Merge branch 'redesign'
[rails.git] / config / locales / bs.yml
1 # Messages for Bosnian (bosanski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Alenmahovic
5 # Author: CERminator
6 # Author: DzWiki
7 bs: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Tijelo
12       diary_entry: 
13         language: Jezik
14         latitude: Geografska širina (Latitude)
15         longitude: Geografska dužina (Longitude)
16         title: Naslov
17         user: Korisnik
18       friend: 
19         friend: Prijatelj
20         user: Korisnik
21       message: 
22         body: Tijelo
23         recipient: Primalac
24         sender: Pošiljalac
25         title: Naslov
26       trace: 
27         description: Opis
28         latitude: Geografska širina (Latitude)
29         longitude: Geografska dužina (Longitude)
30         name: Ime
31         public: Javno
32         size: Veličina
33         user: Korisnik
34         visible: Vidljivo
35       user: 
36         active: Aktivan
37         description: Opis
38         display_name: Ime za prikaz
39         email: E-mail
40         languages: Jezici
41         pass_crypt: Lozinka
42     models: 
43       acl: Kontrole pristupa
44       changeset: Set promjena
45       changeset_tag: Oznaka seta promjena
46       country: Država
47       diary_comment: Komentar dnevnika
48       diary_entry: Unos dnevnika
49       friend: Prijatelj
50       language: Jezik
51       message: Poruka
52       node: Čvor
53       node_tag: Oznaka čvora
54       notifier: Izvjestilac
55       old_node: Stari čvor
56       old_node_tag: Oznaka starog čvora
57       old_relation: Stara relacija
58       old_relation_member: Stari član relacije
59       old_relation_tag: Oznaka stare relacije
60       old_way: Stara putanja
61       old_way_node: Čvor stare putanje
62       old_way_tag: Oznaka stare putanje
63       relation: Relacija
64       relation_member: Član relacije
65       relation_tag: Oznaka relacije
66       session: Sesija
67       trace: Trasa
68       tracepoint: Tačka trase
69       tracetag: Oznaka trase
70       user: Korisnik
71       user_preference: Korisničke postavke
72       user_token: Korisnička značka
73       way: Putanja
74       way_node: Čvor putanje
75       way_tag: Oznaka putanje
76   application: 
77     require_cookies: 
78       cookies_needed: Čini se da su vam kolačići onemogućeni, molimo omogućite kolačiće u vašem pregledniku prije nastavka.
79     require_moderator: 
80       not_a_moderator: Trebate biti moderator da bi izvršili tu radnju.
81     setup_user_auth: 
82       blocked: Vaš pristup API-u je blokiran. Prijavite se na web upravljačku ploču da saznate više.
83       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno suspendovan. Molimo da se prijavite na web upravljačku ploču da pogledate Uslove za doprinosioce. Ne morate se složiti, ali ih morate pogledati.
84   browse: 
85     changeset: 
86       changeset: "Set promjena: %{id}"
87       changesetxml: XML seta promjena
88       feed: 
89         title: Set promjena %{id}
90         title_comment: Set promjena %{id} - %{comment}
91       osmchangexml: osmChange XML
92       title: Set promjena
93     changeset_details: 
94       belongs_to: "Pripada:"
95       bounding_box: "Okvir obuhvata:"
96       box: okvir
97       closed_at: "Zatvoreno:"
98       created_at: "Napravljeno:"
99       has_nodes: 
100         few: Sadrži sljedeće %{count} čvorove
101         one: "Sadrži sljedeći %{count} čvor:"
102         other: "Sadrži sljedećih %{count} ćvorova:"
103       has_relations: 
104         few: "Sadrži sljedeće %{count} relacije:"
105         one: "Sadrži sljedeću %{count} relaciju:"
106         other: "Sadrži slijedećih %{count} relacija:"
107       has_ways: 
108         few: "Sadrži sljedeće %{count} putanje:"
109         many: "Sadrži sljedećih %{count} putanja:"
110         one: "Sadrži sljedeću %{count} putanju:"
111         other: "Sadrži slijedećih %{count} putanja:"
112       no_bounding_box: Okvir obuhvata nije pohranjen za ovaj set promjena.
113       show_area_box: Prikaži okvir područja
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentar:"
116       deleted_at: "Izbrisano:"
117       deleted_by: "Izbrisano od strane:"
118       edited_at: "Uređeno:"
119       edited_by: "Uređeno od strane:"
120       in_changeset: "U setu promjena:"
121       version: "Verzija:"
122     containing_relation: 
123       entry: Relacija %{relation_name}
124       entry_role: Relacija %{relation_name} (kao %{relation_role})
125     map: 
126       deleted: Izbrisano
127       edit: 
128         area: Urediti područje
129         node: Urediti čvor
130         relation: Urediti relaciju
131         way: Urediti putanju
132       larger: 
133         area: Pogledati područje na većoj karti
134         node: Pogledati čvor na većoj karti
135         relation: Pogledati relaciju na većoj karti
136         way: Pogledati putanju na većoj karti
137       loading: Učitavanje...
138     navigation: 
139       all: 
140         next_changeset_tooltip: Sljedeći set promjena
141         next_node_tooltip: Sljedeći čvor
142         next_relation_tooltip: Sljedeća relacija
143         next_way_tooltip: Sljedeća putanja
144         prev_changeset_tooltip: Prethodni set promjena
145         prev_node_tooltip: Prethodni čvor
146         prev_relation_tooltip: Prethodna relacija
147         prev_way_tooltip: Prethodna putanja
148       user: 
149         name_changeset_tooltip: "Pogledati promjene korisnika:  %{user}"
150         next_changeset_tooltip: Sljedeća promjena od strane %{user}
151         prev_changeset_tooltip: Prethodno uređeno od strane %{user}
152     node: 
153       download_xml: Preuzmi XML
154       edit: Urediti čvor
155       node: Čvor
156       node_title: "Čvor: %{node_name}"
157       view_history: Pregled historije
158     node_details: 
159       coordinates: "Koordinate:"
160       part_of: "Dio od:"
161     node_history: 
162       download_xml: Preuzmi XML
163       node_history: Historija čvora
164       node_history_title: "Historija čvora: %{node_name}"
165       view_details: Vidjeti detalje
166     not_found: 
167       sorry: Žao nam je, ali %{type} sa ID %{id}, se ne može naći.
168       type: 
169         changeset: Set promjena
170         node: čvor
171         relation: relacija
172         way: putanja
173     paging_nav: 
174       of: od
175       showing_page: Prikazana stranica
176     redacted: 
177       message_html: Verzija %{version} ovoga %{type} ne može biti prikazana s obzirom da je u procesu redakcije. Molimo pogledajte %{redaction_link} za detalje.
178       redaction: Redakcija %{id}
179       type: 
180         node: čvor
181         relation: relacija
182         way: putanja
183     relation: 
184       download_xml: Preuzeti XML
185       relation: Relacija
186       relation_title: "Relacija: %{relation_name}"
187       view_history: Pregled historije
188     relation_details: 
189       members: "Članovi:"
190       part_of: "Dio od:"
191     relation_history: 
192       download_xml: Preuzeti XML
193       relation_history: Historija relacije
194       relation_history_title: "Historija relacije: %{relation_name}"
195       view_details: Vidjeti detalje
196     relation_member: 
197       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
198       type: 
199         node: Čvor
200         relation: Relacija
201         way: Putanja
202     start_rjs: 
203       data_frame_title: Podaci
204       data_layer_name: Pretražiti podatke na karti
205       details: Detalji
206       edited_by_user_at_timestamp: Uređeno od strane %{user} u %{timestamp}
207       hide_areas: Sakriti područja
208       history_for_feature: Historija za %{feature}
209       load_data: Učitati podatke
210       loading: Učitavanje...
211       manually_select: Ručno izabrati drukčije područje
212       object_list: 
213         api: Preuzeti ovo područje iz API
214         back: Prikazati spisak objekata
215         details: Detalji
216         heading: Spisak objekata
217         history: 
218           type: 
219             node: Čvor %{id}
220             way: Putanja %{id}
221         selected: 
222           type: 
223             node: Čvor %{id}
224             way: Putanja %{id}
225         type: 
226           node: Čvor
227           way: Putanja
228       private_user: privatni korisnik
229       show_areas: Prikazati područja
230       show_history: Prikazati historiju
231       unable_to_load_size: "Ne može se učitati: Okvir obuhvata veličine %{bbox_size} je prevelik (mora biti manji od %{max_bbox_size})"
232       view_data: Prikazati podatke za trenutni prikaz karte
233       wait: Pričekajte...
234       zoom_or_select: Uvećati ili izabrati područje karte za pregled
235     tag_details: 
236       tags: "Oznake:"
237       wiki_link: 
238         key: Wiki stranica opisa za oznaku %{key} (tag)
239         tag: Wiki stranica opisa za oznaku %{key}=%{value} (tag)
240       wikipedia_link: Članak o %{page} na Wikipediji
241     timeout: 
242       sorry: Žao mi je, podacima za %{type} sa id %{id}, je trebalo previše da se preuzmu.
243       type: 
244         changeset: Set promjena
245         node: čvor
246         relation: relacija
247         way: putanja
248     way: 
249       download_xml: Preuzeti XML
250       edit: Urediti putanju
251       view_history: Pregled historije
252       way: Putanja
253       way_title: "Putanja: %{way_name}"
254     way_details: 
255       also_part_of: 
256         one: takođe dio putanje %{related_ways}
257         other: takođe dio putanja %{related_ways}
258       nodes: "Čvorovi:"
259       part_of: "Dio od:"
260     way_history: 
261       download_xml: Preuzeti XML
262       view_details: Prikazati detalje
263       way_history: Historija putanje
264       way_history_title: "Povijest putanje: %{way_name}"
265   changeset: 
266     changeset: 
267       anonymous: Anonimno
268       big_area: (veliko)
269       no_comment: (ništa)
270       no_edits: (nema uređivanja)
271       show_area_box: Prikazati okvir područja
272       still_editing: (još uređuje)
273       view_changeset_details: Pregled detalja o setu promjena
274     changeset_paging_nav: 
275       next: Sljedeća »
276       previous: « Prethodna
277       showing_page: Prikaz stranice %{page}
278     changesets: 
279       area: Područje
280       comment: Komentar
281       id: ID
282       saved_at: Spremljeno
283       user: Korisnik
284     list: 
285       description: Nedavne izmjene
286       description_bbox: Setovi promjena unutar %{bbox}
287       description_friend: Setovi promjena vaših prijatelja
288       description_nearby: Setovi promjena obližnjih korisnika
289       description_user: Setovi promjena od %{user}
290       description_user_bbox: Setovi promjena od %{user} unutar %{bbox}
291       empty_anon_html: Još uvijek nije bilo uređivanja
292       empty_user_html: Izgleda da niste još uvijek ništa uredili. Da bi ste započeli, otiđite na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bs:Beginners'_Guide'>Vodič za početnike</a>.
293       heading: Setovi promjena
294       heading_bbox: Setovi promjena
295       heading_friend: Setovi promjena
296       heading_nearby: Setovi promjena
297       heading_user: Setovi promjena
298       heading_user_bbox: Setovi promjena
299       title: Setovi promjena
300       title_bbox: Setovi promjena unutar %{bbox}
301       title_friend: Setovi promjena vaših prijatelja
302       title_nearby: Setovi promjena obližnjih korisnika
303       title_user: Setovi promjena od %{user}
304       title_user_bbox: Setovi promjena od %{user} unutar %{bbox}
305     timeout: 
306       sorry: Žao nam je, listi seta promjena koju ste tražili je predugo trajalo za preuzimanje.
307   diary_entry: 
308     comments: 
309       ago: "%{ago} prije"
310       comment: Komentar
311       has_commented_on: "%{display_name} je komentirao/la sljedeće unose u dnevnik"
312       newer_comments: Noviji komentari
313       older_comments: Stariji komentari
314       post: Post
315       when: Kada
316     diary_comment: 
317       comment_from: Komentar od %{link_user} u %{comment_created_at}
318       confirm: Potvrditi
319       hide_link: Sakriti ovaj komentar
320     diary_entry: 
321       comment_count: 
322         one: "%{count} komentar"
323         other: "%{count} komentara"
324         zero: nema komentara
325       comment_link: Komentirati ovaj zapis
326       confirm: Potvrditi
327       edit_link: Urediti ovaj unos
328       hide_link: Sakriti ovaj unos
329       posted_by: "Postavljeno od %{link_user} u %{created} na jeziku: %{language_link}"
330       reply_link: Odgovoriti na ovaj zapis
331     edit: 
332       body: "Tijelo:"
333       language: "Jezik:"
334       latitude: Geografska širina (Latitude)
335       location: "Lokacija:"
336       longitude: Geografska dužina (Longitude)
337       marker_text: Lokacija unosa u dnevnik
338       save_button: Spremiti
339       subject: "Predmet:"
340       title: Urediti unos u dnevniku
341       use_map_link: korisititi kartu
342     feed: 
343       all: 
344         description: Nedavni unosi u dnevnik OpenStreetMap korisnika
345         title: Unosi u OpenStreetMap dnevniku
346       language: 
347         description: "Nedavni unosi u dnevnik OpenStreetMap korisnika na jeziku: %{language_name}"
348         title: "Unosi u OpenStreetMap dnevnik na jeziku: %{language_name}"
349       user: 
350         description: Nedavni unosi u OpenStreetMap dnevnik od %{user}
351         title: Unosi u OpenStreetMap dnevnik za korisnika %{user}
352     list: 
353       in_language_title: "Unosi u dnevnik na jeziku: %{language}"
354       new: Novi unos u dnevnik
355       new_title: Napravite novi unos u vaš dnevnik
356       newer_entries: Noviji unosi
357       no_entries: Nema unosa u dnevniku
358       older_entries: Stariji unosi
359       recent_entries: "Nedavni unosi u dnevnik:"
360       title: Dnevnici korisnika
361       title_friends: Dnevnici prijatelja
362       title_nearby: Dnevnici obližnjih korisnika
363       user_title: Dnevnik od %{user}
364     location: 
365       edit: Urediti
366       location: "Lokacija:"
367       view: Pogledati
368     new: 
369       title: Novi unos u dnevnik
370     no_such_entry: 
371       body: Žao mi je, ne postoji unos u dnevniku ili komentar sa id %{id}. Provjerite ispravnost upisa, ili poveznice na koju ste kliknuli.
372       heading: "Nema unosa sa id: %{id}"
373       title: Nema takvog unosa u dnevnik
374     view: 
375       leave_a_comment: Ostaviti komentar
376       login: Prijava
377       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} da bi ostavili komentar"
378       save_button: Spremiti
379       title: Dnevnik korisnika %{user} | %{title}
380       user_title: Dnenvnik korisnika %{user}
381   editor: 
382     default: Zadano (currently %{name})
383     potlatch: 
384       description: Potlatch 1 (uređivač unutar web preglednika)
385       name: Potlatch 1
386     potlatch2: 
387       description: Potlatch 1 (uređivač unutar web preglednika)
388       name: Potlatch 2
389     remote: 
390       description: Udaljena kontrola (JOSM ili Merkaartor)
391       name: Udaljena kontrola
392   export: 
393     start: 
394       add_marker: Dodati marker na kartu
395       area_to_export: Područje za izvoz
396       embeddable_html: HTML kod sa mogućnošću za umetanje
397       export_button: Izvoz
398       export_details: OpenStreetMap podaci je licenciran pod <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License dozvolom</a> (ODbL).
399       format: Format
400       format_to_export: Format za izvoz
401       image_size: Veličina slike
402       latitude: "Lat:"
403       licence: Dozvola
404       longitude: "Lon:"
405       manually_select: Ručno izabrati drukčije područje
406       map_image: Slika karte (prikazuje standardni sloj)
407       max: najviše
408       options: Opcije
409       osm_xml_data: OpenStreetMap XML podaci
410       output: Izlaz
411       paste_html: Zalijepiti HTML za umetanje na web stranicu
412       scale: Skala
413       too_large: 
414         body: Ovo područje je preveliko da bi se izvezlo kao OpenStreetMap XML podaci. Molimo povećajte (zoom) ili odaberite manje područje.
415         heading: Područje je preveliko
416       zoom: Uvećanje
417     start_rjs: 
418       add_marker: Dodati marker na kartu
419       change_marker: Promjeniti poziciju markera
420       click_add_marker: Kliknuti za dodavanje markera na kartu
421       drag_a_box: Povući okvir na karti za odabir područja
422       export: Izvoz
423       manually_select: Ručno izabrati drukčije područje
424   geocoder: 
425     description: 
426       title: 
427         geonames: Lokacija sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames-a</a>
428         osm_nominatim: Lokacija sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatima</a>
429       types: 
430         cities: Gradovi
431         places: Mjesta
432         towns: Manji gradovi
433     direction: 
434       east: istočno
435       north: sjeverno
436       north_east: sjeveroistočno
437       north_west: sjeverozapadno
438       south: južno
439       south_east: jugoistočno
440       south_west: jugozapadno
441       west: zapadno
442     distance: 
443       one: oko 1km
444       other: oko %{count}km
445       zero: manje od 1km
446     results: 
447       more_results: Više rezultata
448       no_results: Nema pronađenih rezultata
449     search: 
450       title: 
451         ca_postcode: Rezultati sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
452         geonames: Rezultati sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
453         latlon: Rezultati sa <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
454         osm_nominatim: Rezultati sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
455         uk_postcode: Rezultati sa <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
456         us_postcode: Rezultati sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
457     search_osm_nominatim: 
458       admin_levels: 
459         level10: Granica predgrađa
460         level2: Granica države
461         level4: Granice pokrajine
462         level5: Granica regije
463         level6: Granica okruga
464         level8: Granica grada
465         level9: Granica sela
466       prefix: 
467         aeroway: 
468           aerodrome: Aerodrom
469           apron: Dio piste (područje za parking)
470           gate: Prilaz
471           helipad: Sletište za helikopter
472           runway: Pista
473           taxiway: Rulna staza
474           terminal: Terminal
475         amenity: 
476           WLAN: WiFi pristup
477           airport: Aerodrom
478           arts_centre: Centar umjetnosti
479           artwork: Umjetnine
480           atm: Bankomat
481           auditorium: Auditorij
482           bank: Banka
483           bar: Bar
484           bbq: Gril
485           bench: Klupa
486           bicycle_parking: Biciklistički parking
487           bicycle_rental: Iznajmljivanje bicikala
488           biergarten: Beer Garden (serviranje piva)
489           brothel: Bordel
490           bureau_de_change: Mjenjačnica
491           bus_station: Autobuska stanica
492           cafe: Caffe bar
493           car_rental: Rent-a-car
494           car_sharing: Carsharing
495           car_wash: Autopraonica
496           casino: Kazino
497           charging_station: Stanica za punjenje
498           cinema: Kino
499           clinic: Klinika
500           club: Klub
501           college: Koledž
502           community_centre: Društveni centar
503           courthouse: Sud
504           crematorium: Krematorij
505           dentist: Zubar
506           doctors: Doktor
507           dormitory: Studentski dom
508           drinking_water: Voda za piće
509           driving_school: Autoškola
510           embassy: Ambasada
511           emergency_phone: S.O.S. Telefon
512           fast_food: Fast food
513           ferry_terminal: Trajektni terminal
514           fire_hydrant: Hidrant
515           fire_station: Vatrogasna stanica
516           food_court: Dvorište restorana
517           fountain: Fontana
518           fuel: Benzinska pumpa
519           grave_yard: Groblje
520           gym: Fitness centar
521           hall: Dvorana
522           health_centre: Zdravstveni centar
523           hospital: Bolnica
524           hotel: Hotel
525           hunting_stand: Lovačka čeka
526           ice_cream: Sladoled
527           kindergarten: Dječiji vrtić
528           library: Biblioteka
529           market: Tržnica
530           marketplace: Tržnica
531           mountain_rescue: Gorska služba spašavanja
532           nightclub: 'Noćni klub'
533           nursery: Čuvanje djece
534           nursing_home: Starački dom
535           office: Kancelarija
536           park: Park
537           parking: Parking
538           pharmacy: Apoteka
539           place_of_worship: Bogomolja
540           police: Policija
541           post_box: Poštanski sandučić
542           post_office: Pošta
543           preschool: Predškolska ustanova
544           prison: Zatvor
545           pub: Pub
546           public_building: Ustanova
547           public_market: Javna tržnica
548           reception_area: Recepcija
549           recycling: Reciklažna stanica
550           restaurant: Restoran
551           retirement_home: Dom penzionera
552           sauna: Sauna
553           school: Škola
554           shelter: Sklonište
555           shop: Trgovina
556           shopping: Trgovački centar
557           shower: Tuš
558           social_centre: Društveni centar
559           social_club: Društveni klub
560           studio: Studio
561           supermarket: Supermarket
562           swimming_pool: Bazen
563           taxi: Taxi
564           telephone: Telefonska govornica
565           theatre: Teatar
566           toilets: WC
567           townhall: Gradska Vijećnica
568           university: Univerzitet
569           vending_machine: Automat
570           veterinary: Veterinar
571           village_hall: Seoski Dom
572           waste_basket: Kanta za otpatke
573           wifi: WiFi pristup
574           youth_centre: Centar za omladinu
575         boundary: 
576           administrative: Administrativna granica
577           census: Popisna granica
578           national_park: Nacionalni park
579           protected_area: Zaštićeno područje
580         bridge: 
581           aqueduct: Akvadukt
582           suspension: Viseći most
583           swing: Obrtni most
584           viaduct: Vijadukt
585           "yes": Most
586         building: 
587           "yes": Građevina
588         highway: 
589           bridleway: Konjička staza
590           bus_guideway: Autobuska traka
591           bus_stop: Autobusko stajalište
592           byway: Prečica
593           construction: Autoput u izgradnji
594           cycleway: Biciklistička staza
595           emergency_access_point: S.O.S. tačka pristupa
596           footway: Pješačka staza
597           ford: Gaz
598           living_street: Ulica smirenog prometa
599           milestone: Miljokaz
600           minor: Drugorazredna cesta
601           motorway: Autocesta
602           motorway_junction: Čvor (autoputa)
603           motorway_link: Autoput (pristupna cesta)
604           path: Staza
605           pedestrian: Pješački put
606           platform: Platforma
607           primary: Državna cesta
608           primary_link: Državna cesta
609           raceway: Trkalište
610           residential: Ulica
611           rest_area: Područje za odmor
612           road: Cesta
613           secondary: Sekundarna cesta
614           secondary_link: Sekundarna cesta
615           service: Servisna cesta
616           services: Autoput - usluge
617           speed_camera: Kamera za kontrolu brzine
618           steps: Stepenice
619           stile: Prijelaz preko ograde
620           tertiary: Lokalna cesta
621           tertiary_link: Lokalna cesta
622           track: Makadam
623           trail: Staza
624           trunk: Brza cesta
625           trunk_link: Prilaz brzoj cesti
626           unclassified: Neklasificirana cesta
627           unsurfaced: Neasfaltirana cesta
628         historic: 
629           archaeological_site: Arheološko nalazište
630           battlefield: Bojno polje
631           boundary_stone: Granični kamen
632           building: Građevina
633           castle: Dvorac
634           church: Crkva
635           fort: Utvrđenje
636           house: Kuća
637           icon: Ikona
638           manor: Zamak
639           memorial: Memorijal
640           mine: Rudnik
641           monument: Spomenik
642           museum: Muzej
643           ruins: Ruševine
644           tower: Toranj
645           wayside_cross: Krajputaš
646           wayside_shrine: Usputni hram
647           wreck: Olupina
648         landuse: 
649           allotments: Vrtovi
650           basin: Bazen
651           brownfield: Zemljište za prenamjenu
652           cemetery: Groblje
653           commercial: Poslovno područje
654           conservation: Zaštićeno područje
655           construction: Gradilište
656           farm: Farma
657           farmland: Polje
658           farmyard: Farma
659           forest: Šuma
660           garages: Garaže
661           grass: Trava
662           greenfield: Greenfield zemljište
663           industrial: Industrijsko područje
664           landfill: Deponija
665           meadow: Livada
666           military: Vojno područje
667           mine: Rudnik
668           nature_reserve: Rezervat prirode
669           orchard: Voćnjak
670           park: Park
671           piste: Ski staza
672           quarry: Kamenolom
673           railway: Željeznica
674           recreation_ground: Rekreacijsko područje
675           reservoir: Rezervoar
676           reservoir_watershed: Razvodnica rezervoara
677           residential: Stambeno područje
678           retail: Trgovina
679           road: Područje ceste
680           village_green: Seoski travnjak
681           vineyard: Vinograd
682           wetland: Močvara
683           wood: Šuma
684         leisure: 
685           beach_resort: Odmaralište - plaža
686           bird_hide: Posmatračnica ptica
687           common: Općinsko zemljište
688           fishing: Ribolovno područje
689           fitness_station: Fitnes centar
690           garden: Vrt
691           golf_course: Golf igralište
692           ice_rink: Klizalište
693           marina: Marina
694           miniature_golf: Minigolf
695           nature_reserve: Rezervat prirode
696           park: Park
697           pitch: Sportski teren
698           playground: Igralište
699           recreation_ground: Teren za rekreaciju
700           sauna: Sauna
701           slipway: Navoz
702           sports_centre: Sportski centar
703           stadium: Stadion
704           swimming_pool: Bazen
705           track: Staza za trčanje
706           water_park: Vodeni park
707         military: 
708           airfield: Vojni aerodrom
709           barracks: Kasarna
710           bunker: Bunker
711         natural: 
712           bay: Zaljev
713           beach: Plaža
714           cape: Rt
715           cave_entrance: Pećina (ulaz)
716           channel: Kanal
717           cliff: Litica
718           crater: Krater
719           dune: Dina
720           feature: Značajka
721           fell: Brdo
722           fjord: Fjord
723           forest: Šuma
724           geyser: Gejzir
725           glacier: Glečer
726           heath: Stepa
727           hill: Brdo
728           island: Ostrvo
729           land: Zemlja
730           marsh: Močvara
731           moor: Močvarno tlo
732           mud: Blato
733           peak: Vrh
734           point: Tačka
735           reef: Greben
736           ridge: Greben
737           river: Rijeka
738           rock: Stijena
739           scree: Krš
740           scrub: Šikara
741           shoal: Sprud
742           spring: Izvor
743           stone: Kamen
744           strait: Tjesnac
745           tree: Drvo
746           valley: Dolina
747           volcano: Vulkan
748           water: Voda
749           wetland: Močvara
750           wetlands: Močvare
751           wood: Šuma
752         office: 
753           accountant: Računovođa
754           architect: Arhitekta
755           company: Kompanija
756           employment_agency: Agencija za zapošljavanje
757           estate_agent: Agent za nekretnine
758           government: Vladin ured
759           insurance: Ured za osiguranje
760           lawyer: Advokat
761           ngo: Ured NVO
762           telecommunication: Ured telekomunikacija
763           travel_agent: Putnička agencija
764           "yes": Kancelarija
765         place: 
766           airport: Aerodrom
767           city: Grad
768           country: Država
769           county: Kanton
770           farm: Farma
771           hamlet: Zaselak
772           house: Objekat
773           houses: Kuće
774           island: Ostrvo
775           islet: Ostrvce
776           isolated_dwelling: Izolirano stanovanje
777           locality: Lokalitet
778           moor: Močvarno tlo
779           municipality: Općina
780           postcode: Poštanski broj
781           region: Regija
782           sea: More
783           state: Pokrajina/ Entitet
784           subdivision: Podgrupa
785           suburb: Predgrađe/ Gradsko naselje
786           town: Grad
787           unincorporated_area: Slobodna zemlja
788           village: Selo
789         railway: 
790           abandoned: Napuštena pruga
791           construction: Pruga u izgradnji
792           disused: Napuštena pruga
793           disused_station: Željeznička stanica (nije u upotrebi)
794           funicular: Uspinjača
795           halt: Željeznička stanica
796           historic_station: Historijska željeznička stanica
797           junction: Željeznički čvor
798           level_crossing: Pružni prelaz
799           light_rail: Lahka željeznica
800           miniature: Minijaturna željeznica
801           monorail: Jednotračna pruga
802           narrow_gauge: Uskotračna pruga
803           platform: Željeznička platforma
804           preserved: Sačuvana pruga
805           spur: Pruga
806           station: Željeznička stanica
807           subway: Stanica podzemne željeznice
808           subway_entrance: Ulaz u podzemnu željezničku stanicu
809           switch: Skretnica
810           tram: Tramvaj
811           tram_stop: Tramvajska stanica
812           yard: Ranžirni kolodvor
813         shop: 
814           alcohol: Trgovina pićem
815           antiques: Antikviteti
816           art: Atelje
817           bakery: Pekara
818           beauty: Parfumerija
819           beverages: Trgovina pićem
820           bicycle: Trgovina biciklima
821           books: Knjižara
822           butcher: Mesnica
823           car: Autokuća
824           car_parts: Autodijelovi
825           car_repair: Autoservis
826           carpet: Trgovina tepisima
827           charity: Dobrotvorna trgovina
828           chemist: Apoteka
829           clothes: Butik
830           computer: Trgovina kompjutera
831           confectionery: Delikatesa
832           convenience: Prodavnica
833           copyshop: Kopirnica
834           cosmetics: Parfumerija
835           department_store: Robna kuća
836           discount: Diskont
837           doityourself: Uradi sam
838           dry_cleaning: Hemijska čistionica
839           electronics: Trgovina elektronikom
840           estate_agent: Agent za nekretnine
841           farm: Poljo-apoteka
842           fashion: Modna trgovina
843           fish: Ribarnica
844           florist: Cvjećara
845           food: Trgovina prehranom
846           funeral_directors: Pogrebno preduzeće
847           furniture: Namještaj
848           gallery: Galerija
849           garden_centre: Vrtni centar
850           general: Trgovina mješovitom robom
851           gift: Poklon trgovina
852           greengrocer: Voćarnica
853           grocery: Trgovina prehranom
854           hairdresser: Frizer
855           hardware: Željezarija
856           hifi: Hi-Fi
857           insurance: Osiguranje
858           jewelry: Trgovina nakitom
859           kiosk: Kiosk
860           laundry: Praonica rublja
861           mall: Trgovački centar
862           market: Tržnica
863           mobile_phone: Trgovina mobitelima
864           motorcycle: Moto Shop
865           music: Trgovina muzikom
866           newsagent: Novinar
867           optician: Optičar
868           organic: Trgovina zdrave hrane
869           outdoor: Trgovina za slobodno vrijeme
870           pet: Trgovina za kućne ljubimce
871           photo: Fotograf
872           salon: Salon
873           shoes: Trgovina obućom
874           shopping_centre: Trgovački centar
875           sports: Trgovina sportskom opremom
876           stationery: Papirnica
877           supermarket: Supermarket
878           toys: Trgovina igračkama
879           travel_agency: Putnička agencija
880           video: Videoteka
881           wine: Vinoteka
882         tourism: 
883           alpine_hut: Alpska kuća
884           artwork: Umjetnine
885           attraction: Atrakcija
886           bed_and_breakfast: 'Noćenje i doručak'
887           cabin: Koliba
888           camp_site: Kamp
889           caravan_site: Kamp-kućice (mjesto)
890           chalet: Planinska kuća
891           guest_house: Apartman
892           hostel: Hostel
893           hotel: Hotel
894           information: Informacije
895           lean_to: Nadstrešnica
896           motel: Motel
897           museum: Muzej
898           picnic_site: Piknik-mjesto
899           theme_park: Tematski park
900           valley: Dolina
901           viewpoint: Vidikovac
902           zoo: Zoološki vrt
903         tunnel: 
904           "yes": Tunel
905         waterway: 
906           artificial: Vještački vodotok
907           boatyard: Brodogradilište
908           canal: Kanal
909           connector: Spoj vodnih puteva
910           dam: Brana
911           derelict_canal: Zanemaren kanal
912           ditch: Jarak
913           dock: Dok
914           drain: Odvod
915           lock: Ustava
916           lock_gate: Ustava (vrata)
917           mineral_spring: Mineralni izvor
918           mooring: Sidrište
919           rapids: Brzaci
920           river: Rijeka
921           riverbank: Riječna obala
922           stream: Potok
923           wadi: Suho korito rijeke
924           water_point: Tačka vodotoka
925           waterfall: Vodopad
926           weir: Brana
927   javascripts: 
928     map: 
929       base: 
930         cycle_map: Biciklistička karta
931         standard: Standardni/a
932         transport_map: Transportna karta
933     site: 
934       edit_disabled_tooltip: Uvećati za uređivanje karte
935       edit_tooltip: Urediti kartu
936       history_disabled_tooltip: Uvećajte da biste vidjeli uređivanja za ovo područje
937       history_tooltip: Prikazati izmjene za ovo područje
938   layouts: 
939     community: Zajednica
940     community_blogs: Blogovi zajednice
941     community_blogs_title: Blogovi članova OpenStreetMap zajednice
942     copyright: Autorska prava i dozvola
943     documentation: Dokumentacija
944     documentation_title: Dokumentacija za projekt
945     donate: Podržite OpenStreetMap sa %{link} Hardware Upgrade Fond-om.
946     donate_link_text: doniranje
947     edit: Urediti
948     edit_with: Uredi sa %{editor}
949     foundation: Fondacija
950     foundation_title: OpenStreetMap Fondacija
951     gps_traces: GPS trase
952     gps_traces_tooltip: Upravljanje GPS trasama
953     help: Pomoć
954     help_centre: Centar za pomoć
955     help_title: Stranice pomoći za projekt
956     history: Historija
957     home: Početna
958     intro_1: OpenStreetMap je besplatna, promjenjiva karta cijelog svijeta. Napravili su je ljudi kao što ste Vi.
959     intro_2_create_account: Napravite korisnički račun
960     intro_2_download: preuzimanje
961     intro_2_html: Podaci su besplatni za %{download} i %{use} pod svojom %{license}. %{create_account} da bi ste poboljšali kartu.
962     intro_2_license: otvorena dozvola
963     intro_2_use: korištenje
964     log_in: Prijava
965     log_in_tooltip: Prijavite se sa postojećim korisničkim računom
966     logo: 
967       alt_text: OpenStreetMap logotip
968     logout: Odjava
969     make_a_donation: 
970       text: Donirajte
971       title: Podržite Openstreetmap novčanom donacijom
972     osm_offline: OpenStreetMap baza podataka je trenutno nedostupna dok se ne završe važni radovi na održavanju.
973     osm_read_only: OpenStreetMap baza podataka je trenutno samo u modu čitanja, dok se ne sprovedu važni radovi na održavanju baze podataka.
974     partners_bytemark: Bytemark Hosting
975     partners_html: Hosting je podržan od strane %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}, i drugih %{partners}.
976     partners_ic: Imperial College London
977     partners_partners: partnera
978     partners_ucl: UCL VR Centar
979     sign_up: Otvorite račun
980     sign_up_tooltip: Otvorite korisnički račun za uređivanje
981     tag_line: Slobodna wiki karta Svijeta
982     user_diaries: Dnevnici korisnika
983     user_diaries_tooltip: Prikazati dnevnike korisnika
984     view: Karta
985     view_tooltip: Pogledati kartu
986     wiki: Wiki
987     wiki_title: Wiki stranice projekta
988   license_page: 
989     foreign: 
990       english_link: Engleski original
991       text: U slučaju konflikta između ove prevedene stranice i %{english_original_link}, Engleska stranica ima prednost
992       title: O ovom prevodu
993     legal_babble: 
994       attribution_example: 
995         alt: Primjer kako se navodi zasluga projekta OpenStreetMap na web stranici
996         title: Primjer navođenja zasluge
997       contributors_at_html: "<strong>Austrija</strong>: Sadrži podatke sa <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (under\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> i\nLand Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT sa amandmanima</a>)."
998       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Sadrži podatke iz GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), i StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
999       contributors_footer_1_html: "Za dalje detalje o ovome, i drugim izvorima koji su korišteni da bi poboljšali OpenStreetMap, molimo pogledajte <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Stranica doprinosilaca</a> na Wiki OpenStreetMap."
1000       contributors_footer_2_html: "  Uvrštenje podataka u OpenStreetMap ne podrazumjeva da se izvorni davatelj podataka podržava OpenStreetMap, pruža bilo kakvu garanciju, ili prihvata bilo kakve obaveze."
1001       contributors_fr_html: "<strong>Francuska</strong>: Sadrži podatke sa Direction Générale des Impôts."
1002       contributors_gb_html: "<strong>Velika Britanija</strong>: Sadrži podatke Ordnance\n   Survey data &copy; Crown copyright and database right\n   2010."
1003       contributors_intro_html: "Naši doprinosioci su hiljade osoba. Mi takođe uključujemo podatke sa otvorenom dozvolom iz nacionalnih kartografskih agencija i drugih izvora, među njima:"
1004       contributors_nl_html: "<strong>Holandija</strong>: Sadrži &copy; AND data, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1005       contributors_nz_html: "<strong>Novi Zeland</strong>: Sadrži podatke izvorno iz\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved."
1006       contributors_title_html: Naši korisnici - doprinosioci
1007       contributors_za_html: "<strong>Južna Afrika</strong>: Sadrži podatke sa <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1008       credit_1_html: "Tražimo da koristite navedete zasluge &ldquo;&copy; OpenStreetMap\ncontributors&rdquo;."
1009       credit_2_html: Gdje je moguće, OpenStreetMap treba biti kao hyperlink na <a href="http://www.openstreetmap.org/">http://www.openstreetmap.org/</a>and CC BY-SA to <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Ako koristite medij gdje linkovi nisu mogući (npr. tiskane karte), predlažemo da uputite vaše čitatelje na www.openstreetmap.org (proširenjem na &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; za ovo punu adresu) i na www.creativecommons.org.
1010       credit_3_html: "Za pretraživu elektronsku kartu, navođenje zasluge se treba pojaviti u uglu karte. Naprimjer:"
1011       credit_title_html: Kako navesti zasluge OpenStreetMap projekta kao izvora
1012       infringement_1_html: OSM doprinosioci se podsjećaju da nikada ne dodaju podatke sa bilo kojeg izvora koji zadržava autorska prava (npr. Google Maps ili printane karte) bez eksplicitne dozvole od strane autora.
1013       infringement_2_html: Ukoliko vjerujete da je zaštićeni materijal bio dodan bazi podataka OpenStreetMap ili ovom web sajtu, molimo da pogledate našu <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">proceduru skidanja</a> ili uložite prigovor direktno na našu <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">online stranicu</a>.
1014       infringement_title_html: Kršenje autorskih prava
1015       intro_1_html: "   OpenStreetMap su <i>otvoreni podaci</i>, licencirani pod <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License dozvolom</a> (ODbL)."
1016       intro_2_html: Slobodni ste kopirati, distribuirati, prenositi i adaptirati naše podatke, sve dok navodite OpenStreetMap i njegove doprinositelje kao izvor. Ukoliko izmijenite ili nadogradite naše podatke, možete distribuirati rezultate samo pod istom licencom. Puni <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pravni tekst</a> objašnjava vaša prava i odgovornosti.
1017       intro_3_html: "Kartografija u našim dijelovima karte, i naša dokumentacija, su licencirani pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> licencom (CC-BY-SA)."
1018       more_1_html: Čitajte više o korištenju naših podataka na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
1019       more_2_html: "Iako su OpenStreetMap podaci otvoreni, mi ne možemo ponuditi besplatni API karte za druge developere (third party).\nVidjeti naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Politika korištenja API</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Politika korištenja dijelova karte</a>\ni <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Politika korištenja usluge Nominatim</a>."
1020       more_title_html: Više o
1021       title_html: Autorska prava i dozvola
1022     native: 
1023       mapping_link: počnite sa ucrtavanjem
1024       native_link: BOSANSKI verzija
1025       text: Vi gledate englesku verziju stranice o autorskim pravima. Možete se vratiti na %{native_link} ove stranice ili možete prestati čitati o autorskim pravima i %{mapping_link}.
1026       title: O ovoj stranici
1027   message: 
1028     delete: 
1029       deleted: Poruka izbrisana
1030     inbox: 
1031       date: Datum
1032       from: Od
1033       messages: Imate %{new_messages} i %{old_messages}
1034       my_inbox: Moja dolazna pošta
1035       new_messages: 
1036         one: "%{count} nova poruka"
1037         other: "%{count} nove/ih poruke/a"
1038       no_messages_yet: Još uvijek nemate poruka. Zašto nebi stupili u kontakt s nekim ljudima iz okoline %{people_mapping_nearby_link}?
1039       old_messages: 
1040         one: "%{count} stara poruka"
1041         other: "%{count} stare poruke"
1042       outbox: odlazna pošta
1043       people_mapping_nearby: osobe koje uređuju kartu blizu Vas
1044       subject: Predmet
1045       title: Dolazna pošta
1046     mark: 
1047       as_read: Poruka označena kao pročitana
1048       as_unread: Poruka označena kao nepročitana
1049     message_summary: 
1050       delete_button: Izbrisati
1051       read_button: Označiti kao pročitano
1052       reply_button: Odgovoriti
1053       unread_button: Označiti kao nepročitano
1054     new: 
1055       back_to_inbox: Nazad u dolaznu poštu
1056       body: Tijelo
1057       limit_exceeded: Nedavno ste poslali puno poruke. Pričekajte prije nego pokušate poslati još.
1058       message_sent: Poruka poslana
1059       send_button: Poslati
1060       send_message_to: Poslati novu poruku za %{name}
1061       subject: Predmet
1062       title: Poslati poruku
1063     no_such_message: 
1064       body: Žao nam je nema poruke s tim id.
1065       heading: Nema takve poruke
1066       title: Nema takve poruke
1067     outbox: 
1068       date: Datum
1069       inbox: dolazna pošta
1070       messages: 
1071         one: Poslali ste %{count} poruku
1072         other: Poslali ste %{count} poruke/a
1073       my_inbox: Moj %{inbox_link}
1074       no_sent_messages: Još uvijek nemate poslanih poruka. Zašto nebi stupili u kontakt s nekim ljudima iz okoline %{people_mapping_nearby_link}?
1075       outbox: odlazna pošta
1076       people_mapping_nearby: osobe koje uređuju kartu blizu Vas
1077       subject: Predmet
1078       title: Odlazna pošta
1079       to: Za
1080     read: 
1081       date: Datum
1082       from: Od
1083       reply_button: Odgovoriti
1084       subject: Predmet
1085       title: Pročitati poruku
1086       to: Za
1087       unread_button: Označiti kao nepročitano
1088       wrong_user: "Prijavljeni ste kao: `%{user}', ali poruka za koju ste tražili da pročitate nije poslana od strane ili tom korisniku. Molimo, prijavite se kao ispravan korisnik kako bi ste je pročitali."
1089     reply: 
1090       wrong_user: "Prijavljeni ste kao: `%{user}', ali poruka za koju ste zamoljeni da odgovorite nije poslana tom korisniku. Molimo, prijavite se kao ispravan korisnik kako bi odgovorili."
1091     sent_message_summary: 
1092       delete_button: Izbrisati
1093   notifier: 
1094     diary_comment_notification: 
1095       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl} i komentirati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
1096       header: "%{from_user} je komentirao tvoj nedavni OpenStreetMap unos u dnevnik sa predmetom %{subject}:"
1097       hi: Zdravo %{to_user},
1098       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je komentirao tvoj unos u dnevnik"
1099     email_confirm: 
1100       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite Vašu e-mail adresu"
1101     email_confirm_html: 
1102       click_the_link: Ako ste ovo Vi, kliknite na link naveden ispod za potvrdu promjene
1103       greeting: Zdravo,
1104       hopefully_you: Netko (nadamo se Vi) bi želio promjeniti svoju e-mail adresu sa %{server_url} na %{new_address}.
1105     email_confirm_plain: 
1106       click_the_link: Ako ste ovo Vi, molimo klinknite na poveznicu ispod da potvrdite promjene.
1107       greeting: Zdravo,
1108     friend_notification: 
1109       befriend_them: Takođe, možete ih dodati kao prijatelja na %{befriendurl}.
1110       had_added_you: "%{user} Vas je dodao kao prijatelja na OpenStreetMap-u."
1111       see_their_profile: Možete vidjeti njihov profil na %{userurl}.
1112       subject: "[OpenStreetMap] %{user} Vas je dodao kao prijatelja"
1113     gpx_notification: 
1114       and_no_tags: i bez oznaka
1115       and_the_tags: "i sa sljedećim oznakama:"
1116       failure: 
1117         failed_to_import: "Import nije uspio. Evo greške:"
1118         more_info_1: Više o neuspjelom GPX importu i kako isto izbjeći
1119         more_info_2: "može se naći na:"
1120         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import nije uspio"
1121       greeting: Zdravo,
1122       success: 
1123         loaded_successfully: "uspješno učitano sa %{trace_points} od mogućih\n%{possible_points} tačaka."
1124         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import uspješan"
1125       with_description: sa opisom
1126       your_gpx_file: Liči na vašu GPX datoteku
1127     lost_password: 
1128       subject: "[OpenStreetMap] Zahtjev za ponovnim postavljanjem lozinke"
1129     lost_password_html: 
1130       click_the_link: Ukoliko ste ovo Vi, kliknite na link ispod za ponovno postavljanje lozinke.
1131       greeting: Zdravo,
1132       hopefully_you: Neko (moguće, Vi) je pitao za ponovno postavljanje lozinke na njihovim e-mail adresama openstreetmap.org računa.
1133     lost_password_plain: 
1134       click_the_link: Ukoliko ste ovo Vi, kliknite na link ispod za ponovno postavljanje lozinke.
1135       greeting: Zdravo,
1136     message_notification: 
1137       header: "%{from_user} Vam je poslao poruku preko OpenStreetMap sa predmetom %{subject}:"
1138       hi: Zdravo %{to_user},
1139     signup_confirm: 
1140       confirm: "Prije nego uradimo bilo šta drugo, moramo potvrditi da je ovaj zahtjev došao od Vas, ako je to istina, molimo Vas da kliknete poveznicu ispod da potvrdite Vaš račun:"
1141       created: Neko (nadamo se Vi) upravo je kreirao račun na %{site_url}.
1142       greeting: Zdravo!
1143       subject: "[OpenStreetMap] Dobrodošli na OpenStreetMap"
1144       welcome: Želimo Vam dobrodošlicu i takođe želimo Vam dati neke dodatne informacije kako bi ste počeli.
1145   oauth: 
1146     oauthorize: 
1147       allow_read_gpx: Pročitajte Vaše privatne GPS trase.
1148       allow_read_prefs: Pročitajte Vaše korisničke postavke.
1149       allow_to: "Dozvoliti klijentskoj aplikaciji da:"
1150       allow_write_api: Izmijenite kartu.
1151       allow_write_diary: Zapište u dnevnik, komentirajte i sklopite prijateljstva.
1152       allow_write_gpx: Postaviti GPS trase.
1153       allow_write_prefs: Izmjenite Vaše korisničke postavke.
1154       request_access: "Aplikacija %{app_name} zahtjeva pristup Vašem korisničkom računu:  %{user}. Provjerite želite li da aplikacija ima sljedeće mogućnosti. Možete odabrati koliko joj pristupa želite dopustiti."
1155     revoke: 
1156       flash: Opozvali ste značku za %{application}
1157   oauth_clients: 
1158     create: 
1159       flash: Informacije su uspješno registrirane
1160     destroy: 
1161       flash: Uništena registracija klijent aplikacije
1162     edit: 
1163       submit: Urediti
1164       title: Uredite Vašu aplikaciju
1165     form: 
1166       allow_read_gpx: Pročitajte njihove privatne GPS trase.
1167       allow_read_prefs: Pročitajte njihove korisničke postavke.
1168       allow_write_api: Izmijenite kartu.
1169       allow_write_diary: Zapište u dnevnik, komentirajte i sklopite prijateljstva.
1170       allow_write_gpx: Postaviti GPS trase.
1171       allow_write_prefs: Izmjenite njhove korisničke postavke.
1172       callback_url: URL za povratni poziv
1173       name: Ime
1174       requests: "Zahtjevamo sljedeće dozvole od korisnika:"
1175       required: Obavezno
1176       support_url: URL podrške
1177       url: URL glavne aplikacije
1178     index: 
1179       application: Ime aplikacije
1180       issued_at: Izdano u
1181       list_tokens: "Sljedeće značke su izdane aplikacijama na vaše ime:"
1182       my_apps: Moje klijentske aplikacije
1183       my_tokens: Moje ovlaštene aplikacije
1184       no_apps: Imate li aplikaciju koju želite registrirati za korištenje sa %{oauth} standardom? Morate registrirati Vašu web aplikaciju prije nego ona može slati OAuth zahtjeve za ovu uslugu
1185       register_new: Registrirajte Vašu aplikaciju
1186       registered_apps: "Imate registrirane slijedeće klijentske aplikacije:"
1187       revoke: Opozvati!
1188       title: Moji OAuth detalji
1189     new: 
1190       submit: Registrirati
1191       title: Registrirajte novu aplikaciju
1192     not_found: 
1193       sorry: Žao mi je, taj se %{type} ne može naći.
1194     show: 
1195       access_url: "URL pristupa znački:"
1196       allow_read_gpx: Pročitajte njihove privatne GPS trase.
1197       allow_read_prefs: Pročitajte njihove korisničke postavke.
1198       allow_write_api: Izmijenite kartu.
1199       allow_write_diary: Zapište u dnevnik, komentirajte i sklopite prijateljstva.
1200       allow_write_gpx: Postaviti GPS trase.
1201       allow_write_prefs: Izmjenite njhove korisničke postavke.
1202       authorize_url: "URL ovlaštenja:"
1203       confirm: Da li ste sigurni?
1204       delete: Izbrisati klijenta
1205       edit: Urediti detalje
1206       key: "Ključ korisnika:"
1207       requests: "Zahtjevamo sljedeće dozvole od korisnika:"
1208       secret: "Tajna korisnika:"
1209       support_notice: Podržavamo HMAC-SHA1 (preporučeno) kao i obični tekst u ssl modu.
1210       title: OAuth detalji za %{app_name}
1211       url: "URL za zahtjev značke:"
1212     update: 
1213       flash: Informacije o klijentu uspješno osvježene
1214   redaction: 
1215     create: 
1216       flash: Redakcija napravljena.
1217     destroy: 
1218       error: Pojavila se greška tokom uništavanja ove redakcije.
1219       flash: Redakcija uništena.
1220       not_empty: Redakcija nije prazna. Molimo poništite sve verzije koje ne pripadaju ovoj redakciji prije nego je uništite.
1221     edit: 
1222       description: Opis
1223       heading: Urediti redakciju
1224       submit: Spremiti redakciju
1225       title: Urediti redakciju
1226     index: 
1227       empty: Nema redakcija za prikaz.
1228       heading: Spisak redakcija
1229       title: Spisak redakcija
1230     new: 
1231       description: Opis
1232       heading: Unijeti informacije za novu redakciju
1233       submit: Napraviti redakciju
1234       title: Pravljenje nove redakcije
1235     show: 
1236       confirm: Da li ste sigurni?
1237       description: "Opis:"
1238       destroy: Ukloniti ovu redakciju
1239       edit: Urediti ovu redakciju
1240       heading: Prikaz redakcije "%{title}"
1241       title: Prikaz redakcije
1242       user: "Kreator:"
1243     update: 
1244       flash: Promjene sačuvane.
1245   site: 
1246     edit: 
1247       anon_edits_link_text: Otkrijte zašto je to tako.
1248       flash_player_required: Potreban Vam je Flash player da bi koristili Potlatch, OpenStreetMap Flash uređivač. Možete <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">preuzeti Adobe Flash Player sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Neke druge mogućnosti</a> su takođe dostupne za uređivanje OpenStreetMap-a.
1249       no_iframe_support: Vaš preglednik ne podržava HTML iframes, koji su potrebni za ovu značajku.
1250       not_public: Niste postavili Vaše promjene tako da budu javne.
1251       not_public_description: Ne možete više uređivati kartu dok to ne napravite. Možete promjeniti Vaše promjene u javne sa %{user_page}.
1252       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nije konfiguriran - molimo pogledajte http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za više informacija
1253       potlatch2_unsaved_changes: Imate nespremljene promjene. (Da bi ste spremili u Potlatch 2, trebali bi kliknuti Spremiti.)
1254       potlatch_unsaved_changes: Imate nespremljene promjene. (Da bi ste spremili u Potlatch-u, morate odznačiti trenutnu putanju ili tačku, ako uređujete uživo; ili kliknite SPREMITI ako imate to dugme.)
1255       user_page_link: korisnička stranica
1256     index: 
1257       js_1: Koristite internet preglednik koji ne podržava JavaScript, ili ste onemogućili JavaScript.
1258       js_2: OpenStreetMap koristi JavaScript za slippy kartu.
1259       license: 
1260         copyright: Autorska prava OpenStreetMap i doprinosioci, pod otvorenom dozvolom
1261       permalink: Trajni link
1262       remote_failed: Uređivanje nije uspjelo - provjerite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je opcija udaljenog pristupa omogućena
1263       shortlink: Kratki link
1264     key: 
1265       table: 
1266         entry: 
1267           admin: Administrativna granica
1268           allotments: Vrtovi
1269           apron: 
1270             - Parking za avione
1271             - terminal
1272           bridge: Crni rubovi = most
1273           bridleway: Konjička staza
1274           brownfield: Gradilište
1275           building: Značajna zgrada
1276           byway: Prečica
1277           cable: 
1278             - Kabinska žičara
1279             - Uspinjača sa naslonjačem
1280           cemetery: Groblje
1281           centre: Sportski centar
1282           commercial: Poslovno područje
1283           common: 
1284             - Travnjaci
1285             - Livada
1286           construction: Ceste u izgradnji
1287           cycleway: Biciklistička staza
1288           destination: Pristup odredištu
1289           farm: Polja, farme, njive
1290           footway: Pješačka staza
1291           forest: Šume (održavane, od šumarije)
1292           golf: Golf teren
1293           heathland: Stepa
1294           industrial: Industrijsko područje
1295           lake: 
1296             - Jezero
1297             - Rezervoar
1298           military: Vojno područje
1299           motorway: Autoput
1300           park: Park
1301           permissive: Pristup uz dozvolu
1302           pitch: Sportski teren
1303           primary: Državna cesta
1304           private: Privatni pristup
1305           rail: Željeznica
1306           reserve: Rezervat prirode
1307           resident: Stambeno područje
1308           retail: Maloprodajno područje
1309           runway: 
1310             - Aerodromska pista
1311             - Aerodromska rulna staza
1312           school: 
1313             - Škola
1314             - Univerzitet
1315           secondary: Sekundarna cesta
1316           station: Željeznička stanica
1317           subway: Podzemna željeznica
1318           summit: 
1319             - Vrh
1320             - Kota
1321           tourist: Turistička atrakcija
1322           track: Staza
1323           tram: 
1324             - Lahka željeznica
1325             - tramvaj
1326           trunk: Brza cesta
1327           tunnel: Iscrtkani rubovi = tunel
1328           unclassified: Neklasificirana cesta
1329           unsurfaced: Neasfaltirana cesta
1330           wood: Šume (prirodne, neodržavane)
1331     markdown_help: 
1332       alt: Alt tekst
1333       first: Prvi objekat
1334       heading: Naslov
1335       headings: Naslovi
1336       image: Slika
1337       link: Poveznica
1338       ordered: Uređeni popis
1339       second: Drugi objekat
1340       subheading: Podnaslov
1341       text: Tekst
1342       title_html: Analizirano sa <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1343       unordered: Neuređeni popis
1344       url: URL
1345     richtext_area: 
1346       edit: Urediti
1347       preview: Pregledati
1348     search: 
1349       search: Pretraga
1350       search_help: "primjer: 'Mostar', 'Ferhadija 1, Sarajevo', ili 'Spomenik Kralju Tvrtku I Kotromaniću, Tuzla' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>više primjera...</a>"
1351       submit_text: Idi
1352       where_am_i: Gdje sam?
1353       where_am_i_title: Opišite trenutnu lokaciju koristeći pretraživač
1354     sidebar: 
1355       close: Zatvoriti
1356       search_results: Rezultati pretrage
1357   time: 
1358     formats: 
1359       friendly: "%e %B %Y u %H:%M"
1360   trace: 
1361     create: 
1362       trace_uploaded: Vaša GPS datoteka je spremljena na server i čeka ubacivanje u bazu. Ovo se obično dogodi za pola sata i prije, a e-mail-om će te dobiti obavijest o završetku.
1363       upload_trace: Postaviti GPS trasu
1364     delete: 
1365       scheduled_for_deletion: Trasa raspoređena za brisanje
1366     edit: 
1367       description: "Opis:"
1368       download: preuzimanje
1369       edit: urediti
1370       filename: "Ime datoteke:"
1371       heading: Uređivanje trase %{name}
1372       map: karta
1373       owner: "Vlasnik:"
1374       points: "Tačaka:"
1375       save_button: Sačuvati promjene
1376       start_coord: "Početna koordinata:"
1377       tags: "Oznake:"
1378       tags_help: odvojeno zarezima
1379       title: Uređivanje trase %{name}
1380       uploaded_at: "Postavljeno:"
1381       visibility: "Vidljivost:"
1382       visibility_help: Šta ovo znači?
1383     list: 
1384       empty_html: JNoš uvijek nema ništa ovdje. <a href='%{upload_link}'>Postavite novu trasu</a> ili naučite više o GPS trasiranju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bs:Beginners'_guide'>wiki stranici</a>.
1385       public_traces: Javne GPS trase
1386       public_traces_from: Javne GPS trase korisnika %{user}
1387       tagged_with: " označeno sa %{tags}"
1388       your_traces: Vaše GPS trase
1389     make_public: 
1390       made_public: Trasa za javnost
1391     offline: 
1392       heading: GPX spremište je offline
1393       message: Sistem za GPX spremanje i postavljanje trenutno nije u funkciji.
1394     offline_warning: 
1395       message: Sistem za GPX upload trenutno nije u funkciji.
1396     trace: 
1397       ago: prije %{time_in_words_ago}
1398       by: od
1399       count_points: "%{count} tačaka"
1400       edit: urediti
1401       edit_map: Urediti kartu
1402       identifiable: MOŽE SE IDENTIFICIRATI
1403       in: u
1404       map: karta
1405       more: više
1406       pending: NA ČEKANJU
1407       private: PRIVATNO
1408       public: JAVNO
1409       trace_details: Pogledati detalje trase
1410       trackable: MOŽE SE PRATITI
1411       view_map: Pogledati kartu
1412     trace_form: 
1413       description: "Opis:"
1414       help: Pomoć
1415       tags: "Oznake:"
1416       tags_help: odvojeno zarezima
1417       upload_button: Postaviti
1418       upload_gpx: Poslati GPX datoteku
1419       visibility: "Vidljivost:"
1420       visibility_help: Šta ovo znači?
1421     trace_header: 
1422       see_all_traces: Pogledati sve trase
1423       see_your_traces: Pogledati vlastite trase
1424       traces_waiting: Imate %{count} trasu/e/a na čekanju za slanje. Uzmite ovo u obzir, i pričekajte da se završe prije slanja novih trasa, da ne blokirate ostale korisnike.
1425       upload_trace: Poslati GPS trasu
1426     trace_optionals: 
1427       tags: Oznake
1428     trace_paging_nav: 
1429       newer: Novije trase
1430       older: Starije trase
1431       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1432     view: 
1433       delete_track: Izbrišite ovu trasu
1434       description: "Opis:"
1435       download: preuzimanje
1436       edit: urediti
1437       edit_track: Uredite ovu trasu
1438       filename: "Ime datoteke:"
1439       heading: Prikaz trase %{name}
1440       map: karta
1441       none: Ništa
1442       owner: "Vlasnik:"
1443       pending: U TOKU
1444       points: "Tačaka:"
1445       start_coordinates: "Početna koordinata:"
1446       tags: "Oznake:"
1447       title: Prikaz trase %{name}
1448       trace_not_found: Trasa nije pronađena!
1449       uploaded: "Postavljeno:"
1450       visibility: "Vidljivost:"
1451     visibility: 
1452       identifiable: Može se identificirati (prikazan u listi trasa kao onaj koji se može identificirati, uređene tačke sa vremenskom oznakom)
1453       private: Privatni (prikazuje se kao anoniman, neuređene tačke)
1454       public: Javni (prikazan u listi trasa i kao anoniman, neuređene tačke)
1455       trackable: Može se pratiti (prikazuje se kao anoniman, uređene tačke sa vremenskom oznakom)
1456   user: 
1457     account: 
1458       contributor terms: 
1459         agreed: Prihvatili ste nove uslove za doprinosioce.
1460         agreed_with_pd: Takođe ste proglasili da će vaše izmjene biti u javnom vlasništvu.
1461         heading: "Uslovi za doprinosioce:"
1462         link text: Šta je ovo?
1463         not yet agreed: Niste još uvijek prihvatili nove uslove za doprinosioce.
1464         review link text: Molimo Vas da slijedite ovaj link kada vam bude prikladno da pregledate i prihvatite nove uslove za doprinosioce.
1465       current email address: "Trenutna e-mail adresa:"
1466       delete image: Ukloniti trenutnu sliku
1467       email never displayed publicly: (nikada se ne prikazuje javno)
1468       flash update success: Korisničke informacije su uspješno osvježene.
1469       flash update success confirm needed: Korisničke informacije su uspješno osvježene. Provjerite e-mail za porukom za potvrdu nove e-mail adrese.
1470       gravatar: 
1471         gravatar: Koristiti Gravatar
1472         link text: Šta je ovo?
1473       home location: "Matična lokacija:"
1474       image: "Slika:"
1475       image size hint: (kvadratne slike od barem 100x100 piksela su najbolje)
1476       keep image: Zadržati trenutnu sliku
1477       latitude: Geografska širina (Latitude)
1478       longitude: Geografska dužina (Longitude)
1479       make edits public button: Napraviti sve moje promjene javnim
1480       my settings: Moja podešavanja
1481       new email address: "Nova e-mail adresa:"
1482       new image: Dodati sliku
1483       no home location: Niste unijeli Vašu matičnu lokaciju.
1484       openid: 
1485         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1486         link text: Šta je ovo?
1487         openid: OtvoreniID
1488       preferred editor: "Preferirani uređivač:"
1489       preferred languages: "Preferirani jezici:"
1490       profile description: "Opis profila:"
1491       public editing: 
1492         disabled: Onemogućno i ne mogu se uređivati podaci, sva prethodna uređivanja su anonimna.
1493         disabled link text: Zašto ja ne mogu uređivati?
1494         enabled: Omogućeno. Nije anonimno i mogu se uređivati podaci.
1495         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1496         enabled link text: Šta je ovo?
1497         heading: "Javno uređivanje:"
1498       public editing note: 
1499         heading: "Javno uređivanje:"
1500         text: Trenutno su vaša uređivanja anonimna i ljudi vam ne mogu poslati poruke ili vidjeti vašu lokaciju. Da bi pokazali vaša uređivanja i dozvolili ljudima da vas kontaktiraju preko website-a, kliknite na dugme ispod <b>Od promjene 0.6 API-a, samo javni korisnici mogu uređivati karte</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">saznajte zašto</a>).<ul> <li>Vaša e-mail adrea neće biti otkrivena ako postanete javni.</li> <li>Ova akcija se ne može poništiti i svi novi korisnici su postavljeni kao javni.</li> </ul>
1501       replace image: Zamijeniti trenutnu sliku
1502       return to profile: Vratiti se na profil
1503       save changes button: Sačuvati promjene
1504       title: Urediti korisnički račun
1505       update home location on click: Osvježiti matičnu lokaciju kada kliknem na kartu?
1506     confirm: 
1507       already active: Ovaj račun je već potvrđen.
1508       button: Potvrditi
1509       heading: Potvrditi korisnički  račun
1510       press confirm button: Pritisnuti potvrditi da bi aktivirali Vaš korisnički račun.
1511       unknown token: Izgleda da ta značka ne postoji.
1512     confirm_email: 
1513       button: Potvrditi
1514       failure: E-mail adresa je već potvrđena sa ovom značkom.
1515       heading: Potvrditi promjenu e-mail adrese.
1516       press confirm button: Pritsnite potvrdno dugme ispod da bi ste potvrdili novu e-mail adresu.
1517       success: Vaša e-mail adresa je potvrđena, hvala na uključenju!
1518     confirm_resend: 
1519       failure: Korisnik %{name} nije pronađen.
1520       success: Poslali smo novu potvrdu na e-mail %{email} a čim potvrdite svoj račun, moći ćete početi mapirati.<br /><br />Ako koristite antispam sistem koji šalje potvrdu zahtjeva, molimo Vas da provjerite jeli webmaster@openstreetmap.org na tzv. "bijeloj listi", jer nismo u mogućnosti odgovarati na potvrde zahtjeva.
1521     filter: 
1522       not_an_administrator: Trebate biti moderator da bi izvršili tu radnju.
1523     go_public: 
1524       flash success: Sva Vaša uređivanja su sada javna i sada vam je dozvoljeno uređivanje.
1525     list: 
1526       confirm: Potvrditi odabrane korisnike
1527       empty: Nisu pronađeni odgovarajući korisnici.
1528       heading: Korisnici
1529       hide: Sakriti odabrane korisnike
1530       showing: 
1531         one: Prikaz stranice %{page} (%{first_item} od %{items})
1532         other: Prikaz stranice %{page} (%{first_item}-%{last_item} od %{items})
1533       summary: "%{name} napravljeno sa %{ip_address} dana %{date}"
1534       summary_no_ip: "%{name} napravljeno %{date}"
1535       title: Korisnici
1536     login: 
1537       account is suspended: Žao nam je, Vaš račun je suspendovan zbog sumnjive aktivnosti.<br />Molimo kontaktirajte <a href="%{webmaster}">webmastera</a> uoliko želite da diskutujete o ovome.
1538       account not active: Žao nam je, Vaš korisnički račun još nije aktivan. <br /> Molimo vas da koristite poveznicu u e-mailu potvrde da bi ste aktivirali svoj račun, ili <a href="%{reconfirm}">zatražiti novi e-mail potvrde</a> .
1539       auth failure: Žao mi je, ne možemo Vas prijaviti sa ovim detaljima.
1540       create account minute: Otvorite korisnički račun. To traje samo minutu.
1541       email or username: "E-mail adresa ili korisničko ime:"
1542       heading: Prijava
1543       login_button: Prijava
1544       lost password link: Izgubili ste lozinku?
1545       new to osm: Novi na OpenStreetMap?
1546       no account: Nemate korisničko ime?
1547       openid: "%{logo} OtvoreniID:"
1548       openid invalid: Žao nam je, čini se da je Vaš OpenID zlonamjeran
1549       openid missing provider: Žao nam je, ne možemo kontaktirati Vaš provider za OtvoreniID
1550       openid_logo_alt: Prijavite se sa OtvorenimID
1551       openid_providers: 
1552         aol: 
1553           alt: Prijavite se sa AOL OtvorenimID
1554           title: Prijavite se sa AOL računom
1555         google: 
1556           alt: Prijavite se sa Google OtvorenimID
1557           title: Prijavite se sa Google računom
1558         myopenid: 
1559           alt: Prijavite se sa MojOtvoreniID OtvorenimID
1560           title: Prijavite se sa MojOtvoreniID
1561         openid: 
1562           alt: Prijavite se sa URL OtvorenogID
1563           title: Prijavite se sa otvorenimID
1564         wordpress: 
1565           alt: Prijavite se sa Wordpress OtvorenimID
1566           title: Prijavite se sa Wordpress računom
1567         yahoo: 
1568           alt: Prijavite se sa Yahoo OtvorenimID
1569           title: Prijavite se sa Yahoo računom
1570       password: "Lozinka:"
1571       register now: Registrirajte se sada
1572       remember: Zapamti me
1573       title: Prijava
1574       to make changes: Da bi ste mijenjali OpenStreetMap podatke, morate imati korisnički račun.
1575       with openid: "Alternativno molimo koristite Vaš OtvoreniID da se prijavite:"
1576       with username: "Već imate račun OpenStreetMap? Molimo prijavite se sa Vašim korisničkim imenom i lozinkom:"
1577     logout: 
1578       heading: Odjava iz OpenStreetMap
1579       logout_button: Odjava
1580       title: Odjava
1581     lost_password: 
1582       email address: "E-mail adresa:"
1583       heading: Zaboravljena lozinka?
1584       help_text: Unesite e-mail adresu koju ste koristili za otvaranje računa i poslaćemo Vam link kojim možete ponovo postaviti lozinku.
1585       new password button: Ponovno postavljanje lozinke
1586       notice email cannot find: Ne možemo pronaći tu e-mail adresu, žao nam je.
1587       notice email on way: Žao mi je što ste je izgubili :-( ali e-mail je na putu tako da je možete pononvo postaviti uskoro.
1588       title: Izgubljena lozinka
1589     make_friend: 
1590       already_a_friend: Već ste prijatelj sa %{name}.
1591       button: Dodati kao prijatelja
1592       failed: Žao mi je, nije uspjelo dodavanje %{name} kao prijatelja.
1593       heading: Dodati %{user} kao prijatelja?
1594       success: "%{name}  je sada Vaš prijatelj."
1595     new: 
1596       confirm email address: "Potvrditi e-mail adresu:"
1597       confirm password: "Potvrditi lozinku:"
1598       contact_webmaster: Molimo kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastera</a> da omogući stvaranje korisničkog računa - pokušaćemo se pozabaviti sa ovim u najkraćem mogućem vremenu.
1599       continue: Nastaviti
1600       display name: "Ime za prikaz:"
1601       display name description: Vaše javno prikazano korisničko ime. Možete ga promjeniti kasnije u postavkama.
1602       email address: "E-mail adresa:"
1603       license_agreement: Kada potvrdite Vaš račun moraćete pristati na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Uslove doprinosioca</a> .
1604       no_auto_account_create: Nažalost nismo u mogućnosti automatski otvarati korisničke račune.
1605       not displayed publicly: Nije javno prikazano (vidi <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
1606       openid: "%{logo} OtvoreniID:"
1607       openid association: "<p>Vaš OtvoreniID još nije povezan sa OpenStreetMap računom.</p>\n<ul>\n  <li>Ukoliko ste novi na projektu OpenStreetMap, molimo napravite novi račun korištenjem formulara ispod.</li>\n  <li>\n    Ukoliko već imate račun, možete se prijaviti na Vaš račun korištenjem Vašeg korisničkog imena i lozinke i onda uvezati račun sa Vašim OtvorenimID u Vašim korisničkim podešavanjima.\n  </li>\n</ul>"
1608       openid no password: Lozinka nije potrebna sa OtvorenimID, ali neki ekstra alati ili server je još uvijek mogu trebati.
1609       password: "Lozinka:"
1610       terms accepted: Hvala za prihvatanje novih uslova za doprinosioce!
1611       terms declined: Žao nam je da ste odlučili ne prihvatiti nove Uslove za doprinosioce. Za više informacije, molimo pogledajte <a href="%{url}">ovu wiki stranicu</a>.
1612       title: Napravite račun
1613       use openid: Kao alternativu, koristite %{logo} OtvoreniID za prijavu
1614     no_such_user: 
1615       body: Žao mi je, ne postoji korisnik sa imenom %{user}. Molimo provjerite Vaš unos ili da je poveznica na koju ste kliknuli ispravana.
1616       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1617       title: Taj korisnik ne postoji.
1618     popup: 
1619       friend: Prijatelj
1620       nearby mapper: Obližnji maper
1621       your location: Vaša lokacija
1622     remove_friend: 
1623       button: Ukloniti kao prijatelja
1624       heading: Ukloniti %{user} kao prijatelja?
1625       not_a_friend: "%{name} nije jedan od Vaših prijatelja."
1626       success: "%{name} je uklonjen iz prijatelja."
1627     reset_password: 
1628       confirm password: "Potvrditi lozinku:"
1629       flash changed: Vaša lozinka je promjenjena.
1630       flash token bad: Niste pronašli tz značku, možda da provjerite URL?
1631       heading: Ponovno postavljanje lozinke za %{user}
1632       password: "Lozinka:"
1633       reset: Ponovno postavljanje lozinke
1634       title: Ponovno postavljanje lozinke
1635     set_home: 
1636       flash success: Matična lokacija uspješno snimljena.
1637     suspended: 
1638       body: "<p>\n Žao nam je, Vaš je račun automatski suspendiran zbog \n sumnjive aktivnosti. \n</p>\n<p>\n Ova odluka će biti pregledana od strane administratora uskoro, ili \nse možete obratiti %{webmaster}, ako želite razgovarati o tome. \n</p>"
1639       heading: Račun suspendiran
1640       title: Račun suspendiran
1641       webmaster: webmaster
1642     terms: 
1643       agree: Slažem se
1644       consider_pd: Osim gore navedenog ugovora, smatram da su moji doprinosi u javnom vlasništvu (Public Domain)
1645       consider_pd_why: Šta je ovo?
1646       decline: Odbiti
1647       guidance: "Informacija da bi se pomoglo u shvatanju ovih uslova: <a href=\"%{summary}\">Čitljiv sažetak</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
1648       heading: Uslovi za doprinosioce
1649       legale_names: 
1650         france: Francuska
1651         italy: Italija
1652         rest_of_world: Ostatak svijeta
1653       legale_select: "Molimo odaberite Vašu zemlju prebivališta:"
1654       read and accept: Molimo Vas da pročitate ugovor ispod i  dapritisnete dugme za potvrdu da prihvatate uslove ovog sporazuma za Vaše postojeće i buduće doprinose.
1655       title: Uslovi za doprinosioce
1656       you need to accept or decline: Molimo pročitajte i onda ili prihvatite ili odbijte nove Uslove za doprinosioce da bi ste nastavili.
1657     view: 
1658       activate_user: aktivirati ovog korisnika
1659       add as friend: dodati kao prijatelja
1660       ago: (%{time_in_words_ago} prije)
1661       block_history: prikazati dobivene blokade
1662       blocks by me: Blokade koje sam postavio/la
1663       blocks on me: Blokade na mene
1664       comments: komentari
1665       confirm: Potvrditi
1666       confirm_user: potvrditi ovog korisnika
1667       create_block: blokirati ovog korisnika
1668       created from: "Napravljeno iz:"
1669       ct accepted: Prihvaćeno prije %{ago}
1670       ct declined: Odbijeno
1671       ct status: "Uslovi za doprinosioce:"
1672       ct undecided: Neodlučen
1673       deactivate_user: deaktivirati ovog korisnika
1674       delete_user: izbrisati ovog korisnika
1675       description: Opis
1676       diary: dnevnik
1677       edits: uređivanja
1678       email address: "E-mail adresa:"
1679       friends_changesets: Pretražiti sve setove promjena prijatelja
1680       friends_diaries: Pretražiti sve unose u dnevnik od prijatelja
1681       hide_user: sakriti ovog korisnika
1682       if set location: Ako namjestite Vašu lokaciju, zgodna karta i stvari će se pojaviti ovdje. Možete namjestiti lokaciju Vašeg boravišta na %{settings_link} stranici.
1683       km away: korisnik udaljen %{count}km
1684       latest edit: "Najnovija izmjena %{ago}:"
1685       m away: "%{count}m daleko"
1686       mapper since: "Maper od:"
1687       moderator_history: prikazati date blokade
1688       my comments: Moji komentari
1689       my diary: Moj dnevnik
1690       my edits: Moje promjene
1691       my settings: Moja podešavanja
1692       my traces: Moje trase
1693       nearby users: Drugi obližnji korisnici
1694       nearby_changesets: Pretražiti sve setove promjena obližnjih korisnika
1695       nearby_diaries: Pretražiti sve unnose u dnevnik od obližnjih korisnika
1696       new diary entry: Novi unos u dnevnik
1697       no friends: Niste dodali nijednog prijatelja.
1698       no nearby users: Još uvijek nema drugih korisnika koji ucrtavaju na kartu u blizini.
1699       oauth settings: Oauth podešavanja
1700       remove as friend: ukloniti kao prijatelja
1701       role: 
1702         administrator: Ovaj korisnik je administrator
1703         grant: 
1704           administrator: Dodjeliti pristup za administratora
1705           moderator: Dodjeliti pristup za moderatora
1706         moderator: Ovaj korisnik je moderator
1707         revoke: 
1708           administrator: Opozvati pristup za administatora
1709           moderator: Opozvati pristup za moderatora
1710       send message: Poslati poruku
1711       settings_link_text: postavke
1712       spam score: "Spam ocjena:"
1713       status: "Stanje:"
1714       traces: trase
1715       unhide_user: otkriti ovog korisnika
1716       user location: Lokacija boravišta korisnika
1717       your friends: Vaši prijatelji
1718   user_block: 
1719     blocks_by: 
1720       empty: "%{name} nije napravio/la još nijednu blokadu."
1721       heading: Lista blokada od %{name}
1722       title: Blokade od %{name}
1723     blocks_on: 
1724       empty: "%{name} nije još bio blokiran."
1725       heading: Lista blokada na %{name}
1726       title: Blokade na %{name}
1727     create: 
1728       flash: Napraviti blokadu na korisnika  %{name}.
1729       try_contacting: Molimo da pokušate kontaktirati korisnika prije blokiranja i dati mu razumno vrijeme za odgovor.
1730       try_waiting: Molimo da date korisniku razumno vrijeme da odgovori prije nego ga blokirate.
1731     edit: 
1732       back: Pogledati sve blokade
1733       heading: Uređivanje blokade na %{name}
1734       needs_view: Da li se korisnik mora prijaviti prije nego se očisti blokada?
1735       period: Koliko dugo, od sada, će korisnik biti blokiran od strane API.
1736       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran. Molimo da budete mirni i razumni što je više je moguće, dajući što više detalja o situaciji. Imajte na umu da svi korisnici ne razumiju žargon u zajednici, pa im objasnite jednostavnim jezikom.
1737       show: Pogledati ovu blokadu
1738       submit: Osvježiti blokadu
1739       title: Uređivanje blokade na %{name}
1740     filter: 
1741       block_expired: Blokada je već istekla i ne može se uređivati.
1742       block_period: Period blokade mora biti jedna od vrijednosti iz drop-down liste.
1743     helper: 
1744       time_future: Završava u %{time}.
1745       time_past: Završeno prije %{time}.
1746       until_login: Aktivno dok se korsnik ne prijavi.
1747     index: 
1748       empty: Blokade još nisu napravljene
1749       heading: Lista blokada korisnika
1750       title: Blokade korisnika
1751     model: 
1752       non_moderator_revoke: Morate biti moderator da opozovete blokadu.
1753       non_moderator_update: Morate biti moderator da napravite ili osvježite blokadu.
1754     new: 
1755       back: Pogledati sve blokade
1756       heading: Pravljenjen blokade na %{name}
1757       needs_view: Korisnik se mora prijaviti da bi se blokada očistila
1758       period: Koliko dugo, od sada, će korisnik biti blokiran od strane API.
1759       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran. Molim da budete mirni i razumni što je više je moguće, dajući što više detalja o situaciji, s time da će poruka biti javno vidljiva. Imajte na umu da svi korisnici ne razumiju žargon u zajednici, pa im objasnite jednostavnim jezikom.
1760       submit: Napraviti blokadu
1761       title: Pravljenje blokade na %{name}
1762       tried_contacting: Kontaktirao sam korisnika i pitao da prestane.
1763       tried_waiting: Dao sam dovoljno razumnog vremena korisniku da odgovori.
1764     not_found: 
1765       back: Nazad na index
1766       sorry: Žao mi je, korinička blokada sa ID %{id} se ne može naći.
1767     partial: 
1768       confirm: Da li ste sigurni?
1769       creator_name: Kreator
1770       display_name: Blokirani korisnik
1771       edit: Urediti
1772       next: Sljedeća »
1773       not_revoked: (nije opozvano)
1774       previous: « Prethodna
1775       reason: Razlog za blokadu
1776       revoke: Opozvati!
1777       revoker_name: Opozvano od strane
1778       show: Pokazati
1779       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1780       status: Stanje
1781     period: 
1782       one: 1 sat
1783       other: "%{count} sata/i"
1784     revoke: 
1785       confirm: Jeste li sgurni da želite opozvati ovu blokadu?
1786       flash: Ova blokada je opozvana.
1787       heading: Opoziv blokade na %{block_on} od %{block_by}
1788       past: Blokada je završila prije %{time} i ne može se opozvati sada.
1789       revoke: Opozvati!
1790       time_future: Blokada će završiti za %{time}.
1791       title: Opoziv blokade na %{block_on}
1792     show: 
1793       back: Pogledati sve blokade
1794       confirm: Da li ste sigurni?
1795       edit: Urediti
1796       heading: "%{block_on} blokiran od strane %{block_by}"
1797       needs_view: Korisnik se mora prijaviti prije nego se blokada očisti.
1798       reason: Razlog za blokadu
1799       revoke: Opozvati!
1800       revoker: "Opozivalac:"
1801       show: Pokazati
1802       status: Stanje
1803       time_future: Završava u %{time}
1804       time_past: Završeno prije %{time}
1805       title: "%{block_on} blokiran od strane %{block_by}"
1806     update: 
1807       only_creator_can_edit: Samo moderator koji je napravio blokadu ovo može urediti.
1808       success: Blokada osvježena
1809   user_role: 
1810     filter: 
1811       already_has_role: Korisnik već ima ulogu %{role}.
1812       doesnt_have_role: Korisnik nema ulogu %{role}.
1813       not_a_role: String `%{role}' nije valjana uloga.
1814       not_an_administrator: Samo administratori mogu upravljati ulogama korisnika, a vi niste administrator.
1815     grant: 
1816       are_you_sure: Jeste li sigurni da želite dodjeliti ulogu `%{role}' korisniku `%{name}'?
1817       confirm: Potvrditi
1818       fail: Ne možemo dodjeliti ulogu `%{role}' korisniku `%{name}'. Molimo provjeriti ispravnost i korisnika i uloge.
1819       heading: Potvrditi dodjelu uloge
1820       title: Potvrditi dodjelu uloge
1821     revoke: 
1822       are_you_sure: Jeste li sigurni da želite opozvati ulogu `%{role}' korisnika `%{name}'?
1823       confirm: Potvrditi
1824       fail: Ne možemo opozvati ulogu `%{role}' korisniku `%{name}'. Molimo provjeriti ispravnost i korisnika i uloge.
1825       heading: Potvrditi opoziv uloge
1826       title: Potvrditi opoziv uloge