Fix scoping of reverse geocode result
[rails.git] / config / potlatch / locales / no.yml
1 # Messages for Norwegian (bokmål)‬ (‪Norsk (bokmål)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Hansfn
5 # Author: Laaknor
6 # Author: Nghtwlkr
7 "no": 
8   a_poi: $1 et POI
9   a_way: $1 en linje
10   action_addpoint: legger til et punkt på enden av en linje
11   action_cancelchanges: avbryter endringer av
12   action_changeway: endringer for ei linje
13   action_createparallel: lager parallelle veier
14   action_createpoi: lage et POI (interessant punkt)
15   action_deletepoint: sletter et punkt
16   action_insertnode: legge til et punkt på linjen
17   action_mergeways: slår sammen to linjer
18   action_movepoi: flytter et POI (interessant punkt)
19   action_movepoint: flytter punkt
20   action_moveway: flytter en linje
21   action_pointtags: sette merker på et punkt
22   action_poitags: sette merker på et POI (interessant punkt)
23   action_reverseway: snur en linje bak fram
24   action_revertway: endrer retning på en vei
25   action_splitway: dele en linje
26   action_waytags: sette merker på en linje
27   advanced: Avansert
28   advanced_close: Lukk endringssett
29   advanced_history: Linjens historie
30   advanced_inspector: Inspektør
31   advanced_maximise: Maksimer vindu
32   advanced_minimise: Minimer vindu
33   advanced_parallel: Parallell vei
34   advanced_tooltip: Avanserte redigeringshandlinger
35   advanced_undelete: Ikke slett
36   advice_bendy: For bøyd til å rette ut (SHIFT for å tvinge)
37   advice_conflict: Tjenerkonflikt - du må kanskje prøve å lagre igjen
38   advice_deletingpoi: Sletter POI (Z for å angre)
39   advice_deletingway: Sletter vei (Z for å angre)
40   advice_microblogged: Oppdaterte din $1 status
41   advice_nocommonpoint: Linjene deler ikke et felles punkt
42   advice_revertingpoi: Tilbakestiller til sist lagrede POI (Z for å angre) \
43   advice_revertingway: Tilbakestiller til sist lagrede vei (Z for å angre) \
44   advice_tagconflict: Ulike merker, vennligst sjekk (Z for å angre)
45   advice_toolong: For lang til å låse opp, linjen må deles i flere biter
46   advice_uploadempty: Ingenting å laste opp
47   advice_uploadfail: Opplasting stoppet
48   advice_uploadsuccess: Alle data ble lastet opp
49   advice_waydragged: Linje flyttet (Z for å angre)
50   cancel: Avbryt
51   closechangeset: Lukker endringssett
52   conflict_download: Last ned deres versjon
53   conflict_overwrite: Overskriv deres versjon
54   conflict_poichanged: Etter at du startet redigeringen har noen andre endret punkt $1$2.
55   conflict_relchanged: Etter at du startet redigeringen har noen andre endret relasjonen $1$2.
56   conflict_visitpoi: Klikk 'OK' for å visepunkt.
57   conflict_visitway: Klikk 'Ok' for å vise linjen.
58   conflict_waychanged: Etter at du startet å redigere har noen andre endret $1$2.
59   createrelation: Lag en ny relasjon
60   custom: "Egendefinert:"
61   delete: Slett
62   deleting: sletter
63   drag_pois: Dra og slipp interessepunkt
64   editinglive: Redigerer live
65   editingoffline: Redigering frakobla
66   emailauthor: \n\nVennligst send en epost (på engelsk) til richard\@systemeD.net med en feilrapport, og forklar hva du gjorde når det skjedde.
67   error_anonymous: Du kan ikke kontakte en anonym kartbruker.
68   error_connectionfailed: "Beklager - forbindelsen til OpenStreetMap-tjeneren feilet, eventuelle nye endringer har ikke blitt lagret.\n\nVil du prøve på nytt?"
69   error_microblog_long: "Posting til $1 feilet:\nHTTP-kode: $2\nFeilmelding: $3\n$1-feil: $4"
70   error_nopoi: Fant ikke POI-et, så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
71   error_nosharedpoint: Linjene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
72   error_noway: Fant ikke linjen $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
73   error_readfailed: Beklager - OpenStreetMap-serveren svarte ikke når den ble spurt om data. \n\nVil du forsøke igjen?
74   existingrelation: Legg til en relasjon som er her fra før
75   findrelation: Finn en relasjon som inneholder
76   gpxpleasewait: Vennligst vent mens sporloggen behandles.
77   heading_drawing: Tegner
78   heading_introduction: Introduksjon
79   heading_pois: Komme igang
80   heading_quickref: Rask referanse
81   heading_surveying: Kartlegging
82   heading_tagging: Merking
83   heading_troubleshooting: Feilsøking
84   help: Hjelp
85   help_html: "<!--\n\n========================================================================================================================\nSide 1: Introduksjon\n\n--><headline>Velkommen til Potlatch</headline>\n<largeText>Potlatch er et enkelt verktøy for OpenStreetMap-redigering. Tegn veier, stier, landsmerker og butikker fra din GPS-kartlegging, satelittbilder eller gamle kart.\n\nDisse hjelpesidene vil hjelpe deg igjennom de grunnlegende funksjonene i Potlatch, og fortelle deg hvor du kan finne ut mer. Klikk på overskriftene over for å begynne.\n\nNår du er ferdig er det bare å trykke et annet sted på denne siden.\n\n</largeText>\n\n<column/><headline>Kjekt å vite</headline>\n<bodyText>Ikke kopier fra andre kart!\n\nHvis du bruker 'Rediger direkte', alle endringer du gjør vil gå rett inn i databasen etterhvert som du tegner dem. Hvis du ikke er så selvsikker på endringene dine, velg 'Rediger med lagring', og endringene vil gå inn når du trykker på 'Lagre'.\n\nAny edits you make will usually be shown on the map after an hour or two (a few things take a week). Not everything is shown on the map - it would look too messy. But because OpenStreetMap's data is open source, other people are free to make maps showing different aspects - like <a href=\"http://www.opencyclemap.org/\" target=\"_blank\">OpenCycleMap</a> or <a href=\"http://maps.cloudmade.com/?styleId=999\" target=\"_blank\">Midnight Commander</a>.\n\nhusk at det er <i>både</i> et pent kart (så lag fine svinger på veien) og et diagram (så sørg for at veiene møtes i kryss).\n\nNevnte vi at du ikke skal kopiere fra andre kart?\n</bodyText>\n\n<column/><headline>Finn ut mer</headline>\n<bodyText><a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch\" target=\"_blank\">Potlatchs manual</a>\n<a href=\"http://lists.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Epostlister</a>\n<a href=\"http://irc.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Chat (direktehjelp)</a>\n<a href=\"http://forum.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Web-forum</a>\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/\" target=\"_blank\">Fellesskapswiki</a>\n<a href=\"http://trac.openstreetmap.org/browser/applications/editors/potlatch\" target=\"_blank\">Potlatchs kildekode</a>\n</bodyText>\n<!-- News etc. goes here -->\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPage 2: getting started\n\n--><page/><headline>Getting started</headline>\n<bodyText>Nå som du har åpnet Potlatch, trykk på 'Rediger med lagring' for å begynne.\n\nSo you're ready to draw a map. The easiest place to start is by putting some points of interest on the map - or \"POIs\". These might be pubs, churches, railway stations... anything you like.</bodytext>\n\n<column/><headline>Dra og slipp</headline>\n<bodyText>To make it super-easy, you'll see a selection of the most common POIs, right at the bottom of the map for you. Putting one on the map is as easy as dragging it from there onto the right place on the map. And don't worry if you don't get the position right first time: you can drag it again until it's right. Note that the POI is highlighted in yellow to show that it's selected.\n\nOnce you've done that, you'll want to give your pub (or church, or station) a name. You'll see that a little table has appeared at the bottom. One of the entries will say \"name\" followed by \"(type name here)\". Do that - click that text, and type the name.\n\nClick somewhere else on the map to deselect your POI, and the colourful little panel returns.\n\nLett, er det ikke? Klikk på 'Lagre' (nede til høyre) når du er ferdig.\n</bodyText><column/><headline>Flytte rundt</headline>\n<bodyText>For å flytte til en annen del av kartet, bare klikk på et tomt område i kartet og dra. Potlatch vil automatisk laste de nye dataene for det nye området (se øverst til høyre).\n\nWe told you to 'Edit with save', but you can also click 'Edit live'. If you do this, your changes will go into the database straightaway, so there's no 'Save' button. This is good for quick changes and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Current_events\" target=\"_blank\">mapping parties</a>.</bodyText>\n\n<headline>Neste skritt</headline>\n<bodyText>Happy with all of that? Great. Click 'Surveying' above to find out how to become a <i>real</i> mapper!</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nSide 3: Kartlegging\n\n--><page/><headline>Kartlegging med en GPS</headline>\n<bodyText>The idea behind OpenStreetMap is to make a map without the restrictive copyright of other maps. This means you can't copy from elsewhere: you must go and survey the streets yourself. Fortunately, it's lots of fun!\nThe best way to do this is with a handheld GPS set. Find an area that isn't mapped yet, then walk or cycle up the streets with your GPS switched on. Note the street names, and anything else interesting (pubs? churches?) , as you go along.\n\nWhen you get home, your GPS will contain a 'tracklog' recording everywhere you've been. You can then upload this to OpenStreetMap.\n\nThe best type of GPS is one that records to the tracklog frequently (every second or two) and has a big memory. Lots of our mappers use handheld Garmins or little Bluetooth units. There are detailed <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPS_Reviews\" target=\"_blank\">GPS Reviews</a> on our wiki.</bodyText>\n\n<column/><headline>Uploading your track</headline>\n<bodyText>Now, you need to get your track off the GPS set. Maybe your GPS came with some software, or maybe it lets you copy the files off via USB. If not, try <a href=\"http://www.gpsbabel.org/\" target=\"_blank\">GPSBabel</a>. Whatever, you want the file to be in GPX format.\n\nThen use the 'GPS Traces' tab to upload your track to OpenStreetMap. But this is only the first bit - it won't appear on the map yet. You must draw and name the roads yourself, using the track as a guide.</bodyText>\n<headline>Using your track</headline>\n<bodyText>Find your uploaded track in the 'GPS Traces' listing, and click 'edit' <i>right next to it</i>. Potlatch will start with this track loaded, plus any waypoints. You're ready to draw!\n\n<img src=\"gps\">You can also click this button to show everyone's GPS tracks (but not waypoints) for the current area. Hold Shift to show just your tracks.</bodyText>\n<column/><headline>Bruk av satelittbilder</headline>\n<bodyText>If you don't have a GPS, don't worry. In some cities, we have satellite photos you can trace over, kindly supplied by Yahoo! (thanks!). Go out and note the street names, then come back and trace over the lines.\n\n<img src='prefs'>If you don't see the satellite imagery, click the options button and make sure 'Yahoo!' is selected. If you still don't see it, it's probably not available for your city, or you might need to zoom out a bit.\n\nOn this same options button you'll find a few other choices like an out-of-copyright map of the UK, and OpenTopoMap for the US. These are all specially selected because we're allowed to use them - don't copy from anyone else's maps or aerial photos. (Copyright law sucks.)\n\nSometimes satellite pics are a bit displaced from where the roads really are. If you find this, hold Space and drag the background until it lines up. Always trust GPS tracks over satellite pics.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPage 4: Drawing\n\n--><page/><headline>Drawing ways</headline>\n<bodyText>To draw a road (or 'way') starting at a blank space on the map, just click there; then at each point on the road in turn. When you've finished, double-click or press Enter - then click somewhere else to deselect the road.\n\nTo draw a way starting from another way, click that road to select it; its points will appear red. Hold Shift and click one of them to start a new way at that point. (If there's no red point at the junction, shift-click where you want one!)\n\nClick 'Save' (bottom right) when you're done. Save often, in case the server has problems.\n\nDon't expect your changes to show instantly on the main map. It usually takes an hour or two, sometimes up to a week.\n</bodyText><column/><headline>Making junctions</headline>\n<bodyText>It's really important that, where two roads join, they share a point (or 'node'). Route-planners use this to know where to turn.\n\nPotlatch takes care of this as long as you are careful to click <i>exactly</i> on the way you're joining. Look for the helpful signs: the points light up blue, the pointer changes, and when you're done, the junction point has a black outline.</bodyText>\n<headline>Moving and deleting</headline>\n<bodyText>This works just as you'd expect it to. To delete a point, select it and press Delete. To delete a whole way, press Shift-Delete.\n\nTo move something, just drag it. (You'll have to click and hold for a short while before dragging a way, so you don't do it by accident.)</bodyText>\n<column/><headline>More advanced drawing</headline>\n<bodyText><img src=\"scissors\">If two parts of a way have different names, you'll need to split them. Click the way; then click the point where it should be split, and click the scissors. (You can merge ways by clicking with Control, or the Apple key on a Mac, but don't merge two roads of different names or types.)\n\n<img src=\"tidy\">Roundabouts are really hard to draw right. Don't worry - Potlatch can help. Just draw the loop roughly, making sure it joins back on itself at the end, then click this icon to 'tidy' it. (You can also use this to straighten out roads.)</bodyText>\n<headline>Points of interest</headline>\n<bodyText>The first thing you learned was how to drag-and-drop a point of interest. You can also create one by double-clicking on the map: a green circle appears. But how to say whether it's a pub, a church or what? Click 'Tagging' above to find out!\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPage 4: Tagging\n\n--><page/><headline>What type of road is it?</headline>\n<bodyText>Once you've drawn a way, you should say what it is. Is it a major road, a footpath or a river? What's its name? Are there any special rules (e.g. \"no bicycles\")?\n\nIn OpenStreetMap, you record this using 'tags'. A tag has two parts, and you can have as many as you like. For example, you could add <i>highway | trunk</i> to say it's a major road; <i>highway | residential</i> for a road on a housing estate; or <i>highway | footway</i> for a footpath. If bikes were banned, you could then add <i>bicycle | no</i>. Then to record its name, add <i>name | Market Street</i>.\n\nThe tags in Potlatch appear at the bottom of the screen - click an existing road, and you'll see what tags it has. Click the '+' sign (bottom right) to add a new tag. The 'x' by each tag deletes it.\n\nYou can tag whole ways; points in ways (maybe a gate or a traffic light); and points of interest.</bodytext>\n<column/><headline>Using preset tags</headline>\n<bodyText>To get you started, Potlatch has ready-made presets containing the most popular tags.\n\n<img src=\"preset_road\">Select a way, then click through the symbols until you find a suitable one. Then, choose the most appropriate option from the menu.\n\nThis will fill the tags in. Some will be left partly blank so you can type in (for example) the road name and number.</bodyText>\n<headline>One-way roads</headline>\n<bodyText>You might want to add a tag like <i>oneway | yes</i> - but how do you say which direction? There's an arrow in the bottom left that shows the way's direction, from start to end. Click it to reverse.</bodyText>\n<column/><headline>Choosing your own tags</headline>\n<bodyText>Of course, you're not restricted to just the presets. By using the '+' button, you can use any tags at all.\n\nYou can see what tags other people use at <a href=\"http://osmdoc.com/en/tags/\" target=\"_blank\">OSMdoc</a>, and there is a long list of popular tags on our wiki called <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features\" target=\"_blank\">Map Features</a>. But these are <i>only suggestions, not rules</i>. You are free to invent your own tags or borrow from others.\n\nBecause OpenStreetMap data is used to make many different maps, each map will show (or 'render') its own choice of tags.</bodyText>\n<headline>Relations</headline>\n<bodyText>Sometimes tags aren't enough, and you need to 'group' two or more ways. Maybe a turn is banned from one road into another, or 20 ways together make up a signed cycle route. You can do this with an advanced feature called 'relations'. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relations\" target=\"_blank\">Find out more</a> on the wiki.</bodyText>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPage 6: Troubleshooting\n\n--><page/><headline>Undoing mistakes</headline>\n<bodyText><img src=\"undo\">This is the undo button (you can also press Z) - it will undo the last thing you did.\n\nYou can 'revert' to a previously saved version of a way or point. Select it, then click its ID (the number at the bottom left) - or press H (for 'history'). You'll see a list of everyone who's edited it, and when. Choose the one to go back to, and click Revert.\n\nIf you've accidentally deleted a way and saved it, press U (for 'undelete'). All the deleted ways will be shown. Choose the one you want; unlock it by clicking the red padlock; and save as usual.\n\nThink someone else has made a mistake? Send them a friendly message. Use the history option (H) to select their name, then click 'Mail'.\n\nUse the Inspector (in the 'Advanced' menu) for helpful information about the current way or point.\n</bodyText><column/><headline>FAQs</headline>\n<bodyText><b>How do I see my waypoints?</b>\nWaypoints only show up if you click 'edit' by the track name in 'GPS Traces'. The file has to have both waypoints and tracklog in it - the server rejects anything with waypoints alone.\n\nMore FAQs for <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch/FAQs\" target=\"_blank\">Potlatch</a> and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FAQ\" target=\"_blank\">OpenStreetMap</a>.\n</bodyText>\n\n\n<column/><headline>Working faster</headline>\n<bodyText>The further out you're zoomed, the more data Potlatch has to load. Zoom in before clicking 'Edit'.\n\nTurn off 'Use pen and hand pointers' (in the options window) for maximum speed.\n\nIf the server is running slowly, come back later. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Platform_Status\" target=\"_blank\">Check the wiki</a> for known problems. Some times, like Sunday evenings, are always busy.\n\nTell Potlatch to memorise your favourite sets of tags. Select a way or point with those tags, then press Ctrl, Shift and a number from 1 to 9. Then, to apply those tags again, just press Shift and that number. (They'll be remembered every time you use Potlatch on this computer.)\n\nTurn your GPS track into a way by finding it in the 'GPS Traces' list, clicking 'edit' by it, then tick the 'convert' box. It'll be locked (red) so won't save. Edit it first, then click the red padlock to unlock when ready to save.</bodytext>\n\n<!--\n========================================================================================================================\nPage 7: Quick reference\n\n--><page/><headline>What to click</headline>\n<bodyText><b>Drag the map</b> to move around.\n<b>Double-click</b> to create a new POI.\n<b>Single-click</b> to start a new way.\n<b>Hold and drag a way or POI</b> to move it.</bodyText>\n<headline>When drawing a way</headline>\n<bodyText><b>Double-click</b> or <b>press Enter</b> to finish drawing.\n<b>Click</b> another way to make a junction.\n<b>Shift-click the end of another way</b> to merge.</bodyText>\n<headline>When a way is selected</headline>\n<bodyText><b>Click a point</b> to select it.\n<b>Shift-click in the way</b> to insert a new point.\n<b>Shift-click a point</b> to start a new way from there.\n<b>Control-click another way</b> to merge.</bodyText>\n</bodyText>\n<column/><headline>Keyboard shortcuts</headline>\n<bodyText><textformat tabstops='[25]'>B Add <u>b</u>ackground source tag\nC Close <u>c</u>hangeset\nG Show <u>G</u>PS tracks\nH Show <u>h</u>istory\nI Show <u>i</u>nspector\nJ <u>J</u>oin point to what's below ways\n(+Shift) Unjoin from other ways\nK Loc<u>k</u>/unlock current selection\nL Show current <u>l</u>atitude/longitude\nM <u>M</u>aximise editing window\nP Create <u>p</u>arallel way\nR <u>R</u>epeat tags\nS <u>S</u>ave (unless editing live)\nT <u>T</u>idy into straight line/circle\nU <u>U</u>ndelete (show deleted ways)\nX Cut way in two\nZ Undo\n- Remove point from this way only\n+ Add new tag\n/ Select another way sharing this point\n</textformat><textformat tabstops='[50]'>Delete Delete point\n  (+Shift) Delete entire way\nReturn Finish drawing line\nSpace Hold and drag background\nEsc Abort this edit; reload from server\n0 Remove all tags\n1-9 Select preset tags\n  (+Shift) Select memorised tags\n  (+S/Ctrl) Memorise tags\n§ or ` Cycle between tag groups\n</textformat>\n</bodyText>"
86   hint_drawmode: trykk for å legge til punkt\ndobbeltklikk eller enter\nfor å avslutte linje
87   hint_latlon: "bre $1\nlen $2"
88   hint_loading: laster linjer
89   hint_overendpoint: over endepunkt\ntrykk for å koble sammen\nshift+trykk for å slå sammen
90   hint_overpoint: over punkt ($1)\nklikk for å koble sammen
91   hint_pointselected: punkt valgt\n(shift+trykk punktet for å\nstarte en ny linje)
92   hint_saving: lagrer data
93   hint_saving_loading: laster/lagrer data
94   inspector: Inspektør
95   inspector_duplicate: Duplikat av
96   inspector_in_ways: På måter
97   inspector_latlon: "Bre $1\nLen $2\n\\"
98   inspector_locked: Låst
99   inspector_node_count: ($1 ganger)
100   inspector_not_in_any_ways: Ikke på noen måter (POI)
101   inspector_unsaved: Ulagret
102   inspector_uploading: (laster opp)
103   inspector_way_connects_to: Kobler til $1 veier
104   inspector_way_connects_to_principal: Kobler til $1 $2 og $3 andre $4
105   inspector_way_nodes: $1 noder
106   inspector_way_nodes_closed: $1 noder (lukket)
107   loading: Laster...
108   login_pwd: "Passord:"
109   login_retry: Ditt logginn ble ikke gjenkjent. Vennligst prøv igjen.
110   login_title: Kunne ikke logge inn
111   login_uid: "Brukernavn:"
112   mail: Post
113   more: Mer
114   newchangeset: "\nPrøv igjen: Potlatch vil starte et nytt endringssett."
115   "no": Nei
116   nobackground: Ingen bakgrunn
117   norelations: Ingen relasjoner i området på skjermen
118   offset_broadcanal: Bred tauningssti langs kanal
119   offset_choose: Endre forskyving (m)
120   offset_motorway: Motorvei (D3)
121   offset_narrowcanal: Smal tauningssti langs kanal
122   ok: Ok
123   openchangeset: Åpner endringssett
124   option_custompointers: Bruk penn- og håndpekere
125   option_external: "Starte eksternt:"
126   option_fadebackground: Fjern bakgrunn
127   option_layer_cycle_map: OSM - sykkelkart
128   option_layer_maplint: OSM - Maplint (feil)
129   option_layer_nearmap: "Australia: NearMap"
130   option_layer_ooc_25k: "Historiske UK kart: 1:25k"
131   option_layer_ooc_7th: "UK historisk: 7de"
132   option_layer_ooc_npe: "UK historisk: NPE"
133   option_layer_ooc_scotland: "UK historisk: Skottland"
134   option_layer_streets_haiti: "Haiti: gatenavn"
135   option_layer_tip: Velg bakgrunnen som skal vises
136   option_limitways: Advar når mye data lastes
137   option_microblog_id: "Mikroblogg brukernavn:"
138   option_microblog_pwd: "Mikroblog passord:"
139   option_noname: Uthev veier uten navn
140   option_photo: "Bilde KML:"
141   option_thinareas: Bruk tynnere linjer for områder
142   option_thinlines: Bruk tynne linjer uansett forstørrelse
143   option_tiger: Marker uendret TIGER
144   option_warnings: Vis flytende advarsler
145   point: Punkt
146   preset_icon_airport: Flyplass
147   preset_icon_bar: Bar
148   preset_icon_bus_stop: Busstopp
149   preset_icon_cafe: Kafé
150   preset_icon_cinema: Kino
151   preset_icon_convenience: Nærbutikk
152   preset_icon_disaster: Bygning i Haiti
153   preset_icon_fast_food: Fastfood
154   preset_icon_ferry_terminal: Ferge
155   preset_icon_fire_station: Brannstasjon
156   preset_icon_hospital: Sykehus
157   preset_icon_hotel: Hotell
158   preset_icon_museum: Museum
159   preset_icon_parking: Parkering
160   preset_icon_pharmacy: Apotek
161   preset_icon_place_of_worship: Religiøst sted
162   preset_icon_police: Politistasjon
163   preset_icon_post_box: Postboks
164   preset_icon_pub: Pub
165   preset_icon_recycling: Resirkulering
166   preset_icon_restaurant: Restaurant
167   preset_icon_school: Skole
168   preset_icon_station: Jernbanestasjon
169   preset_icon_supermarket: Supermarked
170   preset_icon_taxi: Drosjeholdeplass
171   preset_icon_telephone: Telefon
172   preset_icon_theatre: Teater
173   preset_tip: Velg fra en meny med forhåndsdefinerte merkelapper som beskriver $1
174   prompt_addtorelation: Legg $1 til en relasjon
175   prompt_changesetcomment: "Legg inn en beskrivelse av dine endringer:"
176   prompt_closechangeset: Lukk endringssett $1
177   prompt_createparallel: Lag parallell linje
178   prompt_editlive: Rediger live
179   prompt_editsave: Redigering med lagring
180   prompt_helpavailable: Ny bruker? Se nederst til venstre for hjelp.
181   prompt_launch: Kjør ekstern URL
182   prompt_live: I direkte-modus kommer alle endringer du gjør til å bli lagret på OpenStreetMaps database med en gang - det er ikke anbefalt for nybegynnere. Er du sikker?
183   prompt_manyways: Dette området er svært detaljert og vil ta lang tid å laste. Vil du zoome inn?
184   prompt_microblog: Post til $1 ($2 igjen)
185   prompt_revertversion: "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
186   prompt_savechanges: Lagre endringer
187   prompt_taggedpoints: Noen av punktene på denne veien har merker eller er med i relasjoner. Vil du virkelig slette?
188   prompt_track: Overfør dine GPS-sporinger til (låste) linjer for redigering.
189   prompt_unlock: Klikk for å låse opp
190   prompt_welcome: Velkommen til OpenStreetMap!
191   retry: Prøv igjen
192   revert: Tilbakestill
193   save: Lagre
194   tags_backtolist: Tilbake til liste
195   tags_descriptions: Beskrivelser av '$1'
196   tags_findatag: Finn et merke
197   tags_findtag: Finn merkelapp
198   tags_matching: Populære merker som passer '$1̈́'
199   tags_typesearchterm: "Skriv inn et ord å lete etter:"
200   tip_addrelation: Legg til i en relasjon
201   tip_addtag: Legg til merke
202   tip_alert: Det oppstod en feil, trykk for detaljer
203   tip_anticlockwise: Sirkulær linje mot klokka, trykk for å snu
204   tip_clockwise: Sirkulær linje med klokka, trykk for å snu
205   tip_direction: Retning på linje, trykk for å snu
206   tip_gps: Vis GPS sporlogger (G)
207   tip_noundo: Ingenting å angre
208   tip_options: Sett valg (velg kartbakgrunn)
209   tip_photo: Last bilder
210   tip_presettype: Velg hva slags forhåndsinstillinger som blir vist i menyen
211   tip_repeattag: Gjenta merker fra sist valgte linje (R)
212   tip_revertversion: Velg versjonen det skal tilbakestilles til
213   tip_selectrelation: Legg til den valgte ruta
214   tip_splitway: Del linje i valgt punkt (X)
215   tip_tidy: Rydd opp punkter i vei (T)
216   tip_undo: Angre $1 (Z)
217   uploading: Laster opp ...
218   uploading_deleting_pois: Sletter POI-er
219   uploading_deleting_ways: Sletter veier
220   uploading_poi: Laster opp POI $1
221   uploading_poi_name: Laster opp POI $1, $2
222   uploading_relation: Laster opp relasjon $1
223   uploading_relation_name: Laster opp relasjon $1, $2
224   uploading_way: Laster opp linje $1
225   uploading_way_name: Laster opp vei $1, $2
226   warning: Advarsel!
227   way: Linje
228   "yes": Ja