Merge branch 'redesign'
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Корисничка шифра
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         note: Уреди белешка
126         relation: Уреди однос
127         way: Уреди пат
128       larger: 
129         area: Погледај го просторот на поголема карта
130         node: Погледај го јазолот на поголема карта
131         note: Погледај ја белешката на поголема карта
132         relation: Вид. односот на поголема карта
133         way: Погледај го патот на поголема карта
134       loading: Вчитувам...
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
138         next_node_tooltip: Следен јазол
139         next_note_tooltip: Следна белешка
140         next_relation_tooltip: Следен однос
141         next_way_tooltip: Следен пат
142         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
143         prev_node_tooltip: Претходен јазол
144         prev_note_tooltip: Претходна белешка
145         prev_relation_tooltip: Претходен однос
146         prev_way_tooltip: Претходен пат
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
149         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
151     node: 
152       download_xml: Преземи XML
153       edit: Уреди јазол
154       node: Јазол
155       node_title: "Јазол: %{node_name}"
156       view_history: Погл. историја
157     node_details: 
158       coordinates: "Координати:"
159       part_of: "Дел од:"
160     node_history: 
161       download_xml: Преземи XML
162       node_history: Историја на јазолот
163       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
164       view_details: Погл. подробности
165     not_found: 
166       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
167       type: 
168         changeset: измени
169         node: јазол
170         relation: однос
171         way: пат
172     note: 
173       at_by_html: пред %{when} од %{user}
174       at_html: пред %{when}
175       closed: "Затворена:"
176       closed_title: "Решена белешка: %{note_name}"
177       comments: "Коментари:"
178       description: "Опис:"
179       last_modified: "Последна промена:"
180       open_title: "Нерешена белешка: %{note_name}"
181       opened: "Отворена:"
182       title: Белешка
183     paging_nav: 
184       of: од
185       showing_page: страница
186     redacted: 
187       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
188       redaction: Редакција %{id}
189       type: 
190         node: јазол
191         relation: однос
192         way: пат
193     relation: 
194       download_xml: Преземи XML
195       relation: Однос
196       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
197       view_history: Погл. историја
198     relation_details: 
199       members: "Членови:"
200       part_of: "Дел од:"
201     relation_history: 
202       download_xml: Преземи XML
203       relation_history: Историја на односот
204       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
205       view_details: Погл. подробности
206     relation_member: 
207       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
208       type: 
209         node: Јазол
210         relation: Однос
211         way: Пат
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Податоци
214       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
215       details: Подробно
216       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
217       hide_areas: Скриј подрачја
218       history_for_feature: Историја за %{feature}
219       load_data: Вчитај ги податоците
220       loading: Вчитувам...
221       manually_select: Рачно изберете друга површина
222       notes_layer_name: Прелистај белешки
223       object_list: 
224         api: Retrieve this area from the API
225         back: Назад на списокот на предмети
226         details: Подробно
227         heading: Список на предмети
228         history: 
229           type: 
230             node: Јазол %{id}
231             way: Пат %{id}
232         selected: 
233           type: 
234             node: Јазол %{id}
235             way: Пат %{id}
236         type: 
237           node: Јазол
238           way: Пат
239       private_user: приватен корисник
240       show_areas: Прикажи подрачја
241       show_history: Прикажи историја
242       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
243       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
244       wait: Почекајте...
245       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
246     tag_details: 
247       tags: "Ознаки:"
248       wiki_link: 
249         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
250         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
251       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
252     timeout: 
253       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
254       type: 
255         changeset: менувач
256         node: јазол
257         relation: однос
258         way: пат
259     way: 
260       download_xml: Преземи XML
261       edit: Уреди пат
262       view_history: Погл. историја
263       way: Пат
264       way_title: "Пат: %{way_name}"
265     way_details: 
266       also_part_of: 
267         one: дел од патот %{related_ways}
268         other: дел од патиштата %{related_ways}
269       nodes: Јазли
270       part_of: "Дел од:"
271     way_history: 
272       download_xml: Преземи XML
273       view_details: Погл. подробности
274       way_history: Историја на патот
275       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
276   changeset: 
277     changeset: 
278       anonymous: Анонимен
279       big_area: (голема)
280       no_comment: (нема)
281       no_edits: (нема уредувања)
282       show_area_box: прикажи рамка на површина
283       still_editing: (сè уште уредува)
284       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
285     changeset_paging_nav: 
286       next: Следно »
287       previous: « Претходно
288       showing_page: Страница %{page}
289     changesets: 
290       area: Површина
291       comment: Коментар
292       id: Назнака
293       saved_at: Зачувано во
294       user: Корисник
295     list: 
296       description: Прелистување на скорешните промени на картата
297       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
298       description_friend: Измени на ваши пријатели
299       description_nearby: Измени од соседни корисници
300       description_user: Измени на %{user}
301       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
302       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
303       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
304       heading: Измени
305       heading_bbox: Измени
306       heading_friend: Измени
307       heading_nearby: Измени
308       heading_user: Измени
309       heading_user_bbox: Измени
310       title: Измени
311       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
312       title_friend: Измени на ваши пријатели
313       title_nearby: Измени од соседни корисници
314       title_user: Измени на %{user}
315       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
316     timeout: 
317       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
318   diary_entry: 
319     comments: 
320       ago: пред %{ago}
321       comment: Коментар
322       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
323       newer_comments: Понови коментари
324       older_comments: Постари коментари
325       post: Објава
326       when: Кога
327     diary_comment: 
328       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
329       confirm: Потврди
330       hide_link: Скриј го коментаров
331     diary_entry: 
332       comment_count: 
333         one: "%{count} коментар"
334         other: "%{count} коментари"
335         zero: Нема коментари
336       comment_link: Коментирај на оваа ставка
337       confirm: Потврди
338       edit_link: Уреди ја оваа ставка
339       hide_link: Скриј ја ставкава
340       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
341       reply_link: Одговори на оваа ставка
342     edit: 
343       body: "Содржина:"
344       language: "Јазик:"
345       latitude: Геог. ширина
346       location: "Местоположба:"
347       longitude: Геог. должина
348       marker_text: Место на дневничкиот запис
349       save_button: Зачувај
350       subject: "Наслов:"
351       title: Уреди дневничка ставка
352       use_map_link: покажи на карта
353     feed: 
354       all: 
355         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
356         title: Дневнички ставки
357       language: 
358         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
359         title: Дневнички ставки на %{language_name}
360       user: 
361         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
362         title: Дневнички ставки на %{user}
363     list: 
364       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
365       new: "Нов дневнички запис:"
366       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
367       newer_entries: Понови ставки
368       no_entries: Нема дневнички ставки
369       older_entries: Постари ставки
370       recent_entries: Скорешни дневнички записи
371       title: Дневници на корисници
372       title_friends: Дневници на пријателите
373       title_nearby: Дневници на соседните корисници
374       user_title: Дневник на %{user}
375     location: 
376       edit: Уреди
377       location: "Местоположба:"
378       view: Преглед
379     new: 
380       title: Нова дневничка ставка
381     no_such_entry: 
382       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
383       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
384       title: Нема таква дневничка ставка
385     view: 
386       leave_a_comment: Пиши коментар
387       login: Најава
388       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
389       save_button: Зачувај
390       title: Дневникот на %{user} | %{title}
391       user_title: дневник на %{user}
392   editor: 
393     default: По основно (моментално %{name})
394     id: 
395       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
396       name: iD
397     potlatch: 
398       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
399       name: Potlatch 1
400     potlatch2: 
401       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
402       name: Potlatch 2
403     remote: 
404       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
405       name: Далечинско управување
406   export: 
407     start: 
408       add_marker: Додај бележник на картата
409       area_to_export: Простор за извоз
410       embeddable_html: Вметнат HTML код
411       export_button: Извези
412       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
413       format: Формат
414       format_to_export: Формат за извоз
415       image_size: Големина на сликата
416       latitude: Г.Ш.
417       licence: Лиценца
418       longitude: Г.Д.
419       manually_select: Рачно изберете друга површина
420       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
421       max: макс.
422       options: Нагодувања
423       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
424       output: Излезни податоци
425       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
426       scale: Размер
427       too_large: 
428         body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
429         geofabrik: 
430           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
431           title: Geofabrik
432         heading: Подрачјето е преголемо
433         metro: 
434           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
435           title: Метроизвадоци
436         other: 
437           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
438           title: Други извори
439         planet: 
440           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
441           title: Планетата на OSM
442       zoom: Приближи
443     start_rjs: 
444       add_marker: Стави бележник на картата
445       change_marker: Смени позиција на бележникот
446       click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
447       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
448       export: Извоз
449       manually_select: Рачно изберете друг простор
450   geocoder: 
451     description: 
452       title: 
453         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
454         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
455       types: 
456         cities: Градови
457         places: Места
458         towns: Гратчиња
459     direction: 
460       east: источно
461       north: северно
462       north_east: североисточно
463       north_west: северозападно
464       south: јужно
465       south_east: југоисточно
466       south_west: југозападно
467       west: западно
468     distance: 
469       one: околу 1 км
470       other: околу %{count} км
471       zero: помалку од 1 км
472     results: 
473       more_results: Повеќе резултати
474       no_results: Не пронајдов ништо
475     search: 
476       title: 
477         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
478         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
479         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
480         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
481         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
482         osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
483         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
484         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
485     search_osm_nominatim: 
486       admin_levels: 
487         level10: Населбена граница
488         level2: Државна граница
489         level4: Покраинска граница
490         level5: Регионална граница
491         level6: Окружна граница
492         level8: Градска граница
493         level9: Селска граница
494       prefix: 
495         aerialway: 
496           chair_lift: Клупна жичарница
497           drag_lift: Влечна жичарница
498           station: Гондолска станица
499         aeroway: 
500           aerodrome: Аеродром
501           apron: Рампа
502           gate: Порта
503           helipad: Хелиодром
504           runway: Писта
505           taxiway: Рулажна патека
506           terminal: Терминал
507         amenity: 
508           WLAN: Безжичен интернет
509           airport: Аеродром
510           arts_centre: Дом на уметности
511           artwork: Уметничко дело
512           atm: Банкомат
513           auditorium: Аудиториум
514           bank: Банка
515           bar: Бар
516           bbq: Скара
517           bench: Клупа
518           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
519           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
520           biergarten: Пивска градина
521           brothel: Бордел
522           bureau_de_change: Менувачница
523           bus_station: Автобуска станица
524           cafe: Кафуле
525           car_rental: Рент-а-кар
526           car_sharing: Изнајмување автомобил
527           car_wash: Автоперална
528           casino: Казино
529           charging_station: Напојна станица
530           cinema: Кино
531           clinic: Клиника
532           club: Клуб
533           college: Колеџ
534           community_centre: Центар на заедница
535           courthouse: Суд
536           crematorium: Крематориум
537           dentist: Забар
538           doctors: Доктори
539           dormitory: Студентски дом
540           drinking_water: Питка вода
541           driving_school: Автошкола
542           embassy: Амбасада
543           emergency_phone: Итен телефон
544           fast_food: Брза храна
545           ferry_terminal: Ферибот-терминал
546           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
547           fire_station: Пожарна
548           food_court: Штандови за брза храна
549           fountain: Фонтана
550           fuel: Гориво
551           grave_yard: Гробишта
552           gym: Теретана / фитнес
553           hall: Соборна сала
554           health_centre: Здравствен центар
555           hospital: Болница
556           hotel: Хотел
557           hunting_stand: Ловечка кула
558           ice_cream: Сладолед
559           kindergarten: Градинка
560           library: Библиотека
561           market: Пазар
562           marketplace: Пазар
563           mountain_rescue: Планинарско спасување
564           nightclub: Ноќен клуб
565           nursery: Јасли
566           nursing_home: Старечки дом
567           office: Канцеларија
568           park: Парк
569           parking: Паркинг
570           pharmacy: Аптека
571           place_of_worship: Верски објект
572           police: Полиција
573           post_box: Поштенско сандаче
574           post_office: Пошта
575           preschool: Претшколска установа
576           prison: Затвор
577           pub: Пивница
578           public_building: Јавен објект
579           public_market: Градски пазар
580           reception_area: Рецепција
581           recycling: Рециклирање
582           restaurant: Ресторан
583           retirement_home: Старечки дом
584           sauna: Сауна
585           school: Училиште
586           shelter: Засолниште
587           shop: Дуќан
588           shopping: Дуќани
589           shower: Туш
590           social_centre: Социјален центар
591           social_club: Друштвен клуб
592           social_facility: Општествена постројка
593           studio: Студио
594           supermarket: Супермаркет
595           swimming_pool: Базен
596           taxi: Такси
597           telephone: Телефонска говорница
598           theatre: Театар
599           toilets: Тоалет
600           townhall: Градски дом
601           university: Универзитет
602           vending_machine: Вендинг-машина
603           veterinary: Ветеринарна клиника
604           village_hall: Месна заедница
605           waste_basket: Корпа за отпадоци
606           wifi: Безжичен интернет
607           youth_centre: Младински центар
608         boundary: 
609           administrative: Административна граница
610           census: Пописна граница
611           national_park: Национален парк
612           protected_area: Заштитено подрачје
613         bridge: 
614           aqueduct: Аквадукт
615           suspension: Висечки мост
616           swing: Вртечки мост
617           viaduct: Вијадукт
618           "yes": Мост
619         building: 
620           "yes": Градба
621         emergency: 
622           fire_hydrant: Хидрант
623           phone: Итен телефон
624         highway: 
625           bridleway: Коњски пат
626           bus_guideway: Автобуски шини
627           bus_stop: Автобуска постојка
628           byway: Спореден пат
629           construction: Автопат во изградба
630           cycleway: Велосипедска патека
631           emergency_access_point: Прва помош
632           footway: Тротоар
633           ford: Брод
634           living_street: Маалска улица
635           milestone: Милјоказ
636           minor: Помал спореден пат
637           motorway: Автопат
638           motorway_junction: Клучка
639           motorway_link: Приклучен пат
640           path: Патека
641           pedestrian: Пешачка патека
642           platform: Платформа
643           primary: Главен пат
644           primary_link: Главен пат
645           proposed: Предложен пат
646           raceway: Тркачка патека
647           residential: Станбен
648           rest_area: Одмориште
649           road: Пат
650           secondary: Спореден пат
651           secondary_link: Спореден пат
652           service: Помошен пат
653           services: Крајпатен сервис
654           speed_camera: Брзиноловец
655           steps: Скалила
656           stile: Тарабен премин
657           street_lamp: Улична светилка
658           tertiary: Третостепен пат
659           tertiary_link: Третостепен пат
660           track: Полски пат
661           trail: Патека
662           trunk: Магистрала
663           trunk_link: Магистрала
664           unclassified: Некласификуван пат
665           unsurfaced: Неасфалтиран пат
666         historic: 
667           archaeological_site: Археолошки локалитет
668           battlefield: Бојно поле
669           boundary_stone: Граничен камен
670           building: Градба
671           castle: Замок
672           church: Црква
673           citywalls: Градски ѕидини
674           fort: Утврдување
675           house: Куќа
676           icon: Икона
677           manor: Велепоседнички дом
678           memorial: Споменик
679           mine: Рудник
680           monument: Споменик
681           museum: Музеј
682           ruins: Рушевини
683           tomb: Гроб
684           tower: Кула
685           wayside_cross: Крајпатен крст
686           wayside_shrine: Параклис
687           wreck: Бродолом
688         landuse: 
689           allotments: Парцели
690           basin: Котлина
691           brownfield: Угар
692           cemetery: Гробишта
693           commercial: Комерцијално подрачје
694           conservation: Заштитено земјиште
695           construction: Градилиште
696           farm: Фарма
697           farmland: Обработливо земјиште
698           farmyard: Земјоделски двор
699           forest: Шума
700           garages: Гаража
701           grass: Трева
702           greenfield: Неискористено земјиште
703           industrial: Индустриско подрачје
704           landfill: Депонија
705           meadow: Ливада
706           military: Воено подрачје
707           mine: Рудник
708           nature_reserve: Природен резерват
709           orchard: Овоштарник
710           park: Парк
711           piste: Писта
712           quarry: Каменолом
713           railway: Железница
714           recreation_ground: Рекреативен терен
715           reservoir: Резервоар
716           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
717           residential: Станбено подрачје
718           retail: Дуќани
719           road: Патно подрачје
720           village_green: Селско зеленило
721           vineyard: Лозници
722           wetland: Мочуриште
723           wood: Шума
724         leisure: 
725           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
726           bird_hide: Набљудувалиште за птици
727           common: Општествена земја
728           fishing: Рибарење
729           fitness_station: Технички преглед
730           garden: Градина
731           golf_course: Голф-терен
732           ice_rink: Лизгалиште
733           marina: Марина
734           miniature_golf: Миниголф
735           nature_reserve: Природен резерват
736           park: Парк
737           pitch: Спортски терен
738           playground: Детско игралиште
739           recreation_ground: Разонодно место
740           sauna: Сауна
741           slipway: Испуст
742           sports_centre: Спортски центар
743           stadium: Стадион
744           swimming_pool: Базен
745           track: Спортска патека
746           water_park: Аквапарк
747         military: 
748           airfield: Воено слетувалиште
749           barracks: Касарна
750           bunker: Бункер
751         mountain_pass: 
752           "yes": Планински превој
753         natural: 
754           bay: Залив
755           beach: Плажа
756           cape: ‘Рт
757           cave_entrance: Влез во пештера
758           channel: Канал
759           cliff: Гребен
760           crater: Кратер
761           dune: Дина
762           feature: Елемент
763           fell: Фел
764           fjord: Фјорд
765           forest: Шума
766           geyser: Гејзер
767           glacier: Глечер
768           heath: Голет
769           hill: Рид
770           island: Остров
771           land: Земја
772           marsh: Бара
773           moor: Пустара
774           mud: Кал
775           peak: Врв
776           point: Точка
777           reef: Гребен
778           ridge: Срт
779           river: Река
780           rock: Карпа
781           scree: Сип
782           scrub: Честак
783           shoal: Плитко место
784           spring: Извор
785           stone: Камен
786           strait: Проток
787           tree: Дрво
788           valley: Долина
789           volcano: Вулкан
790           water: Вода
791           wetland: Мочуриште
792           wetlands: Мочуриште
793           wood: Шума
794         office: 
795           accountant: Сметководител
796           architect: Архитект
797           company: Фирма
798           employment_agency: Агенција за вработување
799           estate_agent: Агенција за недвижности
800           government: Владина служба
801           insurance: Служба за осигурување
802           lawyer: Адвокат
803           ngo: НВО-канцеларија
804           telecommunication: Телекомуникациска служба
805           travel_agent: Туристичка агенција
806           "yes": Канцеларија
807         place: 
808           airport: Аеродром
809           city: Град
810           country: Земја
811           county: Округ
812           farm: Фарма
813           hamlet: Селце
814           house: Куќа
815           houses: Куќи
816           island: Остров
817           islet: Островче
818           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
819           locality: Месност
820           moor: Пустара
821           municipality: Општина
822           neighbourhood: Соседство
823           postcode: Поштенски број
824           region: Регион
825           sea: Море
826           state: Покраина
827           subdivision: Админ. подрачје
828           suburb: Населба
829           town: Град
830           unincorporated_area: Нездружено подрачје
831           village: Село
832         railway: 
833           abandoned: Напуштена железничка линија
834           construction: Железничка линија во изградба
835           disused: Напуштена железничка линија
836           disused_station: Напуштена железничка станица
837           funicular: Жичена железница
838           halt: Железничка постојка
839           historic_station: Историска железничка станица
840           junction: Железнички јазол
841           level_crossing: Надвозник
842           light_rail: Лека железница
843           miniature: Минијатурна железница
844           monorail: Едношинска линија
845           narrow_gauge: Теснолинејка
846           platform: Железнички перон
847           preserved: Зачувана железничка линија
848           proposed: Предложена железница
849           spur: Железнички огранок
850           station: Железничка станица
851           stop: Железничка постојка
852           subway: Метро станица
853           subway_entrance: Влез во метро
854           switch: Железнички пунктови
855           tram: Трамвајска линија
856           tram_stop: Трамвајска постојка
857           yard: Железничко депо
858         shop: 
859           alcohol: Алкохол на црно
860           antiques: Старинарница
861           art: Уметнички дуќан
862           bakery: Пекара
863           beauty: Козметика
864           beverages: Пијалоци
865           bicycle: Продавница за велосипеди
866           books: Книжарница
867           boutique: Бутик
868           butcher: Месарница
869           car: Автосалон
870           car_parts: Автоделови
871           car_repair: Автосервис
872           carpet: Дуќан за теписи
873           charity: Добротворна продавница
874           chemist: Аптека
875           clothes: Дуќан за облека
876           computer: Продавница за сметачи
877           confectionery: Слаткарница
878           convenience: Бакалница
879           copyshop: Фотокопир
880           cosmetics: Козметика
881           deli: Гастрономски дуќан
882           department_store: Стоковна куќа
883           discount: Распродажен дуќан
884           doityourself: Направи-сам
885           dry_cleaning: Хемиско чистење
886           electronics: Електронска опрема
887           estate_agent: Недвижности
888           farm: Земјоделски дуќан
889           fashion: Бутик
890           fish: Рибарница
891           florist: Цвеќара
892           food: Продавница за храна
893           funeral_directors: Погребална служба
894           furniture: Мебел
895           gallery: Галерија
896           garden_centre: Градинарски центар
897           general: Колонијал
898           gift: Дуќан за подароци
899           greengrocer: Пиљара
900           grocery: Бакалница
901           hairdresser: Фризер
902           hardware: Алат и опрема
903           hifi: Аудиосистеми
904           insurance: Осигурително
905           jewelry: Јувелир
906           kiosk: Трафика
907           laundry: Пералница
908           mall: Трговски центар
909           market: Пазар
910           mobile_phone: Мобилни телефони
911           motorcycle: Моторцикли
912           music: Музички дуќан
913           newsagent: Весникара
914           optician: Оптичар
915           organic: Здрава храна
916           outdoor: Дуќан на отворено
917           pet: Домашни миленици
918           pharmacy: Аптека
919           photo: Фотографски дуќан
920           salon: Салон
921           second_hand: Половна роба
922           shoes: Обувки
923           shopping_centre: Трговски центар
924           sports: Спортски дуќан
925           stationery: Прибор и репроматеријали
926           supermarket: Супермаркет
927           tailor: Кројач
928           toys: Продавница за играчки
929           travel_agency: Туристичка агенција
930           video: Видеотека
931           wine: Алкохолни пијалоци
932           "yes": Дуќан
933         tourism: 
934           alpine_hut: Планинска куќарка
935           artwork: Уметничко дело
936           attraction: Атракција
937           bed_and_breakfast: Полупансион
938           cabin: Колиба
939           camp_site: Камп
940           caravan_site: Автокамп
941           chalet: Брвнара
942           guest_house: Пансион
943           hostel: Хостел
944           hotel: Хотел
945           information: Информации
946           lean_to: Прилепена стреа
947           motel: Мотел
948           museum: Музеј
949           picnic_site: Излетничко место
950           theme_park: Забавен парк
951           valley: Долина
952           viewpoint: Видиковец
953           zoo: Зоолошка
954         tunnel: 
955           culvert: Пропусен канал
956           "yes": Тунел
957         waterway: 
958           artificial: Вештачки воден пат
959           boatyard: Чамцоградилиште
960           canal: Канал
961           connector: Слив
962           dam: Брана
963           derelict_canal: Запуштен канал
964           ditch: Канач
965           dock: Док
966           drain: Одвод
967           lock: Превојница
968           lock_gate: Превојничка капија
969           mineral_spring: Минерален извор
970           mooring: Сидриште
971           rapids: Брзак
972           river: Река
973           riverbank: Кеј
974           stream: Поток
975           wadi: Вади
976           water_point: Пристап до вода
977           waterfall: Водопад
978           weir: Јаз
979   html: 
980     dir: ltr
981   javascripts: 
982     close: Затвори
983     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
984     key: 
985       title: Легенда
986       tooltip: Легенда
987       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
988     map: 
989       base: 
990         cycle_map: Велосипедска карта
991         hot: Хуманитарна
992         mapquest: MapQuest Open
993         standard: Стандардна
994         transport_map: Сообраќајна карта
995       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
996       layers: 
997         data: Податоци за картата
998         header: Слоеви на картата
999         notes: Белешки на картата
1000         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
1001         title: Слоеви
1002       locate: 
1003         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
1004         title: Прик. моја местоположба
1005       zoom: 
1006         in: Приближи
1007         out: Оддалечи
1008     notes: 
1009       new: 
1010         add: Додај белешка
1011         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
1012       show: 
1013         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
1014         closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1015         closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
1016         comment: Коментирај
1017         comment_and_resolve: Коментирај и реши
1018         commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1019         commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
1020         hide: Скриј
1021         opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1022         opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
1023         permalink: Постојана врска
1024         reactivate: Реактивирај
1025         reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
1026         reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
1027         resolve: Решена
1028     share: 
1029       cancel: Откажи
1030       center_marker: Сосред. картата на бележникот
1031       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
1032       download: Преземи
1033       embed: HTML
1034       format: "Формат:"
1035       image: Слика
1036       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
1037       include_marker: Вклучи го бележникот
1038       link: Врска или HTML
1039       long_link: Врска
1040       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
1041       scale: "Размер:"
1042       short_link: Кратка врска
1043       short_url: Кратка URL
1044       title: Сподели
1045       view_larger_map: Преглед на поголема карта
1046     site: 
1047       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
1048       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
1049       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
1050       edit_tooltip: Уредување на картата
1051       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
1052       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
1053   layouts: 
1054     community: Заедница
1055     community_blogs: Блогови на заедницата
1056     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
1057     copyright: Авторски права и лиценца
1058     data: Податоци
1059     documentation: Документација
1060     documentation_title: Документација за проектот
1061     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
1062     donate_link_text: доброволен прилог
1063     edit: Уреди
1064     edit_with: Уреди со %{editor}
1065     export_data: Извези податоци
1066     foundation: Фондација
1067     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
1068     gps_traces: GPS-траги
1069     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
1070     help: Помош
1071     help_centre: Центар за помош
1072     help_title: Помошна страница за проектот
1073     history: Историја
1074     home: Оди на матичната местоположба
1075     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
1076     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1077     intro_2_download: преземање
1078     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
1079     intro_2_license: отворена лиценца
1080     intro_2_use: употреба
1081     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
1082     log_in: најави ме
1083     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1084     logo: 
1085       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1086     logout: Одјава
1087     make_a_donation: 
1088       text: Дарувајте
1089       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1090     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1091     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1092     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1093     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1094     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1095     partners_partners: партнери
1096     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1097     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1098     sign_up: регистрација
1099     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1100     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1101     user_diaries: Кориснички дневници
1102     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1103     view: Карта
1104     view_tooltip: Види карта
1105     wiki: Вики
1106     wiki_title: Помошна страница за проектот
1107     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1108   license_page: 
1109     foreign: 
1110       english_link: англискиот оригинал
1111       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1112       title: За овој превод
1113     legal_babble: 
1114       attribution_example: 
1115         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1116         title: Пример за наведување
1117       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1118       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1119       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1120       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1121       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1122       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1123       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1124       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1125       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1126       contributors_title_html: Нашите учесници
1127       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1128       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1129       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1130       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1131       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1132       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1133       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1134       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1135       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1136       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1137       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1138       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1139       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1140       more_title_html: Повеќе информации
1141       title_html: Авторски права и лиценца
1142     native: 
1143       mapping_link: почнете да ги работите картите
1144       native_link: македонската верзија
1145       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1146       title: За страницава
1147   message: 
1148     delete: 
1149       deleted: Пораката е избришана
1150     inbox: 
1151       date: Датум
1152       from: Од
1153       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1154       my_inbox: Моето сандаче
1155       new_messages: 
1156         one: "%{count} нова порака"
1157         other: "%{count} нови пораки"
1158       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1159       old_messages: 
1160         one: "%{count} стара порака"
1161         other: "%{count} стари пораки"
1162       outbox: за праќање
1163       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1164       subject: Наслов
1165       title: Примени
1166     mark: 
1167       as_read: Пораката е означена како прочитана
1168       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1169     message_summary: 
1170       delete_button: Избриши
1171       read_button: Означи како прочитано
1172       reply_button: Одговори
1173       unread_button: Означи како непрочитано
1174     new: 
1175       back_to_inbox: Назад во примени
1176       body: Содржина
1177       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1178       message_sent: Пораката е испратена
1179       send_button: Испрати
1180       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1181       subject: Наслов
1182       title: Испрати ја пораката
1183     no_such_message: 
1184       body: Нажалост нема порака со тој id.
1185       heading: Нема таква порака
1186       title: Нема таква порака
1187     outbox: 
1188       date: Датум
1189       inbox: примени пораки
1190       messages: 
1191         one: Имате %{count} испратена порака
1192         other: Имате %{count} испратени пораки
1193       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1194       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1195       outbox: за праќање
1196       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1197       subject: Наслов
1198       title: За праќање
1199       to: До
1200     read: 
1201       back: Назад
1202       date: Датум
1203       from: Од
1204       reply_button: Одговори
1205       subject: Наслов
1206       title: Прочитај ја пораката
1207       to: За
1208       unread_button: Означи како непрочитано
1209       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1210     reply: 
1211       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1212     sent_message_summary: 
1213       delete_button: Избриши
1214   note: 
1215     description: 
1216       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1217       closed_at_html: Решена пред %{when}
1218       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1219       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1220       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1221       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1222       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1223       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1224     entry: 
1225       comment: Коментар
1226       full: Целата белешка
1227     mine: 
1228       ago_html: пред %{when}
1229       created_at: Создадена
1230       creator: Создавач
1231       description: Опис
1232       heading: Белешки на %{user}
1233       id: Назнака
1234       last_changed: Изменета
1235       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1236       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1237     rss: 
1238       closed: затворена белешка (кај %{place})
1239       commented: нова коментар (кај %{place})
1240       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1241       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1242       opened: нова белешка (кај %{place})
1243       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
1244       title: Белешки на OpenStreetMap
1245   notifier: 
1246     diary_comment_notification: 
1247       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1248       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1249       hi: Здраво %{to_user},
1250       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1251     email_confirm: 
1252       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1253     email_confirm_html: 
1254       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1255       greeting: Здраво,
1256       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1257     email_confirm_plain: 
1258       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1259       greeting: Здраво,
1260       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1261     friend_notification: 
1262       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1263       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1264       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1265       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1266     gpx_notification: 
1267       and_no_tags: и без ознаки.
1268       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1269       failure: 
1270         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1271         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1272         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1273         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1274         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1275       greeting: Здраво,
1276       success: 
1277         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1278         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1279       with_description: со описот
1280       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1281     lost_password: 
1282       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1283     lost_password_html: 
1284       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1285       greeting: Здраво,
1286       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1287     lost_password_plain: 
1288       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1289       greeting: Здраво,
1290       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1291     message_notification: 
1292       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
1293       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1294       hi: Здраво %{to_user},
1295       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1296     note_comment_notification: 
1297       anonymous: Анонимен корисник
1298       closed: 
1299         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1300         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1301         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1302         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1303       commented: 
1304         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1305         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1306         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1307         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1308       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1309       greeting: Здраво,
1310       reopened: 
1311         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
1312         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
1313         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
1314         your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
1315     signup_confirm: 
1316       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1317       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1318       greeting: Здраво!
1319       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1320       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
1321   oauth: 
1322     oauthorize: 
1323       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1324       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1325       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1326       allow_write_api: ја менува картата.
1327       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1328       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1329       allow_write_notes: измена на белешки.
1330       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1331       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1332     revoke: 
1333       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1334   oauth_clients: 
1335     create: 
1336       flash: Информациите се успешно регистрирани
1337     destroy: 
1338       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1339     edit: 
1340       submit: Уреди
1341       title: Уредете ја апликацијата
1342     form: 
1343       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1344       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1345       allow_write_api: ја менува картата.
1346       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1347       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1348       allow_write_notes: измена на белешки.
1349       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1350       callback_url: URL-адреса за одѕив
1351       name: Име
1352       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1353       required: Се бара
1354       support_url: URL поддршка
1355       url: URL адреса на главната апликација
1356     index: 
1357       application: Назив на прил. програм
1358       issued_at: Издадено
1359       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1360       my_apps: Мои клиентни апликации
1361       my_tokens: Мои овластени апликации
1362       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1363       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1364       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1365       revoke: Поништи!
1366       title: Мои OAuth податоци
1367     new: 
1368       submit: Регистрирање
1369       title: Регистрирајте нова апликација
1370     not_found: 
1371       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1372     show: 
1373       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
1374       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1375       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1376       allow_write_api: ја менува картата.
1377       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1378       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1379       allow_write_notes: измена на белешки.
1380       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1381       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1382       confirm: Дали сте сигурни?
1383       delete: Избриши клиент
1384       edit: Измени подробности
1385       key: "Потрошувачки клуч:"
1386       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1387       secret: "Потрошувачка тајна:"
1388       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1389       title: OAuth податоци за %{app_name}
1390       url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
1391     update: 
1392       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1393   printable_name: 
1394     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1395   redaction: 
1396     create: 
1397       flash: Редакцијата е создадена.
1398     destroy: 
1399       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
1400       flash: Редакцијата е поништена.
1401       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1402     edit: 
1403       description: Опис
1404       heading: Уреди редакција
1405       submit: Зачувај редакција
1406       title: Уреди редакција
1407     index: 
1408       empty: Нема редакции.
1409       heading: Список на редакции
1410       title: Список на редакции
1411     new: 
1412       description: Опис
1413       heading: Внесете информации за новата редакција
1414       submit: Создај редакција
1415       title: Создавање на нова редакција
1416     show: 
1417       confirm: Дали сте сигурни?
1418       description: "Опис:"
1419       destroy: Отстрани ја редакцијава
1420       edit: Уреди ја редакцијава
1421       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1422       title: Приказ на редакција
1423       user: "Создавач:"
1424     update: 
1425       flash: Промените се зачувани.
1426   site: 
1427     edit: 
1428       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1429       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1430       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1431       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1432       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1433       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1434       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1435       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1436       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1437       user_page_link: корисничка страница
1438     index: 
1439       createnote: Додај белешка
1440       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1441       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1442       license: 
1443         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1444       permalink: Постојана врска
1445       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1446       shortlink: Кратка врска
1447     key: 
1448       table: 
1449         entry: 
1450           admin: Административна граница
1451           allotments: Парцели
1452           apron: 
1453             - Аеродромска платформа
1454             - терминал
1455           bridge: Црна линија = мост
1456           bridleway: Пешачко-влечен пат
1457           brownfield: Запуштено подрачје
1458           building: Значајно здание
1459           byway: Спореден пат
1460           cable: 
1461             - клупна жичарница
1462             - клупна жичарница
1463           cemetery: Гробишта
1464           centre: Спортски центар
1465           commercial: Комерцијално подрачје
1466           common: 
1467             - Општествена земја
1468             - ливада
1469           construction: Патишта во изградба
1470           cycleway: Велосипедска патека
1471           destination: Пристап до одредницата
1472           farm: Фарма
1473           footway: Пешачка патека
1474           forest: Шума
1475           golf: Голф-терен
1476           heathland: Голиште
1477           industrial: Индустриско подрачје
1478           lake: 
1479             - Езеро
1480             - резервоар
1481           military: Воено подрачје
1482           motorway: Автопат
1483           park: Парк
1484           permissive: Дозволив пристап
1485           pitch: Спортски терен
1486           primary: Главен пат
1487           private: Приватен пристап
1488           rail: Железница
1489           reserve: Природен резерват
1490           resident: Станбено подрачје
1491           retail: Трговско подрачје
1492           runway: 
1493             - Аеродромска писта
1494             - рулажна патека
1495           school: 
1496             - Училиште
1497             - универзитет
1498           secondary: Спореден пат
1499           station: Железничка станица
1500           subway: Метро
1501           summit: 
1502             - Врв
1503             - врв
1504           tourist: Туристичка атракција
1505           track: Патека
1506           tram: 
1507             - Лека железница
1508             - трамвај
1509           trunk: Главна сообраќајна артерија
1510           tunnel: Испрекината линија = тунел
1511           unclassified: Некласификуван пат
1512           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1513           wood: Шумичка
1514     markdown_help: 
1515       alt: Алтернативен текст
1516       first: Прва ставка
1517       heading: Наслов
1518       headings: Наслови
1519       image: Слика
1520       link: Врска
1521       ordered: Подреден список
1522       second: Втора ставка
1523       subheading: Поднаслов
1524       text: Текст
1525       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1526       unordered: Неподреден список
1527       url: URL
1528     richtext_area: 
1529       edit: Уреди
1530       preview: Преглед
1531     search: 
1532       search: Пребарај
1533       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1534       submit_text: ->
1535       where_am_i: Каде сум?
1536       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1537     sidebar: 
1538       close: Затвори
1539       search_results: Резултати од пребарувањето
1540   time: 
1541     formats: 
1542       blog: "%e %B %Y г."
1543       friendly: "%e %B %Y г. во %H:%M ч."
1544   trace: 
1545     create: 
1546       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1547       upload_trace: Подигни GPS-трага
1548     delete: 
1549       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1550     description: 
1551       description_with_count: 
1552         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1553         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1554       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1555     edit: 
1556       description: "Опис:"
1557       download: преземи
1558       edit: уреди
1559       filename: "Податотека:"
1560       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1561       map: карта
1562       owner: "Сопственик:"
1563       points: "Точки:"
1564       save_button: Сочувај промени
1565       start_coord: "Почетна координата:"
1566       tags: "Ознаки:"
1567       tags_help: одделено со запирка
1568       title: Ја уредувате трагата %{name}
1569       uploaded_at: "Подигнато во:"
1570       visibility: "Видливост:"
1571       visibility_help: што значи ова?
1572       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1573     georss: 
1574       title: GPS-траги од OpenStreetMap
1575     list: 
1576       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1577       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1578       public_traces: Јавни GPS-траги
1579       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1580       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1581       your_traces: Ваши GPS-траги
1582     make_public: 
1583       made_public: Трагата е објавена
1584     offline: 
1585       heading: GPX-складиште вон интернет
1586       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1587     offline_warning: 
1588       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1589     trace: 
1590       ago: пред %{time_in_words_ago}
1591       by: од
1592       count_points: "%{count} точки"
1593       edit: уреди
1594       edit_map: Уредување
1595       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1596       in: во
1597       map: карта
1598       more: повеќе
1599       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1600       private: ПРИВАТНО
1601       public: ЈАВНО
1602       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1603       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1604       view_map: Погледај ја картата
1605     trace_form: 
1606       description: "Опис:"
1607       help: Помош
1608       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1609       tags: "Ознаки:"
1610       tags_help: одделено со запирка
1611       upload_button: Подигни
1612       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1613       visibility: "Видливост:"
1614       visibility_help: што значи ова?
1615       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1616     trace_header: 
1617       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1618       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1619       traces_waiting: 
1620         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1621         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1622       upload_trace: Подигни трага
1623     trace_optionals: 
1624       tags: Ознаки
1625     trace_paging_nav: 
1626       newer: Понови траги
1627       older: Постари траги
1628       showing_page: Страница %{page}
1629     view: 
1630       delete_track: Избриши ја трагава
1631       description: "Опис:"
1632       download: преземи
1633       edit: уреди
1634       edit_track: Уреди ја трагава
1635       filename: "Податотека:"
1636       heading: Ја гледате трагата %{name}
1637       map: карта
1638       none: Ништо
1639       owner: "Сопственик:"
1640       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1641       points: "Точки:"
1642       start_coordinates: "Почетна координата:"
1643       tags: "Ознаки:"
1644       title: Ја гледате трагата  %{name}
1645       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1646       uploaded: "Подигнато во:"
1647       visibility: "Видливост:"
1648     visibility: 
1649       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1650       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1651       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1652       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1653   user: 
1654     account: 
1655       contributor terms: 
1656         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1657         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1658         heading: "Услови за учество:"
1659         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1660         link text: што е ова?
1661         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1662         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1663       current email address: "Тековна е-пошта:"
1664       delete image: Отстрани тековна слика
1665       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1666       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1667       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1668       gravatar: 
1669         gravatar: Користи Gravatar
1670         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1671         link text: што е ова?
1672       home location: "Матична местоположба:"
1673       image: "Слика:"
1674       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1675       keep image: Задржи ја тековната слика
1676       latitude: Геог. ширина
1677       longitude: Геог. должина
1678       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1679       my settings: Мои прилагодувања
1680       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1681       new image: Додај слика
1682       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1683       openid: 
1684         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1685         link text: што е ова?
1686         openid: OpenID
1687       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1688       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1689       profile description: "Опис за профилот:"
1690       public editing: 
1691         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1692         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1693         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1694         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1695         enabled link text: што е ова?
1696         heading: "Јавно уредување:"
1697       public editing note: 
1698         heading: Јавно уредување
1699         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1700       replace image: Замени тековна слика
1701       return to profile: Назад кон профилот
1702       save changes button: Зачувај ги промените
1703       title: Уреди сметка
1704       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1705     confirm: 
1706       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1707       button: Потврди
1708       heading: Проверете си ја е-поштата
1709       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
1710       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
1711       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1712       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
1713       unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
1714     confirm_email: 
1715       button: Потврди
1716       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1717       heading: Потврди промена на е-пошта
1718       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1719       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1720     confirm_resend: 
1721       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1722       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1723     filter: 
1724       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1725     go_public: 
1726       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1727     list: 
1728       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1729       empty: Нема најдено такви корисници
1730       heading: Корисници
1731       hide: Скриј одбрани корисници
1732       showing: 
1733         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1734         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1735       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1736       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1737       title: Корисници
1738     login: 
1739       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1740       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1741       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1742       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1743       email or username: Е-пошта или корисничко име
1744       heading: Најава
1745       login_button: Најава
1746       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1747       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1748       no account: Немате сметка?
1749       openid: "%{logo} OpenID:"
1750       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1751       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1752       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1753       openid_providers: 
1754         aol: 
1755           alt: Најава со OpenID од AOL
1756           title: Најава со AOL
1757         google: 
1758           alt: Најава со OpenID од Google
1759           title: Најава со Google
1760         myopenid: 
1761           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1762           title: Најава со myOpenID
1763         openid: 
1764           alt: Најава со URL за OpenID
1765           title: Најава со OpenID
1766         wordpress: 
1767           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1768           title: Најава со Wordpress
1769         yahoo: 
1770           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1771           title: Најава со Yahoo
1772       password: "Лозинка:"
1773       register now: Регистрација
1774       remember: "Запомни ме:"
1775       title: Најава
1776       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1777       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1778       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1779     logout: 
1780       heading: Одјава од OpenStreetMap
1781       logout_button: Одјава
1782       title: Одјава
1783     lost_password: 
1784       email address: "Е-пошта:"
1785       heading: Ја заборавивте лозинката?
1786       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1787       new password button: Смени лозинка
1788       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1789       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1790       title: Загубена лозинка
1791     make_friend: 
1792       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1793       button: Додај како пријател
1794       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1795       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1796       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1797     new: 
1798       about: 
1799         header: Слободна и уредлива
1800         html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
1801       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1802       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1803       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1804       continue: Регистрација
1805       display name: "Име за приказ:"
1806       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1807       email address: "Е-пошта:"
1808       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1809       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1810       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1811       openid: "%{logo} OpenID:"
1812       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1813       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1814       password: "Лозинка:"
1815       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1816       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1817       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1818       title: Регистрација
1819       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1820     no_such_user: 
1821       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1822       heading: Корисникот %{user} не постои.
1823       title: Нема таков корисник
1824     popup: 
1825       friend: Пријател
1826       nearby mapper: Соседен картограф
1827       your location: Ваша местоположба
1828     remove_friend: 
1829       button: Отстрани од пријатели
1830       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1831       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1832       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1833     reset_password: 
1834       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1835       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1836       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1837       heading: Смени лозинка за %{user}
1838       password: "Лозинка:"
1839       reset: Смени лозинка
1840       title: Смени лозинка
1841     set_home: 
1842       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1843     suspended: 
1844       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1845       heading: Сметката е закочена
1846       title: Сметката е закочена
1847       webmaster: мреж. управник
1848     terms: 
1849       agree: Се согласувам
1850       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1851       consider_pd_why: Што е ова?
1852       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1853       decline: Одбиј
1854       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1855       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1856       heading: Услови на учество
1857       legale_names: 
1858         france: Франција
1859         italy: Италија
1860         rest_of_world: Остатокот од светот
1861       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1862       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1863       title: Услови на учество
1864       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1865     view: 
1866       activate_user: активирај го корисников
1867       add as friend: Додај во пријатели
1868       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1869       block_history: примени блокови
1870       blocks by me: Извршени болокови
1871       blocks on me: Добиени блокови
1872       comments: Коментари
1873       confirm: Потврди
1874       confirm_user: потврди го корисников
1875       create_block: блокирај го корисников
1876       created from: "Создадено од:"
1877       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1878       ct declined: Одбиен
1879       ct status: "Услови за учество:"
1880       ct undecided: Неодлучено
1881       deactivate_user: деактивирај го корисников
1882       delete_user: избриши го корисников
1883       description: Опис
1884       diary: Дневник
1885       edits: Уредувања
1886       email address: Е-пошта
1887       friends_changesets: измени на пријателите
1888       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1889       hide_user: скриј го корисников
1890       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1891       km away: "%{count} км од вас"
1892       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1893       m away: "%{count} м од вас"
1894       mapper since: "Картограф од:"
1895       moderator_history: дадени блокови
1896       my comments: Мои коментари
1897       my diary: Мојот дневник
1898       my edits: Мои уредувања
1899       my notes: Мои белешки
1900       my profile: Мојот профил
1901       my settings: Мои нагодувања
1902       my traces: Мои траги
1903       nearby users: Други соседни корисници
1904       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1905       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1906       new diary entry: нова ставка во дневникот
1907       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1908       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1909       notes: Белешки на картата
1910       oauth settings: oauth поставки
1911       remove as friend: Отстрани од пријатели
1912       role: 
1913         administrator: Овој корисник е администратор
1914         grant: 
1915           administrator: Додели администраторски пристап
1916           moderator: Додели модераторски пристап
1917         moderator: Овој корисник е модератор
1918         revoke: 
1919           administrator: Лиши од администраторски пристап
1920           moderator: Лиши од модераторски пристап
1921       send message: Испрати порака
1922       settings_link_text: прилагодувања
1923       spam score: "Оцена за спам:"
1924       status: "Статус:"
1925       traces: Траги
1926       unhide_user: покажи го корисникот
1927       user location: Местоположба на корисникот
1928       your friends: Ваши пријатели
1929   user_block: 
1930     blocks_by: 
1931       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1932       heading: Список на блокови од %{name}
1933       title: Блокови од %{name}
1934     blocks_on: 
1935       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1936       heading: Список на блокови за %{name}
1937       title: Блокови за %{name}
1938     create: 
1939       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1940       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1941       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1942     edit: 
1943       back: Преглед на сите блокови
1944       heading: Уредување на блок за %{name}
1945       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1946       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1947       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1948       show: Преглед на овој блок
1949       submit: Поднови го блокот
1950       title: Уредување на блок за %{name}
1951     filter: 
1952       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1953       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1954     helper: 
1955       time_future: Истекува за %{time}.
1956       time_past: Истечено пред %{time}.
1957       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1958     index: 
1959       empty: Досега сè уште нема блокови.
1960       heading: Список на кориснички блокови
1961       title: Кориснички блокови
1962     model: 
1963       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1964       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1965     new: 
1966       back: Преглед на сите блокови
1967       heading: Правење на блок за %{name}
1968       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1969       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1970       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1971       submit: Направи блок
1972       title: Правење на блок за %{name}
1973       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1974       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1975     not_found: 
1976       back: Назад кон индексот
1977       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1978     partial: 
1979       confirm: Дали сте сигурни?
1980       creator_name: Создавач
1981       display_name: Блокиран корисник
1982       edit: Уреди
1983       next: Следна »
1984       not_revoked: (не се поништува)
1985       previous: « Претходна
1986       reason: Причина за блокирање
1987       revoke: Поништи!
1988       revoker_name: "Поништил:"
1989       show: Прикажи
1990       showing_page: Страница %{page}
1991       status: Статус
1992     period: 
1993       one: 1 час
1994       other: "%{count} час"
1995     revoke: 
1996       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1997       flash: Овој блок е поништен.
1998       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1999       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2000       revoke: Поништи!
2001       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2002       title: Поништување на блок за %{block_on}
2003     show: 
2004       back: Преглед на сите блокови
2005       confirm: Дали сте сигурни?
2006       edit: Уреди
2007       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
2008       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2009       reason: "Причина за блокирање:"
2010       revoke: Поништи!
2011       revoker: "Поништувач:"
2012       show: Прикажи
2013       status: Статус
2014       time_future: Уредувања во %{time}
2015       time_past: Истечено пред %{time}
2016       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
2017     update: 
2018       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2019       success: Блокот е изменет.
2020   user_role: 
2021     filter: 
2022       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2023       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2024       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2025       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
2026     grant: 
2027       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
2028       confirm: Потврди
2029       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
2030       heading: Потврди доделување на улога
2031       title: Потврди доделување на улога
2032     revoke: 
2033       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
2034       confirm: Потврди
2035       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
2036       heading: Потврди лишување од улога
2037       title: Потврди лишување од улога
2038   welcome_page: 
2039     add_a_note: 
2040       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
2041       paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
2042       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
2043     basic_terms: 
2044       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
2045       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
2046       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
2047       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
2048       title: Основни картографски поими
2049       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
2050     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
2051     questions: 
2052       paragraph_1_html: "Ви треба картографска помош или не ви е јасно како се користи OpenStreetMap? Прашањата ќе ви ги одговориме на\n<a href='http://help.openstreetmap.org/'>порталот за помош</a>."
2053       title: Имате прашања?
2054     start_mapping: Почнете да ги работите картите
2055     title: Добре дојдовте!
2056     whats_on_the_map: 
2057       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (поеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од интернет или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
2058       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
2059       title: Што има на картата