Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: Alvaro Vidal-Abarca
6 # Author: El libre
7 # Author: Gemmaa
8 # Author: Grondin
9 # Author: Jconstanti
10 # Author: Jmontane
11 # Author: Martorell
12 # Author: McDutchie
13 # Author: Micru
14 # Author: Mlforcada
15 # Author: Nemo bis
16 # Author: PerroVerd
17 # Author: Pitort
18 # Author: SMP
19 # Author: Sim6
20 # Author: Solde
21 # Author: Ssola
22 # Author: Toniher
23 # Author: XVEC
24 # Author: 아라
25 ca: 
26   activerecord: 
27     attributes: 
28       diary_comment: 
29         body: Cos
30       diary_entry: 
31         language: Idioma
32         latitude: Latitud
33         longitude: Longitud
34         title: Títol
35         user: Usuari
36       friend: 
37         friend: Amic
38         user: Usuari
39       message: 
40         body: Cos
41         recipient: Destinatari
42         sender: Remitent
43         title: Títol
44       trace: 
45         description: Descripció
46         latitude: Latitud
47         longitude: Longitud
48         name: Nom
49         public: Públic
50         size: Mida
51         user: Usuari
52         visible: Visible
53       user: 
54         active: Actiu
55         description: Descripció
56         display_name: Nom en pantalla
57         email: Adreça electrònica
58         languages: Idiomes
59         pass_crypt: Contrasenya
60     models: 
61       acl: Llista de control d'accés
62       changeset: Conjunt de canvis
63       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
64       country: País
65       diary_comment: Comentari del diari
66       diary_entry: Entrada al diari
67       friend: Amic
68       language: Llengua
69       message: Missatge
70       node: Node
71       node_tag: Etiqueta del node
72       notifier: Notificador
73       old_node: Node antic
74       old_node_tag: Etiqueta del node antic
75       old_relation: Relació antiga
76       old_relation_member: Membre de la relació antiga
77       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
78       old_way: Via antiga
79       old_way_node: Node de la via antiga
80       old_way_tag: Etiqueta de la via antiga
81       relation: Relació
82       relation_member: Membre de la relació
83       relation_tag: Etiqueta de la relació
84       session: Sessió
85       trace: Traça
86       tracepoint: Punt de la traça
87       tracetag: Etiqueta de la traça
88       user: Usuari
89       user_preference: Preferència d'usuari
90       user_token: Testimoni d'usuari
91       way: Via
92       way_node: Node de la via
93       way_tag: Etiqueta de la via
94   application: 
95     require_cookies: 
96       cookies_needed: Sembla que teniu les galetes inhabilitades - habiliteu les galetes al navegador abans de continuar.
97     require_moderator: 
98       not_a_moderator: Heu de ser un moderador per dur a terme aquesta acció
99     setup_user_auth: 
100       blocked: El vostre accés a l'API ha estat blocat. Si us plau, connecteu-vos a la interfície web per obtenir més informació.
101       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
102   browse: 
103     changeset: 
104       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
105       changesetxml: XML del conjunt de canvis
106       feed: 
107         title: Conjunt de canvis %{id}
108         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
109       osmchangexml: XML en format osmChange
110       title: Conjunt de canvis
111     changeset_details: 
112       belongs_to: "Pertany a:"
113       bounding_box: "Caixa contenidora:"
114       box: caixa
115       closed_at: "Tancat el:"
116       created_at: "Creat el:"
117       has_nodes: 
118         one: "Té el següent %{count} node:"
119         other: "Té els següents %{count} nodes:"
120       has_relations: 
121         one: "Té la següent %{count} relació:"
122         other: "Té les següents %{count} relacions:"
123       has_ways: 
124         one: "Té la següent via:"
125         other: "Té les següents %{count} vies:"
126       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
127       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
128     common_details: 
129       changeset_comment: "Comentari:"
130       deleted_at: "Suprimit el:"
131       deleted_by: "Eliminat per:"
132       edited_at: "Editat:"
133       edited_by: "Editat per:"
134       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
135       version: Versió
136     containing_relation: 
137       entry: Relació %{relation_name}
138       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
139     map: 
140       deleted: Suprimit
141       edit: 
142         area: Modifica l'àrea
143         node: Modifica el node
144         note: Edita la nota
145         relation: Modifica la relació
146         way: Modifica la via
147       larger: 
148         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
149         node: Visualitza el node en un mapa més gran
150         note: Mostra la nota en un mapa més gran
151         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
152         way: Visualitza la via en un mapa més gran
153       loading: S'està carregant...
154     navigation: 
155       all: 
156         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
157         next_node_tooltip: Node següent
158         next_note_tooltip: Nota següent
159         next_relation_tooltip: Relació següent
160         next_way_tooltip: Via següent
161         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
162         prev_node_tooltip: Node anterior
163         prev_note_tooltip: Nota anterior
164         prev_relation_tooltip: Relació anterior
165         prev_way_tooltip: Via anterior
166       user: 
167         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
168         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
169         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
170     node: 
171       download_xml: Baixa l'XML
172       edit: Modifica el node
173       node: Node
174       node_title: "Node: %{node_name}"
175       view_history: Mostra l'historial
176     node_details: 
177       coordinates: "Coordenades:"
178       part_of: "Part de:"
179     node_history: 
180       download_xml: Baixa l'XML
181       node_history: Historial del node
182       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
183       view_details: Mostra els detalls
184     not_found: 
185       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
186       type: 
187         changeset: conjunt de canvis
188         node: node
189         relation: relació
190         way: via
191     note: 
192       at_by_html: Fa %{when} per %{user}
193       at_html: Fa %{when}
194       closed: "Tancat:"
195       closed_title: Nota resolta
196       comments: "Comentaris:"
197       description: "Descripció:"
198       last_modified: "Última modificació:"
199       open_title: "nota no resolta: %{note_name}"
200       opened: "Obert:"
201       title: Nota
202     paging_nav: 
203       of: de
204       showing_page: pàgina
205     redacted: 
206       message_html: La versió %{version} d'aquest %{type} no pot ser mostrada com ha estat redactada. Si us plau, vegeu  %{redaction_link} per més detalls.
207       redaction: Redacció %{id}
208       type: 
209         node: node
210         relation: relació
211         way: via
212     relation: 
213       download_xml: Baixa l'XML
214       relation: Relació
215       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
216       view_history: Mostra l'historial
217     relation_details: 
218       members: "Membres:"
219       part_of: "Part de:"
220     relation_history: 
221       download_xml: Baixa l'XML
222       relation_history: Historial de la relació
223       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
224       view_details: Mostra els detalls
225     relation_member: 
226       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
227       type: 
228         node: Node
229         relation: Relació
230         way: Via
231     start_rjs: 
232       data_frame_title: Informació
233       data_layer_name: Explora les dades del mapa
234       details: Detalls
235       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  %{user} el %{timestamp}
236       hide_areas: Oculta les zones
237       history_for_feature: Historial per a %{feature}
238       load_data: Carrega dades
239       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté %{num_features} elements. En general, els navegadors no poden mostrar una quantitat tant gran de dades, funcionen millor mostrant menys de 100 elements a la vegada: el fet de voler que es mostri una quantitat més gran pot fer que el vostre navegador esdevingui lent o que deixi de respondre. Si esteu segur que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho fent clic sobre el botó de sota."
240       loading: S'està carregant...
241       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
242       notes_layer_name: Navega per les notes
243       object_list: 
244         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
245         back: Torna a la llista d'objectes
246         details: Detalls
247         heading: Llista d'objectes
248         history: 
249           type: 
250             node: Node %{id}
251             way: Via %{id}
252         selected: 
253           type: 
254             node: Node %{id}
255             way: Via %{id}
256         type: 
257           node: Node
258           way: Via
259       private_user: usuari privat
260       show_areas: Mostra les zones
261       show_history: Mostra l'historial
262       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de %{bbox_size} és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
263       view_data: Mostra les dades per la vista actual del mapa
264       wait: Espereu...
265       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
266     tag_details: 
267       tags: "Etiquetes:"
268       wiki_link: 
269         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
270         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
271       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
272     timeout: 
273       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
274       type: 
275         changeset: conjunt de canvis
276         node: node
277         relation: relació
278         way: via
279     way: 
280       download_xml: Baixa l'XML
281       edit: Modifica la via
282       view_history: Mostra l'historial
283       way: Via
284       way_title: "Via: %{way_name}"
285     way_details: 
286       also_part_of: 
287         one: part de la via %{related_ways}
288         other: part de les vies %{related_ways}
289       nodes: "Nodes:"
290       part_of: "Part de:"
291     way_history: 
292       download_xml: Descarrega XML
293       view_details: Mostra els detalls
294       way_history: Historial de la via
295       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
296   changeset: 
297     changeset: 
298       anonymous: Anònim
299       big_area: (gran)
300       no_comment: (cap)
301       no_edits: (sense edicions)
302       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
303       still_editing: (encara en edició)
304       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
305     changeset_paging_nav: 
306       next: Endavant »
307       previous: « Enrere
308       showing_page: Pàgina %{page}
309     changesets: 
310       area: Àrea
311       comment: Comentari
312       id: ID
313       saved_at: Desat a
314       user: Usuari
315     list: 
316       description: Navega pels canvis recents al mapa
317       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
318       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
319       description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
320       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
321       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
322       empty_anon_html: Encara no ha estat feta cap modificació.
323       empty_user_html: Sembla que encara no heu fet cap modificació. Per començar feu un cop d'ull a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Guia d'iniciació </a>.
324       heading: Conjunt de canvis
325       heading_bbox: Conjunt de canvis
326       heading_friend: Conjunts de canvis
327       heading_nearby: Conjunts de canvis
328       heading_user: Conjunt de canvis
329       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
330       title: Conjunt de canvis
331       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
332       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
333       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
334       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
335       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
336     timeout: 
337       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
338   diary_entry: 
339     comments: 
340       ago: fa %{ago}
341       comment: Comentari
342       has_commented_on: "%{display_name} ha comentat les següents entrades del diari"
343       newer_comments: Comentaris recents
344       older_comments: Comentaris antics
345       post: Publica
346       when: Quan
347     diary_comment: 
348       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
349       confirm: Confirma
350       hide_link: Amaga aquest comentari
351     diary_entry: 
352       comment_count: 
353         one: "%{count} comentari"
354         other: "%{count} comentaris"
355         zero: Sense comentaris
356       comment_link: Comenta aquesta entrada
357       confirm: Confirma
358       edit_link: Edita aquesta entrada
359       hide_link: Amaga aquesta entrada
360       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
361       reply_link: Respon a aquesta entrada
362     edit: 
363       body: "Cos del missatge:"
364       language: "Llengua:"
365       latitude: "Latitud:"
366       location: "Ubicació:"
367       longitude: "Longitud:"
368       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
369       save_button: Desa
370       subject: "Assumpte:"
371       title: Edita entrada del diari
372       use_map_link: usa el mapa
373     feed: 
374       all: 
375         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
376         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
377       language: 
378         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
379         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
380       user: 
381         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
382         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
383     list: 
384       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
385       new: Nova Entrada de Diari
386       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
387       newer_entries: Entrades més recents
388       no_entries: No hi ha entrades al diari
389       older_entries: Entrades més antigues
390       recent_entries: "Entrades recents al diari:"
391       title: Diaris d'usuari/a
392       title_friends: Diaris dels amics
393       title_nearby: Diaris d'amics propers
394       user_title: Diari de %{user}
395     location: 
396       edit: Modifica
397       location: "Ubicació:"
398       view: Mostra
399     new: 
400       title: Nova Entrada de Diari
401     no_such_entry: 
402       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
403       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
404       title: No hi ha entrada al diari com
405     view: 
406       leave_a_comment: Deixa un comentari
407       login: Accés
408       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
409       save_button: Desa
410       title: Diari de %{user} | %{title}
411       user_title: Diari de %{user}
412   editor: 
413     default: Predeterminat (actualment %{name})
414     id: 
415       description: iD (editor al navegador)
416       name: iD
417     potlatch: 
418       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
419       name: Potlatch 1
420     potlatch2: 
421       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
422       name: Potlatch 2
423     remote: 
424       description: Control remot (JOSM o Merkaartor)
425       name: Control Remot
426   export: 
427     start: 
428       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
429       area_to_export: Àrea a exportar
430       embeddable_html: HTML que es pot incloure
431       export_button: Exporta
432       export_details: Les dades d'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
433       format: Format
434       format_to_export: Format d'exportació
435       image_size: Mida de la imatge
436       latitude: "Lat:"
437       licence: Llicència
438       longitude: "Lon:"
439       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
440       map_image: Imatge de mapa (mostra una capa estàndard)
441       max: màx
442       options: Opcions
443       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
444       output: Sortida
445       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
446       scale: Escala
447       too_large: 
448         body: Aquesta zona és massa gran per ser exportada  com a dades XML de OpenStreetMap. Si us plau seleccioneu una àrea més petita o bé una de les següents fonts per descarregar quantitats grans de dades.
449         geofabrik: 
450           description: Extractes actualitzats regularment de continents, països i de les ciutats seleccionades
451           title: Descàrregues de Geofabrik
452         heading: L'àrea és massa gran
453         metro: 
454           description: Extractes per a les ciutats més grans del món i les seves àrees metropolitanes
455           title: Extractes de Metro
456         other: 
457           description: Fonts addicionals llistades al wiki d'OpenStreetMap
458           title: Altres fonts
459         planet: 
460           description: Còpies actualitzades regularment de la base de dades d'OpenStreetMap al complet
461           title: Planeta OSM
462       zoom: Zoom
463     start_rjs: 
464       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
465       change_marker: Canvia la posició del marcador
466       click_add_marker: Feu clic al mapa per afegir un marcador
467       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
468       export: Exporta
469       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
470   geocoder: 
471     description: 
472       title: 
473         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
474         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
475       types: 
476         cities: Ciutats
477         places: Llocs
478         towns: Municipis
479     direction: 
480       east: est
481       north: nord
482       north_east: nord-est
483       north_west: nord-oest
484       south: sud
485       south_east: sud-est
486       south_west: sud-oest
487       west: oest
488     distance: 
489       one: vora 1km
490       other: vora %{count}km
491       zero: menys d'1km
492     results: 
493       more_results: Més resultats
494       no_results: No hi ha resultats
495     search: 
496       title: 
497         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
498         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
499         geonames_reverse: Resultats procedents de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
500         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
501         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
502         osm_nominatim_reverse: Resultats procedents de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
503         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
504         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
505     search_osm_nominatim: 
506       admin_levels: 
507         level10: Límit de suburbi
508         level2: Frontera
509         level4: Límit d'estat
510         level5: Límit de regió
511         level6: Frontera
512         level8: Límit de municipi
513         level9: Límit de poble
514       prefix: 
515         aerialway: 
516           chair_lift: Telecadira
517           drag_lift: Teleesquí
518           station: Estació de telefèric
519         aeroway: 
520           aerodrome: Aeròdrom
521           apron: Autobús de pista
522           gate: Porta
523           helipad: Helisuperfície
524           runway: Pista d'aterratge
525           taxiway: Carrer de rodada
526           terminal: Terminal
527         amenity: 
528           WLAN: Punt d'accés WiFi
529           airport: Aeroport
530           arts_centre: Centre d'Art
531           artwork: Obra d'art
532           atm: Caixer automàtic
533           auditorium: Auditori
534           bank: Banc
535           bar: Bar
536           bbq: barbacoa
537           bench: Banc
538           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
539           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
540           biergarten: Cervesseria a l'aire lliure
541           brothel: Prostíbul
542           bureau_de_change: Oficina de canvi
543           bus_station: Estació d'autobusos
544           cafe: Cafè
545           car_rental: Lloguer de cotxes
546           car_sharing: Compartició de cotxes
547           car_wash: Rentat de cotxes
548           casino: Casino
549           charging_station: Estació de recàrrega
550           cinema: Cinema
551           clinic: Clínica
552           club: Club
553           college: Institut
554           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
555           courthouse: Jutjat
556           crematorium: Crematori
557           dentist: Dentista
558           doctors: Metges
559           dormitory: Residència Universitària
560           drinking_water: Aigua potable
561           driving_school: Autoescola
562           embassy: Ambaixada
563           emergency_phone: Telèfon d'emergència
564           fast_food: Menjar ràpid
565           ferry_terminal: Terminal de Ferry
566           fire_hydrant: Boca d'incendi
567           fire_station: Parc de bombers
568           food_court: Àrea de restauració
569           fountain: Font
570           fuel: Benzinera
571           grave_yard: Cementiri
572           gym: Gimnàs
573           hall: Ajuntament
574           health_centre: Centre de Salut
575           hospital: Hospital
576           hotel: Hotel
577           hunting_stand: Club de caça
578           ice_cream: Gelat
579           kindergarten: Jardí d'infància
580           library: Biblioteca
581           market: Mercat
582           marketplace: Mercat
583           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
584           nightclub: Club nocturn
585           nursery: Infantil
586           nursing_home: Llar d'Avis
587           office: Oficina
588           park: Parc
589           parking: Pàrquing
590           pharmacy: Farmàcia
591           place_of_worship: Lloc de culte
592           police: Policia
593           post_box: Bustia
594           post_office: Oficina de correus
595           preschool: Pre-Escola
596           prison: Presó
597           pub: Pub
598           public_building: Edifici públic
599           public_market: Mercat Públic
600           reception_area: Àrea de recepció
601           recycling: Punt de reciclatge
602           restaurant: Restaurant
603           retirement_home: Casa de Retirament
604           sauna: Sauna
605           school: Escola
606           shelter: Refugi
607           shop: Botiga
608           shopping: Botigues
609           shower: Dutxa
610           social_centre: Centre social
611           social_club: Club social
612           social_facility: Equipament social
613           studio: Estudi
614           supermarket: Supermercat
615           swimming_pool: Piscina
616           taxi: Taxi
617           telephone: Telèfon públic
618           theatre: Teatre
619           toilets: Banys
620           townhall: Ajuntament
621           university: Universitat
622           vending_machine: Màquina expenedora
623           veterinary: Veterinari
624           village_hall: Casa de la Vila
625           waste_basket: Cistella de Residus
626           wifi: Punt d'accés WiFi
627           youth_centre: Centre juvenil
628         boundary: 
629           administrative: Límit administratiu
630           census: Límit censal
631           national_park: Parc Nacional
632           protected_area: Zona protegida
633         bridge: 
634           aqueduct: Aqüeducte
635           suspension: Pont suspès
636           swing: Pont giratori
637           viaduct: Viaducte
638           "yes": Pont
639         building: 
640           "yes": Edifici
641         emergency: 
642           fire_hydrant: Boca d'incendis
643           phone: Telèfon per a emergències
644         highway: 
645           bridleway: Ferradura
646           bus_guideway: Carril Bus
647           bus_stop: Parada d'autobús
648           byway: Ruta segregada
649           construction: Autopista en construcció
650           cycleway: Ruta per a bicicletes
651           emergency_access_point: Accés d'emergència
652           footway: Sendera
653           ford: Fiord
654           living_street: Carrer habitat
655           milestone: Fita
656           minor: Via secundària
657           motorway: Autopista
658           motorway_junction: Unió d'autopista
659           motorway_link: Carretera d'autopista
660           path: Camí
661           pedestrian: Via Peatonal
662           platform: Perron
663           primary: Carretera Principal
664           primary_link: Carretera principal
665           proposed: Carretera proposada
666           raceway: Vial Ràpid
667           residential: Residencial
668           rest_area: Àrea de descans
669           road: Carretera
670           secondary: Carretera secundària
671           secondary_link: Carretera secundària
672           service: Carretera de Servei
673           services: Serveis en ruta
674           speed_camera: Radar
675           steps: Graons
676           stile: Escala per a travessar reixats
677           street_lamp: Fanal
678           tertiary: Carretera terciària
679           tertiary_link: Carretera terciària
680           track: Pista
681           trail: Sendera o corriol
682           trunk: Autovia de
683           trunk_link: Autovia de
684           unclassified: Sense classificar Road
685           unsurfaced: Pista sense asfaltar
686         historic: 
687           archaeological_site: Lloc arqueològic
688           battlefield: Camp de batalla
689           boundary_stone: Pedra de la frontera
690           building: Edifici
691           castle: Castell
692           church: Església
693           citywalls: Muralles
694           fort: Fortí
695           house: Casa
696           icon: Icona
697           manor: Manor
698           memorial: Memorial
699           mine: Mina
700           monument: Monument
701           museum: Museu
702           ruins: Ruïnes
703           tomb: Tomba
704           tower: Torre
705           wayside_cross: Camí de la creu
706           wayside_shrine: Santuari de carreteres
707           wreck: Wreck
708         landuse: 
709           allotments: Horts
710           basin: Conca
711           brownfield: Brownfield terra
712           cemetery: Cementiri
713           commercial: Zona comercial
714           conservation: Conservació
715           construction: Construcció
716           farm: Granja
717           farmland: Terres de conreu
718           farmyard: Corral
719           forest: Bosc
720           garages: Garatges
721           grass: Herba
722           greenfield: Greenfield terra
723           industrial: Zona industrial
724           landfill: Abocador
725           meadow: Prat
726           military: Zona Militar
727           mine: Mina
728           nature_reserve: Reserva Natural
729           orchard: Verger
730           park: Parc
731           piste: Pista d'aterratge
732           quarry: Pedrera
733           railway: Ferrocarril
734           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
735           reservoir: Embassament
736           reservoir_watershed: Embassament de conca
737           residential: Àrea residencial
738           retail: Al detall
739           road: Zona de carretera
740           village_green: Zona verda
741           vineyard: Vinya
742           wetland: Aiguamoll
743           wood: Fusta
744         leisure: 
745           beach_resort: Beach Resort
746           bird_hide: Aguait
747           common: Terra comú
748           fishing: Àrea de pesca
749           fitness_station: Centre de fitness
750           garden: Jardí
751           golf_course: Camp de golf
752           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
753           marina: Port esportiu
754           miniature_golf: Minigolf
755           nature_reserve: Reserva natural
756           park: Parc
757           pitch: Camp d'esports
758           playground: Parc infantil
759           recreation_ground: Terra de recreació
760           sauna: Sauna
761           slipway: Slipway
762           sports_centre: Centre esportiu
763           stadium: Estadi
764           swimming_pool: Piscina
765           track: Pista
766           water_park: Parc aquàtic
767         military: 
768           airfield: Aeroport militar
769           barracks: Caserna
770           bunker: Búnquer
771         mountain_pass: 
772           "yes": Coll
773         natural: 
774           bay: Badia
775           beach: Platja
776           cape: Cap
777           cave_entrance: Entrada a cova
778           channel: Canal
779           cliff: Cingle
780           crater: Cràter
781           dune: Duna
782           feature: Característica
783           fell: Forest
784           fjord: Fiord
785           forest: Bosc
786           geyser: Guèiser
787           glacier: Glacera
788           heath: Bruguerar
789           hill: Pujol
790           island: Illa
791           land: Terra
792           marsh: Marsh
793           moor: Amarratge
794           mud: Llot
795           peak: Pic
796           point: Punt
797           reef: Escull
798           ridge: Cresta
799           river: Riu
800           rock: Roca
801           scree: Pedregar
802           scrub: Scrub
803           shoal: Banc
804           spring: Deu
805           stone: Pedra
806           strait: Estret
807           tree: Arbre
808           valley: Vall
809           volcano: Volcà
810           water: Aigua
811           wetland: Aiguamoll
812           wetlands: Aiguamolls
813           wood: Bosc
814         office: 
815           accountant: Comptable
816           architect: Arquitecte
817           company: Empresa
818           employment_agency: Agència d'ocupació
819           estate_agent: Immobiliària
820           government: Oficina governamental
821           insurance: Oficina d'assegurances
822           lawyer: Advocat
823           ngo: Oficina d'una ONG
824           telecommunication: Oficina de telecomunicacions
825           travel_agent: Agència de viatges
826           "yes": Oficina
827         place: 
828           airport: Aeroport
829           city: Ciutat
830           country: País
831           county: Comtat
832           farm: Granja
833           hamlet: Aldea
834           house: Casa
835           houses: Cases
836           island: Illa
837           islet: Illot
838           isolated_dwelling: Habitatge aïllat
839           locality: Localitat
840           moor: Amarrador
841           municipality: Municipi
842           neighbourhood: Barri
843           postcode: Codi postal
844           region: Regió
845           sea: Mar
846           state: Estat o província
847           subdivision: Subdivisió
848           suburb: Suburbi
849           town: Poble
850           unincorporated_area: Àrea no incorporada
851           village: Aldea
852         railway: 
853           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
854           construction: Ferrocarril en Construcció
855           disused: Ferrocarril en desús
856           disused_station: Estació de tren tancada
857           funicular: Funicular Railway
858           halt: Parada de tren
859           historic_station: Estació de tren antiga
860           junction: Cruïlla de tren
861           level_crossing: Pas a nivell
862           light_rail: Tren lleuger
863           miniature: Ferrocarril en miniatura
864           monorail: Monorail
865           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
866           platform: Andana
867           preserved: Conservat ferrocarril
868           proposed: Ferrocarril proposat
869           spur: Esperó de ferrocarril
870           station: Estació de tren
871           stop: Parada de Ferrocarril
872           subway: Estació de metro
873           subway_entrance: Accés al Metro
874           switch: Punts de ferrocarril
875           tram: Tramvia
876           tram_stop: Parada de tramvia
877           yard: Pati de ferrocarril
878         shop: 
879           alcohol: De llicència
880           antiques: Antiquari
881           art: Galeria d'Art
882           bakery: Fleca
883           beauty: Saló de bellesa
884           beverages: Botiga de begudes
885           bicycle: Tenda de bicicletes
886           books: Llibreria
887           boutique: Boutique
888           butcher: Carnisseria
889           car: Venda de Cotxes
890           car_parts: Peces de cotxes
891           car_repair: Reparació d'automòbils
892           carpet: Botiga de catifes
893           charity: Botiga de caritat
894           chemist: Farmàcia
895           clothes: Botiga de roba
896           computer: Botiga d'informàtica
897           confectionery: Confiteria botiga
898           convenience: Botiga de conveniència
899           copyshop: Copisteria
900           cosmetics: Botiga Cosmètica
901           deli: Botiga de comestibles
902           department_store: Department Store
903           discount: Botiga d'articles de descompte
904           doityourself: Bricolatge
905           dry_cleaning: Tintoreria
906           electronics: Botiga d'electrònica
907           estate_agent: Immobiliària
908           farm: Agrobotiga
909           fashion: Botiga de moda
910           fish: Peixateria
911           florist: Floristeria
912           food: Botiga de menjar
913           funeral_directors: Funeral d'administració
914           furniture: Mobles
915           gallery: Galeria de fotos
916           garden_centre: Centre de jardí
917           general: Magatzem General
918           gift: Botiga de regals
919           greengrocer: Greengrocer
920           grocery: Botiga de queviures
921           hairdresser: Perruqueria o barberia
922           hardware: Botiga de maquinari
923           hifi: Hi-Fi
924           insurance: Homes For Sale
925           jewelry: Joieria
926           kiosk: Quiosc botiga
927           laundry: Bugaderia
928           mall: Centre comercial
929           market: Mercat
930           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
931           motorcycle: Botiga de motocicletes
932           music: Botiga de música
933           newsagent: Quiosc
934           optician: Òptica
935           organic: Botiga d'aliments orgànics
936           outdoor: Botiga exterior
937           pet: Botiga d'animals
938           pharmacy: Farmàcia
939           photo: Botiga de foto
940           salon: Sala d'estar
941           second_hand: Botiga de segona mà
942           shoes: Sabateria
943           shopping_centre: Centre comercial
944           sports: Botiga d'esports
945           stationery: Botiga de papereria
946           supermarket: Supermercat
947           tailor: Sastreria
948           toys: Botiga de joguines
949           travel_agency: Agència de viatges
950           video: Video de la botiga
951           wine: De llicència
952           "yes": Botiga
953         tourism: 
954           alpine_hut: Cabanya alpina
955           artwork: Il·lustració
956           attraction: Atracció
957           bed_and_breakfast: Llit i esmorzar (B&B)
958           cabin: Cabanya
959           camp_site: Campament
960           caravan_site: Càmping per a caravanes
961           chalet: Xalet
962           guest_house: Alberg
963           hostel: Hostal
964           hotel: Hotel
965           information: Informació
966           lean_to: Nau
967           motel: Motel
968           museum: Museu
969           picnic_site: Àrea de pícnic
970           theme_park: Parc temàtic
971           valley: Vall
972           viewpoint: Mirador
973           zoo: Zoològic
974         tunnel: 
975           culvert: Canonada
976           "yes": Túnel
977         waterway: 
978           artificial: Curs d'aigua artificial
979           boatyard: Drassana
980           canal: Canal
981           connector: Connector de Waterway
982           dam: Dam
983           derelict_canal: Hi Canal
984           ditch: Séquia
985           dock: No obstant això,
986           drain: De drenatge
987           lock: Pany
988           lock_gate: Porta de panys
989           mineral_spring: Mineral primavera
990           mooring: Amarradors
991           rapids: Ràpids
992           river: Riu
993           riverbank: Riverbank
994           stream: Stream
995           wadi: Torrent
996           water_point: Punt d'aigua
997           waterfall: Cascada
998           weir: Weir
999   javascripts: 
1000     close: Tanca
1001     edit_help: Moveu el mapa i feu zoom sobre una ubicació que vulgueu editar, i a continuació, feu clic aquí.
1002     key: 
1003       title: Llegenda
1004       tooltip: Llegenda
1005       tooltip_disabled: La llegenda només està disponible per a la capa estàndard
1006     map: 
1007       base: 
1008         cycle_map: Cycle Map
1009         hot: Humanitarian
1010         mapquest: MapQuest Open
1011         standard: Estàndard
1012         transport_map: Mapa de transports
1013       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Col·laboradors d'OpenStreetMap</a>
1014       layers: 
1015         data: Dades del mapa
1016         header: Capes del mapa
1017         notes: Notes de mapa
1018         overlays: Activar capes extra per als problemes del mapa
1019         title: Capes del mapa
1020       locate: 
1021         popup: Esteu a {distance} {unit} d'aquest punt
1022         title: Mostra la meva ubicació
1023       zoom: 
1024         in: Apropar-se
1025         out: Allunyar-se
1026     notes: 
1027       new: 
1028         add: Afegeix una nota
1029         intro: Per tal de millorar el mapa, la informació que envieu és mostrada a altres «mapadors», per tant, sigueu tan  descriptius i precisos com pugueu en moure el marcador a la posició correcta i en escriure la nota a continuació.
1030       show: 
1031         anonymous_warning: Aquesta nota inclou comentaris d'usuaris anònims que haurien de ser verificats independentment.
1032         closed_by: Resolt per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1033         closed_by_anonymous: Resolt per un anònim a %{time}
1034         comment: Comenta
1035         comment_and_resolve: Comenta i resol
1036         commented_by: Comentari de <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1037         commented_by_anonymous: Comentari d'un anònim a %{time}
1038         hide: Amaga
1039         opened_by: Creat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1040         opened_by_anonymous: Creat per un anònim a %{time}
1041         permalink: Enllaç permanent
1042         reactivate: Reactivar
1043         reopened_by: Reactivat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1044         reopened_by_anonymous: Reactivat per un anònim a %{time}
1045         resolve: Resol
1046     share: 
1047       cancel: Cancel·la
1048       center_marker: Centra el mapa al marcador
1049       custom_dimensions: Estableix dimensions personalitzades
1050       download: Descàrrega
1051       embed: HTML
1052       format: "Format:"
1053       image: Imatge
1054       image_size: La imatge es mostrarà a la capa estàndard amb una mida de
1055       include_marker: Inclou el marcador
1056       link: Enllaç o HTML
1057       long_link: Enllaç
1058       paste_html: Engnaxa l'HTML per inserir-ho a un lloc web
1059       scale: "Escala:"
1060       short_link: Enllaç curt
1061       short_url: URL curta
1062       title: Comparteix
1063       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
1064     site: 
1065       createnote_disabled_tooltip: Fes zoom per afegir una nota al mapa
1066       createnote_tooltip: Afegiu una nota al mapa
1067       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
1068       edit_tooltip: Modifica el mapa
1069       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
1070       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
1071   layouts: 
1072     community: Comunitat
1073     community_blogs: Blocs de comunitat
1074     community_blogs_title: Blocs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
1075     copyright: Drets d'autor i llicència
1076     data: Dades
1077     documentation: Documentació
1078     documentation_title: Documentació del projecte
1079     donate: Suport OpenStreetMap %{link} el fons de rampa de maquinari.
1080     donate_link_text: donatius
1081     edit: Modificació
1082     edit_with: Modifica amb %{editor}
1083     export_data: Exporta les dades
1084     foundation: Fundació
1085     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
1086     gps_traces: Traces de GPS
1087     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
1088     help: Ajuda
1089     help_centre: Centre d'ajuda
1090     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
1091     history: Historial
1092     home: Anar a la localització de casa
1093     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
1094     intro_2_create_account: Crea un compte d'usuari
1095     intro_2_download: baixades
1096     intro_2_html: Les dades poden ser %{download} i %{use} lliurement sota la seva %{license}. %{create_account} per millorar el mapa.
1097     intro_2_license: llicència oberta
1098     intro_2_use: utilitzades
1099     log_in: inicia una sessió
1100     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
1101     logo: 
1102       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
1103     logout: Tanca la sessió
1104     make_a_donation: 
1105       text: Feu una donació
1106       title: Ajudeu l'OpenStreetMap amb una donació econòmica
1107     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap és fora de línia, mentre es fan actuacions de manteniment necessàries.
1108     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
1109     partners_bytemark: Allotjament Bytemark
1110     partners_html: L'allotjament és a càrrec de %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} i d'altres %{partners}.
1111     partners_ic: Imperial College Londres
1112     partners_partners: socis
1113     partners_ucl: el Centre UCL VR
1114     project_name: 
1115       h1: OpenStreetMap
1116       title: OpenStreetMap
1117     sign_up: registre
1118     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
1119     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
1120     user_diaries: DIaris de usuari
1121     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
1122     view: Mostra
1123     view_tooltip: Mostra el mapa
1124     wiki: Wiki
1125     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
1126   license_page: 
1127     foreign: 
1128       english_link: l'original en anglès
1129       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès té prioritat
1130       title: Quant a la traducció
1131     legal_babble: 
1132       attribution_example: 
1133         alt: Exemple de com atribuir OpenStreetMap a una pàgina web
1134         title: Exemple d'atribució
1135       contributors_at_html: "<strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>."
1136       contributors_ca_html: "<strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques)."
1137       contributors_footer_1_html: "Per a més detalls sobre aquesta i d'altres fonts que han estat utilitzades per millorar els mapes d'OpenStreetMap, si us plau, vegeu al wiki d'OSM la pàgina dedicada als <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Col·laboradors</a>"
1138       contributors_footer_2_html: "Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat."
1139       contributors_fr_html: "<strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts."
1140       contributors_gb_html: "<strong>Regne Unit</strong>: conté dades del\nOrdnance Survey &copy; Drets d'autor de la Corona i de la base de dades\n2010-12."
1141       contributors_intro_html: "Els nostres col·laboradors són milers de persones. També incloem dades amb llicència oberta de les agències públiques de cartografia i d'altres fonts, entre elles:"
1142       contributors_nl_html: "<strong>Països Baixos</strong>: Conté &copy; dades d'Automotive Navigation Data (AND), 2007 (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1143       contributors_nz_html: "<strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat."
1144       contributors_title_html: Nostres col. laboradors
1145       contributors_za_html: "<strong>Sud-àfrica</strong>: conté dades del\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, drets d'autor reservat per l'estat."
1146       credit_1_html: "Exigim que l'atribució de drets d'autor sigui &ldquo;&copy; Col·laboradors d'OpenStreetMap\n&rdquo;."
1147       credit_2_html: També heu de deixar clar que les dades són disponibles sota llicència obereta, i si s'utilitzen les nostres tessel·les de mapes, que la cartografia és llicenciada com CC-BY-SA. Podeu fer això enllaçant a <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">aquest pàgina de copyright</a>. D'altra banda, i com a requisit obligatori si voleu distribuir OSM en forma de dades en brut, podeu citar i enllaçar directament a la llicència. En el cas d'utilitzar suports on els enllaços d'hipertext no són possibles (per exemple, obres impreses), us suggerim d'adreçar els lectors a openstreetmap.org (potser indicant l'adreça completa d'OpenStreetMap), a opendatacommons.org i si s'escau, a creativecommons.org.
1148       credit_3_html: "En el cas d'un mapa electrònic navegable, els crèdits han d'aparèixer a la cantonada del mapa.\nPer exemple:"
1149       credit_title_html: Com a crèdit OpenStreetMap
1150       infringement_1_html: Recordem als col·laboradors d'OSM que mai s'han d'afegir dades de qualsevol font amb drets d'autor registrats (com Google Maps o mapes impresos per exemple) sense tenir una autorització explícita dels titulars dels drets d'autor.
1151       infringement_2_html: Si penseu que hi ha material protegit per drets d'autor que ha estat afegit a la base de dades d'OpenStreetMap o a aquest web, si us plau aneu a la pàgina web dedicada al <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">Procediment per eliminar dades protegides pels drets d'autor</a> o empleneu aquest <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formulari en línia.</a>.
1152       infringement_title_html: Violació dels drets d'autor
1153       intro_1_html: "Les dades d'OpenStreetMap són un conjunt de <i>dades obertes</i> publicades sota una <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">llicència de base de dades oberta</a> (ODbL)."
1154       intro_2_html: "Sou lliure de copiar, distribuir, comunicar públicament i fer-ne obres \nderivades de les nostres dades, sempre que atribuïu els crèdits a \nOpenStreetMap i els seus col·laboradors. Si modifiqueu o utilitzeu les\nnostres dades fer fer obres derivades, només podreu distribuir l'obra \nresultant amb la mateixa llicència. Aquest \n<a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">text legal\ncode</a> sencer que explica detalladament els vostres drets i responsabbilitats."
1155       intro_3_html: "La cartografia de les nostres tessel·les i la nostra documentació són ofertes\nsota llicència <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>(CC-BY-SA)."
1156       more_1_html: "Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Preguntes\nFreqüents sobre legalitat</a>."
1157       more_2_html: Encara que les dades d'OpenStreetMap són dades obertes, no podem oferir una API gratuïta per als desenvolupadors de terceres parts. Vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Política d'ús de l'API</a>, la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Política d'ús de les tessel·les</a> i la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Política d'ús de Nominatim</a>.
1158       more_title_html: Saber-ne més
1159       title_html: Drets d'autor i llicència
1160     native: 
1161       mapping_link: Inicia el mapatge
1162       native_link: versió català
1163       text: Esteu veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Podeu tornar a la %{native_link} d'aquesta pàgina o podeu deixar de llegir sobre el copyright i anar a %{mapping_link}.
1164       title: Sobre aquesta pàgina
1165   message: 
1166     delete: 
1167       deleted: Missatge suprimit
1168     inbox: 
1169       date: Data
1170       from: De
1171       messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
1172       my_inbox: La meva safata d'entrada
1173       new_messages: 
1174         one: "%{count} missatge nou"
1175         other: "%{count} missatges nous"
1176       no_messages_yet: No teniu cap missatge. Per què no entreu en contacte amb %{people_mapping_nearby_link}?
1177       old_messages: 
1178         one: "%{count} missatge antic"
1179         other: "%{count} missatges antics"
1180       outbox: Safata de sortida
1181       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1182       subject: Assumpte
1183       title: Safata d'entrada
1184     mark: 
1185       as_read: Missatge marcat com a llegit
1186       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
1187     message_summary: 
1188       delete_button: Suprimeix
1189       read_button: Marca com a llegit
1190       reply_button: Respon
1191       unread_button: Marca com a no llegit
1192     new: 
1193       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1194       body: Cos
1195       limit_exceeded: Heu enviat un munt de missatges recentment. Espereu una estona abans d'intentar d'enviar més missatges.
1196       message_sent: S'ha enviat el missatge
1197       send_button: Envia
1198       send_message_to: Envia un missatge nou per a %{name}
1199       subject: Assumpte
1200       title: Envia el missatge
1201     no_such_message: 
1202       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1203       heading: No existeix aquest missatge
1204       title: No existeix aquest missatge
1205     outbox: 
1206       date: Data
1207       inbox: Entrada
1208       messages: 
1209         one: Teniu %{count} missatge enviat
1210         other: Teniu %{count} missatges enviats
1211       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1212       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
1213       outbox: sortida
1214       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1215       subject: Assumpte
1216       title: Sortida
1217       to: A
1218     read: 
1219       back: Enrere
1220       date: Data
1221       from: De
1222       reply_button: Respon
1223       subject: Assumpte
1224       title: Llegeix el missatge
1225       to: Per a
1226       unread_button: Marca com a no llegit
1227       wrong_user: Heu iniciat la sessió com a "%{user}", però el missatge que proveu de llegir a no va ser enviat o adreçat a aquest usuari. Si us plau connecteu-vos com l'usuari correcte per poder llegir-ho.
1228     reply: 
1229       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1230     sent_message_summary: 
1231       delete_button: Suprimeix
1232   note: 
1233     description: 
1234       closed_at_by_html: Resolt fa %{when} per %{user}
1235       closed_at_html: Resolt fa %{when}
1236       commented_at_by_html: Actualitzat fa %{when} per %{user}
1237       commented_at_html: Actualitzat fa %{when}
1238       opened_at_by_html: Creat fa %{when} per %{user}
1239       opened_at_html: Creat fa %{when}
1240       reopened_at_by_html: Reactivat fa %{when} per %{user}
1241       reopened_at_html: Reactivat fa %{when}
1242     entry: 
1243       comment: Comentari
1244       full: Nota sencera
1245     mine: 
1246       ago_html: fa %{when}
1247       created_at: Creat a
1248       creator: Creador
1249       description: Descripció
1250       heading: notes de %{user}
1251       id: Id
1252       last_changed: Últim canvi
1253       subheading: Notes enviades o comentades per %{user}
1254       title: Notes enviades o comentades per %{user}
1255     rss: 
1256       closed: nota tancada (aprop de %{place})
1257       commented: nou comentari (prop de %{place})
1258       description_area: Una llista de notes, reportades, comentades o bé tancades a la vostra àrea [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1259       description_item: Un canal rss per la nota %{id}
1260       opened: Nota nova (a prop %{place})
1261       reopened: Nota reactivada (prop de %{place})
1262       title: Notes de OpenStreetMap
1263   notifier: 
1264     diary_comment_notification: 
1265       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1266       header: "%{from_user} ha comentat en la vostra recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1267       hi: Hola %{to_user},
1268       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la vostra entrada del diari"
1269     email_confirm: 
1270       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1271     email_confirm_html: 
1272       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1273       greeting: Hola,
1274       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1275     email_confirm_plain: 
1276       click_the_link: Si sou vós mateix, feu clic a l'enllaç inferior per confirmar el canvi.
1277       greeting: Hola,
1278       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1279     friend_notification: 
1280       befriend_them: També el podeu afegir com a amic a %{befriendurl}.
1281       had_added_you: "%{user} us ha afegit com a amic a l'OpenStreetMap."
1282       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1283       subject: "[OpenStreetMap] %{user} us ha afegit a la llista d'amics"
1284     gpx_notification: 
1285       and_no_tags: i cap etiqueta.
1286       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1287       failure: 
1288         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1289         more_info_1: Més informació en relació a errades d'importació GPX i com evitar-les
1290         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1291         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1292       greeting: Hola,
1293       success: 
1294         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1295         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1296       with_description: amb la descripció
1297       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1298     lost_password: 
1299       subject: "[OpenStreetMap] Sol·licitud de reinicialització de contrasenya"
1300     lost_password_html: 
1301       click_the_link: Si sou vós, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la vostra contrasenya.
1302       greeting: Hola,
1303       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1304     lost_password_plain: 
1305       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1306       greeting: Hola,
1307       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat que la contrasenya d'aquest compte d'openstreetmap.org li siga reiniciada a la vostra adreça de correu electrònic.
1308     message_notification: 
1309       footer_html: També podeu llegir el missatge a % {readurl} i podeu respondre'l a % {replyurl}
1310       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1311       hi: Hola %{to_user},
1312     note_comment_notification: 
1313       anonymous: Un usuari anònim
1314       closed: 
1315         commented_note: "%{commenter} ha resolt una nota de mapa en la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1316         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una nota que t'interessa"
1317         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una de les teves notes"
1318         your_note: "%{commenter} ha resolt una de les notes de mapa a prop %{place}."
1319       commented: 
1320         commented_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una nota de mapa a la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1321         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una nota la qual teniu interès"
1322         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una de les teves notes"
1323         your_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una de les teves notes del mapa aprop de %{place}."
1324       details: Podeu trobar més detalls de la nota a %{url}.
1325       greeting: Hola,
1326       reopened: 
1327         commented_note: "% {comentarista} ha reactivat una nota de mapa en la qual hi heu comentat. La nota és a prop de % {lloc}."
1328         subject_other: "% [OpenStreetMap] {comentarista} ha reactivat una nota en que vostè està interessat"
1329         subject_own: "% [OpenStreetMap] {comentarista} ha reactivat una de les vostres notes"
1330         your_note: "% {comentarista} ha reactivat una de les notes de mapa a prop % {Lloc}."
1331     signup_confirm: 
1332       confirm: "Primer de tot hem de confirmar que aquesta petició ha estat feta per vostè, si ha estat així, si us plau, premeu sobre el següent enllaç per tal confirmar la vostra petició de creació del compte d'usuari:"
1333       created: Algú (suposem que vós mateix) acaba de crear un compte a %{site_url}.
1334       greeting: Hola!
1335       subject: "[OpenStreetMap] Benvinguts a OpenStreetMap"
1336       welcome: Després que confirmis el teu compte, et donarem més informació per tal que puguis començar amb els coneixements bàsics.
1337   oauth: 
1338     oauthorize: 
1339       allow_read_gpx: llegir les vostres traces GPS privades.
1340       allow_read_prefs: llegiu les vostres preferències d'usuari.
1341       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1342       allow_write_api: modificar el mapa.
1343       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1344       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1345       allow_write_notes: modificar les notes.
1346       allow_write_prefs: modificar les preferències d'usuari.
1347       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al vostre compte, %{user}. Marqueu si voleu autoritzar l'aplicació amb les següents funcions. Podeu triar les que vulgueu.
1348     revoke: 
1349       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1350   oauth_clients: 
1351     create: 
1352       flash: Registrar la informació amb èxit
1353     destroy: 
1354       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1355     edit: 
1356       submit: Modificació
1357       title: Editar la vostra aplicació
1358     form: 
1359       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1360       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1361       allow_write_api: modificar el mapa.
1362       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1363       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1364       allow_write_notes: modifcar les notes.
1365       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1366       callback_url: Resposta d'URL
1367       name: Nom
1368       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1369       required: Requerit
1370       support_url: URL de suport
1371       url: Principal aplicació URL
1372     index: 
1373       application: Nom d'aplicació
1374       issued_at: Emès A
1375       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el vostre nom:"
1376       my_apps: Meves aplicacions de Client
1377       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1378       no_apps: ¿Teniu cap aplicació que voldríeu inscriure per usar amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la vostra aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1379       register_new: Registrar-se l'aplicació
1380       registered_apps: "Teniu les següents aplicacions client registrades:"
1381       revoke: Revoca!
1382       title: Les meves dades OAuth
1383     new: 
1384       submit: Registrar-se
1385       title: Registrar-se una nova aplicació
1386     not_found: 
1387       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1388     show: 
1389       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1390       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1391       allow_read_prefs: llegir les vostres preferències d'usuari.
1392       allow_write_api: modificar el mapa.
1393       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1394       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1395       allow_write_notes: modificar les notes
1396       allow_write_prefs: modificar les vostres preferències d'usuari.
1397       authorize_url: "Autoritza URL:"
1398       confirm: N'esteu segur?
1399       delete: Suprimeix el client
1400       edit: Edita els detalls
1401       key: "Clau de consum:"
1402       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1403       secret: "Secret de consum:"
1404       support_notice: Suportem les signatures de tipus HMAC-SHA1 (recomanat) i RSA-SHA1.
1405       title: OAuth detalls per %{app_name}
1406       url: "Sol·licitud Token URL:"
1407     update: 
1408       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1409   printable_name: 
1410     with_version: "%{id}, v%{version}"
1411   redaction: 
1412     create: 
1413       flash: Redacció creada
1414     destroy: 
1415       error: Ha hagut un error en suprimir aquesta redacció.
1416       flash: Redacció suprimida
1417       not_empty: La redacció no és buida. Si us plau, desfeu totes les versions que pertanyen a aquesta redacció abans de destruir-la.
1418     edit: 
1419       description: Descripció
1420       heading: Modifica la redacció
1421       submit: Desa la redacció
1422       title: Modifica la redacció
1423     index: 
1424       empty: No hi ha redaccions a mostrar.
1425       heading: Llista de redaccions
1426       title: Llista de redaccions
1427     new: 
1428       description: Descripció
1429       heading: Introduïu informació per una nova redacció
1430       submit: Crea una redacció
1431       title: Creant una nova redacció
1432     show: 
1433       confirm: N'esteu segur?
1434       description: "Descripció:"
1435       destroy: Suprimeix aquesta redacció
1436       edit: Modifica aquesta redacció
1437       heading: Mostrant la redacció "%{title}"
1438       title: Mostrant la redacció
1439       user: "Autor:"
1440     update: 
1441       flash: Modificacions desades
1442   site: 
1443     edit: 
1444       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1445       flash_player_required: Necessiteu intèrpret de Flash per utilitzar el Potlatch, l'editor de l'OpenStreetMap. Podeu <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">baixar el pluguin de Flash des del web Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">altres opcions</a> per editar l'OpenStreetMap.
1446       id_not_configured: iD no s'ha configurat
1447       no_iframe_support: El navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquesta funcionalitat.
1448       not_public: No heu fet les configuracions necessàries per tal que les vostres modificacions siguin públiques.
1449       not_public_description: Ja no podeu modificar el mapa a menys que feu públics els vostres canvis. Podeu configurar les modificacions com a públiques a la vostra %{user_page}.
1450       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat el Potlatch 2 - vegeu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1451       potlatch2_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch 2, heu de fer clic a "desa".)
1452       potlatch_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch, heu de desseleccionar la via o el punt actual, si esteu en l'edicó en viu, o fer clic a "desa", si teniu un botó "desa".)
1453       user_page_link: pàgina d'usuari
1454     index: 
1455       createnote: Afegiu una nota
1456       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1457       js_2: L'OpenStreetMap utilitza JavaScript per al mapa lliscant.
1458       license: 
1459         copyright: Copyright d'OpenStreetMap i els seus col·laboradors sota llicència oberta
1460       permalink: Enllaç permanent
1461       remote_failed: L'edició ha fallat - assegureu-vos que el JOSM, o el Merkaartor, esta executant-se i que l'opció de comandament a distància està habilitatada
1462       shortlink: Enllaç curt
1463     key: 
1464       table: 
1465         entry: 
1466           admin: Límits administratius
1467           allotments: Horts
1468           apron: 
1469             - Davantal de l'Aeroport
1470             - terminal
1471           bridge: Embolcall negre = bridge
1472           bridleway: Camí de ferradura
1473           brownfield: Lloc Brownfield
1474           building: Edifici significatiu
1475           byway: Byway
1476           cable: 
1477             - Cable car
1478             - telecadira
1479           cemetery: Cementiri
1480           centre: Centre esportiu
1481           commercial: Zona comercial
1482           common: 
1483             - Comú
1484             - Prat
1485           construction: Carreteres en construcció
1486           cycleway: Carril bici
1487           destination: Accés de destinació
1488           farm: Granja
1489           footway: Footway
1490           forest: Bosc
1491           golf: Camp de golf
1492           heathland: Bruguerar
1493           industrial: Zona industrial
1494           lake: 
1495             - Llac
1496             - Embassament
1497           military: Àrea militar
1498           motorway: Autopista
1499           park: Parc
1500           permissive: Permissiva accés
1501           pitch: Camp d'esports
1502           primary: Carretera principal
1503           private: Accés privat
1504           rail: Ferrocarril
1505           reserve: Reserva natural
1506           resident: Zona residencial
1507           retail: Zona de venda al detall
1508           runway: 
1509             - Pista d'aeroport
1510             - carril de taxi
1511           school: 
1512             - Escola
1513             - Universitat
1514           secondary: Carretera secundària
1515           station: Estació de tren
1516           subway: Metro
1517           summit: 
1518             - Cim
1519             - pic
1520           tourist: Atracció turística
1521           track: Pista
1522           tram: 
1523             - Tren lleuger
1524             - tramvia
1525           trunk: Autovia de
1526           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1527           unclassified: Carretera sense classificar
1528           unsurfaced: Unsurfaced road
1529           wood: Fusta
1530     markdown_help: 
1531       alt: Text alternatiu
1532       first: Primer element
1533       heading: Encapçalament
1534       headings: Encapçalaments
1535       image: Imatge
1536       link: Enllaç
1537       ordered: Llista ordenada
1538       second: Segon element
1539       subheading: Subencapçalament
1540       text: Text
1541       title_html: Analitzat amb <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1542       unordered: Llista sense ordenar
1543       url: URL
1544     richtext_area: 
1545       edit: Modifica
1546       preview: Previsualització
1547     search: 
1548       search: Cerca
1549       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de correus a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1550       submit_text: Vés-hi
1551       where_am_i: On sóc?
1552       where_am_i_title: Descriu la localització actual fent servir el motor de cerca
1553     sidebar: 
1554       close: Tanca
1555       search_results: Resultats de la cerca
1556   time: 
1557     formats: 
1558       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1559   trace: 
1560     create: 
1561       trace_uploaded: El fitxer GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i se us enviarà un correu electrònic en finalitzar.
1562       upload_trace: Pujar traça de GPS
1563     delete: 
1564       scheduled_for_deletion: Track programat per a ser suprimit
1565     description: 
1566       description_without_count: Fitxer GPX de %{user}
1567     edit: 
1568       description: "Descripció:"
1569       download: descàrrega
1570       edit: modificació
1571       filename: "Nom del fitxer:"
1572       heading: Editant traça %{name}
1573       map: mapa
1574       owner: "Propietari:"
1575       points: "Punts:"
1576       save_button: Desa els canvis
1577       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1578       tags: "Etiquetes:"
1579       tags_help: separat per comes
1580       title: Editant traça %{name}
1581       uploaded_at: "Pujat a:"
1582       visibility: "Visibilitat:"
1583       visibility_help: Què vol dir això?
1584     georss: 
1585       title: Traces GPS d'OpenStreetMap
1586     list: 
1587       description: Navega pels tracks pujats recentment
1588       empty_html: Aquí encara no hi ha res. <a href='%{upload_link}'>Pujeu un nou track</a> o apreneu més sobre els tracks GPS a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pàgina wiki</a>.
1589       public_traces: Traces GPS públiques
1590       public_traces_from: Tracks GPS públics de %{user}
1591       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1592       your_traces: Les vostres traces GPS
1593     make_public: 
1594       made_public: Traça feta pública
1595     offline: 
1596       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1597       message: L'emmagatzematge i el sistema de pujada de fitxers GPX no són operatius actualment.
1598     offline_warning: 
1599       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1600     trace: 
1601       ago: fa %{time_in_words_ago}
1602       by: en
1603       count_points: "%{count} punts"
1604       edit: modificació
1605       edit_map: Edita el mapa
1606       identifiable: IDENTIFICABLE
1607       in: a
1608       map: mapa
1609       more: més
1610       pending: PENDENT
1611       private: PRIVAT
1612       public: PÚBLIC
1613       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1614       trackable: RASTREJABLE
1615       view_map: Visualitza el mapa
1616     trace_form: 
1617       description: "Descripció:"
1618       help: Ajuda
1619       tags: "Etiquetes:"
1620       tags_help: separat per comes
1621       upload_button: Puja
1622       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1623       visibility: "Visibilitat:"
1624       visibility_help: què significa això?
1625     trace_header: 
1626       see_all_traces: Mostra totes les traces
1627       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1628       traces_waiting: 
1629         one: Teniu %{count} traça esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquesta traça acabi abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1630         other: Teniu %{count} traces esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquestes traces acabin abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1631       upload_trace: Puja una traça
1632     trace_optionals: 
1633       tags: Etiquetes
1634     trace_paging_nav: 
1635       newer: Tracks més recents
1636       older: Traces més antigues
1637       showing_page: Pàgina %{page}
1638     view: 
1639       delete_track: Suprimeix aquesta traça
1640       description: "Descripció:"
1641       download: baixada
1642       edit: modificació
1643       edit_track: Edita aquesta traça
1644       filename: "Nom del fitxer:"
1645       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1646       map: mapa
1647       none: Ningú
1648       owner: "Propietari:"
1649       pending: PENDENT
1650       points: "Punts:"
1651       start_coordinates: "coordenada d'inici:"
1652       tags: "Etiquetes:"
1653       title: S'està mostrant la traça %{name}
1654       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1655       uploaded: "Pujat el:"
1656       visibility: "Visibilitat:"
1657     visibility: 
1658       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1659       private: Privat (només compartit com anònim, el punts són desordenats)
1660       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1661       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1662   user: 
1663     account: 
1664       contributor terms: 
1665         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1666         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1667         heading: "Termes de col·laboració:"
1668         link text: què és això?
1669         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1670         review link text: Seguiu aquest enllaç pel vostre interès per revisar i acceptar els termes de col·laborador nou.
1671       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1672       delete image: Suprimeix la imatge actual
1673       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1674       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1675       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comproveu el vostre correu per confirmar la vostra adreça de correu electrònic nova.
1676       gravatar: 
1677         gravatar: Usa Gravatar
1678         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1679         link text: què és això?
1680       home location: "Ubicació inicial:"
1681       image: "Imatge:"
1682       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1683       keep image: Conserva la imatge actual
1684       latitude: "Latitud:"
1685       longitude: "Longitud:"
1686       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1687       my settings: Preferències
1688       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1689       new image: Afegeix una imatge
1690       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1691       openid: 
1692         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1693         link text: què és això?
1694         openid: "OpenID:"
1695       preferred editor: "Editor preferit:"
1696       preferred languages: "Llengües preferents:"
1697       profile description: "Descripció del perfil:"
1698       public editing: 
1699         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1700         disabled link text: per què no es pot editar?
1701         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1702         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1703         enabled link text: què és això?
1704         heading: "Edició pública:"
1705       public editing note: 
1706         heading: Modificació pública
1707         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1708       replace image: Reemplaça la imatge actual
1709       return to profile: Torna al perfil
1710       save changes button: Desa els canvis
1711       title: Edita el compte
1712       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1713     confirm: 
1714       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1715       button: Confirma
1716       heading: Comprova el teu correu electrònic
1717       introduction_1: T'hem enviat un correu de confirmació.
1718       introduction_2: Confirma el teu compte clicant a l'enllaç que es troba al correu que t'hem enviat i ja podràs començar a editar el mapa.
1719       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el compte.
1720       reconfirm_html: Si necessites que et reenviem el correu de confirmació, <a href="%{reconfirm}">clica aquí</a>.
1721       unknown token: Aquest codi de confirmació ha expirat o no existeix.
1722     confirm_email: 
1723       button: Confirma
1724       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1725       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1726       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1727       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1728     confirm_resend: 
1729       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1730       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com confirmeu el vostre compte podreu cartografiar.<br><br>Si utilitzeu un sistema contra el correu brossa que envia les sol·licituds de confirmació, llavors autoritzeu webmaster@openstreetmap.org ja que no som capaços de respondre les sol·licituds de confirmació.
1731     filter: 
1732       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1733     go_public: 
1734       flash success: Ara totes les vostres edicions són públiques i ja teniu autorització per editar
1735     list: 
1736       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1737       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1738       heading: Usuaris
1739       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1740       showing: 
1741         one: Pàgina %{page} (%{first_item} de %{items})
1742         other: Pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{items})
1743       summary: "%{name} creat a partir de %{ip_address} el %{date}"
1744       summary_no_ip: "%{name} creat el %{date}"
1745       title: Usuaris
1746     login: 
1747       account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
1748       account not active: Ho sentim, el vostre compte encara no és actiu.<br>Utilitzeu l'enllaç al correu de confirmació per activar el vostre compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1749       auth failure: Ho sentim, no podeu registrar-vos amb aquesta informació.
1750       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1751       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1752       heading: Accés
1753       login_button: Accés
1754       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1755       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1756       no account: No teniu cap compte?
1757       openid: "%{logo} OpenID:"
1758       openid invalid: Ho sentim, la vostra OpenID sembla ser no vàlida
1759       openid missing provider: Ho sento, no podem contactar amb el vostre proveïdor d'OpenID
1760       openid_logo_alt: Inicia sessió amb un compte OpenID
1761       openid_providers: 
1762         aol: 
1763           alt: Inicia sessió amb un AOL OpenID
1764           title: Inicia sessió amb AOL
1765         google: 
1766           alt: Inicia sessió amb un OpenID de Google
1767           title: Inicia sessió amb Google
1768         myopenid: 
1769           alt: Inicia sessió amb un myOpenID OpenID
1770           title: Inicia sessió amb myOpenID
1771         openid: 
1772           alt: Inicia sessió amb un URL d'OpenID
1773           title: Inicia sessió amb OpenID
1774         wordpress: 
1775           alt: Inicia sessió amb un Wordpress OpenID
1776           title: Inicia sessió amb Wordpress
1777         yahoo: 
1778           alt: Inicia sessió amb un OpenID Yahoo
1779           title: Inicia sessió amb Yahoo
1780       password: "Contrasenya:"
1781       register now: Registreu-vos-hi ara
1782       remember: "Recorda'm:"
1783       title: Accés
1784       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1785       with openid: "Alternativament, utilitzeu el vostre OpenID per iniciar sessió:"
1786       with username: "Ja teniu un compte de l'OpenStreetMap? Incieu sessió amb el nom d'usuari i contrasenya:"
1787     logout: 
1788       heading: Tanca la sessió d'OpenStreetMap
1789       logout_button: Tanca la sessió
1790       title: Tanca la sessió
1791     lost_password: 
1792       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1793       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1794       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1795       new password button: Restableix la contrasenya
1796       notice email cannot find: Podria no trobar aquesta adreça de correu.
1797       notice email on way: Lamentem que l'hàgiu perdut :-( però us hem enviat un correu, així podreu restaurar-la ràpidament.
1798       title: contrasenya perduda
1799     make_friend: 
1800       already_a_friend: Que ja sou amics amb %{name}.
1801       button: Afegeix als amics
1802       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1803       heading: Voleu afegir % {user} com un amic?
1804       success: "%{name} és ara el vostre amic!"
1805     new: 
1806       about: 
1807         header: Lliure i editable
1808         html: "<p>A diferència d'altres mapes, OpenStreetMap ha estat completament creat per gent com vostè\n i està obert a qualsevol modificació, actualització, descàrrega i utilització.</p>\n<p>Registreu-vos i començeu a contribuir. Us enviarem un e-mail per confirmar el vostre compte.</p>"
1809       confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu electrònic:"
1810       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1811       contact_webmaster: Contacteu amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmestre</a> per gestionar la creació d'un compte - intentarem tractar la sol·licitud tan aviat com sigui possible.
1812       continue: Crear un compte
1813       display name: "Nom visible:"
1814       display name description: El nom d'usuari que es motrarà públicament. El podeu canviar més endavant a les preferències.
1815       email address: "Adreça de correu:"
1816       license_agreement: Quan confirmeu el compte, heu d'acceptar els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col·laboracio</a>.
1817       no_auto_account_create: No us podem crear automàticament un compte.
1818       not displayed publicly: No es mostrarà públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1819       openid: "%{logo} OpenID:"
1820       openid association: "<p>El vostre OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nou a l'OpenStreetMap, creeu un compte utilitzant el formulari següent.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, podeu iniciar sessió amb el vostre compte\n    utilitzant el nom d'usuari i contrasenya i aleshores associeu el compte\n    amb el vostre compte OpenID a les preferències d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1821       openid no password: Amb l'OpenID no es requereix contrasenya, però algunes eines extres o el servidor encara poden necessitar-la.
1822       password: "Contrasenya:"
1823       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1824       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1825       title: Crear un compte
1826       use openid: Alternativament, utilitzeu %{logo} OpenID per iniciar sessió
1827     no_such_user: 
1828       body: No hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç on heu fet clic és incorrecte.
1829       heading: L'usuari %{user} no existeix
1830       title: Aquest usuari no existeix
1831     popup: 
1832       friend: Amic
1833       nearby mapper: «Mapador» proper
1834       your location: La vostra ubicació
1835     remove_friend: 
1836       button: Suprimeix dels amics
1837       heading: Voleu suprimir %{user} dels amics?
1838       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1839       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1840     reset_password: 
1841       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1842       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1843       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1844       heading: Restableix la contrasenya per %{user}
1845       password: "Contrasenya:"
1846       reset: Restableix la contrasenya
1847       title: Restableix la contrasenya
1848     set_home: 
1849       flash success: Localització de casa desat correctament
1850     suspended: 
1851       body: "<p>\n  El vostre compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si desitgeu discutir això.\n</p>"
1852       heading: Compte suspès
1853       title: Compte suspès
1854       webmaster: per a administradors web
1855     terms: 
1856       agree: D'acord
1857       consider_pd: A més de l'acord de dalt, considero que les meves contribucions han d'estar en el domini públic
1858       consider_pd_why: què és això?
1859       decline: Ho rebutjo
1860       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1861       heading: "Termes de col·laboració:"
1862       legale_names: 
1863         france: França
1864         italy: Itàlia
1865         rest_of_world: Resta del món
1866       legale_select: "Seleccioneu el vostre estat de residència:"
1867       read and accept: Llegeiu l'acord de sota i premeu el botó D'acord per confirmar que accepteu els termes d'aquest acord per a les vostres contribucions existents i futures.
1868       title: "Termes de col·laboració:"
1869       you need to accept or decline: Llegiu i després accepteu o rebutgeu els termes per a nous col·laboradors per continuar.
1870     view: 
1871       activate_user: activa aquest usuari
1872       add as friend: Afegeix com a amic
1873       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1874       block_history: blocs rebuts
1875       blocks by me: Blocs fets per mi
1876       blocks on me: Blocs sobre mi
1877       comments: Comentaris
1878       confirm: Confirma
1879       confirm_user: confirma aquest usuari
1880       create_block: bloca aquest usuari
1881       created from: "Creat a partir de:"
1882       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1883       ct declined: Declinats
1884       ct status: "Termes del col·laborador:"
1885       ct undecided: No decidit
1886       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1887       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1888       description: Descripció
1889       diary: Diari
1890       edits: Modificacions
1891       email address: "Adreça de correu:"
1892       friends_changesets: conjunts de canvis dels vostres amics
1893       friends_diaries: entrades de diari dels amics
1894       hide_user: amagar aquest usuari
1895       if set location: Podeu configurar la vostra ubicació a la pàgina %{settings_link} per veure els usuaris propers a vostè.
1896       km away: "%{count}km de distància"
1897       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1898       m away: "%{count}m de distància"
1899       mapper since: "Cartografiant des de:"
1900       moderator_history: blocs donats
1901       my comments: Els meus comentaris
1902       my diary: El meu diari
1903       my edits: Les meves edicions
1904       my notes: Les meves notes de mapa
1905       my profile: El meu perfil
1906       my settings: Les meves preferències
1907       my traces: Les meves traces
1908       nearby users: Altres usuaris propers
1909       nearby_changesets: conjunts de canvis dels usuaris propers
1910       nearby_diaries: entrades de diari dels usuaris propers
1911       new diary entry: Nova entrada del diari
1912       no friends: No has afegit cap amics encara.
1913       no nearby users: Encra no hi ha cap altre usuari reconegui cartografiar prop.
1914       notes: Notes de mapa
1915       oauth settings: configuració OAuth
1916       remove as friend: Deixa l'amistat
1917       role: 
1918         administrator: Aquest usuari és administrador
1919         grant: 
1920           administrator: Concedir accés d'administrador
1921           moderator: Concedir accés de moderador
1922         moderator: Aquest usuari és moderador
1923         revoke: 
1924           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1925           moderator: Revocar l'accés de moderador
1926       send message: Envia el missatge
1927       settings_link_text: preferències
1928       spam score: "Spam Puntuació:"
1929       status: "Estat:"
1930       traces: Traces
1931       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1932       user location: Ubicació de l'usuari
1933       your friends: Els vostres amics
1934   user_block: 
1935     blocks_by: 
1936       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1937       heading: Llista de blocs %{name}
1938       title: Blocs %{name}
1939     blocks_on: 
1940       empty: "%{name} no ha estat blocat encara."
1941       heading: Llista de quadres a %{name}
1942       title: Blocs en %{name}
1943     create: 
1944       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1945       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1946       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1947     edit: 
1948       back: Mostra tots els blocs
1949       heading: Bloc d'edició en %{name}
1950       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1951       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1952       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1953       show: Mostra el bloc
1954       submit: Bloc d'Actualització
1955       title: Bloc d'edició en %{name}
1956     filter: 
1957       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1958       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1959     helper: 
1960       time_future: Finalitza en %{time}.
1961       time_past: Va acabar fa %{time}.
1962       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1963     index: 
1964       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1965       heading: Llista de quadres de l'usuari
1966       title: Blocs de l'usuari
1967     model: 
1968       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1969       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1970     new: 
1971       back: Mostra tots els blocs
1972       heading: Creació de bloc %{name}
1973       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1974       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloca des de l'API.
1975       reason: La raó per què està sent blocat %{name}. Manteniu la tranquil·litat i sigueu raonable com sigui possible, donant tants detalls com sigui possible sobre la situació, recordeu que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que intenteu utilitzar termes de comuns.
1976       submit: Crear bloc
1977       title: Creació de bloc %{name}
1978       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'aturés.
1979       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1980     not_found: 
1981       back: Torna a l'índex
1982       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1983     partial: 
1984       confirm: N'esteu segur?
1985       creator_name: Creador
1986       display_name: S'ha blocat l'usuari
1987       edit: Modifica
1988       next: Endavant »
1989       not_revoked: (no revocat)
1990       previous: « Enrere
1991       reason: Motiu del blocatge
1992       revoke: Revoca!
1993       revoker_name: Revocat per
1994       show: Mostra
1995       showing_page: Pàgina %{page}
1996       status: Estat
1997     period: 
1998       one: 1 hora
1999       other: "%{count} hores"
2000     revoke: 
2001       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
2002       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
2003       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
2004       past: Aquest blocatge va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
2005       revoke: Revoca!
2006       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
2007       title: Revocació de bloc en %{block_on}
2008     show: 
2009       back: Mostra tots els blocs
2010       confirm: N'esteu segur?
2011       edit: Edició
2012       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
2013       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
2014       reason: "Motiu del blocatge:"
2015       revoke: Revoca-ho!
2016       revoker: "Revoker:"
2017       show: Mostra
2018       status: Estat
2019       time_future: Finalitza en %{time}
2020       time_past: Va acabar fa %{time}
2021       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
2022     update: 
2023       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
2024       success: Bloc d'actualització.
2025   user_role: 
2026     filter: 
2027       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
2028       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
2029       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
2030       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
2031     grant: 
2032       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{role}" a l'usuari "%{name}"?
2033       confirm: Confirma
2034       fail: Podria concedeix paper "%{role}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
2035       heading: Confirmi la concessió de rol
2036       title: Confirmi la concessió de rol
2037     revoke: 
2038       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
2039       confirm: Confirma
2040       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{role}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
2041       heading: Confirmar revocació de rol
2042       title: Confirmar revocació de rol
2043   welcome_page: 
2044     add_a_note: 
2045       paragraph_1_html: Si només voleu fer una petita modificació però no disposeu del temps per registrar-vos i aprendre com editar, deixeu una nota al mapa.
2046       paragraph_2_html: "Només cal que us dirigiu al<a href='%{map_url}'>mapa</a> i cliqueu l'icona de la nota: <span class='icon note'></span>. Això afegirà un marcador al mapa que podeu moure arrossegant-lo. Afegiu el vostre missatge, cliqueu el botó de desat, i altres usuaris ho investigaran."
2047       title: No tens temps per editar? Afegeix una nota!
2048     basic_terms: 
2049       editor_html: Un <strong>editor</strong> és un programa o pàgina web que pots utilitzar per editar el mapa.
2050       node_html: Un <strong>node</strong> és un punt al mapa, com ara un restaurant o un arbre.
2051       paragraph_1_html: l'OpenStreetMap té algunes paraules del seu propi argot. Aquí hi han unes quantes paraules clau que et poden venir bé.
2052       tag_html: Una <strong>etiqueta</strong> és un recull de dades sobre un node o una via, com ara el nom d'un restaurant o la velocitat màxima d'una carretera.
2053       title: Condicions bàsiques per editar el mapa
2054       way_html: Una <strong>via</strong> és una línia o àrea, com ara una carretera, sèquia, llac o edifici.
2055     introduction_html: Benvingut a OpenStreetMap, el mapa lliure i editable del món. Ara que ja t'has registrat, ja ho tens tot a punt per començar a editar el mapa. Aquí hi ha una guia ràpida amb les coses més importants que necessites saber
2056     questions: 
2057       paragraph_1_html: Necessita ajuda per a la cartografia, o no queda clar l'ús d'OpenStreetMap? Per obtenir respostes a les seves preguntes vagi a <un href='http://help.openstreetmap.org/'>l'ajuda web</a>.
2058       title: Alguna pregunta més?
2059     start_mapping: Comença a editar el mapa
2060     title: Benvingut!
2061     whats_on_the_map: 
2062       off_html: El que <em>no</em> inclou són dades subjectives com ara puntuacions, característiques històriques o hipotètiques i dades de fonts subjectes a copyright. A no ser que posseeixis un permís especial no copiïs res de mapes de paper o en línia.
2063       on_html: L'OpenStreetMap és un lloc per incloure al mapa coses que són <em>reals i normals</em>- això inclou milions d'edificis, carreteres, i altres detalls sobre llocs. Pots cartografiar totes les característiques del món real que et semblin interessants.
2064       title: Què hi ha al mapa