Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Кориснички жетон
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         relation: Уреди однос
126         way: Уреди пат
127       larger: 
128         area: Погледај го просторот на поголема карта
129         node: Погледај го јазолот на поголема карта
130         relation: Вид. односот на поголема карта
131         way: Погледај го патот на поголема карта
132       loading: Вчитувам...
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
136         next_node_tooltip: Следен јазол
137         next_relation_tooltip: Следен однос
138         next_way_tooltip: Следен пат
139         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
140         prev_node_tooltip: Претходен јазол
141         prev_relation_tooltip: Претходен однос
142         prev_way_tooltip: Претходен пат
143       user: 
144         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
145         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
146         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
147     node: 
148       download_xml: Преземи XML
149       edit: Уреди јазол
150       node: Јазол
151       node_title: "Јазол: %{node_name}"
152       view_history: Погл. историја
153     node_details: 
154       coordinates: "Координати:"
155       part_of: "Дел од:"
156     node_history: 
157       download_xml: Преземи XML
158       node_history: Историја на јазолот
159       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
160       view_details: Погл. подробности
161     not_found: 
162       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
163       type: 
164         changeset: измени
165         node: јазол
166         relation: однос
167         way: пат
168     paging_nav: 
169       of: од
170       showing_page: Приказ на страница
171     redacted: 
172       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
173       redaction: Редакција %{id}
174       type: 
175         node: јазол
176         relation: однос
177         way: пат
178     relation: 
179       download_xml: Преземи XML
180       relation: Однос
181       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
182       view_history: Погл. историја
183     relation_details: 
184       members: "Членови:"
185       part_of: "Дел од:"
186     relation_history: 
187       download_xml: Преземи XML
188       relation_history: Историја на односот
189       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
190       view_details: Погл. подробности
191     relation_member: 
192       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
193       type: 
194         node: Јазол
195         relation: Однос
196         way: Пат
197     start: 
198       manually_select: Рачно избери друга површина
199       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
200     start_rjs: 
201       data_frame_title: Податоци
202       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
203       details: Подробно
204       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
205       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
206       hide_areas: Скриј подрачја
207       history_for_feature: Историја за %{feature}
208       load_data: Вчитај ги податоците
209       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
210       loading: Вчитувам...
211       manually_select: Рачно изберете друга површина
212       object_list: 
213         api: Retrieve this area from the API
214         back: Прикажи список на предмети
215         details: Подробно
216         heading: Список на предмети
217         history: 
218           type: 
219             node: Јазол %{id}
220             way: Пат %{id}
221         selected: 
222           type: 
223             node: Јазол %{id}
224             way: Пат %{id}
225         type: 
226           node: Јазол
227           way: Пат
228       private_user: приватен корисник
229       show_areas: Прикажи подрачја
230       show_history: Прикажи историја
231       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
232       wait: Почекајте...
233       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
234     tag_details: 
235       tags: "Ознаки:"
236       wiki_link: 
237         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
238         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
239       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
240     timeout: 
241       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
242       type: 
243         changeset: менувач
244         node: јазол
245         relation: однос
246         way: пат
247     way: 
248       download_xml: Преземи XML
249       edit: Уреди пат
250       view_history: Погл. историја
251       way: Пат
252       way_title: "Пат: %{way_name}"
253     way_details: 
254       also_part_of: 
255         one: исто така дел и од патот %{related_ways}
256         other: исто така дел и од патиштата %{related_ways}
257       nodes: Јазли
258       part_of: "Дел од:"
259     way_history: 
260       download_xml: Преземи XML
261       view_details: Погл. подробности
262       way_history: Историја на патот
263       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
264   changeset: 
265     changeset: 
266       anonymous: Анонимен
267       big_area: (голема)
268       id: бр. %{id}
269       no_comment: (нема)
270       no_edits: (нема уредувања)
271       show_area_box: прикажи рамка на површина
272       still_editing: (сè уште уредува)
273       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
274     changeset_paging_nav: 
275       next: Следно »
276       previous: « Претходно
277       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
278     changesets: 
279       area: Површина
280       comment: Коментар
281       id: Назнака
282       saved_at: Зачувано во
283       user: Корисник
284     list: 
285       description: Скорешни промени
286       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
287       description_friend: Измени на ваши пријатели
288       description_nearby: Измени од соседни корисници
289       description_user: Измени на %{user}
290       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
291       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања
292       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
293       heading: Измени
294       heading_bbox: Измени
295       heading_friend: Измени
296       heading_nearby: Измени
297       heading_user: Измени
298       heading_user_bbox: Измени
299       title: Измени
300       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
301       title_friend: Измени на ваши пријатели
302       title_nearby: Измени од соседни корисници
303       title_user: Измени на %{user}
304       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
305     timeout: 
306       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
307   diary_entry: 
308     comments: 
309       ago: пред %{ago}
310       comment: Коментар
311       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
312       newer_comments: Понови коментари
313       older_comments: Постари коментари
314       post: Објава
315       when: Кога
316     diary_comment: 
317       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
318       confirm: Потврди
319       hide_link: Скриј го коментаров
320     diary_entry: 
321       comment_count: 
322         one: 1 коментар
323         other: "%{count} коментари"
324       comment_link: Коментирај на оваа ставка
325       confirm: Потврди
326       edit_link: Уреди ја оваа ставка
327       hide_link: Скриј ја ставкава
328       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
329       reply_link: Одговори на оваа ставка
330     edit: 
331       body: "Содржина:"
332       language: "Јазик:"
333       latitude: Геог. ширина
334       location: "Местоположба:"
335       longitude: Геог. должина
336       marker_text: Место на дневничкиот запис
337       save_button: Зачувај
338       subject: "Наслов:"
339       title: Уреди дневничка ставка
340       use_map_link: покажи на карта
341     feed: 
342       all: 
343         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
344         title: Дневнички ставки
345       language: 
346         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
347         title: Дневнички ставки на %{language_name}
348       user: 
349         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
350         title: Дневнички ставки на %{user}
351     list: 
352       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
353       new: "Нов дневнички запис:"
354       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
355       newer_entries: Понови ставки
356       no_entries: Нема дневнички ставки
357       older_entries: Постари ставки
358       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
359       title: Дневници на корисници
360       title_friends: Дневници на пријателите
361       title_nearby: Дневници на соседните корисници
362       user_title: Дневник на %{user}
363     location: 
364       edit: Уреди
365       location: "Местоположба:"
366       view: Преглед
367     new: 
368       title: Нова дневничка ставка
369     no_such_entry: 
370       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
371       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
372       title: Нема таква дневничка ставка
373     view: 
374       leave_a_comment: Пиши коментар
375       login: Најава
376       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
377       save_button: Зачувај
378       title: Дневникот на %{user} | %{title}
379       user_title: дневник на %{user}
380   editor: 
381     default: По основно (моментално %{name})
382     potlatch: 
383       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
384       name: Potlatch 1
385     potlatch2: 
386       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
387       name: Potlatch 2
388     remote: 
389       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
390       name: Далечинско управување
391   export: 
392     start: 
393       add_marker: Додај бележник на картата
394       area_to_export: Простор за извоз
395       embeddable_html: Вметнат HTML код
396       export_button: Извези
397       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a>.
398       format: Формат
399       format_to_export: Формат за извоз
400       image_size: Големина на сликата
401       latitude: Г.Ш.
402       licence: Лиценца
403       longitude: Г.Д.
404       manually_select: Рачно изберете друга површина
405       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
406       max: макс.
407       options: Нагодувања
408       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
409       output: Излезни податоци
410       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
411       scale: Размер
412       too_large: 
413         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
414         heading: Подрачјето е преголемо
415       zoom: Приближи
416     start_rjs: 
417       add_marker: Стави бележник на картата
418       change_marker: Смени позиција на бележникот
419       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
420       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
421       export: Извоз
422       manually_select: Рачно изберете друг простор
423       view_larger_map: Преглед на поголема карта
424   geocoder: 
425     description: 
426       title: 
427         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
428         osm_namefinder: "%{types} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Именикот на OpenStreetMap</a>"
429         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
430       types: 
431         cities: Градови
432         places: Места
433         towns: Гратчиња
434     description_osm_namefinder: 
435       prefix: "%{distance} %{direction} од %{type}"
436     direction: 
437       east: источно
438       north: северно
439       north_east: североисточно
440       north_west: северозападно
441       south: јужно
442       south_east: југоисточно
443       south_west: југозападно
444       west: западно
445     distance: 
446       one: околу 1 км
447       other: околу %{count} км
448       zero: помалку од 1 км
449     results: 
450       more_results: Повеќе резултати
451       no_results: Не пронајдов ништо
452     search: 
453       title: 
454         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
455         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
456         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
457         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
458         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
459         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
460         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
461     search_osm_namefinder: 
462       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} од %{parentname})"
463       suffix_place: ", %{distance} %{direction} од %{placename}"
464     search_osm_nominatim: 
465       prefix: 
466         aeroway: 
467           aerodrome: Аеродром
468           apron: Рампа
469           gate: Порта
470           helipad: Хелиодром
471           runway: Писта
472           taxiway: Рулажна патека
473           terminal: Терминал
474         amenity: 
475           WLAN: Безжичен интернет
476           airport: Аеродром
477           arts_centre: Дом на уметности
478           artwork: Уметничко дело
479           atm: Банкомат
480           auditorium: Аудиториум
481           bank: Банка
482           bar: Бар
483           bbq: Скара
484           bench: Клупа
485           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
486           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
487           biergarten: Пивска градина
488           brothel: Бордел
489           bureau_de_change: Менувачница
490           bus_station: Автобуска станица
491           cafe: Кафуле
492           car_rental: Рент-а-кар
493           car_sharing: Изнајмување автомобил
494           car_wash: Автоперална
495           casino: Казино
496           charging_station: Напојна станица
497           cinema: Кино
498           clinic: Клиника
499           club: Клуб
500           college: Колеџ
501           community_centre: Центар на заедница
502           courthouse: Суд
503           crematorium: Крематориум
504           dentist: Забар
505           doctors: Доктори
506           dormitory: Студентски дом
507           drinking_water: Питка вода
508           driving_school: Автошкола
509           embassy: Амбасада
510           emergency_phone: Итен телефон
511           fast_food: Брза храна
512           ferry_terminal: Ферибот-терминал
513           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
514           fire_station: Пожарна
515           food_court: Штандови за брза храна
516           fountain: Фонтана
517           fuel: Гориво
518           grave_yard: Гробишта
519           gym: Теретана / фитнес
520           hall: Соборна сала
521           health_centre: Здравствен центар
522           hospital: Болница
523           hotel: Хотел
524           hunting_stand: Ловечка кула
525           ice_cream: Сладолед
526           kindergarten: Градинка
527           library: Библиотека
528           market: Пазар
529           marketplace: Пазар
530           mountain_rescue: Планинарско спасување
531           nightclub: Ноќен клуб
532           nursery: Јасли
533           nursing_home: Старечки дом
534           office: Канцеларија
535           park: Парк
536           parking: Паркинг
537           pharmacy: Аптека
538           place_of_worship: Верски објект
539           police: Полиција
540           post_box: Поштенско сандаче
541           post_office: Пошта
542           preschool: Претшколска установа
543           prison: Затвор
544           pub: Пивница
545           public_building: Јавен објект
546           public_market: Градски пазар
547           reception_area: Рецепција
548           recycling: Рециклирање
549           restaurant: Ресторан
550           retirement_home: Старечки дом
551           sauna: Сауна
552           school: Училиште
553           shelter: Засолниште
554           shop: Дуќан
555           shopping: Дуќани
556           shower: Туш
557           social_centre: Социјален центар
558           social_club: Друштвен клуб
559           studio: Студио
560           supermarket: Супермаркет
561           swimming_pool: Базен
562           taxi: Такси
563           telephone: Телефонска говорница
564           theatre: Театар
565           toilets: Тоалет
566           townhall: Градски дом
567           university: Универзитет
568           vending_machine: Вендинг-машина
569           veterinary: Ветеринарна клиника
570           village_hall: Месна заедница
571           waste_basket: Корпа за отпадоци
572           wifi: Безжичен интернет
573           youth_centre: Младински центар
574         boundary: 
575           administrative: Административна граница
576           census: Пописна граница
577           national_park: Национален парк
578           protected_area: Заштитено подрачје
579         bridge: 
580           aqueduct: Аквадукт
581           suspension: Висечки мост
582           swing: Вртечки мост
583           viaduct: Вијадукт
584           "yes": Мост
585         building: 
586           "yes": Градба
587         highway: 
588           bridleway: Коњски пат
589           bus_guideway: Автобуски шини
590           bus_stop: Автобуска постојка
591           byway: Спореден пат
592           construction: Автопат во изградба
593           cycleway: Велосипедска патека
594           emergency_access_point: Прва помош
595           footway: Тротоар
596           ford: Брод
597           living_street: Маалска улица
598           milestone: Милјоказ
599           minor: Помал спореден пат
600           motorway: Автопат
601           motorway_junction: Клучка
602           motorway_link: Приклучен пат
603           path: Патека
604           pedestrian: Пешачка патека
605           platform: Платформа
606           primary: Главен пат
607           primary_link: Главен пат
608           raceway: Тркачка патека
609           residential: Станбен
610           rest_area: Одмориште
611           road: Пат
612           secondary: Спореден пат
613           secondary_link: Спореден пат
614           service: Помошен пат
615           services: Крајпатен сервис
616           speed_camera: Брзиноловец
617           steps: Скалила
618           stile: Тарабен премин
619           tertiary: Третостепен пат
620           tertiary_link: Третостепен пат
621           track: Полски пат
622           trail: Патека
623           trunk: Магистрала
624           trunk_link: Магистрала
625           unclassified: Некласификуван пат
626           unsurfaced: Неасфалтиран пат
627         historic: 
628           archaeological_site: Археолошки локалитет
629           battlefield: Бојно поле
630           boundary_stone: Граничен камен
631           building: Градба
632           castle: Замок
633           church: Црква
634           fort: Утврдување
635           house: Куќа
636           icon: Икона
637           manor: Велепоседнички дом
638           memorial: Споменик
639           mine: Рудник
640           monument: Споменик
641           museum: Музеј
642           ruins: Рушевини
643           tower: Кула
644           wayside_cross: Крајпатен крст
645           wayside_shrine: Параклис
646           wreck: Бродолом
647         landuse: 
648           allotments: Парцели
649           basin: Котлина
650           brownfield: Угар
651           cemetery: Гробишта
652           commercial: Комерцијално подрачје
653           conservation: Заштитено земјиште
654           construction: Градилиште
655           farm: Фарма
656           farmland: Обработливо земјиште
657           farmyard: Земјоделски двор
658           forest: Шума
659           garages: Гаража
660           grass: Трева
661           greenfield: Неискористено земјиште
662           industrial: Индустриско подрачје
663           landfill: Депонија
664           meadow: Ливада
665           military: Воено подрачје
666           mine: Рудник
667           nature_reserve: Природен резерват
668           orchard: Овоштарник
669           park: Парк
670           piste: Писта
671           quarry: Каменолом
672           railway: Железница
673           recreation_ground: Рекреативен терен
674           reservoir: Резервоар
675           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
676           residential: Станбено подрачје
677           retail: Дуќани
678           road: Патно подрачје
679           village_green: Селско зеленило
680           vineyard: Лозници
681           wetland: Мочуриште
682           wood: Шума
683         leisure: 
684           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
685           bird_hide: Набљудувалиште за птици
686           common: Општествена земја
687           fishing: Рибарење
688           fitness_station: Технички преглед
689           garden: Градина
690           golf_course: Голф-терен
691           ice_rink: Лизгалиште
692           marina: Марина
693           miniature_golf: Миниголф
694           nature_reserve: Природен резерват
695           park: Парк
696           pitch: Спортски терен
697           playground: Детско игралиште
698           recreation_ground: Разонодно место
699           sauna: Сауна
700           slipway: Испуст
701           sports_centre: Спортски центар
702           stadium: Стадион
703           swimming_pool: Базен
704           track: Спортска патека
705           water_park: Аквапарк
706         military: 
707           airfield: Воено слетувалиште
708           barracks: Касарна
709           bunker: Бункер
710         natural: 
711           bay: Залив
712           beach: Плажа
713           cape: ‘Рт
714           cave_entrance: Влез во пештера
715           channel: Канал
716           cliff: Гребен
717           crater: Кратер
718           dune: Дина
719           feature: Елемент
720           fell: Фел
721           fjord: Фјорд
722           forest: Шума
723           geyser: Гејзер
724           glacier: Глечер
725           heath: Голет
726           hill: Рид
727           island: Остров
728           land: Земја
729           marsh: Бара
730           moor: Пустара
731           mud: Кал
732           peak: Врв
733           point: Точка
734           reef: Гребен
735           ridge: Срт
736           river: Река
737           rock: Карпа
738           scree: Сип
739           scrub: Честак
740           shoal: Плитко место
741           spring: Извор
742           stone: Камен
743           strait: Проток
744           tree: Дрво
745           valley: Долина
746           volcano: Вулкан
747           water: Вода
748           wetland: Мочуриште
749           wetlands: Мочуриште
750           wood: Шума
751         office: 
752           accountant: Сметководител
753           architect: Архитект
754           company: Фирма
755           employment_agency: Агенција за вработување
756           estate_agent: Агенција за недвижности
757           government: Владина служба
758           insurance: Служба за осигурување
759           lawyer: Адвокат
760           ngo: НВО-канцеларија
761           telecommunication: Телекомуникациска служба
762           travel_agent: Туристичка агенција
763           "yes": Канцеларија
764         place: 
765           airport: Аеродром
766           city: Град
767           country: Земја
768           county: Округ
769           farm: Фарма
770           hamlet: Селце
771           house: Куќа
772           houses: Куќи
773           island: Остров
774           islet: Островче
775           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
776           locality: Месност
777           moor: Пустара
778           municipality: Општина
779           postcode: Поштенски број
780           region: Регион
781           sea: Море
782           state: Покраина
783           subdivision: Админ. подрачје
784           suburb: Населба
785           town: Град
786           unincorporated_area: Нездружено подрачје
787           village: Село
788         railway: 
789           abandoned: Напуштена железничка линија
790           construction: Железничка линија во изградба
791           disused: Напуштена железничка линија
792           disused_station: Напуштена железничка станица
793           funicular: Жичена железница
794           halt: Железничка постојка
795           historic_station: Историска железничка станица
796           junction: Железнички јазол
797           level_crossing: Надвозник
798           light_rail: Лека железница
799           miniature: Минијатурна железница
800           monorail: Едношинска линија
801           narrow_gauge: Теснолинејка
802           platform: Железнички перон
803           preserved: Зачувана железничка линија
804           spur: Железнички огранок
805           station: Железничка станица
806           subway: Метро станица
807           subway_entrance: Влез во метро
808           switch: Железнички пунктови
809           tram: Трамвајска линија
810           tram_stop: Трамвајска постојка
811           yard: Железничко депо
812         shop: 
813           alcohol: Алкохол на црно
814           antiques: Старинарница
815           art: Уметнички дуќан
816           bakery: Пекара
817           beauty: Козметика
818           beverages: Пијалоци
819           bicycle: Продавница за велосипеди
820           books: Книжарница
821           butcher: Месарница
822           car: Автосалон
823           car_parts: Автоделови
824           car_repair: Автосервис
825           carpet: Дуќан за теписи
826           charity: Добротворна продавница
827           chemist: Аптека
828           clothes: Дуќан за облека
829           computer: Продавница за сметачи
830           confectionery: Слаткарница
831           convenience: Бакалница
832           copyshop: Фотокопир
833           cosmetics: Козметика
834           department_store: Стоковна куќа
835           discount: Распродажен дуќан
836           doityourself: Направи-сам
837           dry_cleaning: Хемиско чистење
838           electronics: Електронска опрема
839           estate_agent: Недвижности
840           farm: Земјоделски дуќан
841           fashion: Бутик
842           fish: Рибарница
843           florist: Цвеќара
844           food: Продавница за храна
845           funeral_directors: Погребална служба
846           furniture: Мебел
847           gallery: Галерија
848           garden_centre: Градинарски центар
849           general: Колонијал
850           gift: Дуќан за подароци
851           greengrocer: Пиљара
852           grocery: Бакалница
853           hairdresser: Фризер
854           hardware: Алат и опрема
855           hifi: Аудиосистеми
856           insurance: Осигурително
857           jewelry: Јувелир
858           kiosk: Трафика
859           laundry: Пералница
860           mall: Трговски центар
861           market: Пазар
862           mobile_phone: Мобилни телефони
863           motorcycle: Моторцикли
864           music: Музички дуќан
865           newsagent: Весникара
866           optician: Оптичар
867           organic: Здрава храна
868           outdoor: Дуќан на отворено
869           pet: Домашни миленици
870           photo: Фотографски дуќан
871           salon: Салон
872           shoes: Обувки
873           shopping_centre: Трговски центар
874           sports: Спортски дуќан
875           stationery: Прибор и репроматеријали
876           supermarket: Супермаркет
877           toys: Продавница за играчки
878           travel_agency: Туристичка агенција
879           video: Видеотека
880           wine: Алкохолни пијалоци
881         tourism: 
882           alpine_hut: Планинска куќарка
883           artwork: Уметничко дело
884           attraction: Атракција
885           bed_and_breakfast: Полупансион
886           cabin: Колиба
887           camp_site: Камп
888           caravan_site: Автокамп
889           chalet: Брвнара
890           guest_house: Пансион
891           hostel: Хостел
892           hotel: Хотел
893           information: Информации
894           lean_to: Прилепена стреа
895           motel: Мотел
896           museum: Музеј
897           picnic_site: Излетничко место
898           theme_park: Забавен парк
899           valley: Долина
900           viewpoint: Видиковец
901           zoo: Зоолошка
902         tunnel: 
903           "yes": Тунел
904         waterway: 
905           artificial: Вештачки воден пат
906           boatyard: Чамцоградилиште
907           canal: Канал
908           connector: Слив
909           dam: Брана
910           derelict_canal: Запуштен канал
911           ditch: Канач
912           dock: Док
913           drain: Одвод
914           lock: Каналска брана
915           lock_gate: Каналска капија
916           mineral_spring: Минерален извор
917           mooring: Сидриште
918           rapids: Брзак
919           river: Река
920           riverbank: Кеј
921           stream: Поток
922           wadi: Вади
923           water_point: Пристап до вода
924           waterfall: Водопад
925           weir: Јаз
926   html: 
927     dir: ltr
928   javascripts: 
929     map: 
930       base: 
931         cycle_map: Велосипедска карта
932         mapquest: MapQuest Open
933         standard: Стандардна
934         transport_map: Сообраќајна карта
935     site: 
936       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
937       edit_tooltip: Уредување на картата
938       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
939       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
940       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
941       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
942   layouts: 
943     community: Заедница
944     community_blogs: Блогови на заедницата
945     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
946     copyright: Авторски права и лиценца
947     documentation: Документација
948     documentation_title: Документација за проектот
949     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
950     donate_link_text: доброволен прилог
951     edit: Уреди
952     edit_with: Уреди со %{editor}
953     export: Извези
954     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
955     foundation: Фондација
956     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
957     gps_traces: GPS-траги
958     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
959     help: Помош
960     help_centre: Центар за помош
961     help_title: Помошна страница за проектот
962     history: Историја
963     home: дома
964     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
965     inbox_html: пораки (%{count})
966     inbox_tooltip: 
967       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
968       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
969       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
970     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
971     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
972     intro_2_download: преземање
973     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
974     intro_2_license: отворена лиценца
975     intro_2_use: употреба
976     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
977     log_in: најави ме
978     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
979     logo: 
980       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
981     logout: одјава
982     logout_tooltip: Одјава
983     make_a_donation: 
984       text: Дарувајте
985       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
986     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
987     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
988     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
989     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
990     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
991     partners_partners: партнери
992     partners_ucl: VR-центарот на UCL
993     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
994     sign_up: регистрација
995     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
996     tag_line: Слободна вики-карта на светот
997     user_diaries: Кориснички дневници
998     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
999     view: Карта
1000     view_tooltip: Види карта
1001     welcome_user: Добредојде, %{user_link}
1002     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
1003     wiki: Вики
1004     wiki_title: Помошна страница за проектот
1005     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1006   license_page: 
1007     foreign: 
1008       english_link: англискиот оригинал
1009       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1010       title: За овој превод
1011     legal_babble: 
1012       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1013       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1014       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1015       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1016       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1017       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010."
1018       contributors_intro_html: "  Нашата лиценца CC BY-SA бара да &ldquo;го наведете изворниот\n  автор разумно за медиумот или средството што го\n  користите&rdquo;. Поединечните картографи на OSM не бараат да\n  бидат наведувани посебно, туку само како &ldquo;Учесници на\n  OpenStreetMap&rdquo;, но онаму кадешто OpenStreetMap содржи податоци\n  од некоја државна картографска установа или друг важен извор,\n  веројатно би било разумно да ги наведете нив директно,\n  наведувајќи ги како што тие обично се наведуваат, или ставајќи врска до нивната страница."
1019       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1020       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1021       contributors_title_html: Нашите учесници
1022       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1023       credit_1_html: " Доколку користите слики од карти на OpenStreetMap, бараме\n  наводот да содржи барем &ldquo;&copy; Учесници на\n  OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Ако користите само податоци од картите,\n  бараме наводот да гласи &ldquo;Картографски податоци &copy; Учесници на OpenStreetMap,\n  CC BY-SA&rdquo;."
1024       credit_2_html: " Кадешто е можно, OpenStreetMap треба да има хиперврска <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  и CC BY-SA до <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk</a>. Доколку\n  користите медиум кадешто не може да се ставаат врски (како на пр.\n  печатено издание), ви препорачуваме да ги наведете корисниците на\n  www.openstreetmap.org (на пр. со проширување на\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; со полнава адреса) и до\n  www.creativecommons.org."
1025       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1026       intro_1_html: "OpenStreetMap содржи <i>отворени податоци</i>, лиценцирани со <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC BY-SA)."
1027       intro_2_html: "Нашите карти и податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните картите или податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">правен текст</a>."
1028       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1029       more_2_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1030       more_title_html: Повеќе информации
1031       title_html: Авторски права и лиценца
1032     native: 
1033       mapping_link: почнете со изработка на карти
1034       native_link: македонската верзија
1035       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1036       title: За страницава
1037   message: 
1038     delete: 
1039       deleted: Пораката е избришана
1040     inbox: 
1041       date: Датум
1042       from: Од
1043       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1044       my_inbox: Моето сандаче
1045       new_messages: 
1046         one: "%{count} нова порака"
1047         other: "%{count} нови пораки"
1048       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1049       old_messages: 
1050         one: "%{count} стара порака"
1051         other: "%{count} стари пораки"
1052       outbox: за праќање
1053       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1054       subject: Наслов
1055       title: Примени
1056     mark: 
1057       as_read: Пораката е означена како прочитана
1058       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1059     message_summary: 
1060       delete_button: Избриши
1061       read_button: Означи како прочитано
1062       reply_button: Одговори
1063       unread_button: Означи како непрочитано
1064     new: 
1065       back_to_inbox: Назад во примени
1066       body: Содржина
1067       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1068       message_sent: Пораката е испратена
1069       send_button: Испрати
1070       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1071       subject: Наслов
1072       title: Испрати ја пораката
1073     no_such_message: 
1074       body: Нажалост нема порака со тој id.
1075       heading: Нема таква порака
1076       title: Нема таква порака
1077     outbox: 
1078       date: Датум
1079       inbox: примени пораки
1080       messages: 
1081         one: Имате %{count} испратена порака
1082         other: Имате %{count} испратени пораки
1083       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1084       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1085       outbox: за праќање
1086       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1087       subject: Наслов
1088       title: За праќање
1089       to: До
1090     read: 
1091       back_to_inbox: Назад во добиени
1092       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1093       date: Датум
1094       from: Од
1095       reading_your_messages: Читање на пораките
1096       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
1097       reply_button: Одговори
1098       subject: Наслов
1099       title: Прочитај ја пораката
1100       to: За
1101       unread_button: Означи како непрочитано
1102       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1103     reply: 
1104       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1105     sent_message_summary: 
1106       delete_button: Избриши
1107   notifier: 
1108     diary_comment_notification: 
1109       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1110       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1111       hi: Здраво %{to_user},
1112       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1113     email_confirm: 
1114       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1115     email_confirm_html: 
1116       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1117       greeting: Здраво,
1118       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1119     email_confirm_plain: 
1120       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1121       greeting: Здраво,
1122       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1123       hopefully_you_2: "%{server_url} со новата адреса %{new_address}."
1124     friend_notification: 
1125       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1126       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1127       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1128       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1129     gpx_notification: 
1130       and_no_tags: и без ознаки.
1131       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1132       failure: 
1133         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1134         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1135         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1136         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1137         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1138       greeting: Здраво,
1139       success: 
1140         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1141         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1142       with_description: со описот
1143       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1144     lost_password: 
1145       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1146     lost_password_html: 
1147       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1148       greeting: Здраво,
1149       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1150     lost_password_plain: 
1151       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1152       greeting: Здраво,
1153       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1154       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1155     message_notification: 
1156       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1157       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1158       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1159       hi: Здраво %{to_user},
1160       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1161     signup_confirm: 
1162       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1163     signup_confirm_html: 
1164       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1165       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1166       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1167       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1168       greeting: Здраво!
1169       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1170       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1171       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1172       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1173       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1174       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1175       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1176     signup_confirm_plain: 
1177       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1178       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1179       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1180       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1181       current_user_1: Список на тековни корисници во категории, врз основа на нивната местоположба во светот
1182       current_user_2: "местоположба во светот ќе најдете на:"
1183       greeting: Здраво!
1184       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1185       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1186       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1187       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1188       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1189       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1190       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1191       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1192       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1193       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1194   oauth: 
1195     oauthorize: 
1196       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1197       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1198       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1199       allow_write_api: ја менува картата.
1200       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1201       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1202       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1203       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1204     revoke: 
1205       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1206   oauth_clients: 
1207     create: 
1208       flash: Информациите се успешно регистрирани
1209     destroy: 
1210       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1211     edit: 
1212       submit: Уреди
1213       title: Уредете ја апликацијата
1214     form: 
1215       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1216       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1217       allow_write_api: ја менува картата.
1218       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1219       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1220       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1221       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1222       name: Име
1223       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1224       required: Се бара
1225       support_url: URL поддршка
1226       url: URL адреса на главната апликација
1227     index: 
1228       application: Назив на прил. програм
1229       issued_at: Издадено
1230       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1231       my_apps: Мои клиентни апликации
1232       my_tokens: Мои овластени апликации
1233       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1234       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1235       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1236       revoke: Поништи!
1237       title: Мои OAuth податоци
1238     new: 
1239       submit: Регистрирање
1240       title: Регистрирајте нова апликација
1241     not_found: 
1242       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1243     show: 
1244       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1245       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1246       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1247       allow_write_api: ја менува картата.
1248       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1249       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1250       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1251       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1252       confirm: Дали сте сигурни?
1253       delete: Избриши клиент
1254       edit: Измени подробности
1255       key: "Потрошувачки клуч:"
1256       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1257       secret: "Потрошувачка тајна:"
1258       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1259       title: OAuth податоци за %{app_name}
1260       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1261     update: 
1262       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1263   printable_name: 
1264     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1265   redaction: 
1266     create: 
1267       flash: Редакцијата е создадена.
1268     destroy: 
1269       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1270       flash: Редакцијата е поништена.
1271       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1272     edit: 
1273       description: Опис
1274       heading: Уреди редакција
1275       submit: Зачувај редакција
1276       title: Уреди редакција
1277     index: 
1278       empty: Нема редакции.
1279       heading: Список на редакции
1280       title: Список на редакции
1281     new: 
1282       description: Опис
1283       heading: Внесете информации за новата редакција
1284       submit: Создај редакција
1285       title: Создавање на нова редакција
1286     show: 
1287       confirm: Дали сте сигурни?
1288       description: "Опис:"
1289       destroy: Отстрани ја редакцијава
1290       edit: Уреди ја редакцијава
1291       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1292       title: Приказ на редакција
1293       user: "Создавач:"
1294     update: 
1295       flash: Промените се зачувани.
1296   site: 
1297     edit: 
1298       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1299       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1300       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1301       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1302       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1303       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1304       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1305       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1306       user_page_link: корисничка страница
1307     index: 
1308       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1309       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1310       permalink: Постојана врска
1311       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1312       shortlink: Кратка врска
1313     key: 
1314       map_key: Легенда
1315       map_key_tooltip: Легенда на картата
1316       table: 
1317         entry: 
1318           admin: Административна граница
1319           allotments: Парцели
1320           apron: 
1321             - Аеродромска платформа
1322             - терминал
1323           bridge: Црна линија = мост
1324           bridleway: Пешачко-влечен пат
1325           brownfield: Запуштено подрачје
1326           building: Значајно здание
1327           byway: Спореден пат
1328           cable: 
1329             - клупна жичарница
1330             - клупна жичарница
1331           cemetery: Гробишта
1332           centre: Спортски центар
1333           commercial: Комерцијално подрачје
1334           common: 
1335             - Општествена земја
1336             - ливада
1337           construction: Патишта во изградба
1338           cycleway: Велосипедска патека
1339           destination: Пристап до одредницата
1340           farm: Фарма
1341           footway: Пешачка патека
1342           forest: Шума
1343           golf: Голф-терен
1344           heathland: Голиште
1345           industrial: Индустриско подрачје
1346           lake: 
1347             - Езеро
1348             - резервоар
1349           military: Воено подрачје
1350           motorway: Автопат
1351           park: Парк
1352           permissive: Дозволив пристап
1353           pitch: Спортски терен
1354           primary: Главен пат
1355           private: Приватен пристап
1356           rail: Железница
1357           reserve: Природен резерват
1358           resident: Станбено подрачје
1359           retail: Трговско подрачје
1360           runway: 
1361             - Аеродромска писта
1362             - рулажна патека
1363           school: 
1364             - Училиште
1365             - универзитет
1366           secondary: Спореден пат
1367           station: Железничка станица
1368           subway: Метро
1369           summit: 
1370             - Врв
1371             - врв
1372           tourist: Туристичка атракција
1373           track: Патека
1374           tram: 
1375             - Лека железница
1376             - трамвај
1377           trunk: Главна сообраќајна артерија
1378           tunnel: Испрекината линија = тунел
1379           unclassified: Некласификуван пат
1380           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1381           wood: Шумичка
1382     markdown_help: 
1383       alt: Алетрн. текст
1384       first: Прва ставка
1385       heading: Наслов
1386       headings: Наслови
1387       image: Слика
1388       link: Врска
1389       ordered: Подреден список
1390       second: Втора ставка
1391       subheading: Поднаслов
1392       text: Текст
1393       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1394       unordered: Неподреден список
1395       url: URL
1396     richtext_area: 
1397       edit: Уреди
1398       preview: Преглед
1399     search: 
1400       search: Пребарај
1401       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1402       submit_text: ->
1403       where_am_i: Каде сум?
1404       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1405     sidebar: 
1406       close: Затвори
1407       search_results: Резултати од пребарувањето
1408   time: 
1409     formats: 
1410       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1411   trace: 
1412     create: 
1413       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1414       upload_trace: Подигни GPS-трага
1415     delete: 
1416       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1417     edit: 
1418       description: "Опис:"
1419       download: преземи
1420       edit: уреди
1421       filename: "Податотека:"
1422       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1423       map: карта
1424       owner: "Сопственик:"
1425       points: "Точки:"
1426       save_button: Сочувај промени
1427       start_coord: "Почетна координата:"
1428       tags: "Ознаки:"
1429       tags_help: одделено со запирка
1430       title: Ја уредувате трагата %{name}
1431       uploaded_at: "Подигнато во:"
1432       visibility: "Видливост:"
1433       visibility_help: што значи ова?
1434       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1435     list: 
1436       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1437       public_traces: Јавни GPS-траги
1438       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1439       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1440       your_traces: Ваши GPS-траги
1441     make_public: 
1442       made_public: Трагата е објавена
1443     offline: 
1444       heading: GPX-складиште вон интернет
1445       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1446     offline_warning: 
1447       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1448     trace: 
1449       ago: пред %{time_in_words_ago}
1450       by: од
1451       count_points: "%{count} точки"
1452       edit: уреди
1453       edit_map: Уредување
1454       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1455       in: во
1456       map: карта
1457       more: повеќе
1458       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1459       private: ПРИВАТНО
1460       public: ЈАВНО
1461       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1462       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1463       view_map: Погледај ја картата
1464     trace_form: 
1465       description: "Опис:"
1466       help: Помош
1467       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1468       tags: "Ознаки:"
1469       tags_help: одделено со запирка
1470       upload_button: Подигни
1471       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1472       visibility: "Видливост:"
1473       visibility_help: што значи ова?
1474       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1475     trace_header: 
1476       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1477       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1478       traces_waiting: Имате %{count} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1479       upload_trace: Подигни трага
1480     trace_optionals: 
1481       tags: Ознаки
1482     trace_paging_nav: 
1483       newer: Понови траги
1484       older: Постари траги
1485       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
1486     view: 
1487       delete_track: Избриши ја трагава
1488       description: "Опис:"
1489       download: преземи
1490       edit: уреди
1491       edit_track: Уреди ја трагава
1492       filename: "Податотека:"
1493       heading: Ја гледате трагата %{name}
1494       map: карта
1495       none: Ништо
1496       owner: "Сопственик:"
1497       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1498       points: "Точки:"
1499       start_coordinates: "Почетна координата:"
1500       tags: "Ознаки:"
1501       title: Ја гледате трагата  %{name}
1502       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1503       uploaded: "Подигнато во:"
1504       visibility: "Видливост:"
1505     visibility: 
1506       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1507       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1508       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1509       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1510   user: 
1511     account: 
1512       contributor terms: 
1513         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1514         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1515         heading: "Услови за учество:"
1516         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1517         link text: што е ова?
1518         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1519         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1520       current email address: "Тековна е-пошта:"
1521       delete image: Отстрани тековна слика
1522       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1523       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1524       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1525       home location: "Матична местоположба:"
1526       image: "Слика:"
1527       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1528       keep image: Задржи ја тековната слика
1529       latitude: Геог. ширина
1530       longitude: Геог. должина
1531       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1532       my settings: Мои прилагодувања
1533       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1534       new image: Додај слика
1535       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1536       openid: 
1537         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1538         link text: што е ова?
1539         openid: OpenID
1540       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1541       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1542       profile description: "Опис за профилот:"
1543       public editing: 
1544         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1545         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1546         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1547         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1548         enabled link text: што е ова?
1549         heading: "Јавно уредување:"
1550       public editing note: 
1551         heading: Јавно уредување
1552         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1553       replace image: Замени тековна слика
1554       return to profile: Назад кон профилот
1555       save changes button: Зачувај ги промените
1556       title: Уреди сметка
1557       update home location on click: Подновувај го матичната местоположба кога ќе кликнам на картата
1558     confirm: 
1559       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1560       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1561       button: Потврди
1562       heading: Потврди корисничка сметка
1563       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1564       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1565       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1566       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1567     confirm_email: 
1568       button: Потврди
1569       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1570       heading: Потврди промена на е-пошта
1571       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1572       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1573     confirm_resend: 
1574       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1575       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1576     filter: 
1577       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1578     go_public: 
1579       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1580     list: 
1581       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1582       empty: Нема најдено такви корисници
1583       heading: Корисници
1584       hide: Скриј одбрани корисници
1585       showing: 
1586         one: Прикажана е страницата %{page} (%{first_item} од %{items})
1587         other: Прикажани се страниците %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1588       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1589       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1590       title: Корисници
1591     login: 
1592       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1593       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1594       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1595       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1596       email or username: Е-пошта или корисничко име
1597       heading: Најава
1598       login_button: Најава
1599       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1600       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1601       no account: Немате сметка?
1602       openid: "%{logo} OpenID:"
1603       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1604       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1605       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1606       openid_providers: 
1607         aol: 
1608           alt: Најава со OpenID од AOL
1609           title: Најава со AOL
1610         google: 
1611           alt: Најава со OpenID од Google
1612           title: Најава со Google
1613         myopenid: 
1614           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1615           title: Најава со myOpenID
1616         openid: 
1617           alt: Најава со URL за OpenID
1618           title: Најава со OpenID
1619         wordpress: 
1620           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1621           title: Најава со Wordpress
1622         yahoo: 
1623           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1624           title: Најава со Yahoo
1625       password: "Лозинка:"
1626       register now: Регистрација
1627       remember: "Запомни ме:"
1628       title: Најава
1629       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1630       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1631       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1632     logout: 
1633       heading: Одјава од OpenStreetMap
1634       logout_button: Одјава
1635       title: Одјава
1636     lost_password: 
1637       email address: "Е-пошта:"
1638       heading: Ја заборавивте лозинката?
1639       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1640       new password button: Смени лозинка
1641       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1642       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1643       title: Загубена лозинка
1644     make_friend: 
1645       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1646       button: Додај како пријател
1647       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1648       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1649       success: Сега сте пријатели со %{name}.
1650     new: 
1651       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1652       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1653       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1654       continue: Продолжи
1655       display name: "Име за приказ:"
1656       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1657       email address: "Е-пошта:"
1658       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1659       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1660       heading: Создајте корисничка сметка
1661       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1662       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1663       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1664       openid: "%{logo} OpenID:"
1665       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1666       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1667       password: "Лозинка:"
1668       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1669       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1670       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1671       title: Направи сметка
1672       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1673     no_such_user: 
1674       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1675       heading: Корисникот %{user} не постои.
1676       title: Нема таков корисник
1677     popup: 
1678       friend: Пријател
1679       nearby mapper: Соседен картограф
1680       your location: Ваша местоположба
1681     remove_friend: 
1682       button: Отстрани од пријатели
1683       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1684       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1685       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1686     reset_password: 
1687       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1688       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1689       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1690       heading: Смени лозинка за %{user}
1691       password: "Лозинка:"
1692       reset: Смени лозинка
1693       title: Смени лозинка
1694     set_home: 
1695       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1696     suspended: 
1697       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1698       heading: Сметката е закочена
1699       title: Сметката е закочена
1700       webmaster: мреж. управник
1701     terms: 
1702       agree: Се согласувам
1703       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1704       consider_pd_why: Што е ова?
1705       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1706       decline: Одбиј
1707       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1708       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1709       heading: Услови на учество
1710       legale_names: 
1711         france: Франција
1712         italy: Италија
1713         rest_of_world: Остатокот од светот
1714       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1715       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1716       title: Услови на учество
1717       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1718     view: 
1719       activate_user: активирај го корисников
1720       add as friend: додај како пријател
1721       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1722       block_history: примени блокови
1723       blocks by me: извршени болокови
1724       blocks on me: добиени блокови
1725       comments: коментари
1726       confirm: Потврди
1727       confirm_user: потврди го корисников
1728       create_block: блокирај го корисников
1729       created from: "Создадено од:"
1730       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1731       ct declined: Одбиен
1732       ct status: "Услови за учество:"
1733       ct undecided: Неодлучено
1734       deactivate_user: деактивирај го корисников
1735       delete_user: избриши го корисников
1736       description: Опис
1737       diary: дневник
1738       edits: уредувања
1739       email address: Е-пошта
1740       friends_changesets: Сите измени на пријателите
1741       friends_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на пријателите
1742       hide_user: скриј го корисников
1743       if set location: Ако ја наместите вашата местоположба, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Матичната местоположба можете да си ја наместите на страницата %{settings_link}.
1744       km away: "%{count} км од вас"
1745       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1746       m away: "%{count} м од вас"
1747       mapper since: "Картограф од:"
1748       moderator_history: дадени блокови
1749       my comments: мои коментари
1750       my diary: мојот дневник
1751       my edits: мои уредувања
1752       my settings: мои прилагодувања
1753       my traces: мои траги
1754       nearby users: Други соседни корисници
1755       nearby_changesets: Прелистување на сите измени на соседните корисници
1756       nearby_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на соседните корисници
1757       new diary entry: нова ставка во дневникот
1758       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1759       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1760       oauth settings: oauth поставки
1761       remove as friend: отстрани од пријатели
1762       role: 
1763         administrator: Овој корисник е администратор
1764         grant: 
1765           administrator: Додели администраторски пристап
1766           moderator: Додели модераторски пристап
1767         moderator: Овој корисник е модератор
1768         revoke: 
1769           administrator: Лиши од администраторски пристап
1770           moderator: Лиши од модераторски пристап
1771       send message: испрати порака
1772       settings_link_text: прилагодувања
1773       spam score: "Оцена за спам:"
1774       status: "Статус:"
1775       traces: траги
1776       unhide_user: покажи го корисникот
1777       user location: Местоположба на корисникот
1778       your friends: Ваши пријатели
1779   user_block: 
1780     blocks_by: 
1781       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1782       heading: Список на блокови од %{name}
1783       title: Блокови од %{name}
1784     blocks_on: 
1785       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1786       heading: Список на блокови за %{name}
1787       title: Блокови за %{name}
1788     create: 
1789       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1790       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1791       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1792     edit: 
1793       back: Преглед на сите блокови
1794       heading: Уредување на блок за %{name}
1795       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1796       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1797       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1798       show: Преглед на овој блок
1799       submit: Поднови го блокот
1800       title: Уредување на блок за %{name}
1801     filter: 
1802       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1803       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1804     helper: 
1805       time_future: Истекува за %{time}.
1806       time_past: Истечено пред %{time}.
1807       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1808     index: 
1809       empty: Досега сè уште нема блокови.
1810       heading: Список на кориснички блокови
1811       title: Кориснички блокови
1812     model: 
1813       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1814       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1815     new: 
1816       back: Преглед на сите блокови
1817       heading: Правење на блок за %{name}
1818       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1819       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1820       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1821       submit: Направи блок
1822       title: Правење на блок за %{name}
1823       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1824       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1825     not_found: 
1826       back: Назад кон индексот
1827       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1828     partial: 
1829       confirm: Дали сте сигурни?
1830       creator_name: Создавач
1831       display_name: Блокиран корисник
1832       edit: Уреди
1833       next: Следна »
1834       not_revoked: (не се поништува)
1835       previous: « Претходна
1836       reason: Причина за блокирање
1837       revoke: Поништи!
1838       revoker_name: "Поништил:"
1839       show: Прикажи
1840       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
1841       status: Статус
1842     period: 
1843       one: 1 час
1844       other: "%{count} час"
1845     revoke: 
1846       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1847       flash: Овој блок е поништен.
1848       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1849       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1850       revoke: Поништи!
1851       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1852       title: Поништување на блок за %{block_on}
1853     show: 
1854       back: Преглед на сите блокови
1855       confirm: Дали сте сигурни?
1856       edit: Уреди
1857       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1858       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1859       reason: "Причина за блокирање:"
1860       revoke: Поништи!
1861       revoker: "Поништувач:"
1862       show: Прикажи
1863       status: Статус
1864       time_future: Уредувања во %{time}
1865       time_past: Истечено пред %{time}
1866       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1867     update: 
1868       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1869       success: Блокот е изменет.
1870   user_role: 
1871     filter: 
1872       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1873       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1874       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1875       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1876     grant: 
1877       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1878       confirm: Потврди
1879       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1880       heading: Потврди доделување на улога
1881       title: Потврди доделување на улога
1882     revoke: 
1883       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1884       confirm: Потврди
1885       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1886       heading: Потврди лишување од улога
1887       title: Потврди лишување од улога