Removing zh-HANS: Just contained a few messages in English
[rails.git] / config / potlatch / locales / no.yml
1 "no": 
2   a_poi: $1 et POI
3   a_way: $1 en linje
4   action_addpoint: legger til et punkt på enden av en linje
5   action_cancelchanges: avbryter endringer av
6   action_createpoi: lage et POI (interessant punkt)
7   action_deletepoint: sletter et punkt
8   action_insertnode: legge til et punkt på linjen
9   action_mergeways: slår sammen to linjer
10   action_movepoi: flytter et POI (interessant punkt)
11   action_movepoint: flytter punkt
12   action_moveway: flytter en linje
13   action_pointtags: sette merker på et punkt
14   action_poitags: sette merker på et POI (interessant punkt)
15   action_reverseway: snur en linje bak fram
16   action_splitway: dele en linje
17   action_waytags: sette merker på en linje
18   advice_nocommonpoint: Linjene deler ikke et felles punkt
19   advice_tagconflict: Ulike merker, vennligst sjekk (Z for å angre)
20   advice_toolong: For lang til å låse opp, linjen må deles i flere biter
21   advice_waydragged: Linje flyttet (Z for å angre)
22   cancel: Avbryt
23   createrelation: Lag en ny relasjon
24   delete: Slett
25   deleting: sletter
26   emailauthor: \n\nVennligst send en epost (på engelsk) til richard\@systemeD.net med en feilrapport, og forklar hva du gjorde når det skjedde.
27   error_connectionfailed: "Beklager - forbindelsen til OpenStreetMap-tjeneren feilet, eventuelle nye endringer har ikke blitt lagret.\n\nVil du prøve på nytt?"
28   error_nopoi: Fant ikke POI-et, så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
29   error_nosharedpoint: Linjene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
30   error_noway: Fant ikke linjen $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
31   existingrelation: Legg til en relasjon som er her fra før
32   findrelation: Finn en relasjon som inneholder
33   gpxpleasewait: Vennligst vent mens sporloggen behandles.
34   help: Hjelp
35   hint_drawmode: trykk for å legge til punkt\ndobbeltklikk eller enter\nfor å avslutte linje
36   hint_loading: laster linjer
37   hint_overendpoint: over endepunkt\ntrykk for å koble sammen\nshift+trykk for å slå sammen
38   hint_overpoint: over punkt\ntrykk for å koble sammen
39   hint_pointselected: punkt valgt\n(shift+trykk punktet for å\nstarte en ny linje)
40   norelations: Ingen relasjoner i området på skjermen
41   option_custompointers: Bruk penn- og håndpekere
42   option_fadebackground: Fjern bakgrunn
43   option_thinlines: Bruk tynne linjer uansett forstørrelse
44   option_warnings: Vis flytende advarsler
45   point: Punkt
46   prompt_addtorelation: Legg $1 til en relasjon
47   prompt_revertversion: "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
48   prompt_taggedpoints: Noen av punktene på denne linjen har merker. Vil du virkelig slette?
49   prompt_track: Overfør dine GPS-sporinger til (låste) linjer for redigering.
50   prompt_welcome: Velkommen til OpenStreetMap!
51   tip_addrelation: Legg til i en relasjon
52   tip_addtag: Legg til merke
53   tip_alert: Det oppstod en feil, trykk for detaljer
54   tip_anticlockwise: Sirkulær linje mot klokka, trykk for å snu
55   tip_clockwise: Sirkulær linje med klokka, trykk for å snu
56   tip_direction: Retning på linje, trykk for å snu
57   tip_gps: Vis GPS sporlogger (G)
58   tip_noundo: Ingenting å angre
59   tip_options: Sett valg (velg kartbakgrunn)
60   tip_presettype: Velg hva slags forhåndsinstillinger som blir vist i menyen
61   tip_repeattag: Gjenta merker fra sist valgte linje (R)
62   tip_revertversion: Velg versjonen det skal tilbakestilles til
63   tip_selectrelation: Legg til den valgte ruta
64   tip_splitway: Del linje i valgt punkt (X)
65   tip_undo: Angre $1 (Z)
66   way: Linje