Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ne.yml
1 # Messages for Nepali (नेपाली)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Drjpoudel
5 # Author: Krish Dulal
6 # Author: Nirajan pant
7 # Author: Nirjal stha
8 # Author: Njsubedi
9 # Author: RajeshPandey
10 # Author: राम प्रसाद जोशी
11 # Author: सरोज कुमार ढकाल
12 ---
13 ne:
14   html:
15     dir: ltr
16   time:
17     formats:
18       friendly: '%e %B %Y मा %H:%M'
19   activerecord:
20     models:
21       acl: अनुमति नियन्त्रण सूची
22       changeset: परिवर्तनहरू सूची
23       changeset_tag: चेन्जसेट ट्याग
24       country: देश
25       diary_comment: डायरी टिप्पणी
26       diary_entry: डायरी प्रविष्टी
27       friend: साथी
28       language: भाषा
29       message: सन्देश
30       node: नोड
31       node_tag: नोड ट्याग
32       notifier: सुचक
33       old_node: पूरानो नोड
34       old_node_tag: पूरानो नोड ट्याग
35       old_relation: पूरानो रिलेशन
36       old_relation_member: पूरानो रिलेशन सदस्य
37       old_relation_tag: पूरानो रिलेशन ट्याग
38       old_way: पूरानो बाटो
39       old_way_node: पूरानो बाटो नोड
40       old_way_tag: पूरानो बाटो ट्याग
41       relation: रिलेशन
42       relation_member: रिलेशन सदस्य
43       relation_tag: रिलेशन ट्याग
44       session: सत्र
45       trace: ट्रेस
46       tracepoint: ट्रेस बिन्दु
47       tracetag: ट्रेस ट्याग
48       user: प्रयोगकर्ता
49       user_preference: प्रयोगकर्ता प्राथमिकता
50       user_token: प्रयोगकर्ता टोकन
51       way: बाटो
52       way_node: बाटो नोड
53       way_tag: बाटो ट्याग
54     attributes:
55       diary_comment:
56         body: बडी
57       diary_entry:
58         user: प्रयोगकर्ता
59         title: विषय
60         latitude: अक्षांश
61         longitude: देशान्तर
62         language: भाषा
63       friend:
64         user: प्रयोगकर्ता
65         friend: साथी
66       trace:
67         user: प्रयोगकर्ता
68         visible: देखिने
69         name: नाम
70         size: आकार
71         latitude: अक्षांश
72         longitude: देशान्तर
73         public: सार्वजनिक
74         description: वर्णन
75       message:
76         sender: पठाउने
77         title: विषय
78         body: बडी
79         recipient: प्रापक
80       user:
81         email: इमेल
82         active: सक्रिय
83         display_name: देखाउने नाम
84         description: वर्णन
85         languages: भाषाहरू
86         pass_crypt: पासवर्ड
87   printable_name:
88     with_version: '%{id}, v%{version}'
89     with_name_html: '%{name} (%{id})'
90   editor:
91     default: पूर्वस्थापित(अहिलेको %{name})
92     potlatch:
93       name: पोटल्याच १
94       description: पोटल्याच १ (ब्राउजर सम्पादन)
95     id:
96       name: iD
97       description: iD (ब्राउजर सम्पादक)
98     potlatch2:
99       name: पोटल्याच २
100       description: पोटल्याच २ (ब्राउजर सम्पादन)
101     remote:
102       name: रिमोट कन्ट्रोल
103       description: रिमोट कन्ट्रोल  (JOSM वा Merkaartor)
104   browse:
105     created: सृजना गरिएको
106     closed: समापन भएको
107     created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> बनाइएको
108     closed_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> समापन गरिएको
109     created_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सिर्जना
110       गरिएको
111     deleted_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा हटाइएको
112     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सम्पादन
113       गरिएको
114     closed_by_html: ' %{user}द्वारा <abbr title=''%{title}''>%{time} अगाडि</abbr>
115       समापन गरिएको'
116     version: संस्करण
117     in_changeset: परिवर्नहरू
118     anonymous: अज्ञात
119     no_comment: कुनै पनि टिप्पणीहरू छैनन्
120     part_of: खण्ड
121     download_xml: XML डाउनलोड गर्नुहोस्
122     view_history: इतिहास हेर्नुहोस्
123     view_details: बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
124     location: 'स्थान:'
125     changeset:
126       title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
127       belongs_to: रचयिता
128       node: अंशहरू (%{count})
129       node_paginated: अंशहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
130       way: बाटोहरू (%{count})
131       way_paginated: बाटोहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
132       relation: सम्बन्धहरू (%{count})
133       relation_paginated: सम्बन्धहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
134       comment: टिप्पणीहरू (%{count})
135       hidden_commented_by: ' %{user} द्वारा गरिएको लुकाइएको टिप्पणी <abbr title=''%{exact_time}''>%{when}
136         पहिले</abbr>'
137       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
138         गरिएको टिप्पणी'
139       changesetxml: चेन्जसेट XML
140       osmchangexml: osmChange XML
141       feed:
142         title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
143         title_comment: परिवर्तनहरू %{id} - %{comment}
144       join_discussion: छलफलमा भाग लिन लग इन गर्नुहोस्
145       discussion: छलफल
146     node:
147       title: 'अंश: %{name}'
148       history_title: 'अंशको इतिहास: %{name}'
149     way:
150       title: 'बाटो: %{name}'
151       history_title: 'बाटोको इतिहास: %{name}'
152       nodes: अंशहरू
153       also_part_of:
154         one: बाटोको अंश %{related_ways}
155         other: बाटोको अंशहरू %{related_ways}
156     relation:
157       title: 'सम्बन्ध: %{name}'
158       history_title: 'सम्बन्धको इतिहास: %{name}'
159       members: 'सदस्यहरू:'
160     relation_member:
161       entry_role: '%{type} %{name}  %{role}को रुपमा'
162       type:
163         node: नोड
164         way: बाटो
165         relation: सम्बन्ध
166     containing_relation:
167       entry: सम्बन्ध %{relation_name}
168       entry_role: सम्बन्ध %{relation_name} (as %{relation_role})
169     not_found:
170       sorry: 'माफ गर्नुहोला, %{type} #%{id} फेला पार्न सकिएन ।'
171       type:
172         node: नोड
173         way: बाटो
174         relation: सम्बन्ध
175         changeset: परिवर्तनसेट
176         note: टिपोट
177     timeout:
178       sorry: माफ गर्नुहोला, %{id} अाइडि भएको %{type}को लागि तथ्याङ्क प्राप्त गर्न
179         निक्कै समय लाग्यो ।
180       type:
181         node: नोड
182         way: बाटो
183         relation: सम्बन्ध
184         changeset: चेन्जसेट
185         note: टिपोट
186     redacted:
187       redaction: सम्पादन %{id}
188       message_html: संस्करण %{version} यस प्रकारको  %{type}  देखाउन सकिँदैन किनभने
189         यो हटाइएको छ कृपया जानकारीखो लागि %{redaction_link} हेर्नुहोस्
190       type:
191         node: नोड
192         way: बाटो
193         relation: रिलेशन
194     start_rjs:
195       feature_warning: '%{num_features}वटा सुविधाहरु लोड हुँदै छन्, जसले गर्दा तपाईंको
196         ब्राउजर सुस्त वा अनुत्तरदायी बनाउन सक्छ । तपाईं साँच्चै यो जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ
197         ?'
198       load_data: डेटा लोडगर्ने
199       loading: लोड हुदैछ...
200     tag_details:
201       tags: ट्यागहरू
202       wiki_link:
203         key: '%{key} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
204         tag: '%{key}=%{value} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
205       wikidata_link: '%{page} वस्तु विकिडेटा मा'
206       wikipedia_link: '%{page}को बारेमा विकिपीडियामा भएको लेख'
207       telephone_link: '%{phone_number} मा फोन गर्नुहोस्'
208     note:
209       title: 'टिप्पणी: %{id}'
210       new_note: नयाँ टिप्पणी
211       description: विवरण
212       open_title: 'समाधान नगरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
213       closed_title: 'समाधान गरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
214       hidden_title: 'लुकाइएको टिप्पणी #%{note_name}'
215       open_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr> सिर्जना
216         गरिएको'
217       open_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} अगाडि</abbr> अज्ञात व्यक्तिद्वारा
218         सिर्जना गरिएको
219       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
220         गरिएको टिप्पणी'
221       commented_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
222         अगाडि</abbr> गरिएको टिप्पणी
223       closed_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
224         समाधान गरिएको'
225       closed_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
226         अगाडि</abbr> समाधान गरिएको
227       reopened_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
228         पुनःसक्रिय गरिएको'
229       reopened_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
230         अगाडि</abbr> पुनःसक्रिय गरिएको
231       hidden_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
232         लुकाइएको'
233       report: यस टिपोटलाई उजुरी गर्नुहोस्
234     query:
235       title: क्वेरी गुणहरू
236       introduction: नजिकैका फिचरहरू भेटाउन नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्
237       nearby: नजिकैका फिचरहरू
238       enclosing: यसभित्र रहेका फिचरहरू
239   changeset:
240     changeset_paging_nav:
241       showing_page: पृष्ठ %{page}
242       next: अर्को »
243       previous: « अघिल्लो
244     changeset:
245       anonymous: बेनाम
246       no_edits: (कुनै सम्पादनहरू छैनन्)
247       view_changeset_details: परिवर्तनहरूको विवरण हेर्नुहोस्
248     changesets:
249       id: आईडी(ID)
250       saved_at: सुरक्षित गरिएको समय-
251       user: प्रयोगकर्ता
252       comment: टिप्पणी
253       area: क्षेत्र
254     index:
255       title: चेन्जसेटहरू
256       title_user: '%{user}द्वरा गरिएका परिवर्तनहरू'
257       title_friend: तपाईंको मित्रहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
258       title_nearby: तपाईंनजिक हुनुभएका प्रयोगकर्ताहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
259       empty: कुनै पनि परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
260       empty_area: यो क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
261       empty_user: यस प्रयोगकर्ताद्वारा कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
262       no_more: अन्य कुनै परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
263       no_more_area: यो क्षेत्रमा अन्य कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
264       no_more_user: यस प्रयोगकर्तटद्वारा अन्य कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
265       load_more: अझै लोड गर्नुहोस्
266     timeout:
267       sorry: माफ गर्नुहोला, तपाईंले खोज्नुभएको परिवर्तनहरूको सूची प्राप्त गर्न निकै
268         समय लाग्यो ।
269     rss:
270       title_all: OpenStreetMap परिवर्वतन सूची छलफल
271       title_particular: 'OpenStreetMap परिवर्तन सूची #%{changeset_id} छलफल'
272       comment: ' %{author}द्वारा #%{changeset_id}मा नयाँ टिप्पणी'
273       commented_at_html: ' %{when} पहिले अद्यावधि गरिएको'
274       commented_at_by_html: ' %{user}  द्वारा  %{when} पहिले अद्यावधिक गरिएको'
275       full: पूरा वार्तालाप
276   diary_entry:
277     new:
278       title: नयाँ दैनिकी
279       publish_button: प्रकाशन गर्नुहोस्
280     index:
281       title: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
282       title_friends: साथीहरूका डायरीहरू
283       title_nearby: नजिकका प्रयोगकर्ताहरूका डायरीहरू
284       user_title: '%{user}को डायरी'
285       in_language_title: '%{language} भाषामा भएका दैनिकीहरू'
286       new: नयाँ दैनिकी
287       new_title: तपाईंको डायरीमा नयाँ दैनिकी सिर्जना गर्नुहोस्
288       no_entries: कुनै पनि अभिलेखहरू भेटिएनन्
289       recent_entries: हालैका दैनिकीहरू
290       older_entries: पुराना अभिलेखहरू
291       newer_entries: नयाँ अभिलेखहरू
292     edit:
293       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
294       subject: 'विषय:'
295       body: 'मूख्य भाग:'
296       language: 'भाषा:'
297       location: 'स्थान:'
298       latitude: 'देशान्तर:'
299       longitude: 'अक्षांश:'
300       use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
301       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
302       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
303     show:
304       title: '%{user}को डायरी | %{title}'
305       user_title: '%{user}को डायरी'
306       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
307       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई'
308       login: प्रवेश
309       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
310     no_such_entry:
311       title: त्यस्तो कुनै दैनिकी भेटिएन
312       heading: '%{id} आइडी भएको कुनै अभिलेख भेटिएन'
313       body: माफ गर्नुहोला, %{id} आइडी भएको कुनै डायरी छैन । कृपया हिज्जे जाँच गर्नुहोस्,
314         वा गलत लिङ्क क्लिक गर्नुभयो कि हेर्नुहोस् ।
315     diary_entry:
316       posted_by: '%{link_user}द्वारा %{created}मा %{language_link}भाषामा पोस्ट गरिएको'
317       comment_link: यस प्रविष्टीमा टिप्पणी गर्ने
318       reply_link: यो प्रविष्टीमा जवाफ लेख्ने
319       comment_count:
320         zero: कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
321         one: '%{count} टिप्पणी'
322         other: '%{count} टिप्पणीहरू'
323       edit_link: यो प्रविष्टी सम्पादन गर्ने
324       hide_link: यो प्रविष्टी लुकाउने
325       confirm: निश्चित गर्ने
326       report: यो प्रविष्टीको उजुरी गर्ने
327     diary_comment:
328       comment_from: '%{link_user}द्वारा %{comment_created_at}मा गरिएको टिप्पणी'
329       hide_link: यो टिप्पणी लुकाउनुहोस्
330       confirm: निश्चित गर्ने
331     location:
332       location: 'स्थान:'
333       view: अवलोकन गर्ने
334       edit: सम्पादन
335     feed:
336       user:
337         title: '%{user}को लागि ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकी'
338         description: '%{user}को लागि हालैका ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू'
339       language:
340         title: '%{language_name} भाषामा OpenStreetMap दैनिकी'
341         description: '%{language_name} भाषामा ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका
342           दैनिकी'
343       all:
344         title: ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू
345         description: ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका दैनिकीहरू
346     comments:
347       has_commented_on: '%{display_name}ले निम्न दैनिकीहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको छ'
348       post: पोष्ट
349       when: कहिले
350       comment: टिप्पणी
351       ago: '%{ago} पहिले'
352       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
353       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
354   geocoder:
355     search:
356       title:
357         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">आन्तरिक</a> बाट नतिजाहरू
358         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</aबाट नतिजाहरू
359         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
360           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
361         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
362         osm_nominatim_reverse: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
363           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
364         geonames_reverse: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
365     search_osm_nominatim:
366       prefix:
367         aerialway:
368           cable_car: केबल कार
369           chair_lift: कुर्सी लिफ्ट
370           drag_lift: तान्ने लिफ्ट
371           gondola: गोन्डोला लिफ्ट
372           station: हवाई मार्ग स्टेशन
373         aeroway:
374           aerodrome: हवाईड्रोम
375           apron: तटबन्द
376           gate: ढोका
377           helipad: हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ
378           runway: रनवे
379           taxiway: ट्याक्सीको बाटो
380           terminal: टर्मिनल
381         amenity:
382           animal_shelter: पशु आश्रय
383           arts_centre: कला केन्द्र
384           atm: एटिएम् मेसिन
385           bank: बैँक
386           bar: बार
387           bbq: बारबिक्यू
388           bench: मेच
389           bicycle_parking: साइकिल पार्किङ्
390           bicycle_rental: साइकिल भाडामा
391           biergarten: बियर पिउने ठाउँ
392           boat_rental: ढुङ्गा भाडा सेवा
393           brothel: वेश्यालय
394           bureau_de_change: परिवर्तन व्यूरो
395           bus_station: बस स्टेसन्
396           cafe: चमेना गृह
397           car_rental: कार भाडामा
398           car_sharing: कार साटासाट
399           car_wash: कार धुने ठाउँ
400           casino: क्यासिनो
401           charging_station: चार्ज गर्ने स्टेसन
402           childcare: बालबालिका हेरचाह
403           cinema: सिनेमा घर
404           clinic: क्लिनिक
405           clock: घन्टाघर
406           college: कलेज
407           community_centre: सामुदायिक केन्द्र
408           courthouse: अदालत
409           crematorium: श्मशान
410           dentist: दाँतको डाक्टर
411           doctors: डाक्टर
412           drinking_water: पिउने पानी
413           driving_school: ड्राइभिङ स्कूल
414           embassy: दूतावास
415           fast_food: चमेना गृह
416           ferry_terminal: फेरी टर्मिनल
417           fire_station: अग्नि नियन्त्रण स्टेसन्
418           food_court: खाजा घर
419           fountain: पानीको फोहोरा
420           fuel: इन्धन
421           gambling: जुवाघर
422           grave_yard: श्मशान घाट
423           hospital: अस्पताल
424           hunting_stand: शिकार क्षेत्र
425           ice_cream: बरफ
426           kindergarten: बाल आश्रम
427           library: पुस्तकालय
428           marketplace: बजार क्षेत्र
429           monastery: चैत्य
430           motorcycle_parking: मोटर साइकल पार्किङ
431           nightclub: रात्री क्लब
432           nursing_home: नर्सिङ होम
433           office: कार्यलय
434           parking: पार्किङ
435           parking_entrance: पार्किङ प्रवेश
436           pharmacy: औषधी पसल
437           place_of_worship: पूजा गर्ने स्थान
438           police: प्रहरी
439           post_box: हुलाक बाक्सा
440           post_office: हुलाक
441           preschool: पूर्व-स्कुल
442           prison: कारागार
443           pub: पब
444           public_building: सार्वजनिक भवन
445           recycling: पुनः प्रयोग विन्दु
446           restaurant: रेस्टुरेन्ट
447           retirement_home: बृद्ध आश्रम
448           sauna: सौना
449           school: विद्यालय
450           shelter: आश्रय
451           shop: पसल
452           shower: स्नानघर
453           social_centre: सामाजिक केन्द्र
454           social_club: सामाजिक क्लब
455           social_facility: सामाजिक सेवा
456           studio: स्टुडियो
457           swimming_pool: पौली पोखरी
458           taxi: ट्याक्सी
459           telephone: सार्वजनिक टेलिफोन
460           theatre: हल
461           toilets: शौचालय
462           townhall: सभा गृह
463           university: विश्वविद्यालय
464           vending_machine: भेन्डिङ मेसिन
465           veterinary: भेटेरिनरी शल्यक्रिया
466           village_hall: सभा गृह
467           waste_basket: फोहर टोकरी
468           waste_disposal: फोहर फाल्ने ठाउँ
469           youth_centre: युवा केन्द्र
470         boundary:
471           administrative: प्रशासनिक सिमाना
472           census: जनगणना सिमाना
473           national_park: राष्ट्रिय निकुञ्ज
474           protected_area: संरक्षित क्षेत्र
475         bridge:
476           aqueduct: नहर
477           suspension: झोलुङ्गे पुल
478           swing: झोलुङ्गे पुल
479           viaduct: भियाडक्ट
480           "yes": पुल
481         building:
482           "yes": भवन
483         craft:
484           brewery: ब्रुएरी
485           carpenter: सिकर्मी
486           electrician: विद्युतकर्मी
487           gardener: माली
488           painter: पेन्टर
489           photographer: फोटोग्रा
490           plumber: प्लमर
491           shoemaker: जुत्ताबनाउने
492           tailor: सुचीकार
493           "yes": कला पसल
494         emergency:
495           ambulance_station: एम्बुलेन्स पार्क
496           defibrillator: डिफिब्रिलेटर
497           landing_site: आकस्मिक अवतरण क्षेत्र
498           phone: आकस्मिक फोन
499         highway:
500           abandoned: छोडिएको राजमार्ग
501           bus_stop: बस बिसौनी
502           construction: निर्माणाधिन राजमार्ग
503           cycleway: साइकल मार्ग
504           elevator: भर्‍याङ
505           footway: पदमार्ग
506           living_street: आवासिय गल्ली
507           milestone: कोसेढुङ्गा
508           motorway: मोटरमार्ग
509           motorway_junction: मोटरमार्ग मिलन बिन्दु
510           motorway_link: मोटरमार्ग सडक
511           path: पथ
512           pedestrian: पैदल मार्ग
513           primary: प्राथमिक सडक
514           primary_link: प्राथमिक सडक
515           proposed: प्रस्तावित सडक
516           raceway: रेसवे
517           residential: आवासीय सडक
518           rest_area: विश्राम क्षेत्र
519           road: सडक
520           secondary: माध्यमिक सडक
521           secondary_link: माध्यमिक सडक
522           service: सर्भिस सडक
523           speed_camera: गति क्यामेरा
524           steps: खुट्किलाहरू
525           street_lamp: सडक बत्ती
526           track: ट्रयाक
527           trail: गोरेटो बाटो
528           "yes": सडक
529         historic:
530           bunker: बङ्कर
531           castle: गढी
532           fort: किल्ला
533           heritage: सम्पादा क्षेत्र
534           house: घर
535           icon: प्रतिमा
536           memorial: स्मारक
537           mine: खानी
538           monument: सम्पदा
539           ruins: भग्नावशेषहरू
540           stone: पत्थर
541           tomb: चिहान
542           tower: टावर
543         landuse:
544           basin: बेसिन
545           commercial: व्यवसायिक क्षेत्र
546           farm: खेती
547           farmland: खेतीयोग्य जमिन
548           forest: वन
549           garages: ग्यारेजहरू
550           grass: घाँस
551           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
552           landfill: ल्यान्डफिल
553           military: सैनिक इलाका
554           mine: खानी
555           railway: रेलमार्ग
556           residential: आवासीय क्षेत्र
557           retail: खुद्रा
558           road: सडक क्षेत्र
559         leisure:
560           garden: बगैँचा
561           park: उद्यान
562           resort: रिसोर्ट
563           sauna: सौना
564           stadium: रङ्गाशाला
565           swimming_pool: पौली पोखरी
566         man_made:
567           bridge: पुल
568           bunker_silo: बङ्कर
569           chimney: चिम्नी
570           crane: क्रेन
571           embankment: तटबन्ध
572           lighthouse: प्रकाश घर
573           mine: खानी
574           pipeline: पाइपरेखा
575           tower: टावर
576           works: कारखाना
577         military:
578           barracks: सैनिक घर
579           bunker: बङ्कर
580           "yes": सेना
581         mountain_pass:
582           "yes": पर्वतीय भञ्ज्याङ
583         natural:
584           bay: खाडी
585           beach: समुद्र किनारा
586           crater: क्रेटर
587           forest: वन
588           glacier: हिमनदी
589           grassland: घाँसेमैदान
590           hill: डाँडा
591           island: द्विप
592           land: जमिन
593           marsh: धाप
594           peak: शिखर
595           point: बिन्दु
596           rock: रक
597           sand: बालुवा
598           spring: स्प्रिङ
599           stone: पत्थर
600           tree: रूख
601           valley: उपत्यका
602           volcano: ज्वालामुखी
603           water: पानी
604           wetland: सिमसार
605           wood: कुञ्ज
606         office:
607           accountant: लेखापाल
608           administrative: प्रबन्धकीय स्थल
609           architect: आर्किटेक्ट
610           company: कम्पनी
611           government: सरकारी कार्यालय
612           insurance: बीमा कार्यालय
613           it: आइटी कार्यालय
614           lawyer: वकिल
615           ngo: एनजिओ कार्यलय
616           telecommunication: दूरसञ्चार कार्यलय
617           travel_agent: ट्राभल एजेन्सी
618           "yes": कार्यलय
619         place:
620           city: शहर
621           country: देश
622           county: ईलाका
623           farm: खेती
624           hamlet: ह्याम्लेट
625           house: घर
626           houses: घरहरू
627           island: द्विप
628           isolated_dwelling: एक्लो बसस्थान
629           locality: वसोबास
630           municipality: नगरपालिका
631           neighbourhood: छिमेक
632           postcode: पोस्ट कोड
633           region: क्षेत्र
634           sea: समुद्र
635           state: राज्य
636           town: नगर
637           village: गाउँ
638           "yes": स्थानहरू
639         railway:
640           abandoned: परित्यक्त रेलमार्ग
641           junction: रेलमार्ग जङ्सन
642         shop:
643           bakery: बेकरी
644           beauty: सौन्दर्य पसल
645           beverages: पेय पसल
646           bicycle: साइकल पसल
647           books: पुस्तक पसल
648           boutique: बुटिक
649           butcher: मासु पसल
650           car: कार पसल
651           car_parts: कार पाटपुर्जा
652           car_repair: कार मर्मत
653           carpet: कार्पेट पसल
654           charity: दान पसल
655           chemist: औषधि पसल
656           clothes: कपडा पसल
657           computer: कम्प्युटर पसल
658           confectionery: चकलेट पसल
659           copyshop: कापी पसल
660           cosmetics: शृङ्गार पसल
661           department_store: डिपार्टमेन्ट स्टोर
662           dry_cleaning: ड्राइ क्लिनिङ
663           electronics: इलेक्ट्रोनिक्स पसल
664           estate_agent: घरजग्गा एजेन्ट
665           farm: किसान पसल
666           fashion: फेसन पसल
667           fish: माछा पसल
668           florist: पुष्प व्यवसायी
669           food: भोजनालय
670           furniture: फर्निचर
671           gallery: सङ्ग्रहालय
672           general: किराना पसल
673           gift: उपहार पसल
674           greengrocer: तरकारी पसल
675           grocery: किराना पसल
676           hairdresser: नाइ पसल
677           hardware: हार्डवेयर पसल
678           hifi: हाइ-फाइ
679           jewelry: गहना पसल
680           mall: सपिङ मल
681           market: बजार
682           mobile_phone: मोबाइल फोन पसल
683           motorcycle: मोटरसाइकल पसल
684           music: संगीत पसल
685           newsagent: सम्वाददाता
686           optician: अप्टिसियन
687           pet: पाल्तु पसल
688           pharmacy: औषधी पसल
689           shoes: जुत्ता पसल
690           sports: खेलकुद सामग्री पसल
691           tailor: सुचीकार
692           toys: खेलौना पसल
693           video: भिडियो पसल
694           "yes": पसल
695         tourism:
696           attraction: आकर्षण
697           bed_and_breakfast: बेड र ब्रेकफास्ट
698           cabin: क्याबिन
699           gallery: सङ्ग्रहालय
700           guest_house: अतिथी घर
701           hostel: होस्टल
702           hotel: होटल
703           information: सूचना
704           museum: सङ्ग्रहालय
705           picnic_site: वनभोज स्थल
706           viewpoint: अवलोकन केन्द्र
707           zoo: चिडियाखाना
708         tunnel:
709           "yes": सुरुङ
710         waterway:
711           canal: नहर
712           dam: ड्याम
713           ditch: खाल्डो
714           dock: डक गर्नुहोस्
715           drain: ढल
716           rapids: भङ्गालो
717           river: नदी
718           stream: प्रवाह
719           waterfall: झरना
720           "yes": जलमार्ग
721       admin_levels:
722         level2: राष्ट्रिय सीमा
723         level4: राज्य सीमा
724         level5: क्षेत्र सीमा
725         level6: इलाका सीमा
726         level8: सहर सीमा
727         level9: गाउँ सीमा
728         level10: उपनगर सीमा
729     description:
730       types:
731         cities: सहरहरू
732         towns: नगरहरू
733         places: स्थानहरू
734     results:
735       no_results: कुनै नतिजाहरू भेटिएनन्
736       more_results: थप नतिजाहरू
737   layouts:
738     logo:
739       alt_text: OpenStreetMap लोगो
740     logout: लग आउट गर्नुहोस्
741     log_in: लग इन
742     sign_up: साइन अप
743     start_mapping: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
744     edit: सम्पादन
745     history: इतिहास
746     export: निर्यात गर्नुहोस्
747     data: डेटा
748     export_data: डेटा निर्यात गर्नुहोस्
749     gps_traces: GPS ट्रेसहरू
750     gps_traces_tooltip: GPS ट्रेसहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्
751     user_diaries: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
752     user_diaries_tooltip: प्रयोगकर्ता डायरीहरू हेर्नुहोस्
753     edit_with: '%{editor} प्रयोग गरेर सम्पादन गर्नुहोस्'
754     tag_line: स्वतन्त्र र खुला विकी विश्व म्याप
755     intro_header: OpenStreetMap मा स्वागत छ!
756     partners_partners: समर्थकहरू
757     help: सहायता
758     about: बारेमा
759     copyright: प्रतिलिपि अधिकार
760     community: समुदाय
761     community_blogs: समूदाय ब्लगहरू
762     foundation: फाउन्डेसन
763     make_a_donation:
764       text: दान गर्नुहोस्
765     learn_more: थप जान्नुहोस्
766     more: थप
767   notifier:
768     diary_comment_notification:
769       hi: नमस्ते %{to_user},
770     message_notification:
771       hi: नमस्ते %{to_user},
772     friend_notification:
773       hi: नमस्ते %{to_user},
774       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ले तपाईँलाई मित्रको रूपमा थप्नु भयो'
775     gpx_notification:
776       greeting: नमस्ते,
777     signup_confirm:
778       greeting: नमस्ते!
779     email_confirm_plain:
780       greeting: नमस्ते,
781     email_confirm_html:
782       greeting: नमस्ते,
783     lost_password_plain:
784       greeting: नमस्ते,
785     lost_password_html:
786       greeting: नमस्ते,
787     note_comment_notification:
788       anonymous: अज्ञात प्रयोगकर्ता
789       greeting: नमस्ते,
790     changeset_comment_notification:
791       hi: नमस्ते %{to_user},
792       greeting: नमस्ते,
793   messages:
794     inbox:
795       title: इनबक्स
796       my_inbox: मेरो इनबक्स
797       outbox: आउटबक्स
798       from: बाट
799       subject: विषय
800       date: मिति
801     message_summary:
802       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
803       read_button: पढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
804       reply_button: जवाफ दिने
805       destroy_button: हटाउनुहोस्
806     new:
807       title: सान्देस पठाउ
808       send_message_to: '%{name} लाई नयाँ सन्देश पठाउनुहोस्'
809       subject: विषय
810       body: मुख्य भाग
811       send_button: पठाउनुहोस्
812       back_to_inbox: इनबक्समा फर्कनुहोस्
813     create:
814       message_sent: सन्देश पठाइयो
815     no_such_message:
816       title: त्यस्तो कुनै पनि सन्देश छैन
817       heading: त्यस्तो कुनै पनि सन्देश छैन
818     outbox:
819       title: आउटबक्स
820       inbox: इनबक्स
821       outbox: आउटबक्स
822       to: लाई
823       subject: विषय
824       date: मिति
825     show:
826       title: सन्देश पढ्नुहोस्
827       from: बाट
828       subject: विषय
829       date: मिति
830       reply_button: जवाफ दिनुहोस्
831       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
832       destroy_button: मेट्नुहोस्
833       back: पछाडि
834       to: लाई
835     sent_message_summary:
836       destroy_button: हटाउनुहोस्
837     destroy:
838       destroyed: सन्देश मेटियो
839   site:
840     about:
841       next: अर्को
842       local_knowledge_title: स्थानीय ज्ञान
843       community_driven_title: समूदायबाट सञ्चालित
844       open_data_title: खुल्ला डेटा
845       legal_title: कानूनी
846       partners_title: समर्थकहरू
847     copyright:
848       native:
849         title: यो पृष्ठको बारेमा
850         mapping_link: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
851       legal_babble:
852         more_title_html: थप जान्नको लागि
853         contributors_title_html: हाम्रा योगदान कर्ताहरू
854     index:
855       permalink: स्थायी लिङ्क
856       shortlink: छोटो लिङ्क
857       createnote: एक टिप्पणी थप्नुहोस्
858     edit:
859       user_page_link: प्रयोगकर्ता पृष्ठ
860     export:
861       title: निर्यात गर्नुहोस्
862       area_to_export: निर्यात गर्ने क्षेत्र
863       manually_select: आफै अर्को क्षेत्र छान्नुहोस
864       format_to_export: निर्यात गर्ने ढाँचा
865       osm_xml_data: OpenStreetMap XML डेटा
866       map_image: नक्साको तस्वीर (सर्वस्वीकृत सतहहरू देखाउँछ)
867       embeddable_html: थप्नलायक HTML
868       licence: इजाजतपत्र
869       export_details: ओपनस्ट्रीटम्यापका जानकारीहरू <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">अोपन
870         डेटा कमन्स ओपन डेटाबेस लाइसेन्स</a> अनुज्ञप्तिसँग अाबद्ध छन् ।
871       too_large:
872         advice: निर्यात गर्ने प्रक्रिया असफल भएमा तल दिइएका स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्-
873         body: यो क्षेत्र ओपनस्ट्रीटम्याप एक्स् एम् एल जानकारीको रूपमा निर्यात गर्नको
874           लागि निकै ठूलो छ । कृपया सानो क्षेत्र छान्नुहोस् वा तल देखाइएका स्रोतहरूबाट
875           ठूलो सङ्ख्यामा जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस् ।
876         planet:
877           title: ओएस्एम ग्रह
878           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कका प्रतिहरू
879         overpass:
880           title: ओभरपास एपिअाइ
881           description: OpenStreetMap तथ्याङ्कको अर्को स्रोतबाट यो सिमारेखा प्राप्त
882             गर्नुहोस्
883         geofabrik:
884           title: Geofabrik डाउनलोडहरू
885           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका महादेशहरू, देशहरू तथा चुनिएका सहरहरूका
886             उद्धरणहरू
887         metro:
888           title: मेट्रो उद्धरणहरू
889           description: विश्वका प्रमुख सहर तथा वरिपरीका क्षेत्रहरूको उद्धरण
890         other:
891           title: अन्य स्रोतहरू
892           description: ओपनस्ट्रीटम्याप विकिमा सूचीत थप स्रोतहरू
893       options: विकल्पहरू
894       format: ढाँचा
895       scale: स्केल
896       max: अधिकतम
897       image_size: तस्वीर आकार
898       zoom: जुम
899       add_marker: नक्शामा चिह्न थप्नुहोस्
900       latitude: 'अक्षांश:'
901       longitude: 'देशान्तर:'
902       output: उत्पादन
903       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
904       export_button: निर्यात गर्नुहोस्
905     fixthemap:
906       how_to_help:
907         title: कसरी सहायता गर्ने
908         join_the_community:
909           title: समूदायमा सहभागी हुनुहोस्
910       other_concerns:
911         title: अन्य चासोहरू
912     help:
913       title: कसरी सहायता पाउने
914       welcome:
915         url: /welcome
916         title: OSM मा स्वागत् छ
917       beginners_guide:
918         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
919         title: सुरुवातकर्ताहरूको लागि मार्गदर्शन
920         description: सुरुवातकर्ताहरूको लागि समुदायद्वारा निर्मित निर्देशिका
921       help:
922         title: help.openstreetmap.org
923       mailing_lists:
924         title: मेलिङ्ग सूचीहरू
925       forums:
926         title: मञ्च
927       irc:
928         title: आईआरसि
929       switch2osm:
930         title: स्विचटु‍ओएसएम
931       wiki:
932         url: http://wiki.openstreetmap.org/
933     sidebar:
934       close: बन्द गर्नुहोस्
935     search:
936       search: खोज्नुहोस्
937       get_directions: दिशानिर्देशन प्राप्त गर्नुहोस्
938       from: बाट
939       to: लाई
940       submit_text: जानुहोस्
941     key:
942       table:
943         entry:
944           motorway: मोटरमार्ग
945           main_road: मुख्य सडक
946           trunk: ट्रङ्क सडक
947           primary: प्राथमिक सडक
948           secondary: माध्यमिक सडक
949           unclassified: वर्गिकरण नगरिएको सडक
950           track: ट्रयाक
951           cycleway: साइकल मार्ग
952           rail: रेलमार्ग
953           subway: सबवे
954           cable:
955           - केबल कार
956           - कुर्सी लिफ्ट
957           forest: वन
958           wood: कुञ्ज
959           golf: गल्फ कोर्स
960           park: उद्यान
961           resident: आवासीय क्षेत्र
962           lake:
963           - ताल
964           - मुहान
965           farm: खेती
966           cemetery: अन्त्यष्टी स्थल
967           school:
968           - विद्यालय
969           - विश्वविद्यालय
970           summit:
971           - शिखर
972           - शिखर
973           bicycle_shop: साइकल पसल
974           bicycle_parking: साकल पार्किङ
975           toilets: शौचालय
976     richtext_area:
977       edit: सम्पादन
978       preview: पूर्वावलोकन
979     markdown_help:
980       headings: शीर्षकहरू
981       heading: शीर्षक
982       first: पहिलो वस्तु
983       link: लिङ्क
984       text: पाठ
985       image: छवि
986       url: युआरएल
987     welcome:
988       title: स्वागतम्!
989       whats_on_the_map:
990         title: म्यापमा के छ
991       rules:
992         title: नियमहरू !
993   traces:
994     new:
995       upload_gpx: 'GPX फाइल अपलोड गर्ने:'
996       description: 'विवरण:'
997       tags: ट्यागहरूः
998       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
999       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1000       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
1001       upload_button: अपलोड गर्ने
1002       help: सहायता
1003     create:
1004       upload_trace: GPS Trace अपलोड गर्ने
1005     edit:
1006       title: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
1007       heading: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
1008       filename: 'फाइलनाम:'
1009       download: डाउनलोड
1010       uploaded_at: 'आध्यवधिक गरिएको:'
1011       points: 'बिन्दुहरु:'
1012       start_coord: 'निर्देशंक सुरु गर्ने:'
1013       map: नक्सा
1014       edit: सम्पादन
1015       owner: 'मालिक:'
1016       description: विवरण
1017       tags: ट्यागहरूः
1018       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
1019       save_button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्ने
1020       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1021       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
1022     trace_optionals:
1023       tags: ट्यागहरू
1024     show:
1025       title: हेर्दै ट्रेस %{name}
1026       heading: हेर्दै ट्रेस %{name}
1027       pending: बाँकी
1028       filename: 'फाइलनाम:'
1029       download: डाउनलोड
1030       uploaded: 'अपलोड गरिएको:'
1031       points: 'विन्दुहरू:'
1032       start_coordinates: 'सुरूको निर्देशङ्क:'
1033       map: नक्सा
1034       edit: सम्पादन
1035       owner: 'मालिक:'
1036       description: 'विवरण:'
1037       tags: ट्यागहरूः
1038       none: कुनै पनि होइन
1039       edit_trace: यो ट्रेस सम्पादन गर्ने
1040       delete_trace: यो ट्रेस मेट्ने
1041       trace_not_found: ट्रेस भेटिएन!
1042       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1043     trace_paging_nav:
1044       showing_page: पृष्ठ %{page}
1045     trace:
1046       pending: बाँकी रहेको
1047       count_points: पोइन्टहरु %{count}
1048       ago: '%{time_in_words_ago} पहिले'
1049       more: थप
1050       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
1051       view_map: नक्सा हेर्ने
1052       edit: सम्पादन
1053       edit_map: नक्सा सम्पादन गर्ने
1054       public: सार्वजनिक
1055       private: निजी
1056       by: द्वारा
1057       in: मा
1058       map: नक्सा
1059     index:
1060       public_traces: सारवजनिक GPS ट्रेसहरु
1061       public_traces_from: '%{user}बाट सार्वकनिक GPS ट्रेसहरु'
1062       tagged_with: ' %{tags}हरूद्वारा ट्याग गरिएको'
1063       see_all_traces: सबै ट्रेसहरु हेर्ने
1064     delete:
1065       scheduled_for_deletion: मेट्नको लागि तालिकावद्ध गरिएको ट्रेस
1066     make_public:
1067       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
1068   oauth_clients:
1069     edit:
1070       submit: सम्पादन
1071     show:
1072       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1073       allow_write_gpx: GPS Trace हरू अपलोड गर्ने
1074       allow_write_notes: टिपोटहरू सम्पादन गर्नुहोस्।
1075     form:
1076       name: नाम
1077       required: आवश्यक पर्दछ
1078   users:
1079     login:
1080       title: प्रवेश
1081       heading: प्रवेश
1082       password: 'पासवर्ड:'
1083       login_button: प्रवेश
1084       no account: खाता छैन?
1085       auth_providers:
1086         wikipedia:
1087           title: विकिपिडियाले लग इन गर्नुहोस्
1088           alt: विकिपिडिया खाताद्वारा लगइन गर्नुहोस्
1089     logout:
1090       title: लगआउट
1091       logout_button: लग आउट
1092     lost_password:
1093       title: पासवर्ड बिर्सियो
1094       heading: पासवर्ड बिर्सिनुभयो ?
1095       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1096       new password button: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1097     reset_password:
1098       title: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1099       heading: '%{user}को लागि प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने'
1100       password: 'पासवर्ड:'
1101       confirm password: 'प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:'
1102       reset: नयाँ प्रवेशशव्द
1103       flash changed: तपाईंको प्रवेश शब्द परिवर्तन गरिएको छ।
1104     new:
1105       title: साइन अप
1106       about:
1107         header: खुल्ला र सम्पादन गर्न मिल्ने
1108       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1109       confirm email address: 'इमेल ठेगाना पक्का गर्नुहोस्:'
1110       display name: 'देखाउने नाम:'
1111       password: 'पासवर्ड:'
1112       confirm password: 'पासवर्ड निश्चित गर्नुहोस्:'
1113       continue: साइन अप
1114     terms:
1115       consider_pd_why: यो के हो ?
1116       agree: सहमत
1117       decline: असहमत
1118       legale_names:
1119         france: फ्रान्स
1120         italy: इटाली
1121     no_such_user:
1122       deleted: मेटाइयो
1123     show:
1124       my diary: मेरो डायरी
1125       new diary entry: नयाँ दैनिकी प्रविष्टी
1126       my edits: मेरा सम्पादनहरू
1127       my traces: मेरा ट्रेसहरू
1128       my notes: मेरा टिपोटहरू
1129       my messages: मेरा सन्देशहरू
1130       my profile: मेरो प्रोफाइल
1131       my settings: मेरो सेटिङहरू
1132       my comments: मेरा टिप्पणीहरू
1133       traces: ट्रेसहरू
1134       status: 'स्थिति:'
1135       description: वर्णन
1136       km away: '%{count}किमि टाढा'
1137       m away: '%{count} मि टाढा'
1138       comments: टिप्पणी
1139       confirm: निश्चित गर्ने
1140     popup:
1141       your location: तपाईँको स्थान
1142       nearby mapper: नजिकको मानचित्रकर्मी
1143       friend: साथी
1144     account:
1145       my settings: मेरो अनुकुलताहरु
1146       openid:
1147         link text: यो के हो ?
1148       public editing:
1149         heading: 'सार्वजनिक सम्पादन:'
1150         enabled link text: यो के हो ?
1151         disabled link text: म किन सम्पादन गर्न सक्दिन?
1152       public editing note:
1153         heading: सार्वजनिक सम्पादन
1154       contributor terms:
1155         link text: यो के हो ?
1156       preferred languages: 'रुचाइएका भाषाहरू:'
1157       image: 'चित्र:'
1158       gravatar:
1159         link text: यो के हो ?
1160       home location: 'गृह स्थान:'
1161       no home location: तपाईंले आफ्नो गृहस्थान प्रविष्ठ गर्नुभएको छैन।
1162       latitude: 'देशान्तर:'
1163       longitude: 'अक्षांश:'
1164       save changes button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्नुहोस्
1165       flash update success confirm needed: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक
1166         गरियो। Check your email for a note to confirm your new email address.
1167       flash update success: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो।
1168     confirm:
1169       button: निश्चित गर्ने
1170     confirm_email:
1171       heading: इमेल परिवर्तन भएको निश्चित गर्नुहोस्
1172       press confirm button: इमेल निश्चित गर्नको लागि निश्चितमा क्लिक गर्नुहोस् ।
1173       button: निश्चित
1174       success: तपाईंको इमेल निश्चित गर्नुहोस्, ग्राह्याताको लागि धन्यवाद!
1175       failure: यो टोकन को साथम एक इमेल पहिले नै निश्चित गरिसकिएको छ।
1176     go_public:
1177       flash success: तपाईंका सबै सम्पादनहरू सार्वाजनिक छन् , तपाईं अब सम्पादन लायक
1178         हुनु भयो ।
1179     make_friend:
1180       button: साथीको रूपमा थप्नुहोस्
1181       success: '%{name} अब तपाईंको मित्र हुनुभएको छ!'
1182       failed: माफ गर्नुहोला, %{name}लाई मित्रको रुपमा थप्न सकिएन।
1183       already_a_friend: '%{name} सँग तपाईंले पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।'
1184     remove_friend:
1185       button: साथीबाट हटाउने
1186     filter:
1187       not_an_administrator: यो कार्य गर्न तपाईं प्रबन्धक हुनुपर्छ .
1188     index:
1189       title: प्रयोगकर्ताहरू
1190       heading: प्रयोगकर्ताहरू
1191   user_role:
1192     filter:
1193       not_an_administrator: प्रबन्धकहरूले भूमिका व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र तपाईं प्रबन्धक
1194         हैन ।
1195       not_a_role: '`%{role}''  मान्य भूमिका हैन ।'
1196       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
1197       doesnt_have_role: प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन
1198     grant:
1199       title: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1200       heading: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1201       are_you_sure: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता `%{name}'लाई प्रदान गर्न निश्चित
1202         हुनुहुन्छ?
1203       confirm: निश्चित गर्ने
1204       fail: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता  `%{name}'लाई प्रदान गर्न सकिएन । कृपया प्रयोगकर्ता
1205         र भूमिका दुबै मान्य छन् भनि जाँच गर्नुहोस् ।
1206     revoke:
1207       title: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1208       heading: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1209       are_you_sure: तपाईं भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा
1210         निश्चित हुनुहुन्छ'?
1211       confirm: निश्चित गर्ने
1212       fail: भूमिका `%{role}' ,`%{name}'बाट फिर्ता लिन सकिएन । प्रोगकर्ता नाम र भूमिका
1213         दुबै मान्य छन् भन्ने खुलाउनु होस् ।
1214   user_blocks:
1215     show:
1216       created: सृजना गरिएको
1217       status: वस्तुस्थिति
1218       show: देखाउनुहोस्
1219       edit: सम्पादन
1220       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1221     block:
1222       show: देखाउनुहोस्
1223       edit: सम्पादन
1224     blocks:
1225       creator_name: सर्जक
1226       status: वस्तुस्थिति
1227       showing_page: पृष्ठ %{page}
1228       next: अर्को »
1229       previous: « अघिल्लो
1230   notes:
1231     entry:
1232       comment: टिप्पणी
1233     mine:
1234       id: आईडी
1235       creator: सर्जक
1236       description: वर्णन
1237   javascripts:
1238     close: बन्द गर्नुहोस्
1239     share:
1240       title: आदान-प्रदान गर्नुहोस्
1241       cancel: रद्द गर्नुहोस्
1242       image: छवि
1243       long_link: लिङ्क
1244       embed: एचटीएमएल
1245       format: 'ढाँचा:'
1246       download: डाउनलोड
1247       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
1248     map:
1249       zoom:
1250         in: ठुलो पार्नुहोस
1251         out: सानो पार्नुहोस
1252       base:
1253         standard: मानक
1254       layers:
1255         header: म्याप लेयरहरू
1256         notes: म्याप टिप्पणीहरू
1257     changesets:
1258       show:
1259         comment: टिप्पणी
1260         subscribe: सवस्क्रिप्ट
1261         unsubscribe: सदस्यता खारेज गर्नुहोस्
1262         hide_comment: लुकाउ
1263     notes:
1264       show:
1265         hide: लुकाउनुहोस्
1266         comment: टिप्पणी
1267     directions:
1268       time: समय
1269     query:
1270       node: नोड
1271       way: बाटो
1272       relation: रिलेशन
1273   redactions:
1274     edit:
1275       description: वर्णन
1276     new:
1277       description: वर्णन
1278     show:
1279       description: विवरण
1280       user: 'सर्जक:'
1281       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1282 ...