Merge branch 'master' into openid
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: El libre
5 # Author: Jmontane
6 # Author: Martorell
7 # Author: PerroVerd
8 # Author: SMP
9 # Author: Ssola
10 # Author: Toniher
11 ca: 
12   activerecord: 
13     attributes: 
14       diary_comment: 
15         body: Cos
16       diary_entry: 
17         language: Idioma
18         latitude: Latitud
19         longitude: Longitud
20         title: Títol
21         user: Usuari
22       friend: 
23         friend: Amic
24         user: Usuari
25       message: 
26         body: Cos
27         recipient: Destinatari
28         sender: Remitent
29         title: Títol
30       trace: 
31         description: Descripció
32         latitude: Latitud
33         longitude: Longitud
34         name: Nom
35         public: Públic
36         size: Mida
37         user: Usuari
38         visible: Visible
39       user: 
40         active: Actiu
41         description: Descripció
42         display_name: Nom en pantalla
43         email: E-mail
44         languages: Idiomes
45         pass_crypt: Contrasenya
46     models: 
47       acl: Llista de control d'accés
48       changeset: Conjunt de canvis
49       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
50       country: País
51       diary_comment: Commentari del diari
52       diary_entry: Entrada al diari
53       friend: Amic
54       language: Idioma
55       message: Missatge
56       node: Node
57       node_tag: Etiqueta del node
58       notifier: Notificador
59       old_node: Node antic
60       old_node_tag: Etiqueta del node antic
61       old_relation: Relació antiga
62       old_relation_member: Membre de la relació antiga
63       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
64       old_way: Camí antic
65       old_way_node: Node del camí antic
66       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
67       relation: Relació
68       relation_member: Membre de la relació
69       relation_tag: Etiqueta de la relació
70       session: Sessió
71       trace: Traç
72       tracepoint: Punt de traç
73       tracetag: Etiqueta del traç
74       user: Usuari
75       user_preference: Preferències d'usuari
76       way: Camí
77       way_node: Node del camí
78       way_tag: Etiqueta del camí
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: Conjunt de canvis %{id}
82       changesetxml: XML del conjunt de canvis
83       download: Baixa %{changeset_xml_link} o %{osmchange_xml_link}
84       feed: 
85         title: Conjunt de canvis %{id}
86         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
87       osmchangexml: XML en format osmChange
88       title: Conjunt de canvis
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Pertany a:"
91       bounding_box: "Caixa contenidora:"
92       box: caixa
93       closed_at: "Tancat el:"
94       created_at: "Creat el:"
95       has_nodes: "Té els següents %{count} nodes:"
96       has_relations: "Té les següents %{count} relacions:"
97       has_ways: 
98         one: "Té la següent via:"
99         other: "Té les següents %{count} vies:"
100       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
101     common_details: 
102       changeset_comment: "Comentari:"
103       edited_at: "Editat:"
104       edited_by: "Editat per:"
105       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
106       version: Versió
107     containing_relation: 
108       entry: Relació %{relation_name}
109       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
110     map: 
111       deleted: Esborrat
112       larger: 
113         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
114         node: Visualitza el node en un mapa més gran
115         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
116         way: Visualitza la via en un mapa més gran
117       loading: S'està carregant...
118     navigation: 
119       all: 
120         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
121         next_node_tooltip: Node següent
122         next_relation_tooltip: Relació següent
123         next_way_tooltip: Via següent
124         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
125         prev_node_tooltip: Node anterior
126         prev_relation_tooltip: Relació anterior
127         prev_way_tooltip: Via anterior
128       user: 
129         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions feter per %{user}
130         next_changeset_tooltip: Propera edició per %{user}
131         prev_changeset_tooltip: Edició anterior per l'usuari %{user}
132     node: 
133       download: "%{download_xml_link} o %{view_history_link}"
134       download_xml: Baixa l'XML
135       edit: modificació
136       node: Node
137       node_title: "Node: %{node_name}"
138       view_history: visualitza l'historial
139     node_details: 
140       coordinates: "Coordenades:"
141       part_of: "Part de:"
142     node_history: 
143       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
144       download_xml: Baixa l'XML
145       node_history: Historial del node
146       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
147       view_details: visualitza els detalls
148     not_found: 
149       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
150       type: 
151         changeset: conjunt de canvis
152         node: node
153         relation: relació
154         way: via
155     paging_nav: 
156       of: de
157       showing_page: S'està mostrant pàgina
158     relation: 
159       download: "%{download_xml_link} oo %{view_history_link}"
160       download_xml: Baixa l'XML
161       relation: Relació
162       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
163       view_history: visualitza l'historial
164     relation_details: 
165       members: "Membres:"
166       part_of: "Part de:"
167     relation_history: 
168       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
169       download_xml: Descarrega XML
170       relation_history: Historial de la relació
171       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
172       view_details: visualitza els detalls
173     relation_member: 
174       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
175       type: 
176         node: Node
177         relation: Relació
178         way: Via
179     start: 
180       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
181       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
182     start_rjs: 
183       data_frame_title: Informació
184       data_layer_name: Informació
185       details: Detalls
186       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
187       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
188       hide_areas: Oculta les zones
189       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
190       load_data: Carrega dades
191       loading: S'està carregant...
192       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
193       object_list: 
194         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
195         back: Mostra llista d'objectes
196         details: Detalls
197         heading: Llista d'objectes
198         history: 
199           type: 
200             node: Node [[id]]
201             way: Via [[id]]
202         selected: 
203           type: 
204             node: Node [[id]]
205             way: Via [[id]]
206         type: 
207           node: Node
208           way: Camí
209       private_user: usuari privat
210       show_areas: Mostra les zones
211       show_history: Mostra l'historial
212       wait: Espereu...
213       zoom_or_select: Ampliar o seleccionar una àrea del mapa per veure
214     tag_details: 
215       tags: "Etiquetes:"
216       wiki_link: 
217         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
218         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
219       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
220     timeout: 
221       sorry: Hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
222       type: 
223         changeset: conjunt de canvis
224         node: node
225         relation: relació
226         way: via
227     way: 
228       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} o %{edit_link}"
229       download_xml: Descarrega XML
230       edit: modificació
231       view_history: visualitza l'històric
232       way: Via
233       way_title: "Via: %{way_name}"
234     way_details: 
235       also_part_of: 
236         one: també part de la via %{related_ways}
237         other: també part de les vies %{related_ways}
238       nodes: "Nodes:"
239       part_of: "Part de:"
240     way_history: 
241       download: "%{download_xml_link} o %{view_details_link}"
242       download_xml: Descarrega XML
243       view_details: visualitza els detalls
244       way_history: Historial de la via
245       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
246   changeset: 
247     changeset: 
248       anonymous: Anònim
249       big_area: (gran)
250       no_comment: (cap)
251       no_edits: (Sense edicions)
252       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
253       still_editing: (Encara en edició)
254       view_changeset_details: Veure detalls dels canvis
255     changeset_paging_nav: 
256       next: Següent »
257       previous: "« Anterior"
258       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
259     changesets: 
260       area: Àrea
261       comment: Comentari
262       id: ID
263       saved_at: Desat a
264       user: Usuari
265     list: 
266       description: Canvis recents
267       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
268       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
269       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
270       heading: Conjunt de canvis
271       heading_bbox: Conjunt de canvis
272       heading_user: Conjunt de canvis
273       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
274       title: Conjunt de canvis
275       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
276       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
277       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
278   diary_entry: 
279     diary_comment: 
280       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
281       confirm: Confirmar
282       hide_link: Amaga aquest comentari
283     diary_entry: 
284       comment_count: 
285         one: 1 comentari
286         other: "%{count} comentaris"
287       comment_link: Comenta aquesta entrada
288       confirm: Confirmar
289       edit_link: Edita aquesta entrada
290       hide_link: Amaga aquesta entrada
291       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
292       reply_link: Respon a aquesta entrada
293     edit: 
294       body: "Cos del missatge:"
295       language: Idioma
296       latitude: "Latitud:"
297       location: "Ubicació:"
298       longitude: "Longitud:"
299       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
300       save_button: Guardar
301       subject: "Assumpte:"
302       title: Edita entrada del diari
303       use_map_link: usa el mapa
304     feed: 
305       all: 
306         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
307         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
308       language: 
309         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
310         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
311       user: 
312         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
313         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
314     list: 
315       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
316       new: Nova Entrada de Diari
317       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
318       newer_entries: Entrades més Recents
319       no_entries: No hi ha entrades al diari
320       older_entries: Entrades més Antigues
321       recent_entries: "Entrades Recents al diari:"
322       title: Diaris d'usuari/a
323       user_title: Diari de %{user}
324     location: 
325       edit: Edita
326       location: "Ubicació:"
327       view: Veure
328     new: 
329       title: Nova Entrada de Diari
330     no_such_entry: 
331       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
332       title: No hi ha entrada al diari com
333     no_such_user: 
334       heading: L'usuari/a %{user} no existeix
335       title: Aquest usuari/a no existeix
336     view: 
337       leave_a_comment: Deixa un comentari
338       login: Accés
339       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
340       save_button: Desa
341       title: Diari de %{user} | %{title}
342       user_title: Diari de %{user}
343   editor: 
344     default: Predeterminat (actualment %{name})
345     potlatch: 
346       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
347       name: Potlatch 1
348     potlatch2: 
349       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
350       name: Potlatch 2
351     remote: 
352       description: Comandament a distància (JOSM o Merkaartor)
353       name: Control Remot
354   export: 
355     start: 
356       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
357       area_to_export: Àrea a exportar
358       embeddable_html: HTML que es pot incloure
359       export_button: Exporta
360       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
361       format: Format
362       format_to_export: Format d'exportació
363       image_size: Mida de la imatge
364       latitude: "Lat:"
365       licence: Llicència
366       longitude: "Lon:"
367       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
368       mapnik_image: Imatge de Mapnik
369       max: màx
370       options: Opcions
371       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
372       osmarender_image: Imatge de Osmarender
373       output: Sortida
374       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
375       scale: Escala
376       too_large: 
377         heading: L'àrea és massa gran
378       zoom: Zoom
379     start_rjs: 
380       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
381       change_marker: Canvia la posició del marcador
382       click_add_marker: Fes clic al mapa per afegir un marcador
383       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
384       export: Exporta
385       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
386       view_larger_map: Veure un mapa més gran
387   geocoder: 
388     description: 
389       title: 
390         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
392       types: 
393         cities: Ciutats
394         places: Llocs
395         towns: Municipis
396     description_osm_namefinder: 
397       prefix: "%{distance} %{direction} de %{type}"
398     direction: 
399       east: est
400       north: nord
401       north_east: nord-est
402       north_west: nord-oest
403       south: sud
404       south_east: sud-est
405       south_west: sud-oest
406       west: oest
407     results: 
408       more_results: Més resultats
409       no_results: No hi ha resultats
410     search: 
411       title: 
412         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
413         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
414         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
415         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
416         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
417         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
418         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
419     search_osm_namefinder: 
420       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} de %{parentname})"
421       suffix_place: ", %{distance} %{direction} de %{placename}"
422     search_osm_nominatim: 
423       prefix: 
424         amenity: 
425           airport: Aeroport
426           arts_centre: Centre d'Art
427           atm: Caixer automàtic
428           auditorium: Auditori
429           bank: Banc
430           bar: Bar
431           bench: Banc
432           bicycle_parking: Aparcament de Bicicletes
433           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
434           brothel: Prostíbul
435           bureau_de_change: Oficina de canvi
436           bus_station: Estació d'autobusos
437           cafe: Cafè
438           car_rental: Lloguer de cotxes
439           car_sharing: Per Compartir Cotxe
440           car_wash: Rentat de Cotxes
441           casino: Casino
442           cinema: Cinema
443           clinic: Clínica
444           club: Club
445           college: Institut
446           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
447           courthouse: Jutjat
448           crematorium: Crematori
449           dentist: Dentista
450           doctors: Metges
451           dormitory: Residència Universitària
452           drinking_water: Aigua potable
453           driving_school: Autoescola
454           embassy: Ambaixada
455           emergency_phone: Telèfon d'emergència
456           fast_food: Menjar ràpid
457           ferry_terminal: Terminal de Ferry
458           fire_hydrant: Boca d'incendi
459           fire_station: Parc de bombers
460           fountain: Font
461           fuel: Gasolinera
462           grave_yard: Cementiri
463           gym: Gimnàs
464           hall: Ajuntament
465           health_centre: Centre de Salut
466           hospital: Hospital
467           hotel: Hotel
468           hunting_stand: Club de caça
469           ice_cream: Gelat
470           kindergarten: Jardí d'infància
471           library: Biblioteca
472           market: Mercat
473           marketplace: Mercat
474           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
475           nightclub: Club nocturn
476           nursery: Infantil
477           nursing_home: Llar d'Avis
478           office: Oficina
479           park: Parc
480           parking: Pàrquing
481           pharmacy: Farmàcia
482           place_of_worship: Lloc de culte
483           police: Policia
484           post_box: Bustia
485           post_office: Oficina de correus
486           preschool: Pre-Escola
487           prison: Presó
488           pub: Pub
489           public_building: Edifici públic
490           public_market: Mercat Públic
491           reception_area: Àrea de recepció
492           recycling: Punt de reciclatge
493           restaurant: Restaurant
494           retirement_home: Casa de Retirament
495           sauna: Sauna
496           school: Escola
497           shelter: Refugi
498           shop: Botiga
499           shopping: Botigues
500           social_club: Club social
501           studio: Estudi
502           supermarket: Supermercat
503           taxi: Taxi
504           telephone: Telèfon públic
505           theatre: Teatre
506           toilets: Banys
507           townhall: Ajuntament
508           university: Universitat
509           vending_machine: Màquina expenedora
510           veterinary: Veterinari
511           village_hall: Casa de la Vila
512           waste_basket: Cistella de Residus
513           wifi: Accés a internet WiFi
514           youth_centre: Centre juvenil
515         boundary: 
516           administrative: Administració de Fronteres
517         building: 
518           apartments: Bloc d'apartaments
519           block: Edifici en construcció
520           bunker: Búnker
521           chapel: Capella
522           church: Església
523           city_hall: Ajuntament
524           commercial: Edifici comercial
525           dormitory: Residència Universitària
526           entrance: Entrada de l'Edifici
527           faculty: Edifici facultatiu
528           farm: Instal·lacions agrícoles
529           flats: Pisos
530           garage: Garatge
531           hall: Ajuntament
532           hospital: Edifici hospitalari
533           hotel: Hotel
534           house: Casa
535           industrial: Edifici industrial
536           office: Edifici d'oficines
537           public: Edifici públic
538           residential: Edifici residencial
539           retail: Edifici de Venda al detall
540           school: Edifici escolar
541           shop: Botiga
542           stadium: Estadi
543           store: Magatzem
544           terrace: Terrassa
545           tower: Torre
546           train_station: Estació de tren
547           university: Edifici universitari
548         highway: 
549           bridleway: Ferradura
550           bus_guideway: Carril Bus
551           bus_stop: Parada d'autobús
552           byway: Ruta segregada
553           construction: Autopista en construcció
554           cycleway: Ruta per a bicicletes
555           distance_marker: Marcador de Distància
556           emergency_access_point: Accés d'emergència
557           footway: Sendera
558           ford: Fiord
559           gate: Porta
560           path: Camí
561           primary_link: Carretera principal
562           residential: Residencial
563           road: Carretera
564           secondary: Carretera secundària
565           secondary_link: Carretera secundària
566           steps: Graons
567           stile: Escala per a travessar reixats
568           tertiary: Carretera terciària
569           trail: Sendera
570           unclassified: Carretera sense classificar
571         historic: 
572           archaeological_site: Lloc arqueològic
573           battlefield: Camp de batalla
574           building: Edifici
575           castle: Castell
576           church: Església
577           house: Casa
578           icon: Icona
579           memorial: Memorial
580           mine: Mina
581           monument: Monument
582           museum: Museu
583           ruins: Ruïnes
584           tower: Torre
585         landuse: 
586           cemetery: Cementiri
587           commercial: Zona comercial
588           construction: Construcció
589           farm: Granja
590           forest: Bosc
591           industrial: Zona industrial
592           mine: Mina
593           mountain: Muntanya
594           park: Parc
595           plaza: Plaça
596           quarry: Pedrera
597           residential: Àrea residencial
598           wetland: Aiguamoll
599           wood: Fusta
600         leisure: 
601           fishing: Àrea de pesca
602           garden: Jardí
603           golf_course: Camp de golf
604           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
605           marina: Port esportiu
606           miniature_golf: Minigolf
607           nature_reserve: Reserva natural
608           park: Parc
609           sports_centre: Centre esportiu
610           stadium: Estadi
611           swimming_pool: Piscina
612           water_park: Parc aquàtic
613         natural: 
614           bay: Badia
615           beach: Platja
616           cape: Cap
617           cave_entrance: Entrada a cova
618           channel: Canal
619           cliff: Cingle
620           coastline: Litoral
621           crater: Cràter
622           fell: Forest
623           fjord: Fiord
624           geyser: Guèiser
625           glacier: Glacera
626           heath: Bruguerar
627           hill: Pujol
628           island: Illa
629           moor: Amarratge
630           mud: Llot
631           peak: Pic
632           point: Punt
633           reef: Escull
634           ridge: Cresta
635           river: Riu
636           rock: Roca
637           scree: Pedregar
638           shoal: Banc
639           spring: Deu
640           strait: Estret
641           tree: Arbre
642           valley: Vall
643           volcano: Volcà
644           water: Aigua
645           wetland: Aiguamoll
646           wetlands: Aiguamolls
647           wood: Bosc
648         place: 
649           airport: Aeroport
650           city: Ciutat
651           country: País
652           county: Comtat
653           farm: Granja
654           hamlet: Aldea
655           house: Casa
656           houses: Cases
657           island: Illa
658           islet: Illot
659           locality: Localitat
660           moor: Amarrador
661           municipality: Municipi
662           postcode: Codi postal
663           region: Regió
664           sea: Mar
665           state: Estat o província
666           subdivision: Subdivisió
667           suburb: Suburbi
668           town: Poble
669           village: Aldea
670         railway: 
671           level_crossing: Pas a nivell
672           monorail: Monorail
673           subway: Estació de metro
674           tram: Tramvia
675           tram_stop: Parada de tramvia
676         shop: 
677           bakery: Fleca
678           bicycle: Tenda de bicicletes
679           books: Llibreria
680           butcher: Carnisseria
681           car_repair: Reparació d'automòbils
682           chemist: Farmàcia
683           fish: Peixateria
684           florist: Floristeria
685           gift: Botiga de regals
686           hairdresser: Perruqueria o barberia
687           jewelry: Joieria
688           laundry: Bugaderia
689           mall: Centre comercial
690           market: Mercat
691           optician: Òptica
692           shoes: Sabateria
693           supermarket: Supermercat
694           toys: Botiga de joguines
695           travel_agency: Agència de viatges
696         tourism: 
697           alpine_hut: Cabanya alpina
698           artwork: Il·lustració
699           attraction: Atracció
700           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
701           cabin: Cabanya
702           camp_site: Campament
703           caravan_site: Càmping per a caravanes
704           chalet: Xalet
705           guest_house: Alberg
706           hostel: Hostal
707           hotel: Hotel
708           information: Informació
709           lean_to: Nau
710           motel: Motel
711           museum: Museu
712           picnic_site: Àrea de pícnic
713           theme_park: Parc temàtic
714           valley: Vall
715           viewpoint: Mirador
716           zoo: Zoològic
717         waterway: 
718           canal: Canal
719           ditch: Séquia
720           mooring: Amarradors
721           rapids: Ràpids
722           river: Riu
723           wadi: Torrent
724           water_point: Punt d'aigua
725           waterfall: Cascada
726   javascripts: 
727     map: 
728       base: 
729         cycle_map: Cycle Map
730         noname: NoName
731   layouts: 
732     documentation: Documentació
733     donate_link_text: donatius
734     edit: Modificació
735     export: Exporta
736     gps_traces: Traces de GPS
737     help: Ajuda
738     history: Historial
739     home: Inici
740     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
741     intro_3_partners: wiki
742     logo: 
743       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
744     logout: sortir
745     logout_tooltip: Sortir
746     make_a_donation: 
747       text: Fer una donació
748     user_diaries: DIaris de usuari
749     view: Veure
750     view_tooltip: Visualitza els mapes
751     welcome_user: Benvingut/da, %{user_link}
752     welcome_user_link_tooltip: La teva pàgina d'usuari
753   license_page: 
754     foreign: 
755       english_link: l'original en anglès
756       title: Sobre aquesta traducció
757     native: 
758       title: Sobre aquesta pàgina
759   message: 
760     delete: 
761       deleted: Missatge esborrat
762     inbox: 
763       date: Data
764       from: De
765       outbox: sortida
766       subject: Assumpte
767       title: Safata d'entrada
768     message_summary: 
769       delete_button: Suprimeix
770       read_button: Marca com a llegit
771       reply_button: Respon
772       unread_button: Marca com a no llegit
773     new: 
774       back_to_inbox: Tornar a la safata d'entrada
775       body: Cos
776       message_sent: S'ha enviat el missatge
777       send_button: Envia
778       subject: Assumpte
779       title: Enviar missatge
780     no_such_message: 
781       heading: No existeix aquest missatge
782       title: No existeix aquest missatge
783     outbox: 
784       date: Data
785       inbox: Entrada
786       my_inbox: El meu %{inbox_link}
787       outbox: sortida
788       subject: Assumpte
789       title: Sortida
790       to: A
791     read: 
792       date: Data
793       from: De
794       reply_button: Respon
795       subject: Assumpte
796       title: Llegir missatge
797       to: Per a
798       unread_button: Marca com a no llegit
799     sent_message_summary: 
800       delete_button: Suprimeix
801   notifier: 
802     diary_comment_notification: 
803       hi: Hola %{to_user},
804     email_confirm: 
805       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
806     email_confirm_html: 
807       greeting: Hola,
808     email_confirm_plain: 
809       greeting: Hola,
810     gpx_notification: 
811       greeting: Hola,
812     lost_password_html: 
813       greeting: Hola,
814     lost_password_plain: 
815       greeting: Hola,
816     message_notification: 
817       hi: Hola %{to_user},
818     signup_confirm_html: 
819       more_videos_here: més de vídeos aquí
820     signup_confirm_plain: 
821       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
822   oauth_clients: 
823     edit: 
824       submit: Modificació
825     form: 
826       name: Nom
827       required: Requerit
828   site: 
829     edit: 
830       user_page_link: pàgina d'usuari
831     index: 
832       license: 
833         license_name: Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0
834         project_name: projecte OpenStreetMap
835       permalink: Enllaç permanent
836       shortlink: Enllaç curt
837     key: 
838       table: 
839         entry: 
840           apron: 
841             1: terminal
842           cemetery: Cementiri
843           centre: Centre esportiu
844           farm: Granja
845           forest: Bosc
846           golf: Camp de golf
847           industrial: Zona industrial
848           lake: 
849             - Llac
850           military: Àrea militar
851           private: Accés privat
852           rail: Ferrocarril
853           reserve: Reserva natural
854           resident: Zona residencial
855           school: 
856             - Escola
857             - Universitat
858           secondary: Carretera secundària
859           station: Estació de tren
860           subway: Metro
861           summit: 
862             1: pic
863           track: Pista
864           wood: Fusta
865     search: 
866       search: Cerca
867       submit_text: Vés-hi
868       where_am_i: On sóc?
869     sidebar: 
870       close: Tanca
871       search_results: Resultats de la cerca
872   time: 
873     formats: 
874       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
875   trace: 
876     create: 
877       upload_trace: Pujar traça de GPS
878     edit: 
879       description: "Descripció:"
880       download: descàrrega
881       edit: modificació
882       filename: "Nom del fitxer:"
883       heading: Editant traça %{name}
884       map: mapa
885       owner: "Propietari:"
886       points: "Punts:"
887       save_button: Guardar canvis
888       start_coord: "Coordenada d'inici:"
889       tags: "Etiquetes:"
890       tags_help: separat per comas
891       title: Editant traça %{name}
892       uploaded_at: "Pujat a:"
893       visibility: "Visibilitat:"
894       visibility_help: Què vol dir això?
895     list: 
896       public_traces: Traces GPS públiques
897       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
898       your_traces: Les teves traces GPS
899     no_such_user: 
900       heading: No existeix l'usuari %{user}
901       title: No existeix l`usuari
902     trace: 
903       ago: fa %{time_in_words_ago}
904       by: en
905       count_points: "%{count} punts"
906       edit: modificació
907       edit_map: Edita el mapa
908       identifiable: IDENTIFICABLE
909       in: a
910       map: mapa
911       more: mes
912       pending: PENDENT
913       private: PRIVAT
914       public: PUBLIC
915       trace_details: Veure detalls de la traça
916       trackable: RASTREABLE
917       view_map: Visualitza el mapa
918     trace_form: 
919       description: Descripció
920       help: Ajuda
921       tags: Etiquetes
922       tags_help: separat per comas
923       upload_button: Pujar
924       upload_gpx: Carregar arxiu GPX
925       visibility: Visibilitat
926       visibility_help: què significa això?
927     trace_header: 
928       see_all_traces: Veure totes les traces
929       see_your_traces: Veure totes les teves traces
930     trace_optionals: 
931       tags: Etiquetes
932     trace_paging_nav: 
933       next: Següent &raquo;
934       previous: "&laquo; Previ"
935       showing_page: Mostrant pàgina %{page}
936     view: 
937       delete_track: Elimina aquesta traça
938       description: "Descripció:"
939       download: baixada
940       edit: modificació
941       edit_track: Edita aquesta traça
942       filename: "Nom del fitxer:"
943       heading: Veient traça %{name}
944       map: mapa
945       none: Ningú
946       owner: "Propietari:"
947       pending: PENDENT
948       points: "Punts:"
949       start_coordinates: "coordenada de inici:"
950       tags: "Etiquetes:"
951       title: Veient traça %{name}
952       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
953       uploaded: "Pujat el:"
954       visibility: "Visibilitat:"
955   user: 
956     account: 
957       contributor terms: 
958         link text: què és això?
959       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
960       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
961       image: "Imatge:"
962       latitude: "Latitud:"
963       longitude: "Longitud:"
964       my settings: Preferències
965       new image: Afegir una imatge
966       preferred languages: "Llengües preferents:"
967       profile description: "Descripció del perfil:"
968       public editing: 
969         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
970         enabled link text: què és això?
971         heading: "Edició pública:"
972       public editing note: 
973         heading: Edició pública
974       return to profile: Torna al perfil
975       save changes button: Desa els canvis
976       title: Edita el compte
977     confirm: 
978       button: Confirmar
979     confirm_email: 
980       button: Confirmar
981     go_public: 
982       flash success: Ara totes les teves edicions són públiques i ja estàs autoritzat per a editar
983     list: 
984       heading: Usuaris
985       title: Usuaris
986     login: 
987       create_account: crea un compte
988       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
989       heading: Accés
990       login_button: Accés
991       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
992       password: "Contrasenya:"
993       please login: Si us plau, inicieu la sessió o %{create_user_link}.
994       title: Accés
995       webmaster: webmestre
996     logout: 
997       heading: Sortir d'OpenStreetMap
998       logout_button: Sortir
999       title: Sortir
1000     lost_password: 
1001       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1002       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1003       new password button: Restablir contrasenya
1004       title: contrasenya perduda
1005     make_friend: 
1006       success: "%{name} ara és el vostre amic."
1007     new: 
1008       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1009       continue: Continua
1010       display name: "Nom en pantalla:"
1011       email address: "Adreça de correu:"
1012       heading: Crea un compte d'usuari
1013       password: "Contrasenya:"
1014     no_such_user: 
1015       title: No existeix aquest usuari
1016     popup: 
1017       friend: Amic
1018       your location: La teva situació
1019     reset_password: 
1020       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1021       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1022       heading: Restablir la contrasenya per %{user}
1023       password: "Contrasenya:"
1024       reset: Restablir contrasenya
1025       title: Restablir la contrasenya
1026     terms: 
1027       agree: D'acord
1028       decline: Declinar
1029       legale_names: 
1030         france: França
1031         italy: Itàlia
1032         rest_of_world: Resta del món
1033     view: 
1034       activate_user: activa aquest usuari
1035       add as friend: afegir com a amic
1036       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1037       confirm: Confirmeu
1038       create_block: boca aquest usuari
1039       created from: "Creat a partir de:"
1040       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1041       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1042       description: Descripció
1043       diary: diari
1044       edits: modificacions
1045       email address: "Adreça de correu:"
1046       hide_user: amagar aquest usuari
1047       km away: "%{count}km de distància"
1048       m away: "%{count}m de distància"
1049       mapper since: "Mapejant des de:"
1050       my diary: el meu diari
1051       my edits: les meves edicions
1052       my settings: les meves preferències
1053       my traces: les meves traces
1054       nearby users: Altres usuaris propers
1055       oauth settings: configuració OAuth
1056       role: 
1057         administrator: Aquest usuari és administrador
1058         moderator: Aquest usuari és moderador
1059       send message: enviar missatge
1060       settings_link_text: preferències
1061       status: "Estat:"
1062       traces: traces
1063       user location: Ubicació de l'usuari
1064       your friends: Els vostres amics
1065   user_block: 
1066     partial: 
1067       confirm: N'esteu segur?
1068       creator_name: Creador
1069       edit: Edició
1070       show: Mostra
1071       status: Estatus
1072     period: 
1073       one: 1 hora
1074       other: "%{count} hores"
1075     show: 
1076       confirm: N'esteu segur?
1077       edit: Edició
1078       show: Mostra
1079       status: Estat
1080   user_role: 
1081     filter: 
1082       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
1083       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
1084       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
1085       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
1086     grant: 
1087       confirm: Confirmar
1088       heading: Confirmi la concessió de rol
1089       title: Confirmi la concessió de rol
1090     revoke: 
1091       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
1092       confirm: Confirmar
1093       heading: Confirmar revocació de rol
1094       title: Confirmar revocació de rol