Preserve in progress note comments when the map is moved
[rails.git] / config / locales / az.yml
1 # Messages for Azerbaijani (azərbaycanca)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AZISS
5 # Author: Cekli829
6 # Author: SalihB
7 # Author: Vugar 1981
8 # Author: Wertuose
9 az: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_comment: 
13         body: Mətn
14       diary_entry: 
15         language: Dil
16         latitude: En dairəsi
17         longitude: Uzunluq dairəsi
18         title: Başlıq
19         user: İstifadəçi
20       friend: 
21         friend: Dost
22         user: İstifadəçi
23       message: 
24         body: Mətn
25         recipient: Qəbul edən
26         sender: Göndərən
27         title: Başlıq
28       trace: 
29         description: İzah
30         latitude: En dairəsi
31         longitude: Uzunluq dairəsi
32         name: Ad
33         public: İctimai
34         size: Ölçüsü
35         user: İstifadəçi
36         visible: Görünüş
37       user: 
38         active: Aktivdir
39         description: İzah
40         display_name: "Gorüntülənən ad:"
41         email: E-poçt
42         languages: Dillər
43         pass_crypt: Parol
44     models: 
45       acl: Giriş Məhdudiyyətləri siyahısı
46       changeset: Dəyişikliklər Dəsti
47       changeset_tag: Dəyişikliklər Dəstinin Teqi
48       country: Ölkə
49       diary_comment: Gündəliyə şərh
50       diary_entry: Gündəlikdə Yazı
51       friend: Dost
52       language: Dil
53       message: Mesaj
54       node: Nöqtə
55       node_tag: Nöqtənin Teqi
56       notifier: Bildiriş
57       old_node: Köhnə Nöqtə
58       old_node_tag: Köhnə Nöqtənin Teqi
59       old_relation: Köhnə Əlaqə
60       old_relation_member: Köhnə Əlaqənin İştirakçısı
61       old_relation_tag: Köhnə Əlaqənin Teqi
62       old_way: Köhnə Xətt
63       old_way_node: Köhnə Xəttin Nöqtəsi
64       old_way_tag: Köhnə Xəttin Teqi
65       relation: Əlaqə
66       relation_member: Əlaqənin İştirakçısı
67       relation_tag: Əlaqənin Teqi
68       session: Sessiya
69       trace: Trek
70       tracepoint: Trek Nöqtəsi
71       tracetag: Trek Teqi
72       user: İstifadəçi
73       user_preference: İstifadəçi Qurmaları
74       user_token: İstifadəçi Əlaməti
75       way: Xətt
76       way_node: Xəttin Nöqtələri
77       way_tag: Xəttin Teqi
78   browse: 
79     changeset: 
80       changeset: "Dəyişikliklər dəsti: %{id}"
81       changesetxml: XML dəyişikliklər dəsti
82       feed: 
83         title: Dəyişikliklər dəsti  %{id}
84         title_comment: Dəyişikliklər dəsti %{id} - %{comment}
85       osmchangexml: osmChange XML
86       title: Dəyişikliklər dəsti
87     changeset_details: 
88       belongs_to: "Məxsusdur:"
89       bounding_box: "Məhdudlaşdırıcı çərçivə:"
90       box: çərçivə
91       closed_at: "Bağlanılıb:"
92       created_at: "Yaradılıb:"
93       has_nodes: 
94         one: "%{count} nöqtədən idarətdir"
95         other: "%{count} nöqtədən idarətdir:"
96       has_relations: 
97         one: "%{count} əlaqədən idarətdir"
98         other: "%{count} əlaqədən idarətdir:"
99       has_ways: 
100         one: "%{count} xəttdən idarətdir"
101         other: "%{count} xəttdən idarətdir:"
102       no_bounding_box: Bu dəyişikliklər dəsti üçün məhdudlaşdırıcı çərçivə təyin edilməmişdir.
103       show_area_box: Ərazi çərçivəsini göstər
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Şərh:"
106       deleted_at: "Nə zaman silinib:"
107       deleted_by: "Kim tərəfindən silinib:"
108       edited_at: "Redaktə edilib:"
109       edited_by: "İstifadəçi:"
110       in_changeset: "Dəyişikliklər dəstində:"
111       version: "Versiya:"
112     containing_relation: 
113       entry: Əlaqəsi %{relation_name}
114       entry_role: Əlaqəsi %{relation_name} (%{relation_role} kimi)
115     map: 
116       deleted: Silinib
117       edit: 
118         area: Ərazini redaktə etmək
119         node: Nöqtəni redaktə etmək
120         relation: Əlaqani redaktə etmək
121         way: Xətti redaktə etmək
122       larger: 
123         area: Əraziyə daha böyük xəritədə baxış
124         node: Nöqtəyə daha böyük xəritədə baxış
125         relation: Əlaqəalərə daha böyük xəritədə baxış
126         way: Xəttə daha böyük xəritədə baxış
127       loading: Yüklənir…
128     navigation: 
129       all: 
130         next_changeset_tooltip: Növbəti dəyişikliklər dəsti
131         next_node_tooltip: Növbəti nöqtə
132         next_relation_tooltip: Növbəti əlaqə
133         next_way_tooltip: Növbəti xətt
134         prev_changeset_tooltip: Əvvəlki dəyişikliklər dəsti
135         prev_node_tooltip: Əvvəlki nöqtə
136         prev_relation_tooltip: Əvvəlki əlaqə
137         prev_way_tooltip: Əvvəlki xətt
138       user: 
139         name_changeset_tooltip: "%{user} tərəfindən edilmiş redaktələrə bax"
140         next_changeset_tooltip: "%{user} tərəfindən edilmiş sonrakı redaktələr"
141         prev_changeset_tooltip: "%{user} tərəfindən edilmiş əvvəlki redaktələr"
142     node: 
143       download_xml: XML kimi yüklə
144       edit: Nöqtəni redaktə etmək
145       node: Nöqtə
146       node_title: "Nöqtə: %{node_name}"
147       view_history: Tarixçəyə bax
148     node_details: 
149       coordinates: "Koordinatlar:"
150       part_of: "Tərkibindədir:"
151     node_history: 
152       download_xml: XML kimi yüklə
153       node_history: Nöqtənin tarixcəsi
154       node_history_title: "Nöqtənin Tarixçəsi: %{node_name}"
155       view_details: Ətraflı göstər
156     not_found: 
157       sorry: Təəsüf ki, %{id} identifikatorlu %{type} tapılmadı.
158       type: 
159         changeset: dəyişikliklər dəsti
160         node: nöqtə
161         relation: əlaqə
162         way: xətt
163     paging_nav: 
164       of: dən
165       showing_page: səhifə
166     redacted: 
167       message_html: "%{type} üçün %{version} versiya redaktə olunduğu üçün göstərilə bilməz. Zəhmət olmasa əlavə məlumat üçün %{redaction_link} baxınız."
168       redaction: Redaksiya %{id}
169       type: 
170         node: nöqtə
171         relation: əlaqə
172         way: xətt
173     relation: 
174       download_xml: XML kimi yüklə
175       relation: Əlaqə
176       relation_title: "Əlaqə: %{relation_name}"
177       view_history: Tarixçəyə bax
178     relation_details: 
179       members: "İştirakçılar:"
180       part_of: "Tərkibindədir:"
181     relation_history: 
182       download_xml: XML kimi yüklə
183       relation_history: Əlaqə tarixçəsi
184       relation_history_title: "Əlaqə tarixçəsi: %{relation_name}"
185       view_details: Ətraflı göstər
186     relation_member: 
187       entry_role: "%{role} kimi %{type} %{name}"
188       type: 
189         node: Nöqtə
190         relation: Əlaqə
191         way: Xətt
192     start_rjs: 
193       data_frame_title: Məlumatlar
194       data_layer_name: Xəritə məlumatlarına bax
195       details: Ətraflı
196       edited_by_user_at_timestamp: "%{user} tərəfindən %{timestamp} redaktə edilib"
197       hide_areas: Ərazini gizlət
198       history_for_feature: "%{feature} üçün tarixçə"
199       load_data: Məlumatları yüklənməsi
200       loading: Yüklənir…
201       manually_select: Digər ərazini seçmək
202       object_list: 
203         api: Bu ərazini API-dən almaq
204         back: Obyektlərin siyahısına qayıtmaq
205         details: Ətraflı
206         heading: Obyektlərin siyahısı
207         history: 
208           type: 
209             node: Nöqtə %{id}
210             way: Xətt %{id}
211         selected: 
212           type: 
213             node: Nöqtə %{id}
214             way: Xətt %{id}
215         type: 
216           node: Nöqtə
217           way: Xətt
218       private_user: fərdi istifadəçi
219       show_areas: Ərazini göstər
220       show_history: Tarixçəni göstər
221       unable_to_load_size: Yükləmə mümkün deyil. Kvadratın ölçüsü %{bbox_size} çox böyükdür (%{max_bbox_size} kiçik olmalıdır)
222       view_data: Xəritənin hazırki görüntüsü üçün  məlumatlara baxış
223       wait: Gözləyin...
224       zoom_or_select: Baxmaq üşün ərazini seçin və ya böyüdün.
225     tag_details: 
226       tags: "Teqlər:"
227       wiki_link: 
228         key: "%{key} teqini təsvir edən viki səhifəsi"
229         tag: "%{key}=%{value} teqini təsvir edən viki səhifəsi"
230       wikipedia_link: Vikipediyada %{page} məqaləsi
231     timeout: 
232       sorry: Bağışlayın, %{id} identifikatorlu %{type} üçün məlumatlar çıxarılmaq üçün cox uzundurlar.
233       type: 
234         changeset: dəyişikliklər dəsti
235         node: nöqtə
236         relation: əlaqə
237         way: xətt
238     way: 
239       download_xml: XML kimi yüklə
240       edit: Xətti redaktə etmək
241       view_history: Tarixçəyə bax
242       way: Xətt
243       way_title: "Xətt: %{way_name}"
244     way_details: 
245       also_part_of: 
246         one: "%{related_ways} xəttin tərkibindədir"
247         other: "%{related_ways} xəttin tərkibindədir"
248       nodes: "Nöqtələr:"
249       part_of: "Tərkibindədir:"
250     way_history: 
251       download_xml: XML kimi yüklə
252       view_details: Ətraflı göstər
253       way_history: Xəttin dəyişiklik tarixçəsi
254       way_history_title: "Xəttin dəyişiklik tarixçəsi: %{way_name}"
255   changeset: 
256     changeset: 
257       anonymous: Anonim
258       big_area: (böyük)
259       no_comment: (yoxdur)
260       no_edits: (redaktə yoxdur)
261       show_area_box: ərazi çərçivəsini göstər
262       still_editing: (hal-hazırda redaktə olunur)
263       view_changeset_details: Dəyişikliklər dəstinin ətraflı gorüntüsü
264     changeset_paging_nav: 
265       next: Növbəti »
266       previous: « Əvvəlki
267       showing_page: Səhifə %{page}
268     changesets: 
269       area: Ərazi
270       comment: Şərh
271       id: ID
272       saved_at: Başa çatdı
273       user: İstifadəçi
274     list: 
275       description: Xəritədəki son dəyişikliklər
276       description_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində dəyişikliklər dəsti"
277       description_friend: Dostlarınız tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
278       description_nearby: Yaxınlıqdakı istifadəçilər tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
279       description_user: "%{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
280       description_user_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində %{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
281       empty_anon_html: Hal-hazırda redaktələr hələdə yoxdur.
282       empty_user_html: Görünür, siz hələ heç nə redaktə etməmisiniz. İşləməyə başlamazdan əvvəl <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Yeni başlayanlar üçün təlimatlar</a> səhifəsinə baxın.
283       heading: Dəyişikliklər dəsti
284       heading_bbox: Dəyişikliklər dəsti
285       heading_friend: Dəyişikliklər dəsti
286       heading_nearby: Dəyişikliklər dəsti
287       heading_user: Dəyişikliklər dəsti
288       heading_user_bbox: Dəyişikliklər dəsti
289       title: Dəyişikliklər dəsti
290       title_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində dəyişikliklər dəsti"
291       title_friend: Dostlarınız tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
292       title_nearby: Yaxınlıqdakı istifadəçilər tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti
293       title_user: "%{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
294       title_user_bbox: "%{bbox} koordinatlarını çərçivəsində %{user} tərəfindən edilmiş dəyişikliklər dəsti"
295     timeout: 
296       sorry: Bağışlayın, tələb etdiyiniz dəyişikliklər dəstinin siyahısı, çıxarıla bilmək üçün cox böyükdür.
297   diary_entry: 
298     comments: 
299       ago: "%{ago} əvvəl"
300       comment: Şərh
301       has_commented_on: "%{display_name} indicə gündəliyin növbəti yazılarını şərh etdi"
302       newer_comments: Yeni şərhlər
303       older_comments: Köhnə Şərhlər
304       post: Post
305       when: Nə vaxt
306     diary_comment: 
307       comment_from: Şərh %{link_user} tərəfindən %{comment_created_at}
308       confirm: Təsdiq etmək
309       hide_link: Bu şərhi gizlət
310     diary_entry: 
311       comment_count: 
312         one: "%{count} şərh var"
313         other: "%{count} şərh var"
314         zero: Şərh yoxdur
315       comment_link: Bu yazıyı şərh et
316       confirm: Təsdiq etmək
317       edit_link: Bu yazıyı redaktə et
318       hide_link: Bu yazını gizlət
319       posted_by: "%{link_user} tərəfindən %{created} yazılıb, %{language_link} dilində."
320       reply_link: Bu yazıya cavab ver
321     edit: 
322       body: "Mətn:"
323       language: "Dil:"
324       latitude: "En dairəsi:"
325       location: "Yerləşdiyi yer:"
326       longitude: "Uzunluq dairəsi:"
327       marker_text: Gundəlik yazısının yazıldığı yer
328       save_button: Qeyd et
329       subject: "Mövzu:"
330       title: Gündəlik yazısıni redaktə etmək
331       use_map_link: xəritə üzərində göstər
332     feed: 
333       all: 
334         description: OpenStreetMap istifadəçilərinin axırıncı gündəlik yazıları
335         title: OpenStreetMap gündəlik yazısı
336       language: 
337         description: "%{language_name} dilində OpenStreetMap istifadəçilərinin axırıncı gündəlik yazıları"
338         title: "%{language_name} dilində OpenStreetMap gündəlik yazıları"
339       user: 
340         description: "%{user} üçün axırıncı OpenStreetMap gündəlik yazıları"
341         title: "%{user} üçün OpenStreetMap gündəlik yazıları"
342     list: 
343       in_language_title: "%{language} dilində Gundəlik Yazıları"
344       new: Yeni Gündəlik Yazısı
345       new_title: İstifadəçi gündəliyinizə yeni yazı əlavə etmək
346       newer_entries: Yeni yazılar
347       no_entries: Gundəlikdə yazı yoxdur
348       older_entries: Köhnə yazılar
349       recent_entries: Yaxın müddətdəki gündəlik yazıları
350       title: İstifadəçi gündəlikləri
351       title_friends: Dostların gündəlikləri
352       title_nearby: Yaxınlıqdakı İstifadəçilərin Gündəlikləri
353       user_title: "%{user}'nin gündəliyi"
354     location: 
355       edit: Redaktə
356       location: "Yerləşdiyi yer:"
357       view: Görünüş
358     new: 
359       title: Yeni Gündəlik Yazısı
360     no_such_entry: 
361       heading: "Yazı mövcud deyil id: %{id}"
362       title: Belə bir gündəlik yazısı mövcud deyil
363     view: 
364       leave_a_comment: Şərh yaz
365       login: Özünüzü təqdim edin
366       login_to_leave_a_comment: Şərh yazmaq üçün %{login_link}
367       save_button: Qeyd et
368       title: İstifadəçi %{user} gündəliyi | %{title}
369       user_title: İstifadəçi %{user} gündəliyi
370   editor: 
371     default: Susmaya görə (hal-hazırda %{name})
372     potlatch: 
373       description: Potlatch 1 (brauzer üzərindən redaktə)
374       name: Potlatch 1
375     potlatch2: 
376       description: Potlatch 2 (brauzer üzərindən redaktə)
377       name: Potlatch 2
378     remote: 
379       description: Uzaqdan idarəetmə (JOSM və ya Merkaartor)
380       name: Uzaqdan idarəetmə
381   export: 
382     start: 
383       add_marker: Xəritəyə marker əlavə etmək
384       area_to_export: İxrac üçün Ərazi
385       embeddable_html: Quraşdırılan HTML
386       export_button: İxrac etmək
387       format: Format
388       format_to_export: İxracın forması
389       image_size: Şəkil ölçüsü
390       latitude: "En:"
391       licence: Lisenziya
392       longitude: "Uz:"
393       manually_select: Digər ərazini seçmək
394       map_image: Xəritənin Şəkili (standart qatı göstərir)
395       max: maks
396       options: Nizamlamalar
397       osm_xml_data: OpenStreetMap XML formasında məlumatlar
398       output: Nəticə
399       paste_html: Veb sayta quraşdırmaq üçün HTML kod
400       scale: Miqyas
401       too_large: 
402         heading: Sahə Çox Böyükdür
403       zoom: Yaxınlaşdır
404     start_rjs: 
405       add_marker: Xəritəyə marker əlavə etmək
406       change_marker: Markerin yerini dəyişin
407       click_add_marker: Marker əlavə etmək üçün xəritəyə basın
408       drag_a_box: Ərazini seçmək üçün çərçivəni xəritə üzərində dartın
409       export: İxrac
410       manually_select: Digər ərazini seçmək
411       view_larger_map: Böyüdülmüş xəritəyə bax
412   geocoder: 
413     description: 
414       title: 
415         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a> -dən yerləşməsi
416         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a> -dan yerləşməsi
417       types: 
418         cities: Şəhərlər
419         places: Yerlər
420         towns: Şəhər qəsəbələri
421     direction: 
422       east: şərqə
423       north: şimala
424       north_east: şimal-şərqə
425       north_west: şimal-qərbə
426       south: cənuba
427       south_east: cənub-şərqə
428       south_west: cənub-qərbə
429       west: qərbə
430     distance: 
431       one: təqribən %{count}km
432       other: təqribən %{count}km
433       zero: 1 km-dən az
434     results: 
435       more_results: Daha çox nəticə
436       no_results: Nəticələr tapılmadı
437     search: 
438       title: 
439         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a> nəticələri
440         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a> nəticələri
441         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Daxili nəticələr</a>
442         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a> nəticələri
443         uk_postcode: <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a> nəticələri
444         us_postcode: <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a> nəticələri
445     search_osm_nominatim: 
446       prefix: 
447         aeroway: 
448           aerodrome: Aerodrom
449           apron: Perron
450           gate: Enmə zonasına çıxış
451           helipad: Vertalyot meydançası
452           runway: Uçuş-enmə zolağı
453           taxiway: Sürmə yolu
454           terminal: Terminal
455         amenity: 
456           WLAN: WiFi ərazi
457           airport: Aeroport
458           arts_centre: İncəsənət mərkəzi
459           artwork: İncəsənət əsəri
460           atm: Bankomat
461           auditorium: Auditoriya
462           bank: Bank
463           bar: Bar
464           bbq: Manqal
465           bench: Skameyka
466           bicycle_parking: Relosiped dayanacağı
467           bicycle_rental: Relosiped icarəsi
468           biergarten: Açıq havada Pivəxana
469           brothel: Bardel
470           bureau_de_change: Valyuta mübadiləsi
471           bus_station: Avtobus Stansiyası
472           cafe: Kafe
473           car_rental: Avtomobil icarəsi
474           car_sharing: Karşarinq
475           car_wash: Avto yuyucu
476           casino: Kazino
477           charging_station: Şarj Stansiyası
478           cinema: Kinoteatr
479           clinic: Klinika
480           club: Klub
481           college: Kollec
482           community_centre: İctimai mərkəz
483           courthouse: Məhkəmə yeri
484           crematorium: Krematoriya
485           dentist: Diş həkimi
486           doctors: Həkimlər
487           dormitory: Yataqxana
488           drinking_water: İçməli su
489           driving_school: Sürücülük məktəbi
490           embassy: Səfirlik
491           emergency_phone: Fövqəladə hallar üçün telefon
492           fast_food: Fəst Fud
493           ferry_terminal: Parom Terminalı
494           fire_hydrant: Yanğın Hidrantı
495           fire_station: Yanğın söndürmə Stansiyası
496           food_court: Açıq havada Yeməkxana
497           fountain: Fontan
498           fuel: Yanacaq doldurma
499           grave_yard: Qəbirsanlıq
500           gym: Fitnes mərkəzi
501           hall: Zal
502           health_centre: Sağlamlıq mərkəzi
503           hospital: Qospital
504           hotel: Otel
505           hunting_stand: Ov stendi
506           ice_cream: Dondurma
507           kindergarten: Uşaq bağçası
508           library: Kitabxana
509           market: Market
510           marketplace: Bazar meydanı
511           mountain_rescue: Dağ Xilasetmə Xidməti
512           nightclub: Gecə klubu
513           nursery: Pansionat
514           nursing_home: Qocalar evi
515           office: Ofis
516           park: Park
517           parking: Dayanacaq
518           pharmacy: Aptek
519           place_of_worship: Sitayişgah
520           police: Polis
521           post_box: Poçt qutusu
522           post_office: Poçt
523           preschool: Məktəbəqədər hazırlıq
524           prison: Həbsxana
525           pub: Pivəxana
526           public_building: İctimai Binalar
527           public_market: İctimai Bazar
528           reception_area: Qəbul sahəsi
529           recycling: Utilizasiya yeri
530           restaurant: Restoran
531           retirement_home: Qocalar Evi
532           sauna: Sauna
533           school: Məktəb
534           shelter: Sığınacaq
535           shop: Mağaza
536           shopping: Alış-veriş
537           shower: Duş
538           social_centre: İctimai Mərkəz
539           social_club: İctimai Club
540           studio: Studiya
541           supermarket: Supermarket
542           swimming_pool: Üzgüçülük hovuzu
543           taxi: Taksi
544           telephone: İctimai Telefon
545           theatre: Teatr
546           toilets: Tualet
547           townhall: Şəhər Administrasiyası
548           university: Universitet
549           vending_machine: Ticarət avtomatı
550           veterinary: Veterenar Klinikası
551           village_hall: Villa
552           waste_basket: Zibillik
553           wifi: WiFi ərazi
554           youth_centre: Gənclər Mərkəzi
555         boundary: 
556           administrative: Administrativ sərhəd
557           census: Siyahıya alma sərhədi
558           national_park: Milli Park
559           protected_area: Qorunan ərazi
560         bridge: 
561           aqueduct: Akveduk
562           suspension: Asma Körpü
563           swing: Açılan Körpü
564           viaduct: Viaduk
565           "yes": Körpü
566         building: 
567           "yes": Tikili
568         highway: 
569           bridleway: Atlı yolu
570           bus_guideway: Gəzinti Avtobus xətti
571           bus_stop: Avtobus dayanacağı
572           byway: Dalan
573           construction: Yol təmirdədir
574           cycleway: Velocığır
575           emergency_access_point: Təcili yardım məntəqəsi
576           footway: Tratuar (Piyada yolu)
577           ford: Çay keçidi
578           living_street: Yaşayış küçəsi
579           milestone: Məsafə dirəyi
580           minor: Kiçik yol
581           motorway: Avtomagistral
582           motorway_junction: Avtomagistral Kəsişməsi
583           motorway_link: Avtomagistral yolu
584           path: Cığır
585           pedestrian: Piyadalar üçün yol
586           platform: Platforma
587           primary: Birinci dərəcəli yol
588           primary_link: Birinci dərəcəli yol
589           raceway: Otüş yolu
590           residential: Küçə
591           rest_area: Dincəlmə güşəsi
592           road: Yol
593           secondary: İkici dərəcəli yol
594           secondary_link: İkici dərəcəli yol
595           service: Keçid yolu
596           services: Yolətrafı Servislər
597           speed_camera: Sürət kamerası
598           steps: Pilləkənlər
599           stile: Turniket
600           tertiary: Üçüncü dərəcəli yol
601           tertiary_link: Üçüncü dərəcəli yol
602           track: Torpaq yol
603           trail: Cığır
604           trunk: Baş yol
605           trunk_link: Baş yol
606           unclassified: Təsnifatsız yol
607           unsurfaced: Örtüksüz yol
608         historic: 
609           archaeological_site: Arxeoloji qazıntılar
610           battlefield: Döyüş meydanı
611           boundary_stone: Sərhəd daşı
612           building: Tikili
613           castle: Qala
614           church: Kilsə
615           fort: Qala
616           house: Ev
617           icon: Ikona
618           manor: Malikanə
619           memorial: Memorial
620           mine: Mədən
621           monument: Abidə
622           museum: Muzey
623           ruins: Xarabalıqlar
624           tower: Qüllə
625           wayside_cross: Yolkənarı xaç
626           wayside_shrine: Yolkənarı Ziyarətgah
627           wreck: Gəmi qalıqları
628         landuse: 
629           allotments: Bağ-bostanlar
630           basin: Hovuz
631           brownfield: Tərk edilmiş ərazi
632           cemetery: Məzarlıq
633           commercial: Ticarət sahəsi
634           conservation: Konservasiya ərazisi
635           construction: Tikinti
636           farm: Ferma
637           farmland: Kənd təsərrüfatı
638           farmyard: Ferma həyəti
639           forest: Meşə təsərrüfatı
640           garages: Qarajlar
641           grass: Ot
642           greenfield: Mənimsənməmiş Ərazi
643           industrial: Sənaye sahəsi
644           landfill: Zibillik
645           meadow: Çəmənlik
646           military: Hərbi ərazi
647           mine: Mədən
648           nature_reserve: Təbiət Qoruğu
649           orchard: Meyvə bağı
650           park: Park
651           piste: Xizəkçilik
652           quarry: Karxana
653           railway: Dəmir yolu
654           recreation_ground: Istirahət guşəsi
655           reservoir: Su anbarı
656           reservoir_watershed: Suayrıcı su anbarı
657           residential: Yaşayış sahəsi
658           retail: Ticarət ərazisi
659           road: Yol şəbəkəsi ərazisi
660           village_green: Yaşıllıq kənd
661           vineyard: Üzümlük
662           wetland: Bataqlıq
663           wood: Meşə
664         leisure: 
665           beach_resort: Əkilili çimərlik
666           bird_hide: Quşlara gizli müşahidə məntəqəsi
667           common: Almenda (ümumistifadə ərazi)
668           fishing: Balıq tutmaq üçün yer
669           fitness_station: Fitnes zalı
670           garden: Bağ
671           golf_course: Qolf meydançası
672           ice_rink: Katok (sürüşmək üçün buz bağlamış yündürlük)
673           marina: Liman
674           miniature_golf: Miniqolf
675           nature_reserve: Təbiət Qoruğu
676           park: Park
677           pitch: İdman qazonu
678           playground: Uşaq oyun meydançası
679           recreation_ground: Istirahət guşəsi
680           sauna: Sauna
681           slipway: Ellinq (gəmi və havadan yüngül uçan aparatların təmiri üçün anqar)
682           sports_centre: İdman mərkəzi
683           stadium: Stadion
684           swimming_pool: Üzgüçülük hovuzu
685           track: Qaçış zolagı
686           water_park: Aquapark
687         military: 
688           airfield: Hərbi Aerodrom
689           barracks: Kazarma
690           bunker: Bunker
691         natural: 
692           bay: Körfəz
693           beach: Çimərlik
694           cape: Burun
695           cave_entrance: Mağara girişi
696           channel: Kanal
697           cliff: Uçurum
698           crater: Krater
699           dune: Qum təpəsi
700           feature: Təbii obyekt
701           fell: Təpə
702           fjord: Fiord
703           forest: Meşə
704           geyser: Qeyzer
705           glacier: Buzlaq
706           heath: Boş yer
707           hill: Təpə
708           island: Ada
709           land: Yer
710           marsh: Bataqlıq
711           moor: Torfluq
712           mud: Palçıqlıq
713           peak: Pik
714           point: Burun
715           reef: Rif
716           ridge: Dağ silsiləsi
717           river: Çay
718           rock: Qaya
719           scree: Çınqıllıq
720           scrub: Kolluq
721           shoal: Dayazlıq
722           spring: Bulaq
723           stone: Qaya
724           strait: Boğaz
725           tree: Ağac
726           valley: Vadi
727           volcano: Vulkan
728           water: Çarhovuz
729           wetland: Bataqlıq
730           wetlands: Bataqlıq ərazi
731           wood: Meşə
732         office: 
733           accountant: Mühasib
734           architect: Arxitektor
735           company: Şirkət
736           employment_agency: Məşğulluq agentliyi
737           estate_agent: Əmlak agenti
738           government: Dövlət idarəçiliyi
739           insurance: Sığorta şirkəti
740           lawyer: Hüquqşünas
741           ngo: GHT ofisi
742           telecommunication: Telekommunikasi şirkətinin ofisi
743           travel_agent: Səyahət Agentliyi
744           "yes": Ofislər
745         place: 
746           airport: Aeroport
747           city: Şəhər
748           country: Ölkə
749           county: Ölkə
750           farm: Ferma
751           hamlet: Qəsəbə
752           house: Ev
753           houses: Evlər
754           island: Ada
755           islet: Adacıq
756           isolated_dwelling: Ayrıca ev-ferma
757           locality: Təkr edilmiş ərazi
758           moor: Torfluq
759           municipality: Bələdiyyə
760           postcode: Poçt indeksi
761           region: Bölgə
762           sea: Dəniz
763           state: Ştat
764           subdivision: Bölmə
765           suburb: Şəhərətrafı
766           town: Şəhərcik
767           unincorporated_area: Şəhərkənarı zona
768           village: Kənd
769         railway: 
770           abandoned: Sökülmüş dəmiryol xətti
771           construction: Dəmiryol xətti təmirdədir
772           disused: İstifadə olunmayan (atılmış) dəmiryol xətti
773           disused_station: İstifadə olunmayan (atılmış) dəmiryol stansiyası
774           funicular: Funikulyor
775           halt: Qatar dayanacağı
776           historic_station: Tarixi dəmiryol stansiyası
777           junction: Dəmiryol oxu
778           level_crossing: Dəmiryol keçidi
779           light_rail: Yüngül resli dəmiryol xətti
780           miniature: Mini dəmiryol xətti
781           monorail: Monorels
782           narrow_gauge: Dar-ölçülü dəmir yolu
783           platform: Dəmiryol platforması
784           preserved: Tarixi dəmiryol
785           spur: Dəmir yolunun budaqlanması
786           station: Dəmiryol stansiyası
787           subway: Metro stansiyası
788           subway_entrance: Metro girişi
789           switch: Dəmiryol oxu
790           tram: Tramvay
791           tram_stop: Tramvay dayanacağı
792           yard: Depo
793         shop: 
794           alcohol: Alkoqol dükanı
795           antiques: Əntiq əşyalar
796           art: Bədii salon
797           bakery: Un məmulatları dükanı
798           beauty: Gözəllik salonu
799           beverages: İçkilər dükanı
800           bicycle: Velosiped dükanı
801           books: Kitab dükanı
802           butcher: Qəssab
803           car: Avtomobil Dükanı
804           car_parts: Avtomobil ehtiyat hissələri
805           car_repair: Avtomobil təmiri
806           carpet: Xalça-palaz dükanı
807           charity: Xeyriyyə malları dükanı
808           chemist: Məişət kimyası dükanı
809           clothes: Geyim Dükanı
810           computer: Kompyuter Dükanı
811           confectionery: Şirniyyat dükanı
812           convenience: Ərzaq dükanı
813           copyshop: Kserokopiya dükanı
814           cosmetics: Kosmetika Dükanı
815           department_store: Universam
816           discount: Endirimli mallar dükanı
817           doityourself: Özün düzəlt
818           dry_cleaning: Quru təmizləmə
819           electronics: Elektronika dükanı
820           estate_agent: Əmlak agenti
821           farm: Kənd təsərrüfatı malları dükanı
822           fashion: Dəb dükanı
823           fish: Balıq Dükanı
824           florist: Gül Dükanı
825           food: Ərzaq Dükanı
826           funeral_directors: Dəfn mərasimi bürosu
827           furniture: Mebel
828           gallery: Qalereya
829           garden_centre: Bağçılıq mərkəzi
830           general: Baş Dükan
831           gift: Hədiyyələr Dükanı
832           greengrocer: Meyvə-tərəvəz dükanı
833           grocery: Baqqal Dükanı
834           hairdresser: Saç ustası
835           hardware: Məişət Alətləri Dükanı
836           hifi: Audio və Video avadanlıqları dükanı
837           insurance: Sığorta şirkəti
838           jewelry: Zərgərlik dükanı
839           kiosk: Kiosk
840           laundry: Camaşırxana
841           mall: Mall
842           market: Bazar
843           mobile_phone: Mobil telefon dükanı
844           motorcycle: Motosiklet Dükanı
845           music: Musiqi dükanı
846           newsagent: Qəzet kiosku
847           optician: Optika
848           organic: Orqanik Ərzaq Dükanı
849           outdoor: Küçə satışı
850           pet: Zoomaqazin
851           photo: Fotomaqazin
852           salon: Salon
853           shoes: Ayaqqabı dükanı
854           shopping_centre: Ticarət Mərkəzi
855           sports: İdman malları dükanı
856           stationery: Dəftərxana Ləvazimatı
857           supermarket: Supermarket
858           toys: Oyuncaq dükanı
859           travel_agency: Səyahət Agentliyi
860           video: Videoyazılar satışı dükanı
861           wine: Şərab dükanı
862         tourism: 
863           alpine_hut: Alp Evciyi
864           artwork: İncəsənət əsərləri dükanı
865           attraction: Attraksion
866           bed_and_breakfast: Gecələmə və səhər yeməyi yeri
867           cabin: Daxma
868           camp_site: Düşərgə
869           caravan_site: Təkərli evlər üçün dayanacaq
870           chalet: Kənd evi
871           guest_house: Qonaq evi
872           hostel: Xostel
873           hotel: Hotel
874           information: Məlumat
875           lean_to: Meyl
876           motel: Motel
877           museum: Muzey
878           picnic_site: Piknik üçün yer
879           theme_park: Attraksion
880           valley: Vadi
881           viewpoint: Baxış meydançası
882           zoo: Zoopark
883         tunnel: 
884           "yes": Tunel
885         waterway: 
886           artificial: Süni su axını
887           boatyard: Tərsanə
888           canal: Kanal
889           connector: Çayların birləşməsi
890           dam: Damba
891           derelict_canal: İstifadəsiz Kanal
892           ditch: Xəndək
893           dock: Dok
894           drain: Axıntı xəndəyi
895           lock: Şlyuz
896           lock_gate: Şlyuz qapısı
897           mineral_spring: Mineral bulaq
898           mooring: Gəmilərin sahilə bağlama yeri
899           rapids: Çay kəndarı
900           river: Çay
901           riverbank: Çayın sahili
902           stream: Çay
903           wadi: Qurumuş cay
904           water_point: Su təminatı məntəqəsi
905           waterfall: Şəlalə
906           weir: Su bəndi
907   javascripts: 
908     map: 
909       base: 
910         standard: Standart
911         transport_map: Nəqliyyat Xəritəsi
912     site: 
913       edit_tooltip: Xəritəni redaktə et
914   layouts: 
915     community: İcma
916     community_blogs: İcma bloqları
917     community_blogs_title: OpenStreetMap icmasının iştirakçılarının bloqları
918     copyright: Müəllif hüquqları və Lisenziyalar
919     documentation: Sənədləşdirmə
920     documentation_title: Layihə üzrə sənədləşmə
921     donate_link_text: maddi yardım
922     edit: Redaktə
923     edit_with: "%{editor} köməyi ilə dəyişdir"
924     export: İxrac
925     export_tooltip: Xəritə məlumatlarının ixracı
926     foundation: OpenStreetMap Fondu
927     foundation_title: OpenStreetMap Fondu
928     gps_traces: GPS cizgilər
929     gps_traces_tooltip: GPS cizgilər ilə işləmək
930     help: Kömək
931     help_centre: Kömək mərkəzi
932     help_title: Layihənin kömək saytı
933     history: Tarix
934     home: evə
935     home_tooltip: Mənim ev yerimi göstər
936     inbox_html: gələn %{count}
937     intro_2_create_account: İstifadəçi hesabı yarat
938     intro_2_download: yüklə
939     intro_2_license: açıq lisenziya
940     intro_2_use: istifadə
941     log_in: daxil ol
942     log_in_tooltip: Mövcud hesab ilə daxil ol
943     logo: 
944       alt_text: OpenStreetMap loqosu
945     logout: çıxış
946     logout_tooltip: Çıxış
947     make_a_donation: 
948       text: Maddi yardım et
949       title: OpenStreetMap-i dəstəkləmək üçün maddi yardım et
950     partners_bytemark: Bytemark Hosting
951     partners_ic: London İmperial Kolleci tərəfindən
952     partners_partners: partnyorlar
953     sign_up: qeydiyyatdan keç
954     sign_up_tooltip: Redaktə etmək üçün qeydiyyatdan keç
955     tag_line: Azad Viki Dünya Xəritəsi
956     user_diaries: İstifadəçi Gündəlikləri
957     user_diaries_tooltip: İstifadəçilərin gündəliklərinə baxmaq
958     view: Xəritə
959     view_tooltip: Xəritəyə bax
960     welcome_user_link_tooltip: Sizin şəxsi istifadəçi səhifəniz
961     wiki: Viki
962     wiki_title: Layihənin Viki-saytı
963   license_page: 
964     foreign: 
965       english_link: ingiliscə orijinalına
966       title: Bu tərcümə haqqında
967     legal_babble: 
968       attribution_example: 
969         alt: Nümunə üçün, veb-səhifədən OpenStreetMap-ə necə istinad vermək
970         title: Müəllifin göstərilməsinin nümunəsi
971       contributors_ca_html: <strong>Kanada</strong> GeoBase ®, GeoGratis (© Kanadanın Təbii Ehtiyatlar Departamenti), CanVec (© Kanadanın Təbii Ehtiyatlar Departamenti) və StatCan (Kanadanın Statistika şöbəsinin, Coğrafiya bölməsi) tərəfindən məlumatlar.
972       contributors_fr_html: "<strong>Fransa</strong>: Baş Vergi İdarəsi tərəfindən məlumatlar."
973       contributors_gb_html: <strong>Böyük Britaniya Krallığı</strong> Ordnance Survey © Crown copyright tərəfindən məlumatlar. Verilənlər bazasına icazə 2010-12.
974       contributors_nz_html: <strong>Yeni Zelandiya</strong> Yeni Zelandiyanın torpaq resursları haqqında məlumatlardan. Crown Copyright reserved.
975       contributors_title_html: Kimlər bizim layihəyə töhfə verir
976       credit_title_html: OpenStreetMap-ə Necə istinad etmək olar
977       infringement_title_html: Müəllif hüquqlarının pozulması
978       intro_1_html: "OpenStreetMap <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) lisenziyası üzrə istifadə olunan <i>açıq məlumatlardan</i> ibarətdir."
979       more_title_html: Daha çox öyrən
980       title_html: Müəllif hüquqları və Lisenziyalar
981     native: 
982       mapping_link: kartoqrafiyalaşdırmağa başla
983       native_link: azərbaycan versiyası
984       title: Bu səhifə haqqında
985   message: 
986     delete: 
987       deleted: Mesaj silindi
988     inbox: 
989       date: Tarix
990       from: Kimdən
991       messages: "Sizin varınızdır: %{new_messages} və %{old_messages}."
992       my_inbox: Mənim gələnlər
993       new_messages: 
994         one: "%{count} yeni mesaj"
995         other: "%{count} yeni mesaj"
996       no_messages_yet: Sizin hələdə mesajınız yoxdur. Niyə də ki, %{people_mapping_nearby_link} danışmırsınız?
997       old_messages: 
998         one: "%{count} köhnə mesaj"
999         other: "%{count} köhnə mesaj"
1000       outbox: göndərilənlər
1001       people_mapping_nearby: yaxınlıqdakı istifadəçilərlə
1002       subject: Mövzu
1003       title: Gələnlər
1004     mark: 
1005       as_read: Mesaj oxunulmuş kimi işarələndi
1006       as_unread: Mesaj oxunulmamış kimi işarələndi
1007     message_summary: 
1008       delete_button: Sil
1009       read_button: Oxunulmuş kimi işarələ
1010       reply_button: Geri göndər
1011       unread_button: Oxunulmamış kimi işarələ
1012     new: 
1013       back_to_inbox: Gələnlərə geri qayıt
1014       body: "Mətn:"
1015       limit_exceeded: Siz yaxın vaxtlarda çoxlu mesaj göndərmisiniz. Göndərməzdən əvvəl bir az gözləyin.
1016       message_sent: Mesaj göndərildi
1017       send_button: Göndər
1018       send_message_to: "%{name} yeni mesaj göndər"
1019       subject: Mövzu
1020       title: Mesaj göndər
1021     no_such_message: 
1022       body: Bağışlayın, amma belə ID ilə mesaj yoxdur.
1023       heading: Belə bir mesaj yoxdur
1024       title: Belə bir mesaj yoxdur
1025     outbox: 
1026       date: Tarix
1027       inbox: gələnlər
1028       my_inbox: Mənim %{inbox_link}
1029       outbox: göndərilənlər
1030       people_mapping_nearby: yaxınlıqdakı istifadəçilərlə
1031       subject: Mövzu
1032       title: Göndərilənlər
1033       to: Kimə
1034     read: 
1035       back_to_inbox: Gələnlərə geri qayıt
1036       back_to_outbox: Göndərilənlərə geri qayıt
1037       date: Tarix
1038       from: Kimdən
1039       reply_button: Geri göndər
1040       subject: Mövzu
1041       title: Mesajı oxu
1042       to: Kimə
1043       unread_button: Oxunulmamış kimi işarələ
1044     sent_message_summary: 
1045       delete_button: Sil
1046   notifier: 
1047     diary_comment_notification: 
1048       hi: Salam %{to_user},
1049       subject: "[OpenStreetMap] %{user} adlı istifadəçi sənin gündəliy yazına şərh yazıb"
1050     email_confirm_html: 
1051       click_the_link: Əgər bu sizsinizsə, zəhmət olmasa, dəyişiklikləri təsdiqləmək üçün aşağı göstərilmiş istinaddakı ünvana keçin.
1052       greeting: Salam,
1053     email_confirm_plain: 
1054       greeting: Salam,
1055     gpx_notification: 
1056       and_no_tags: və teqlərsiz.
1057       failure: 
1058         more_info_2: "nasazlığı, buradan tapmaq olar:"
1059       greeting: Salam,
1060     lost_password: 
1061       subject: "[OpenStreetMap] Parolu yeniləmək tələbi"
1062     lost_password_html: 
1063       click_the_link: Əgər bu sizsinizsə, zəhmət olmasa, parolunuzu əvəzləmək üçün aşağı göstərilmiş istinaddakı ünvana keçin.
1064       greeting: Salam,
1065     lost_password_plain: 
1066       click_the_link: Əgər bu sizsinizsə, zəhmət olmasa, parolunuzu əvəzləmək üçün aşağı göstərilmiş istinaddakı ünvana keçin.
1067       greeting: Salam,
1068     message_notification: 
1069       hi: Salam %{to_user},
1070     signup_confirm: 
1071       greeting: Salam!
1072       subject: "[OpenStreetMap] OpenStreetMap-ə xoş gəldiniz"
1073     signup_confirm_html: 
1074       more_videos: Burada %{more_videos_link}.
1075       more_videos_here: daha çox videolar burada
1076       video_to_openstreetmap: OpenStreetMap üçün giriş videosu
1077     signup_confirm_plain: 
1078       the_wiki: "OpenStreetMap haqqında vikini oxu:"
1079   oauth_clients: 
1080     form: 
1081       name: Ad
1082     index: 
1083       revoke: Ləğv et!
1084     show: 
1085       confirm: Əminsinizmi?
1086   redaction: 
1087     edit: 
1088       description: Təsvir
1089     show: 
1090       confirm: Əminsinizmi?
1091       user: "Yaradıcısı:"
1092   site: 
1093     edit: 
1094       user_page_link: istifadəçi səhifəsi
1095     index: 
1096       shortlink: Qısa keçid
1097     key: 
1098       table: 
1099         entry: 
1100           admin: Administrativ sərhəd
1101           apron: 
1102             1: terminal
1103           building: Əhəmiyyətli bina
1104           cemetery: Məzarlıq
1105           centre: İdman mərkəzi
1106           commercial: Ticarət sahəsi
1107           common: 
1108             1: çəmənlik
1109           farm: Ferma
1110           footway: Piyada yolu
1111           forest: Meşə
1112           industrial: Sənaye sahəsi
1113           lake: 
1114             - Göl
1115             - su anbarı
1116           military: Hərbi ərazi
1117           motorway: Avtomagistral
1118           park: Park
1119           permissive: Açıq giriş
1120           primary: Birinci dərəcəli yol
1121           private: Xüsusi giriş
1122           rail: Dəmir yolu
1123           reserve: Təbiət Qoruğu
1124           resident: Yaşayış sahəsi
1125           retail: Ticarət sahəsi
1126           runway: 
1127             - Aeroport uçuş-enmə zolağı
1128           school: 
1129             - Məktəb
1130             - universitet
1131           secondary: İkici dərəcəli yol
1132           station: Dəmiryol stansiyası
1133           subway: Metro
1134           summit: 
1135             - Zirvə
1136             - pik
1137           tourist: Turist attraksionu
1138           track: Cığır
1139           tram: 
1140             1: tramvay
1141           trunk: Baş yol
1142           unclassified: Təsnifatsız yol
1143           unsurfaced: Torpaq yol
1144     markdown_help: 
1145       alt: Alternativ mətn
1146       heading: Başlıq
1147       headings: Başlıqlar
1148       image: Şəkil
1149       link: Keçid
1150       subheading: Alt başlıq
1151       text: Mətn
1152       url: URL
1153     richtext_area: 
1154       preview: Sınaq görüntüsü
1155     search: 
1156       search: Axtar
1157       submit_text: Keç
1158       where_am_i: Mən haradayam?
1159     sidebar: 
1160       close: Bağla
1161       search_results: Axtarış Nəticələri
1162   time: 
1163     formats: 
1164       friendly: "%e %B %Y  %H:%M"
1165   trace: 
1166     edit: 
1167       description: "İzah:"
1168       download: yüklə
1169       edit: redaktə
1170       filename: "Fayl adı:"
1171       map: xəritə
1172       owner: "Sahibi:"
1173       save_button: Dəyişiklikləri yadda saxla
1174     trace: 
1175       edit: redaktə et
1176       edit_map: Xəritəni redaktə et
1177       map: xəritə
1178       private: MƏXFİ
1179       public: İCTİMAİ
1180       view_map: Xəritəyə bax
1181     trace_form: 
1182       description: "İzah:"
1183       help: Kömək
1184     view: 
1185       description: "İzah:"
1186       download: yüklə
1187       edit: redaktə et
1188       filename: "Fayl adı:"
1189       map: xəritə
1190       owner: "Sahibi:"
1191       start_coordinates: "Başlanğıc koordinatları:"
1192   user: 
1193     account: 
1194       contributor terms: 
1195         link text: bu nədir?
1196       current email address: "Hazırki E-Poçt Ünvanı:"
1197       delete image: Hazırki şəkili sil
1198       gravatar: 
1199         link text: bu nədir?
1200       image: "Şəkil:"
1201       latitude: "En dairəsi:"
1202       longitude: "Uzunluq dairəsi:"
1203       new email address: "Yeni E-Poçt Ünvanı:"
1204       new image: Şəkil kimi əlavə et
1205       openid: 
1206         link text: bu nədir?
1207         openid: "OpenID:"
1208       public editing: 
1209         disabled link text: Niyə mən redaktə edə bilmirəm?
1210         enabled link text: Bu nədir?
1211       replace image: Hazırki şəkili əvəzlə
1212       return to profile: Profilə geri qayıt
1213       save changes button: Dəyişiklikləri yadda saxla
1214     confirm: 
1215       button: Təsdiq et
1216     confirm_email: 
1217       button: Təsdiq et
1218     confirm_resend: 
1219       failure: İstifadəçi %{name} tapılmadı.
1220     list: 
1221       heading: İstifadəçilər
1222       hide: Seçilmiş istifadəçiləri gizlət
1223       title: İstifadəçilər
1224     login: 
1225       heading: Daxil olun
1226       login_button: Daxil ol
1227       new to osm: OpenStreetMap-də yenisiz?
1228       no account: İstifadəçi hesabınız yoxdur?
1229       openid: "%{logo} OpenID:"
1230       openid_logo_alt: OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1231       openid_providers: 
1232         aol: 
1233           alt: AOL OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1234           title: AOL ilə hesaba giriş
1235         google: 
1236           alt: Google OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1237           title: Google ilə hesaba giriş
1238         myopenid: 
1239           alt: myOpenID OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1240           title: myOpenID ilə hesaba giriş
1241         openid: 
1242           alt: OpenID URL ilə hesabınıza daxil olun
1243           title: OpenID ilə hesaba giriş
1244         wordpress: 
1245           alt: Wordpress OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1246           title: Wordpress ilə hesaba giriş
1247         yahoo: 
1248           alt: Yahoo OpenID ilə hesabınıza daxil olun
1249           title: Yahoo ilə hesaba giriş
1250       password: "Parol:"
1251       register now: İndi qeydiyyatdan keç
1252       remember: Məni xatırla
1253       title: Daxil olun
1254     logout: 
1255       heading: OpenStreetMap-dən çıx
1256       logout_button: Sistemdən çıx
1257       title: Sistemdən çıx
1258     lost_password: 
1259       email address: "E-poçt ünvanları:"
1260       heading: Parolu unutmusan?
1261       new password button: Parolu yenilə
1262       title: İtirilmiş parol
1263     make_friend: 
1264       already_a_friend: Siz artıq %{name} dostsunuz.
1265       button: Dostluğa əlavə et
1266       failed: Bağışlayın, %{name}-i(ı) dostluğa əlavə etmədə xəta yarandı.
1267       heading: "%{user}-i(ı) dostluğa əlavə edək?"
1268       success: "%{name} indi sənin dostundur."
1269     new: 
1270       confirm password: "Parolu təkrarla:"
1271       continue: Davam et
1272       display name: "Gorüntülənən ad:"
1273       email address: "E-poçt ünvanları:"
1274       heading: İstifadəçi Hesabı yarat
1275       openid: "%{logo} OpenID:"
1276       password: "Parol:"
1277       title: Hesab aç
1278     popup: 
1279       friend: Dost
1280       your location: Yerləşdiyin yer
1281     remove_friend: 
1282       button: Dostluqdan sil
1283       heading: "%{user} dostluqdan silək?"
1284     reset_password: 
1285       confirm password: "Parolu təkrarla:"
1286       flash changed: Parolun indi dəyişildi.
1287       heading: "%{user} üçün parolu yenilə"
1288       password: "Parol:"
1289       reset: Parolu Yenilə
1290       title: Parolu yenilə
1291     terms: 
1292       agree: Razıyam
1293       consider_pd_why: bu nədir?
1294       decline: İmtina
1295       legale_names: 
1296         france: Fransa
1297         italy: İtaliya
1298     view: 
1299       activate_user: Bu istifadəçini aktivləşdir
1300       add as friend: dostluğa əlavə edilmiş
1301       confirm: Təsdiq et
1302       create_block: bu istifadəçini blokla
1303       ct accepted: "%{ago} əvvəl qəbul edilib"
1304       deactivate_user: Bu istifadəçini deaktivləşdir
1305       delete_user: bu istifadəçini sil
1306       diary: gündəlik
1307       email address: "E-poçt ünvanı:"
1308       hide_user: Bu istifadəçini gizlət
1309       latest edit: "Son redaktə %{ago}:"
1310       my comments: mənim şərhlərim
1311       my diary: mənim gündəliyim
1312       my edits: mənim redaktələrim
1313       remove as friend: dostluqdan silinmiş
1314       send message: mesaj göndər
1315       status: "Status:"
1316       your friends: Sənin dostların
1317   user_block: 
1318     blocks_by: 
1319       title: "%{name} tərəfindən blok edilib"
1320     create: 
1321       flash: "%{name} adlı istifadəçiyə blok yaradılıb."
1322     edit: 
1323       back: Bütün blokları göstər
1324       show: Bu bloku göstər
1325       submit: Bloku yenilən
1326     helper: 
1327       time_past: "%{time} əvvəl sona çatıb."
1328     index: 
1329       heading: İstifadəçi blokları siyahısı
1330       title: İstifadəçi blokları
1331     new: 
1332       back: Bütün blokları göstər
1333       submit: Blok yarat
1334     partial: 
1335       confirm: Əminsinizmi?
1336       creator_name: Yaradıcı
1337       display_name: Bloklanmış İstifadəçilər
1338       edit: Redaktə et
1339       next: Növbəti »
1340       not_revoked: (ləgv edilməyib)
1341       previous: « Əvvəlki
1342       reason: Bloklanma səbəbi
1343       revoke: Ləğv et!
1344       revoker_name: Tərəfindən ləgv edilib
1345       show: Göstər
1346       status: Status
1347     revoke: 
1348       flash: Bu blok ləğv edilib.
1349       heading: "%{block_on} adlı istifadəçi üçün blok, %{block_by} tərəfindən ləğv edilib"
1350       revoke: Ləğv et!
1351       title: "%{block_on} adlı istifadəçi üçün blok ləğv edilib"
1352     show: 
1353       revoke: Ləğv et!
1354       show: "Göstər:"
1355       status: Status
1356       time_past: "%{time} əvvəl sona çatıb"
1357       title: "%{block_on}, %{block_by} tərəfindən blok edilib"
1358     update: 
1359       success: Blok yeniləndi.
1360   user_role: 
1361     grant: 
1362       confirm: Təsdiq et
1363     revoke: 
1364       confirm: Təsdiq et