localisation updates from translatewiki.net (2009-10-08)
[rails.git] / config / potlatch / locales / gl.yml
1 # Messages for Galician (Galego)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Toliño
5 gl: 
6   a_poi: $1 un punto de interese
7   a_way: $1 un camiño
8   action_addpoint: o engadido dun nodo ao final dun camiño
9   action_cancelchanges: a cancelación dos cambios feitos a
10   action_changeway: os cambios feitos a un camiño
11   action_createparallel: a creación de camiños paralelos
12   action_createpoi: a creación dun punto de interese
13   action_deletepoint: o borrado dun punto
14   action_insertnode: o engadido dun nodo a un camiño
15   action_mergeways: a fusión de dous camiños
16   action_movepoi: o movemento dun punto de interese
17   action_movepoint: o movemento dun punto
18   action_moveway: o movemento dun camiño
19   action_pointtags: a definición das etiquetas nun punto
20   action_poitags: a definición das etiquetas nun punto de interese
21   action_reverseway: a inversión dun camiño
22   action_revertway: a reversión dun camiño
23   action_splitway: a división dun camiño
24   action_waytags: a definición das etiquetas nun camiño
25   advanced: Avanzado
26   advanced_close: Pechar o conxunto de cambios
27   advanced_history: Historial do camiño
28   advanced_inspector: Inspector
29   advanced_maximise: Maximizar a ventá
30   advanced_minimise: Minimizar a ventá
31   advanced_parallel: Camiño paralelo
32   advanced_tooltip: Accións de edición avanzadas
33   advanced_undelete: Restaurar
34   advice_bendy: Demasiado curvado para podelo endereitar (Bloq. Maiús. para forzar)
35   advice_deletingpoi: Borrando o punto de interese (Z para desfacer)
36   advice_deletingway: Borrando o camiño (Z para desfacer)
37   advice_nocommonpoint: Os camiños non teñen ningún punto en común
38   advice_revertingpoi: Revertendo ata o último punto de interese gardado (Z para desfacer)
39   advice_revertingway: Revertendo ata o último camiño gardado (Z para desfacer)
40   advice_tagconflict: As etiquetas non coinciden, compróbeas (Z para desfacer)
41   advice_toolong: Demasiado longo para desbloquear (por favor, divídao en camiños máis curtos)
42   advice_uploadempty: Nada que cargar
43   advice_uploadfail: Carga detida
44   advice_uploadsuccess: Cargáronse correctamente todos os datos
45   advice_waydragged: Camiño arrastrado (Z para desfacer)
46   cancel: Cancelar
47   closechangeset: Pechando o conxunto de cambios
48   conflict_download: Descargar a súa versión
49   conflict_overwrite: Sobrescribir a súa versión
50   conflict_poichanged: Des que comezou a editar, alguén cambiou o punto $1$2.
51   conflict_relchanged: Des que comezou a editar, alguén cambiou a relación $1$2.
52   conflict_visitpoi: Prema en "OK" para mostrar o punto.
53   conflict_visitway: Prema en "OK" para mostrar o camiño.
54   conflict_waychanged: Des que comezou a editar, alguén cambiou o camiño $1$2.
55   createrelation: Crear unha nova relación
56   custom: "Personalizado:"
57   delete: Borrar
58   deleting: borrando
59   drag_pois: Arrastrar e soltar puntos de interese
60   editinglive: Edición en directo
61   editingoffline: Edición sen conexión
62   emailauthor: \n\nPor favor, envíe un correo electrónico a richard\@systemeD.net cun informe de erros, explicando o que estaba a facer no momento no que se produciu.
63   error_anonymous: Non se pode pór en contacto cun mapeador anónimo.
64   error_connectionfailed: Sentímolo!, fallou a conexión ao servidor do OpenStreetMap. Non se gardou ningunha das modificacións recentes.\n\nQuéreo intentar de novo?
65   error_nopoi: Non se puido atopar o punto de interese (se cadra está noutra zona?), por iso non se pode desfacer.
66   error_nosharedpoint: Os camiños $1 e $2 non teñen un punto en común, por iso non pode desfacer a división.
67   error_noway: Non se puido atopar o camiño $1 (se cadra está noutra zona?), por iso non se pode desfacer.
68   error_readfailed: Sentímolo!, o servidor do OpenStreetMap non respondeu á petición de datos.\n\nQuéreo intentar de novo?
69   existingrelation: Engadir a unha relación existente
70   findrelation: Atopar unha relación que conteña
71   gpxpleasewait: Por favor, agarde mentres se procesa a pista GPX.
72   heading_drawing: Deseño
73   heading_introduction: Introdución
74   heading_pois: Primeiros pasos
75   heading_quickref: Referencia rápida
76   heading_surveying: Topografía
77   heading_tagging: Etiquetado
78   heading_troubleshooting: Resolución de problemas
79   help: Axuda
80   hint_drawmode: prema para engadir un punto\ndoble clic/Volte\npara rematar a liña
81   hint_loading: cargando os datos
82   hint_overendpoint: sobre o punto de fin ($1)\nprema para unir\nfaga clic no Bloq. Maiús. para fusionar
83   hint_overpoint: punto superior ($1)\nprema para unir
84   hint_pointselected: punto seleccionado\n(faga clic no Bloq. Maiús. no punto para\ncomezar unha nova liña)
85   hint_saving: gardando os datos
86   hint_saving_loading: cargando/gardando os datos
87   login_pwd: "Contrasinal:"
88   login_retry: Non se recoñeceu o seu nome de usuario. Por favor, inténteo de novo.
89   login_title: Non se puido rexistrar
90   login_uid: "Nome de usuario:"
91   mail: Correo
92   more: Máis
93   newchangeset: "\nPor favor, inténteo de novo: o Potlatch comezará un novo conxunto de cambios."
94   nobackground: Sen fondo
95   norelations: Non existen relacións na zona actual
96   offset_broadcanal: Camiño de sirga ancho
97   offset_choose: Elixa o desprazamento (m)
98   offset_dual: Autovía (D2)
99   offset_motorway: Autoestrada (D3)
100   offset_narrowcanal: Camiño de sirga estreito
101   ok: OK
102   openchangeset: Abrindo o conxunto de cambios
103   option_custompointers: Usar os punteiros de pluma e man
104   option_external: "Lanzamento externo:"
105   option_fadebackground: Atenuar o fondo
106   option_noname: Destacar as estradas sen nome
107   option_photo: "Foto KML:"
108   option_thinareas: Empregar liñas máis finas para as zonas
109   option_thinlines: Empregar liñas finas en todas as escalas
110   option_tiger: Destacar os datos TIGER non modificados
111   option_warnings: Mostrar os avisos flotantes
112   point: Punto
113   prompt_addtorelation: Engadir un $1 á relación
114   prompt_changesetcomment: "Insira unha descrición dos seus cambios:"
115   prompt_closechangeset: Pechar o conxunto de cambios $1
116   prompt_createparallel: Crear un camiño paralelo
117   prompt_editlive: Editar en directo
118   prompt_editsave: Editar con garda
119   prompt_helpavailable: É un usuario novo? Olle o canto inferior esquerdo para obter axuda.
120   prompt_launch: Lanzar un URL externo
121   prompt_revertversion: "Voltar a unha versión anterior:"
122   prompt_savechanges: Gardar os cambios
123   prompt_taggedpoints: Algúns dos puntos deste camiño están etiquetados. Realmente os quere borrar?
124   prompt_track: Converter as pistas GPS en camiños
125   prompt_welcome: Benvido ao OpenStreetMap!
126   retry: Reintentar
127   revert: Reverter
128   save: Gardar
129   tip_addrelation: Engadir a unha relación
130   tip_addtag: Engadir unha nova etiqueta
131   tip_alert: Houbo un erro (prema para obter máis detalles)
132   tip_anticlockwise: Camiño circular no sentido contrario ao das agullas do reloxo (prema para inverter)
133   tip_clockwise: Camiño circular no sentido das agullas do reloxo (prema para inverter)
134   tip_direction: Dirección do camiño (prema para invertela)
135   tip_gps: Mostrar as pistas GPS (G)
136   tip_noundo: Nada que desfacer
137   tip_options: Definir as opcións (escolla o fondo do mapa)
138   tip_photo: Cargar fotos
139   tip_presettype: Escolla o tipo de preaxustes ofrecidos no menú.
140   tip_repeattag: Repetir as informacións do camiño seleccionado anteriormente (R)
141   tip_revertversion: Escolla a data á que reverter
142   tip_selectrelation: Engadir ao percorrido elixido
143   tip_splitway: Dividir o camiño nos puntos seleccionados (X)
144   tip_tidy: Ordenar os puntos do camiño (T)
145   tip_undo: Desfacer $1 (Z)
146   uploading: Cargando...
147   way: Camiño