Merge branch 'master' into notes
[rails.git] / config / locales / az.yml
1 # Messages for Azerbaijani (azərbaycanca)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AZISS
5 # Author: Cekli829
6 # Author: SalihB
7 # Author: Vugar 1981
8 # Author: Wertuose
9 az: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_comment: 
13         body: Mətn
14       diary_entry: 
15         language: Dil
16         latitude: En dairəsi
17         longitude: Uzunluq dairəsi
18         title: Başlıq
19         user: İstifadəçi
20       friend: 
21         friend: Dost
22         user: İstifadəçi
23       message: 
24         body: Mətn
25         recipient: Qəbul edən
26         sender: Göndərən
27         title: Başlıq
28       trace: 
29         description: İzah
30         latitude: En dairəsi
31         longitude: Uzunluq dairəsi
32         name: Ad
33         public: İctimai
34         size: Ölçüsü
35         user: İstifadəçi
36         visible: Görünüş
37       user: 
38         active: Aktivdir
39         description: İzah
40         display_name: "Gorüntülənən ad:"
41         email: E-poçt
42         languages: Dillər
43         pass_crypt: Parol
44     models: 
45       acl: Giriş Məhdudiyyətləri siyahısı
46       changeset: Dəyişikliklər Dəsti
47       changeset_tag: Dəyişikliklər Dəstinin Teqi
48       country: Ölkə
49       diary_comment: Gündəliyə şərh
50       diary_entry: Gündəlikdə Yazı
51       friend: Dost
52       language: Dil
53       message: Mesaj
54       node: Nöqtə
55       node_tag: Nöqtənin Teqi
56       notifier: Bildiriş
57       old_node: Köhnə Nöqtə
58       old_node_tag: Köhnə Nöqtənin Teqi
59       old_relation: Köhnə Əlaqə
60       old_relation_member: Köhnə Əlaqənin İştirakçısı
61       old_relation_tag: Köhnə Əlaqənin Teqi
62       old_way: Köhnə Xətt
63       old_way_node: Köhnə Xəttin Nöqtəsi
64       old_way_tag: Köhnə Xəttin Teqi
65       relation: Əlaqə
66       relation_member: Əlaqənin İştirakçısı
67       relation_tag: Əlaqənin Teqi
68       session: Sessiya
69       trace: Trek
70       tracepoint: Trek Nöqtəsi
71       tracetag: Trek Teqi
72       user: İstifadəçi
73       user_preference: İstifadəçi Qurmaları
74       user_token: İstifadəçi Əlaməti
75       way: Xətt
76       way_node: Xəttin Nöqtələri
77       way_tag: Xəttin Teqi
78   browse: 
79     changeset: 
80       changeset: "Dəyişikliklər dəsti: %{id}"
81       changesetxml: XML dəyişikliklər dəsti
82       feed: 
83         title: Dəyişikliklər dəsti  %{id}
84         title_comment: Dəyişikliklər dəsti %{id} - %{comment}
85       osmchangexml: osmChange XML
86       title: Dəyişikliklər dəsti
87     changeset_details: 
88       belongs_to: "Məxsusdur:"
89       bounding_box: "Məhdudlaşdırıcı çərçivə:"
90       box: çərçivə
91       closed_at: "Bağlanılıb:"
92       created_at: "Yaradılıb:"
93       no_bounding_box: Bu dəyişikliklər dəsti üçün məhdudlaşdırıcı çərçivə təyin edilməmişdir.
94       show_area_box: Ərazi çərçivəsini göstər
95     common_details: 
96       changeset_comment: "Şərh:"
97       deleted_at: "Nə zaman silinib:"
98       deleted_by: "Kim tərəfindən silinib:"
99       edited_at: "Redaktə edilib:"
100       edited_by: "İstifadəçi:"
101       in_changeset: "Dəyişikliklər dəstində:"
102       version: "Versiya:"
103     containing_relation: 
104       entry: Əlaqəsi %{relation_name}
105       entry_role: Əlaqəsi %{relation_name} (%{relation_role} kimi)
106     map: 
107       deleted: Silinib
108       edit: 
109         area: Ərazini redaktə etmək
110         node: Nöqtəni redaktə etmək
111         relation: Əlaqani redaktə etmək
112         way: Xətti redaktə etmək
113       larger: 
114         area: Əraziyə daha böyük xəritədə baxış
115         node: Nöqtəyə daha böyük xəritədə baxış
116         relation: Əlaqəalərə daha böyük xəritədə baxış
117         way: Xəttə daha böyük xəritədə baxış
118       loading: Yüklənir…
119     navigation: 
120       all: 
121         next_changeset_tooltip: Növbəti dəyişikliklər dəsti
122         next_node_tooltip: Növbəti nöqtə
123         next_relation_tooltip: Növbəti əlaqə
124         next_way_tooltip: Növbəti xətt
125         prev_changeset_tooltip: Əvvəlki dəyişikliklər dəsti
126         prev_node_tooltip: Əvvəlki nöqtə
127         prev_relation_tooltip: Əvvəlki əlaqə
128         prev_way_tooltip: Əvvəlki xətt
129       user: 
130         name_changeset_tooltip: "%{user} tərəfindən edilmiş redaktələrə bax"
131         next_changeset_tooltip: "%{user} tərəfindən edilmiş sonrakı redaktələr"
132         prev_changeset_tooltip: "%{user} tərəfindən edilmiş əvvəlki redaktələr"
133     node: 
134       download_xml: XML kimi yüklə
135       edit: Nöqtəni redaktə etmək
136       node: Nöqtə
137       node_title: "Nöqtə: %{node_name}"
138       view_history: Tarixçəyə bax
139     node_details: 
140       coordinates: "Koordinatlar:"
141       part_of: "Tərkibindədir:"
142     node_history: 
143       download_xml: XML kimi yüklə
144       node_history: Nöqtənin tarixcəsi
145       node_history_title: "Nöqtənin Tarixçəsi: %{node_name}"
146       view_details: Ətraflı göstər
147     not_found: 
148       sorry: Təəsüf ki, %{id} identifikatorlu %{type} tapılmadı.
149       type: 
150         changeset: dəyişikliklər dəsti
151         node: nöqtə
152         relation: əlaqə
153         way: xətt
154     paging_nav: 
155       of: dən
156       showing_page: səhifə
157     redacted: 
158       message_html: "%{type} üçün %{version} versiya redaktə olunduğu üçün göstərilə bilməz. Zəhmət olmasa əlavə məlumat üçün %{redaction_link} baxınız."
159       redaction: Redaksiya %{id}
160       type: 
161         node: nöqtə
162         relation: əlaqə
163         way: xətt
164     relation: 
165       download_xml: XML kimi yüklə
166       relation: Əlaqə
167       relation_title: "Əlaqə: %{relation_name}"
168       view_history: Tarixçəyə bax
169     relation_details: 
170       members: "İştirakçılar:"
171       part_of: "Tərkibindədir:"
172     relation_history: 
173       download_xml: XML kimi yüklə
174       relation_history: Əlaqə tarixçəsi
175       relation_history_title: "Əlaqə tarixçəsi: %{relation_name}"
176       view_details: Ətraflı göstər
177     relation_member: 
178       entry_role: "%{role} kimi %{type} %{name}"
179       type: 
180         node: Nöqtə
181         relation: Əlaqə
182         way: Xətt
183     start_rjs: 
184       data_frame_title: Məlumatlar
185       data_layer_name: Xəritə məlumatlarına bax
186       details: Ətraflı
187       edited_by_user_at_timestamp: "%{user} tərəfindən %{timestamp} redaktə edilib"
188       hide_areas: Ərazini gizlət
189       history_for_feature: "%{feature} üçün tarixçə"
190       load_data: Məlumatları yüklənməsi
191       loading: Yüklənir…
192       manually_select: Digər ərazini seçmək
193       object_list: 
194         api: Bu ərazini API-dən almaq
195         back: Obyektlərin siyahısına qayıtmaq
196         details: Ətraflı
197         heading: Obyektlərin siyahısı
198         history: 
199           type: 
200             node: Nöqtə %{id}
201             way: Xətt %{id}
202         selected: 
203           type: 
204             node: Nöqtə %{id}
205             way: Xətt %{id}
206         type: 
207           node: Nöqtə
208           way: Xətt
209       private_user: fərdi istifadəçi
210       show_areas: Ərazini göstər
211       show_history: Tarixçəni göstər
212       unable_to_load_size: Yükləmə mümkün deyil. Kvadratın ölçüsü %{bbox_size} çox böyükdür (%{max_bbox_size} kiçik olmalıdır)
213       view_data: Xəritənin hazırki görüntüsü üçün  məlumatlara baxış
214       wait: Gözləyin...
215       zoom_or_select: Baxmaq üşün ərazini seçin və ya böyüdün.
216     tag_details: 
217       tags: "Teqlər:"
218       wiki_link: 
219         key: "%{key} teqini təsvir edən viki səhifəsi"
220         tag: "%{key}=%{value} teqini təsvir edən viki səhifəsi"
221       wikipedia_link: Vikipediyada %{page} məqaləsi
222     timeout: 
223       sorry: Bağışlayın, %{id} identifikatorlu %{type} üçün məlumatlar çıxarılmaq üçün cox uzundurlar.
224       type: 
225         changeset: dəyişikliklər dəsti
226         node: nöqtə
227         relation: əlaqə
228         way: xətt
229     way: 
230       download_xml: XML kimi yüklə
231       edit: Xətti redaktə etmək
232       view_history: Tarixçəyə bax
233       way: Xətt
234       way_title: "Xətt: %{way_name}"
235     way_details: 
236       also_part_of: 
237         one: "%{related_ways} xəttin tərkibindədir"
238         other: "%{related_ways} xəttin tərkibindədir"
239       nodes: "Nöqtələr:"
240       part_of: "Tərkibindədir:"
241     way_history: 
242       download_xml: XML kimi yüklə
243       view_details: Ətraflı göstər
244       way_history: Xəttin dəyişiklik tarixçəsi
245       way_history_title: "Xəttin dəyişiklik tarixçəsi: %{way_name}"
246   changeset: 
247     changeset: 
248       anonymous: Anonim
249       big_area: (böyük)
250       no_comment: (yoxdur)
251       no_edits: (redaktə yoxdur)
252       show_area_box: ərazi çərçivəsini göstər
253       still_editing: (hal-hazırda redaktə olunur)
254       view_changeset_details: Dəyişikliklər dəstinin ətraflı gorüntüsü
255     changeset_paging_nav: 
256       next: Növbəti »
257       previous: « Əvvəlki
258       showing_page: Səhifə %{page}
259     changesets: 
260       area: Ərazi
261       comment: Şərh
262       id: ID
263       saved_at: Başa çatdı
264       user: İstifadəçi
265     list: 
266       description: Xəritədəki son dəyişikliklər
267       description_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində dəyişikliklər dəsti"
268       description_friend: Dostlarınız tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
269       description_nearby: Yaxınlıqdakı istifadəçilər tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
270       description_user: "%{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
271       description_user_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində %{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
272       empty_anon_html: Hal-hazırda redaktələr hələdə yoxdur.
273       empty_user_html: Görünür, siz hələ heç nə redaktə etməmisiniz. İşləməyə başlamazdan əvvəl <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Yeni başlayanlar üçün təlimatlar</a> səhifəsinə baxın.
274       heading: Dəyişikliklər dəsti
275       heading_bbox: Dəyişikliklər dəsti
276       heading_friend: Dəyişikliklər dəsti
277       heading_nearby: Dəyişikliklər dəsti
278       heading_user: Dəyişikliklər dəsti
279       heading_user_bbox: Dəyişikliklər dəsti
280       title: Dəyişikliklər dəsti
281       title_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində dəyişikliklər dəsti"
282       title_friend: Dostlarınız tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
283       title_nearby: Yaxınlıqdakı istifadəçilər tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
284       title_user: "%{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
285       title_user_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində %{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
286     timeout: 
287       sorry: Bağışlayın, tələb etdiyiniz dəyişikliklər dəstinin siyahısı, çıxarıla bilmək üçün cox böyükdür.
288   diary_entry: 
289     comments: 
290       ago: "%{ago} əvvəl"
291       comment: Şərh
292       has_commented_on: "%{display_name} indicə gündəliyin növbəti yazılarını şərh etdi"
293       newer_comments: Yeni şərhlər
294       older_comments: Köhnə Şərhlər
295       post: Post
296       when: Nə vaxt
297     diary_comment: 
298       comment_from: Şərh %{link_user} tərəfindən %{comment_created_at}
299       confirm: Təsdiq etmək
300       hide_link: Bu şərhi gizlət
301     diary_entry: 
302       comment_count: 
303         one: "%{count} şərh var"
304         other: "%{count} şərh var"
305         zero: Şərh yoxdur
306       comment_link: Bu yazıyı şərh et
307       confirm: Təsdiq etmək
308       edit_link: Bu yazıyı redaktə et
309       hide_link: Bu yazını gizlət
310       posted_by: "%{link_user} tərəfindən %{created} yazılıb, %{language_link} dilində."
311       reply_link: Bu yazıya cavab ver
312     edit: 
313       body: "Mətn:"
314       language: "Dil:"
315       latitude: "En dairəsi:"
316       location: "Yerləşdiyi yer:"
317       longitude: "Uzunluq dairəsi:"
318       marker_text: Gundəlik yazısının yazıldığı yer
319       save_button: Qeyd et
320       subject: "Mövzu:"
321       title: Gündəlik yazısıni redaktə etmək
322       use_map_link: xəritə üzərində göstər
323     feed: 
324       all: 
325         description: OpenStreetMap istifadəçilərinin axırıncı gündəlik yazıları
326         title: OpenStreetMap gündəlik yazısı
327       language: 
328         description: "%{language_name} dilində OpenStreetMap istifadəçilərinin axırıncı gündəlik yazıları"
329         title: "%{language_name} dilində OpenStreetMap gündəlik yazıları"
330       user: 
331         description: "%{user} üçün axırıncı OpenStreetMap gündəlik yazıları"
332         title: "%{user} üçün OpenStreetMap gündəlik yazıları"
333     list: 
334       in_language_title: "%{language} dilində Gundəlik Yazıları"
335       new: Yeni Gündəlik Yazısı
336       new_title: İstifadəçi gündəliyinizə yeni yazı əlavə etmək
337       newer_entries: Yeni yazılar
338       no_entries: Gundəlikdə yazı yoxdur
339       older_entries: Köhnə yazılar
340       recent_entries: Yaxın müddətdəki gündəlik yazıları
341       title: İstifadəçi gündəlikləri
342       title_friends: Dostların gündəlikləri
343       title_nearby: Yaxınlıqdakı İstifadəçilərin Gündəlikləri
344       user_title: "%{user}'nin gündəliyi"
345     location: 
346       edit: Redaktə
347       location: "Yerləşdiyi yer:"
348       view: Görünüş
349     new: 
350       title: Yeni Gündəlik Yazısı
351     no_such_entry: 
352       heading: "Yazı mövcud deyil id: %{id}"
353       title: Belə bir gündəlik yazısı mövcud deyil
354     view: 
355       leave_a_comment: Şərh yaz
356       login: Özünüzü təqdim edin
357       login_to_leave_a_comment: Şərh yazmaq üçün %{login_link}
358       save_button: Qeyd et
359       title: İstifadəçi %{user} gündəliyi | %{title}
360       user_title: İstifadəçi %{user} gündəliyi
361   editor: 
362     default: Susmaya görə (hal-hazırda %{name})
363     potlatch: 
364       description: Potlatch 1 (brauzer üzərindən redaktə)
365       name: Potlatch 1
366     potlatch2: 
367       description: Potlatch 2 (brauzer üzərindən redaktə)
368       name: Potlatch 2
369     remote: 
370       description: Uzaqdan idarəetmə (JOSM və ya Merkaartor)
371       name: Uzaqdan idarəetmə
372   export: 
373     start: 
374       add_marker: Xəritəyə marker əlavə etmək
375       area_to_export: İxrac üçün Ərazi
376       embeddable_html: Quraşdırılan HTML
377       export_button: İxrac etmək
378       format: Format
379       format_to_export: İxracın forması
380       image_size: Şəkil ölçüsü
381       latitude: "En:"
382       licence: Lisenziya
383       longitude: "Uz:"
384       manually_select: Digər ərazini seçmək
385       map_image: Xəritənin Şəkili (standart qatı göstərir)
386       max: maks
387       options: Nizamlamalar
388       osm_xml_data: OpenStreetMap XML formasında məlumatlar
389       output: Nəticə
390       paste_html: Veb sayta quraşdırmaq üçün HTML kod
391       scale: Miqyas
392       too_large: 
393         heading: Sahə Çox Böyükdür
394       zoom: Yaxınlaşdır
395     start_rjs: 
396       add_marker: Xəritəyə marker əlavə etmək
397       change_marker: Markerin yerini dəyişin
398       click_add_marker: Marker əlavə etmək üçün xəritəyə basın
399       drag_a_box: Ərazini seçmək üçün çərçivəni xəritə üzərində dartın
400       export: İxrac
401       manually_select: Digər ərazini seçmək
402       view_larger_map: Böyüdülmüş xəritəyə bax
403   geocoder: 
404     description: 
405       title: 
406         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a> -dən yerləşməsi
407         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a> -dan yerləşməsi
408       types: 
409         cities: Şəhərlər
410         places: Yerlər
411         towns: Şəhər qəsəbələri
412     direction: 
413       east: şərqə
414       north: şimala
415       north_east: şimal-şərqə
416       north_west: şimal-qərbə
417       south: cənuba
418       south_east: cənub-şərqə
419       south_west: cənub-qərbə
420       west: qərbə
421     distance: 
422       one: təqribən 1km
423       other: təqribən %{count}km
424       zero: 1km-dən az
425     results: 
426       more_results: Daha çox nəticə
427       no_results: Nəticələr tapılmadı
428     search: 
429       title: 
430         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a> nəticələri
431         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a> nəticələri
432         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Daxili nəticələr</a>
433         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a> nəticələri
434         uk_postcode: <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a> nəticələri
435         us_postcode: <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a> nəticələri
436     search_osm_nominatim: 
437       prefix: 
438         aeroway: 
439           aerodrome: Aerodrom
440           apron: Perron
441           gate: Enmə zonasına çıxış
442           helipad: Vertalyot meydançası
443           runway: Uçuş-enmə zolağı
444           taxiway: Sürmə yolu
445           terminal: Terminal
446         amenity: 
447           WLAN: WiFi ərazi
448           airport: Aeroport
449           arts_centre: İncəsənət mərkəzi
450           artwork: İncəsənət əsəri
451           atm: Bankomat
452           auditorium: Auditoriya
453           bank: Bank
454           bar: Bar
455           bbq: Manqal
456           bench: Skameyka
457           bicycle_parking: Relosiped dayanacağı
458           bicycle_rental: Relosiped icarəsi
459           biergarten: Açıq havada Pivəxana
460           brothel: Bardel
461           bureau_de_change: Valyuta mübadiləsi
462           bus_station: Avtobus Stansiyası
463           cafe: Kafe
464           car_rental: Avtomobil icarəsi
465           car_sharing: Karşarinq
466           car_wash: Avto yuyucu
467           casino: Kazino
468           charging_station: Şarj Stansiyası
469           cinema: Kinoteatr
470           clinic: Klinika
471           club: Klub
472           college: Kollec
473           community_centre: İctimai mərkəz
474           courthouse: Məhkəmə yeri
475           crematorium: Krematoriya
476           dentist: Diş həkimi
477           doctors: Həkimlər
478           dormitory: Yataqxana
479           drinking_water: İçməli su
480           driving_school: Sürücülük məktəbi
481           embassy: Səfirlik
482           emergency_phone: Fövqəladə hallar üçün telefon
483           fast_food: Fəst Fud
484           ferry_terminal: Parom Terminalı
485           fire_hydrant: Yanğın Hidrantı
486           fire_station: Yanğın söndürmə Stansiyası
487           food_court: Açıq havada Yeməkxana
488           fountain: Fontan
489           fuel: Yanacaq doldurma
490           grave_yard: Qəbirsanlıq
491           gym: Fitnes mərkəzi
492           hall: Zal
493           health_centre: Sağlamlıq mərkəzi
494           hospital: Qospital
495           hotel: Otel
496           hunting_stand: Ov stendi
497           ice_cream: Dondurma
498           kindergarten: Uşaq bağçası
499           library: Kitabxana
500           market: Market
501           marketplace: Bazar meydanı
502           mountain_rescue: Dağ Xilasetmə Xidməti
503           nightclub: Gecə klubu
504           nursery: Pansionat
505           nursing_home: Qocalar evi
506           office: Ofis
507           park: Park
508           parking: Dayanacaq
509           pharmacy: Aptek
510           place_of_worship: Sitayişgah
511           police: Polis
512           post_box: Poçt qutusu
513           post_office: Poçt
514           preschool: Məktəbəqədər hazırlıq
515           prison: Həbsxana
516           pub: Pivəxana
517           public_building: İctimai Binalar
518           public_market: İctimai Bazar
519           reception_area: Qəbul sahəsi
520           recycling: Utilizasiya yeri
521           restaurant: Restoran
522           retirement_home: Qocalar Evi
523           sauna: Sauna
524           school: Məktəb
525           shelter: Sığınacaq
526           shop: Mağaza
527           shopping: Alış-veriş
528           shower: Duş
529           social_centre: İctimai Mərkəz
530           social_club: İctimai Club
531           studio: Studiya
532           supermarket: Supermarket
533           swimming_pool: Üzgüçülük hovuzu
534           taxi: Taksi
535           telephone: İctimai Telefon
536           theatre: Teatr
537           toilets: Tualet
538           townhall: Şəhər Administrasiyası
539           university: Universitet
540           vending_machine: Ticarət avtomatı
541           veterinary: Veterenar Klinikası
542           village_hall: Villa
543           waste_basket: Zibillik
544           wifi: WiFi ərazi
545           youth_centre: Gənclər Mərkəzi
546         boundary: 
547           administrative: Administrativ sərhəd
548           census: Siyahıya alma sərhədi
549           national_park: Milli Park
550           protected_area: Qorunan ərazi
551         bridge: 
552           aqueduct: Akveduk
553           suspension: Asma Körpü
554           swing: Açılan Körpü
555           viaduct: Viaduk
556           "yes": Körpü
557         building: 
558           "yes": Tikili
559         highway: 
560           bridleway: Atlı yolu
561           bus_guideway: Gəzinti Avtobus xətti
562           bus_stop: Avtobus dayanacağı
563           byway: Dalan
564           construction: Yol təmirdədir
565           cycleway: Velocığır
566           emergency_access_point: Təcili yardım məntəqəsi
567           footway: Tratuar (Piyada yolu)
568           ford: Çay keçidi
569           living_street: Yaşayış küçəsi
570           milestone: Məsafə dirəyi
571           minor: Kiçik yol
572           motorway: Avtomagistral
573           motorway_junction: Avtomagistral Kəsişməsi
574           motorway_link: Avtomagistral yolu
575           path: Cığır
576           pedestrian: Piyadalar üçün yol
577           platform: Platforma
578           primary: Birinci dərəcəli yol
579           primary_link: Birinci dərəcəli yol
580           raceway: Otüş yolu
581           residential: Küçə
582           rest_area: Dincəlmə güşəsi
583           road: Yol
584           secondary: İkici dərəcəli yol
585           secondary_link: İkici dərəcəli yol
586           service: Keçid yolu
587           services: Yolətrafı Servislər
588           speed_camera: Sürət kamerası
589           steps: Pilləkənlər
590           stile: Turniket
591           tertiary: Üçüncü dərəcəli yol
592           tertiary_link: Üçüncü dərəcəli yol
593           track: Torpaq yol
594           trail: Cığır
595           trunk: Baş yol
596           trunk_link: Baş yol
597           unclassified: Təsnifatsız yol
598           unsurfaced: Örtüksüz yol
599         historic: 
600           archaeological_site: Arxeoloji qazıntılar
601           battlefield: Döyüş meydanı
602           boundary_stone: Sərhəd daşı
603           building: Tikili
604           castle: Qala
605           church: Kilsə
606           fort: Qala
607           house: Ev
608           icon: Ikona
609           manor: Malikanə
610           memorial: Memorial
611           mine: Mədən
612           monument: Abidə
613           museum: Muzey
614           ruins: Xarabalıqlar
615           tower: Qüllə
616           wayside_cross: Yolkənarı xaç
617           wayside_shrine: Yolkənarı Ziyarətgah
618           wreck: Gəmi qalıqları
619         landuse: 
620           allotments: Bağ-bostanlar
621           basin: Hovuz
622           brownfield: Tərk edilmiş ərazi
623           cemetery: Məzarlıq
624           commercial: Ticarət sahəsi
625           conservation: Konservasiya ərazisi
626           construction: Tikinti
627           farm: Ferma
628           farmland: Kənd təsərrüfatı
629           farmyard: Ferma həyəti
630           forest: Meşə təsərrüfatı
631           garages: Qarajlar
632           grass: Ot
633           greenfield: Mənimsənməmiş Ərazi
634           industrial: Sənaye sahəsi
635           landfill: Zibillik
636           meadow: Çəmənlik
637           military: Hərbi ərazi
638           mine: Mədən
639           nature_reserve: Təbiət Qoruğu
640           orchard: Meyvə bağı
641           park: Park
642           piste: Xizəkçilik
643           quarry: Karxana
644           railway: Dəmir yolu
645           recreation_ground: Istirahət guşəsi
646           reservoir: Su anbarı
647           reservoir_watershed: Suayrıcı su anbarı
648           residential: Yaşayış sahəsi
649           retail: Ticarət ərazisi
650           road: Yol şəbəkəsi ərazisi
651           village_green: Yaşıllıq kənd
652           vineyard: Üzümlük
653           wetland: Bataqlıq
654           wood: Meşə
655         leisure: 
656           beach_resort: Əkilili çimərlik
657           bird_hide: Quşlara gizli müşahidə məntəqəsi
658           common: Almenda (ümumistifadə ərazi)
659           fishing: Balıq tutmaq üçün yer
660           fitness_station: Fitnes zalı
661           garden: Bağ
662           golf_course: Qolf meydançası
663           ice_rink: Katok (sürüşmək üçün buz bağlamış yündürlük)
664           marina: Liman
665           miniature_golf: Miniqolf
666           nature_reserve: Təbiət Qoruğu
667           park: Park
668           pitch: İdman qazonu
669           playground: Uşaq oyun meydançası
670           recreation_ground: Istirahət guşəsi
671           sauna: Sauna
672           slipway: Ellinq (gəmi və havadan yüngül uçan aparatların təmiri üçün anqar)
673           sports_centre: İdman mərkəzi
674           stadium: Stadion
675           swimming_pool: Üzgüçülük hovuzu
676           track: Qaçış zolagı
677           water_park: Aquapark
678         military: 
679           airfield: Hərbi Aerodrom
680           barracks: Kazarma
681           bunker: Bunker
682         natural: 
683           bay: Körfəz
684           beach: Çimərlik
685           cape: Burun
686           cave_entrance: Mağara girişi
687           channel: Kanal
688           cliff: Uçurum
689           crater: Krater
690           dune: Qum təpəsi
691           feature: Təbii obyekt
692           fell: Təpə
693           fjord: Fiord
694           forest: Meşə
695           geyser: Qeyzer
696           glacier: Buzlaq
697           heath: Boş yer
698           hill: Təpə
699           island: Ada
700           land: Yer
701           marsh: Bataqlıq
702           moor: Torfluq
703           mud: Palçıqlıq
704           peak: Pik
705           point: Burun
706           reef: Rif
707           ridge: Dağ silsiləsi
708           river: Çay
709           rock: Qaya
710           scree: Çınqıllıq
711           scrub: Kolluq
712           shoal: Dayazlıq
713           spring: Bulaq
714           stone: Qaya
715           strait: Boğaz
716           tree: Ağac
717           valley: Vadi
718           volcano: Vulkan
719           water: Çarhovuz
720           wetland: Bataqlıq
721           wetlands: Bataqlıq ərazi
722           wood: Meşə
723         office: 
724           accountant: Mühasib
725           architect: Arxitektor
726           company: Şirkət
727           employment_agency: Məşğulluq agentliyi
728           estate_agent: Əmlak agenti
729           government: Dövlət idarəçiliyi
730           insurance: Sığorta şirkəti
731           lawyer: Hüquqşünas
732           ngo: GHT ofisi
733           telecommunication: Telekommunikasi şirkətinin ofisi
734           travel_agent: Səyahət Agentliyi
735           "yes": Ofislər
736         place: 
737           airport: Aeroport
738           city: Şəhər
739           country: Ölkə
740           county: Ölkə
741           farm: Ferma
742           hamlet: Qəsəbə
743           house: Ev
744           houses: Evlər
745           island: Ada
746           islet: Adacıq
747           isolated_dwelling: Ayrıca ev-ferma
748           locality: Təkr edilmiş ərazi
749           moor: Torfluq
750           municipality: Bələdiyyə
751           postcode: Poçt indeksi
752           region: Bölgə
753           sea: Dəniz
754           state: Ştat
755           subdivision: Bölmə
756           suburb: Şəhərətrafı
757           town: Şəhərcik
758           unincorporated_area: Şəhərkənarı zona
759           village: Kənd
760         railway: 
761           abandoned: Sökülmüş dəmiryol xətti
762           construction: Dəmiryol xətti təmirdədir
763           disused: İstifadə olunmayan (atılmış) dəmiryol xətti
764           disused_station: İstifadə olunmayan (atılmış) dəmiryol stansiyası
765           funicular: Funikulyor
766           halt: Qatar dayanacağı
767           historic_station: Tarixi dəmiryol stansiyası
768           junction: Dəmiryol oxu
769           level_crossing: Dəmiryol keçidi
770           light_rail: Yüngül resli dəmiryol xətti
771           miniature: Mini dəmiryol xətti
772           monorail: Monorels
773           narrow_gauge: Dar-ölçülü dəmir yolu
774           platform: Dəmiryol platforması
775           preserved: Tarixi dəmiryol
776           spur: Dəmir yolunun budaqlanması
777           station: Dəmiryol stansiyası
778           subway: Metro stansiyası
779           subway_entrance: Metro girişi
780           switch: Dəmiryol oxu
781           tram: Tramvay
782           tram_stop: Tramvay dayanacağı
783           yard: Depo
784         shop: 
785           alcohol: Alkoqol dükanı
786           antiques: Əntiq əşyalar
787           art: Bədii salon
788           bakery: Un məmulatları dükanı
789           beauty: Gözəllik salonu
790           beverages: İçkilər dükanı
791           bicycle: Velosiped dükanı
792           books: Kitab dükanı
793           butcher: Qəssab
794           car: Avtomobil Dükanı
795           car_parts: Avtomobil ehtiyat hissələri
796           car_repair: Avtomobil təmiri
797           carpet: Xalça-palaz dükanı
798           charity: Xeyriyyə malları dükanı
799           chemist: Məişət kimyası dükanı
800           clothes: Geyim Dükanı
801           computer: Kompyuter Dükanı
802           confectionery: Şirniyyat dükanı
803           convenience: Ərzaq dükanı
804           copyshop: Kserokopiya dükanı
805           cosmetics: Kosmetika Dükanı
806           department_store: Universam
807           discount: Endirimli mallar dükanı
808           doityourself: Özün düzəlt
809           dry_cleaning: Quru təmizləmə
810           electronics: Elektronika dükanı
811           estate_agent: Əmlak agenti
812           farm: Kənd təsərrüfatı malları dükanı
813           fashion: Dəb dükanı
814           fish: Balıq Dükanı
815           florist: Gül Dükanı
816           food: Ərzaq Dükanı
817           funeral_directors: Dəfn mərasimi bürosu
818           furniture: Mebel
819           gallery: Qalereya
820           garden_centre: Bağçılıq mərkəzi
821           general: Baş Dükan
822           gift: Hədiyyələr Dükanı
823           greengrocer: Meyvə-tərəvəz dükanı
824           grocery: Baqqal Dükanı
825           hairdresser: Saç ustası
826           hardware: Məişət Alətləri Dükanı
827           hifi: Audio və Video avadanlıqları dükanı
828           insurance: Sığorta şirkəti
829           jewelry: Zərgərlik dükanı
830           kiosk: Kiosk
831           laundry: Camaşırxana
832           mall: Mall
833           market: Bazar
834           mobile_phone: Mobil telefon dükanı
835           motorcycle: Motosiklet Dükanı
836           music: Musiqi dükanı
837           newsagent: Qəzet kiosku
838           optician: Optika
839           organic: Orqanik Ərzaq Dükanı
840           outdoor: Küçə satışı
841           pet: Zoomaqazin
842           photo: Fotomaqazin
843           salon: Salon
844           shoes: Ayaqqabı dükanı
845           shopping_centre: Ticarət Mərkəzi
846           sports: İdman malları dükanı
847           stationery: Dəftərxana Ləvazimatı
848           supermarket: Supermarket
849           toys: Oyuncaq dükanı
850           travel_agency: Səyahət Agentliyi
851           video: Videoyazılar satışı dükanı
852           wine: Şərab dükanı
853         tourism: 
854           alpine_hut: Alp Evciyi
855           artwork: İncəsənət əsərləri dükanı
856           attraction: Attraksion
857           bed_and_breakfast: Gecələmə və səhər yeməyi yeri
858           cabin: Daxma
859           camp_site: Düşərgə
860           caravan_site: Təkərli evlər üçün dayanacaq
861           chalet: Kənd evi
862           guest_house: Qonaq evi
863           hostel: Xostel
864           hotel: Hotel
865           information: Məlumat
866           lean_to: Meyl
867           motel: Motel
868           museum: Muzey
869           picnic_site: Piknik üçün yer
870           theme_park: Attraksion
871           valley: Vadi
872           viewpoint: Baxış meydançası
873           zoo: Zoopark
874         tunnel: 
875           "yes": Tunel
876         waterway: 
877           artificial: Süni su axını
878           boatyard: Tərsanə
879           canal: Kanal
880           connector: Çayların birləşməsi
881           dam: Damba
882           derelict_canal: İstifadəsiz Kanal
883           ditch: Xəndək
884           dock: Dok
885           drain: Axıntı xəndəyi
886           lock: Şlyuz
887           lock_gate: Şlyuz qapısı
888           mineral_spring: Mineral bulaq
889           mooring: Gəmilərin sahilə bağlama yeri
890           rapids: Çay kəndarı
891           river: Çay
892           riverbank: Çayın sahili
893           stream: Çay
894           wadi: Qurumuş cay
895           water_point: Su təminatı məntəqəsi
896           waterfall: Şəlalə
897           weir: Su bəndi
898   javascripts: 
899     map: 
900       base: 
901         standard: Standart
902         transport_map: Nəqliyyat Xəritəsi
903     site: 
904       edit_tooltip: Xəritəni redaktə et
905   layouts: 
906     community: İcma
907     community_blogs: İcma bloqları
908     community_blogs_title: OpenStreetMap icmasının iştirakçılarının bloqları
909     copyright: Müəllif hüquqları və Lisenziyalar
910     documentation: Sənədləşdirmə
911     documentation_title: Layihə üzrə sənədləşmə
912     donate_link_text: maddi yardım
913     edit: Redaktə
914     edit_with: "%{editor} köməyi ilə dəyişdir"
915     export: İxrac
916     export_tooltip: Xəritə məlumatlarının ixracı
917     foundation: OpenStreetMap Fondu
918     foundation_title: OpenStreetMap Fondu
919     gps_traces: GPS cizgilər
920     gps_traces_tooltip: GPS cizgilər ilə işləmək
921     help: Kömək
922     help_centre: Kömək mərkəzi
923     history: Tarix
924     home: evə
925     home_tooltip: Mənim ev yerimi göstər
926     inbox_html: gələn %{count}
927     intro_2_create_account: İstifadəçi hesabı yarat
928     intro_2_download: yüklə
929     intro_2_license: açıq lisenziya
930     intro_2_use: istifadə
931     log_in: daxil ol
932     log_in_tooltip: Mövcud hesab ilə daxil ol
933     logo: 
934       alt_text: OpenStreetMap loqosu
935     logout: çıxış
936     logout_tooltip: Çıxış
937     make_a_donation: 
938       text: Maddi yardım et
939       title: OpenStreetMap-i dəstəkləmək üçün maddi yardım et
940     partners_bytemark: Bytemark Hosting
941     partners_ic: London İmperial Kolleci tərəfindən
942     partners_partners: partnyorlar
943     sign_up: qeydiyyatdan keç
944     sign_up_tooltip: Redaktə etmək üçün qeydiyyatdan keç
945     tag_line: Azad Viki Dünya Xəritəsi
946     user_diaries: İstifadəçi Gündəlikləri
947     user_diaries_tooltip: İstifadəçilərin gündəliklərinə baxmaq
948     view: Xəritə
949     view_tooltip: Xəritəyə bax
950     welcome_user_link_tooltip: Sizin şəxsi istifadəçi səhifəniz
951     wiki: Viki
952   license_page: 
953     foreign: 
954       title: Bu tərcümə haqqında
955     legal_babble: 
956       contributors_ca_html: <strong>Kanada</strong> GeoBase ®, GeoGratis (© Kanadanın Təbii Ehtiyatlar Departamenti), CanVec (© Kanadanın Təbii Ehtiyatlar Departamenti) və StatCan (Kanadanın Statistika şöbəsinin, Coğrafiya bölməsi) tərəfindən məlumatlar.
957       contributors_fr_html: "<strong>Fransa</strong>: Baş Vergi İdarəsi tərəfindən məlumatlar."
958       contributors_gb_html: <strong>Böyük Britaniya Krallığı</strong> Ordnance Survey © Crown copyright tərəfindən məlumatlar. Verilənlər bazasına icazə 2010-12.
959       contributors_nz_html: <strong>Yeni Zelandiya</strong> Yeni Zelandiyanın torpaq resursları haqqında məlumatlardan. Crown Copyright reserved.
960       contributors_title_html: Kimlər bizim layihəyə töhfə verir
961       more_title_html: Daha çox öyrən
962       title_html: Müəllif hüquqları və Lisenziyalar
963     native: 
964       mapping_link: kartoqrafiyalaşdırmağa başla
965       title: Bu səhifə haqqında
966   message: 
967     delete: 
968       deleted: Mesaj silindi
969     inbox: 
970       date: Tarix
971       from: Kimdən
972       messages: "Sizin varınızdır: %{new_messages} və %{old_messages}."
973       my_inbox: Mənim gələnlər
974       new_messages: 
975         one: "%{count} yeni mesaj"
976         other: "%{count} yeni mesaj"
977       no_messages_yet: Sizin hələdə mesajınız yoxdur. Niyə də ki, %{people_mapping_nearby_link} danışmırsınız?
978       old_messages: 
979         one: "%{count} köhnə mesaj"
980         other: "%{count} köhnə mesaj"
981       outbox: göndərilənlər
982       people_mapping_nearby: yaxınlıqdakı istifadəçilərlə
983       subject: Mövzu
984       title: Gələnlər
985     mark: 
986       as_read: Mesaj oxunulmuş kimi işarələndi
987       as_unread: Mesaj oxunulmamış kimi işarələndi
988     message_summary: 
989       delete_button: Sil
990       read_button: Oxunulmuş kimi işarələ
991       reply_button: Geri göndər
992       unread_button: Oxunulmamış kimi işarələ
993     new: 
994       back_to_inbox: Gələnlərə geri qayıt
995       body: "Mətn:"
996       limit_exceeded: Siz yaxın vaxtlarda çoxlu mesaj göndərmisiniz. Göndərməzdən əvvəl bir az gözləyin.
997       message_sent: Mesaj göndərildi
998       send_button: Göndər
999       send_message_to: "%{name} yeni mesaj göndər"
1000       subject: Mövzu
1001       title: Mesaj göndər
1002     no_such_message: 
1003       body: Bağışlayın, amma belə ID ilə mesaj yoxdur.
1004       heading: Belə bir mesaj yoxdur
1005       title: Belə bir mesaj yoxdur
1006     outbox: 
1007       date: Tarix
1008       inbox: gələnlər
1009       my_inbox: Mənim %{inbox_link}
1010       outbox: göndərilənlər
1011       subject: Mövzu
1012       title: Göndərilənlər
1013       to: Kimə
1014     read: 
1015       back_to_inbox: Gələnlərə geri qayıt
1016       back_to_outbox: Göndərilənlərə geri qayıt
1017       date: Tarix
1018       from: Kimdən
1019       reading_your_messages: Mesajlarını oxu
1020       reading_your_sent_messages: Göndərdiyin mesajı oxu
1021       reply_button: Geri göndər
1022       subject: Mövzu
1023       title: Mesajı oxu
1024       to: Kimə
1025       unread_button: Oxunulmamış kimi işarələ
1026     sent_message_summary: 
1027       delete_button: Sil
1028   notifier: 
1029     diary_comment_notification: 
1030       hi: Salam %{to_user},
1031       subject: "[OpenStreetMap] %{user} adlı istifadəçi sənin gündəliy yazına şərh yazıb"
1032     email_confirm_html: 
1033       click_the_link: Əgər bu sizsinizsə, zəhmət olmasa, dəyişiklikləri təsdiqləmək üçün aşağı göstərilmiş istinaddakı ünvana keçin.
1034       greeting: Salam,
1035     email_confirm_plain: 
1036       greeting: Salam,
1037     gpx_notification: 
1038       greeting: Salam,
1039     lost_password: 
1040       subject: "[OpenStreetMap] Parolu yeniləmək tələbi"
1041     lost_password_html: 
1042       click_the_link: Əgər bu sizsinizsə, zəhmət olmasa, parolunuzu əvəzləmək üçün aşağı göstərilmiş istinaddakı ünvana keçin.
1043       greeting: Salam,
1044     lost_password_plain: 
1045       click_the_link: Əgər bu sizsinizsə, zəhmət olmasa, parolunuzu əvəzləmək üçün aşağı göstərilmiş istinaddakı ünvana keçin.
1046       greeting: Salam,
1047       hopefully_you_2: openstreetmap.org-da qeyddiyyatda olan elektron poçt ünvanları.
1048     message_notification: 
1049       hi: Salam %{to_user},
1050     signup_confirm: 
1051       greeting: Salam!
1052       subject: "[OpenStreetMap] OpenStreetMap-ə xoş gəldiniz"
1053     signup_confirm_html: 
1054       more_videos: Burada %{more_videos_link}.
1055       more_videos_here: daha çox videolar burada
1056       video_to_openstreetmap: OpenStreetMap üçün giriş videosu
1057     signup_confirm_plain: 
1058       the_wiki: "OpenStreetMap haqqında vikini oxu:"
1059   oauth_clients: 
1060     form: 
1061       name: Ad
1062     index: 
1063       revoke: Ləğv et!
1064     show: 
1065       confirm: Əminsinizmi?
1066   redaction: 
1067     edit: 
1068       description: Təsvir
1069     show: 
1070       confirm: Əminsinizmi?
1071       user: "Yaradıcısı:"
1072   site: 
1073     edit: 
1074       user_page_link: istifadəçi səhifəsi
1075     index: 
1076       shortlink: Qısa keçid
1077     key: 
1078       table: 
1079         entry: 
1080           admin: Administrativ sərhəd
1081           apron: 
1082             1: terminal
1083           building: Əhəmiyyətli bina
1084           cemetery: Məzarlıq
1085           centre: İdman mərkəzi
1086           commercial: Ticarət sahəsi
1087           common: 
1088             1: çəmənlik
1089           farm: Ferma
1090           footway: Piyada yolu
1091           forest: Meşə
1092           industrial: Sənaye sahəsi
1093           lake: 
1094             - Göl
1095             - su anbarı
1096           military: Hərbi ərazi
1097           motorway: Avtomagistral
1098           park: Park
1099           permissive: Açıq giriş
1100           primary: Birinci dərəcəli yol
1101           private: Xüsusi giriş
1102           rail: Dəmir yolu
1103           reserve: Təbiət Qoruğu
1104           resident: Yaşayış sahəsi
1105           retail: Ticarət sahəsi
1106           runway: 
1107             - Aeroport uçuş-enmə zolağı
1108           school: 
1109             - Məktəb
1110             - universitet
1111           secondary: İkici dərəcəli yol
1112           station: Dəmiryol stansiyası
1113           subway: Metro
1114           summit: 
1115             - Zirvə
1116             - pik
1117           tourist: Turist attraksionu
1118           track: Cığır
1119           tram: 
1120             1: tramvay
1121           trunk: Baş yol
1122           unclassified: Təsnifatsız yol
1123           unsurfaced: Torpaq yol
1124     markdown_help: 
1125       alt: Alternativ mətn
1126       heading: Başlıq
1127       headings: Başlıqlar
1128       image: Şəkil
1129       link: Keçid
1130       subheading: Alt başlıq
1131       text: Mətn
1132       url: URL
1133     richtext_area: 
1134       preview: Sınaq görüntüsü
1135     search: 
1136       search: Axtar
1137       submit_text: Keç
1138       where_am_i: Mən haradayam?
1139     sidebar: 
1140       close: Bağla
1141       search_results: Axtarış Nəticələri
1142   time: 
1143     formats: 
1144       friendly: "%e %B %Y  %H:%M"
1145   trace: 
1146     edit: 
1147       description: "İzah:"
1148       download: yüklə
1149       edit: redaktə
1150       filename: "Fayl adı:"
1151       map: xəritə
1152       owner: "Sahibi:"
1153       save_button: Dəyişiklikləri yadda saxla
1154     trace: 
1155       edit: redaktə et
1156       edit_map: Xəritəni redaktə et
1157       map: xəritə
1158       private: MƏXFİ
1159       public: İCTİMAİ
1160       view_map: Xəritəyə bax
1161     trace_form: 
1162       description: "İzah:"
1163       help: Kömək
1164     view: 
1165       description: "İzah:"
1166       download: yüklə
1167       edit: redaktə et
1168       filename: "Fayl adı:"
1169       map: xəritə
1170       owner: "Sahibi:"
1171       start_coordinates: "Başlanğıc koordinatları:"
1172   user: 
1173     account: 
1174       contributor terms: 
1175         link text: bu nədir?
1176       current email address: "Hazırki E-Poçt Ünvanı:"
1177       delete image: Hazırki şəkili sil
1178       gravatar: 
1179         link text: bu nədir?
1180       image: "Şəkil:"
1181       latitude: "En dairəsi:"
1182       longitude: "Uzunluq dairəsi:"
1183       new email address: "Yeni E-Poçt Ünvanı:"
1184       new image: Şəkil kimi əlavə et
1185       openid: 
1186         link text: bu nədir?
1187         openid: "OpenID:"
1188       public editing: 
1189         disabled link text: Niyə mən redaktə edə bilmirəm?
1190         enabled link text: Bu nədir?
1191       replace image: Hazırki şəkili əvəzlə
1192       return to profile: Profilə geri qayıt
1193       save changes button: Dəyişiklikləri yadda saxla
1194     confirm: 
1195       button: Təsdiq et
1196     confirm_email: 
1197       button: Təsdiq et
1198     confirm_resend: 
1199       failure: İstifadəçi %{name} tapılmadı.
1200     list: 
1201       heading: İstifadəçilər
1202       hide: Seçilmiş istifadəçiləri gizlət
1203       title: İstifadəçilər
1204     login: 
1205       heading: Daxil olun
1206       login_button: Daxil ol
1207       new to osm: OpenStreetMap-də yenisiz?
1208       no account: İstifadəçi hesabınız yoxdur?
1209       openid: "%{logo} OpenID:"
1210       openid_logo_alt: OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1211       openid_providers: 
1212         aol: 
1213           alt: AOL OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1214           title: AOL ilə hesaba giriş
1215         google: 
1216           alt: Google OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1217           title: Google ilə hesaba giriş
1218         myopenid: 
1219           alt: myOpenID OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1220           title: myOpenID ilə hesaba giriş
1221         openid: 
1222           alt: OpenID URL ilə hesabınıza daxil olun
1223           title: OpenID ilə hesaba giriş
1224         wordpress: 
1225           alt: Wordpress OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1226           title: Wordpress ilə hesaba giriş
1227         yahoo: 
1228           alt: Yahoo OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1229           title: Yahoo ilə hesaba giriş
1230       password: "Parol:"
1231       register now: İndi qeydiyyatdan keç
1232       remember: Məni xatırla
1233       title: Daxil olun
1234     logout: 
1235       heading: OpenStreetMap-dən çıx
1236       logout_button: Sistemdən çıx
1237       title: Sistemdən çıx
1238     lost_password: 
1239       email address: "E-poçt ünvanları:"
1240       heading: Parolu unutmusan?
1241       new password button: Parolu yenilə
1242       title: İtirilmiş parol
1243     make_friend: 
1244       already_a_friend: Siz artıq %{name} dostsunuz.
1245       button: Dostluğa əlavə et
1246       failed: Bağışlayın, %{name}-i(ı) dostluğa əlavə etmədə xəta yarandı.
1247       heading: "%{user}-i(ı) dostluğa əlavə edək?"
1248       success: "%{name} indi sənin dostundur."
1249     new: 
1250       confirm password: "Parolu təkrarla:"
1251       continue: Davam et
1252       display name: "Gorüntülənən ad:"
1253       email address: "E-poçt ünvanları:"
1254       heading: İstifadəçi Hesabı yarat
1255       openid: "%{logo} OpenID:"
1256       password: "Parol:"
1257       title: Hesab aç
1258     popup: 
1259       friend: Dost
1260       your location: Yerləşdiyin yer
1261     remove_friend: 
1262       button: Dostluqdan sil
1263       heading: "%{user} dostluqdan silək?"
1264     reset_password: 
1265       confirm password: "Parolu təkrarla:"
1266       flash changed: Parolun indi dəyişildi.
1267       heading: "%{user} üçün parolu yenilə"
1268       password: "Parol:"
1269       reset: Parolu Yenilə
1270       title: Parolu yenilə
1271     terms: 
1272       agree: Razıyam
1273       consider_pd_why: bu nədir?
1274       decline: İmtina
1275       legale_names: 
1276         france: Fransa
1277         italy: İtaliya
1278     view: 
1279       activate_user: Bu istifadəçini aktivləşdir
1280       add as friend: dostluğa əlavə edilmiş
1281       confirm: Təsdiq et
1282       create_block: bu istifadəçini blokla
1283       ct accepted: "%{ago} əvvəl qəbul edilib"
1284       deactivate_user: Bu istifadəçini deaktivləşdir
1285       delete_user: bu istifadəçini sil
1286       diary: gündəlik
1287       email address: "E-poçt ünvanı:"
1288       hide_user: Bu istifadəçini gizlət
1289       latest edit: "Son redaktə %{ago}:"
1290       my comments: mənim şərhlərim
1291       my diary: mənim gündəliyim
1292       my edits: mənim redaktələrim
1293       remove as friend: dostluqdan silinmiş
1294       send message: mesaj göndər
1295       status: "Status:"
1296       your friends: Sənin dostların
1297   user_block: 
1298     blocks_by: 
1299       title: "%{name} tərəfindən blok edilib"
1300     create: 
1301       flash: "%{name} adlı istifadəçiyə blok yaradılıb."
1302     edit: 
1303       back: Bütün blokları göstər
1304       show: Bu bloku göstər
1305       submit: Bloku yenilən
1306     helper: 
1307       time_past: "%{time} əvvəl sona çatıb."
1308     index: 
1309       heading: İstifadəçi blokları siyahısı
1310       title: İstifadəçi blokları
1311     new: 
1312       back: Bütün blokları göstər
1313       submit: Blok yarat
1314     partial: 
1315       confirm: Əminsinizmi?
1316       creator_name: Yaradıcı
1317       display_name: Bloklanmış İstifadəçilər
1318       edit: Redaktə et
1319       next: Növbəti »
1320       not_revoked: (ləgv edilməyib)
1321       previous: « Əvvəlki
1322       reason: Bloklanma səbəbi
1323       revoke: Ləğv et!
1324       revoker_name: Tərəfindən ləgv edilib
1325       show: Göstər
1326       status: Status
1327     revoke: 
1328       flash: Bu blok ləğv edilib.
1329       heading: "%{block_on} adlı istifadəçi üçün blok, %{block_by} tərəfindən ləğv edilib"
1330       revoke: Ləğv et!
1331       title: "%{block_on} adlı istifadəçi üçün blok ləğv edilib"
1332     show: 
1333       revoke: Ləğv et!
1334       show: "Göstər:"
1335       status: Status
1336       time_past: "%{time} əvvəl sona çatıb"
1337       title: "%{block_on}, %{block_by} tərəfindən blok edilib"
1338     update: 
1339       success: Blok yeniləndi.
1340   user_role: 
1341     grant: 
1342       confirm: Təsdiq et
1343     revoke: 
1344       confirm: Təsdiq et