Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Macofe
6 # Author: Nemo bis
7 ---
8 mk:
9   html:
10     dir: ltr
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
14       blog: '%e %B %Y г.'
15   activerecord:
16     models:
17       acl: Список за контрола на пристап
18       changeset: Измени
19       changeset_tag: Ознака во измените
20       country: Земја
21       diary_comment: Коментар од дневникот
22       diary_entry: Ставка во дневник
23       friend: Пријател
24       language: Јазик
25       message: Порака
26       node: Јазол
27       node_tag: Ознака на јазол
28       notifier: Известувач
29       old_node: Стар јазол
30       old_node_tag: Стара ознака за јазол
31       old_relation: Стар однос
32       old_relation_member: Стар член на однос
33       old_relation_tag: Стара ознака на однос
34       old_way: Стар пат
35       old_way_node: Стар јазол на пат
36       old_way_tag: Стара ознака за пат
37       relation: Однос
38       relation_member: Член на однос
39       relation_tag: Ознака за однос
40       session: Седница
41       trace: Трага
42       tracepoint: Точка на трага
43       tracetag: Ознака за трага
44       user: Корисник
45       user_preference: Кориснички прилагодувања
46       user_token: Корисничка шифра
47       way: Пат
48       way_node: Јазол на пат
49       way_tag: Ознака на пат
50     attributes:
51       diary_comment:
52         body: Содржина
53       diary_entry:
54         user: Корисник
55         title: Тема
56         latitude: Геог. ширина
57         longitude: Геог. должина
58         language: Јазик
59       friend:
60         user: Корисник
61         friend: Пријател
62       trace:
63         user: Корисник
64         visible: Видливо
65         name: Име
66         size: Големина
67         latitude: Геог. ширина
68         longitude: Геог. должина
69         public: Јавно
70         description: Опис
71       message:
72         sender: Испраќач
73         title: Тема
74         body: Содржина
75         recipient: Примател
76       user:
77         email: Е-пошта
78         active: Активно
79         display_name: Име за приказ
80         description: Опис
81         languages: Јазици
82         pass_crypt: Лозинка
83   printable_name:
84     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
85     with_name_html: '%{name} (%{id})'
86   editor:
87     default: По основно (моментално %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
97     remote:
98       name: Далечинско управување
99       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
100   browse:
101     created: Создадено
102     closed: Затворено
103     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
105     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
109     version: Верзија
110     in_changeset: Измени
111     anonymous: анонимен
112     no_comment: (нема коментари)
113     part_of: Дел од
114     download_xml: Преземи XML
115     view_history: Погл. историја
116     view_details: Погл. подробности
117     location: 'Местоположба:'
118     changeset:
119       title: 'Измени: %{id}'
120       belongs_to: Автор
121       node: Јазли (%{count})
122       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
123       way: Патишта (%{count})
124       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
125       relation: Односи (%{count})
126       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
127       comment: Коментари (%{count})
128       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
129         %{when}</abbr>
130       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
131       changesetxml: XML за измените
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Измени %{id}
135         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
136       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
137       discussion: Разговор
138       still_open: Измените сè уште се отворени — разговорот ќе се отвори штом ќе се
139         затворат измените.
140     node:
141       title: 'Јазол: %{name}'
142       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
143     way:
144       title: 'Пат: %{name}'
145       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
146       nodes: Јазли
147       also_part_of:
148         one: дел од патот %{related_ways}
149         other: дел од патиштата %{related_ways}
150     relation:
151       title: 'Однос: %{name}'
152       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
153       members: Членови
154     relation_member:
155       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
156       type:
157         node: Јазол
158         way: Пат
159         relation: Однос
160     containing_relation:
161       entry: Однос %{relation_name}
162       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
163     not_found:
164       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
165       type:
166         node: јазол
167         way: пат
168         relation: однос
169         changeset: измени
170         note: белешка
171     timeout:
172       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
173       type:
174         node: јазол
175         way: пат
176         relation: однос
177         changeset: менувач
178         note: белешка
179     redacted:
180       redaction: Редакција %{id}
181       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
182         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
183       type:
184         node: јазол
185         way: пат
186         relation: однос
187     start_rjs:
188       feature_warning: Вчитувам %{num_features} елементи, што може да ви го забави
189         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
190       load_data: Вчитај ги податоците
191       loading: Вчитувам...
192     tag_details:
193       tags: Ознаки
194       wiki_link:
195         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
196         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
197       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
198       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
199       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
200     note:
201       title: 'Белешка: %{id}'
202       new_note: Нова белешка
203       description: Опис
204       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
205       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
206       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
207       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
209       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
210       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
211         %{when}</abbr>
212       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
214       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
215       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
216         %{when}</abbr>
217       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
218       report: Пријави го јазолов
219     query:
220       title: Пребарување на елементи
221       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете елементите во близина.
222       nearby: Елементи во близина
223       enclosing: Обиколни елементи
224   changeset:
225     changeset_paging_nav:
226       showing_page: Страница %{page}
227       next: Следно »
228       previous: « Претходно
229     changeset:
230       anonymous: Анонимен
231       no_edits: (нема уредувања)
232       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
233     changesets:
234       id: Назнака
235       saved_at: Зачувано во
236       user: Корисник
237       comment: Коментар
238       area: Површина
239     index:
240       title: Измени
241       title_user: Измени на %{user}
242       title_friend: Измени на мои пријатели
243       title_nearby: Измени од соседни корисници
244       empty: Не пронајдов збирови од промени.
245       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
246       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
247       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
248       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
249       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
250       load_more: Вчитај уште
251     timeout:
252       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
253         да се преземе.
254     rss:
255       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
256       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
257       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
258       commented_at_html: Подновено пред %{when}
259       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
260       full: Целосен разговор
261   diary_entry:
262     new:
263       title: Нова дневничка ставка
264       publish_button: Објави
265     list:
266       title: Дневници на корисници
267       title_friends: Дневници на пријателите
268       title_nearby: Дневници на соседните корисници
269       user_title: Дневник на %{user}
270       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
271       new: 'Нов дневнички запис:'
272       new_title: Напишете нов запис во корисничкиот дневник
273       no_entries: Нема дневнички ставки
274       recent_entries: Скорешни дневнички записи
275       older_entries: Постари ставки
276       newer_entries: Понови ставки
277     edit:
278       title: Уреди дневничка ставка
279       subject: 'Наслов:'
280       body: 'Содржина:'
281       language: 'Јазик:'
282       location: 'Местоположба:'
283       latitude: Геог. ширина
284       longitude: Геог. должина
285       use_map_link: покажи на карта
286       save_button: Зачувај
287       marker_text: Место на дневничкиот запис
288     show:
289       title: Дневникот на %{user} | %{title}
290       user_title: дневник на %{user}
291       leave_a_comment: Пиши коментар
292       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
293       login: Најава
294       save_button: Зачувај
295     no_such_entry:
296       title: Нема таква дневничка ставка
297       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
298       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
299         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
300     diary_entry:
301       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
302       comment_link: Коментирај на оваа ставка
303       reply_link: Одговори на оваа ставка
304       comment_count:
305         one: '%{count} коментар'
306         zero: Нема коментари
307         other: '%{count} коментари'
308       edit_link: Уреди ја оваа ставка
309       hide_link: Скриј ја ставкава
310       confirm: Потврди
311       report: Пријави ја ставкава
312     diary_comment:
313       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
314       hide_link: Скриј го коментаров
315       confirm: Потврди
316       report: Пријави го коментаров
317     location:
318       location: 'Местоположба:'
319       view: Преглед
320       edit: Уреди
321     feed:
322       user:
323         title: Дневнички ставки на %{user}
324         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
325       language:
326         title: Дневнички ставки на %{language_name}
327         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
328           %{language_name}
329       all:
330         title: Дневнички ставки
331         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
332     comments:
333       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
334       post: Објава
335       when: Кога
336       comment: Коментар
337       ago: пред %{ago}
338       newer_comments: Понови коментари
339       older_comments: Постари коментари
340   geocoder:
341     search:
342       title:
343         latlon: <a href="https://openstreetmap.org/">Внатрешни</a> исходни ставки
344         ca_postcode: Исход од <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
345         osm_nominatim: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
346           Nominatim</a>
347         geonames: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
348         osm_nominatim_reverse: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
349           Nominatim</a>
350         geonames_reverse: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
351     search_osm_nominatim:
352       prefix:
353         aerialway:
354           cable_car: Кабелски трамвај
355           chair_lift: Клупна жичница
356           drag_lift: Влечна жичница
357           gondola: Кабинска жичница
358           platter: Скилифт
359           pylon: Жичен јарбол
360           station: Гондолска станица
361           t-bar: Влечен лифт
362         aeroway:
363           aerodrome: Аеродром
364           airstrip: Леталиште
365           apron: Рампа
366           gate: Порта
367           hangar: Хангар
368           helipad: Хелиодром
369           holding_position: Задржна положба
370           parking_position: Оставна положба
371           runway: Писта
372           taxiway: Рулажна патека
373           terminal: Терминал
374         amenity:
375           animal_shelter: Засолниште за животни
376           arts_centre: Дом на уметноста
377           atm: Банкомат
378           bank: Банка
379           bar: Бар
380           bbq: Скара
381           bench: Клупа
382           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
383           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
384           biergarten: Пивска градина
385           boat_rental: Изнајмување пловила
386           brothel: Бордел
387           bureau_de_change: Менувачница
388           bus_station: Автобуска станица
389           cafe: Кафуле
390           car_rental: Изнајмување автомобил
391           car_sharing: Заедничко патување
392           car_wash: Автоперална
393           casino: Казино
394           charging_station: Напојна станица
395           childcare: Претшколска установа
396           cinema: Кино
397           clinic: Клиника
398           clock: Часовник
399           college: Колеџ
400           community_centre: Центар на заедница
401           courthouse: Суд
402           crematorium: Крематориум
403           dentist: Забар
404           doctors: Доктори
405           drinking_water: Пивка вода
406           driving_school: Автошкола
407           embassy: Амбасада
408           fast_food: Брза храна
409           ferry_terminal: Траектска станица
410           fire_station: Пожарна
411           food_court: Штандови за брза храна
412           fountain: Фонтана
413           fuel: Гориво
414           gambling: Коцкање
415           grave_yard: Гробишта
416           grit_bin: Пескарница
417           hospital: Болница
418           hunting_stand: Ловечка кула
419           ice_cream: Сладолед
420           kindergarten: Градинка
421           library: Библиотека
422           marketplace: Пазариште
423           monastery: Манастир
424           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
425           nightclub: Ноќен клуб
426           nursing_home: Старечки дом
427           office: Канцеларија
428           parking: Паркиралиште
429           parking_entrance: Влез во паркиралиште
430           parking_space: Паркинг-место
431           pharmacy: Аптека
432           place_of_worship: Верски објект
433           police: Полиција
434           post_box: Поштенско сандаче
435           post_office: Пошта
436           preschool: Претшколска установа
437           prison: Затвор
438           pub: Пивница
439           public_building: Јавен објект
440           recycling: Рециклирање
441           restaurant: Ресторан
442           retirement_home: Старечки дом
443           sauna: Сауна
444           school: Училиште
445           shelter: Засолниште
446           shop: Продавница
447           shower: Туш
448           social_centre: Социјален центар
449           social_club: Друштвен клуб
450           social_facility: Општествена постројка
451           studio: Студио
452           swimming_pool: Базен
453           taxi: Такси
454           telephone: Телефонска говорница
455           theatre: Театар
456           toilets: Тоалет
457           townhall: Градски дом
458           university: Универзитет
459           vending_machine: Вендинг-машина
460           veterinary: Ветеринарна клиника
461           village_hall: Месна заедница
462           waste_basket: Корпа за отпадоци
463           waste_disposal: Депонија
464           water_point: Водоводен приклучок
465           youth_centre: Младински центар
466         boundary:
467           administrative: Административна граница
468           census: Пописна граница
469           national_park: Национален парк
470           protected_area: Заштитено подрачје
471         bridge:
472           aqueduct: Аквадукт
473           boardwalk: Шеталиште
474           suspension: Висечки мост
475           swing: Вртечки мост
476           viaduct: Вијадукт
477           "yes": Мост
478         building:
479           "yes": Градба
480         craft:
481           brewery: Пиварница
482           carpenter: Столар
483           electrician: Електричар
484           gardener: Градинар
485           painter: Сликар
486           photographer: Фотограф
487           plumber: Водоводџија
488           shoemaker: Чевлар
489           tailor: Кројач
490           "yes": Занаетчиски дуќан
491         emergency:
492           ambulance_station: Итна помош
493           assembly_point: Собиралиште
494           defibrillator: Дефибрилатор
495           landing_site: Место за итно слетување
496           phone: Итен телефон
497           water_tank: Итен водосклад
498           "yes": Итна помош
499         highway:
500           abandoned: Напуштен автопат
501           bridleway: Коњски пат
502           bus_guideway: Автобуски шини
503           bus_stop: Автобуска постојка
504           construction: Автопат во изградба
505           corridor: Премин
506           cycleway: Велосипедска патека
507           elevator: Лифт
508           emergency_access_point: Прва помош
509           footway: Тротоар
510           ford: Брод
511           give_way: Знак за предност
512           living_street: Маалска улица
513           milestone: Милјоказ
514           motorway: Автопат
515           motorway_junction: Клучка
516           motorway_link: Приклучен пат
517           passing_place: Минувалиште
518           path: Патека
519           pedestrian: Пешачка патека
520           platform: Платформа
521           primary: Главен пат
522           primary_link: Главен пат
523           proposed: Предложен пат
524           raceway: Тркачка патека
525           residential: Станбена улица
526           rest_area: Одмориште
527           road: Пат
528           secondary: Спореден пат
529           secondary_link: Спореден пат
530           service: Помошен пат
531           services: Крајпатен сервис
532           speed_camera: Брзиноловец
533           steps: Скалила
534           stop: Знак за запирање
535           street_lamp: Улична светилка
536           tertiary: Третостепен пат
537           tertiary_link: Третостепен пат
538           track: Полски пат
539           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
540           trail: Патека
541           trunk: Магистрала
542           trunk_link: Магистрала
543           turning_loop: Повратен јазол
544           unclassified: Некласификуван пат
545           "yes": Пат
546         historic:
547           archaeological_site: Археолошки локалитет
548           battlefield: Бојно поле
549           boundary_stone: Граничен камен
550           building: Историска градба
551           bunker: Бункер
552           castle: Замок
553           church: Црква
554           city_gate: Градска порта
555           citywalls: Градски ѕидини
556           fort: Утврдување
557           heritage: Културно наследство
558           house: Куќа
559           icon: Икона
560           manor: Велепоседнички дом
561           memorial: Споменик
562           mine: Рудник
563           mine_shaft: Рудничко окно
564           monument: Споменик
565           roman_road: Римски пат
566           ruins: Рушевини
567           stone: Камен
568           tomb: Гроб
569           tower: Кула
570           wayside_cross: Крајпатен крст
571           wayside_shrine: Крајпатен параклис
572           wreck: Бродолом
573           "yes": Историско место
574         junction:
575           "yes": Раскрсница
576         landuse:
577           allotments: Парцели
578           basin: Котлина
579           brownfield: Угар
580           cemetery: Гробишта
581           commercial: Стопанско подрачје
582           conservation: Заштитено земјиште
583           construction: Градилиште
584           farm: Фарма
585           farmland: Земјоделско земјиште
586           farmyard: Селски двор
587           forest: Шума
588           garages: Гаража
589           grass: Трева
590           greenfield: Неискористено земјиште
591           industrial: Индустриско подрачје
592           landfill: Депонија
593           meadow: Ливада
594           military: Воено подрачје
595           mine: Рудник
596           orchard: Овоштарник
597           quarry: Каменолом
598           railway: Железница
599           recreation_ground: Рекреативен терен
600           reservoir: Резервоар
601           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
602           residential: Станбено подрачје
603           retail: Дуќани
604           road: Патно подрачје
605           village_green: Селско зеленило
606           vineyard: Лозници
607           "yes": Употреба на земјиште
608         leisure:
609           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
610           bird_hide: Набљудувалиште за птици
611           common: Општествена земја
612           dog_park: Парк за кучиња
613           firepit: Огниште
614           fishing: Рибарење
615           fitness_centre: Центар за фитнес
616           fitness_station: Технички преглед
617           garden: Градина
618           golf_course: Голф-терен
619           horse_riding: Јавање
620           ice_rink: Лизгалиште
621           marina: Марина
622           miniature_golf: Миниголф
623           nature_reserve: Природен резерват
624           park: Парк
625           pitch: Спортски терен
626           playground: Детско игралиште
627           recreation_ground: Разонодно место
628           resort: Одморалиште
629           sauna: Сауна
630           slipway: Испуст
631           sports_centre: Спортски центар
632           stadium: Стадион
633           swimming_pool: Базен
634           track: Спортска патека
635           water_park: Аквапарк
636           "yes": Разонода
637         man_made:
638           adit: Помошно окно
639           beacon: Светилник
640           beehive: Пчеларник
641           breakwater: Бранобран
642           bridge: Мост
643           bunker_silo: Бункер
644           chimney: Оџак
645           crane: Кран
646           dolphin: Пристан. дирек
647           dyke: Ров
648           embankment: Кеј
649           flagpole: Јарбол
650           gasometer: Гасомер
651           groyne: Брежна препрека
652           kiln: Печка
653           lighthouse: Светилник
654           mast: Јарбол
655           mine: Рудник
656           mineshaft: Рудничко окно
657           monitoring_station: Надгледна станица
658           petroleum_well: Нафтен извор
659           pier: Пристан. мост
660           pipeline: Цевковод
661           silo: Силос
662           storage_tank: Резервоар
663           surveillance: Надзор
664           tower: Кула
665           wastewater_plant: Пречистителна станица
666           watermill: Воденица
667           water_tower: Водокула
668           water_well: Бунар
669           water_works: Водоводна станица
670           windmill: Ветерница
671           works: Фабрика
672           "yes": Вештачки
673         military:
674           airfield: Воено слетувалиште
675           barracks: Касарна
676           bunker: Бункер
677           "yes": Војска
678         mountain_pass:
679           "yes": Планински превој
680         natural:
681           bay: Залив
682           beach: Плажа
683           cape: ‘Рт
684           cave_entrance: Влез во пештера
685           cliff: Гребен
686           crater: Кратер
687           dune: Дина
688           fell: Фел
689           fjord: Фјорд
690           forest: Шума
691           geyser: Гејзер
692           glacier: Ледник
693           grassland: Полјана
694           heath: Голет
695           hill: Рид
696           island: Остров
697           land: Земја
698           marsh: Бара
699           moor: Пустара
700           mud: Кал
701           peak: Врв
702           point: Точка
703           reef: Гребен
704           ridge: Срт
705           rock: Карпа
706           saddle: Седло
707           sand: Песок
708           scree: Сип
709           scrub: Честак
710           spring: Извор
711           stone: Камен
712           strait: Проток
713           tree: Дрво
714           valley: Долина
715           volcano: Вулкан
716           water: Вода
717           wetland: Мочуриште
718           wood: Шума
719         office:
720           accountant: Сметководител
721           administrative: Управа
722           architect: Архитект
723           association: Здружение
724           company: Фирма
725           educational_institution: Образовна установа
726           employment_agency: Агенција за вработување
727           estate_agent: Агенција за недвижности
728           government: Владина служба
729           insurance: Служба за осигурување
730           it: Информатичка служба
731           lawyer: Адвокат
732           ngo: НВО-канцеларија
733           telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
734           travel_agent: Туристичка агенција
735           "yes": Канцеларија
736         place:
737           allotments: Парцели
738           city: Град
739           city_block: Градски блок
740           country: Земја
741           county: Округ
742           farm: Фарма
743           hamlet: Селце
744           house: Куќа
745           houses: Куќи
746           island: Остров
747           islet: Островче
748           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
749           locality: Месност
750           municipality: Општина
751           neighbourhood: Соседство
752           postcode: Поштенски број
753           quarter: Четврт
754           region: Област
755           sea: Море
756           square: Плоштад
757           state: Покраина
758           subdivision: Админ. подрачје
759           suburb: Населба
760           town: Град
761           unincorporated_area: Нездружено подрачје
762           village: Село
763           "yes": Место
764         railway:
765           abandoned: Напуштена железничка линија
766           construction: Железничка линија во изградба
767           disused: Напуштена железничка линија
768           funicular: Искачница
769           halt: Железничка постојка
770           junction: Железнички јазол
771           level_crossing: Надвозник
772           light_rail: Лека железница
773           miniature: Минијатурна железница
774           monorail: Едношинска пруга
775           narrow_gauge: Теснолинејка
776           platform: Железнички перон
777           preserved: Зачувана железничка линија
778           proposed: Предложена железница
779           spur: Железнички огранок
780           station: Железничка станица
781           stop: Железничка постојка
782           subway: Метро
783           subway_entrance: Влез во метро
784           switch: Железнички пунктови
785           tram: Трамвајска линија
786           tram_stop: Трамвајска постојка
787         shop:
788           alcohol: Алкохол на црно
789           antiques: Старинарница
790           art: Уметнички дуќан
791           bakery: Пекара
792           beauty: Козметика
793           beverages: Пијалоци
794           bicycle: Продавница за велосипеди
795           bookmaker: Бележник
796           books: Книжарница
797           boutique: Бутик
798           butcher: Месарница
799           car: Автосалон
800           car_parts: Автоделови
801           car_repair: Автосервис
802           carpet: Дуќан за теписи
803           charity: Добротворна продавница
804           chemist: Аптека
805           clothes: Дуќан за облека
806           computer: Продавница за сметачи
807           confectionery: Слаткарница
808           convenience: Бакалница
809           copyshop: Фотокопир
810           cosmetics: Козметика
811           deli: Гастрономски дуќан
812           department_store: Стоковна куќа
813           discount: Распродажен дуќан
814           doityourself: Направи-сам
815           dry_cleaning: Хемиско чистење
816           electronics: Електронска опрема
817           estate_agent: Недвижности
818           farm: Земјоделска продавница
819           fashion: Бутик
820           fish: Рибарница
821           florist: Цвеќара
822           food: Продавница за храна
823           funeral_directors: Погребална служба
824           furniture: Мебел
825           gallery: Галерија
826           garden_centre: Градинарски центар
827           general: Колонијал
828           gift: Дуќан за подароци
829           greengrocer: Пиљара
830           grocery: Бакалница
831           hairdresser: Фризер
832           hardware: Алат и опрема
833           hifi: Аудиосистеми
834           houseware: Продавница за покуќнина
835           interior_decoration: Внатрешно уредување
836           jewelry: Јувелир
837           kiosk: Трафика
838           kitchen: Кујнска продавница
839           laundry: Пералница
840           lottery: Лотарија
841           mall: Трговски центар
842           market: Пазар
843           massage: Масажа
844           mobile_phone: Мобиларница
845           motorcycle: Моторцикли
846           music: Музички дуќан
847           newsagent: Весникара
848           optician: Оптичар
849           organic: Здрава храна
850           outdoor: Продавница на отворено
851           paint: Бои и лакови
852           pawnbroker: Заложница
853           pet: Домашни миленици
854           pharmacy: Аптека
855           photo: Фотографски дуќан
856           seafood: Морска храна
857           second_hand: Половна роба
858           shoes: Обувки
859           sports: Спортски дуќан
860           stationery: Прибор и репроматеријали
861           supermarket: Супермаркет
862           tailor: Кројач
863           ticket: Билетарница
864           tobacco: Тутунарница
865           toys: Продавница за играчки
866           travel_agency: Туристичка агенција
867           tyres: Автогуми
868           vacant: Празна продавница
869           variety_store: Сештарница
870           video: Видеотека
871           wine: Винска продавница
872           "yes": Дуќан
873         tourism:
874           alpine_hut: Планинска куќарка
875           apartment: Стан
876           artwork: Уметничко дело
877           attraction: Атракција
878           bed_and_breakfast: Полупансион
879           cabin: Колиба
880           camp_site: Камп
881           caravan_site: Автокамп
882           chalet: Брвнара
883           gallery: Галерија
884           guest_house: Пансион
885           hostel: Хостел
886           hotel: Хотел
887           information: Информации
888           motel: Мотел
889           museum: Музеј
890           picnic_site: Излетничко место
891           theme_park: Забавен парк
892           viewpoint: Видиковец
893           zoo: Зоолошка
894         tunnel:
895           building_passage: Премин на зграда
896           culvert: Пропусен канал
897           "yes": Тунел
898         waterway:
899           artificial: Вештачки воден пат
900           boatyard: Чамцоградилиште
901           canal: Канал
902           dam: Брана
903           derelict_canal: Запуштен канал
904           ditch: Канач
905           dock: Док
906           drain: Одвод
907           lock: Преводница
908           lock_gate: Преводничка врата
909           mooring: Сидриште
910           rapids: Брзак
911           river: Река
912           stream: Поток
913           wadi: Вади
914           waterfall: Водопад
915           weir: Јаз
916           "yes": Воден пат
917       admin_levels:
918         level2: Државна граница
919         level4: Покраинска граница
920         level5: Регионална граница
921         level6: Окружна граница
922         level8: Градска граница
923         level9: Селска граница
924         level10: Населбена граница
925     description:
926       title:
927         osm_nominatim: Местоположба од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
928           Nominatim</a>
929         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
930       types:
931         cities: Градови
932         towns: Гратчиња
933         places: Места
934     results:
935       no_results: Не пронајдов ништо
936       more_results: Повеќе ставки
937   issues:
938     index:
939       title: Проблеми
940       select_status: Одберете статус
941       select_type: Одберете тип
942       select_last_updated_by: Одберете подследен подновувач
943       reported_user: Пријавен корисник
944       not_updated: Неподновено
945       search: Пребарај
946       search_guidance: 'Пребарајте проблеми:'
947       user_not_found: Корисникот не постои
948       issues_not_found: Не пронајдов таков проблем
949       status: Статус
950       reports: Пријави
951       last_updated: Последна поднова
952       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
953       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
954       link_to_reports: Преглед на пријави
955       reports_count:
956         one: 1 пријава
957         other: '%{count} пријави'
958       reported_item: Пријавена ставка
959       states:
960         ignored: Занемарено
961         open: Отворено
962         resolved: Решено
963     update:
964       new_report: Вашата пријава е успешно заведена
965       successful_update: Вашата пријава е успешно подновена
966       provide_details: Наведете ги потребните подробности
967     show:
968       title: '%{status} Проблем бр. #%{issue_id}'
969       reports:
970         zero: Нема приајви
971         one: 1 пријава
972         other: '%{count} пријави'
973       report_created_at: Првпат пријавено на %{datetime}
974       last_resolved_at: Последно пријавено на %{datetime}
975       last_updated_at: Последно пријавено на %{datetime} од %{displayname}
976       resolve: Реши
977       ignore: Занемари
978       reopen: Повторно отвори
979       reports_of_this_issue: Пријави за проблемов
980       read_reports: Прочитај пријави
981       new_reports: Нови пријави
982       other_issues_against_this_user: Други проблеми со овој корисник
983       no_other_issues: Нема други проблеми со овој корисник.
984       comments_on_this_issue: Коментари за проблемов
985     resolve:
986       resolved: Состојбата на проблемот е поставена како „Решено“
987     ignore:
988       ignored: Состојбата на проблемот е поставена како „Занемарено“
989     reopen:
990       reopened: Состојбата на проблемот е поставена како „Отворено“
991     comments:
992       created_at: На %{datetime}
993       reassign_param: Да го предоделам проблемот?
994     reports:
995       updated_at: На %{datetime}
996       reported_by_html: Пријавено како %{category} од %{user}
997     helper:
998       reportable_title:
999         diary_comment: '%{entry_title}, коментар бр. %{comment_id}'
1000         note: Напомена бр. %{note_id}
1001   issue_comments:
1002     create:
1003       comment_created: Коментарот е успешно создаден
1004   reports:
1005     new:
1006       title_html: Пријава %{link}
1007       missing_params: Не можам да создадам нов извештај
1008       details: Наведете повеќе подробности за проблемот (задолжително).
1009       select: 'Изберете причина за пријавата:'
1010       disclaimer:
1011         intro: 'Пред да ја поднесете пријавата кај модераторите, проверете дали:'
1012         not_just_mistake: Сте сигурни дека проблемот не е просто грешка
1013         unable_to_fix: Не можете проблемот да го решите сами или со помош од други
1014           членови на заедницата
1015         resolve_with_user: Веќе сте пробале да го решите проблемот со дадениот корисник
1016       categories:
1017         diary_entry:
1018           spam_label: Оваа дневничка ставка е/содржи спам
1019           offensive_label: Оваа дневничка ставка е непристојна/навредлива
1020           threat_label: Оваа дневничка ставка содржи закана
1021           other_label: Друго
1022         diary_comment:
1023           spam_label: Овој дневнички коментар е/содржи спам
1024           offensive_label: Овој дневнички коментар е непристоен/навредлив
1025           threat_label: Овој дневнички коментар содржи закана
1026           other_label: Друго
1027         user:
1028           spam_label: Овој кориснички профил е/содржи спам
1029           offensive_label: Овој кориснички профил е непристоен/навредлив
1030           threat_label: Овој кориснички профил содржи закана
1031           vandal_label: Овој корисник е вандал
1032           other_label: Друго
1033         note:
1034           spam_label: Оваа белешка е спам
1035           personal_label: Оваа белешка содржи лични податоци
1036           abusive_label: Оваа белешка е навредлива
1037           other_label: Друго
1038     create:
1039       successful_report: Вашата пријава е успешно заведена
1040       provide_details: Наведете ги потребните подробности
1041   layouts:
1042     logo:
1043       alt_text: Лого на OpenStreetMap
1044     home: Оди на матичната местоположба
1045     logout: Одјава
1046     log_in: Најава
1047     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1048     sign_up: Регистрација
1049     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1050     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1051     edit: Уреди
1052     history: Историја
1053     export: Извези
1054     issues: Проблеми
1055     data: Податоци
1056     export_data: Извези податоци
1057     gps_traces: ГПС-траги
1058     gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
1059     user_diaries: Кориснички дневници
1060     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1061     edit_with: Уреди со %{editor}
1062     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1063     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
1064     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
1065       за слободна употреба под отворена лиценца.
1066     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1067     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{bytemark}, %{ic} како и други
1068       %{partners}.
1069     partners_ucl: UCL
1070     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1071     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1072     partners_partners: партнери
1073     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
1074       работиме на неопходни одржувања.
1075     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
1076       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1077     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
1078       опрема.
1079     help: Помош
1080     about: За нас
1081     copyright: Авторски права
1082     community: Заедница
1083     community_blogs: Блогови на заедницата
1084     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
1085     foundation: Фондација
1086     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
1087     make_a_donation:
1088       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1089       text: Дарувајте
1090     learn_more: Дознајте повеќе
1091     more: Повеќе
1092   notifier:
1093     diary_comment_notification:
1094       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на дневничка ставка'
1095       hi: Здраво %{to_user},
1096       header: '%{from_user} коментираше на дневничката ставка на OpenStreetMap со
1097         наслов %{subject}:'
1098       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1099         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1100     message_notification:
1101       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1102       hi: Здраво %{to_user},
1103       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1104       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1105         на %{replyurl}
1106     friend_notification:
1107       hi: Здраво %{to_user},
1108       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1109       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1110       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1111       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1112     gpx_notification:
1113       greeting: Здраво,
1114       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1115       with_description: со описот
1116       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1117       and_no_tags: и без ознаки.
1118       failure:
1119         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1120         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1121         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1122           како да
1123         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1124         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1125       success:
1126         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1127         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1128           точки.
1129     signup_confirm:
1130       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1131       greeting: Здраво!
1132       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1133       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1134         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1135       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1136         да почнете со уредување.
1137     email_confirm:
1138       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1139     email_confirm_plain:
1140       greeting: Здраво,
1141       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1142         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1143       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1144         измената.
1145     email_confirm_html:
1146       greeting: Здраво,
1147       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1148         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1149       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1150     lost_password:
1151       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1152     lost_password_plain:
1153       greeting: Здраво,
1154       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1155         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1156       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1157         лозинката.
1158     lost_password_html:
1159       greeting: Здраво,
1160       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1161         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1162       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1163         промените лозинката.
1164     note_comment_notification:
1165       anonymous: Анонимен корисник
1166       greeting: Здраво,
1167       commented:
1168         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1169         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1170           интересира'
1171         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1172           близу %{place}.'
1173         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1174           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1175       closed:
1176         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1177         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1178         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1179         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1180           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1181       reopened:
1182         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1183         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1184         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1185           на каритте близу %{place}.'
1186         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1187           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1188       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1189     changeset_comment_notification:
1190       hi: Здраво %{to_user},
1191       greeting: Здраво,
1192       commented:
1193         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1194         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1195           интересира'
1196         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1197           во %{time}'
1198         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1199           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1200         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1201         partial_changeset_without_comment: без коментар
1202       details: Поподробно за промената на %{url}.
1203       unsubscribe: За да се отпишете од подновите на овие промени, посетете ја страницата
1204         %{url} и стиснете на „Отпиши се“.
1205   messages:
1206     inbox:
1207       title: Примени
1208       my_inbox: Моето сандаче
1209       outbox: за праќање
1210       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1211       new_messages:
1212         one: '%{count} нова порака'
1213         other: '%{count} нови пораки'
1214       old_messages:
1215         one: '%{count} стара порака'
1216         other: '%{count} стари пораки'
1217       from: Од
1218       subject: Наслов
1219       date: Датум
1220       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1221       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1222     message_summary:
1223       unread_button: Означи како непрочитано
1224       read_button: Означи како прочитано
1225       reply_button: Одговори
1226       destroy_button: Избриши
1227     new:
1228       title: Испрати ја пораката
1229       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1230       subject: Наслов
1231       body: Содржина
1232       send_button: Испрати
1233       back_to_inbox: Назад во примени
1234     create:
1235       message_sent: Пораката е испратена
1236       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1237         за да можете да праќате други.
1238     no_such_message:
1239       title: Нема таква порака
1240       heading: Нема таква порака
1241       body: За жал, нема порака со тој id.
1242     outbox:
1243       title: За праќање
1244       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1245       inbox: примени пораки
1246       outbox: за праќање
1247       messages:
1248         one: Имате %{count} испратена порака
1249         other: Имате %{count} испратени пораки
1250       to: До
1251       subject: Наслов
1252       date: Датум
1253       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1254         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1255       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1256     reply:
1257       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1258         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1259         име за да одговорите.
1260     show:
1261       title: Прочитај ја пораката
1262       from: Од
1263       subject: Наслов
1264       date: Датум
1265       reply_button: Одговори
1266       unread_button: Означи како непрочитано
1267       destroy_button: Избриши
1268       back: Назад
1269       to: За
1270       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1271         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1272         име за да ја прочитате.
1273     sent_message_summary:
1274       destroy_button: Избриши
1275     mark:
1276       as_read: Пораката е означена како прочитана
1277       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1278     destroy:
1279       destroyed: Пораката е избришана
1280   site:
1281     about:
1282       next: Следно
1283       copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1284       used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1285         мобилни прилози и сметачки уреди'
1286       lede_text: |-
1287         OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1288         за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1289       local_knowledge_title: Месни сознанија
1290       local_knowledge_html: |-
1291         OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1292         воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
1293         со цел да се провери исправноста
1294         и актуелноста на OSM.
1295       community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1296       community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1297         и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1298         во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1299         што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за
1300         заедницата ќе дознаете на <a href='https://blog.openstreetmap.org'>блогот
1301         на OpenStreetMap</a>,\n<a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a
1302         href='https://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците
1303         на\n<a href='https://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
1304       open_data_title: Отворени податоци
1305       open_data_html: |-
1306         OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1307         доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1308         под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1309       legal_title: Правни работи
1310       legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи
1311         \ \n<a href='https://osmfoundation.org/'>Задолжбината OpenStreetMap</a> (OSMF)
1312         \nво име на заедницата. Употребата на сите услуги што ги нуди OSMF подлежи
1313         на нашите <a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\nПравила
1314         за прифатлива употреба</a> и <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">Правилата
1315         за заштита на личните податоци</a>\n<br> \nВе молиме <a href='https://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1316         ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права
1317         и други правни прашања и проблеми.\n<br>\nOpenStreetMap, логото со лупа и
1318         „Состојба на картата“ се <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy\">заштитни
1319         знаци на OSMF</a>."
1320       partners_title: Партнери
1321     copyright:
1322       foreign:
1323         title: За овој превод
1324         text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
1325           предност има англиската страница
1326         english_link: англискиот оригинал
1327       native:
1328         title: За страницава
1329         text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
1330           да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
1331           со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1332         native_link: македонската верзија
1333         mapping_link: почнете да ги работите картите
1334       legal_babble:
1335         title_html: Авторски права и лиценца
1336         intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
1337           <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
1338           Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"https://osmfoundation.org/\">фондацијата
1339           OpenStreetMap</a> (OSMF)."
1340         intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
1341           предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
1342           Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
1343           само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
1344           <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1345         intro_3_html: |-
1346           Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1347           се нудат под лиценцата <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1348         credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1349         credit_1_html: |-
1350           Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1351           OpenStreetMap &rdquo;.
1352         credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат
1353           под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња
1354           на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го
1355           сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"https://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа
1356           страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате
1357           OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата
1358           и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible
1359           (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1360           (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1361           и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1362         credit_3_html: |-
1363           Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1364           На пример:
1365         attribution_example:
1366           alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1367           title: Пример за наведување
1368         more_title_html: Повеќе информации
1369         more_1_html: |-
1370           Повеќе за употребата на нашите податоци и како да нè наведете ќе најдете на <a
1371           href="https://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница</a>.
1372         more_2_html: |-
1373           Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1374           бесплатни извршници (API) за карти на трети лица.
1375           Погледајте ги <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">правилата за употреба на извршникот</a>,
1376           <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">правилата за полињата</a>
1377           и <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">за Nominatim</a>.
1378         contributors_title_html: Нашите учесници
1379         contributors_intro_html: |-
1380           Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1381           податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1382           и други извори, меѓу кои се:
1383         contributors_at_html: |-
1384           <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1385           <a href="https://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1386           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1387           <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1388           Покраина Тирол (под <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1389         contributors_ca_html: |-
1390           <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1391           GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1392           Статистичка служба на Канада).
1393         contributors_fi_html: |-
1394           <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1395           <a href="https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1">NLSFI</a>.
1396         contributors_fr_html: |-
1397           <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1398           Генералната даночна управа.
1399         contributors_nl_html: |-
1400           <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1401           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)
1402         contributors_nz_html: |-
1403           <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1404           <a href="https://data.linz.govt.nz/">Катастарската служба на Нов Зеланд (LINZ)</a> и лиценцирана за примена под лиценцата
1405           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.mk">CC BY 4.0</a>.
1406         contributors_si_html: |-
1407           <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1408           <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1409           <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1410           (јавни информации од Словенија).
1411         contributors_za_html: |-
1412           <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1413           <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1414           Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1415         contributors_gb_html: |-
1416           <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1417           од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1418           права на базата 2010-12.
1419         contributors_footer_1_html: |-
1420           Повеќе информации за овие и други извори искористени
1421           за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1422           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1423         contributors_footer_2_html: |-
1424           Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1425           на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1426           дека прифаќа било каква одговорност.
1427         infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1428         infringement_1_html: |-
1429           Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1430           податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1431           изречна дозвола од имателите на тие права.
1432         infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова
1433           мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте
1434           ја\n<a href=\"https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1435           \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1436           наменска страница</a>."
1437         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1438         trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
1439           на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате
1440           прашања во врска со употребата на знаците, погл. <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">Работната
1441           група за лиценци</a>.
1442     index:
1443       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1444         оневозможиле тој програм.
1445       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1446       permalink: Постојана врска
1447       shortlink: Кратка врска
1448       createnote: Додај белешка
1449       license:
1450         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1451       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1452         и дали е овозможено далечинското управување
1453     edit:
1454       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1455       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1456         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1457         %{user_page}.
1458       user_page_link: корисничка страница
1459       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1460       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1461         — Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">го
1462         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1463         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1464       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1465         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1466         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1467       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен — погледајте ја страницата
1468         https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1469       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1470         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1471       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1472       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1473         без кои оваа можност не може да работи.
1474     export:
1475       title: Извези
1476       area_to_export: Простор за извоз
1477       manually_select: Рачно изберете друга површина
1478       format_to_export: Формат за извоз
1479       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
1480       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
1481       embeddable_html: HTML-код за вметнување
1482       licence: Лиценца
1483       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
1484         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
1485         Commons Open Database License).
1486       too_large:
1487         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
1488           извори:'
1489         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
1490           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
1491           извори за крупно преземање:'
1492         planet:
1493           title: Планетата на OSM
1494           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
1495         overpass:
1496           title: Извршник „Надвозник“
1497           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
1498         geofabrik:
1499           title: Преземања на Geofabrik
1500           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
1501             градови
1502         metro:
1503           title: Метроизвадоци
1504           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
1505         other:
1506           title: Други извори
1507           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
1508       options: Нагодувања
1509       format: Формат
1510       scale: Размер
1511       max: најв.
1512       image_size: Големина на сликата
1513       zoom: Приближи
1514       add_marker: Додај бележник на картата
1515       latitude: Г.Ш.
1516       longitude: Г.Д.
1517       output: Излезни податоци
1518       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
1519       export_button: Извези
1520     fixthemap:
1521       title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1522       how_to_help:
1523         title: Како да помогнете
1524         join_the_community:
1525           title: Приклучете се во заедницата
1526           explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1527             (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1528             на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1529         add_a_note:
1530           instructions_html: |-
1531             Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1532             Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1533       other_concerns:
1534         title: Други проблеми
1535         explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1536           или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1537           за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1538           група на OSMF</a>."
1539     help:
1540       title: Помош
1541       introduction: |-
1542         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1543         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1544       welcome:
1545         url: /welcome
1546         title: Добре дојдовте на OSM
1547         description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1548       beginners_guide:
1549         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1550         title: Почетен курс
1551         description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1552       help:
1553         url: https://help.openstreetmap.org/
1554         title: help.openstreetmap.org
1555         description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за
1556           прашања и одговори на OSM.
1557       mailing_lists:
1558         title: Поштенски списоци
1559         description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1560           опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1561       forums:
1562         title: Форуми
1563         description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1564       irc:
1565         title: IRC
1566         description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1567       switch2osm:
1568         title: Преод на OSM
1569         description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1570           OpenStreetMap и други услуги.
1571       wiki:
1572         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1573         title: wiki.openstreetmap.org
1574         description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1575     sidebar:
1576       search_results: Исход од пребарувањето
1577       close: Затвори
1578     search:
1579       search: Пребарај
1580       get_directions: Дај насоки
1581       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1582       from: Од
1583       to: До
1584       where_am_i: Каде е ова?
1585       where_am_i_title: Опишете ја тековната местоположба со помош на пребарувачот
1586       submit_text: Дај
1587       reverse_directions_text: Смени насока
1588     key:
1589       table:
1590         entry:
1591           motorway: Автопат
1592           main_road: Главен пат
1593           trunk: Главна сообраќајна артерија
1594           primary: Главен пат
1595           secondary: Спореден пат
1596           unclassified: Некласификуван пат
1597           track: Патека
1598           bridleway: Пешачко-влечен пат
1599           cycleway: Велосипедска патека
1600           cycleway_national: Државна велосипедска патека
1601           cycleway_regional: Регионална велосипедска патека
1602           cycleway_local: Месна велосипедска патека
1603           footway: Пешачка патека
1604           rail: Железница
1605           subway: Метро
1606           tram:
1607           - Лека железница
1608           - трамвај
1609           cable:
1610           - Клупна жичница
1611           - клупна жичница
1612           runway:
1613           - Аеродромска писта
1614           - рулажна патека
1615           apron:
1616           - Аеродромска платформа
1617           - терминал
1618           admin: Административна граница
1619           forest: Шума
1620           wood: Шумичка
1621           golf: Голф-терен
1622           park: Парк
1623           resident: Станбено подрачје
1624           common:
1625           - Општествена земја
1626           - ливада
1627           retail: Трговско подрачје
1628           industrial: Индустриско подрачје
1629           commercial: Комерцијално подрачје
1630           heathland: Вресиште
1631           lake:
1632           - Езеро
1633           - резервоар
1634           farm: Фарма
1635           brownfield: Запуштено подрачје
1636           cemetery: Гробишта
1637           allotments: Парцели
1638           pitch: Спортски терен
1639           centre: Спортски центар
1640           reserve: Природен резерват
1641           military: Воено подрачје
1642           school:
1643           - Училиште
1644           - универзитет
1645           building: Значајно здание
1646           station: Железничка станица
1647           summit:
1648           - Врв
1649           - врв
1650           tunnel: Испрекината линија = тунел
1651           bridge: Црна линија = мост
1652           private: Доверлив пристап
1653           destination: Пристап до одредницата
1654           construction: Патишта во изградба
1655           bicycle_shop: Точкар
1656           bicycle_parking: Паркирање велосипеди
1657           toilets: Тоалет
1658     richtext_area:
1659       edit: Уреди
1660       preview: Преглед
1661     markdown_help:
1662       title_html: Расчленето со <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1663       headings: Наслови
1664       heading: Наслов
1665       subheading: Поднаслов
1666       unordered: Неподреден список
1667       ordered: Подреден список
1668       first: Прва ставка
1669       second: Втора ставка
1670       link: Врска
1671       text: Текст
1672       image: Слика
1673       alt: Алтернативен текст
1674       url: URL
1675     welcome:
1676       title: Добре дојдовте!
1677       introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1678         на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со
1679         работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1680       whats_on_the_map:
1681         title: Што има на картата
1682         on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1683           нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата.
1684           Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
1685         off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања,
1686           историски (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени
1687           со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од
1688           книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
1689       basic_terms:
1690         title: Основни картографски поими
1691         paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1692         editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1693           за уредување на карти.
1694         node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен
1695           ресторан или дрво.
1696         way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1697           или објект (здание).
1698         tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр.
1699           име на ресторан или дозволената брзина на улица.
1700       rules:
1701         title: Правила!
1702         paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1703           сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1704           други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1705           \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1706           и \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1707           уредувања</a>."
1708       questions:
1709         title: Имате прашања?
1710         paragraph_1_html: |-
1711           OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1712           да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1713           <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1714       start_mapping: Почнете да ги работите картите
1715       add_a_note:
1716         title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1717         paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1718           да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1719         paragraph_2_html: |-
1720           Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1721           <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1722   traces:
1723     visibility:
1724       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1725       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1726         точки)
1727       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1728       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1729         подредени точки со време)
1730     new:
1731       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1732       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1733       description: 'Опис:'
1734       tags: 'Ознаки:'
1735       tags_help: одделено со запирка
1736       visibility: 'Видливост:'
1737       visibility_help: што значи ова?
1738       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1739       upload_button: Подигни
1740       help: Помош
1741       help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1742     create:
1743       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1744       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1745         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1746         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1747       upload_failed: За жал, подигањето на GPX не успеа. За грешкава е извесен администратор.
1748         Обидете се повторно
1749       traces_waiting:
1750         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1751           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1752           други корисници.
1753         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1754           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1755           во која чекаат други корисници.
1756     edit:
1757       title: Ја уредувате трагата %{name}
1758       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1759       filename: 'Податотека:'
1760       download: преземи
1761       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1762       points: 'Точки:'
1763       start_coord: 'Почетна координата:'
1764       map: карта
1765       edit: уреди
1766       owner: 'Сопственик:'
1767       description: 'Опис:'
1768       tags: 'Ознаки:'
1769       tags_help: одделено со запирка
1770       save_button: Зачувај промени
1771       visibility: 'Видливост:'
1772       visibility_help: што значи ова?
1773       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1774     update:
1775       updated: Трагата е подновена
1776     trace_optionals:
1777       tags: Ознаки
1778     show:
1779       title: Ја гледате трагата  %{name}
1780       heading: Ја гледате трагата %{name}
1781       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1782       filename: 'Податотека:'
1783       download: преземи
1784       uploaded: 'Подигнато во:'
1785       points: 'Точки:'
1786       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1787       map: карта
1788       edit: уреди
1789       owner: 'Сопственик:'
1790       description: 'Опис:'
1791       tags: 'Ознаки:'
1792       none: Ништо
1793       edit_trace: Уреди ја трагава
1794       delete_trace: Избриши ја трагава
1795       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1796       visibility: 'Видливост:'
1797       confirm_delete: Да ја избришам трагава?
1798     trace_paging_nav:
1799       showing_page: Страница %{page}
1800       older: Постари траги
1801       newer: Понови траги
1802     trace:
1803       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1804       count_points: '%{count} точки'
1805       ago: пред %{time_in_words_ago}
1806       more: повеќе
1807       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1808       view_map: Погледај ја картата
1809       edit: уреди
1810       edit_map: Уредување
1811       public: ЈАВНО
1812       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1813       private: ЛИЧНО
1814       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1815       by: од
1816       in: во
1817       map: карта
1818     index:
1819       public_traces: Јавни ГПС-траги
1820       my_traces: Мои ГПС-траги
1821       public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
1822       description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
1823       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1824       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1825         трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1826         викстраница</a>.
1827       upload_trace: Подигни трага
1828       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1829       see_my_traces: Мои траги
1830     delete:
1831       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1832     make_public:
1833       made_public: Трагата е објавена
1834     offline_warning:
1835       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1836     offline:
1837       heading: GPX-складиштето е исклучено
1838       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1839     georss:
1840       title: ГПС-траги од OpenStreetMap
1841     description:
1842       description_with_count:
1843         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1844         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1845       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1846   application:
1847     require_cookies:
1848       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1849         за да можете да продолжите,
1850     require_admin:
1851       not_an_admin: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1852     require_moderator:
1853       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1854     require_moderator_or_admin:
1855       not_a_moderator_or_admin: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1856     setup_user_auth:
1857       blocked_zero_hour: Имате итна порака на OpenStreetMap. Ќе мора да ја прочитате
1858         пораката пред да ги зачувате уредувањата.
1859       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1860         повеќе.
1861       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1862         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1863         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1864   oauth:
1865     authorize:
1866       title: Овластете пристап до вашата сметка
1867       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1868         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1869         колку што сакате.
1870       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1871       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1872       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1873       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1874       allow_write_api: ја менува картата.
1875       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
1876       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1877       allow_write_notes: измена на белешки.
1878       grant_access: Дај пристап
1879     authorize_success:
1880       title: Барањето за овластување е дозволено
1881       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1882       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1883     authorize_failure:
1884       title: Барањето за овластување не успеа
1885       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1886       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1887     revoke:
1888       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1889     permissions:
1890       missing: Му немате дозволено пристап на прилогот до оваа можност
1891   oauth_clients:
1892     new:
1893       title: Регистрирајте нова апликација
1894       submit: Регистрирање
1895     edit:
1896       title: Уредете ја апликацијата
1897       submit: Уреди
1898     show:
1899       title: OAuth податоци за %{app_name}
1900       key: 'Потрошувачки клуч:'
1901       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1902       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1903       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1904       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1905       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1906       edit: Измени подробности
1907       delete: Избриши клиент
1908       confirm: Дали сте сигурни?
1909       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1910       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1911       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1912       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1913       allow_write_api: ја менува картата.
1914       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1915       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1916       allow_write_notes: измена на белешки.
1917     index:
1918       title: Мои OAuth податоци
1919       my_tokens: Мои овластени апликации
1920       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1921       application: Назив на прил. програм
1922       issued_at: Издадено
1923       revoke: Поништи!
1924       my_apps: Мои клиентни апликации
1925       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1926         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1927         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1928       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1929       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1930     form:
1931       name: Име
1932       required: Се бара
1933       url: URL на главниот прилог
1934       callback_url: URL за одѕив
1935       support_url: URL поддршка
1936       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1937       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1938       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1939       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1940       allow_write_api: ја менува картата.
1941       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1942       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1943       allow_write_notes: измена на белешки.
1944     not_found:
1945       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1946     create:
1947       flash: Информациите се успешно регистрирани
1948     update:
1949       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1950     destroy:
1951       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1952   user:
1953     login:
1954       title: Најава
1955       heading: Најава
1956       email or username: Е-пошта или корисничко име
1957       password: 'Лозинка:'
1958       openid: '%{logo} OpenID:'
1959       remember: 'Запомни ме:'
1960       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1961       login_button: Најава
1962       register now: Регистрација
1963       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1964         име и лозинката:'
1965       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1966       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1967       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1968         на OpenStreetMap.
1969       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1970       no account: Немате сметка?
1971       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1972         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1973         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1974       account is suspended: За жал, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1975         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1976         за проблемот.
1977       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1978       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1979       auth_providers:
1980         openid:
1981           title: Најава со OpenID
1982           alt: Најава со URL за OpenID
1983         google:
1984           title: Најава со Google
1985           alt: Најава со OpenID од Google
1986         facebook:
1987           title: Најава со Facebook
1988           alt: Најава со профил на Facebook
1989         windowslive:
1990           title: Најава со Windows Live
1991           alt: Најава со сметка на Windows Live
1992         github:
1993           title: Најава со GitHub
1994           alt: Најава со сметка на GitHub
1995         wikipedia:
1996           title: Најава со Википедија
1997           alt: Најава со смета на Википедија
1998         yahoo:
1999           title: Најава со Yahoo
2000           alt: Најава со OpenID од Yahoo
2001         wordpress:
2002           title: Најава со Wordpress
2003           alt: Најава со OpenID од Wordpress
2004         aol:
2005           title: Најава со AOL
2006           alt: Најава со OpenID од AOL
2007     logout:
2008       title: Одјава
2009       heading: Одјава од OpenStreetMap
2010       logout_button: Одјава
2011     lost_password:
2012       title: Загубена лозинка
2013       heading: Ја заборавивте лозинката?
2014       email address: 'Е-пошта:'
2015       new password button: Смени лозинка
2016       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
2017         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
2018       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
2019         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
2020       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
2021     reset_password:
2022       title: Смени лозинка
2023       heading: Смени лозинка за %{user}
2024       password: 'Лозинка:'
2025       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
2026       reset: Смени лозинка
2027       flash changed: Лозинката ви е сменета.
2028       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
2029     new:
2030       title: Регистрација
2031       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
2032         сметка.
2033       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
2034         да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
2035         можен рок.
2036       about:
2037         header: Слободна и уредлива
2038         html: |-
2039           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
2040           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
2041       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
2042         со <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
2043         за учесници</a>.
2044       email address: 'Е-пошта:'
2045       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
2046       not displayed publicly: Вашата адреса нема да се прикажува јавно. Повеќе информации
2047         за ова ќе најдете во <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy"
2048         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">Правилата
2049         за заштита на личните податоци</a>.
2050       display name: 'Име за приказ:'
2051       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
2052         во прилагодувањата.
2053       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
2054       password: 'Лозинка:'
2055       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
2056       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
2057       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
2058         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
2059       continue: Регистрација
2060       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
2061       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
2062         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
2063       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
2064     terms:
2065       title: Услови на учество
2066       heading: Услови на учество
2067       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
2068         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
2069         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
2070       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
2071         во јавна сопственост
2072       consider_pd_why: Што е ова?
2073       consider_pd_why_url: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
2074       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
2075         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
2076       agree: Се согласувам
2077       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
2078       decline: Одбиј
2079       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
2080         согласете се или одбијте ги.
2081       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
2082       legale_names:
2083         france: Франција
2084         italy: Италија
2085         rest_of_world: Остатокот од светот
2086     no_such_user:
2087       title: Нема таков корисник
2088       heading: Корисникот %{user} не постои.
2089       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
2090         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
2091       deleted: избришан
2092     show:
2093       my diary: Мојот дневник
2094       new diary entry: нова ставка во дневникот
2095       my edits: Мои уредувања
2096       my traces: Мои траги
2097       my notes: Мои белешки
2098       my messages: Мои пораки
2099       my profile: Мојот профил
2100       my settings: Мои нагодувања
2101       my comments: Мои коментари
2102       oauth settings: oauth поставки
2103       blocks on me: Добиени блокови
2104       blocks by me: Извршени болокови
2105       send message: Испрати порака
2106       diary: Дневник
2107       edits: Уредувања
2108       traces: Траги
2109       notes: Белешки на картата
2110       remove as friend: Отстрани од пријатели
2111       add as friend: Додај во пријатели
2112       mapper since: 'Картограф од:'
2113       ago: (пред %{time_in_words_ago})
2114       ct status: 'Услови за учество:'
2115       ct undecided: Неодлучено
2116       ct declined: Одбиен
2117       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
2118       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
2119       email address: Е-пошта
2120       created from: 'Создадено од:'
2121       status: 'Статус:'
2122       spam score: 'Оцена за спам:'
2123       description: Опис
2124       user location: Местоположба на корисникот
2125       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
2126         за да ги видите соседните корисници околу вас.
2127       settings_link_text: прилагодувања
2128       my friends: Мои пријатели
2129       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
2130       km away: '%{count} км од вас'
2131       m away: '%{count} м од вас'
2132       nearby users: Други соседни корисници
2133       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
2134         дека работат на карти.
2135       role:
2136         administrator: Овој корисник е администратор
2137         moderator: Овој корисник е модератор
2138         grant:
2139           administrator: Додели администраторски пристап
2140           moderator: Додели модераторски пристап
2141         revoke:
2142           administrator: Лиши од администраторски пристап
2143           moderator: Лиши од модераторски пристап
2144       block_history: Активни блокови
2145       moderator_history: Зададени блокови
2146       comments: Коментари
2147       create_block: Блокирај го корисников
2148       activate_user: Активирај го корисников
2149       deactivate_user: Деактивирај го корисников
2150       confirm_user: Потврди го корисников
2151       hide_user: Скриј го корисников
2152       unhide_user: Покажи го корисников
2153       delete_user: Избриши го корисников
2154       confirm: Потврди
2155       friends_changesets: измени на пријателите
2156       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
2157       nearby_changesets: измени на соседните корисници
2158       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
2159       report: Пријави го корисников
2160     popup:
2161       your location: Ваша местоположба
2162       nearby mapper: Соседен картограф
2163       friend: Пријател
2164     account:
2165       title: Уреди сметка
2166       my settings: Мои прилагодувања
2167       current email address: 'Тековна е-пошта:'
2168       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
2169       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
2170       external auth: 'Надворешна заверка:'
2171       openid:
2172         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
2173         link text: што е ова?
2174       public editing:
2175         heading: 'Јавно уредување:'
2176         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
2177         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
2178         enabled link text: што е ова?
2179         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
2180           уредувања се анонимни.
2181         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
2182       public editing note:
2183         heading: Јавно уредување
2184         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
2185           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
2186           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
2187           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
2188           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
2189           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
2190           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
2191           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
2192       contributor terms:
2193         heading: 'Услови за учество:'
2194         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2195         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2196         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2197           и прифатите новите Услови за учество
2198         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2199           сопственост.
2200         link: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2201         link text: што е ова?
2202       profile description: 'Опис за профилот:'
2203       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2204       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2205       image: 'Слика:'
2206       gravatar:
2207         gravatar: Користи Gravatar
2208         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2209         link text: што е ова?
2210         disabled: Граватарот е исклучен.
2211         enabled: Вашиот граватар е вклучен.
2212       new image: Додај слика
2213       keep image: Задржи ја тековната слика
2214       delete image: Отстрани тековна слика
2215       replace image: Замени тековна слика
2216       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2217       home location: 'Матична местоположба:'
2218       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2219       latitude: Геог. ширина
2220       longitude: Геог. должина
2221       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2222         стиснам на картата
2223       save changes button: Зачувај ги промените
2224       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2225       return to profile: Назад кон профилот
2226       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2227         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2228       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2229     confirm:
2230       heading: Проверете си ја е-поштата
2231       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2232       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2233         да почнете со работа на картите.
2234       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2235         сметката.
2236       button: Потврди
2237       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2238       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2239       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2240       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2241         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2242     confirm_resend:
2243       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2244         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2245         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2246         адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
2247       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2248     confirm_email:
2249       heading: Потврди промена на е-пошта
2250       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2251         новата е-поштенска адреса.
2252       button: Потврди
2253       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2254       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2255       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2256     set_home:
2257       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2258     go_public:
2259       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2260     make_friend:
2261       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2262       button: Додај како пријател
2263       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2264       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2265       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2266     remove_friend:
2267       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2268       button: Отстрани од пријатели
2269       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2270       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2271     filter:
2272       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2273     list:
2274       title: Корисници
2275       heading: Корисници
2276       showing:
2277         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2278         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2279       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2280       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2281       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2282       hide: Скриј одбрани корисници
2283       empty: Нема најдено такви корисници
2284     suspended:
2285       title: Сметката е закочена
2286       heading: Сметката е закочена
2287       webmaster: мреж. управник
2288       body: |-
2289         <p>
2290           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2291           сомнителни активности.
2292         </p>
2293         <p>
2294           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2295           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2296         </p>
2297     auth_failure:
2298       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2299       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2300       no_authorization_code: Нема код за овластување
2301       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2302       invalid_scope: Неважечки делокруг
2303     auth_association:
2304       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2305       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2306         образецот подолу.
2307       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2308         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2309         со вашата назнака.
2310   user_role:
2311     filter:
2312       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2313         не сте администратор.
2314       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2315       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2316       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2317       not_revoke_admin_current_user: Не можам да му ја одземам администраторската
2318         улога на тековниот корисник.
2319     grant:
2320       title: Потврди доделување на улога
2321       heading: Потврди доделување на улога
2322       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2323         `%{name}'?
2324       confirm: Потврди
2325       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2326         дали корисникот и улогата се важечки.
2327     revoke:
2328       title: Потврди лишување од улога
2329       heading: Потврди лишување од улога
2330       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2331         `%{role}' ?
2332       confirm: Потврди
2333       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2334         дали корисникот и улогата се важечки.
2335   user_blocks:
2336     model:
2337       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2338         блокови.
2339       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2340     not_found:
2341       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2342       back: Назад кон индексот
2343     new:
2344       title: Правење на блок за %{name}
2345       heading: Правење на блок за %{name}
2346       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2347         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2348         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2349         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2350         поими.
2351       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2352       submit: Направи блок
2353       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2354       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2355       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2356       back: Преглед на сите блокови
2357     edit:
2358       title: Уредување на блок за %{name}
2359       heading: Уредување на блок за %{name}
2360       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2361         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2362         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2363         лаички поими.
2364       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2365       submit: Поднови го блокот
2366       show: Преглед на овој блок
2367       back: Преглед на сите блокови
2368       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2369     filter:
2370       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2371       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2372     create:
2373       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2374         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2375       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2376         пред да го блокирате.
2377       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2378     update:
2379       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2380       success: Блокот е изменет.
2381     index:
2382       title: Кориснички блокови
2383       heading: Список на кориснички блокови
2384       empty: Досега сè уште нема блокови.
2385     revoke:
2386       title: Поништување на блок за %{block_on}
2387       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2388       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2389       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2390       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2391       revoke: Поништи!
2392       flash: Овој блок е поништен.
2393     period:
2394       one: еден час
2395       other: '%{count} часа'
2396     helper:
2397       time_future: Истекува за %{time}.
2398       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2399       time_future_and_until_login: Завршува во %{time} и откако корисникот ќе се најави.
2400       time_past: Истечено пред %{time}.
2401     blocks_on:
2402       title: Блокови за %{name}
2403       heading: Список на блокови за %{name}
2404       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2405     blocks_by:
2406       title: Блокови од %{name}
2407       heading: Список на блокови од %{name}
2408       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2409     show:
2410       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2411       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2412       time_future: Уредувања во %{time}
2413       time_past: Истечено пред %{time}
2414       created: Создадено
2415       ago: пред %{time}
2416       status: Статус
2417       show: Прикажи
2418       edit: Уреди
2419       revoke: Поништи!
2420       confirm: Дали сте сигурни?
2421       reason: 'Причина за блокирање:'
2422       back: Преглед на сите блокови
2423       revoker: 'Поништувач:'
2424       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2425     block:
2426       not_revoked: (не се поништува)
2427       show: Прикажи
2428       edit: Уреди
2429       revoke: Поништи!
2430     blocks:
2431       display_name: Блокиран корисник
2432       creator_name: Создавач
2433       reason: Причина за блокирање
2434       status: Статус
2435       revoker_name: 'Поништил:'
2436       showing_page: Страница %{page}
2437       next: Следна »
2438       previous: « Претходна
2439   notes:
2440     comment:
2441       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2442       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2443       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2444       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2445       closed_at_html: Решена пред %{when}
2446       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2447       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2448       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2449     rss:
2450       title: Белешки на OpenStreetMap
2451       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2452         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2453       description_item: RSS-тековник за белешката %{id}
2454       opened: нова белешка (кај %{place})
2455       commented: нова коментар (кај %{place})
2456       closed: затворена белешка (кај %{place})
2457       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2458     entry:
2459       comment: Коментар
2460       full: Целата белешка
2461     mine:
2462       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2463       heading: Белешки на %{user}
2464       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2465       id: Назнака
2466       creator: Создавач
2467       description: Опис
2468       created_at: Создадена
2469       last_changed: Изменета
2470       ago_html: пред %{when}
2471   javascripts:
2472     close: Затвори
2473     share:
2474       title: Сподели
2475       cancel: Откажи
2476       image: Слика
2477       link: Врска или HTML
2478       long_link: Врска
2479       short_link: Кратка врска
2480       geo_uri: ГЕО-URI
2481       embed: HTML
2482       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2483       format: 'Формат:'
2484       scale: 'Размер:'
2485       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2486       download: Преземи
2487       short_url: Кратка URL
2488       include_marker: Вклучи го бележникот
2489       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2490       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2491       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2492       only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
2493     embed:
2494       report_problem: Пријави проблем
2495     key:
2496       title: Легенда
2497       tooltip: Легенда
2498       tooltip_disabled: Легендата не е достапна за овој слој
2499     map:
2500       zoom:
2501         in: Приближи
2502         out: Оддалечи
2503       locate:
2504         title: Прик. моја местоположба
2505         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2506       base:
2507         standard: Стандардна
2508         cycle_map: Велосипедска карта
2509         transport_map: Сообраќајна карта
2510         hot: Хуманитарна
2511       layers:
2512         header: Слоеви на картата
2513         notes: Белешки на картата
2514         data: Податоци за картата
2515         gps: Јавни ГПС-траги
2516         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2517         title: Слоеви
2518       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2519       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2520     site:
2521       edit_tooltip: Уредување на картата
2522       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2523       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2524       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2525       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2526       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2527       queryfeature_tooltip: Пребарување на елементи
2528       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на елементи
2529     changesets:
2530       show:
2531         comment: Коментар
2532         subscribe: Претплати се
2533         unsubscribe: Отпиши ме
2534         hide_comment: скриј
2535         unhide_comment: откриј
2536     notes:
2537       new:
2538         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2539           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2540           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот.
2541         advice: Вашата белешка е јавна и може да се употреби за поднова на картата.
2542           Затоа, не внесувајте лични податоци, или пак податоци од карти или именици
2543           заштитени со авторски права.
2544         add: Додај белешка
2545       show:
2546         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2547           независно да се проверат.
2548         hide: Скриј
2549         resolve: Решена
2550         reactivate: Реактивирај
2551         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2552         comment: Коментирај
2553     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2554       па стиснете тука.
2555     directions:
2556       ascend: Нагорно
2557       engines:
2558         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2559         graphhopper_car: Автомоб. (GraphHopper)
2560         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2561         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2562         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2563         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2564         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2565       descend: Надолно
2566       directions: Насоки
2567       distance: Растојание
2568       errors:
2569         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2570         no_place: За жал, не можев да го најдам  местото „%{place}“.
2571       instructions:
2572         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2573         slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
2574         offramp_right: Свртете на излезот десно
2575         offramp_right_with_exit: Свртете на излезот %{exit} десно
2576         offramp_right_with_exit_name: Свртете на излезот %{exit} десно на %{name}
2577         offramp_right_with_exit_directions: Свртете на излезот %{exit} десно кон %{directions}
2578         offramp_right_with_exit_name_directions: Свртете на излезот %{exit} десно
2579           на %{name}, кон %{directions}
2580         offramp_right_with_name: На излезот десно, исклучете се на %{name}
2581         offramp_right_with_directions: На излезот десно, свртете кон %{directions}
2582         offramp_right_with_name_directions: На излезот десно, свртете на %{name} кон
2583           %{directions}
2584         onramp_right_without_exit: На влезот десно приклучете се на %{name}
2585         onramp_right_with_directions: Свртете на влезот десно кон %{directions}
2586         onramp_right_with_name_directions: На влезот десно приклучете се на %{name},
2587           кон %{directions}
2588         onramp_right_without_directions: Свртете во влезот десно
2589         onramp_right: Свртете во влезот десно
2590         endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
2591         merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
2592         fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
2593         turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
2594         sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
2595         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2596         sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
2597         turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
2598         offramp_left: Свртете на излезот лево
2599         offramp_left_with_exit: Свртете на излезот %{exit} лево
2600         offramp_left_with_exit_name: Свртете на излезот %{exit} лево на %{name}
2601         offramp_left_with_exit_directions: Свртете на излезот %{exit} лево кон на
2602           %{directions}
2603         offramp_left_with_exit_name_directions: Свртете на излезот %{exit} лево на
2604           %{name}, кон %{directions}
2605         offramp_left_with_name: На левиот исклучок, свртете на %{name}
2606         offramp_left_with_directions: На излезот лево, свртете кон %{directions}
2607         offramp_left_with_name_directions: На излезот лево, свртете на %{name} кон
2608           %{directions}
2609         onramp_left_without_exit: На влезот лево приклучете се на %{name}
2610         onramp_left_with_directions: Свртете на влезот лево кон %{directions}
2611         onramp_left_with_name_directions: На влезот лево приклучете се на %{name},
2612           кон %{directions}
2613         onramp_left_without_directions: Свртете во влезот лево
2614         onramp_left: Свртете во влезот лево
2615         endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
2616         merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
2617         fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
2618         slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
2619         via_point_without_exit: (преку точката)
2620         follow_without_exit: Следете го %{name}
2621         roundabout_without_exit: На кружниот тек излезете на %{name}
2622         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2623         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2624         start_without_exit: Почнете на %{name}
2625         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2626         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2627         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2628         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2629         roundabout_with_exit_ordinal: На кружниот тек, свртете на %{exit} излез кон
2630           %{name}
2631         exit_roundabout: Излезете од кружниот тек кон %{name}
2632         unnamed: неименувано
2633         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2634         exit_counts:
2635           first: првиот
2636           second: вториот
2637           third: третиот
2638           fourth: четвртиот
2639           fifth: петтиот
2640           sixth: шестиот
2641           seventh: седмиот
2642           eighth: осмиот
2643           ninth: деветтиот
2644           tenth: десеттиот
2645       time: Време
2646     query:
2647       node: Јазол
2648       way: Пат
2649       relation: Однос
2650       nothing_found: Не пронајдов ниеден елемент
2651       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2652       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2653     context:
2654       directions_from: Насоки оттука
2655       directions_to: Насоки дотука
2656       add_note: Тука ставете белешка
2657       show_address: Прикажи адреса
2658       query_features: Можности за барања
2659       centre_map: Тука сосредоточи ја картата
2660   redactions:
2661     edit:
2662       description: Опис
2663       heading: Уреди редакција
2664       submit: Зачувај редакција
2665       title: Уреди редакција
2666     index:
2667       empty: Нема редакции.
2668       heading: Список на редакции
2669       title: Список на редакции
2670     new:
2671       description: Опис
2672       heading: Внесете информации за новата редакција
2673       submit: Создај редакција
2674       title: Создавање на нова редакција
2675     show:
2676       description: 'Опис:'
2677       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2678       title: Приказ на редакција
2679       user: 'Создавач:'
2680       edit: Уреди ја редакцијава
2681       destroy: Отстрани ја редакцијава
2682       confirm: Дали сте сигурни?
2683     create:
2684       flash: Редакцијата е создадена.
2685     update:
2686       flash: Промените се зачувани.
2687     destroy:
2688       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2689         на оваа редакција пред да ја поништите.
2690       flash: Редакцијата е поништена.
2691       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2692 ...