Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Macofe
6 # Author: Nemo bis
7 ---
8 mk:
9   html:
10     dir: ltr
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
14       blog: '%e %B %Y г.'
15   activerecord:
16     models:
17       acl: Список за контрола на пристап
18       changeset: Измени
19       changeset_tag: Ознака во измените
20       country: Земја
21       diary_comment: Коментар од дневникот
22       diary_entry: Ставка во дневник
23       friend: Пријател
24       language: Јазик
25       message: Порака
26       node: Јазол
27       node_tag: Ознака на јазол
28       notifier: Известувач
29       old_node: Стар јазол
30       old_node_tag: Стара ознака за јазол
31       old_relation: Стар однос
32       old_relation_member: Стар член на однос
33       old_relation_tag: Стара ознака на однос
34       old_way: Стар пат
35       old_way_node: Стар јазол на пат
36       old_way_tag: Стара ознака за пат
37       relation: Однос
38       relation_member: Член на однос
39       relation_tag: Ознака за однос
40       session: Седница
41       trace: Трага
42       tracepoint: Точка на трага
43       tracetag: Ознака за трага
44       user: Корисник
45       user_preference: Кориснички прилагодувања
46       user_token: Корисничка шифра
47       way: Пат
48       way_node: Јазол на пат
49       way_tag: Ознака на пат
50     attributes:
51       diary_comment:
52         body: Содржина
53       diary_entry:
54         user: Корисник
55         title: Тема
56         latitude: Геог. ширина
57         longitude: Геог. должина
58         language: Јазик
59       friend:
60         user: Корисник
61         friend: Пријател
62       trace:
63         user: Корисник
64         visible: Видливо
65         name: Име
66         size: Големина
67         latitude: Геог. ширина
68         longitude: Геог. должина
69         public: Јавно
70         description: Опис
71       message:
72         sender: Испраќач
73         title: Тема
74         body: Содржина
75         recipient: Примател
76       user:
77         email: Е-пошта
78         active: Активно
79         display_name: Име за приказ
80         description: Опис
81         languages: Јазици
82         pass_crypt: Лозинка
83   printable_name:
84     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
85     with_name_html: '%{name} (%{id})'
86   editor:
87     default: По основно (моментално %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
97     remote:
98       name: Далечинско управување
99       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
100   browse:
101     created: Создадено
102     closed: Затворено
103     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
105     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
109     version: Верзија
110     in_changeset: Измени
111     anonymous: анонимен
112     no_comment: (нема коментари)
113     part_of: Дел од
114     download_xml: Преземи XML
115     view_history: Погл. историја
116     view_details: Погл. подробности
117     location: 'Местоположба:'
118     changeset:
119       title: 'Измени: %{id}'
120       belongs_to: Автор
121       node: Јазли (%{count})
122       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
123       way: Патишта (%{count})
124       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
125       relation: Односи (%{count})
126       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
127       comment: Коментари (%{count})
128       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
129         %{when}</abbr>
130       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
131       changesetxml: XML за измените
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Измени %{id}
135         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
136       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
137       discussion: Разговор
138     node:
139       title: 'Јазол: %{name}'
140       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
141     way:
142       title: 'Пат: %{name}'
143       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
144       nodes: Јазли
145       also_part_of:
146         one: дел од патот %{related_ways}
147         other: дел од патиштата %{related_ways}
148     relation:
149       title: 'Однос: %{name}'
150       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
151       members: Членови
152     relation_member:
153       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
154       type:
155         node: Јазол
156         way: Пат
157         relation: Однос
158     containing_relation:
159       entry: Однос %{relation_name}
160       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
161     not_found:
162       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
163       type:
164         node: јазол
165         way: пат
166         relation: однос
167         changeset: измени
168         note: белешка
169     timeout:
170       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
171       type:
172         node: јазол
173         way: пат
174         relation: однос
175         changeset: менувач
176         note: белешка
177     redacted:
178       redaction: Редакција %{id}
179       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
180         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
181       type:
182         node: јазол
183         way: пат
184         relation: однос
185     start_rjs:
186       feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави
187         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
188       load_data: Вчитај ги податоците
189       loading: Вчитувам...
190     tag_details:
191       tags: Ознаки
192       wiki_link:
193         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
194         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
195       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
196       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
197       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
198     note:
199       title: 'Белешка: %{id}'
200       new_note: Нова белешка
201       description: Опис
202       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
203       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
204       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
205       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
206       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
207       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
209         %{when}</abbr>
210       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
211       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
212       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
214         %{when}</abbr>
215       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
216     query:
217       title: Пребарување на особености
218       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете особеностите во близина.
219       nearby: Особености во близина
220       enclosing: Обиколни особености
221   changeset:
222     changeset_paging_nav:
223       showing_page: Страница %{page}
224       next: Следно »
225       previous: « Претходно
226     changeset:
227       anonymous: Анонимен
228       no_edits: (нема уредувања)
229       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
230     changesets:
231       id: Назнака
232       saved_at: Зачувано во
233       user: Корисник
234       comment: Коментар
235       area: Површина
236     list:
237       title: Измени
238       title_user: Измени на %{user}
239       title_friend: Измени на ваши пријатели
240       title_nearby: Измени од соседни корисници
241       empty: Не пронајдов збирови од промени.
242       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
243       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
244       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
245       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
246       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
247       load_more: Вчитај уште
248     timeout:
249       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
250         да се преземе.
251     rss:
252       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
253       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
254       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
255       commented_at_html: Подновено пред %{when}
256       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
257       full: Целосен разговор
258   diary_entry:
259     new:
260       title: Нова дневничка ставка
261       publish_button: Објави
262     list:
263       title: Дневници на корисници
264       title_friends: Дневници на пријателите
265       title_nearby: Дневници на соседните корисници
266       user_title: Дневник на %{user}
267       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
268       new: 'Нов дневнички запис:'
269       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
270       no_entries: Нема дневнички ставки
271       recent_entries: Скорешни дневнички записи
272       older_entries: Постари ставки
273       newer_entries: Понови ставки
274     edit:
275       title: Уреди дневничка ставка
276       subject: 'Наслов:'
277       body: 'Содржина:'
278       language: 'Јазик:'
279       location: 'Местоположба:'
280       latitude: Геог. ширина
281       longitude: Геог. должина
282       use_map_link: покажи на карта
283       save_button: Зачувај
284       marker_text: Место на дневничкиот запис
285     view:
286       title: Дневникот на %{user} | %{title}
287       user_title: дневник на %{user}
288       leave_a_comment: Пиши коментар
289       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
290       login: Најава
291       save_button: Зачувај
292     no_such_entry:
293       title: Нема таква дневничка ставка
294       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
295       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
296         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
297     diary_entry:
298       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
299       comment_link: Коментирај на оваа ставка
300       reply_link: Одговори на оваа ставка
301       comment_count:
302         one: '%{count} коментар'
303         zero: Нема коментари
304         other: '%{count} коментари'
305       edit_link: Уреди ја оваа ставка
306       hide_link: Скриј ја ставкава
307       confirm: Потврди
308     diary_comment:
309       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
310       hide_link: Скриј го коментаров
311       confirm: Потврди
312     location:
313       location: 'Местоположба:'
314       view: Преглед
315       edit: Уреди
316     feed:
317       user:
318         title: Дневнички ставки на %{user}
319         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
320       language:
321         title: Дневнички ставки на %{language_name}
322         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
323           %{language_name}
324       all:
325         title: Дневнички ставки
326         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
327     comments:
328       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
329       post: Објава
330       when: Кога
331       comment: Коментар
332       ago: пред %{ago}
333       newer_comments: Понови коментари
334       older_comments: Постари коментари
335   export:
336     title: Извези
337     start:
338       area_to_export: Простор за извоз
339       manually_select: Рачно изберете друга површина
340       format_to_export: Формат за извоз
341       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
342       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
343       embeddable_html: HTML-код за вметнување
344       licence: Лиценца
345       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
346         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
347         Commons Open Database License).
348       too_large:
349         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
350           извори:'
351         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
352           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
353           извори за крупно преземање:'
354         planet:
355           title: Планетата на OSM
356           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
357         overpass:
358           title: Извршник „Надвозник“
359           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
360         geofabrik:
361           title: Преземања на Geofabrik
362           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
363             градови
364         metro:
365           title: Метроизвадоци
366           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
367         other:
368           title: Други извори
369           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
370       options: Нагодувања
371       format: Формат
372       scale: Размер
373       max: најв.
374       image_size: Големина на сликата
375       zoom: Приближи
376       add_marker: Додај бележник на картата
377       latitude: Г.Ш.
378       longitude: Г.Д.
379       output: Излезни податоци
380       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
381       export_button: Извези
382   geocoder:
383     search:
384       title:
385         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
386         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
387         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
388           Postcode</a>
389         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
390         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
391           Nominatim</a>
392         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
393         osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
394           Nominatim</a>
395         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
396     search_osm_nominatim:
397       prefix:
398         aerialway:
399           cable_car: Кабелски трамвај
400           chair_lift: Клупна жичница
401           drag_lift: Влечна жичница
402           gondola: Кабинска жичница
403           station: Гондолска станица
404         aeroway:
405           aerodrome: Аеродром
406           apron: Рампа
407           gate: Порта
408           helipad: Хелиодром
409           runway: Писта
410           taxiway: Рулажна патека
411           terminal: Терминал
412         amenity:
413           animal_shelter: Засолниште за животни
414           arts_centre: Дом на уметноста
415           atm: Банкомат
416           bank: Банка
417           bar: Бар
418           bbq: Скара
419           bench: Клупа
420           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
421           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
422           biergarten: Пивска градина
423           boat_rental: Изнајмување пловила
424           brothel: Бордел
425           bureau_de_change: Менувачница
426           bus_station: Автобуска станица
427           cafe: Кафуле
428           car_rental: Изнајмување автомобил
429           car_sharing: Заедничко патување
430           car_wash: Автоперална
431           casino: Казино
432           charging_station: Напојна станица
433           childcare: Претшколска установа
434           cinema: Кино
435           clinic: Клиника
436           clock: Часовник
437           college: Колеџ
438           community_centre: Центар на заедница
439           courthouse: Суд
440           crematorium: Крематориум
441           dentist: Забар
442           doctors: Доктори
443           dormitory: Студентски дом
444           drinking_water: Пивка вода
445           driving_school: Автошкола
446           embassy: Амбасада
447           emergency_phone: Итен телефон
448           fast_food: Брза храна
449           ferry_terminal: Траектска станица
450           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
451           fire_station: Пожарна
452           food_court: Штандови за брза храна
453           fountain: Фонтана
454           fuel: Гориво
455           gambling: Коцкање
456           grave_yard: Гробишта
457           gym: Фитнес/вежбалница
458           health_centre: Здравствен центар
459           hospital: Болница
460           hunting_stand: Ловечка кула
461           ice_cream: Сладолед
462           kindergarten: Градинка
463           library: Библиотека
464           market: Пазар
465           marketplace: Пазариште
466           monastery: Манастир
467           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
468           nightclub: Ноќен клуб
469           nursery: Јасли
470           nursing_home: Старечки дом
471           office: Канцеларија
472           parking: Паркиралиште
473           parking_entrance: Влез во паркиралиште
474           pharmacy: Аптека
475           place_of_worship: Верски објект
476           police: Полиција
477           post_box: Поштенско сандаче
478           post_office: Пошта
479           preschool: Претшколска установа
480           prison: Затвор
481           pub: Пивница
482           public_building: Јавен објект
483           reception_area: Рецепција
484           recycling: Рециклирање
485           restaurant: Ресторан
486           retirement_home: Старечки дом
487           sauna: Сауна
488           school: Училиште
489           shelter: Засолниште
490           shop: Продавница
491           shower: Туш
492           social_centre: Социјален центар
493           social_club: Друштвен клуб
494           social_facility: Општествена постројка
495           studio: Студио
496           swimming_pool: Базен
497           taxi: Такси
498           telephone: Телефонска говорница
499           theatre: Театар
500           toilets: Тоалет
501           townhall: Градски дом
502           university: Универзитет
503           vending_machine: Вендинг-машина
504           veterinary: Ветеринарна клиника
505           village_hall: Месна заедница
506           waste_basket: Корпа за отпадоци
507           waste_disposal: Депонија
508           youth_centre: Младински центар
509         boundary:
510           administrative: Административна граница
511           census: Пописна граница
512           national_park: Национален парк
513           protected_area: Заштитено подрачје
514         bridge:
515           aqueduct: Аквадукт
516           suspension: Висечки мост
517           swing: Вртечки мост
518           viaduct: Вијадукт
519           "yes": Мост
520         building:
521           "yes": Градба
522         craft:
523           brewery: Пиварница
524           carpenter: Столар
525           electrician: Електричар
526           gardener: Градинар
527           painter: Сликар
528           photographer: Фотограф
529           plumber: Водоводџија
530           shoemaker: Чевлар
531           tailor: Кројач
532           "yes": Занаетчиски дуќан
533         emergency:
534           ambulance_station: Итна помош
535           defibrillator: Дефибрилатор
536           landing_site: Место за итно слетување
537           phone: Итен телефон
538         highway:
539           abandoned: Напуштен автопат
540           bridleway: Коњски пат
541           bus_guideway: Автобуски шини
542           bus_stop: Автобуска постојка
543           construction: Автопат во изградба
544           cycleway: Велосипедска патека
545           elevator: Лифт
546           emergency_access_point: Прва помош
547           footway: Тротоар
548           ford: Брод
549           living_street: Маалска улица
550           milestone: Милјоказ
551           motorway: Автопат
552           motorway_junction: Клучка
553           motorway_link: Приклучен пат
554           path: Патека
555           pedestrian: Пешачка патека
556           platform: Платформа
557           primary: Главен пат
558           primary_link: Главен пат
559           proposed: Предложен пат
560           raceway: Тркачка патека
561           residential: Станбена улица
562           rest_area: Одмориште
563           road: Пат
564           secondary: Спореден пат
565           secondary_link: Спореден пат
566           service: Помошен пат
567           services: Крајпатен сервис
568           speed_camera: Брзиноловец
569           steps: Скалила
570           street_lamp: Улична светилка
571           tertiary: Третостепен пат
572           tertiary_link: Третостепен пат
573           track: Полски пат
574           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
575           trail: Патека
576           trunk: Магистрала
577           trunk_link: Магистрала
578           unclassified: Некласификуван пат
579           unsurfaced: Неасфалтиран пат
580           "yes": Пат
581         historic:
582           archaeological_site: Археолошки локалитет
583           battlefield: Бојно поле
584           boundary_stone: Граничен камен
585           building: Историска градба
586           bunker: Бункер
587           castle: Замок
588           church: Црква
589           city_gate: Градска порта
590           citywalls: Градски ѕидини
591           fort: Утврдување
592           heritage: Културно наследство
593           house: Куќа
594           icon: Икона
595           manor: Велепоседнички дом
596           memorial: Споменик
597           mine: Рудник
598           monument: Споменик
599           roman_road: Римски пат
600           ruins: Рушевини
601           stone: Камен
602           tomb: Гроб
603           tower: Кула
604           wayside_cross: Крајпатен крст
605           wayside_shrine: Параклис
606           wreck: Бродолом
607         junction:
608           "yes": Раскрсница
609         landuse:
610           allotments: Парцели
611           basin: Котлина
612           brownfield: Угар
613           cemetery: Гробишта
614           commercial: Комерцијално подрачје
615           conservation: Заштитено земјиште
616           construction: Градилиште
617           farm: Фарма
618           farmland: Обработливо земјиште
619           farmyard: Земјоделски двор
620           forest: Шума
621           garages: Гаража
622           grass: Трева
623           greenfield: Неискористено земјиште
624           industrial: Индустриско подрачје
625           landfill: Депонија
626           meadow: Ливада
627           military: Воено подрачје
628           mine: Рудник
629           orchard: Овоштарник
630           quarry: Каменолом
631           railway: Железница
632           recreation_ground: Рекреативен терен
633           reservoir: Резервоар
634           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
635           residential: Станбено подрачје
636           retail: Дуќани
637           road: Патно подрачје
638           village_green: Селско зеленило
639           vineyard: Лозници
640           "yes": Употреба на земјиште
641         leisure:
642           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
643           bird_hide: Набљудувалиште за птици
644           club: Клуб
645           common: Општествена земја
646           dog_park: Парк за кучиња
647           fishing: Рибарење
648           fitness_centre: Центар за фитнес
649           fitness_station: Технички преглед
650           garden: Градина
651           golf_course: Голф-терен
652           horse_riding: Јавање
653           ice_rink: Лизгалиште
654           marina: Марина
655           miniature_golf: Миниголф
656           nature_reserve: Природен резерват
657           park: Парк
658           pitch: Спортски терен
659           playground: Детско игралиште
660           recreation_ground: Разонодно место
661           resort: Одморалиште
662           sauna: Сауна
663           slipway: Испуст
664           sports_centre: Спортски центар
665           stadium: Стадион
666           swimming_pool: Базен
667           track: Спортска патека
668           water_park: Аквапарк
669           "yes": Разонода
670         man_made:
671           lighthouse: Светилник
672           pipeline: Цевковод
673           tower: Кула
674           works: Фабрика
675           "yes": Вештачки
676         military:
677           airfield: Воено слетувалиште
678           barracks: Касарна
679           bunker: Бункер
680         mountain_pass:
681           "yes": Планински превој
682         natural:
683           bay: Залив
684           beach: Плажа
685           cape: ‘Рт
686           cave_entrance: Влез во пештера
687           cliff: Гребен
688           crater: Кратер
689           dune: Дина
690           fell: Фел
691           fjord: Фјорд
692           forest: Шума
693           geyser: Гејзер
694           glacier: Ледник
695           grassland: Полјана
696           heath: Голет
697           hill: Рид
698           island: Остров
699           land: Земја
700           marsh: Бара
701           moor: Пустара
702           mud: Кал
703           peak: Врв
704           point: Точка
705           reef: Гребен
706           ridge: Срт
707           rock: Карпа
708           saddle: Седло
709           sand: Песок
710           scree: Сип
711           scrub: Честак
712           spring: Извор
713           stone: Камен
714           strait: Проток
715           tree: Дрво
716           valley: Долина
717           volcano: Вулкан
718           water: Вода
719           wetland: Мочуриште
720           wood: Шума
721         office:
722           accountant: Сметководител
723           administrative: Управа
724           architect: Архитект
725           company: Фирма
726           employment_agency: Агенција за вработување
727           estate_agent: Агенција за недвижности
728           government: Владина служба
729           insurance: Служба за осигурување
730           lawyer: Адвокат
731           ngo: НВО-канцеларија
732           telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
733           travel_agent: Туристичка агенција
734           "yes": Канцеларија
735         place:
736           allotments: Парцели
737           block: Блок
738           airport: Аеродром
739           city: Град
740           country: Земја
741           county: Округ
742           farm: Фарма
743           hamlet: Селце
744           house: Куќа
745           houses: Куќи
746           island: Остров
747           islet: Островче
748           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
749           locality: Месност
750           moor: Пустара
751           municipality: Општина
752           neighbourhood: Соседство
753           postcode: Поштенски број
754           region: Област
755           sea: Море
756           state: Покраина
757           subdivision: Админ. подрачје
758           suburb: Населба
759           town: Град
760           unincorporated_area: Нездружено подрачје
761           village: Село
762           "yes": Место
763         railway:
764           abandoned: Напуштена железничка линија
765           construction: Железничка линија во изградба
766           disused: Напуштена железничка линија
767           disused_station: Напуштена железничка станица
768           funicular: Жичена железница
769           halt: Железничка постојка
770           historic_station: Историска железничка станица
771           junction: Железнички јазол
772           level_crossing: Надвозник
773           light_rail: Лека железница
774           miniature: Минијатурна железница
775           monorail: Едношинска линија
776           narrow_gauge: Теснолинејка
777           platform: Железнички перон
778           preserved: Зачувана железничка линија
779           proposed: Предложена железница
780           spur: Железнички огранок
781           station: Железничка станица
782           stop: Железничка постојка
783           subway: Метро
784           subway_entrance: Влез во метро
785           switch: Железнички пунктови
786           tram: Трамвајска линија
787           tram_stop: Трамвајска постојка
788         shop:
789           alcohol: Алкохол на црно
790           antiques: Старинарница
791           art: Уметнички дуќан
792           bakery: Пекара
793           beauty: Козметика
794           beverages: Пијалоци
795           bicycle: Продавница за велосипеди
796           books: Книжарница
797           boutique: Бутик
798           butcher: Месарница
799           car: Автосалон
800           car_parts: Автоделови
801           car_repair: Автосервис
802           carpet: Дуќан за теписи
803           charity: Добротворна продавница
804           chemist: Аптека
805           clothes: Дуќан за облека
806           computer: Продавница за сметачи
807           confectionery: Слаткарница
808           convenience: Бакалница
809           copyshop: Фотокопир
810           cosmetics: Козметика
811           deli: Гастрономски дуќан
812           department_store: Стоковна куќа
813           discount: Распродажен дуќан
814           doityourself: Направи-сам
815           dry_cleaning: Хемиско чистење
816           electronics: Електронска опрема
817           estate_agent: Недвижности
818           farm: Земјоделска продавница
819           fashion: Бутик
820           fish: Рибарница
821           florist: Цвеќара
822           food: Продавница за храна
823           funeral_directors: Погребална служба
824           furniture: Мебел
825           gallery: Галерија
826           garden_centre: Градинарски центар
827           general: Колонијал
828           gift: Дуќан за подароци
829           greengrocer: Пиљара
830           grocery: Бакалница
831           hairdresser: Фризер
832           hardware: Алат и опрема
833           hifi: Аудиосистеми
834           insurance: Осигурително
835           jewelry: Јувелир
836           kiosk: Трафика
837           laundry: Пералница
838           mall: Трговски центар
839           market: Пазар
840           mobile_phone: Мобиларница
841           motorcycle: Моторцикли
842           music: Музички дуќан
843           newsagent: Весникара
844           optician: Оптичар
845           organic: Здрава храна
846           outdoor: Продавница на отворено
847           pet: Домашни миленици
848           pharmacy: Аптека
849           photo: Фотографски дуќан
850           salon: Салон
851           second_hand: Половна роба
852           shoes: Обувки
853           shopping_centre: Трговски центар
854           sports: Спортски дуќан
855           stationery: Прибор и репроматеријали
856           supermarket: Супермаркет
857           tailor: Кројач
858           toys: Продавница за играчки
859           travel_agency: Туристичка агенција
860           video: Видеотека
861           wine: Алкохолни пијалоци
862           "yes": Дуќан
863         tourism:
864           alpine_hut: Планинска куќарка
865           apartment: Стан
866           artwork: Уметничко дело
867           attraction: Атракција
868           bed_and_breakfast: Полупансион
869           cabin: Колиба
870           camp_site: Камп
871           caravan_site: Автокамп
872           chalet: Брвнара
873           gallery: Галерија
874           guest_house: Пансион
875           hostel: Хостел
876           hotel: Хотел
877           information: Информации
878           motel: Мотел
879           museum: Музеј
880           picnic_site: Излетничко место
881           theme_park: Забавен парк
882           viewpoint: Видиковец
883           zoo: Зоолошка
884         tunnel:
885           culvert: Пропусен канал
886           "yes": Тунел
887         waterway:
888           artificial: Вештачки воден пат
889           boatyard: Чамцоградилиште
890           canal: Канал
891           dam: Брана
892           derelict_canal: Запуштен канал
893           ditch: Канач
894           dock: Док
895           drain: Одвод
896           lock: Преводница
897           lock_gate: Преводничка врата
898           mooring: Сидриште
899           rapids: Брзак
900           river: Река
901           stream: Поток
902           wadi: Вади
903           waterfall: Водопад
904           weir: Јаз
905           "yes": Воден пат
906       admin_levels:
907         level2: Државна граница
908         level4: Покраинска граница
909         level5: Регионална граница
910         level6: Окружна граница
911         level8: Градска граница
912         level9: Селска граница
913         level10: Населбена граница
914     description:
915       title:
916         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
917           Nominatim</a>
918         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
919       types:
920         cities: Градови
921         towns: Гратчиња
922         places: Места
923     results:
924       no_results: Не пронајдов ништо
925       more_results: Повеќе резултати
926   layouts:
927     logo:
928       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
929     home: Оди на матичната местоположба
930     logout: Одјава
931     log_in: Најава
932     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
933     sign_up: Регистрација
934     start_mapping: Почнете да ги работите картите
935     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
936     edit: Уреди
937     history: Историја
938     export: Извези
939     data: Податоци
940     export_data: Извези податоци
941     gps_traces: ГПС-траги
942     gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
943     user_diaries: Кориснички дневници
944     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
945     edit_with: Уреди со %{editor}
946     tag_line: Слободна вики-карта на светот
947     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
948     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
949       за слободна употреба под отворена лиценца.
950     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
951     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и
952       други %{partners}.
953     partners_ucl: VR-центарот на UCL
954     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
955     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
956     partners_partners: партнери
957     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
958     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
959       работиме на неопходни одржувања.
960     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
961       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
962     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
963       опрема.
964     help: Помош
965     about: За нас
966     copyright: Авторски права
967     community: Заедница
968     community_blogs: Блогови на заедницата
969     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
970     foundation: Фондација
971     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
972     make_a_donation:
973       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
974       text: Дарувајте
975     learn_more: Дознајте повеќе
976     more: Повеќе
977   license_page:
978     foreign:
979       title: За овој превод
980       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
981         предност има англиската страница
982       english_link: англискиот оригинал
983     native:
984       title: За страницава
985       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
986         да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
987         со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
988       native_link: македонската верзија
989       mapping_link: почнете да ги работите картите
990     legal_babble:
991       title_html: Авторски права и лиценца
992       intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
993         <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
994         Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"http://osmfoundation.org/\">фондацијата
995         OpenStreetMap</a> (OSMF)."
996       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
997         предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
998         Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
999         само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
1000         <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1001       intro_3_html: |-
1002         Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1003         се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1004       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1005       credit_1_html: |-
1006         Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1007         OpenStreetMap &rdquo;.
1008       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под
1009         \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите,
1010         дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање
1011         на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница
1012         за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM
1013         во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да
1014         ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на
1015         пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1016         (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1017         и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1018       credit_3_html: |-
1019         Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1020         На пример:
1021       attribution_example:
1022         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1023         title: Пример за наведување
1024       more_title_html: Повеќе информации
1025       more_1_html: |-
1026         Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a
1027         href="http://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница на OSMF</a> и <a
1028         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Правните ЧПП</a> на заедницата.
1029       more_2_html: |-
1030         Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1031         бесплатни извршници (API) за карти на трети лица.
1032         Погледајте ги <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">правилата за употреба на извршникот</a>,
1033         <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">правилата за употреба на полињата</a>
1034         и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Nominatim</a>.
1035       contributors_title_html: Нашите учесници
1036       contributors_intro_html: |-
1037         Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1038         податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1039         и други извори, меѓу кои се:
1040       contributors_at_html: |-
1041         <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1042         <a href="http://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1043         <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1044         <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1045         Покраина Тирол (под <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1046       contributors_ca_html: |-
1047         <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1048         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1049         Статистичка служба на Канада).
1050       contributors_fi_html: |-
1051         <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1052         <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI</a>.
1053       contributors_fr_html: |-
1054         <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1055         Генералната даночна управа.
1056       contributors_nl_html: |-
1057         <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1058         (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
1059       contributors_nz_html: |-
1060         <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1061         Катастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права.
1062       contributors_si_html: |-
1063         <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1064         <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1065         <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1066         (јавни информации од Словенија).
1067       contributors_za_html: |-
1068         <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1069         <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1070         Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1071       contributors_gb_html: |-
1072         <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1073         од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1074         права на базата 2010-12.
1075       contributors_footer_1_html: |-
1076         Повеќе информации за овие и други извори искористени
1077         за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1078         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1079       contributors_footer_2_html: |-
1080         Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1081         на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1082         дека прифаќа било каква одговорност.
1083       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1084       infringement_1_html: |-
1085         Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1086         податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1087         изрична дозвола од имателите на тие права.
1088       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно
1089         место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a
1090         href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1091         \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1092         наменска страница</a>."
1093       trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1094       trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
1095         на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате прашања
1096         во врска со употребата на знаците, пишете ѝ на <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group">Работната
1097         група за лиценци</a>.
1098   welcome_page:
1099     title: Добре дојдовте!
1100     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1101       на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа.
1102       Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1103     whats_on_the_map:
1104       title: Што има на картата
1105       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1106         нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете
1107         да ставате сè што постои и што ве интересира.
1108       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски
1109         (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски
1110         права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи,
1111         освен ако немате посебна дозвола.
1112     basic_terms:
1113       title: Основни картографски поими
1114       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1115       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1116         за уредување на карти.
1117       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан
1118         или дрво.
1119       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1120         или објект (здание).
1121       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име
1122         на ресторан или дозволената брзина на улица.
1123     rules:
1124       title: Правила!
1125       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1126         сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1127         други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1128         \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1129         и \n<a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1130         уредувања</a>."
1131     questions:
1132       title: Имате прашања?
1133       paragraph_1_html: |-
1134         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1135         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1136         <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1137     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1138     add_a_note:
1139       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1140       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1141         да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1142       paragraph_2_html: |-
1143         Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1144         <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1145   fixthemap:
1146     title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1147     how_to_help:
1148       title: Како да помогнете
1149       join_the_community:
1150         title: Приклучете се во заедницата
1151         explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1152           (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1153           на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1154       add_a_note:
1155         instructions_html: |-
1156           Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1157           Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1158     other_concerns:
1159       title: Други проблеми
1160       explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1161         или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1162         за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1163         група на OSMF</a>."
1164   help_page:
1165     title: Помош
1166     introduction: |-
1167       OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1168       да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1169     welcome:
1170       url: /welcome
1171       title: Добре дојдовте на OSM
1172       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1173     beginners_guide:
1174       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1175       title: Почетен курс
1176       description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1177     help:
1178       url: https://help.openstreetmap.org/
1179       title: help.openstreetmap.org
1180       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања
1181         и одговори на OSM.
1182     mailing_lists:
1183       title: Поштенски списоци
1184       description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1185         опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1186     forums:
1187       title: Форуми
1188       description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1189     irc:
1190       title: IRC
1191       description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1192     switch2osm:
1193       title: Преод на OSM
1194       description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1195         OpenStreetMap и други услуги.
1196     wiki:
1197       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1198       title: wiki.openstreetmap.org
1199       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1200   about_page:
1201     next: Следно
1202     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1203     used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1204       мобилни прилози и сметачки уреди'
1205     lede_text: |-
1206       OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1207       за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1208     local_knowledge_title: Месни сознанија
1209     local_knowledge_html: |-
1210       OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1211       воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
1212       со цел да се провери исправноста
1213       и актуелноста на OSM.
1214     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1215     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1216       и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1217       во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1218       што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата
1219       ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите
1220       на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата
1221       OSM</a> website."
1222     open_data_title: Отворени податоци
1223     open_data_html: |-
1224       OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1225       доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1226       под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1227     legal_title: Правни работи
1228     legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи  \n<a
1229       href='http://osmfoundation.org/'>Задолжбината OpenStreetMap</a> (OSMF) \nво
1230       име на заедницата. Употребата на сите услуги што ги нуди OSMF подлежи на нашите
1231       <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\nПравила
1232       за прифатлива употреба</a> и <a href=\"http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">Правилата
1233       за заштита на личните податоци</a>\n<br> \nВе молиме <a href='http://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1234       ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права и
1235       други правни прашања и проблеми."
1236     partners_title: Партнери
1237   notifier:
1238     diary_comment_notification:
1239       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на дневничка ставка'
1240       hi: Здраво %{to_user},
1241       header: '%{from_user} коментираше на дневничката ставка на OpenStreetMap со
1242         наслов %{subject}:'
1243       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
1244         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1245     message_notification:
1246       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
1247       hi: Здраво %{to_user},
1248       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
1249       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
1250         на %{replyurl}
1251     friend_notification:
1252       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1253       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1254       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1255       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1256     gpx_notification:
1257       greeting: Здраво,
1258       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1259       with_description: со описот
1260       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1261       and_no_tags: и без ознаки.
1262       failure:
1263         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1264         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1265         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1266           како да
1267         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1268         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1269       success:
1270         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1271         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1272           точки.
1273     signup_confirm:
1274       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1275       greeting: Здраво!
1276       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1277       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1278         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1279       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1280         да почнете со уредување.
1281     email_confirm:
1282       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1283     email_confirm_plain:
1284       greeting: Здраво,
1285       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1286         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1287       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1288         измената.
1289     email_confirm_html:
1290       greeting: Здраво,
1291       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1292         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1293       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1294     lost_password:
1295       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1296     lost_password_plain:
1297       greeting: Здраво,
1298       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1299         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1300       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1301         лозинката.
1302     lost_password_html:
1303       greeting: Здраво,
1304       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1305         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1306       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1307         промените лозинката.
1308     note_comment_notification:
1309       anonymous: Анонимен корисник
1310       greeting: Здраво,
1311       commented:
1312         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1313         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1314           интересира'
1315         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1316           близу %{place}.'
1317         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1318           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1319       closed:
1320         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1321         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1322         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1323         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1324           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1325       reopened:
1326         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1327         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1328         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1329           на каритте близу %{place}.'
1330         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1331           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1332       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1333     changeset_comment_notification:
1334       greeting: Здраво,
1335       commented:
1336         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1337         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1338           интересира'
1339         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1340           во %{time}'
1341         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1342           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1343         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1344         partial_changeset_without_comment: без коментар
1345       details: Поподробно за промената на %{url}.
1346   message:
1347     inbox:
1348       title: Примени
1349       my_inbox: Моето сандаче
1350       outbox: за праќање
1351       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1352       new_messages:
1353         one: '%{count} нова порака'
1354         other: '%{count} нови пораки'
1355       old_messages:
1356         one: '%{count} стара порака'
1357         other: '%{count} стари пораки'
1358       from: Од
1359       subject: Наслов
1360       date: Датум
1361       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1362       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1363     message_summary:
1364       unread_button: Означи како непрочитано
1365       read_button: Означи како прочитано
1366       reply_button: Одговори
1367       delete_button: Избриши
1368     new:
1369       title: Испрати ја пораката
1370       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1371       subject: Наслов
1372       body: Содржина
1373       send_button: Испрати
1374       back_to_inbox: Назад во примени
1375       message_sent: Пораката е испратена
1376       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1377         за да можете да праќате други.
1378     no_such_message:
1379       title: Нема таква порака
1380       heading: Нема таква порака
1381       body: За жал, нема порака со тој id.
1382     outbox:
1383       title: За праќање
1384       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1385       inbox: примени пораки
1386       outbox: за праќање
1387       messages:
1388         one: Имате %{count} испратена порака
1389         other: Имате %{count} испратени пораки
1390       to: До
1391       subject: Наслов
1392       date: Датум
1393       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1394         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1395       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1396     reply:
1397       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1398         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1399         име за да одговорите.
1400     read:
1401       title: Прочитај ја пораката
1402       from: Од
1403       subject: Наслов
1404       date: Датум
1405       reply_button: Одговори
1406       unread_button: Означи како непрочитано
1407       back: Назад
1408       to: За
1409       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1410         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1411         име за да ја прочитате.
1412     sent_message_summary:
1413       delete_button: Избриши
1414     mark:
1415       as_read: Пораката е означена како прочитана
1416       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1417     delete:
1418       deleted: Пораката е избришана
1419   site:
1420     index:
1421       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1422         оневозможиле тој програм.
1423       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1424       permalink: Постојана врска
1425       shortlink: Кратка врска
1426       createnote: Додај белешка
1427       license:
1428         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1429       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1430         и дали е овозможено далечинското управување
1431     edit:
1432       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1433       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1434         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1435         %{user_page}.
1436       user_page_link: корисничка страница
1437       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1438       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1439         - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го
1440         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1441         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1442       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1443         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1444         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1445       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата
1446         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1447       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1448         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1449       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1450       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1451         без кои оваа можност не може да работи.
1452     sidebar:
1453       search_results: Исход од пребарувањето
1454       close: Затвори
1455     search:
1456       search: Пребарај
1457       get_directions: Дај насоки
1458       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1459       from: Од
1460       to: До
1461       where_am_i: Каде сум?
1462       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1463     key:
1464       table:
1465         entry:
1466           motorway: Автопат
1467           main_road: Главен пат
1468           trunk: Главна сообраќајна артерија
1469           primary: Главен пат
1470           secondary: Спореден пат
1471           unclassified: Некласификуван пат
1472           track: Патека
1473           bridleway: Пешачко-влечен пат
1474           cycleway: Велосипедска патека
1475           cycleway_national: Државна велосипедска патека
1476           cycleway_regional: Регионална велосипедска патека
1477           cycleway_local: Месна велосипедска патека
1478           footway: Пешачка патека
1479           rail: Железница
1480           subway: Метро
1481           tram:
1482           - Лека железница
1483           - трамвај
1484           cable:
1485           - Клупна жичница
1486           - клупна жичница
1487           runway:
1488           - Аеродромска писта
1489           - рулажна патека
1490           apron:
1491           - Аеродромска платформа
1492           - терминал
1493           admin: Административна граница
1494           forest: Шума
1495           wood: Шумичка
1496           golf: Голф-терен
1497           park: Парк
1498           resident: Станбено подрачје
1499           common:
1500           - Општествена земја
1501           - ливада
1502           retail: Трговско подрачје
1503           industrial: Индустриско подрачје
1504           commercial: Комерцијално подрачје
1505           heathland: Голиште
1506           lake:
1507           - Езеро
1508           - резервоар
1509           farm: Фарма
1510           brownfield: Запуштено подрачје
1511           cemetery: Гробишта
1512           allotments: Парцели
1513           pitch: Спортски терен
1514           centre: Спортски центар
1515           reserve: Природен резерват
1516           military: Воено подрачје
1517           school:
1518           - Училиште
1519           - универзитет
1520           building: Значајно здание
1521           station: Железничка станица
1522           summit:
1523           - Врв
1524           - врв
1525           tunnel: Испрекината линија = тунел
1526           bridge: Црна линија = мост
1527           private: Доверлив пристап
1528           destination: Пристап до одредницата
1529           construction: Патишта во изградба
1530           bicycle_shop: Точкар
1531           bicycle_parking: Паркирање велосипеди
1532           toilets: Тоалет
1533     richtext_area:
1534       edit: Уреди
1535       preview: Преглед
1536     markdown_help:
1537       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1538       headings: Наслови
1539       heading: Наслов
1540       subheading: Поднаслов
1541       unordered: Неподреден список
1542       ordered: Подреден список
1543       first: Прва ставка
1544       second: Втора ставка
1545       link: Врска
1546       text: Текст
1547       image: Слика
1548       alt: Алтернативен текст
1549       url: URL
1550   trace:
1551     visibility:
1552       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1553       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1554         точки)
1555       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1556       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1557         подредени точки со време)
1558     create:
1559       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1560       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1561         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1562         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1563     edit:
1564       title: Ја уредувате трагата %{name}
1565       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1566       filename: 'Податотека:'
1567       download: преземи
1568       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1569       points: 'Точки:'
1570       start_coord: 'Почетна координата:'
1571       map: карта
1572       edit: уреди
1573       owner: 'Сопственик:'
1574       description: 'Опис:'
1575       tags: 'Ознаки:'
1576       tags_help: одделено со запирка
1577       save_button: Зачувај промени
1578       visibility: 'Видливост:'
1579       visibility_help: што значи ова?
1580       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1581     trace_form:
1582       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1583       description: 'Опис:'
1584       tags: 'Ознаки:'
1585       tags_help: одделено со запирка
1586       visibility: 'Видливост:'
1587       visibility_help: што значи ова?
1588       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1589       upload_button: Подигни
1590       help: Помош
1591       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1592     trace_header:
1593       upload_trace: Подигни трага
1594       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1595       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1596       traces_waiting:
1597         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1598           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1599           други корисници.
1600         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1601           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1602           во која чекаат други корисници.
1603     trace_optionals:
1604       tags: Ознаки
1605     view:
1606       title: Ја гледате трагата  %{name}
1607       heading: Ја гледате трагата %{name}
1608       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1609       filename: 'Податотека:'
1610       download: преземи
1611       uploaded: 'Подигнато во:'
1612       points: 'Точки:'
1613       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1614       map: карта
1615       edit: уреди
1616       owner: 'Сопственик:'
1617       description: 'Опис:'
1618       tags: 'Ознаки:'
1619       none: Ништо
1620       edit_track: Уреди ја трагава
1621       delete_track: Избриши ја трагава
1622       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1623       visibility: 'Видливост:'
1624     trace_paging_nav:
1625       showing_page: Страница %{page}
1626       older: Постари траги
1627       newer: Понови траги
1628     trace:
1629       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1630       count_points: '%{count} точки'
1631       ago: пред %{time_in_words_ago}
1632       more: повеќе
1633       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1634       view_map: Погледај ја картата
1635       edit: уреди
1636       edit_map: Уредување
1637       public: ЈАВНО
1638       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1639       private: ЛИЧНО
1640       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1641       by: од
1642       in: во
1643       map: карта
1644     list:
1645       public_traces: Јавни ГПС-траги
1646       your_traces: Ваши ГПС-траги
1647       public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
1648       description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
1649       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1650       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1651         трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1652         викстраница</a>.
1653     delete:
1654       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1655     make_public:
1656       made_public: Трагата е објавена
1657     offline_warning:
1658       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1659     offline:
1660       heading: GPX-складиштето е исклучено
1661       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1662     georss:
1663       title: ГПС-траги од OpenStreetMap
1664     description:
1665       description_with_count:
1666         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1667         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1668       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1669   application:
1670     require_cookies:
1671       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1672         за да можете да продолжите,
1673     require_moderator:
1674       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1675     setup_user_auth:
1676       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1677         повеќе.
1678       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1679         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1680         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1681   oauth:
1682     oauthorize:
1683       title: Овластете пристап до вашата сметка
1684       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1685         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1686         колку што сакате.
1687       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1688       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1689       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1690       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1691       allow_write_api: ја менува картата.
1692       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
1693       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1694       allow_write_notes: измена на белешки.
1695       grant_access: Дај пристап
1696     oauthorize_success:
1697       title: Барањето за овластување е дозволено
1698       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1699       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1700     oauthorize_failure:
1701       title: Барањето за овластување не успеа
1702       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1703       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1704     revoke:
1705       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1706   oauth_clients:
1707     new:
1708       title: Регистрирајте нова апликација
1709       submit: Регистрирање
1710     edit:
1711       title: Уредете ја апликацијата
1712       submit: Уреди
1713     show:
1714       title: OAuth податоци за %{app_name}
1715       key: 'Потрошувачки клуч:'
1716       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1717       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1718       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1719       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1720       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1721       edit: Измени подробности
1722       delete: Избриши клиент
1723       confirm: Дали сте сигурни?
1724       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1725       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1726       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1727       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1728       allow_write_api: ја менува картата.
1729       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1730       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1731       allow_write_notes: измена на белешки.
1732     index:
1733       title: Мои OAuth податоци
1734       my_tokens: Мои овластени апликации
1735       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1736       application: Назив на прил. програм
1737       issued_at: Издадено
1738       revoke: Поништи!
1739       my_apps: Мои клиентни апликации
1740       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1741         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1742         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1743       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1744       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1745     form:
1746       name: Име
1747       required: Се бара
1748       url: URL на главниот прилог
1749       callback_url: URL за одѕив
1750       support_url: URL поддршка
1751       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1752       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1753       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1754       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1755       allow_write_api: ја менува картата.
1756       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1757       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1758       allow_write_notes: измена на белешки.
1759     not_found:
1760       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1761     create:
1762       flash: Информациите се успешно регистрирани
1763     update:
1764       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1765     destroy:
1766       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1767   user:
1768     login:
1769       title: Најава
1770       heading: Најава
1771       email or username: Е-пошта или корисничко име
1772       password: 'Лозинка:'
1773       openid: '%{logo} OpenID:'
1774       remember: 'Запомни ме:'
1775       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1776       login_button: Најава
1777       register now: Регистрација
1778       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1779         име и лозинката:'
1780       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1781       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1782       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1783         на OpenStreetMap.
1784       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1785       no account: Немате сметка?
1786       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1787         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1788         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1789       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1790         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1791         за проблемот.
1792       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1793       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1794       auth_providers:
1795         openid:
1796           title: Најава со OpenID
1797           alt: Најава со URL за OpenID
1798         google:
1799           title: Најава со Google
1800           alt: Најава со OpenID од Google
1801         facebook:
1802           title: Најава со Facebook
1803           alt: Најава со профил на Facebook
1804         windowslive:
1805           title: Најава со Windows Live
1806           alt: Најава со сметка на Windows Live
1807         github:
1808           title: Најава со GitHub
1809           alt: Најава со сметка на GitHub
1810         wikipedia:
1811           title: Најава со Википедија
1812           alt: Најава со смета на Википедија
1813         yahoo:
1814           title: Најава со Yahoo
1815           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1816         wordpress:
1817           title: Најава со Wordpress
1818           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1819         aol:
1820           title: Најава со AOL
1821           alt: Најава со OpenID од AOL
1822     logout:
1823       title: Одјава
1824       heading: Одјава од OpenStreetMap
1825       logout_button: Одјава
1826     lost_password:
1827       title: Загубена лозинка
1828       heading: Ја заборавивте лозинката?
1829       email address: 'Е-пошта:'
1830       new password button: Смени лозинка
1831       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
1832         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1833       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
1834         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1835       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1836     reset_password:
1837       title: Смени лозинка
1838       heading: Смени лозинка за %{user}
1839       password: 'Лозинка:'
1840       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1841       reset: Смени лозинка
1842       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1843       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1844     new:
1845       title: Регистрација
1846       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
1847         сметка.
1848       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
1849         да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
1850         можен рок.
1851       about:
1852         header: Слободна и уредлива
1853         html: |-
1854           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
1855           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
1856       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
1857         со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
1858         за учесници</a>.
1859       email address: 'Е-пошта:'
1860       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
1861       not displayed publicly: Вашата адреса нема да се прикажува јавно. Повеќе информации
1862         за ова ќе најдете во <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy"
1863         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">Правилата
1864         за заштита на личните податоци</a>.
1865       display name: 'Име за приказ:'
1866       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
1867         во прилагодувањата.
1868       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
1869       password: 'Лозинка:'
1870       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1871       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
1872       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
1873         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1874       continue: Регистрација
1875       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1876       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
1877         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1878       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1879     terms:
1880       title: Услови на учество
1881       heading: Услови на учество
1882       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
1883         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
1884         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1885       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
1886         во јавна сопственост
1887       consider_pd_why: Што е ова?
1888       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1889       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
1890         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
1891       agree: Се согласувам
1892       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1893       decline: Одбиј
1894       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
1895         согласете се или одбијте ги.
1896       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
1897       legale_names:
1898         france: Франција
1899         italy: Италија
1900         rest_of_world: Остатокот од светот
1901     no_such_user:
1902       title: Нема таков корисник
1903       heading: Корисникот %{user} не постои.
1904       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
1905         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1906       deleted: избришан
1907     view:
1908       my diary: Мојот дневник
1909       new diary entry: нова ставка во дневникот
1910       my edits: Мои уредувања
1911       my traces: Мои траги
1912       my notes: Мои белешки
1913       my messages: Мои пораки
1914       my profile: Мојот профил
1915       my settings: Мои нагодувања
1916       my comments: Мои коментари
1917       oauth settings: oauth поставки
1918       blocks on me: Добиени блокови
1919       blocks by me: Извршени болокови
1920       send message: Испрати порака
1921       diary: Дневник
1922       edits: Уредувања
1923       traces: Траги
1924       notes: Белешки на картата
1925       remove as friend: Отстрани од пријатели
1926       add as friend: Додај во пријатели
1927       mapper since: 'Картограф од:'
1928       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1929       ct status: 'Услови за учество:'
1930       ct undecided: Неодлучено
1931       ct declined: Одбиен
1932       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1933       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
1934       email address: Е-пошта
1935       created from: 'Создадено од:'
1936       status: 'Статус:'
1937       spam score: 'Оцена за спам:'
1938       description: Опис
1939       user location: Местоположба на корисникот
1940       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
1941         за да ги видите соседните корисници околу вас.
1942       settings_link_text: прилагодувања
1943       your friends: Ваши пријатели
1944       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1945       km away: '%{count} км од вас'
1946       m away: '%{count} м од вас'
1947       nearby users: Други соседни корисници
1948       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
1949         дека работат на карти.
1950       role:
1951         administrator: Овој корисник е администратор
1952         moderator: Овој корисник е модератор
1953         grant:
1954           administrator: Додели администраторски пристап
1955           moderator: Додели модераторски пристап
1956         revoke:
1957           administrator: Лиши од администраторски пристап
1958           moderator: Лиши од модераторски пристап
1959       block_history: Активни блокови
1960       moderator_history: Зададени блокови
1961       comments: Коментари
1962       create_block: Блокирај го корисников
1963       activate_user: Активирај го корисников
1964       deactivate_user: Деактивирај го корисников
1965       confirm_user: Потврди го корисников
1966       hide_user: Скриј го корисников
1967       unhide_user: Покажи го корисников
1968       delete_user: Избриши го корисников
1969       confirm: Потврди
1970       friends_changesets: измени на пријателите
1971       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1972       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1973       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1974     popup:
1975       your location: Ваша местоположба
1976       nearby mapper: Соседен картограф
1977       friend: Пријател
1978     account:
1979       title: Уреди сметка
1980       my settings: Мои прилагодувања
1981       current email address: 'Тековна е-пошта:'
1982       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
1983       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1984       external auth: 'Надворешна заверка:'
1985       openid:
1986         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1987         link text: што е ова?
1988       public editing:
1989         heading: 'Јавно уредување:'
1990         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1991         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1992         enabled link text: што е ова?
1993         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
1994           уредувања се анонимни.
1995         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1996       public editing note:
1997         heading: Јавно уредување
1998         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
1999           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
2000           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
2001           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
2002           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
2003           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
2004           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
2005           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
2006       contributor terms:
2007         heading: 'Услови за учество:'
2008         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2009         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2010         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2011           и прифатите новите Услови за учество
2012         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2013           сопственост.
2014         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2015         link text: што е ова?
2016       profile description: 'Опис за профилот:'
2017       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2018       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2019       image: 'Слика:'
2020       gravatar:
2021         gravatar: Користи Gravatar
2022         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2023         link text: што е ова?
2024         disabled: Граватарот е исклучен.
2025         enabled: Вашиот граватар е вклучен.
2026       new image: Додај слика
2027       keep image: Задржи ја тековната слика
2028       delete image: Отстрани тековна слика
2029       replace image: Замени тековна слика
2030       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2031       home location: 'Матична местоположба:'
2032       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2033       latitude: Геог. ширина
2034       longitude: Геог. должина
2035       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2036         стиснам на картата
2037       save changes button: Зачувај ги промените
2038       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2039       return to profile: Назад кон профилот
2040       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2041         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2042       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2043     confirm:
2044       heading: Проверете си ја е-поштата
2045       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2046       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2047         да почнете со работа на картите.
2048       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2049         сметката.
2050       button: Потврди
2051       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2052       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2053       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2054       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2055         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2056     confirm_resend:
2057       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2058         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2059         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2060         адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
2061       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2062     confirm_email:
2063       heading: Потврди промена на е-пошта
2064       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2065         новата е-поштенска адреса.
2066       button: Потврди
2067       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2068       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2069       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2070     set_home:
2071       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2072     go_public:
2073       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2074     make_friend:
2075       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2076       button: Додај како пријател
2077       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2078       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2079       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2080     remove_friend:
2081       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2082       button: Отстрани од пријатели
2083       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2084       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2085     filter:
2086       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2087     list:
2088       title: Корисници
2089       heading: Корисници
2090       showing:
2091         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2092         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2093       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2094       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2095       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2096       hide: Скриј одбрани корисници
2097       empty: Нема најдено такви корисници
2098     suspended:
2099       title: Сметката е закочена
2100       heading: Сметката е закочена
2101       webmaster: мреж. управник
2102       body: |-
2103         <p>
2104           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2105           сомнителни активности.
2106         </p>
2107         <p>
2108           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2109           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2110         </p>
2111     auth_failure:
2112       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2113       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2114       no_authorization_code: Нема код за овластување
2115       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2116       invalid_scope: Неважечки делокруг
2117     auth_association:
2118       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2119       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2120         образецот подолу.
2121       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2122         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2123         со вашата назнака.
2124   user_role:
2125     filter:
2126       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2127         не сте администратор.
2128       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2129       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2130       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2131     grant:
2132       title: Потврди доделување на улога
2133       heading: Потврди доделување на улога
2134       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2135         `%{name}'?
2136       confirm: Потврди
2137       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2138         дали корисникот и улогата се важечки.
2139     revoke:
2140       title: Потврди лишување од улога
2141       heading: Потврди лишување од улога
2142       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2143         `%{role}' ?
2144       confirm: Потврди
2145       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2146         дали корисникот и улогата се важечки.
2147   user_block:
2148     model:
2149       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2150         блокови.
2151       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2152     not_found:
2153       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2154       back: Назад кон индексот
2155     new:
2156       title: Правење на блок за %{name}
2157       heading: Правење на блок за %{name}
2158       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2159         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2160         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2161         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2162         поими.
2163       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2164       submit: Направи блок
2165       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2166       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2167       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2168       back: Преглед на сите блокови
2169     edit:
2170       title: Уредување на блок за %{name}
2171       heading: Уредување на блок за %{name}
2172       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2173         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2174         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2175         лаички поими.
2176       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2177       submit: Поднови го блокот
2178       show: Преглед на овој блок
2179       back: Преглед на сите блокови
2180       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2181     filter:
2182       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2183       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2184     create:
2185       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2186         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2187       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2188         пред да го блокирате.
2189       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2190     update:
2191       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2192       success: Блокот е изменет.
2193     index:
2194       title: Кориснички блокови
2195       heading: Список на кориснички блокови
2196       empty: Досега сè уште нема блокови.
2197     revoke:
2198       title: Поништување на блок за %{block_on}
2199       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2200       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2201       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2202       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2203       revoke: Поништи!
2204       flash: Овој блок е поништен.
2205     period:
2206       one: еден час
2207       other: '%{count} часа'
2208     partial:
2209       show: Прикажи
2210       edit: Уреди
2211       revoke: Поништи!
2212       confirm: Дали сте сигурни?
2213       display_name: Блокиран корисник
2214       creator_name: Создавач
2215       reason: Причина за блокирање
2216       status: Статус
2217       revoker_name: 'Поништил:'
2218       not_revoked: (не се поништува)
2219       showing_page: Страница %{page}
2220       next: Следна »
2221       previous: « Претходна
2222     helper:
2223       time_future: Истекува за %{time}.
2224       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2225       time_past: Истечено пред %{time}.
2226     blocks_on:
2227       title: Блокови за %{name}
2228       heading: Список на блокови за %{name}
2229       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2230     blocks_by:
2231       title: Блокови од %{name}
2232       heading: Список на блокови од %{name}
2233       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2234     show:
2235       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2236       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2237       time_future: Уредувања во %{time}
2238       time_past: Истечено пред %{time}
2239       created: Создадено
2240       ago: пред %{time}
2241       status: Статус
2242       show: Прикажи
2243       edit: Уреди
2244       revoke: Поништи!
2245       confirm: Дали сте сигурни?
2246       reason: 'Причина за блокирање:'
2247       back: Преглед на сите блокови
2248       revoker: 'Поништувач:'
2249       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2250   note:
2251     description:
2252       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2253       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2254       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2255       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2256       closed_at_html: Решена пред %{when}
2257       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2258       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2259       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2260     rss:
2261       title: Белешки на OpenStreetMap
2262       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2263         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2264       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
2265       opened: нова белешка (кај %{place})
2266       commented: нова коментар (кај %{place})
2267       closed: затворена белешка (кај %{place})
2268       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2269     entry:
2270       comment: Коментар
2271       full: Целата белешка
2272     mine:
2273       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2274       heading: Белешки на %{user}
2275       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2276       id: Назнака
2277       creator: Создавач
2278       description: Опис
2279       created_at: Создадена
2280       last_changed: Изменета
2281       ago_html: пред %{when}
2282   javascripts:
2283     close: Затвори
2284     share:
2285       title: Сподели
2286       cancel: Откажи
2287       image: Слика
2288       link: Врска или HTML
2289       long_link: Врска
2290       short_link: Кратка врска
2291       geo_uri: ГЕО-URI
2292       embed: HTML
2293       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2294       format: 'Формат:'
2295       scale: 'Размер:'
2296       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2297       download: Преземи
2298       short_url: Кратка URL
2299       include_marker: Вклучи го бележникот
2300       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2301       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2302       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2303       only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
2304     embed:
2305       report_problem: Пријави проблем
2306     key:
2307       title: Легенда
2308       tooltip: Легенда
2309       tooltip_disabled: Легендата не е достапна за овој слој
2310     map:
2311       zoom:
2312         in: Приближи
2313         out: Оддалечи
2314       locate:
2315         title: Прик. моја местоположба
2316         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2317       base:
2318         standard: Стандардна
2319         cycle_map: Велосипедска карта
2320         transport_map: Сообраќајна карта
2321         hot: Хуманитарна
2322       layers:
2323         header: Слоеви на картата
2324         notes: Белешки на картата
2325         data: Податоци за картата
2326         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2327         title: Слоеви
2328       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2329       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2330     site:
2331       edit_tooltip: Уредување на картата
2332       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2333       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2334       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2335       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2336       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2337       queryfeature_tooltip: Пребарување на особености
2338       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на особеностите
2339     changesets:
2340       show:
2341         comment: Коментар
2342         subscribe: Претплати се
2343         unsubscribe: Отпиши ме
2344         hide_comment: скриј
2345         unhide_comment: откриј
2346     notes:
2347       new:
2348         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2349           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2350           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот. (Тука не
2351           внесувајте лични информации или информации од авторски-заштитени карти и
2352           именици.)
2353         add: Додај белешка
2354       show:
2355         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2356           независно да се проверат.
2357         hide: Скриј
2358         resolve: Решена
2359         reactivate: Реактивирај
2360         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2361         comment: Коментирај
2362     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2363       па стиснете тука.
2364     directions:
2365       engines:
2366         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2367         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2368         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2369         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2370         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2371         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2372         mapzen_bicycle: Велосипед (Mapzen)
2373         mapzen_car: Автомобил (Mapzen)
2374         mapzen_foot: Пешки (Mapzen)
2375       directions: Насоки
2376       distance: Растојание
2377       errors:
2378         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2379         no_place: За жал, не можев да го најдам тоа место.
2380       instructions:
2381         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2382         slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
2383         offramp_right_without_exit: На десниот исклучок, свртете на %{name}
2384         onramp_right_without_exit: Исклучете се десно, одејќи на %{name}
2385         endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
2386         merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
2387         fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
2388         turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
2389         sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
2390         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2391         sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
2392         turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
2393         offramp_left_without_exit: На левиот исклучок, свртете на %{name}
2394         onramp_left_without_exit: Исклучете се лево, одејќи на %{name}
2395         endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
2396         merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
2397         fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
2398         slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
2399         via_point_without_exit: (преку точката)
2400         follow_without_exit: Следете го %{name}
2401         roundabout_without_exit: На кружниот тек свртете на %{name}
2402         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2403         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2404         start_without_exit: Почнете на крајот од %{name}
2405         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2406         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2407         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2408         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2409         unnamed: неименувано
2410         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2411       time: Време
2412     query:
2413       node: Јазол
2414       way: Пат
2415       relation: Однос
2416       nothing_found: Не пронајдов ниедна особеност
2417       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2418       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2419   redaction:
2420     edit:
2421       description: Опис
2422       heading: Уреди редакција
2423       submit: Зачувај редакција
2424       title: Уреди редакција
2425     index:
2426       empty: Нема редакции.
2427       heading: Список на редакции
2428       title: Список на редакции
2429     new:
2430       description: Опис
2431       heading: Внесете информации за новата редакција
2432       submit: Создај редакција
2433       title: Создавање на нова редакција
2434     show:
2435       description: 'Опис:'
2436       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2437       title: Приказ на редакција
2438       user: 'Создавач:'
2439       edit: Уреди ја редакцијава
2440       destroy: Отстрани ја редакцијава
2441       confirm: Дали сте сигурни?
2442     create:
2443       flash: Редакцијата е создадена.
2444     update:
2445       flash: Промените се зачувани.
2446     destroy:
2447       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2448         на оваа редакција пред да ја поништите.
2449       flash: Редакцијата е поништена.
2450       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2451 ...