]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/localised/sv/localised.yaml
Potlatch 1.2a
[rails.git] / config / potlatch / localised / sv / localised.yaml
1 "action_createpoi": Skapa en POI, "punkt av intresse"
2 "hint_pointselected": En punkt är vald\n(Shift-klicka på punkten för att starta en ny väg)
3 "action_movepoint": Flytta en punkt
4 "hint_drawmode": Klicka för att lägga till en punkt\n Dubbelklicka för att avsluta vägen.
5 "hint_overendpoint": över en slutpunkt\nklicka för att sätta fast\nshift-klicka för att slå samman
6 "hint_overpoint": över en punkt\nklicka för att sätta fast"
7 "gpxpleasewait": GPX-loggen bearbetas, var god vänta.
8 "revert": Använd denna version
9 "cancel": Avbryt
10 "prompt_revertversion": Gå tillbaks till en tidigare version
11 "tip_revertversion": Välj version som ska användas
12 "action_movepoi": Flytta på en POI, "punkt av intresse"
13 "tip_splitway": Dela upp vägen i två delar vid den valda punkten (x)
14 "tip_direction": Vägens riktning - klicka för att vända vägen
15 "tip_clockwise": Vägen är rund, riktad medurs, klicka för att vända riktning
16 "tip_anticlockwise": Vägen är rund, riktad moturs, klicka för att vända riktning
17 "tip_noundo": Finns inget att ångra
18 "action_mergeways": Slå samman två vägar
19 "tip_gps": Visa GPS-spår (G)
20 "tip_options": Ändra inställningar (välj bakgrundskarta)
21 "tip_addtag": Lägg till en ny etikett (tag)
22 "tip_addrelation": Lägg till en ny relation
23 "tip_repeattag": Kopiera etiketterna (taggarna) från den senast valda vägen (R)
24 "tip_alert": Ett fel har inträffat - klicka för detaljer
25 "hint_toolong": "för lång för att låsa upp:\ndela upp vägen\ni mindre delar"
26 "hint_loading": laddar vägar
27 "prompt_welcome": Välkommen till OpenStreetMap!
28 "prompt_introduction": "För att börja editera, klicka på en av knapparna nedan. Om du klickar på 'Start' så arbetar du direkt mot huvudkartan, och ändringar sparas automatiskt - ändringarna syns normalt varje torsdag efter huvudkartan uppdaterats. Om du klickar 'Prova' så kommer inget att sparas, ett bra sätt att träna på att använda programmet.\n\nKom ihåg OpenStreetMaps gyllene regler:\n\n"
29 "prompt_dontcopy": Kopiera inget från andra kartor
30 "prompt_accuracy": Noggrannhet är viktigt - Ändra bara kartan på ställen du varit
31 "prompt_enjoy": och ha roligt!
32 "dontshowagain": Visa inte detta medelande igen
33 "prompt_start": Börja göra ändringar på OpenStreetMaps karta.
34 "prompt_practise": Träna på kartering - inga ändringar kommer att sparas.
35 "practicemode": Träningsläge
36 "help": Hjälp
37 "prompt_help": Information hur man använder Potlatch, den här karteditorn.
38 "track": Spår
39 "prompt_track": Omvandla dina GPS-spår till (låsta) vägar för editering.
40 "action_deletepoint": tar bort en punkt
41 "deleting": tar bort
42 "action_cancelchanges": avbryter ändringar på
43 "emailauthor": \n\nVänligen e-posta richard\@systemeD.net med en felrapport som beskriver vad du gjorde när felet inträffade.
44 "error_connectionfailed": "Tyvärr har vi tappat kontakten med OpenStreetMap serven. Nygjorda ändringar har inte kunnat sparas.\n\nFörsöka återansluta?"
45 "option_background": "Bakgrund:"
46 "option_fadebackground": Mattad bakgrund
47 "option_thinlines": Använd tunna linjer på alla skalor
48 "option_custompointers": Använd penna och handpekare
49 "tip_presettype": Välj vilka typer av inställningar som syns i menyn.
50 "action_waytags": lägger till taggar på en väg
51 "action_pointtags": lägger till taggar på en punkt
52 "action_poitags": lägger till taggar på en POI
53 "action_addpoint": lägger till en punkt på slutet av en väg
54 "add": Lägg till
55 "prompt_addtorelation": Lägg till $1 till en relation
56 "prompt_selectrelation": Välj en befintlig relation att addera till, eller skapa en ny relation.
57 "createrelation": Skapa en ny relation
58 "tip_selectrelation": Addera till den valda rutten
59 "action_reverseway": Byter rikting på en väg
60 "tip_undo": Ångra $1 (Z)
61 "error_noway": Vägen $1 kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra.
62 "error_nosharedpoint": Vägarna $1 och $2 möts inte i någon punkt längre, så det går inte att ångra delningen.
63 "error_nopoi": "POI:n kan inte hittas (du kanske har flyttat den utanför bilden?) så det går inte att ångra."
64 "prompt_taggedpoints": Några en punkterna i denna väg är taggade, vill du verkligen ta bort den?
65 "action_insertnode": lägger till en punkt till en väg
66 "action_splitway": delar upp en väg
67 "editingmap": Ändra online kartan
68 "start": Start
69 "play": Prova
70 "delete": Radera
71 "a_way": $1 en väg
72 "a_poi": $1 en POI
73 "action_moveway": flytta en väg
74 "way": Väg
75 "point": Nod (punkt)
76 "ok": Ok
77 "existingrelation": Lägg till existerande relation
78 "findrelation": Sök efter relation innehållande
79 "norelations": Inga relationer i nuvarande område
80 "advice_toolong": Det tog för lång tid att låsa upp - vänligen dela i kortare sträckor
81 "advice_waydragged": Hela sträckan flyttades (Z för att ångra)
82 "advice_tagconflict": Etiketter (tag) matchar inte - vänligen kontrollera (Z för att ångra)
83 "advice_nocommonpoint": Sträckorna har ingen gemensam nod
84 "option_warnings": Visa flytande varningar
85 "reverting": faller tillbaka
86 "prompt_helpavailable": Ny användare? Titta längst ner till vänster för hjälp.
87 "prompt_editsave": "Ändra via spara (Ändringar sparas när du klickar 'spara')"
88 "prompt_editlive": Ändra live (Alla ändringar sparas i och med att de utförs)
89 "launch": Starta
90 "prompt_launch": Öppna extern URL
91 "editinglive": Ändrar live
92 "openchangeset": Öppnar ändringsset
93 "editingoffline": Editerar offline
94 "save": Spara
95 "drag_pois": Drag och släpp intressepunkter (POI)
96 "prompt_savechanges": Spara ändringar
97 "prompt_changesetcomment": "Ange en beskrivning av dina ändringar:"