Merging 17846:17904 from trunk.
[rails.git] / config / potlatch / locales / no.yml
1 # Messages for Norwegian (bokmål)‬ (‪Norsk (bokmål)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 "no": 
5   a_poi: $1 et POI
6   a_way: $1 en linje
7   action_addpoint: legger til et punkt på enden av en linje
8   action_cancelchanges: avbryter endringer av
9   action_createpoi: lage et POI (interessant punkt)
10   action_deletepoint: sletter et punkt
11   action_insertnode: legge til et punkt på linjen
12   action_mergeways: slår sammen to linjer
13   action_movepoi: flytter et POI (interessant punkt)
14   action_movepoint: flytter punkt
15   action_moveway: flytter en linje
16   action_pointtags: sette merker på et punkt
17   action_poitags: sette merker på et POI (interessant punkt)
18   action_reverseway: snur en linje bak fram
19   action_splitway: dele en linje
20   action_waytags: sette merker på en linje
21   advice_nocommonpoint: Linjene deler ikke et felles punkt
22   advice_tagconflict: Ulike merker, vennligst sjekk (Z for å angre)
23   advice_toolong: For lang til å låse opp, linjen må deles i flere biter
24   advice_waydragged: Linje flyttet (Z for å angre)
25   cancel: Avbryt
26   createrelation: Lag en ny relasjon
27   delete: Slett
28   deleting: sletter
29   emailauthor: \n\nVennligst send en epost (på engelsk) til richard\@systemeD.net med en feilrapport, og forklar hva du gjorde når det skjedde.
30   error_connectionfailed: "Beklager - forbindelsen til OpenStreetMap-tjeneren feilet, eventuelle nye endringer har ikke blitt lagret.\n\nVil du prøve på nytt?"
31   error_nopoi: Fant ikke POI-et, så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
32   error_nosharedpoint: Linjene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
33   error_noway: Fant ikke linjen $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
34   existingrelation: Legg til en relasjon som er her fra før
35   findrelation: Finn en relasjon som inneholder
36   gpxpleasewait: Vennligst vent mens sporloggen behandles.
37   help: Hjelp
38   hint_drawmode: trykk for å legge til punkt\ndobbeltklikk eller enter\nfor å avslutte linje
39   hint_loading: laster linjer
40   hint_overendpoint: over endepunkt\ntrykk for å koble sammen\nshift+trykk for å slå sammen
41   hint_overpoint: over punkt\ntrykk for å koble sammen
42   hint_pointselected: punkt valgt\n(shift+trykk punktet for å\nstarte en ny linje)
43   norelations: Ingen relasjoner i området på skjermen
44   option_custompointers: Bruk penn- og håndpekere
45   option_fadebackground: Fjern bakgrunn
46   option_thinlines: Bruk tynne linjer uansett forstørrelse
47   option_warnings: Vis flytende advarsler
48   point: Punkt
49   prompt_addtorelation: Legg $1 til en relasjon
50   prompt_revertversion: "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
51   prompt_taggedpoints: Noen av punktene på denne linjen har merker. Vil du virkelig slette?
52   prompt_track: Overfør dine GPS-sporinger til (låste) linjer for redigering.
53   prompt_welcome: Velkommen til OpenStreetMap!
54   tip_addrelation: Legg til i en relasjon
55   tip_addtag: Legg til merke
56   tip_alert: Det oppstod en feil, trykk for detaljer
57   tip_anticlockwise: Sirkulær linje mot klokka, trykk for å snu
58   tip_clockwise: Sirkulær linje med klokka, trykk for å snu
59   tip_direction: Retning på linje, trykk for å snu
60   tip_gps: Vis GPS sporlogger (G)
61   tip_noundo: Ingenting å angre
62   tip_options: Sett valg (velg kartbakgrunn)
63   tip_presettype: Velg hva slags forhåndsinstillinger som blir vist i menyen
64   tip_repeattag: Gjenta merker fra sist valgte linje (R)
65   tip_revertversion: Velg versjonen det skal tilbakestilles til
66   tip_selectrelation: Legg til den valgte ruta
67   tip_splitway: Del linje i valgt punkt (X)
68   tip_undo: Angre $1 (Z)
69   way: Linje