерија
1419           tunnel: Испрекината линија = тунел
1420           unclassified: Некласификуван пат
1421           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1422           wood: Шумичка
1423     markdown_help: 
1424       alt: Алтернативен текст
1425       first: Прва ставка
1426       heading: Наслов
1427       headings: Наслови
1428       image: Слика
1429       link: Врска
1430       ordered: Подреден список
1431       second: Втора ставка
1432       subheading: Поднаслов
1433       text: Текст
1434       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1435       unordered: Неподреден список
1436       url: URL
1437     richtext_area: 
1438       edit: Уреди
1439       preview: Преглед
1440     search: 
1441       search: Пребарај
1442       submit_text: ->
1443       where_am_i: Каде сум?
1444       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1445     sidebar: 
1446       close: Затвори
1447       search_results: Резултати од пребарувањето
1448   time: 
1449     formats: 
1450       blog: "%e %B %Y г."
1451       friendly: "%e %B %Y г. во %H:%M ч."
1452   trace: 
1453     create: 
1454       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1455       upload_trace: Подигни GPS-трага
1456     delete: 
1457       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1458     description: 
1459       description_with_count: 
1460         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1461         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1462       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1463     edit: 
1464       description: "Опис:"
1465       download: преземи
1466       edit: уреди
1467       filename: "Податотека:"
1468       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1469       map: карта
1470       owner: "Сопственик:"
1471       points: "Точки:"
1472       save_button: Сочувај промени
1473       start_coord: "Почетна координата:"
1474       tags: "Ознаки:"
1475       tags_help: одделено со запирка
1476       title: Ја уредувате трагата %{name}
1477       uploaded_at: "Подигнато во:"
1478       visibility: "Видливост:"
1479       visibility_help: што значи ова?
1480       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1481     georss: 
1482       title: GPS-траги од OpenStreetMap
1483     list: 
1484       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1485       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1486       public_traces: Јавни GPS-траги
1487       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1488       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1489       your_traces: Ваши GPS-траги
1490     make_public: 
1491       made_public: Трагата е објавена
1492     offline: 
1493       heading: GPX-складиште вон интернет
1494       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1495     offline_warning: 
1496       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1497     trace: 
1498       ago: пред %{time_in_words_ago}
1499       by: од
1500       count_points: "%{count} точки"
1501       edit: уреди
1502       edit_map: Уредување
1503       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1504       in: во
1505       map: карта
1506       more: повеќе
1507       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1508       private: ПРИВАТНО
1509       public: ЈАВНО
1510       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1511       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1512       view_map: Погледај ја картата
1513     trace_form: 
1514       description: "Опис:"
1515       help: Помош
1516       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1517       tags: "Ознаки:"
1518       tags_help: одделено со запирка
1519       upload_button: Подигни
1520       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1521       visibility: "Видливост:"
1522       visibility_help: што значи ова?
1523       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1524     trace_header: 
1525       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1526       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1527       traces_waiting: 
1528         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1529         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1530       upload_trace: Подигни трага
1531     trace_optionals: 
1532       tags: Ознаки
1533     trace_paging_nav: 
1534       newer: Понови траги
1535       older: Постари траги
1536       showing_page: Страница %{page}
1537     view: 
1538       delete_track: Избриши ја трагава
1539       description: "Опис:"
1540       download: преземи
1541       edit: уреди
1542       edit_track: Уреди ја трагава
1543       filename: "Податотека:"
1544       heading: Ја гледате трагата %{name}
1545       map: карта
1546       none: Ништо
1547       owner: "Сопственик:"
1548       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1549       points: "Точки:"
1550       start_coordinates: "Почетна координата:"
1551       tags: "Ознаки:"
1552       title: Ја гледате трагата  %{name}
1553       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1554       uploaded: "Подигнато во:"
1555       visibility: "Видливост:"
1556     visibility: 
1557       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1558       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1559       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1560       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1561   user: 
1562     account: 
1563       contributor terms: 
1564         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1565         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1566         heading: "Услови за учество:"
1567         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1568         link text: што е ова?
1569         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1570         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1571       current email address: "Тековна е-пошта:"
1572       delete image: Отстрани тековна слика
1573       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1574       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1575       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1576       gravatar: 
1577         gravatar: Користи Gravatar
1578         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1579         link text: што е ова?
1580       home location: "Матична местоположба:"
1581       image: "Слика:"
1582       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1583       keep image: Задржи ја тековната слика
1584       latitude: Геог. ширина
1585       longitude: Геог. должина
1586       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1587       my settings: Мои прилагодувања
1588       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1589       new image: Додај слика
1590       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1591       openid: 
1592         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1593         link text: што е ова?
1594         openid: OpenID
1595       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1596       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1597       profile description: "Опис за профилот:"
1598       public editing: 
1599         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1600         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1601         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1602         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1603         enabled link text: што е ова?
1604         heading: "Јавно уредување:"
1605       public editing note: 
1606         heading: Јавно уредување
1607         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1608       replace image: Замени тековна слика
1609       return to profile: Назад кон профилот
1610       save changes button: Зачувај ги промените
1611       title: Уреди сметка
1612       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1613     confirm: 
1614       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1615       button: Потврди
1616       heading: Проверете си ја е-поштата
1617       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
1618       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
1619       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1620       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
1621       unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
1622     confirm_email: 
1623       button: Потврди
1624       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1625       heading: Потврди промена на е-пошта
1626       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1627       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1628     confirm_resend: 
1629       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1630       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1631     filter: 
1632       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1633     go_public: 
1634       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1635     list: 
1636       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1637       empty: Нема најдено такви корисници
1638       heading: Корисници
1639       hide: Скриј одбрани корисници
1640       showing: 
1641         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1642         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1643       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1644       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1645       title: Корисници
1646     login: 
1647       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1648       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1649       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1650       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1651       email or username: Е-пошта или корисничко име
1652       heading: Најава
1653       login_button: Најава
1654       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1655       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1656       no account: Немате сметка?
1657       openid: "%{logo} OpenID:"
1658       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1659       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1660       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1661       openid_providers: 
1662         aol: 
1663           alt: Најава со OpenID од AOL
1664           title: Најава со AOL
1665         google: 
1666           alt: Најава со OpenID од Google
1667           title: Најава со Google
1668         myopenid: 
1669           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1670           title: Најава со myOpenID
1671         openid: 
1672           alt: Најава со URL за OpenID
1673           title: Најава со OpenID
1674         wordpress: 
1675           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1676           title: Најава со Wordpress
1677         yahoo: 
1678           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1679           title: Најава со Yahoo
1680       password: "Лозинка:"
1681       register now: Регистрација
1682       remember: "Запомни ме:"
1683       title: Најава
1684       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1685       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1686       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1687     logout: 
1688       heading: Одјава од OpenStreetMap
1689       logout_button: Одјава
1690       title: Одјава
1691     lost_password: 
1692       email address: "Е-пошта:"
1693       heading: Ја заборавивте лозинката?
1694       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1695       new password button: Смени лозинка
1696       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1697       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1698       title: Загубена лозинка
1699     make_friend: 
1700       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1701       button: Додај како пријател
1702       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1703       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1704       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1705     new: 
1706       about: 
1707         header: Слободна и уредлива
1708         html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
1709       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1710       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1711       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1712       continue: Регистрација
1713       display name: "Име за приказ:"
1714       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1715       email address: "Е-пошта:"
1716       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1717       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1718       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1719       openid: "%{logo} OpenID:"
1720       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1721       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1722       password: "Лозинка:"
1723       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1724       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1725       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1726       title: Регистрација
1727       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1728     no_such_user: 
1729       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1730       heading: Корисникот %{user} не постои.
1731       title: Нема таков корисник
1732     popup: 
1733       friend: Пријател
1734       nearby mapper: Соседен картограф
1735       your location: Ваша местоположба
1736     remove_friend: 
1737       button: Отстрани од пријатели
1738       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1739       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1740       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1741     reset_password: 
1742       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1743       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1744       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1745       heading: Смени лозинка за %{user}
1746       password: "Лозинка:"
1747       reset: Смени лозинка
1748       title: Смени лозинка
1749     set_home: 
1750       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1751     suspended: 
1752       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1753       heading: Сметката е закочена
1754       title: Сметката е закочена
1755       webmaster: мреж. управник
1756     terms: 
1757       agree: Се согласувам
1758       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1759       consider_pd_why: Што е ова?
1760       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1761       decline: Одбиј
1762       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1763       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1764       heading: Услови на учество
1765       legale_names: 
1766         france: Франција
1767         italy: Италија
1768         rest_of_world: Остатокот од светот
1769       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1770       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1771       title: Услови на учество
1772       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1773     view: 
1774       activate_user: активирај го корисников
1775       add as friend: Додај во пријатели
1776       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1777       block_history: примени блокови
1778       blocks by me: Извршени болокови
1779       blocks on me: Добиени блокови
1780       comments: Коментари
1781       confirm: Потврди
1782       confirm_user: потврди го корисников
1783       create_block: блокирај го корисников
1784       created from: "Создадено од:"
1785       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1786       ct declined: Одбиен
1787       ct status: "Услови за учество:"
1788       ct undecided: Неодлучено
1789       deactivate_user: деактивирај го корисников
1790       delete_user: избриши го корисников
1791       description: Опис
1792       diary: Дневник
1793       edits: Уредувања
1794       email address: Е-пошта
1795       friends_changesets: измени на пријателите
1796       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1797       hide_user: скриј го корисников
1798       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1799       km away: "%{count} км од вас"
1800       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1801       m away: "%{count} м од вас"
1802       mapper since: "Картограф од:"
1803       moderator_history: дадени блокови
1804       my comments: Мои коментари
1805       my diary: Мојот дневник
1806       my edits: Мои уредувања
1807       my messages: Мои пораки
1808       my notes: Мои белешки
1809       my profile: Мојот профил
1810       my settings: Мои нагодувања
1811       my traces: Мои траги
1812       nearby users: Други соседни корисници
1813       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1814       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1815       new diary entry: нова ставка во дневникот
1816       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1817       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1818       notes: Белешки на картата
1819       oauth settings: oauth поставки
1820       remove as friend: Отстрани од пријатели
1821       role: 
1822         administrator: Овој корисник е администратор
1823         grant: 
1824           administrator: Додели администраторски пристап
1825           moderator: Додели модераторски пристап
1826         moderator: Овој корисник е модератор
1827         revoke: 
1828           administrator: Лиши од администраторски пристап
1829           moderator: Лиши од модераторски пристап
1830       send message: Испрати порака
1831       settings_link_text: прилагодувања
1832       spam score: "Оцена за спам:"
1833       status: "Статус:"
1834       traces: Траги
1835       unhide_user: покажи го корисникот
1836       user location: Местоположба на корисникот
1837       your friends: Ваши пријатели
1838   user_block: 
1839     blocks_by: 
1840       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1841       heading: Список на блокови од %{name}
1842       title: Блокови од %{name}
1843     blocks_on: 
1844       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1845       heading: Список на блокови за %{name}
1846       title: Блокови за %{name}
1847     create: 
1848       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1849       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1850       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1851     edit: 
1852       back: Преглед на сите блокови
1853       heading: Уредување на блок за %{name}
1854       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1855       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1856       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1857       show: Преглед на овој блок
1858       submit: Поднови го блокот
1859       title: Уредување на блок за %{name}
1860     filter: 
1861       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1862       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1863     helper: 
1864       time_future: Истекува за %{time}.
1865       time_past: Истечено пред %{time}.
1866       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1867     index: 
1868       empty: Досега сè уште нема блокови.
1869       heading: Список на кориснички блокови
1870       title: Кориснички блокови
1871     model: 
1872       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1873       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1874     new: 
1875       back: Преглед на сите блокови
1876       heading: Правење на блок за %{name}
1877       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1878       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1879       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1880       submit: Направи блок
1881       title: Правење на блок за %{name}
1882       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1883       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1884     not_found: 
1885       back: Назад кон индексот
1886       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1887     partial: 
1888       confirm: Дали сте сигурни?
1889       creator_name: Создавач
1890       display_name: Блокиран корисник
1891       edit: Уреди
1892       next: Следна »
1893       not_revoked: (не се поништува)
1894       previous: « Претходна
1895       reason: Причина за блокирање
1896       revoke: Поништи!
1897       revoker_name: "Поништил:"
1898       show: Прикажи
1899       showing_page: Страница %{page}
1900       status: Статус
1901     period: 
1902       one: 1 час
1903       other: "%{count} час"
1904     revoke: 
1905       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1906       flash: Овој блок е поништен.
1907       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1908       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1909       revoke: Поништи!
1910       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1911       title: Поништување на блок за %{block_on}
1912     show: 
1913       back: Преглед на сите блокови
1914       confirm: Дали сте сигурни?
1915       edit: Уреди
1916       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1917       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1918       reason: "Причина за блокирање:"
1919       revoke: Поништи!
1920       revoker: "Поништувач:"
1921       show: Прикажи
1922       status: Статус
1923       time_future: Уредувања во %{time}
1924       time_past: Истечено пред %{time}
1925       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1926     update: 
1927       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1928       success: Блокот е изменет.
1929   user_role: 
1930     filter: 
1931       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1932       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1933       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1934       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1935     grant: 
1936       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1937       confirm: Потврди
1938       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1939       heading: Потврди доделување на улога
1940       title: Потврди доделување на улога
1941     revoke: 
1942       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1943       confirm: Потврди
1944       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1945       heading: Потврди лишување од улога
1946       title: Потврди лишување од улога
1947   welcome_page: 
1948     add_a_note: 
1949       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1950       paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
1951       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1952     basic_terms: 
1953       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
1954       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
1955       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1956       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
1957       title: Основни картографски поими
1958       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
1959     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1960     questions: 
1961       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.\n<a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>."
1962       title: Имате прашања?
1963     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1964     title: Добре дојдовте!
1965     whats_on_the_map: 
1966       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (поеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од интернет или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
1967       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
1968       title: Што има на картата