Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Aaoo
5 # Author: Abbedabb
6 # Author: Adrianod
7 # Author: Ainali
8 # Author: Balp
9 # Author: Bengtsson96
10 # Author: Cohan
11 # Author: Cybjit
12 # Author: Dan Koehl
13 # Author: Fader
14 # Author: Grillo
15 # Author: Haxpett
16 # Author: Jas
17 # Author: Jenniesarina
18 # Author: Jopparn
19 # Author: Liftarn
20 # Author: Lokal Profil
21 # Author: Luen
22 # Author: Macofe
23 # Author: Magol
24 # Author: Malmis
25 # Author: Nastoshka
26 # Author: Nemo bis
27 # Author: Per
28 # Author: Pladask
29 # Author: Poxnar
30 # Author: Rockyfelle
31 # Author: Ruila
32 # Author: Sannab
33 # Author: Sendelbach
34 # Author: Sertion
35 # Author: Shirayuki
36 # Author: The real emj
37 # Author: Tor.klingberg
38 # Author: Ufred
39 # Author: Umeaboy
40 # Author: VickyC
41 # Author: WikiPhoenix
42 # Author: Zvenzzon
43 ---
44 sv:
45   time:
46     formats:
47       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
48   activerecord:
49     errors:
50       messages:
51         invalid_email_address: verkar inte vara en giltig e-postadress.
52         email_address_not_routable: kan inte ruttas
53     models:
54       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
55       changeset: Ändringsset
56       changeset_tag: Etikett till ändringsset
57       country: Land
58       diary_comment: Dagbokskommentar
59       diary_entry: Dagboksinlägg
60       friend: Vän
61       language: Språk
62       message: Meddelande
63       node: Nod
64       node_tag: Nodetikett
65       notifier: Meddelande
66       old_node: Gammal nod
67       old_node_tag: Gammal nodtagg
68       old_relation: Gammal relation
69       old_relation_member: Gammal relationsmedlem
70       old_relation_tag: Gammal relationstagg
71       old_way: Gammal sträcka
72       old_way_node: Gammal sträcknod
73       old_way_tag: Gammal sträcketikett
74       relation: Relation
75       relation_member: Relationsmedlem
76       relation_tag: Relationstagg
77       session: Session
78       trace: Spår
79       tracepoint: Spårpunkt
80       tracetag: Spåretikett
81       user: Användare
82       user_preference: Användarinställning
83       user_token: Användarnyckel
84       way: Sträcka
85       way_node: Sträcknod
86       way_tag: Sträcketikett
87     attributes:
88       diary_comment:
89         body: Brödtext
90       diary_entry:
91         user: Användare
92         title: Ämne
93         latitude: Latitud
94         longitude: Longitud
95         language: Språk
96       friend:
97         user: Användare
98         friend: Vän
99       trace:
100         user: Användare
101         visible: Synlig
102         name: Namn
103         size: Storlek
104         latitude: Latitud
105         longitude: Longitud
106         public: Offentlig
107         description: Beskrivning
108       message:
109         sender: Avsändare
110         title: Ämne
111         body: Brödtext
112         recipient: Mottagare
113       user:
114         email: E-post
115         active: Aktiv
116         display_name: Visa namn
117         description: Beskrivning
118         languages: Språk
119         pass_crypt: Lösenord
120   printable_name:
121     with_name_html: '%{name} (%{id})'
122   editor:
123     default: Standard (för närvarande %{name})
124     potlatch:
125       name: Potlatch 1
126       description: Potlatch 1 (webbläsarredigerare)
127     id:
128       name: iD
129       description: iD (webbläsarredigeraren)
130     potlatch2:
131       name: Potlatch 2
132       description: Potlatch 2 (webbläsarredigerare)
133     remote:
134       name: Fjärrstyrning
135       description: Fjärrstyrning (JOSM eller Merkaartor)
136   api:
137     notes:
138       comment:
139         opened_at_html: Skapades för %{when} sedan
140         opened_at_by_html: Skapades för %{when} sedan av %{user}
141         commented_at_html: Uppdaterades för %{when} sedan
142         commented_at_by_html: Uppdaterades för %{when} sedan av %{user}
143         closed_at_html: Löstes för %{when} sedan
144         closed_at_by_html: Löstes för %{when} sedan av %{user}
145         reopened_at_html: Återaktiverades för %{when} sedan
146         reopened_at_by_html: Återaktiverades för %{when} sedan av %{user}
147       rss:
148         title: OpenStreetMap-anteckningar
149         description_area: En lista med anteckningar som rapporterats, kommenterats
150           eller avklarats i närheten av ditt område [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
151         description_item: Ett rss-flöde för anteckning %{id}
152         opened: ny anteckning (nära %{place})
153         commented: ny kommentar (nära %{place})
154         closed: stängde anteckning (nära %{place})
155         reopened: återaktiverade anteckningar (nära %{place})
156       entry:
157         comment: Kommentar
158         full: Hela anteckningen
159   browse:
160     created: Skapad
161     closed: Stängd
162     created_html: Skapades <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr>
163     closed_html: Stängdes <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr>
164     created_by_html: Skapades <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr> av %{user}
165     deleted_by_html: Raderades <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr> av
166       %{user}
167     edited_by_html: Redigerades <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr> av
168       %{user}
169     closed_by_html: Stängdes <abbr title='%{title}'> för %{time} sedan</abbr> av %{user}
170     version: Version
171     in_changeset: Ändringsset
172     anonymous: anonym
173     no_comment: (inga kommentarer)
174     part_of: Del av
175     download_xml: Ladda ner XML
176     view_history: Visa historik
177     view_details: Visa detaljer
178     location: 'Plats:'
179     changeset:
180       title: 'Ändringsset: %{id}'
181       belongs_to: Författare
182       node: Noder (%{count})
183       node_paginated: Noder (%{x}-%{y} av %{count})
184       way: Sträckor (%{count})
185       way_paginated: Sträckor (%{x}-%{y} av %{count})
186       relation: Förbindelser (%{count})
187       relation_paginated: Förbindelser (%{x}-%{y} av %{count})
188       comment: Kommentarer (%{count})
189       hidden_commented_by: Dold kommentar från %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
190         sedan</abbr>
191       commented_by: Kommentar från %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sedan</abbr>
192       changesetxml: XML för ändringsset
193       osmchangexml: osmChange XML
194       feed:
195         title: Ändringsset %{id}
196         title_comment: Ändringsset %{id} - %{comment}
197       join_discussion: Logga in för att delta i diskussionen
198       discussion: Diskussion
199       still_open: Ändringsset är fortfarande öppet - diskussionen kommer att öppnas
200         när ändringsset har stängts.
201     node:
202       title: 'Nod: %{name}'
203       history_title: 'Nodhistorik: %{name}'
204     way:
205       title: 'Sträcka: %{name}'
206       history_title: 'Sträckhistorik: %{name}'
207       nodes: Noder
208       also_part_of:
209         one: del av sträcka %{related_ways}
210         other: del av sträckorna %{related_ways}
211     relation:
212       title: 'Förbindelse: %{name}'
213       history_title: 'Förbindelsehistorik: %{name}'
214       members: Medlemmar
215     relation_member:
216       entry_role: '%{type} %{name} som %{role}'
217       type:
218         node: Nod
219         way: Sträcka
220         relation: Relation
221     containing_relation:
222       entry: Relation %{relation_name}
223       entry_role: Relation %{relation_name} (som %{relation_role})
224     not_found:
225       sorry: 'Tyvärr kunde inte %{type} #%{id} hittas.'
226       type:
227         node: nod
228         way: sträcka
229         relation: relation
230         changeset: ändringsset
231         note: not
232     timeout:
233       sorry: Tyvärr tog data för %{type} med id %{id} för lång tid att hämta.
234       type:
235         node: nod
236         way: sträcka
237         relation: relation
238         changeset: ändringsset
239         note: not
240     redacted:
241       redaction: Omarbetning %{id}
242       message_html: Version %{version} av denna %{type} kan inte visas då den har
243         tagits bort. Se %{redaction_link} för detaljer.
244       type:
245         node: nod
246         way: sträcka
247         relation: relation
248     start_rjs:
249       feature_warning: Laddar %{num_features} kartkomponenter, vilket kan göra din
250         webbläsare långsam eller få den att sluta svara. Är säker på att du vill visa
251         denna data?
252       load_data: Ladda data
253       loading: Läser in …
254     tag_details:
255       tags: Etiketter
256       wiki_link:
257         key: Wiki-beskrivningssidan för %{key}-taggen
258         tag: Wiki-beskrivningssidan för %{key}=%{value}-taggen
259       wikidata_link: Objektet %{page} på Wikidata
260       wikipedia_link: Artikeln om %{page} på Wikipedia
261       telephone_link: Ring %{phone_number}
262     note:
263       title: 'Anteckning: %{id}'
264       new_note: Ny anteckning
265       description: Beskrivning
266       open_title: 'Ej avklarad anteckning #%{note_name}'
267       closed_title: 'Avklarad anteckning #%{note_name}'
268       hidden_title: 'Dold anteckning #%{note_name}'
269       open_by: Skapad av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sedan</abbr>
270       open_by_anonymous: Skapad av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sedan</abbr>
271       commented_by: Kommentar från %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sedan</abbr>
272       commented_by_anonymous: Kommentar från en anonym användare <abbr title='%{exact_time}'>för
273         %{when} sedan</abbr>
274       closed_by: Löst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>för %{when} sedan</abbr>
275       closed_by_anonymous: Löst av en anonym användare <abbr title='%{exact_time}'>för
276         %{when} sedan</abbr>
277       reopened_by: Återaktiverades av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>för %{when}
278         sedan</abbr>
279       reopened_by_anonymous: Återaktiverades av en anonym användare <abbr title='%{exact_time}'>för
280         %{when} sedan</abbr>
281       hidden_by: Doldes av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>för %{when} sedan</abbr>
282       report: Rapportera denna anteckning
283     query:
284       title: Undersök kartobjekt
285       introduction: Klicka på kartan för att hitta funktioner i närheten.
286       nearby: Finns i närheten
287       enclosing: Omgivande kartobjekt
288   changesets:
289     changeset_paging_nav:
290       showing_page: Sida %{page}
291       next: Nästa »
292       previous: « Föregående
293     changeset:
294       anonymous: Anonym
295       no_edits: (inga redigeringar)
296       view_changeset_details: Visa detaljer om ändringsuppsättning
297     changesets:
298       id: ID
299       saved_at: Sparades den
300       user: Användare
301       comment: Kommentar
302       area: Område
303     index:
304       title: Ändringsuppsättningar
305       title_user: Ändringsuppsättningar av %{user}
306       title_friend: Ändringsuppsättningar av mina vänner
307       title_nearby: Ändringsuppsättningar av närbelägna användare
308       empty: Inga ändringsuppsättningar hittades.
309       empty_area: Inga ändringsuppsättningar i det här området.
310       empty_user: Inga ändringsuppsättningar av den här användaren.
311       no_more: Inga fler ändringsuppsättningar hittades.
312       no_more_area: Inga fler ändringsuppsättningar i det här området.
313       no_more_user: Inga fler ändringsuppsättningar av den här användaren.
314       load_more: Läs in fler
315     timeout:
316       sorry: Kunde tyvärr inte lista begärda ändringsuppsättningar. Begäran tog för
317         lång tid att hämta.
318   changeset_comments:
319     comment:
320       comment: Ny kommentar på ändringsset nummer %{changeset_id} av %{author}
321       commented_at_by_html: Uppdaterades för %{when} sedan av %{user}
322     comments:
323       comment: 'Ny kommentar på ändringssätt #%{changeset_id} av %{author}'
324     index:
325       title_all: Diskussion om OpenStreetMaps ändringsset
326       title_particular: Diskussions om OpenStreetMaps ändringsset nummer %{changeset_id}
327     timeout:
328       sorry: Tyvärr, listan med ändringssetskommentar du begärde kunde inte hämtas
329         då begäran tog för lång tid.
330   diary_entries:
331     new:
332       title: Nytt dagboksinlägg
333       publish_button: Publicera
334     index:
335       title: Användardagböcker
336       title_friends: Vänners dagböcker
337       title_nearby: Närbelägna användares dagböcker
338       user_title: '%{user}s dagbok'
339       in_language_title: Dagboksinlägg på %{language}
340       new: Nytt dagboksinlägg
341       new_title: Skapa ett nytt inlägg i min användardagbok
342       no_entries: Inga dagboksinlägg
343       recent_entries: Nyligen skapade dagboksinlägg
344       older_entries: Äldre inlägg
345       newer_entries: Nyare inlägg
346     edit:
347       title: Redigera dagboksinlägg
348       subject: 'Ämne:'
349       body: 'Brödtext:'
350       language: 'Språk:'
351       location: 'Plats:'
352       latitude: 'Latitud:'
353       longitude: 'Longitud:'
354       use_map_link: använd karta
355       save_button: Spara
356       marker_text: Plats för dagboksinlägg
357     show:
358       title: '%{user}s dagbok | %{title}'
359       user_title: '%{user}s dagbok'
360       leave_a_comment: Lämna en kommentar
361       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} för att lämna en kommentar'
362       login: Logga in
363       save_button: Spara
364     no_such_entry:
365       title: Hittade inte dagboksinlägget
366       heading: 'Finns inget inlägg med id: %{id}'
367       body: Tyvärr finns inget dagboksinlägg eller -kommentar med id %{id}. Kontrollera
368         stavning, eller så kan länken du klickade på vara felaktig.
369     diary_entry:
370       posted_by: Skrivet av %{link_user} den %{created} på %{language_link}
371       comment_link: Kommentera detta inlägg
372       reply_link: Svara på detta inlägg
373       comment_count:
374         zero: Inga kommentarer
375         one: '%{count} kommentar'
376         other: '%{count} kommentarer'
377       edit_link: Redigera detta inlägg
378       hide_link: Dölj detta inlägg
379       confirm: Bekräfta
380       report: Rapportera detta inlägg
381     diary_comment:
382       comment_from: Kommentar från %{link_user} på %{comment_created_at}
383       hide_link: Dölj denna kommentar
384       confirm: Bekräfta
385       report: Rapportera denna kommentar
386     location:
387       location: 'Plats:'
388       view: Visa
389       edit: Redigera
390     feed:
391       user:
392         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg för %{user}
393         description: Senaste dagboksinlägg på OpenStreetMap från %{user}
394       language:
395         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg på %{language_name}
396         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap på %{language_name}
397       all:
398         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg
399         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap
400     comments:
401       has_commented_on: '%{display_name} har kommenterat på följande dagboksinlägg'
402       post: Inlägg
403       when: När
404       comment: Kommentar
405       ago: '%{ago} sedan'
406       newer_comments: Nyare kommentarer
407       older_comments: Äldre kommentarer
408   geocoder:
409     search:
410       title:
411         latlon: Resultat från <a href="https://openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a>
412         ca_postcode: Resultat från <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
413         osm_nominatim: Resultat från <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
414           Nominatim</a>
415         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
416         osm_nominatim_reverse: Resultat från <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
417           Nominatim</a>
418         geonames_reverse: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
419     search_osm_nominatim:
420       prefix:
421         aerialway:
422           cable_car: Linbana
423           chair_lift: Stollift
424           drag_lift: Släplift
425           gondola: Gondolbana
426           platter: Knapplift
427           pylon: Pylon
428           station: Linbanestation
429           t-bar: Ankarlift
430         aeroway:
431           aerodrome: Flygfält
432           airstrip: Landningsbana
433           apron: Platta
434           gate: Gate
435           hangar: Hangar
436           helipad: Helikopterplatta
437           holding_position: Väntplats
438           parking_position: Parkeringsplats
439           runway: Landningsbana
440           taxiway: Taxibana
441           terminal: Terminal
442         amenity:
443           animal_shelter: Djurhemmet
444           arts_centre: Konstcenter
445           atm: Bankomat
446           bank: Bank
447           bar: Bar
448           bbq: BBQ
449           bench: Bänk
450           bicycle_parking: Cykelparkering
451           bicycle_rental: Cykeluthyrning
452           biergarten: Uteservering
453           boat_rental: Båtuthyrning
454           brothel: Bordell
455           bureau_de_change: Växlingskontor
456           bus_station: Busstation
457           cafe: Kafé
458           car_rental: Biluthyrning
459           car_sharing: Bilpool
460           car_wash: Biltvätt
461           casino: Kasino
462           charging_station: Laddningsstation
463           childcare: Barnomsorg
464           cinema: Biograf
465           clinic: Klinik
466           clock: Klocka
467           college: College
468           community_centre: Allaktivitetshus
469           courthouse: Tingshus
470           crematorium: Krematorium
471           dentist: Tandläkare
472           doctors: Läkare
473           drinking_water: Dricksvatten
474           driving_school: Körskola
475           embassy: Ambassad
476           fast_food: Snabbmat
477           ferry_terminal: Färjeterminal
478           fire_station: Brandstation
479           food_court: Food Court
480           fountain: Fontän
481           fuel: Bränsle
482           gambling: Spel
483           grave_yard: Begravningsplats
484           grit_bin: Sandtunna
485           hospital: Sjukhus
486           hunting_stand: Jakttorn
487           ice_cream: Glass
488           kindergarten: Dagis
489           library: Bibliotek
490           marketplace: |2-
491
492             Marknad
493           monastery: Kloster
494           motorcycle_parking: Motorcykelparkering
495           nightclub: Nattklubb
496           nursing_home: Vårdhem
497           office: Kontor
498           parking: Parkeringsplats
499           parking_entrance: Parkeringsinfart
500           parking_space: Parkeringsplats
501           pharmacy: Apotek
502           place_of_worship: Plats för tillbedjan
503           police: Polis
504           post_box: Brevlåda
505           post_office: Postkontor
506           preschool: Förskola
507           prison: Fängelse
508           pub: Pub
509           public_building: Offentlig byggnad
510           recycling: Återvinningsstation
511           restaurant: Restaurang
512           retirement_home: Äldreboende
513           sauna: Bastu
514           school: Skola
515           shelter: Hydda
516           shop: Affär
517           shower: Dusch
518           social_centre: Nöjescenter
519           social_club: Kamratförening
520           social_facility: Socialtjänst
521           studio: Studio
522           swimming_pool: Simbassäng
523           taxi: Taxi
524           telephone: Telefonkiosk
525           theatre: Teater
526           toilets: Toaletter
527           townhall: Rådhus
528           university: Universitet
529           vending_machine: Varuautomat
530           veterinary: Veterinärkirurgi
531           village_hall: Byastuga
532           waste_basket: Papperskorg
533           waste_disposal: Avfallshantering
534           water_point: Vattenpunkt
535           youth_centre: Ungdomscenter
536         boundary:
537           administrative: Administrativ gräns
538           census: Folkräkningsgräns
539           national_park: Nationalpark
540           protected_area: Skyddat område
541         bridge:
542           aqueduct: Akvedukt
543           boardwalk: Strandpromenad
544           suspension: Hängbro
545           swing: Svängbro
546           viaduct: Viadukt
547           "yes": Bro
548         building:
549           "yes": Byggnad
550         craft:
551           brewery: Bryggeri
552           carpenter: Snickare
553           electrician: Elektriker
554           gardener: Trädgårdsmästare
555           painter: Målare
556           photographer: Fotograf
557           plumber: Rörmokare
558           shoemaker: Skomakare
559           tailor: Skräddare
560           "yes": Hantverksbutik
561         emergency:
562           ambulance_station: Ambulansstation
563           assembly_point: Samlingsplats
564           defibrillator: Defibrillator
565           landing_site: Nödlandningsplats
566           phone: Nödtelefon
567           water_tank: Nödvattentank
568           "yes": Nödsituation
569         highway:
570           abandoned: Övergiven motorväg
571           bridleway: Ridstig
572           bus_guideway: Spårbussväg
573           bus_stop: Busshållplats
574           construction: Väg under byggnad
575           corridor: Korridor
576           cycleway: Cykelspår
577           elevator: Hiss
578           emergency_access_point: Utryckningsplats
579           footway: Gångväg
580           ford: Vadställe
581           give_way: Väjningspliktsskylt
582           living_street: Gångfartsområde
583           milestone: Milstolpe
584           motorway: Motorväg
585           motorway_junction: Motorvägskorsning
586           motorway_link: Påfart/avfart till motorväg
587           passing_place: Omkörningsplats
588           path: Stig
589           pedestrian: Gågata
590           platform: Perrong
591           primary: Riksväg (primär väg)
592           primary_link: På-/avfart till riksväg (primär väg)
593           proposed: Föreslagen väg
594           raceway: Racerbana
595           residential: Bostadsgata
596           rest_area: Rastplats
597           road: Väg
598           secondary: Länsväg (sekundärväg)
599           secondary_link: På-/avfart till länsväg (sekundär väg)
600           service: Serviceväg
601           services: Rastplats-väg
602           speed_camera: Trafiksäkerhetskamera
603           steps: Trappa
604           stop: Stoppskylt
605           street_lamp: Gatlykta
606           tertiary: Landsväg
607           tertiary_link: Landsväg
608           track: Traktorväg
609           traffic_signals: Trafiksignaler
610           trail: Vandringsled
611           trunk: Stamväg
612           trunk_link: På-/avfart till stamväg/motortrafikled
613           turning_loop: Vändslinga
614           unclassified: Oklassificerad väg
615           "yes": Väg
616         historic:
617           archaeological_site: Arkeologisk plats
618           battlefield: Slagfält
619           boundary_stone: Gränssten
620           building: Historisk byggnad
621           bunker: Bunker
622           castle: Slott
623           church: Kyrka
624           city_gate: Stadsport
625           citywalls: Stadsmurar
626           fort: Fort
627           heritage: Kulturarvsplats
628           house: Hus
629           icon: Ikon
630           manor: Herrgård
631           memorial: Minnesmärke
632           mine: Gruva
633           mine_shaft: Gruvschakt
634           monument: Monument
635           roman_road: Romersk väg
636           ruins: Ruin
637           stone: Sten
638           tomb: Grav
639           tower: Torn
640           wayside_cross: Landmärke
641           wayside_shrine: Vägkants-helgedom
642           wreck: Vrak
643           "yes": Historisk plats
644         junction:
645           "yes": Korsning
646         landuse:
647           allotments: Kolonilotter
648           basin: Bäcken
649           brownfield: Outvecklat område
650           cemetery: Begravningsplats
651           commercial: Kommersiellt område
652           conservation: Naturskyddsområde
653           construction: Byggarbetsplats
654           farm: Bondgård
655           farmland: Jordbruksmark
656           farmyard: Gårdsplan
657           forest: Skog
658           garages: Garage
659           grass: Gräs
660           greenfield: Outvecklat område
661           industrial: Industriområde
662           landfill: Soptipp
663           meadow: Äng
664           military: Militärområde
665           mine: Gruva
666           orchard: Fruktträdgård
667           quarry: Stenbrott
668           railway: Järnväg
669           recreation_ground: Rekreationsområde
670           reservoir: Reservoar
671           reservoir_watershed: Vattenreservoar
672           residential: Bostadsområde
673           retail: Detaljhandel
674           road: Vägområde
675           village_green: Landsbypark
676           vineyard: Vingård
677           "yes": Markanvändning
678         leisure:
679           beach_resort: Badort
680           bird_hide: Fågeltorn
681           common: Allmänning
682           dog_park: Hundpark
683           firepit: Eldgrop
684           fishing: Fiskevatten
685           fitness_centre: Gym
686           fitness_station: Gym
687           garden: Trädgård
688           golf_course: Golfbana
689           horse_riding: Ridning
690           ice_rink: Isrink
691           marina: Marina
692           miniature_golf: Minigolf
693           nature_reserve: Naturreservat
694           park: Park
695           pitch: Idrottsplan
696           playground: Lekplats
697           recreation_ground: Rekreationsområde
698           resort: Resort
699           sauna: Bastu
700           slipway: Stapelbädd
701           sports_centre: Sporthall
702           stadium: Stadium
703           swimming_pool: Simbassäng
704           track: Löparbana
705           water_park: Vattenpark
706           "yes": Fritid
707         man_made:
708           adit: Gruvöppning
709           beacon: Fyr
710           beehive: Bikupa
711           breakwater: Vågbrytare
712           bridge: Bro
713           bunker_silo: Bunker
714           chimney: Skorsten
715           crane: Kran
716           dolphin: Dykdalb
717           dyke: Dike
718           embankment: Fördämning
719           flagpole: Flaggstång
720           gasometer: Gasometer
721           groyne: Vågbrytare
722           kiln: Kalkugn
723           lighthouse: Fyr
724           mast: Mast
725           mine: Gruva
726           mineshaft: Gruvschakt
727           monitoring_station: Övervakningsstation
728           petroleum_well: Oljebrunn
729           pier: Pir
730           pipeline: Pipeline
731           silo: Silo
732           storage_tank: Lagringstank
733           surveillance: Övervakning
734           tower: Torn
735           wastewater_plant: Avfallsfabrik
736           watermill: Vattenkvarn
737           water_tower: Vattentorn
738           water_well: Brunn
739           water_works: Vattenreningsverk
740           windmill: Väderkvarn
741           works: Fabrik
742           "yes": handgjord
743         military:
744           airfield: Militärt flygfält
745           barracks: Kaserner
746           bunker: Bunker
747           "yes": Militär
748         mountain_pass:
749           "yes": Bergspass
750         natural:
751           bay: Bukt
752           beach: Strand
753           cape: Udde
754           cave_entrance: Grottmynning
755           cliff: Klippa
756           crater: Krater
757           dune: Sanddyn
758           fell: Fjäll
759           fjord: Fjord
760           forest: Skog
761           geyser: Gejser
762           glacier: Glaciär
763           grassland: Betesmark
764           heath: Ljunghed
765           hill: Kulle
766           island: Ö
767           land: Land
768           marsh: Träsk
769           moor: Hed
770           mud: Lera
771           peak: Topp
772           point: Punkt
773           reef: Rev
774           ridge: Bergskam
775           rock: Klippa
776           saddle: Sadel
777           sand: Sand
778           scree: Taluskon
779           scrub: Buskskog
780           spring: Källa
781           stone: Sten
782           strait: Sund
783           tree: Träd
784           valley: Dal
785           volcano: Vulkan
786           water: Vatten
787           wetland: Våtmark
788           wood: Skog
789         office:
790           accountant: Revisor
791           administrative: Administration
792           architect: Arkitekt
793           association: Förening
794           company: Företag
795           educational_institution: Utbildningsinstitution
796           employment_agency: Bemanningsföretag
797           estate_agent: Fastighetsmäklare
798           government: Statligt kontor
799           insurance: Försäkringskassa
800           it: IT-kontor
801           lawyer: Advokat
802           ngo: Icke-statligt kontor
803           telecommunication: Telefonbolagskontor
804           travel_agent: Resebyrå
805           "yes": Kontor
806         place:
807           allotments: Kolonilotter
808           city: Stad
809           city_block: Kvarter
810           country: Land
811           county: Län
812           farm: Bondgård
813           hamlet: By
814           house: Hus
815           houses: Hus
816           island: Ö
817           islet: Holme
818           isolated_dwelling: Enslig bostad
819           locality: Läge
820           municipality: Kommun
821           neighbourhood: Grannskap
822           postcode: Postnummer
823           quarter: Kvarter
824           region: Region
825           sea: Hav
826           square: Torg
827           state: Delstat
828           subdivision: Underavdelning
829           suburb: Förort
830           town: Ort
831           unincorporated_area: Kommunfritt område
832           village: By
833           "yes": Plats
834         railway:
835           abandoned: Övergiven järnväg
836           construction: Järnväg under anläggande
837           disused: Nedlagd järnväg
838           funicular: Bergbana
839           halt: Tågstopp
840           junction: Järnvägsknutpunkt
841           level_crossing: Järnvägskorsning
842           light_rail: Snabbspårväg
843           miniature: Miniatyrjärnväg
844           monorail: Enspårsbana
845           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
846           platform: Tågperrong
847           preserved: Bevarad järnväg
848           proposed: Föreslagen järnväg
849           spur: Sidospår
850           station: Tågstation
851           stop: Järnvägshållplats
852           subway: Tunnelbana
853           subway_entrance: Tunnelbaneingång
854           switch: Järnvägsväxel
855           tram: Spårväg
856           tram_stop: Spårvagnshållplats
857         shop:
858           alcohol: Spritbutik
859           antiques: Antikviteter
860           art: Konstaffär
861           bakery: Bageri
862           beauty: Skönhetssalong
863           beverages: Dryckesbutik
864           bicycle: Cykelaffär
865           bookmaker: Vadförmedlare
866           books: Bokhandel
867           boutique: Boutique
868           butcher: Slaktare
869           car: Bilhandlare
870           car_parts: Bildelar
871           car_repair: Bilverkstad
872           carpet: Mattaffär
873           charity: Välgörenhetsbutik
874           chemist: Apotek
875           clothes: Klädbutik
876           computer: Datorbutik
877           confectionery: Godisbutik
878           convenience: Närköp
879           copyshop: Kopieringsfirma
880           cosmetics: Parfymeri
881           deli: Delikatessbutik
882           department_store: Varuhus
883           discount: Lågprisbutik
884           doityourself: Gör-det-själv
885           dry_cleaning: Kemtvätt
886           electronics: Elektronikbutik
887           estate_agent: Egendomsmäklare
888           farm: Gårdsbutik
889           fashion: Modebutik
890           fish: Fiskhandlare
891           florist: Florist
892           food: Mataffär
893           funeral_directors: Begravningsentreprenör
894           furniture: Möbler
895           gallery: Galleri
896           garden_centre: Trädgårdshandel
897           general: Lanthandel
898           gift: Presentaffär
899           greengrocer: Grönsakshandlare
900           grocery: Livsmedelsbutik
901           hairdresser: Frisör
902           hardware: Järnhandel
903           hifi: Hi-Fi
904           houseware: Husvaruhandel
905           interior_decoration: Heminredning
906           jewelry: Guldsmed
907           kiosk: Kiosk
908           kitchen: Köksbutik
909           laundry: Tvättservice
910           lottery: Lotteri
911           mall: Köpcentrum
912           market: Marknad
913           massage: Massage
914           mobile_phone: Mobiltelefonbutik
915           motorcycle: Motorcykelhandlare
916           music: Musikaffär
917           newsagent: Tidningskiosk
918           optician: Optiker
919           organic: Ekologiska livsmedelsaffär
920           outdoor: Friluftsbutik
921           paint: Färgbutik
922           pawnbroker: Pantlånare
923           pet: Djuraffär
924           pharmacy: Apotek
925           photo: Fotoaffär
926           seafood: Skaldjur
927           second_hand: Second hand-butik
928           shoes: Skoaffär
929           sports: Sportaffär
930           stationery: Pappershandel
931           supermarket: Snabbköp
932           tailor: Skräddare
933           ticket: Biljettbutik
934           tobacco: Tobaksaffär
935           toys: Leksaksaffär
936           travel_agency: Resebyrå
937           tyres: Däckaffär
938           vacant: Ledig butik
939           variety_store: Varuhus
940           video: Videobutik
941           wine: Vinbutik
942           "yes": Affär
943         tourism:
944           alpine_hut: Fjällstuga
945           apartment: Semesterlägenhet
946           artwork: Konstverk
947           attraction: Attraktion
948           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
949           cabin: Stuga
950           camp_site: Campingplats
951           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
952           chalet: Stuga
953           gallery: Galleri
954           guest_house: Gäststuga
955           hostel: Vandrarhem
956           hotel: Hotell
957           information: Turistinformation
958           motel: Motell
959           museum: Museum
960           picnic_site: Picknickplats
961           theme_park: Nöjespark
962           viewpoint: Utsiktspunkt
963           zoo: Djurpark
964         tunnel:
965           building_passage: Byggpassage
966           culvert: Kulvert
967           "yes": Tunnel
968         waterway:
969           artificial: Artificiellt vattendrag
970           boatyard: Båtvarv
971           canal: Kanal
972           dam: Damm
973           derelict_canal: Nerlagd kanal
974           ditch: Dike
975           dock: Hamnplats
976           drain: Avlopp
977           lock: Sluss
978           lock_gate: Slussport
979           mooring: Förtöjning
980           rapids: Fors
981           river: Flod
982           stream: Bäck
983           wadi: Uttorkad flod
984           waterfall: Vattenfall
985           weir: Överfallsvärn
986           "yes": Vattenväg
987       admin_levels:
988         level2: Landsgräns
989         level4: Statsgräns
990         level5: Regionsgräns
991         level6: Länsgräns
992         level8: Stadsgräns
993         level9: Bygräns
994         level10: Förortsgräns
995     description:
996       title:
997         osm_nominatim: Plats från <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
998           Nominatim</a>
999         geonames: Plats från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
1000       types:
1001         cities: Städer
1002         towns: Samhällen
1003         places: Platser
1004     results:
1005       no_results: Inga resultat hittades
1006       more_results: Fler resultat
1007   issues:
1008     index:
1009       title: Ärenden
1010       select_status: Välj status
1011       select_type: Välj typ
1012       select_last_updated_by: Välj senast uppdaterad av
1013       reported_user: Rapporterad användare
1014       not_updated: Inte uppdaterad
1015       search: Sök
1016       search_guidance: 'Sök ärenden:'
1017       user_not_found: Användaren finns inte
1018       issues_not_found: Inga sådana ärenden hittades
1019       status: Status
1020       reports: Rapporter
1021       last_updated: Senast uppdaterad
1022       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>%{time} sedan</abbr>
1023       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time} sedan</abbr> av
1024         %{user}
1025       link_to_reports: Visa rapporter
1026       reports_count:
1027         one: 1 rapport
1028         other: '%{count} rapporter'
1029       reported_item: Rapporterat objekt
1030       states:
1031         ignored: Ignorerad
1032         open: Öppen
1033         resolved: Lösta
1034     update:
1035       new_report: Din rapport har registrerats
1036       successful_update: Din rapport har uppdaterats
1037       provide_details: Ange de nödvändiga detaljerna
1038     show:
1039       title: '%{status} Ärende nr %{issue_id}'
1040       reports:
1041         zero: Inga rapporter
1042         one: 1 rapport
1043         other: '%{count} rapporter'
1044       report_created_at: Rapporterades först %{datetime}
1045       last_resolved_at: Löstes senast %{datetime}
1046       last_updated_at: Uppdaterades senast den %{datetime} av %{displayname}
1047       resolve: Lös
1048       ignore: Ignorera
1049       reopen: Öppna igen
1050       reports_of_this_issue: Rapporter av detta ärende
1051       read_reports: Läs rapporter
1052       new_reports: Nya rapporter
1053       other_issues_against_this_user: Andra ärenden mot denna användare
1054       no_other_issues: Inga andra ärenden mot denna användare.
1055       comments_on_this_issue: Kommentarer på detta ärende
1056     resolve:
1057       resolved: Ärendestatus har ändrats till "Löst"
1058     ignore:
1059       ignored: Ärendestatus har ändrats till "Ignoreras"
1060     reopen:
1061       reopened: Ärendestatus har ändrats till "Öppen"
1062     comments:
1063       created_at: Den %{datetime}
1064       reassign_param: Återtilldela ärende?
1065     reports:
1066       updated_at: Den %{datetime}
1067       reported_by_html: Rapporterades som %{category} av %{user}
1068     helper:
1069       reportable_title:
1070         diary_comment: '%{entry_title}, kommentar nr %{comment_id}'
1071         note: Anteckning nr %{note_id}
1072   issue_comments:
1073     create:
1074       comment_created: Din kommentar skapades
1075   reports:
1076     new:
1077       title_html: Repportera %{link}
1078       missing_params: Kan inte skapa en ny rapport
1079       details: Ange fler detaljer om problemet (nödvändigt).
1080       select: 'Välj en anledning för din rapport:'
1081       disclaimer:
1082         intro: 'Innan du skickar din rapport till webbplatsens moderatorer, se till
1083           att:'
1084         not_just_mistake: Du är säker på att problemet inte är ett misstag
1085         unable_to_fix: Du kan inte åtgärda problemet själv eller med hjälp från andra
1086           gemenskapsmedlemmar
1087         resolve_with_user: Du har redan försökt lösa problemet med den berörda användaren
1088       categories:
1089         diary_entry:
1090           spam_label: Detta dagboksinlägg är/innehåller spam
1091           offensive_label: Detta dagboksinlägg är oanständigt/offensivt
1092           threat_label: Detta dagboksinlägg innehåller ett hot
1093           other_label: Övrigt
1094         diary_comment:
1095           spam_label: Denna dagbokskommentar är/innehåller spam
1096           offensive_label: Denna dagbokskommentar är oanständig/offensiv
1097           threat_label: Denna dagbokskommentar innehåller ett hot
1098           other_label: Övrigt
1099         user:
1100           spam_label: Denna användarprofil är/innehåller spam
1101           offensive_label: Denna användarprofil är oanständig/offensiv
1102           threat_label: Denna användarprofil innehåller ett hot
1103           vandal_label: Denna användare är en vandal
1104           other_label: Övrigt
1105         note:
1106           spam_label: Denna anteckning är spam
1107           personal_label: Denna anteckning innehåller personlig data
1108           abusive_label: Denna anteckning är kränkande
1109           other_label: Övrigt
1110     create:
1111       successful_report: Din rapport har registrerats
1112       provide_details: Ange de nödvändiga detaljerna
1113   layouts:
1114     project_name:
1115       title: OpenStreetMap
1116     logo:
1117       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
1118     home: Gå till hemposition
1119     logout: Logga ut
1120     log_in: Logga in
1121     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
1122     sign_up: Skapa ett konto
1123     start_mapping: Börja kartläggning
1124     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
1125     edit: Redigera
1126     history: Historik
1127     export: Exportera
1128     issues: Ärenden
1129     data: Data
1130     export_data: Exportera data
1131     gps_traces: GPS-spår
1132     gps_traces_tooltip: Visa, ladda upp och ändra GPS-spår.
1133     user_diaries: Användardagböcker
1134     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
1135     edit_with: Redigera med %{editor}
1136     tag_line: Den fria wiki-världskartan
1137     intro_header: Välkommen till OpenStreetMap!
1138     intro_text: OpenStreetMap är en karta över världen, skapad av människor som du
1139       och fri att använda under en öppen licens.
1140     intro_2_create_account: Skapa ett användarkonto
1141     hosting_partners_html: Drivs via %{ucl}, %{bytemark} och andra %{partners}.
1142     partners_ucl: University College London
1143     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1144     partners_partners: partners
1145     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då nödvändigt
1146       databasunderhåll pågår.
1147     osm_read_only: OpenStreetMap-databasen är skrivskyddad just nu, då nödvändigt
1148       databasunderhåll pågår.
1149     donate: Stöd OpenStreetMap med en %{link} till hårdvarufonden.
1150     help: Hjälp
1151     about: Om
1152     copyright: Upphovsrätt
1153     community: Gemenskap
1154     community_blogs: Gemenskapens bloggar
1155     community_blogs_title: Bloggar från medlemmar i OpenStreetMap-gemenskapen
1156     foundation: Stiftelsen
1157     foundation_title: OpenStreetMap-stiftelsen
1158     make_a_donation:
1159       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
1160       text: Donera
1161     learn_more: Läs mer
1162     more: Mer
1163   notifier:
1164     diary_comment_notification:
1165       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterade på ett dagboksinlägg'
1166       hi: Hej %{to_user},
1167       header: '%{from_user} har kommenterat dagboksinlägget på OpenStreetMap med rubriken
1168         %{subject}:'
1169       footer: Du kan också läsa kommentaren på %{readurl} och du kan kommentera på
1170         %{commenturl} eller svara på %{replyurl}
1171     message_notification:
1172       hi: Hej %{to_user},
1173       header: '%{from_user} har skickat ett meddelande via OpenStreetMap med ämnet
1174         %{subject}:'
1175       footer_html: Du kan också läsa meddelandet på %{readurl} och du kan svara på
1176         %{replyurl}
1177     friend_notification:
1178       hi: Hej %{to_user},
1179       subject: '[OpenStreetMap] %{user} lade till dig som en vän'
1180       had_added_you: '%{user} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap.'
1181       see_their_profile: Du kan se deras profil på %{userurl}.
1182       befriend_them: Du kan också lägga till dem som en vän på %{befriendurl}.
1183     gpx_notification:
1184       greeting: Hej,
1185       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
1186       with_description: med beskrivningen
1187       and_the_tags: 'och följande taggar:'
1188       and_no_tags: och inga taggar.
1189       failure:
1190         subject: '[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX'
1191         failed_to_import: 'misslyckats med att importera. Här är felet:'
1192         more_info_1: Mer information om importfel av GPX och hur man undviker dem
1193         more_info_2: 'de kan hittas på:'
1194       success:
1195         subject: '[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX'
1196         loaded_successfully: inläst med %{trace_points} av %{possible_points} möjliga
1197           punkter.
1198     signup_confirm:
1199       subject: '[OpenStreetMap] Välkommen till OpenStreetMap'
1200       greeting: Hej där!
1201       created: Någon (förhoppningsvis du) skapade just ett konto på %{site_url}.
1202       confirm: 'Innan vi gör något annat måste vi bekräfta att denna begäran kom från
1203         dig. Om den gjorde det, vänligen klicka på länken nedan för att bekräfta ditt
1204         konto:'
1205       welcome: Efter att du har bekräftat ditt konto ger vi dig ytterligare information
1206         om hur du kommer igång.
1207     email_confirm:
1208       subject: '[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress'
1209     email_confirm_plain:
1210       greeting: Hej,
1211       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du själv) vill ändra sin e-postadress
1212         på %{server_url} till %{new_address}.
1213       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta ändringen.
1214     email_confirm_html:
1215       greeting: Hej,
1216       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress på %{server_url}
1217         till %{new_address}.
1218       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
1219     lost_password:
1220       subject: '[OpenStreetMap] Begäran om återställning av lösenord'
1221     lost_password_plain:
1222       greeting: Hej,
1223       hopefully_you: Någon (kanske du själv) har begärt återställning av lösenordet
1224         på denna e-postadress opeenstreetmap.org-konto.
1225       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt
1226         lösenord.
1227     lost_password_html:
1228       greeting: Hej,
1229       hopefully_you: Någon (kanske du själv) har begärt återställning av lösenordet
1230         på denna e-postadress opeenstreetmap.org-konto.
1231       click_the_link: Om detta är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt
1232         lösenord.
1233     note_comment_notification:
1234       anonymous: En anonym användare
1235       greeting: Hej,
1236       commented:
1237         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} har kommenterat en av dina anteckningar'
1238         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} har kommenterat en anteckning
1239           du är intresserad av'
1240         your_note: '%{commenter} har lämnat en kommentar till en av dina kartanteckningar
1241           i närheten av %{place}.'
1242         commented_note: '%{commenter} har kommenterat en kartanteckning som du tidigare
1243           kommenterat. Anteckningen är i närheten av %{place}.'
1244       closed:
1245         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} har löst en av dina anteckningar'
1246         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} har löst en anteckning som du
1247           är intresserad av'
1248         your_note: '%{commenter} har kommenterat en av dina kartanteckningar i närheten
1249           av %{place}.'
1250         commented_note: '%{commenter} har löst en kartanteckning du har kommenterat.
1251           Anteckningen är nära %{place}.'
1252       reopened:
1253         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} har återaktiverat en av dina anteckningar'
1254         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} har återaktiverat en anteckning
1255           som du är intresserad av'
1256         your_note: '%{commenter} har återaktiverat en av dina kartanteckningar nära
1257           %{place}.'
1258         commented_note: '%{commenter} har återaktiverat en kartnotering du har kommenterat
1259           på. Noteringen är nära %{place}.'
1260       details: Mer detaljer om anteckningen finns på %{url}.
1261     changeset_comment_notification:
1262       hi: Hej %{to_user},
1263       greeting: Hej,
1264       commented:
1265         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} har kommenterat på en av dina ändringsset'
1266         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} har kommenterat på ett ändringsset
1267           du är intresserad av'
1268         your_changeset: '%{commenter} har lämnat en kommentar på ett av dina ändringsset
1269           skapas den %{time}'
1270         commented_changeset: '%{commenter} har lämnat en kommentar på ändringarna
1271           på en karta du bevakar, skapad av %{changeset_author} %{time}'
1272         partial_changeset_with_comment: med kommentar '%{changeset_comment}'
1273         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
1274       details: Mer detaljer om ändringssetet finns på %{url}.
1275       unsubscribe: För att avsluta prenumerationen av uppdateringar i denna ändringsgrupp,
1276         besök %{url} och klicka på "Avprenumerera".
1277   messages:
1278     inbox:
1279       title: Inkorg
1280       my_inbox: Min inkorg
1281       outbox: utkorg
1282       messages: Du har %{new_messages} och %{old_messages}
1283       new_messages:
1284         one: '%{count} nytt meddelande'
1285         other: '%{count} nya meddelanden'
1286       old_messages:
1287         one: '%{count} gammalt meddelande'
1288         other: '%{count} gamla meddelanden'
1289       from: Från
1290       subject: Ärende
1291       date: Datum
1292       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon
1293         %{people_mapping_nearby_link}?
1294       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
1295     message_summary:
1296       unread_button: Markera som oläst
1297       read_button: Markera som läst
1298       reply_button: Svar
1299       destroy_button: Radera
1300     new:
1301       title: Skicka meddelande
1302       send_message_to: Skicka ett nytt meddelande till %{name}
1303       subject: Ärende
1304       body: Brödtext
1305       send_button: Skicka
1306       back_to_inbox: Tillbaka till inkorgen
1307     create:
1308       message_sent: Meddelande skickat
1309       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta
1310         en stund innan du försöker igen.
1311     no_such_message:
1312       title: Inget sådant meddelande
1313       heading: Inget sådant meddelande
1314       body: Det finns inget meddelande med det ID:et.
1315     outbox:
1316       title: Utkorg
1317       my_inbox: Min %{inbox_link}
1318       inbox: inkorg
1319       outbox: utkorg
1320       messages:
1321         one: Du har %{count} skickat ett meddelande
1322         other: Du har %{count} skickat meddelanden
1323       to: Till
1324       subject: Ärende
1325       date: Datum
1326       no_sent_messages: Du har inte skickat några meddelanden ännu. Varför inte ta
1327         kontakt med någon av de %{people_mapping_nearby_link}?
1328       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
1329     reply:
1330       wrong_user: Du är inloggad som '%{user}', men meddelandet du har bett om att
1331         besvara skickades inte till den användaren. Logga in med korrekt användare
1332         för att svara.
1333     show:
1334       title: Läs meddelande
1335       from: Från
1336       subject: Ärende
1337       date: Datum
1338       reply_button: Svara
1339       unread_button: Markera som oläst
1340       destroy_button: Radera
1341       back: Tillbaka
1342       to: Till
1343       wrong_user: Du är inloggad som '%{user}', men meddelandet du har bett om att
1344         få läsa skickades inte till eller av den användaren. Logga in med korrekt
1345         användare för att läsa det.
1346     sent_message_summary:
1347       destroy_button: Radera
1348     mark:
1349       as_read: Meddelandet markerat som läst
1350       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
1351     destroy:
1352       destroyed: Meddelande raderat
1353   site:
1354     about:
1355       next: Nästa
1356       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsgivare
1357       used_by: '%{name} förser tusentals webbsidor, mobilappar och fysiska apparater
1358         med kartdata'
1359       lede_text: OpenStreetMap är byggt av en gemenskap av kartografer som bidrar
1360         och underhåller data om vägar, stigar, caféer, järnvägsstationer och mycket
1361         mer, över hela världen.
1362       local_knowledge_title: Lokalkännedom
1363       local_knowledge_html: OpenStreetMap betonar lokal kunskap. Bidragsgivare använder
1364         flygbilder, GPS-enheter och lågteknologiska fältkartor för att kontrollera
1365         att OSM är korrekt och uppdaterad.
1366       community_driven_title: Gemenskapsdriven
1367       community_driven_html: "OpenStreetMaps gemenskap är blandad, passionerad och
1368         växer varje dag.\nBland våra bidragsgivare finns kartentusiaster, GIS-proffs,
1369         ingenjörer som håller igång OSM:s servrar, frivilliga som kartlägger katastrofområden,
1370         och många andra.\nFör mer information om gemenskapen, se \n<a href='https://blog.openstreetmap.org'>OpenStreetMap-bloggen</a>,
1371         \n<a href='%{diary_path}'>användardagböcker</a>, \n<a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>gemenskapens
1372         bloggar</a>, och \n<a href='https://www.osmfoundation.org/'>OSM-stiftelsens</a>
1373         webbplats."
1374       open_data_title: Öppna data
1375       open_data_html: 'OpenStreetMap är <i>öppna data</i>: du kan fritt använda den
1376         för valfritt syfte så länge du anger OpenStreetMap och dess bidragsgivare
1377         som källa. Om du förändrar eller bygger vidare på datan på vissa sätt, kan
1378         du endast distribuera resultatet under samma licens. Se <a href=''%{copyright_path}''>sidan
1379         för Upphovsrätt och Licens</a> för detaljer.'
1380       legal_title: Juridik
1381       legal_html: "Denna sida och många andra liknande tjänster drivs formellt av
1382         \n<a href=\"https://osmfoundation.org/\">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF)
1383         \npå gemenskapens vägnar. Användning av alla OSMF-drivna tjänster är föremål\nför
1384         våra <a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\npolicyer
1385         för acceptabel användning</a> och vår <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">integritetspolicy</a>\n<br>
1386         \nVänligen <a href='https://osmfoundation.org/Contact'>kontakta OSMF</a> \nom
1387         du har frågor eller funderingar om licenser, upphovsrätt eller andra rättsliga
1388         frågor.\n<br>\nOpenStreetMap, förstoringsglaslogotypen och State of the Map
1389         är <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy\">registrerade
1390         varumärken av OSMF</a>."
1391       partners_title: Partners
1392     copyright:
1393       foreign:
1394         title: Om denna översättning
1395         text: I händelse av en konflikt mellan denna översatta sida och %{english_original_link}
1396           har den engelska texten företräde
1397         english_link: det engelska originalet
1398       native:
1399         title: Om denna sida
1400         text: Du tittar på den engelska versionen av sidan om upphovsrätt. Du kan
1401           gå tillbaka till %{native_link} av den här sidan eller sluta läsa om upphovsrätt
1402           och %{mapping_link}.
1403         native_link: svensk version
1404         mapping_link: börja kartlägga
1405       legal_babble:
1406         title_html: Upphovsrätt och licens
1407         intro_1_html: |-
1408           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> är <i>öppna data</i>, gjord tillgänglig under licensen <a
1409           href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL) av <a
1410           href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1411         intro_2_html: |-
1412           Du är fri att kopiera, distribuera, överföra och anpassa vår data,
1413           så länge du anger OpenStreetMap och dess bidragsgivare som källa.
1414           Om du ändrar eller bygger vidare på vår data kan du
1415           endast distribuera resultatet under samma licens. Den
1416           fullständiga <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">juridiska
1417           texten</a> förklarar dina rättigheter och skyldigheter.
1418         intro_3_html: |-
1419           Kartografin i våra kartrutor, och vår dokumentation, är
1420           tillgängliga under licensen <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1421           Commons Erkännande-DelaLika 2.0</a> (CC BY-SA).
1422         credit_title_html: Hur du anger OpenStreetMap som källa
1423         credit_1_html: |-
1424           Vi kräver att din källhänvisning består av &ldquo;&copy; OpenStreetMaps
1425           bidragsgivare&rdquo;.
1426         credit_2_html: |-
1427           Du måste också göra klart att datan är tillgänglig under licensen
1428           Open Database License, och om du använder våra kartrutor, att kartografin är
1429           tillgänglig under licensen CC BY-SA. Du kan göra detta genom att länka till
1430           <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">denna sida om upphovsrätt</a>.
1431           Alternativt, och som krav om du distribuerar OSM i dataform, kan du namnge
1432           och länka direkt till licenserna. I media där länkar ej är möjliga
1433           (t.ex. tryckt material), förslår vi att du hänvisar dina läsare till openstreetmap.org
1434           (förslagsvis genom att expandera 'OpenStreetMap' till hela denna adress), till opendatacommons.org, och om relevant till creativecommons.org.
1435         credit_3_html: |-
1436           För en navigerbar elektronisk karta, ska källhänvisningen synas i ena hörnet av kartan.
1437           Till exempel:
1438         attribution_example:
1439           alt: Exempel på hur en webbsida kan ange OpenStreetMap som källa
1440           title: Exempel på källhänvisning.
1441         more_title_html: Mer information
1442         more_1_html: |-
1443           Läs mer om användning av vår data och hur du anger oss som källa på <a
1444           href="https://osmfoundation.org/Licence">OSMF:s licenssida</a>.
1445         more_2_html: |-
1446           Även om OpenStreetMap är öppna data, kan vi inte tillhandahålla något gratis kart-API för tredjeparter.
1447           Se vår <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">användningspolicy för API</a>,
1448           <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">användningspolicy för kartrutor</a>
1449           och <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">användningspolicy för Nominatim</a>.
1450         contributors_title_html: Våra bidragsgivare
1451         contributors_intro_html: |-
1452           Våra bidragsgivare är tusentals individer. Vi inkluderar också
1453           öppna data från nationella karttjänster,
1454           bland annat från:
1455         contributors_at_html: |-
1456           <strong>Österrike</strong>: Innehåller data från
1457           <a href="https://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> (under licensen
1458           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC BY</a>),
1459           <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> och
1460           Land Tirol (under licensen <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC BY AT med tillägg</a>).
1461         contributors_au_html: |-
1462           <strong>Australia</strong>: Innehåller förortsdata baserad
1463              på data från Australian Bureau of Statistics.
1464         contributors_ca_html: |-
1465           <strong>Kanada</strong>: Innehåller data från
1466              GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
1467              Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
1468              Resources Canada), och StatCan (Geography Division,
1469              Statistics Canada).
1470         contributors_fi_html: '<strong>Finland</strong>: Innehåller data från Lantmäteriverket
1471           i Finlands topografiska databas och andra dataset, under licensen <a href="https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/Licens_till_avgiftsfria_datamaterial_version1_20120501">NLSFI</a>.'
1472         contributors_fr_html: |-
1473           <strong>Frankrike</strong>: Innehåller data
1474              från Direction Générale des Impôts.
1475         contributors_nl_html: |-
1476           <strong>Nederländerna</strong>: Innehåller © AND data, 2007
1477           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)
1478         contributors_nz_html: |-
1479           <strong>Nya Zeeland</strong>: Innehåller data från
1480           <a href="https://data.linz.govt.nz/">LINZ Data Service</a>
1481           som är licensierad för återanvändning under
1482           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0</a>.
1483         contributors_si_html: |-
1484           <strong>Slovenien</strong>: Innehåller data från
1485           <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Surveying and Mapping Authority</a> och
1486           <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Ministry of Agriculture, Forestry and Food</a>
1487           (offentlig information i Slovenien).
1488         contributors_za_html: |-
1489           <strong>Sydafrika</strong>: Innehåller data från
1490           <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:
1491           National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.
1492         contributors_gb_html: |-
1493           <strong>Storbritannien</strong>: Innehåller Ordnance
1494           Survey data &copy; Crown copyright and database right
1495           2010-12.
1496         contributors_footer_1_html: |-
1497           För ytterligare detaljer om dessa och andra källor som använts
1498           för att förbättra OpenStreetMap, se <a
1499           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">sidan om bidragsgivare</a>
1500           på OpenStreetMaps wiki.
1501         contributors_footer_2_html: "Införandet av uppgifter i OpenStreetMap innebär
1502           inte att den ursprungliga \ndatagivaren stödjer OpenStreetMap, \nger någon
1503           som helst garanti eller \ntar på sig något ansvar."
1504         infringement_title_html: Upphovsrättsintrång
1505         infringement_1_html: |-
1506           Bidragsgivare till OSM påminns om att aldrig lägga till data från
1507           upphovsrättsskyddade källor (t.ex. Google Maps och tryckta kartor) utan
1508           uttryckligt tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.
1509         infringement_2_html: |-
1510           Om du tror att upphovsrättsskyddat material felaktigt har
1511           lagts in i OpenStreetMaps databas eller till den här webbplatsen, se
1512           vårt <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">borttagningsförfarande</a>
1513           eller fyll i vårt <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">online-formulär</a> direkt.
1514         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Varumärken
1515         trademarks_1_html: OpenStreetMap, förstoringsglas-logotypen och State of the
1516           Map är registrerade varumärken hos OpenStreetMap Foundation. Om du har frågor
1517           gällande din användning av varumärkena, vänligen se vår <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">varumärkespolicy</a>.
1518     index:
1519       js_1: Du använder antingen en webbläsare som inte stöder JavaScript, eller så
1520         har du inaktiverat JavaScript.
1521       js_2: OpentStreetMap använder JavaScript för slippy-kartan.
1522       permalink: Permanent länk
1523       shortlink: Kortlänk
1524       createnote: Lägg till en anteckning
1525       license:
1526         copyright: Upphovsrätten tillhör OpenStreetMap och bidragsgivare, under en
1527           öppen licens
1528       remote_failed: Redigering misslyckades - kontrollera att JOSM eller Merkaartor
1529         är startad och fjärrkontrollsalternativet är aktiverat
1530     edit:
1531       not_public: Du har inte satt statusen på dina redigeringar som offentliga.
1532       not_public_description: Du kan inte längre redigera kartan om du inte gör det.
1533         Du kan göra dina redigeringar offentliga från din %{user_page}.
1534       user_page_link: användarsida
1535       anon_edits_link_text: Ta reda på varför det är så.
1536       flash_player_required: Du måste ha Flash Player för att kunna använda Potlatch,
1537         OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="https://get.adobe.com/flashplayer">ladda
1538         hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns också <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera
1539         andra redigerare</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
1540       potlatch_unsaved_changes: Du har osparade ändringar. (För att spara i Potlatch,
1541         bör du avmarkera den nuvarande vägen eller markeringen om du redigerar i realtidsläge,
1542         eller klicka på Spara om du har en Spara-knapp.)
1543       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har inte konfigurerats - se https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1544       potlatch2_unsaved_changes: Du har osparade ändringar. (För att spara i Potlatch
1545         2, bör du klicka på spara.)
1546       id_not_configured: iD har inte konfigurerats
1547       no_iframe_support: Din webbläsare stöder inte HTML iframes, vilken är nödvändig
1548         för den här funktionen.
1549     export:
1550       title: Exportera
1551       area_to_export: Område att exportera
1552       manually_select: Välj ett annat område manuellt
1553       format_to_export: Format för export
1554       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
1555       map_image: Kartbild (visar vanliga lager)
1556       embeddable_html: Inbäddad HTML
1557       licence: Licens
1558       export_details: Data från OpenStreetMap har gjorts tillgänglig under licensen  <a
1559         href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open
1560         Database License</a> (ODbL).
1561       too_large:
1562         advice: 'Om ovanstående export misslyckas, vänligen överväg att använda en
1563           av de källor som anges nedan:'
1564         body: 'Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data.
1565           Vänligen zooma in eller välj ett mindre område, eller använd en av följande
1566           källor för nedladdningar av bulkdata:'
1567         planet:
1568           title: Planet OSM
1569           description: Regelbundet uppdaterade kopior av den kompletta OpenStreetMap-databasen
1570         overpass:
1571           title: Overpass API
1572           description: Hämta denna avgränsningsram från en spegel av OpenStreetMap-databasen
1573         geofabrik:
1574           title: Geofabrik Downloads
1575           description: Regelbundet uppdaterat utdrag av kontinenter, länder och utvalda
1576             städer
1577         metro:
1578           title: Metro Extracts
1579           description: Utdrag av stora världsstäder och deras närområden
1580         other:
1581           title: Andra källor
1582           description: Ytterligare källor anges på OpenStreetMaps wiki
1583       options: Alternativ
1584       format: Format
1585       scale: Skala
1586       max: max
1587       image_size: Bildstorlek
1588       zoom: Zooma
1589       add_marker: Lägg till markör på kartan
1590       latitude: 'Lat:'
1591       longitude: 'Lon:'
1592       output: Utdata
1593       paste_html: Klistra in HTML för att bädda in på webbplats
1594       export_button: Exportera
1595     fixthemap:
1596       title: Rapportera ett problem / Fixa kartan
1597       how_to_help:
1598         title: Hur man kan hjälpa till
1599         join_the_community:
1600           title: Gå med i gemenskapen
1601           explanation_html: Om du har hittat ett problem med vår kartdata, till exempel
1602             att en väg eller din adress saknas, är den bästa lösningen att gå med
1603             i OpenStreetMap-gemenskapen och själv lägga till eller reparera datan.
1604         add_a_note:
1605           instructions_html: |-
1606             Klicka bara på <a class='icon note'></a> eller samma ikon i kartrutan.
1607             Detta lägger till en markör på kartan som du kan flytta
1608             genom att dra. Skriv ditt meddelande och klicka sedan på spara, så kommer andra kartritare att undersöka.
1609       other_concerns:
1610         title: Andra farhågor
1611         explanation_html: |-
1612           Om du har frågor om hur vår data används eller om innehållet, se
1613           <a href='/copyright'>sidan om upphovsrätt</a> för mer juridisk information eller kontakta lämplig
1614           <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>OSMF-arbetsgrupp</a>.
1615     help:
1616       title: Få hjälp
1617       introduction: OpenStreetMap har flera resurser som hjälper dig att lära dig
1618         om projektet, för att ställa och svara på frågor, och tillsammans diskutera
1619         och dokumentera frågor gällande kartering.
1620       welcome:
1621         url: /welcome
1622         title: Välkommen till OSM
1623         description: Börja med den här snabbguiden som täcker grunderna i OpenStreetMap.
1624       beginners_guide:
1625         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Beginners%27_guide
1626         title: Guide för nybörjare
1627         description: Guide för nybörjare som underhålls av gemenskapen.
1628       help:
1629         url: https://help.OpenStreetMap.org/
1630         title: help.openstreetmap.org
1631         description: Ställ en fråga eller kolla upp svar på OSM:s sida med svar på
1632           ofta förekommande frågor.
1633       mailing_lists:
1634         title: E-postlistor
1635         description: Ställ en fråga eller diskutera intressanta saker på ett brett
1636           utbud av lokala eller regionala e-postlistor.
1637       forums:
1638         title: Forum
1639         description: Frågor och diskussioner för de som föredrar ett gränssnitt liknande
1640           en anslagstavla.
1641       irc:
1642         title: IRC
1643         description: Interaktiv chatt på flera olika språk rörande mängder av ämnen.
1644       switch2osm:
1645         title: switch2osm
1646         description: Hjälp för företag och organisationer att byta till OpenStreetMap-baserade
1647           kartor och andra tjänster.
1648       welcomemat:
1649         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1650         title: För organisationer
1651         description: Är du i en organisation som har planer med OpenStreetMap? Ta
1652           reda på vad du behöver veta i välkomstmattan.
1653       wiki:
1654         url: https://wiki.openstreetmap.org/
1655         title: wiki.openstreetmap.org
1656         description: Sök i wikin för ingående OSM-dokumentation.
1657     sidebar:
1658       search_results: Sökresultat
1659       close: Stäng
1660     search:
1661       search: Sök
1662       get_directions: Få vägbeskrivningar
1663       get_directions_title: Hitta vägen mellan två punkter
1664       from: Från
1665       to: Till
1666       where_am_i: Var är detta?
1667       where_am_i_title: Beskriv den aktuella platsen med hjälp av sökmotorn
1668       submit_text: Gå
1669       reverse_directions_text: Omvända riktningar
1670     key:
1671       table:
1672         entry:
1673           motorway: Motorväg
1674           main_road: Huvudväg
1675           trunk: Nationell stamväg/motortrafikled
1676           primary: Primär väg (riksväg)
1677           secondary: Sekundär väg (större länsväg)
1678           unclassified: Oklassificerad väg
1679           track: Spår
1680           bridleway: Ridstig
1681           cycleway: Cykelväg
1682           cycleway_national: Nationell cykelväg
1683           cycleway_regional: Regional cykelväg
1684           cycleway_local: Lokal cykelväg
1685           footway: Gångväg
1686           rail: Järnväg
1687           subway: Tunnelbana
1688           tram:
1689           - Snabbspårväg
1690           - spårväg
1691           cable:
1692           - Linbana
1693           - stollift
1694           runway:
1695           - Landningsbana
1696           - taxibana
1697           apron:
1698           - Flygplatsplatta
1699           - terminal
1700           admin: Administrativ gräns
1701           forest: Kulturskog
1702           wood: Naturskog
1703           golf: Golfbana
1704           park: Park
1705           resident: Bostadsområde
1706           common:
1707           - Allmänning
1708           - äng
1709           retail: Område för Detaljhandel
1710           industrial: Industriellt område
1711           commercial: Kommersiellt område
1712           heathland: Hed
1713           lake:
1714           - Sjö
1715           - vattenmagasin
1716           farm: Bondgård
1717           brownfield: Förfallen industritomt
1718           cemetery: Begravningsplats
1719           allotments: Koloniträdgårdar
1720           pitch: Bollplan
1721           centre: Idrottsanläggning
1722           reserve: Naturreservat
1723           military: Militärområde
1724           school:
1725           - Skola
1726           - universitet
1727           building: Viktig byggnad
1728           station: Järnvägsstation
1729           summit:
1730           - Höjd
1731           - topp
1732           tunnel: Streckade kanter = tunnel
1733           bridge: Svarta kanter = bro
1734           private: Privat tillgång
1735           destination: Förbjuden genomfart
1736           construction: Vägar under konstruktion
1737           bicycle_shop: Cykelaffär
1738           bicycle_parking: Cykelparkering
1739           toilets: Toaletter
1740     richtext_area:
1741       edit: Redigera
1742       preview: Förhandsgranska
1743     markdown_help:
1744       title_html: Tolkat med <a href="https://kramdown.gettalong.org/quickref.html">kramdown</a>
1745       headings: Rubriker
1746       heading: Rubrik
1747       subheading: Underrubrik
1748       unordered: Osorterad lista
1749       ordered: Sorterad lista
1750       first: Första objektet
1751       second: Andra objektet
1752       link: Länk
1753       text: Text
1754       image: Bild
1755       alt: Alt-text
1756       url: Webbadress
1757     welcome:
1758       title: Välkommen!
1759       introduction_html: Välkommen till OpenStreetMap, den fria och redigerbara kartan
1760         över världen. Nu när du har registrerat dig är du klar för att börja kartlägga
1761         saker. Här är en snabb genomgång av de viktigaste sakerna du behöver veta.
1762       whats_on_the_map:
1763         title: Vad finns på kartan
1764         on_html: OpenStreetMap är en plats för att kartlägga sådant som både <em>finns
1765           i verkligheten och är aktuellt</em>. OpenStreetMap innehåller miljontals
1766           byggnader, vägar och annan information om platser. Du kan lägga till vad
1767           som helst som finns i verkligheten och som intresserar dig.
1768         off_html: Vad OpenStreetMap <em>inte</em> innehåller är subjektiva data som
1769           betyg, historiska eller hypotetiska objekt, samt data från upphovsrättsskyddade
1770           källor. Om du inte har ett speciellt tillstånd, kopiera inte från andra
1771           kartor online eller på papper.
1772       basic_terms:
1773         title: Grundläggande termer för kartering
1774         paragraph_1_html: OpenStreetMap har en del egen jargong. Här är några begrepp
1775           som kan vara bra att förstå.
1776         editor_html: En <strong>redigerare</strong> är ett program eller en webbsida
1777           du kan använda för att ändra i kartan.
1778         node_html: En <strong>nod</strong> är en punkt på kartan, till exempel en
1779           ensam restaurang eller ett träd.
1780         way_html: En <strong>väg</strong> är en linje  eller ett område, till exempel
1781           en väg, bäck, sjö eller byggnad.
1782         tag_html: En <strong>tagg</strong> är en bit data om en nod eller väg, till
1783           exempel en restaurangs namn eller en vägs hastighetsbegränsning.
1784       rules:
1785         title: Regler!
1786         paragraph_1_html: "OpenStreetMap har få formella regler, men vi förväntar
1787           oss att alla deltagare samarbetar och kommunicerar med gemenskapen. Om du
1788           funderar på\nnågon annan aktivitet än manuell redigering av sidan, läs och
1789           följ anvisningarna på \n<a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines\">Import</a>
1790           och \n<a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct\">Automatiserade
1791           redigeringar</a>."
1792       questions:
1793         title: Några frågor?
1794         paragraph_1_html: |-
1795           OpenStreetMap har flera resurser som hjälper dig att lära dig om projektet, för att ställa och svara på frågor, och tillsammans diskutera och dokumentera frågor gällande kartering.
1796           <a href='%{help_url}'>Få hjälp här</a>. Är du i en organisation som har planer med OpenStreetMap? <a href='https://welcome.openstreetmap.org/'>Besök välkomstmattan</a>.
1797       start_mapping: Börja kartlägga
1798       add_a_note:
1799         title: Ingen tid att redigera? Lägg till en kommentar!
1800         paragraph_1_html: Om du bara vill ha ett litet problem fixat och inte har
1801           tid att registrera dig så är det lätt att lämna en kartanteckning.
1802         paragraph_2_html: |-
1803           Gå till <a href='%{map_url}'>kartan</a> och tryck på anteckningsikonen:
1804           <span class='icon note'></span>. En markör, som du kan dra omkring, kommer att läggas till på kartan. Lägg till ett meddelande och spara. Någon annan kommer att undersöka frågan.
1805   traces:
1806     visibility:
1807       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1808       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1809       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1810       identifiable: Identifierbar (visas i GPS-spårlistan och som ordnade punkter
1811         med tidsstämpel)
1812     new:
1813       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1814       upload_gpx: 'Ladda upp GPX-fil:'
1815       description: 'Beskrivning:'
1816       tags: 'Taggar:'
1817       tags_help: kommaseparerad
1818       visibility: 'Synlighet:'
1819       visibility_help: vad betyder detta?
1820       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Visibility_of_GPS_traces
1821       upload_button: Uppladdning
1822       help: Hjälp
1823       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Upload
1824     create:
1825       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1826       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen.
1827         Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas en e-post
1828         till dig.
1829       upload_failed: Tyvärr, GPX-uppladdningen misslyckades. En administratör har
1830         meddelats om felet. Försök igen
1831       traces_waiting:
1832         one: Du har %{count} GPS-spår som håller på att laddas upp. Vänta gärna på
1833           att detta blir klart innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar
1834           kön för andra användare.
1835         other: Du har %{count} GPS-spår som håller på att laddas upp. Vänta gärna
1836           på att dessa blir klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar
1837           kön för andra användare.
1838     edit:
1839       title: Redigerar spår %{name}
1840       heading: Redigerar spår %{name}
1841       filename: 'Filnamn:'
1842       download: ladda ner
1843       uploaded_at: 'Uppladdad:'
1844       points: 'Punkter:'
1845       start_coord: 'Startkoordinat:'
1846       map: karta
1847       edit: redigera
1848       owner: 'Ägare:'
1849       description: 'Beskrivning:'
1850       tags: 'Taggar:'
1851       tags_help: kommaseparerad
1852       save_button: Spara ändringar
1853       visibility: 'Synlighet:'
1854       visibility_help: vad betyder detta?
1855     update:
1856       updated: Spår uppdaterades
1857     trace_optionals:
1858       tags: Taggar
1859     show:
1860       title: Visar GPS-spår %{name}
1861       heading: Visar GPS-spår %{name}
1862       pending: VÄNTANDE
1863       filename: 'Filnamn:'
1864       download: ladda ner
1865       uploaded: 'Uppladdad:'
1866       points: 'Punkter:'
1867       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1868       map: karta
1869       edit: redigera
1870       owner: 'Ägare:'
1871       description: 'Beskrivning:'
1872       tags: 'Taggar:'
1873       none: Ingen
1874       edit_trace: Redigera detta GPS-spår
1875       delete_trace: Radera detta GPS-spår
1876       trace_not_found: GPS-spår hittades inte!
1877       visibility: 'Synlighet:'
1878       confirm_delete: Radera detta spår?
1879     trace_paging_nav:
1880       showing_page: Sida %{page}
1881       older: Äldre GPS-spår
1882       newer: Nyare GPS-spår
1883     trace:
1884       pending: VÄNTANDE
1885       count_points: '%{count} punkter'
1886       ago: '%{time_in_words_ago} sedan'
1887       more: mer
1888       trace_details: Visa detaljer för GPS-spår
1889       view_map: Visa karta
1890       edit: redigera
1891       edit_map: Redigera karta
1892       public: PUBLIK
1893       identifiable: IDENTIFIERBAR
1894       private: PRIVAT
1895       trackable: SPÅRBAR
1896       by: av
1897       in: i
1898       map: karta
1899     index:
1900       public_traces: Publika GPS-spår
1901       my_traces: Mina GPS-spår
1902       public_traces_from: Publika GPS-spår från %{user}
1903       description: Bläddra bland nyligen uppladdade GPS-spår
1904       tagged_with: ' taggad med %{tags}'
1905       empty_html: Ingenting här ännu. <a href='%{upload_link}'>Ladda upp ett nytt
1906         GPS-spår</a> eller lär dig om GPS-spår på <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikin</a>.
1907       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1908       see_all_traces: Se alla GPS-spår
1909       see_my_traces: Se mina GPS-spår
1910     delete:
1911       scheduled_for_deletion: GPS-spår schemalagt för radering
1912     make_public:
1913       made_public: GPS-spår offentliggjort
1914     offline_warning:
1915       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
1916     offline:
1917       heading: GPX-lagring offline
1918       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
1919     georss:
1920       title: OpenStreetMap GPS-spår
1921     description:
1922       description_with_count:
1923         one: GPX-fil med %{count} punkt från %{user}
1924         other: GPX-fil med %{count} punkter från %{user}
1925       description_without_count: GPX-fil från %{user}
1926   application:
1927     permission_denied: Du har inte behörighet för denna åtgärd
1928     require_cookies:
1929       cookies_needed: Du verkar ha inaktiverat kakor - aktivera kakor i din webbläsare
1930         innan du fortsätter.
1931     require_admin:
1932       not_an_admin: Du måste vara administratör för att utföra denna åtgärd.
1933     setup_user_auth:
1934       blocked_zero_hour: Du har ett brådskande meddelande väntande på hemsidan för
1935         OpenStreetMap. Du behöver läsa meddelandet innan du ges möjlighet att spara
1936         dina redigeringar.
1937       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet
1938         för att få reda på mer.
1939       need_to_see_terms: Din tillgång till API:t är tillfälligt avstängd. Logga in
1940         på webbgränssnittet för att se bidragsvillkor. Du behöver inte godkänna dem,
1941         men du måste titta på dem.
1942   oauth:
1943     authorize:
1944       title: Auktorisera tillgång till ditt konto
1945       request_access: Programmet %{app_name} har begärt tillgång till ditt konto,
1946         %{user}. Var god kontrollera om du vill att programmet ska ha dessa möjligheter.
1947         Du kan välja eller ta bort hur många val du vill.
1948       allow_to: 'Tillåt klientapplikation att:'
1949       allow_read_prefs: läs dina användarinställningar
1950       allow_write_prefs: ändra på dina användarinställningar.
1951       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
1952       allow_write_api: ändra på kartan.
1953       allow_read_gpx: läs dina privata GPS-spår.
1954       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
1955       allow_write_notes: ändra anteckningar.
1956       grant_access: Bevilja åtkomst
1957     authorize_success:
1958       title: Auktoriseringsbegäran tillåten
1959       allowed: Du har beviljat en applikation %{app_name} tillgång till ditt konto.
1960       verification: Verifikationskoden är %{code}.
1961     authorize_failure:
1962       title: Auktoriseringsbegäran misslyckades
1963       denied: Du har blockerat en applikation %{app_name} från tillgång till ditt
1964         konto.
1965       invalid: Auktoriserings-nyckeln är inte giltig.
1966     revoke:
1967       flash: Du tagit bort nyckeln för %{application}
1968     permissions:
1969       missing: Du har inte gett applikationen åtkomst till den här faciliteten
1970   oauth_clients:
1971     new:
1972       title: Registrera ett nytt program
1973       submit: Registrera
1974     edit:
1975       title: Redigera ditt tillägg
1976       submit: Redigera
1977     show:
1978       title: OAuth-detaljer för %{app_name}
1979       key: 'Konsumentnyckel:'
1980       secret: 'Konsumenthemlighet:'
1981       url: 'URL för anropsnyckel:'
1982       access_url: 'URL för tillgångsnyckel:'
1983       authorize_url: 'Godkänn URL:'
1984       support_notice: Vi stödjer signaturer med HMAC-SHA1 (rekommenderas) och RSA-SHA1.
1985       edit: Redigera detaljer
1986       delete: Ta bort klient
1987       confirm: Är du säker?
1988       requests: 'Begär följande behörigheter från användaren:'
1989       allow_read_prefs: läs deras användarinställningar.
1990       allow_write_prefs: ändra deras användarinställningar.
1991       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
1992       allow_write_api: ändra kartan.
1993       allow_read_gpx: läs deras privata GPS-spår
1994       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
1995       allow_write_notes: ändra anteckningar.
1996     index:
1997       title: Mina OAuth-detaljer
1998       my_tokens: Mina auktoriserade program
1999       list_tokens: 'Följande nycklar har utfärdats till program i ditt namn:'
2000       application: Applikationsnamn
2001       issued_at: Utfärdad den
2002       revoke: Återkalla!
2003       my_apps: Mina klientprogram
2004       no_apps: Har du ett program som du vill registrera för användning hos oss med
2005         hjälp av %{oauth}-standarden? Du måste registrera din webbapplikation innan
2006         du kan göra OAuth-anropp till den här tjänsten.
2007       registered_apps: 'Du har följande klientapplikationer registrerade:'
2008       register_new: Registrera din applikation
2009     form:
2010       name: Namn
2011       required: Nödvändigt
2012       url: Programmets huvudadress
2013       callback_url: Återkopplingsadress
2014       support_url: Support-adress
2015       requests: 'Be om följande behörigheter från användaren:'
2016       allow_read_prefs: läs deras användarinställningar.
2017       allow_write_prefs: ändra deras användarinställningar.
2018       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
2019       allow_write_api: ändra kartan.
2020       allow_read_gpx: läs deras privata GPS-spår.
2021       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
2022       allow_write_notes: ändra anteckningar.
2023     not_found:
2024       sorry: Tyvärr kunde inte %{type} hittas.
2025     create:
2026       flash: Informationen registrerades framgångsrikt
2027     update:
2028       flash: Uppdaterade klientinformationen framgångsrikt
2029     destroy:
2030       flash: Annullerade registreringen av klientprogrammet
2031   users:
2032     login:
2033       title: Logga in
2034       heading: Logga in
2035       email or username: 'E-postadress eller användarnamn:'
2036       password: 'Lösenord:'
2037       openid: '%{logo} OpenID:'
2038       remember: Kom ihåg mig
2039       lost password link: Glömt ditt lösenord?
2040       login_button: Logga in
2041       register now: Registrera dig nu
2042       with username: 'Har du redan ett OpenStreetMap-konto? Logga in med ditt användarnamn
2043         och lösenord:'
2044       with external: 'Alternativt kan du använda en tredje part för att logga in:'
2045       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
2046       to make changes: För att göra ändringar i OpenStreetMaps data måste du ha ett
2047         konto.
2048       create account minute: Skapa ett konto. Det tar bara en minut.
2049       no account: Har du inget konto?
2050       account not active: Tyvärr, ditt konto är inte aktiverat.<br />Vänligen klicka
2051         på länken i e-posten med kontobekräftelsen, för att aktivera ditt konto, eller
2052         <a href="%{reconfirm}">begär en ny epostsbekräftelse</a>.
2053       account is suspended: |-
2054         Tyvärr har ditt konto stängts av på grund av tvivelaktig aktivitet.<br />Kontakta <a href="%
2055         {webmaster}">webbansvarig</a> om du vill diskutera saken.
2056       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
2057       openid_logo_alt: Logga in med ett OpenID
2058       auth_providers:
2059         openid:
2060           title: Logga in med OpenID
2061           alt: Logga in med en OpenID-URL
2062         google:
2063           title: Logga in med Google
2064           alt: Logga in med ett Google OpenID
2065         facebook:
2066           title: Logga in med Facebook
2067           alt: Logga in med ett Facebook-konto
2068         windowslive:
2069           title: Logga in med Windows Live
2070           alt: Logga in med ett Windows Live-konto
2071         github:
2072           title: Logga in med GitHub
2073           alt: Logga in med ett GitHub-Konto
2074         wikipedia:
2075           title: Logga in med Wikipedia
2076           alt: Logga in med ett Wikipedia-konto
2077         yahoo:
2078           title: Logga in med Yahoo
2079           alt: Logga in med ett Yahoo OpenID
2080         wordpress:
2081           title: Logga in med Wordpress
2082           alt: Logga in med ett Wordpress OpenID
2083         aol:
2084           title: Logga in med AOL
2085           alt: Logga in med ett AOL OpenID
2086     logout:
2087       title: Logga ut
2088       heading: Logga ut från OpenStreetMap
2089       logout_button: Logga ut
2090     lost_password:
2091       title: Förlorat lösenord
2092       heading: Glömt lösenord?
2093       email address: 'E-postadress:'
2094       new password button: Återställ lösenord
2095       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar
2096         vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
2097       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
2098       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
2099     reset_password:
2100       title: Återställ lösenord
2101       heading: Återställ lösenord för %{user}
2102       password: 'Lösenord:'
2103       confirm password: 'Bekräfta lösenord:'
2104       reset: Återställ lösenord
2105       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
2106       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
2107     new:
2108       title: Registrera
2109       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto
2110         åt dig automatiskt.
2111       contact_webmaster: Kontakta <a href="%{webmaster}">webbansvarig</a> för att
2112         få ett konto skapat – vi kommer att behandla ansökan så snart som möjligt.
2113       about:
2114         header: Fri och redigerbar
2115         html: |-
2116           <p>Till skillnad från andra kartor är OpenStreetMap helt skapad av människor som du. Kartan är öppen för alla att bidra till, uppdatera, ladda ner och använda.</p>
2117           <p>Registrera dig för att börja kartera. Vi skickar ett mail för att bekräfta ditt konto.</p>
2118       license_agreement: När du bekräftar ditt konto måste du samtycka till <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">bidragsgivarvillkoren</a>.
2119       email address: 'E-postadress:'
2120       confirm email address: 'Bekräfta e-postadress:'
2121       not displayed publicly: Din adress visas inte offentligt, se vår <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
2122         title="OSMF-integritetspolicy som inkluderar avsnitt om e-postadresser">integritetspolicy</a>
2123         för mer information
2124       display name: 'Visat namn:'
2125       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra
2126         detta senare i inställningarna.
2127       external auth: 'Tredjepartsautentisering:'
2128       password: 'Lösenord:'
2129       confirm password: 'Bekräfta lösenord:'
2130       use external auth: Alternativt kan du använda en tredje part för att logga in
2131       auth no password: Med autentisering av tredje part krävs inte lösenord, men
2132         en del extra verktyg eller server kan fortfarande behöva det.
2133       continue: Skapa ett konto
2134       terms accepted: Tack för att du accepterat de nya villkoren för bidrag till
2135         kartan!
2136       terms declined: Vi beklagar att du bestämt dig för att inte acceptera de nya
2137         användarvillkoren. För mer information, se <a href="%{url}">denna wikisida</a>.
2138       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
2139     terms:
2140       title: Villkor för deltagare
2141       heading: Villkor för deltagare
2142       read and accept: Läs avtalet nedan och klicka på knappen Godkänn för att bekräfta
2143         att du godkänner villkoren i detta avtal för dina befintliga och framtida
2144         bidrag.
2145       consider_pd: Utöver ovan nämnda avtal, anser jag att mina bidrag är inom Public
2146         Domain.
2147       consider_pd_why: vad är det här?
2148       consider_pd_why_url: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
2149       guidance: 'Information som hjälper dig förstå dessa termer: en <a href="%{summary}">lättläst
2150         sammanfattning</a> och några <a href="%{translations}">informella översättningar</a>'
2151       agree: Jag godkänner
2152       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
2153       decline: Avslå
2154       you need to accept or decline: Läs igenom och Godkänn eller Avböj de nya bidragsvillkoren
2155         för att fortsätta.
2156       legale_select: 'Välj det land du bor i:'
2157       legale_names:
2158         france: Frankrike
2159         italy: Italien
2160         rest_of_world: Övriga världen
2161     no_such_user:
2162       title: Finns ingen sådan användare
2163       heading: Användaren %{user} finns inte
2164       body: Det finns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera stavningen,
2165         eller så kanske länken är trasig.
2166       deleted: raderad
2167     show:
2168       my diary: Min dagbok
2169       new diary entry: nytt dagboksinlägg
2170       my edits: Mina redigeringar
2171       my traces: Mina GPS-spår
2172       my notes: Mina kartanteckningar
2173       my messages: Mina meddelanden
2174       my profile: Min profil
2175       my settings: Mina inställningar
2176       my comments: Mina kommentarer
2177       oauth settings: oauth-inställningar
2178       blocks on me: Blockeringar av mig
2179       blocks by me: Blockeringar lagda av mig
2180       send message: Skicka meddelande
2181       diary: Dagbok
2182       edits: Redigeringar
2183       traces: Spår
2184       notes: Kartanteckningar
2185       remove as friend: Ta bort vän
2186       add as friend: Lägg till vän
2187       mapper since: 'Karterar sedan:'
2188       ago: (%{time_in_words_ago} sedan)
2189       ct status: 'Användarvillkor:'
2190       ct undecided: Ej bestämda
2191       ct declined: Avböjda
2192       ct accepted: Godkända för %{ago} sedan
2193       latest edit: 'Senaste redigering %{ago}:'
2194       email address: 'E-post:'
2195       created from: 'Skapad från:'
2196       status: 'Status:'
2197       spam score: 'Spam-poäng:'
2198       description: Beskrivning
2199       user location: Användarposition
2200       if set location: Ange din hemposition på %{settings_link}-sidan för att se närbelägna
2201         användare.
2202       settings_link_text: inställningar
2203       my friends: Mina vänner
2204       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
2205       km away: '%{count}km bort'
2206       m away: '%{count}m bort'
2207       nearby users: Andra användare nära dig
2208       no nearby users: Det är ännu inga andra användare som uppgett att de kartlägger
2209         nära dig.
2210       role:
2211         administrator: Den här användaren är en administratör
2212         moderator: Den här användaren är en moderator
2213         grant:
2214           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
2215           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
2216         revoke:
2217           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
2218           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
2219       block_history: Aktiva blockeringar
2220       moderator_history: Utdelade blockeringar
2221       comments: Kommentarer
2222       create_block: Blockera denna användare
2223       activate_user: Aktivera denna användare
2224       deactivate_user: Inaktivera denna användare
2225       confirm_user: Bekräfta denna användare
2226       hide_user: Dölj denna användare
2227       unhide_user: Sluta dölja användare
2228       delete_user: Radera denna användare
2229       confirm: Bekräfta
2230       friends_changesets: vänners ändringsset
2231       friends_diaries: vänners dagboksinlägg
2232       nearby_changesets: närbelägna användares ändringsset
2233       nearby_diaries: närbelägna användares dagboksinlägg
2234       report: Rapportera denna användare
2235     popup:
2236       your location: Din position
2237       nearby mapper: Användare i närheten
2238       friend: Vän
2239     account:
2240       title: Redigera konto
2241       my settings: Mina inställningar
2242       current email address: 'Nuvarande e-postadress:'
2243       new email address: 'Ny e-postadress:'
2244       email never displayed publicly: (visas aldrig offentligt)
2245       external auth: 'Extern autentisering:'
2246       openid:
2247         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
2248         link text: vad är detta?
2249       public editing:
2250         heading: 'Offentlig redigering:'
2251         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
2252         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
2253         enabled link text: vad är detta?
2254         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts
2255           är anonyma.
2256         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
2257       public editing note:
2258         heading: Offentlig redigering
2259         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan
2260           inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra
2261           vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen,
2262           klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara
2263           publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta
2264           reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om
2265           du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla
2266           nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
2267       contributor terms:
2268         heading: 'Bidragsgivarvillkor:'
2269         agreed: Du har godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
2270         not yet agreed: Du har ännu inte godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
2271         review link text: Följ denna länk när du har tid att granska och godkänna
2272           de nya bidragsvillkoren.
2273         agreed_with_pd: Du har också förklarat att du anser att dina redigeringar
2274           är inom Public Domain.
2275         link: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
2276         link text: vad är detta?
2277       profile description: 'Profilbeskrivning:'
2278       preferred languages: 'Föredraget språk:'
2279       preferred editor: 'Önskat redigeringsprogram:'
2280       image: 'Bild:'
2281       gravatar:
2282         gravatar: Använd Gravatar
2283         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
2284         link text: vad är detta?
2285         disabled: Gravatar har inaktiverats.
2286         enabled: Din Gravatar har aktiverats.
2287       new image: Lägg till en bild
2288       keep image: Behåll nuvarande bild
2289       delete image: Ta bort nuvarande bild
2290       replace image: Ersätt nuvarande bild
2291       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
2292       home location: 'Hemposition:'
2293       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
2294       latitude: 'Breddgrad (latitud):'
2295       longitude: 'Längdgrad (longitud):'
2296       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
2297       save changes button: Spara ändringar
2298       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
2299       return to profile: Återvänd till profil
2300       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera
2301         din e-post för att bekräfta din e-postadress.
2302       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
2303     confirm:
2304       heading: Kontrollera din e-post!
2305       introduction_1: Vi har skickat en bekräftelse via e-post.
2306       introduction_2: Bekräfta ditt konto genom att klicka på länken i mailet, sen
2307         kan du sätta igång att kartera.
2308       press confirm button: Klicka på bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt
2309         konto.
2310       button: Bekräfta
2311       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig!
2312       already active: Detta konto har redan bekräftats.
2313       unknown token: Denna bekräftelsekod har gått ut eller finns inte.
2314       reconfirm_html: Om du vill att vi ska skicka bekräftelsemailet igen, <a href="%{reconfirm}">klicka
2315         här</a>.
2316     confirm_resend:
2317       success: Vi har skickat ett nytt bekräftelsemeddelande till %{email} och så
2318         snart du bekräftat ditt konto kommer du kunna börja kartera.<br /><br />Om
2319         du använder ett antispamsystem som skickar bekräftelsemeddelanden se till
2320         att du vitlistar %{sender} då vi inte kan svara på några sådana begäranden.
2321       failure: Användaren %{name} hittades inte.
2322     confirm_email:
2323       heading: Bekräfta byte av e-postadress
2324       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya
2325         e-postadress.
2326       button: Bekräfta
2327       success: Ditt byte av e-postadress har bekräftats!
2328       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
2329       unknown_token: Den bekräftelsekoden har löpt ut eller existerar inte.
2330     set_home:
2331       flash success: Hemposition sparad
2332     go_public:
2333       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
2334     make_friend:
2335       heading: Lägg till %{user} som en vän?
2336       button: Lägg till som vän
2337       success: '%{name} är nu din vän!'
2338       failed: Misslyckades med att lägga till %{name} som en vän.
2339       already_a_friend: Du är redan vän med %{name}.
2340     remove_friend:
2341       heading: Ta bort %{user} som vän?
2342       button: Ta bort som vän
2343       success: '%{name} togs bort från dina vänner.'
2344       not_a_friend: '%{name} är inte en av dina vänner.'
2345     index:
2346       title: Användare
2347       heading: Användare
2348       showing:
2349         one: Sida %{page} (%{first_item} av %{items})
2350         other: Sida %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
2351       summary: '%{name} skapades från %{ip_address} den %{date}'
2352       summary_no_ip: '%{name} skapad %{date}'
2353       confirm: Bekräfta valda användare
2354       hide: Dölj valda användare
2355       empty: Inga användare hittades
2356     suspended:
2357       title: Kontot avstängt
2358       heading: Kontot avstängt
2359       webmaster: Webbmaster
2360       body: |-
2361         <p>
2362           Ditt konto har tyvärr stängts av på grund av
2363           tvivelaktig aktivitet.
2364         </p>
2365         <p>
2366           Detta beslut kommer granskas av en administratör inom kort, eller
2367           så kan du kontakta %{webmaster} om vill diskutera saken.
2368         </p>
2369     auth_failure:
2370       connection_failed: Anslutning till autentiseringsleverantören misslyckades
2371       invalid_credentials: Ogiltiga autentiseringsuppgifter
2372       no_authorization_code: Ingen behörighetskod
2373       unknown_signature_algorithm: Okänd signaturalgoritm
2374       invalid_scope: Ogiltiga omfattning
2375     auth_association:
2376       heading: Ditt ID är inte associerat med ett OpenStreetMap-konto ännu.
2377       option_1: |-
2378         Om du är ny på OpenStreetMap, vänligen skapa ett nytt konto
2379         med hjälp av formuläret nedan.
2380       option_2: |-
2381         Om du redan har ett konto, kan du logga in på ditt konto
2382         med hjälp av ditt användarnamn och lösenord och sedan koppla kontot
2383         med ditt ID i dina användarinställningar.
2384   user_role:
2385     filter:
2386       not_a_role: Strängen `%{role}' är inte en korrekt roll.
2387       already_has_role: Användaren har redan rollen %{role}.
2388       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen %{role}.
2389       not_revoke_admin_current_user: Kan inte återkalla administratörsroll från nuvarande
2390         användare.
2391     grant:
2392       title: Bekräfta rolltilldelning
2393       heading: Bekräfta rolltilldelning
2394       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `%{role}' till användaren
2395         `%{name}'?
2396       confirm: Bekräfta
2397       fail: Kunde inte ge rollen "%{role}" till användare "%{name}". Kontrollera att
2398         både användare och roll är korrekta.
2399     revoke:
2400       title: Bekräfta återkallning av roll
2401       heading: Bekräfta återkallning av roll
2402       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "%{role}" från användaren
2403         "%{name}"?
2404       confirm: Bekräfta
2405       fail: Kunde inte återkalla rollen "%{role}" från användaren "%{name}". Kontrollera
2406         att både användaren och rollen är korrekta.
2407   user_blocks:
2408     model:
2409       non_moderator_update: Måste vara en moderator för att skapa eller uppdatera
2410         en blockering.
2411       non_moderator_revoke: Måste vara en moderator för att återkalla en blockering.
2412     not_found:
2413       sorry: Tyvärr, användarblockeringen med ID %{id} kunde inte hittas.
2414       back: Tillbaka till index
2415     new:
2416       title: Skapa blockering på %{name}
2417       heading: Skapa blockering på %{name}
2418       reason: Anledning till varför %{name} blockeras. Var så lugn och resonabel som
2419         möjligt och ge så så många detaljer som du kan om situationen. Men ha i bakhuvudet
2420         att meddelandet kommer vara offentligt. Tänk på att inte alla användare förstår
2421         community-jargongen, så försök att använda lekmannatermer.
2422       period: Hur lång tid, från och med nu, användaren ska vara blockerad från API.
2423       submit: Skapa blockering
2424       tried_contacting: Jag har kontaktat användaren och bett användaren sluta.
2425       tried_waiting: Jag har gett en rimlig tidsfrist för användaren att svara på
2426         dessa meddelanden.
2427       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen kommer att upphöra.
2428       back: Visa alla blockeringar
2429     edit:
2430       title: Redigera blockering på %{name}
2431       heading: Redigera blockering på %{name}
2432       reason: Anledningen till varför %{name} blockeras. Var så lugn och resonabel
2433         som möjligt, ge så många detaljer du kan om situationen. Tänk på att inte
2434         alla användare förstår community-jargongen, så försök att använda lekmannatermer.
2435       period: Hur lång tid, från och med nu, som användaren ska vara blockerad från
2436         API.
2437       submit: Uppdatera blockering
2438       show: Visa denna blockering
2439       back: Visa alla blockeringar
2440       needs_view: Behöver användaren logga in innan blockeringen upphör?
2441     filter:
2442       block_expired: Blockeringen har redan upphört att gälla och kan inte redigeras.
2443       block_period: Blockeringsperioden måste ha ett av värdena i rullgardinslistan.
2444     create:
2445       try_contacting: Försök att kontakta användaren och ge användaren rimlig tid
2446         att svara innan du blockerar.
2447       try_waiting: Försök att ge användaren en rimlig svarstid innan denna blockeras.
2448       flash: Upprättade en blockering av användare %{name}.
2449     update:
2450       only_creator_can_edit: Bara moderatorn som skapade denna blockering kan redigera
2451         den.
2452       success: Blockering uppdaterad.
2453     index:
2454       title: Användarblockeringar
2455       heading: Lista över användarblockeringar
2456       empty: Inga blockeringar har gjorts ännu.
2457     revoke:
2458       title: Upphäv blockering av %{block_on}
2459       heading: Upphäv blockering på %{block_on} av %{block_by}
2460       time_future: Denna blockering kommer att avslutas inom %{time}.
2461       past: Detta block avslutades %{time} sedan och kan inte upphävas nu.
2462       confirm: Är du säker på att du vill återkalla denna blockering?
2463       revoke: Upphäv!
2464       flash: Denna blockering har upphävts.
2465     period:
2466       one: 1 timme
2467       other: '%{count} timmar'
2468     helper:
2469       time_future: Slutar om %{time}.
2470       until_login: Aktiv till dess användaren loggar in.
2471       time_future_and_until_login: Slutar %{time} och efter att användaren har loggat
2472         in.
2473       time_past: Avslutades för %{time} sedan.
2474     blocks_on:
2475       title: Blockeringar på %{name}
2476       heading: Lista över blockeringar på %{name}
2477       empty: '%{name} har inte blockerats än.'
2478     blocks_by:
2479       title: Blockeringar av %{name}
2480       heading: Lista över blockeringar av %{name}
2481       empty: '%{name} har inte gjort några blockeringar än.'
2482     show:
2483       title: '%{block_on} blockerad av %{block_by}'
2484       heading: '%{block_on} blockerad av %{block_by}'
2485       time_future: Upphör om %{time}
2486       time_past: Slutade för %{time} sedan
2487       created: Skapad
2488       ago: '%{time} sedan'
2489       status: Status
2490       show: Visa
2491       edit: Redigera
2492       revoke: Återkalla!
2493       confirm: Är du säker?
2494       reason: 'Anledning för blockering:'
2495       back: Se alla blockeringar
2496       revoker: 'Återkallare:'
2497       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
2498     block:
2499       not_revoked: (Inte återkallat)
2500       show: Visa
2501       edit: Redigera
2502       revoke: Återkalla!
2503     blocks:
2504       display_name: Blockerad användare
2505       creator_name: Skapare
2506       reason: Orsak till blockering
2507       status: Status
2508       revoker_name: Återkallad av
2509       showing_page: Sida %{page}
2510       next: Nästa »
2511       previous: « Föregående
2512   notes:
2513     mine:
2514       title: Anteckningar skapade eller kommenterade av %{user}
2515       heading: '%{user}s anteckningar'
2516       subheading: Anteckningar skapade eller kommenterade av %{user}
2517       id: Id
2518       creator: Skapare
2519       description: Beskrivning
2520       created_at: Skapades den
2521       last_changed: Senast ändrad
2522       ago_html: '%{when} sedan'
2523   javascripts:
2524     close: Stäng
2525     share:
2526       title: Dela
2527       cancel: Avbryt
2528       image: Bild
2529       link: Länk eller HTML
2530       long_link: Länk
2531       short_link: Kort länk
2532       geo_uri: Geo-URI
2533       embed: HTML
2534       custom_dimensions: Ange anpassade dimensioner
2535       format: 'Format:'
2536       scale: 'Skala:'
2537       image_size: Bilden kommer att visa standardlagret på
2538       download: Ladda ned
2539       short_url: Kortlänk
2540       include_marker: Lägg till markör
2541       center_marker: Centrera kartan på markören
2542       paste_html: Klistra in HTML-koden för att publicera på en webbsida
2543       view_larger_map: Visa större karta
2544       only_standard_layer: Endast standardlagret kan exporteras som en bild
2545     embed:
2546       report_problem: Rapportera ett problem
2547     key:
2548       title: Kartnyckel
2549       tooltip: Kartnyckel
2550       tooltip_disabled: Kartnyckeln finns inte för detta lager
2551     map:
2552       zoom:
2553         in: Zooma in
2554         out: Zooma ut
2555       locate:
2556         title: Visa min position
2557         popup: Du är inom {distance} {unit} från denna punkt
2558       base:
2559         standard: Standard
2560         cycle_map: Cykelkarta
2561         transport_map: Transportkarta
2562         hot: Humanitärt
2563       layers:
2564         header: Kartskikt
2565         notes: Kartanteckningar
2566         data: Kartdata
2567         gps: Offentliga GPS-spår
2568         overlays: Aktivera lager för felsökning av kartan
2569         title: Lager
2570       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMaps bidragsgivare</a>
2571       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Donera</a>
2572     site:
2573       edit_tooltip: Redigera kartan
2574       edit_disabled_tooltip: Zooma in för att redigera kartan
2575       createnote_tooltip: Lägg till en anteckning på kartan
2576       createnote_disabled_tooltip: Zooma in för att lägga till anteckningar på kartan
2577       map_notes_zoom_in_tooltip: Zooma in för att se kartanteckningar
2578       map_data_zoom_in_tooltip: Zooma in för att se kartdata
2579       queryfeature_tooltip: Undersök kartobjekt
2580       queryfeature_disabled_tooltip: Zooma in för att undersöka kartobjekt
2581     changesets:
2582       show:
2583         comment: Kommentera
2584         subscribe: Prenumerera
2585         unsubscribe: Avsluta prenumeration
2586         hide_comment: dölj
2587         unhide_comment: Sluta dölja
2588     notes:
2589       new:
2590         intro: Upptäckt ett misstag eller något som saknas? Låt andra karterare veta
2591           så att vi kan fixa det. Flytta markören till rätt position och skriv in
2592           en kommentar som förklarar problemet.
2593         advice: Din anteckning är offentlig och kan användas för att uppdatera kartan,
2594           så skriv inte personuppgifter eller information från upphovsrättsligt skyddade
2595           kartor eller kataloger.
2596         add: Lägg till anteckning
2597       show:
2598         anonymous_warning: Denna anteckning innehåller kommentarer från anonyma användare
2599           vilka bör bekräftas oberoende av varandra.
2600         hide: Göm
2601         resolve: Avklara
2602         reactivate: Återaktivera
2603         comment_and_resolve: Kommentera och Avklara
2604         comment: Kommentera
2605     edit_help: Flytta kartan och zooma in på en plats som du vill redigera, klicka
2606       sedan här.
2607     directions:
2608       ascend: Stigande
2609       engines:
2610         fossgis_osrm_bike: Cykel (OSRM)
2611         fossgis_osrm_car: Bil (OSRM)
2612         fossgis_osrm_foot: Till fots (OSRM)
2613         graphhopper_bicycle: Cykel (GraphHopper)
2614         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2615         graphhopper_foot: Gående (GraphHopper)
2616       descend: Fallande
2617       directions: Vägbeskrivning
2618       distance: Avstånd
2619       errors:
2620         no_route: Kunde inte hitta en väg mellan dessa två platser.
2621         no_place: Ledsen - kunde inte hitta %{place}.
2622       instructions:
2623         continue_without_exit: Fortsätt på %{name}
2624         slight_right_without_exit: Svag högersväng in på %{name}
2625         offramp_right: Ta rampen till höger
2626         offramp_right_with_exit: Ta utfarten %{exit} åt höger
2627         offramp_right_with_exit_name: Ta utfarten %{exit} åt höger till %{name}
2628         offramp_right_with_exit_directions: Ta utfarten %{exit} åt höger mot %{directions}
2629         offramp_right_with_exit_name_directions: Ta utfarten %{exit} åt höger till
2630           %{name}, mot %{directions}
2631         offramp_right_with_name: Ta rampen till höger in på %{name}
2632         offramp_right_with_directions: Ta rampen åt höger mot %{directions}
2633         offramp_right_with_name_directions: Ta rampen åt höger till %{name}, mot %{directions}
2634         onramp_right_without_exit: Sväng vänster på rampen till %{name}
2635         onramp_right_with_directions: Sväng höger till rampen mot %{directions}
2636         onramp_right_with_name_directions: Sväng höger på rampen till %{name}, mot
2637           %{directions}
2638         onramp_right_without_directions: Sväng höger till rampen
2639         onramp_right: Sväng höger upp på rampen
2640         endofroad_right_without_exit: Vid slutet av vägen, sväng höger in på %{name}
2641         merge_right_without_exit: Sväng rakt in på %{name}
2642         fork_right_without_exit: Vid vägskälet sväng höger in på %{name}
2643         turn_right_without_exit: Högersväng in på %{name}
2644         sharp_right_without_exit: Skarp högersväng in på %{name}
2645         uturn_without_exit: U-sväng längs %{name}
2646         sharp_left_without_exit: Skarp vänstersväng in på %{name}
2647         turn_left_without_exit: Vänstersväng in på %{name}
2648         offramp_left: Ta rampen till vänster
2649         offramp_left_with_exit: Ta utfarten %{exit} åt vänster
2650         offramp_left_with_exit_name: Ta utfarten %{exit} åt vänster till %{name}
2651         offramp_left_with_exit_directions: Ta utfarten %{exit} åt vänster mot %{directions}
2652         offramp_left_with_exit_name_directions: Ta utfarten %{exit} åt vänster till
2653           %{name}, mot %{directions}
2654         offramp_left_with_name: Ta rampen till vänster in på %{name}
2655         offramp_left_with_directions: Ta rampen åt vänster mot %{directions}
2656         offramp_left_with_name_directions: Ta rampen åt vänster till %{name}, mot
2657           %{directions}
2658         onramp_left_without_exit: Sväng vänster på rampen in till %{name}
2659         onramp_left_with_directions: Sväng vänster till rampen mot %{directions}
2660         onramp_left_with_name_directions: Sväng vänster på rampen till %{name}, mot
2661           %{directions}
2662         onramp_left_without_directions: Sväng vänster till rampen
2663         onramp_left: Sväng vänster till rampen
2664         endofroad_left_without_exit: Vid slutet av vägen, sväng vänster in på %{name}
2665         merge_left_without_exit: Sväng vänster in på %{name}
2666         fork_left_without_exit: Vid vägskälet sväng vänster in på %{name}
2667         slight_left_without_exit: Svag vänstersväng in på %{name}
2668         via_point_without_exit: (via punkt)
2669         follow_without_exit: Följ %{name}
2670         roundabout_without_exit: I rondellen ta utfarten till %{name}
2671         leave_roundabout_without_exit: Lämna rondellen - %{name}
2672         stay_roundabout_without_exit: Stanna kvar i rondellen - %{name}
2673         start_without_exit: Börja på %{name}
2674         destination_without_exit: Nå destination
2675         against_oneway_without_exit: Kör mot enkelriktat på %{name}
2676         end_oneway_without_exit: Slutet av enkelriktat på %{name}
2677         roundabout_with_exit: Vid rondellen, ta avfart %{exit} mot %{name}
2678         roundabout_with_exit_ordinal: Vid rondellen, ta avfart %{exit} mot %{name}
2679         exit_roundabout: Lämna rondellen mot %{name}
2680         unnamed: namnlös
2681         courtesy: Vägbeskrivning med tillstånd av %{link}
2682         exit_counts:
2683           first: 1:a
2684           second: 2:a
2685           third: 3:e
2686           fourth: 4:e
2687           fifth: 5:e
2688           sixth: 6:e
2689           seventh: 7:e
2690           eighth: 8:e
2691           ninth: 9:e
2692           tenth: 10:e
2693       time: Tid
2694     query:
2695       node: Nod
2696       way: Sträcka
2697       relation: Relation
2698       nothing_found: Inga sökresultat hittades
2699       error: 'Problem med att kontakta %{server}: %{error}'
2700       timeout: Timeout vid kontakt med %{server}
2701     context:
2702       directions_from: Vägbeskrivning härifrån
2703       directions_to: Vägbeskrivning hit
2704       add_note: Lägg till en anteckning här
2705       show_address: Visa adress
2706       query_features: Sökfunktioner
2707       centre_map: Centrera kartan här
2708   redactions:
2709     edit:
2710       description: Beskrivning
2711       heading: Redigera redaktering
2712       submit: Spara redaktering
2713       title: Redigera redaktering
2714     index:
2715       empty: Inga redakteringar att visa.
2716       heading: Lista över redakteringar
2717       title: Lista över redakteringar
2718     new:
2719       description: Beskrivning
2720       heading: Ange information för ny redaktering
2721       submit: Skapa redaktering
2722       title: Skapa ny redaktering
2723     show:
2724       description: 'Beskrivning:'
2725       heading: Visa redaktering "%{title}"
2726       title: Visa redaktering
2727       user: 'Skapad av:'
2728       edit: Redigera denna redaktering
2729       destroy: Ta bort denna redaktering
2730       confirm: Är du säker?
2731     create:
2732       flash: Redaktering skapad.
2733     update:
2734       flash: Ändringarna sparade.
2735     destroy:
2736       not_empty: Redakteringen är inte tom. Avredaktera alla versioner som tillhör
2737         denna redaktering innan den förstörs.
2738       flash: Redaktering förstörd.
2739       error: Det uppstod ett fel när redakteringen skulle förstöras.
2740   validations:
2741     leading_whitespace: har ett inledande mellanslag
2742     trailing_whitespace: har ett avslutande mellanslag
2743     invalid_characters: innehåller ogiltiga tecken
2744     url_characters: innehåller speciella URL-tecken (%{characters})
2745 ...