Merge pull request #1732 from tomhughes/npemap
[rails.git] / config / locales / ne.yml
1 # Messages for Nepali (नेपाली)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Drjpoudel
5 # Author: Krish Dulal
6 # Author: Nirjal stha
7 # Author: Njsubedi
8 # Author: RajeshPandey
9 # Author: राम प्रसाद जोशी
10 # Author: सरोज कुमार ढकाल
11 ---
12 ne:
13   html:
14     dir: ltr
15   time:
16     formats:
17       friendly: '%e %B %Y मा %H:%M'
18   activerecord:
19     models:
20       acl: अनुमति नियन्त्रण सूची
21       changeset: परिवर्तनहरू सूची
22       changeset_tag: चेन्जसेट ट्याग
23       country: देश
24       diary_comment: डायरी टिप्पणी
25       diary_entry: डायरी प्रविष्टी
26       friend: साथी
27       language: भाषा
28       message: सन्देश
29       node: नोड
30       node_tag: नोड ट्याग
31       notifier: सुचक
32       old_node: पूरानो नोड
33       old_node_tag: पूरानो नोड ट्याग
34       old_relation: पूरानो रिलेशन
35       old_relation_member: पूरानो रिलेशन सदस्य
36       old_relation_tag: पूरानो रिलेशन ट्याग
37       old_way: पूरानो बाटो
38       old_way_node: पूरानो बाटो नोड
39       old_way_tag: पूरानो बाटो ट्याग
40       relation: रिलेशन
41       relation_member: रिलेशन सदस्य
42       relation_tag: रिलेशन ट्याग
43       session: सत्र
44       trace: ट्रेस
45       tracepoint: ट्रेस बिन्दु
46       tracetag: ट्रेस ट्याग
47       user: प्रयोगकर्ता
48       user_preference: प्रयोगकर्ता प्राथमिकता
49       user_token: प्रयोगकर्ता टोकन
50       way: बाटो
51       way_node: बाटो नोड
52       way_tag: बाटो ट्याग
53     attributes:
54       diary_comment:
55         body: बडी
56       diary_entry:
57         user: प्रयोगकर्ता
58         title: विषय
59         latitude: अक्षांश
60         longitude: देशान्तर
61         language: भाषा
62       friend:
63         user: प्रयोगकर्ता
64         friend: साथी
65       trace:
66         user: प्रयोगकर्ता
67         visible: देखिने
68         name: नाम
69         size: आकार
70         latitude: अक्षांश
71         longitude: देशान्तर
72         public: सार्वजनिक
73         description: वर्णन
74       message:
75         sender: पठाउने
76         title: विषय
77         body: बडी
78         recipient: प्रापक
79       user:
80         email: इमेल
81         active: सक्रिय
82         display_name: देखाउने नाम
83         description: वर्णन
84         languages: भाषाहरू
85         pass_crypt: पासवर्ड
86   printable_name:
87     with_version: '%{id}, v%{version}'
88     with_name_html: '%{name} (%{id})'
89   editor:
90     default: पूर्वस्थापित(अहिलेको %{name})
91     potlatch:
92       name: पोटल्याच १
93       description: पोटल्याच १ (ब्राउजर सम्पादन)
94     id:
95       name: iD
96       description: iD (ब्राउजर सम्पादक)
97     potlatch2:
98       name: पोटल्याच २
99       description: पोटल्याच २ (ब्राउजर सम्पादन)
100     remote:
101       name: रिमोट कन्ट्रोल
102       description: रिमोट कन्ट्रोल  (JOSM वा Merkaartor)
103   browse:
104     created: सृजना गरिएको
105     closed: समापन भएको
106     created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> बनाइएको
107     closed_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> समापन गरिएको
108     created_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सिर्जना
109       गरिएको
110     deleted_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा हटाइएको
111     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सम्पादन
112       गरिएको
113     closed_by_html: ' %{user}द्वारा <abbr title=''%{title}''>%{time} अगाडि</abbr>
114       समापन गरिएको'
115     version: संस्करण
116     in_changeset: परिवर्नहरू
117     anonymous: अज्ञात
118     no_comment: कुनै पनि टिप्पणीहरू छैनन्
119     part_of: खण्ड
120     download_xml: XML डाउनलोड गर्नुहोस्
121     view_history: इतिहास हेर्नुहोस्
122     view_details: बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
123     location: 'स्थान:'
124     changeset:
125       title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
126       belongs_to: रचयिता
127       node: अंशहरू (%{count})
128       node_paginated: अंशहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
129       way: बाटोहरू (%{count})
130       way_paginated: बाटोहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
131       relation: सम्बन्धहरू (%{count})
132       relation_paginated: सम्बन्धहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
133       comment: टिप्पणीहरू (%{count})
134       hidden_commented_by: ' %{user} द्वारा गरिएको लुकाइएको टिप्पणी <abbr title=''%{exact_time}''>%{when}
135         पहिले</abbr>'
136       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
137         गरिएको टिप्पणी'
138       changesetxml: चेन्जसेट XML
139       osmchangexml: osmChange XML
140       feed:
141         title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
142         title_comment: परिवर्तनहरू %{id} - %{comment}
143       join_discussion: छलफलमा भाग लिन लग इन गर्नुहोस्
144       discussion: छलफल
145     node:
146       title: 'अंश: %{name}'
147       history_title: 'अंशको इतिहास: %{name}'
148     way:
149       title: 'बाटो: %{name}'
150       history_title: 'बाटोको इतिहास: %{name}'
151       nodes: अंशहरू
152       also_part_of:
153         one: बाटोको अंश %{related_ways}
154         other: बाटोको अंशहरू %{related_ways}
155     relation:
156       title: 'सम्बन्ध: %{name}'
157       history_title: 'सम्बन्धको इतिहास: %{name}'
158       members: 'सदस्यहरू:'
159     relation_member:
160       entry_role: '%{type} %{name}  %{role}को रुपमा'
161       type:
162         node: नोड
163         way: बाटो
164         relation: सम्बन्ध
165     containing_relation:
166       entry: सम्बन्ध %{relation_name}
167       entry_role: सम्बन्ध %{relation_name} (as %{relation_role})
168     not_found:
169       sorry: 'माफ गर्नुहोला, %{type} #%{id} फेला पार्न सकिएन ।'
170       type:
171         node: नोड
172         way: बाटो
173         relation: सम्बन्ध
174         changeset: परिवर्तनसेट
175         note: टिपोट
176     timeout:
177       sorry: माफ गर्नुहोला, %{id} अाइडि भएको %{type}को लागि तथ्याङ्क प्राप्त गर्न
178         निक्कै समय लाग्यो ।
179       type:
180         node: नोड
181         way: बाटो
182         relation: सम्बन्ध
183         changeset: चेन्जसेट
184         note: टिपोट
185     redacted:
186       redaction: सम्पादन %{id}
187       message_html: संस्करण %{version} यस प्रकारको  %{type}  देखाउन सकिँदैन किनभने
188         यो हटाइएको छ कृपया जानकारीखो लागि %{redaction_link} हेर्नुहोस्
189       type:
190         node: नोड
191         way: बाटो
192         relation: रिलेशन
193     start_rjs:
194       feature_warning: '%{num_features}वटा सुविधाहरु लोड हुँदै छन्, जसले गर्दा तपाईंको
195         ब्राउजर सुस्त वा अनुत्तरदायी बनाउन सक्छ । तपाईं साँच्चै यो जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ
196         ?'
197       load_data: डेटा लोडगर्ने
198       loading: लोड हुदैछ...
199     tag_details:
200       tags: ट्यागहरू
201       wiki_link:
202         key: '%{key} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
203         tag: '%{key}=%{value} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
204       wikidata_link: '%{page} वस्तु विकिडेटा मा'
205       wikipedia_link: '%{page}को बारेमा विकिपीडियामा भएको लेख'
206       telephone_link: '%{phone_number} मा फोन गर्नुहोस्'
207     note:
208       title: 'टिप्पणी: %{id}'
209       new_note: नयाँ टिप्पणी
210       description: विवरण
211       open_title: 'समाधान नगरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
212       closed_title: 'समाधान गरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
213       hidden_title: 'लुकाइएको टिप्पणी #%{note_name}'
214       open_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr> सिर्जना
215         गरिएको'
216       open_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} अगाडि</abbr> अज्ञात व्यक्तिद्वारा
217         सिर्जना गरिएको
218       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
219         गरिएको टिप्पणी'
220       commented_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
221         अगाडि</abbr> गरिएको टिप्पणी
222       closed_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
223         समाधान गरिएको'
224       closed_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
225         अगाडि</abbr> समाधान गरिएको
226       reopened_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
227         पुनःसक्रिय गरिएको'
228       reopened_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
229         अगाडि</abbr> पुनःसक्रिय गरिएको
230       hidden_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
231         लुकाइएको'
232     query:
233       title: क्वेरी गुणहरू
234       introduction: नजिकैका फिचरहरू भेटाउन नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्
235       nearby: नजिकैका फिचरहरू
236       enclosing: यसभित्र रहेका फिचरहरू
237   changeset:
238     changeset_paging_nav:
239       showing_page: पृष्ठ %{page}
240       next: अर्को »
241       previous: « अघिल्लो
242     changeset:
243       anonymous: बेनाम
244       no_edits: (कुनै सम्पादनहरू छैनन्)
245       view_changeset_details: परिवर्तनहरूको विवरण हेर्नुहोस्
246     changesets:
247       id: आईडी(ID)
248       saved_at: सुरक्षित गरिएको समय-
249       user: प्रयोगकर्ता
250       comment: टिप्पणी
251       area: क्षेत्र
252     list:
253       title: चेन्जसेटहरू
254       title_user: '%{user}द्वरा गरिएका परिवर्तनहरू'
255       title_friend: तपाईंको मित्रहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
256       title_nearby: तपाईंनजिक हुनुभएका प्रयोगकर्ताहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
257       empty: कुनै पनि परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
258       empty_area: यो क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
259       empty_user: यस प्रयोगकर्ताद्वारा कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
260       no_more: अन्य कुनै परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
261       no_more_area: यो क्षेत्रमा अन्य कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
262       no_more_user: यस प्रयोगकर्तटद्वारा अन्य कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
263       load_more: अझै लोड गर्नुहोस्
264     timeout:
265       sorry: माफ गर्नुहोला, तपाईंले खोज्नुभएको परिवर्तनहरूको सूची प्राप्त गर्न निकै
266         समय लाग्यो ।
267     rss:
268       title_all: OpenStreetMap परिवर्वतन सूची छलफल
269       title_particular: 'OpenStreetMap परिवर्तन सूची #%{changeset_id} छलफल'
270       comment: ' %{author}द्वारा #%{changeset_id}मा नयाँ टिप्पणी'
271       commented_at_html: ' %{when} पहिले अद्यावधि गरिएको'
272       commented_at_by_html: ' %{user}  द्वारा  %{when} पहिले अद्यावधिक गरिएको'
273       full: पूरा वार्तालाप
274   diary_entry:
275     new:
276       title: नयाँ दैनिकी
277       publish_button: प्रकाशन गर्नुहोस्
278     list:
279       title: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
280       title_friends: साथीहरूका डायरीहरू
281       title_nearby: नजिकका प्रयोगकर्ताहरूका डायरीहरू
282       user_title: '%{user}को डायरी'
283       in_language_title: '%{language} भाषामा भएका दैनिकीहरू'
284       new: नयाँ दैनिकी
285       new_title: तपाईंको डायरीमा नयाँ दैनिकी सिर्जना गर्नुहोस्
286       no_entries: कुनै पनि अभिलेखहरू भेटिएनन्
287       recent_entries: हालैका दैनिकीहरू
288       older_entries: पुराना अभिलेखहरू
289       newer_entries: नयाँ अभिलेखहरू
290     edit:
291       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
292       subject: 'विषय:'
293       body: 'मूख्य भाग:'
294       language: 'भाषा:'
295       location: 'स्थान:'
296       latitude: 'देशान्तर:'
297       longitude: 'अक्षांश:'
298       use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
299       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
300       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
301     view:
302       title: '%{user}को डायरी | %{title}'
303       user_title: '%{user}को डायरी'
304       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
305       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई'
306       login: प्रवेश
307       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
308     no_such_entry:
309       title: त्यस्तो कुनै दैनिकी भेटिएन
310       heading: '%{id} आइडी भएको कुनै अभिलेख भेटिएन'
311       body: माफ गर्नुहोला, %{id} आइडी भएको कुनै डायरी छैन । कृपया हिज्जे जाँच गर्नुहोस्,
312         वा गलत लिङ्क क्लिक गर्नुभयो कि हेर्नुहोस् ।
313     diary_entry:
314       posted_by: '%{link_user}द्वारा %{created}मा %{language_link}भाषामा पोस्ट गरिएको'
315       comment_link: यस प्रविष्टीमा टिप्पणी गर्ने
316       reply_link: यो प्रविष्टीमा जवाफ लेख्ने
317       comment_count:
318         zero: कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
319         one: '%{count} टिप्पणी'
320         other: '%{count} टिप्पणीहरू'
321       edit_link: यो प्रविष्टी सम्पादन गर्ने
322       hide_link: यो प्रविष्टी लुकाउने
323       confirm: निश्चित गर्ने
324     diary_comment:
325       comment_from: '%{link_user}द्वारा %{comment_created_at}मा गरिएको टिप्पणी'
326       hide_link: यो टिप्पणी लुकाउनुहोस्
327       confirm: निश्चित गर्ने
328     location:
329       location: 'स्थान:'
330       view: अवलोकन गर्ने
331       edit: सम्पादन
332     feed:
333       user:
334         title: '%{user}को लागि ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकी'
335         description: '%{user}को लागि हालैका ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू'
336       language:
337         title: '%{language_name} भाषामा OpenStreetMap दैनिकी'
338         description: '%{language_name} भाषामा ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका
339           दैनिकी'
340       all:
341         title: ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू
342         description: ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका दैनिकीहरू
343     comments:
344       has_commented_on: '%{display_name}ले निम्न दैनिकीहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको छ'
345       post: पोष्ट
346       when: कहिले
347       comment: टिप्पणी
348       ago: '%{ago} पहिले'
349       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
350       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
351   export:
352     title: निर्यात गर्नुहोस्
353     start:
354       area_to_export: निर्यात गर्ने क्षेत्र
355       manually_select: आफै अर्को क्षेत्र छान्नुहोस
356       format_to_export: निर्यात गर्ने ढाँचा
357       osm_xml_data: OpenStreetMap XML डेटा
358       map_image: नक्साको तस्वीर (सर्वस्वीकृत सतहहरू देखाउँछ)
359       embeddable_html: थप्नलायक HTML
360       licence: इजाजतपत्र
361       export_details: ओपनस्ट्रीटम्यापका जानकारीहरू <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">अोपन
362         डेटा कमन्स ओपन डेटाबेस लाइसेन्स</a> अनुज्ञप्तिसँग अाबद्ध छन् ।
363       too_large:
364         advice: निर्यात गर्ने प्रक्रिया असफल भएमा तल दिइएका स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्-
365         body: यो क्षेत्र ओपनस्ट्रीटम्याप एक्स् एम् एल जानकारीको रूपमा निर्यात गर्नको
366           लागि निकै ठूलो छ । कृपया सानो क्षेत्र छान्नुहोस् वा तल देखाइएका स्रोतहरूबाट
367           ठूलो सङ्ख्यामा जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस् ।
368         planet:
369           title: ओएस्एम ग्रह
370           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कका प्रतिहरू
371         overpass:
372           title: ओभरपास एपिअाइ
373           description: OpenStreetMap तथ्याङ्कको अर्को स्रोतबाट यो सिमारेखा प्राप्त
374             गर्नुहोस्
375         geofabrik:
376           title: Geofabrik डाउनलोडहरू
377           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका महादेशहरू, देशहरू तथा चुनिएका सहरहरूका
378             उद्धरणहरू
379         metro:
380           title: मेट्रो उद्धरणहरू
381           description: विश्वका प्रमुख सहर तथा वरिपरीका क्षेत्रहरूको उद्धरण
382         other:
383           title: अन्य स्रोतहरू
384           description: ओपनस्ट्रीटम्याप विकिमा सूचीत थप स्रोतहरू
385       options: विकल्पहरू
386       format: ढाँचा
387       scale: स्केल
388       max: अधिकतम
389       image_size: तस्वीर आकार
390       zoom: जुम
391       add_marker: नक्शामा चिह्न थप्नुहोस्
392       latitude: 'अक्षांश:'
393       longitude: 'देशान्तर:'
394       output: उत्पादन
395       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
396       export_button: निर्यात गर्नुहोस्
397   geocoder:
398     search:
399       title:
400         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">आन्तरिक</a> बाट नतिजाहरू
401         uk_postcode: <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>बाट
402           नतिजाहरू
403         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</aबाट नतिजाहरू
404         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
405           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
406         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
407         osm_nominatim_reverse: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
408           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
409         geonames_reverse: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
410     search_osm_nominatim:
411       prefix:
412         aerialway:
413           cable_car: केबल कार
414           chair_lift: कुर्सी लिफ्ट
415           drag_lift: तान्ने लिफ्ट
416           gondola: गोन्डोला लिफ्ट
417           station: हवाई मार्ग स्टेशन
418         aeroway:
419           aerodrome: हवाईड्रोम
420           apron: तटबन्द
421           gate: ढोका
422           helipad: हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ
423           runway: रनवे
424           taxiway: ट्याक्सीको बाटो
425           terminal: टर्मिनल
426         amenity:
427           animal_shelter: पशु आश्रय
428           arts_centre: कला केन्द्र
429           atm: एटिएम् मेसिन
430           bank: बैँक
431           bar: बार
432           bbq: बारबिक्यू
433           bench: मेच
434           bicycle_parking: साइकिल पार्किङ्
435           bicycle_rental: साइकिल भाडामा
436           biergarten: बियर पिउने ठाउँ
437           boat_rental: ढुङ्गा भाडा सेवा
438           brothel: वेश्यालय
439           bureau_de_change: परिवर्तन व्यूरो
440           bus_station: बस स्टेसन्
441           cafe: चमेना गृह
442           car_rental: कार भाडामा
443           car_sharing: कार साटासाट
444           car_wash: कार धुने ठाउँ
445           casino: क्यासिनो
446           charging_station: चार्ज गर्ने स्टेसन
447           childcare: बालबालिका हेरचाह
448           cinema: सिनेमा घर
449           clinic: क्लिनिक
450           clock: घन्टाघर
451           college: कलेज
452           community_centre: सामुदायिक केन्द्र
453           courthouse: अदालत
454           crematorium: श्मशान
455           dentist: दाँतको डाक्टर
456           doctors: डाक्टर
457           drinking_water: पिउने पानी
458           driving_school: ड्राइभिङ स्कूल
459           embassy: दूतावास
460           fast_food: चमेना गृह
461           ferry_terminal: फेरी टर्मिनल
462           fire_station: अग्नि नियन्त्रण स्टेसन्
463           food_court: खाजा घर
464           fountain: पानीको फोहोरा
465           fuel: इन्धन
466           gambling: जुवाघर
467           grave_yard: श्मशान घाट
468           hospital: अस्पताल
469           hunting_stand: शिकार क्षेत्र
470           ice_cream: बरफ
471           kindergarten: बाल आश्रम
472           library: पुस्तकालय
473           marketplace: बजार क्षेत्र
474           monastery: चैत्य
475           motorcycle_parking: मोटर साइकल पार्किङ
476           nightclub: रात्री क्लब
477           nursing_home: नर्सिङ होम
478           office: कार्यलय
479           parking: पार्किङ
480           parking_entrance: पार्किङ प्रवेश
481           pharmacy: औषधी पसल
482           place_of_worship: पूजा गर्ने स्थान
483           police: प्रहरी
484           post_box: हुलाक बाक्सा
485           post_office: हुलाक
486           preschool: पूर्व-स्कुल
487           prison: कारागार
488           pub: पब
489           public_building: सार्वजनिक भवन
490           recycling: पुनः प्रयोग विन्दु
491           restaurant: रेस्टुरेन्ट
492           retirement_home: बृद्ध आश्रम
493           sauna: सौना
494           school: विद्यालय
495           shelter: आश्रय
496           shop: पसल
497           shower: स्नानघर
498           social_centre: सामाजिक केन्द्र
499           social_club: सामाजिक क्लब
500           social_facility: सामाजिक सेवा
501           studio: स्टुडियो
502           swimming_pool: पौली पोखरी
503           taxi: ट्याक्सी
504           telephone: सार्वजनिक टेलिफोन
505           theatre: हल
506           toilets: शौचालय
507           townhall: सभा गृह
508           university: विश्वविद्यालय
509           vending_machine: भेन्डिङ मेसिन
510           veterinary: भेटेरिनरी शल्यक्रिया
511           village_hall: सभा गृह
512           waste_basket: फोहर टोकरी
513           waste_disposal: फोहर फाल्ने ठाउँ
514           youth_centre: युवा केन्द्र
515         boundary:
516           administrative: प्रशासनिक सिमाना
517           census: जनगणना सिमाना
518           national_park: राष्ट्रिय निकुञ्ज
519           protected_area: संरक्षित क्षेत्र
520         bridge:
521           aqueduct: नहर
522           suspension: झोलुङ्गे पुल
523           swing: झोलुङ्गे पुल
524           viaduct: भियाडक्ट
525           "yes": पुल
526         building:
527           "yes": भवन
528         craft:
529           brewery: ब्रुएरी
530           carpenter: सिकर्मी
531           electrician: विद्युतकर्मी
532           gardener: माली
533           painter: पेन्टर
534           photographer: फोटोग्रा
535           plumber: प्लमर
536           shoemaker: जुत्ताबनाउने
537           tailor: सुचीकार
538           "yes": कला पसल
539         emergency:
540           ambulance_station: एम्बुलेन्स पार्क
541           defibrillator: डिफिब्रिलेटर
542           landing_site: आकस्मिक अवतरण क्षेत्र
543           phone: आकस्मिक फोन
544         highway:
545           abandoned: छोडिएको राजमार्ग
546           bus_stop: बस बिसौनी
547           construction: निर्माणाधिन राजमार्ग
548           cycleway: साइकल मार्ग
549           elevator: भर्‍याङ
550           footway: पदमार्ग
551           living_street: आवासिय गल्ली
552           milestone: कोसेढुङ्गा
553           motorway: मोटरमार्ग
554           motorway_junction: मोटरमार्ग मिलन बिन्दु
555           motorway_link: मोटरमार्ग सडक
556           path: पथ
557           pedestrian: पैदल मार्ग
558           primary: प्राथमिक सडक
559           primary_link: प्राथमिक सडक
560           proposed: प्रस्तावित सडक
561           raceway: रेसवे
562           residential: आवासीय सडक
563           rest_area: विश्राम क्षेत्र
564           road: सडक
565           secondary: माध्यमिक सडक
566           secondary_link: माध्यमिक सडक
567           service: सर्भिस सडक
568           speed_camera: गति क्यामेरा
569           steps: खुट्किलाहरू
570           street_lamp: सडक बत्ती
571           track: ट्रयाक
572           trail: गोरेटो बाटो
573           "yes": सडक
574         historic:
575           bunker: बङ्कर
576           castle: गढी
577           fort: किल्ला
578           heritage: सम्पादा क्षेत्र
579           house: घर
580           icon: प्रतिमा
581           memorial: स्मारक
582           mine: खानी
583           monument: सम्पदा
584           ruins: भग्नावशेषहरू
585           stone: पत्थर
586           tomb: चिहान
587           tower: टावर
588         landuse:
589           basin: बेसिन
590           commercial: व्यवसायिक क्षेत्र
591           farm: खेती
592           farmland: खेतीयोग्य जमिन
593           forest: वन
594           garages: ग्यारेजहरू
595           grass: घाँस
596           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
597           landfill: ल्यान्डफिल
598           military: सैनिक इलाका
599           mine: खानी
600           railway: रेलमार्ग
601           residential: आवासीय क्षेत्र
602           retail: खुद्रा
603           road: सडक क्षेत्र
604         leisure:
605           garden: बगैँचा
606           park: उद्यान
607           resort: रिसोर्ट
608           sauna: सौना
609           stadium: रङ्गाशाला
610           swimming_pool: पौली पोखरी
611         man_made:
612           lighthouse: प्रकाश घर
613           pipeline: पाइपरेखा
614           tower: टावर
615           works: कारखाना
616         military:
617           barracks: सैनिक घर
618           bunker: बङ्कर
619         natural:
620           bay: खाडी
621           beach: समुद्र किनारा
622           crater: क्रेटर
623           forest: वन
624           glacier: हिमनदी
625           grassland: घाँसेमैदान
626           hill: डाँडा
627           island: द्विप
628           land: जमिन
629           marsh: धाप
630           peak: शिखर
631           point: बिन्दु
632           rock: रक
633           sand: बालुवा
634           spring: स्प्रिङ
635           stone: पत्थर
636           tree: रूख
637           valley: उपत्यका
638           volcano: ज्वालामुखी
639           water: पानी
640           wood: कुञ्ज
641         office:
642           accountant: लेखापाल
643           administrative: प्रबन्धकीय स्थल
644           company: कम्पनी
645           lawyer: वकिल
646           ngo: एनजिओ कार्यलय
647           telecommunication: दूरसञ्चार कार्यलय
648           travel_agent: ट्राभल एजेन्सी
649           "yes": कार्यलय
650         place:
651           city: शहर
652           country: देश
653           county: ईलाका
654           farm: खेती
655           house: घर
656           houses: घरहरू
657           island: द्विप
658           isolated_dwelling: एक्लो बसस्थान
659           locality: वसोबास
660           municipality: नगरपालिका
661           neighbourhood: छिमेक
662           postcode: पोस्ट कोड
663           region: क्षेत्र
664           sea: समुद्र
665           state: राज्य
666           town: नगर
667           village: गाउँ
668           "yes": स्थानहरू
669         railway:
670           abandoned: परित्यक्त रेलमार्ग
671           junction: रेलमार्ग जङ्सन
672         shop:
673           bakery: बेकरी
674           beauty: सौन्दर्य पसल
675           beverages: पेय पसल
676           bicycle: साइकल पसल
677           books: पुस्तक पसल
678           boutique: बुटिक
679           butcher: मासु पसल
680           car: कार पसल
681           car_parts: कार पाटपुर्जा
682           car_repair: कार मर्मत
683           carpet: कार्पेट पसल
684           charity: दान पसल
685           chemist: औषधि पसल
686           clothes: कपडा पसल
687           computer: कम्प्युटर पसल
688           confectionery: चकलेट पसल
689           copyshop: कापी पसल
690           cosmetics: शृङ्गार पसल
691           department_store: डिपार्टमेन्ट स्टोर
692           dry_cleaning: ड्राइ क्लिनिङ
693           electronics: इलेक्ट्रोनिक्स पसल
694           estate_agent: घरजग्गा एजेन्ट
695           farm: किसान पसल
696           fashion: फेसन पसल
697           fish: माछा पसल
698           florist: पुष्प व्यवसायी
699           food: भोजनालय
700           furniture: फर्निचर
701           gallery: सङ्ग्रहालय
702           general: किराना पसल
703           gift: उपहार पसल
704           greengrocer: तरकारी पसल
705           grocery: किराना पसल
706           hairdresser: नाइ पसल
707           hardware: हार्डवेयर पसल
708           hifi: हाइ-फाइ
709           jewelry: गहना पसल
710           mall: सपिङ मल
711           market: बजार
712           mobile_phone: मोबाइल फोन पसल
713           motorcycle: मोटरसाइकल पसल
714           music: संगीत पसल
715           newsagent: सम्वाददाता
716           optician: अप्टिसियन
717           pet: पाल्तु पसल
718           pharmacy: औषधी पसल
719           shoes: जुत्ता पसल
720           sports: खेलकुद सामग्री पसल
721           tailor: सुचीकार
722           toys: खेलौना पसल
723           video: भिडियो पसल
724           "yes": पसल
725         tourism:
726           attraction: आकर्षण
727           bed_and_breakfast: बेड र ब्रेकफास्ट
728           cabin: क्याबिन
729           gallery: सङ्ग्रहालय
730           guest_house: अतिथी घर
731           hostel: होस्टल
732           hotel: होटल
733           information: सूचना
734           museum: सङ्ग्रहालय
735           picnic_site: वनभोज स्थल
736           viewpoint: अवलोकन केन्द्र
737           zoo: चिडियाखाना
738         tunnel:
739           "yes": सुरुङ
740         waterway:
741           canal: नहर
742           dam: ड्याम
743           ditch: खाल्डो
744           dock: डक गर्नुहोस्
745           drain: ढल
746           rapids: भङ्गालो
747           river: नदी
748           stream: प्रवाह
749           waterfall: झरना
750           "yes": जलमार्ग
751       admin_levels:
752         level2: राष्ट्रिय सीमा
753         level4: राज्य सीमा
754         level5: क्षेत्र सीमा
755         level6: इलाका सीमा
756         level8: सहर सीमा
757         level9: गाउँ सीमा
758         level10: उपनगर सीमा
759     description:
760       types:
761         cities: सहरहरू
762         towns: नगरहरू
763         places: स्थानहरू
764     results:
765       no_results: कुनै नतिजाहरू भेटिएनन्
766       more_results: थप नतिजाहरू
767   layouts:
768     logo:
769       alt_text: OpenStreetMap लोगो
770     logout: लग आउट गर्नुहोस्
771     log_in: लग इन
772     sign_up: साइन अप
773     start_mapping: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
774     edit: सम्पादन
775     history: इतिहास
776     export: निर्यात गर्नुहोस्
777     data: डेटा
778     export_data: डेटा निर्यात गर्नुहोस्
779     gps_traces: GPS ट्रेसहरू
780     gps_traces_tooltip: GPS ट्रेसहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्
781     user_diaries: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
782     user_diaries_tooltip: प्रयोगकर्ता डायरीहरू हेर्नुहोस्
783     edit_with: '%{editor} प्रयोग गरेर सम्पादन गर्नुहोस्'
784     tag_line: स्वतन्त्र र खुला विकी विश्व म्याप
785     intro_header: OpenStreetMap मा स्वागत छ!
786     partners_partners: समर्थकहरू
787     help: सहायता
788     about: बारेमा
789     copyright: प्रतिलिपि अधिकार
790     community: समुदाय
791     community_blogs: समूदाय ब्लगहरू
792     foundation: फाउन्डेसन
793     make_a_donation:
794       text: दान गर्नुहोस्
795     learn_more: थप जान्नुहोस्
796     more: थप
797   license_page:
798     native:
799       title: यो पृष्ठको बारेमा
800       mapping_link: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
801     legal_babble:
802       more_title_html: थप जान्नको लागि
803       contributors_title_html: हाम्रा योगदान कर्ताहरू
804   welcome_page:
805     title: स्वागतम्!
806     whats_on_the_map:
807       title: म्यापमा के छ
808     rules:
809       title: नियमहरू !
810   fixthemap:
811     how_to_help:
812       title: कसरी सहायता गर्ने
813       join_the_community:
814         title: समूदायमा सहभागी हुनुहोस्
815     other_concerns:
816       title: अन्य चासोहरू
817   help_page:
818     title: कसरी सहायता पाउने
819     welcome:
820       url: /welcome
821       title: OSM मा स्वागत् छ
822     beginners_guide:
823       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
824       title: सुरुवातकर्ताहरूको लागि मार्गदर्शन
825       description: सुरुवातकर्ताहरूको लागि समुदायद्वारा निर्मित निर्देशिका
826     help:
827       title: help.openstreetmap.org
828     mailing_lists:
829       title: मेलिङ्ग सूचीहरू
830     forums:
831       title: मञ्च
832     irc:
833       title: आईआरसि
834     switch2osm:
835       title: स्विचटु‍ओएसएम
836     wiki:
837       url: http://wiki.openstreetmap.org/
838   about_page:
839     next: अर्को
840     local_knowledge_title: स्थानीय ज्ञान
841     community_driven_title: समूदायबाट सञ्चालित
842     open_data_title: खुल्ला डेटा
843     legal_title: कानूनी
844     partners_title: समर्थकहरू
845   notifier:
846     diary_comment_notification:
847       hi: नमस्ते %{to_user},
848     message_notification:
849       hi: नमस्ते %{to_user},
850     friend_notification:
851       hi: नमस्ते %{to_user},
852       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ले तपाईँलाई मित्रको रूपमा थप्नु भयो'
853     gpx_notification:
854       greeting: नमस्ते,
855     signup_confirm:
856       greeting: नमस्ते!
857     email_confirm_plain:
858       greeting: नमस्ते,
859     email_confirm_html:
860       greeting: नमस्ते,
861     lost_password_plain:
862       greeting: नमस्ते,
863     lost_password_html:
864       greeting: नमस्ते,
865     note_comment_notification:
866       anonymous: अज्ञात प्रयोगकर्ता
867       greeting: नमस्ते,
868     changeset_comment_notification:
869       hi: नमस्ते %{to_user},
870       greeting: नमस्ते,
871   message:
872     inbox:
873       title: इनबक्स
874       my_inbox: मेरो इनबक्स
875       outbox: आउटबक्स
876       from: बाट
877       subject: विषय
878       date: मिति
879     message_summary:
880       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
881       read_button: पढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
882       reply_button: जवाफ दिने
883       delete_button: हटाउनुहोस्
884     new:
885       title: सान्देस पठाउ
886       send_message_to: '%{name} लाई नयाँ सन्देश पठाउनुहोस्'
887       subject: विषय
888       body: मुख्य भाग
889       send_button: पठाउनुहोस्
890       back_to_inbox: इनबक्समा फर्कनुहोस्
891       message_sent: सन्देश पठाइयो
892     outbox:
893       title: आउटबक्स
894       inbox: इनबक्स
895       outbox: आउटबक्स
896       to: लाई
897       subject: विषय
898       date: मिति
899     read:
900       title: सन्देश पढ्नुहोस्
901       from: बाट
902       subject: विषय
903       date: मिति
904       reply_button: जवाफ दिनुहोस्
905       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
906       delete_button: मेट्नुहोस्
907       back: पछाडि
908       to: लाई
909     sent_message_summary:
910       delete_button: हटाउनुहोस्
911     delete:
912       deleted: सन्देश मेटियो
913   site:
914     index:
915       permalink: स्थायी लिङ्क
916       shortlink: छोटो लिङ्क
917       createnote: एक टिप्पणी थप्नुहोस्
918     edit:
919       user_page_link: प्रयोगकर्ता पृष्ठ
920     sidebar:
921       close: बन्द गर्नुहोस्
922     search:
923       search: खोज्नुहोस्
924       get_directions: दिशानिर्देशन प्राप्त गर्नुहोस्
925       from: बाट
926       to: लाई
927       submit_text: जानुहोस्
928     key:
929       table:
930         entry:
931           motorway: मोटरमार्ग
932           main_road: मुख्य सडक
933           trunk: ट्रङ्क सडक
934           primary: प्राथमिक सडक
935           secondary: माध्यमिक सडक
936           unclassified: वर्गिकरण नगरिएको सडक
937           track: ट्रयाक
938           cycleway: साइकल मार्ग
939           rail: रेलमार्ग
940           cable:
941           - केबल कार
942           - कुर्सी लिफ्ट
943           forest: वन
944           wood: कुञ्ज
945           golf: गल्फ कोर्स
946           park: उद्यान
947           resident: आवासीय क्षेत्र
948           lake:
949           - ताल
950           - मुहान
951           farm: खेती
952           cemetery: अन्त्यष्टी स्थल
953           school:
954           - विद्यालय
955           - विश्वविद्यालय
956           summit:
957           - शिखर
958           - शिखर
959           bicycle_shop: साइकल पसल
960           bicycle_parking: साकल पार्किङ
961           toilets: शौचालय
962     richtext_area:
963       edit: सम्पादन
964       preview: पूर्वावलोकन
965     markdown_help:
966       headings: शीर्षकहरू
967       heading: शीर्षक
968       first: पहिलो वस्तु
969       link: लिङ्क
970       text: पाठ
971       image: छवि
972       url: युआरएल
973   trace:
974     create:
975       upload_trace: GPS Trace अपलोड गर्ने
976     edit:
977       title: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
978       heading: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
979       filename: 'फाइलनाम:'
980       download: डाउनलोड
981       uploaded_at: 'आध्यवधिक गरिएको:'
982       points: 'बिन्दुहरु:'
983       start_coord: 'निर्देशंक सुरु गर्ने:'
984       map: नक्सा
985       edit: सम्पादन
986       owner: 'मालिक:'
987       description: विवरण
988       tags: ट्यागहरूः
989       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
990       save_button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्ने
991       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
992       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
993     trace_form:
994       upload_gpx: 'GPX फाइल अपलोड गर्ने:'
995       description: 'विवरण:'
996       tags: ट्यागहरूः
997       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
998       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
999       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
1000       upload_button: अपलोड गर्ने
1001       help: सहायता
1002     trace_header:
1003       see_all_traces: सबै ट्रेसहरु हेर्ने
1004       see_your_traces: तपाईंको सबै ट्रेसहरू हेर्नुहोस्
1005     trace_optionals:
1006       tags: ट्यागहरू
1007     view:
1008       title: हेर्दै ट्रेस %{name}
1009       heading: हेर्दै ट्रेस %{name}
1010       pending: बाँकी
1011       filename: 'फाइलनाम:'
1012       download: डाउनलोड
1013       uploaded: 'अपलोड गरिएको:'
1014       points: 'विन्दुहरू:'
1015       start_coordinates: 'सुरूको निर्देशङ्क:'
1016       map: नक्सा
1017       edit: सम्पादन
1018       owner: 'मालिक:'
1019       description: 'विवरण:'
1020       tags: ट्यागहरूः
1021       none: कुनै पनि होइन
1022       edit_track: यो ट्रेस सम्पादन गर्ने
1023       delete_track: यो ट्रेस मेट्ने
1024       trace_not_found: ट्रेस भेटिएन!
1025       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1026     trace_paging_nav:
1027       showing_page: पृष्ठ %{page}
1028     trace:
1029       pending: बाँकी रहेको
1030       count_points: पोइन्टहरु %{count}
1031       ago: '%{time_in_words_ago} पहिले'
1032       more: थप
1033       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
1034       view_map: नक्सा हेर्ने
1035       edit: सम्पादन
1036       edit_map: नक्सा सम्पादन गर्ने
1037       public: सार्वजनिक
1038       private: निजी
1039       by: द्वारा
1040       in: मा
1041       map: नक्सा
1042     list:
1043       public_traces: सारवजनिक GPS ट्रेसहरु
1044       your_traces: तपाईंको GPS ट्रेसहरू
1045       public_traces_from: '%{user}बाट सार्वकनिक GPS ट्रेसहरु'
1046       tagged_with: ' %{tags}हरूद्वारा ट्याग गरिएको'
1047     delete:
1048       scheduled_for_deletion: मेट्नको लागि तालिकावद्ध गरिएको ट्रेस
1049     make_public:
1050       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
1051   oauth_clients:
1052     edit:
1053       submit: सम्पादन
1054     show:
1055       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1056     form:
1057       name: नाम
1058       required: आवश्यक पर्दछ
1059   user:
1060     login:
1061       title: प्रवेश
1062       heading: प्रवेश
1063       password: 'पासवर्ड:'
1064       login_button: प्रवेश
1065       no account: खाता छैन?
1066     logout:
1067       logout_button: लग आउट
1068     lost_password:
1069       title: पासवर्ड बिर्सियो
1070       heading: पासवर्ड बिर्सिनुभयो ?
1071       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1072       new password button: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1073     reset_password:
1074       title: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1075       heading: '%{user}को लागि प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने'
1076       password: 'पासवर्ड:'
1077       confirm password: 'प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:'
1078       reset: नयाँ प्रवेशशव्द
1079       flash changed: तपाईंको प्रवेश शब्द परिवर्तन गरिएको छ।
1080     new:
1081       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1082       confirm email address: 'इमेल ठेगाना पक्का गर्नुहोस्:'
1083       password: 'पासवर्ड:'
1084       confirm password: 'पासवर्ड निश्चित गर्नुहोस्:'
1085       continue: साइन अप
1086     terms:
1087       consider_pd_why: यो के हो ?
1088       legale_names:
1089         france: फ्रान्स
1090         italy: इटाली
1091     no_such_user:
1092       deleted: मेटाइयो
1093     view:
1094       traces: ट्रेसहरू
1095       status: 'स्थिति:'
1096       description: वर्णन
1097       km away: '%{count}किमि टाढा'
1098       m away: '%{count} मि टाढा'
1099       comments: टिप्पणी
1100       confirm: निश्चित गर्ने
1101     popup:
1102       your location: तपाईँको स्थान
1103       nearby mapper: नजिकको मानचित्रकर्मी
1104       friend: साथी
1105     account:
1106       my settings: मेरो अनुकुलताहरु
1107       openid:
1108         link text: यो के हो ?
1109       public editing:
1110         heading: 'सार्वजनिक सम्पादन:'
1111         enabled link text: यो के हो ?
1112         disabled link text: म किन सम्पादन गर्न सक्दिन?
1113       public editing note:
1114         heading: सार्वजनिक सम्पादन
1115       contributor terms:
1116         link text: यो के हो ?
1117       preferred languages: 'रुचाइएका भाषाहरू:'
1118       image: 'चित्र:'
1119       gravatar:
1120         link text: यो के हो ?
1121       home location: 'गृह स्थान:'
1122       no home location: तपाईंले आफ्नो गृहस्थान प्रविष्ठ गर्नुभएको छैन।
1123       latitude: 'देशान्तर:'
1124       longitude: 'अक्षांश:'
1125       save changes button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्नुहोस्
1126       flash update success confirm needed: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक
1127         गरियो। Check your email for a note to confirm your new email address.
1128       flash update success: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो।
1129     confirm:
1130       button: निश्चित गर्ने
1131     confirm_email:
1132       heading: इमेल परिवर्तन भएको निश्चित गर्नुहोस्
1133       press confirm button: इमेल निश्चित गर्नको लागि निश्चितमा क्लिक गर्नुहोस् ।
1134       button: निश्चित
1135       success: तपाईंको इमेल निश्चित गर्नुहोस्, ग्राह्याताको लागि धन्यवाद!
1136       failure: यो टोकन को साथम एक इमेल पहिले नै निश्चित गरिसकिएको छ।
1137     go_public:
1138       flash success: तपाईंका सबै सम्पादनहरू सार्वाजनिक छन् , तपाईं अब सम्पादन लायक
1139         हुनु भयो ।
1140     make_friend:
1141       button: साथीको रूपमा थप्नुहोस्
1142       success: '%{name} अब तपाईंको मित्र हुनुभएको छ!'
1143       failed: माफ गर्नुहोला, %{name}लाई मित्रको रुपमा थप्न सकिएन।
1144       already_a_friend: '%{name} सँग तपाईंले पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।'
1145     remove_friend:
1146       button: साथीबाट हटाउने
1147     filter:
1148       not_an_administrator: यो कार्य गर्न तपाईं प्रबन्धक हुनुपर्छ .
1149     list:
1150       title: प्रयोगकर्ताहरू
1151       heading: प्रयोगकर्ताहरू
1152   user_role:
1153     filter:
1154       not_an_administrator: प्रबन्धकहरूले भूमिका व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र तपाईं प्रबन्धक
1155         हैन ।
1156       not_a_role: '`%{role}''  मान्य भूमिका हैन ।'
1157       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
1158       doesnt_have_role: प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन
1159     grant:
1160       title: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1161       heading: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1162       are_you_sure: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता `%{name}'लाई प्रदान गर्न निश्चित
1163         हुनुहुन्छ?
1164       confirm: निश्चित गर्ने
1165       fail: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता  `%{name}'लाई प्रदान गर्न सकिएन । कृपया प्रयोगकर्ता
1166         र भूमिका दुबै मान्य छन् भनि जाँच गर्नुहोस् ।
1167     revoke:
1168       title: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1169       heading: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1170       are_you_sure: तपाईं भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा
1171         निश्चित हुनुहुन्छ'?
1172       confirm: निश्चित गर्ने
1173       fail: भूमिका `%{role}' ,`%{name}'बाट फिर्ता लिन सकिएन । प्रोगकर्ता नाम र भूमिका
1174         दुबै मान्य छन् भन्ने खुलाउनु होस् ।
1175   user_block:
1176     partial:
1177       show: देखाउनुहोस्
1178       edit: सम्पादन
1179       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1180       creator_name: सर्जक
1181       status: वस्तुस्थिति
1182       showing_page: पृष्ठ %{page}
1183       next: अर्को »
1184       previous: « अघिल्लो
1185     show:
1186       created: सृजना गरिएको
1187       status: वस्तुस्थिति
1188       show: देखाउनुहोस्
1189       edit: सम्पादन
1190       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1191   note:
1192     entry:
1193       comment: टिप्पणी
1194     mine:
1195       id: आईडी
1196       creator: सर्जक
1197       description: वर्णन
1198   javascripts:
1199     close: बन्द गर्नुहोस्
1200     share:
1201       title: आदान-प्रदान गर्नुहोस्
1202       cancel: रद्द गर्नुहोस्
1203       image: छवि
1204       long_link: लिङ्क
1205       embed: एचटीएमएल
1206       format: 'ढाँचा:'
1207       download: डाउनलोड
1208       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
1209     map:
1210       zoom:
1211         in: ठुलो पार्नुहोस
1212         out: सानो पार्नुहोस
1213       base:
1214         standard: मानक
1215       layers:
1216         header: म्याप लेयरहरू
1217         notes: म्याप टिप्पणीहरू
1218     changesets:
1219       show:
1220         comment: टिप्पणी
1221         subscribe: सवस्क्रिप्ट
1222         unsubscribe: सदस्यता खारेज गर्नुहोस्
1223         hide_comment: लुकाउ
1224     notes:
1225       show:
1226         hide: लुकाउनुहोस्
1227         comment: टिप्पणी
1228     directions:
1229       time: समय
1230     query:
1231       node: नोड
1232       way: बाटो
1233       relation: रिलेशन
1234   redaction:
1235     edit:
1236       description: वर्णन
1237     new:
1238       description: वर्णन
1239     show:
1240       description: विवरण
1241       user: 'सर्जक:'
1242       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1243 ...