]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/nl.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-10-17)
[rails.git] / config / potlatch / locales / nl.yml
1 # Messages for Dutch (Nederlands)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Siebrand
5 nl: 
6   a_poi: $1 een POI
7   a_way: Weg $1
8   action_addpoint: Node toevoegen aan eind van de weg
9   action_cancelchanges: veranderingen ongedaan maken naar
10   action_changeway: wijzigingen aan een weg
11   action_createparallel: Parallelle wegen aanmaken
12   action_createpoi: Maak een POI (nuttige plaats)
13   action_deletepoint: Verwijder een punt
14   action_insertnode: Punt aan weg toevoegen
15   action_mergeways: twee wegen samenvoegen
16   action_movepoi: Verplaats de POI (nuttige plaats)
17   action_movepoint: Punt verplaatsen
18   action_moveway: Weg verplaatsen
19   action_pointtags: Labels op een punt instellen
20   action_poitags: Labels op een POI instellen
21   action_reverseway: Wegrichting omdraaien
22   action_revertway: Wijzigingen aan een weg ongedaan maken
23   action_splitway: Weg splitsen
24   action_waytags: Label op een weg instellen
25   advanced: Uitgebreid
26   advanced_close: Wijzigingenset sluiten
27   advanced_history: Weggeschiedenis
28   advanced_inspector: Detailvenster
29   advanced_maximise: Venster maximaliseren
30   advanced_minimise: Venster minimaliseren
31   advanced_parallel: Parallelle weg
32   advanced_tooltip: Gevorderde bewerkingen
33   advanced_undelete: Verwijdering ongedaan maken
34   advice_bendy: Er zijn te veel bochten om recht te maken (SHIFT om toch uit te voeren)
35   advice_deletingpoi: POI verwijderen (Z om ongedaan te maken)
36   advice_deletingway: Weg verwijderen (Z om ongedaan te maken)
37   advice_nocommonpoint: De wegen hebben geen gemeenschappelijk punt
38   advice_revertingpoi: Naar laatst opgeslagen POI aan het terugplaatsen (Z om ongedaan te maken)
39   advice_revertingway: Teruggaan naar de laatst opgeslagen weg (Z om ongedaan te maken)
40   advice_tagconflict: De labels komen niet overeen. Controleer uw invoer (Z om ongedaan te maken)
41   advice_toolong: Te lang om te unlocken - splits de weg in kortere stukken
42   advice_uploadempty: Er is niets te uploaden
43   advice_uploadfail: De upload is afgebroken
44   advice_uploadsuccess: Alle gegevens zijn geüpload
45   advice_waydragged: Weg verplaatst (Z om ongedaan te maken)
46   cancel: Annuleren
47   closechangeset: Wijzigingenset aan het sluiten
48   conflict_download: Bestaande versie downloaden
49   conflict_overwrite: Bestaande versie overschrijven
50   conflict_poichanged: In de tussentijd heeft iemand anders het punt $1$2 gewijzigd.
51   conflict_relchanged: Intussen heeft iemand anders de relatie $1$2 gewijzigd.
52   conflict_visitpoi: Klik 'OK' om het punt weer te geven.
53   conflict_visitway: Klik 'OK' om de weg weer te geven.
54   conflict_waychanged: Intussen heeft iemand anders de weg $1$2 gewijzigd.
55   createrelation: Nieuwe relatie maken
56   custom: "Aangepast:"
57   delete: Verwijderen
58   deleting: verwijder
59   drag_pois: Sleep POI's naar de kaart en zet ze neer
60   editinglive: Live bewerken
61   editingoffline: Offline bewerken
62   emailauthor: \n\nStuur alstublieft een e-mail naar richard\@systemeD.net waarin u beschrijft wat u aan het doen was.
63   error_anonymous: U kunt geen contact opnemen met een anonieme mapper.
64   error_connectionfailed: Sorry. De verbinding met de server is verbroken. Recente veranderingen zijn misschien niet opgeslagen.\n\nOpnieuw proberen?
65   error_nopoi: POI niet gevonden (hebt u de kaart weggeschoven?). Ongedaan maken is niet mogelijk.
66   error_nosharedpoint: De wegen $1 en $2 hebben geen gemeenschappelijk punt meer. De splitsing kan niet ongedaan gemaakt worden.
67   error_noway: De weg $1 kan niet gevonden worden (kaart weggeschoven?). Ongedaan maken is niet mogelijk.
68   error_readfailed: De server van OpenStreetMap gaf geen antwoord op het verzoek gegevens te leveren.\n\nWilt u het nog een keer proberen?
69   existingrelation: Toevoegen aan bestaande relatie
70   findrelation: Relatie zoeken met
71   gpxpleasewait: Even geduld alstublieft. De GPX-trace wordt verwerkt.
72   heading_drawing: Tekenen
73   heading_introduction: Inleiding
74   heading_pois: Beginnen
75   heading_quickref: Snelle hints
76   heading_surveying: Veldwerk
77   heading_tagging: Labelen
78   heading_troubleshooting: Problemen oplossen
79   help: Help
80   help_html: "<!--\n\n========================================================================================================================Pagina 1: Introductie\n\n--><headline>Welkom bij Potlatch</headline>\n<largeText>Potlatch is een eenvoudig te gebruiken bewerkingshulpmiddel voor OpenStreetMap. U kunt wegen, paden, kenmerken en winkels toevoegen aan uw GPS-tracks, satellietfoto's en oude kaarten.\n\nDeze hulppagina's beschrijven het basisgebruik van Potlatch en voorzien u van verwijzingen waar het gebruik dieper gaat dan de bedoeling is in deze inleiding. Klik op de hoofdstuktitels hierboven om te beginnen.\n\nAls u klaar bent, klik dan op een willekeurige plaats op de pagina.\n\n</largeText>\n\n<column/><headline>Belangrijk om te weten</headline>\n<bodyText>Kopieer niet van andere kaarten!\n\nAls u voor 'Live bewerken' kiest, worden alle wijzigingen die u maakt direct doorgevoerd in de database. <i>Direct</i>. Als u nog niet zo ervaren bent, kies dan voor 'Bewerken met opslaan' en dan worden de wijzigingen pas doorgevoerd als u op 'Opslaan' klikt.\n\nAlle bewerkingen die u maakt worden meestal na ongeveer twee uur op de kaart weergegeven. Sommige wijzigingen hebben een week nodig. Niet alles wordt op de kaart weergegeven. Dat zou de kaart onoverzichtelijk maken. Omdat de gegevens van OpenStreetMap open source zijn, staat het andere vrij om kaarten te maken die andere aspecten weergeven, zoals <a href=\"http://www.opencyclemap.org/\" target=\"_blank\">OpenCycleMap</a> of <a href=\"http://maps.cloudmade.com/?styleId=999\" target=\"_blank\">Midnight Commander</a>.\n\nBedenk u dat het <i>zowel</i> een kaart is die er goed uit moet zien (teken dus nette bochten) als een diagram (dus zorg ervoor dat wegen gekoppeld zijn bij kruisingen).\n\nWas er al verteld dat er niet van andere kaarten gekopieerd moest worden?\n</bodyText>\n\n<column/><headline>Meer te weten komen</headline>\n<bodyText><a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch\" target=\"_blank\">Handleiding Potlatch</a>\n<a href=\"http://lists.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Mailinglijsten</a>\n<a href=\"http://irc.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Online chat (live hulp)</a>\n<a href=\"http://forum.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Webforum</a>\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Gemeenschapswiki</a>\n<a href=\"http://trac.openstreetmap.org/browser/applications/editors/potlatch\" target=\"_blank\">Potlatch-broncode</a>\n</bodyText>\n<!-- News etc. goes here -->\n\n<!--\n========================================================================================================================Pagina 2: Beginnen\n\n--><page/><headline>Beginnen</headline>\n<bodyText>Nu u Potlatch hebt geopend, klik \"Bewerken bij opslaan\" om te beginnen.\n\nNu bent u klaar om een kaart te tekenen. De meest eenvoudige manier om te beginnen is het plaatsen van een aantal interessant punten op de kaart. Deze heten ook wel \"POI's\". De kunnen café's, kerken, treinstations, of andere interessante plaatsen zijn.</bodytext>\n\n<column/><headline>Klikken en slepen</headline>\n<bodyText>To make it super-easy, you'll see a selection of the most common POIs, right at the bottom of the map for you. Putting one on the map is as easy as dragging it from there onto the right place on the map. And don't worry if you don't get the position right first time: you can drag it again until it's right. Note that the POI is highlighted in yellow to show that it's selected.\n\nOnce you've done that, you'll want to give your pub (or church, or station) a name. You'll see that a little table has appeared at the bottom. One of the entries will say \"name\" followed by \"(type name here)\". Do that - click that text, and type the name.\n\nClick somewhere else on the map to deselect your POI, and the colourful little panel returns.\n\nEasy, isn't it? Click 'Save' (bottom right) when you're done.\n</bodyText><column/><headline>Navigeren</headline>\n<bodyText>To move to a different part of the map, just drag an empty area. Potlatch will automatically load the new data (look at the top right).\n\nWe told you to 'Edit with save', but you can also click 'Edit live'. If you do this, your changes will go into the database straightaway, so there's no 'Save' button. This is good for quick changes and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Current_events\" target=\"_blank\">mapping parties</a>.</bodyText>\n\n<headline>Volgende stappen</headline>\n<bodyText>Gaat dat allemaal goed? Mooi zo! Klik op \"Landmeten\" hierboven om uit te vinden hoe u een echte <i>mapper</i> kunt worden!</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================Pagina 3: Landmeten\n\n--><page/><headline>Surveying with a GPS</headline>\n<bodyText>The idea behind OpenStreetMap is to make a map without the restrictive copyright of other maps. This means you can't copy from elsewhere: you must go and survey the streets yourself. Fortunately, it's lots of fun!\nThe best way to do this is with a handheld GPS set. Find an area that isn't mapped yet, then walk or cycle up the streets with your GPS switched on. Note the street names, and anything else interesting (pubs? churches?) , as you go along.\n\nWhen you get home, your GPS will contain a 'tracklog' recording everywhere you've been. You can then upload this to OpenStreetMap.\n\nThe best type of GPS is one that records to the tracklog frequently (every second or two) and has a big memory. Lots of our mappers use handheld Garmins or little Bluetooth units. There are detailed <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPS_Reviews\" target=\"_blank\">GPS Reviews</a> on our wiki.</bodyText>\n\n<column/><headline>Uw track uploaden</headline>\n<bodyText>Now, you need to get your track off the GPS set. Maybe your GPS came with some software, or maybe it lets you copy the files off via USB. If not, try <a href=\"http://www.gpsbabel.org/\" target=\"_blank\">GPSBabel</a>. Whatever, you want the file to be in GPX format.\n\nThen use the 'GPS Traces' tab to upload your track to OpenStreetMap. But this is only the first bit - it won't appear on the map yet. You must draw and name the roads yourself, using the track as a guide.</bodyText>\n<headline>Uw track gebruiken</headline>\n<bodyText>Find your uploaded track in the 'GPS Traces' listing, and click 'edit' <i>right next to it</i>. Potlatch will start with this track loaded, plus any waypoints. You're ready to draw!\n\n<img src=\"gps\">You can also click this button to show everyone's GPS tracks (but not waypoints) for the current area. Hold SHIFT to show just your tracks.</bodyText>\n<column/><headline>Satellietfoto's gebruiken</headline>\n<bodyText>If you don't have a GPS, don't worry. In some cities, we have satellite photos you can trace over, kindly supplied by Yahoo! (thanks!). Go out and note the street names, then come back and trace over the lines.\n\n<img src='prefs'>If you don't see the satellite imagery, click the options button and make sure 'Yahoo!' is selected. If you still don't see it, it's probably not available for your city, or you might need to zoom out a bit.\n\nOn this same options button you'll find a few other choices like an out-of-copyright map of the UK, and OpenTopoMap for the US. These are all specially selected because we're allowed to use them - don't copy from anyone else's maps or aerial photos. (Copyright law sucks.)\n\nSometimes satellite pics are a bit displaced from where the roads really are. If you find this, hold Space and drag the background until it lines up. Always trust GPS tracks over satellite pics.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================Pagina 4: Tekenen\n\n--><page/><headline>Drawing ways</headline>\n<bodyText>To draw a road (or 'way') starting at a blank space on the map, just click there; then at each point on the road in turn. When you've finished, double-click or press Enter - then click somewhere else to deselect the road.\n\nTo draw a way starting from another way, click that road to select it; its points will appear red. Hold Shift and click one of them to start a new way at that point. (If there's no red point at the junction, shift-click where you want one!)\n\nClick 'Save' (bottom right) when you're done. Save often, in case the server has problems.\n\nDon't expect your changes to show instantly on the main map. It usually takes an hour or two, sometimes up to a week.\n</bodyText><column/><headline>Verbindingen maken</headline>\n<bodyText>It's really important that, where two roads join, they share a point (or 'node'). Route-planners use this to know where to turn.\n\nPotlatch takes care of this as long as you are careful to click <i>exactly</i> on the way you're joining. Look for the helpful signs: the points light up blue, the pointer changes, and when you're done, the junction point has a black outline.</bodyText>\n<headline>Moving and deleting</headline>\n<bodyText>This works just as you'd expect it to. To delete a point, select it and press Delete. To delete a whole way, press Shift-Delete.\n\nTo move something, just drag it. (You'll have to click and hold for a short while before dragging a way, so you don't do it by accident.)</bodyText>\n<column/><headline>Meer gevorderd tekenen</headline>\n<bodyText><img src=\"scissors\">If two parts of a way have different names, you'll need to split them. Click the way; then click the point where it should be split, and click the scissors. (You can merge ways by Shift-clicking, but don't merge two roads of different names or types.)\n\n<img src=\"tidy\">Roundabouts are really hard to draw right. Don't worry - Potlatch can help. Just draw the loop roughly, making sure it joins back on itself at the end, then click this icon to 'tidy' it. (You can also use this to straighten out roads.)</bodyText>\n<headline>Points of interest</headline>\n<bodyText>The first thing you learned was how to drag-and-drop a point of interest. You can also create one by double-clicking on the map: a green circle appears. But how to say whether it's a pub, a church or what? Click 'Tagging' above to find out!\n\n<!--\n========================================================================================================================Pagina 5: Labelen\n\n--><page/><headline>Welk type weg is het?</headline>\n<bodyText>Once you've drawn a way, you should say what it is. Is it a major road, a footpath or a river? What's its name? Are there any special rules (e.g. \"no bicycles\")?\n\nIn OpenStreetMap, you record this using 'tags'. A tag has two parts, and you can have as many as you like. For example, you could add <i>highway | trunk</i> to say it's a major road; <i>highway | residential</i> for a road on a housing estate; or <i>highway | footway</i> for a footpath. If bikes were banned, you could then add <i>bicycle | no</i>. Then to record its name, add <i>name | Market Street</i>.\n\nThe tags in Potlatch appear at the bottom of the screen - click an existing road, and you'll see what tags it has. Click the '+' sign (bottom right) to add a new tag. The 'x' by each tag deletes it.\n\nYou can tag whole ways; points in ways (maybe a gate or a traffic light); and points of interest.</bodytext>\n<column/><headline>Vooringestelde labels gebruiken</headline>\n<bodyText>To get you started, Potlatch has ready-made presets containing the most popular tags.\n\n<img src=\"preset_road\">Select a way, then click through the symbols until you find a suitable one. Then, choose the most appropriate option from the menu.\n\nThis will fill the tags in. Some will be left partly blank so you can type in (for example) the road name and number.</bodyText>\n<headline>Eenrichtingswegen</headline>\n<bodyText>You might want to add a tag like <i>oneway | yes</i> - but how do you say which direction? There's an arrow in the bottom left that shows the way's direction, from start to end. Click it to reverse.</bodyText>\n<column/><headline>Uw eigen labels kiezen</headline>\n<bodyText>Of course, you're not restricted to just the presets. By using the '+' button, you can use any tags at all.\n\nYou can see what tags other people use at <a href=\"http://osmdoc.com/en/tags/\" target=\"_blank\">OSMdoc</a>, and there is a long list of popular tags on our wiki called <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features\" target=\"_blank\">Map Features</a>. But these are <i>only suggestions, not rules</i>. You are free to invent your own tags or borrow from others.\n\nBecause OpenStreetMap data is used to make many different maps, each map will show (or 'render') its own choice of tags.</bodyText>\n<headline>Relaties</headline>\n<bodyText>Sometimes tags aren't enough, and you need to 'group' two or more ways. Maybe a turn is banned from one road into another, or 20 ways together make up a signed cycle route. You can do this with an advanced feature called 'relations'. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations\" target=\"_blank\">Find out more</a> on the wiki.</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================Pagina 6: Problemen oplossen\n\n--><page/><headline>Fouten ongedaan maken</headline>\n<bodyText><img src=\"undo\">This is the undo button (you can also press Z) - it will undo the last thing you did.\n\nYou can 'revert' to a previously saved version of a way or point. Select it, then click its ID (the number at the bottom left) - or press H (for 'history'). You'll see a list of everyone who's edited it, and when. Choose the one to go back to, and click Revert.\n\nIf you've accidentally deleted a way and saved it, press U (for 'undelete'). All the deleted ways will be shown. Choose the one you want; unlock it by clicking the padlock (by the ID); and save as usual.\n\nDenkt u dat iemand anders een fout heeft gemaakt? Stuur die gebruiker dan een vriendelijk bericht. Gebruik de optie \"Geschiedenis\" (H) om de naam van de gebruiker te selecteren en klik dan \"E-mailen\".\n\nUse the Inspector (in the 'Advanced' menu) for helpful information about the current way or point.\n</bodyText><column/><headline>FAQ's</headline>\n<bodyText><b>Hie kan ik mijn wegpunten zien?</b>\nWegpunten worden alleen weergegeven als u op \"Bewerken\" klikt bij de tracknaam in \"GPS-tracks\". Het bestand moet beide wegpunten bevatten en ook het logboek van de track. De server weigert alles dat alleen wegpunten bevat.\n\nMore FAQs for <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch/FAQs\" target=\"_blank\">Potlatch</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ\" target=\"_blank\">OpenStreetMap</a>.\n</bodyText>\n\n\n<column/><headline>Sneller werken</headline>\n<bodyText>The further out you're zoomed, the more data Potlatch has to load. Zoom in before clicking 'Edit'.\n\nTurn off 'Use pen and hand pointers' (in the options window) for maximum speed.\n\nAls de server druk is, probeer het dan later nog een keer <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Platform_Status\" target=\"_blank\">Kijk op de wiki</a> of er bekende problemen zijn. Soms is het druk, bijvoorbeeld op zondagavond.\n\nTell Potlatch to memorise your favourite sets of tags. Select a way or point with those tags, then press Ctrl, Shift and a number from 1 to 9. Then, to apply those tags again, just press Shift and that number. (They'll be remembered every time you use Potlatch on this computer.)\n\nMaak van uw GPS-track een weg door deze op te zoeken in de lijst \"GPS-tracks\". Klik op \"Bewerken\" en klik dan \"converteren\" aan. Deze gaat dan op slot (rood) zodat er niet wordt opgeslagen. Voer eerst uw bewerkingen uit en klik dan op het hangslot (linksonder) als u klaar bent om uw bewerkingen op te slaan.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================Pagina 7: Referentiekaart\n\n--><page/><headline>Wat te klikken</headline>\n<bodyText><b>Versleep de kaart</b> om te navigeren.<b>Dubbelklik</b> om een nieuw POI toe te voegen.<b>Klik</b> om een nieuwe weg te beginnen.<Klik en sleep een weg of POI</b> om die te verplaatsen.</bodyText>\n<headline>Tijdens het tekenen van een weg:</headline>\n<bodyText><b>Dubbelklik</b> of <b>druk op Enter</b> om het tekenen te beëindigen.<b>Klik</b> op een andere weg om een koppeling te maken.<b>SHIFT+klik op het einde van een andere weg</b> om samen te voegen.</bodyText>\n<headline>Als een weg is geselecteerd:</headline>\n<bodyText><b>Klik op een punt</b> om het te selecteren.<b>SHIFT+klik in de weg</b> om een nieuw punt toe te voegen.<b>SHIFT+klik op een punt</b> om vanaf daar een nieuwe weg te beginnen.<b>SHIFT+klik op een andere weg</b> om samen te voegen.</bodyText>\n</bodyText>\n<column/><headline>Sneltoetsen</headline>\n<bodyText><textformat tabstops='[25]'>B Bronlabel achtergrond toevoegenC Wijzigingenset sluitenG GPS-tracks weergevenH Geschiedenis weergevenI Inspector weergevenJ Punt met kruisende wegen samenvoegenK Huidige selectie op slot zetten/vrijgevenL Huidige lengte/breedtegraag weergevenM Bewerkingsvenster maximaliserenP Parallelle weg aanmakenR Labels herhalenS Opslaan (tenzijn Live bewerken wordt gebruikt)T Rechte lijn/cirkel makenU Terugdraaien (verwijderde wegen weergeven)X Weg in tweeën splitsenZ Ongedaan maken- Punt alleen uit deze weg verwijderen+ Nieuw label toevoegen/ Een andere weg die dit punt deelt selecteren\n</textformat><textformat tabstops='[50]'>Delete Punt verwijderen\n  (+SHIFT) Hele weg verwijderenReturn Lijn tekenen afrondenSpatie Vasthouden en achtergrond verplaatsenEsc Deze bewerking annuleren. Vanaf server herladen0 Alle labels verwijderen1-9 Vooringestelde labels selecteren\n  (+Shift) Gememoriseerde labels selecteren\n  (+S/Ctrl) Gememoriseerde label§ of ` Tussen labelgroepen wisselen\n</textformat>\n</bodyText>"
81   hint_drawmode: Klik voor toevoegen nieuw punt\ndubbelklik/enter om\n de lijn te beëindigen
82   hint_latlon: "breedte $1\nlengte $2"
83   hint_loading: Wegen laden
84   hint_overendpoint: Eindpunt van een weg ($1)\nKlik om dit punt toe te voegen\nSHIFT+klik om beide wegen samen te voegen
85   hint_overpoint: Over punt ($1)\nKlik om dit punt toe te voegen
86   hint_pointselected: Het punt is geselecteerd\n(SHIFT+klik op het punt om\neen nieuwe lijn te beginnen)
87   hint_saving: gegevens opslaan
88   hint_saving_loading: gegevens laden en opslaan
89   inspector: Inspector
90   inspector_in_ways: In wegen
91   inspector_latlon: "Breedte $1\nLengte $2"
92   inspector_locked: Op slot
93   inspector_not_in_any_ways: Niet in een weg (POI)
94   inspector_unsaved: Niet opgeslagen
95   inspector_uploading: (bezig met uploaden)
96   inspector_way_connects_to: Is verbonden met $1 wegen
97   inspector_way_connects_to_principal: Verbindt $1 $2 en $3 andere $4
98   inspector_way_nodes: $1 nodes
99   inspector_way_nodes_closed: $1 nodes (gesloten)
100   login_pwd: "Wachtwoord:"
101   login_retry: Het aanmelden is mislukt. Probeer het nog een keer.
102   login_title: Het was niet mogelijk om aan te melden
103   login_uid: "Gebruiker:"
104   mail: E-mail
105   more: Meer
106   newchangeset: \nProbeer het opnieuw. Potlatch begint dan met een nieuwe wijzigingenset.
107   nobackground: Geen achtergrond
108   norelations: Geen relaties in huidig gebied
109   offset_broadcanal: Breed kanaalsleeppad
110   offset_choose: Compensatie kiezen (m)
111   offset_dual: Dubbelbaans weg (D2)
112   offset_motorway: Autosnelweg (D3)
113   offset_narrowcanal: Sleeppad bij smal kanaal
114   ok: OK
115   openchangeset: Wijzigingenset wordt geopend
116   option_custompointers: Pen- en handcursors gebruiken
117   option_external: "Externe achtergrond:"
118   option_fadebackground: Achtergrond lichter maken
119   option_layer_cycle_map: OSM - fietskaart
120   option_layer_maplint: OSM - Maplint (fouten)
121   option_layer_ooc_25k: "VK historisch: 1:25k"
122   option_layer_ooc_7th: "VK historisch: 7e"
123   option_layer_ooc_npe: "VK historisch: NPE"
124   option_layer_tip: De achtergrondweergave kiezen
125   option_noname: Onbenoemde wegen uitlichten
126   option_photo: "KML bij foto:"
127   option_thinareas: Dunnere lijnen gebruiken voor gebieden
128   option_thinlines: Altijd dunne lijnen gebruiken
129   option_tiger: Ongewijzigde TIGER-gegevens uitlichten
130   option_warnings: Floating warnings weergeven
131   point: Punt
132   preset_icon_airport: Luchthaven
133   preset_icon_bar: Café
134   preset_icon_bus_stop: Bushalte
135   preset_icon_cafe: Café
136   preset_icon_cinema: Bioscoop
137   preset_icon_convenience: Gemakswinkel
138   preset_icon_fast_food: Fastfood
139   preset_icon_ferry_terminal: Veer
140   preset_icon_fire_station: Brandweerkazerne
141   preset_icon_hospital: Ziekenhuis
142   preset_icon_hotel: Hotel
143   preset_icon_museum: Museum
144   preset_icon_parking: Parkeerplaats
145   preset_icon_pharmacy: Apotheek
146   preset_icon_place_of_worship: Gebedsruimte
147   preset_icon_police: Politiebureau
148   preset_icon_post_box: Brievenbus
149   preset_icon_pub: Café
150   preset_icon_recycling: Recycling
151   preset_icon_restaurant: Restaurant
152   preset_icon_school: School
153   preset_icon_station: Treinstation
154   preset_icon_supermarket: Supermarkt
155   preset_icon_taxi: Taxistandplaats
156   preset_icon_telephone: Telefoon
157   preset_icon_theatre: Theater
158   preset_tip: Kies uit voorgeselecteerde labels die de $1 beschrijven
159   prompt_addtorelation: Voeg $1 toe aan een relatie
160   prompt_changesetcomment: "Geef hier een beschrijving van uw wijzigingen:"
161   prompt_closechangeset: Wijzigingenset $1 sluiten
162   prompt_createparallel: Parallelle weg aanmaken
163   prompt_editlive: Direct bewerken
164   prompt_editsave: Bewerken en opslaan
165   prompt_helpavailable: Nieuwe gebruiker? Kijk linksonder voor hulp.
166   prompt_launch: Externe URL als achtergrond
167   prompt_revertversion: "Teruggaan naar een oudere versie:"
168   prompt_savechanges: Wijzigingen opslaan
169   prompt_taggedpoints: Sommige punten op deze weg hebben labels. Echt verwijderen?
170   prompt_track: GPS-tracks naar wegen converteren
171   prompt_welcome: Welkom bij OpenStreetMap!
172   retry: Opnieuw proberen
173   revert: Terugdraaien
174   save: Opslaan
175   tip_addrelation: Voeg toe aan een relatie
176   tip_addtag: Nieuw label toevoegen
177   tip_alert: Foutmelding - Klik voor meer details
178   tip_anticlockwise: Tegen de klok in draaiende weg. Klik om om te draaien
179   tip_clockwise: Met de klok mee draaiende weg. Klik om om te draaien
180   tip_direction: Richting van de weg. Klik om de richting om te draaien
181   tip_gps: GPS-tracks weergeven (G)
182   tip_noundo: Niets ongedaan te maken
183   tip_options: Opties (kies de achtergrondkaart)
184   tip_photo: Afbeeldingen laden
185   tip_presettype: Kies welke typen voorkeuren in het menu worden weergegeven.
186   tip_repeattag: Labels van de vorige geselecteerde weg herhalen (R)
187   tip_revertversion: Kies naar welke versie terug te gaan
188   tip_selectrelation: Toevoegen aan gekozen route
189   tip_splitway: Weg op het geselecteerde punt splitsen (X)
190   tip_tidy: Punten in weg opschonen (T)
191   tip_undo: $1 ongedaan maken (Z)
192   uploading: Bezig met uploaden...
193   uploading_deleting_pois: Bezig met het verwijderen van POI's
194   uploading_deleting_ways: Bezig met wegen verwijderen
195   uploading_poi: Bezig met het uploaden van POI $1
196   uploading_poi_name: Bezig met het uploaden van POI $1, $2
197   uploading_relation: Bezig met het bijwerken van de relatie $1
198   uploading_relation_name: Bezig met het uploaden van relatie $1, $2
199   uploading_way: Bezig met het uploaden van weg $1
200   uploading_way_name: Bezig met uploaden van weg $1, $2
201   way: Weg